RT PIENTALON PUURAKENTEET. Avoin puurakennusjärjestelmä SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 82-10820 PIENTALON PUURAKENTEET. Avoin puurakennusjärjestelmä SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT (20) PIENTALON PUURAKENTEET Avoin puurakennusjärjestelmä puutalo, puurunko platform-frameträhus, träkonstruktion timber frame house, platform frame Tässä RT-ohjekortissa käsitellään puurakenteisen kerroksisen yhden tai useamman huoneiston puurakenteisen omakoti- pari- tai rivitalon ala-, väli- ja yläpohjarakenteita, ulko- ja väliseinärakenteita sekä rakenteiden liitoksia. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti määrämittaisia valmisosia hyödyntävään paikallarakentamiseen, mutta niitä voidaan soveltaa myös elementtirakentamiseen. Runkojärjestelmän yleispiirteet on esitetty RT-ohjekortissa RT Märkätiloja on käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa RT SISÄLLYSLUETTELO JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 1 YLEISTÄ 2 PUUTALOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 3 RAKENNUSTARVIKKEET 4 PERUSTUSRATKAISUT JA KELLARI 5 ALAPOHJA 6 VÄLIPOHJA 7 YLÄPOHJA 8 ULKOSEINÄ 9 VÄLISEINÄ KIRJALLISUUTTA 1 RT Avoin puurakennusjärjestelmä, runkorakenteet 2 RT Puutalon märkätilat

2 RT ohjetiedosto 2 1 YLEISTÄ Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti määrämittaisia valmisosia hyödyntävään paikallarakentamiseen, mutta niitä voidaan soveltaa myös elementtirakentamiseen. Ratkaisuesimerkkien mitoitus perustuu saatavilla olevien valmisosien (puutavara, rakennuslevyt, ym.) vakiokokoihin, jolla voidaan vähentää sekä työmaalla tapahtuvaa rakennusmateriaalien työstämistä että materiaalihukkaa. Lisäksi järjestelmän perustana ovat runkorakenteiden vakioidut liitosdetaljit. Esiteltävässä järjestelmässä kantavat seinärakenteet rakennetaan kerroksittain vaakarakenteiden päälle. Perusmuurin tai kellarin kantavien seinärakenteiden päälle asennetaan ensimmäisen kerroksen ala- tai välipohjapalkisto ja sen päälle välittömästi aluslattialevyt. Näin muodostunut taso toimii työalustana ensimmäisen kerroksen seinien rakentamiselle. Ensimmäisen kerroksen kantavien seinärakenteiden päälle asennetaan vastaavasti yläkerran välipohjapalkisto ja sen päälle aluslattialevyt. Välipohja toimii edelleen työalustana yläkerran rakentamiselle. Tässä RT-ohjekortissa ei käsitellä rakenteiden eikä kiinnitysten yksityiskohtaista mitoitusta. Kiinnitykset ja rakenteet tulee mitoittaa aina tapauskohtaisesti. Kuvaesimerkit on laadittu ohjeeksi P3-luokan kaksikerroksisen omakoti- tai rivitalon suunnittelua varten. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa myös yksikerroksisen (tai ns. puolitoistakerroksisen) pientalon suunnittelussa. 2 PUUTALOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kantavien puurakenteiden rakenteellista suunnittelua koskevat ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B10 1. Ääneneristystä koskevat määräykset ja ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1 2. Jäljempänä esiteltävien rakennusosien (huoneistojen välinen seinä) yhteydessä tarkastellaan myös niiden ääneneristysominaisuuksia. Kosteustekniset määräykset ja ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C2 3. Lämmöneristystä koskevat määräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3 4 ja ohjeet osassa C4 5. Jäljempänä esiteltävien rakennusosien yhteydessä tarkastellaan myös niiden lämmöneristysominaisuuksia. Paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 6. Jäljempänä esiteltävien rakennusosien yhteydessä tarkastellaan myös niiden paloluokkavaatimuksia. 2.1 Puurakenteisen pientalon koko ja paloluokka Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 määrittää puurakenteisen pientalon suurimman sallitun kerrosalan, kerrosluvun ja palo-osastoinnin, ks. taulukko 1. Rakennuksen paloluokka asettaa vaatimuksia kantaville ja osastoiville rakennusosille, kellarin ja ullakon osastoinnille sekä rakennusosien pintamateriaaleille. Jäljempänä näitä vaatimuksia on tarkasteltu kunkin rakennusosan ja käytettävien materiaalien yhteydessä paloluokkaan P3 kuuluvan 1- tai 2-kerroksisen asuintalon näkökulmasta. Taulukko 1. P3 paloluokan asuinrakennusta koskevat keskeiset palomääräykset. Kaksikerroksinen puutalo voidaan tehdä myös paloluokan P2 vaatimusten mukaisesti. Tavallisesti on kuitenkin edullista mitoittaa kaksikerroksinen puutalo siten, että se voidaan tehdä paloluokkaan P3 kuuluvana. rakennuksen korkeus rakennuksen kerrosala osastointi kerroksissa osastointi kellarissa ullakon tai yläpohjan ontelon osastointi huoneiston koko 1 RakMK B10 Puurakenteet. Ohjeet RakMK C1 Äänieristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet RakMk C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset enintään 9 m (enintään 2 kerrosta) 1-kerroksinen: enintään 2400 k-m² 2-kerroksinen: enintään 1600 k-m² huoneistoittain EI 30-luokan rakennusosin enintään 400 m²:n osiin EI 30-luokan rakennusosin alapuolisen huoneistojaon mukaan EI 30-luokan rakennusosin ei enimmäiskokoa 5 RakMK C4 Lämmöneristys. Ohjeet E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2002.

3 3 ohjetiedosto RT RAKENNUSTARVIKKEET 3.1 Runko Ulko- ja väliseinien runko tehdään määrämittaan katkaistusta, mitallistetusta ja kulmapyöristetystä puutavarasta. Runkotolpissa käytetään vähintään lujuusluokan T18 puutavaraa. Vaakarakenteissa kannattajina käytetään yleensä mitallistettua vähintään T24 lujuuslajiteltua puutavaraa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää: liimapuupalkkeja viilupuupalkkeja NR-vaarnapalkkeja levyuumaisia palkkeja NR-ristikoita. Runko jäykistetään tarkoitukseen soveltuvilla rakennuslevyillä. 3.2 Lämmöneriste, ääneneriste P3-luokan rakennuksen eristeinä voidaan käyttää sekä puukuituvilla- että mineraalivillatuotteita. 3.3 Tuulensuoja P3-luokan rakennuksen ulkoseinässä tuuletusilmarakoon rajoittuvalla pinnalla ei ole luokkavaatimusta. Tuulensuojana voidaan siten käyttää kaikkia yleisimpiä puurakennukseen soveltuvia ja tuulensuojakäyttöön tarkoitettuja rakennuslevyjä ja tuotteita. Tuulensuojalevy toimii tavallisesti myös rakennuksen runkoa jäykistävänä levynä (yleensä jo työmaavaiheessa), jolloin on otettava huomioon, että eri tuulensuojamateriaalien käytössä jäykistävänä levynä saattaa olla tuote- ja valmistajakohtaisia eroja. 3.5 Ulkoverhous P3-luokan rakennuksen ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimus on D-s2, d2 (2/-) 1. Ulkoverhous voidaan siten tehdä esimerkiksi sahatusta tai höylätystä laudasta tai muotoon höylätyistä ulkoverhouslaudoista. Näiden lisäksi voidaan käyttää myös ulkokäyttöön tarkoitettuja puupohjaisia rakennuslevyjä. 3.6 Sisäverhous P3 luokan asuinrakennuksen sisäpuolisten seinä ja kattopintojen luokkavaatimus asuintiloissa on D-s2, d2 (2/ ), lisäksi vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota luokkiin kuulumattomilla tarvikkeilla. Sisäverhouksissa voidaan siten käyttää sekä puuta että yleisimpiä tarkoitukseen soveltuvia rakennuslevyjä. Teknisen huollon tilojen sekä uloskäytävien sisäpuolisten pintakerrosten luokkavaatimus seinissä ja katoissa on aina B-s1, d0 (1/I) ja lattioissa D FL -s1 (L). Kattilahuoneen lattiamateriaalin luokkavaatimus on A2 FL -s1 (palamaton). Käyttöullakolla ja kellarissa lattian luokkavaatimus on D FL -s1 (L). Yläsidepuut Levyjäykiste Runkotolpat Alasidepuu 3.4 Ilmansulku, höyrynsulku Lämmöneristeen sisäpuolelle asennetaan ilman- ja höyrynsulku, jonka tehtävänä on ehkäistä sekä ilmavuodot että estää vesihöyryä tunkeutumasta haitallisessa määrin rakenteen sisään. Lämmöneristeen lämpimällä puolella olevien kerrosten höyrynvastuksen tulee olla vähintään viisinkertainen lämmöneristeen kylmällä puolella olevaan rakenteeseen (tuulensuojaan) verrattuna. Ilman- ja höyrynsulkumateriaalin valinta arvioidaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon sisäverhousmateriaali pintakäsittelyineen, lämmöneristemateriaali ja sen paksuus sekä käytettävä tuulensuojamateriaali. Jos rakenne varustetaan kosteuden- tai vedeneristeellä, ei höyrynsulkua tule käyttää. 1 suluissa vanhan E1:n mukainen luokkavaatimus, jota voidaan soveltaa vuoden 2006 loppuun saakka Kuva 1. Rakennusjärjestelmän perusosat. Aluslattialevy Ala- tai välipohjapalkit Kehäpalkki

4 RT ohjetiedosto 4 4 PERUSTUSRATKAISUT JA KELLARI 4.1 Perustusratkaisut Perustustapa valitaan tapauskohtaisesti maaperän kantavuuden mukaan. Samalla ratkaistaan mahdollinen paalutustarve. Puutalon perustusratkaisuksi soveltuu esimerkiksi betoniantura ja betoni- tai harkkoperusmuuri tai pilariperustus. 4.2 Kellari Mikäli rakennukseen tehdään kellari, on sen alapohja ja ulkoseinät tarkoituksenmukaista toteuttaa kiviaineisia materiaaleja käyttäen. Asuinhuoneistoon kuuluvan kellarin ja asuinkerroksen välipohjarakenne tehdään P3-luokan rakennuksessa kuten välipohja yleensä (ks. kohta 6). Osastoivien rakennusosien luokkavaatimus kellarissa on EI ALAPOHJA Alapohja suositellaan tehtäväksi puurakenteisena ja kantavana. Maanvarainen alapohja tehdään betonista ja se soveltuu etenkin kellaritilojen lattiaksi. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C3 mukaan alapohjat voidaan erotella ryömintätilaisiin, ulkoilmaan rajoittuviin ja maanvastaisiin alapohjiin. 5.1 Ryömintätilainen alapohja Kantava puurakenteinen alapohja (ns. rossipohja) edellyttää alapuolista tuuletettua ryömintätilaa. Sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. maaperän kosteusolosuhteet, maaston muoto, rakennuksen muoto sekä ryömintätilan tuuletusratkaisu. Ryömintätilan vähimmäiskorkeudeksi suositellaan 800 mm. Ryömintätilan riittävään tuuletukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ryömintätilan tuuletus saadaan aikaan perusmuuriin tehdyillä tuuletusaukoilla, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 4 mutta enintään 8 alapohjan pinta-alasta. Ryömintätilaisen alapohjan U-arvovaatimus on enintään 0,20 W/m²K. Tuuletusaukkojen alareunan on oltava vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella, aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm² (säleikön tai ritilän vapaa pinta-ala) sekä enimmäisvälin 6 m. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin tehdään vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret aukot kuin perusmuurissa. Tuuletusta voidaan tarvittaessa tehostaa rakennuksen keskiosaan sijoitetulla lämmöneristetyllä pystyhormilla. Tuuletuksen lisäksi voidaan maaperästä haihtuvan kosteuden määrää vähentää esimerkiksi salaojituksella tai rakennuspohjan maan tai pintamaan vaihdolla. Keinojen käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Alapohjan kantava palkisto ja palkkien jakoväli mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Palkkien jakoväli on tavallisesti k 600 mm. Käytettäessä jakoväliä k 400 parannetaan rakenteen, tuulensuojalevyn ja pintalevyn jäykkyyttä. Taulukossa 2 on suuntaa-antavia palkkien poikkileikkausmittoja eri jänneväleille. Alapohjapalkiston päälle asennettavat aluslattialevyt suositellaan kiinnitettäväksi ruuvein palkistoon narinan välttämiseksi. Aluslattialevynä käytetään esimerkiksi pontattua havuvaneria. Rakenteen jäykkyyttä on tarkoituksenmukaista lisätä palkiston poikittaistuilla, ks. kohta 6. Pari- tai rivitaloissa aluslattialevy katkaistaan huoneistojen välisen seinän kohdalla äänen sivutiesiirtymän ehkäisemiseksi. Vaihtoehtoisesti levytys voidaan katkaista vain osittain rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 5.2 Ulkoilmaan rajoittuva alapohja Ulkoilmaan rajoittuvan kantavan puurakenteisen alapohjan rakenneperiaate on vastaava kuin edellä kuvatussa ryömintätilaisessa alapohjassa. Tyypillisimmillään alapohja rajoittuu ulkoilmaan pilariperustuksen yhteydessä. Myös ryömintätilainen alapohja tulkitaan ulkoilmaan rajoittuvaksi silloin, kun ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala ylittää 8 alapohjan pinta-alasta. Ulkoilmaan rajoittuvan alapohjan U-arvovaatimus on enintään 0,16 W/m²K. Käytännössä useimmat kantavat puurakenteiset alapohjat täyttävät em. U-arvovaatimuksen. Tällöin perusmuuriin tulevien tuuletusaukkojen yhteenlasketun pinta-alan enimmäismäärää ei ole rajoitettu. 5.3 Maanvarainen alapohja Maanvarainen alapohja tehdään betonista ja se soveltuu etenkin kellaritilojen lattiaksi. Liitosdetaljissa 15 on esimerkki maanvaraisen alapohjan, puurakenteisen ulkoseinän ja harkkoperusmuurin liittymästä. Kyseisessä liitoskohdassa puurakenteet eivät saa jäädä kahden tiiviin materiaalin väliin. Maanvaraisen alapohjan lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 0,25 W/m²K.

5 5 ohjetiedosto RT Lattian pintamateriaali Pontattu rakennuslevy* (havuvaneri 18 mm) Alapohjapalkisto, mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Lämmöneriste (tässä yht. 270 mm) Keraaminen laatta + kiinnityslaasti Teräsbetoni n mm*, kallistettu lattiakaivoon Vedeneristys Pontattu rakennuslevy** (havuvaneri 18 mm) Alapohjapalkisto***, mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Lämmöneriste (tässä yht. 270 mm) Tuulensuojalevy** 25 mm Tuulensuojalevyn kannatuslauta (22x100) * Rakennuslevy toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä runkovaiheen työskentelytasona. ** Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja riittävän jäykkänä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,16 W/m²K. Alapohjan käyttökelpoisuus tulee tarkistaa tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. maaperä, rakennuksen muoto, ryömintätilan tuuletusratkaisu, yms. Ryömintätilan suositeltava vähimmäiskorkeus 800 mm. Tuulensuojalevy**** 25 mm Tuulensuojalevyn kannatuslauta (22x100) * Teräsbetonilaatan paksuus riippuu mm.: - lattiakaivon tyypistä - märkätilan koosta - lattialämmityksestä - kynnysdetaljista ** Rakennuslevy toimii alapohjaa jäykistävänä levynä sekä runkovaiheen työskentelytasona. ***Märkätilan palkisto asennetan tarvittaessa muuta palkistoa alemmas, jotta kuivan ja märkätilan lattiapinnat saadaan likimain samaan tasoon. ****Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja riittävän jäykkänä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,16 W/m²K. Alapohjan käyttökelpoisuus tulee tarkistaa tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. maaperä, rakennuksen muoto, ryömintätilan tuuletusratkaisu, yms. Ryömintätilan suositeltava vähimmäiskorkeus 800 mm. Kuva 2. Kantava puurakenteinen alapohja AP 1, leikkaus 1:10. Soveltuu ulkoilmaan rajoittuvaan alapohjaan. Kuva 3. Kantava puurakenteinen märkätilan alapohja AP 2, leikkaus 1:10. Soveltuu ulkoilmaan rajoittuvaan alapohjaan. Vedeneriste voidaan asentaa myös teräsbetonilaatan päälle, ks. RT-ohjekortti RT RT Puutalon märkätilat

6 RT ohjetiedosto 6 Pontattu lattialauta Pontattu rakennuslevy* (havuvaneri 18 mm) Alapohjapalkisto (tässä 48x172), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Lämmöneriste / poikittaiskoolaus (48x97) Lattian pintamateriaali Pontattu rakennuslevy* (havuvaneri 18 mm) Alapohjapalkisto (tässä 48x220), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Lämmöneriste (tässä 220 mm) Tuulensuojalevy** 25 mm Tuulensuojalevyn kannatuslauta (22x100) Tuulensuojalevy** 25 mm Tuulensuojalevyn kannatuslauta (22x100) * Rakennuslevy toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä runkovaiheen työskentelytasona. ** Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja riittävän jäykkänä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,16 W/m²K. Alapohjan käyttökelpoisuus tulee tarkistaa tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. maaperä, rakennuksen muoto, ryömintätilan tuuletusratkaisu, yms. Ryömintätilan suositeltava vähimmäiskorkeus 800 mm. * Rakennuslevy toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä runkovaiheen työskentelytasona. ** Tuulensuoja tehdään ilmatiiviiksi ja riittävän jäykkänä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,20 W/m²K. Alapohjan käyttökelpoisuus tulee tarkistaa tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. maaperä, rakennuksen muoto, ryömintätilan tuuletusratkaisu, yms. Ryömintätilan suositeltava vähimmäiskorkeus 800 mm. Kuva 4. Kantava ristiinkoolattu puurakenteinen alapohja AP 3, leikkaus 1:10. Soveltuu ulkoilmaan rajoittuvaan alapohjaan. Kuva 5. Kantava puurakenteinen alapohja AP 4, leikkaus 1:10. Soveltuu ryömintätilaan rajoittuvaan alapohjaan (tuuletusaukkojen määrä enintään 8 ryömintätilan pinta-alasta).

7 7 ohjetiedosto RT VÄLIPOHJA Välipohjan kantava palkisto ja palkkien jakoväli mitoitetaan aina tapauskohtaisesti (palkkien jakoväli tavallisesti enintään k 600 mm). Taulukossa 2 on suuntaa-antavia palkkien poikkileikkausmittoja eri jänneväleille. Välipohjapalkisto ja sen päälle kiinnitettävä aluslattialevy ulotetaan kantavien ulkoseinien päälle. Välipohjan vaakasuuntainen jäykistys tehdään aluslattialevyillä. Levyt suositellaan kiinnitettäväksi ruuvein palkistoon narinan välttämiseksi. Pari- tai rivitaloissa aluslattialevy katkaistaan huoneistojen välisen seinän kohdalla äänen sivutiesiirtymän ehkäisemiseksi. Välipohjan alapinnan (sisäkaton) pintakerroksen luokkavaatimus on D-s2, d2 (2/-). Kattoverhoukseen voidaan siten käyttää sekä puuta että yleisimpiä sisäkäyttöön tarkoitettuja rakennuslevyjä. Taulukko 2. Ala- ja välipohjien ohjeelliset enimmäisjännevälit eri palkkityypeille. Oikean puoleisen sarakkeen vaativamman jäykkyyden mitoituskriteerinä on 1,5 mm taipumaraja, ja sitä suositellaan sovellettavaksi asuntojen pääkannattimien jänneväliä arvioitaessa. Vasemman puoleisen sarakkeen arvoja voidaan soveltaa vapaa-ajan rakennuksissa. Jännevälejä voidaan kasvattaa, mikäli kannattajat ovat useampiaukkoisia. Ilmoitetut jännevälit ja palkkien poikkileikkausmitat ovat ohjaavia, ja ne on tarkistettava tapauskohtaisesti. Tuote k 600 mm taipumaraja 12 mm hyötykuormalle Sahatavarapalkki 48 x 172 T24 3,0 m 2,3 m 48 x 220 T24 3,9 m 3,0 m Liimapuupalkki 42 x 225 L40 4,1 m 3,0 m 56 x 315 L40 5,7 m 4,6 m 90 x 405 L40 8,1 m 7,3 m Viilupuupalkki 45 x 260 5,1 m 4,0 m 51 x 300 5,9 m 4,8 m 45 x 360 6,6 m 5,5 m 51 x 400 7,3 m 6,4 m NR-vaarnapalkki 42 x 294 MT40 4,9 m 3,7 m 42 x 346 MT40 5,5 m 4,4 m 42 x 394 MT40 6,1 m 5,0 m taipumaraja 1,5 mm pistekuormalle 1) Lähtökohta: 1-aukkoinen palkki, hyötykuorma 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) tai pistekuorma 1 kn (10) kg. Rakennuslevy tai sisäverhouspaneeli Mahdollinen kattolista Rakennuslevy tai sisäverhouspaneeli Kuva 6. Katto- ja seinäverhouksen liitosdetalji 1:5. Katto- ja seinälevyjen välinen sauma täytetään tarvittaessa elastisella massalla.

8 RT ohjetiedosto 8 Lattian pintamateriaali Pontattu rakennuslevy* (havuvaneri 18 mm) Välipohjapalkisto, mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Eriste ja rakennuspaperi tarvittaessa Keraaminen laatta + kiinnityslaasti Teräsbetoni n mm*, kallistettu lattiakaivoon Vedeneristys Pontattu rakennuslevy** (havuvaneri 18 mm) Välipohjapalkisto***, mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Eriste tarvittaessa Harva rimoitus 45 x 45, k 300 (muodostaa samalla tilan sähköputkituksille) Sisäverhouslauta (tai rakennuslevy) * Rakennuslevy toimii välipohjaa jäykistävänä levynä sekä runkovaiheen työskentelytasona. Ilman- tai höyrynsulku tarvittaessa Tila LVIS-asennuksille Sisäverhouslauta * Teräsbetonilaatan paksuus riippuu mm.: - lattiakaivon tyypistä - märkätilan koosta - lattialämmityksestä - kynnysdetaljista ** Rakennuslevy toimii välipohjaa jäykistävänä levynä sekä runkovaiheen työskentelytasona. ***Käyttämällä märkätilassa muuta palkistoa matalampia palkkeja saadaan kuivan ja märkätilan lattiapinnat likimain samaan tasoon, ks. liitosdetalji 8. Kuva 7. Puurakenteinen kuivan tilan välipohja VP 1, leikkaus 1:10. Kuva 8. Puurakenteinen märkätilan välipohja VP 2, leikkaus 1:10. LVI-teknisten asennusten vuoksi saattaa olla tarpeen asentaa alapuolinen kattoverhous erillisen koolauksen avulla selvästi kantavan palkiston alapuolelle. Ilma- tai höyrynsulku voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa välittömästi alakattoverhouksen kiinnitysrimojen yläpuolelle,jolloin yläpuolisen välitilan tulee voida tuulettua viereiseen kuivaan tilaan.

9 9 ohjetiedosto RT YLÄPOHJA Yläpohjarakenne mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Kantavana rakenteena käytetään tavallisesti puuristikoita tai puupalkkeja. Yläpohja lämmöneristekerroksineen voidaan tehdä joko vaakasuoraan, jolloin vesikatto on selvästi erillään sen yläpuolella tai yläpohja tehdään vesikaton suuntaisena tai muuten kaltevaksi. Ratkaisutavasta riippumatta on tärkeätä huolehtia yläpohjarakenteen riittävästä tuuletuksesta. Yläpohjan tuuletusta varten jätetään räystäiden alle ulkoverhouksen ja vesikaton liitoskohtaan tuuletusrako (korkeus tavallisesti n. 25 mm). Kaltevissa yläpohjissa tulee lämmöneristekerroksen ja vesikaton aluskatteen väliin jättää tuuletusväli, jonka korkeus on vähintään 100 mm. Harjakaton yhteydessä jätetään lisäksi harjan kohdalle vähintään 300 mm korkuinen vapaa tila, joka on tuuletettu päädyistä. Yli 10 m pituisissa harjoissa tuuletettavuutta parannetaan asentamalla harjalle tuuletusputket. Tuuletusputket on asennettava myös huoneistoittain osastoituihin ullakkotiloihin. Vesikatteita on tarkemmin käsitelty RT-ohjekortiston ryhmässä 85. Lämmöneristeenä voidaan käyttää yleisimpiä eristemateriaaleja sekä puhallettavina että rulla- tai levytavarana. Puhallettavia lämmöneristeitä käytettäessä otetaan huomioon eristeen painuminen, joka on noin % puukuituvillalle ja 5 % mineraalivillalle. Rakenteen tulee täyttää lämmöneristysvaatimus myös eristeen painumisen jälkeen. Yläpohjan lämmönläpäisykerroin (U-arvo) saa olla enintään 0,16 W/m²K. Kattoristikoiden tai kattopalkkien päälle suositellaan asennettavaksi pontattu havuvanerilevytys, jonka paksuus on vähintään 15 mm, kun kattokannattajien jakoväli on k 900. Se jäykistää yläpohjarakennetta, toimii aluskatteena, eikä se edellytä räystään alapuolista verhousta. Yläpohjan alapinnan (sisäkaton) pintakerrosta koskevat samat vaatimukset ja ohjeet kuin edellä välipohjan osalta on mainittu. Vesikate* alusrakenteineen Pontattu havuvaneri Kattoristikon yläpaarre Lämmöneriste (tässä 300 mm) Kattoristikon alapaarre Ilman- ja höyrynsulku Poikittaiskoolaus (48x48, k 300, tila sähköasennuksille) Sisäverhouslauta tai rakennuslevy * Vesikate alusrakenteineen suunnitellaan tapauskohtaisesti käytettävän katemateriaalin mukaan, ks. RT-ohjekortisto, kohta 85. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,15 W/m²K (vaatimus max 0,16). Kuva 9. Puurakenteinen yläpohja YP 1. Leikkaus 1:10.

10 RT ohjetiedosto 10 8 ULKOSEINÄ 8.1 Ulkoseinän runko Ulkoseinien runko tehdään kerroskorkeuden mukaan määrämittaan 2480 mm katkaistusta mitallistetusta puutavarasta. Kuvassa 10 on esimerkki tyypillisestä ulkoseinärakenteesta. Seinärakenne mitoitetaan aina tapauskohtaisesti kantavuus- ja jäykkyysvaatimusten mukaisesti. Runkotolppajako on tavallisesti k 600. Seinän kantavuutta vahvistetaan tarvittaessa tolppajakoa tihentämällä (esimerkiksi k 300 tai k 400) ja/tai käyttämällä useampaa rinnakkain sijoitettua runkotolppaa. Seinärakenne jäykistetään yleensä tarkoitukseen sopivilla tuulensuojalevyilllä, jotka jäykistävät rakennetta jo työmaavaiheessa. Jäykistämiseen voidaan käyttää myös sisäpuolisia rakennuslevyjä. Levyt ovat suositeltavia myös kalusteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi. Vesikate* alusrakenteineen Pontattu havuvaneri Tuuletusväli (min 100 mm) Tuulensuojalevy** 25 mm Lämmöneriste (tässä 300 mm) / yläpohjan kantava palkisto, mitoitus tapauskohtaisesti Ilman- ja höyrynsulku Poikittaiskoolaus (48x48, k 300, tila sähköasennuksille) Sisäverhouslauta tai rakennuslevy * Vesikate alusrakenteineen suunnitellaan tapauskohtaisesti käytettävän katemateriaalin mukaan, ks. RT-ohjekortisto, kohta 85. ** Tuulensuojalevynä voidaan käyttää esimerkiksi säänkestävää puukuitulevyä, joka toimii myös osana lämmöneristystä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,14 W/m²K (vaatimus max 0,16). Kuva 10. Puurakenteinen yläpohja YP 2 (kalteva vesikaton suuntainen yläpohja). Leikkaus 1: Lämmöneristys Ulkoseinän lämmönläpäisykerroin (U-arvo) saa olla enintään 0,25 W/m²K. Tämä saavutetaan tavallisesti noin 170 mm:n (tolppakoko 48x172) eristepaksuudella käytettäessä lämpöä eristävää tuulensuojalevyä (esimerkiksi säänkestävää puukuitulevyä), joka osaltaan parantaa seinän lämmöneristyskykyä. Ulkoseinän lämmöneristävyyttä voidaan lisäksi parantaa asentamalla noin 48x48 lisäkoolaus joko kantavan rungon ulkotai sisäpuolelle. Tällöin kantavien runkotolppien koko voi olla myös 48x Ulkoverhous P3-luokan asuinrakennuksen ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimus on D-s2, d2 (2/-), joten ulkoverhoukseen voidaan käyttää puuta tai ulkokäyttöön tarkoitettuja puupohjaisia rakennuslevyjä. 8.4 Sisäverhous Seinän sisäpuolisten pintakerrosten luokkavaatimus on D-s2, d2 (2/-), jonka lisäksi vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota luokkiin kuulumattomilla tarvikkeilla. Sisäverhoukseen voidaan siten käyttää sekä puuta että yleisimpiä sisäkäyttöön tarkoitettuja rakennuslevyjä.

11 11 ohjetiedosto RT Ulkoverhous (paksuus min 21 mm, suositus 23 tai 28 mm laudan leveydestä riippuen) Tuuletusrako / kiinnityslaudat Tuulensuojalevy* 25 mm Lämmöneriste ja ulkoseinän kantava runko (48x172, k 600), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Ilman- ja höyrynsulku Sisäverhouslauta tai rakennuslevy * Tuulensuojalevynä voidaan käyttää esimerkiksi säänkestävää puukuitulevyä, joka toimii myös osana lämmöneristystä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,24 W/m²K (vaatimus max 0,25). Kuva 11. Kantava ulkoseinä US 1. Leikkaus 1:10. Seinärungon sisäpuolelle voidaan tarvittaessa asentaa esimerkiksi 9 mm havuvanerilevy lisäjäykisteeksi, kalusteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi, yms. Ulkoverhous (paksuus min 21 mm, suositus 23 tai 28 mm laudan leveydestä riippuen) Tuuletusrako / kiinnityslaudat Tuulensuojalevy* 25 mm Lämmöneriste ja ulkoseinän kantava runko** (48x172), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Rakennuslevy*** Vedeneriste**** Keraaminen laatoitus kiinnityslaasteineen***** * Tuulensuojalevynä voidaan käyttää esimerkiksi säänkestävää puukuitulevyä, joka toimii myös osana lämmöneristystä. ** Kantavan rungon lisäksi asennetaan tarvittaessa lisäkoolaus laatoituksen alustana toimivaa rakennuslevyä varten. *** Laatoituksen alustaksi soveltuva rakennuslevy. **** Vedeneriste liitetään tiiviisti viereisten rakenteiden vedeneristeeseen tai höyrynsulkuun. ***** Keraaminen laatoitus ja vedeneriste voidaan korvata märkätilaan tarkoitetulla vedeneristeeksi luokitellulla muovipäällysteellä. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmöneristysvaatimus U = 0,25 W/m²K. Kuva 12. Kantava märkätilan ulkoseinä US 2. Leikkaus 1:10. Ulkoverhous (paksuus min 21 mm, suositus 23 tai 28 mm laudan leveydestä riippuen) Tuuletusrako / kiinnityslaudat Tuulensuojalevy* 25 mm Lämmöneriste sekä ulkoseinän kantava runko (48x147, k 600), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Lämmöneriste sekä vaakakoolaus (48x48, k 600) Ilman- ja höyrynsulku** Sisäverhouslauta tai rakennuslevy * Tuulensuojalevynä voidaan käyttää esimerkiksi säänkestävää puukuitulevyä, joka toimii myös osana lämmöneristystä. ** Ilman- ja höyrynsulku voidaan vaihtoehtoisesti asentaa vaakakoolauksen ulkopuolelle. Kuvan rakenteella saavutetaan lämmönläpäisykerroin U = 0,22 W/m²K (vaatimus max 0,25). Mikäli runkotolpan koko on 48 x 172, niin lämmönläpäisykerroin U = 0,19 W/m²K. Kuva 13. Kantava ulkoseinä US 3. Leikkaus 1:10. Seinärungon sisäpuolelle voidaan tarvittaessa asentaa esimerkiksi 9 mm havuvanerilevy lisäjäykisteeksi, kalusteiden ja varusteiden kiinnittämiseksi, yms.

12 RT ohjetiedosto 12 9 VÄLISEINÄ Väliseinän runko tehdään ulkoseinärungon tapaan kerroskorkeuden mukaan valmiiksi määrämittaan katkaistusta mitallistetusta puutavarasta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös viilupuusta tai liimapuusta valmistettuja väliseinärankoja. Seinärakenne mitoitetaan aina tapauskohtaisesti sen mukaan onko kyseessä kantava vai ei-kantava (kevyt) väliseinä. Runkotolppajako on tavallisesti k 600. Seinän kantavuutta voidaan tarvittaessa vahvistaa tolppajakoa tihentämällä (esimerkiksi k 300 tai k 400) ja/tai käyttämällä useampaa rinnakkain sijoitettua runkotolppaa. Väliseinä jäykistetään tarvittaessa tarkoitukseen soveltuvin rakennuslevyin. 9.1 Huoneistojen välinen seinä Huoneistojen välisen seinärakenteen tulee täyttää ilmaääneneristysvaatimus R'w 55 db. Osastoivana rakenteena sen tulee täyttää myös palonkestävyysvaatimus, joka P3-luokan rakennuksessa on EI 30. Huoneistojen välinen seinä ja sen liittymät osastoiviin rakenteisiin tehdään tiiviinä. Sähköasennuksien sijoittamista huoneistojen väliseen seinään tulee välttää. Mahdolliset sähkörasiat asennetaan eri kohdille seinän vastakkaisilla puolilla. Kuvassa 12 on esimerkki huoneistojen välisestä seinärakenteesta. 9.2 Asunnon sisäinen väliseinä Asunnon sisäinen väliseinä voi olla joko ei-kantava (kevyt) tai kantava. Ei-kantavat ja kantavat väliseinät tehdään samanaikaisesti ja runko kootaan samalla tavalla kuin ulkoseinät. Runkotolppien pituus ja yleensä myös poikkileikkausmitat ovat samat sekä ei-kantavissa että kantavissa väliseinissä. 2-kertainen rakennuslevy, yhteenlaskettu paino kg/m², esim. kartonkipintainen kipsilevy 2 x 13 mm(tai 9 mm havuvaneri + 13 mm kartonkipintainen kipsilevy) Eriste ja väliseinän kantava runko (48x97, k 600), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Ilmaväli Kuvan rakenne täyttää sekä ilmaääneneristysvaatimuksen (min 55 db) että paloluokkavaatimuksen EI 30. Kuva 14. Huoneistojen välinen seinä VS 1. Leikkaus 1:10. Rakennuslevy tai sisäverhouslauta Eriste ja ilmansulku tarvittaessa ja väliseinän runko (66 tai 97 mm, k 600), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti Kuva 15. Ei-kantava asunnon sisäinen väliseinä VS 2. Leikkaus 1:10.

13 13 ohjetiedosto RT Rakennuslevy tai sisäverhouslauta Rakennuslevy * Vedeneriste** Keraaminen laatoitus kiinnityslaasteineen*** Eriste tarvittaessa ja väliseinän runko (66 tai 97 mm, k 300), mitat ja jakoväli tarkistettava tapauskohtaisesti * Laatoituksen alustaksi soveltuva rakennuslevy. ** Vedeneriste liitetään viereisten rakenteiden vedeneristeeseen tai höyrynsulkuun. *** Keraaminen laatoitus voidaan korvata märkätilaan tarkoitetulla muovipäällysteellä Kuva 16. Asunnon sisäinen kuivan tilan ja märkätilan välinen ei-kantava seinä VS 3. Leikkaus 1: Kuva 17. Kantavan ulkoseinän rakenneperiaate ikkuna-aukon kohdalla. Aukkojen pielissä käytetään tarvittaessa kahta tai useampaa runkotolppaa. Ikkuna-aukkojen yläpuolinen vahvistus tehdään tarvittaessa lisäpalkein.

14 RT ohjetiedosto 14 Liitosdetalji 1. Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja yläpohjan (YP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. YP 1 Yläpohjan ontelo (ullakko) on jaettava osastoihin alapuolisten osastojen mukaan EI 30-luokan rakennusosin. Yläpohjan ontelon katkaiseva rakennusosa ulotetaan vesikaterakenteeseen (vesikatteen alapintaan). Myös mahdollinen räystään ontelo katkaistaan. US 1 Tuulenohjain tarvittessa Tiivistenauha Palkki, esim. 75 x 200 Tiivistenauha (esim. EPDM-kumi) Seinän höyryn- ja ilmansulku käännetään n. 150 mm aluslattialevyn päälle VP 1 Liitosdetalji 2. Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja asunnon sisäisen kuivan tilan välipohjan (VP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Ks. myös liitosdetalji 10. Seinän höyryn- ja ilmansulku ulotetaan kehäpalkin päälle Tiivistenauha Kehäpalkki; kiinnitetään kantavien palkkien päihin Lämmöneriste 50 mm Vasemmalla vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa kehäpalkki on sijoitettu seinärungon ulkopintaan ja seinän höyryn- ja ilmansulku käännetään n. 500 mm palkiston alapintaan. Tiivistenauha (esim. EPDM-kumi) Seinän höyryn- tai ilmansulku käännetään n. 150 mm aluslattialevyn päälle Liitosdetalji 3. Esimerkki ulkoseinän (US 1) ja kuivan tilan alapohjan (AP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Alapohjan kantava palkisto on kohtisuorassa ulkoseinää vasten. Kosteuden eristävä tiivistysnauha alajuoksun ja perusmuurin väliin Kehäpalkki; kiinnitetään kantavien palkkien päihin Tuuletettu ryömintätila (suositeltava korkeus 800 mm) AP 1 Alajuoksu ankkuroidaan perustuksiin Perustusratkaisut suunnitellaan tapauskohtaisesti Ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava siten, että se tuulettuu tehokkaasti, ja ettei tilaan keräänny vettä, eikä ilmatilaan haihtuvasta kosteudesta ole haittaa rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle.

15 15 ohjetiedosto RT Liitosdetalji 4. Esimerkki huoneistojen välisen seinän (VS 1) ja yläpohjan (YP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Yläpohjan ontelo (ullakko) on jaettava osastoihin alapuolisten osastojen mukaan EI 30-luokan rakennusosin. Yläpohjan ontelon katkaiseva rakennusosa ulotetaan vesikaterakenteeseen (vesikatteen alapintaan). EI 30-luokan osastoiva rakennusosa YP 1 VS 1 Yläpohjan höyryn- ja ilmansulku limitetään väliseinän ilmansulkuun Elastinen saumaus Tiivistenauha (esim. EPDM-kumi) Aluslattialevy katkaistaan väliseinän kohdalla Liitosdetalji 5. Esimerkki huoneistojen välisen kantavan seinän (VS 1) ja asunnon sisäisen välipohjan (VP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. VP 1 Välipohjan kantava palkisto kohtisuorassa väliseinää vasten. Palkisto ja aluslattialevy katkaistaan väliseinän kohdalla äänen sivutiesiirtymän ehkäisemiseksi. Välipohjan ilmansulku limitetään väliseinän ilmansulkuun Elastinen saumaus Kehäpalkki Liitosdetalji 6. Esimerkki huoneistojen välisen kantavan seinän (VS 1) ja alapohjan (AP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Alapohjan kantava palkisto on kohtisuorassa väliseinää vasten. Palkisto ja aluslattialevy katkaistaan väliseinän kohdalla äänen sivutiesiirtymän ehkäisemiseksi. Tiivistenauha (esim. EPDM-kumi) AP 1 Ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava siten, että se tuulettuu tehokkaasti, ja ettei tilaan keräänny vettä, eikä ilmatilaan haihtuvasta kosteudesta ole haittaa rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle. Kehäpalkki; kiinnitetään kantavien palkkien päihin Alajuoksu ankkuroidaan perustuksiin Kosteuden eristävä tiivistysnauha alajuoksun ja perusmuurin väliin Tuuletettu ryömintätila (suositeltava korkeus 800 mm) Perustusratkaisut suunnitellaan tapauskohtaisesti

16 RT ohjetiedosto 16 Poikittaistuet väliseinän kohdalla (k 600) Liitosdetalji 7. Esimerkki märkätilan väliseinän (VS 3) ja yläpohjan (YP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus1:20. Kuvan esimerkissä kattoristikot ovat väliseinän suuntaisia. YP 1 VS 3 Höyryn- ja ilmansulkukaista, joka asennetaan runkotöiden yhteydessä ja limitetään myöhemmin tiiviisti yläpohjan höyryn- ja ilmansulkuun VP 1 AP 1 Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Elastinen saumaus Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Elastinen saumaus VP 2 Katon höyryn- ja ilmansulku käännetään seinälle n. 200 mm limittäinseinän vedeneristeen kanssa. AP 2 Liitosdetalji 8. Esimerkki märkätilan väliseinän (VS 3) ja asunnon sisäisen kuivan tilan välipohjan (VP 1) ja märkätilan välipohjan (VP 2) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Kuvan ratkaisussa on märkätilan puolella matalampi palkkikorkeus kuin kuivan tilan puolella. Näin lattiapinnat voidaan sovittaa likimain samaan tasoon. Märkätilan seinän vedeneriste limitetään vedenpitävästi lattian seinälle nostetun vedeneristeen päälle tai vedeneristyksen tulee muodostaa jatkuva saumaton rakenne niin, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristeen taakse. Liitosdetalji 9. Esimerkki märkätilan väliseinän (VS 3) ja kuivan tilan alapohjan (AP 1) ja märkätilan alapohjan (AP 2) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Tuuletettu ryömintätila (suositeltava korkeus 800 mm) Ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava siten, että se tuulettuu tehokkaasti, ja ettei tilaan keräänny vettä, eikä ilmatilaan haihtuvasta kosteudesta ole haittaa rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle.

17 17 ohjetiedosto RT US 2 Tiivistenauha (esim. EPDM-kumi) Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Elastinen saumaus kallistus VP 2 Liitosdetalji 10. Esimerkki märkätilan ulkoseinän (US 2) ja asunnon sisäisen märkätilan välipohjan (VP 2) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Vrt. liitosdetalji 2. Märkätilan seinän vedeneriste limitetään vedenpitävästi lattian seinälle nostetun vedeneristeen päälle tai vedeneristyksen tulee muodostaa jatkuva saumaton rakenne niin, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristeen taakse. Katon höyrynsulku käännetään seinälle n. 200 mm limittäin seinän vedeneristeen kanssa. Tiivistenauha (esim. EPDM-kumi) Kehäpalkki; kiinnitetään kantavien palkkien päihin (korkeus kuten märkätilan lattiapalkisto) VS 2 Väliseinän kohdalle asennetaan lisäpalkki VP 1 Liitosdetalji 11. Esimerkki asunnon sisäisen ei-kantavan väliseinän (VS 2) ja välipohjan (VP 1) liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. Kuvan esimerkissä välipohjapalkisto on väliseinän suuntainen.

18 RT ohjetiedosto 18 US 1 US 1 US 2 Ulkoseinän höyryn- ja ilmansulku lopetetaan märkätilan väliseinän kohdalla Vedeneriste (tai kosteudeneristys) VS 3 Liitosdetalji 12. Esimerkki ulkoseinän (US 1) kulmaratkaisusta. Vaakaleikkaus 1:20. Liitosdetalji 14. Esimerkki märkätilan väliseinän (VS 3) ja ulkoseinän (US 1 ja US 2) liitoksesta. Vaakaleikkaus 1:20. Ks. myös märkätilan välipohjan ja ulkoseinän liitos, liitosdetalji 10. US 1 Ulkoseinän höyryn- ja ilmansulku limitetään tiiviisti väliseinän ilmansulkuun VS 1 Liitosdetalji 13. Esimerkki huoneistojen välisen seinän (VS 1) ja ulkoseinän (US 1) liitoksesta. Vaakaleikkaus 1:20.

19 19 ohjetiedosto RT KIRJALLISUUTTA US 1 Polyeteenikaista Bitumihuopa Lautaparketti Parketin alushuopa Teräsbetonilaatta min 80 mm Suodatinkangas Polystyreeni 70 mm, 1 m:n reuna-alueella 140 mm Tasaushiekka 20 mm Salaojituskerros min 200 mm Perusmaa, kallistus salaojiin min 1:50 RT RakMK B10 Puurakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001) 24 s. RT RakMK C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 8 s. RT RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1999) 11 s. RT RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (lokakuu 2003, 2. korjattu painos) 5 s. Liitosdetalji 15. Esimerkki ulkoseinän (US 1), kuivan tilan maanvaraisen alapohjan ja harkkosokkelin liitoksesta. Pystyleikkaus 1:20. RT RakMK C4 Lämmöneristys. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2003) 19 s. RT RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) 26 s. Takasivu: Rakennejärjestelmän mitoitusperiaate.

20 RT ohjetiedosto 20 2 kpl yläsidepuita (paksuus á 48 mm) Runkotolpat, korkeus 2480 mm Väliseinän runkotolpat, korkeus 2480 mm Alasidepuu (paksuus 48 mm) 2480 mm Aluslattialevy (esim. vaneri), paksuus 18 mm n. 2,85 m Lattiapalkisto, korkeus min 220 mm Kuva 18. Rakennejärjestelmän mitoitusperiaate. Mitoituksen lähtökohtana on määrämittaan katkaistu 2480 mm korkea seinän runkotolppa (sekä väliseinissä että ulkoseinissä), ja rakennuslevyjen 2600 mm pituusmitta, jolloin saavutetaan noin 2,5 m huonekorkeus lattia- ja kattoverhousten paksuudesta riippuen (asuinhuoneen vähimmäiskorkeus pientalossa on 2,4 m). Tämän RT-ohjekortin laadintaan on osallistunut Rakennustietosäätiön toimikunta TK 170 Puurakenteet: arkkitehti Jussi Vepsäläinen, pj. johtaja Pertti Hämäläinen tekn. toht. Mika Leivo arkkitehti Jarmo Saari arkkitehti Jukka Jaatinen, siht. Esityön tähän RT-ohjekorttiin on tehnyt Jarmo Saari.

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

RT 82-10804 AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ. Runkorakenteet SISÄLLYSLUETTELO

RT 82-10804 AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ. Runkorakenteet SISÄLLYSLUETTELO RT 82-10804 ohjetiedosto lokakuu 2003 korvaa RT 82-10678 1 (8) AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ Runkorakenteet puukerrostalo, pientalo, puurunko, avoin puurakennusjärjestelmä flervåningshus av trä, småhus,

Lisätiedot

LIITTEET LIITTEET. Platform-talojen mallirakenteet. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s

LIITTEET LIITTEET. Platform-talojen mallirakenteet. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s LIITTEET LIITTEET Platform-talojen mallirakenteet P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s 125 Alapohjan ja ulkoseinän liitos Tiivistenauha (esim. EPDM-kuminauha) US 1 Seinän höyryn- ja ilmansulku käännetään

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 MR101 1123 Täytöt MR101 Sisäpuolinen täyttö Salaojituskerros 230 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 200 SALAOJITUSKERROS Pesty sepeli 200, ø 6...32 Suodatinkangas 120 g/m2, kun pohjamaa

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN - - - - A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 779 etunimi.sukunimi@ains.fi ALAPOHJA PAIKALLAVALULAATTA AP1 50...100 mm PINTAVALU

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

4 ERISTYS. Kortit. Kuvat 89 a, b ja c Eristäminen. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s

4 ERISTYS. Kortit. Kuvat 89 a, b ja c Eristäminen. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s 4 ERISTYS Kortit 4.1 Levymäisten eristeiden asennus alapohjaan 4.2 Levymäisten eristeiden asennus seiniin 4.3 Levymäisten eristeiden asennus välipohjaan 4.4 Levymäisten eristeiden asennus yläpohjaan 4.5

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri

Lisätiedot

PM201 455 Betoniseinä, kantava Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen S1-luokan VSS:n seinä maata vasten

PM201 455 Betoniseinä, kantava Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen S1-luokan VSS:n seinä maata vasten Pro IT tunnus ja nimi / käyttökohde Vahvuus mm MR101 230 Salaojituskerros Sisäpuolinen täyttö PM201 455 Betoniseinä, kantava Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen S1luokan VSS:n seinä maata vasten PM202

Lisätiedot

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE Kohde: XXX 2.11.2013 Alapohjan rakenne Nykyinen alapohjarakenne on maanvarainen laatta, jossa on ollut puinen koolausrakenne. Lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua.

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

RT ohjetiedosto 2

RT ohjetiedosto 2 RT 8-0605 ohjetiedosto YLEISIMMÄT IKKUNATYYPIT JA ULKO-OVET Asuinrakentamisessa käytetään nykyään yleisimmin sisäänaukeavaa ikkunatyyppiä. Puitteita on tavallisesti kaksi tai kolme. Useimmissa tämän RT-

Lisätiedot

Olennainen rakenneosa palossa

Olennainen rakenneosa palossa 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen hallirakennuksen yläpohjan rakenteita palotilanteen näkökulmasta. Tarkoituksena on esittää se, miten kantavat rakenteet tulee

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten kattoelementtityyppejä, joita käytetään tavallisesti massiivipuurunkoisissa halleissa. Kyseisiä kattoelementtejä voidaan käyttää myös teräs- ja betonirunkoisissa

Lisätiedot

RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot

RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot 3 4 1 YKSITYISKOHDAT Yksityiskohdissa käydään läpi höyrynsulun läpimenoja ja liitoksia. HÖYRYNSULUN

Lisätiedot

Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10

Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10 Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja 11.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.2 Sokkelileikkaus,

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet 2.1 Ulkoseinä - Mineraalivillaeristys Koolaus (välirakenne eristystasossa) CLT-välipohjalevy Saumanauhat - eriste (mineraalivilla) - CLT-seinälevy - vaakalaudoitus - rimoitus - tuulensuojalevy CLT-seinälevy

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan ULKOILMAAN RAJOITTUVA ALAPOHJA wwwsupereristefi AP 102 Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan! 60 mm Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan, raudoitus

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - suunnitteluperusteet Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari Valkama

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Urban MultiStorey -konsepti

Urban MultiStorey -konsepti 1. Rakennetyypit 1.1 Kantava ulkoseinä 420 1 2 3 4 5 6 Tekniset tiedot U-arvo 0,16 W/m 2 K Paloluokka REI 60* *) osoitetaan hiiltymämitoituksen perusteella Nro. Tarkoitus Tuote Paksuus 1 Julkisivuverhous

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN TOIMITUSERITTELY TALOMALLI: ULKOSEINÄT Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT SUUNNITELMAT ARKKITEHTISUUNNITTELU Pre cut Runkoasennus Puuelementti ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääpiirustukset ARKKITEHTISUUNNITTELU

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

Pro IT Tuotekirjastot Kommentoitavaksi 29.9.2004 PRO IT -RAKENNETYYPPIKIRJASTO

Pro IT Tuotekirjastot Kommentoitavaksi 29.9.2004 PRO IT -RAKENNETYYPPIKIRJASTO PRO IT -RAKENNETYYPPIKIRJASTO Tuoterakenteiden kuvauksia rakennusosamallia varten (muutokset mahdollisia) 29.9.2004 1 SISÄLTÖ...2 Esipuhe...3 Käsitteitä...5 Rakennusosan tunnistaminen...6 Rakennustuotteiden

Lisätiedot

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto Sisältö Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30

Lisätiedot

Rakennetyypit 01.09.2013. AP1 AP8: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen solupolystyreenieristys. kelluva pintalaatta, askeläänieristys

Rakennetyypit 01.09.2013. AP1 AP8: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen solupolystyreenieristys. kelluva pintalaatta, askeläänieristys Rakennetyypit Ontelolaatta-alapohjat AP1 AP8: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen solupolystyreenieristys AP1: AP2: AP3: AP4: AP5: AP6: AP7: AP8: tasoite pintabetoni pintabetoni ja vedeneristys,

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen. Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

3 Seinärakenteiden liitokset

3 Seinärakenteiden liitokset 3 Seinärakenteiden liitokset 3.1 Seinäelementit yleistä XDE031: Kattoikkuna, liitos kevytsoraeristettyyn yläpohjaan, puurakenteinen kehys XDE033: Kattoikkuna, liitos kevytsoraeristettyyn yläpohjaan, betonirakenteinen

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ paikalla rakentaminen

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ paikalla rakentaminen AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ paikalla rakentaminen AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - paikalla rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Tero Lahtela

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

RunkoPES 2.0 KANTAVA TAI EI-KANTAVA ULKOSEINÄ

RunkoPES 2.0 KANTAVA TAI EI-KANTAVA ULKOSEINÄ 1.0 JOHDANTO Tämä on P2-paloluokan puurakenteisen asuinkerrostalon rakenneobjektikirjasto. Objektien avulla muodostetaan tilavaraus pysty- ja vaakarakenteille arkkitehtisuunnitelmassa. Päärakennesuunnittelija

Lisätiedot

Palkkivälipohjan äänitekniikka

Palkkivälipohjan äänitekniikka 1.0 KEVYEN VÄLIPOHJAN ÄÄNITEKNINEN TOIMINTA Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betonivälipohja) ääniteknisestä toiminnasta.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07056-11 2 (8) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07056-11 2 (8) Sisällysluettelo 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinien palovaatimusten täyttyminen... 4 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 KERROSALALASKELMA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 KERROSALALASKELMA +292 3 2bi e 280 30 +308 nin 4 280 an He Lautat 32 +357 33 280-20-M60 +373 arhank280-20-m60 35 34 atu +36 +356 M nyk py M öräpaik +395 at,6% 38 +37 +395 9530 I 2a K0 8000 2:3 rm Metroas 42 LRM 36 +28 248

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

pdf: Seinärakenteiden liitokset

pdf: Seinärakenteiden liitokset pdf: Seinärakenteiden liitokset 3.1. Seinäelementit yleistä XDE031: XDE033: XDE035: XDE037: XDE039: XDE041: Kattoikkuna, liitos kevytsoraeristettyyn yläpohjaan, puurakenteinen kehys Kattoikkuna, liitos

Lisätiedot

Matkailukeskus Niemenharju Valoa Pihtiputaan matkailuun 16.01.2015 19.12.2014 30.11.2014 Niemenharju Päärakennus Lerintämökit parvi mh 3m² oh 7m² ph 3m² terassi ASEMAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS, 18 kem2

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen,

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

Gyproc DUROnomic

Gyproc DUROnomic .15 Gyproc DUROnomic Sisältö.15 Gyproc DUROnomic.15 Gyproc DUROnomic...155 Rakennetyypit... 157 Tyyppidetaljit...159 160 Gyproc Käsikirja Gyproc Suunnittelu .15 Gyproc DUROnomic Rakennetyyppi.15:110 Kantava

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa

Lisätiedot

Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin

Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01280-13 Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen

Lisätiedot

Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä

Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä Antti Juopperi 1 ja Juha-Pekka Kumpulainen 1,2 1 Instaro Oy 2 Takotek Oy Tiivistelmä Valesokkeli perustusratkaisuna on ollut yleinen tapa rakentaa 1960-luvun

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa PUUPÄIVÄ 27.10.2011 Esityksen sisältö Palomääräysuudistuksen taustaa Puun käyttö sisä- ja ulkopinnoissa Suurimmat erot aikaisempiin

Lisätiedot

KEVYT YLÄPOHJA/ VAAKASUORA

KEVYT YLÄPOHJA/ VAAKASUORA SISÄLLYSLUETTELO Kevyt yläpohja/ vaakasuora... Kevyt yläpohja/ saksiristikko... Ristikkorakenteinen yläkerta... - Onteloyläpohja... - Pystyrunkoseinä... 6 Ristirunkoseinä... 7 Hirsiseinän lisäeristys...

Lisätiedot

Marko Ylitalo. Rakennetyyppien päivittäminen

Marko Ylitalo. Rakennetyyppien päivittäminen 1 Marko Ylitalo Rakennetyyppien päivittäminen Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS - Määräykset ja ohjeet - Paint from Finland -tapahtuma Teknos 9.9.2014 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 SILENCIO THERMO Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia

Lisätiedot

a s k e l ä ä n i e r i s t e

a s k e l ä ä n i e r i s t e askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TERCA-TIILITALO DETALJIT JA RAKENNETYYPIT 2010

TERCA-TIILITALO DETALJIT JA RAKENNETYYPIT 2010 TERCA-TIILITALO DETALJIT JA RAKENNETYYPIT 2010 16.6.2010 TERCA-TIILITALON RAKENNETYYPIT Rakennetyypit ovat ohjeellisia ja piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. ULKOSEINÄ

Lisätiedot

RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.)

RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.) RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.) Runkovaiheen työt on suurin opintokokonaisuus talonrakentajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Katuosoite Paikkakunta CityGreen122 - Maakotka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN JA

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

KATUMA NYKYTILANNE JA ONGELMAT. Piha-alue on jäsentymätöntä parkkikenttää.

KATUMA NYKYTILANNE JA ONGELMAT. Piha-alue on jäsentymätöntä parkkikenttää. NYKYTILANNE JA ONGELMAT Piha-alue on jäsentymätöntä parkkikenttää. Maantasokerros on tällä hetkellä pääasiassa varastona. Maantasokerroksessa on vain pieniä yläikkunoita, päädyt ovat kokonaan umpinaisia.

Lisätiedot