Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Kukkuroinmäen jätekeskukselle myönnetään ympäristölupa Jätteiden vastaanotto alkaa Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. 2 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa jätehuollon järjestämisestä, jätteiden käsittelystä ja hyötykäytön edistämisestä ympäristöystävällisesti sekä taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Yhtiön tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti maakunnan asukkaiden jätehuoltoa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ei jaa osinkoa omistajilleen. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ( ) Perustettu: 1996 Omistajat: Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Liikevaihto: 8,70 M Asukasmäärä: Pinta-ala: 6873 km 2, josta vesistöä 1610 km 2

3 Työskentely toiminta-alueen yhteisen jätestrategian luomiseksi aloitetaan yhdessä omistajakuntien kanssa. Asukkaiden keskitetty jätteenkuljetus alkaa Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Myös hyötyjätehuolto ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut siirtyvät EKJH:n vastuulle näissä kunnissa. Ekopisteverkoston uudistaminen alkaa. Luumäellä avataan uusi jäteasema. Asukkaiden keskitetty jätteenkuljetus alkaa Lappeenrannassa ja Lemillä. Samalla näiden kuntien hyötyjätehuolto ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut siirtyvät EKJH:n vastuulle. Kaksi uutta miehitettyä jäteasemaa avataan Laatu- ja ympäristöjärjestelmille ISO 9001 ja ISO myönnetään sertifikaatit. Savitaipaleella, Luumäellä ja Taipalsaarella siirrytään kuiva- ja biojätteiden keskitettyyn kuljetukseen. Samalla asukkaiden hyötyjätehuolto ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelu siirtyvät EKJH:n vastuulle. 3 Hallinto Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa hallitus. Hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Vuonna 2012 hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Puheenjohtajana jatkoi Kyösti Harju. Toimintapolitiikka Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa osakaskuntien vastuulla oleva jätehuolto. Tavoitteenamme on tuotteiden ja palveluiden korkea laatu, henkilöstön hyvinvointi ja turvallinen työympäristö. Minimoimme ympäristökuormitusta vähentämällä jätteen loppusijoitusta ja lisäämällä hyötykäyttöä. OMISTAJAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS TOIMITUS- JOHTAJA 9 kuntaa Lappeenranta, 4 jäsentä Kyösti Harju, pj. Pentti Belinskij, vpj. Kimmo Reponen Laura Peuhkuri Imatra, 2 jäsentä Urpo Tiainen Lea Sairanen Muut kunnat, 3 jäsentä Helli Halonen Vesa Jäkälä Terhi Tiilikainen- Kärpänen Noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä, meille myönnettyjä lupia ja asetamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme sekä itsellemme. Toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja taloudellisesti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tavoitteenamme tyytyväinen asiakas. Varmistamme vaatimusten täyttymisen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Kehitämme toimintatapojamme ja palvelujamme suunnitelmallisesti siten, että toimintamme on turvallista ja vahinkoriskit sekä päästöt ympäristöön pienenevät. Hallinto Laatu- ja ympäristö Logistiikka ja asiakaspalvelu Käyttö ja vastaanotto Jäteasemat ja hyötyjätehuolto Tiedotus ja neuvonta Tiedotamme ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista sekä henkilökunnallemme että asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Käymme avointa keskustelua toimintaamme liittyvistä kysymyksistä. Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyöyrityksiltämme toimintaa, joka tukee meitä laatu- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Arvioimme jatkuvasti toimintaamme liittyviä riskejä ja pyrimme poistamaan niitä. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. Noudattamalla toimintapolitiikkaamme varmistamme yhtiön kehittymisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen. Talous

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, omistajakunnat ja hallitus jatkoivat edelleen EKJH:n ja osakaskuntien yhteisen jätestrategian mukaisten toimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa vuoden 2012 aikana. Tehtyjen päätösten mukaisesti Lappeenrannan ja Lemin alueen jätehuollon operatiiviset tehtävät siirrettiin EKJH:n vastuulle Toimintojen ja laajentuvien tehtävien haltuunotto on edelleen lisännyt merkittävästi painetta EKJH:n henkilöstölle. Tämän siirtymävaiheen jälkeen aloitettiin valmistautuminen seuraavaan vaiheeseen, eli Imatran alueen kilpailutukseen. Jo aiemmin EKJH:n vastuulle siirtyneillä alueilla toiminta on vakiintunut ja parhaita toimintamalleja on päästy harjoittelemaan ja kehittämään käytännössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosi 2012 Kyseessä oli yhtiön kuudestoista tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta yhdestoista tilikausi. Yhtiön liikevaihto oli euroa joka on noin 21 % suurempi kuin vuonna Kasvun selittää Lappeenrannan ja Lemin operatiivisten toimintojen siirtyminen EKJH:n vastuulle Tilikauden tappio oli euroa. Tilikauden tulos oli ennakoitu tappiolliseksi johtuen Lappeenrannan ja Lemin toimintoihin liittyvien kustannusten rakenteesta. Lisäksi tulosta rasittivat EKJH:n vastuulle siirtyneen Lappeenrannan Toikansuon miehitettyyn jäteasemaan liittyvät ennakoimattomat ylimääräiset kustannukset. Investoinnit ja kehityshankkeet Investointien kokonaismäärä tilikaudella oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat toimistolaajennus , Toikansuon miehitetty jäteasema ja keräyspisteiden (ekopisteet + miehitetyt jäteasemat) kalusto EKJH:n vastuualueen ekopisteverkoston uusimista jatkettiin vuoden 2012 aikana. Uudet pisteet saatiin käyttöön Rautjärven ja Ruokolahden alueilla. Lisäksi suunnitelmat Lappeenrannan ja Lemin ekopisteverkoston uudistamisesta toimitettiin viranomaisen käsittelyyn. Strategiapäivityksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäyttö kilpailutettiin ja hankintapäätös tehtiin maaliskuussa Vuoden 2013 alusta osa loppusijoitukseen menevästä kierrätyskelvottomasta kuivajätteestä ohjautuu energiahyötykäyttöön Riihimäelle Ekokemin voimalaitokselle. Vuoden 2015 alusta koko asumisesta syntyvä kierrätyskelvoton kuivajätemäärä ohjautuu energiahyötykäyttöön. Toimintaympäristö Uusi jätelaki astui voimaan Laissa on merkittäviä muutoksia pakkausten tuottajavastuisiin, sekä velvoite perustaa kunnallisen jäteyhtiön alueelle yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunnan perustamispäätökset tehtiin osakaskunnissa vuoden 2012 aikana ja uusi lautakunta aloitti toimintansa Pakkausten täysi tuottajavastuu tulee lisäämään EKJH:n ja pakkaustuottajien välistä yhteistyötä kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. Samalla kun EKJH:n alueen ekopisteverkostoa kehitetään ja uudistetaan yhteistyössä kuntien kanssa, käydään neuvotteluja myös tuottajien kanssa keräysverkoston hyödyntämisestä myös tuottajien keräysvelvoitteiden täyttämiseen. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat määrittäneet jätehuoltostrategian laadinnan yhteydessä oman tahtotilansa ja tavoitteensa jätehuollolle. Huolimatta pitkästä ja hankalasta taipaleesta EKJH jatkaa edelleen sinnikkäästi työtään kustannustehokkaan ja kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti kohtelevan jätehuollon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi toiminta-alueellaan omistajien tahdon mukaisesti. Tehdyt päätökset ekopisteverkoston uusimisesta ja kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyödyntämisestä tulevat nostamaan myös eteläkarjalaisen jätehuollon toimintamallit ja hyödyntämisprosentit kansainväliselle huipputasolle. Edelleen alati kiristyvät ympäristövelvoitteet ja lainsäädäntö asettavat omia haasteitaan EKJH:n toiminnan ympäristökuormituksen vähentämiselle, jätehuoltologistiikan ja materiaalivirtojen suunnittelulle ja toteutukselle.

5 5 Lopuksi Yhteisen tavoitetilan määrittäminen strategian laadinnan yhteydessä on helpottanut yhteistyötä henkilöstön, hallituksen, omistajien edustajien ja sidosryhmien kanssa. Toiminnan kehittämiselle on selkeät päämäärät, kun tavoitteet ovat selvillä. Omistajakuntien vuonna 2007 tekemien päätösten täytäntöönpano on viivästynyt usealla vuodella mutta toimintaa on pystytty kehittämään johdonmukaisesti sekä hallitusti. Tästä on hyvä jatkaa jatkuvan kehittämisen tiellä kohti omistajien visioimaa keskitettyä, kustannustehokasta, ympäristökuormitusta minimoivaa ja asukkaita tasapuolisesti kohtelevaa jätehuoltojärjestelmää. Poiketen edellisestä vuodesta suurin paine on siirtynyt EKJH:n operatiivisen henkilöstön harteille. Uusien toimintojen haltuunotto ja asiakasrekisterien sekä laskutustietojen päivitys vaativat merkittäviä henkilökohtaisia panostuksia. Kuitenkin olemme pystyneet saavuttamaan toiminnalliset ja laadulliset tavoitteemme jälleen kerran; tästä haluan lausua vilpittömät henkilökohtaiset kiitokset! Mika Suomalainen Toimitusjohtaja

6 6 Henkilöstö Etelä-Karjalan Jätehuollon palveluksessa työskenteli vuoden 2012 lopussa 32 henkilöä, joista pitempiä määräaikaisuuksia oli neljä. Kesäajaksi palkattiin lisäksi kuusi kesätyöntekijää. Toimitusjohtaja Mika Suomalaisen lisäksi yhtiössä työskenteli 20 toimihenkilöä ja 11 työntekijää. Naisia henkilökunnasta on 17 ja miehiä 15. Henkilöstön keskiikä oli 40 vuotta. Henkilökunta työskentelee pääasiassa Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. Kolme työntekijää työskentelee miehitetyillä jäteasemilla ja yksi henkilö kiertää tekemässä kunnossapitotöitä Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulla olevilla keräyspisteillä. Yksi henkilö tuuraa jäteasemilla, tekee kunnossapitotöitä ja avustaa jätekuljetusten käytännön töissä, kuten toimittaa jäteastioita ja mittaa astioiden siirtomatkoja. Koneurakointia, kompostointi- ja kuljetuspalveluja sekä miehitettyjen jäteasemien ylläpitopalveluja ostettiin ulkopuolisilta toimijoilta. Vuoden 2012 aikana yhtiön henkilökunta oli koulutuksessa yhteensä 98 päivää. Näiden koulutusten lisäksi järjestettiin täsmäkoulutuksena arvonlisäveron ja tilaajavastuulain ajankohtaispäivä Kukkuroinmäen jätekeskuksen toimitiloissa. Joulun alla vietettiin pitkään Kukkuroinmäessäkin työskennelleen Veli-Matti Käkräsen eläkkeelleläksijäisiä. Leppoisia eläkepäiviä Masalle! Työterveys ja turvallisuus Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2012 yhteensä 579, mikä on 6,9 % kaikista työssäolopäivistä. Tapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja oli 12 päivää. Työterveyshuollossa seurattiin jatkuvasti henkilöstön työkykyä ja tehtiin säännöllisiä terveystarkastuksia. Vuonna 2012 sattui neljä tapaturmaa. Työsuojelutoimikunta jatkoi toimintaansa nyt kolmatta vuotta.

7 7 Työhyvinvointi ja TYKY-toiminta Henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja parantamaan järjestämällä erilaisia yhteisiä tapahtumia ja tarjoamalla aikaisempien vuosien tapaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä henkilöstön käyttöön. Kehityskeskusteluja pidettiin koko henkilöstön kanssa. Lisäksi suoritettiin työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset käytiin läpi johtoryhmässä, henkilöstöpalaverissa sekä työsuojelutoimikunnassa ja esille nousseet kehittämistarpeet huomioitiin. Kesäkuussa vietettiin yhtiön operatiivisen toiminnan 10-vuotisjuhlia avoimien ovien ja Saimaan -risteilyn merkeissä. Yhteistyökumppaneille ja kutsuvieraille järjestetylle risteilylle osallistui myös henkilöstö. Yhteistä liikuntapäivää vietettiin mukaellun seitsenottelun merkeissä syyskuussa. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä on tarjottu henkilöstölle entiseen tapaan. Lisäksi henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua ohjattuun Pilates -tuntiin työpäivän päätteeksi kerran viikossa. Ohjattuun liikuntaan osallistui vuoden aikana kaiken kaikkiaan 12 henkilöä. Toimistotilojen laajentaminen kilpailutettiin alkuvuonna ja rakennustyöt päästiin aloittamaan keväällä. Laajennus valmistui suunnitelmien mukaisesti syyskuun alussa ja henkilökunta pääsi vihdoin riittäviin ja asianmukaisiin työskentelytiloihin. Henkilöstötunnusluvut yksikkö Henkilöstön määrä ( ) hlö Henkilöstövuodet yhteensä htv Määräaikaisten osuus (htv:sta) 11 8 % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,31 0,38 % Työsuhteen keskimääräinen pituus 5,5 5,4 vuotta Henkilöstön keski-ikä vuotta Naisten osuus % Miesten osuus % Työtapaturmat 4 3 kpl Tapaturmapoissaolot 0,3 0,9 pvä/htv Sairauspoissaolot 16,5 15,8 pvä/htv Työterveyshuolto /htv Työsuojelu /htv Koulutus /htv Virkistys- ja TYKY-toiminta /htv

8 8 Palvelut Etelä-Karjalan Jätehuollon palveluihin kuuluvat jätteiden sekä pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto Kukkuroinmäen jätekeskuksessa sekä kahdeksan kunnan asukkaiden kuiva- ja biojätteiden keräys ja kuljetus, hyötyjäteverkoston ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä miehitettyjen jäteasemien ylläpito. Toimintoihin liittyvä laskutus, asiakaspalvelu ja jäteneuvonta hoidetaan myös keskitetysti Etelä-Karjalan Jätehuollon toimesta. Jätteiden keräys ja kuljetus Vuonna 2012 Etelä-Karjalan Jätehuolto hoiti kahdeksan kunnan - Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren - asukkaiden kuiva- ja biojätteiden kuljetukset. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen piirissä oli näin ollen asukasta ja lisäksi noin vapaa-ajan kiinteistöä. Kuljetuspalveluista on sopimuksia myös alueen yritysten kanssa. Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella jätteenkuljetusurakoitsijana on toiminut vuodesta 2009 saakka HFT Networkin alihankkijana Environet Oy. Lokakuussa 2012 Environet Oy:n liiketoiminnat siirtyivät HFT Environmentille, joka jatkaa toimintaa vanhalla sopimuksella. Savitaipaleella, Luumäellä ja Taipalsaarella jätteekuljetusurakoitsijana on toiminut vuodesta 2010 alkaen Jätehuolto Laine Ay. Lappeenrannan ja Lemin jätteenkuljetukset siirtyivät Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle maaliskuun alussa Kunnat jaettiin urakkaalueisiin, joilla jätteenkuljetuksia hoitavat SITA Finland Oy (sittemmin SITA Suomi Oy), Lassila & Tikanoja Oy ja Jätehuolto Laine Ay. Toiminta-alueen useimmat kunnat ovat haja-asutusvaltaisia, joissa sijaitsee paljon vapaa-ajan asuntoja. Pitkien kuljetusmatkojen ja hajallaan olevan asutuksen vuoksi näissä kunnissa on käytössä kuivajätteiden aluekeräyspisteitä, joiden käyttöaste kasvaa merkittävästi mökkikausina. Miehitetyt jäteasemat Etelä-Karjalan Jätehuolto on ylläpitänyt jo usemman vuoden miehitettyjä jäteasemia Luumäellä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Savitaipaleella. Vuonna 2012 myös Lappeenrannan ja Lemin jäteasemat siirtyivät kunnilta jäteyhtiön vastuulle. Molempien jäteasemien maaperä tutkittiin ja todettiin pilaantuneeksi. Lemillä maaperä kunnostettiin Lemin kunnan kustannuksella ja toiminta päästiin aloittamaan syyskuussa Lappeenrannan Toikansuon jäteasematoiminta siirrettiin alueella sijaitsevalle puutarhajätteen vastaanottokentällä ja Lappeenrannan kaupunki puhdistaa maaperän myöhemmin kustannuksellaan. Taipalsaaren jäteasemaa hoitaa edelleen Taipalsaaren kunta. Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämillä jäteasemilla vastaanotetaan kotitalouksien lajiteltua rakennusjätettä, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä hyödynnettäviä jätteitä kuten risuja ja puutarhajätteitä, energiajätettä, metallia, kartonkia, paperia ja pakkauslasia. Jäteasemat ovat auki 1-2 päivänä viikossa muutaman tunnin, paitsi Lappeenrannan Toikansuon jäteasema, joka on palvellut asiakkaita viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin

9 9 Kuivajätteen energiahyötykäyttö Suurin osa kuivajätteistä kuljetetaan vielä tällä hetkellä Kukkuroinmäen jätekeskukseen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Erilliskerätyt biojätteet käsitellään jätekeskuksen alueella sijaitsevassa Kekkilän kompostointilaitoksessa. Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminta-alueella biojätteiden lajitteluvelvoite koskee kuntien jätehuoltomääräysten mukaan kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistöt voivat liittyä taajama-alueilla biojätteen erilliskeräykseen. Haja-asutusalueella biojätteet pääsääntöisesti kompostoidaan kiinteistöllä. Kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäytön hankintapäätös tehtiin maaliskuussa Kuivajätteen vastaanottajaksi valikoitui kilpailutuksen tuloksena Ekokem Oy:n Riihimäen voimalaitos. Energiahyötykäyttöä lisätään vaiheittain siten, että se alkaa vuonna 2013 ja vuonna 2015 koko asumisesta syntyvä kuivajätemäärä EteläKarjalan alueelta päätyy polttoon. Siirtokuormaukseen ja erilaisten jätejakeiden käsittelyyn ja välivarastointiin tarkoitetun kentän raivaus- ja valmistelytyöt aloitettiin loppuvuonna Kuivajätteen laatu, (lajittelututkimus v.2010)

10 Kukkuroinmäessä vastaanotetut hyötyjätteet 10 Hyötyjätteet Vuonna 2012 Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle tulivat Lappeenrannan ja Lemin hyötyjätteiden keräyspisteet. Näin ollen jäteyhtiön vastuulla on nyt kahdeksan kunnan hyötyjätepisteet. Pitkän linjan tähtäimenä on uudistaa koko maakunnan hyötyjätekeräily kattavaksi ekopisteverkostoksi. Ekopisteverkoston uudistaminen eteni vuoden 2012 aikana siten, että Luumäen, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren ekopisteet uudistettiin täysin ja Rautjärven osalta asennukset päästiin aloittamaan. Ekopisteitä valmistui ja otettiin käyttöön kaiken kaikkiaan 36 kappaletta. Ekopisteissä käytetään keräysvälineinä syväkeräysastioita aina, kun se on teknisesti mahdollista. Kaikissa ekopisteissä on keräysastiat pakkauslasille, pienmetallille, kartongille ja tuottajien keräämälle paperille. Taloyhtiöillä ja muilla suurilla toimijoilla on velvollisuus järjestää vanhojen voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan keräys kartongille, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa ja pakkauslasille ja metallille, mikäli niitä syntyy 30 kg viikossa. Vuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä kuntien kanssa Imatran seudun sekä Lappeenrannan ja Lemin jätehuoltomääräyksiä. Lappeenrannassa ja Lemillä jätehuoltomääräykset muuttuivat alkaen siten, että hyötyjätteiden keräysvelvoite määräytyykin asuinhuoneistojen määrän mukaan. Kartongin kiinteistökohtainen keräily täytyy järjestää, mikäli taloyhtiössä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa ja lisäksi metallin ja lasin erilliskeräys, mikäli asuinhuoneistoja on vähintään 20. Tämä selkeyttää hyötyjätteiden keräysvelvoitteita ja toisaalta hyötyjätteiden lajittelu suurilla kiinteistöillä paranee. Hyötyjätteiden keräysverkosto (hyötyjäte- ja ekopisteet) Lappeenranta ja Lemi siirtyivät Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle vuonna Pienmetalli Pakkauslasi Kartonki Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Yhteensä, kpl Yhteensä, asukasta / keräyspiste

11 Kukkuroinmäessä vastaanotetut vaaralliset jätteet 11 Vaarallisten jätteiden vastaanotto Hyötyjäte- ja ekopisteiden keräysastioiden tyhjennyksistä huolehtivat Etelä-Karjalan Jätehuollon yhteistyökumppanit. Keräyspisteiden kunnossapitoa ja siivousta tehtiin oman henkilökunnan voimin. Kahteen pisteeseen on asennettu valvontakamerat väärinkäytösten hillitsemiseksi. Hyötyjätteitä otetaan veloituksetta vastaan myös miehitetyillä jäteasemilla. Metallia kerätään lisäksi joka kevät ja kesä järjestettävien vaarallisten jätteiden keräyskierrosten yhteydessä Kuusakoski Oy:n toimesta. Vuonna 2012 metallia vastaanotettiin näillä kierroksilla yhteensä noin 29 tonnia. Vaarallisten jätteiden maksuton vastaanotto kotitalouksille on järjestetty jokaiseen Etelä-Karjalan Jätehuollon osakaskuntaan. Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulla oli vuonna 2012 Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden ja Savitaipaleen vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet, jotka sijaitsevat Ruokolahtea lukuunottamatta miehitetyillä jäteasemilla. Ruokolahdella vastaanottopalvelu ostetaan paikalliselta autokorjaamoyrittäjältä. Lappeenrannassa vastaanottopisteitä on Toikansuon miehitetyn jäteaseman lisäksi myös Ylämaan jäteasemalla ja Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. Joutsenon teknisellä varikolla aikaisemmin sijainnut vastaanottopiste korvattiin kerran kuukaudessa tehdyllä mobiilikeräyksellä. Mobiilikeräyksiä järjestettiin parina päivänä myös Parikkalan Niukkalassa. Kaikissa toiminta-alueen kunnissa järjestettiin kevään ja kesän aikana aiempien vuosien tapaan vaarallisten jätteiden keräyskierrokset yhteistyössä kuntien ja Ekokem Oy:n kanssa. Keräysauto pysähtyi kaikkiaan 132 pisteessä, joissa vastaanotettiin yhteensä 88 tonnia vaarallisia jätteitä.

12 12 Keräyspisteet Kiinteistökohtainen keräys Aluekeräys Eko- ja hyötyjätepisteet Palvelu Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä astioita Jäteyhtiö vastaa astioiden tyhjentämisestä kilpailuttamillaan hinnoilla Palvelu Yhtiön ylläpitämiä asumisessa syntyvän kuivajätteen keräyspaikkoja Käyttöoikeus ainoastaan vuosimaksun maksavilla asiakkailla Palvelu Yhtiön ylläpitämiä alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla Määrä keräyskohdetta Maksu Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva jätemaksu, joka määräytyy viranomaisen hyväksymän taksan mukaan Jätelaji Kuivajäte keräyspistettä Biojäte keräyspistettä Määrä 150 kpl ympärivuotisessa käytössä 6 kpl vain kesäkäytössä Maksu Kiinteä vuosimaksu, joka määräytyy viranomaisen hyväksymän taksan mukaan Jätelaji Kuivajäte, 156 kpl Biojäte, 1 kpl Määrä 72 kpl Maksu Palvelun kustannukset katetaan vuosittaisella ekomaksulla Jätelaji Kartonki, 62kpl Metalli, 58 kpl Lasi, 70 kpl Paperi, 71 kpl (yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa)

13 13 Palvelupisteet Vaarallisten jätteiden keräys Palvelu Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja, joihin voi toimittaa koti- ja maatalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä Määrä 18 sopimusapteekkia 1 jätekeskus 7 jäteasemaa 2 muuta miehitettyä pistettä 132 kiertävien keräysten pysäkkkejä 1 sopimusautokorjaamo Maksu Palvelun kustannukset katetaan vuosittaisella ekomaksulla Miehitetyt jäteasemat Palvelu Yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda sellaista jätettä, joka ei laatunsa tai kokonsa puolesta sovellu jäteastiaan laitettavaksi Määrä 8 kpl Maksu Hyötyjätteet, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet veloituksetta Muu jäte viranomaisen hyväksymän taksan mukaan Kukkuroinmäen jätekeskus Palvelu Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja vastaanottokeskus Alueella sijaitsee myös Kekkilä Oy:n kompostointilaitos Määrä 1kpl Maksu Hinnaston mukaan Jätelaji Kaikki koti- ja maatalouksien vaaralliset jätteet, kuten lääkejätteet, öljyt, akut, maalit, liuottimet, torjunta-aineet Jätelaji Hyötyjäteet Rakennus- ja kuivajätteet Energiajäte Kyllästetty puu Sähkölaitteet Puutarhajätteet Vaaralliset jätteet 8 asemalla 8 asemalla 8 asemalla 8 asemalla 6 asemalla 6 asemalla 7 asemalla Jätelaji Hyötyjätteet Rakennus- ja kuivajätteet Energiajäte Kyllästetty puu Sähkölaitteet Puutarhajätteet Vaaralliset jätteet Maa- ja kiviainekset Asbesti Pilaantuneet maat Biojätteet Muut loppusijoitettavat jätteet

14 Kukkuroinmäen jätekeskus Kokonaisala 135 ha Rakennettua alaa n. 32 ha Tavanomaisen jätteen loppusijoitusaluetta n. 6 ha Pilaantuneiden maiden käsittely ja loppusijoitusalue 3,6 ha Eteläkarjalaisten jätteet kg kuivajätettä / asukas 63 kg biojätettä / asukas 1,5 kg vaarallisia jätteitä / asukas* *(sisältää EKJH:n vastuulla olevien kahdeksan kunnan keräyspisteissä ja Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vastaanotetut jätteet sekä keräyskierrokset 9 kunnan alueella) 14 Käsittely ja hyödyntäminen Etelä-Karjalan Jätehuollon tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa vastuulla olevien jätteiden vastaanottamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä. Vastaanottotoiminnot on keskitetty Kukkuroinmäen jätekeskukseen, joka sijaitsee Konnunsuolla, Lappeenrannassa. 12 Vuonna 2012 Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vastaanotettiin yhteensä tonnia erilaisia jätteitä, josta vajaa 40 % oli tavanomaisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä. Hyötyjätteitä toimitettiin muualle hyödynnettäväksi tonnia ja tuottajavastuujätteitä eri tuottajayhteisöille yhteensä 176 tonnia. Pilaantuneita maita vastaanotettiin vuonna 2012 yhteensä tonnia, joista yhtään ei kuitenkaan tarvinnut sijoittaa ongelmajätetasoiselle loppusijoitusalueelle, vaan ne voitiin joko kompostoida, hyödyntää sellaisenaan kaatopaikan penkkarakenteissa tai sijoittaa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Loppusijoitetun jätteen määrä Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2002 Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2011 Pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2003 Ongelmajätetasoisten pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2002 Ongelmajätetasoisten pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue, käytössä vuodesta 2005

15 Pilaantuneiden maiden käsittelyalue, rakennettu Jätevesien tasausaltaat, 3 kpl 7 Konehalli 12 Hyötyjätteiden varastointikenttä 8 Kekkilä Oy:n omistama kompostointilaitos 13 Pientuoja-asema ja varastointikenttä energiajätteelle, metallille ja SER:lle 9 Jälkikypsytyskenttä (Kekkilä Oy) 14 Tuleva kuivajätteen siirtokuormausasema, perustamistyöt aloitettu vuonna Jätevesipumppaamo 15 Vaaka-asema 16 Toimisto

16 Nettisivujen kävijämäärät 16 Asiakaspalvelu Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle kuuluu kahdeksan kunnan jätteenkuljetuksiin, jätelaskutukseen, jäteneuvontaan sekä Kukkuroinmäen jätekeskuksen ja kuntien vastaanottopalveluihin liittyvä asiakaspalvelu. Etelä-Karjalan Jätehuolto on määritellyt merkittäväksi laatupäämääräksi hyvän asiakaspalvelun, mitä painotettiin myös käytännön asiakaspalvelussa. Asiakaspalveluhenkilöstölle järjestettiin muun muassa asiakaspalvelukoulutusta puhelua* vastausprosentti 93,7 % jonotusaika (ka) 15 s puhelun kesto (ka) 3min 6s puhelun hinta (ka) matkapuhelimesta 0,57 euroa Tavoitteena tyytyväinen asiakas Yhteydenpito asiakkaisiin vilkastui vuonna 2012 entisestään, kun Lappeenrannan ja Lemin noin asukkaan jätteenkuljetuksiin liittyvä asiakaspalvelu siirtyi maaliskuun alussa Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle. Vuoden 2011 lopulla käyttöönotetun asiakaspalvelupuhelujärjestelmän kautta tuli vuoden 2012 aikana yhteensä puhelua, mikä tarkoittaa keskimäärin 68 puhelua jokaisena työpäivänä. Puheluiden vastausprosentti oli 93,7. Läpipäässeiden puheluiden keskimääräinen jonotusaika oli 15 sekuntia ja puhelun kesto 3 minuuttia 6 sekuntia. Laskuja asiakkaille lähti yhteensä noin kpl. Nettisivujen kävijämäärät nousivat myös huomattavasti. Eniten nettisivuilla kävijöitä oli toukokuussa, lähes 6000 kävijää. Asiakaspalvelua ja neuvontaa hoidettiin entistä enemmän myös sähköisten lomakkeiden ja sähköpostin välityksellä. Henkilökohtaista neuvontaa Kukkuroinmäen jätekeskuksessa ja miehitetyillä jäteasemilla jatkettiin entiseen malliin. Vuodesta 2010 Etelä-Karjalan Jätehuollon kuljetusasiakkaina olleille Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntalaisille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset olivat myönteisiä. Kyselyyn vastasi kakkiaan 35 % kyselyn saaneista asiakkaista ja heistä 89 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Etelä-Karjalan Jätehuollon toimintaan kokonaisuudessaan. Vastaajilta pyydettiin myös kehitysehdotuksia ja toiveita jätehuoltopalveluihin liittyen. Suurin osa annetuista kommenteista koskivat ekopisteitä ja miehitettyjä jäteasemia. Ekopisteitä toivottiin lisää ja niiden keräysastioihin toivottiin suurempia syöttöaukkoja. Miehitetyille jäteasemille toivottiin ilta- ja viikonloppuaukioloaikoja. * Tilastoinnissa on jätetty huomioimatta n puhelua, jotka ovat saapuneet virka-ajan (ma-pe klo 8-16) ulkopuolella tai jotka asiakas on katkaissut tekemättä valintaa. Eli sellaiset puhelut, joihin ei ole ollut mahdollisuuttakaan vastata.

17 17 Viestintä ja neuvonta Jäteneuvonta on yksi Etelä-Karjalan Jätehuollon merkittävistä ympäristöpäämääristä. Jäteneuvonnalla tähdätään oikeanlaiseen lajitteluun jo jätteen syntypaikalla. Tavoitteena on, että loppusijoitukseen - ja tulevaisuudessa energiahyötykäyttöön - päätyisi ainoastaan kierrätyskelvoton kuivajäte ja kierrätykseen kelpaavat jätejakeet toimitettaisiin keräyspisteiden kautta hyötykäyttöön. Jäteneuvontaa varten Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää ajantasaisia opasmateriaaleja. Tärkeä tietokanava on myös yhtiön ylläpitämät nettisivut, joihin vuonna 2012 lisättiin myös Lajittelun ABC, mistä löytyy tuotekohtaisia lajitteluohjeita eri jätejakeille. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä eri sidosryhmien kanssa on tärkeää kuntien omistamalle jäteyhtiölle. Omistajakuntien asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa tehtiin vuoden aikana tiivistä yhteistyötä, kun jätehuollon tehtäviä siirrettiin yhä enemmän kunnilta Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle, ja suunniteltiin jätehuollon kehitystä kunnissa sekä maakunnallisella tasolla. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös jätekeskuksen naapurit, alihankkijat ja yhtestyöyritykset. Paikallismedia on avainasemassa yhtiön viestinnässä. Sisäisen viestinnän tärkein kanava on toimintokohtaiset, säännölliset palaverit. Örkit ja hauska Jätejengi -nukketeatteri kiersivät vuoden aikana lukuisissa kouluissa ja päiväkodeissa antamassa lapsille ja kasvatustyötä tekevälle henkilökunnalla jätevalistusta. Jätejengi tavoitti vuoden aikana lasta ja kasvatustyön ammattilaista. Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vieraili vuoden aikana useita ryhmiä, yhteensä noin 400 henkilöä. Etelä-Karjalan Jätehuolto oli mukana myös erilaisissa neuvontatilaisuuksissa, tapahtumissa ja messuilla, joissa tavoitettiin yhteensä noin henkilöä. Hyvän Mielen Joulu -tapahtuma Imatran pääkirjastolla joulukuussa. Harjoiteltiin muun muassa biopussien taittelua sanomalehdistä.

18 Merkittävät laatu- ja ympäristönäkökohdat: ( ) Jäteneuvonta (Y ja L) Hyvä asiakaspalvelu (L) Jätteiden vastaanotto (Y ja L) Jätteiden loppusijoitus (Y) Hyötyjätteiden keräys ja käsittely (Y) Jätteiden kuljetukset (L) Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristövaikutukset 18 Ympäristövastuu Kukkuroinmäen jätekeskuksella on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen (nykyisin ELY -keskus) vuonna 2001 myöntämä ympäristölupa. Jätteenkäsittelytoimintojen lupamääräysten tarkastamiseksi jätettiin hakemus vuoden 2011 lopusssa, joka on edelleen käsittelyssä. Päivitetty lupa saataneen vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 ympäristölupahakemukseen lähetettiin lisäyksiä ja täydennyksiä siirtokuormausasemaan ja pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyen. Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristölupaan sisältyvät tavanomaisen jätteen ja ongelmajätetasoisen jätteen loppusijoitusalueet, vaarallisten jätteiden vastaanottoasema, rakennus- ja hyötyjätteiden vastaanotto- ja varastoalueet sekä pilaantuneiden maiden käsittelykenttä. Kekkilä Oy:n omistamalla kompostointilaitoksella ja kompostointitoiminnoilla on erillinen ympäristölupa. Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristöntarkkailua tehdään yhteistyössä Kekkilän kanssa. Jätevedet Kaikki jätteiden kanssa kosketuksissa olevat vedet Kukkuroinmäen jätekeskuksen alueelta kerätään ympäristöluvan mukaisesti talteen ja johdetaan puhdistettavaksi Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Jätevedet johdetaan Saimaan kanavan ali 3, 6 km pitkää paineviemäriä pitkin. Rankkasateita varten Kukkuroinmäen jätekeskuksen alueella on kolme avointa tasausallasta sekä erikseen Kekkilän kompostointilaitoksen ja pumppaamon suljetut jätevesialtaat. Jätekeskukselta pumpattiin jätevettä vuoden 2012 aikana puhdistamolle m 3. Määrä oli lähes sama kuin edellisvuonna, mutta kuormitus sen sijaan huomattavasti pienempi. Valtaosa jätevesien kuormituksesta tulee Kekkilän kompostointilaitoksen prosessista ja jälkikypsytyskentältä. Kuormitusta aiheuttavat myös loppusijoitusalueiden suotovedet sekä varastointikentiltä tulevat hulevedet. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Kukkuroinmäen jätekeskuksen jätteidenkäsittelyalueen pohjavesiä tarkkaillaan viidestä pohjavesiputkesta, joista otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kompostointilaitoksen rakenteellista tiiviyttä tarkkaillaan neljästä laitoksen ympärille asennetusta pohjavesiputkesta. Kekkilä Oy raportoi kompostointilaitoksen ympäristövaikutuksista erikseen. Jätekeskuksen ympäristön pintavesiä tarkkaillaan viidestä pisteestä, joista otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa. Pumpattu vesimäärä Kukkuroinmäen jätekeskuksen jätevesikuormitus yksikkö m 3 /vuosi COD, Cr kg/vuosi BOD 7 ATU kg/vuosi Kokonaisfosfori kg/vuosi Kokonaistyppi kg/vuosi Ammoniumtyppi kg/vuosi Kiintoaine kg/vuosi

19 Kukkuroinmäen jätekeskuksen loppusijoitusalueella muodostuneet metaanipäästöt Vaikutus ilmaan Kukkuroinmäen jätekeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta aiheutuu ilmaan haju- ja kaatopaikkakaasupäästöjä, joita seurataan mittauksin, laskennallisilla arvioilla sekä aistinvaraisesti. Kaatopaikkakaasu sisältää pääasiassa metaania ja hiilidioksidia. Vuoden 2012 aikana suoritettiin yhteensä kahdeksan kaasumittausta kahdesta tarkkailupisteestä. Kaasun keskimääräinen metaanipitoisuus oli 50 % ja hiilidioksidipitoisuus 37 %. Kaasuntuotantopotentiaalia arvioidaan tällä hetkellä Suomen Ympäristökeskuksen laskentamallilla, joka huomioi eri jätemateriaalien biohajoavuuden. Varsinaisia tuotantopotentiaalin mittauksia voidaan tehdä vasta sitten, kun käytöstä poistuneen loppusijoitusalueen pintarakenteita on alettu tehdä. SYKE:n laskentamallilla Kukkuroinmäen jätekeskuksen loppusijoitusalueen kaasuntuotantopotentiaali koko toiminnan ajalta oli 478 tonnia metaania vuoteen 2012 mennessä. Metaanin tuotanto on loppusijoitettuun jätemäärään nähden pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Se johtuu siitä, että Etelä-Karjalan Jätehuollon toimintaalueen kotitalouksilla on ollut biojätteen lajitteluvelvoite voimassa jo pitkään ja näin ollen biohajoavan jätteen osuus (n. 51%) kaatopaikalle päätyvästä yhdyskuntajätteestä on huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa (n.78%) alhaisempi. Etelä-Karjalan Jätehuollon henkilökunta seuraa jätekeskuksen hajujen leviämistä ympäristöön ja pitää niistä kirjaa. Lisäksi lähialueen asukkaat raportoivat mahdollisista hajuhaitoista. Jätteestä aiheutuvia hajuhaittoja ehkäistään pitämällä avoinna oleva täyttöalue mahdollisimman pienenä ja peittämällä jätetäyttö säännöllisesti. Jätetäytön peittäminen ehkäisee myös pölyämistä. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi myös jätekeskuksen kentät ja tiet on asvaltoitu jätepenkan juurelle asti. Henkilökunnan tekemät hajuhavainnot vuonna 2012 koskivat kaikki kompostointilaitoksen toimintaa. Lähialueen asukkailta ei tullut Etelä-Karjalan Jätehuollolle yhtään hajuvalitusta. Ilmastovaikutuksia aiheutuu myös jätteenkuljetuksista. Pääosa Etelä-Karjalan Jätehuollon hallinnoimien jätteenkuljetusten päästöistä muodostui Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren asukkaiden kuiva- ja biojätteiden kuljetuksista. Näiden kuntien keskitetyllä kuljetusjärjestelmällä on pystytty muodostamaan ajoreitit tehokkaiksi vähentämällä ajokilometrejä ja minimoimaan siten kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset. Näiden kahdeksan kunnan asukkaiden jätteenkuljetuksista muodostui vuonna 2012 yhteensä ajokilometriä, jotka aiheuttivat noin 581 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Melu ja haittaeläimet Etelä-Karjalan Jätehuollon toimintojen melu aiheutuu pääasiassa Kukkuroinmäen jätekeskuksen liikenteestä ja jätteenkäsittelystä. Jätteiden kuljetuksista aiheutui vuonna 2012 yhteensä yhdensuuntaista ajosuoritetta Kukkuroinmäen jätekeskukseen. Näistä raskasta liikennettä oli ajoneuvoa ja henkilö- ja pakettiautoja kappaletta. Raskaan liikenteen määrä on säilynyt ennallaan, mutta henkilöautoliikenne lisääntyi hieman edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin jätekeskuksessa asioi 160 ajoneuvoa vuorokaudessa.

20 20 Taloudellinen vastuu Vuosi 2012 oli yhtiön kuudestoista tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta yhdestoista. Yhtiön liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos euroa. Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa yhtiöjärjestyksen 2 mukaan. Tilikauden tappio ,71 euroa kirjattiin edellisten tilikausien tulostilille. Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 1,38 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat Kukkuroinmäen jätekeskuksessa sijaitsevan toimistorakennuksen laajennus, Toikansuon miehitetyn jäteaseman uudistaminen sekä ekopisteverkoston ja miehitettyjen jäteasemien kalustohankinnat. Keskeneräisiä hankkeita ovat siirtokuormausaseman maanrakennustyöt. Kulunut tilikausi oli taloudellisesti haasteellinen. Lappeenrannan ja Lemin toimintojen siirtoon liittyen jouduttiin tekemään ylimääräisiä investointeja, lisäksi toimitiloja laajennettiin ja ekopisteverkoston uudistamista jatkettiin. Investoinnit jouduttiin rahoittamaan osin korollisella vieraalla pääomalla, jota vuonna 2012 oli yhteensä 1,23 miljoonaa euroa. Kuitenkin tilikauden tulos oli lähes odotusten ja budjetin mukainen. Yhtiön taloudellinen asema on edelleen vakaa ja vahva. Talouden tunnuslukuja 2012 Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, 46,3 % Henkilöstökulut liikevaihdosta, 17,3 % Jäteveron osuus liikevaihdosta, 13,7 % Taseen loppusumma, Liikevoitontulos -3,3 % liikevaihdosta Omavaraisuusaste, 48,2 % Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön käsittelemä yhdyskunnista tuleva jätemäärä pysynee vuonna 2013 edellisen vuoden tasolla. Uuden jätelain vaatimusten täyttäminen vaatii panostuksia jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Lisäksi suunnitteilla oleva käsittelemättömän orgaanisen jätteen loppusijoituskielto asettaa vaatimuksia jätteen käsittelylle. Nämä tulevat aiheuttamaan korotuspaineita palveluiden hinnoitteluun. Imatran jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto Etelä-Karjalan Jätehuollon vastuulle lisää jonkin verran asiakaspalvelun kuormitusta siirtymävaiheessa, mutta kokemukset Lappeenrannan ja Lemin tehtävien siirrosta vähentävät ylimääräistä työtä ja osa ongelmista voidaan selvittää jo etukäteen. Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Kompostointilaitoksen palvelusopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka. Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa on aloitettu keskustelut jätevesilietteiden ja biojätteiden uusista käsittelymenetelmistä. Menetelmien valinta liittyy olennaisesti Lappeenrannan jätevesiratkaisuun. Merkittävimmät epävarmuustekijät lähivuosina liittyvät hankintapäätöksiin, lainsäädännön muutoksiin ja uusien käsittelytekniikoiden käyttöönottoon. Lainsäädännön kautta tulevat tiukemmat käsittelyvaatimukset, kuten biohajoavan jätteen loppusijoituskielto ja sivutuoteasetus, nostavat käsittelylaitosten vaatimus- ja tätä kautta myös kustannustasoa.

21 21 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen satunnaisia eriä Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02-295,717, ,02 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01

22 22 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA , , , , , , , , ,164, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68

23 23 Tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisen tilikauden tulos Tilikauden voitto / tappio Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68

24 Yhteystiedot Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Hulkonmäentie 130, Konnunsuo Asiakaspalvelu, puh Lisätietoja vuosikertomuksesta antavat: Toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh , Neuvoja Tiina Virtanen puh ,

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 vuosikertomus Uuden jätelain soveltaminen alkoi kitkatta Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Uuden lain soveltamiseen valmistauduttiin huolella. Valmistelu

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh.

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. 075 753 0049 KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, 13430 HÄMEENLINNA Puh. 075 753 0039

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus. Porin Jätehuollon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Päivi Repo johtaja. Porin Jätehuolto

Sisällys. Johtajan katsaus. Porin Jätehuollon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Päivi Repo johtaja. Porin Jätehuolto 2011 Sisällys 3 4 6 10 11 12 13 14 15 16 17 Tase 18 20 Johtajan katsaus Porin Jätehuolto Keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen Ympäristövaikutusten seuranta Investoinnit Tiedotus Henkilöstö Talous

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2011 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki 06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Jalasjärvi Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot