Yritykset kumppaneiksi palvelutuotantoon. Toimitusjohtaja Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritykset kumppaneiksi palvelutuotantoon. Toimitusjohtaja Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät"

Transkriptio

1 Yritykset kumppaneiksi palvelutuotantoon Toimitusjohtaja Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1

2 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 623 0,9% Keskisuuret yritykset: ,7% Pienyritykset: ,9% Keskisuuret yritykset ( hlöä) ,7% Pienyritykset (10-49 hlöä) ,1% Mikroyritykset (1-9 hlöä) Yhteensä yritystä vuonna 2011, poislukien toimiala A Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri

3 3 Käsitteiden määrittely

4 Yksityistäminen Mitä muotoja yritysten osallistumisella Kunta luopuu tehtävästä kokonaan Ulkoistaminen/ostopalvelu osin tai kokonaan Tukipalvelu Järjestämisvastuulla olevan palvelun tuotannon osto alihankintana Ei-järjestämisvastuulla olevan palvelun osto Huom. Ostopalvelu-termin määrittely kussakin tilanteessa aina ei kysymys ostoista yksityisiltä toimijoilta Palvelusetelit 4 palvelun tarjoaminen kuntalaiselle hänen valintansa mukaiselta tuottajalta

5 Tärkeää erottaa Yksityistäminen ulkoistaminen/ostopalvelu Järjestämisvastuu, tilaajarooli Tuotanto Valvonta 5

6 Palvelutuotannon järjestämisratkaisujen edut ja haitat on punnittava tapauskohtaisesti - ei ennalta ja periaatteessa päättäen. Tavoitteeksi pyrkimys niin lähelle totuutta kuin mahdollista. 6

7 7 Miksi?

8 Kunnilla hurjat haasteet Jos käyttömenojen nykykasvu jatkuu, kuntien veroprosentit nousevat 30 %:iin vuoteen 2024 mennessä. Strategiset linjavalinnat ovat tähän asti puuttuneet tapa järjestää palvelut on olennainen kysymys Kunnat tukahtuvat tehtäviin ja velvoitteisiin. Palveluiden kehittämiseen ei jää voimia. Pystytäänkö palveluita tuottamaan tarpeeksi ilman nopeampaa ulkoistamista? 8

9 Kuntien tuottavuus on laskenut indeksipisteluku Koulutus Terveydenhuoltopalvelut Sosiaalipalvelut Yhteensä Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina (2002=100) Lähde: Tilastokeskus 9

10 Mitä merkitystä tällä on yrityksille? Kuntasektorin heikko tuottavuuskehitys ei ole yksin kuntien ongelma. Se vaikuttaa kielteisesti myös yritystoimintaan Vaikutukset verorasitukseen ja ostovoimaan Hyvinvoiva kunta on edellytys myös hyvinvoivalle yritykselle! 10

11 Kuntien käyttökustannukset 2011 Yhteensä 42,1 Miljardia euroa Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto 2011 Sosiaali- ja terveystoimi 21.6 miljardia euroa Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä 2.3 miljardia euroa eli 10,7 % Palvelusetelien käyttö 33.7 miljoonaa euroa. Muut käyttökustannukset 20,5 miljardia euroa

12 Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajittain ja osuus palvelutuotannosta (Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus)

13 Yrityksille olisi tilaa ja tilausta 13

14 Yritykset kunnan kumppaneiksi palvelutuotantoon mahdollisuuksia kaikille osapuolille Kunnat Yritystoiminta Kuntalaiset Tehokkuus ja tuottavuus Palveluun ja toimialaan erikoistunut tuotanto Kustannussäästöt Kustannukset vain tehdystä työstä tai tuotoksesta Kilpailu hillitsee kustannuskehitystä Uusia yrityksiä Kuntien ostot mahdollistavat kannattavan toiminnan Yritystoiminnan kasvu Asiakastyytyväisyys Valinnanvapaus Helpotus veropaineisiin Työllisyys Joustavuus Kilpailu Parantaa hintalaatusuhdetta Kannustaa kehittämään uusia ratkaisuja Investointitarpeet helpottuvat Tuotekehitys Uusi teknologia Palveluinnovaatiot Palveluiden ja menetelmien kehittyminen Lähipalveluiden säilyminen Oman tuotannon kapasiteettia vapautuu, työvoiman tarve 14 vähenee

15 Onnistuminen edellyttää 1) Toimivia markkinoita Monituottajamalli Terve kilpailu edellyttää useita erilaisia tarjoajia mm. eri kokoisia yrityksiä 2) Omien tuotantokustannusten laskentaa On verrattava keskenään vertailukelpoisia kustannuksia 3) Ostotoiminnan hallintaa Ostosopimukset, valvonta Hallittavissa olevat hankintakoot 15

16 Haasteena Kunnilla itsellään on yksinoikeus arvioida omaa toimintaansa. Käytössä ei ole mekanismia, joka velvoittaisi arvioimaan oman toiminnan kustannustehokkuutta ja laatua toiseen käytäntöön Tapahtuuko uudistaminen hallitusti vai hallitsemattomasti? Palvelualoite? 16

17 1) Monopoli ei kehitä ketään 17

18 Monipuolinen palvelun tuottajarakenne takaa terveen kilpailun ja kustannustason

19 Yksipuolisen tuotantorakenteen / oman tuotannon ongelmia Ei ole pakko selvittää todellisia tuotanto/yksikkökustannuksia -> aito vertailu eri tuotantovaihtoehtojen välillä on mahdotonta -> miten kehittää omaa kustannustehokkuutta, jos kustannusrakenne ei ole selvillä? Järjestäminen, tuottaminen ja valvontatehtävät sekoittuvat myös kustannuksiin Muun vertailutiedon puuttuminen menetelmät, tehollinen työaika In house -ostot Julkisella sektorilla kustannustekijöitä, jotka eivät ole kilpailukykyisiä Mammuttimainen kokonaisuus ei ole ketterä Kunnan edun mukaista huolehtia osaltaan markkinoiden toimivuudesta 19

20 2) Kustannukset avattava - tuotteistus avuksi 20

21 Palvelun tuottamisvaihtoehtojen vertailuun oikeat luvut Vertailtava keskenään vertailukelpoisia lukuja ja yksikköhintoja Järjestäminen, valvonta ja tuottaminen ovat eri asioita Kaikki omaan tuotantoon vaikuttavat kulut laskettava mukaan, omassa tuotannossa näkymättömiä kuluja Hallinto, ei-tehollinen työaika (esim. matkat) Laskenta on vaativaa, ei saa sortua tarkoitushakuisuuteen eikä ylimalkaisuuteen Yksityiseltä eri vaatimuksia esim. mitoituksissa Panostus kustannuslaskentaan ja laskentamallien kehittämiseen Lainsäädäntö, mitoitukset tasapuolisiksi ja keveämmiksi 21

22 3) Ostotoiminta ensimmäinen linkki onnistuneeseen palveluhankintaan 22

23 Esteenä käytännölliselle ostamiselle Tottumattomuus, kulttuuri, mukavuusalue, pelko Yritysten kanssa neuvottelu ja ostotoiminta edellyttävät eri valmiuksia kuin perinteinen virkamieshallinto tai oman alan substanssiosaaminen Sitä saa, mitä tilaa Puutteet tilaamisessa johtavat ongelmiin yritysten ostopalveluiden hallinnassa ja palvelun laadun arvioinnissa Suuret, monimutkaiset ostokokonaisuudet Esim. kokonaisen terveyskeskuspalvelun ostaminen 23

24 Transaktiokustannukset pyrittävä arvioimaan ostopalvelun kustannuksiin, ovatko kertaluonteisia? Hyvällä ostamisella tehdään tulosta yrityksissäkin Yritystoiminta perustuu yritysten välisiin hankintasuhteisiin ja verkostoitumiseen, sopimuksiin ostamisesta ja myymisestä. Panostus koulutukseen Ostotoiminnasta oma osa-alue, sourcing Hankintakoot hallittaviksi 24

25 Kaikkea ei voi ulkoistaa kaikkea ei tarvitse tehdä itse Kuntien tehtävien karsiminen? Case Autoilijoiden näkökyvyn tarkistus 25

26 Mitä kaikkea voisi ulkoistaa? Tukipalvelut Ei-järjestämisvastuulla olevat palvelut Järjestämisvastuulla olevat palvelut Esim. Ruotsissa hyväksytyt palvelualoitteet koskeneet Vanhustenhuoltoa, erityisryhmien asumispalveluja, kuluttajaneuvontaa, teiden ja katujen kunnossapitopalveluja, ulkotilojen hoitoa, vahtimestari- ja toimitilapalveluja, ruokahuoltoa ja ateriapalveluja, liikuntapalveluja, kirjastotointa, koulu- ja työterveyshuoltoa, koulupsykologitoimintaa 26

27 27 Mikä estää?

28 Vastustan periaatteessa, koska Terveydellä ei saa tehdä bisnestä On paljon elintärkeitä aloja, jotka ovat täysin yksityisiä vrt elintarvikeala Ala kehittyy yksityisen sektorin innovaatioista Kunta ei voi valita asiakkaitaan Mikä on kunnan perustehtävä? Kapasiteettia vapautuu kaikkein tarpeellisimpaan Palveluseteli antaa mahdollisuuden kaikille tuottajille, myös kunnalle Julkinen raha valuu yksityiselle ilman kontrollia Ilman kilpailun tuomaa vertailua verorahamme valuvat kunnille ilman kontrollia Ostot kohdistuvat suurille monikansallisille toimijoille Kilpailutettavien hankintojen koko ja kriteerit ovat oma päätös Ostopalvelut ovat aina kalliimpia ja laadultaan huonompia Vain aito tapauskohtainen vertailu voi antaa vastauksen 28

29 Ennakkoasenteet ja vastakkainasettelut Kunnan ja yksityisen työn välillä Onko lähihoitajan työ laadukkaampaa ja eettisesti parempaa kunnan työntekijänä kuin yrittäjänä tai yksityisen yrityksen työntekijänä? Suurten ja pienten yritysten, monikansallisten ja suomalaisten yritysten välillä Tarvitsemme myös ulkomaisia investointeja Hankintakokonaisuudet ja kriteerit ovat ostajan valinta ei yritysten vika Kunta on suuri sopimusosapuoli, joka voi vaikuttaa markkinoiden toimimiseen 29

30 Palvelusetelit - ratkaisu moneen ongelmaan 30

31 Tuloksia Case Jyväskylä Palveluseteliyritysten määrä kasvanut Jyväskylässä vuodesta > 200 kpl Käyttö 10 milj.euroa Vuonna 2012 palvelusetelin käytöstä aiheutunut säästö kaupungille yht. 2 milj. euroa verrattuna siihen, jos kyseinen palvelu olisi tuotettu kaupungin omana toimintana 31

32 Palvelusetelit, etuja Case: Jyväskylä Pienetkin yritykset pääsevät kunnan järjestämisvastuulla olevien toimintojen toteuttajiksi Vrt suurten kokonaisuuksien kilpailutus Asiakas kilpailuttaa tuottajia valinnoillaan Kunta säästyy kilpailutuksen kustannuksilta Kilpailussa korostuu laatu Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Kunnan oma toiminta parantaa kilpailukykyään, kun rinnalla on yksityistä tuotantoa Julkisen ja yksityisen sektorin tuottajat ovat yhdenvertaisessa asemassa asiakkaaseen nähden Kunnan investointitarve vähenee Kustannusten hallinta paranee 32

33 Esimerkki kustannustenlaskennasta/palveluseteli Palvelu Palveluseteli/ Oma toiminta/ Erotus Päiväkotihoito 8 628/v 9 521/v -893 Perhepäivähoito 8 327/v /v Kotihoito 38/h 58/h -20 Palveluasuminen 58/vrk 75/vrk -17 Lasten tilapäinen kotiapu Lähde: Jyväskylän kaupunki 29/h 59/h -30 Terapia ja neuvonta 68/h 83/h -16 Avosairaanhoito 63/krt 109/krt -46 Päivähoidossa luvut ovat vuoden, palveluasumisessa vuorokauden ja sosiaalipalveluissa tunnin kustannuksia. Avosairaanhoidon luku on lääkärin yhden vastaanoton kustannus. 33

34 Palvelusetelien käyttö Oivan alueella Kunta Tilapäinen kotihoito (kpl) Asiakasmäärä Säännöllinen Kotihoito (tunnit) Omais- Hoito (kpl) Asikkala Hollola , Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Yhteensä ,

35 Palveluseteliyrittäjien määrä Kunta Kotihoito Omaishoito Omaishoitajien kodinhoidollinen apu Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki

36 36 Lopuksi

37 Vastuu toimivista markkinoista Kustannukset avattava Panostus ostotoimintaan Hankintakoot hallittaviksi Palvelusetelien soveltamista laajennettava Palvelualoite on mahdollisuus 37

38 Yrityksen kumppaneiksi ostopalvelut on käytännön kysymys Ei tehdä kategorista etukäteispäätöstä oman tuotannon tai yritysten tarjoaman palvelun paremmuudesta Kehitetään osto-osaamista ja kustannuslaskentaa Yritysten hyödyntäminen palvelutuotannossa kannattaa, kun on mahdollista muodostaa terveesti toimivat markkinat 38

39 39

Tulevaisuusvaliokunnan seminaaripäivä 9.5.2014 Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät

Tulevaisuusvaliokunnan seminaaripäivä 9.5.2014 Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät Tulevaisuusvaliokunnan seminaaripäivä 9.5.2014 Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Elinkeinoelämän suurin järjestö, yli 116 000 jäsenyritystä. Toiminnan ylivoimainen vahvuus on

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Oikein mitoitetut tehtävät, 0 Oikein mitoitetut tehtävät, Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi 1 Oikein mitoitetut tehtävät, Suomen Yrittäjät: Oikein

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

TEM raportteja 34/2013

TEM raportteja 34/2013 TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Etu Oy Hoivaverkostohanke Anna-Mari Korhonen Toteutus: Pro

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 05/2012 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA Khall 5.4.2004 Kvalt 10.5.2004 N:\STRATEGIAT\Palvelujen hankintastrategia.doc SISÄLLYS Johdanto 1. Strategian lähtökohdat ja määrittelyt 3 1.1. Strategia

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 2 Lukijalle Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa 2009 asettama hyvinvointialan

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Tavoitteena turvalliset, laadukkaat ja riittävät peruspalvelut

Tavoitteena turvalliset, laadukkaat ja riittävät peruspalvelut 1 2 3 4 5 Vihreät De Gröna Tavoitteena turvalliset, laadukkaat ja riittävät peruspalvelut Kymmenen vihreää teesiä palveluiden tuottamisen tavoista Hyväksytty puoluehallituksessa 2.2.2007 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta helsinginyrittajat.fi Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Helsingin Yrittäjien

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Kilpailuttamisen kokemukset

Kilpailuttamisen kokemukset Kilpailuttamisen kokemukset Sami Fredriksson Tuomo Martikainen (toim.) Kilpailuttamisen kokemukset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KILPAILUTTAMISEN KOKEMUKSET Kunnallisalan

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot