Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Kukkuroinmäen jätekeskukselle myönnetään ympäristölupa Jätteiden vastaanotto alkaa Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. 2 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa jätehuollon järjestämisestä, jätteiden käsittelystä ja hyötykäytön edistämisestä ympäristöystävällisesti sekä taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Yhtiön tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti maakunnan asukkaiden jätehuoltoa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ei jaa osinkoa omistajilleen. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ( ) Perustettu: 1996 Omistajat: Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Liikevaihto: 8,70 M Asukasmäärä: Pinta-ala: 6873 km 2, josta vesistöä 1610 km 2

3 Työskentely toiminta-alueen yhteisen jätestrategian luomiseksi aloitetaan yhdessä omistajakuntien kanssa. Asukkaiden keskitetty jätteenkuljetus alkaa Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Myös hyötyjätehuolto ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut siirtyvät EKJH:n vastuulle näissä kunnissa. Ekopisteverkoston uudistaminen alkaa. Luumäellä avataan uusi jäteasema. Asukkaiden keskitetty jätteenkuljetus alkaa Lappeenrannassa ja Lemillä. Samalla näiden kuntien hyötyjätehuolto ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut siirtyvät EKJH:n vastuulle. Kaksi uutta miehitettyä jäteasemaa avataan Laatu- ja ympäristöjärjestelmille ISO 9001 ja ISO myönnetään sertifikaatit. Savitaipaleella, Luumäellä ja Taipalsaarella siirrytään kuiva- ja biojätteiden keskitettyyn kuljetukseen. Samalla asukkaiden hyötyjätehuolto ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelu siirtyvät EKJH:n vastuulle. 3 Hallinto Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa hallitus. Hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Vuonna 2012 hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Puheenjohtajana jatkoi Kyösti Harju. Toimintapolitiikka Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa osakaskuntien vastuulla oleva jätehuolto. Tavoitteenamme on tuotteiden ja palveluiden korkea laatu, henkilöstön hyvinvointi ja turvallinen työympäristö. Minimoimme ympäristökuormitusta vähentämällä jätteen loppusijoitusta ja lisäämällä hyötykäyttöä. OMISTAJAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS TOIMITUS- JOHTAJA 9 kuntaa Lappeenranta, 4 jäsentä Kyösti Harju, pj. Pentti Belinskij, vpj. Kimmo Reponen Laura Peuhkuri Imatra, 2 jäsentä Urpo Tiainen Lea Sairanen Muut kunnat, 3 jäsentä Helli Halonen Vesa Jäkälä Terhi Tiilikainen- Kärpänen Noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä, meille myönnettyjä lupia ja asetamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme sekä itsellemme. Toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja taloudellisesti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tavoitteenamme tyytyväinen asiakas. Varmistamme vaatimusten täyttymisen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Kehitämme toimintatapojamme ja palvelujamme suunnitelmallisesti siten, että toimintamme on turvallista ja vahinkoriskit sekä päästöt ympäristöön pienenevät. Hallinto Laatu- ja ympäristö Logistiikka ja asiakaspalvelu Käyttö ja vastaanotto Jäteasemat ja hyötyjätehuolto Tiedotus ja neuvonta Tiedotamme ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista sekä henkilökunnallemme että asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Käymme avointa keskustelua toimintaamme liittyvistä kysymyksistä. Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyöyrityksiltämme toimintaa, joka tukee meitä laatu- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Arvioimme jatkuvasti toimintaamme liittyviä riskejä ja pyrimme poistamaan niitä. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. Noudattamalla toimintapolitiikkaamme varmistamme yhtiön kehittymisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen. Talous

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, omistajakunnat ja hallitus jatkoivat edelleen EKJH:n ja osakaskuntien yhteisen jätestrategian mukaisten toimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa vuoden 2012 aikana. Tehtyjen päätösten mukaisesti Lappeenrannan ja Lemin alueen jätehuollon operatiiviset tehtävät siirrettiin EKJH:n vastuulle Toimintojen ja laajentuvien tehtävien haltuunotto on edelleen lisännyt merkittävästi painetta EKJH:n henkilöstölle. Tämän siirtymävaiheen jälkeen aloitettiin valmistautuminen seuraavaan vaiheeseen, eli Imatran alueen kilpailutukseen. Jo aiemmin EKJH:n vastuulle siirtyneillä alueilla toiminta on vakiintunut ja parhaita toimintamalleja on päästy harjoittelemaan ja kehittämään käytännössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosi 2012 Kyseessä oli yhtiön kuudestoista tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta yhdestoista tilikausi. Yhtiön liikevaihto oli euroa joka on noin 21 % suurempi kuin vuonna Kasvun selittää Lappeenrannan ja Lemin operatiivisten toimintojen siirtyminen EKJH:n vastuulle Tilikauden tappio oli euroa. Tilikauden tulos oli ennakoitu tappiolliseksi johtuen Lappeenrannan ja Lemin toimintoihin liittyvien kustannusten rakenteesta. Lisäksi tulosta rasittivat EKJH:n vastuulle siirtyneen Lappeenrannan Toikansuon miehitettyyn jäteasemaan liittyvät ennakoimattomat ylimääräiset kustannukset. Investoinnit ja kehityshankkeet Investointien kokonaismäärä tilikaudella oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat toimistolaajennus , Toikansuon miehitetty jäteasema ja keräyspisteiden (ekopisteet + miehitetyt jäteasemat) kalusto EKJH:n vastuualueen ekopisteverkoston uusimista jatkettiin vuoden 2012 aikana. Uudet pisteet saatiin käyttöön Rautjärven ja Ruokolahden alueilla. Lisäksi suunnitelmat Lappeenrannan ja Lemin ekopisteverkoston uudistamisesta toimitettiin viranomaisen käsittelyyn. Strategiapäivityksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäyttö kilpailutettiin ja hankintapäätös tehtiin maaliskuussa Vuoden 2013 alusta osa loppusijoitukseen menevästä kierrätyskelvottomasta kuivajätteestä ohjautuu energiahyötykäyttöön Riihimäelle Ekokemin voimalaitokselle. Vuoden 2015 alusta koko asumisesta syntyvä kierrätyskelvoton kuivajätemäärä ohjautuu energiahyötykäyttöön. Toimintaympäristö Uusi jätelaki astui voimaan Laissa on merkittäviä muutoksia pakkausten tuottajavastuisiin, sekä velvoite perustaa kunnallisen jäteyhtiön alueelle yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunnan perustamispäätökset tehtiin osakaskunnissa vuoden 2012 aikana ja uusi lautakunta aloitti toimintansa Pakkausten täysi tuottajavastuu tulee lisäämään EKJH:n ja pakkaustuottajien välistä yhteistyötä kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. Samalla kun EKJH:n alueen ekopisteverkostoa kehitetään ja uudistetaan yhteistyössä kuntien kanssa, käydään neuvotteluja myös tuottajien kanssa keräysverkoston hyödyntämisestä myös tuottajien keräysvelvoitteiden täyttämiseen. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat määrittäneet jätehuoltostrategian laadinnan yhteydessä oman tahtotilansa ja tavoitteensa jätehuollolle. Huolimatta pitkästä ja hankalasta taipaleesta EKJH jatkaa edelleen sinnikkäästi työtään kustannustehokkaan ja kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti kohtelevan jätehuollon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi toiminta-alueellaan omistajien tahdon mukaisesti. Tehdyt päätökset ekopisteverkoston uusimisesta ja kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyödyntämisestä tulevat nostamaan myös eteläkarjalaisen jätehuollon toimintamallit ja hyödyntämisprosentit kansainväliselle huipputasolle. Edelleen alati kiristyvät ympäristövelvoitteet ja lainsäädäntö asettavat omia haasteitaan EKJH:n toiminnan ympäristökuormituksen vähentämiselle, jätehuoltologistiikan ja materiaalivirtojen suunnittelulle ja toteutukselle.

5 5 Lopuksi Yhteisen tavoitetilan määrittäminen strategian laadinnan yhteydessä on helpottanut yhteistyötä henkilöstön, hallituksen, omistajien edustajien ja sidosryhmien kanssa. Toiminnan kehittämiselle on selkeät päämäärät, kun tavoitteet ovat selvillä. Omistajakuntien vuonna 2007 tekemien päätösten täytäntöönpano on viivästynyt usealla vuodella mutta toimintaa on pystytty kehittämään johdonmukaisesti sekä hallitusti. Tästä on hyvä jatkaa jatkuvan kehittämisen tiellä kohti omistajien visioimaa keskitettyä, kustannustehokasta, ympäristökuormitusta minimoivaa ja asukkaita tasapuolisesti kohtelevaa jätehuoltojärjestelmää. Poiketen edellisestä vuodesta suurin paine on siirtynyt EKJH:n operatiivisen henkilöstön harteille. Uusien toimintojen haltuunotto ja asiakasrekisterien sekä laskutustietojen päivitys vaativat merkittäviä henkilökohtaisia panostuksia. Kuitenkin olemme pystyneet saavuttamaan toiminnalliset ja laadulliset tavoitteemme jälleen kerran; tästä haluan lausua vilpittömät henkilökohtaiset kiitokset! Mika Suomalainen Toimitusjohtaja

6 6 Henkilöstö Etelä-Karjalan Jätehuollon palveluksessa työskenteli vuoden 2012 lopussa 32 henkilöä, joista pitempiä määräaikaisuuksia oli neljä. Kesäajaksi palkattiin lisäksi kuusi kesätyöntekijää. Toimitusjohtaja Mika Suomalaisen lisäksi yhtiössä työskenteli 20 toimihenkilöä ja 11 työntekijää. Naisia henkilökunnasta on 17 ja miehiä 15. Henkilöstön keskiikä oli 40 vuotta. Henkilökunta työskentelee pääasiassa Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. Kolme työntekijää työskentelee miehitetyillä jäteasemilla ja yksi henkilö kiertää tekemässä kunnossapitotöitä Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulla olevilla keräyspisteillä. Yksi henkilö tuuraa jäteasemilla, tekee kunnossapitotöitä ja avustaa jätekuljetusten käytännön töissä, kuten toimittaa jäteastioita ja mittaa astioiden siirtomatkoja. Koneurakointia, kompostointi- ja kuljetuspalveluja sekä miehitettyjen jäteasemien ylläpitopalveluja ostettiin ulkopuolisilta toimijoilta. Vuoden 2012 aikana yhtiön henkilökunta oli koulutuksessa yhteensä 98 päivää. Näiden koulutusten lisäksi järjestettiin täsmäkoulutuksena arvonlisäveron ja tilaajavastuulain ajankohtaispäivä Kukkuroinmäen jätekeskuksen toimitiloissa. Joulun alla vietettiin pitkään Kukkuroinmäessäkin työskennelleen Veli-Matti Käkräsen eläkkeelleläksijäisiä. Leppoisia eläkepäiviä Masalle! Työterveys ja turvallisuus Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2012 yhteensä 579, mikä on 6,9 % kaikista työssäolopäivistä. Tapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja oli 12 päivää. Työterveyshuollossa seurattiin jatkuvasti henkilöstön työkykyä ja tehtiin säännöllisiä terveystarkastuksia. Vuonna 2012 sattui neljä tapaturmaa. Työsuojelutoimikunta jatkoi toimintaansa nyt kolmatta vuotta.

7 7 Työhyvinvointi ja TYKY-toiminta Henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja parantamaan järjestämällä erilaisia yhteisiä tapahtumia ja tarjoamalla aikaisempien vuosien tapaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä henkilöstön käyttöön. Kehityskeskusteluja pidettiin koko henkilöstön kanssa. Lisäksi suoritettiin työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset käytiin läpi johtoryhmässä, henkilöstöpalaverissa sekä työsuojelutoimikunnassa ja esille nousseet kehittämistarpeet huomioitiin. Kesäkuussa vietettiin yhtiön operatiivisen toiminnan 10-vuotisjuhlia avoimien ovien ja Saimaan -risteilyn merkeissä. Yhteistyökumppaneille ja kutsuvieraille järjestetylle risteilylle osallistui myös henkilöstö. Yhteistä liikuntapäivää vietettiin mukaellun seitsenottelun merkeissä syyskuussa. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä on tarjottu henkilöstölle entiseen tapaan. Lisäksi henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua ohjattuun Pilates -tuntiin työpäivän päätteeksi kerran viikossa. Ohjattuun liikuntaan osallistui vuoden aikana kaiken kaikkiaan 12 henkilöä. Toimistotilojen laajentaminen kilpailutettiin alkuvuonna ja rakennustyöt päästiin aloittamaan keväällä. Laajennus valmistui suunnitelmien mukaisesti syyskuun alussa ja henkilökunta pääsi vihdoin riittäviin ja asianmukaisiin työskentelytiloihin. Henkilöstötunnusluvut yksikkö Henkilöstön määrä ( ) hlö Henkilöstövuodet yhteensä htv Määräaikaisten osuus (htv:sta) 11 8 % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,31 0,38 % Työsuhteen keskimääräinen pituus 5,5 5,4 vuotta Henkilöstön keski-ikä vuotta Naisten osuus % Miesten osuus % Työtapaturmat 4 3 kpl Tapaturmapoissaolot 0,3 0,9 pvä/htv Sairauspoissaolot 16,5 15,8 pvä/htv Työterveyshuolto /htv Työsuojelu /htv Koulutus /htv Virkistys- ja TYKY-toiminta /htv

8 8 Palvelut Etelä-Karjalan Jätehuollon palveluihin kuuluvat jätteiden sekä pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto Kukkuroinmäen jätekeskuksessa sekä kahdeksan kunnan asukkaiden kuiva- ja biojätteiden keräys ja kuljetus, hyötyjäteverkoston ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä miehitettyjen jäteasemien ylläpito. Toimintoihin liittyvä laskutus, asiakaspalvelu ja jäteneuvonta hoidetaan myös keskitetysti Etelä-Karjalan Jätehuollon toimesta. Jätteiden keräys ja kuljetus Vuonna 2012 Etelä-Karjalan Jätehuolto hoiti kahdeksan kunnan - Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren - asukkaiden kuiva- ja biojätteiden kuljetukset. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen piirissä oli näin ollen asukasta ja lisäksi noin vapaa-ajan kiinteistöä. Kuljetuspalveluista on sopimuksia myös alueen yritysten kanssa. Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella jätteenkuljetusurakoitsijana on toiminut vuodesta 2009 saakka HFT Networkin alihankkijana Environet Oy. Lokakuussa 2012 Environet Oy:n liiketoiminnat siirtyivät HFT Environmentille, joka jatkaa toimintaa vanhalla sopimuksella. Savitaipaleella, Luumäellä ja Taipalsaarella jätteekuljetusurakoitsijana on toiminut vuodesta 2010 alkaen Jätehuolto Laine Ay. Lappeenrannan ja Lemin jätteenkuljetukset siirtyivät Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle maaliskuun alussa Kunnat jaettiin urakkaalueisiin, joilla jätteenkuljetuksia hoitavat SITA Finland Oy (sittemmin SITA Suomi Oy), Lassila & Tikanoja Oy ja Jätehuolto Laine Ay. Toiminta-alueen useimmat kunnat ovat haja-asutusvaltaisia, joissa sijaitsee paljon vapaa-ajan asuntoja. Pitkien kuljetusmatkojen ja hajallaan olevan asutuksen vuoksi näissä kunnissa on käytössä kuivajätteiden aluekeräyspisteitä, joiden käyttöaste kasvaa merkittävästi mökkikausina. Miehitetyt jäteasemat Etelä-Karjalan Jätehuolto on ylläpitänyt jo usemman vuoden miehitettyjä jäteasemia Luumäellä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Savitaipaleella. Vuonna 2012 myös Lappeenrannan ja Lemin jäteasemat siirtyivät kunnilta jäteyhtiön vastuulle. Molempien jäteasemien maaperä tutkittiin ja todettiin pilaantuneeksi. Lemillä maaperä kunnostettiin Lemin kunnan kustannuksella ja toiminta päästiin aloittamaan syyskuussa Lappeenrannan Toikansuon jäteasematoiminta siirrettiin alueella sijaitsevalle puutarhajätteen vastaanottokentällä ja Lappeenrannan kaupunki puhdistaa maaperän myöhemmin kustannuksellaan. Taipalsaaren jäteasemaa hoitaa edelleen Taipalsaaren kunta. Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämillä jäteasemilla vastaanotetaan kotitalouksien lajiteltua rakennusjätettä, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä hyödynnettäviä jätteitä kuten risuja ja puutarhajätteitä, energiajätettä, metallia, kartonkia, paperia ja pakkauslasia. Jäteasemat ovat auki 1-2 päivänä viikossa muutaman tunnin, paitsi Lappeenrannan Toikansuon jäteasema, joka on palvellut asiakkaita viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin

9 9 Kuivajätteen energiahyötykäyttö Suurin osa kuivajätteistä kuljetetaan vielä tällä hetkellä Kukkuroinmäen jätekeskukseen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Erilliskerätyt biojätteet käsitellään jätekeskuksen alueella sijaitsevassa Kekkilän kompostointilaitoksessa. Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminta-alueella biojätteiden lajitteluvelvoite koskee kuntien jätehuoltomääräysten mukaan kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistöt voivat liittyä taajama-alueilla biojätteen erilliskeräykseen. Haja-asutusalueella biojätteet pääsääntöisesti kompostoidaan kiinteistöllä. Kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäytön hankintapäätös tehtiin maaliskuussa Kuivajätteen vastaanottajaksi valikoitui kilpailutuksen tuloksena Ekokem Oy:n Riihimäen voimalaitos. Energiahyötykäyttöä lisätään vaiheittain siten, että se alkaa vuonna 2013 ja vuonna 2015 koko asumisesta syntyvä kuivajätemäärä EteläKarjalan alueelta päätyy polttoon. Siirtokuormaukseen ja erilaisten jätejakeiden käsittelyyn ja välivarastointiin tarkoitetun kentän raivaus- ja valmistelytyöt aloitettiin loppuvuonna Kuivajätteen laatu, (lajittelututkimus v.2010)

10 Kukkuroinmäessä vastaanotetut hyötyjätteet 10 Hyötyjätteet Vuonna 2012 Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle tulivat Lappeenrannan ja Lemin hyötyjätteiden keräyspisteet. Näin ollen jäteyhtiön vastuulla on nyt kahdeksan kunnan hyötyjätepisteet. Pitkän linjan tähtäimenä on uudistaa koko maakunnan hyötyjätekeräily kattavaksi ekopisteverkostoksi. Ekopisteverkoston uudistaminen eteni vuoden 2012 aikana siten, että Luumäen, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren ekopisteet uudistettiin täysin ja Rautjärven osalta asennukset päästiin aloittamaan. Ekopisteitä valmistui ja otettiin käyttöön kaiken kaikkiaan 36 kappaletta. Ekopisteissä käytetään keräysvälineinä syväkeräysastioita aina, kun se on teknisesti mahdollista. Kaikissa ekopisteissä on keräysastiat pakkauslasille, pienmetallille, kartongille ja tuottajien keräämälle paperille. Taloyhtiöillä ja muilla suurilla toimijoilla on velvollisuus järjestää vanhojen voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan keräys kartongille, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa ja pakkauslasille ja metallille, mikäli niitä syntyy 30 kg viikossa. Vuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä kuntien kanssa Imatran seudun sekä Lappeenrannan ja Lemin jätehuoltomääräyksiä. Lappeenrannassa ja Lemillä jätehuoltomääräykset muuttuivat alkaen siten, että hyötyjätteiden keräysvelvoite määräytyykin asuinhuoneistojen määrän mukaan. Kartongin kiinteistökohtainen keräily täytyy järjestää, mikäli taloyhtiössä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa ja lisäksi metallin ja lasin erilliskeräys, mikäli asuinhuoneistoja on vähintään 20. Tämä selkeyttää hyötyjätteiden keräysvelvoitteita ja toisaalta hyötyjätteiden lajittelu suurilla kiinteistöillä paranee. Hyötyjätteiden keräysverkosto (hyötyjäte- ja ekopisteet) Lappeenranta ja Lemi siirtyivät Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle vuonna Pienmetalli Pakkauslasi Kartonki Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Yhteensä, kpl Yhteensä, asukasta / keräyspiste

11 Kukkuroinmäessä vastaanotetut vaaralliset jätteet 11 Vaarallisten jätteiden vastaanotto Hyötyjäte- ja ekopisteiden keräysastioiden tyhjennyksistä huolehtivat Etelä-Karjalan Jätehuollon yhteistyökumppanit. Keräyspisteiden kunnossapitoa ja siivousta tehtiin oman henkilökunnan voimin. Kahteen pisteeseen on asennettu valvontakamerat väärinkäytösten hillitsemiseksi. Hyötyjätteitä otetaan veloituksetta vastaan myös miehitetyillä jäteasemilla. Metallia kerätään lisäksi joka kevät ja kesä järjestettävien vaarallisten jätteiden keräyskierrosten yhteydessä Kuusakoski Oy:n toimesta. Vuonna 2012 metallia vastaanotettiin näillä kierroksilla yhteensä noin 29 tonnia. Vaarallisten jätteiden maksuton vastaanotto kotitalouksille on järjestetty jokaiseen Etelä-Karjalan Jätehuollon osakaskuntaan. Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulla oli vuonna 2012 Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden ja Savitaipaleen vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet, jotka sijaitsevat Ruokolahtea lukuunottamatta miehitetyillä jäteasemilla. Ruokolahdella vastaanottopalvelu ostetaan paikalliselta autokorjaamoyrittäjältä. Lappeenrannassa vastaanottopisteitä on Toikansuon miehitetyn jäteaseman lisäksi myös Ylämaan jäteasemalla ja Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. Joutsenon teknisellä varikolla aikaisemmin sijainnut vastaanottopiste korvattiin kerran kuukaudessa tehdyllä mobiilikeräyksellä. Mobiilikeräyksiä järjestettiin parina päivänä myös Parikkalan Niukkalassa. Kaikissa toiminta-alueen kunnissa järjestettiin kevään ja kesän aikana aiempien vuosien tapaan vaarallisten jätteiden keräyskierrokset yhteistyössä kuntien ja Ekokem Oy:n kanssa. Keräysauto pysähtyi kaikkiaan 132 pisteessä, joissa vastaanotettiin yhteensä 88 tonnia vaarallisia jätteitä.

12 12 Keräyspisteet Kiinteistökohtainen keräys Aluekeräys Eko- ja hyötyjätepisteet Palvelu Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä astioita Jäteyhtiö vastaa astioiden tyhjentämisestä kilpailuttamillaan hinnoilla Palvelu Yhtiön ylläpitämiä asumisessa syntyvän kuivajätteen keräyspaikkoja Käyttöoikeus ainoastaan vuosimaksun maksavilla asiakkailla Palvelu Yhtiön ylläpitämiä alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla Määrä keräyskohdetta Maksu Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva jätemaksu, joka määräytyy viranomaisen hyväksymän taksan mukaan Jätelaji Kuivajäte keräyspistettä Biojäte keräyspistettä Määrä 150 kpl ympärivuotisessa käytössä 6 kpl vain kesäkäytössä Maksu Kiinteä vuosimaksu, joka määräytyy viranomaisen hyväksymän taksan mukaan Jätelaji Kuivajäte, 156 kpl Biojäte, 1 kpl Määrä 72 kpl Maksu Palvelun kustannukset katetaan vuosittaisella ekomaksulla Jätelaji Kartonki, 62kpl Metalli, 58 kpl Lasi, 70 kpl Paperi, 71 kpl (yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa)

13 13 Palvelupisteet Vaarallisten jätteiden keräys Palvelu Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja, joihin voi toimittaa koti- ja maatalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä Määrä 18 sopimusapteekkia 1 jätekeskus 7 jäteasemaa 2 muuta miehitettyä pistettä 132 kiertävien keräysten pysäkkkejä 1 sopimusautokorjaamo Maksu Palvelun kustannukset katetaan vuosittaisella ekomaksulla Miehitetyt jäteasemat Palvelu Yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda sellaista jätettä, joka ei laatunsa tai kokonsa puolesta sovellu jäteastiaan laitettavaksi Määrä 8 kpl Maksu Hyötyjätteet, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet veloituksetta Muu jäte viranomaisen hyväksymän taksan mukaan Kukkuroinmäen jätekeskus Palvelu Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja vastaanottokeskus Alueella sijaitsee myös Kekkilä Oy:n kompostointilaitos Määrä 1kpl Maksu Hinnaston mukaan Jätelaji Kaikki koti- ja maatalouksien vaaralliset jätteet, kuten lääkejätteet, öljyt, akut, maalit, liuottimet, torjunta-aineet Jätelaji Hyötyjäteet Rakennus- ja kuivajätteet Energiajäte Kyllästetty puu Sähkölaitteet Puutarhajätteet Vaaralliset jätteet 8 asemalla 8 asemalla 8 asemalla 8 asemalla 6 asemalla 6 asemalla 7 asemalla Jätelaji Hyötyjätteet Rakennus- ja kuivajätteet Energiajäte Kyllästetty puu Sähkölaitteet Puutarhajätteet Vaaralliset jätteet Maa- ja kiviainekset Asbesti Pilaantuneet maat Biojätteet Muut loppusijoitettavat jätteet

14 Kukkuroinmäen jätekeskus Kokonaisala 135 ha Rakennettua alaa n. 32 ha Tavanomaisen jätteen loppusijoitusaluetta n. 6 ha Pilaantuneiden maiden käsittely ja loppusijoitusalue 3,6 ha Eteläkarjalaisten jätteet kg kuivajätettä / asukas 63 kg biojätettä / asukas 1,5 kg vaarallisia jätteitä / asukas* *(sisältää EKJH:n vastuulla olevien kahdeksan kunnan keräyspisteissä ja Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vastaanotetut jätteet sekä keräyskierrokset 9 kunnan alueella) 14 Käsittely ja hyödyntäminen Etelä-Karjalan Jätehuollon tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa vastuulla olevien jätteiden vastaanottamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä. Vastaanottotoiminnot on keskitetty Kukkuroinmäen jätekeskukseen, joka sijaitsee Konnunsuolla, Lappeenrannassa. 12 Vuonna 2012 Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vastaanotettiin yhteensä tonnia erilaisia jätteitä, josta vajaa 40 % oli tavanomaisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä. Hyötyjätteitä toimitettiin muualle hyödynnettäväksi tonnia ja tuottajavastuujätteitä eri tuottajayhteisöille yhteensä 176 tonnia. Pilaantuneita maita vastaanotettiin vuonna 2012 yhteensä tonnia, joista yhtään ei kuitenkaan tarvinnut sijoittaa ongelmajätetasoiselle loppusijoitusalueelle, vaan ne voitiin joko kompostoida, hyödyntää sellaisenaan kaatopaikan penkkarakenteissa tai sijoittaa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Loppusijoitetun jätteen määrä Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2002 Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2011 Pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2003 Ongelmajätetasoisten pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2002 Ongelmajätetasoisten pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2005

15 Pilaantuneiden maiden käsittelyalue, rakennettu Jätevesien tasausaltaat, 3 kpl 7 Konehalli 12 Hyötyjätteiden varastointikenttä 8 Kekkilä Oy:n omistama kompostointilaitos 13 Pientuoja-asema ja varastointikenttä energiajätteelle, metallille ja SER:lle 9 Jälkikypsytyskenttä (Kekkilä Oy) 14 Tuleva kuivajätteen siirtokuormausasema, perustamistyöt aloitettu vuonna Jätevesipumppaamo 15 Vaaka-asema 16 Toimisto

16 Nettisivujen kävijämäärät 16 Asiakaspalvelu Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle kuuluu kahdeksan kunnan jätteenkuljetuksiin, jätelaskutukseen, jäteneuvontaan sekä Kukkuroinmäen jätekeskuksen ja kuntien vastaanottopalveluihin liittyvä asiakaspalvelu. Etelä-Karjalan Jätehuolto on määritellyt merkittäväksi laatupäämääräksi hyvän asiakaspalvelun, mitä painotettiin myös käytännön asiakaspalvelussa. Asiakaspalveluhenkilöstölle järjestettiin muun muassa asiakaspalvelukoulutusta puhelua* vastausprosentti 93,7 % jonotusaika (ka) 15 s puhelun kesto (ka) 3min 6s puhelun hinta (ka) matkapuhelimesta 0,57 euroa Tavoitteena tyytyväinen asiakas Yhteydenpito asiakkaisiin vilkastui vuonna 2012 entisestään, kun Lappeenrannan ja Lemin noin asukkaan jätteenkuljetuksiin liittyvä asiakaspalvelu siirtyi maaliskuun alussa Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle. Vuoden 2011 lopulla käyttöönotetun asiakaspalvelupuhelujärjestelmän kautta tuli vuoden 2012 aikana yhteensä puhelua, mikä tarkoittaa keskimäärin 68 puhelua jokaisena työpäivänä. Puheluiden vastausprosentti oli 93,7. Läpipäässeiden puheluiden keskimääräinen jonotusaika oli 15 sekuntia ja puhelun kesto 3 minuuttia 6 sekuntia. Laskuja asiakkaille lähti yhteensä noin kpl. Nettisivujen kävijämäärät nousivat myös huomattavasti. Eniten nettisivuilla kävijöitä oli toukokuussa, lähes 6000 kävijää. Asiakaspalvelua ja neuvontaa hoidettiin entistä enemmän myös sähköisten lomakkeiden ja sähköpostin välityksellä. Henkilökohtaista neuvontaa Kukkuroinmäen jätekeskuksessa ja miehitetyillä jäteasemilla jatkettiin entiseen malliin. Vuodesta 2010 Etelä-Karjalan Jätehuollon kuljetusasiakkaina olleille Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntalaisille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset olivat myönteisiä. Kyselyyn vastasi kakkiaan 35 % kyselyn saaneista asiakkaista ja heistä 89 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Etelä-Karjalan Jätehuollon toimintaan kokonaisuudessaan. Vastaajilta pyydettiin myös kehitysehdotuksia ja toiveita jätehuoltopalveluihin liittyen. Suurin osa annetuista kommenteista koskivat ekopisteitä ja miehitettyjä jäteasemia. Ekopisteitä toivottiin lisää ja niiden keräysastioihin toivottiin suurempia syöttöaukkoja. Miehitetyille jäteasemille toivottiin ilta- ja viikonloppuaukioloaikoja. * Tilastoinnissa on jätetty huomioimatta n puhelua, jotka ovat saapuneet virka-ajan (ma-pe klo 8-16) ulkopuolella tai jotka asiakas on katkaissut tekemättä valintaa. Eli sellaiset puhelut, joihin ei ole ollut mahdollisuuttakaan vastata.

17 17 Viestintä ja neuvonta Jäteneuvonta on yksi Etelä-Karjalan Jätehuollon merkittävistä ympäristöpäämääristä. Jäteneuvonnalla tähdätään oikeanlaiseen lajitteluun jo jätteen syntypaikalla. Tavoitteena on, että loppusijoitukseen - ja tulevaisuudessa energiahyötykäyttöön - päätyisi ainoastaan kierrätyskelvoton kuivajäte ja kierrätykseen kelpaavat jätejakeet toimitettaisiin keräyspisteiden kautta hyötykäyttöön. Jäteneuvontaa varten Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää ajantasaisia opasmateriaaleja. Tärkeä tietokanava on myös yhtiön ylläpitämät nettisivut, joihin vuonna 2012 lisättiin myös Lajittelun ABC, mistä löytyy tuotekohtaisia lajitteluohjeita eri jätejakeille. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä eri sidosryhmien kanssa on tärkeää kuntien omistamalle jäteyhtiölle. Omistajakuntien asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa tehtiin vuoden aikana tiivistä yhteistyötä, kun jätehuollon tehtäviä siirrettiin yhä enemmän kunnilta Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle, ja suunniteltiin jätehuollon kehitystä kunnissa sekä maakunnallisella tasolla. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös jätekeskuksen naapurit, alihankkijat ja yhtestyöyritykset. Paikallismedia on avainasemassa yhtiön viestinnässä. Sisäisen viestinnän tärkein kanava on toimintokohtaiset, säännölliset palaverit. Örkit ja hauska Jätejengi -nukketeatteri kiersivät vuoden aikana lukuisissa kouluissa ja päiväkodeissa antamassa lapsille ja kasvatustyötä tekevälle henkilökunnalla jätevalistusta. Jätejengi tavoitti vuoden aikana lasta ja kasvatustyön ammattilaista. Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vieraili vuoden aikana useita ryhmiä, yhteensä noin 400 henkilöä. Etelä-Karjalan Jätehuolto oli mukana myös erilaisissa neuvontatilaisuuksissa, tapahtumissa ja messuilla, joissa tavoitettiin yhteensä noin henkilöä. Hyvän Mielen Joulu -tapahtuma Imatran pääkirjastolla joulukuussa. Harjoiteltiin muun muassa biopussien taittelua sanomalehdistä.

18 Merkittävät laatu- ja ympäristönäkökohdat: ( ) Jäteneuvonta (Y ja L) Hyvä asiakaspalvelu (L) Jätteiden vastaanotto (Y ja L) Jätteiden loppusijoitus (Y) Hyötyjätteiden keräys ja käsittely (Y) Jätteiden kuljetukset (L) Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristövaikutukset 18 Ympäristövastuu Kukkuroinmäen jätekeskuksella on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen (nykyisin ELY -keskus) vuonna 2001 myöntämä ympäristölupa. Jätteenkäsittelytoimintojen lupamääräysten tarkastamiseksi jätettiin hakemus vuoden 2011 lopusssa, joka on edelleen käsittelyssä. Päivitetty lupa saataneen vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 ympäristölupahakemukseen lähetettiin lisäyksiä ja täydennyksiä siirtokuormausasemaan ja pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyen. Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristölupaan sisältyvät tavanomaisen jätteen ja ongelmajätetasoisen jätteen loppusijoitusalueet, vaarallisten jätteiden vastaanottoasema, rakennus- ja hyötyjätteiden vastaanotto- ja varastoalueet sekä pilaantuneiden maiden käsittelykenttä. Kekkilä Oy:n omistamalla kompostointilaitoksella ja kompostointitoiminnoilla on erillinen ympäristölupa. Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristöntarkkailua tehdään yhteistyössä Kekkilän kanssa. Jätevedet Kaikki jätteiden kanssa kosketuksissa olevat vedet Kukkuroinmäen jätekeskuksen alueelta kerätään ympäristöluvan mukaisesti talteen ja johdetaan puhdistettavaksi Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Jätevedet johdetaan Saimaan kanavan ali 3, 6 km pitkää paineviemäriä pitkin. Rankkasateita varten Kukkuroinmäen jätekeskuksen alueella on kolme avointa tasausallasta sekä erikseen Kekkilän kompostointilaitoksen ja pumppaamon suljetut jätevesialtaat. Jätekeskukselta pumpattiin jätevettä vuoden 2012 aikana puhdistamolle m 3. Määrä oli lähes sama kuin edellisvuonna, mutta kuormitus sen sijaan huomattavasti pienempi. Valtaosa jätevesien kuormituksesta tulee Kekkilän kompostointilaitoksen prosessista ja jälkikypsytyskentältä. Kuormitusta aiheuttavat myös loppusijoitusalueiden suotovedet sekä varastointikentiltä tulevat hulevedet. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Kukkuroinmäen jätekeskuksen jätteidenkäsittelyalueen pohjavesiä tarkkaillaan viidestä pohjavesiputkesta, joista otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kompostointilaitoksen rakenteellista tiiviyttä tarkkaillaan neljästä laitoksen ympärille asennetusta pohjavesiputkesta. Kekkilä Oy raportoi kompostointilaitoksen ympäristövaikutuksista erikseen. Jätekeskuksen ympäristön pintavesiä tarkkaillaan viidestä pisteestä, joista otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa. Pumpattu vesimäärä Kukkuroinmäen jätekeskuksen jätevesikuormitus yksikkö m 3 /vuosi COD, Cr kg/vuosi BOD 7 ATU kg/vuosi Kokonaisfosfori kg/vuosi Kokonaistyppi kg/vuosi Ammoniumtyppi kg/vuosi Kiintoaine kg/vuosi

19 Kukkuroinmäen jätekeskuksen loppusijoitusalueella muodostuneet metaanipäästöt Vaikutus ilmaan Kukkuroinmäen jätekeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta aiheutuu ilmaan haju- ja kaatopaikkakaasupäästöjä, joita seurataan mittauksin, laskennallisilla arvioilla sekä aistinvaraisesti. Kaatopaikkakaasu sisältää pääasiassa metaania ja hiilidioksidia. Vuoden 2012 aikana suoritettiin yhteensä kahdeksan kaasumittausta kahdesta tarkkailupisteestä. Kaasun keskimääräinen metaanipitoisuus oli 50 % ja hiilidioksidipitoisuus 37 %. Kaasuntuotantopotentiaalia arvioidaan tällä hetkellä Suomen Ympäristökeskuksen laskentamallilla, joka huomioi eri jätemateriaalien biohajoavuuden. Varsinaisia tuotantopotentiaalin mittauksia voidaan tehdä vasta sitten, kun käytöstä poistuneen loppusijoitusalueen pintarakenteita on alettu tehdä. SYKE:n laskentamallilla Kukkuroinmäen jätekeskuksen loppusijoitusalueen kaasuntuotantopotentiaali koko toiminnan ajalta oli 478 tonnia metaania vuoteen 2012 mennessä. Metaanin tuotanto on loppusijoitettuun jätemäärään nähden pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Se johtuu siitä, että Etelä-Karjalan Jätehuollon toimintaalueen kotitalouksilla on ollut biojätteen lajitteluvelvoite voimassa jo pitkään ja näin ollen biohajoavan jätteen osuus (n. 51%) kaatopaikalle päätyvästä yhdyskuntajätteestä on huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa (n.78%) alhaisempi. Etelä-Karjalan Jätehuollon henkilökunta seuraa jätekeskuksen hajujen leviämistä ympäristöön ja pitää niistä kirjaa. Lisäksi lähialueen asukkaat raportoivat mahdollisista hajuhaitoista. Jätteestä aiheutuvia hajuhaittoja ehkäistään pitämällä avoinna oleva täyttöalue mahdollisimman pienenä ja peittämällä jätetäyttö säännöllisesti. Jätetäytön peittäminen ehkäisee myös pölyämistä. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi myös jätekeskuksen kentät ja tiet on asvaltoitu jätepenkan juurelle asti. Henkilökunnan tekemät hajuhavainnot vuonna 2012 koskivat kaikki kompostointilaitoksen toimintaa. Lähialueen asukkailta ei tullut Etelä-Karjalan Jätehuollolle yhtään hajuvalitusta. Ilmastovaikutuksia aiheutuu myös jätteenkuljetuksista. Pääosa Etelä-Karjalan Jätehuollon hallinnoimien jätteenkuljetusten päästöistä muodostui Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren asukkaiden kuiva- ja biojätteiden kuljetuksista. Näiden kuntien keskitetyllä kuljetusjärjestelmällä on pystytty muodostamaan ajoreitit tehokkaiksi vähentämällä ajokilometrejä ja minimoimaan siten kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset. Näiden kahdeksan kunnan asukkaiden jätteenkuljetuksista muodostui vuonna 2012 yhteensä ajokilometriä, jotka aiheuttivat noin 581 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Melu ja haittaeläimet Etelä-Karjalan Jätehuollon toimintojen melu aiheutuu pääasiassa Kukkuroinmäen jätekeskuksen liikenteestä ja jätteenkäsittelystä. Jätteiden kuljetuksista aiheutui vuonna 2012 yhteensä yhdensuuntaista ajosuoritetta Kukkuroinmäen jätekeskukseen. Näistä raskasta liikennettä oli ajoneuvoa ja henkilö- ja pakettiautoja kappaletta. Raskaan liikenteen määrä on säilynyt ennallaan, mutta henkilöautoliikenne lisääntyi hieman edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin jätekeskuksessa asioi 160 ajoneuvoa vuorokaudessa.

20 20 Taloudellinen vastuu Vuosi 2012 oli yhtiön kuudestoista tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta yhdestoista. Yhtiön liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos euroa. Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa yhtiöjärjestyksen 2 mukaan. Tilikauden tappio ,71 euroa kirjattiin edellisten tilikausien tulostilille. Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 1,38 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat Kukkuroinmäen jätekeskuksessa sijaitsevan toimistorakennuksen laajennus, Toikansuon miehitetyn jäteaseman uudistaminen sekä ekopisteverkoston ja miehitettyjen jäteasemien kalustohankinnat. Keskeneräisiä hankkeita ovat siirtokuormausaseman maanrakennustyöt. Kulunut tilikausi oli taloudellisesti haasteellinen. Lappeenrannan ja Lemin toimintojen siirtoon liittyen jouduttiin tekemään ylimääräisiä investointeja, lisäksi toimitiloja laajennettiin ja ekopisteverkoston uudistamista jatkettiin. Investoinnit jouduttiin rahoittamaan osin korollisella vieraalla pääomalla, jota vuonna 2012 oli yhteensä 1,23 miljoonaa euroa. Kuitenkin tilikauden tulos oli lähes odotusten ja budjetin mukainen. Yhtiön taloudellinen asema on edelleen vakaa ja vahva. Talouden tunnuslukuja 2012 Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, 46,3 % Henkilöstökulut liikevaihdosta, 17,3 % Jäteveron osuus liikevaihdosta, 13,7 % Taseen loppusumma, Liikevoitontulos -3,3 % liikevaihdosta Omavaraisuusaste, 48,2 % Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön käsittelemä yhdyskunnista tuleva jätemäärä pysynee vuonna 2013 edellisen vuoden tasolla. Uuden jätelain vaatimusten täyttäminen vaatii panostuksia jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Lisäksi suunnitteilla oleva käsittelemättömän orgaanisen jätteen loppusijoituskielto asettaa vaatimuksia jätteen käsittelylle. Nämä tulevat aiheuttamaan korotuspaineita palveluiden hinnoitteluun. Imatran jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle lisää jonkin verran asiakaspalvelun kuormitusta siirtymävaiheessa, mutta kokemukset Lappeenrannan ja Lemin tehtävien siirrosta vähentävät ylimääräistä työtä ja osa ongelmista voidaan selvittää jo etukäteen. Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Kompostointilaitoksen palvelusopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka. Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa on aloitettu keskustelut jätevesilietteiden ja biojätteiden uusista käsittelymenetelmistä. Menetelmien valinta liittyy olennaisesti Lappeenrannan jätevesiratkaisuun. Merkittävimmät epävarmuustekijät lähivuosina liittyvät hankintapäätöksiin, lainsäädännön muutoksiin ja uusien käsittelytekniikoiden käyttöönottoon. Lainsäädännön kautta tulevat tiukemmat käsittelyvaatimukset, kuten biohajoavan jätteen loppusijoituskielto ja sivutuoteasetus, nostavat käsittelylaitosten vaatimus- ja tätä kautta myös kustannustasoa.

21 21 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen satunnaisia eriä Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02-295,717, ,02 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01

22 22 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA , , , , , , , , ,164, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68

23 23 Tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisen tilikauden tulos Tilikauden voitto / tappio Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68

24 Yhteystiedot Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Hulkonmäentie 130, Konnunsuo Asiakaspalvelu, puh Lisätietoja vuosikertomuksesta antavat: Toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh , Neuvoja Tiina Virtanen puh ,

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN EKOPISTEVERKOSTON UUSIMINEN

PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN EKOPISTEVERKOSTON UUSIMINEN PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN EKOPISTEVERKOSTON UUSIMINEN Maakunnallinen jätehuoltoyhtiö Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdessä omistajakuntiensa kanssa päivittänyt toiminta-alueensa jätestrategian

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 2 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Perustettu 1996 Osakkaina alueen 9 kuntaa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Vuosikertomus 2010 2 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Perustettu 1996 Osakkaina alueen 9 kuntaa: Imatra, Lappeenranta (kuntaliitosten jälkeen ml. Joutseno ja Ylämaa), Lemi, Luumäki,

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sisällys 1. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 2. Palvelut ja tuotteet 3. Sosiaalinen vastuu 4. Ympäristövastuu 5. Taloudellinen vastuu 6.

Sisällys 1. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 2. Palvelut ja tuotteet 3. Sosiaalinen vastuu 4. Ympäristövastuu 5. Taloudellinen vastuu 6. Vuosikertomus 2009 Sisällys 1. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 1.2 Strategiatyö 1.3 Johtaminen ja hallinto 1.4 Perustietoa yhtiöstä 1 3 4 6 2. Palvelut ja tuotteet 2.1 Keräys

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Sisältö. Etelä Karjalan Jätehuolto Oy

Sisältö. Etelä Karjalan Jätehuolto Oy 2007 Vuosikertomus Sisältö 1.1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 1.2. Strategiatyö... 6 1.3. Johtaminen ja hallinto... 7 1.4. Perustietoa yhtiöstä... 9 1.5. Kehityshankkeet... 9 2. PALVELUT JA TUOTTEET...

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot