Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008. Mäntsälän Sähkö Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008 Mäntsälän Sähkö Oy

2 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy on Mäntsälän kunnan 100 % omistama osakeyhtiö, jonka jakelualue ulottuu kymmenen kunnan alueelle. Mäntsälän Sähkö Oy:llä on kolme liiketoiminta-aluetta: Energialiiketoiminta Energialiiketoiminta vastaa sähkön, kaukolämmön ja maakaasun hankinnasta, myynnistä sekä energiantuotannosta. Toimintavuonna yhtiö aloitti maakaasun myynnin liikennekäyttöön avaamalla tankkauspisteen St1 jakeluaseman yh teyteen Mäntsälän keskustassa. Yhtiöllä on merkittävä määrä tuotanto-osuuksia Etelä-Suomen Voima Oy:n osakkaana ja ESV Tuotanto Oy:n kautta olemme myös Fennovoima Oy:n osakas. Sähköverkkoliiketoiminta Sähköverkkoliiketoiminta vastaa sähkön jakeluverkon rakentamisesta ja suunnittelusta sekä verkon käyttötoiminnasta. Keskeisimpänä tehtävänä on sähkön jakeluvarmuudesta huolehtiminen. Siihen liittyy jatkuva verkoston kunnossapito, tarkastus- ja raivaustoiminta. Verkkoliiketoiminta sisältää myös verkoston uudisrakentamisen, korjauksen ja sähkön laadun valvonnan sekä mittaroinnin ja vikapalvelun. Kertomusvuosi oli 82. toimintavuosi, joista yhdeksästoista yhtiömuotoisena. Yhtiön operatiivinen tulos on erityisesti suhdannetilanne ja viime vuoden sääolot huomioiden kehittynyt erittäin hyvin, mutta vuosien 2006 ja 2007 suurten investointien aiheuttama rahoituskulujen kasvu ja toisaalta rahoitustuottojen pieneneminen heikentävät nettotulosta. Liikevaihdon kasvu on pääosin seurausta markkinahintojen noususta. Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa ja paikallistuntemusta. Meidän on oltava lähellä asiakkaitamme, niin maantieteellisesti kuin henkisestikin. Laajakaistaliiketoiminta Laajakaistaliiketoiminta vastaa Mäntsälän Sähkön laajakaistapalveluista, jotka perustuvat pääosin langattomaan WLAN ja WiMAX radiotekniikkaan. Osas sa verkkoamme on tarjolla myös perinteiseen ADSL -tekniikkaan perustuvat laajakaistapalvelut. Näiden langallisten ja langattomien palvelujen taustalla on laaja oma valokuituverkko. Sisältö Mäntsälän Sähkö Oy 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminnan tulevaisuuden haasteita 6 Energiatehokkuus ja ympäristöasiat 8 Sähköverkkoliiketoiminta 10 Sähkön myynti ja hankinta 12 Kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminta 14 MSOYNET - laajakaistaliiketoiminta 16 Talous 18 Henkilöstö 19 Tilinpäätös 20 Avainluvut Liikevaihto, Liikevoitto, ,1 Tilikauden voitto, Taseen loppusumma, Investoinnit, Oman pääoman tuotto % (ROE) 5,7 9,2-0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 8,1 8,6 0,7 Omavaraisuusaste % 62,8 60,9 67,4 Sähkön myynti GWh Sähkön siirto GWh Kaukolämmön myynti GWh Kaasun myynti GWh 21, Henkilökunta keskimäärin

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiakaspalvelu ja osaaminen ratkaisee Energiayhtiöitä pidetään luotettavina ja asiantuntevina. Tuotteet kaikilla energiayhtiöillä ovat kuitenkin kovin samanlaisia. Tuote ei tee meistä kilpailijoitamme parempia tai huonompia. Erottava tekijä on asiakaspalvelu. Käytännössä kaikki toiminta-alueemme ihmiset ovat asiakkaitamme ja me myös tunnemme heidät. Hyvä paikallinen asiakaspalvelu onkin meille aidosti tärkeää. Uskomme, että se saa asiakkaat valitsemaan oman paikallisen energiayhtiönsä tulevaisuudessakin energian toimittajakseen. Investoimme alueen hyvinvointiin Väestön kasvu Mäntsälän Sähkön toimialueella jatkui edelleen, samoin kuin Mäntsälän kunnan aktiivinen elinkeinopolitiikka. Näiden seurauksena myös Mäntsälän Sähkön kasvu jatkui toimintavuoden poikkeuksellisen lämpimästä säästä ja loppuvuonna alkaneesta taantumasta huolimatta. Investoinneissa palattiin parin ennätyksellisen vuoden jälkeen normaalille tasolle. Investoinnit vuonna 2008 olivat 3,4 milj. euroa. Vuoden 2009 suunnitellut investoinnit ovat neljä miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitusasema parani edellisvuodesta. Olemme liittyneet Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksenä energiatehok kuus sopimukseen energian käytön tehostamisesta. Mäntsälän kaukolämpö tuotetaan maakaasulla uusissa kattila laitoksissa ja käytämme maakaasua osassa ajo neu vojamme. Joulukuussa avattiin maakaasun liikennejakeluasema Mäntsälässä, joten asiakkaillamme on mahdollisuus kasvattaa autoilunsa ympäristömyönteisyyttä huomattavasti. Vaihdammekin jatkossa kaikki ajoneuvomme maakaasukäyttöisiin aina, kun soveltuva ajoneuvo on saatavilla. Tulevaisuus on vastuullisten toimijoiden Vaikka energian hinta lyhyellä tähtäimellä on laskenut globaalin taantuman seurauksena, perusasetelma on muuttumaton. Suomesta puuttuu edelleen merkittävästi sähköntuotantokapasiteettia ja maailman energiavarat ovat rajalliset. Hinta palaa takaisin nousu-uralle nopeasti taantuman jälleen hellittäessä. Siksi hankinnan omavaraisuuden merkitys on edelleen suuri ja yhtiö tulee varmistamaan asemiaan oman sellaisen energiantuotannon hankkimisessa, jossa ympäristöarvot yhdistyvät liiketaloudelliseen kannattavuuteen. Vastuuta pitää tuntea myös henkilöstöstä, muuten ei synny hyvää palveluakaan. Suomi vanhenee ja töissä pitäisi jaksaa. Siksi olenkin erityisen tyytyväinen, että olemme tutkitusti pystyneet pitämään huolta työhyvinvoinnista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Esa Muukka toimitusjohtaja Ympäristöasiat ovat olennainen osa energiayhtiön yhteiskuntavastuuta. Vastuullisena energiayhtiönä Mäntsälän Sähkölle ympä ristö asiat ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Käytännössä kaikki toiminta-alueemme ihmiset ovat asiakkaitamme ja me myös tunnemme heidät. Hyvä, paikallinen asiakaspalvelu onkin meille aidosti tärkeää. Meillä on kaksi omaa pientä entisöityä vesivoimalaitosta. Yhtiön hankkiessa uusia voimaosuuksia hankimme ainoastaan ympäristönäkökulmasta hyväksyttävää voimantuotantoa. Neuvomme aktiivisesti asiakkaitamme energian säästössä ja järjestämme energiansäästökoulutusta. Olemme myös pitkään osallistuneet vuosittain vietettävään energiansäästöviikkoon järjestämällä tapahtumia. 4 5

4 Liiketoiminnan tulevaisuuden haasteita Sähköyhtiöt useimmiten kuntien omistuksessa Suomessa on tällä hetkellä 90 sähkön siirtoa harjoittavaa yhtiötä. Historiallisista lähtökohdista yhtiöiden taustalla on edelleen yleisimmin yksi tai useampi kunta. Yhtiöistä vain kolmannes ei ole suoraan kunnallisia liikelaitoksia tai kuntien omistamia osakeyhtiöitä: Näistäkin osassa kunnat voivat olla vähemmistöomistajina. Alueen väestön kasvu voimakasta Verkkoyhtiöiden joukossa Mäntsälän Sähkön verkkoliiketoiminta sijoittuu sijalle 30 siirron määrällä mitaten. Jakelualueemme väestön kasvu on ollut voimakasta ja todennäköisesti alueen vetovoima jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa. Onkin todennäköistä, että jatkossa suhteellinen kokomme tulee edelleen paranemaan. Väestöpohjan kasvu lisää myös alueen yritystoiminnan aktiivisuutta, joten positiivinen kierre tuo myös uutta yritystoimintaa yhtiön jakelualueelle. Sähkön kulutus laskuun Kiinteistöjen energiatehokkuuden paraneminen yhdessä nykyisen asuntokannan energiakorjausten kanssa voivat kääntää sähkön kulutuksen laskuun kiinteistökannan kasvusta huolimatta. Vahvan suosion saavuttaneen lämpöpumpputekniikan käyttö erityisesti suorasähkölämmitteisissä kohteissa vaikuttaa samaan suuntaan. Toisaalta lämpöpumppujen hankinta houkuttaa käyttämään niitä myös asuntokannan jäähdyttämiseen. Ei pidä myöskään unohtaa lisääntyvää viihdelaitekantaa, mm. siirtyminen digi-tv-aikaan lisäsi kotitalouksien sähkön käyttöä. Sa moin kiinteistöautomaation monet laitteet kuluttavat sähköä. Hehkulamppujen ja yleisemmin kaikkien lamppujen vaihto energiatehokkaampiin uusin tuotteisiin tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi kulutukseen. Edellä mainitut seikat yhdessä voivat muuttaa nykyistä sähkön käytön ajoittumista. Talvikaudella energian kulutus yleisesti laskee, mutta kovilla pakkasilla lämpöpumppujen lämpökertoimen tuottama säästö hiipuu ja kulutus kasvaa jyrkästi. Tämä johtuu pumppujen lämpökertoimen huononemisesta lämpötilan alentuessa, jolloin tarvittava lämpö joudutaan tuottamaan suoralla sähköllä. Myös kesäajan hellejaksoille ilmaantunee uutta kulutusta käytettäessä lämpöpumppuja jäähdytykseen. Energiatehokkuussopimus Kaiken kaikkiaan energian oikea käyttö on kansantaloudellisesti hyvä asia. Olemme myös yhtiönä sitoutuneet tehostamaan energian käyttöä olemalla mukana energiatehokkuussopimuksessa. Sopimusjärjestelmällä on kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuk siimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Tavoitteena on 9 % suuruinen energiansäästö vuoteen 2016 mennessä. Etäluettavat mittarit Pian aloitettava vanhojen sähkömittareiden vaihtaminen etäluettaviin mittareihin tukee osaltaan energiansäästöä. Asiakkaiden tietoisuus omasta käytöstä ja sen kohdentumisesta auttavat heitä suunnittelemaan kulutuksen seurantaa. Tiedettäessä paremmin, mihin sähköä kuluu, voidaan myös helpommin tarttua kulutuksen pienentämiseen. Yhtiön suunnitelmissa on etäluettavien pien asiakasmittarien vaihtoprojektin aloittaminen 2010 ja loppuunsaattaminen 2014 mennessä. Nykyisellään kaikesta yhtiön siirtämästä sähköstä on tuntimitattua n. 60 %. Sähkölle uusia käyttötarkoituksia Sähkö on erinomainen energiamuoto moneen tarkoitukseen. Onkin nähtävissä, että sähköisiä ratkaisuja kehitetään tulevaisuudessa yhä uusiin käyttötarkoituksiin, jotka samalla lisäävät sähkön siirtotarvetta. Uusista käytöistä mahdollisesti merkittävin tulee olemaan siirtyminen sähköautoihin. Kaiken kaikkiaan energiatehokkuuden esille nostamat vaatimukset voivat tuoda sähkön siirrolle hyvinkin mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Haasteita sähköverkolle Sähkön lisääntyvä kulutus ja erityisesti vaatimukset käyttövarmuuden jatkuvalle parantamiselle luovat kovia haasteita tulevaisuuden sähköverkkojen suunnittelulle, rakentamiselle ja käytölle. Samalla kasvavat paineet entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Ilmastonmuutoksen eteneminen saattaa vaikuttaa haitallisesti sähkön laatuun ja vaikeuttaa käytettävyyttä, mikäli voimakkaat sääilmiöt lisääntyvät. Erityisesti pitkien keskeytysten lisääntyminen aiheuttaa paitsi merkittävää haittaa asiakkaille myös huomattavia lisäkustannuksia verkonhaltijalle. Pylväistä maakaapeliin Säätiloista johtuvien häiriöiden vaikutusta on mahdollista vähentää nostamalla jakeluverkon kaapelointiastetta. Maakaapelien käyttö taajamissa on jo nykyään itsestäänselvyys, mutta haja-alueilla siirtymävaihe on vasta aluillaan. Suurimpana esteenä kaapeloinnin laajamittaiselle käytölle haja-alueilla on maakaapeliverkon huono muunneltavuus käyttöpaikkojen siirtyessä tai käyttötavan muuttaessa tarvittavaa sähkötehoa. Niillä alueilla, joissa maaperä suosii maakaapelointia, on jo siirrytty merkittävissä määrin pois pylväsasennuksista. Samalla paranee asuinympäristömme kahtakin kautta: vanhojen pylväiden poistuminen selkeyttää osaltaan elinympäristöämme ja vanhan suolakyllästetyn pylväskannan oikeaoppisen hävittämisen jälkeen ei synny enää uusia jäteongelmia maakaapeloinnin käytön myötä. Kaikkiaan jakeluverkollamme on vielä yli pylvästä, joten muutostyö on väistämättä hidas prosessi. Vesa Selikare varatoimitusjohtaja 6 7

5 Energiatehokkuus ja ympäristöasiat Vastuullisena energiayhtiönä Mäntsälän Sähkölle ympäristöasiat ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Vuoden 2008 alkupuolella Mäntsälän Sähkö liittyi energiapalveluiden toimenpideohjelmaan. Toimenpideoh jelman tavoitteena on toteuttaa yhdessä asiakkaiden kanssa energiatehokkuustoimia, jotka edesauttavat energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktii vin mukaisen 9 % energiansäästötavoitteen saavuttamista vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimenpideohjelma sisältää myös oman energiankäytön tehostamisvaatimuksia. Mäntsälän Sähkö on asettanut tehostamistavoitteet sekä sähkön siirron ja jakelun että kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon osalta. Tehostamistavoite on vuoden 2016 loppuun mennessä 5 prosenttia. Energian tehostamistavoitteisiin sisältyy tavoitteita myös oman toiminnan osalta. Laadimme toimenpideohjelman tehostamisesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta myös hankintojen ja investointien osalta, yhtenä esimerkkinä kuljetuskaluston hankintaperiaatteet. Jatkossa kaluston hankinnassa huomioidaan erityisesti ympäristöasiat, kuten CO ² -päästöt. Toimialueellamme on nykyisin saatavilla maakaasua liikennepolttoaineena, joten sen käyttöä pyritään suosimaan edullisempana ja erityisesti puhtaampana polttoaineena. Toimenpideohjelmaa varten on työn alla erillinen suunnitelma, jossa eri toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi on kirjattu toteuttamisaikatauluineen. Toimenpideohjelman yhtenä velvoitteena on vuosittainen raportointi toteutuneista toimenpiteistä työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM). Ympäristöasiat ovat luonnollinen osa energiayhtiön liiketoimintaa. Tuotteissa ympäristövaihtoehtona on esimerkiksi LuontoWatti-sähkö, joka tuotetaan paikallisesti Halkiankosken ja Naarkosken vesivoimalaitoksillamme. Kosket, joissa voimalaitokset sijaitsevat ovat olleet valjastettuja satoja vuosia ja olemme entisöineet rakennukset samalla kun koneistot uusittiin nykyaikaisiksi. Naarkoskella vanhat koneistot on lisäksi museoitu ja laitoksella käykin paljon mm. koululaisryhmiä tutustumassa vesivoiman tuotantoon. Kaikki LuontoWatti tuotteesta saadut tuotot menevät kestävän kehityksen tukirahastoon. Asiakkailtamme kerätään ehdotuksia varojen käytöstä. Vuonna 2008 tukitoi miin kuului esi merkiksi tuki Mäntsälän Sälinkäällä sijaitsevan Vähäjärven hapettamiseksi. Eeva Saarinen myynti-insinööri 9

6 Sähköverkkoliiketoiminta Yhtiön verkkoliiketoiminta huolehtii sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja suunnittelusta sekä verkon käyttötoiminnasta. Keskeisimpänä tehtävänä on sähkön jakeluvarmuudesta huolehtiminen. Siihen liittyy jatkuva verkoston kunnossapito, tarkastus- ja raivaustoiminta. Verkkoliiketoiminta sisältää myös verkoston uudisrakentamisen, korjauksen ja sähkön laadun valvonnan sekä mittaroinnin ja vikapalvelun. Sähkön kulutuksessa kulunut vuosi oli poikkeuksellinen, sillä sähkön kokonaiskulutus laski maassa 3,8 %. Tähän johti etupäässä loppuvuodesta voimakkaasti kansantalouttamme ravistellut kansainvälinen taantuma. Pieneltä osalta suuntaan vaikutti myös normaalia lämpimämpi vuosi, joka pienensi lämmitysenergian käyttöä. Monien sähköyhtiöiden pienenevän siirtomäärän rinnalla oman yhtiömme lievästi positiivinen kasvu oli hyvä saavutus, huomioiden erityisesti edellisen vuoden reilun 10 % kasvupyrähdys. Sähkön siirto oli vuositasolla yli 318 milj. kilowattituntia. Aikaisempina vuosina keskimääräinen sähkönsiirron kasvu on vaihdellut 1,4-6,4 % välillä vuodessa. Sähköliittymien tilausmäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna noin 15 %. Vuoden aikana liitettiin kaikkiaan 149 uutta käyttöpaikkaa verkkoomme. Edellisten vuosien liittymämääristä jäätiin uudisrakentamisen hiljennyttyä loppuvuodesta huomattavasti taantuman seurauksena. Verkostoinvestointeja tehtiin hieman edellisiä vuosia rauhallisempaan tahtiin. Vuoden aikana uusittiin valvomon käytönvalvontajärjestelmän, jolla valvotaan yhtiön sähköasemia ja kauko-ohjattavia erotinasemia. Uusi järjestelmä on osa Keravan Energian ja Porvoon Sähköverkon kanssa yhteistyössä hankittua valvontajärjestelmää. Muut investoinnit keskittyivät verkoston uudisrakentamiseen ja vanhan verkoston uusimiseen. Verkoston uudisrakentamisen tarve syntyy uusien liittyjien liittyessä verkkoon ja tarpeesta parantaa olemassa olevia siirtoyhteyksiä. Vanhan verkoston uusiminen liittyy verkoston kunnon parantamiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon. Investoinneilla halutaan lisätä sähköverkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta. Materiaalien ja työn kustannusten voimakas nousu heijastui myös yhtiön verkonrakennus- ja käyttökustannuksiin. Viime vuosina lisättiin huomattavasti maakaapeliverkon rakentamista. Tämä mm. ympäristön viihtyisyyttä parantava rakentami nen kohottaa myös sähkön laatua vähentämällä sähkönjakelun alttiutta säätiloista johtuville häiriöille. Jakeluverkon käyttövarmuus Vuoden aikana koettiin yksi laajempi sähkönjakeluverkkoon koh distunut häiriö. Martti-päivän myrsky aiheutti jakelualueen eteläosiin laajan sähkönjakeluhäi riön, joka kesti 4-8 tuntia. Verkostoon aiheutuneet vauriot saatiin kuitenkin korjattua olosuhteisiin nähden nopeasti. Asiakkaiden kokema sähkön laatu on vuosien mittaan parantunut merkittävästi. Viime vuosina jakeluverkkomme häiriöt olivat merkittävästi alle valtakunnallisen keskiarvon. Kolmena viimeisimpänä vuotena häiriöaika jäi vuositasolla alle yhden tunnin. Mittarien etäluenta Sähkö- ja kaukolämpömittausten etäluentapalvelusta käynnistyi yhteisprojekti Keravan Energia Oy:n, Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Porvoon Energia Oy:n kanssa. Osapuolten tavoittee na on löytää palveluntarjoaja, joka hoitaa etä luen tapalvelut kustannustehokkaasti ja avustaa mittarien ja asennusten kilpailuttamisessa. Etäluenta mahdollistaa asiakkaiden sähkönkulutuksen reaaliaikaisen luennan ja palveluoh jaukset. Timo Korpelainen verkkopalvelupäällikkö Viime vuosina jakeluverkkomme häiriöt olivat merkittävästi alle valtakunnallisen keskiarvon

7 Sähkön myynti ja hankinta Vuonna 2008 tukkusähkön hinnoissa koettiin suuria vaihteluja. Vuoden alusta hinnat nousivat voimakkaasti syyskuuhun saakka, mistä hinnat lähtivät laskuun. Hintojen kehitykseen vaikuttivat keskeisesti polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä pohjoismaisen vesiresurssin tilanteen kehitys. Sähkön loppuasiakasmyynti vuonna 2008 oli 152 GWh, mikä oli yhtä suuri kuin edellisenä vuotena. Uutena sähkön myyntituotteena lanseera ttiin LuontoWatti, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa Mäntsälän Sähkön museovesivoimalaitoksilla tuotettua sähköä. Sähkön hankinnasta voimalaitososuuksien sähkö vastasi noin kolmasosaa. Omien museovesivoimalaitosten osuus hankinnasta oli noin 2 %. Loppuosan sähköstä hankittiin markkinahintaisena. Näkymät vuodelle 2009 On oletettavaa, että kilpailu sähkön myynnissä tulee kiristymään entisestään. Menestyäksemme sähkön myynnissä panostamme myyntitoiminnan kehittämiseen. Kehitys kohteina ovat muun muassa myyntiprosessi sekä tarjottavat tuotteet ja palvelut. Yleinen taloudellinen epävarmuus näkyy myös sähkökaupassa. Epävarmuu den kasvaessa korostuu riskienhallinnan rooli. Tulevaisuuden haasteena on pitää riskit hyväksyttävällä tasolla, mutta luoda samalla mahdollisuudet menestyä sähkökaupassa. Tähän pyritään aktiivisella toiminnalla ja toimintojen jatkuvalla kehittämisellä. Juha Voho energiapäällikkö MWh Markkinasähkö Osuusvoimalaitokset ja osuushankinta Oma tuotanto, Naarkosken ja Halkiankosken vesivoimalaitokset 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Sähkön hankinta vuonna

8 Kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminta Mäntsälän Sähkön ja St1 yhteistyön tuloksena maakaasun tankkausaseman ava jaisia vietettiin 19.12, jolloin asemalla kävi yli 500 tankkaajaa, joista 30 oli maakaa suautoilijoita. Liiketoiminnassa keskityttiin kaukolämmön ja maakaasun käytön lisäämiseen putkiverkostoja rakentamalla ja investoimalla kasvua tukeviin hankkeisiin. Näistä suurimpana oli ajoneuvojen maakaasuntankkausaseman rakentaminen yhdessä St1 huoltoasemaketjun kanssa. Tankkausaseman sijoituspaikaksi valittiin Mäntsälän Lahdentie 23 toiminnassa oleva huoltoasemakompleksi. Mäntsälän Sähkön ja St1 yhteistyön tuloksena maa kaasun tankkausaseman avajaisia vietettiin 19. joulukuuta, jolloin asemalla kävi yli 500 tankkaajaa, joista kolmisenkymmentä oli maakaasuautoilijoita. Kapulin alueelle varalämpökeskukseksi siirrettiin Makasiinitiellä varalla ollut konttilämpökeskus. Laitoksella tuotettiin kesä ajan kaukolämpö Kapulin alueelle. Pääpolttoaineena varalaitoksessa on maakaasu sekä varalla kevytöljy. Kaukolämpöverkostoa rakennettiin noin kilometri, josta suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Arvonpellon ja Mustamäen välinen siirtojohto sekä linja-autoasemalta Meijerintielle rakennettu jakeluputki ja Sepäntien jakeluputki. Yhtiömuotoisen asuinrakentamisen johdosta liitettiin muutamia uusia kiinteistöjä kaukolämpöverkkoon. Putkiverkon perusparannustöitä suoritettiin edellisien vuosien tapaan. Maakaasuverkon rakentaminen keskittyi yritysalueille rakentuvien hallien liittämiseksi maakaasuverkkoon. Lisäksi maakaasutankkausaseman putkityöt ja maakaasun jakeluputkiston käyttövarmuuden ylläpitämiseen liittyvät muutokset toteutettiin. Kaukolämpö- ja maakaasuenergian myynti kasvoi ennustettua vähemmän leudon talven johdosta. Myyntihintoja jouduttiin korottamaan polttoaineiden hinnan noustua huomattavasti keväällä. Kaukolämpöpotentiaalista tehtiin koko toiminta-alueen kattava selvitys, jota hyödynnetään liiketoiminnan lisäämiseen. Selvitystä käytetään pohjana kunnan viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden kanssa huomioimaan kaukolämpö kaavoituksessa sekä elinkeinopolitiikassa. Tähtäimenä on edelleen kaukolämpöenergian tuottaminen sähkön ja lämmön yhteistuotantona tulevaisuudessa. Kärkölän kunnan sekä Koskipower Oy:n kanssa yhteistyössä on neuvoteltu kaukolämpöyhtiön perustamisesta Kärkölään. Yhtiön tarkoituksena on myydä ja siirtää kaukolämpöä Järvelän taajamassa. Timo Vuorinen kaukolämpöpäällikkö 14 15

9 MSOYNET - laajakaistaliiketoiminta MSOYNET on Mäntsälän Sähkön tietoliikenneverkko, joka perustuu langattomaan WLAN ja WiMAX -radio tekniikkaan. Osassa verkkoa on tarjolla myös perinteiseen ADSL -tekniikkaan perustuvat laajakaistapalvelut. Näiden langallisten ja langattomien access tekniikoiden taustalla on laaja oma valokuituverkkomme. Tietoliikenneverkon rakennus aloitettiin vuonna 2000 yhteistyössä Radionet Oy:n kanssa. Uusi verkko oli valmistuessaan ensimmäinen koko kuntataajaman kattanut laajakaistainen langaton verkko. Kuluneiden vuosien aikana verkkoa on laajennettu useaan otteeseen. Vuonna 2004 valmistui haja-asutusalueen langaton verkko, joka mahdollistaa yhteydet lähes koko Mäntsälän kunnan sekä osittain myös naapurikuntien puolella. Tekniikoiden suhteen vaihtoehtoja on myös tullut lisää tietoliikenneverkon laajennettua vuonna 2005, tällöin aloimme tarjota useilla alueilla ADSL -tekniikkaan perustuvia liittymäratkaisuja. Valokuituun perustuvat yritysliittymät ovat olleet saatavilla toiminnan aloituksesta lähtien ja vähitellen näiden tarve tulee lisääntymään myös kuluttajaasiakkaiden parissa. Vuosi 2008 oli tietoliikennepalvelun osalta melko haastava niin markkinoiden kuin verkonrakennuksen osalta. Kilpailijoiden markkinoille tuomat mobiililaajakaistat eli mokkulat ovat merkittävästi kasvattaneet suosiotaan kuluneen vuoden aikana. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kuluneen vuoden aikana kasvumme oli lähes edellisvuoden tasoa. Uskomme, että kasvu tulee jatkumaan vahvana myös vuonna 2009 uusien palveluiden kehittämisen ja toiminnan laajentamisen myötä. Meille kaikkein tärkeintä on hyvät asiakas- ja tukipalvelut, sillä olemme paikallinen vaihtoehto ja toimintamme ylittää kansallisten yritysten palvelutason. Tarjoamme parasta paikallista palvelua ja olemme lähellä asiakasta. Verkon nykytila WLAN -verkko kattaa tällä hetkellä keskustan ja haja-asutusalueella suuremmat kyläkeskittymät. Hajaasutusalueen MSOYNET X -verkon WiMAX -päivitys valmistui syksyllä Tämän päivityksen jälkeen on mahdollista tarjota entistä nopeampia yhteyksiä alueen kuluttajille aiempaa suuremmalla alueella. Käytännössä verkon tehokas peittoalue kasvoi moninkertaiseksi aikaisempaan WLL -tekniikkaan verrattuna. Tietoliikenneverkon peitto kattaa tällä hetkellä Mäntsälän kunnan sekä alueita Pohjois-Pornaisissa, Tuusulan Kellokoskella sekä Hyvinkään Kaukasissa. Tulevaisuuden suhteen uskomme valo kuidun käytön edelleen lisääntyvän, sillä tulevat HDTV palvelut vaativat suurta kapasiteettia liittymältä. Tätä eivät pääsääntöisesti nykyiset laajakaistaliittymät pysty tarjoamaan, varsinkaan mobiililaajakaistat. Valokuituverkko kattaa tällä hetkellä suuren osan Mäntsälän keskustaa. Valokuituverkko kattaa tällä hetkellä suuren osan Mäntsälän keskustaa. Runkoyhteys Hyökännummelle sekä siitä edelleen Kellokosken puolelle kulkee Hirvihaaran ja Ohkolan halki. Tämä mahdollistaa jatkossa esi merkiksi paikallisten vesiosuuskuntien liittämisen reitin varrelta verkkoon nopealla yhteydellä sekä Kuitu Kotiin -ratkaisuiden laajentamisen uusille alueille. Valokuituliittymiä on saatavilla yrityskäyttöön koko kuituverkon alueella. Kuluttajille suunnatut Kuitu Kotiin -liittymät ovat tulleet tarjolle vuoden 2008 aikana, ensimmäisenä Männikön alueella. Ismo Heiliö tietoliikennepäällikkö 16 17

10 Talous Henkilöstö Liikevaihto jatkoi kasvuaan Henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla Henkilökunnan rakenne Mäntsälän Sähkön liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan ollen 19,1 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli 21,8 % (15,7 M vuonna 2007). Toiminnalle haetaan kasvua myös tulevina vuosina niin asiakasmäärän kuin uusien liiketoiminta-alueidenkin kautta. Mäntsälän kunnan muuttovoittoisuus luo myös positiivisia mahdollisuuksia. Liikevoitto parani Liikevoitto vuodelta 2008 oli 1,2 miljoonaa euroa (864 t vuonna 2007). Voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja saatiin 713 tuhatta euroa ja tilikauden voitoksi 487 tuhatta euroa (800 t vuonna 2007). Varastologistiikkaa kehitettiin Varaston osalta siirryttiin huhtikuun alusta uuteen toimintamalliin, kun sopimus kaupintavarastosta tehtiin Elektroskandia Oy:n kanssa. Oma varasto saatiin vuoden kuluessa käytetyksi verkon tarpeisiin lähes kokonaan, jolloin vaihto-omaisuuden arvo näiltä osin pieneni 222 t. Investoinnit kohdistuivat jakeluverkkoon Kahden ennätyksellisen vuoden jälkeen palattiin investoinneissa normaalille tasolle. Investointeja tehtiin vuonna 2008 yhteensä 3,4 miljoonan euron edestä (8,0 M vuonna 2007). Pääosin ne kohdistuivat sähkönjakeluverkon uudistamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2009 suun nitellut investoinnit ovat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmiä hyödynnetään yhä tehokkaammin Painopiste talouden kehittämisessä yrityksen sisällä on tulevina vuosina tietojärjestelmien hyödyntämisessä entistä tehokkaammin sekä prosessien selkiyttämisessä. Liiketoimintojen strategisia tavoitteita tuetaan lisäämällä talousinformaatiota ja helpottamalla sen saatavuutta ja analysointia. Verkostoitumalla haetaan lisäksi kustannusetua erilaisiin hankintoihin ja toimintaan. milj Liikevaihdon kehitys Osakeomistukset Mäntsälän Energia Oy 100,0 % Mäntsälän Yrityskehitys 30,0 % Tripower Oy 25,0 % ESV Tuotanto Oy 12,9 % Etelä-Suomen Voima Oy 9,6 % Voimatori Oy 6,4 % Mäntsälän Jäähalli 2,0 % Mäntsälän Sähkön henkilöstön ja -kehittämisen lähtökohdat on määritelty vuoden 2007 lopussa valmistuneessa henkilöstösuunnitelmassa. Vuonna 2008 henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on ollut henkilöstöstrategian mukaisesti työyhteisön ja esimiestyön kehittäminen. Erityisesti koulutuksissa on korostettu henkilöjohtamisen valmiuksien kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä. Työssä jaksamista on tuettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa on toteutettu tarjoamalla henkilöstölle liikunta-aktiviteetteja, mm. ohjattu jumppatunti, sählyvuoro, kaukalopallovuoro sekä maksuttomia hierontapalveluja paikallisessa kuntokeskuksessa. Toimintavuonna koko henkilöstö osallistui myös liikunnalliseen kunnon testauspäivään Vierumäen Urheiluopistolla. Joulukuussa teetettiin edellisen vuoden tapaan henkilöstötutkimus koskien henkilöstön työtyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta. Kyselyn toimitti ulkopuolinen asiantuntija Psycon Oy. Tulokset olivat edellisvuoteen verrattuna parantuneet huomattavasti. Kokonaistyytyväisyys oli erittäin korkea kaikissa henkilöstöryhmissä. 95 % Psyconin tutkimuksissa mukana olleista organisaatioista sijoittui tulostemme alapuolelle. Tulosten pohjalta yrityksen uusittu organisaatio koetaan yhtenäiseksi ja selkeäksi ja henkilöstön keskuudessa on hyvä sisäinen yhteishenki liiketoimintojen välillä Mäntsälän Sähkön palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 49 henkilöä. Näistä vakituisia työntekijöitä oli 43 ja määräaikaisia 6 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä on 2 henkilöä ja määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä 1. Keski-ikä on noin 39 vuotta. Yhtiön organisaatio jakaantuu verkkoliiketoimintaan, sähkön myyntiliiketoimintaan, energialiiketoimintaan, kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimintaan, laajakaistaliiketoimintaan sekä asiakaspalvelutiimiin ja taloushallintopalveluihin. Teknisiä toimihenkilöitä oli 18 (37 %), muita toimihenkilöitä 16 (32 %) ja asentajia 15 (31 %). Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä. Yhtiön energiapäällikkö on vaihtunut toimintavuonna ja yhtiöön on palkattu talouspäällikkö. Sairauslomapäiviä kertyi 263 työpäivää, joka oli keskimäärin 2,5 %. Sairaspoissaolot ovat puolittuneet edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Poissaoloa vaativia työtapaturmia oli kertomusvuonna 1. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee jäämään arviolta 9 henkilöä vanhuuseläkkeelle. Katri Kilpi henkilöstösihteeri Hanna Sölli talouspäällikkö Henkilömäärät ikäluokittain (kpl) 18 19

11 Emoyhtiön tuloslaskelma ( ) ( ) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos (lis.-,väh.+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

12 Emoyhtiön tase Emoyhtiön tase VASTAAVAA ( ) ( ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA ( ) ( ) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

13 Mäntsälän Sähkö Oy, Sepäntie 3, Mäntsälä Puh. (019) , faksi (019)

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot