LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014"

Transkriptio

1 8/ Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, Lohja Tiistaina kello Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo Seppo Iivonen Esa Keinänen Esa Koskinen Kirsi Oksanen Paul Packalén Lea Sornikivi Liisa Mantere, varajäsen Jari Väre, varajäsen Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Sari Korte, Kaisa Niskala, Uolevi Viita Aila Saarinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Katri Lahtiluoma, henkilöstöpäällikkö Pekka Huttunen, hautaustoimen päällikkö Olli Pakalén, Pusulan aluekappalainen Pauliina Tuomanen, Sammatin aluepappi Heikki Marjanen, Nummen aluepappi Päivi Kesälä, kokouksen sihteeri Katja Itämäki, johtava diakoni, poistui klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin ( 153) Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Päätökset saavat lainvoiman Allekirjoitukset Puheenjohtaja JUHANI KORTE Juhani Korte Pykälät Pöytäkirjanpitäjä PÄIVI KESÄLÄ Päivi Kesälä Pykälät JUSSI ERKINTALO SEPPO IIVONEN Pöytäkirjan tarkistajat Jussi Erkintalo Seppo Iivonen

2 Sisällysluettelo 152. Alkuhartaus... s Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys... s Pöytäkirjan tarkastajien valinta... s Diakonian avustusten periaatteet... s Hautapaikan luovuttaminen seurakunnalle... s Hautapaikan luovuttaminen seurakunnalle... s Hautapaikan luovuttaminen seurakunnalle... s Pusulan hautausmaan valaisinten ja piharasioiden hankinta... s Maksuvapautusanomus hautauskuluista... s Hallintojohtaja Risto Hämäläisen irtisanoutuminen... s Hallintojohtajan viran täytön aikataulu ja tehtävien hoitaminen... s Palkallisen virkavapauden myöntäminen varhaiskuntoutusta varten... s Seurakunnan taloustilanne 7/ s Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot... s Ilmoitusasiat... s Muut asiat... s Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen... s. 226

3 ALKUHARTAUS Kirkkoherra Juhani Korte avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Laulettiin virsi no KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS n puheenjohtajan päätösesitys: päättää 1. todeta läsnä olevat 2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä. n päätös: Todettiin läsnä olevat ja kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA n puheenjohtajan päätösesitys: päättää 1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Jussi Erkintalo ja Seppo Iivonen. n päätös: päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Jussi Erkintalon ja Seppo Iivosen.

4 DIAKONIAN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Lohjan seurakunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioon kustannuspaikalle tilille 4830 Diakonia-avustukset määrärahan. Sekä diakoniatyöntekijöiden tiimissä että kirkkoneuvostossa on aika ajoin noussut esille se, että avustusperiaatteista ja käytännöistä olisi hyvä käydä keskustelu. Etenkin seurakunnan laajennuttua on huomattu avustuskäytäntöjen ja summien olleen täysin erilaiset, siksi on perusteltua käydä lävitse, että kaikki diakoniatyöntekijät toimivat avustustilanteissa samoilla periaatteilla. Johtava diakoniatyöntekijä Katja Itämäki on tehnyt avustustoiminnasta ja periaatteista diakoniatiimin kanssa periaatelinjauksen, joka on liitteenä. Kirkkoherra on kutsunut hänet esittelemään ja taustoittamaan asiaa kirkkoneuvostoon. LIITE 1 Diakoninen avustustoiminta Lohjan seurakunnassa Kirkkoherran päätösesitys: 1. keskustelee asiasta annetun materiaalin ja esityksen pohjalta 2. merkitsee tiedoksi ja hyväksyy liitteenä olevan asiakirjan Diakoninen avustustoiminta Lohjan seurakunnassa toimintaohjeeksi käytännön diakoniatyössä. n päätös: keskusteli vilkkaasti aiheesta, merkitsi tiedoksi ja hyväksyi Diakoninen avustustoiminta Lohjan seurakunnassa toimintaohjeeksi käytännön diakoniatyössä.

5 HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE 157. HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE 158. HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE 159. PUSULAN HAUTAUSMAAN VALAISINTEN JA PIHARASIOIDEN HANKINTA Pusulan hautausmaan vesijohtoverkon rakentaminen sekä valaistuksen ja pistorasiaverkon kaapelointi valmistuu elokuun aikana. Valaisimista ja piharasioista pylväineen on pyydetty tarjoukset kolmelta toimittajalta. Tarjoukset pyydettiin jättämään mennessä. Tarjoajat ja tarjoushinnat olivat seuraavat: Ahlsell Oy ,00 Onninen Oy ,22 SLO Oy ,13 Tarjoushintoihin lisätään alv. 24 %. Tarjoukset on nähtävänä kokouksessa. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: päättää, että Pusulan hautausmaan valaisinten, piharasioiden ja pylväiden toimittajaksi valitaan halvimman tarjouksen antanut Onninen Oy. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 MAKSUVAPAUTUSANOMUS HAUTAUSKULUISTA 161. HALLINTOJOHTAJA RISTO HÄMÄLÄISEN IRTISANOUTUMINEN Hallintojohtaja Risto Hämäläinen on toimittanut kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän pyytää eroa Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virasta alkaen. ERONPYYNTÖ HALLINTOJOHTAJAN VIRASTA Arvoisa kirkkoneuvosto, pyydän kunnioittavasti eroa Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virasta lukien. Lopella Risto Hämäläinen Risto Hämäläinen on aloittanut Lohjan seurakunnan palveluksessa Tällä hetkellä on virkavapaalla, joka päättyy Viranhaltijan irtisanoutumisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta (KL 6:55 ). Eron myöntää se viranomainen, joka myös valitsee viranhaltijan. Tukipalvelujen johtosäännön mukaan hallintojohtajan viran täyttämisestä päättää kirkkovaltuusto. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Risto Hämäläiselle myönnetään ero hallintojohtajan virasta alkaen. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTÖN AIKATAULU JA TEHTÄVIEN HOITAMINEN Hallintojohtaja Risto Hämäläinen on irtisanoutunut Lohjan seurakunnan palveluksesta alkaen siirtyäkseen vakinaisesti Espoon seurakuntayhtymän hallintojohtajan virkaan. Ennen irtisanoutumistaan Risto Hämäläinen oli puoli vuotta virkavapaalla, joka hänelle myönnettiin uuden viran koeajaksi. Hallintojohtajan viran täyttöprosessi käynnistettiin maaliskuussa 2014 (KN / 49). Virkaa haki 22 henkilöä. n asettama työryhmä (Juhani Korte, Katri Lahtiluoma, Paul Packalén, Kirsi Oksanen ja Kaisa Niskala) haastatteli neljä hakijaa. Haastattelujen pohjalta työryhmän yksimielinen näkemys oli, että ketään haastatelluista ei lähetetä soveltuvuusarviointiin, ja että hakuprosessia jatketaan. päätti keskeyttää viran täyttöprosessin ja julistaa sen uudelleen haettavaksi syksyllä Samalla kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran aloittamaan sijaisen rekrytoinnin. (KN / 107). Sijaista etsittiin touko-kesäkuussa omia verkostoja hyödyntäen, mutta sopivaa henkilöä ei löytynyt. Yksi haastattelussa käynyt henkilö olisi mahdollisesti käytettävissä tammikuun 2015 alusta lukien taloushallinnon asiantuntijatehtäviin. Viran täytön aikataulu Viran täytön periaatteisiin kuuluu, että vapautunut virka tulee täyttää mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä on kuitenkin aiheellista käydä keskustelua siitä, onko hallintojohtajan virka tarkoituksenmukaista julistaa uudelleen haettavaksi nyt syksyllä vai vasta keväällä Viran täytön siirtämistä keväälle puoltaa hallinnossa meneillään olevat isot hankkeet, erityisesti Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen, seurakuntavaalit sekä budjetin ja toimintasuunnitelman laatiminen. Nämä projektit työllistävät merkittävällä tavalla johtoa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöitä alkavana syksynä. Uuden avainhenkilön rekrytointi ja työhön perehdyttäminen olisi hyvä tehdä vähemmän hektisessä tilanteessa. Mikäli valinta olisi keväällä 2015, uusi hallintojohtaja voisi rauhassa perehtyä työhönsä ja pääsisi hyvissä ajoin tutustumaan budjetin laatimiseen. Viran tehtävien hoitaminen ennen viran täyttöä Viran täytön viivästyessä ja mahdollisesti siirtyessä keväälle 2015, on tarpeen keskustella ja päättää myös hallintojohtajan viran tehtävien hoitamisesta siihen saakka, kunnes virka täytetään vakinaisesti. Hallintojohtajan virkavapauden aikana hallintojohtajan työhön kuuluvista päivittäisistä juoksevista tehtävistä on vastannut ensisijaisesti henkilöstöpäällikkö (Lohjan seurakunnan tukipalvelujen johtosäännön 4:12 :n mukaisesti henkilöpäällikkö toimii hallintojohtajan sijaisena). Jatkossa hallinnon tehtäviä on tarpeen jakaa ja järjestellä

8 uudelleen johtoryhmän kesken. Työnjaosta on tarkoitus keskustella syyskuun alussa, kun kaikki johtoryhmän jäsenet ovat palanneet vuosilomilta töihin Syksyn osalta hallintojohtajan tehtäviin kuuluu olennaisena osana budjetin ja toimintasuunnitelman laatiminen. Vuoden 2015 budjetin valmistelutyöt hoidetaan talon sisäisin työjärjestelyin. Tarvittaessa ostetaan lisätyövoimaa taloushallinnon rutiinitehtäviin. Kirkkoherran päätösesitys: käy lähetekeskustelun hallintojohtajan viran täytön aikataulusta ja tehtävien hoitamisesta. Käsittely: Käsittelyn aikana kirkkoherra päätti muuttaa päätösesitystään siten, että lähetekeskustelun päätteeksi kirkkoherra nimeää vt.hallintojohtajan tehtävvän alkaen oman virkatehtävän lisäksi henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 HENKILÖSTÖASIA 164. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 7/2013 Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu (liite 6) mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen toteutuma on 52,2% ja toimintakulujen toteutuma 54,3%. Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita: Henkilöstökulut 57,8 % Palvelujen ostot 56,5 % Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 46,5 % Toisena yhteenvetona on toteutumavertailu jossa vertailutietona ovat vuosien 2014 ja 2013 toteutumaluvut. Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä tammi-heinäkuulta 2014 (liite 8). Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan yhteensä n. 3,7 % (ansiotuloverojen lisäystä 3,6 % ja yhteisöverojen osalta lisäystä 14,3 %). Rahoituslaskelma mennessä sekä raportti investointien toteutumisesta tuodaan kokoukseen. LIITTEET 6 Toteumavertailu 7 Toteumavertailu 2014, Verotulojen kertymä 9 Rahoituslaskelma (tuodaan pöydälle) 10 Investointien toteuma (tuodaan pöydälle) Henkilöstöpäällikön päätösesitys: päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 7/2014. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT 166. ILMOITUSASIOITA Päätösesitys: päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkohallituksen yleiskirjeet 14-17/2014 Liite 11 Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A5-12/2014 Liite 12 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 17.6., Liite 13 Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 4/2014 Liite 14 Saapunut Vapaaehtoinen lähimmäispalvelun Toimintakatsaus n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 MUUT ASIAT Hautausmaakatselmuksesta sopiminen Sovittiin katselmuksen päiväksi ti Yhteislähtö hautaustoimen päällikön Pekka Huttusen johdolla kirkkoherranviraston, Laurinkatu 40, Lohja pihasta klo Kõbanyan ystävyysseurakunnasta Unkarista oli vieraita ke Pyhän Laurin kirkon iltamessussa. Vierailun yhteydessä nimettiin juhlallisesti Seurakuntakeskuksen takkahuone Kõbanya-tuvaksi. Paul Packalén kertoi Unkarin ystävyysseurakuntatoiminnan syntymisestä ja vierailuista täällä ja Unkarissa. Pusulan hautausmaan uurnalehdon siunaustilaisuus su klo 12 alkaen Messulla. Siunauksen toimittaa piispa Tapio Luoma. Toimituksen jälkeen seurakuntatalolla kirkkokahvit. Karjalohjan seurakunnan 400 vuotisen taipaleen kunniaksi on Liisa Mantere toimittanut juhlakirjan. Kirja kertoo Karjalohjan ihmisistä ja tarinoita kotikirkolta. Kirja oli esillä kokouksessa. Lisäksi Liisa Mantereelta on saapunut tiedustelu kirjan toimittamisen palkkioista. Asiasta tehdään esitys seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Jäsen Lea Sornikivi otti esille, että talousarvioon 2015 tulisi varata toimikuntien ja alueneuvostojen jäsenille ja varajäsenille matkakorvaukset ja kokouspalkkiot VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokouspäivä

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokouspäivä 3/2014 Kokouspäivä Sivu 2.10.2014 31 Paikka ja aika Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja kello 18.30 19.40 Läsnäolevat jäsenet Aho Pirjo Aila Saarinen Jaakko Heino Irja Salonen Seppo

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014 10/2014 21.10.2014 271 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 21.10.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.10. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 6/2015 16.6.2015 152 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.6.2015 kello 17.30-20.05 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Simo Jouhi

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 7.6.2012 89. Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 LOHJA Torstai 7.6.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 7.6.2012 89. Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 LOHJA Torstai 7.6.2012 kello 18.00 Yhteinen 7.6.2012 89 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 LOHJA Torstai 7.6.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen Pirjo Aho Birgitta

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 5/2015 2.6.2015 144 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.6.2015 kello 17.30-18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2012 9/2012 Yhteinen 18.9.2012 133 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA Tiistaina 18.9.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen Birgitta Silvennoinen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012 12/2012 Yhteinen 20.11.2012 181 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskuksen salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA Tiistaina 20.11.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Pirjo Aho Seppo

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014 12/2014 2.12.2014 346 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.12.2014 kello 17.30-19.45, 19.55-20.35 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 4/2015 19.5.2015 116 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 19.5.2015 kello 17.30-19.20, 19.37-21.45. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 7/2015 25.8.2015 177 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 25.8.2015 kello 17.30-19.45 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Simo Jouhi

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.2.2012

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.2.2012 Yhteinen 16.2.2012 Paikka ja aika Lohjan seurakuntayhtymän virasto, 2.krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 16.2.2012 kello 18.00 Läsnäolevat jäsenet Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ 4/2012 Kokouspäivä Sivu Yhteinen 9.10.2012 39 Paikka ja aika Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja, kello 18.30 19.30 Läsnäolevat jäsenet Aho Pirjo Packalén Paul Broberg Maria - Erolahti

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen 25 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.2.2012 klo 16.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Seppänen Johanna Hietala Heikki Vänskä Maiju Kangasluoma Pentti Pajula

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 19.5.2015 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.10.2010 klo 18.00 20.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 03/2012 aika Torstai 15.03.2012 klo 18.00 19.40 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 23.9.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 23.9.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 23.9.2014 klo 17.30 18.58 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 26.5.2015 SEURAKUNTA Nro 3/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/8 Kokousaika Tiistai 26.5.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, rippikoulusali, Turuntie 34

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot