SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu"

Transkriptio

1 book Page 92 Thursday, June 25, :59 PM SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohje Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VARMISTA OMASI SEKÄ MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä on turvallisuuteen liittyvä vaaran merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuvasta mahdollisesta vaarasta. Kaikkien turvallisuutta koskevien ohjeiden edellä on vaaran merkki sekä toinen seuraavista vaaraa ilmaisevista sanoista: VAARA VAROITUS Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, ellei sitä vältetä. Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, ellei sitä vältetä. Kaikissa turvallisuutta koskevissa ohjeissa kuvataan mahdollinen vaara sekä se, miten laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen riskiä voidaan vlttää. Noudata tarkasti seuraavia ohjeita: - Laite tulee kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista. - Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin. - Laite on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. - Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan. - Asennus on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen vain, jos järjestelmässä on moninapainen verkkokytkin, jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm. - Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. - Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä laitteen virtajohdosta. - Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän ulottuvilla. - Älä koske laitteeseen märillä kehon osilla äläkä käytä sitä ollessasi paljain jaloin. - Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitalouksissa. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. - Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käyttöön. - Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi laitteen käytön aikana. Lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ja lapsia on valvottava, jotta he eivät käytä laitetta leikissään. - Laitteen lämpövastukset voivat aiheuttaa palovammoja käytön aikana ja käytön jälkeen. Älä koske niihin. Vältä kosketusta pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet. - Käytä uunikintaita tarttuessasi kattilaan tai varusteisiin. Varo koskettamasta lämpövastuksiin. - Älä laita laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja. Ne voivat syttyä palamaan, jos laite kytketään vahingossa toimintaan. - Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo ruoanvalmistusta, jos ruoka sisältää paljon rasvaa tai öljyä. - Tämä laite vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei kuitenkaan ole suositeltavaa käyttää laitetta. Valmistaja ei pysty takaamaan, että kaikki markkinoilla olevat sydämentahdistimet vastaavat voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä siten, että haitallista häirintää ei esiintyisi. Myös muunlaisia apuvälineitä, kuten kuulokojeita, käyttävät henkilöt saattavat kokea jonkinlaisia haittavaikutuksia. - Älä laita keittoalueille metalliesineitä, kuten keittiövälineitä (veitsiä, haarukoita, lusikoita, kattilankansia jne.), sillä ne voivat kuumentua. - Laitteen alle on ehdottomasti asennettava välilevy (ei sisälly toimitukseen). - Jos keittotason pinta vaurioituu (lasiin tulee säröjä tai halkeamia), älä käytä laitetta, vaan ota yhteys huoltoon. - Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa. Kodinkoneiden käytöstäpoisto ja hävittäminen - Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tee laite käyttökelvottomaksi ennen sen käytöstäpoistoa leikkaamalla virtajohto irti. - Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. FI92

2 book Page 93 Thursday, June 25, :59 PM YMPÄRISTÖNSUOJELU Pakkauksen hävittäminen Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista, ja siinä on kierrätysmerkki ( ). Pakkausmateriaaleja ei saa heittää ympäristöön, vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tuotteen käytöstäpoisto ja hävittäminen Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen. Energiansäästö Parhaan tuloksen saavuttamiseksi: Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta. Käytä vain sellaisia kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen. Mikäli mahdollista, peitä kattila kannella kypsennyksen ajaksi (paitsi 6th Sense -toiminnossa). Käyttämällä painekattilaa voit vähentää edelleen energiankulutusta ja lyhentää kypsymisaikaa. (Älä käytä painekattilaa 6th Sense -toiminnossa.) Aseta keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - Tämä laite on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, ja se vastaa määräystä ( ) nro 1935/2004. Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräyksiä (korvaa määräyksen 73/23/ETY sekä sen myöhemmät lisäykset) sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimuksia. ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole oikean kokoisia. Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa on merkintä soveltuvuudesta käytettäväksi induktiokeittotasoilla (esim. INDUCTION) (katso viereinen kuva). Laita kattila valitulle keittoalueelle ennen kuin kytket keittotason toimintaan. ENTISTEN KATTILOIDEN TARKISTAMINEN OK EI Tarkista magneetin avulla kattiloiden soveltuvuus käyttöön induktiokeittotasolla: kattilat eivät ole sopivia, jos magneetti ei tartu niihin. - Varmista, että kattiloiden pohja ei ole rosoinen. Epätasainen pohja voi naarmuttaa keittotason pintaa. Tarkista astiat. - Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle. Seurauksena voi olla vaurioita. KEITTOASTIAN POHJAN SUOSITELTAVAT LÄPIMITAT XL 30 cm 14 cm 30 cm XL 28 cm 18 cm 14 cm (kaksoisalue) 28 cm L 24 cm 17 cm 24 cm L 21 cm 15 cm 21 cm M 18 cm 14 cm 18 cm S 14,5 cm 11 cm 14,5 cm TÄRKEÄÄ: Keittoastian pohjan läpimitat keittoalueilla, joilla voidaan käyttää 6th Sense -toimintoa, on mainittu kappaleessa 6th Sense -toiminto. FI93

3 book Page 94 Thursday, June 25, :59 PM ASENNUS Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. KALUSTEEN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN - Asenna keittotason alle välilevy. VAROITUS - Laitteen pohjapuoli ei saa olla kosketettavissa asennuksen jälkeen. - Jos keittotason alle asennetaan uuni, välilevyä ei tarvita. min 20 Keittotason alapinnan ja välilevyn välisen etäisyyden tulee olla kuvassa näkyvien mittojen mukainen. min 5 Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi keittotason ja kalusteen yläreunan välissä olevaa pientä rakoa ei saa tukkia. Leikkaa kalusteeseen aukot ennen kuin sijoitat keittotason siihen ja poista huolellisesti kaikki lastut ja sahanpurut. SÄHKÖLIITÄNTÄ - Kytke laite irti sähköverkosta. VAROITUS - Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja, joka tuntee voimassa olevat asennus- ja turvallisuusmääräykset. - Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi. - Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta. - Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. - Älä käytä jatkojohtoja. Kytkentä liitäntäkoteloon Käytä sähköliitännässä kaapelityyppiä H05RR-F alla olevan taulukon mukaisesti. min 5 Johtimet Lukumäärä x koko ~ + 3 x 4 mm V ~ + 3 X 4 mm 2 (vain Australia) 3 ~ + 4 X 1,5 mm V 3N ~ + 5 X 1,5 mm V 2N ~ + 4 X 1,5 mm 2 A B C 400 V 3N ~ ~ V ~ (vain Australia) ~ (vain Iso-Britannia) 400 V 2N ~ 3 ~ (vain Belgia) 400 V 2N ~ (vain Alankomaat) Kytke keltavihreä maadoituskaapeli liittimeen, jossa on merkintä. Tämän kaapelin on oltava muita pitempi. 1. Irrota liitäntäkotelon kansi (A) avaamalla ruuvi ja laita kansi liitäntäkotelon saranaan (B). 2. Kuori noin 70 mm virtajohdon vaippaa. 3. Kuori noin 10 mm johtimien vaippaa. Työnnä virtajohto kaapelin vedonpoistimeen ja kytke johtimet liitäntäkoteloon sen vierellä olevan kaavion mukaisesti. 4. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen. 5. Sulje kansi (C) ja ruuvaa se kiinni koteloon aikaisemmin irrottamallasi ruuvilla - kohta (1). Aina kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, se suorittaa muutaman sekunnin pituisen automaattisen tarkistuksen. Jos keittotasossa on valmiina virtajohto, noudata johtoon kiinnitetyn tarran ohjeita. Kytke laite sähköverkkoon moninapaisen verkkokytkimen kautta, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm. FI94

4 book Page 95 Thursday, June 25, :59 PM KÄYTTÖOHJE Käyttöpaneelin kuvaus Käyttöpaneelissa on kosketuspainikkeet. Painikkeita käytetään painamalla vastaavaa symbolia (kevyt kosketus riittää). Keittoalueiden valitseminen ja kytkeminen toimintaan Ensimmäinen käyttökerta / käyttö sähkökatkon jälkeen Kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, käyttöpaneeli on lukittu (painikkeen merkkivalo palaa). Vapauta käyttöpaneelin lukitus painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo sammuu ja keittotasoa voidaan käyttää normaalisti. Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta Keittotaso kytketään toimintaan painamalla painiketta noin kahden sekunnin ajan. Painikkeen merkkivalo syttyy ja kutakin keittoaluetta vastaavan ympyrän sisällä näkyy viiva. Keittotaso kytketään pois toiminnasta koskettamalla samaa painiketta, kunnes virta katkeaa. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta. i Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta Automaattitoimintojen käyttö Liukusäädin Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Keittoalueiden kytkeminen toimintaan ja lämpötilan säätäminen Ilmaisee, että jokin automaattitoiminto on käytössä Keittoalueen ajastin Keittoalueen valintapainike ja valitun keittoalueen/tehotason näyttö Liukusäädin (tehotason asettaminen) Ajastimen asettaminen Keittotason kytkeminen taukotilaan Käyttöpaneelin lukitseminen Muuntuvan keittoalueen käyttö Kun keittotaso on kytketty toimintaan, laita valitulle keittoalueelle keittoastia. Keittoalue aktivoidaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta: ympyrän sisälle tulee näkyviin numero 5, joka vastaa keskimääräistä tehotasoa. Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Jos keittoastia ei ole sopiva käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos astia on asetettu väärin tasolle tai jos astia on vääränkokoinen, näytössä näkyy viesti: ei kattilaa (katso viereinen kuva). Ellei kattilaa tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Tehotasoa säädetään siirtämällä sormea vaakatasossa liukusäätimen päällä. Ympyrän sisällä näkyvä numero muuttuu liukusäätimen päällä liikkuvan sormen sijainnin mukaisesti minimiarvon 1 ja maksimiarvon 9 välillä. Tehostintoiminto voidaan kytkeä liukusäätimellä painamalla kohtaa BOOST (näytössä näkyy P). Jos useampia keittoalueita on kytketty toimintaan, liukusäätimellä voidaan säätää valitun keittoalueen tehotaso. Valittuna olevan keittoalueen tunnistaa tehonäytön alapuolella oikealla nkyvästä valopisteestä. Keittoalue valitaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta. Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta Valitse poiskytkettävä keittoalue painamalla vastaavaa pyöreää painiketta (tehonäytön alapuolella oikealla oleva valopiste syttyy). Paina liukusäätimen kohtaa OFF. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Jos keittoalue on kuuma, ympyrän sisällä näkyy H-kirjain. H ilmaisee jälkilämpöä. Jokaisella keittoalueella on oma jälkilämmön merkkivalonsa. Merkkivalo ilmaisee keittoalueet, joiden lämpötila on vielä korkea. Kun keittoalue jäähtyy, merkkivalo sammuu. FI95

5 book Page 96 Thursday, June 25, :59 PM Ajastimen valinta Ajastin on aikakytkin, jonka avulla voit asettaa enintään 99 minuutin pituisen toiminta-ajan. Valitse ajastettava keittoalue (valopiste syttyy tehonäytön alapuolella oikealla) ja aseta haluamasi aika ajastintoiminnon painikkeilla + ja -. Asetettu aika minuutteina näkyy keittoalueen näytön vieressä. Ajastin käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua (keittoalueen valinnan ilmaiseva piste alkaa vilkkua). Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Ajastimen käytön ohjeet 6th Sense -toiminnon yhteydessä löytyvät seuraavilla sivuilla olevasta 6th Sense -toiminnon kuvauksesta. Käyttöpaneelin lukitseminen Lukitustoiminto lukitsee keittotason painikkeet, jotta sitä ei voi vahingossa kytkeä toimintaan (esimerkiksi puhdistuksen aikana). Paina kolmen sekunnin ajan painiketta. Merkkiääni ja lukon symbolin yläpuolella oleva merkkivalo ilmaisevat toiminnon kytkennän. Käyttöpaneeli on lukittu ja vain laitteen kytkeminen pois toiminnasta on sallittu. Lukitus poistetaan käytöstä samalla tavalla kuin se kytketään toimintaan. Valopiste sammuu ja keittotaso on taas käytettävissä. TÄRKEÄÄ: Jos symbolin alapuolella olevan painikkeen päällä on vettä, ylikiehunutta nestettä tai muuta ainetta, käyttöpaneelin lukitus voi kytkeytyä tai vapautua itsestään. Tauko Tällä toiminnolla keittotaso voidaan kytkeä pois toiminnasta väliaikaisesti ja kytkeä taas toimintaan samoilla asetuksilla (6th Sense -toimintoa ja ajastimen asetuksia lukuun ottamatta). Paina painiketta. Tehonäyttöjen tilalle vaihtuu vilkkuva. Toimintaa jatketaan painamalla uudelleen painiketta. Flexible Zone (muuntuva keittoalue) Tällä toiminnolla voidaan yhdistää kaksi keittoaluetta ja säätää ja käyttää niitä yhdessä. Toiminto sopii hyvin käytettäessä soikeita, suorakulmaisia tai pitkulaisia keittoastioita (pohjan koko enintään 40x18 cm). Kytke keittotaso toimintaan ja paina painiketta. Kahden keittoalueen näytöissä näkyy tehotaso 5. Kumpikin tehotason vieressä oleva valopiste palaa ilmaisten, että valittuna on yksi ainoa keittoalue. Tehotasoa säädetään siirtämällä sormea liukusäätimen päällä. Ympyrän sisällä näkyvä numero muuttuu liukusäätimen päällä olevan sormen sijainnin mukaisesti minimiarvon 1 ja maksimiarvon 9 välillä. Muuntuvan keittoalueen toiminto kytketään pois käytöstä painamalla painiketta. Keittoalueet palaavat yksittäiseen toimintaan. Keittotaso kytketään pois toiminnasta painamalla kohtaa OFF. Kun muuntuvan keittoalueen (Flexible Zone) toiminto on käytössä, tehostintoimintoa (Booster) ja 6th Sense -toimintoa ei voi käyttää. Kun ajastin asetetaan, sen symboli näkyy ylimmän keittotason näytön vieressä. i Automaattitoimintojen kuvaus Keittotasossa on automaattitoimintoja, jotka voidaan yhdistää keittoalueisiin. Käytettävissä olevien toimintojen symbolit näkyvät kunkin keittoalueen valintapainikkeen vieressä. Aina kun jokin automaattitoiminto valitaan, symbolin vierellä syttyy merkkivalo ja valitun keittoalueen näyttöön tulee kirjain A. Simmering (haudutus) Simmering-toiminto säätää valitun keittoalueen automaattisesti tehotasolle, joka pitää yllä jatkuvasti kevyen kiehumisen. Aseta kattila keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse kyseinen keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla liukusäätimen kohtaa OFF. Melting (sulatus) Tämä toiminto pitää keittoalueen alhaisessa ja tasaisessa lämpötilassa. Aseta keittoastia keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse kyseinen keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla liukusäätimen kohtaa OFF. 6th Sense -toiminto 6th Sense -toiminto valitsee automaattisesti sopivan tehotason, jolla vesi kuumenee kiehumispisteeseen. Kun kiehumispiste on saavutettu, laitteesta kuuluu merkkiääni. Aseta vettä sisältävä kattila keittoalueelle, kytke keittotaso toimintaan ja valitse keittoalue. Paina painiketta. Näytössä näkyy A ja merkkivalo syttyy. Kuumennuksen aikana keittoalueen näytössä näkyy liikkuva kuva. Jotta 6th Sense -toiminto toimii oikein, huomioi seuraavat asiat: i - käytä ainoastaan vettä (huoneenlämpöistä), - älä lisää suolaa, ruoka-aineksia tai mausteita (ennen kuin kiehumispiste on saavutettu), - älä muuta keittoalueen tehotasoa äläkä poista tai siirrä kattilaa, - käytä kattiloita, joiden pohjan läpimitta on korkeintaan 1 cm:n suurempi tai pienempi kuin keittoalueen läpimitta, - täytä keittoastia vähintään 1/3-täyteen, ei koskaan täyteen asti, Huomioi lisäksi seuraavat ohjeet parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi: - älä peitä kattilaa kannella, kun käytät 6th Sense -toimintoa, - älä käytä painekattilaa keittoalueella, johon on kytketty 6th Sense -toiminto, - älä käynnistä 6th Sense -toimintoa, jos keittoalue on vielä kuuma (näytössä näkyy H-kirjain). FI96

6 book Page 97 Thursday, June 25, :59 PM Kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, keittotasosta kuuluu merkkiääni. Merkkiääni kuuluu toistuvasti kolme kertaa säännöllisin väliajoin. Toisen merkkiäänen jälkeen kiehumisaikaa laskeva ajastin käynnistyy automaattisesti. Kolmannen merkkiäänen jälkeen keittotaso valitsee automaattisesti alemman tehotason, joka pitää kiehumisen yllä. Tämän jälkeen voit lisätä haluamasi ruoka-ainekset, asettaa ajastimen tai muuttaa tehotasoa. Jos tehotasoa muutetaan tai keittotaso asetetaan taukotilaan, 6th Sense -toiminto poistuu käytöstä. Toiminto poistuu käytöstä, jos keittotaso asetetaan taukotilaan. i - Keittotaso ohjaa 6th Sense -toimintoa ja tehostimen tasoja automaattisesti, minkä vuoksi joissakin tilanteissa tehostusta ei voi kytkeä toimintaan, kun 6th Sense -toiminto on jo kytketty toimintaan. - Käytössä olevan kattilan laatu voi vaikuttaa 6th Sense -toiminnon tehoon. PUHDISTUS - Älä käytä puhdistuksessa höyrypesulaitetta. VAROITUS - Varmista ennen puhdistamisen aloittamista, että kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta eikä näytössä enää näy jälkilämmön merkkiä (H). TÄRKEÄÄ: Älä käytä karheita sieniä tai teräsvillaa. Tällaisten välineiden käyttö voi ajan myötä vahingoittaa lasia. Anna keittotason ensin jäähtyä ja puhdista se sitten ruokaroiskeista ja tahroista jokaisen käytön jälkeen. Sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat vahingoittavat keittotasoa, ja ne on poistettava heti. Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa. Käytä pehmeää liinaa, talouspaperia tai keittotason puhdistukseen tarkoitettuja erikoistuotteita (noudata valmistajan ohjeita). VIANMÄÄRITYS Lue käyttöohjeet ja noudata niitä. Kytke keittotaso sähköverkkoon ja tarkista, ettei kyseessä ole sähkökatko. Kuivaa pinta huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Jos näytössä näkyy numeroita ja kirjaimia sisältävä koodi kytkettäessä keittotasoa toimintaan, noudata seuraavan taulukon ohjeita. Ellei keittotasoa voi kytkeä pois toiminnasta käytön jälkeen, kytke se irti sähköverkosta. VIRHEKOODI KUVAUS MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE Keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta ja 10 sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki 30 sekunnin välein. Kytkimet ovat jatkuvasti painettuna. C81, C82, C83 Käyttöpaneeli kytkeytyy pois toiminnasta liian korkean lämpötilan vuoksi. Käyttöpaneelilla on vettä tai keittiövälineitä. Sisäisten elektroniikkaosien lämpötila on liian korkea. F42 tai F43 Keittotason liitäntäjännite ei ole oikea. Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä poikkeavan jännitteen. F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoita virhekoodi. F60, F61, F62, F63, F64 HUOLTOPALVELU Puhdista käyttöpaneeli. Odota, että keittotaso jäähtyy ennen kuin käytät sitä uudelleen. Irrota laite sähköverkosta ja tarkista liitäntä. Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: 1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Lue ohjeet kohdasta Vianmääritys. 2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan ja tarkista, onko vika poistunut. Jos vika ei yllä mainittujen tarkistusten jälkeen ole korjautunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita aina: lyhyt häiriön kuvaus, laitteen tyyppi ja malli, huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numerosarja), joka on merkitty laitteen alle (metallilevyyn). Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin. tarkka osoitteesi, puhelinnumerosi. Liimaa tähän toinen tuotetietotarroista, jotka on liitetty takuukortin mukaan. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (tällöin voit olla varma, että varaosina käytetään alkuperäisiä varaosia). FI97

7 book Page 98 Thursday, June 25, :59 PM TEHOTAULUKKO Maksimiteho Korkea tehotaso Keskimääräinen tehotaso Alhainen tehotaso Tehotaso Kypsennystapa Tehotason käyttö (suuntaa-antava, käytössä kertyvä kokemus ja ruoanvalmistustottumukset vaikuttavat myös tehotason valintaan) Tehostin Nopea kuumennus 8-9 Paistaminen - keittäminen Ruskistaminen - kuullottaminen - keittäminen - grillaaminen Ruskistaminen - kypsentäminen - hauduttaminen - kuullottaminen - grillaaminen Kypsentäminen - hauduttaminen - kuullottaminen - grillaaminen Kypsentäminen - kiehuttaminen - saostaminen - sekoittaminen Ruokien nopea kuumennus, veden kuumennus kiehumispisteeseen tai nesteiden nopea kuumennus Ruskistaminen, kypsennyksen aloittaminen, pakastetuotteiden paistaminen, nopea keittäminen Ruskistaminen, kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaus (lyhyen aikaa, 5-10 minuuttia) Kuullotus, kevyen kiehunnan ylläpito, kypsennys ja grillaus (jonkin aikaa, -20 minuuttia), varusteiden kuumennus Hauduttaminen, varovainen keittäminen, kypsennys (pitkän aikaa). Kastikkeen sekoittaminen pastaan Pitkä kypsennys (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittaminen pastaan Pitkä kypsennys (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito) 1-2 Pehmennys - sulatus Voin pehmennys, suklaan sulatus, pienikokoisten pakasteiden sulatus 1 Lämpimänäpito - sekoittaminen Valmiiden ruokien lämpimänäpito, tarjoiluastioiden lämpimänäpito tai risoton viimeistely OFF Nollateho Laskualusta Keittotaso valmiustilassa tai kytketty pois toiminnasta (mahdollinen jälkilämpö, jonka merkkinä on H-kirjain) Toiminto Simmering (haudutus) Melting (sulatus) 6th Sense Kuudes aisti veden keittäminen Toiminnon kuvaus Automaattisesti sopiva tehotaso ruokien pitkään jatkuvaan keittämiseen. Sopii tomaatti- tai jauhelihakastikkeen ja keittojen keittämiseen. Pitää kypsennystason vakiona (sopii hyvin vesihaudekypsennykseen). Estää ruoan ylikiehumisen tai pohjaanpalamisen, jotka ovat tyypillisiä tällaisten ruokien valmistuksessa. Automaattisesti sopiva tehotaso arkojen tuotteiden varovaiseen sulattamiseen. Ei vaaranna makua ja tuoksua (suklaa, voi jne.). Ilmoittaa automaattisesti, kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, minkä jälkeen tehotaso alenee arvoon, jossa kiehuminen pidetään yllä, kunnes ruoka-aineet lisätään. Kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, laitteesta kuuluu merkkiääni, jolloin halutut ainekset voidaan lisätä (esim. mausteet, pasta, riisi, vihannekset, kypsennettävä liha ja kala). Voidaan käyttää myös astioiden steriloinnissa. Flexible Zone (muuntuva keittoalue) Tämä toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jolloin voidaan käyttää suorakulmaisia ja soikeita keittoastioita tai ritilöitä hyödyntäen koko alue. Suurikokoisten ruokien grillaus (kala, vartaat, vihannekset, pihvit, makkarat). Paistirullien tai kokonaisen kalan kypsennys kattilassa tai padassa yleensä kastikkeessa tai lihaliemessä. FI98

8 book Page 99 Thursday, June 25, :59 PM KYPSENNYSTAULUKKO Ruoka Pasta, riisi Vihannekset, palkokasvit Liha Kala Kananmunat Kastikkeet Jälkiruoat, kiisselit Ruokalaji tai kypsennystapa Tehotaso ja kypsennyksen vaiheet Ensimmäinen vaihe Tehotaso Toinen vaihe Tehotaso Tuore pasta Veden kuumennus Tehostin - 9 Kuiva pasta Veden kuumennus Tehostin - 9 Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito Keitetty riisi Veden kuumennus Tehostin - 9 Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpito 5-6 Risotto Kuullotus ja paahtaminen 7-8 Kypsennys 4-5 Keitetyt Veden kuumennus Tehostin - 9 Keittäminen 6-7 Paistetut Öljyn kuumennus 9 Paistaminen 8-9 Nopea paisto Varusteen kuumentaminen 7-8 Kypsennys 6-7 Haudutus Varusteen kuumentaminen 7-8 Kypsennys 3-4 Ruskistus Varusteen kuumentaminen 7-8 Pinnan ruskistus 7-8 Paisti Lihan ruskistaminen öljyssä (jos käytät voita, valitse 7-8 Kypsennys 3-4 Parilointi Parilan esikuumennus 7-8 Parilointi molemmin puolin 7-8 Ruskistus Pata/muhennos Kypsennys Kypsennys 3-4 Parilointi Parilan esikuumennus 7-8 Kypsennys 7-8 Pata/muhennos 7-8 Kypsennys 3-4 Paistettu Öljyn tai rasvan kuumennus 8-9 Paistaminen 7-8 Munakkaat Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa 6 Kypsennys 6-7 Omeletit Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa 6 Kypsennys 5-6 Keitot Veden kuumennus Tehostin - 9 Kypsennys 5-6 Pannukakku Voin kuumennus pannussa 6 Kypsennys 6-7 Tomaatti Jauhelihakastike Maitokastike Pohjan valmistus (voin sulatus ja jauhojen lisääminen) 6-7 Kypsennys Kypsennys Kuumennus kiehumispisteeseen ja kevyen kiehumisen ylläpito Vaniljakiisseli Maidon kuumennus kiehumispisteeseen 4-5 Kevyen kiehumisen ylläpito 4-5 Vanukkaat Maidon kuumennus kiehumispisteeseen 4-5 Kevyen kiehumisen ylläpito 2-3 Riisipuuro Maidon kuumennus 5-6 Kypsennys FI99

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asennus TURVALLISUUS 4 Tärkeitä turvaohjeita 5 Vianetsintäopas 6 Varotoimenpiteet VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 7 Varusteet 8 Kunnossapito

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

EKI6551BO... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65

EKI6551BO... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65 EKI6551BO...... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET................................................. 3 2. LAITTEEN

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso

FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL FI Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso 1 Valmistaja pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti. Ohjeiden tekstit ja kuvat saattavat muuttua ilman ilmoitusta.

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

SISÄLTÖ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SIVU 138 ASENNUS SIVU 139 MINIKEITTIÖN LIITÄNTÄ SIVU 140 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 141

SISÄLTÖ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SIVU 138 ASENNUS SIVU 139 MINIKEITTIÖN LIITÄNTÄ SIVU 140 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 141 37055Afin.fm5 Page 137 Tuesday, July 27, 1999 6:32 PM SISÄLTÖ FIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SIVU 138 ASENNUS SIVU 139 MINIKEITTIÖN LIITÄNTÄ SIVU 140 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 141 JÄÄKAAPPI JÄÄKAAPIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

KERAAMINEN INDUKTIOLIESI MASTERCOOK KI2850FUT KÄYTTÖOHJE

KERAAMINEN INDUKTIOLIESI MASTERCOOK KI2850FUT KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN INDUKTIOLIESI MASTERCOOK KI2850FUT KÄYTTÖOHJE Liesi on seuraavien eurooppalaisdirektiivien mukainen: 2006/95/ЕС matalajännitelaitteet 2004/108/ЕС elektromagneettinen soveltuvuus. Huomio!

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot