KUNNANVALTUUSTO 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTO 3/2014"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai klo Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Huhtaluoma Heikki Kangas Kaija Kaskimäki Veijo Laitila Sami Louhisuo Jori Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana Ohrankämmen Jukka Pukkila Esa Raita-aho Voitto Suominen Päivi Vainionpää Joni Virtanen Rauni Niskala Jorma Järvinen Tiina Poissa Kannisto Jari Otava Antti Välimäki Aarre Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Honkanen Arja kunnanjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TILINPÄÄTÖS VUODELTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA KARVIAN KUNNANTALON JULKISIVUN MAALAUS-PUHDISTUS- JA KORJAUSTÖIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ 11 MUUT ASIAT 13 ILMOITUSASIAT 15 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 16

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 24 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 25 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Kari Halmela.

4 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 KH Vuoden 1997 alusta kunnissa on siirrytty kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitojärjestelmään. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (Kirjanpitolaki 9 ). Tilintarkastajien on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 73 ). Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 68 ). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen sekä konsernin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (Kuntalaki 69 ). Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2013 vuosikate on ,56 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat ,18 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,74 euroa. Toimintamenot ovat ,69 euroa ja toimintatuotot ,59 euroa. Investoinnit ovat yhteensä ,89 euroa ja niihin saadut tulot ,18 euroa. Kunnan verotulot olivat yhteensä ,92 euroa ja valtionosuudet ,00 euroa. Verotulot lisääntyivät ,74 euroa 0,99 % verrattuna vuoden 2012 verotuloihin. Valtionosuudet kasvoivat ,00 euroa eli 0,97%. Liitteet: Tasekirja 2013

5 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,74 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,74 esitetään siirrettäväksi oman pääoman aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä tilille. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, eikä taseessa ole kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Kunnanhallitus keskusteli asiasta päättäen allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,74 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,74 esitetään siirrettäväksi oman pääoman aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä tilille. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, eikä taseessa ole kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. KV 26 Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisen puheenvuoron käyttää kunnanjohtaja ja sen jälkeen ryhmäpuheenvuorot ja muut puheenvuorot. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille Karvian kunnan tilinpäätöstä vuodelta Tilinpäätös näyttää euroa ylijäämäiseltä. Toimintatuottoja oli euroa ennakoitua enemmän ja toimintakuluja ennakoitua vähemmän. Verotulot arvioitiin talousarvioon varovaisesti ja niiden karttuminen oli tilinpäätöksessä arvioitua enemmän. Sosiaali- ja terveysmenot pysyivät maltillisina.

6 Tilinpäätöksessä vuosikate oli euroa, kun se talousarvion laadintahetkellä oli euroa. Poistoja tehtiin euron edestä. Verotulot olivat 2361 euroa / asukas, mikä on alhainen naapurikuntiin verrattuna. Toimintakulut olivat keskimääräistä pienemmät ja lainamäärä 255 euroa / asukas. Lyhytaikaista lainaa maksettiin pois tilinpäätösvuonna euroa ja valtuuston kokoushetkellä Karvian kunta on velaton kunta. Kunnan kassatilanne on parantunut edellisvuodesta ja mikäli sosiaali- ja terveyspuolella ei tule yllätyksiä niin kuluvasta vuodesta selvitään. Henkilöstön määrä ei ole muuttunut. Kunnan budjetista sote menot vievät 56,68 %, kasvatus- ja opetustoimi 20,86 % ja tekninen lautakunta 9,88 %. Perusterveydenhuollon kulut laskivat ja erityissairaanhoidon kohosivat. Vanhuspalveluiden kuluissa oli nousua, mutta erityis- ja perhepalveluissa sen sijaan laskua. Toimintatuotot ovat kasvaneet. Kunnan omavaraisuusaste vuoden 2013 tilinpäätöksessä on 90 %, kun se edellisvuonna oli 85%. Kunnan taseessa on ylijäämää 8,78 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 verotuloissa on 1,1 %:n nousu ja valtionosuudessakin pieni nousu. Haastetta kunnalle tuovat valtionosuusmuutokset ja verotulojen kasvun kehittyminen, jota jonkin verran korjaa tuulivoimarakentamisen johdosta tulevat kiinteistöverotulot. Investointimenot olivat euroa ja investointitulot euroa. Vuokratalojen liikevaihto oli normaalia pienempi alhaisen vuokrausasteen ja tehtyjen remonttien vuoksi. Asuintalovarausta purettiin eurolla. Varausta on edelleen purkamatta euroa. Uutta lainaa otettiin euroa ja lyhennettiin euroa. Lämpöyhtiön toiminta on suhteellisen vakaata. Vuoden 2013 aikana ei tapahtunut konsernin puolella ole merkittävää muutosta. Investoinneista mainittakoon Aukustinkadun saneeraus, Saran käyttövesijohdon kunnostaminen, perhepäivähoidon tilojen muuttaminen, varavoimakoneiden hankinta, Kylä-Karviantien kuivatuksen järjestelyt, Haarlundinkadun saneeraus, Torron harrastekeskuksen valmistelutöihin. Tulevaisuudennäkymät näyttävät siltä, että tämä vuosi päästään 0 tilanteeseen. Verokertymä sekä terveyden- ja erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys ovat merkittävässä roolissa. Verotuloissa on tällä hetkellä euron nousu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Näyttäisi siltä, että tämä vuosi selvitään, kunnanjohtaja totesi päätössanoinaan.

7 Ennen ryhmäpuheenvuoroja valtuuston puheenjohtaja, Voitto Raita-aho, kiitteli kunnanjohtajaa. Tällaisia tililukuja on mukava kuunnella. Keskustan ryhmäpuheenvuoron käytti valtuuston III varapuheenjohtaja, Sami Laitila, joka kiitteli kunnanjohtajaa hyvästä ja seikkaperäisestä selvityksestä. Hänen mukaansa tällaista tilinpäätöstä on helppo käsitellä, koska on pystytty estämään velkaantuminen toisin kuin monissa naapurikunnissa. Laitila esitti Keskustan ryhmän puolesta, että tilinpäätös hyväksytään esitetyssä muodossa. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuutettu, Jaakko Hietaluoma, joka antoi kiitokset viranhaltijoille hyvästä taloudenpidosta ja budjettikurista. Kunnan velattomuus ja verotulojen sopiva nousu kuulostivat hyvältä. Kokoomuksen ryhmä kannatti tilinpäätöksen hyväksymistä. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuuston II varapuheenjohtaja, Veijo Kaskimäki, joka yhtyi edellisiin puheenvuoroihin. Kaskimäkeä ahdisti valtiovallan toimet, jotka laittavat pieniä kuntia ahtaalle. Karvian kunta on näyttänyt, että pienikin kunta voi pärjätä. Viranhaltijat saivat myös Kaskimäeltä kiitosta hyvästä taloudesta. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta Kaskimäki esitti tilinpäätöksen hyväksymistä. Muita puheenvuoroja ei ollut, joten puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Karvian kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2013.

8 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 :n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2013 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2013 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta Liitteet: Päätös: Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus, Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2013 arviointikertomuksen ja päätti lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. KV 27 Valtuuston puheenjohtaja, Voitto Raita-aho, käytti ensimmäisen puheenvuoron, jossa totesi Karvian kunnan omavaraisuusasteen oleva 90 % ja konsernin vastaavasti yli 60 %. Tulevaisuus kassatilanteen mukaan on hyvä jos kassan riittävyys on 30 päivää. Karvian kunnalla kassan riittävyys on 60 päivää. Valtionosuusleikkaukset ovat tulossa. Viiden vuoden ajalle on esitetty euron leikkausta valtionosuuksiin, mikäli esitys toteutuu. Karvian veroprosentti on 19,75, kun valtakunnan keskiprosentti on 19,70. Valtuutettu Kaija Kankaan mukaan ollaan oikeilla linjoilla. Teknisen toimen osalta tavoitteiden saavuttamisessa on puutteita, koska resurssit eivät ole riittäneet kaikkiin aiottuihin toimenpiteisiin. Kangas piti oikeana ratkaisuna kunnanrakennusmestarin työpanoksen ottamista kokonaan oman kunnan käyttöön. Jätehuollon kehittäminen jäi talousarviovuodelta toteutumatta. Kankaan mielestä olisi teknisessä lautakunnassa hyvä ajoittain käydä keskustelua investointien etenemisestä. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho ja valtuuston II varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Veijo Kaskimäki, ilmoittivat, että jätehuoltoasiat ovat etenemässä. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma lisäsi vielä, että jätehuoltopiste on työn alla ja valmistumassa näillä näkymin syksyn aikana. Projektityöntekijä on aloittanut jätevesineuvonnan antamisen ja työ jatkuu lokakuuhun saakka, joten molempiin jätehuoltoasioihin on tulossa parannusta.

9 Valtuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Merja Holkko, kertoi tarkastuslautakunnan roolista. Tarkastuslautakunta on hoitanut sille kuuluvaa tehtävää, haastatellut viranhaltijoita, kuullut kunnanjohtajaa sekä laatinut apuvälineekseen lomakkeen, jolla ovat keränneet viranhaltijoilta tietoa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet, joskin joitakin investointeja on jäänyt toteutumatta. Kaikkien tunnuslukujen valossa Karvian kunnan talous on kunnossa. Viranhaltijat ja hallinto ovat hoitaneet tehtävänsä ja strategiset tavoitteet hyvin. Käytettyjen puheenvuorojen jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on tullut näin hyväksytyksi.

10 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 Tark.ltk KunL 75 :n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta Liitteet: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013, KV 28 Puheenvuoroja ei käytetty, joten kunnanvaltuusto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta

11 KARVIAN KUNNANTALON JULKISIVUN MAALAUS-PUHDISTUS- JA KORJAUSTÖIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ Tekn. ltk Kunnanrakennusmestari on laatinut tarjouspyynnön Karvian kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus ja korjaustöistä. Urakkatarjouksia on pyydetty kahdeksalta urakoitsijalta ja tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tarjouksen oli määräaikaan mennessä jättänyt neljä urakoitsijaa. Tarjoukset avattiin kunnanrakennusmestarin, kunnanjohtajan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan läsnä ollessa. Tarjouksien avaamisen jälkeen todettiin, että kaikki tarjoukset olivat reilusti yli budjetoidun määrärahan, joten kaikki tarjoukset päätettiin hylätä ja päätettiin pyytää uusi tarjous, missä urakka sisältää yhden pintamaalauskerran alkuperäisen kahden maalauskerran sijaan. Uudet tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä ja tarjoukset avataan kokouksessa. Tarjoukset avattiin kokouksessa. Tarjoushinnat olivat seuraavanlaisia: - Maalausliike Tuomikoski Oy kiinteä kokonaishinta - Kurikan Rakennusmaalaus Ky kiinteä kokonaishinta - Kaukomaalaus Oy kiinteä kokonaishinta % alv % alv % alv Tarjouspyynnön mukaan halvin kokonaisurakka hinta ratkaisee, joten Karvian kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus ja korjaustöiden urakoitsijaksi tekninen lautakunta valitsi Maalausliike Tuomikoski Oy:n. Valinta on kuitenkin ehdollinen, koska urakkatarjous oli kuitenkin vielä reilusti yli budjetoidun määrärahan ( ). Tämän vuoksi tekninen lautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus ja korjausurakkaa varten. Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy jos kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan ja kun tilaaja sekä urakoitsija ovat urakkaneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

12 KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus- ja korjausurakkaa varten. Käydyn keskustelun pohjalta kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen sillä muutoksella, että maalaus-, korjaus- ja puhdistusurakan yhteydessä mahdollisesti tulevien lisätöiden varalle kunnanhallitus päätti korottaa lisämäärärahaesitystä 5000 eurolla. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle toimelle euron lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus- ja korjausurakkaa varten. KV 29 Kunnanvaltuusto päätti myöntää tekniselle toimelle euron lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus- ja korjausurakkaa varten.

13 MUUT ASIAT KV Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho oli saanut kunnanjohtajalta lisämäärärahaesityksen tarpeista, jotka olivat tulleet esille kouluverkkoselvitykseen liittyvällä koulukierroksella. Puheenjohtaja luki tehdyn lisämäärärahaesityksen valtuutetuille. Asia voidaan ottaa valtuuston käsittelyyn vain siinä tapauksessa, mikäli valtuusto yksimielisesti hyväksyy asian ottamisen käsiteltäväksi. Esitys oli seuraava: Lisämäärärahaesitys/ Ylimääräinen asia valtuustokäsittelyyn Esitetään euron lisämäärärahaa kasvatus- ja opetustoimen tilojen omaehtoisen varautumisen parantamiseksi. Tilojen osalta suoritetaan riskikartoitus ja tiloja parannetaan tämän pohjalta tarpeen mukaan kaikissa kohteissa. Huomiota tullaan kiinnittämään mm. osastointiin, varauloskäynteihin ja kaiteisiin. Myös poistumistiemerkinnät tarkistetaan. Tarvittavat korjaustyöt pyritään ajoittamaan loma-aikaan. Puheenjohtaja ilmoitti, että mikäli yksikin valtuutettu vastustaa käsittelyä, niin asiaa ei oteta käsiteltäväksi. Varavaltuutettu Jorma Niskala ilmoitti, että kunnanhallitus ei ole asiaa käsitellyt, joten hän vastustaa asian ottamista valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan kantana on, että asiat on tuotava käsittelyyn oikeassa järjestyksessä, kunnanhallituksen käsittelyn kautta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen selvitti, että koulujen kiinteistökierroksella oli noussut esiin joitakin asioita, jotka tulisi korjata. Tehtävät korjaukset olisi saatu koulutyötä häiritsemättä joustavasti kesän aikana kuntoon lisämäärärahan turvin. Kunnanjohtaja täydensi kunnanhallituksen puheenjohtajan selvitystä. Korjattavat asiat olivat tulleet esille ulkopuolisen koulujen kuntoarvioijan toimesta ja olisivat olleet pääasiassa erilaisten merkintöjen tekoa Varavaltuutettu Tiina Järvinen muistutti, että asiasta ei ole keskusteltu kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuutettu Kaija Kangas paheksui asian tuomista kokoukseen ilman kunnanhallituksen käsittelyä pitäen samalla menettelyä päättäjien aliarviointina.

14 Puheenjohtaja totesi, että lisämääräraha-asian ottamista ylimääräisenä asiana valtuuston käsiteltäväksi on vastustettu, joten asiaa ei oteta tämän kokouksen käsiteltäväksi. 2. Valtuutettu Kaija Kangas piti hyvänä, että Karvian kunta on kiinnittänyt huomiota ympäristön siisteyteen. Kunnan toimesta ajetaan muiden kunnan kiinteistöjen nurmikot, mutta kahden invalidin nurmikot on jätetty hoitamatta. Kunnan teknisen toimen tulisi huolehtia, että myös nämä nurmikot ajetaan. Valtuutettu ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Veijo Kaskimäki, lupasi ottaa asian puheeksi teknisessä lautakunnassa ja viranhaltijan kanssa. On syytä laatia ohjeistus, miten tällaisissa tilanteissa jatkossa toimitaan. 3. Varavaltuutettu Jorma Niskala halusi tietää kasvatus- ja opetuslautakunnan koulujen elintarvikekilpailutuksesta. Halvin hintatarjous on hyväksytty onko otettu huomioon lähiruuan hankkiminen? Hän muistutti, että on jakanut valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa elintarvikkeita koskevat luettelot valtuutetuille ja kunnanhallitukselle. Karvia on maatalouspitäjä. Niskala tivasi kunnanhallitukselta, onko annettu ohjeistusta kilpailutukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu, Merja Holkko painotti, että kilpailutus ei sulje pois lähiruuan hankkimista. Kilpailutus ei estä laadukkaan ruuan tarjoamista koululaisille. Kunnan edun mukaista on, että ne tarvikkeet, joita tarvitaan paljon, saadaan edullisesti. Valtuuston I puheenjohtaja, Joni Vainionpää, huomautti, että olisi voinut käyttää muitakin kriteerejä kuin halvin hinta esimerkiksi kotimaisuus. Kilpailutus tulee harkita hyvin tarkkaan. Merja Holkko selvitti, että tarjouspyynnössä on selvitetty kriteerit tarkemmin. Valtuutettu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, Päivi Suominen tiedusteli kriteeristön sisältöä, onko otettu huomioon kotimaisuus ja tuoreus. Päätöspuheenvuorossaan kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Merja Holkko totesi, että pelkkä kokonaistaloudellisuus ainoana kriteerinä olisi vienyt elintarvikeostot pois omasta kunnasta. Lähiruuan hankintaan voidaan vaikuttaa osittain määrittelemällä se, missä ajassa elintarvikkeen tulee olla kouluilla käytettävissä. Kriteerit antavat mahdollisuuden lähiruuan käytölle.

15 ILMOITUSASIAT KV Varavaltuutettu Tiina Järvinen ilmoitti, että Karvian Vanhusneuvosto on nimennyt henkilön, joka avustaa Sotaveteraaneja heidän asioidensa hoitamisessa. Valittu henkilö on Arja Tuuliniemi. 2. Valtuuston puheenjohtaja, Voitto Raita-aho ilmoitti valtuutetuille, että järjestetään valtuustoseminaari, jonka sisällöstä ilmoitetaan myöhemmin lähetettävässä kutsussa. Samalla puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää kesää.

16 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KV 32 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2015

KUNNANVALTUUSTO 2/2015 KUNNANVALTUUSTO 2/2015 Aika Torstai 16.4.2015 klo 19.15-19.45 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot