SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu"

Transkriptio

1 book Page 92 Thursday, June 25, :59 PM SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VARMISTA OMASI SEKÄ MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä on turvallisuuteen liittyvä vaaran merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuvasta mahdollisesta vaarasta. Kaikkien turvallisuutta koskevien ohjeiden edellä on vaaran merkki sekä toinen seuraavista vaaraa ilmaisevista sanoista: VAARA VAROITUS Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, ellei sitä vältetä. Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, ellei sitä vältetä. Kaikissa turvallisuutta koskevissa ohjeissa kuvataan mahdollinen vaara sekä se, miten laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen riskiä voidaan vlttää. Noudata tarkasti seuraavia ohjeita: - Laite tulee kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista. - Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin. - Laite on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. - Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan. - Asennus on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen vain, jos järjestelmässä on moninapainen verkkokytkin, jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm. - Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. - Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä laitteen virtajohdosta. - Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän ulottuvilla. - Älä koske laitteeseen märillä kehon osilla äläkä käytä sitä ollessasi paljain jaloin. - Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitalouksissa. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. - Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käyttöön. - Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi laitteen käytön aikana. Lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ja lapsia on valvottava, jotta he eivät käytä laitetta leikissään. - Laitteen lämpövastukset voivat aiheuttaa palovammoja käytön aikana ja käytön jälkeen. Älä koske niihin. Vältä kosketusta pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet. - Käytä uunikintaita tarttuessasi kattilaan tai varusteisiin. Varo koskettamasta lämpövastuksiin. - Älä laita laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja. Ne voivat syttyä palamaan, jos laite kytketään vahingossa toimintaan. - Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo ruoanvalmistusta, jos ruoka sisältää paljon rasvaa tai öljyä. - Tämä laite vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei kuitenkaan ole suositeltavaa käyttää laitetta. Valmistaja ei pysty takaamaan, että kaikki markkinoilla olevat sydämentahdistimet vastaavat voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä siten, että haitallista häirintää ei esiintyisi. Myös muunlaisia apuvälineitä, kuten kuulokojeita, käyttävät henkilöt saattavat kokea jonkinlaisia haittavaikutuksia. - Älä laita keittoalueille metalliesineitä, kuten keittiövälineitä (veitsiä, haarukoita, lusikoita, kattilankansia jne.), sillä ne voivat kuumentua. - Laitteen alle on ehdottomasti asennettava välilevy (ei sisälly toimitukseen). - Jos keittotason pinta vaurioituu (lasiin tulee säröjä tai halkeamia), älä käytä laitetta, vaan ota yhteys huoltoon. - Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa. Kodinkoneiden käytöstäpoisto ja hävittäminen - Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tee laite käyttökelvottomaksi ennen sen käytöstäpoistoa leikkaamalla virtajohto irti. - Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. FI92

2 book Page 93 Thursday, June 25, :59 PM YMPÄRISTÖNSUOJELU Pakkauksen hävittäminen Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista, ja siinä on kierrätysmerkki ( ). Pakkausmateriaaleja ei saa heittää ympäristöön, vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tuotteen käytöstäpoisto ja hävittäminen Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen. Energiansäästö Parhaan tuloksen saavuttamiseksi: Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta. Käytä vain sellaisia kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen. Mikäli mahdollista, peitä kattila kannella kypsennyksen ajaksi (paitsi 6th Sense -toiminnossa). Käyttämällä painekattilaa voit vähentää edelleen energiankulutusta ja lyhentää kypsymisaikaa. (Älä käytä painekattilaa 6th Sense -toiminnossa.) Aseta keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - Tämä laite on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, ja se vastaa määräystä ( ) nro 1935/2004. Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräyksiä (korvaa määräyksen 73/23/ETY sekä sen myöhemmät lisäykset) sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimuksia. ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole oikean kokoisia. Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa on merkintä soveltuvuudesta käytettäväksi induktiokeittotasoilla (esim. INDUCTION) (katso viereinen kuva). Laita kattila valitulle keittoalueelle ennen kuin kytket keittotason toimintaan. ENTISTEN KATTILOIDEN TARKISTAMINEN OK EI Tarkista magneetin avulla kattiloiden soveltuvuus käyttöön induktiokeittotasolla: kattilat eivät ole sopivia, jos magneetti ei tartu niihin. - Varmista, että kattiloiden pohja ei ole rosoinen. Epätasainen pohja voi naarmuttaa keittotason pintaa. Tarkista astiat. - Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle. Seurauksena voi olla vaurioita. KEITTOASTIAN POHJAN SUOSITELTAVAT LÄPIMITAT XL 30 cm 14 cm 30 cm XL 28 cm 18 cm 14 cm (kaksoisalue) 28 cm L 24 cm 17 cm 24 cm L 21 cm 15 cm 21 cm M 18 cm 14 cm 18 cm S 14,5 cm 11 cm 14,5 cm TÄRKEÄÄ: Keittoastian pohjan läpimitat keittoalueilla, joilla voidaan käyttää 6th Sense -toimintoa, on mainittu kappaleessa 6th Sense -toiminto. FI93

3 book Page 94 Thursday, June 25, :59 PM ASENNUS Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. KALUSTEEN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN - Asenna keittotason alle välilevy. VAROITUS - Laitteen pohjapuoli ei saa olla kosketettavissa asennuksen jälkeen. - Jos keittotason alle asennetaan uuni, välilevyä ei tarvita. min 20 Keittotason alapinnan ja välilevyn välisen etäisyyden tulee olla kuvassa näkyvien mittojen mukainen. min 5 Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi keittotason ja kalusteen yläreunan välissä olevaa pientä rakoa ei saa tukkia. Leikkaa kalusteeseen aukot ennen kuin sijoitat keittotason siihen ja poista huolellisesti kaikki lastut ja sahanpurut. SÄHKÖLIITÄNTÄ - Kytke laite irti sähköverkosta. VAROITUS - Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja, joka tuntee voimassa olevat asennus- ja turvallisuusmääräykset. - Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi. - Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta. - Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. - Älä käytä jatkojohtoja. Kytkentä liitäntäkoteloon Käytä sähköliitännässä kaapelityyppiä H05RR-F alla olevan taulukon mukaisesti. min 5 Johtimet Lukumäärä x koko ~ + 3 x 4 mm V ~ + 3 X 4 mm 2 (vain Australia) 3 ~ + 4 X 1,5 mm V 3N ~ + 5 X 1,5 mm V 2N ~ + 4 X 1,5 mm 2 A B C 400 V 3N ~ ~ V ~ (vain Australia) ~ (vain Iso-Britannia) 400 V 2N ~ 3 ~ (vain Belgia) 400 V 2N ~ (vain Alankomaat) Kytke keltavihreä maadoituskaapeli liittimeen, jossa on merkintä. Tämän kaapelin on oltava muita pitempi. 1. Irrota liitäntäkotelon kansi (A) avaamalla ruuvi ja laita kansi liitäntäkotelon saranaan (B). 2. Kuori noin 70 mm virtajohdon vaippaa. 3. Kuori noin 10 mm johtimien vaippaa. Työnnä virtajohto kaapelin vedonpoistimeen ja kytke johtimet liitäntäkoteloon sen vierellä olevan kaavion mukaisesti. 4. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen. 5. Sulje kansi (C) ja ruuvaa se kiinni koteloon aikaisemmin irrottamallasi ruuvilla - kohta (1). Aina kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, se suorittaa muutaman sekunnin pituisen automaattisen tarkistuksen. Jos keittotasossa on valmiina virtajohto, noudata johtoon kiinnitetyn tarran ohjeita. Kytke laite sähköverkkoon moninapaisen verkkokytkimen kautta, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm. FI94

4 book Page 95 Thursday, June 25, :59 PM KÄYTTÖOHJE Käyttöpaneelin kuvaus Käyttöpaneelissa on kosketuspainikkeet. Painikkeita käytetään painamalla vastaavaa symbolia (kevyt kosketus riittää). Keittoalueiden valitseminen ja kytkeminen toimintaan Ensimmäinen käyttökerta / käyttö sähkökatkon jälkeen Kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, käyttöpaneeli on lukittu (painikkeen merkkivalo palaa). Vapauta käyttöpaneelin lukitus painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo sammuu ja keittotasoa voidaan käyttää normaalisti. Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta Keittotaso kytketään toimintaan painamalla painiketta noin kahden sekunnin ajan. Painikkeen merkkivalo syttyy ja kutakin keittoaluetta vastaavan ympyrän sisällä näkyy viiva. Keittotaso kytketään pois toiminnasta koskettamalla samaa painiketta, kunnes virta katkeaa. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta. i Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta Automaattitoimintojen käyttö Liukusäädin Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Keittoalueiden kytkeminen toimintaan ja lämpötilan säätäminen Ilmaisee, että jokin automaattitoiminto on käytössä Keittoalueen ajastin Keittoalueen valintapainike ja valitun keittoalueen/tehotason näyttö Liukusäädin (tehotason asettaminen) Ajastimen asettaminen Keittotason kytkeminen taukotilaan Käyttöpaneelin lukitseminen Muuntuvan keittoalueen käyttö Kun keittotaso on kytketty toimintaan, laita valitulle keittoalueelle keittoastia. Keittoalue aktivoidaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta: ympyrän sisälle tulee näkyviin numero 5, joka vastaa keskimääräistä tehotasoa. Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Jos keittoastia ei ole sopiva käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos astia on asetettu väärin tasolle tai jos astia on vääränkokoinen, näytössä näkyy viesti: ei kattilaa (katso viereinen kuva). Ellei kattilaa tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Tehotasoa säädetään siirtämällä sormea vaakatasossa liukusäätimen päällä. Ympyrän sisällä näkyvä numero muuttuu liukusäätimen päällä liikkuvan sormen sijainnin mukaisesti minimiarvon 1 ja maksimiarvon 9 välillä. Tehostintoiminto voidaan kytkeä liukusäätimellä painamalla kohtaa BOOST (näytössä näkyy P). Jos useampia keittoalueita on kytketty toimintaan, liukusäätimellä voidaan säätää valitun keittoalueen tehotaso. Valittuna olevan keittoalueen tunnistaa tehonäytön alapuolella oikealla nkyvästä valopisteestä. Keittoalue valitaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta. Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta Valitse poiskytkettävä keittoalue painamalla vastaavaa pyöreää painiketta (tehonäytön alapuolella oikealla oleva valopiste syttyy). Paina liukusäätimen kohtaa OFF. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Jos keittoalue on kuuma, ympyrän sisällä näkyy H-kirjain. H ilmaisee jälkilämpöä. Jokaisella keittoalueella on oma jälkilämmön merkkivalonsa. Merkkivalo ilmaisee keittoalueet, joiden lämpötila on vielä korkea. Kun keittoalue jäähtyy, merkkivalo sammuu. FI95

5 book Page 96 Thursday, June 25, :59 PM Ajastimen valinta Ajastin on aikakytkin, jonka avulla voit asettaa enintään 99 minuutin pituisen toiminta-ajan. Valitse ajastettava keittoalue (valopiste syttyy tehonäytön alapuolella oikealla) ja aseta haluamasi aika ajastintoiminnon painikkeilla + ja -. Asetettu aika minuutteina näkyy keittoalueen näytön vieressä. Ajastin käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua (keittoalueen valinnan ilmaiseva piste alkaa vilkkua). Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Ajastimen käytön ohjeet 6th Sense -toiminnon yhteydessä löytyvät seuraavilla sivuilla olevasta 6th Sense -toiminnon kuvauksesta. Käyttöpaneelin lukitseminen Lukitustoiminto lukitsee keittotason painikkeet, jotta sitä ei voi vahingossa kytkeä toimintaan (esimerkiksi puhdistuksen aikana). Paina kolmen sekunnin ajan painiketta. Merkkiääni ja lukon symbolin yläpuolella oleva merkkivalo ilmaisevat toiminnon kytkennän. Käyttöpaneeli on lukittu ja vain laitteen kytkeminen pois toiminnasta on sallittu. Lukitus poistetaan käytöstä samalla tavalla kuin se kytketään toimintaan. Valopiste sammuu ja keittotaso on taas käytettävissä. TÄRKEÄÄ: Jos symbolin alapuolella olevan painikkeen päällä on vettä, ylikiehunutta nestettä tai muuta ainetta, käyttöpaneelin lukitus voi kytkeytyä tai vapautua itsestään. Tauko Tällä toiminnolla keittotaso voidaan kytkeä pois toiminnasta väliaikaisesti ja kytkeä taas toimintaan samoilla asetuksilla (6th Sense -toimintoa ja ajastimen asetuksia lukuun ottamatta). Paina painiketta. Tehonäyttöjen tilalle vaihtuu vilkkuva. Toimintaa jatketaan painamalla uudelleen painiketta. Flexible Zone (muuntuva keittoalue) Tällä toiminnolla voidaan yhdistää kaksi keittoaluetta ja säätää ja käyttää niitä yhdessä. Toiminto sopii hyvin käytettäessä soikeita, suorakulmaisia tai pitkulaisia keittoastioita (pohjan koko enintään 40x18 cm). Kytke keittotaso toimintaan ja paina painiketta. Kahden keittoalueen näytöissä näkyy tehotaso 5. Kumpikin tehotason vieressä oleva valopiste palaa ilmaisten, että valittuna on yksi ainoa keittoalue. Tehotasoa säädetään siirtämällä sormea liukusäätimen päällä. Ympyrän sisällä näkyvä numero muuttuu liukusäätimen päällä olevan sormen sijainnin mukaisesti minimiarvon 1 ja maksimiarvon 9 välillä. Muuntuvan keittoalueen toiminto kytketään pois käytöstä painamalla painiketta. Keittoalueet palaavat yksittäiseen toimintaan. Keittotaso kytketään pois toiminnasta painamalla kohtaa OFF. Kun muuntuvan keittoalueen (Flexible Zone) toiminto on käytössä, tehostintoimintoa (Booster) ja 6th Sense -toimintoa ei voi käyttää. Kun ajastin asetetaan, sen symboli näkyy ylimmän keittotason näytön vieressä. i Automaattitoimintojen kuvaus Keittotasossa on automaattitoimintoja, jotka voidaan yhdistää keittoalueisiin. Käytettävissä olevien toimintojen symbolit näkyvät kunkin keittoalueen valintapainikkeen vieressä. Aina kun jokin automaattitoiminto valitaan, symbolin vierellä syttyy merkkivalo ja valitun keittoalueen näyttöön tulee kirjain A. Simmering (haudutus) Simmering-toiminto säätää valitun keittoalueen automaattisesti tehotasolle, joka pitää yllä jatkuvasti kevyen kiehumisen. Aseta kattila keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse kyseinen keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla liukusäätimen kohtaa OFF. Melting (sulatus) Tämä toiminto pitää keittoalueen alhaisessa ja tasaisessa lämpötilassa. Aseta keittoastia keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse kyseinen keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla liukusäätimen kohtaa OFF. 6th Sense -toiminto 6th Sense -toiminto valitsee automaattisesti sopivan tehotason, jolla vesi kuumenee kiehumispisteeseen. Kun kiehumispiste on saavutettu, laitteesta kuuluu merkkiääni. Aseta vettä sisältävä kattila keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Kuumennuksen aikana keittoalueen näytössä näkyy liikkuva kuva. Jotta 6th Sense -toiminto toimii oikein, huomioi seuraavat asiat: i - käytä ainoastaan vettä (huoneenlämpöistä), - älä lisää suolaa, ruoka-aineksia tai mausteita (ennen kuin kiehumispiste on saavutettu), - älä muuta keittoalueen tehotasoa äläkä poista tai siirrä kattilaa, - käytä kattiloita, joiden pohjan läpimitta on korkeintaan 1 cm:n suurempi tai pienempi kuin keittoalueen läpimitta, - täytä keittoastia vähintään 1/3-täyteen, ei koskaan täyteen asti, Huomioi lisäksi seuraavat ohjeet parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi: - älä peitä kattilaa kannella, kun käytät 6th Sense -toimintoa, - älä käytä painekattilaa keittoalueella, johon on kytketty 6th Sense -toiminto, - älä käynnistä 6th Sense -toimintoa, jos keittoalue on vielä kuuma (näytössä näkyy H-kirjain). FI96

6 book Page 97 Thursday, June 25, :59 PM Kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, keittotasosta kuuluu merkkiääni. Merkkiääni kuuluu toistuvasti kolme kertaa säännöllisin väliajoin. Toisen merkkiäänen jälkeen kiehumisaikaa laskeva ajastin käynnistyy automaattisesti. Kolmannen merkkiäänen jälkeen keittotaso valitsee automaattisesti alemman tehotason, joka pitää kiehumisen yllä. Tämän jälkeen voit lisätä haluamasi ruoka-ainekset, asettaa ajastimen tai muuttaa tehotasoa. Jos tehotasoa muutetaan tai keittotaso asetetaan taukotilaan, 6th Sense -toiminto poistuu käytöstä. Toiminto poistuu käytöstä, jos keittotaso asetetaan taukotilaan. i - Keittotaso ohjaa 6th Sense -toimintoa ja tehostimen tasoja automaattisesti, minkä vuoksi joissakin tilanteissa tehostusta ei voi kytkeä toimintaan, kun 6th Sense -toiminto on jo kytketty toimintaan. - Käytössä olevan kattilan laatu voi vaikuttaa 6th Sense -toiminnon tehoon. PUHDISTUS - Älä käytä puhdistuksessa höyrypesulaitetta. VAROITUS - Varmista ennen puhdistamisen aloittamista, että kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta eikä näytössä enää näy jälkilämmön merkkiä (H). TÄRKEÄÄ: Älä käytä karheita sieniä tai teräsvillaa. Tällaisten välineiden käyttö voi ajan myötä vahingoittaa lasia. Anna keittotason ensin jäähtyä ja puhdista se sitten ruokaroiskeista ja tahroista jokaisen käytön jälkeen. Sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat vahingoittavat keittotasoa, ja ne on poistettava heti. Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa. Käytä pehmeää liinaa, talouspaperia tai keittotason puhdistukseen tarkoitettuja erikoistuotteita (noudata valmistajan ohjeita). VIANMÄÄRITYS Lue käyttöohjeet ja noudata niitä. Kytke keittotaso sähköverkkoon ja tarkista, ettei kyseessä ole sähkökatko. Kuivaa pinta huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Jos näytössä näkyy numeroita ja kirjaimia sisältävä koodi kytkettäessä keittotasoa toimintaan, noudata seuraavan taulukon ohjeita. Ellei keittotasoa voi kytkeä pois toiminnasta käytön jälkeen, kytke se irti sähköverkosta. VIRHEKOODI KUVAUS MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE Keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta ja 10 sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki 30 sekunnin välein. Kytkimet ovat jatkuvasti painettuna. C81, C82, C83 Käyttöpaneeli kytkeytyy pois toiminnasta liian korkean lämpötilan vuoksi. Käyttöpaneelilla on vettä tai keittiövälineitä. Sisäisten elektroniikkaosien lämpötila on liian korkea. F42 tai F43 Keittotason liitäntäjännite ei ole oikea. Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä poikkeavan jännitteen. F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoita virhekoodi. F60, F61, F62, F63, F64 HUOLTOPALVELU Puhdista käyttöpaneeli. Odota, että keittotaso jäähtyy ennen kuin käytät sitä uudelleen. Irrota laite sähköverkosta ja tarkista liitäntä. Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: 1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Lue ohjeet kohdasta Vianmääritys. 2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan ja tarkista, onko vika poistunut. Jos vika ei yllä mainittujen tarkistusten jälkeen ole korjautunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita aina: lyhyt häiriön kuvaus, laitteen tyyppi ja malli, huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numerosarja), joka on merkitty laitteen alle (metallilevyyn). Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin. tarkka osoitteesi, puhelinnumerosi. Liimaa tähän toinen tuotetietotarroista, jotka on liitetty takuukortin mukaan. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (tällöin voit olla varma, että varaosina käytetään alkuperäisiä varaosia). FI97

7 book Page 98 Thursday, June 25, :59 PM TEHOTAULUKKO Maksimiteho Korkea tehotaso Keskimääräinen tehotaso Alhainen tehotaso Tehotaso Kypsennystapa Tehotason käyttö (suuntaa-antava, käytössä kertyvä kokemus ja ruoanvalmistustottumukset vaikuttavat myös tehotason valintaan) Tehostin Nopea kuumennus 8-9 Paistaminen - keittäminen Ruskistaminen - kuullottaminen - keittäminen - grillaaminen Ruskistaminen - kypsentäminen - hauduttaminen - kuullottaminen - grillaaminen Kypsentäminen - hauduttaminen - kuullottaminen - grillaaminen Kypsentäminen - kiehuttaminen - saostaminen - sekoittaminen Ruokien nopea kuumennus, veden kuumennus kiehumispisteeseen tai nesteiden nopea kuumennus Ruskistaminen, kypsennyksen aloittaminen, pakastetuotteiden paistaminen, nopea keittäminen Ruskistaminen, kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaus (lyhyen aikaa, 5-10 minuuttia) Kuullotus, kevyen kiehunnan ylläpito, kypsennys ja grillaus (jonkin aikaa, -20 minuuttia), varusteiden kuumennus Hauduttaminen, varovainen keittäminen, kypsennys (pitkän aikaa). Kastikkeen sekoittaminen pastaan Pitkä kypsennys (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittaminen pastaan Pitkä kypsennys (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito) 1-2 Pehmennys - sulatus Voin pehmennys, suklaan sulatus, pienikokoisten pakasteiden sulatus 1 Lämpimänäpito - sekoittaminen Valmiiden ruokien lämpimänäpito, tarjoiluastioiden lämpimänäpito tai risoton viimeistely OFF Nollateho Laskualusta Keittotaso valmiustilassa tai kytketty pois toiminnasta (mahdollinen jälkilämpö, jonka merkkinä on H-kirjain) Toiminto Simmering (haudutus) Melting (sulatus) 6th Sense Kuudes aisti veden keittäminen Toiminnon kuvaus Automaattisesti sopiva tehotaso ruokien pitkään jatkuvaan keittämiseen. Sopii tomaatti- tai jauhelihakastikkeen ja keittojen keittämiseen. Pitää kypsennystason vakiona (sopii hyvin vesihaudekypsennykseen). Estää ruoan ylikiehumisen tai pohjaanpalamisen, jotka ovat tyypillisiä tällaisten ruokien valmistuksessa. Automaattisesti sopiva tehotaso arkojen tuotteiden varovaiseen sulattamiseen. Ei vaaranna makua ja tuoksua (suklaa, voi jne.). Ilmoittaa automaattisesti, kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, minkä jälkeen tehotaso alenee arvoon, jossa kiehuminen pidetään yllä, kunnes ruoka-aineet lisätään. Kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, laitteesta kuuluu merkkiääni, jolloin halutut ainekset voidaan lisätä (esim. mausteet, pasta, riisi, vihannekset, kypsennettävä liha ja kala). Voidaan käyttää myös astioiden steriloinnissa. Flexible Zone (muuntuva keittoalue) Tämä toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jolloin voidaan käyttää suorakulmaisia ja soikeita keittoastioita tai ritilöitä hyödyntäen koko alue. Suurikokoisten ruokien grillaus (kala, vartaat, vihannekset, pihvit, makkarat). Paistirullien tai kokonaisen kalan kypsennys kattilassa tai padassa yleensä kastikkeessa tai lihaliemessä. FI98

8 book Page 99 Thursday, June 25, :59 PM KYPSENNYSTAULUKKO Ruoka Pasta, riisi Vihannekset, palkokasvit Liha Kala Kananmunat Kastikkeet Jälkiruoat, kiisselit Ruokalaji tai kypsennystapa Tehotaso ja kypsennyksen vaiheet Ensimmäinen vaihe Tehotaso Toinen vaihe Tehotaso Tuore pasta Veden kuumennus Tehostin - 9 Kuiva pasta Veden kuumennus Tehostin - 9 Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito Keitetty riisi Veden kuumennus Tehostin - 9 Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito 5-6 Risotto Kuullotus ja paahtaminen 7-8 Kypsennys 4-5 Keitetyt Veden kuumennus Tehostin - 9 Keittäminen 6-7 Paistetut Öljyn kuumennus 9 Paistaminen 8-9 Nopea paisto Varusteen kuumentaminen 7-8 Kypsennys 6-7 Haudutus Varusteen kuumentaminen 7-8 Kypsennys 3-4 Ruskistus Varusteen kuumentaminen 7-8 Pinnan ruskistus 7-8 Paisti Lihan ruskistaminen öljyssä (jos käytät voita, valitse 7-8 Kypsennys 3-4 Parilointi Parilan esikuumennus 7-8 Parilointi molemmin puolin 7-8 Ruskistus Pata/muhennos Kypsennys Kypsennys 3-4 Parilointi Parilan esikuumennus 7-8 Kypsennys 7-8 Pata/muhennos 7-8 Kypsennys 3-4 Paistettu Öljyn tai rasvan kuumennus 8-9 Paistaminen 7-8 Munakkaat Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa 6 Kypsennys 6-7 Omeletit Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa 6 Kypsennys 5-6 Keitot Veden kuumennus Tehostin - 9 Kypsennys 5-6 Pannukakku Voin kuumennus pannussa 6 Kypsennys 6-7 Tomaatti Jauhelihakastike Maitokastike Pohjan valmistus (voin sulatus ja jauhojen lisääminen) 6-7 Kypsennys Kypsennys Kuumennus kiehumispisteeseen ja kevyen kiehumisen ylläpito Vaniljakiisseli Maidon kuumennus kiehumispisteeseen 4-5 Kevyen kiehumisen ylläpito 4-5 Vanukkaat Maidon kuumennus kiehumispisteeseen 4-5 Kevyen kiehumisen ylläpito 2-3 Riisipuuro Maidon kuumennus 5-6 Kypsennys FI99

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm A 56 mm Min. 5 mm 52 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56 mm 49 mm 6 mm B 56 mm Min. 5 mm 52 mm 483 mm 65 mm 553 mm 51 mm +1 3 mm 49 mm 513 mm 653 mm 56 mm 49 mm 6 mm C 75 mm Min.

Lisätiedot

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 319252FIN.fm Page 81 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä, uuden keittotasosi turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja. Lue tarkkaavaisesti

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.bauknecht.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja

Lisätiedot

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu

SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

210 mm 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 210 mm 180 mm. 145 mm. 145 mm. 210 mm. 210 mm. 145 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 210 mm 180 mm. 145 mm. 145 mm. 210 mm. 210 mm. 145 mm. 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 1 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Lisätiedot

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa:

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.whirlpool.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode d'emploi Page 24 NEDERLANDS Installatie Pagina 32 Gebruiksaanwijzing

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ YMPÄRISTÖNSUOJELU KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS JA HUOLTO VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 210 mm 210 mm 210 mm 180 mm 180 mm 210 mm 180 mm 180 mm 240 mm 210 mm 240 mm 210 mm 260 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 280/180 mm 180 mm 240 mm 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Lisätiedot

FIN.fm Page 28 Monday, October 11, :19 AM KÄYTTÖOHJEET

FIN.fm Page 28 Monday, October 11, :19 AM KÄYTTÖOHJEET 41902033FIN.fm Page 28 Monday, October 11, 2010 11:19 AM KÄYTTÖOHJEET ENNEN KERAAMISEN KEITTOTASON KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUNEUVOJA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ

Lisätiedot

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa:

VAARA VAROITUS. Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.whirlpool.eu OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH Installation Seite 15 Bedienungsanleitung Seite 17 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode

ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH Installation Seite 15 Bedienungsanleitung Seite 17 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH Installation Seite 15 Bedienungsanleitung Seite 17 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode d emploi Page 25 NEDERLANDS Installatie Pagina 31

Lisätiedot

ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS

ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS KÄYTTÖOHJE ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ YMPÄRISTÖNSUOJELU VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA LIEDEN VARUSTEET KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Lisätiedot

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

SUOMI Installation Page 4 Käyttöohje Page

SUOMI Installation Page 4 Käyttöohje Page SUOMI Installation Page 4 Käyttöohje Page TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ HUOLEHTIA OMASTA JA MUIDEN TURVALLISUUDESTA Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 25 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 25 Mode 0 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 25 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 35

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min 1 KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010 5 min 5 Käyttöohje Tärkeää! Lue koko ohje ennen keittotason käyttöä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnistaminen Tunnista keittotasosi malli ( a,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä:

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FIN.fm Page 25 Tuesday, May 9, :16 AM KÄYTTÖOHJE

FIN.fm Page 25 Tuesday, May 9, :16 AM KÄYTTÖOHJE 41902007FIN.fm Page 25 Tuesday, May 9, 2006 11:16 AM KÄYTTÖOHJE ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ YMPÄRISTÖNSUOJELU VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA LIEDEN

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuusohjeet 2 Ympäristönsuojelu 2 Laitteen kuvaus 3. 1 / LAITTEEN ASENNUS Oikea sijoittaminen 4 Upotus 4 Liitäntä 5

Käyttöturvallisuusohjeet 2 Ympäristönsuojelu 2 Laitteen kuvaus 3. 1 / LAITTEEN ASENNUS Oikea sijoittaminen 4 Upotus 4 Liitäntä 5 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖOHJE F08922010004 Käyttöturvallisuusohjeet 2 Ympäristönsuojelu 2 Laitteen kuvaus 3 1 / LAITTEEN ASENNUS Oikea sijoittaminen 4 Upotus 4 Liitäntä 5 2 / LAITTEEN KÄYTTÖ Pinnan kuvaus

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F08922010004 LIESITASO

KÄYTTÖOHJE F08922010004 LIESITASO KÄYTTÖOHJE F08922010004 LIESITASO SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖOHJE F08922010004 Käyttöturvallisuusohjeet 2 Ympäristönsuojelu 2 Laitteen kuvaus 3 1 / LAITTEEN ASENNUS Oikea sijoittaminen 4 Upotus 4 Liitäntä

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot