l a h t e l a i s t e n n u o r t e n T A L O U S O H J E L M A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "l a h t e l a i s t e n n u o r t e n T A L O U S O H J E L M A"

Transkriptio

1 l a h t e l a i s t e n n u o r t e n T A L O U S O H J E L M A omistajaohjaus ennaltaehkäisy lapsiystävällisyys vetovoima tulevaisuus kilpailukyky toimipisteiden vähentäminen tasapainolaskuri YT-neuvottelut palveluiden aukioloajat hintojen nousu investointitahti velkaantuminen ww.facebook.com/lahdennuorisovaltuusto

2 Sisällysluettelo Alkusanat: talousvalinnat haastavat arvojamme 3 Nuorisovaltuuston kannattamia, tasapainolaskurin mukaisia säästöjä 4 Mistä ei saa säästää ja miksi? 6 Nuorisovaltuuston ehdotuksia rakenneuudistuksiksi 12 Muita säästötoimia 13 n on valmistellut n talouspoliittinen työryhmä, johon kuuluivat: Kimi Uosukainen (puheenjohtaja), Joona Silvennoinen (1. varapuheenjohtaja), Emmi Korhonen (2. varapuheenjohtaja), Merike Mauring ja Jenna Suppula. Työryhmän esityksen ja kokouksessa nousseiden muutosesitysten pohjalta asiakirja hyväksyttiin n kokouksessa sivu 2 / 14

3 Alkusanat Talousvalinnat haastavat arvojamme Tämänhetkistä poliittista keskustelua sävyttää Lahdessa lähinnä yksi asia: talous. Tehostamistoimia ja kululeikkauksia on toteutettu joka kerta viime vuosien raamibudjettineuvotteluissa, mutta nyt olemme täysin uuden tilanteen edessä. Säästötavoite on ensin liikkunut noin 15 miljoonassa eurossa, kunnes se on sittemmin asetettu lähemmäs 37 miljoonaa. Kaupungin talouden tasapainottaminen on toden teolla alkanut, ja keinoiksi on esitetty niin henkilöstön talkoovapaita, palveluiden kilpailuttamista kuin toimipisteiden keskittämistäkin. Kiristyvä, tai oikeastaan kiristettävä, taloustilanne tulee näkymään koko kaupungissa, ja epämieluisia päätöksiä tullaan tekemään. Vaikea ja yhä vaikeutuva taloustilanne haastaa ennen kaikkea lahtelaisten päätöksentekijöiden arvoja. Toteutetaanko säästöjä ja sopeutustoimia sekä kohdistetaanko palvelutason alentumiset lapsiin ja nuoriin, työssäkäyviin vai seniorikuntalaisiin? Lahtelaisten nuorten kannalta oleellisinta on, ettei kaupungin strategiakirjaus lapsiystävällisyydestä ole vain sanahelinää, vaan tavoitteen toteuttaminen näkyisi myös käytännössä kaikilla toimialoilla. Lasten ja nuorten erityisasema talousasioissa aiheuttaa silloin tällöin soraääniä. Miksi lasten ja nuorten palveluista tulisi leikata vähemmän kuin muualta? Tällaisina aikoina tärkeintä on muistaa se, mitä 90-luvun lama ja ennaltaehkäisevistä palveluista karsiminen meille opetti. Lapsiin ja nuoriin palveluiden muodossa sijoitettava raha on investointi: se tuottaa itsensä takaisin paitsi hyvinvoivina, työssäkäyvinä kuntalaisina niin myös Lahti-myönteisyytenä, joka voi osaltaan vaikuttaa myös tulevaisuuden asuinpaikkapäätöksiin. Niin paradoksaalista kuin se onkin, kaupungin taloutta tasapainotetaan ennen kaikkea juuri nuoria varten. Nykyiset sukupolvet eivät voi jättää jälkeensä tuleville kuntalaisille konkurssin partaalle kriisiintynyttä Lahtea. Sukupolvien välisen kestävyyden vuoksi kaupungin talous tulee saattaa kestävälle pohjalle, mutta pitää samalla huolta myös kuntalaisten, ja etenkin tulevien sellaisten, hyvinvoinnista. Mielessä tulee kuitenkin pitää myös se, että Lahden kaupunki on kerännyt velkapottinsa pitkän ajan kuluessa. Onko siis perusteltua yrittää katkaista tämä vuosikymmenen kierre muutamassa vuodessa? Lahtelaiset nuoret tiedostavat kaupungin taloushaasteet ja ovat halunneet vastata niihin tämän asiakirjan kautta. on n täysin itse kokoama kaupunkitasoinen talouspoliittinen ohjelma, joka tuo kaupungin päättäjille tiedoksi sen, mitä mieltä Lahden tulevaisuus, tämän päivän nuoret, ovat nyt kaavailluista tasapainottamistoimenpiteistä. Se toimii paitsi nuorisovaltuuston edustajien ohjeena eri tilanteissa, niin toivottavasti myös keskustelunherättäjänä poliittisissa piireissä. Kun faktana pidetään sitä, että myös lasten ja nuorten palveluihin tulee puuttua, niin kukapa muu sen osaisi parhaiten tehdä kuin lapset ja nuoret itse? on hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa Kimi Uosukainen n puheenjohtaja sivu 3 / 14

4 Nuorisovaltuuston kannattamia, tasapainolaskurin mukaisia säästöjä: VAUHDITETAN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ JA KARSITAAN ASIOINTIPISTEITÄ ( ) KESKITETÄÄN LÄÄKÄRIPALVELUITA PÄÄTERVEYSASEMALLE. KEHITETÄÄN LÄHIKLINIKOITA SAIRAANHOITAJAVETOISESTI SITEN, ETTÄ LÄÄKÄRIPALVELUITA JÄRJESTETÄÄN SUURELTA OSIN ETÄKONSULTAATIONA ( ) ULKOISTETAAN YKSI TAI KAKSI KOTIHOIDON ALUETTA ( ) KOROTETAAN LAHTI ENERGIALTA JA LAHTI AQUALTA PERITTÄVIÄ KORVAUKSIA ERILAISTEN JOHTOJEN JA PUTKIEN SIJOITTELUSTA ( ) YHDISTETÄÄN KAHDEN MUSEON TOIMINTA JA NÄYTTELYTILAT ( ) KARSITAAN KAUPUNGIN RAHOITUSTA ELINKEINOELÄMÄ JA KEHITTÄMISHANKKEET - KOKONAISUUTEEN (16 /as, ) ULKOISTETAAN TÄLLÄ HETKELLÄ OMANA TOIMINTANA OLEVA PERUSTIETOTEKNIIKKAPALVELU ( ) TERVEYSKESKUKSEN VUODEPAIKKOJA VÄHENNETÄÄN 100 PAIKALLA MERKITTÄVÄSTÄ SUUNNITELTUA NOPEAMMIN ( ) VÄHENNETÄÄN SIIVOUSTA KOULU- JA TOIMITILOISSA (10 %) (vähennetään 5 %, ) ALENNETAAN LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOITA 10 TAI 15 % JA VÄHENNETÄÄN VUODESSA 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSTA. LISÄKSI LUOVUTAAN SIBELIUSTALON KÄYTÖSTÄ ILTAKOULUJEN KOKOUSTILANA (10 % ja -5 kokousta, ) KAUPUNKI JÄRJESTÄÄ KUNTOUTTAVAA TYÖTOIMINTAA KAIKILLA TOIMIALOILLA VUONNA 2015 ( ) PÄÄTERVEYSASEMAN VALMISTUTTUA LUOVUTAAN YHDESTÄ LÄHIKLINIKASTA ( ) sivu 4 / 14

5 ULKOISTETAAN PALVELUSASUMISYKSIKÖITÄ (VANHUSTEN, VAMMAISTEN TAI KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUMISYKSIKÖITÄ) (ulkoistetaan 2 palvelusasumisyksikköä, ) VANHUS- JA VAMMAISPALVELUKULJETUSTEN KRITEEREITÄ TIUKENNETAAN SEUDULLISESTUI JA TEHOSTETAAN MATKOJEN YHDISTELYÄ. HARKINNANVARAISIA MATKOJA VÄHENNETÄÄN JA YHDISTELLÄÄN ( ) KARSITAAN KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMIÄ AVUSTUKSIA (säästö ), Karsitaan 25% PIENENNETÄÄN LADECIN JA LAHTI REGIONIN ASUKASKOHTAISIA JÄSENMAKSUJA (säästö: ), pienennetään jäsenmaksuiksi /as VAHVISTETAAN YRITYKSIEN PÄIVÄHOIDON TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ, LUOVUTAAN PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSOPIMUKSISTA ( ) KESKITETÄÄN KULTTUURIKESKUKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA KAUPUNGIEN TALOUSVASTUULLA OLEVIIN TILOIHIN ( ) KESKITETÄÄN PÄIVÄHOIDON ILTA-, VIIKONLOPPU- JA VUOROHOITO JA TEHOSTETAAN PÄIVÄKOTIEN KÄYTTÖASTETTA ( ) KOROTETAAN PYSÄKÖINTIMAKSUJA korotetaan12 % ( ) KOROTETAAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONNAN LUPAMAKSUJA, TILAPÄISTÄ MAANVUOKRAA YM. TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN TAKSOJA ( ) VÄHENNETÄÄN KATUVALOJEN KÄYTTÖÄ ( ) YHTEENSÄ SÄÄSTÖÄ: sivu 5 / 14

6 Mistä ei saa säästää ja miksi? URHEILUSEUROJEN KAUPUNGIN TUKEMIA KÄYTTÖAIKOJA VÄHENNETÄÄN, MAKSUJA NOSTETAAN ( ) Nostaa harrastusmaksuja, joka heikentää nuorten mahdollisuuksia harrastaa. Urheiluseurat luo nuorille mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, joka ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Jos käyttöaikoja vähennetään, niin eivät tilat ainakaan tyhjänä tuota mitään liikuntamaksuja ei saa nostaa (kärkihankelista) LAHTI EI HAE KANSAINVÄLISIÄ URHEILUTAPAHTUMIA ( ) Urheilutapahtumat tuovat Lahteen turisteja sekä väkeä muista kaupungeista, jotka ostavat Lahden kaupungin tuotteita. Tapahtumat lisäävät Lahden näkyvyyttä ja positiivista imagoa urheilukaupunkina Tapahtumat tuovat Lahdelle lisää hyvää mainetta. Ponsi: Selvennetään Lahden kaupungin ja tapahtumanjärjestäjän välisiä vastuita sekä laskutusmahdollisuuksia tapahtumanaikaisista ylläpitopalveluista. VÄHENNETÄÄN LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄÄ JA KUNNOSSAPITOA. ( ) Liikuntapaikat ovat jo huonossa kunnossa. Liikuntapaikat lisäävät lahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on tärkeä osa hyvinvointia joten on tärkeätä, että Lahdesta löytyy monipuolisia sekä hyväkuntoisia liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen (kuten uimahalli) hintojen noustessa kaupungin tulee pitää huolta, että tarjolla on myös ilmaisia liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapaikkojen kunnossapitoa ei saa vähentää (kärkihankelista) Ponsi: Selvitetään liikuntapaikkojen kunnossapidon vastuun antamista alueen kansalaisjärjestöille esim. alueen omakotitaloyhdistyksille. LUOVUTAAN WELLAMO-OPISTON TILOISTA ( ) Wellamo-opiston tilat ovat suojattua, joten niitä ei voida purkaa ja mitä muutakaan, sillä tilalla sitten voidaan tehdä? Opiston tilat ovat hyvässä ja ahkerassa käytössä. Opiston tuntien siirtäminen muualle on hankalaa. Tilojen siirtyminen muualle voi vähentää Wellamon opiskelijamäärää ja heikentää opetuksen laatua. Wellamo-opisto on hyvässä sijainnissa. Ponsi: Selvitetään Wellamo-opiston tilojenkäytön tehostamista ja niiden vuokraamismahdollisuuksien parantamista. sivu 6 / 14

7 KOROTETAAN SIVISTYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUJA 10%( ) Korottamalla asiakasmaksuja asiakkaiden kyky maksaa palveluista heikkenee. Hintajoustoperiaatteen mukaisesti palveluiden käyttöasteet heikentyisivät Sivistystoimialalla on palveluita joita useat käyttävät, joten vähävaraiset sekä nuoret eivät välttämättä pysty osallistumaan niihin hintojen noustessa. Palvelut ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. KARSITAAN HENKILÖSTÖETUJA (½ , kokonaan ) Henkilöstöetujen karsiminen heikentää henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvointia ja työtehoa. Ponsi: Vähennetään henkilöstön virkistysiltapäivien järjestämistä noin puolella, säästö euroa. LUOVUTAAN PERUSOPETUKSEN KIELITARJONNASTA ( e) Nykyelämässä on erittäin hyvä osata kieliä On tärkeää pystyä kommunikoimaan eri kansalaisten kanssa Kyseessä lahtelainen erikoisuus -> houkuttelee ihmisiä muista kunnista Useista kielistä on hyötyä työelämässä LAKKAUTETAAN KAUPUNGINTEATTERI ( ) Lahden kaupunginteatteri työllistää 100 henkeä Se on virkistävä palvelu kaikenikäisille Teatteri on kaupungin vetovoimatekijä, näytelmiä tullaan katsomaan myös muualtakin kuin Lahdesta Teatteri luo Lahdelle hyvää mainetta kulttuurikaupunkina Ponsi: Kasvatetaan kaupunginteatterin kävijämäärä lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, painottaen toisen asteen oppilaitoksia. Ponsi: Selvitetään kaupunginteatterin tilojen vuokraamismahdollisuuksia ulkoiseen käyttöön. LUOVUTAAN PERUSKOULUN ANTTILANMÄEN JA METSÄKANKAAN 1-2 LK ( ) 1-2 lk säästämisestä on juuri päätetty Pienille koululaisille on tärkeä ja turvallinen oma lähikoulu Koulumatka on lyhyempi ja turvallinen Tietyn alueen lasten on hyvä tutustua toisiinsa -> kavereita läheltä jne. Ponsi: Selvitetään kyselyllä, miten hyvin opetusjärjestely toimii oppilaiden, huoltajien ja opettajien näkökulmasta sekä tarvittaessa käsitellään kouluyksiköiden tilannetta uudelleen kyselyn tulosten pohjalta. sivu 7 / 14

8 VÄHENNETÄÄN OPETUSTUNTEJA (5 MEUR) Heikentää yleissivistystä Ei houkuttele uusia lapsiperheitä Lahteen Ensimmäisillä luokilla tarvitaan apua ja tukea -> parantaa oppimista jatkossa jne. Opetustuntien vähentyessä lapset ja nuoret eivät saa tarpeeksi tietoa -> numerot laskevat -> eivät pääse jatko-opiskelemaan -> ei työpaikkaa -> hyvinvointi kärsii Ryhmäkokojen suurentuessa opetus tulee olemaan hankalampaa eikä opettajan apu ole välttämättä tarpeeksi helposti saatavissa Ryhmäkokojen suurentuminen hankaloittaa opiskelua sillä luokassa saattaa olla isompi melu - > eli opiskelurauhaa ja huono keskittymiskyky SULJETAAN MAAUIMALA ( ) Lisää hyvinvointia ja iloa Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkisiin kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin Syrjäytymisen ehkäisy, sote-menojen pienentyminen kun ihmiset pitää itsestään huolta Maauimalan sisäänpääsymaksut tuo rahaa kaupungille? KOROTETAAN JOUKKOLIIKENTEEN LIPUNHINTOJA ( ) Lippujen hinnat ovat jo valmiiksi korkeat Jos lippujen hintaa nostetaan, niin vähävaraiset ja nuoret eivät kykene käyttämään joukkoliikenteen palveluja korkeiden hintojen takia-> joukkoliikenteen käyttö vähenee Jos palvelutasoa heikennetään ja lippujen hintoja nostetaan on vaikea nähdä suoraan saako rahoilleen riittävää vastiketta Bussilippujen hintoja ei saa nostaa (kärkihankelista) KOROTETAAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVEROPROSENTTIA SUUNNITELTUA ENEMMÄN ( ) Koska sitä ollaan jo valmiiksi nostamassa niin ihmisten maksukyky huononee jos sitä nostetaan vielä lisää Kuntalaisten hyvinvointi kärsii sillä verot nousee liikaa? Kunnat kilpailevat veroilla ja houkuttelevat niillä uusia kuntalaisia -> nosto tekee huonoa Lahdelle KORVATAAN NYKYISIÄ VALMISTUSKEITTIÖITÄ UUDELLA KESKUSKEITTIÖLLÄ, SÄÄSTÄÄ HENKILÖSTÖKULUJA (-48 htv) JA VÄLILLISESTI LAITE JA KULJETUSKUSTANNUKSIA ( ) Ruoanlaatu huononisi? Kuljetuksissa voisi tapahtua esteitä jolloin ruoka ei pääsisi perille Jos ruuasta löydetään jotain tai joku saa ruokamyrkytyksen ruoan hävikki määrä on suurempi Kuljetuskulut kasvavat Valmistuskeittiöiden poistamisista seuraa kuluja Liian monta epävarmaa tekijää (tuotannon ja kuljetuksen myöhästyminen) -> ruoka kylmää\ei sivu 8 / 14

9 saada lainkaan Kouluruuan laatua ei saa heikentää (kärkihankelista) Kouluruuan ottamista/ annoskokoa ei saa rajoittaa enempää (kärkihankelista) LEIKATAAN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA ( , ) Palvelutaso on erittäin tärkeä sen kannalta että käyttääkö kuntalaisen joukkoliikennettä kuinka paljon Joukkoliikenteen varassa ovat monet ryhmät kuten lapset, nuoret ja ikäihmiset ja jos palveluita keskitetään tulee kulkuyhteyksistä niihin pitää huolta LAKKAUTETAAN KAUPUNGINORKESTERI (säästö ) orkesteri luo hyvää mainetta ja PR:ää Lahdelle orkesteri tuo ihmisiä Lahteen myös naapurikunnista kulttuuri on yksi tapa edistää terveyttä ja torjua syrjäytymistä selvitetään kaupunginorkesterin kokoonpanon pienentämistä ja sen aiheuttamia vaikutuksia LEIKATAAN LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUKSIA (säästö: ) Järjestöt tekevät aktiivista työtä mm. nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Leikkaamisella suora vaikutus järjestöjen toiminnan laajuuteen Avustusten kokonaissumma on pysynyt samana 2000-luvun alusta asti, eli todellisuudessa niistä on jo leikattu Ponsi: Järjestetään vaikuttavuusarviointi kaupungin yhdistyksille antamasta tuesta ja priorisoidaan pieniä leikkauksia annettujen avustusten tuottavuuteen perustuen VÄHENNETÄÄN LUKIOKOULUTUKSEN KURSSITARJONTAA (säästö ) lukion kurssivalikoima on tärkeä jatko-opintojen kannalta koskisi lähtökohtaisesti koulukohtaisia soveltavia kursseja, jotka ovat tärkeitä kirjoitusten kannalta (voivat tuoda sellaista oppia, jota ei muualla saada) Ponsi: Mikäli kurssileikkauksia tehdään, kohdennetaan ne useasti tarjottavien pakollisten kurssien tarjoamiskertojen vähentämiseen ja säilytetään nykyiset koulukohtaiset soveltavat kurssit sivu 9 / 14

10 LUOVUTAAN ENSI- JA TURVAKODIN PALVELUJEN OSTOSTA ( , ) turvakoti voi olla usealle lapselle ja nuorelle ainoa turvallinen paikka, jossa lapsi tai nuori voi elää ja kokea olevansa turvassa lasten ja nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, jolloin erilaiset väkivaltaisuudet saattavat lisääntyä, minkä takia on tärkeää olla turvakoti väkivallan välttämiseksi KOOTAAN KIRJASTOPALVELUT JA NUORISOTILAT KESKUSTAN ULKOPUOLELLA 2-3 ALUEELLISEEN PALVELUPISTEESEEN JA/TAI KOULUJEN YHTEYTEEN ( , ) nuorisotilat ja lähikirjastot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja ja sosiaalistajia monella lapsella ja nuorella ei ole varaa kustantaa itseään pidemmän matkan päässä sijaitsevalle nuorisotilalle tai kirjastolle, joka lisää syrjäytymisen vaaraa ja jäämistä vaille sosiaalista kontaktia muihin lähikirjastot ovat tärkeitä kouluille, jotka käyttävät kirjastoa ahkerasti kouluun liittyvissä tehtävissä KAUPUNKI NOSTAA KONSERNITULOUTUSTA TYTÄRYHTIÖILTÄ (MM. LAHTI ENERGIA JA LAHTI AQUA) (nykytaso, nostetaan 3 milj. euroa/vuosi) Lisätuloutusvaatimus johtaa väistämättä erilaisten asiakasmaksujen korottamiseen, mikä ei tue kaupungin vetovoimaisuutta ja yritysmyönteisyyttä Valitseva taloustilanne on vaikea myös kuntalaisille, eikä elämän perustarpeiden, kuten sähkön ja veden hintaa saa nostaa. Ponsi: Kehitetään kaupunginhallituksen omistajaohjausta tytäryhtiöissä sekä velvoitetaan tytäryhtiöiltä omia tuottavuus- ja säästöohjelmia LUOVUTAAN GERIATRISESTA KESKUKSESTA (=MUISTISAIRAUKSIEN ERITYISPOLIKLINIKKA) ( ) on tärkeää, että kaikki voivat kokea saavansa tasavertaisesti hoitoa ja terveyspalveluja muistisairaat ovat jo valmiiksi muita heikommassa asemassa, jolloin he tarvitsevat enemmän apua muistisairaan voi olla hyvin vaikeaa lähteä kauemmas etsimään itselleen apua TERVEYSKIOSKIN TOIMINTA LOPETETAAN TAI AUKIOLOAIKOJA SUPISTETAAN (17 000, ) terveyskioskit tarjoavat ennaltaehkäisyn näkökulmasta erittäin tärkeän matalankynnyksen hoitopaikan perustoimenpiteiden suorittaminen, kuten rokotusten antaminen, terveyskioskeissa on paitsi halvempaa, myös asiakasystävällisempää sivu 10 / 14

11 KOROTETAAN KAUPUNGIN VEROPROSENTTIA (8,0 MEUR, 16,0 MEUR) taloudellisesti vaikeinakin aikoina on tärkeää pitää huolta kaupungin vetovoimaisuudesta veroprosentin nosto passivoisi kaupunkia puuttumaan paisuneisiin toimintakuluihin ja tehostamaan toimintaansa tulojen lisääminen ei saata kulurakennetta tasapainoiselle pohjalle LUOVUTAAN TYÖTTÖMÄN TYÖNHAKIJAN PALKKAUSTA TUKEVASTA LAHTI-LISÄSTÄ JA KARSITAAN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN VARATTUA MÄÄRÄRAHAA ( , ) Lahti kärsii korkeasta työttömyydestä, ja kaupungin tulee pyrkiä helpottamaan tilannetta Työllisyystilanteen parantaminen paitsi lisää veronmaksua, myös saattaa säästää sosiaali- ja terveysmenoja LUOVUTAAN VANHUSTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN PALVELUSETELISTÄ ( ) vanhusten tukeminen palveluseteleillä on erittäin tärkeää, sillä vanhukset pystyvät näin ollen pitämään kuntoaan yllä ja välttämään suuremman riskin sairastua tai saada erilaisia vammoja sairauksien ja vammojen ehkäisyllä voidaan estää hoidon tarve, jolloin saadaan säästöä, kun ei tarvitse tehdä kalliita hoitotoimenpiteitä KARSITAAN VANHUSTEN JA ERITYISRYHMIEN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVISTA PALVELUISTA(68 000, ) vanhukset ja erityisryhmät tarvitsevat palveluita, joiden avulla he voivat ylläpitää kuntoaan ja yleistä hyvinvointia, mikä ehkäisee sairauksia ja yleisiä vammoja sairauksien ja vammojen ehkäisyllä vähennetään hoidon tarvetta, jolloin syntyy säästöä vanhusten ja erityisryhmien tukevat palvelut voivat luoda myös uusia sosiaalisia suhteita sekä näin ollen ehkäistä syrjäytymistä kun vanhus tai erityisryhmään kuuluva henkilö käyttää tukipalveluita on heidän joukostaan helpompi huomata lisää tukea ja hoitoa tarvitsevat henkilöt, jolloin saadaan ehkäistyä sairauksia ja syrjäytymistä sivu 11 / 14

12 Nuorisovaltuuston ehdotuksia tehtäviksi rakenneuudistuksiksi Sosiaali- ja terveystoimialan kulujen seurantaan luotava tarvittavat luottamushenkilö- ja viranhaltijarakenteet o kaupunginhallituksen omistajaohjausta kuntayhtymissä kehitettävä kaupungin selvitettävä fyysisten toimipisteiden vähentämistä ja palveluiden käyttöasteen parantamista mobilisoimalla esimerkiksi tiedeluokkia, hammashuoltoa tai kouluterveydenhuoltoa toimimaan tarpeen mukaan liikkuvissa rekoissa sähköistämisen tarjoamat hyödyt esimerkiksi asiakaspalvelijoiden määrän vähentämisessä tulee hyödyntää o terveydenhuollon ajanvaraus ja muut rutiinitoimenpiteet siirrettävä pääsääntöisesti sähköiseksi esimerkiksi mobiiliapplikaation avulla o koulujen tulee erityisesti toisella asteella hyödyntää nykyistä paremmin sähköisiä oppimateriaaleja o eri palveluiden lomakkeiden ja hakemusten sähköistämistä tulee jouduttaa Perusopetuksen työelämään tutustumisjaksoja tulee pidentää seuraavasti: 1) Lisätään 7-luokalle TET-päivpä, joka osoitetaan kaupungin yksinkertaisten kunnossapitotehtävien hoitamiseen 2) Lisätään 8-luokalle yksi TET-päivä Selvitetään mahdollisuutta myydä päivittäin Lahden Aterian ylijäämäruokaa ulkopuolisille tilaajatahon ruokailuajankohdan loppumisen jälkeen (säästö ) Parannetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vähän valittujen oppiaineiden ja kurssien keskitettyä järjestämistä, ja tuotetaan tätä tukevia materiaaleja oppilaidenohjaukseen sivu 12 / 14

13 Muita säästötoimia Kaupunki sulkee kaikki asiakaspalvelupisteensä ja lomauttaa tai kannustaa talkoovapaisiin niiden henkilökuntaa esimerkiksi helatorstain jälkeisenä perjantaina, jolloin palveluiden käyttöaste on luonnostaankin matala (säästö noin 1,5 M ) Painotetaan kaupungin toimipisteiden, kuten uimahallien, aukioloaikoja mahdollisimman tehokkaasti Lopetetaan Kannaksen lukion IB-linjan oppilaaksiotto ja lakkautetaan se kevääseen 2017 mennessä. Velvoitetaan näin ollen sivistystoimelta lisäsäästöjä ja kohdennetaan loput säästösummasta muiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen (säästö ) Kannustetaan oppilaskuntien hallituksia laatimaan koulukohtaisia kouluruokahävikin vastaisia kampanjoita, ja laaditaan oppilaille kannustejärjestelmä asian edistämiseksi (säästö ) korotetaan pysäköintimaksuja ja suunnitellaan uudelleen maksullisten pysäköintialueiden sijainti selvitetään kaupunginorkesterin ja -teatterin ylläpitoa seudullisena yhteispalveluna korotetaan kirjaston myöhästymismaksuja ohjeistetaan kouluja osallistumaan lähialueen ympäristön siivoamiseen. TALOUSOHJELMAN SÄÄSTÖT JA TUOTTAVUUSTOIMET YHTEENSÄ: vähintään 12,5 miljoonaa euroa sivu 13 / 14

14 sivu 14 / 14

Kannanotto kaupunginjohtajan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2015 2017

Kannanotto kaupunginjohtajan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2015 2017 Kannanotto kaupunginjohtajan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2015 2017 Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta teki esityksen vuoden 2015 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Talousarviokysely. Lokakuu 2016

Talousarviokysely. Lokakuu 2016 Talousarviokysely Lokakuu 2016 1. Miten kunnan tulisi tasapainottaa talouttaan? (N=48) 0 5 10 15 20 25 veroja korottamalla palveluita karsimalla maksuja ja hintoja korottamalla 2. Mitkä ovat tärkeimmät

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista 24.10.2017 Kuntalaisten osallistaminen KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA: Lukiolaiset: Millaisessa Kemissä

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän 1 / 10 27.9.2012 9:06 Helsingin Uutiset - Helsingin vaalikone Vastaa ohjeiden mukaan. Voit myös kommentoida vastaustasi. Vastauksien muokkaus Vastauksien esikatselu Valmis Marko Ekqvist Ehdokastiedot Ikä

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry 14.2.2013 Kettu vaikeni ja katseli kauan pikku prinssiä. - Ole hyvä - kesytä minut! se sanoi. - Kyllähän minä mielelläni, pikku prinssi vastasi, mutta minulla ei ole paljon aikaa. Minun täytyy löytää ystäviä

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 johtaja Taru Kuosmanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset tulevalle Nykyinen strategia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt 1 LOIMAAN KAUPUNKI 25.4.2013 Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt Yhteiset säästökohteet, konsernia koskevat kohteet Vuokra-asuntojen määrän hallittu alasajo. /määrän vähentäminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kuntien talouden ja terveydenhuollon näkymät talouskriisin jälkeen. Sitran Kuntatalousseminaari 3.6.2010 Toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS

Kuntien talouden ja terveydenhuollon näkymät talouskriisin jälkeen. Sitran Kuntatalousseminaari 3.6.2010 Toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS Kuntien talouden ja terveydenhuollon näkymät talouskriisin jälkeen Sitran Kuntatalousseminaari 3.6.2010 Toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS Kuntien taloustilanne, kriisi? - lainakanta kasvoi v. 2001 2010:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Kunnanjohtajan koonti ekstranettiin 12.4.213 päivitetään viimeistään joulukuussa 213, kun saadaan uudet koontitiedot kuntien väliltä taloustilastojen kautta 6 Nettokäyttökustannukset

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys 25.10.2016 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys

Vuoden 2018 talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot