Laivatarkastuskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laivatarkastuskoulutus 17-18.3.2015"

Transkriptio

1 Laivatarkastuskoulutus Tomi Jormanainen

2 TARKASTUKSET LAIVOJEN SANITEETTITOIMENPITEISTÄ VAPAUTTAMISEKSI JA LAIVOJEN SANITEETTITOIMENPITEISTÄ (LAIVATARKASTUKSET) Ship Sanitation Inspection and Issuance of Ship Sanitation Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate

3 Koulutuksen tavoitteet: Harmonisoida ja kehittää tarkastuskäytäntöjä todistuksia myöntävissä satamissa Tutustuttaa osallistujat asiasta laadittuihin kansallisiin ja kansainvälisiin ohjeisiin sekä sopimuksiin Osallistujat tietävät miten valmistua tarkastukselle ja mitä työsuojelunäkökohtia tulee ottaa huomioon (henkilökohtaiset suojaimet, liikkuminen laivalla jne.) Tutustua WHO:n tarkastusohjeisiin- listoihin ja niiden oikeaan käyttöön (WHO: Handbook for Inspection of Ships, 2011) Laivan tärkeimmät tarkastuskohteet sekä niissä huomioitavia asioita (vesi- ja elintarvikehuolto, lääkintätilat, konehuone ja jätevesien käsittely) Osallistujat hallitsevat saniteettitodistuksen ja -kaavakkeiden oikean täytön Tarkastajat osaavat tulkita ulkomailla annettuja todistuksia ja toimia oikein niissä todettujen havaintojen ja asioiden pohjalta Osallistujilla on käsitys mitä velvollisuuksia ja valmiuksia tarkastuksia tekevillä yksiköillä ja kunnilla tulee olla WHO-ohjeistuksen mukaan

4 Maailman terveysjärjestön kansainvälinen terveyssäännöstö 2005 (WHO-IHR) - kansanterveydellistä uhkaa aiheuttavien tautien sekä muiden kansainvälisten terveysuhkien leviämisen torjunta, ehkäisy sekä hallinta - voimaan kesäkuussa säännöstön määräykset ovat voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut sopimusvaltiona - mahdollisimman vähän vahinkoa kansainväliselle liikenteelle ja kaupalle

5 Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 1 Genevessä 23 päivänä toukokuuta 2005 hyväksytyn Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 2 Kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) 4 artiklassa tarkoitettuna kansallisena IHR yhteysviranomaisena toimii Kansanterveyslaitos. 3 Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

6 Terveydensuojelulaki 6 Kunnan terveydensuojelutehtävät Kunnan tehtävänä on myös huolehtia alueellaan tämän lain soveltamisalaan liittyvien Euroopan yhteisön asetusten noudattamisen valvonnasta sekä Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntämisestä säännöstön liitteessä 3 olevan mallin mukaisesti

7 WHO tarkastusohje vuodelta 2011 Ohje ja tarkastustandardit yhteisesti hyväksyttyjä IHR:n mukaiset laivatarkastukset tulee tehdä noudattaen käsikirjan standardeja Sisältää mm. yksityiskohtaisen tarkastuslistan sekä kansainväliset yhteiset koodit eri havainnoille ja toimenpiteille

8 1.4.4 Port authorities A responsibility of port authorities is to provide the required equipment, facilities, expertise and materials so that ships can undertake operations (e.g. providing safe food and water, safely removing ballast and waste) in a sanitary manner. Pg Standards related to potable water pg. 13 The Guidelines for drinking-water quality (GDWQ, WHO 2011) - describe reasonable minimum requirements for safe practices - derive numerical guideline values for constituents of water or indicators of water quality - N.B! Neither the minimum requirements for safe practices nor the numerical guideline values are mandatory limits, but rather health based guidance to national authorities to help them establish their own enforceable standards, which may also consider other factors. The GDWQ provide comprehensive guidance to ensure the quality and safety of drinking-water. Microbial risks in water on board ships are the principal concerns. Handbook pg. 88 and pg

9 WHO-IHR VIRALLINEN SATAMALISTA Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto - Valvira on nimennyt Suomen satamat listalle Suomessa yhteensä 25 satamaa listalla Satamien terveysviranomaiset voivat myöntää todistuksia aluksen Saniteettitoimenpiteistä [ x ] Saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta [ x ] Saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta yhden kuukauden jatkoajan siihen saakka kunnes laiva saapuu satamaan, jossa se voi saada todistuksen [ x ]

10 IHR List of Authorized Ports - Finland - total 25 Hamina (Fredrikshamn) FIHMN [ x ] [ x ] [ x ] Hangö (Hanko) FIHKO [ x ] [ x ] [ x ] Helsinki (Helsingfors) FIHEL [ x ] [ x ] [ x ] Imatra FIIMA [ x ] [ x ] [ x ] Inkoo (Ingå) FIINK [ x ] [ x ] [ x ] Joensuu FIJOE [ x ] [ x ] [ x ] Kalajoki FIKJO [ x ] [ x ] [ x ] Kaskinen (Kaskö) FIKAS [ x ] [ x ] [ x ] Kemi/Torneå (Kemi/Tornio) FIKEM [ x ] [ x ] [ x ] Kokkola (Karleby) FIKOK [ x ] [ x ] [ x ] Kotka FIKTK [ x ] [ x ] [ x ] Lappeenranta (Villmanstrand) FILPP [ x ] [ x ] [ x ] Loviisa (Lovisa) FILOV [ x ] [ x ] [ x ] Maarianhamina (Mariehamn) FIMHQ [ x ] [ x ] [ x ] Naantali (Nådendal) FINLI [ x ] [ x ] [ x ] Oulu FIOLU [ x ] [ x ] [ x ] Parainen (Pargas) FIPAR [ x ] [ x ] [ x ] Ports of Finnsementti Oy and Nordkalk Oyj Pietarsaari (Jacobstad) FIPRS [ x ] [ x ] [ x ] Pori (Björneborg) FIPOR [ x ] [ x ] [ x ] Porvoo (Borgå) FIPRV [ x ] [ x ] [ x ] Raahe (Brahestad) FIRAA [ x ] [ x ] [ x ] Rauma (Raumo) FIRAU [ x ] [ x ] [ x ] Tornio (Torneå) FITOR [ x ] [ x ] [ x ] Turku (Åbo) FITKU [ x ] [ x ] [ x ] Uusikaupunki (Nystad) FIUKI [ x ] [ x ] [ x ] Vaasa (Vasa) FIVAA [ x ] [ x ] [ x ] Savonlinna 2015? 19th of August 2014 Page 34/90 World Health Organization

11 Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä vapauttamiseksi / Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä Kaikki kansainvälisiä reittejä kulkevat alukset Uusittava 6 kk välein laivan vastuulla Aluksen on aina ilmoitettava poikkeavasta terveys- tai turvallisuustilanteesta saapumissatamaan (Maritime Declaration of Health-MDH)

12

13 Evidence Report Form - ERF uusi tarkastuslomakkeen liite vaaditut korjaavat toimenpiteet kirjataan kirjauksissa käytetään WHO-tarkastusohje 2011 koodeja ERF liitetään WHO-saniteettitodistukseen jokainen sivu leimataan ja allekirjoitetaan allekirjoitus myös laivan kapteenilta ERF:n käyttö lisääntyy maailmalla, korvaa nykyisen todistuksen kakkossivun

14 Tarkastuksen tekee terveydensuojeluviranomainen (Port Health Authority) Todistus myönnetään jos laivassa ei ole tartunnanaiheuttajia eikä kontaminaatiota tai muuta yleistä vaaraa aiheuttavia tekijöitä (tartutataudit, kemikaaliset tekijät jne.) Not limited to presence of rodents, competent authorities to record and communicate all areas of ship-borne public health risks and control measures required Satamaviranomaisilla tulee olla koulutettu henkilöstö sekä riittävät valmiudet arvioida ja torjua riskejä (esim. valmiussuunnitelmat, mittalaitteet)

15 TARKASTUKSET LAIVOJEN SANITEETTITOIMENPITEISTÄ VAPAUTTAMISEKSI JA LAIVOJEN SANITEETTITOIMENPITEISTÄ (Dnro STM/3995/2007) Laivatarkastuksen yhteydessä tarkastetaan rottien esiintyminen laivatiloissa Jos merkkejä (rotan ulostetta tai kuollut/elävä rotta) rotista löytyy, vaaditaan laivaa suorittamaan rottien hävittäminen. Hävittämisen jälkeen tarkastetaan laiva uudestaan, todetaan toimenpiteet suoritetuksi Tarkastuksen yhteydessä tulee käydä läpi lääke- tai muu lääkintäpäiväkirja, laivapöytäkirja ja tuholaistorjuntaohjelma asiakirjat. Asiakirjoista voidaan päätellä normaalista poikkeava sairastelu laivalla, josta tulee informoida kunnan terveysviranomaista Jos tarkastuksen yhteydessä havaitaan erityisesti keittiötiloissa hygieenisiä puutteita tulisi niistä tehdä huomautusmerkintä Jos merkkejä rotista ei ole, annetaan laivalle todistus saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen leimalla varustettuna

16 Yleinen terveysriski IHR: yleinen terveysriski tarkoittaa tapausta, joka vaikuttaa haitallisesti ihmisryhmien terveyteen, painottaen erityisesti kansainvälisesti leviäviä tapauksia tai sellaisia, jotka aiheuttavat vakavan ja välittömän vaaran. Tarkastusta tekevän viranomaisen pitäisi pystyä arvioimaan nopeasti, mitä toimenpiteitä riskin poistamiseksi tai vähentämiseksi tarvitaan, jotta tauti ei pääse leviämään kansainvälisesti.

17 EVENTS THAT MAY CONSTITUTE A PUBLIC HEALTH MERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN A case of the following diseases is unusual or unexpected and may have serious public health impact, and thus shall be notified: - Smallpox - Poliomyelitis due to wild-type poliovirus - Human influenza caused by a new subtype - Severe acute respiratory syndrome (SARS) An event involving the following diseases shall always lead to utilization of the algorithm, because they have demonstrated the ability to cause serious public health impact and to spread rapidly internationally: - Cholera - Pneumonic plague - Yellow fever - Viral haemorrhagic fevers (Ebola, Lassa, Marburg) - West Nile fever - Other diseases that are of special national or regional concern, e.g. dengue fever, Rift Valley fever, and meningococcal disease EVENT SHALL BE NOTIFIED TO WHO UNDER THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS

18 Viranomaisten rooli - IHR viranomainen voi vaatia valvontatoimenpiteitä tehtäväksi, mikäli laivalta löytyy todisteita yleisestä terveysriskistä. (desinfektio, puhdistaminen, hyönteistorjunta, rottien hävittäminen, kemikaalikontin eristäminen jne.) Viranomainen voi toimeenpanna tarvittavia lisätoimenpiteitä, mukaan lukien aluksen eristäminen, taudin leviämisen estämiseksi (karanteeni) Aluksen päällikön on toimitettava viranomaisen vaatimat tiedot laivan terveysoloista Laivaoperaattorin on toimittava niin, että tarkastukset ja toimenpiteet on helppo suorittaa. Mikäli lisätoimenpiteitä, kuten aluksen eristäminen, otetaan käyttöön, tai jos yleinen terveysriski on vakava ja/tai jos on uhka, että se leviää kansainvälisesti on siitä ilmoitettava IHR:n päämajaan (IHR National Focal Point).

19 Työsuojelunäkökohdat ja henkilökohtaiset suojaimet

20 Tarkastukselle valmistautuminen

21 Laivan vedenhankinta

22 JÄTEVESIEN JOHTAMINEN MEREEN jätevesi sisältää bakteereita, viruksia ja muita patogeenejä lisäksi ne sisältävät raskasmetalleja sekä vesistöjä rehevöittäviä ravinteita kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset voivat tyhjentää käsittelemättömät käymäläjätevetensä mereen 12 meripeninkulman (noin 22 kilometrin) etäisyydellä lähimmästä rannikosta käsitellyt (desinfioidut) käymäläjätevedet kolmen meripeninkulman (noin 5,5 kilometrin) etäisyydellä lähimmästä rannikosta hyväksytyn jätevesilaitoksen jätevedet voi johtaa mereen missä vain

23 Lisäesimerkkejä toimenpiteistä ja tehtävistä, joita viranomaiselta voidaan vaatia 1) erityisten toimenpiteiden, jotka koskevat sekä alusten tarkastusta että yleisten terveysriskien valvontaa, suunnittelu ja omaksuminen, mukaan lukien suunnitelmat saastumisen ja/tai taudin puhkeamisen kontrolloimiseksi; 2) toimenpiteiden kehittäminen erityistapausten tai hätätilanteiden varalle, kommunikaatio-, raportointi- ja jäljittämisjärjestelmien luominen ja ylläpito yhdessä muiden asianomaisten osastojen tms. kanssa; 3) näytteidenottovälineiden ja -varaston ylläpito; 4) alusten satamassa pitämiseen tarvittavien satamapalvelujen ja liitteessä 1B listattujen palvelujen tunnistaminen (eli matkustajien tulo- ja lähtökontrolli, arviointi, kuljetus, diagnosointi, käsittely, karanteeni, eristäminen ja yleisten terveystoimenpiteiden toimeenpano aluksilla, matkatavaroille, rahdille, konteille, tavaroille, postipaketeille ja matkustajien käyttöön kyseisestä satamasta tuleville tavaroille ja juomavesivarastoille, ruokajärjestelmälle, cateringille, yleisille pesu- ja WCalueille, nestejätteille ja kiinteille jätteille tarkoitetuille roska-astioille, tarkastusohjelman suorittamiseksi); 5) tarkastuspöytäkirjojen ylläpito; 6) koulutusvaatimusten tunnistaminen; 7) suoritusten ja toimenpiteiden noudattamisen monitorointi ja tarkastaminen.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merikapteenitutkinnon opinnäytetyö Kotka 1999 SISÄLLYSLUETTELO

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merikapteenitutkinnon opinnäytetyö Kotka 1999 SISÄLLYSLUETTELO ANTTI KAIPAINEN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI AUDIT OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merikapteenitutkinnon opinnäytetyö Kotka 1999 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HE 230/2008 vp. Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia,

HE 230/2008 vp. Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2013. 52/2013 (Suomen säädöskokoelman n:o 385/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2013. 52/2013 (Suomen säädöskokoelman n:o 385/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2013 (Suomen säädöskokoelman n:o 385/2013) Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Ohje YVL D.1, Ydinmateriaalivalvonta (15.11.2013)

Ohje YVL D.1, Ydinmateriaalivalvonta (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (21) Ohje YVL D.1, Ydinmateriaalivalvonta (15.11.2013) 1 Johdanto Seuraavassa on esitetty ohjeen valmistelun perusteet kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman

Lisätiedot

OMAVALVONTA RAVINTOLAN KEITTIÖSSÄ

OMAVALVONTA RAVINTOLAN KEITTIÖSSÄ OMAVALVONTA RAVINTOLAN KEITTIÖSSÄ Case: Ravintola Tillikka Hanna Kautto Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007 Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.6.2007

Lisätiedot

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kristiina Roivainen Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 213/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot Annika Koivistoinen TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMIEN TOTEUTUS SATAMISSA JA NIISSÄ TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ

Lisätiedot

Työturvallisuuden parantaminen korkeapainelaitteilla

Työturvallisuuden parantaminen korkeapainelaitteilla Joni Löppönen Työturvallisuuden parantaminen korkeapainelaitteilla työskenneltäessä Korkeapainelaitteiden vuosittainen kuntotarkastus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka

Lisätiedot

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KULJETUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUUT 4 3.1 Yleiset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset 4 3.2 Ydinenergian käyttöön liittyvät

Lisätiedot

Kristian Hannonen SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA - ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS

Kristian Hannonen SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA - ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS Kristian Hannonen SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA - ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS Merenkulun koulutusohjelma Merikapteeni 2012 SISÄILMAONGELMAT ALUKSILLA ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS Hannonen, Kristian Satakunnan

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa, case Vesikolmio Oy

Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa, case Vesikolmio Oy Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa, case Vesikolmio Oy Oulussa 3.5.2013 Tekijä: Tiina Alakoski Työn valvoja:

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1134. Laki. taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 1134. Laki. taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1134 1139 SISÄLLYS N:o Sivu 1134 Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a :n muuttamisesta... 3757 1135 Laki

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot