SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu"

Transkriptio

1 book Page 92 Thursday, June 25, :59 PM SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VARMISTA OMASI SEKÄ MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä on turvallisuuteen liittyvä vaaran merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuvasta mahdollisesta vaarasta. Kaikkien turvallisuutta koskevien ohjeiden edellä on vaaran merkki sekä toinen seuraavista vaaraa ilmaisevista sanoista: VAARA VAROITUS Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, ellei sitä vältetä. Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, ellei sitä vältetä. Kaikissa turvallisuutta koskevissa ohjeissa kuvataan mahdollinen vaara sekä se, miten laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen riskiä voidaan vlttää. Noudata tarkasti seuraavia ohjeita: - Laite tulee kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista. - Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin. - Laite on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. - Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan. - Asennus on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen vain, jos järjestelmässä on moninapainen verkkokytkin, jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm. - Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. - Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä laitteen virtajohdosta. - Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän ulottuvilla. - Älä koske laitteeseen märillä kehon osilla äläkä käytä sitä ollessasi paljain jaloin. - Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitalouksissa. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. - Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käyttöön. - Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi laitteen käytön aikana. Lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ja lapsia on valvottava, jotta he eivät käytä laitetta leikissään. - Laitteen lämpövastukset voivat aiheuttaa palovammoja käytön aikana ja käytön jälkeen. Älä koske niihin. Vältä kosketusta pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet. - Käytä uunikintaita tarttuessasi kattilaan tai varusteisiin. Varo koskettamasta lämpövastuksiin. - Älä laita laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja. Ne voivat syttyä palamaan, jos laite kytketään vahingossa toimintaan. - Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo ruoanvalmistusta, jos ruoka sisältää paljon rasvaa tai öljyä. - Tämä laite vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei kuitenkaan ole suositeltavaa käyttää laitetta. Valmistaja ei pysty takaamaan, että kaikki markkinoilla olevat sydämentahdistimet vastaavat voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä siten, että haitallista häirintää ei esiintyisi. Myös muunlaisia apuvälineitä, kuten kuulokojeita, käyttävät henkilöt saattavat kokea jonkinlaisia haittavaikutuksia. - Älä laita keittoalueille metalliesineitä, kuten keittiövälineitä (veitsiä, haarukoita, lusikoita, kattilankansia jne.), sillä ne voivat kuumentua. - Laitteen alle on ehdottomasti asennettava välilevy (ei sisälly toimitukseen). - Jos keittotason pinta vaurioituu (lasiin tulee säröjä tai halkeamia), älä käytä laitetta, vaan ota yhteys huoltoon. - Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa. Kodinkoneiden käytöstäpoisto ja hävittäminen - Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tee laite käyttökelvottomaksi ennen sen käytöstäpoistoa leikkaamalla virtajohto irti. - Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. FI92

2 book Page 93 Thursday, June 25, :59 PM YMPÄRISTÖNSUOJELU Pakkauksen hävittäminen Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista, ja siinä on kierrätysmerkki ( ). Pakkausmateriaaleja ei saa heittää ympäristöön, vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tuotteen käytöstäpoisto ja hävittäminen Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen. Energiansäästö Parhaan tuloksen saavuttamiseksi: Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta. Käytä vain sellaisia kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen. Mikäli mahdollista, peitä kattila kannella kypsennyksen ajaksi (paitsi 6th Sense -toiminnossa). Käyttämällä painekattilaa voit vähentää edelleen energiankulutusta ja lyhentää kypsymisaikaa. (Älä käytä painekattilaa 6th Sense -toiminnossa.) Aseta keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - Tämä laite on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, ja se vastaa määräystä ( ) nro 1935/2004. Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräyksiä (korvaa määräyksen 73/23/ETY sekä sen myöhemmät lisäykset) sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimuksia. ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole oikean kokoisia. Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa on merkintä soveltuvuudesta käytettäväksi induktiokeittotasoilla (esim. INDUCTION) (katso viereinen kuva). Laita kattila valitulle keittoalueelle ennen kuin kytket keittotason toimintaan. ENTISTEN KATTILOIDEN TARKISTAMINEN OK EI Tarkista magneetin avulla kattiloiden soveltuvuus käyttöön induktiokeittotasolla: kattilat eivät ole sopivia, jos magneetti ei tartu niihin. - Varmista, että kattiloiden pohja ei ole rosoinen. Epätasainen pohja voi naarmuttaa keittotason pintaa. Tarkista astiat. - Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle. Seurauksena voi olla vaurioita. KEITTOASTIAN POHJAN SUOSITELTAVAT LÄPIMITAT XL 30 cm 14 cm 30 cm XL 28 cm 18 cm 14 cm (kaksoisalue) 28 cm L 24 cm 17 cm 24 cm L 21 cm 15 cm 21 cm M 18 cm 14 cm 18 cm S 14,5 cm 11 cm 14,5 cm TÄRKEÄÄ: Keittoastian pohjan läpimitat keittoalueilla, joilla voidaan käyttää 6th Sense -toimintoa, on mainittu kappaleessa 6th Sense -toiminto. FI93

3 book Page 94 Thursday, June 25, :59 PM ASENNUS Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. KALUSTEEN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN - Asenna keittotason alle välilevy. VAROITUS - Laitteen pohjapuoli ei saa olla kosketettavissa asennuksen jälkeen. - Jos keittotason alle asennetaan uuni, välilevyä ei tarvita. min 20 Keittotason alapinnan ja välilevyn välisen etäisyyden tulee olla kuvassa näkyvien mittojen mukainen. min 5 Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi keittotason ja kalusteen yläreunan välissä olevaa pientä rakoa ei saa tukkia. Leikkaa kalusteeseen aukot ennen kuin sijoitat keittotason siihen ja poista huolellisesti kaikki lastut ja sahanpurut. SÄHKÖLIITÄNTÄ - Kytke laite irti sähköverkosta. VAROITUS - Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja, joka tuntee voimassa olevat asennus- ja turvallisuusmääräykset. - Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi. - Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta. - Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. - Älä käytä jatkojohtoja. Kytkentä liitäntäkoteloon Käytä sähköliitännässä kaapelityyppiä H05RR-F alla olevan taulukon mukaisesti. min 5 Johtimet Lukumäärä x koko ~ + 3 x 4 mm V ~ + 3 X 4 mm 2 (vain Australia) 3 ~ + 4 X 1,5 mm V 3N ~ + 5 X 1,5 mm V 2N ~ + 4 X 1,5 mm 2 A B C 400 V 3N ~ ~ V ~ (vain Australia) ~ (vain Iso-Britannia) 400 V 2N ~ 3 ~ (vain Belgia) 400 V 2N ~ (vain Alankomaat) Kytke keltavihreä maadoituskaapeli liittimeen, jossa on merkintä. Tämän kaapelin on oltava muita pitempi. 1. Irrota liitäntäkotelon kansi (A) avaamalla ruuvi ja laita kansi liitäntäkotelon saranaan (B). 2. Kuori noin 70 mm virtajohdon vaippaa. 3. Kuori noin 10 mm johtimien vaippaa. Työnnä virtajohto kaapelin vedonpoistimeen ja kytke johtimet liitäntäkoteloon sen vierellä olevan kaavion mukaisesti. 4. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen. 5. Sulje kansi (C) ja ruuvaa se kiinni koteloon aikaisemmin irrottamallasi ruuvilla - kohta (1). Aina kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, se suorittaa muutaman sekunnin pituisen automaattisen tarkistuksen. Jos keittotasossa on valmiina virtajohto, noudata johtoon kiinnitetyn tarran ohjeita. Kytke laite sähköverkkoon moninapaisen verkkokytkimen kautta, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm. FI94

4 book Page 95 Thursday, June 25, :59 PM KÄYTTÖOHJE Käyttöpaneelin kuvaus Käyttöpaneelissa on kosketuspainikkeet. Painikkeita käytetään painamalla vastaavaa symbolia (kevyt kosketus riittää). Keittoalueiden valitseminen ja kytkeminen toimintaan Ensimmäinen käyttökerta / käyttö sähkökatkon jälkeen Kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, käyttöpaneeli on lukittu (painikkeen merkkivalo palaa). Vapauta käyttöpaneelin lukitus painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo sammuu ja keittotasoa voidaan käyttää normaalisti. Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta Keittotaso kytketään toimintaan painamalla painiketta noin kahden sekunnin ajan. Painikkeen merkkivalo syttyy ja kutakin keittoaluetta vastaavan ympyrän sisällä näkyy viiva. Keittotaso kytketään pois toiminnasta koskettamalla samaa painiketta, kunnes virta katkeaa. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta. i Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta Automaattitoimintojen käyttö Liukusäädin Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Keittoalueiden kytkeminen toimintaan ja lämpötilan säätäminen Ilmaisee, että jokin automaattitoiminto on käytössä Keittoalueen ajastin Keittoalueen valintapainike ja valitun keittoalueen/tehotason näyttö Liukusäädin (tehotason asettaminen) Ajastimen asettaminen Keittotason kytkeminen taukotilaan Käyttöpaneelin lukitseminen Muuntuvan keittoalueen käyttö Kun keittotaso on kytketty toimintaan, laita valitulle keittoalueelle keittoastia. Keittoalue aktivoidaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta: ympyrän sisälle tulee näkyviin numero 5, joka vastaa keskimääräistä tehotasoa. Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Jos keittoastia ei ole sopiva käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos astia on asetettu väärin tasolle tai jos astia on vääränkokoinen, näytössä näkyy viesti: ei kattilaa (katso viereinen kuva). Ellei kattilaa tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Tehotasoa säädetään siirtämällä sormea vaakatasossa liukusäätimen päällä. Ympyrän sisällä näkyvä numero muuttuu liukusäätimen päällä liikkuvan sormen sijainnin mukaisesti minimiarvon 1 ja maksimiarvon 9 välillä. Tehostintoiminto voidaan kytkeä liukusäätimellä painamalla kohtaa BOOST (näytössä näkyy P). Jos useampia keittoalueita on kytketty toimintaan, liukusäätimellä voidaan säätää valitun keittoalueen tehotaso. Valittuna olevan keittoalueen tunnistaa tehonäytön alapuolella oikealla nkyvästä valopisteestä. Keittoalue valitaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta. Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta Valitse poiskytkettävä keittoalue painamalla vastaavaa pyöreää painiketta (tehonäytön alapuolella oikealla oleva valopiste syttyy). Paina liukusäätimen kohtaa OFF. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Jos keittoalue on kuuma, ympyrän sisällä näkyy H-kirjain. H ilmaisee jälkilämpöä. Jokaisella keittoalueella on oma jälkilämmön merkkivalonsa. Merkkivalo ilmaisee keittoalueet, joiden lämpötila on vielä korkea. Kun keittoalue jäähtyy, merkkivalo sammuu. FI95

5 book Page 96 Thursday, June 25, :59 PM Ajastimen valinta Ajastin on aikakytkin, jonka avulla voit asettaa enintään 99 minuutin pituisen toiminta-ajan. Valitse ajastettava keittoalue (valopiste syttyy tehonäytön alapuolella oikealla) ja aseta haluamasi aika ajastintoiminnon painikkeilla + ja -. Asetettu aika minuutteina näkyy keittoalueen näytön vieressä. Ajastin käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua (keittoalueen valinnan ilmaiseva piste alkaa vilkkua). Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Ajastimen käytön ohjeet 6th Sense -toiminnon yhteydessä löytyvät seuraavilla sivuilla olevasta 6th Sense -toiminnon kuvauksesta. Käyttöpaneelin lukitseminen Lukitustoiminto lukitsee keittotason painikkeet, jotta sitä ei voi vahingossa kytkeä toimintaan (esimerkiksi puhdistuksen aikana). Paina kolmen sekunnin ajan painiketta. Merkkiääni ja lukon symbolin yläpuolella oleva merkkivalo ilmaisevat toiminnon kytkennän. Käyttöpaneeli on lukittu ja vain laitteen kytkeminen pois toiminnasta on sallittu. Lukitus poistetaan käytöstä samalla tavalla kuin se kytketään toimintaan. Valopiste sammuu ja keittotaso on taas käytettävissä. TÄRKEÄÄ: Jos symbolin alapuolella olevan painikkeen päällä on vettä, ylikiehunutta nestettä tai muuta ainetta, käyttöpaneelin lukitus voi kytkeytyä tai vapautua itsestään. Tauko Tällä toiminnolla keittotaso voidaan kytkeä pois toiminnasta väliaikaisesti ja kytkeä taas toimintaan samoilla asetuksilla (6th Sense -toimintoa ja ajastimen asetuksia lukuun ottamatta). Paina painiketta. Tehonäyttöjen tilalle vaihtuu vilkkuva. Toimintaa jatketaan painamalla uudelleen painiketta. Flexible Zone (muuntuva keittoalue) Tällä toiminnolla voidaan yhdistää kaksi keittoaluetta ja säätää ja käyttää niitä yhdessä. Toiminto sopii hyvin käytettäessä soikeita, suorakulmaisia tai pitkulaisia keittoastioita (pohjan koko enintään 40x18 cm). Kytke keittotaso toimintaan ja paina painiketta. Kahden keittoalueen näytöissä näkyy tehotaso 5. Kumpikin tehotason vieressä oleva valopiste palaa ilmaisten, että valittuna on yksi ainoa keittoalue. Tehotasoa säädetään siirtämällä sormea liukusäätimen päällä. Ympyrän sisällä näkyvä numero muuttuu liukusäätimen päällä olevan sormen sijainnin mukaisesti minimiarvon 1 ja maksimiarvon 9 välillä. Muuntuvan keittoalueen toiminto kytketään pois käytöstä painamalla painiketta. Keittoalueet palaavat yksittäiseen toimintaan. Keittotaso kytketään pois toiminnasta painamalla kohtaa OFF. Kun muuntuvan keittoalueen (Flexible Zone) toiminto on käytössä, tehostintoimintoa (Booster) ja 6th Sense -toimintoa ei voi käyttää. Kun ajastin asetetaan, sen symboli näkyy ylimmän keittotason näytön vieressä. i Automaattitoimintojen kuvaus Keittotasossa on automaattitoimintoja, jotka voidaan yhdistää keittoalueisiin. Käytettävissä olevien toimintojen symbolit näkyvät kunkin keittoalueen valintapainikkeen vieressä. Aina kun jokin automaattitoiminto valitaan, symbolin vierellä syttyy merkkivalo ja valitun keittoalueen näyttöön tulee kirjain A. Simmering (haudutus) Simmering-toiminto säätää valitun keittoalueen automaattisesti tehotasolle, joka pitää yllä jatkuvasti kevyen kiehumisen. Aseta kattila keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse kyseinen keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla liukusäätimen kohtaa OFF. Melting (sulatus) Tämä toiminto pitää keittoalueen alhaisessa ja tasaisessa lämpötilassa. Aseta keittoastia keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse kyseinen keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla liukusäätimen kohtaa OFF. 6th Sense -toiminto 6th Sense -toiminto valitsee automaattisesti sopivan tehotason, jolla vesi kuumenee kiehumispisteeseen. Kun kiehumispiste on saavutettu, laitteesta kuuluu merkkiääni. Aseta vettä sisältävä kattila keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Kuumennuksen aikana keittoalueen näytössä näkyy liikkuva kuva. Jotta 6th Sense -toiminto toimii oikein, huomioi seuraavat asiat: i - käytä ainoastaan vettä (huoneenlämpöistä), - älä lisää suolaa, ruoka-aineksia tai mausteita (ennen kuin kiehumispiste on saavutettu), - älä muuta keittoalueen tehotasoa äläkä poista tai siirrä kattilaa, - käytä kattiloita, joiden pohjan läpimitta on korkeintaan 1 cm:n suurempi tai pienempi kuin keittoalueen läpimitta, - täytä keittoastia vähintään 1/3-täyteen, ei koskaan täyteen asti, Huomioi lisäksi seuraavat ohjeet parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi: - älä peitä kattilaa kannella, kun käytät 6th Sense -toimintoa, - älä käytä painekattilaa keittoalueella, johon on kytketty 6th Sense -toiminto, - älä käynnistä 6th Sense -toimintoa, jos keittoalue on vielä kuuma (näytössä näkyy H-kirjain). FI96

6 book Page 97 Thursday, June 25, :59 PM Kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, keittotasosta kuuluu merkkiääni. Merkkiääni kuuluu toistuvasti kolme kertaa säännöllisin väliajoin. Toisen merkkiäänen jälkeen kiehumisaikaa laskeva ajastin käynnistyy automaattisesti. Kolmannen merkkiäänen jälkeen keittotaso valitsee automaattisesti alemman tehotason, joka pitää kiehumisen yllä. Tämän jälkeen voit lisätä haluamasi ruoka-ainekset, asettaa ajastimen tai muuttaa tehotasoa. Jos tehotasoa muutetaan tai keittotaso asetetaan taukotilaan, 6th Sense -toiminto poistuu käytöstä. Toiminto poistuu käytöstä, jos keittotaso asetetaan taukotilaan. i - Keittotaso ohjaa 6th Sense -toimintoa ja tehostimen tasoja automaattisesti, minkä vuoksi joissakin tilanteissa tehostusta ei voi kytkeä toimintaan, kun 6th Sense -toiminto on jo kytketty toimintaan. - Käytössä olevan kattilan laatu voi vaikuttaa 6th Sense -toiminnon tehoon. PUHDISTUS - Älä käytä puhdistuksessa höyrypesulaitetta. VAROITUS - Varmista ennen puhdistamisen aloittamista, että kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta eikä näytössä enää näy jälkilämmön merkkiä (H). TÄRKEÄÄ: Älä käytä karheita sieniä tai teräsvillaa. Tällaisten välineiden käyttö voi ajan myötä vahingoittaa lasia. Anna keittotason ensin jäähtyä ja puhdista se sitten ruokaroiskeista ja tahroista jokaisen käytön jälkeen. Sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat vahingoittavat keittotasoa, ja ne on poistettava heti. Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa. Käytä pehmeää liinaa, talouspaperia tai keittotason puhdistukseen tarkoitettuja erikoistuotteita (noudata valmistajan ohjeita). VIANMÄÄRITYS Lue käyttöohjeet ja noudata niitä. Kytke keittotaso sähköverkkoon ja tarkista, ettei kyseessä ole sähkökatko. Kuivaa pinta huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Jos näytössä näkyy numeroita ja kirjaimia sisältävä koodi kytkettäessä keittotasoa toimintaan, noudata seuraavan taulukon ohjeita. Ellei keittotasoa voi kytkeä pois toiminnasta käytön jälkeen, kytke se irti sähköverkosta. VIRHEKOODI KUVAUS MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE Keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta ja 10 sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki 30 sekunnin välein. Kytkimet ovat jatkuvasti painettuna. C81, C82, C83 Käyttöpaneeli kytkeytyy pois toiminnasta liian korkean lämpötilan vuoksi. Käyttöpaneelilla on vettä tai keittiövälineitä. Sisäisten elektroniikkaosien lämpötila on liian korkea. F42 tai F43 Keittotason liitäntäjännite ei ole oikea. Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä poikkeavan jännitteen. F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoita virhekoodi. F60, F61, F62, F63, F64 HUOLTOPALVELU Puhdista käyttöpaneeli. Odota, että keittotaso jäähtyy ennen kuin käytät sitä uudelleen. Irrota laite sähköverkosta ja tarkista liitäntä. Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: 1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Lue ohjeet kohdasta Vianmääritys. 2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan ja tarkista, onko vika poistunut. Jos vika ei yllä mainittujen tarkistusten jälkeen ole korjautunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita aina: lyhyt häiriön kuvaus, laitteen tyyppi ja malli, huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numerosarja), joka on merkitty laitteen alle (metallilevyyn). Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin. tarkka osoitteesi, puhelinnumerosi. Liimaa tähän toinen tuotetietotarroista, jotka on liitetty takuukortin mukaan. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (tällöin voit olla varma, että varaosina käytetään alkuperäisiä varaosia). FI97

7 book Page 98 Thursday, June 25, :59 PM TEHOTAULUKKO Maksimiteho Korkea tehotaso Keskimääräinen tehotaso Alhainen tehotaso Tehotaso Kypsennystapa Tehotason käyttö (suuntaa-antava, käytössä kertyvä kokemus ja ruoanvalmistustottumukset vaikuttavat myös tehotason valintaan) Tehostin Nopea kuumennus 8-9 Paistaminen - keittäminen Ruskistaminen - kuullottaminen - keittäminen - grillaaminen Ruskistaminen - kypsentäminen - hauduttaminen - kuullottaminen - grillaaminen Kypsentäminen - hauduttaminen - kuullottaminen - grillaaminen Kypsentäminen - kiehuttaminen - saostaminen - sekoittaminen Ruokien nopea kuumennus, veden kuumennus kiehumispisteeseen tai nesteiden nopea kuumennus Ruskistaminen, kypsennyksen aloittaminen, pakastetuotteiden paistaminen, nopea keittäminen Ruskistaminen, kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaus (lyhyen aikaa, 5-10 minuuttia) Kuullotus, kevyen kiehunnan ylläpito, kypsennys ja grillaus (jonkin aikaa, -20 minuuttia), varusteiden kuumennus Hauduttaminen, varovainen keittäminen, kypsennys (pitkän aikaa). Kastikkeen sekoittaminen pastaan Pitkä kypsennys (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittaminen pastaan Pitkä kypsennys (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito) 1-2 Pehmennys - sulatus Voin pehmennys, suklaan sulatus, pienikokoisten pakasteiden sulatus 1 Lämpimänäpito - sekoittaminen Valmiiden ruokien lämpimänäpito, tarjoiluastioiden lämpimänäpito tai risoton viimeistely OFF Nollateho Laskualusta Keittotaso valmiustilassa tai kytketty pois toiminnasta (mahdollinen jälkilämpö, jonka merkkinä on H-kirjain) Toiminto Simmering (haudutus) Melting (sulatus) 6th Sense Kuudes aisti veden keittäminen Toiminnon kuvaus Automaattisesti sopiva tehotaso ruokien pitkään jatkuvaan keittämiseen. Sopii tomaatti- tai jauhelihakastikkeen ja keittojen keittämiseen. Pitää kypsennystason vakiona (sopii hyvin vesihaudekypsennykseen). Estää ruoan ylikiehumisen tai pohjaanpalamisen, jotka ovat tyypillisiä tällaisten ruokien valmistuksessa. Automaattisesti sopiva tehotaso arkojen tuotteiden varovaiseen sulattamiseen. Ei vaaranna makua ja tuoksua (suklaa, voi jne.). Ilmoittaa automaattisesti, kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, minkä jälkeen tehotaso alenee arvoon, jossa kiehuminen pidetään yllä, kunnes ruoka-aineet lisätään. Kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, laitteesta kuuluu merkkiääni, jolloin halutut ainekset voidaan lisätä (esim. mausteet, pasta, riisi, vihannekset, kypsennettävä liha ja kala). Voidaan käyttää myös astioiden steriloinnissa. Flexible Zone (muuntuva keittoalue) Tämä toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jolloin voidaan käyttää suorakulmaisia ja soikeita keittoastioita tai ritilöitä hyödyntäen koko alue. Suurikokoisten ruokien grillaus (kala, vartaat, vihannekset, pihvit, makkarat). Paistirullien tai kokonaisen kalan kypsennys kattilassa tai padassa yleensä kastikkeessa tai lihaliemessä. FI98

8 book Page 99 Thursday, June 25, :59 PM KYPSENNYSTAULUKKO Ruoka Pasta, riisi Vihannekset, palkokasvit Liha Kala Kananmunat Kastikkeet Jälkiruoat, kiisselit Ruokalaji tai kypsennystapa Tehotaso ja kypsennyksen vaiheet Ensimmäinen vaihe Tehotaso Toinen vaihe Tehotaso Tuore pasta Veden kuumennus Tehostin - 9 Kuiva pasta Veden kuumennus Tehostin - 9 Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito Keitetty riisi Veden kuumennus Tehostin - 9 Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito 5-6 Risotto Kuullotus ja paahtaminen 7-8 Kypsennys 4-5 Keitetyt Veden kuumennus Tehostin - 9 Keittäminen 6-7 Paistetut Öljyn kuumennus 9 Paistaminen 8-9 Nopea paisto Varusteen kuumentaminen 7-8 Kypsennys 6-7 Haudutus Varusteen kuumentaminen 7-8 Kypsennys 3-4 Ruskistus Varusteen kuumentaminen 7-8 Pinnan ruskistus 7-8 Paisti Lihan ruskistaminen öljyssä (jos käytät voita, valitse 7-8 Kypsennys 3-4 Parilointi Parilan esikuumennus 7-8 Parilointi molemmin puolin 7-8 Ruskistus Pata/muhennos Kypsennys Kypsennys 3-4 Parilointi Parilan esikuumennus 7-8 Kypsennys 7-8 Pata/muhennos 7-8 Kypsennys 3-4 Paistettu Öljyn tai rasvan kuumennus 8-9 Paistaminen 7-8 Munakkaat Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa 6 Kypsennys 6-7 Omeletit Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa 6 Kypsennys 5-6 Keitot Veden kuumennus Tehostin - 9 Kypsennys 5-6 Pannukakku Voin kuumennus pannussa 6 Kypsennys 6-7 Tomaatti Jauhelihakastike Maitokastike Pohjan valmistus (voin sulatus ja jauhojen lisääminen) 6-7 Kypsennys Kypsennys Kuumennus kiehumispisteeseen ja kevyen kiehumisen ylläpito Vaniljakiisseli Maidon kuumennus kiehumispisteeseen 4-5 Kevyen kiehumisen ylläpito 4-5 Vanukkaat Maidon kuumennus kiehumispisteeseen 4-5 Kevyen kiehumisen ylläpito 2-3 Riisipuuro Maidon kuumennus 5-6 Kypsennys FI99

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.bauknecht.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja

Lisätiedot

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa:

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.whirlpool.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode d'emploi Page 24 NEDERLANDS Installatie Pagina 32 Gebruiksaanwijzing

Lisätiedot

FIN.fm Page 28 Monday, October 11, :19 AM KÄYTTÖOHJEET

FIN.fm Page 28 Monday, October 11, :19 AM KÄYTTÖOHJEET 41902033FIN.fm Page 28 Monday, October 11, 2010 11:19 AM KÄYTTÖOHJEET ENNEN KERAAMISEN KEITTOTASON KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUNEUVOJA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa:

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.whirlpool.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH Installation Seite 15 Bedienungsanleitung Seite 17 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode

ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH Installation Seite 15 Bedienungsanleitung Seite 17 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH Installation Seite 15 Bedienungsanleitung Seite 17 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode d emploi Page 25 NEDERLANDS Installatie Pagina 31

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

SUOMI Installation Page 4 Käyttöohje Page

SUOMI Installation Page 4 Käyttöohje Page SUOMI Installation Page 4 Käyttöohje Page TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ HUOLEHTIA OMASTA JA MUIDEN TURVALLISUUDESTA Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F

KÄYTTÖOHJE F KÄYTTÖOHJE F09902010007 Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä ohje on suunniteltu niin, että ohjeen tekstit liittyvät vastaaviin kuviin. 0 Tunnistaminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU V4.2.1 FIN SMART R PCU3

ASENNUSOHJE. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU V4.2.1 FIN SMART R PCU3 ASENNUSOHJE SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PU 07 V.. FIN SMART R PU SISÄLLYSLUETTELO. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen VAROITUKSET

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

P 2. BL740 series

P 2. BL740 series 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0 1 5 P 2 4 3 BL740 series 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 1.5 1.3 1.1 00 1 0.9 0.7 55 4 P 3 2 0.5 0.3 A 5 4 0 P 3 1 2 Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoitinta voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06 CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6006-S CH-6009-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Terveys & Turvallisuus ja Asennusopas

Terveys & Turvallisuus ja Asennusopas Terveys & Turvallisuus ja Asennusopas www.whirlpool.eu/register SUOMI...s. 2 2 SUOMI TERVEYS & TURVALLISUUS ja ASENNUSOPAS FI KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN. Täyttä palvelua ja tukea varten

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot