KUNNANVALTUUSTO 8/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTO 8/2013"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO 8/2013 Aika Torstai klo Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietanen Toni Huhtaluoma Heikki Kangas Kaija Kannisto Jari Kaskimäki Veijo Laitila Sami Louhisuo Jori Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka Otava Antti Pukkila Esa Raita-aho Voitto Suominen Päivi Vainionpää Joni Välimäki Aarre Luomanen Esko Järvinen Tiina Niskala Jorma Poissa Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Niemenmaa Jaana Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Honkanen Arja kunnanjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ESTEELLISEN TILALLE KUNNANHALLITUKSEEN 4 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN UUDET MAKSUPERUSTEET ALKAEN 16 MUUT ASIAT OLEMASSAOLEVIEN TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN, MAATALOUSYRITTÄJIEN KANNUSTAMINEN (VALTUUSTOALOITE) 18 ILMOITUSASIAT 20 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 21

3 Ennen kokouksen alkua valtuutettu ja Satakuntaliiton hallituksen jäsen, Mari Ervelä, toi valtuutetuille terveiset Satakuntaliiton järjestämältä matkalta Brysselistä sekä kokouskuulumiset maakuntavaltuuston kokouksesta. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 92 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 93 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ohrankämmen ja Antti Otava.

4 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ESTEELLISEN TILALLE KUNNANHALLITUKSEEN KH Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 5 valinnut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosille Kunnanhallituksen kokonpano on Varsinaiset jäsenet Jukka Ohrankämmen, pj Päivi Suominen, vpj Antti Otava Jaana Niemenmaa Kaija Kangas Marko Mustajärvi Tiina Järvinen Risto Mustakoski Heikki Huhtaluoma Henkilökohtaiset varajäsenet Paula Juurakko Mari Ervelä Esa Pukkila Toni Hietanen Sari Teerioja Anne Aho Pirkko Välimäki Jari Kannisto Ilmo Törmä Kunnanhallituksen varajäsen, Pirkko Välimäki, on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä, perustellen lähisukulaisuuttaan tarkastuslautakunnan jäseneen, Aarre Välimäkeen. Liitteet: Eronpyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Välimäelle eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varajäsenen kunnanhallitukseen Välimäen tilalle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Välimäelle eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varajäsenen kunnanhallitukseen Välimäen tilalle. KV 94 PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto myönsi eron Pirkko Välimäelle kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä. Valtuutettu Aarre Välimäki esitti eronneen tilalle kunnanhallituksen varajäseneksi Susanna Peltoniemeä. Valtuusto hyväksyi tehdyn esityksen, minkä jälkeen kunnanhallituksen kokoonpano on seuraava:

5 Varsinaiset jäsenet Jukka Ohrankämmen, pj Päivi Suominen, vpj Antti Otava Jaana Niemenmaa Kaija Kangas Marko Mustajärvi Tiina Järvinen Risto Mustakoski Heikki Huhtaluoma Henkilökohtaiset varajäsenet Paula Juurakko Mari Ervelä Esa Pukkila Toni Hietanen Sari Teerioja Anne Aho Susanna Peltoniemi Jari Kannisto Ilmo Törmä

6 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KH Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvio ja suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 2,5. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista. Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. Liitteet: talousarvioesitysten käyttötalousosa (toimitetaan erikseen) talousarvioesityksen investointiosa (toimitetaan erikseen) rahoituslaskelma (toimitetaan erikseen) tuloslaskelma (toimitetaan erikseen) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan viranhaltijat tulevat paikalle esittelemään oman hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Talousarvion 2014 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli kutsuttu paikalle esittelemään teknisen toimen ja rakennusvalvonnan talousarvioehdotusta investointeineen.

7 Käsittelyn yhteydessä käytiin lävitse teknisen toimen ja rakennusvalvonnan käyttötalouden menoja ja tuloja sekä ehdotettuja investointeja. Kunnanhallitus teki Kallioniemelle käsiteltävään asiaan liittyviä, tarkentavia kysymyksiä, joihin saatiin selvitykset. Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus teki kyseisten lautakuntien esitykseen seuraavat muutokset: Tekninen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, lisätään tuloksi euroa projektityöntekijän työpanoksen myynnistä Karvian Vuokrataloille Yhteiset kustannukset, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, lisätään tuloksi euroa teknisen toimen työntekijöiden kunnostukseen käytetyn työn myynnistä Karvian Vuokrataloille. Teknisen toimen eri kustannuspaikoilta sijaisten palkoista vähennetään yhteensä euroa. Teknisen toimen eri kustannuspaikoilta lämmityskuluista vähennetään yhteensä euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan esittämä lisäys investointeihin katuvalaistuksen saamiseksi välille Keskusta Patolankylä, euroa, jätettiin vielä avoimeksi, kunnes nähdään hallintokuntien esittelyjen ja karsintojen jälkeen muodostuva talousarvion lopputulos. Katuvalaistuksen lisäyksestä myös Kirkonkylästä Parkanon suuntaan, 2,2 km:n matkalle, oli tehty valtuustoaloite. Katuvalaistuksen lisäys käsitellään viimeisessä kunnanhallituksen talousarviokäsittelyssä ennen valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä. Investoinneista keskusteltaessa tuli esille, että joitakin tälle vuodelle suunniteltuja investointeja jää toteutumatta ja ne on siirretty talousarvioon tuleville vuosille. Kunnanrakennusmestaria pyydettiin toimittamaan kunnanhallitukselle jatkossa selvitys talousarvion yhteydessä hyväksytyistä toteutumattomista investoinneista. Vesi- ja viemärilaitos Runkoputkien saneeraus (Meijerin mäki Lastula) esitetystä vähennetään euroa. Rakennusvalvonnan osalta vähennystä tehtiin seuraavasti: Jätevesien järjestely haja-asutusalue / valvonta 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioista (jätevesineuvonta) vähennetään euroa.

8 Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi ja kunnanhallituksen jäsen Risto Mustakoski poistuivat kokouksesta kellon ollessa Kunnanhallitus piti tässä vaiheessa seitsemän minuutin pituisen tauon klo Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Kunnanjohtaja esitteli tarkastustoimen, kunnanhallituksen ja elinkeinotoimen talousarvioehdotukset sekä maaseututoimen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotukset. Elinkeinotoimi Kuntamarkkinointi, kohdasta 4350 Painatukset ja ilmoitukset vähennettiin euroa Kunnanhallitus, 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot kohta päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Nyt esitetyssä määrärahassa ovat mukana erilaiset kunnalta menevät palkkiot, kuten lainhuudot, lohkomiset, kaupanvahvistajan toimitukset, muut asiantuntijamaksut, nettisivujen ylläpitomaksut, Suupohjan Seutupalvelukeskuksen ict-palvelumaksut, mahdolliset konsulttipalkkiot pohjavesiasiassa sekä kuntajakoselvityksestä tulevat maksuosuudet. Mikäli kunnanhallitus päättää talousarviovuonna tehtäväksi muita selvityksiä niin niitä varten määräraha tulee lisätä Kunnanhallituksen edellä olevaan kohtaan Seuraavaan kokoukseen siirrettiin päätettäväksi myös paperitulosteita vähentävän, kunnan sisäisen, intran rakentaminen ja kunnanhallitukselle mahdollisesti hankittavista tablet tietokoneista päättäminen ja näiden kustannuksen lisääminen talousarvioon. Myös kirjaston kirjahankinnat käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessaan, jolloin käsitellään Vapaa-aikatoimen talousarvioesitykset investointeineen. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi vapaa-aikatoimen viranhaltijat. KH Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Paikalle on kutsuttu vapaa-aikatoimen viranhaltijat esittelemään omat talousarvionsa kunnanhallitukselle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä ja tekee tarvittavat karsinnat ja muutokset ennen sen valtuustolle esittämistä. PÄÄTÖS:

9 Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Ennen kokouksen alkua vapaaaikatoimen viranhaltijat, Sirpa Ala-Rämi ja Maria Laaksoharju esittelivät liikunta- ja raittiustoimen sekä nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimen talousarvioehdotukset. Kunnanhallitus keskusteli liikunta- ja raittiustoimen talousarvioesityksestä todeten, että budjetti noudattelee edellisen vuoden talousarviota. Todettiin kuntosaliohjauksen tarpeellisuus ennalta ehkäisevää toimintaa tukevana. Ohjaustoiminnasta aiheutuvat palkkakustannukset tulevat katettua toimintatuotoilla. Nuoriso- kulttuuri- ja museotoiminnan osalta todettiin, että talousarviossa edellisvuoteen verrattuna on esitetty määrärahaa, jolla aloitettaisiin ulkomuseoalueen rakennusten kunnostus, mitä museoviraston inventoinnissa on edellytetty. Kunnanhallitus oli yhtä mieltä siitä, että ulkomuseoaluetta tulee kunnostaa ja pitää kunnossa. Talkootyötä tulee edelleen tehtäväksi. Esitetyllä määrärahalla kunnostustyö pääsee alkuun. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi vapaa-aikatoimen talousarvioehdotukset esitettäväksi sellaisenaan valtuustolle. Kunnanjohtaja toi esille teknisen toimen lisäykset ja muutokset talousarvioon. Edellisessä kokouksessa käsittelyssä olleiden projektityöntekijän ja työmiesten töiden osuutta muutettiin seuraavasti: Tekninen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, muutettiin tuloksi entisen euron sijasta euroa projektityöntekijän työpanoksen myynnistä Karvian Vuokrataloille Yhteiset kustannukset, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, muutettiin tuloksi entisen euron asemesta teknisen toimen työntekijöiden kunnostukseen käytetyn työn myynnistä Karvian Vuokrataloille. Lisäksi todettiin, että teknisen toimen talousarviosta oli jäänyt huomioimatta kunnanrakennusmestarin Honkajoen vesihuollon hoitamisesta laskutettavat kustannukset. Tästä johtuen talousarvioon esitetään seuraava muutos Teknisen toimen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3151 Muut myyntituotot kunnilta, tuloa euroa. Sijaisten palkkojen vähennys, euroa ja lämmityskulujen vähennys euroa on vähennetty edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti teknisen toimen ilmoittamilta kohteilta. Iltaruskon kiinteistöön kohdistuvien palkkakustannusten sosiaalikulut olivat jääneet huomioimatta, joten ne lisätään talousarvioehdotukseen seuraavasti: Iltarusko, menoksi 4100 Kuel palkkaperusteinen euroa 4150 Sairausvakuutusmaksu euroa 4160 Työttömyysvakuutusmaksu euroa

10 4170 Tapaturma- ja ryhmäh.vak euroa Hyväksyttiin kunnanjohtajan esittämänä yläkoulun toive metallisahasta lisättäväksi yläkoulun kalustomenoihin seuraavasti: Yläkoulu, kohtaan 4580 Kalustomenon lisäys, euroa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksestä lisättäväksi elinkeinotoimen Willi Karvia hankkeelle Willelän alueen suunnittelurahan, 5000 euroa seuraavasti Willi Karvia hanke, kohtaan 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalkkiot, lisäystä euroa. Työpajan osalta kunnanhallitus päätti, että mikäli työpajan talousarvio ylittyy niin Karvian kunta vastaa ylityksestä. PoSalle varattu 2 %:n korotus päätettiin pitää ennallaan ja tilannetta tarkkaillaan talousarviovuoden aikana. Mahdolliset muutosehdotukset käsitellään perusteltujen pyyntöjen perusteella. Kunnanhallitus päätti pienentää kirjaston kirjahankintamäärärahaa tässä talousarvioesityksessä seuraavasti: Kirjastotoimi, 4511 Kirjaston kirjahankinnat, määräraha euroa muutetaan euroksi. Kunnanhallitus päätti, että osa Kunnanhallituksen 4340 Toimisto-, pankkija asiantuntijapalkkioista, euroa, esitetään varattavaksi opetustoimen rakenneselvitykseen, joka tilataan ulkopuoliselta tekijältä. Perusteluihin kirjataan, määrärahan koostuvan kuntarakenneselvityksen, vesikonsultin ja opetustoimen selvityskustannuksista. Edellisen kohdan kunnanhallituksen toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioihin kunnanhallitus päätti sisällyttää euron määräraha intran rakentamiseen, mikä vähentäisi mm. kokousaineistojen paperitulosteiden määrää. Näin ollen Kunnanhallituksen toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiokohta muutetaan seuraavasti: Kunnanhallitus 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot kohtaan menoiksi muutetaan euroa. Määrärahamuutosten vaikutus kirjataan myös talousarvion perusteluteksteihin. Kunnanhallitus piti tauon klo Investoinnit Investoinneissa kunnanhallitus päätti esittää kunnanjohtajan esittämänä katuvalaistuksen jatkamista Kirkonkylästä Patolankylän suuntaan. Esitettävän

11 määrärahan suuruudeksi päätettiin euroa. Tekninen toimi toteuttaa valaistuksen määrärahan saatuaan. Varavoimakoneiden hankinta päätettiin esittää jaksotettavaksi useammalle vuodelle ja näin ollen talousarviovuodelle päätettiin esittää määrärahaksi euron sijasta euroa varavoimakoneiden hankintaan. Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn. Edellä mainituin muutoksin kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille KV 95 PÄÄTÖS: Valtuuston puheenjohtaja teki esityksen käsittelyjärjestyksestä. Esityksen mukaan ensimmäisen puheenvuoron käyttää kunnanjohtaja ja sen jälkeen käydään yleiskeskustelu, valtuustoryhmien sekä yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot mahdollisine muutosesityksineen. Tämän jälkeen suoritetaan talousarvion yksityiskohtainen käsittely. Talousarvio käydään lävitse sivukokonaisuuksina; käyttötalous tulosalueittain, investointiosa, vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma, kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tavoitteet tytäryhtiöille. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman käsittelyjärjestyksen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille talousarviota ja sivusi osaksi myös kuluvan vuoden toteumaa. Ensi vuoden talousarviossa ainoa negatiivinen asia on se, että talousarvion tulos on negatiivinen. Tänä vuonna näyttäisi siltä, että päästään nollatulokseen johtuen mm. siitä, että verotulot ovat kasvaneet arvioitua enemmän. PoSan kohdalla näyttäisi menevän budjetoidusti. Ensi vuosi tulee olemaan kuluvaa vuotta tiukempi. Investoinnit ovat vuosikatetta pienemmät, mikä on hyvä asia. Kunnanhallituksen asiantuntijapalkkioihin on varattu määrärahaa kuntarakenneselvityksien kuluja sekä koulutoimen selvitystä varten. Siellä on määräraha myös kunnan sisäisen intran rakentamiseen. Elinkeinotoimessa kierrätyskeskus on siirtymässä aikuiskoulutussäätiön alaisuuteen. Kirjaston kirjahankintoihin on ensi vuodelle tehty kertaluontoinen leikkaus. Oman perhetyöntekijän työpanos on koettu tarpeelliseksi. Kuntosaliohjaajan palkkauskulut katetaan kuntosalikorteista saatavilla tuloilla. Veteraaniruokailu järjestetään ja myös kesäajan virkistystyöntekijät palkataan. Museotoimessa ulkomuseon rakennuksien kunnostamiseen on varattu määrärahaa. Verotulot on tässä talousarviossa budjetoitu erittäin realistisesti. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho antoi budjetille hyvän arvosanan. Kunnanhallitus on puristanut talousarvion erittäin tiukaksi. Sosiaali- ja terveyspalveluihin, joka on talousarvion suurin menoerä, on varattu lähes kuusi miljoonaa euroa. Puheenjohtaja toivoi talousarviovuonna päästävän tilanteeseen, jolloin velkaa on alle 200 euroa asukasta kohden. Valtuuston jäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen esitti Kokoomuksen ryhmän ja kunnanhallituksen puolesta kunnanhallituksen yksimielisen esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Tämä on Karvian kokoinen budjetti, jotta

12 kunta toimisi eikä velkaantuisi. Laadittu budjetti on kuitenkin hyvä budjetti näinä aikoina. Lyhytaikaista velkaa on vain n. 200 euroa / asukas, joten meillä on asiat hyvin. Valtuutettu Antti Otava käytti Keskustan ryhmän puheenvuoron. Kunnanjohtajan hyvään alustukseen yhtyen budjetti on tiukka, mutta kuitenkin helppo. Ainoat uhkatekijät ovat verotulojen ja terveysmenojen kehitys. Talousarviota on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä. Nyt tulee vain pitää kiinni siitä, että käyttötalousmenoja ei paisuteta turhaan euron negatiivinen tulos ei huolestuta. Tulevaisuus voi kuitenkin tuoda yllätyksiä. Valtionosuusuudistus tuo Karviaan euron leikkauksen. Sote-menot ovat oma lukunsa. Puheenvuoronsa päätteeksi valtuutettu Otava esitti kiitokset niin kunnan virkamiehille, hallintokunnille kuin kunnan johdollekin hyvästä yhteistyöstä. Valtuuston II varapuheenjohtaja Veijo Kaskimäki totesi laaditun budjetin olevan todella hyvän kunnan kokonaisuuteen nähden. Pelkona ovat valtion taholta tulevat muutokset. Myös PoSan menot askarruttivat. Perussuomalaisten ryhmän puolesta Kaskimäki ilmoitti olevansa tyytyväinen budjetin laatimiseen. Kiitokset kunnan johtohenkilöille hyvin tehdystä työstä. Valtuutettu Jari Kannisto esitti SDP:n ryhmäpuheenvuoron ollen tyytyväinen budjettiin, jonka mukaan päästään ilman lainanottoa ensi vuonna. Lopputuloskin lähentelee 0-tulosta. Terveydenhuolto on oma lukunsa. Karviassa on rakennettu viime vuosina, joten poistot ovat aika rajut, mutta näin on ennakoitu tulevaisuutta varten. Talousarvio näyttää tiukkaan puserretulta. Näillä eväillä mennään ensi vuonna. Yksittäisiä puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Kaija Kangas ja Toni Hietanen. Kaija Kangas selvitti valtuutetuille PoSan merkittävyyttä sote-palveluissa. Perusturvalautakunnan kokouksessa käsiteltävänä ollut palvelusopimus oli jätetty pöydälle. Sopimuksessa oli ristiriitaisuutta määrärahoissa. Vanhuspalveluiden osuus on merkittävä. Halutaan tarkennusta siihen, miten vanhustyö rakentuu ja mitä tehdään jäsenkunnissa. Perhepalveluissa Karvian osalta on tullut hyvää tulosta. Karvia on päässyt kustannuksissa puoleen muihin kuntiin verrattuna. Tammikuun alkupuolella palvelusopimus on tulossa uudelleen perusturvalautakunnan käsittelyyn. Toni Hietanen kertoi maaseututoimen osalta, että kuluva vuosi on ollut ensimmäinen vuosi, jolloin on kuuluttu Porin yhteistoiminta-alueeseen. Hän oli Porin toimintaan tyytyväinen. Maaseututoimisto palvelee edelleen Karviassa viitenä päivänä viikossa. Maaseututoimen menot laskivat vuoteen 2012 verrattuna. Porin maksuosuus on kasvamassa maksuperustemuutoksen johdosta. Maksatukset ovat hoituneet ajallaan. Koulutoimen osalta kunnanjohtaja lausui lyhyenä kommenttina, että kustannusten nousua selittää se, että on ollut kaksi erityisopettajaa tänä vuonna. Kokemus on ollut hyvä, joten on päätetty jatkaa samoilla linjoilla. Valtuusto kävi lävitse talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa vuosille seuraavasti:

13 Käyttötalous tulosalueittain sivut 1 26, Hyväksytty Investointiosa sivut 1 4 Hyväksytty Investointiosan sivulla 5, kohdassa Katuvalaistus Keskusta Patolankylä puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Päivi Suominen, Sami Laitila, Veijo Kaskimäki, Jorma Niskala, Kaija Kangas, Jari Kannisto, Mari Ervelä, Esa Pukkila, Antti Otava ja Jukka Ohrankämmen. Puheenvuoroissa kritisoitiin annettujen talousarvio-ohjeiden ylittämistä. Katuvalaistus olisi voitu siirtää seuraaville vuosille senkin vuoksi, että on tulossa alijäämäinen budjetti ja pitäisi pitää tiukkaa linjaa. Perusteltua olisi valaistuksen lisäys alkupäähän, koska alueella on kaksi isoa yritystä. Talkoilla tehty kevyenliikenteenväylä on arvokas ja valtakunnallisestikin huomioitu teko. Tie on kunnan pääväylä, tie numero 273 kunnan halki kulkeva vilkas läpikulkutie. Valot luovat turvallisuutta. Yhdenvertaisuutta toivottiin. Etelässä valot päättyvät ennen taajama-alueen päättymistä. Tievalaistukselle tulee laatia suunnitelma ja ELY-keskus päättää, mihin saakka kevyenliikenteen väylä tehdään. Puheenvuoroissa kysyttiin myös aiemmin suunnitelmissa olleen Sampolan kentän peruskorjauksen perään. Kunnanjohtaja toivoi, että ensi syksynä tehtävä talousarvio sallisi Sampolan kentän peruskorjauksen mukaan ottamisen talousarvioon. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kertoi kunnanhallituksen kokouksessa ottaneensa esille, että Karvian kunnan kokonaisinfrastuktuurin rakentaminen tulee ottaa tarkasteluun. Infran rakentaminen on kesken. Sarvelaan menee jo valaistu pyörätie, mikä on tehty osittain kunnan varoin ja osittain valtion varoin. Mattilan sillalle asti on katuvalot. Kirkonkylästä Patolankylään tulee rakentaa esitetty katuvalaistus, jotta infra saadaan myös siltä osin kuntoon. Parkanon suuntaan tulisi lisätä valaistusta ja pyörätie olisi hyvä saada ainakin Neulaluoman tienhaaraan saakka. Karvian kevyenliikenteen väyliin on käytetty viime vuosina yhteiskunnan rahaa, kunnan omaa rahaa sekä talkoolaisten työpanosta yhteensä lähes miljoonan euron edestä. Sampolan kentän perusparantaminen on jäänyt vielä toteuttamatta investoinnin suuruuden vuoksi. Se tulee olemaan suunnitelmavuosien asia. Valtuutettu Veijo Kaskimäki kannatti kunnanhallituksen esitystä euron määrärahan myöntämiseksi katuvalaistukseen Keskusta Patolankylä. Muita esityksiä ei tehty, joten kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan esitetyssä muodossa. Loput Kiinteät rakenteet ja laitteet kohdan määrärahat hyväksyttiin. Koneet ja kalusto kohdassa Varavoimakoneet käytiin vilkasta keskustelua. Tekninen lautakunta oli ehdottanut euron määrärahaa varavoimakoneisiin vuodelle 2014, mutta kunnanhallitus oli pudottanut määrärahaesitystä euroon. Kunnanjohtaja kertoi, että tämän vuoden budjetissa on euron määräraha varavoimakoneisiin. Tällä ja talousarvioon esitetyllä määrärahalla saadaan kahden tason hyvä perusvalmius; kunnan kiinteistöt saadaan pidettyä lämpiminä ja Iltaruskon keittiö pidettyä toiminnassa. Happilaitteita ei ole huomioitu tässä

14 talousarviossa. Kiinteä varavoimakone Iltaruskoon olisi terveydellisiä haasteita varten paras ratkaisu. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Marko Mustajärvi, Päivi Suominen, Joni Vainionpää, Jukka Ohrankämmen, Jorma Niskala, Antti Otava, Veijo Kaskimäki, Sami Laitila ja Esa Pukkila. Puheenvuoroissaan valtuutetut totesivat ihmishenkien turvaamisen olevan tärkeintä. Määrärahan riittävyys askarrutti. Kysyttiin myös jaksottamisen mahdollisuutta, koska määräraha oli esitetty lautakunnan esitystä pienempänä. Suunnitelmavuosilla pitäisi näkyä jaksotus. Asioita tulisi valmistella paremmin lautakunnassa. Kunnanjohtaja vastasi, että mikäli happilaitteita varten tarvitaan aggregaatti, niin kysymykseen tulee ainoastaan kiinteä aggregaatti, mikä on kertahankinta. Sitä ei voi jaksottaa. Nyt määrärahaa ei ole huomioitu tällaiseen. Mikäli sellainen tulee hankittavaksi, niin sitä varten tullaan pyytämään lisämäärärahaa. Näillä varatuilla määrärahoilla saadaan perustoiminnot varmistettua. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston jäsen Jukka Ohrankämmen selvitti, että määrärahan pienennys merkitsee jaksotusta. Kunnalla on traktoriaggregaatti. On kunnan valistuneisuutta, että varaudutaan sähkökatkoksiin. Vatajankosken Sähkö on ollut varma sähkön toimittaja. Vielä ei ole tarvittu varavoimakoneita. Puheenvuorossaan valtuuston III varapuheenjohtaja Sami Laitila muistutti, että nyt keskustellaan varavoimakoneen hankintaan lautakunnan esittämästä euron määrärahasta, jonka kunnanhallitus on esityksessään pienentänyt euroon. Laitila esitti, että määräraha palautetaan lautakunnan esityksen mukaiseksi euroksi. Valtuuston I varapuheenjohtaja Joni Vainionpää kannatti Laitilan esitystä. Muita kannatettuja esityksiä ei tehty. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on kaksi esitystä; kunnanhallituksen esitys euroa ja valtuutettu Joni Vainionpään kannattama valtuutettu Sami Laitilan esitys euroa varattavaksi varavoimakoneen hankintaan. Näin ollen on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Laitilan esitystä, vastaavat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 15 JAA ääntä ja 6 EI ääntä, joten kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi äänin 15/6. Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit hyväksyttiin. Näin oli hyväksytty koko investointiosa. Investointiosa sivut 5-7 Hyväksytty Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma sivut 1, Hyväksytty Kunnan tuloslaskelma sivut 1, Hyväksytty

15 Rahoituslaskelma sivut 1, Hyväksytty Tavoitteet tytäryhtiöille sivut viimeinen sivu Hyväksytty Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman suunnitelmavuodet hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi näin tulleen hyväksytyksi Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman suunnitelmavuosineen.

16 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN UUDET MAKSUPERUSTEET ALKAEN Rakltl Rakennusvalvonnan perimät lupa- ja valvontamaksut perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ään. Kuntaliiton suosituksena on, että maksuilla katettaisiin % rakennusvalvonnan menoista, lopun ollessa muuta ohjausta ja neuvontaa. Karviassa rakennuslupamaksuilla on katettu vuoden 2012 menoista n. 19 %, joka tarkoittaa, että lupamaksuja tulisi korottaa nelinkertaisiksi vastaamaan n.80 %:n katetta. Jotta rakennusvalvonnan menoja saataisiin katettua enemmän ehdotetaan, että rakennusvalvontaviranomaisen jokaista käytössä ollutta palvelumaksua korotettaisiin noin 20% verraten nykyisiin palvelumaksuihin. Liitteet: Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet alkaen RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä uudistetun taksamallin sisältöineen käyttöön otettavaksi Mikäli perittävä palvelumaksu ei sisälly rakennusvalvonnan taksaan, sovelletaan asiassa kunnanhallituksen tai valtuuston hyväksymiä taksoja. PÄÄTÖS: Rakennuslautakunta päätti hyväksyä rakennustarkastajan päätösehdotuksen ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle uuden rakennusvalvontamaksutaksan hyväksymistä. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti rakennusvalvontamaksutaksan otettavaksi käyttöön PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti rakennusvalvontamaksutaksan otettavaksi käyttöön KV 96 PÄÄTÖS: Valtuutettu Päivi Suominen käytti puheenvuoron todeten, että Karviassa on muihin kuntiin verrattuna hyvin kohtuulliset rakennuslupamaksut ollen kunnanhallituksen

17 esityksen kannalla. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti rakennusvalvontamaksutaksan otettavaksi käyttöön

18 MUUT ASIAT KV Valtuuston I varapuheenjohtaja Joni Vainionpää totesi, että tällä uudella valtuuston kokoonpanolla on menty tämä vuosi. Perussuomalaiset, Kokoomus, SDP ja Vasemmisto ovat pitäneet yhteisiä ryhmäpalavereitaan. Vainionpää kysyi puheenjohtajapalavereista. On ollut poikkeuksellista, että niitä ei ole tänä vuonna järjestetty. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmenen mukaan on lähdetty siitä, että mahdollisimman vähän pidetään palavereita, mutta jos on tarvetta laajemmin keskustella niin, pidetään asioista valtuustoseminaari. Ohrankämmen kertoi vierastavansa palavereita siksi, että rivivaltuutettu voi ihmetellä, mitä tällaiset puheenjohtajapalaverit ovat. Kunnanhallituksessa käytetään aikaa asioiden käsittelyyn enemmän suuremmalla ryhmällä. Pienryhmät ovat yhdessä kokoontuneet, mutta mitään ryhmäkuria ei ole. Vastaavasti Keskusta on ollut vaaliliitossa Kristillisten kanssa. Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kertoi Perussuomalaisilla olevan ihan oman ryhmänsä, mutta kokoonnuttu on eikä olla sitouduttu mihinkään. Vainionpää totesi, että Keskusta on ollut Kristillisten kanssa yhteistyössä jo ennen vaaleja. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho kertoi, että SDP:llä on ollut vaaliliitto Vasemmistoliiton kanssa. Tämä on yhteistyövaikuttamista eri ryhmien kanssa. Elämä on aaltoliikettä. Kuntalaiset vaikuttavat aikanaan. Tämä vuosi on ollut kovin työntäyteinen kokousten suhteen. Kunnanhallituksen pöydän ympärillä on asioita käyty lävitse. Mahdollisesti kevättalvella puheenjohtajapalaveri järjestetään. 2. OLEMASSAOLEVIEN TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN, MAATALOUSYRITTÄJIEN KANNUSTAMINEN (VALTUUSTOALOITE) Valtuutettu Päivi Suominen jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Vaikka tässä onkin syksyn mittaan tehty korotuksia mm. yleiseen kiinteistöveroon ja tässä kokouksessa rakennuslupamaksuihin, haluaisin omasta puolestani muistuttaa, että Karvia on edelleen hyvä paikka yrittää. Verrattuna naapurikuntiin meillä on alhainen veroprosentti, myös kiinteistöverot ovat alhaiset ja rakennuslupamaksut kohtuulliset (näissä päästään jopa puoleen esim. Kankaanpäähän verrattuna). Myös lomituspalvelut pelaavat hyvin. Niin tärkeätä kuin uusien yritysten saaminen paikkakunnalle onkin, on vähintään yhtä tärkeätä säilyttää nykyiset jo olemassaolevat työpaikat. Kaikki yritykset ovat tärkeitä, mutta puhun siitä mikä on itselleni tutuinta eli maatalousyrityksistä. Karvia on merkittävä maatalouden työllistäjä mitataanpa sitä sitten millä tavalla

19 tahansa. Tilastoja lukiessamme voimme todeta Karvian olevan kärkipäätä monessa suhteessa, mutta varsinkin maidontuotannossa ja naudanlihantuotannossa olemme ykkösiä. Muutamia esimerkkilukuja( ): Lypsylehmiä on Karviassa 1489, nautoja yhteensä 5517, Lypsylehmätiloja 44 kpl, emolehmätiloja 8kpl, sonnitiloja 28 kpl. Maitoa tuotetaan runsaat 11,3 milj. l vuodessa, Keskimääräinen maitomäärä l/tila, Rahavirrat maidosta 5,1 milj., naudanlihantuotannosta 1,7 milj. Kuntatasolla (2011) työvoimaosuudesta 27% tulee Karviassa maataloudesta, mutta ansiotulo-osuudesta maataloudesta tuleekin jo 50%. Maatalousyrittäjät ovat siis merkittävä veronmaksajaryhmä: verotulot tulevat nimenomaan kuntaan ansiotuloveroina. Kun ryhdymme päivittämään elinkeinostrategiaa, toivoisin, että maatalouteen merkittävänä yritysmuotona Karviassa kiinnitetään vahvasti huomiota, siten että tuotannon taso varsinkin maidossa ja lihassa säilyisi nykyisellään. Peltoalan puolesta Karviassa olisi jopa mahdollista lisätä maidontuotantoa. Jos esim. verrataan vahvaan maitotalouspitäjä Jalasjärveen, siellä tuotannon kasvua rajoittaa jo puute pellosta. Karviassa se ei peltopinta-alan puolesta ole este, jos vain toimitaan yhteistyössä. Haluan siis kannustaa maatalousyrittäjiä säilyttämään maakunnan ykkösasema jatkossakin ja toivon, että päättäjinä teemme voitavamme asian eteenpäin viemiseksi. Karviassa Päivi Suominen Merkittiin tiedoksi. 3. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toi esille, että vuodenvaihteeseen mennessä oli tarkoitus laatia elinkeinostrategia, mutta ei saatu valmiiksi. Ensi vuoden puolella asiaan paneudutaan. Karvia on iso maatalouspitäjä, jossa on yritteliästä väkeä. Varavaltuutettu Jorma Niskala kommentoi kuntastrategian tärkeyttä. Maatalousyrittäjät ovat merkittävässä osassa. Investointihalukkuus on otettava tosissaan. Maataloudesta on menetetty paljon työvoimaa muualle.

20 ILMOITUSASIAT KV 98 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho kiitti päätöspuheessaan valtuuston jäseniä, kunnanhallitusta ja viranhaltijoita kuluneesta vuodesta. Samalla hän osoitti kiitoksensa myös muille kuntalaisille hyvistä palveluista. Sote-uudistuksesta ja kuntarakenneselvityksistä johtuen edessä on työntäyteinen vuosi. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kiitti valtuutettuja kuluneesta vuodesta. Ensi vuosi tulee olemaan vielä haasteellisempi. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kiitti kaikkia menneestä vuodesta ja toivotti Hyvät joulut ja uudet vuodet.

21 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KV 99 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 6/2013

KUNNANVALTUUSTO 6/2013 KUNNANVALTUUSTO 6/2013 Aika Maanantai 14.10.2013 klo 19.00 20.25 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Huhtaluoma

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 7/2016. Torstai klo Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 18:45

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 7/2016. Torstai klo Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 18:45 KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 7/2016 I KOKOUSPAIKKA JA -AIKA: Karvian kunnantalo, valtuustosali Torstai 15.12.2016 klo 19.00 Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2015

KUNNANVALTUUSTO 2/2015 KUNNANVALTUUSTO 2/2015 Aika Torstai 16.4.2015 klo 19.15-19.45 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta 5/2016 Kokousaika Tiistai 20.12.2016 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2016

KUNNANVALTUUSTO 2/2016 KUNNANVALTUUSTO 2/2016 Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 19.02 19.35 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2013

KUNNANHALLITUS 15/2013 KUNNANHALLITUS 15/2013 Aika Maanantai 2.12.2013 klo 19.20 22.38, tauko klo 21.00 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2/2010 Aika Perjantai 16.4.2010 klo 17.30 19.10 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Jaakko Viitala Johanna Välimäki

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 7/2016

KUNNANVALTUUSTO 7/2016 KUNNANVALTUUSTO 7/2016 Aika Torstaina 15.12.2016 klo 19.02 20.09 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 20 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 7/2012

KUNNANVALTUUSTO 7/2012 KUNNANVALTUUSTO 7/2012 Aika Maanantai 17.12.2012 klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kangas Kaija Kannisto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 2/2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18.30 19.35 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 Aika 11.11.2013 klo 19.00 21.20 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2017 1 Kokousaika 27.2.2017 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi varavaltuutettu Päivi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 18.10 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2017

KUNNANHALLITUS No 18/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2017 KOKOUSAIKA 13.11.2017 valtuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 249 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 3/2015 Kokousaika Tiistai 6.10.2015 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet et Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 Aika 17.11.2015 klo 18.12-18.43 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2017

KUNNANVALTUUSTO 4/2017 KUNNANVALTUUSTO 4/2017 Aika Maanantaina 5.6.2017 klo 19.01 20.01 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Aalto Kari Ervelä Mari Hautaluoma Väinö Hietaluoma Jaakko Huhtaluoma

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 25.3.2014, kello 19.37-20.12 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat jäsenet Hietanen Toni Luomanen Vuokko Hakola Seppo

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 1/2017. Kokousaika: Maanantai klo Kaupungintalo, 3. kerros, valtuustosali

KOKOUSKUTSU 1/2017. Kokousaika: Maanantai klo Kaupungintalo, 3. kerros, valtuustosali KOKOUSKUTSU 1/2017 Kokousaika: Maanantai 16.1.2017 klo 17.00 Kokouspaikka: Saapuvilla olevat jäsenet: Varajäsenet: Kaupungintalo, 3. kerros, valtuustosali Kannisto Arttu Tynkkynen Alina Silenko Robert

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Maaseutulautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Maaseutulautakunta Kokousaika: Maanantai 16.12.2013 klo 19.30-20.27 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat jäsene: Toni Hietanen Vuokko Luomanen Kalevi Ala-Korte Seppo Hakola

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2015 Kirkkoneuvosto maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2015 Kirkkoneuvosto maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18. 179 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00 alkaen kahvitarjoilua 17.30 18.00 KOKOUSPAIKKA seurakuntatalo, takasali ESITYSLISTA 154 Kokouksen avaus 155 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 21.03.2017 klo 19.36-20.40 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat jäsenet Toni Hietanen puh. joht. Vuokko Luomanen vara

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja Kokousaika Torstai 14.02.2013 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Mari Ervelä Sari Vaholuoto Pentti Malmila Marko

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2013

KUNNANVALTUUSTO 1/2013 KUNNANVALTUUSTO 1/2013 Aika Torstai 24.1.2013 klo 19.00 20.35 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot