KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yksikkö K21.7/2009/39 Kuopio KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA Heikki Lukkarinen Valkeisenlammen ympäristö Heikki Lukkarinen Geologian tutkimuskeskus

2

3 Valkeisenlammen ympäristö Kivi eri esiintymismuodoissaan on ollut kautta aikain kestävä rakennusmateriaali. Sitä on käytetty rakennusten kivijalkoihin ja seiniin, kadunreunoihin, katujen, pihojen ja torien päällystämiseen, siltoihin sekä muistomerkkeihin, kuten patsaisiin ja hautakiviin. Kuopiossa kivirakentaminen alkoi 1800-luvun loppuvuosikymmeninä, jolloin Kauppakadun varteen rakennettiin monta tiilirunkoista rakennusta. Niiden kivijalka ja sisäänkäyntien portaat ovat kivestä. Kuopion vanhin kivirakennus on jo vuonna 1815 valmistunut Tuomiokirkko. Tässä oppaassa käsitellään Valkeisenlammen ympäristön itäpuolen kivirakentamista. Oppaan rakennushistorialliset tiedot perustuvat teokseen Kuopion kaupungin rakennushistoria (Riekki 2005). Kivitieto perustuu oppaan laatijan tietämykseen, mutta myös olettamukseen. Oppaan lopussa olevassa Sanastossa on selitetty eri kivilajeja, rakennuskivitermejä sekä kiven käsittelytapoja ja työvälineitä. Valokuvat ovat oppaan tekijän ottamia. Kierrokselle lähdetään Kaupungin teatterin edestä. Aloituskohteena on entisen kasarmialueen rakennus Tulliportin ja Sairaalakadun kulmassa sekä pari 1800-luvulta peräisin olevaa rakennusta Kasarmikadun ja Tulliportinkadun kulmassa. Sieltä siirrytään Torikadulle ja edelleen entisen Läänin sairaalan rakennuksille. Sairaalalta kierros jatkuu Valkeisenpuistoon Valkeisenlammen itärannalle. Puistosta siirrytään lammen itärantaa pitkin lammen pohjoispäähän ja Niiralan koululle, josta palataan aloituspaikkaan. 1. Entinen upseeriperheiden asuinrakennus, Tulliportinkadun/Sairaalakadun kulma 12 venäläiselle upseeriperheelle vuonna 1915 valmistunut punatiilinen asuinrakennus (kuva 1a). Kivijalan alaosa on betonia (kuva 1b). Sen päällä olevat harkot ovat harmaata graniittis-granodioriittista kiveä. Rakennuksen tiiliseinät on muurattu ristilimittämällä. Kuva 1a. Upseeriperheiden asunto vuodelta Kuva 1b. Kivijalan betoninen alaosa. 2. Kalakukkoleipomo Hanna Partanen, Kasarmikatu 15 Kaksi vanhaa puurakennusta, joiden kivijalat edustavat vanhaa rakentamistyyliä. Tulliportinkadun varren rakennuksen kivijalan kivet ovat lohkottu varsin säännöllisiksi suorakaiteen muotoisiksi harkoiksi, joiden välissä on ohuehko laastisauma (kuva 2a). Kiven käsittelytavan perusteella rakennus on tehty 1870-luvun loppupuolella. Kasarmikadun rakennuksen kivijalan kivet sen sijaan ovat epäsäännöllisiä luonnonkiviä, joiden välissä on tilkkeenä pienempiä kivikappaleita ja runsaasti kalkkilaastia, jota on myöhemmin paikattu sementillä (kuva 2b). Kiven käsittelyn perusteella rakennus on ilmeisesti tehty ennen 1870-lukua. 1

4 Kuva 2a luvun kivijalka. Kuva 2b. Kivijalka ennen 1870-lukua. 3. Torikatu 26 Liike- ja asuintalo, jonka kivijalka on verhoiltu Nilsiän kvartsiittilaatoilla (kuvat 3a ja 3b). Kvartsiitti on alkuperältään noin miljoonaa vuotta sitten merenrantaan kerrostunutta kvartsihiekkaa. Geologisissa tapahtumissa noin miljoonaa vuotta sitten hiekoista kiteytyi kovaa liuskekiveä. Kvartsiittilaattoja käytetään sisä- ja ulkotilojen pintojen verhoiluun. Kuva 3a. Kvartsiittilaatoilla verhoiltu kivijalka. Kuva 3b. Kvartsiittilaattoja kivijalassa. 4. Entinen lääninsairaala Sairaalaa on rakennettu useassa vaiheessa. Valtio lunasti 1874 Kuopion lääninsairaalaa varten alueen Valkeisenlammen rannalta. Silloinen sairaala sijaitsi puurakennuksessa Lahdentaan, vuodesta 1925 alkaen Männistön, kaupunginosassa nykyisen Läänin vankilan vieressä. Sairaala-alueen vanhin rakennus tehtiin 1870-luvulla ja viimeisin laajennus on 1990-luvun alusta. Silloin valmistui Valkeisenkadun varteen vastapäätä Kaupungin teatteria arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnittelema funkishenkinen valkea rakennus. Sairaalan rakennukset ovat nykyisin Savonia-ammattikorkea-koulun terveysalan käytössä. Alueen vanhin sairaalarakennus, Läänin Sairashuone (kuva 4a), valmistui arkkitehti E. B. Löhrmanin laatimien piirustusten mukaan vuonna 1877, eli 132 vuotta sitten. Rakentajina olivat osaksi lääninvankilan vangit ja osaksi vapaaehtoiset, jotka pyrkivät valmistumaan rakennusalan ammattimiehiksi. Töitä johti lääninarkkitehti Ferdinand Öhman. Tiiliseinäisen rakennuksen sokkeli eli kivijalka on pääasiassa piikattupintaista, mustaa diabaasikiveä, mutta ikkunoiden kohdalla kivi on harmaata graniittia (kuva 4b). Sisäänkäynnin porrasaskelmat ja porraspielet ovat harmaata, ristipäähakattua graniittia. 2

5 Kuva 4a. Lääninsairashuone vuodelta Kuva 4b. Piikattupintaista kivijalan kiveä. Seinien tiilet on muurattu ristilimittämällä (kuvat 5a ja 5b). Sisäänkäynnin ja ikkunoiden yläreunat ovat holvikaarimaiset. Paikkakunnan sanomalehden (Tapio Sanomia Savosta ja Karjalasta) numerossa 40 lauantaina 3 päivänä lokakuuta 1974 on kaksi arkkitehti Öhmanin ilmoitusta, joista toisessa ilmoitettiin vuoren särkemisestä Valkeisen rannalla uuden lasaretin rakennuksen tarpeeksi. Kivijalan diabaasikivi lienee peräisin paikallisista kallioista. Toisessa ilmoituksessaan Öhman pyytää toimittamistarjousta miljoonasta säännöllisestä, helakanpunaiseksi poltetusta tiilestä, jotka ovat runsas 11 tuumaa pitkiä, 5 tuumaa leveitä ja 3 tuumaa paksuja (28x13x8 cm). Kuva 5a. Tiilien juoksu- ja sidelimitys Kuva 5b. Tiilien vuoro- ja ristilimitys Kauppakadun päässä oleva rakennus, entinen Kuopion läänin sairaala (kuva 6a), valmistui 100 vuotta sitten vuonna Sen suunnittelivat arkkitehdit Florentin Granholm ja Magnus Schjerfbeck. Siinä toimi aikanaan mm. Kirurginen osasto. Rakennus on tehty tiilestä, mutta ulkopinta on rapattu. Kivijalan kivi on vaaleaa granodioriittia. Sisäpihan puolella kivet ovat lohkopintaisia, mutta Sairaalakadun puoleisen sivun kivet on tasoitettu piikattupintaisiksi. Rakennuksen Sairashuoneen puoleisen osan ensimmäisen kerroksen seinät ovat erisävyistä, harmaata graniittia ja tonaliittia. Jugendtyylin mukaisesti kivien ulkopinta on lohkopintaista (kuva 6b). Kivien vastapinnat on tasoitettu käsityönä tasaisiksi ja niiden välissä on ohut laastisauma. Ikkunoiden ja sisäänkäynnin sisäreunat on ristipäähakattu tasaisiksi. Niiden yläosan kivet on muotoiltu holvikaareksi. 3

6 Kuva 6a. Entinen lääninsairaala vuodelta Kuva 6b. Lääninsairaalan sisäpihaa. Sairaalakadun puoleista sisäänkäyntiä reunustaa harmaasta Kurun graniitista veistetty oviportaali. Ovipielet on koottu useasta kiviharkosta, joiden välissä on ohut laastisauma. Kivien pinta on käsitelty käsityönä viiruhakulla eli pukkelilla. Ovireunan ulompiin kiviin on tehty pystysuuntainen kapea viirutus, mutta sisemmissä kivissä on vaakaviirutus. Oviportaalin yläosan päällyskiveen on kaiverrettu nimi Kirurginen osasto. Sen päällä olevan kaariosan koriste on hakattu käsin. Kaariosassa on myös kiillotettupintaiseen, punaiseen rapakivigraniittiin kaiverrettu Karjalan vaakuna ja Kurun tai Viitasaaren kiillotettupintaiseen, mustaan dioriittiin Savon vaakuna. Vaakunoita yhdistää harmaasta graniitista käsintehty kruunu (kuva 7a). Oviportaaliseinän yläkerrosten ikkunoiden yläreunan palkit ja seinärappaukseen upotetut noppakivikoristeet ovat harmaata graniittia (kuva 7b). Harmaata graniittia ovat myös katonharjan harmaat reunakivet samoin kuin koristetornit. Katon harjan harmaagraniittisen kaarikoristeen mustaan kivitauluun on kaiverrettu teksti: 1909 Kuopion läänin sairaala. Kuva 7a. Lääninsairaalan oviportaali. Kuva 7b. Lääninsairaalan seinäkoristeita Sisäänkäynnin edessä on betoninen tasanne. Tasanteelle katutasosta johtavat porrasaskelmat ovat nykyään betonista, mutta alkujaan niiden tilalla keskiosassa oli lohkotuista kivistä tehty ajoluiska ja molemmilla reunoilla pyöreistä mukulakivistä tehdyt reunaluiskat. Portaiden katua reunustava seinämä on koottu harmaista, lohkopintaisista graniittilohkareista. 5. Valkeisenpuisto Valkeisenlammen ympärillä olevaa puistoa on rakennettu useassa vaiheessa 1950-luvulta alkaen. Viimeiset muutokset on tehty 2000-luvun alussa. Puistosta löytyy esimerkkejä sekä vanhasta että uudesta luonnonkiven käyttötavasta. Minna Canthin kadun jatkeena olevan kävelykadun päällysteenä on harmaita, valkeita ja keltaruskeita betonilaattoja sekä perinteisiä harmaita yksivärisiä tai kirjavia nupu- ja noppaki- 4

7 viä (kuva 8a). Kivilajiltaan ne ovat pääasiassa graniittia. Betonilaatat on muotoiltu noppa- ja nupukivien muotoisiksi ja kokoisiksi. Katu on rajattu harmaata graniittia olevilla reunakivillä. Sen molemmille puolille on sijoitettu koristeeksi harmaasta graniitista tehtyjä pylväitä, joita sanotaan myös pollareiksi. Niiden pinnassa näkyvät porareiät osoittavat, että pylväät on irrotettu kiilaamalla isommasta kivikappaleesta. Kadun reunan puut on reunustettu nupu- ja noppakivillä. Kuva 8a. Puistokäytävän kivirakenteita. Kuva 8b. Puistoaukion kivimuuria ja kaivo. Kävelykadun alkupäässä sijaitsevaa torimaista aluetta rajaavat harmaat, graniittiset muurikivet sekä erikokoisista lohkopintaisista, graniittisista kivistä muurattu kivimuuri, jonka harjakivet ovat piikattupintaista graniittia (kuva 8b). Aukion keskelle on kivistä muurattu pyöreä, keskiaikaisen torin kaivoa muistuttava jalusta koristepuulle. Alavantielle johtavien portaiden askelmat on rajattu harmailla, graniittisilla reunakivillä ja päällystetty nupukivillä. Aukiolta lähtevän Alavantien suuntainen puistokäytävä on päällystetty harmailla, graniittisilla nupu- ja noppakivillä (kuva 9a). Valkeisenlammen itäpään kohdalla Alavantieltä johtaa puistoon kahdet portaat, joista vanhemmat ovat 1950-luvulta. Molempien portaiden betoniset askelmat on päällystetty Nilsiän kvartsiittilaatoilla (kuva 9b). Kvartsiittilaatoilla on päällystetty myös puiston käytäviä. Kuva 9a. Muuri ja puistokäytävä. Kuva 9b. Portaiden kvartsiittilaatoitus. Sairaalakadun päässä on lammelle johtavan käytävän alkupäässä molemmin puolin portinpylväinä lohkopintaisia kivipaaseja kolmen kiven ryhmänä (kuva 10a). Ne ovat kivilajiltaan granodioriittia. Niissä on valkoisia kalimaasälpä-nimisiä mineraalikiteitä isoina hajarakeina. Hajarakeiden vuoksi kivien rakennetta sanotaan porfyyriseksi. Kivet ovat syntyneet kivisulasta noin miljoonaa vuotta sitten. 5

8 Lammen rannassa sijaitsevan Heikki Niemisen veistoksen Kevät (vuodelta 1954) jalustan kivi on punaista Taivassalon graniittia. Puiston puu- ja pensasistutusten juurella on koristeena Siilinjärven apatiittikaivoksen vaaleita ja tummia lohkareita (kuva 10b). Vaaleat kivet ovat karbonatiittia. Niiden päämineraalina on valkeankellertävää kalsiittia. Kivissä näkyy myös vaaleanvihertäviä apatiittikiteitä. Apatiittia käytetään fosforilannoitteen raaka-aineena. Karbonatiitti on iältään miljoonaa vuotta. Tummat, ruskeasävyisenä kiiltelevät lohkareet ovat glimmeriittiä eli kiillekiveä. Sen päämineraali on tummanruskeaa flogopiitti-nimistä kiillettä. Mustat hienorakeiset kivilohkareet ovat diabaasia. Kuva 10a. Porttipylväät. Kuva 10b. Siilinjärven kaivoksen glimmeriittiä Lampea reunustava käytävä on rajattu harmailla graniittisilla harkkokivillä ja päällystetty punertavilla betonilaatoilla. Harkkokivien pinta on lohkopintainen, mutta kivet sahattu kivisahalla määrämittaisiksi. Käytävän Valkeisen sairaalan puoleisella reunalla on betoninen muuri. Se on puistonpenkkien selkänojan kohdalla verhoiltu vaaleilla kvartsiittilaatoilla. Käytävä päättyy Valkeisenlammen rantaterassiin/laituriin. Laituri on veden puolelta rajattu isoilla muurikivillä (kuva 11a). Ne ovat lohkopintaisia, mutta kivien vastapinnat ovat sahattuja. Terassi on päällystetty punertavilla betonilaatoilla. Valaisimien jalustana on harmaita, graniittisia pylväitä. Muutamassa pylväässä näkyy porareikien jälkiä (kuva 11b). Kuva 11a. Rantaterassia reunustava muuri. Kuva 11b. Graniittisia lampunjalustoja. 6. Valkeisenlammen itäranta Valkeisenlampea kiertää hiekkapintainen kävelytie. Matkalla rantaterassilta lammen pohjoispäähän löytyy useita esimerkkejä kivirakentamisesta. Kävelytien sairaalan puoleista sivua reunustavat punaiset graniittiset reunakivet. Rannan puolella tie on rajattu pyöreillä mukulakivillä (kuva 12a). Niillä on verhoiltu myös rantapenk- 6

9 kaa. Mukulakiviä on myös pensasistutusten koristeena. Tällaisia mukulakiviä saadaan rantakerrostumista keräämällä tai harjujen sorakuopista soranoton sivutuotteina, kun karkeasta sorasta seulotaan hiekkaa. Koska isot kivet jäävät seulan päälle, nimitetään niitä myös seulanpääkiviksi. Mukulakivillä päällystettiin aikaisemmin torien ja katujen pinnat luvun alkupuolella mm. Kuopion torin ja Kauppakadun päällyste oli mukulakivistä. Kivikatu oli kaunis, mutta aiheutti vanhaan aikaan meluhaittoja, kun kaupunkiin tulleet maalaiset pikkupäissään ajaa roikastelivat kaduilla kaviot ja rautavanteiset kärrinpyörät moikuen. Nykyään mukulakivikadut ovat kaikkialla väistyneet asfaltin tieltä. Kuva 12a. Puistokäytävän reunan mukulakiviä. Kuva 12b. Kallioluolan suuaukon edusta. Valkeisen sairaalan kohdalla on kallioon louhitun luolan rautakalterilla suljettu suuaukko (kuva 12b). Luola on louhittu sota-aikana 1940-luvulla väestösuojaksi. Sen edustan käytävä on verhoiltu mukulakivillä. Suuaukon kalliossa näkyy mustaa diabaasikiveä ja karkeaa, valkoista graniittia. Diabaasikivi on samanlaista kiveä, jota on käytetty Läänin Sairashuoneen kivijalkaan ja Läänin sairaalan kohdalla olevaan kivimuuriin. Muutama metri luolan edestä lammen pohjoispäähän päin on tien reunassa puistopenkkiasetelma, jossa kahden penkin alustana on harmaata graniittia. Entisen Läänin sairaalan kohdalla kohoaa kivilohkareista koottu kivimuuri, jonka kivilaji on mustaa diabaasikiveä (kuva 13a). Kivien välissä on kalkkilaastia (kuva 13b). Muurin harjalla kiertävän rautakaiteen pylväskivet ja niiden aluskivet ovat harmaata graniittia. Kuva 13a. Kivimuuri ja kaidekivet. Kuva 13b. Kivimuurin kiviä ja kalkkilaastia. Matkan puolessa välissä on kvartsiittilaatoilla päällystetty puistopolku lammen kävelytieltä Sairaanhoito-oppilaitoksen pihaan kuva. Laatat on lohkottu isommista kappaleista ja asetettu mosaiikkimaisesti nurmikolle (kuva 14a). 7

10 Edellisen puistopolun vieressä sijaitsee Kuopion ystävyyskaupunki Pihkovan lahjoittama venäläisen kirjailija Aleksandr Pushkinin patsas vuodelta 1986 (kuva 14b). Patsaan pystyjalusta ja sen alustan laattakivet ovat kiillotettua Kurun harmaata graniittia. Patsaan edustan noppakivistä tehdyt porrasaskelmat ovat punaista Taivassalon graniittia. Niitä reunustavat Kurun harmaata graniittia olevat sahattupintaiset reunakivet. Kuva 14a. Kvartsiittilaattainen polku. Kuva 14b. Aleksandr Puskinin rintakuva Patsaalta pohjoiseen päin lammen rannassa olevaa laituria ja sen edessä olevaa aukiota reunustavat harmaat muurikivet. Aukion päällysteenä on betonisia laattoja, kun taas laituri on päällystetty Taivassalon punaisilla graniittinopilla. Valaisimien jalusta on Kurun harmaata graniittia. Lammen pohjoispään puistikon käytäviä ja istutuksia on reunustettu harmailla ja kirjavilla graniittisilla muurikivillä (kuva 15a). Muutamassa kivessä näkyy porareikien jälkiä. Osa kivistä on uusiokäytössä eli ne siirretty esim. puretun rakennuksen kivijalasta nykyiselle paikalleen. Sitä osoittavat ruostuneiden rautahakasten jäänteet kivien pinnassa. Puiden ja pensaiden välissä on koristeena mukulakiviä ja Siilinjärven apatiittikaivoksen karbonatiitti- ja glimmeriittilohkareita. Valkeisenlammen pohjoispäässä olevan Valkeisenkadun jalkakäytävän puuistutusten juurella on koristeena mukulakiviä ja harmaita graniittipylväitä (kuva 15b). Kuva 15a. Lammen pohjoispään puistoa. Kuva 15b. Mukulakivikoriste. 7. Niiralan koulu Valkeisenlammen pohjoispään tuntumassa on vuonna 1926 valmistunut Niiralan, entinen Valkeisen, koulu (kuva 16a). Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Armas Lindgren ja Bertel Liljequist vuonna Talon sokkeli ja osin ensimmäinen kerros sekä länsisivun sisäänkäynnin porraskivet ovat käsin piikattua harmaata graniittis-granodioriittista kiveä. Paikoin 8

11 kiven pinnassa on nähtävissä urapiikkausta (kuva 16b). Rakennuksessa toimi sotasairaala sotien aikana. Kuva 16b. Niiralan koulun eteläpääty. Kuva 16b. Kiviseinän urapiikkausta. Sanastoa Tiili, tiilikivi Savitiiliä tehtiin jo n vuotta eaa. Mesopotamiassa. Savea laitettiin muotteihin ja kuivattiin auringon lämmössä. Kovikkeena käytettiin saveen sekoittuja olkia ja kaisloja. Poltettuja tiiliä tehtiin myös Mesopotamiassa n eaa. Poltettu tiili koostuu savesta ja hiekasta. Tiiliä valmistetaan kuivaamalla ensin muoteissa oleva savi-hiekkamassa. Sen jälkeen ne poltetaan kaksivaiheisesti: esilämmitys C:ssa, ja tulistus C:ssa. Poltettujen tiilien punaisen värin voimakkuuteen vaikuttaa saven rautapitoisuus ja polttolämpötila. Graniitti Yleisin syväkivilaji, joka koostuu kvartsista, kalimaasälvästä ja plagioklaasista sekä pienemmistä määristä tummia mineraaleja, kuten biotiitista tai sarvivälkkeestä. Väriltään graniitti on harmaata tai punaista ja raekooltaan yleensä keskirakeista (2 5 mm). Kivi voi olla joko tasarakeista tai porfyyrista. Porfyyriset muunnokset sisältävät 1 5 cm:n kokoisia, usein omamuotoisia kalimaasälpähajarakeita. Myös plagioklaasi voi esiintyä hajarakeina. Yleisin ja vanhin käytetty harmaa graniitti on Kurun harmaa, jota louhitaan Tampereen pohjoispuolelta Kurusta. Kajaanin pohjoispuolelta louhitaan Ristijärven harmaata graniittia. Punaista graniittia on louhittu mm. Hangosta ja Kotkasta. Useat punaiset graniitit ovat tyypiltään rapakivigraniitteja (ks. rapakivigraniitti). Rapakivigraniitti Rapakiveksi sanotaan graniitteja, jotka rapautuvat karkeaksi soraksi eli moroksi. Yleisimmässä tyypissä on keskirakeisesta kvartsista, maasälvistä ja biotiitista koostuvan perusmassan seassa suuria, pyöristyneitä plagioklaasikehän ympäröimiä kalimaasälpäkiteitä (ovoideja). Tyyppiä sanotaan viborgiitiksi alkuperäisen esiintymisalueensa Viipurin mukaan. Rapakivimuunnosta, jossa kalimaasälpäkiteiden ympärillä ei ole plagioklaasikehää, sanotaan pyterliitiksi. Nimi viittaa Virojoen Pyterlahden kylässä olevaa esiintymään. Karkearakeisten ja porfyyristen rapakivien lisäksi on tasa-karkearakeisia ja tasa-keskirakeisia muunnoksia, kuten Vehmaan ja Taivassalon punaiset graniitit. Suomessa rapakiviä on mm. Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa (Vehmaa ja Taivassalo) sekä Kaakkois-Suomessa (mm. Vironlahden punainen graniitti). Suomen rapakivet kuuluvat ikäryhmään miljoonaa vuotta, eli ovat nuorempia kuin muut syväkivet, jotka ovat iältään miljoonaa vuotta. 9

12 Musta graniitti Kaupallinen nimi kiville, jotka ovat mineralogiselta koostumukseltaan gabroa, dioriittia, kvartsidioriittia ja diabaasia. Kivet sisältävät tummien mineraalien sarvivälkkeen, pyrokseenin ja biotiitin lisäksi plagioklaasia ja vähäisessä määrin kvartsia. Mustaa kiveä louhitaan nykyisin mm. Kurussa (dioriittia), Korpilahdella (gabroa), Varpaisjärvellä (diabaasia) ja Oulaisissa (gabroa). Aikaisemmin louhittiin mustaa kiveä mm. Viitasaaren Huopanassa (dioriittia), Jyväskylässä (kvartsidioriittia) ja Hyvinkäällä (gabroa). Noppakivi Noppakivet ovat muodoltaan tasasivuisia eli kuutiomaisia, lohkopintaisia kiviä. Yleinen vakiokoko on 100 x 100 x 100 mm, mutta muitakin kokovaihtoehtoja on olemassa (mosaiikkinoppa 50 x 50 x 50 mm). Noppakiviä tuotettiin käsityönä muun kiviteollisuuden sivutuotteina. Tällöin raaka-aineena oli muusta louhinnasta jäänyt jätekivi. Nykyisin kiviä tehdään koneellisesti. Noppakiviä käytetään mm. katujen pinnoittamiseen. Nupukivi Nupukivien koko määrättiin tsaarillisella asetuksella 1840-luvun lopun mellakoiden jälkeen. Nupukivi on liian suuri heitettäväksi, mutta tarpeeksi pieni, jotta katua rakentava työmies voi sitä helposti käsitellä. Nupukiviä valmistettiin aikaisemmin noppakivien tapaan käsin muusta louhinnasta jääneestä jätekivestä, mutta nykyisin niitä tehdään myös koneellisesti. Ne ovat suorakaiteen muotoisia ja niitä on useita standardikokoja, mutta yleensä leveys on 140 mm, korkeus 140 mm ja pituus 220 mm. Matala nupukivi on 80 mm korkea. Nupukiviä käytetään mm. katujen pinnoittamiseen. Reunakivi Reunakivi on poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen, mutta myös viistottu. Koko vaihtelee: 150 x 270 x mm. Suorien reunakivien lisäksi valmistetaan myös kaarevia kiviä. Reunakivet upotetaan alustaan. Kivien näkyvät pinnat ovat lohkopintaisia. Reunakiviä käytetään mm. rajaamaan käytäviä, katuja ja istutettuja alueita. Kiviä valmistettiin aikaisemmin käsin, mutta nykyisin tuotanto on koneellista. Harkkokivi Harkkokivet ovat poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia. Tyypillisen harkkokiven leveys on mm, korkeus mm ja pituus mm. Harkkokivet voivat olla lohkopintaisia, polttopintaisia ja ristipäähakattuja. Voidaan käyttää harkkomuurin rakentamiseen. Tehdään nykyisin koneellisesti. Muurikivi Muurikivet ovat harkko- ja reunakivien tapaan suorakaiteen muotoisia poikkileikkaukseltaan, mutta poikkeavat kokonsa puolesta niistä: leveys mm, korkeus mm ja pituus mm. Voivat olla lohkopintaisia tai piikattuja. Käytetään kivimuurin rakentamiseen. Valmistetaan nykyisin koneellisesti. Mukulakivi eli seulanpääkivi Pyöreitä luonnonkiviä, joita saadaan kun seulotaan harjusorasta hiekkaa. Sen vuoksi kiviä sanotaan myös seulanpääkiviksi. Niiden kivilaji vaihtelee. Samoin niiden koko vaihtelee, mutta esim. puutarhakäyttöön valitut myyntikivet ovat läpimitaltaan 5 15 cm. Ristipäähakkaus Kiven pintakäsittelyä käsin hakkaamalla ristipäävasaralla. Vasaranpää on viirutettu ristiin (kahdesti viirutettu) siten, että siinä on kartiomaisia teräviä kärkiä. Karkeusasteita on yleensä viisi. Vasaran paino on 2 8 kg. Nykyisin ristipäähakkausta tehdään myös koneellisesti. Viirutus Kiven pintakäsittelyä käsin hakkaamalla viiruhakulla eli pukkelilla. Viiruhakku tai meisseli on yhdesti viirutettu. Karkeusasteita on viisi. Viiruhakun paino on 2 6 kg. 10

13 Piikkaus Kiven pintakäsittelyä piikkihakulla tai piikkimeisselillä siten, että kiveen syntyy kuoppainen tai nystyräinen pinta. Kirjallisuutta Riekki, Helena Kuopion kaupungin rakennushistoria. Kuopion historia 6. Kalevaprint Oy. 591 s. Lisätietoa kivistä Heikki Lukkarinen: sähköposti: gsm: Kierroksen kohteet Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupanro13/mml/09 11

KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA

KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA Itä-Suomen yksikkö K21.7/2010/61 Kuopio KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA Tuomiokirkon ympäristö 4.8.2010 Heikki Lukkarinen Geologian tutkimuskeskus www.gtk.fi KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA Tuomiokirkon

Lisätiedot

KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA

KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA Itä-Suomen yksikkö K21.7/2008/48 Kuopio KIVI KUOPION KAUPUNKIRAKENTAMISESSA Heikki Lukkarinen Kuopion museo Kuopion keskustan kivikierrosopas Heikki Lukkarinen Geologian tutkimuskeskus www.gtk.fi Kivi

Lisätiedot

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006 Huuhanmäeltä 1913. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja Victor Barsokevitch LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO

Lisätiedot

Kiviteknologia sivusto Sivu 1 / 104

Kiviteknologia sivusto Sivu 1 / 104 Kiviteknologia sivusto Sivu 1 / 104 Kiviteknologia sivusto Sivu 2 / 104 Sisällysluettelo Sivujen esittely...3 Kiviteknologia kirjasarja...4 Kiviteknologia 1 Luonnonkiven ominaisuudet...5 Kiviteknologia

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

kenttätyöt 10. 15.2.2012

kenttätyöt 10. 15.2.2012 kenttätyöt 10. 15.2.2012 Pajan pohjois- ja länsijulkisivua luoteisnurkasta nähtynä vuonna 1968. Etualalla on pieni puistomainen vehreä tila Pajan ja Voimalan välissä. (Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki)

Lisätiedot

Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä

Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä 1 (24) Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä Heikki Nurmi Pirkanmaalla inventoitiin vuosina 2001 2005 rakennuskivivarantoja 23 kunnan alueella (Härmä et al). Kahdeksan kivialan yrityksen

Lisätiedot

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Liidia Petrell ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Espoon ympäristökeskus Monistesarja 2/2006 Kansikuva: 7.6. Hiidenkirnut, Sorlampi, Brobacka Valokuvat: Liidia Petrell Kartat: Piia Karjalainen Peruskartta-aineistot

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003

KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003 KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003 KERAVAN KAUPUNKI ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONEN VALKAMA OY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. INVENTOINNIN

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 K21.42/2006/3 Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 Raporttiyhteenveto Espoo 29.05.2006 Pekka Sipilä Geologian tutkimuskeskus Sisällys 2 Yhteenveto toiminnasta... 3 Raportti alueelta 1...

Lisätiedot

PIENI JA SUURI MÄNTYSAARI HANKO

PIENI JA SUURI MÄNTYSAARI HANKO LUONNOS arkistokuvilla ei julkaisuoikeutta RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS PIENI JA SUURI MÄNTYSAARI HANKO Mari Jaakonaho Arkkitehti Safa 2013 Etualalla Suuri Mäntysaari, taka-alalla Pieni Mäntysaari,

Lisätiedot

VERLAN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSINVENTOINTI 2010-11 Hanna-Riitta Toivanen

VERLAN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSINVENTOINTI 2010-11 Hanna-Riitta Toivanen VERLAN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSINVENTOINTI 2010-11 Hanna-Riitta Toivanen 1 VERLAN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSINVENTOINTI 2010-11 Hanna-Riitta Toivanen SISÄLLYS ALUKSI VERLAN MAISEMAN HISTORIA Tiestön muotoutuminen

Lisätiedot

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Jouko Pukkila Satakunnan museo 2010 Tiivistelmä Huhti kesäkuun 2010 aikana suoritettiin Ulvilan Kaasmarkussa muutaman päivän ajan kaavatyöhön

Lisätiedot

Rastilan kaupunkipolku

Rastilan kaupunkipolku Rastilan kaupunkipolku Rastilan kaupunkipolku vie Rastbölen kartanon historiaan ja pääosin tilan maille syntyneelle vehreälle pientaloalueelle. Polulla tutustutaan myös erikoisiin luontokohteisiin Litorinameren

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Kohde: Heinäjoen vanha maantiesilta Kohdekuva: Osoite: Rekisteri nro: Omistaja / os./puh: Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kalliokiviaines- ja Luonnonkiviprojekti

Keski-Pohjanmaan Kalliokiviaines- ja Luonnonkiviprojekti Länsi-Suomen Yksikkö M10.4/2008/18 31.3.2008 Kokkola Keski-Pohjanmaan Kalliokiviaines- ja Luonnonkiviprojekti 4903002 Loppuraportti Heidi Laxström Sisällysluettelo 1 KESKI-POHJANMAAN KALLIOKIVIAINES-

Lisätiedot

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 207 Keski-Suomen museo 2006

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 207 Keski-Suomen museo 2006 Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 207 Keski-Suomen museo 2006 Alue: Kotakennääntie Kohdekuva: Äänekosken keskustan yleisilmeen kannalta erittäin merkittävä nelikaistainen

Lisätiedot

ÖRÖ SUOJELUALUEEN RAKENNUSPERINTÖKOHTEIDEN INVENTOINTI ÖRÖN LINNAKKEEN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI, YLEISKUNNON KENTTÄTYÖN RAPORTOINTI, SYKSY 2013

ÖRÖ SUOJELUALUEEN RAKENNUSPERINTÖKOHTEIDEN INVENTOINTI ÖRÖN LINNAKKEEN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI, YLEISKUNNON KENTTÄTYÖN RAPORTOINTI, SYKSY 2013 ÖRÖ SUOJELUALUEEN RAKENNUSPERINTÖKOHTEIDEN INVENTOINTI ÖRÖN LINNAKKEEN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI, YLEISKUNNON SELVITYS SEKÄ KULTTUURIPERINTÖARVOJEN KARTOITUS KENTTÄTYÖN RAPORTOINTI, SYKSY 2013 METSÄHALLITUS,

Lisätiedot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

Rannikon laaksoista metsäylängölle

Rannikon laaksoista metsäylängölle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:2 Rannikon laaksoista metsäylängölle Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta Rannikon laaksoista metsäylängölle

Lisätiedot

UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN

UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN HISTORIA- JA MAISEMASELVITYS UUSIKYLÄ III A FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN Sirkka Köykkä 30.5.2011 Karttaliite

Lisätiedot

Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013

Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013 1 Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Ville Laakso Timo Sepänmaa Tilaaja: Porvoon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 4 Haikkoon kartanon historia...

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

LIITE 4. Palosaari / Onkilahden rannan rakennushistoriallisen inventoinnin ja rakennussuojeluesityksen tarkennus 2013. Pohjanmaan museo ST/ML/KH

LIITE 4. Palosaari / Onkilahden rannan rakennushistoriallisen inventoinnin ja rakennussuojeluesityksen tarkennus 2013. Pohjanmaan museo ST/ML/KH LIITE 4 Palosaari / Onkilahden rannan rakennushistoriallisen inventoinnin ja rakennussuojeluesityksen tarkennus 2013 Pohjanmaan museo ST/ML/KH Alkusanat Palosaaren / Onkilahden rannan alue on kartoitettu

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot