- Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää"

Transkriptio

1 Asennusohjeet deviflex lämpökaapelit deviflex DTCE-30 lämpökaapeli jään ja lumen sulattamiseen katoilta, syöksytorvista ja räystäskouruista sekä portaista ja piha-alueilta

2 deviflex DTCE-30 lämpökaapeli deviflex DTCE-30 lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha alueiden sulanapidossa. Varoitus! - Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää Tekniset tiedot Kaapeli deviflex DTCE-30 Tyyppi 2-johtiminen varustettuna suojapunoksella Jännite 230 V AC Teho 30 W/m Halkaisija < 7,5 mm Liitosjohto 2.5 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm 2, 2 x 2,5 + 2,5 mm 2 Johtimen eriste 8 x 0,3 mm Cu % alumiinivaippa Sisempi vaippa Ulompi vaippa Maksimi lämpötila 80 ºC Mininimi asennuslämpötila -5 ºC Korkean lämpötilan PEX Korkean lämpötilan PVC, musta UV-suojattu Kytkennät L - Ruskea N - Sininen Maa - vaippa, 8 x 0,3 mm Cu

3 Asentamisen yleisohjeet Lämpökaapelia asennettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Lämpökaapelia tulee käyttää vain DEVI n suosittelemien sovellusten kanssa ja se tulee asianmukaisesti kytkeä sähköverkkoon Lämpökaapelin kytkentätyön saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. On huomioitava eri käyttökohteisiin määritellyt maksimitehot. Lämpökaapeli on suojattava liialta puristus- ja vetojännitteeltä. Alue, jolle lämpökaapeli levitetään, on puhdistettava ja sieltä on poistettava terävät esineet. Lämpökaapelin taivutuskaaren halkaisija ei saa olla pienempi kuin 50 mm. Lämpökaapelilinjat eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa eivätkä kulkea ristikkäin. Lämpökaapelin maadoitus on tehtävä sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Lämpökaapelia ei saa katkaista ei kä lyhentää eikä sen liitosrasiaan tai loppupäätteeseen saa kohdistua vetorasitusta. 10. Lämpökaapelin vastus on mitattava kaapelin levittämisen jälkeen. Kaapelin vastusarvon pitää olla tyyppikilvessä ilmoitetun mukainen % +20 C. 11. Kaapelilta on voitava katkaista virta. Järjestelmä on kytkettävä pois päältä kun lämpötila nousee yli +5 ºC Suosittelemme devireg termostaattien käyttöä. 12. Maa-alueilla lämpökaapeli pitää olla kauttaaltaan samanarvoisessa materiaalissa esim. betonissa. 13. Lämpökaapelin on oltava irti eristeestä. 14. Lämpökaapelin saa kytkeä päälle vasta kun betoni on kuivunut. Noudata betonivalmistajan ohjeita kuivumisajoista. Kuivumista EI SAA yrittää nopeuttaa kytkemällä lämmitys päälle. 3

4 Kattojen ja räystäskourujen sulanapito Järjestelmä DEVIn kattorakenteiden sulanapitojärjestelmä sopii kaikenlaisille räystäskouruille ja syöksytorville. Sulanapitoa tarvitaan pitämään kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet auki, jotta vesi pääsee valumaan pois, eikä jää pääse vahingoittamaan rakenteita ja julkisivuja. Sulanapitokaapelit asennetaan pitkin räystäskouruja niiden pohjalle ja syöksytorvien sisään sekä pitkin katon reunaa tai paikkoihin, joissa on lumen ja jään muodostumisen riski. Näin vesi pääsee vapaasti valumaan pois katolta. Elektroniset devireg termostaatit takaavat optimaalisen lopputuloksen mahdollisimman pienellä energian kulutuksella. Voidakseen saavuttaa tämän lopputuloksen anturit ja termostaatit ohjaavat lämmityksiä automaattisesti kytkien lämmityksen päälle ja pois päältä juuri oikealla hetkellä. Tehontarpeen mitoitus Kun päätetään sulanapitojärjestelmälle tarvittava teho (W/m²), on tärkeää ottaa huomioon kyseessä olevan katon rakenteet ja paikalliset sääolosuhteet. Yleisesti ottaen katot jaetaan kahteen kategoriaan: 1. Kylmä katto - Kylmä katto on hyvin eristetty katto, jossa lämpöhäviöt ovat alhaiset. Tällaiselle katolle syntyy helposti jäämuodostumia auringon sulattaessa lunta katolta. 2. Lämmin katto - Lämmin katto ei ole hyvin eristetty ja/tai ullakkoa käytetään asumistarkoitukseen. Lämpimällä katolla lumi sulaa tietyltä alueelta ja sulamisvesi valuu katon reunalle jonne se jäätyy. Kattokouruun asennettavan tehon tulee kylmällä katolla olla noin W/m2 ja lämpimällä noin W/m2. Katon reunaa pitkin kulkeva räystäskouru vaatii kylmällä katolla yleisesti ottaen W/m ja lämpimällä katolla tehoa tarvitaan W/m. Riippuen tarvittavasta tehosta per metri valitaan yksi tai kaksi kaapelia metrille, joissain tapauksissa jopa enemmän. Yleiset suositukset Katot ja kattokourut Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Tiili-, metalli W/m W/m W/m 2 Huopa W/m W/m W/m 2 Räystäskourut Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Metalli W/m W/m 60 W/m Muovi 30 W/m 40 W/m 40 W/m Puu 30 W/m 40 W/m 40 W/m Syöksyputki Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Metalli W/m W/m 60 W/m Muovi 30 W/m 30 W/m 30 W/m

5 Asentaminen Katot: Lämpökaapeli asennetaan katon lappeelle loiville lenkeille noin 50 cm:n alueelle reunasta ylöspäin. Kaapelin tulee kulkea ylösalas lappeella eikä lappeen suuntaisesti. On varmistettava, että kaapeli on lujasti kiinnitetty ja riittävän tiuhaan, sillä se joutuu alttiiksi vahvoille sää- ja tuulivoimille. Sulana pidettävän lappeen yhteydessä on usein lumieste, joka estää lumen valumisen alas. Lumieste on normaalisti asennettu 50 cm lappeen reunasta eli heti lämpökaapelin yläpuolelle. Kattokourut: Lämpökaapeli asennetaan pitkin kourua edestakaisin niin monta kertaa, että tarvittava teho saavutetaan. Suosittelemme, että lämpökaapeli kiinnitetään muovisella asennuspannalla kourun pohjalle. Syöksytorvet tehdään kuten räystäskourujenkin yhteydessä. Syöksytorvia on kouruissa yleensä useita ja kaikkiin on muistettava asentaa etäisyyskiinnikkeet pitämään kaapelit erillään. Räystäskourut: Lämpökaapeli sijoitetaan räystäskourun pohjalle niin monta kertaa kuin on tarpeellista tarvittavan tehon saavuttamiseksi. Räystäissä käytettävät kaapelit saadaan kiinnitettyä oikealla etäisyydellä (C-C etäisyys) käyttämällä DEVIn etäisyyskiinnikkeitä. Syöksytorvet: Asentaminen syöksytorveen tehdään samasta kaapelista, joko yksin- tai kaksinkertaisesti. Syöksytorven yläpäähän asennetaan vedonpoistokoukku, joka pitää kaapelin paikallaan. Asennettaessa kaapeli syöksytorven sisään kaksinkertaisesti tarvitaan etäisyyskiinnikkeet, jotka pitävät kaapelit toisistaan erillään

6 Laskentaesimerkit Räystäskourut: Seuraava esimerkki on tarkoitettu metalliseen räystäskouruun, jonka vaakapituus on 13 metriä ja jonka päässä on 5:n metrin syöksytorvi. 1) Laskelma tarvittavasta kaapelin pituudesta: yhden mittainen kaapeli räystäässä ja syöksykourussa vaatii: 13 m + 5 m = 18 m 2) Kaapelin valinta: deviflex DTCE m 630 W. Vaakaosuudelle asennetaan ylijäävä kaapeli kaksikertaisena. Jotta kaapelit saadaan pysymään erillään toisistaan käytetään DEVIn etäisyyskiinnikkeitä. 3) Termostaatin valinta: devireg 316 differentiaalitermostaatti ulkoanturilla. Kattokourut: Seuraava esimerkki on tarkoitettu kattokourulle, joka on 10 m x 0,3 m ja lisäksi 3 metriä pitkä metallinen syöksytorvi. Jos on enemmän kuin yksi syöksytorvi, on tämä huomioitava laskemissa. Olemme valinneet deviflex DTCE-30 lämmityskaapelin ja haluamme käyttötehon olevan 250 W/m². 1) Laskelma kaapelin asennusalueesta: 10 m x 0,3 m = 3 m² 2) Laskelma tarvittavasta tehosta: 250 W/m² x 3 m² = 750 W. Muista lämmityskaapeli syöksyputkeen: 3 m x 30 W/m = 90 W. Tästä saadaan yhteensä seuraava teho: 750 W + 90 W = 840 W 3) Kaapelin valinta: deviflex DTCE m 830 W. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen. Kahden kaapelin välinen etäisyys kattokourussa lasketaan seuraavasti: C-C = (pinta-ala x 100) / kaapelin pituus (3 m² x 100) / (27 m 3 m) = 12,5 cm Jotta kaapelit saadaan pysymän oikeilla paikoilla kourussa, tulee käyttää DEVIn etäisyyskiinnikkeitä tai asennusrimoja. 5) Termostaatin valinta: devireg 850 II keskusyksikkö ja kattoanturi, jossa anturi mittaa lämpötilaa sekä kosteutta. Katot: Seuraava esimerkki on tarkoitettu kylmälle katolle. Katto on 8 metriä pitkä ja sulatettavan alueen leveys on 0,5 metriä. Asennettavan käyttötehon tulee olla 250 W/m². 1) Laskelma kaapelin asennusalueesta: 8 m x 0,5 m = 4 m² 2) Laskelma vaadittavasta tehosta: 4 m² x 250 W/m² = 1000 W 3) Kaapelin valinta: deviflex DTCE m 1020 W. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen: (4 m² x 100) / 34 m = 12 cm 5) Termostaatin valinta: devireg 316 differentiaalitermostaatti ulkoanturilla tai devireg 850 II keskusyksikkö ja kattoanturi.

7 Ulkoalueiden, portaiden ja piha-alueiden sulanapito Järjestelmä DEVI sulanapitojärjestelmä takaa, että alue pysyy lumesta ja jäästä vapaana eikä suolausta tai hiekoitusta tarvita. Liikkuminen alueella on riskitöntä niin ajoneuvoille kuin jalankulkijoillekin. Sulanapitojärjestelmä sopii hyvin esimerkiksi seuraavanlaisiin ulkoalueisiin: pysäköintialueet ajoluiskat jalkakäytävät lastauslaiturit sillat Yleiset suositukset Alueet Jalkakäytävä Ulkoportaat, eristetyt Lastauslaiturit, eristetyt Sillat, eristetyt Pysäköintialueet Ajotiet Ulkoportaat, eristämättömät Lastauslaiturit, eristämättömät Sillat, eristämättömät DEVIn sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen minne tahansa, missä sulatusta tarvitaan. devireg termostaatit ja niiden anturit takaavat optimaalisen sulatustuloksen minimimaalisella energian kulutuksella. Tehontarpeen mitoitus Tarvittavaa sulatustehoa (W/m²) laskettaessa on otettava huomioon tietyt seikat. Millaiselle alueelle sulatus halutaan, mitä vaatimuksia sille asetetaan? Yleisesti Suomessa käytettävä teho on W/m² riippuen sulatettavan kohteen olosuhteista ja vaatimuksista. Teho W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² Asentaminen Asfaltti Lämpökaapelit asfaltin alle: a) asfaltti, minimi 5 cm b) hiekka minimi 3 cm c) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto d) devifast TM -asennusnauha e) eriste (suositus) f) tiivistetty sorakerros 3-4 cm g) maapohja a) b) c) d) e) f) g) Laatoitus Lämpökaapelit laattojen alla: a) betonilaatat, paksuus 6-8 cm b) 2-3 cm:n hiekkakerros c) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto d) devifast TM -asennusnauha e) eriste (suositus) f) tiivistetty sorakerros 5-7 cm g) maapohja a) b) c) d) e) f) g) Betoni Lämpökaapelit betonissa: a) vähintään 5 cm:n betonikerros b) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto + raudoitus verkko c) eriste (suositus) d) tiivistetty sorakerros 3-4 cm e) maapohja a) b) c) d) e)

8 Laskentaesimerkit Ulkoportaat Raput, joissa on 12 askelmaa syvyydeltään 32 cm, korkeus 17 cm ja leveys 100 cm sekä ylätasanne, joka on kooltaan 100 x 100 cm. Asennustehoksi valitaan 250 W/m². 1) Asennusvälin eli C-C laskeminen: C-C = (kaapelin metriteho x 100) / neliöteho (30 W/m x 100) / 250 W/m² = 12 cm 2) Tästä seuraa, että porrasta kohden asennetaan 3 kaapelijuoksua eli 3 m lämpökaapelia: 3 m kaapelia/porras x 12 porrasta = 36 m. Tähän lisätään nousujen tarvitsema kaapeli: 12 x 0,25 m = 3 m. 3) Tasanteen tarvitsema kaapeli: ((1,0 x 1,0 m) x 250 W/m²) / 30 W/m = 8 m. Lastauslaiturit Lastauslaituri, jonka koko on 2,5 x 13 m ja neliötehoksi valitaan 300 W. 1) Laskelma alueen pinta-alasta: 2,5 x 13 m = 32,5 m². 2) Laskelma vaadittavasta tehosta: 32,5 m² x 300 W/m² = 9750 W 3) Kaapelin valinta: 9750 W / 3 = 3290 W eli 3 x DTCE m 3290 W. Kaapelin kokonaismitaksi tulee 330 m. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen: (32,5 m² x 100) / 330 m = 9,8 cm 5) Termostaatin valinta: devireg 850 II keskusyksikkö ja maaanturisarja. 4) Laskelma osoittaa kaapelin tarpeeksi: m = 47 m. 5) Kaapelin valinta: DTCE m 1350 W. Kaapelin asennusvälin tasoitus tapahtuu ylätsanteella. 6) Termostaatin valinta: devireg 610 tai devireg 850 II keskusyksikkö ja maaanturi. 8

9 Vaihtoehto devireg termostaatiksi DEVI on kehittänyt valikoiman sulanapitoon tarkoitettuja termostaatteja erilaisia jää- ja lumiongelmia vastaan. Elektroniset termostaatit säätävät sulatusta nopeasti ja tarkasti. Valitsemalla oikea termostaatti voidaan saavuttaa sekä turvallisuus- että kustannushyödyt. DEVIn sulanapitotermostaatit: devireg º ºC ja devireg 610 yksirajatermostaatit esim. asettelu + 2 ºC devireg 316 kaksirajatermostaatti esim. asettelu 3 º ºC devireg 850 II keskusyksikkö ja anturit lämpötila- sekä lumi- ja kosteusanturilla varustettu termostaatti ohjelmoitavissa käyttö sovelluksissa, joissa teho ylittää 6 kw käyttö sovelluksissa, joissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen DEVI ulkoanturi ulkoanturi soveltuu devireg 330, 316 ja 610 termostaateille

10 DEVI takuu: Olette hankkineet DEVI lämmitysjärjestelmän joka tuo kotiinne hyvää lämpömukavuutta taloudellisesti. DEVI lämmitysjärjestelmä koostuu deviflex, devikit lämpökaapeleista, devimat lämpömatosta, devireg termostaateista ja devicell asennus- & eristelevyistä sekä muista asennustarvikkeista. Jos kaikesta huolimatta lämmitysjärjestelmässänne ilmenee jotain vikaa, vastaa DEVI korjauksesta tuotevastuulakia koskevan EU direktiivin 86/374/CEE mukaisesti. DEVI myöntää 10 vuoden takuun deviflex, devikit lämpökaapeleiden ja devimat lämpömattojen sekä 2 vuoden takuun devireg termostaattien, devicell asennus- & eristelevyjen sekä muiden asennustarvikkeiden materiaali ja valmistusvirheille. DEVI sitoutuu veloituksetta korjaamaan tai toimittamaan uuden tuotteen asiakkaalle ilman, että hänelle aiheutuisi tästä välillisiä kustannuksia. DEVI takuu ei koske tapauksia, joissa kytkentätyön on suorittanut joku muu kuin sähköalan ammattilainen, vika johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä, asentamisesta tai muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty työ. Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu. DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin vaatimuksiin. Ylläkerrottu takuu perustuu kansainväliseen tuotevastuulakiin sekä Suomen lainsäädäntöön. Takuu on voimassa vain, jos TAKUUTO- DISTUS on asianmukaisesti täytetty ja vian tarkistaa ja korjaa DEVIn valtuuttama henkilö. 10

11 11

12 Nimi: Takuutodistus Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen yhteyteen Puhelin: Osoite: Postinro ja -toimipaikka: HUOM! DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty. Katso takuuehdot edelliseltä sivulta. Lämpökaapelin asentanut sähköalan ammattilainen: Pvm: Kytkentätyön tehnyt sähköalan ammattilainen: Pvm: Pituus: Teho: Tuote: SSTL-nro: Asennuspaikka: q Hiekka q Räystäskouru q Muu, mikä q Betoni q Katto q Urakoitsijan leima/allekirjoitus: DEVI Oy Rataskuja 4 FI NUMMELA Puhelin (09) Faksi (09)

Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli. Varoitus!

Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli. Varoitus! Asennusohjeet Deviflex lämpökaapelit Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli jään ja lumen sulattamiseen katoilta, syöksytorvista ja räystäskouruista sekä portaista ja piha-alueilta Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli

Lisätiedot

Asennusohjeet. devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V. 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin

Asennusohjeet. devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V. 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin FI Asennusohjeet devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin Muistiinpanoja deviflex DSIA lämpökaapeli ja devimat lämpömatto deviflex DSIA

Lisätiedot

Asennusohjeet. Deviflex lämmityskaapeli Deviflex DTIP-18 betonilattioiden lämmittämiseen ja ulkoalueiden sulanapitoon ym.

Asennusohjeet. Deviflex lämmityskaapeli Deviflex DTIP-18 betonilattioiden lämmittämiseen ja ulkoalueiden sulanapitoon ym. FI Asennusohjeet Deviflex lämmityskaapeli Deviflex DTIP-18 betonilattioiden lämmittämiseen ja ulkoalueiden sulanapitoon ym. Muistiinpanoja Deviflex DTIP-18 lämpökaapeli Deviflex DTIP-18 soveltuu monenlaisiin

Lisätiedot

devimat DTIF 100/150 devimat tekniset tiedot! Kytkentä Vaihe - musta Nolla - Sininen Maa - Suojapunos

devimat DTIF 100/150 devimat tekniset tiedot! Kytkentä Vaihe - musta Nolla - Sininen Maa - Suojapunos FI Asennusohjeet devimat DTIF 100/150 Lämpömatto ohuisiin lattiarakenteisiin ja saneeraukseen TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin lue ennen asennusta ohjeet sivulta kolme! devimat

Lisätiedot

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli FI Asennusohje Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli 1 Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli on ensisijaisesti tarkoitettu saneeraukseen missä ei haluta lattian pinnan nousevan paljon.

Lisätiedot

Älykäs lämmitysjärjestelmä

Älykäs lämmitysjärjestelmä Älykäs lämmitysjärjestelmä Sisällys Älykäs DEVI-lattialämmitys... 3 Varaava ja osittain varaava lattia... 4 deviflex DTIP-18 -lämpökaapeli... 4 devimat DTIP-120 -lämpökaapelimatto helppo asentaa... 5 Ohutrakenteiset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) Dansk Svensk Finsk Norsk 1 2 Sisältö: 1. Asennusohje Devireg 850 maa-alueiden sulanapitoon........ 1.a.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Pukkila devimat 100. Lämmitysjärjestelmä. TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin. asennusta ohjeet sivulta kolme!

Asennusohjeet. Pukkila devimat 100. Lämmitysjärjestelmä. TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin. asennusta ohjeet sivulta kolme! FI Asennusohjeet Pukkila devimat 100 Lämmitysjärjestelmä TÄRKEÄÄ! Asennettaessa kaksi mattoa samaan termostaattiin lue ennen asennusta ohjeet sivulta kolme! Pukkila devimat 100 devimat lämmitysmattoja

Lisätiedot

Tuoteluettelo 1.6. www.devi.fi

Tuoteluettelo 1.6. www.devi.fi Tuoteluettelo 1.6. www.devi.fi 2 Rataskuja 4 FI-03100 Nummela Puhelin (09) 2252 570 Faksi (09) 2225 204 www.devi.fi Jarmo Vanhanen Myyntipäällikkö Oto: Etelä-Suomi (09) 2252 5712 0400 641 429 jarmo.vanhanen@devi.fi

Lisätiedot

Nro: 08095859 Versio: 01.01. Suomi. devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje

Nro: 08095859 Versio: 01.01. Suomi. devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje Nro: 08095859 Versio: 01.01 Suomi devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo devireg 535 termostaatin sijoittaminen ja asentaminen.... 4 Sijoittaminen.......................................

Lisätiedot

Nro: 08095859 Versio: 01.01

Nro: 08095859 Versio: 01.01 Nro: 08095859 Versio: 01.01 Suomi devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo devireg 535 termostaatin sijoittaminen ja asentaminen.... 4 Sijoittaminen.......................................

Lisätiedot

Tuoteluettelo 1.7. Puhelin 0207 569 220 www.devi.fi www.deviuutiset.net

Tuoteluettelo 1.7. Puhelin 0207 569 220 www.devi.fi www.deviuutiset.net Tuoteluettelo 1.7. Puhelin 0207 569 220 www.devi.fi www.deviuutiset.net 2 Rataskuja 4 FI-03100 Nummela Puhelin 0207 569 220 Faksi 0207 569 230 www.devi.fi, www.deviuutiset.net Jarmo Vanhanen Myyntipäällikkö

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. DEVI tuoteluettelo 21. Puhelin 0207 569 220 www.devi.fi www.lampo.danfoss.fi www.deviuutiset.net

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. DEVI tuoteluettelo 21. Puhelin 0207 569 220 www.devi.fi www.lampo.danfoss.fi www.deviuutiset.net MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DEVI tuoteluettelo 21 Puhelin 0207 569 220 www.devi.fi www.lampo.danfoss.fi www.deviuutiset.net 2 Danfoss Lämpö Puhelin 0207 569 220 Faksi 0207 569 230 etunimi.sukunimi@danfoss.com

Lisätiedot

news Toimitukselta Tässä numerossa...

news Toimitukselta Tässä numerossa... news NRO 3 MARRASKUU 2002 Toimitukselta Kulunut kesä ja alkusyksy oli Suomessa lämpimin miesmuistiin. Kesää seuraa kuitenkin aina talvi, alkaa lämmityskausi ja liukkaat kelit. Tässä numerossa tutustut

Lisätiedot

Käyttöohje. deviheat 550

Käyttöohje. deviheat 550 FI Käyttöohje deviheat 550 Ž Sisällysluettelo Johdanto 3 deviheat 550 esittely 4 Kuinka käytät deviheat järjestelmää 6 Päivittäinen käyttö 7 Kellonajan ja päivän asetus 10 Ajastimen ohjelmointi 11 Takuu

Lisätiedot

Tuoteluettelo 21.14. Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen.

Tuoteluettelo 21.14. Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Löydät meidät myös netistä osoitteesta: www.devi.fi Tuoteluettelo 21.14 Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Intelligent

Lisätiedot

Devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje

Devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje Devireg TM 535 asennus- ja käyttöohje FI Sisällysluettelo Devireg 535 termostaatin sijoittaminen ja asentaminen..4 Sijoittaminen...4 Asentaminen...5 Anturitoiminnot...6 Eri anturitoiminnot...6 Anturitoiminnon

Lisätiedot

Käyttöopas Onnittelut DEVI-tuotteen ostamisesta. Olet ostanut huippulaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu tuottamaan viihtyisyyttä pitkään,

Käyttöopas Onnittelut DEVI-tuotteen ostamisesta. Olet ostanut huippulaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu tuottamaan viihtyisyyttä pitkään, Devireg TM 550 FI Käyttöopas Onnittelut DEVI-tuotteen ostamisesta. Olet ostanut huippulaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu tuottamaan viihtyisyyttä pitkään, ympäristöä vähän kuormittaen. 2 Sisällys

Lisätiedot

Käyttöopas Onnittelut DEVI-tuotteen ostamisesta. Olet ostanut huippulaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu tuottamaan viihtyisyyttä pitkään,

Käyttöopas Onnittelut DEVI-tuotteen ostamisesta. Olet ostanut huippulaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu tuottamaan viihtyisyyttä pitkään, Devireg TM 550 FI Käyttöopas Onnittelut DEVI-tuotteen ostamisesta. Olet ostanut huippulaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu tuottamaan viihtyisyyttä pitkään, ympäristöä vähän kuormittaen. 2 Sisällys

Lisätiedot

ASENNUS- / SUUNNITTELUOHJEITA

ASENNUS- / SUUNNITTELUOHJEITA ASENNUS- / SUUNNITTELUOHJEITA DEVI Oy Rataskuja 4 03100 Nummela Puh. (09) 225 2570 Fax (09) 222 5204 Päivitetty / lokakuu 2006 1/22 Sisällysluettelo: 1. deviflex DTIP-10 ja deviflex DTIP-8 lämpökaapelin

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 anturi

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 anturi FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 anturi 1 Sisältö 1 Anturit ja valvottavat alueet......................................... 3 1.1 Anturityypit ja toiminnot............................................

Lisätiedot

Kiinteistöjen kaapeliratkaisut TUOTEVALIKOIMA 2014

Kiinteistöjen kaapeliratkaisut TUOTEVALIKOIMA 2014 Kiinteistöjen kaapeliratkaisut 36 TUOTEVALIKOIMA 2014 YHTEYSTIEDOT: Myynti: 010 423 8770 Faksi: 09 346 3095 Sähköposti: myynti@pistesarjat.fi, info@pistesarjat.fi Internet: www.pistesarjat.fi, www.sulanapito.fi,

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

SOL-16-lämpökaapelin asennusohje. 16 W/m

SOL-16-lämpökaapelin asennusohje. 16 W/m SOL-16-lämpökaapelin asennusohje 16 W/m Lämmityskaapelien SOL 16 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 16 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

Kiinteistöjen kaapeliratkaisut www.pistesarjat.fi. Sulanapidon ja sähkölämmityksen tuotteet

Kiinteistöjen kaapeliratkaisut www.pistesarjat.fi. Sulanapidon ja sähkölämmityksen tuotteet 34 T U O T E VA L I KO I M A 2 0 1 2 Kiinteistöjen kaapeliratkaisut www.pistesarjat.fi Sulanapidon ja sähkölämmityksen tuotteet 1 YHTEYSTIEDOT: Myynti: 010 423 8770 Faksi: 09 346 3095 Sähköposti: myynti@pistesarjat.fi,

Lisätiedot

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto 1 2 Merkitsemme eniten energiaa säästävät tuotteemme perhossymbolilla. sisällysluettelo 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / LÄMPÖÄ, JOKA

Lisätiedot

Mukavien, lämpimien lattioiden käsikirja

Mukavien, lämpimien lattioiden käsikirja R Mukavien, lämpimien lattioiden käsikirja Helppo suunnitella, nopea asentaa ja luotettava käyttää Lämpimistä jaloista nauttii koko keho Kävele paljain jaloin kotonasi, mukavilla lämpimillä lattioilla

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009. www.pistesarjat.fi

TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009. www.pistesarjat.fi TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009 32 www.pistesarjat.fi TUOTERYHMÄT 2 Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki. Puh. 010-4238 777 Fax. 09-346 3096 SISÄLLYSLUETTELO Adax-lämmittimet... s.6 13 seinälämmittimet...

Lisätiedot