l a h t e l a i s t e n n u o r t e n T A L O U S O H J E L M A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "l a h t e l a i s t e n n u o r t e n T A L O U S O H J E L M A"

Transkriptio

1 l a h t e l a i s t e n n u o r t e n T A L O U S O H J E L M A omistajaohjaus ennaltaehkäisy lapsiystävällisyys vetovoima tulevaisuus kilpailukyky toimipisteiden vähentäminen tasapainolaskuri YT-neuvottelut palveluiden aukioloajat hintojen nousu investointitahti velkaantuminen ww.facebook.com/lahdennuorisovaltuusto

2 Sisällysluettelo Alkusanat: talousvalinnat haastavat arvojamme 3 Nuorisovaltuuston kannattamia, tasapainolaskurin mukaisia säästöjä 4 Mistä ei saa säästää ja miksi? 6 Nuorisovaltuuston ehdotuksia rakenneuudistuksiksi 12 Muita säästötoimia 13 n on valmistellut n talouspoliittinen työryhmä, johon kuuluivat: Kimi Uosukainen (puheenjohtaja), Joona Silvennoinen (1. varapuheenjohtaja), Emmi Korhonen (2. varapuheenjohtaja), Merike Mauring ja Jenna Suppula. Työryhmän esityksen ja kokouksessa nousseiden muutosesitysten pohjalta asiakirja hyväksyttiin n kokouksessa sivu 2 / 14

3 Alkusanat Talousvalinnat haastavat arvojamme Tämänhetkistä poliittista keskustelua sävyttää Lahdessa lähinnä yksi asia: talous. Tehostamistoimia ja kululeikkauksia on toteutettu joka kerta viime vuosien raamibudjettineuvotteluissa, mutta nyt olemme täysin uuden tilanteen edessä. Säästötavoite on ensin liikkunut noin 15 miljoonassa eurossa, kunnes se on sittemmin asetettu lähemmäs 37 miljoonaa. Kaupungin talouden tasapainottaminen on toden teolla alkanut, ja keinoiksi on esitetty niin henkilöstön talkoovapaita, palveluiden kilpailuttamista kuin toimipisteiden keskittämistäkin. Kiristyvä, tai oikeastaan kiristettävä, taloustilanne tulee näkymään koko kaupungissa, ja epämieluisia päätöksiä tullaan tekemään. Vaikea ja yhä vaikeutuva taloustilanne haastaa ennen kaikkea lahtelaisten päätöksentekijöiden arvoja. Toteutetaanko säästöjä ja sopeutustoimia sekä kohdistetaanko palvelutason alentumiset lapsiin ja nuoriin, työssäkäyviin vai seniorikuntalaisiin? Lahtelaisten nuorten kannalta oleellisinta on, ettei kaupungin strategiakirjaus lapsiystävällisyydestä ole vain sanahelinää, vaan tavoitteen toteuttaminen näkyisi myös käytännössä kaikilla toimialoilla. Lasten ja nuorten erityisasema talousasioissa aiheuttaa silloin tällöin soraääniä. Miksi lasten ja nuorten palveluista tulisi leikata vähemmän kuin muualta? Tällaisina aikoina tärkeintä on muistaa se, mitä 90-luvun lama ja ennaltaehkäisevistä palveluista karsiminen meille opetti. Lapsiin ja nuoriin palveluiden muodossa sijoitettava raha on investointi: se tuottaa itsensä takaisin paitsi hyvinvoivina, työssäkäyvinä kuntalaisina niin myös Lahti-myönteisyytenä, joka voi osaltaan vaikuttaa myös tulevaisuuden asuinpaikkapäätöksiin. Niin paradoksaalista kuin se onkin, kaupungin taloutta tasapainotetaan ennen kaikkea juuri nuoria varten. Nykyiset sukupolvet eivät voi jättää jälkeensä tuleville kuntalaisille konkurssin partaalle kriisiintynyttä Lahtea. Sukupolvien välisen kestävyyden vuoksi kaupungin talous tulee saattaa kestävälle pohjalle, mutta pitää samalla huolta myös kuntalaisten, ja etenkin tulevien sellaisten, hyvinvoinnista. Mielessä tulee kuitenkin pitää myös se, että Lahden kaupunki on kerännyt velkapottinsa pitkän ajan kuluessa. Onko siis perusteltua yrittää katkaista tämä vuosikymmenen kierre muutamassa vuodessa? Lahtelaiset nuoret tiedostavat kaupungin taloushaasteet ja ovat halunneet vastata niihin tämän asiakirjan kautta. on n täysin itse kokoama kaupunkitasoinen talouspoliittinen ohjelma, joka tuo kaupungin päättäjille tiedoksi sen, mitä mieltä Lahden tulevaisuus, tämän päivän nuoret, ovat nyt kaavailluista tasapainottamistoimenpiteistä. Se toimii paitsi nuorisovaltuuston edustajien ohjeena eri tilanteissa, niin toivottavasti myös keskustelunherättäjänä poliittisissa piireissä. Kun faktana pidetään sitä, että myös lasten ja nuorten palveluihin tulee puuttua, niin kukapa muu sen osaisi parhaiten tehdä kuin lapset ja nuoret itse? on hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa Kimi Uosukainen n puheenjohtaja sivu 3 / 14

4 Nuorisovaltuuston kannattamia, tasapainolaskurin mukaisia säästöjä: VAUHDITETAN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ JA KARSITAAN ASIOINTIPISTEITÄ ( ) KESKITETÄÄN LÄÄKÄRIPALVELUITA PÄÄTERVEYSASEMALLE. KEHITETÄÄN LÄHIKLINIKOITA SAIRAANHOITAJAVETOISESTI SITEN, ETTÄ LÄÄKÄRIPALVELUITA JÄRJESTETÄÄN SUURELTA OSIN ETÄKONSULTAATIONA ( ) ULKOISTETAAN YKSI TAI KAKSI KOTIHOIDON ALUETTA ( ) KOROTETAAN LAHTI ENERGIALTA JA LAHTI AQUALTA PERITTÄVIÄ KORVAUKSIA ERILAISTEN JOHTOJEN JA PUTKIEN SIJOITTELUSTA ( ) YHDISTETÄÄN KAHDEN MUSEON TOIMINTA JA NÄYTTELYTILAT ( ) KARSITAAN KAUPUNGIN RAHOITUSTA ELINKEINOELÄMÄ JA KEHITTÄMISHANKKEET - KOKONAISUUTEEN (16 /as, ) ULKOISTETAAN TÄLLÄ HETKELLÄ OMANA TOIMINTANA OLEVA PERUSTIETOTEKNIIKKAPALVELU ( ) TERVEYSKESKUKSEN VUODEPAIKKOJA VÄHENNETÄÄN 100 PAIKALLA MERKITTÄVÄSTÄ SUUNNITELTUA NOPEAMMIN ( ) VÄHENNETÄÄN SIIVOUSTA KOULU- JA TOIMITILOISSA (10 %) (vähennetään 5 %, ) ALENNETAAN LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOITA 10 TAI 15 % JA VÄHENNETÄÄN VUODESSA 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSTA. LISÄKSI LUOVUTAAN SIBELIUSTALON KÄYTÖSTÄ ILTAKOULUJEN KOKOUSTILANA (10 % ja -5 kokousta, ) KAUPUNKI JÄRJESTÄÄ KUNTOUTTAVAA TYÖTOIMINTAA KAIKILLA TOIMIALOILLA VUONNA 2015 ( ) PÄÄTERVEYSASEMAN VALMISTUTTUA LUOVUTAAN YHDESTÄ LÄHIKLINIKASTA ( ) sivu 4 / 14

5 ULKOISTETAAN PALVELUSASUMISYKSIKÖITÄ (VANHUSTEN, VAMMAISTEN TAI KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUMISYKSIKÖITÄ) (ulkoistetaan 2 palvelusasumisyksikköä, ) VANHUS- JA VAMMAISPALVELUKULJETUSTEN KRITEEREITÄ TIUKENNETAAN SEUDULLISESTUI JA TEHOSTETAAN MATKOJEN YHDISTELYÄ. HARKINNANVARAISIA MATKOJA VÄHENNETÄÄN JA YHDISTELLÄÄN ( ) KARSITAAN KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMIÄ AVUSTUKSIA (säästö ), Karsitaan 25% PIENENNETÄÄN LADECIN JA LAHTI REGIONIN ASUKASKOHTAISIA JÄSENMAKSUJA (säästö: ), pienennetään jäsenmaksuiksi /as VAHVISTETAAN YRITYKSIEN PÄIVÄHOIDON TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ, LUOVUTAAN PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSOPIMUKSISTA ( ) KESKITETÄÄN KULTTUURIKESKUKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA KAUPUNGIEN TALOUSVASTUULLA OLEVIIN TILOIHIN ( ) KESKITETÄÄN PÄIVÄHOIDON ILTA-, VIIKONLOPPU- JA VUOROHOITO JA TEHOSTETAAN PÄIVÄKOTIEN KÄYTTÖASTETTA ( ) KOROTETAAN PYSÄKÖINTIMAKSUJA korotetaan12 % ( ) KOROTETAAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONNAN LUPAMAKSUJA, TILAPÄISTÄ MAANVUOKRAA YM. TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN TAKSOJA ( ) VÄHENNETÄÄN KATUVALOJEN KÄYTTÖÄ ( ) YHTEENSÄ SÄÄSTÖÄ: sivu 5 / 14

6 Mistä ei saa säästää ja miksi? URHEILUSEUROJEN KAUPUNGIN TUKEMIA KÄYTTÖAIKOJA VÄHENNETÄÄN, MAKSUJA NOSTETAAN ( ) Nostaa harrastusmaksuja, joka heikentää nuorten mahdollisuuksia harrastaa. Urheiluseurat luo nuorille mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, joka ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Jos käyttöaikoja vähennetään, niin eivät tilat ainakaan tyhjänä tuota mitään liikuntamaksuja ei saa nostaa (kärkihankelista) LAHTI EI HAE KANSAINVÄLISIÄ URHEILUTAPAHTUMIA ( ) Urheilutapahtumat tuovat Lahteen turisteja sekä väkeä muista kaupungeista, jotka ostavat Lahden kaupungin tuotteita. Tapahtumat lisäävät Lahden näkyvyyttä ja positiivista imagoa urheilukaupunkina Tapahtumat tuovat Lahdelle lisää hyvää mainetta. Ponsi: Selvennetään Lahden kaupungin ja tapahtumanjärjestäjän välisiä vastuita sekä laskutusmahdollisuuksia tapahtumanaikaisista ylläpitopalveluista. VÄHENNETÄÄN LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄÄ JA KUNNOSSAPITOA. ( ) Liikuntapaikat ovat jo huonossa kunnossa. Liikuntapaikat lisäävät lahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on tärkeä osa hyvinvointia joten on tärkeätä, että Lahdesta löytyy monipuolisia sekä hyväkuntoisia liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen (kuten uimahalli) hintojen noustessa kaupungin tulee pitää huolta, että tarjolla on myös ilmaisia liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapaikkojen kunnossapitoa ei saa vähentää (kärkihankelista) Ponsi: Selvitetään liikuntapaikkojen kunnossapidon vastuun antamista alueen kansalaisjärjestöille esim. alueen omakotitaloyhdistyksille. LUOVUTAAN WELLAMO-OPISTON TILOISTA ( ) Wellamo-opiston tilat ovat suojattua, joten niitä ei voida purkaa ja mitä muutakaan, sillä tilalla sitten voidaan tehdä? Opiston tilat ovat hyvässä ja ahkerassa käytössä. Opiston tuntien siirtäminen muualle on hankalaa. Tilojen siirtyminen muualle voi vähentää Wellamon opiskelijamäärää ja heikentää opetuksen laatua. Wellamo-opisto on hyvässä sijainnissa. Ponsi: Selvitetään Wellamo-opiston tilojenkäytön tehostamista ja niiden vuokraamismahdollisuuksien parantamista. sivu 6 / 14

7 KOROTETAAN SIVISTYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUJA 10%( ) Korottamalla asiakasmaksuja asiakkaiden kyky maksaa palveluista heikkenee. Hintajoustoperiaatteen mukaisesti palveluiden käyttöasteet heikentyisivät Sivistystoimialalla on palveluita joita useat käyttävät, joten vähävaraiset sekä nuoret eivät välttämättä pysty osallistumaan niihin hintojen noustessa. Palvelut ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. KARSITAAN HENKILÖSTÖETUJA (½ , kokonaan ) Henkilöstöetujen karsiminen heikentää henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvointia ja työtehoa. Ponsi: Vähennetään henkilöstön virkistysiltapäivien järjestämistä noin puolella, säästö euroa. LUOVUTAAN PERUSOPETUKSEN KIELITARJONNASTA ( e) Nykyelämässä on erittäin hyvä osata kieliä On tärkeää pystyä kommunikoimaan eri kansalaisten kanssa Kyseessä lahtelainen erikoisuus -> houkuttelee ihmisiä muista kunnista Useista kielistä on hyötyä työelämässä LAKKAUTETAAN KAUPUNGINTEATTERI ( ) Lahden kaupunginteatteri työllistää 100 henkeä Se on virkistävä palvelu kaikenikäisille Teatteri on kaupungin vetovoimatekijä, näytelmiä tullaan katsomaan myös muualtakin kuin Lahdesta Teatteri luo Lahdelle hyvää mainetta kulttuurikaupunkina Ponsi: Kasvatetaan kaupunginteatterin kävijämäärä lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, painottaen toisen asteen oppilaitoksia. Ponsi: Selvitetään kaupunginteatterin tilojen vuokraamismahdollisuuksia ulkoiseen käyttöön. LUOVUTAAN PERUSKOULUN ANTTILANMÄEN JA METSÄKANKAAN 1-2 LK ( ) 1-2 lk säästämisestä on juuri päätetty Pienille koululaisille on tärkeä ja turvallinen oma lähikoulu Koulumatka on lyhyempi ja turvallinen Tietyn alueen lasten on hyvä tutustua toisiinsa -> kavereita läheltä jne. Ponsi: Selvitetään kyselyllä, miten hyvin opetusjärjestely toimii oppilaiden, huoltajien ja opettajien näkökulmasta sekä tarvittaessa käsitellään kouluyksiköiden tilannetta uudelleen kyselyn tulosten pohjalta. sivu 7 / 14

8 VÄHENNETÄÄN OPETUSTUNTEJA (5 MEUR) Heikentää yleissivistystä Ei houkuttele uusia lapsiperheitä Lahteen Ensimmäisillä luokilla tarvitaan apua ja tukea -> parantaa oppimista jatkossa jne. Opetustuntien vähentyessä lapset ja nuoret eivät saa tarpeeksi tietoa -> numerot laskevat -> eivät pääse jatko-opiskelemaan -> ei työpaikkaa -> hyvinvointi kärsii Ryhmäkokojen suurentuessa opetus tulee olemaan hankalampaa eikä opettajan apu ole välttämättä tarpeeksi helposti saatavissa Ryhmäkokojen suurentuminen hankaloittaa opiskelua sillä luokassa saattaa olla isompi melu - > eli opiskelurauhaa ja huono keskittymiskyky SULJETAAN MAAUIMALA ( ) Lisää hyvinvointia ja iloa Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkisiin kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin Syrjäytymisen ehkäisy, sote-menojen pienentyminen kun ihmiset pitää itsestään huolta Maauimalan sisäänpääsymaksut tuo rahaa kaupungille? KOROTETAAN JOUKKOLIIKENTEEN LIPUNHINTOJA ( ) Lippujen hinnat ovat jo valmiiksi korkeat Jos lippujen hintaa nostetaan, niin vähävaraiset ja nuoret eivät kykene käyttämään joukkoliikenteen palveluja korkeiden hintojen takia-> joukkoliikenteen käyttö vähenee Jos palvelutasoa heikennetään ja lippujen hintoja nostetaan on vaikea nähdä suoraan saako rahoilleen riittävää vastiketta Bussilippujen hintoja ei saa nostaa (kärkihankelista) KOROTETAAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVEROPROSENTTIA SUUNNITELTUA ENEMMÄN ( ) Koska sitä ollaan jo valmiiksi nostamassa niin ihmisten maksukyky huononee jos sitä nostetaan vielä lisää Kuntalaisten hyvinvointi kärsii sillä verot nousee liikaa? Kunnat kilpailevat veroilla ja houkuttelevat niillä uusia kuntalaisia -> nosto tekee huonoa Lahdelle KORVATAAN NYKYISIÄ VALMISTUSKEITTIÖITÄ UUDELLA KESKUSKEITTIÖLLÄ, SÄÄSTÄÄ HENKILÖSTÖKULUJA (-48 htv) JA VÄLILLISESTI LAITE JA KULJETUSKUSTANNUKSIA ( ) Ruoanlaatu huononisi? Kuljetuksissa voisi tapahtua esteitä jolloin ruoka ei pääsisi perille Jos ruuasta löydetään jotain tai joku saa ruokamyrkytyksen ruoan hävikki määrä on suurempi Kuljetuskulut kasvavat Valmistuskeittiöiden poistamisista seuraa kuluja Liian monta epävarmaa tekijää (tuotannon ja kuljetuksen myöhästyminen) -> ruoka kylmää\ei sivu 8 / 14

9 saada lainkaan Kouluruuan laatua ei saa heikentää (kärkihankelista) Kouluruuan ottamista/ annoskokoa ei saa rajoittaa enempää (kärkihankelista) LEIKATAAN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA ( , ) Palvelutaso on erittäin tärkeä sen kannalta että käyttääkö kuntalaisen joukkoliikennettä kuinka paljon Joukkoliikenteen varassa ovat monet ryhmät kuten lapset, nuoret ja ikäihmiset ja jos palveluita keskitetään tulee kulkuyhteyksistä niihin pitää huolta LAKKAUTETAAN KAUPUNGINORKESTERI (säästö ) orkesteri luo hyvää mainetta ja PR:ää Lahdelle orkesteri tuo ihmisiä Lahteen myös naapurikunnista kulttuuri on yksi tapa edistää terveyttä ja torjua syrjäytymistä selvitetään kaupunginorkesterin kokoonpanon pienentämistä ja sen aiheuttamia vaikutuksia LEIKATAAN LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUKSIA (säästö: ) Järjestöt tekevät aktiivista työtä mm. nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Leikkaamisella suora vaikutus järjestöjen toiminnan laajuuteen Avustusten kokonaissumma on pysynyt samana 2000-luvun alusta asti, eli todellisuudessa niistä on jo leikattu Ponsi: Järjestetään vaikuttavuusarviointi kaupungin yhdistyksille antamasta tuesta ja priorisoidaan pieniä leikkauksia annettujen avustusten tuottavuuteen perustuen VÄHENNETÄÄN LUKIOKOULUTUKSEN KURSSITARJONTAA (säästö ) lukion kurssivalikoima on tärkeä jatko-opintojen kannalta koskisi lähtökohtaisesti koulukohtaisia soveltavia kursseja, jotka ovat tärkeitä kirjoitusten kannalta (voivat tuoda sellaista oppia, jota ei muualla saada) Ponsi: Mikäli kurssileikkauksia tehdään, kohdennetaan ne useasti tarjottavien pakollisten kurssien tarjoamiskertojen vähentämiseen ja säilytetään nykyiset koulukohtaiset soveltavat kurssit sivu 9 / 14

10 LUOVUTAAN ENSI- JA TURVAKODIN PALVELUJEN OSTOSTA ( , ) turvakoti voi olla usealle lapselle ja nuorelle ainoa turvallinen paikka, jossa lapsi tai nuori voi elää ja kokea olevansa turvassa lasten ja nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, jolloin erilaiset väkivaltaisuudet saattavat lisääntyä, minkä takia on tärkeää olla turvakoti väkivallan välttämiseksi KOOTAAN KIRJASTOPALVELUT JA NUORISOTILAT KESKUSTAN ULKOPUOLELLA 2-3 ALUEELLISEEN PALVELUPISTEESEEN JA/TAI KOULUJEN YHTEYTEEN ( , ) nuorisotilat ja lähikirjastot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja ja sosiaalistajia monella lapsella ja nuorella ei ole varaa kustantaa itseään pidemmän matkan päässä sijaitsevalle nuorisotilalle tai kirjastolle, joka lisää syrjäytymisen vaaraa ja jäämistä vaille sosiaalista kontaktia muihin lähikirjastot ovat tärkeitä kouluille, jotka käyttävät kirjastoa ahkerasti kouluun liittyvissä tehtävissä KAUPUNKI NOSTAA KONSERNITULOUTUSTA TYTÄRYHTIÖILTÄ (MM. LAHTI ENERGIA JA LAHTI AQUA) (nykytaso, nostetaan 3 milj. euroa/vuosi) Lisätuloutusvaatimus johtaa väistämättä erilaisten asiakasmaksujen korottamiseen, mikä ei tue kaupungin vetovoimaisuutta ja yritysmyönteisyyttä Valitseva taloustilanne on vaikea myös kuntalaisille, eikä elämän perustarpeiden, kuten sähkön ja veden hintaa saa nostaa. Ponsi: Kehitetään kaupunginhallituksen omistajaohjausta tytäryhtiöissä sekä velvoitetaan tytäryhtiöiltä omia tuottavuus- ja säästöohjelmia LUOVUTAAN GERIATRISESTA KESKUKSESTA (=MUISTISAIRAUKSIEN ERITYISPOLIKLINIKKA) ( ) on tärkeää, että kaikki voivat kokea saavansa tasavertaisesti hoitoa ja terveyspalveluja muistisairaat ovat jo valmiiksi muita heikommassa asemassa, jolloin he tarvitsevat enemmän apua muistisairaan voi olla hyvin vaikeaa lähteä kauemmas etsimään itselleen apua TERVEYSKIOSKIN TOIMINTA LOPETETAAN TAI AUKIOLOAIKOJA SUPISTETAAN (17 000, ) terveyskioskit tarjoavat ennaltaehkäisyn näkökulmasta erittäin tärkeän matalankynnyksen hoitopaikan perustoimenpiteiden suorittaminen, kuten rokotusten antaminen, terveyskioskeissa on paitsi halvempaa, myös asiakasystävällisempää sivu 10 / 14

11 KOROTETAAN KAUPUNGIN VEROPROSENTTIA (8,0 MEUR, 16,0 MEUR) taloudellisesti vaikeinakin aikoina on tärkeää pitää huolta kaupungin vetovoimaisuudesta veroprosentin nosto passivoisi kaupunkia puuttumaan paisuneisiin toimintakuluihin ja tehostamaan toimintaansa tulojen lisääminen ei saata kulurakennetta tasapainoiselle pohjalle LUOVUTAAN TYÖTTÖMÄN TYÖNHAKIJAN PALKKAUSTA TUKEVASTA LAHTI-LISÄSTÄ JA KARSITAAN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN VARATTUA MÄÄRÄRAHAA ( , ) Lahti kärsii korkeasta työttömyydestä, ja kaupungin tulee pyrkiä helpottamaan tilannetta Työllisyystilanteen parantaminen paitsi lisää veronmaksua, myös saattaa säästää sosiaali- ja terveysmenoja LUOVUTAAN VANHUSTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN PALVELUSETELISTÄ ( ) vanhusten tukeminen palveluseteleillä on erittäin tärkeää, sillä vanhukset pystyvät näin ollen pitämään kuntoaan yllä ja välttämään suuremman riskin sairastua tai saada erilaisia vammoja sairauksien ja vammojen ehkäisyllä voidaan estää hoidon tarve, jolloin saadaan säästöä, kun ei tarvitse tehdä kalliita hoitotoimenpiteitä KARSITAAN VANHUSTEN JA ERITYISRYHMIEN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVISTA PALVELUISTA(68 000, ) vanhukset ja erityisryhmät tarvitsevat palveluita, joiden avulla he voivat ylläpitää kuntoaan ja yleistä hyvinvointia, mikä ehkäisee sairauksia ja yleisiä vammoja sairauksien ja vammojen ehkäisyllä vähennetään hoidon tarvetta, jolloin syntyy säästöä vanhusten ja erityisryhmien tukevat palvelut voivat luoda myös uusia sosiaalisia suhteita sekä näin ollen ehkäistä syrjäytymistä kun vanhus tai erityisryhmään kuuluva henkilö käyttää tukipalveluita on heidän joukostaan helpompi huomata lisää tukea ja hoitoa tarvitsevat henkilöt, jolloin saadaan ehkäistyä sairauksia ja syrjäytymistä sivu 11 / 14

12 Nuorisovaltuuston ehdotuksia tehtäviksi rakenneuudistuksiksi Sosiaali- ja terveystoimialan kulujen seurantaan luotava tarvittavat luottamushenkilö- ja viranhaltijarakenteet o kaupunginhallituksen omistajaohjausta kuntayhtymissä kehitettävä kaupungin selvitettävä fyysisten toimipisteiden vähentämistä ja palveluiden käyttöasteen parantamista mobilisoimalla esimerkiksi tiedeluokkia, hammashuoltoa tai kouluterveydenhuoltoa toimimaan tarpeen mukaan liikkuvissa rekoissa sähköistämisen tarjoamat hyödyt esimerkiksi asiakaspalvelijoiden määrän vähentämisessä tulee hyödyntää o terveydenhuollon ajanvaraus ja muut rutiinitoimenpiteet siirrettävä pääsääntöisesti sähköiseksi esimerkiksi mobiiliapplikaation avulla o koulujen tulee erityisesti toisella asteella hyödyntää nykyistä paremmin sähköisiä oppimateriaaleja o eri palveluiden lomakkeiden ja hakemusten sähköistämistä tulee jouduttaa Perusopetuksen työelämään tutustumisjaksoja tulee pidentää seuraavasti: 1) Lisätään 7-luokalle TET-päivpä, joka osoitetaan kaupungin yksinkertaisten kunnossapitotehtävien hoitamiseen 2) Lisätään 8-luokalle yksi TET-päivä Selvitetään mahdollisuutta myydä päivittäin Lahden Aterian ylijäämäruokaa ulkopuolisille tilaajatahon ruokailuajankohdan loppumisen jälkeen (säästö ) Parannetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vähän valittujen oppiaineiden ja kurssien keskitettyä järjestämistä, ja tuotetaan tätä tukevia materiaaleja oppilaidenohjaukseen sivu 12 / 14

13 Muita säästötoimia Kaupunki sulkee kaikki asiakaspalvelupisteensä ja lomauttaa tai kannustaa talkoovapaisiin niiden henkilökuntaa esimerkiksi helatorstain jälkeisenä perjantaina, jolloin palveluiden käyttöaste on luonnostaankin matala (säästö noin 1,5 M ) Painotetaan kaupungin toimipisteiden, kuten uimahallien, aukioloaikoja mahdollisimman tehokkaasti Lopetetaan Kannaksen lukion IB-linjan oppilaaksiotto ja lakkautetaan se kevääseen 2017 mennessä. Velvoitetaan näin ollen sivistystoimelta lisäsäästöjä ja kohdennetaan loput säästösummasta muiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen (säästö ) Kannustetaan oppilaskuntien hallituksia laatimaan koulukohtaisia kouluruokahävikin vastaisia kampanjoita, ja laaditaan oppilaille kannustejärjestelmä asian edistämiseksi (säästö ) korotetaan pysäköintimaksuja ja suunnitellaan uudelleen maksullisten pysäköintialueiden sijainti selvitetään kaupunginorkesterin ja -teatterin ylläpitoa seudullisena yhteispalveluna korotetaan kirjaston myöhästymismaksuja ohjeistetaan kouluja osallistumaan lähialueen ympäristön siivoamiseen. TALOUSOHJELMAN SÄÄSTÖT JA TUOTTAVUUSTOIMET YHTEENSÄ: vähintään 12,5 miljoonaa euroa sivu 13 / 14

14 sivu 14 / 14

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut KYSELY TUUSULAN PALVELUISTA SISÄLLYS 1. Taustatiedot 2. Veroprosentti 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut 4. Kunnan palveluiden kehittäminen 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Ylöjärven kaupunki 21.9.2015 Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Kyselyaika 1.-15.9.2015 Mitä veroja ja/tai palvelumaksuja olisit valmis korottamaan tulojen lisäämiseksi?

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari 12.10.2010

Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari 12.10.2010 Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari 12.10.2010 1 Seminaarin avaus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Suutari avasi seminaarin. Hän totesi, että maamme julkinen talous ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun.

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun. KUNTALAISTEN MIELIPITEITÄ ORIVEDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMASTA 2014 Lähettäjä: Johanna Pyykkö 20.9.2014 Hei! Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Kulttuuripalvelut 2011

Hämeenlinna. - Kulttuuripalvelut 2011 1 Hämeenlinna - Kulttuuripalvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan kulttuuripalveluihin liittyen?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kulttuuripalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Kuntien säästöt ja sote

Kuntien säästöt ja sote Kuntien säästöt ja sote 1. Voidaanko kuntalaisten kustannusvastuuta nostaa ja joissakin palveluissa siirtyä kokonaan kustannukset kattaviin asiakasmaksuihin? (VM:n ehdotus) Vastaajien määrä: 1240 Minkä

Lisätiedot

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita.

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita. Fyysinen oppimisympäristö Homeeton koulu ja lähellä kotia. Kaikki kohdat periaatteessa tärkeitä, mutta jäi mietityttämään mitä tällä kyselyllä haetaan. Pieni koulu on parempi. Hyvä fyysinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010

KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010 KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010 Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys 1.6.2010 1(18) Kaakon kaksikon kouluverkkoselvitys Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kartoitus/lukuvuosi 2009

Lisätiedot

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO 1 PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO kysely tehtiin 5. 30.9.2013, kyselylomake s. 58 kyselyyn vastasi 707 kajaanilaista (2 % yli 14-vuotiaista kajaanilaisista), 609 hlöä avoimen linkin kautta ja 97

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto 21.03.2011 23 Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Haluatko asua Pyhäjärven rannalla? Sovi oma esittelyaika, p. 0800 150 051 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Pirkanmaan yrittäjät uskovat positiivisuuteen

Haluatko asua Pyhäjärven rannalla? Sovi oma esittelyaika, p. 0800 150 051 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Pirkanmaan yrittäjät uskovat positiivisuuteen TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti maaliskuu 1/2009 Pirkanmaan yrittäjät uskovat positiivisuuteen sivu 4 Talousarvio tasapainoon järkevillä toimenpiteillä sivut 8-9 Valtuustolla edessään

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

LOHJAN PALVELUVERKKO 2018 Kaupunkilaisten antamaa palautetta Tiivistelmä SIVISTYSKESKUS

LOHJAN PALVELUVERKKO 2018 Kaupunkilaisten antamaa palautetta Tiivistelmä SIVISTYSKESKUS LOHJAN PALVELUVERKKO 2018 Kaupunkilaisten antamaa palautetta Tiivistelmä SIVISTYSKESKUS LOHJANSAAREN KOULU 10 Lohjansaaressa asuvaa lapsiperhettä, Lohjan Saariston Nuorisoseura ry., Lohjansaaren koulun

Lisätiedot