Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli. Varoitus!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli. Varoitus!"

Transkriptio

1 Asennusohjeet Deviflex lämpökaapelit Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli jään ja lumen sulattamiseen katoilta, syöksytorvista ja räystäskouruista sekä portaista ja piha-alueilta

2 Deviflex DTCE-30 lämpökaapeli Deviflex DTCE-30 lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha alueiden sulanapidossa. Varoitus! - Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää Tekniset tiedot Kaapeli Deviflex DTCE-30 Tyyppi 2-johtiminen varustettuna suojapunoksella Jännite 230 V AC Teho 30 W/m Halkaisija < 7,5 mm Liitosjohto 2.5 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm 2, 2 x 2,5 + 2,5 mm 2 Johtimen eriste 8 x 0,3 mm Cu % alumiinivaippa Sisempi vaippa Ulompi vaippa Maksimi lämpötila 80 ºC Mininimi asennuslämpötila -5 ºC Korkean lämpötilan PEX Korkean lämpötilan PVC, musta UV-suojattu Kytkennät L - Ruskea N - Sininen Maa - vaippa, 8 x 0,3 mm Cu 2

3 Asentamisen yleisohjeet Lämpökaapelia asennettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Lämpökaapelia tulee käyttää vain DEVI n suosittelemien sovellusten kanssa ja se tulee asianmukaisesti kytkeä sähköverkkoon Lämpökaapelin kytkentätyön saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. On huomioitava eri käyttökohteisiin määritellyt maksimitehot. Lämpökaapeli on suojattava liialta puristus- ja vetojännitteeltä. Alue, jolle lämpökaapeli levitetään, on puhdistettava ja sieltä on poistettava terävät esineet. Lämpökaapelin taivutuskaaren halkaisija ei saa olla pienempi kuin 50 mm. Lämpökaapelilinjat eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa eivätkä kulkea ristikkäin. Lämpökaapelin maadoitus on tehtävä sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Lämpökaapelia ei saa katkaista ei kä lyhentää eikä sen liitosrasiaan tai loppupäätteeseen saa kohdistua vetorasitusta. 10. Lämpökaapelin vastus on mitattava kaapelin levittämisen jälkeen. Kaapelin vastusarvon pitää olla tyyppikilvessä ilmoitetun mukainen % +20 C. 11. Kaapelilta on voitava katkaista virta. Järjestelmä on kytkettävä pois päältä kun lämpötila nousee yli +5 ºC Suosittelemme Devireg termostaattien käyttöä. 12. Maa-alueilla lämpökaapeli pitää olla kauttaaltaan samanarvoisessa materiaalissa esim. betonissa. 13. Lämpökaapelin on oltava irti eristeestä. 14. Lämpökaapelin saa kytkeä päälle vasta kun betoni on kuivunut. Noudata betonivalmistajan ohjeita kuivumisajoista. Kuivumista EI SAA yrittää nopeuttaa kytkemällä lämmitys päälle. 3

4 Kattojen ja räystäskourujen sulanapito Järjestelmä DEVIn kattorakenteiden sulanapitojärjestelmä sopii kaikenlaisille räystäskouruille ja syöksytorville. Sulanapitoa tarvitaan pitämään kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet auki, jotta vesi pääsee valumaan pois, eikä jää pääse vahingoittamaan rakenteita ja julkisivuja. Sulanapitokaapelit asennetaan pitkin räystäskouruja niiden pohjalle ja syöksytorvien sisään sekä pitkin katon reunaa tai paikkoihin, joissa on lumen ja jään muodostumisen riski. Näin vesi pääsee vapaasti valumaan pois katolta. Elektroniset Devireg termostaatit takaavat optimaalisen lopputuloksen mahdollisimman pienellä energian kulutuksella. Voidakseen saavuttaa tämän lopputuloksen anturit ja termostaatit ohjaavat lämmityksiä automaattisesti kytkien lämmityksen päälle ja pois päältä juuri oikealla hetkellä. Tehontarpeen mitoitus Kun päätetään sulanapitojärjestelmälle tarvittava teho (W/m²), on tärkeää ottaa huomioon kyseessä olevan katon rakenteet ja paikalliset sääolosuhteet. Yleiset suositukset 4 Yleisesti ottaen katot jaetaan kahteen kategoriaan: 1. Kylmä katto - Kylmä katto on hyvin eristetty katto, jossa lämpöhäviöt ovat alhaiset. Tällaiselle katolle syntyy helposti jäämuodostumia auringon sulattaessa lunta katolta. 2. Lämmin katto - Lämmin katto ei ole hyvin eristetty ja/tai ullakkoa käytetään asumistarkoitukseen. Lämpimällä katolla lumi sulaa tietyltä alueelta ja sulamisvesi valuu katon reunalle jonne se jäätyy. Kattokouruun asennettavan tehon tulee kylmällä katolla olla noin W/m2 ja lämpimällä noin W/m2. Katon reunaa pitkin kulkeva räystäskouru vaatii kylmällä katolla yleisesti ottaen W/m ja lämpimällä katolla tehoa tarvitaan W/m. Riippuen tarvittavasta tehosta per metri valitaan yksi tai kaksi kaapelia metrille, joissain tapauksissa jopa enemmän. Katot ja kattokourut Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Tiili-, metalli W/m W/m W/m 2 Huopa W/m W/m W/m 2 Räystäskourut Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Metalli W/m W/m 60 W/m Muovi 30 W/m 40 W/m 40 W/m Puu 30 W/m 40 W/m 40 W/m Syöksyputki Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Metalli W/m W/m 60 W/m Muovi 30 W/m 30 W/m 30 W/m

5 Asentaminen Katot: Lämpökaapeli asennetaan katon lappeelle loiville lenkeille noin 50 cm:n alueelle reunasta ylöspäin. Kaapelin tulee kulkea ylösalas lappeella eikä lappeen suuntaisesti. On varmistettava, että kaapeli on lujasti kiinnitetty ja riittävän tiuhaan, sillä se joutuu alttiiksi vahvoille sää- ja tuulivoimille. Sulana pidettävän lappeen yhteydessä on usein lumieste, joka estää lumen valumisen alas. Lumieste on normaalisti asennettu 50 cm lappeen reunasta eli heti lämpökaapelin yläpuolelle. Kattokourut: Lämpökaapeli asennetaan pitkin kourua edestakaisin niin monta kertaa, että tarvittava teho saavutetaan. Suosittelemme, että lämpökaapeli kiinnitetään muovisella asennuspannalla kourun pohjalle. Syöksytorvet tehdään kuten räystäskourujenkin yhteydessä. Syöksytorvia on kouruissa yleensä useita ja kaikkiin on muistettava asentaa etäisyyskiinnikkeet pitämään kaapelit erillään. Räystäskourut: Lämpökaapeli sijoitetaan räystäskourun pohjalle niin monta kertaa kuin on tarpeellista tarvittavan tehon saavuttamiseksi. Räystäissä käytettävät kaapelit saadaan kiinnitettyä oikealla etäisyydellä (C-C etäisyys) käyttämällä DEVIn etäisyyskiinnikkeitä. Syöksytorvet: Asentaminen syöksytorveen tehdään samasta kaapelista, joko yksin- tai kaksinkertaisesti. Syöksytorven yläpäähän asennetaan vedonpoistokoukku, joka pitää kaapelin paikallaan. Asennettaessa kaapeli syöksytorven sisään kaksinkertaisesti tarvitaan etäisyyskiinnikkeet, jotka pitävät kaapelit toisistaan erillään 5

6 Laskentaesimerkit Räystäskourut: Seuraava esimerkki on tarkoitettu metalliseen räystäskouruun, jonka vaakapituus on 13 metriä ja jonka päässä on 5:n metrin syöksytorvi. 1) Laskelma tarvittavasta kaapelin pituudesta: yhden mittainen kaapeli räystäässä ja syöksykourussa vaatii: 13 m + 5 m = 18 m 2) Kaapelin valinta: Deviflex DTCE m 630 W. Vaakaosuudelle asennetaan ylijäävä kaapeli kaksikertaisena. Jotta kaapelit saadaan pysymään erillään toisistaan käytetään DEVIn etäisyyskiinnikkeitä. 3) Termostaatin valinta: Devireg 316 differentiaalitermostaatti ulkoanturilla. Kattokourut: Seuraava esimerkki on tarkoitettu kattokou - rulle, joka on 10 m x 0,3 m ja lisäksi 3 metriä pitkä metallinen syöksytorvi. Jos on enemmän kuin yksi syöksytorvi, on tämä huomioitava laskemissa. Olemme valinneet Deviflex DTCE-30 lämmityskaapelin ja haluamme käyttötehon olevan 250 W/m². 1) Laskelma kaapelin asennusalueesta: 10 m x 0,3 m = 3 m² 2) Laskelma tarvittavasta tehosta: 250 W/m² x 3 m² = 750 W. Muista lämmityskaapeli syöksyputkeen: 3 m x 30 W/m = 90 W. Tästä saadaan yhteensä seuraava teho: 750 W + 90 W = 840 W 3) Kaapelin valinta: Deviflex DTCE m 830 W. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen. Kahden kaapelin välinen etäisyys kattokourussa lasketaan seuraavasti: C-C = (pinta-ala x 100) / kaapelin pituus (3 m² x 100) / (27 m 3 m) = 12,5 cm Jotta kaapelit saadaan pysymän oikeilla paikoilla kourussa, tulee käyttää DEVIn etäisyyskiinnikkeitä tai asennusrimoja. 5) Termostaatin valinta: Devireg 850 II keskusyksikkö ja kattoanturi, jossa anturi mittaa lämpötilaa sekä kosteutta. Katot: Seuraava esimerkki on tarkoitettu kylmälle katolle. Katto on 8 metriä pitkä ja sulatettavan alueen leveys on 0,5 metriä. Asennettavan käyttötehon tulee olla 250 W/m². 1) Laskelma kaapelin asennusalueesta: 8 m x 0,5 m = 4 m² 2) Laskelma vaadittavasta tehosta: 4 m² x 250 W/m² = 1000 W 3) Kaapelin valinta: Deviflex DTCE m 1020 W. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen: (4 m² x 100) / 34 m = 12 cm 5) Termostaatin valinta: Devireg 316 differentiaalitermostaatti ulkoanturilla tai Devireg 850 II keskusyksikkö ja kattoanturi. 6

7 Ulkoalueiden, portaiden ja piha-alueiden sulanapito Järjestelmä DEVI sulanapitojärjestelmä takaa, että alue pysyy lumesta ja jäästä vapaana eikä suolausta tai hiekoitusta tarvita. Liikkuminen alueella on riskitöntä niin ajoneuvoille kuin jalankulkijoillekin. Sulanapitojärjestelmä sopii hyvin esimerkiksi seuraavanlaisiin ulkoalueisiin: pysäköintialueet ajoluiskat jalkakäytävät lastauslaiturit sillat Yleiset suositukset DEVIn sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen minne tahansa, missä sulatusta tarvitaan. Devireg termostaatit ja niiden anturit takaavat optimaalisen sulatustuloksen minimimaalisella energian kulutuksella. Tehontarpeen mitoitus Tarvittavaa sulatustehoa (W/m²) laskettaessa on otettava huomioon tietyt seikat. Millaiselle alueelle sulatus halutaan, mitä vaatimuksia sille asetetaan? Yleisesti Suomessa käytettävä teho on W/m² riippuen sulatettavan kohteen olosuhteista ja vaatimuksista. Alueet Jalkakäytävä Ulkoportaat, eristetyt Lastauslaiturit, eristetyt Sillat, eristetyt Pysäköintialueet Ajotiet Ulkoportaat, eristämättömät Lastauslaiturit, eristämättömät Sillat, eristämättömät Teho W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² Asentaminen Asfaltti Lämpökaapelit asfaltin alle: a) asfaltti, minimi 5 cm b) hiekka minimi 3 cm c) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto d) devifast TM -asennusnauha e) eriste (suositus) f) tiivistetty sorakerros 3-4 cm g) maapohja a) b) c) d) e) f) g) Laatoitus Lämpökaapelit laattojen alla: a) betonilaatat, paksuus 6-8 cm b) 2-3 cm:n hiekkakerros c) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto d) devifast TM -asennusnauha e) eriste (suositus) f) tiivistetty sorakerros 5-7 cm g) maapohja 7 a) b) c) d) e) f) g) Betoni Lämpökaapelit betonissa: a) vähintään 5 cm:n betonikerros b) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto + raudoitus verkko c) eriste (suositus) d) tiivistetty sorakerros 3-4 cm e) maapohja a) b) c) d) e)

8 Laskentaesimerkit Ulkoportaat Raput, joissa on 12 askelmaa syvyydeltään 32 cm, korkeus 17 cm ja leveys 100 cm sekä ylätasanne, joka on kooltaan 100 x 100 cm. Asennustehoksi valitaan 250 W/m². 1) Asennusvälin eli C-C laskeminen: C-C = (kaapelin metriteho x 100) / neliöteho (30 W/m x 100) / 250 W/m² = 12 cm 2) Tästä seuraa, että porrasta kohden asennetaan 3 kaapelijuoksua eli 3 m lämpökaapelia: 3 m kaapelia/porras x 12 porrasta = 36 m. Tähän lisätään nousujen tarvitsema kaapeli: 12 x 0,25 m = 3 m. 3) Tasanteen tarvitsema kaapeli: ((1,0 x 1,0 m) x 250 W/m²) / 30 W/m = 8 m. 4) Laskelma osoittaa kaapelin tarpeeksi: m = 47 m. 5) Kaapelin valinta: DTCE m 1350 W. Kaapelin asennusvälin tasoitus tapahtuu ylätsanteella. 6) Termostaatin valinta: Devireg 610 tai Devireg 850 II keskusyksikkö ja maaanturi. Lastauslaiturit Lastauslaituri, jonka koko on 2,5 x 13 m ja neliötehoksi valitaan 300 W. 1) Laskelma alueen pinta-alasta: 2,5 x 13 m = 32,5 m². 2) Laskelma vaadittavasta tehosta: 32,5 m² x 300 W/m² = 9750 W 3) Kaapelin valinta: 9750 W / 3 = 3290 W eli 3 x DTCE m 3290 W. Kaapelin kokonaismitaksi tulee 330 m. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen: (32,5 m² x 100) / 330 m = 9,8 cm 5) Termostaatin valinta: Devireg 850 II keskusyksikkö ja maaanturisarja. 8

9 Vaihtoehto Devireg termostaatiksi DEVI on kehittänyt valikoiman sulanapitoon tarkoitettuja termostaatteja erilaisia jää- ja lumiongelmia vastaan. Elektroniset termostaatit säätävät sulatusta nopeasti ja tarkasti. Valitsemalla oikea termostaatti voidaan saavuttaa sekä turvallisuus- että kustannushyödyt. DEVIn sulanapitotermostaatit: Devireg º ºC ja Devireg 610 yksirajatermostaatit esim. asettelu + 2 ºC Devireg 316 kaksirajatermostaatti esim. asettelu 3 º ºC Devireg 850 II keskusyksikkö ja anturit lämpötila- sekä lumi- ja kosteusanturilla varustettu termostaatti ohjelmoitavissa käyttö sovelluksissa, joissa teho ylittää 6 kw käyttö sovelluksissa, joissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen DEVI ulkoanturi ulkoanturi soveltuu Devireg 330, 316 ja 610 termostaateille 9

10 DEVI takuu: Olette hankkineet DEVI lämmitysjärjestelmän joka tuo kotiinne hyvää lämpömukavuutta taloudellisesti. DEVI lämmitysjärjestelmä koostuu Deviflex, Devikit lämpökaapeleista, devimat lämpömatosta, Devireg termostaateista ja devicell asennus- & eristelevyistä sekä muista asennustarvikkeista. Jos kaikesta huolimatta lämmitysjärjestelmässänne ilmenee jotain vikaa, vastaa DEVI korjauksesta tuotevastuulakia koskevan EU direktiivin 86/374/CEE mukaisesti. DEVI takuu ei koske tapauksia, joissa kytkentätyön on suorittanut joku muu kuin sähköalan ammattilainen, vika johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä, asentamisesta tai muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty työ. Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu. DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin vaatimuksiin. Ylläkerrottu takuu perustuu kansainväliseen tuotevastuulakiin sekä Suomen lainsäädäntöön. DEVI myöntää 10 vuoden takuun Deviflex, Devikit lämpökaapeleiden ja devimat lämpömattojen sekä 2 vuoden takuun Devireg termostaattien, devicell asennus- & eristelevyjen sekä muiden asennustarvikkeiden materiaali ja valmistusvirheille. Takuu on voimassa vain, jos TAKUUTO- DISTUS on asianmukaisesti täytetty ja vian tarkistaa ja korjaa DEVIn valtuuttama henkilö. DEVI sitoutuu veloituksetta korjaamaan tai toimittamaan uuden tuotteen asiakkaalle ilman, että hänelle aiheutuisi tästä välillisiä kustannuksia. 10

11 11

12 Takuutodistus Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen yhteyteen DEVI takuu on myönnetty: Nimi: Puhelin: Osoite: Postinro ja -toimipaikka: HUOM! DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty. Katso takuuehdot edelliseltä sivulta. Lämpökaapelin asentanut sähköalan ammattilainen: Pvm: Kytkentätyön tehnyt sähköalan ammattilainen: Pvm: Pituus: Teho: Tuote: SSTL-nro: Asennuspaikka: Hiekka Räystäskouru Muu, mikä Betoni Katto Urakoitsijan leima/allekirjoitus: DEVI Oy Rataskuja 4 FI NUMMELA Puhelin Fax

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli FI Asennusohje Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli 1 Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli on ensisijaisesti tarkoitettu saneeraukseen missä ei haluta lattian pinnan nousevan paljon.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Lämmitysratkaisut kaikkiin kohteisiin aina pienistä tuvista suuriin teollisuuslaitoksiin.

Lämmitysratkaisut kaikkiin kohteisiin aina pienistä tuvista suuriin teollisuuslaitoksiin. Lämmitysratkaisut kaikkiin kohteisiin aina pienistä tuvista suuriin teollisuuslaitoksiin. koti rakennus ulkona teollisuus Takuu hyvästä työstä. Takuutodistuksen täyttäminen on nyt helpompaa. takuu.ebeco.fi

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot