Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen seurauksena jätettiin 4 muistutusta. Seuraavassa on ko. muistutukset sekä kaavoittajan niihin antamat vastineet. 1. Sirkka-Liisa Karlsson ym. Muistutus Tilan nimi oli kuulemiskirjeessä virheellisesti. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi niemeen ja sen ympäristöön on tehty biologin maastokäynti Maastokäynnin perusteella niemessä ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät alueelle rakentamisen. Sen sijaan hieman niemen kärjen itäpuolella on kosteikko alue, joka tulee säästää rakentamiselta. Näiden asioiden valossa kaavaehdotusta muutetaan siten, että rakennuspaikat osoitetaan muistutuksessa esitettyyn paikkaan. Kosteikko osoitetaan luo-merkinnällä, joten se tulisi säästää. Tällöin tieyhteys on tarkoituksen mukaisinta rakentaa luo-merkinnän eteläpuolelta. 1

2 2. Erkki Kosonen Muistutus Mustasaari säilytetään kaavassa rakentamattomana, koska rakennusoikeus on mahdollista osoittaa muualle. Rakentamattomien saarien säilyminen edelleen rakentamattomina on rantayleiskaavoissa käytettyjä perustavoitteita. Mustasaari on verrattavissa saareen, koska se on vesistöjen ja suuren suoalueen keskellä. Lisäksi rakentaminen pyritään osoittamaan ryhmään. Mikäli Mustasaareen osoitetaan rakentamista, olisi se vastoin ryhmiin osoittamisen tavoitetta. Kaavakartassa osoitetaan ainoastaan valtion ylläpitämät yleiset tiet. Yksityistietä ei osoiteta muuallakaan. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 2

3 3. Pertti Pölönen Muistutus Kaavassa on lähdetty siitä, että lähtökohtaisesti kukin rakennuspaikka kuluttaa rantaviivaa noin 70 metriä. Joissakin poikkeustapauksissa, jos luvanmukaiset rakennukset on jo rakennettu etäämmälle toisistaan, on tästä poikettu. Hukanniemen ja Sohkanniemien väliselle alueelle on osoitettu yhtenäinen RA-kortteli, joka varaa rantaviivaa 400 metriä. RA-korttelissa on yhteensä 6 rantarakennuspaikkaa. Tällöin yksi rakennuspaikka kuluttaa rantaviivaa noin 67 metriä eli jopa vähemmän kuin nyt Kontula tilalle osoitetussa ratkaisussa. Rantasauna on mahdollista sijoittaa kaavassa osoitetulle alueelle. Kaavaa muutetaan kuitenkin siten, että rakennusaluetta laajennetaan rannassa noin 20 metriä. Tämä siksi, että voimassa olevassa yleiskaavassa rajaus on kutakuinkin yhtä laaja. 3

4 4. Pirkko Astikainen Muistutus

5 LIITE 16 Uukuniemen yleiskaavaprosessi on melko tavanomainen prosessi. Alla on esitetty kaavaprosessin vaiheet: Vaihe Aika Vireilletulo Aloitusvaiheen yleisötilaisuus Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kaavaluonnos nähtävillä Kaavaehdotus nähtävillä Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan tehtiin muutoksia. Niitä joita muutokset koskivat, kuultiin erikseen Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan tehtiin lisämuutoksia. Niitä joita muutokset koskivat, kuultiin erikseen Kunnanvaltuuston hyväksyminen Kuulemiskirjeet postitettiin ja kommentit tuli jättää mennessä. Kuulemiskirjeet postitettiin ja kommentit tuli jättää mennessä. Muistutuksen johdosta ja pellolla olevien arkeologisten arvojen turvaamiseksi sm-kohteiden kaavamääräys muutetaan muotoon: "Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Kohde on kuvattu kaavaselostuksessa. Kohteen sm/10 laajuus tulee selvittää tarkemmin ja erityiset arvot turvata ennen kuin PELLOLLE OSOITETULLE rakennuspaikalle myönnetään rakennuslupa" Lahdessa Ramboll Finland Oy Markus Hytönen Kaavoitusinsinööri 5