Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014"

Transkriptio

1 Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi

2 Sompion koulu Aleksis Kiven tie KERAVA Yhteystiedot Opinto-ohjaajat: Johanna Yli-Koski-Vellonen p Vastuuluokat: 7B, 7D, 7H, 7I, 8B, 8F, 8H Jukka Raustia p Vastuuluokat: 7C, 7F, 7K, 7L, 8C, 8E, 8I, 8K Kata Ihalainen p Vastuuluokat: 7A, 7E, 7G, 8A, 8D, 8G Koulusihteerit: Kati Kantonen p. (09) Katja Hyry-Heikkilä p. (09) Rehtori: Risto Kilvelä p. (09)

3 Sisällys 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA VALINNAISAINEJAKO SOMPION KOULUSSA... 4 Pitkät valinnaisaineet pähkinänkuoressa... 5 Lyhyet valinnaisaineet pähkinänkuoressa KUINKA PALJON VALINNAISAINEITA VALITAAN? VALINNAISAINEVALINTOJEN AIKATAULU MITKÄ OPPIAINEET OVAT VALINNAISAINEITA? PITKÄT VALINNAISAINEET... 7 RANSKA... 8 SAKSA... 8 VENÄJÄ... 8 ILMAISUTAITO... 9 YRITTÄJYYSKASVATUS... 9 TIETO-JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA MUSIIKKI KUVATAIDE KOTITALOUS TEKNINEN TYÖ TEKSTIILITYÖ LIIKUNTA LYHYET VALINNAISAINEET LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET ÄIDINKIELI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA KOTITALOUS KÄSITYÖ KUVATAIDE LIIKUNTA JA 9.lk YHTEISET LYHYTVALINNAISET LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET ÄIDINKIELI ENGLANTI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KOTITALOUS KÄSITYÖ KUVATAIDE LIIKUNTA BIOLOGIA

4 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia sekä valinnaisia aineita 6 tuntia viikossa. Opetussuunnitelma tarjoaa valinnanmahdollisuuden ja ottaa näin huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet, kiinnostukset ja harrastuneisuuden. Valinnaisaineiden valinnan perustana on ensisijaisesti oppilaan kiinnostus. Valinnat korostavat oppilaan omaa vastuuta opiskelusta. Samalla ne tuovat vaihtelua ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia asioita. Valinnaisaineiden opiskelusta voi myös saada viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Mikään valinnaisaine ei kuitenkaan ole ehtona jatko-opiskelulle. Jatkoopinnoissa voi olla kuitenkin hyötyä, jos jo peruskoulussa on opiskellut alaan liittyvää ainetta. Tässä oppaassa esitellään Sompion koululla lukuvuonna valittavana olevat lyhyet ja pitkät valinnaisaineet. Aluksi selvennetään valinnaisaineiden valintamenettely, valittavien aineiden määrä sekä valintojen aikataulu. Oppaan lopusta löydät kuvaukset valittavana olevien oppiaineiden sisällöistä. 2. VALINNAISAINEJAKO SOMPION KOULUSSA Kuvataide, musiikki, kotitalous ja käsityö jäävät pakollisina oppiaineina 7. luokan jälkeen pois. Opinto-ohjelmaan valitaan kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle näiden oppiaineiden sijasta valinnaisaineita. Kannattaa huomata, että edellä mainittujen pakollisten oppiaineiden 7. luokan kevään arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen, vaikka niitä jatkaisikin valinnaisena aineena. Tällöin päättötodistukseen tulee erikseen arviointi pakollisen ja pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, siis kaksi numeroa kyseisistä aineista. Toisen asteen opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon vain numeroin arvosteltavat pitkät valinnaisaineet. Valinnaisaineet jaetaan Sompion koulussa pitkiin ja lyhyisiin valinnaisaineisiin. Pitkät valinnaiset valitaan 7. luokan kevätlukukaudella sekä 8. että 9. luokalle. Valittua oppiainetta opiskellaan siis kaksi vuotta. Viikossa pitkää valinnaisainetta opiskellaan kaksi tuntia koko lukuvuoden ajan. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kaksoistunteina. Pitkän valinnaisaineen opiskelu arvioidaan numeroin. HUOM! Musiikkiluokalla musiikki, liikuntaluokalla liikunta sekä ilmaisutaitoluokalla ilmaisutaito ovat yksi pitkä valinta. Alakoulussa aloitettu vapaaehtoinen A2-kieli on myös yksi pitkä valinta. Jos oppilas opiskelee painotusluokalla tai vapaaehtoista alakoulussa alkanutta kieltä, hän valitsee yhden pitkän valinnaisaineen. 4

5 Painotusluokalla sekä vapaaehtoista kieltä opiskeleva oppilas ei valitse erikseen pitkiä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet pähkinänkuoressa valitaan 7. luokalla ja opiskellaan 8. ja 9. luokan ajan opiskellaan 2 tuntia viikossa/aine koko lukuvuoden arvioidaan numeroin painotusluokilla painotusaine (musiikki, liikunta tai ilmaisutaito) muodostaa 1 pitkän valinnaisaineen A2-kieli muodostaa myös 1 pitkän valinnaisaineen Lyhyet valinnaisaineet valitaan 7. luokan kevätlukukaudella saman vuosiluokan kevättä ja 8. luokkaa varten sekä 8. luokalla 9. luokkaa varten. 8. ja 9. luokalla opiskellaan vuoden aikana kaksi lyhyttä valinnaisainetta: syksyllä yksi ja keväällä toinen lyhyt valinnaisaine. Lyhyen valinnaisaineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti, mutta yhteen lukukauteen sijoitettuna sitä opiskellaan käytännössä kaksi tuntia viikossa. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan asteikolla Hyväksytty/ Ei hyväksytty (H/E). Ne oppilaat, joiden kotikieli on muu kuin suomi ja käyvät oman äidinkielen opetuksessa voivat halutessaan valita oman äidinkielen yhdeksi lyhyeksi valinnaisaineeksi. Lyhyet valinnaisaineet pähkinänkuoressa valitaan 7. luokalla 8. luokkaa varten, ja 8. luokalla 9. luokkaa varten opiskellaan 2 tuntia viikossa puolen vuoden ajan - siis kaksi eri ainetta vuoden aikana arvioidaan Hyväksytty/Ei hyväksytty (H/E) 5

6 3. KUINKA PALJON VALINNAISAINEITA VALITAAN? Valinnaisaineiden määrä pähkinänkuoressa: 7. luokka: 1 lyhyt valinta (1vvt) 8. luokka: 2 pitkää valintaa (yht. 4vvt) ja 2 lyhyttä valintaa (yht. 2vvt) 9. luokka: 2 pitkää valintaa (yht. 4vvt) ja 2 lyhyttä valintaa (yht. 2vvt) Valinnaisaineen vaihto ei ole mahdollista ilman pakottavia syitä. 4. VALINNAISAINEVALINTOJEN AIKATAULU Pitkien valinnaisaineiden valinta yläkoulun 8. ja 9. luokkaa varten sekä lyhyiden valinnaisaineiden valinta 8. luokkaa varten tehdään 7. luokan kevätlukukaudella. Valintojen helpottamiseksi järjestetään valinnaisaineiden esittelypäivä oppilaille ja vanhemmille lauantaina Päivän kulusta toimitetaan erillinen kutsu. Esittelytilaisuuden jälkeen on viisi viikkoa aikaa miettiä omia valinnaisainevalintoja. Valinta suoritetaan täyttämällä Wilmassa oleva kysely, joka tulee täyttää viimeistään perjantaina Koulun mahdollisuudet valinnaisaineryhmien perustamiseen talouden, henkilöstön ja tilojen suhteen ovat rajalliset. Tämän vuoksi oppilailta kysytään neljä valinnaisainetoivetta, joiden perusteella valinnaisaineryhmät muodostetaan. Oppilaan valinnaisainetoive voi siis toteutua valintakortissa ilmoitettujen sijojen välillä, ei automaattisesti ensimmäisen toiveen mukaan. Tärkeitä päivämääriä valinnaisaineiden valinnassa: vk 2 valinnaisaineopas koulun internet-sivuille valinnaisaine-esittely oppilaille ja huoltajille mennessä Wilma-kyselyn täyttö 6

7 5. MITKÄ OPPIAINEET OVAT VALINNAISAINEITA? Sompion koulussa valitaan 8. ja 9. luokkaa varten yhteensä kaksi pitkää valinnaisainetta. Valinta tehdään 7. luokan kevätlukukaudella. 5.1 PITKÄT VALINNAISAINEET Alla esitellään Sompion koulussa lukuvuonna valittavana olevat pitkät valinnaisaineet. Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Musiikkiluokalla musiikki, liikuntaluokalla liikunta sekä ilmaisutaitoluokalla ilmaisutaito ovat yksi (1) pitkä valinta. Ala-asteella aloitettu vapaaehtoinen A2-kieli on myös yksi pitkä valinta. Kieliohjelma: A1- kieli (1. lk:lla alkanut yhteinen kieli) englanti A2 - kieli (4. lk:lla alkanut valinnainen kieli) ranska, saksa tai venäjä B1 - kieli (7. lk:lla alkava yhteinen kieli) ruotsi B2 - kieli (8. lk:lla alkava valinnainen kieli) ranska, saksa tai venäjä. Tarjottavat pitkät valinnaisaineet löytyvät kootusti oheisesta taulukosta ja kurssien sisällöt selostuksista. Ainelyhenne Valinnaisaine Tunnus RA Ranska RAV SA Saksa SAV VE Venäjä VEV AI Ilmaisutaito ILV YH Yrittäjyyskasvatus KPV TVT Tieto- ja viestintäteknologia TVV MU Musiikki MUV KU Kuvataide KUV KO Kotitalous KOV TN Tekninen työ TNV TS Tekstiilityö TSV LI Liikunta LIV 7

8 RANSKA RAV Tavoite: Ranskaa kannattaa opiskella, koska sitä puhutaan ympäri maailmaa ja koska se tutustuttaa sinut aivan uudenlaiseen kulttuuriin ja erilaiseen elämäntapaan, kuin mihin me suomalaiset olemme tottuneet. Valinnaisessa ranskassa opit selviytymään ranskan kielellä jokapäiväisen elämän tilanteissa, kuten esim. tervehtimään ja esittäytymään sekä asioimaan kaupoissa, kahviloissa ja kaupungilla. Opit myös kertomaan itsestäsi ja lähiympäristöstäsi. Ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin tutustut kappaletekstien sekä erilaisten kulttuuriosioiden kautta. Ranskan kielen ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä harjoitetaan runsaasti alusta alkaen. Kaiken lisäksi ranskan opiskelu on hauskaa! SAKSA SAV Tavoite: Tervetuloa matkalle saksan kieleen ja saksankielisiin maihin! Tässä valinnaisaineessa opit ymmärtämään, puhumaan ja kirjoittamaan saksaa, jota puhutaan Euroopassa eniten äidinkielenä. Opit muun muassa kertomaan itsestäsi saksaksi ja toimimaan arkipäivän tilanteissa saksan kielellä. Opit myös paljon Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä, joissa saksaa puhutaan. Deutsch macht Spaß! = Saksa on hauskaa! VENÄJÄ, B2 -kieli VEV Elämysmatka kieleen Valinnaisessa venäjässä sinulla on mahdollisuus: oppia ääntämään kauniisti venäjää, kokea, miten helppoa ja hauskaa on opetella venäjän kielen kirjaimia, oppia lukemaan sujuvasti tuttua tekstiä ja oppia venäläinen kaunokirjoitus. Opit tervehtimään, esittäytymään, kiittämään, asioimaan kaupoissa, kahviloissa ja kaupungilla, kertomaan itsestäsi ja lähiympäristöstäsi sekä kirjoittamaan lyhyitä viestejä. 8

9 Tutustut venäläiseen kulttuuriin, tapoihin ja elämänmuotoon. Huomaat miten paljon yhteisiäkin asioita on, kuten: yhteisiä sanoja ja yhteistä musiikkimakua. ILMAISUTAITO ILV Antaudu draaman vietäväksi! Matkallasi saatat löytää itsestäsi uusia puolia ja tutustua elämään ja sen ilmiöihin täysin uudelta kantilta. Pitkän valinnaisdraaman tavoitteena on kohottaa oppilaan itsetuntoa, antaa hänelle rohkeutta olla esillä, harjoituttaa ryhmässä toimimista ja kykyä kohdata erilaisia elämäntilanteita. Suurin osa draaman tunneista koostuu harjoituksista. Jonkin verran on teoreettista opiskelua ja harjoitusten pohdintaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppitunneilla harjoitellaan mm. ryhmädynamiikkaa, rentoutumista, äänenkäytön perusteita, luovaa liikeilmaisua, puheviestintätaitoja, improvisointia, esiintymis- ja esittämistaitoa. Kurssin aiheita ja tavoitteita mietitään tarkemmin yhdessä ryhmän kanssa oppilaiden lähtötilannetta silmällä pitäen. Jos estradi kutsuu, valmistetaan esitys yleisölle. Aiempaa kokemusta draamasta ei tarvita. Tärkeintä on, että asenne on kohdallaan! YRITTÄJYYSKASVATUS KPV 8. luokalla teemana on tutustuminen ulkoiseen yrittäjyyteen, jossa käsitellään seuraavia aiheita: Yrittäjyyden merkitys kansantaloudelle Kansantalous ja rahoitusmarkkinat: kauppa, Suomen Pankki, EKP, pankkijärjestelmä (lainat, tilit, korot, lyhennykset) Maksutavat, säästäminen, sijoittaminen Kaupan rakennemuutos, hintavertailut, kaupan sisäinen mainonta ja tuotesijoitus Yrittäjyys: Yrittäjäominaisuudet, minustako yrittäjä, yritysmuodot, yrityksen nimeäminen ja perustaminen, SWOT-analyysi, liikeidean aloitus -> jatkuu 9 lk Projektit: Mainontaa koulun tapahtumiin, teemapäivät, näyttelyt tms. Vierailut: Yritysvierailut, yrittäjien vierailut, näyttelyt tms. Vieraat kulttuurit 9

10 9. luokalla teema on yritystoiminnan harjoittaminen: Yritystoiminta Oma liikeidea tarkalla liiketoimintasuunnitelmalla + perustaminen, kirjanpidon perusteita, markkinointisuunnitelma omalle liikeidealle Luokan yhteinen suunnitelma Kilpailut vuoden aikana Vierailut Markkinointi Suunnitelma uuden keksinnön markkinointiin (keksintösäätiö, keksintöpörssi) Koulun teemapäivien markkinointi Globalisaatio TET- jakson jälkeen omat työhakemukset ja CV:t Työskentely atk-luokassa, toiminnallisia tehtäviä ja teoriaa tarpeen mukaan. TIETO-JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA TVV Valinnaisaineen opiskelun tavoitteena on saavuttaa perustiedot ja -taidot tieto- ja viestintäteknologiassa. Kaikille yhteinen sisältö: käyttöjärjestelmä (kansioiden hallinta, apuohjelmat, jne.) tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysgrafiikka kuvankäsittely netiketti ja tietoturva Lisäksi valinnaisaineessa voidaan käsitellä muita oppilaita kiinnostavia tieto- ja viestintätekniikan sisältöjä, esim. julkaisun taittaminen, laitehallinta, tietoliikenne ja/tai ohjelmointi. Tieto- ja viestintäteknologiassa oppilaiden tieto- ja taitotaso vaihtelee peruskoulussa huomattavasti. Tämän takia valinnaisaineen pääasiallinen arvosteluperuste on ahkera ja tuloksellinen tuntityöskentely. Tietoja ja taitoja arvioidaan pääosin tunneilla tehdyillä harjoituksilla sekä harjoitustöillä. 10

11 MUSIIKKI MUV 8. lk - pääasiassa aktiivista musisointia (laulu, kitara, basso, rummut ym.) - rockin vuosikymmenet ja vähän muutakin musiikista - musiikin kuuntelua - pieniä ohjelmakokonaisuuksia ryhmän niin halutessa 9. lk - jazzin tyylisuuntia ja vähän muutakin musiikista - vahvistetaan soitto- ja laulutaitoja - bändisoittoa, yhtyelaulua, improvisointia, omien sävellysten sepittelyä KUVATAIDE KUV Laajentaa ja syventää oppilaan saamia kuvataiteen tietoja ja taitoja. Uusien sisältöjen ja tekniikoiden opettelu sekä kuvallisen kulttuurin laajempi hallinta. Laajaa kuvataiteen tekemistä vaihtelevin materiaalein ja tekotavoin. Pitkäjänteistä työskentelyä ja omien taitojen kehittämistä. KOTITALOUS KOV Kotitalousopetuksen tavoitteena 8. ja 9. luokilla on sellaisten tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittäminen, että nuori selviää arkipäivästään (=arjen hallinta) tulevissa elämäntilanteissaan. Opetuksessa tuetaan nuoren itsenäistymistä ja oma-aloitteisuutta yhdessä tekemisen merkitystä ja iloa unohtamatta. Tarkoituksena on: - antaa työn iloa - kehittää käden taitoja ja luovuutta - opettaa käytännön ruuanvalmistusta ja leivontaa - herättää myönteinen asenne kotitöihin ja tasapuoliseen työnjakoon - edistää tiedon hankintaa ja omatoimisuutta - edistää terveellisiä ruokailutottumuksia ja tutustuttaa uusiin makuihin Esimerkkejä opetuksen sisällöistä: 8. luokka: - elintarvikkeiden, ruuanlaiton ja leivonnan kertausta sekä uuden kokeilua - suomalainen ruoka- ja juhlaperinne - vuodenajat ruokapöydässä 11

12 - eurooppalaista ruoka- ja tapakulttuuria 9. luokka: - kansainvälistä ruuanvalmistusta ja leivontaa - ateriakokonaisuuksien suunnittelua - arki- ja juhla-ateriat, kalenterivuoden juhlien huomioiminen - kodin hankinnat Kotitalouden taitoja arvioidaan käytännön työtaitojen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen ja tiedonkäsittelytaitojen perusteella. Lisäksi huomioidaan käyttäytyminen ja harrastuneisuus. Tietoja ja taitoja arvioidaan mm. kokeilla (kirjallisilla ja työkokeilla) ja projektitöillä. TEKNINEN TYÖ TNV Oppilas kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia tuotteita. Hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja omatoimisesti yhteistyössä muiden kanssa työturvallisuusseikat huomioiden. Opetus tähtää laajaan sekä perinteiseen että nykyaikaiseen teknologiseen materiaali-, työväline- ja työtapatuntemukseen. Työtapoja ovat puuntyöstö, metallintyöstö, viimeistely- ja pintakäsittelytekniikat, elektroniikka, työturvallisuus, materiaali- ja välinetieto. Oppilas suorittaa jatkuvasti oman toiminnan ja työn tulosten arviointia. Lopullisessa arvioinnissa huomioidaan suunnittelu, toteutus, tuote ja oppilaan käyttäytyminen. Valinnaisen käsityön arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon oppilaan harrastuneisuus. Oppilaalla on sukupuolesta riippumatta mahdollisuus tutustua tekniikkaan, kehittäen taitojaan ja kasvaen työnteon arvostamiseen. TEKSTIILITYÖ TSV Tavoite: - syvennetään ja laajennetaan oppilaan oppimia taitoja ja tietoja - kehitetään oppilaan pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja - luovuutta työskentelyprosessissa - opitaan arvostamaan omaa ja toisen työskentelyä ja työn lopputulosta 12

13 - opetusta toteutetaan erilaisten aihepiirien ja tekniikoiden muodossa oppilaan yksilölliset tarpeet ja taipumukset sekä työturvallisuusseikat huomioon ottaen. - Lankatekniikat: Neulonta (käsin ja koneneulonta), virkkaus, punonta jne. Neulevaatteiden, asusteiden ja pikku esineiden suunnittelua ja valmistusta. - Ompelu: vaatteiden, asukokonaisuuksien, asusteiden ja sisustustekstiilien suunnittelua ja toteuttamista esim. vapaa-ajan vaate, juhlaasu, yöasu, lapsen vaate, vuoritettu vaate, tilkkupeitto, päähine, laukku. - Kankaankudonta: Kudotaan mattoa tai poppanaa valmiiseen loimeen. - Kirjontatekniikat: Tutustutaan eri kirjontatekniikoihin. - Erikoistekniikoita mahdollisuuksien mukaan esim. kankaiden värjäys ja painanta, huovutus, silkkimaalaus, batikki, makrame, tilkkutyöt, nahkatekniikat. Lähtökohtia: - tunnit järjestetään kaksoistunteina. - ryhmät pysyvät pääpiirteissään samoina 8-9 lk. - oppilas valitsee tekstiilityötä 2 tai 4 tuntia viikossa kahdeksi vuodeksi. - kaikille oppilaille avoimia kursseja eli myös teknisessä työssä aiemmin olleille. - pitkä valinnainen tekstiilityö pyrkii tukemaan myös oppilaan ammatinvalintaa ja monipuolista harrastuneisuutta. - työskentelyssä on yleensä yksilöllinen prosessiluonne. - osallistutaan projekteihin ja tehdään retkiä mahdollisuuksien mukaan. Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa oppilasta huomaamaan omat taitonsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Työprosesseihin kuuluu oleellisena osana oman toiminnan ja työn tulosten arviointi. Todistusarvosanassa otetaan huomioon työskentelyprosessin sujuvuus ja työvälineiden ja -menetelmien hallinta, työn tulosten laatu, harrastuneisuus, suunnittelun omaperäisyys ja yritteliäisyys sekä asennoituminen työskentelyyn. LIIKUNTA LIV Tavoite: - mielekkyyttä koulunkäyntiin - onnistumisen elämyksiä liikunnan avulla - kuntoa vauhdikkaasti - oppilaiden oman valinnan mukaan eniten kannatusta saaneet koululiikuntalajit ja uusiin lajeihin tutustumista Opiskelun luonne: - reilun "fair play" hengen luominen 13

14 - tunnit järjestetään kaksoistunteina Huom! Pyrimme perustamaan oman ryhmän 8. ja 9. luokan tytöille 5.2 LYHYET VALINNAISAINEET Taulukoissa esitellään Sompion koulussa lukuvuonna valittavana olevat lyhyet valinnaisaineet. Kaikki lyhyet valinnaisaineet arvioidaan Hyväksytty/Ei hyväksytty (H/E). Ne oppilaat, joiden kotikieli on muu kuin suomi ja käyvät oman äidinkielen opetuksessa voivat halutessaan valita oman äidinkielen yhdeksi lyhytkurssiksi. Tarjottavat lyhyet valinnaisaineet löytyvät kootusti oheisista taulukoista ja kurssien sisällöt selostuksista. 8. LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET Ainelyhenne Valinnaisaine Tunnus 8. luokat AI Ilmaisutaidon peruskurssi DRA AI Nuortenkirjallisuuden kurssi AILk AI Tukioppilaskurssi TO TVT Tietokonegrafiikka TVG TVT Teknologiakurssi TVI KO Iloiset leipurit KOL TN Led-valaisin TNLe TN Mopo ja moottori TNM TS Ommellaan ja neulotaan vaatteita ja asusteita TSA KU Kuvataiteen harrastajakurssi KUH LI Sport and English - liikuntaa englanniksi LIS LI Liikunnan harrastajakurssi LIH LI Iloa ja kuntoa pallopeleistä LIP LI Tanssi ja aerobic LIA Muista että voit valita myös 8. ja 9.lk yhteisistä lyhytvalinnaisista! 14

15 ÄIDINKIELI Ilmaisutaidon peruskurssi 8.lk DRA Tutustumis-, keskittymis-, rentoutumis-, puhe-, liike-, ääni ja improvisaatioharjoitusten avulla tuetaan ja vahvistetaan omaa persoonallisuutta ja etsitään uusia tapoja ilmaista itseään. Tavoitteena on vapauttaa sisäinen leijona ja heittäytyä lapseksi jälleen! Peruskurssi sisältää ryhmä-, pari- ja yksilöharjoituksia. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin. Tuntien ohessa täytetään kurssipäiväkirjaa. Kurssi on tarkoitettu ensikertalaisille. Nuortenkirjallisuuden kurssi 8.lk AILk Nuortenkirjallisuuden kurssilla tutustutaan uusiin, mielenkiintoisiin nuortenkirjoihin. Kurssilla luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan eri lajien romaaneista. Ope antaa kirjalistoja, mutta luettavat kirjat voi itse valita. Tule, jos lukuharrastuksesi on jäänyt unholaan! Ahkerat lukijat voivat tulla monipuolistamaan kirjatuntemustaan. Mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Tukioppilaskurssi 8.lk TO Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, pitävät oppitunteja kummiluokkalaisille ja toimivat keskustelukumppaneina. Tukioppilas toimii esimerkillisesti. Hänen ei tarvitse olla koulumenestykseltään huippuoppilas, mutta hän osoittaa omalla käyttäytymisellään kiinnostusta opiskelua ja koulua kohtaan. Tukioppilas säilyttää luottamuksen ja toimii rehellisesti Tukioppilaaksi sopiva nuori on valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin on empaattinen hyväksyy monenlaiset elämisen mallit on oma itsensä on aktiivinen toiminnassa ja suhtautuu toimintaan järkevästi eikä aseta ylisuuria odotuksia itselleen ja toiminnalle. 15

16 Tavoitteena on, että ensi lukuvuoden tukioppilaat valitaan jo syyslukukauden 2013 lopussa ja koulutus toteutetaan lyhyenä valinnaisena kevätlukukautena Oppilas täyttää hakemuksen, jonka palauttaa valintalomakkeen yhteydessä opolle. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA Tietokonegrafiikka 8.lk TVG Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle perustiedot kuvankäsittelystä ja grafiikkaohjelmien käytöstä. - grafiikkaohjelmien perustoiminnot - edistynyt kuvankäsittely (mm. tasot, maskit) - digikameroiden ja skannereiden käyttö Mahdollisia kurssilla käsiteltäviä ohjelmia ovat mm. GIMP, Picasa, Inkscape Teknologiakurssi 8.lk TVI Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii teknisten laitteiden toimintaperiaatteita, asentamista ja käyttöä sekä ymmärtämään tekniikan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi voidaan käsitellä esim. 3D-mallinnusta. - tietokoneen komponentit ja asentaminen - tietokoneiden kehityksen historia - tietoliikenneverkkojen toiminta - tietokoneen lisälaitteet - teknologia arjessa 16

17 KOTITALOUS Iloiset leipurit 8.lk KOL Tavoite: Kehittää oppilaan omaa osaamista ja luovuutta, sekä lisätä valmiuksia ja rutiinia vaativampienkin leivonnaisten valmistamiseen. Yhteissuunnittelun pohjalta taikinoiden perustyyppien kertausta ja niiden monipuolista soveltamista. Suomalaista perinneleivontaa ja kansainvälisiä herkkuja ottaen huomioon vuodenaika ja taloudellisuus. KÄSITYÖ LED-valaisinkurssi 8.lk TNLe Tavoitteena on ymmärtää energian säästön merkitys valaistuksessa. Tutustutaan led-järjestelmään. Suunnitellaan ja toteutetaan oma valaisin led-tekniikalla. Mopo- ja moottorikurssi 8.lk TNM Tavoitteena turvallinen ja osaava mopoilija. Opitaan mopo ja moottoritekniikkaa, liikennesääntöjä ja miten mopokortti suoritetaan. Ommellaan ja neulotaan vaatteita ja asusteita 8.lk TSA Ommellaan ompelukoneella ja saumurilla erilaisia vapaa-ajan vaatteita joustavista materiaaleista. Neulotaan pipoja, lapasia ja tuubihuiveja sekä käsin että koneella. Käytetään helppoja peruskaavoja ja selkeitä työohjeita. Kurssilla saa myös muodistaa ja korjata vaatteita. 17

18 KUVATAIDE Kuvataiteen harrastajakurssi - KUH piirustus, kuvitus ja sarjakuva 8.lk Piirtämistä erilaisilla kynillä ja piirtimillä sekä kuvittamisen ja sarjakuvan tekemisen perusteita. Eri tekniikoiden harjoittelua. Kurssin pääasiallinen tavoite on tulla tutuksi eri piirustusvälineiden ja niiden käyttötapojen kanssa. Oppilas oppii valitsemaan käyttötarkoituksiinsa sopivimpia välineitä ja tekniikoita. LIIKUNTA SPORT AND ENGLISH - LIIKUNTAA ENGLANNIKSI 8.lk LIS Pelataan ja harjoitellaan erilaisia liikuntasuorituksia samalla englanninkieltä oppien. erilaisia pallopelejä, ilmaisullista liikuntaa unohtamatta, ryhmä voi vaikuttaa oppituntien sisältöön yhteisellä suunnittelulla Työtavat: Yksilö ja ryhmätyöskentely LIIKUNNAN HARRASTAJAKURSSI 8.lk LIH Tavoite: Antaa virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä liikunnasta. Koulun sekä lähiympäristön monipuolisten liikuntamahdollisuuksien käyttäminen ryhmän toiveiden mukaan. Työtavat: Yksilö- ja ryhmätyöskentely ILOA JA KUNTOA PALLOPELEISTÄ 8.lk LIP 18

19 Tavoite: Oppilas tuntee palloilulajien perustiedot ja -tekniikat, harjoittaa silmäraajakoordinaatiota ja harjoittaa kuntotekijöitään. Erilaisia pallopelejä esim. salibandy, jalkapallo, koripallo Työtavat: Ryhmätyöskentely TANSSI JA AEROBIC, 8.lk LIA Tavoite: Kurssin aikana on tarkoitus oppia erilaisia tanssityylejä, kehonhallintaa ja rentoutumista. Luovuutta ja itseilmaisua kehitetään suunnittelemalla pienimuotoisia esityksiä. Tavoitteena on esiintyä koulun tilaisuuksissa ja juhlissa. Kurssin aikana oppilaat voivat suunnitella myös ohjelmaa Power Mover oman tanssin kisaan, joka järjestetään keväisin. - tanssityyleistä mm. hiphop ja lattarit - kuntopiirit ja step-aerobic - jooga - rentoutuminen Työtavat: Yksilö-ja ryhmätyöskentely 19

20 8. JA 9.lk YHTEISET LYHYTVALINNAISET Ainelyhenne Valinnaisaine Tunnus 8. ja 9. lk BG Hyöty- ja koristekasvit sisällä ja ulkona BIP TN Korukurssi TNKo MU Musiikin harrastuskurssi MUB TS Lemmikkien asuja ja tarvikkeita TSL AI Koululehtikurssi AIK TN Vahvistinkurssi TNW MA Soveltavat luonnontieteet MAS Näitä voivat valita niin tämän vuoden seitsemäs- kuin kahdeksasluokkalaiset HYÖTY- JA KORISTEKASVIT SISÄLLÄ JA ULKONA 8.-9.lk BIP Kiinnostavatko kaktukset? Kuinka saan orkideani kukkimaan uudelleen? Kuinka teen parvekkeesta viihtyisän oleskelutilan? Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin sisällä, parvekkeella ja puutarhassa kasvatettaviin kasveihin. Opiskellaan puutarhan suunnittelun perusteita ja samalla syvennetään biologian opetuksen tieto-taitoja. Kasvatetaan itse kasveja ja tehdään joitakin opintokäyntejä. KORUKURSSI 8.-9.lk TNKo Kurssi sisältää sekä tekstiilityön että teknisen työn opintoja. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan koruja. Materiaaleina käytetään mm. puuta, metallia, muovia, huovutusvillaa, nahkaa ja erilaisia lankoja. Lisäksi suunnitellaan ja rakennetaan korujen säilyttämiseen sopiva rasia. MUSIIKIN HARRASTAJAKURSSI 8.-9.lk MUB Kurssilla tutustutaan musiikkiin monipuolisesti soittamalla ja kuuntelemalla. Mahdollisuus bändisoittoon sekä esimeriksi kitaran-, basson- tai rumpujensoittotaidon harjoittamiseen. Oppilaat voivat esittää toiveita kurssin sisällöstä. Aiempi soittokokemus ei ole tarpeen, mutta myös musiikinharrastajat ovat tervetulleita. LEMMIKKIEN ASUJA JA TARVIKKEITA 8.-9.lk Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan varusteita ja asuja lemmikeille. Esimerkiksi koirille sadeasuja, neuleita, pantoja ja leluja, kissoille leluja, peittoja ja patjoja, freteille ja rotille riippukeinuja ja hevosille ja poneille korvahuppuja, otsapantoja ja satulahuopia. Tekniikat ovat pääasiassa ompelua, neulontaa ja virkkausta. 20

21 KOULULEHTIKURSSI 8.-9.lk AIK Tule mukaan tekemään Sompion koulun uutta koululehteä! Koululehtikurssilla tutustutaan lehden tekemiseen ja toimittajan työhön. Sompion koululehdestä painetaan paperiversio, ja se sisältää monipuolisesti juttuja lukuvuodesta. Tykkäätkö olla reportterina tapahtumassa, haastatella ihmisiä tai ottaa valokuvia? Tule mukaan tekemään koululehteä! VAHVISTINKURSSI 8.-9.lk TNW Tavoitteena on rakentaa 2 x 35 wattinen vahvistin esim. puhelimesta tulevalle musiikille niin että musiikkia voidaan kuunnella tavallisista kotistereokaiuttimista. SOVELTAVAT LUONNONTIETEET 8.-9.lk MAS Kiinnostavatko sinua luonnontieteelliset aineet; kemia, biologia ja matematiikka? Silloin tämä on kurssi juuri sinulle! Kurssin aikana perehdytään luonnontieteelliseen tutkimukseen ja siitä kirjoitetaan tutkimusraportti. Lisäksi tiedossa on kemiaan ja biologiaan liittyviä laboratoriotöitä kuten muovien valmistamista ja ruuansulatus entsyymien toiminnan tutkimista. Kurssilla määritetään titraamalla Coca-Colan happopitoisuus ja pääset haastamaan itsesi matemaattisilla pulmatehtävillä. Tiedätkö, mikä on binomin neliö? Vierailukohteena on ainakin kerran Keudan kemian osasto, jossa tehdään laboratoriotöitä. 21

22 9. LUOKKIEN LYHYTVALINNAISET 9. luokat AI Elokuvakurssi AIE EN Englannin suullinen kurssi ENS TVT Kotisivukurssi TVK TVT Peliohjelmointikurssi TVP KO Kauhalla ja kaulimella KOB TN Projektikurssi TNS1 ja 2 TN Kaiutinrakentelukurssi TNK TS Tekstiilityön työpaja TSH KU Kuvataiteen harrastajakurssi KUH LI Liikunnan harrastajakurssi LIH LI Kuntoa saleilta ja kentiltä LIK LI Fitness-kurssi LIF BG Eräkurssi ERÄ Muista että voit valita myös 8. ja 9.lk yhteisistä lyhytvalinnaisista! ÄIDINKIELI ELOKUVAKURSSI 9.lk AIE Kurssilla tutustutaan elokuvan lajityyppeihin, kuten komediaan, fantasiaan, animaatioon, sota- ja rikoselokuvaan, sekä perehdytään elokuvakerrontaan. Kurssi tarjoaa elokuvien katsomisen lisäksi valmiuksia tarkastella elokuvaa analyyttisesti. Kurssi sisältää runsaasti suullisia ja kirjallisia yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. ENGLANTI ENGLANNIN SUULLINEN KURSSI 9.lk ENS Tervetuloa oppimaan lisää englantia suullisen kurssin parissa! Sanavarastosi kasvaa, kun harjoittelemme erilaisia arkielämän viestintätilanteita keskustelujen, roolipelien ja muiden suullisten harjoitusten avulla. Aihepiireinä mm. small talk, matkailu, kulttuuri sekä nuorten vapaa-aika. Tule rohkeasti mukaan. Let s speak English! 22

23 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KOTISIVUKURSSI 9.lk TVK Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle perustiedot kotisivujen tekemisestä. Kurssin aikana jokainen oppilas tekee omat (pienimuotoiset) kotisivut. - HTML-kieli - kotisivujen tekeminen html-editorilla - muihin www-julkaisemisen vaihtoehtoihin tutustuminen - CSS-tyylitiedostot - netiketti ja tekijänoikeudet Esitietoja kotisivujen tekemisestä ei tarvita. Oppilaiden kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan kurssiin voidaan myös sisällyttää dynaamisten sivujen tekemistä esimerkiksi Javascript-kielellä ja/tai palvelinohjelmointina (esim. PHP tai Python). PELIOHJELMOINTIKURSSI 9.lk TVP Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii ohjelmoinnin perusteet. Tähän tavoitteeseen pyritään tekemällä pieniä ohjelmia ja pelejä. Ohjelmointikielenä on esim. Java tai Python. Lisäksi käytetään Scratch-ohjelmointiympäristöä. ohjelmointikielen perusrakenteet peliohjelmoinnin perusteita Oppilaiden kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan kurssille voidaan myös sisällyttää esim. ohjelmointia mobiililaitteille. KOTITALOUS KAUHALLA JA KAULIMELLA 9.lk KOB Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivontataitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia sekä valmistetaan leivonnaisia KÄSITYÖ 23

24 KAIUTINRAKENTELUKURSSI 9.lk TNk Tavoitteena on rakentaa kaiutin / vahvistin järjestelmä MP3-soittimelle tai tietokoneeseen. Rakennetaan puusta kotelo kaiuttimelle ja vahvistin elektroniikkaosista. Mahdollinen 10 euron tarvikemaksu, jos tekee stereon. PROJEKTIKURSSI 9.lk TNs1 ja TNs2 Opitaan suunnittelemaan oma työkokonaisuus esim. telecaster -kitaran rakentaminen tai muu vaativa kokonaisuus. Kurssi saattaa olla osaksi omakustanteinen. Huom! Jos haluat projektikurssille, sinun on valittava kaksi kurssia: syksyksi TNs1 ja kevääksi TNs2, koska työ vaatii koko lukuvuoden! TEKSTIILITYÖN TYÖPAJA 9.lk TSH Suunnitellaan ja valmistetaan pieniä vaatetustekstiilejä. Käytetään eri tekniikoita: neulonta, koneompelu, huovutus, ristipistokirjonta ja virkkaus. Kurssilla saa myös muodistaa ja korjata vaatteita. Kurssin sisältö muotoutuu ryhmän toiveiden mukaan. Tehtyjä töitä: lapaset, ristipistotaulut, hupparit, collegehousut ja paidat, haalarit, farkkujen kaventamiset jne. KUVATAIDE KUVATAITEEN HARRASTAJAKURSSI - MAALAUS JA KERAMIIKKA 9.lk KUH Perehdytään erilaisiin savityöskentely- ja maalaustekniikoihin. Harjaannutaan rakentamaan kuvaa kaksiulotteiselle pinnalle maalaamalla sekä hahmottamaan ja työstämään kolmiulotteisia esineitä. 24

25 LIIKUNTA LIIKUNNAN HARRASTAJAKURSSI 9.lk LIH Tavoite: Antaa virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä liikunnasta. Koulun sekä lähiympäristön monipuolisten liikuntamahdollisuuksien käyttäminen ryhmän toiveiden mukaan. Työtavat: Yksilö- ja ryhmätyöskentely KUNTOA SALEILTA JA KENTILTÄ, 9.lk LIK Tavoite: Oppilaan fyysisen kunnon esim. lihasvoiman harjaannuttaminen. Pelejä, kuntosaliharjoittelua ja monipuolista kuntoliikuntaa Työtavat: Yksilö ja ryhmätyöskentely FITNESS -KURSSI, 9.lk LIF Tavoitteena kohottaa kuntoa tanssimalla, erilaisten kuntojumppien avulla sekä kuntosaliharjoittelulla. Oppilaat opetetaan tarkkailemaan omaa sykettä liikunnan aikana ja tavoitteena luoda jokaiselle osallistujalle oma pienimuotoinen kuntoohjelma. Tutustutaan ihmisen anatomiaan liikunnan kannalta. Oppilaille opetetaan perusteita pienimuotoisen liikuntatuokion ohjaamisesta. - zumba - step-aerobic - kuntonyrkkeily - kuntosaliharjoittelu - lihashuolto; venyttely ja rentoutuminen 25

26 BIOLOGIA ERÄKURSSI 9.lk ERÄ METSÄSTYS KALASTUS VAELTAMINEN LUONNONSUOJELU JOKAMIEHENOIKEUDET Tällä kurssilla pääset tutustumaan käytännönläheisesti eräilyyn. Saat tietoa jokamiehenoikeuksista, metsästyksestä, kalastuksesta, saaliin käsittelystä ja luonnonsuojelusta. Opit tarpeellisia perustaitoja ja niksejä, joilla maastossa kulkeminen ja yöpyminen onnistuvat mukavasti vaikeissakin olosuhteissa. Pääset valmistamaan nuotioherkkuja hyvässä seurassa iltahämärän laskeutuessa hiljenevään metsään. Eräkurssiin kuuluu opetusta koululla ja pieniä retkiä. Kurssin kohokohta on noin vuorokauden kestävä vaellus- ja telttaretki sopivaan eräkohteeseen. 26

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS kevät 2017 VALINNAISUUS PERUSKOULUSSA Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden,

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9 Sahantie 2 90800 OULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2016 2 VALINNAT 8. 9. LUOKILLE VALINNAISAINEIDEN VALINTA 1. Jokainen oppilas valitsee kuusi tuntia valinnaisaineita. Huom! A2-kielen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu 18.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

OPAS 9. LUOKAN VALINTOJA VARTEN

OPAS 9. LUOKAN VALINTOJA VARTEN RIIHENMÄEN KOULU 040-3145 420/ rehtori OPAS 9. LUOKAN VALINTOJA VARTEN Yhdeksättä luokkaa varten oppilas voi valita kaksi lyhytkurssia. Pitkät kurssit jatkuvat samoina kuin kahdeksannella luokalla. Yrittäjyysluokan

Lisätiedot

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas 2016 2017 OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN Pitkät valinnaiset Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.-luokilla, ja niistä annetaan numeroarviointi. Oppiainetta on 2

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Johdantokurssi lukion matematiikkaan Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Opi uutta

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Sompion koulun liikuntaluokka

Sompion koulun liikuntaluokka KERAVAN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 Kerava Sompion koulun liikuntaluokka Kohderyhmä Liikuntaluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN

TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN HAAGAN PERUSKOULU Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee noin 700 oppilasta. Yhtenäinen perusopetus merkitsee opetuksellista ja kasvatuksellista jatkuvuutta

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot