Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014"

Transkriptio

1 Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi

2 Sompion koulu Aleksis Kiven tie KERAVA Yhteystiedot Opinto-ohjaajat: Johanna Yli-Koski-Vellonen p Vastuuluokat: 7B, 7D, 7H, 7I, 8B, 8F, 8H Jukka Raustia p Vastuuluokat: 7C, 7F, 7K, 7L, 8C, 8E, 8I, 8K Kata Ihalainen p Vastuuluokat: 7A, 7E, 7G, 8A, 8D, 8G Koulusihteerit: Kati Kantonen p. (09) Katja Hyry-Heikkilä p. (09) Rehtori: Risto Kilvelä p. (09)

3 Sisällys 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA VALINNAISAINEJAKO SOMPION KOULUSSA... 4 Pitkät valinnaisaineet pähkinänkuoressa... 5 Lyhyet valinnaisaineet pähkinänkuoressa KUINKA PALJON VALINNAISAINEITA VALITAAN? VALINNAISAINEVALINTOJEN AIKATAULU MITKÄ OPPIAINEET OVAT VALINNAISAINEITA? PITKÄT VALINNAISAINEET... 7 RANSKA... 8 SAKSA... 8 VENÄJÄ... 8 ILMAISUTAITO... 9 YRITTÄJYYSKASVATUS... 9 TIETO-JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA MUSIIKKI KUVATAIDE KOTITALOUS TEKNINEN TYÖ TEKSTIILITYÖ LIIKUNTA LYHYET VALINNAISAINEET LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET ÄIDINKIELI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA KOTITALOUS KÄSITYÖ KUVATAIDE LIIKUNTA JA 9.lk YHTEISET LYHYTVALINNAISET LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET ÄIDINKIELI ENGLANTI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KOTITALOUS KÄSITYÖ KUVATAIDE LIIKUNTA BIOLOGIA

4 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia sekä valinnaisia aineita 6 tuntia viikossa. Opetussuunnitelma tarjoaa valinnanmahdollisuuden ja ottaa näin huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet, kiinnostukset ja harrastuneisuuden. Valinnaisaineiden valinnan perustana on ensisijaisesti oppilaan kiinnostus. Valinnat korostavat oppilaan omaa vastuuta opiskelusta. Samalla ne tuovat vaihtelua ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia asioita. Valinnaisaineiden opiskelusta voi myös saada viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Mikään valinnaisaine ei kuitenkaan ole ehtona jatko-opiskelulle. Jatkoopinnoissa voi olla kuitenkin hyötyä, jos jo peruskoulussa on opiskellut alaan liittyvää ainetta. Tässä oppaassa esitellään Sompion koululla lukuvuonna valittavana olevat lyhyet ja pitkät valinnaisaineet. Aluksi selvennetään valinnaisaineiden valintamenettely, valittavien aineiden määrä sekä valintojen aikataulu. Oppaan lopusta löydät kuvaukset valittavana olevien oppiaineiden sisällöistä. 2. VALINNAISAINEJAKO SOMPION KOULUSSA Kuvataide, musiikki, kotitalous ja käsityö jäävät pakollisina oppiaineina 7. luokan jälkeen pois. Opinto-ohjelmaan valitaan kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle näiden oppiaineiden sijasta valinnaisaineita. Kannattaa huomata, että edellä mainittujen pakollisten oppiaineiden 7. luokan kevään arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen, vaikka niitä jatkaisikin valinnaisena aineena. Tällöin päättötodistukseen tulee erikseen arviointi pakollisen ja pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, siis kaksi numeroa kyseisistä aineista. Toisen asteen opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon vain numeroin arvosteltavat pitkät valinnaisaineet. Valinnaisaineet jaetaan Sompion koulussa pitkiin ja lyhyisiin valinnaisaineisiin. Pitkät valinnaiset valitaan 7. luokan kevätlukukaudella sekä 8. että 9. luokalle. Valittua oppiainetta opiskellaan siis kaksi vuotta. Viikossa pitkää valinnaisainetta opiskellaan kaksi tuntia koko lukuvuoden ajan. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kaksoistunteina. Pitkän valinnaisaineen opiskelu arvioidaan numeroin. HUOM! Musiikkiluokalla musiikki, liikuntaluokalla liikunta sekä ilmaisutaitoluokalla ilmaisutaito ovat yksi pitkä valinta. Alakoulussa aloitettu vapaaehtoinen A2-kieli on myös yksi pitkä valinta. Jos oppilas opiskelee painotusluokalla tai vapaaehtoista alakoulussa alkanutta kieltä, hän valitsee yhden pitkän valinnaisaineen. 4

5 Painotusluokalla sekä vapaaehtoista kieltä opiskeleva oppilas ei valitse erikseen pitkiä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet pähkinänkuoressa valitaan 7. luokalla ja opiskellaan 8. ja 9. luokan ajan opiskellaan 2 tuntia viikossa/aine koko lukuvuoden arvioidaan numeroin painotusluokilla painotusaine (musiikki, liikunta tai ilmaisutaito) muodostaa 1 pitkän valinnaisaineen A2-kieli muodostaa myös 1 pitkän valinnaisaineen Lyhyet valinnaisaineet valitaan 7. luokan kevätlukukaudella saman vuosiluokan kevättä ja 8. luokkaa varten sekä 8. luokalla 9. luokkaa varten. 8. ja 9. luokalla opiskellaan vuoden aikana kaksi lyhyttä valinnaisainetta: syksyllä yksi ja keväällä toinen lyhyt valinnaisaine. Lyhyen valinnaisaineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti, mutta yhteen lukukauteen sijoitettuna sitä opiskellaan käytännössä kaksi tuntia viikossa. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan asteikolla Hyväksytty/ Ei hyväksytty (H/E). Ne oppilaat, joiden kotikieli on muu kuin suomi ja käyvät oman äidinkielen opetuksessa voivat halutessaan valita oman äidinkielen yhdeksi lyhyeksi valinnaisaineeksi. Lyhyet valinnaisaineet pähkinänkuoressa valitaan 7. luokalla 8. luokkaa varten, ja 8. luokalla 9. luokkaa varten opiskellaan 2 tuntia viikossa puolen vuoden ajan - siis kaksi eri ainetta vuoden aikana arvioidaan Hyväksytty/Ei hyväksytty (H/E) 5

6 3. KUINKA PALJON VALINNAISAINEITA VALITAAN? Valinnaisaineiden määrä pähkinänkuoressa: 7. luokka: 1 lyhyt valinta (1vvt) 8. luokka: 2 pitkää valintaa (yht. 4vvt) ja 2 lyhyttä valintaa (yht. 2vvt) 9. luokka: 2 pitkää valintaa (yht. 4vvt) ja 2 lyhyttä valintaa (yht. 2vvt) Valinnaisaineen vaihto ei ole mahdollista ilman pakottavia syitä. 4. VALINNAISAINEVALINTOJEN AIKATAULU Pitkien valinnaisaineiden valinta yläkoulun 8. ja 9. luokkaa varten sekä lyhyiden valinnaisaineiden valinta 8. luokkaa varten tehdään 7. luokan kevätlukukaudella. Valintojen helpottamiseksi järjestetään valinnaisaineiden esittelypäivä oppilaille ja vanhemmille lauantaina Päivän kulusta toimitetaan erillinen kutsu. Esittelytilaisuuden jälkeen on viisi viikkoa aikaa miettiä omia valinnaisainevalintoja. Valinta suoritetaan täyttämällä Wilmassa oleva kysely, joka tulee täyttää viimeistään perjantaina Koulun mahdollisuudet valinnaisaineryhmien perustamiseen talouden, henkilöstön ja tilojen suhteen ovat rajalliset. Tämän vuoksi oppilailta kysytään neljä valinnaisainetoivetta, joiden perusteella valinnaisaineryhmät muodostetaan. Oppilaan valinnaisainetoive voi siis toteutua valintakortissa ilmoitettujen sijojen välillä, ei automaattisesti ensimmäisen toiveen mukaan. Tärkeitä päivämääriä valinnaisaineiden valinnassa: vk 2 valinnaisaineopas koulun internet-sivuille valinnaisaine-esittely oppilaille ja huoltajille mennessä Wilma-kyselyn täyttö 6

7 5. MITKÄ OPPIAINEET OVAT VALINNAISAINEITA? Sompion koulussa valitaan 8. ja 9. luokkaa varten yhteensä kaksi pitkää valinnaisainetta. Valinta tehdään 7. luokan kevätlukukaudella. 5.1 PITKÄT VALINNAISAINEET Alla esitellään Sompion koulussa lukuvuonna valittavana olevat pitkät valinnaisaineet. Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Musiikkiluokalla musiikki, liikuntaluokalla liikunta sekä ilmaisutaitoluokalla ilmaisutaito ovat yksi (1) pitkä valinta. Ala-asteella aloitettu vapaaehtoinen A2-kieli on myös yksi pitkä valinta. Kieliohjelma: A1- kieli (1. lk:lla alkanut yhteinen kieli) englanti A2 - kieli (4. lk:lla alkanut valinnainen kieli) ranska, saksa tai venäjä B1 - kieli (7. lk:lla alkava yhteinen kieli) ruotsi B2 - kieli (8. lk:lla alkava valinnainen kieli) ranska, saksa tai venäjä. Tarjottavat pitkät valinnaisaineet löytyvät kootusti oheisesta taulukosta ja kurssien sisällöt selostuksista. Ainelyhenne Valinnaisaine Tunnus RA Ranska RAV SA Saksa SAV VE Venäjä VEV AI Ilmaisutaito ILV YH Yrittäjyyskasvatus KPV TVT Tieto- ja viestintäteknologia TVV MU Musiikki MUV KU Kuvataide KUV KO Kotitalous KOV TN Tekninen työ TNV TS Tekstiilityö TSV LI Liikunta LIV 7

8 RANSKA RAV Tavoite: Ranskaa kannattaa opiskella, koska sitä puhutaan ympäri maailmaa ja koska se tutustuttaa sinut aivan uudenlaiseen kulttuuriin ja erilaiseen elämäntapaan, kuin mihin me suomalaiset olemme tottuneet. Valinnaisessa ranskassa opit selviytymään ranskan kielellä jokapäiväisen elämän tilanteissa, kuten esim. tervehtimään ja esittäytymään sekä asioimaan kaupoissa, kahviloissa ja kaupungilla. Opit myös kertomaan itsestäsi ja lähiympäristöstäsi. Ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin tutustut kappaletekstien sekä erilaisten kulttuuriosioiden kautta. Ranskan kielen ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä harjoitetaan runsaasti alusta alkaen. Kaiken lisäksi ranskan opiskelu on hauskaa! SAKSA SAV Tavoite: Tervetuloa matkalle saksan kieleen ja saksankielisiin maihin! Tässä valinnaisaineessa opit ymmärtämään, puhumaan ja kirjoittamaan saksaa, jota puhutaan Euroopassa eniten äidinkielenä. Opit muun muassa kertomaan itsestäsi saksaksi ja toimimaan arkipäivän tilanteissa saksan kielellä. Opit myös paljon Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä, joissa saksaa puhutaan. Deutsch macht Spaß! = Saksa on hauskaa! VENÄJÄ, B2 -kieli VEV Elämysmatka kieleen Valinnaisessa venäjässä sinulla on mahdollisuus: oppia ääntämään kauniisti venäjää, kokea, miten helppoa ja hauskaa on opetella venäjän kielen kirjaimia, oppia lukemaan sujuvasti tuttua tekstiä ja oppia venäläinen kaunokirjoitus. Opit tervehtimään, esittäytymään, kiittämään, asioimaan kaupoissa, kahviloissa ja kaupungilla, kertomaan itsestäsi ja lähiympäristöstäsi sekä kirjoittamaan lyhyitä viestejä. 8

9 Tutustut venäläiseen kulttuuriin, tapoihin ja elämänmuotoon. Huomaat miten paljon yhteisiäkin asioita on, kuten: yhteisiä sanoja ja yhteistä musiikkimakua. ILMAISUTAITO ILV Antaudu draaman vietäväksi! Matkallasi saatat löytää itsestäsi uusia puolia ja tutustua elämään ja sen ilmiöihin täysin uudelta kantilta. Pitkän valinnaisdraaman tavoitteena on kohottaa oppilaan itsetuntoa, antaa hänelle rohkeutta olla esillä, harjoituttaa ryhmässä toimimista ja kykyä kohdata erilaisia elämäntilanteita. Suurin osa draaman tunneista koostuu harjoituksista. Jonkin verran on teoreettista opiskelua ja harjoitusten pohdintaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppitunneilla harjoitellaan mm. ryhmädynamiikkaa, rentoutumista, äänenkäytön perusteita, luovaa liikeilmaisua, puheviestintätaitoja, improvisointia, esiintymis- ja esittämistaitoa. Kurssin aiheita ja tavoitteita mietitään tarkemmin yhdessä ryhmän kanssa oppilaiden lähtötilannetta silmällä pitäen. Jos estradi kutsuu, valmistetaan esitys yleisölle. Aiempaa kokemusta draamasta ei tarvita. Tärkeintä on, että asenne on kohdallaan! YRITTÄJYYSKASVATUS KPV 8. luokalla teemana on tutustuminen ulkoiseen yrittäjyyteen, jossa käsitellään seuraavia aiheita: Yrittäjyyden merkitys kansantaloudelle Kansantalous ja rahoitusmarkkinat: kauppa, Suomen Pankki, EKP, pankkijärjestelmä (lainat, tilit, korot, lyhennykset) Maksutavat, säästäminen, sijoittaminen Kaupan rakennemuutos, hintavertailut, kaupan sisäinen mainonta ja tuotesijoitus Yrittäjyys: Yrittäjäominaisuudet, minustako yrittäjä, yritysmuodot, yrityksen nimeäminen ja perustaminen, SWOT-analyysi, liikeidean aloitus -> jatkuu 9 lk Projektit: Mainontaa koulun tapahtumiin, teemapäivät, näyttelyt tms. Vierailut: Yritysvierailut, yrittäjien vierailut, näyttelyt tms. Vieraat kulttuurit 9

10 9. luokalla teema on yritystoiminnan harjoittaminen: Yritystoiminta Oma liikeidea tarkalla liiketoimintasuunnitelmalla + perustaminen, kirjanpidon perusteita, markkinointisuunnitelma omalle liikeidealle Luokan yhteinen suunnitelma Kilpailut vuoden aikana Vierailut Markkinointi Suunnitelma uuden keksinnön markkinointiin (keksintösäätiö, keksintöpörssi) Koulun teemapäivien markkinointi Globalisaatio TET- jakson jälkeen omat työhakemukset ja CV:t Työskentely atk-luokassa, toiminnallisia tehtäviä ja teoriaa tarpeen mukaan. TIETO-JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA TVV Valinnaisaineen opiskelun tavoitteena on saavuttaa perustiedot ja -taidot tieto- ja viestintäteknologiassa. Kaikille yhteinen sisältö: käyttöjärjestelmä (kansioiden hallinta, apuohjelmat, jne.) tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysgrafiikka kuvankäsittely netiketti ja tietoturva Lisäksi valinnaisaineessa voidaan käsitellä muita oppilaita kiinnostavia tieto- ja viestintätekniikan sisältöjä, esim. julkaisun taittaminen, laitehallinta, tietoliikenne ja/tai ohjelmointi. Tieto- ja viestintäteknologiassa oppilaiden tieto- ja taitotaso vaihtelee peruskoulussa huomattavasti. Tämän takia valinnaisaineen pääasiallinen arvosteluperuste on ahkera ja tuloksellinen tuntityöskentely. Tietoja ja taitoja arvioidaan pääosin tunneilla tehdyillä harjoituksilla sekä harjoitustöillä. 10

11 MUSIIKKI MUV 8. lk - pääasiassa aktiivista musisointia (laulu, kitara, basso, rummut ym.) - rockin vuosikymmenet ja vähän muutakin musiikista - musiikin kuuntelua - pieniä ohjelmakokonaisuuksia ryhmän niin halutessa 9. lk - jazzin tyylisuuntia ja vähän muutakin musiikista - vahvistetaan soitto- ja laulutaitoja - bändisoittoa, yhtyelaulua, improvisointia, omien sävellysten sepittelyä KUVATAIDE KUV Laajentaa ja syventää oppilaan saamia kuvataiteen tietoja ja taitoja. Uusien sisältöjen ja tekniikoiden opettelu sekä kuvallisen kulttuurin laajempi hallinta. Laajaa kuvataiteen tekemistä vaihtelevin materiaalein ja tekotavoin. Pitkäjänteistä työskentelyä ja omien taitojen kehittämistä. KOTITALOUS KOV Kotitalousopetuksen tavoitteena 8. ja 9. luokilla on sellaisten tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittäminen, että nuori selviää arkipäivästään (=arjen hallinta) tulevissa elämäntilanteissaan. Opetuksessa tuetaan nuoren itsenäistymistä ja oma-aloitteisuutta yhdessä tekemisen merkitystä ja iloa unohtamatta. Tarkoituksena on: - antaa työn iloa - kehittää käden taitoja ja luovuutta - opettaa käytännön ruuanvalmistusta ja leivontaa - herättää myönteinen asenne kotitöihin ja tasapuoliseen työnjakoon - edistää tiedon hankintaa ja omatoimisuutta - edistää terveellisiä ruokailutottumuksia ja tutustuttaa uusiin makuihin Esimerkkejä opetuksen sisällöistä: 8. luokka: - elintarvikkeiden, ruuanlaiton ja leivonnan kertausta sekä uuden kokeilua - suomalainen ruoka- ja juhlaperinne - vuodenajat ruokapöydässä 11

12 - eurooppalaista ruoka- ja tapakulttuuria 9. luokka: - kansainvälistä ruuanvalmistusta ja leivontaa - ateriakokonaisuuksien suunnittelua - arki- ja juhla-ateriat, kalenterivuoden juhlien huomioiminen - kodin hankinnat Kotitalouden taitoja arvioidaan käytännön työtaitojen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen ja tiedonkäsittelytaitojen perusteella. Lisäksi huomioidaan käyttäytyminen ja harrastuneisuus. Tietoja ja taitoja arvioidaan mm. kokeilla (kirjallisilla ja työkokeilla) ja projektitöillä. TEKNINEN TYÖ TNV Oppilas kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia tuotteita. Hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja omatoimisesti yhteistyössä muiden kanssa työturvallisuusseikat huomioiden. Opetus tähtää laajaan sekä perinteiseen että nykyaikaiseen teknologiseen materiaali-, työväline- ja työtapatuntemukseen. Työtapoja ovat puuntyöstö, metallintyöstö, viimeistely- ja pintakäsittelytekniikat, elektroniikka, työturvallisuus, materiaali- ja välinetieto. Oppilas suorittaa jatkuvasti oman toiminnan ja työn tulosten arviointia. Lopullisessa arvioinnissa huomioidaan suunnittelu, toteutus, tuote ja oppilaan käyttäytyminen. Valinnaisen käsityön arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon oppilaan harrastuneisuus. Oppilaalla on sukupuolesta riippumatta mahdollisuus tutustua tekniikkaan, kehittäen taitojaan ja kasvaen työnteon arvostamiseen. TEKSTIILITYÖ TSV Tavoite: - syvennetään ja laajennetaan oppilaan oppimia taitoja ja tietoja - kehitetään oppilaan pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja - luovuutta työskentelyprosessissa - opitaan arvostamaan omaa ja toisen työskentelyä ja työn lopputulosta 12

13 - opetusta toteutetaan erilaisten aihepiirien ja tekniikoiden muodossa oppilaan yksilölliset tarpeet ja taipumukset sekä työturvallisuusseikat huomioon ottaen. - Lankatekniikat: Neulonta (käsin ja koneneulonta), virkkaus, punonta jne. Neulevaatteiden, asusteiden ja pikku esineiden suunnittelua ja valmistusta. - Ompelu: vaatteiden, asukokonaisuuksien, asusteiden ja sisustustekstiilien suunnittelua ja toteuttamista esim. vapaa-ajan vaate, juhlaasu, yöasu, lapsen vaate, vuoritettu vaate, tilkkupeitto, päähine, laukku. - Kankaankudonta: Kudotaan mattoa tai poppanaa valmiiseen loimeen. - Kirjontatekniikat: Tutustutaan eri kirjontatekniikoihin. - Erikoistekniikoita mahdollisuuksien mukaan esim. kankaiden värjäys ja painanta, huovutus, silkkimaalaus, batikki, makrame, tilkkutyöt, nahkatekniikat. Lähtökohtia: - tunnit järjestetään kaksoistunteina. - ryhmät pysyvät pääpiirteissään samoina 8-9 lk. - oppilas valitsee tekstiilityötä 2 tai 4 tuntia viikossa kahdeksi vuodeksi. - kaikille oppilaille avoimia kursseja eli myös teknisessä työssä aiemmin olleille. - pitkä valinnainen tekstiilityö pyrkii tukemaan myös oppilaan ammatinvalintaa ja monipuolista harrastuneisuutta. - työskentelyssä on yleensä yksilöllinen prosessiluonne. - osallistutaan projekteihin ja tehdään retkiä mahdollisuuksien mukaan. Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa oppilasta huomaamaan omat taitonsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Työprosesseihin kuuluu oleellisena osana oman toiminnan ja työn tulosten arviointi. Todistusarvosanassa otetaan huomioon työskentelyprosessin sujuvuus ja työvälineiden ja -menetelmien hallinta, työn tulosten laatu, harrastuneisuus, suunnittelun omaperäisyys ja yritteliäisyys sekä asennoituminen työskentelyyn. LIIKUNTA LIV Tavoite: - mielekkyyttä koulunkäyntiin - onnistumisen elämyksiä liikunnan avulla - kuntoa vauhdikkaasti - oppilaiden oman valinnan mukaan eniten kannatusta saaneet koululiikuntalajit ja uusiin lajeihin tutustumista Opiskelun luonne: - reilun "fair play" hengen luominen 13

14 - tunnit järjestetään kaksoistunteina Huom! Pyrimme perustamaan oman ryhmän 8. ja 9. luokan tytöille 5.2 LYHYET VALINNAISAINEET Taulukoissa esitellään Sompion koulussa lukuvuonna valittavana olevat lyhyet valinnaisaineet. Kaikki lyhyet valinnaisaineet arvioidaan Hyväksytty/Ei hyväksytty (H/E). Ne oppilaat, joiden kotikieli on muu kuin suomi ja käyvät oman äidinkielen opetuksessa voivat halutessaan valita oman äidinkielen yhdeksi lyhytkurssiksi. Tarjottavat lyhyet valinnaisaineet löytyvät kootusti oheisista taulukoista ja kurssien sisällöt selostuksista. 8. LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET Ainelyhenne Valinnaisaine Tunnus 8. luokat AI Ilmaisutaidon peruskurssi DRA AI Nuortenkirjallisuuden kurssi AILk AI Tukioppilaskurssi TO TVT Tietokonegrafiikka TVG TVT Teknologiakurssi TVI KO Iloiset leipurit KOL TN Led-valaisin TNLe TN Mopo ja moottori TNM TS Ommellaan ja neulotaan vaatteita ja asusteita TSA KU Kuvataiteen harrastajakurssi KUH LI Sport and English - liikuntaa englanniksi LIS LI Liikunnan harrastajakurssi LIH LI Iloa ja kuntoa pallopeleistä LIP LI Tanssi ja aerobic LIA Muista että voit valita myös 8. ja 9.lk yhteisistä lyhytvalinnaisista! 14

15 ÄIDINKIELI Ilmaisutaidon peruskurssi 8.lk DRA Tutustumis-, keskittymis-, rentoutumis-, puhe-, liike-, ääni ja improvisaatioharjoitusten avulla tuetaan ja vahvistetaan omaa persoonallisuutta ja etsitään uusia tapoja ilmaista itseään. Tavoitteena on vapauttaa sisäinen leijona ja heittäytyä lapseksi jälleen! Peruskurssi sisältää ryhmä-, pari- ja yksilöharjoituksia. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin. Tuntien ohessa täytetään kurssipäiväkirjaa. Kurssi on tarkoitettu ensikertalaisille. Nuortenkirjallisuuden kurssi 8.lk AILk Nuortenkirjallisuuden kurssilla tutustutaan uusiin, mielenkiintoisiin nuortenkirjoihin. Kurssilla luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan eri lajien romaaneista. Ope antaa kirjalistoja, mutta luettavat kirjat voi itse valita. Tule, jos lukuharrastuksesi on jäänyt unholaan! Ahkerat lukijat voivat tulla monipuolistamaan kirjatuntemustaan. Mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Tukioppilaskurssi 8.lk TO Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, pitävät oppitunteja kummiluokkalaisille ja toimivat keskustelukumppaneina. Tukioppilas toimii esimerkillisesti. Hänen ei tarvitse olla koulumenestykseltään huippuoppilas, mutta hän osoittaa omalla käyttäytymisellään kiinnostusta opiskelua ja koulua kohtaan. Tukioppilas säilyttää luottamuksen ja toimii rehellisesti Tukioppilaaksi sopiva nuori on valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin on empaattinen hyväksyy monenlaiset elämisen mallit on oma itsensä on aktiivinen toiminnassa ja suhtautuu toimintaan järkevästi eikä aseta ylisuuria odotuksia itselleen ja toiminnalle. 15

16 Tavoitteena on, että ensi lukuvuoden tukioppilaat valitaan jo syyslukukauden 2013 lopussa ja koulutus toteutetaan lyhyenä valinnaisena kevätlukukautena Oppilas täyttää hakemuksen, jonka palauttaa valintalomakkeen yhteydessä opolle. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA Tietokonegrafiikka 8.lk TVG Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle perustiedot kuvankäsittelystä ja grafiikkaohjelmien käytöstä. - grafiikkaohjelmien perustoiminnot - edistynyt kuvankäsittely (mm. tasot, maskit) - digikameroiden ja skannereiden käyttö Mahdollisia kurssilla käsiteltäviä ohjelmia ovat mm. GIMP, Picasa, Inkscape Teknologiakurssi 8.lk TVI Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii teknisten laitteiden toimintaperiaatteita, asentamista ja käyttöä sekä ymmärtämään tekniikan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi voidaan käsitellä esim. 3D-mallinnusta. - tietokoneen komponentit ja asentaminen - tietokoneiden kehityksen historia - tietoliikenneverkkojen toiminta - tietokoneen lisälaitteet - teknologia arjessa 16

17 KOTITALOUS Iloiset leipurit 8.lk KOL Tavoite: Kehittää oppilaan omaa osaamista ja luovuutta, sekä lisätä valmiuksia ja rutiinia vaativampienkin leivonnaisten valmistamiseen. Yhteissuunnittelun pohjalta taikinoiden perustyyppien kertausta ja niiden monipuolista soveltamista. Suomalaista perinneleivontaa ja kansainvälisiä herkkuja ottaen huomioon vuodenaika ja taloudellisuus. KÄSITYÖ LED-valaisinkurssi 8.lk TNLe Tavoitteena on ymmärtää energian säästön merkitys valaistuksessa. Tutustutaan led-järjestelmään. Suunnitellaan ja toteutetaan oma valaisin led-tekniikalla. Mopo- ja moottorikurssi 8.lk TNM Tavoitteena turvallinen ja osaava mopoilija. Opitaan mopo ja moottoritekniikkaa, liikennesääntöjä ja miten mopokortti suoritetaan. Ommellaan ja neulotaan vaatteita ja asusteita 8.lk TSA Ommellaan ompelukoneella ja saumurilla erilaisia vapaa-ajan vaatteita joustavista materiaaleista. Neulotaan pipoja, lapasia ja tuubihuiveja sekä käsin että koneella. Käytetään helppoja peruskaavoja ja selkeitä työohjeita. Kurssilla saa myös muodistaa ja korjata vaatteita. 17

18 KUVATAIDE Kuvataiteen harrastajakurssi - KUH piirustus, kuvitus ja sarjakuva 8.lk Piirtämistä erilaisilla kynillä ja piirtimillä sekä kuvittamisen ja sarjakuvan tekemisen perusteita. Eri tekniikoiden harjoittelua. Kurssin pääasiallinen tavoite on tulla tutuksi eri piirustusvälineiden ja niiden käyttötapojen kanssa. Oppilas oppii valitsemaan käyttötarkoituksiinsa sopivimpia välineitä ja tekniikoita. LIIKUNTA SPORT AND ENGLISH - LIIKUNTAA ENGLANNIKSI 8.lk LIS Pelataan ja harjoitellaan erilaisia liikuntasuorituksia samalla englanninkieltä oppien. erilaisia pallopelejä, ilmaisullista liikuntaa unohtamatta, ryhmä voi vaikuttaa oppituntien sisältöön yhteisellä suunnittelulla Työtavat: Yksilö ja ryhmätyöskentely LIIKUNNAN HARRASTAJAKURSSI 8.lk LIH Tavoite: Antaa virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä liikunnasta. Koulun sekä lähiympäristön monipuolisten liikuntamahdollisuuksien käyttäminen ryhmän toiveiden mukaan. Työtavat: Yksilö- ja ryhmätyöskentely ILOA JA KUNTOA PALLOPELEISTÄ 8.lk LIP 18

19 Tavoite: Oppilas tuntee palloilulajien perustiedot ja -tekniikat, harjoittaa silmäraajakoordinaatiota ja harjoittaa kuntotekijöitään. Erilaisia pallopelejä esim. salibandy, jalkapallo, koripallo Työtavat: Ryhmätyöskentely TANSSI JA AEROBIC, 8.lk LIA Tavoite: Kurssin aikana on tarkoitus oppia erilaisia tanssityylejä, kehonhallintaa ja rentoutumista. Luovuutta ja itseilmaisua kehitetään suunnittelemalla pienimuotoisia esityksiä. Tavoitteena on esiintyä koulun tilaisuuksissa ja juhlissa. Kurssin aikana oppilaat voivat suunnitella myös ohjelmaa Power Mover oman tanssin kisaan, joka järjestetään keväisin. - tanssityyleistä mm. hiphop ja lattarit - kuntopiirit ja step-aerobic - jooga - rentoutuminen Työtavat: Yksilö-ja ryhmätyöskentely 19

20 8. JA 9.lk YHTEISET LYHYTVALINNAISET Ainelyhenne Valinnaisaine Tunnus 8. ja 9. lk BG Hyöty- ja koristekasvit sisällä ja ulkona BIP TN Korukurssi TNKo MU Musiikin harrastuskurssi MUB TS Lemmikkien asuja ja tarvikkeita TSL AI Koululehtikurssi AIK TN Vahvistinkurssi TNW MA Soveltavat luonnontieteet MAS Näitä voivat valita niin tämän vuoden seitsemäs- kuin kahdeksasluokkalaiset HYÖTY- JA KORISTEKASVIT SISÄLLÄ JA ULKONA 8.-9.lk BIP Kiinnostavatko kaktukset? Kuinka saan orkideani kukkimaan uudelleen? Kuinka teen parvekkeesta viihtyisän oleskelutilan? Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin sisällä, parvekkeella ja puutarhassa kasvatettaviin kasveihin. Opiskellaan puutarhan suunnittelun perusteita ja samalla syvennetään biologian opetuksen tieto-taitoja. Kasvatetaan itse kasveja ja tehdään joitakin opintokäyntejä. KORUKURSSI 8.-9.lk TNKo Kurssi sisältää sekä tekstiilityön että teknisen työn opintoja. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan koruja. Materiaaleina käytetään mm. puuta, metallia, muovia, huovutusvillaa, nahkaa ja erilaisia lankoja. Lisäksi suunnitellaan ja rakennetaan korujen säilyttämiseen sopiva rasia. MUSIIKIN HARRASTAJAKURSSI 8.-9.lk MUB Kurssilla tutustutaan musiikkiin monipuolisesti soittamalla ja kuuntelemalla. Mahdollisuus bändisoittoon sekä esimeriksi kitaran-, basson- tai rumpujensoittotaidon harjoittamiseen. Oppilaat voivat esittää toiveita kurssin sisällöstä. Aiempi soittokokemus ei ole tarpeen, mutta myös musiikinharrastajat ovat tervetulleita. LEMMIKKIEN ASUJA JA TARVIKKEITA 8.-9.lk Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan varusteita ja asuja lemmikeille. Esimerkiksi koirille sadeasuja, neuleita, pantoja ja leluja, kissoille leluja, peittoja ja patjoja, freteille ja rotille riippukeinuja ja hevosille ja poneille korvahuppuja, otsapantoja ja satulahuopia. Tekniikat ovat pääasiassa ompelua, neulontaa ja virkkausta. 20

21 KOULULEHTIKURSSI 8.-9.lk AIK Tule mukaan tekemään Sompion koulun uutta koululehteä! Koululehtikurssilla tutustutaan lehden tekemiseen ja toimittajan työhön. Sompion koululehdestä painetaan paperiversio, ja se sisältää monipuolisesti juttuja lukuvuodesta. Tykkäätkö olla reportterina tapahtumassa, haastatella ihmisiä tai ottaa valokuvia? Tule mukaan tekemään koululehteä! VAHVISTINKURSSI 8.-9.lk TNW Tavoitteena on rakentaa 2 x 35 wattinen vahvistin esim. puhelimesta tulevalle musiikille niin että musiikkia voidaan kuunnella tavallisista kotistereokaiuttimista. SOVELTAVAT LUONNONTIETEET 8.-9.lk MAS Kiinnostavatko sinua luonnontieteelliset aineet; kemia, biologia ja matematiikka? Silloin tämä on kurssi juuri sinulle! Kurssin aikana perehdytään luonnontieteelliseen tutkimukseen ja siitä kirjoitetaan tutkimusraportti. Lisäksi tiedossa on kemiaan ja biologiaan liittyviä laboratoriotöitä kuten muovien valmistamista ja ruuansulatus entsyymien toiminnan tutkimista. Kurssilla määritetään titraamalla Coca-Colan happopitoisuus ja pääset haastamaan itsesi matemaattisilla pulmatehtävillä. Tiedätkö, mikä on binomin neliö? Vierailukohteena on ainakin kerran Keudan kemian osasto, jossa tehdään laboratoriotöitä. 21

22 9. LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET 9. luokat AI Elokuvakurssi AIE EN Englannin suullinen kurssi ENS TVT Kotisivukurssi TVK TVT Peliohjelmointikurssi TVP KO Kauhalla ja kaulimella KOB TN Projektikurssi TNS1 ja 2 TN Kaiutinrakentelukurssi TNK TS Tekstiilityön työpaja TSH KU Kuvataiteen harrastajakurssi KUH LI Liikunnan harrastajakurssi LIH LI Kuntoa saleilta ja kentiltä LIK LI Fitness-kurssi LIF BG Eräkurssi ERÄ Muista että voit valita myös 8. ja 9.lk yhteisistä lyhytvalinnaisista! ÄIDINKIELI ELOKUVAKURSSI 9.lk AIE Kurssilla tutustutaan elokuvan lajityyppeihin, kuten komediaan, fantasiaan, animaatioon, sota- ja rikoselokuvaan, sekä perehdytään elokuvakerrontaan. Kurssi tarjoaa elokuvien katsomisen lisäksi valmiuksia tarkastella elokuvaa analyyttisesti. Kurssi sisältää runsaasti suullisia ja kirjallisia yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. ENGLANTI ENGLANNIN SUULLINEN KURSSI 9.lk ENS Tervetuloa oppimaan lisää englantia suullisen kurssin parissa! Sanavarastosi kasvaa, kun harjoittelemme erilaisia arkielämän viestintätilanteita keskustelujen, roolipelien ja muiden suullisten harjoitusten avulla. Aihepiireinä mm. small talk, matkailu, kulttuuri sekä nuorten vapaa-aika. Tule rohkeasti mukaan. Let s speak English! 22

23 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KOTISIVUKURSSI 9.lk TVK Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle perustiedot kotisivujen tekemisestä. Kurssin aikana jokainen oppilas tekee omat (pienimuotoiset) kotisivut. - HTML-kieli - kotisivujen tekeminen html-editorilla - muihin www-julkaisemisen vaihtoehtoihin tutustuminen - CSS-tyylitiedostot - netiketti ja tekijänoikeudet Esitietoja kotisivujen tekemisestä ei tarvita. Oppilaiden kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan kurssiin voidaan myös sisällyttää dynaamisten sivujen tekemistä esimerkiksi Javascript-kielellä ja/tai palvelinohjelmointina (esim. PHP tai Python). PELIOHJELMOINTIKURSSI 9.lk TVP Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii ohjelmoinnin perusteet. Tähän tavoitteeseen pyritään tekemällä pieniä ohjelmia ja pelejä. Ohjelmointikielenä on esim. Java tai Python. Lisäksi käytetään Scratch-ohjelmointiympäristöä. ohjelmointikielen perusrakenteet peliohjelmoinnin perusteita Oppilaiden kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan kurssille voidaan myös sisällyttää esim. ohjelmointia mobiililaitteille. KOTITALOUS KAUHALLA JA KAULIMELLA 9.lk KOB Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivontataitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia sekä valmistetaan leivonnaisia KÄSITYÖ 23

24 KAIUTINRAKENTELUKURSSI 9.lk TNk Tavoitteena on rakentaa kaiutin / vahvistin järjestelmä MP3-soittimelle tai tietokoneeseen. Rakennetaan puusta kotelo kaiuttimelle ja vahvistin elektroniikkaosista. Mahdollinen 10 euron tarvikemaksu, jos tekee stereon. PROJEKTIKURSSI 9.lk TNs1 ja TNs2 Opitaan suunnittelemaan oma työkokonaisuus esim. telecaster -kitaran rakentaminen tai muu vaativa kokonaisuus. Kurssi saattaa olla osaksi omakustanteinen. Huom! Jos haluat projektikurssille, sinun on valittava kaksi kurssia: syksyksi TNs1 ja kevääksi TNs2, koska työ vaatii koko lukuvuoden! TEKSTIILITYÖN TYÖPAJA 9.lk TSH Suunnitellaan ja valmistetaan pieniä vaatetustekstiilejä. Käytetään eri tekniikoita: neulonta, koneompelu, huovutus, ristipistokirjonta ja virkkaus. Kurssilla saa myös muodistaa ja korjata vaatteita. Kurssin sisältö muotoutuu ryhmän toiveiden mukaan. Tehtyjä töitä: lapaset, ristipistotaulut, hupparit, collegehousut ja paidat, haalarit, farkkujen kaventamiset jne. KUVATAIDE KUVATAITEEN HARRASTAJAKURSSI - MAALAUS JA KERAMIIKKA 9.lk KUH Perehdytään erilaisiin savityöskentely- ja maalaustekniikoihin. Harjaannutaan rakentamaan kuvaa kaksiulotteiselle pinnalle maalaamalla sekä hahmottamaan ja työstämään kolmiulotteisia esineitä. 24

25 LIIKUNTA LIIKUNNAN HARRASTAJAKURSSI 9.lk LIH Tavoite: Antaa virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä liikunnasta. Koulun sekä lähiympäristön monipuolisten liikuntamahdollisuuksien käyttäminen ryhmän toiveiden mukaan. Työtavat: Yksilö- ja ryhmätyöskentely KUNTOA SALEILTA JA KENTILTÄ, 9.lk LIK Tavoite: Oppilaan fyysisen kunnon esim. lihasvoiman harjaannuttaminen. Pelejä, kuntosaliharjoittelua ja monipuolista kuntoliikuntaa Työtavat: Yksilö ja ryhmätyöskentely FITNESS -KURSSI, 9.lk LIF Tavoitteena kohottaa kuntoa tanssimalla, erilaisten kuntojumppien avulla sekä kuntosaliharjoittelulla. Oppilaat opetetaan tarkkailemaan omaa sykettä liikunnan aikana ja tavoitteena luoda jokaiselle osallistujalle oma pienimuotoinen kuntoohjelma. Tutustutaan ihmisen anatomiaan liikunnan kannalta. Oppilaille opetetaan perusteita pienimuotoisen liikuntatuokion ohjaamisesta. - zumba - step-aerobic - kuntonyrkkeily - kuntosaliharjoittelu - lihashuolto; venyttely ja rentoutuminen 25

26 BIOLOGIA ERÄKURSSI 9.lk ERÄ METSÄSTYS KALASTUS VAELTAMINEN LUONNONSUOJELU JOKAMIEHENOIKEUDET Tällä kurssilla pääset tutustumaan käytännönläheisesti eräilyyn. Saat tietoa jokamiehenoikeuksista, metsästyksestä, kalastuksesta, saaliin käsittelystä ja luonnonsuojelusta. Opit tarpeellisia perustaitoja ja niksejä, joilla maastossa kulkeminen ja yöpyminen onnistuvat mukavasti vaikeissakin olosuhteissa. Pääset valmistamaan nuotioherkkuja hyvässä seurassa iltahämärän laskeutuessa hiljenevään metsään. Eräkurssiin kuuluu opetusta koululla ja pieniä retkiä. Kurssin kohokohta on noin vuorokauden kestävä vaellus- ja telttaretki sopivaan eräkohteeseen. 26

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Savonlinnan normaalikoulu VALINNAISAINEET OPAS 2014-2015 S i s ä l l y s 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YLEISTÄ... 4 Perusopetuksen 7. vuosiluokkaa koskevat valinnat... 4 Perusopetuksen 8.-9.

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15 7.-luokkalaisille SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 KIELET... 3 SAKSA... 3 RANSKA... 3 TEKSTIILITYÖ... 5 TEKNINEN TYÖ... 6 LUONTO JA YMPÄRISTÖ... 7 KOTITALOUS...

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet Keskuskoulu 05-06 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET 05-06 Merkitse kaksi kahden tunnin valintaa numeroilla (mieluisin) ja (toiseksi mieluisin) Merkitse varavalintaa X ja X Oppilaan nimi ja luokka: Huoltajan

Lisätiedot

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 2 Maijamäen koulun valinnaisaineopas peruskoulun luokille 8 9 Lukuvuodet 2014 2016 Kaikille yhteiset aineet 7. luokalla kaikille

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014 2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014 2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014 2015 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2014-2015 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille.

Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille. 2014-2015 Y L E I S T Ä Lue tämä ennen kuin teet valintasi. Hakalahden koulun opetussuunnitelman tuntijaossa on valinnaisia oppiaineita: - 8. luokalla 7 kurssia - 9. luokalla 6 kurssia. Yhden kurssin pituus

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 Tästä oppaasta löydät Valinnaisainekurssien esittelyt Ohjeita valintoihin Valintalomakkeen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 3 Saatesanat valitsijalle 4 Harjurinteen koulun

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 0 POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 2015 1 1. YLEISTÄ 2. YHTEYDENOTOT 2.1. Opettajat ja oppiaineet 3. TUNTIJAKO I Yhteiset aineet II Pitkät valinnat III Lyhyet valinnat IV Lyhyet valinnat SISÄLLÖT (lyhennelmät)

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 1 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Puh. (014) 260 1902 pekka.ruuskanen@norssi.jyu.fi PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7 9 Postiosoite: PL 35 (N) 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Käyntiosoite:

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot