Opinto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-opas 1.7.2007 30.6.2008"

Transkriptio

1 Opinto-opas

2 2 Aluksi: Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Oppaassa mainittujen ohjelmakokonaisuuksien lisäksi toteutamme tilauspalveluna yritys- tai toimialakohtaisesti rakennettuja koulutusohjelmia. Käymme erikseen sovittaessa henkilökohtaisesti yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kertomassa n koulutus- ja tutkimuspalvelujen tuottamista koulutuspalveluista. Opinto-opas löytyy myös internetistä osoitteessa Annamme mielellämme lisätietoja ohjelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystietomme ovat tässä oppaassa. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence (lyh. OBE) koulutusohjelmiin!

3 3 Sisällysluettelo: Oulu Business Excellence -kokonaisuus... 5 Yleistä johdon koulutusohjelmista...5 Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen...6 Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit...6 Koulutusohjelmien rakenne...7 Peruutusehdot...8 Muut kuin ohjelmien varsinaiset opiskelijat...8 emba OULU - Executive Master of Business Administration... 9 Yleistä ohjelmasta...9 Executive MBA Strateginen johtaminen (emba Strat.)...9 Executive MBA Henkilöstöjohtaminen (emba HRM)...10 Executive MBA Markkinoinnin johtaminen (emba Mark.)...11 Executive MBA Laatujohtaminen (emba MQ)...11 Executive MBA Teknologiajohtaminen (emba MOT)...12 Executive MBA ohjeita ja sääntöjä...13 Ohjelman hinta...15 Johdon erikoistumisohjelmat Yleistä ohjelmasta...16 Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (HRM erik.)...16 Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (MQ erik.)...16 Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (MOT erik.)...17 Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (Mark. erik.)...17 Johdon erikoistumisohjelmat ohjeita ja sääntöjä...17 Ohjelman hinta...19 JOKO-seminaarisarja Yleistä ohjelmasta...20 JOKO-seminaarisarja ohjeita ja sääntöjä...21 Ohjelman hinta...21 Oulu Business Excellence lähiopetusjaksot v Tenttiminen ja tenttikirjallisuus Kouluttajareferenssit Osallistujareferenssit Tilastotietoja emba ohjelman opiskelijoista Yhteystiedot Tiivistelmä emba-opintokokonaisuuksista... 41

4 4

5 5 Oulu Business Excellence -kokonaisuus Yleistä johdon koulutusohjelmista Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa myös yritysten ja eri organisaatioiden johtajat ja esimiehet pohtimaan omaa osaamistaan. Organisaatioiden tuloksellisuus ja tehokkuus edellyttävät paitsi osaamisen päivittämistä, syventämistä ja laajentamista myös johtajien verkostoitumista yli toimialarajojen. Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmissa (lyh. OBE) tarjoamme yrityksille ja yksilöille kehittämisen eväitä monille liike-elämän eri osa-alueille, mm. henkilökohtaisissa johtamistaidoissa, laskentatoimessa, laadunhallinnassa, strategisessa johtamisessa ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Olennaisen osan koulutuksesta ja oppimisesta muodostaa tiedon soveltaminen osallistujan omaan työkokemukseen ja -ympäristöön. Koulutuskokonaisuuksissa tarjotaan näin valmiuksia liiketoimintaosaamisen kokonaisvaltaiseen ja käytännönläheiseen kehittämiseen teoriaosaamista unohtamatta. Oulu Business Excellence on kattava liikkeenjohdon koulutuskokonaisuus, johon kuuluu kolme eri koulutusohjelmaa: 1. Executive MBA OULU, 90 op (lyh. emba; 5 suuntautumisvaihtoehtoa ) 2. Johdon erikoistumisohjelmat, 30 op (4 suuntautumisvaihtoehtoa) 3. JOKO-seminaarisarja (9 valinnaista seminaaria) Oulu Business Excellence OBE Erikoistumisohjelmat 30 op,max. 1v. Executive MBA OULU 90 op, 2 v. JOKO 1v. Suuntautumisvaihtoehdot: Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Teknologiajohtaminen Markkinoinnin johtaminen Suuntautumisvaihtoehdot: Strateginen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Teknologiajohtaminen Markkinoinnin johtaminen Sisältää 9 vapaasti valittavaa OBE -seminaaria Hyväksytään täysimääräisesti osaksi embaa Kuvio: Oulu Business Excellence -koulutusohjelmakokonaisuus.

6 6 Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmat tarjoavat eri toimialoille hyvin sovellettavissa olevia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen toteuttamisessa yhteistyökumppaneinamme toimivat monet sekä tieteen että liike-elämän kärkinimet ja yritykset. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vahvaa akateemista osaamista ja käytännön näkemystä. Oulu Business Excellence -opintoja ei automaattisesti hyväksytä osaksi yliopistollista tutkintoihin johtavaa perus- tai jatkokoulutusta. Jokainen yliopiston tiedekunta päättää mahdollisesta hyväksi lukemisesta itsenäisesti hakijoiden yksilöllisten opintosuunnitelmien mukaan. Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen Osallistujat kokoavat opinto-ohjelmansa Oulu Business Excellence kokonaisuuden seminaarijaksoista, joista osa on - suuntautumisvaihtoehdosta riippuen - pakollisia ja osa valinnaisia. Seminaareihin liittyy harjoitustöitä ja kehittämistehtäviä, jotka on suunniteltu tukemaan sekä koulutuksen tavoitteita että kunkin opiskelijan oman organisaation kehittämistarpeita. Oulu Business Excellece kokonaisuudessa emba- ja erikoistumisohjelmien opinnot koostuvat seminaareissa pidetyistä luennoista, asiantuntijoiden alustuksista, keskusteluista, pari- ja ryhmätehtävistä sekä jaksotehtävien kirjoittamisesta, tenttiin lukemisesta ja lopputyön tai raportin kirjoittamisesta. JOKO-ohjelmaan kuuluu ainoastaan seminaareihin osallistuminen ilman jaksokohtaisia kirjallisia jaksotehtäviä. Lähiopetus eli seminaarijaksot järjestetään n osoittamissa tiloissa. Tenttiminen tapahtuu ulkopuolisilta suljetussa, internetiin rakennetussa oppimisympäristössä. Executive MBA ohjelman strategisen johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa ulkomaan seminaarijakso on pakollinen, muille valinnainen. Opiskelija vastaa itse omista matka- ja internaattikuluistaan. Opintosuorituksia mitataan opintopisteinä Opintopiste (op) on Euroopan unionissa sisäisesti luotu ja käyttöönotettu standardi opiskelun mittaamiseen ja tämän mukaan opiskelijan täysipäiväinen työvuosi on 60 opintopistettä tai tuntia työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. Nämä määritelmät ovat kuitenkin ohjeellisia. Tosiasiassa esim. kirjallisen suoritteen tekemiseen kuluva aika saattaa vaihdella suuresti esim. opiskelijan koulutustaustan ja kokemuksen mukaan. Oulu Business Excellence -kokonaisuuden eri koulutusohjelmien opintojen suorittaminen työn ohessa kestää ohjelmasta riippuen 1 2 (max. 3) vuotta. Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit Kaikkiin Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmiin voi hakeutua käyttämällä hakemuslomaketta, joka löytyy internetistä osoitteesta: Hakulomakkeen voi myös tilata n koulutus- ja tutkimuspalveluista osoitteista: tai

7 7 Kaikki Executive MBA-ohjelmaan hakemuksen lähettäneet haastatellaan henkilökohtaisesti. Haastattelijat ovat Oulu Business Excellence -kokonaisuuden avainhenkilöitä, jotka edustavat joko yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut yksikköä tai taloustieteiden tiedekuntaa. Päätös hyväksymisestä ohjelmaan tehdään mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Ohjelman nimessä oleva Executive (e) tarkoittaa osa-aikaisesti, työn ohessa suoritettavaa MBA-ohjelmaa. emba -ohjelmaan voi hakeutua mukaan mihin aikaan vuodesta hyvänsä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti valtaosa opiskelijoista aloittaa kuitenkin opintonsa syyskuussa. Valintakriteereinä emba-ohjelmaan on vähintään opisto/amk-tason loppututkinto sekä 4-5 vuoden kokemus johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä. Hakijalta edellytetään lisäksi riittävää englannin kielen taitoa. Johdon erikoistumisohjelmien valintakriteerit ovat muuten samat kuin emba -ohjelmassa, mutta työkokemuksen laadulle ei aseteta yhtä kovia kriteerejä, eikä henkilökohtaisia haastatteluja tehdä. JOKO-seminaarisarjaan ei liity kirjallisia töitä, tenttejä eikä ulkomailla toteutettavia erityisjaksoja ja siihen voi myös hakeutua mukaan hieman vaatimattomammin kriteerein. Koulutusohjelmien rakenne Executive MBA -ohjelman kesto on kaksi vuotta ja kokonaislaajuus op. Ohjelman rakenteeseen kuuluu suuntautumisvaihtoehdosta riippuen: pakollisia seminaareja op valinnaisia seminaareja op neljä kirjallisuustenttiä yht. 24 op lopputyö 15 op Johdon erikoistumisohjelmien kesto on maksimissaan yksi vuosi ensimmäisestä seminaarista lukien ja laajuus 30 op. Kunkin opintokokonaisuuden rakenteeseen kuuluu: 4-6 seminaaria, yhteensä 16,5 op yksi kirjallisuustentti 6 op loppuraportti 7,5 op JOKO-seminaarisarja rakennetaan opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan yhdeksästä Oulu Business Excellence -seminaarista. Seminaarit esitetään kokonaisuudessaan tässä oppaassa.

8 8 Peruutusehdot Jos Oulu Business Excellence kokonaisuuden eri ohjelmiin osallistumisen peruuttaminen tapahtuu viimeistään kaksi viikkoa ennen ohjelman aloituspäivää, ei kurssimaksua opiskelijalta peritä. Jos peruuttaminen tapahtuu kuukauden sisällä ohjelman aloituspäivästä, peritään (tai palautetaan, mikäli maksuerä on ehditty suorittaa) kurssimaksun 1. erästä 50 %. Myöhemmin kuin yksi kuukausi opiskelun aloittamispäivän jälkeen tehdyt peruutukset eivät oikeuta maksettujen kurssimaksujen palautukseen. Opiskelupaikka voidaan Oulu Business Excellence -projektijohdon ja hakijan edustaman organisaation yhteisellä päätöksellä ilman lisäkustannuksia siirtää myös toiselle hakukriteerit täyttävälle henkilölle hakijan organisaatiossa. Muut kuin ohjelmien varsinaiset opiskelijat Alumnit Kaksivuotisen Executive MBA -ohjelman suorittaneet ovat emba-alumneja ja heillä on oikeus tietojensa päivittämiseksi osallistua seminaareihin ilmoittautumalla koulutusassistentille vähintään 2 viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Alumnihinta on lukuvuonna per seminaaripäivä. Ulkomaan jaksoille osallistuvilta alumneilta veloitetaan koulutuksen osalta laskennallinen opiskelijahinta (= ulkomaisen järjestäjän veloittama hinta per osallistuja) + 10 %. Lisäksi osallistujat vastaavat itse matka- ja internaattikuluistaan. Ohjelmien ulkopuoliset osallistujat OBE-ohjelmien ulkopuolisia osallistujia voidaan ottaa seminaareihin mukaan projektipäällikön suostumuksella, mikäli tilat ja seminaarin luonne antavat siihen mahdollisuuden. Lukuvuonna on 2 pv:n seminaarin hinta 670 ja 3 pv:n seminaarin 800. Ulkomaan jaksoille otettavista ulkopuolisista osallistujista neuvotellaan erikseen ja korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti.

9 9 emba OULU - Executive Master of Business Administration Yleistä ohjelmasta Executive MBA OULU -koulutusohjelma eri suuntautumisvaihtoehtoineen on suunnattu henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kohdata ja hallita toimintaympäristön muutoksen tuomia uusia haasteita, ja jotka ovat avainasemassa yrityksensä ja/tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan kehittämisessä. Ohjelman tavoitteena on antaa osallistujille osaamista ja apuvälineitä liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. emba OULU -koulutusohjelmalle myönnettiin valtakunnallinen akkreditointi vuonna 2002 ja se uusittiin vuonna Akkreditointi on laatusertifikaatti, jonka myöntää Korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunta tekemänsä selvityksen jälkeen. Executive MBA OULU -ohjelma kuuluu näin asetuksen 464/ :ssä tarkoitettuun erikoistumisopintojen rekisteriin. emba-ohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laatujohtaminen, teknologiajohtaminen tai markkinoinnin johtaminen. Ohjelman laajuus on kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa vähintään 90 op (max. 93 op). emba-opintojen perusrakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaareja, niihin liittyviä jaksotehtäviä, neljä kirjallisuustenttiä sekä emba-lopputyö. Tentit, lopputyö ja jaksotehtävät arvioidaan yliopistollisten kriteerien mukaan. Pakollisten seminaarien lisäksi opiskelija valitsee kussakin suuntautumisvaihtoehdossa valinnaisia seminaareja siten, että neljästä kirjallisuustentistä kertyvän 24 ja lopputyön 15 opintopisteen lisäksi yhteismääräksi tulee opintopistettä. Valinnaisten ja pakollisten seminaarien määrät vaihtelevat suuntautumisvaihtoehdosta riippuen. Tarkemmat seminaarikuvaukset löytyvät tämän oppaan kohdasta: Oulu Business Excellence - lähiopetusjaksot v Seuraavaksi esitellään emba-ohjelman eri suuntautumisvaihtoehtojen pakolliset seminaarijaksot ja kirjalliset tentit. Executive MBA Strateginen johtaminen (emba Strat.) Strategisen johtamisen emba -ohjelma (Strategic Management, 90 op) on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä ja/tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan kehittämisessä. Pakolliset seminaarit (33 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Rahoitus & investoinnit, 3 op

10 10 Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Practising Strategic Thinking (järjestetään Skotlannissa), 4,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Valinnaiset seminaarit (18-21 op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (Strat.) -ohjelmassa tentitään pakollisina tentit 1, 2, 3 sekä yksi tenteistä 4-7. Tenttikirjallisuus ja -päivät on esitelty oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä strategisesta teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Henkilöstöjohtaminen (emba HRM) Henkilöstöjohtamisen (Human Resource Management, 90 op) emba -ohjelma on suunnattu yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstön kehittämisestä vastaaville henkilöille. Pakolliset seminaarit (36 op) Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Henkilöstön kehittäjänä toimiminen, 1,5 op Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Osaamisen johtaminen, 4,5 op Valinnaiset seminaarit (15-18 op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta.

11 11 Tentit (24 op) Executive MBA (HRM) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 4 ja 6. Tenttikirjallisuus ja - päivät on esitelty oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation henkilöstöjohtamisen kehittämiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Markkinoinnin johtaminen (emba Mark.) Markkinoinnin johtamisen (Management of Marketing, Mark., 90 op) emba -ohjelman tavoitteena on perehtyä markkinoinnin ja verkostojen strategiseen merkitykseen liiketoiminnassa. Pakolliset seminaarit (33 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Strateginen myynnin johtaminen, 3 op Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen, 4,5 op Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi, 3 op Valinnaiset seminaarit (18-21op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (Mark.) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 5 sekä yksi tenteistä 3, 4 tai 6. Tenttikirjallisuus ja päivät on esitelty oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä markkinoinnin teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Laatujohtaminen (emba MQ) Laatujohtamisen (Management of Quality, MQ, 90 op) emba -ohjelmassa tavoitteena on perehtyä laatu- ja ympäristöjohtamisen keskeisiin teemoihin.

12 12 Pakolliset seminaarit (36 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut, 4,5 op Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, 3 op. Valinnaiset seminaarit (15-18op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (MQ) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 4 sekä yksi tenteistä 3, 5 tai 6. Tenttikirjallisuus on esitelty tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation laatujohtamiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Teknologiajohtaminen (emba MOT) Teknologiajohtamisen (Management of Technology, MOT) emba -ohjelmassa (90 op) tavoitteena on syventyä teknologiajohtamisen erityiskysymyksiin. Pakolliset seminaarit (36 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Teknologiajohtaminen ja -strategia, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Tuotannon johtaminen (ent. Tuotantoteknologia), 4,5 op Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op

13 13 Valinnaiset seminaarit (15-18 op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (MOT) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 4 ja 7 (ei valinnaisuutta). Tenttikirjallisuus ja päivät on esitelty tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään erillisen ohjauksen pohjalta opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation teknologioiden tai teknologiastrategioiden kehittämiseen ja/tai johtamiseen liittyvästä aiheesta tohtoritasoisen tutorin valvonnassa. Executive MBA ohjeita ja sääntöjä Executive MBA -ohjelmissa opiskelijoiden etenemistä seurataan kirjallisilla, opintojaksokohtaisilla suoritteilla, kirjallisuustenteillä sekä lopputyöllä. Opintojaksokohtaiset suoritteet Kaikissa seminaareissa on pakollinen läsnäolo. Lähes jokaiseen 2-3-päiväiseen seminaariin liittyy jaksotehtävä, joka opiskelijoiden on palautettava määräajassa www-pohjaisen Optima-oppimisympäristön kautta. Nämä suoritteet on (ellei toisin sovita) palautettava noin kuukauden kuluessa seminaarijakson päättymisestä ja ne arvostellaan yliopistolla käytössä olevalla asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty jaksosuorite on täydennettävä annetun lisäajan kuluessa. Tentit Tentit ovat kirjallisia ja ne järjestetään Optima-oppimisympäristössä. Tenttiminen on mahdollista määrättyinä tenttiaikoina, jotka on ilmoitettu tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Tentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kukin tentti alkaa klo 14 ja kestää neljä tuntia, jonka aikana opiskelija voi hyödyntää tenttikirjallisuutta sekä seminaarin aikana jaettuja oheismateriaaleja. Tentit arvioidaan yleisen yliopistollisen käytännön mukaisesti asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty tenttisuoritus on uusittava. Kahden hylätyn tenttimiskerran jälkeen kyseinen tentti muuttuu opiskelijalle maksulliseksi, kuten jäljempänä kohdassa suorittamattomat tentit määritellään. emba lopputyö Lopputyö on 15 opintopisteen laajuinen kirjallinen työ ja se tehdään soveltaen yleisiä akateemisia opinnäytetöiden vaatimuksia. Työn ohjeellinen laajuus on liuskaa.

14 14 Lopputyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä oman organisaationsa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän ja tieteellistä ajattelua vaativan ongelman itsenäiseen käsittelyyn ja raportointiin. Työn tekemistä ja edistymistä ohjaa tutor, jonka nimeää koulutuksen järjestäjä. Tutoreina toimivilta henkilöiltä edellytetään pääsääntöisesti tohtoritason tutkintoa. Opiskelija saa lopputyöstään sekä lomakkeeseen pohjautuvan että vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin asteikolla 1-5. Lopputyön tekemisen eri vaiheissa osallistuja soveltaa ohjelman aikana läpikäytyjä teorioita, oppeja ja ajatuksia. Aiheen tulee olla osallistujan oman organisaation kehittämistä edistävä ja siten sovellettavissa ja hyödynnettävissä yrityksen käytännön toimintaan. Sen tulee olla sekä sisällöllisesti että esitystavaltaan looginen kokonaisuus. Työn voi teknisesti toteuttaa sangen vapaasti, kunhan se on toteutukseltaan johdonmukainen eli valitusta esitystavasta pidetään kiinni. Esimerkiksi lopputyön lähdeviitteet voi esittää millä tahansa yleisesti hyväksytyllä tavalla, mutta kuitenkin vain yhdellä tavalla samassa työssä. Lopputyön tekemistä ohjeistetaan opintojen kuluessa. Yksi kappale kutakin valmistunutta lopputyötä säilytetään koulutuksen järjestäjän tiloissa. Jos työ sisältää yrityksen kannalta salassa pidettävää aineistoa, se voidaan merkitä salaiseksi 2-5 vuoden ajaksi. Jokainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden palveluksessa oleva sekä töiden ohjaamiseen osallistunut henkilö on vaitiolovelvollinen lopputöihin liittyvien tietojen osalta eikä töitä esitetä julkisesti. Opintojen aikataulu ja myöhästyneet tai ylimääräiset opinnot Executive MBA -ohjelman opetussuunnitelman mukainen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ohjelman vähimmäislaajuus on 90 opintopistettä ja opiskelijalla on oikeus suorittaa max. 93 op ilman lisämaksua. Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksissaan ohjeellisen opiskeluajan päättyessä sellaisia puutteita (seminaariläsnäolot, jaksotehtävät, tentit, lopputyö), jotka eivät johdu force majeur esteistä tai jos opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin koulutusohjelman mukaiset opinnot edellyttävät, astuvat seuraavat ohjeet voimaan: Puuttuvat jaksotehtävät Seminaarikohtaiset jaksosuoritteet on pääsääntöisesti tehtävä kuukauden kuluessa lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli jaksosuoritusta ei palauteta määräajassa, sen suorittaminen siirtyy seuraavan vastaavan seminaarin toteuttamisen yhteyteen yleensä noin yhdellä vuodella eteenpäin. Mikäli opiskelija palauttaa jaksotehtävän myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisen jälkeen, edellyttää se häneltä 1%:in maksua voimassaolevasta emba -ohjelman kokonaishinnasta (= 186 v ). Suorittamattomat tentit Executive MBA -ohjelmaan kuuluu neljä kirjallista tenttiä sekä yksi uusintamahdollisuus per tentti per vuosi. Mikäli puutteelliset suoritteet johtuvat pakottavista syistä (esim. sairastuminen), näistä ohjeista voidaan joustaa.

15 15 Opiskelijalla on oikeus osallistua tentteihin ilman eri korvausta kolmen vuoden ajan opiskelun aloittamisesta lähtien. Tenttiminen tätä myöhemmin edellyttää, että opiskelija suorittaa tentaattorimaksua 2 % suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (= 376 v ). Tenttikirjallisuus määritellään kulloinkin voimassa olevassa opinto-oppaassa. Hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanan korottaminen Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanaa, siitä peritään maksu, joka on 50 /tarkastettava jaksotehtävä tai tentti. Puuttuvat seminaarit Mikäli opiskelija osallistuu seminaarijaksolle myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisen jälkeen, edellyttää se häneltä 3 % osallistumismaksua suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaismaksusta (= 564 v ). Tämä maksu sisältää myös jaksotehtävän tarkastuksen. Myöhästynyt lopputyö Mikäli opiskelija jättää lopputyönsä tarkastettavaksi myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua opiskelujen aloittamisesta, peritään häneltä tarkastusmaksu 7 % kulloinkin voimassaolevasta emba -ohjelman kokonaismaksusta (= v ). Lisäseminaarit Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintoja emba-ohjelmassaan enemmän kuin 93 op, se edellyttää lisämaksua, jonka määrä lasketaan seuraavasti: voimassaoleva koulutusohjelman hinta jaetaan 90:llä eli ohjelman opintopisteiden määrällä ja kerrotaan ylimääräisten seminaarien opintopistemäärällä. Lukuvuonna emba-ohjelman hinta on Ylimääräisen 3 opintopisteen seminaarijakson suorittaminen maksaa tällöin /90 op x 3 = 627. Ohjelman hinta Executive MBA -ohjelman hinta on Hinta sisältää seminaarit ja niihin liittyvät jaksotehtävien tarkastukset, tenttimisen sekä emba-lopputöiden ohjauksen ja arvioinnin, mikäli muuta ei ole seminaarikohtaisessa selosteessa erikseen ilmoitettu. emba-ohjelman laskutus (kun ohjelma aloitetaan syksyllä) jaksottuu kolmelle kalenterivuodelle: 25 % ohjelman aloitusvuotena, 50 % seuraavana vuonna kahdessa erässä ja loput 25 % ohjelman päätösvuotena. Lisäksi on huomioitava mahdollisiin matkoihin, majoitukseen ja oppimateriaaleihin liittyvät kulut. Näiden osuus on emba-ohjelmissa ohjelmasta ja osallistujan valinnoista riippuen Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa.

16 16 Johdon erikoistumisohjelmat Yleistä ohjelmasta Oulu Business Excellence -kokonaisuudessa on mahdollista suorittaa myös suppeampia ja lyhyempikestoisia (30 op, max. yksi vuosi) opintokokonaisuuksia seuraavista teema-alueista: Henkilöstöjohtaminen (Human Resource Management, HRM erik.) Laatujohtaminen (Management of Quality, MQ erik.) Teknologiajohtaminen (Management of Technology, MOT erik.) Markkinoinnin johtaminen (Management of Marketing, Mark. erik.) Johdon erikoistumisohjelmien rakenne: lähiopetusseminaarit ja niihin liittyvät kirjalliset jaksotehtävät (yht. 16,5 op), kirjallinen tentti (6 op) sekä ko. erikoistumisohjelman alalta tehtävä loppuraportti (7,5 op). Kuhunkin erikoistumisohjelmaan kuuluvien seminaarien tarkemmat kuvaukset ja toteutuspäivämäärät löytyvät tämän opinto-oppaan kohdasta Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (HRM erik.) Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Henkilöstön kehittäjänä toimiminen, 1,5 op Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Osaamisen johtaminen, 4,5 op Tentti (6 op): Tentti 6 Loppuraportti (7,5 op) Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (MQ erik.) Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op

17 17 Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut, 4,5 op Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Vapaavalintainen jakso, 3 op Tentti (6 op): Tentti 4 Loppuraportti (7,5 op) Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (MOT erik.) Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat (ent. Teknologiajohtaminen ja strategia), 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Tuotannon johtaminen (ent. Tuotantoteknologia), 4,5 op Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Tentti (6 op): Tentti 7 Loppuraportti (7,5 op) Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (Mark. erik.) Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi, 3 op Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Strateginen myynnin johtaminen, 3 op Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen, 4,5 op Tentti (6 op): Tentti 5 Loppuraportti (7,5 op) Johdon erikoistumisohjelmat ohjeita ja sääntöjä Opintojaksokohtaiset suoritteet Oman opinto-ohjelman mukaisiin seminaareihin on osallistuttava. Lähes jokaiseen 2-3-päiväiseen seminaariin liittyy jaksotehtävä, joka opiskelijoiden on palautettava määräajassa n koulutus- ja tutkimuspalvelut yksikön www-pohjaisen Optima oppimisympäristön kautta.

18 18 Nämä suoritteet on (ellei toisin sovita) palautettava noin kuukauden kuluessa seminaarijakson päättymisestä ja ne arvostellaan yliopistolla käytössä olevalla asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty jaksosuorite on täydennettävä annetun lisäajan kuluessa. Tentit Kuhunkin erikoistumisohjelmaan kuuluu yksi kirjallinen tentti. Tenttiminen on mahdollista määrättyinä tenttiaikoina, jotka on ilmoitettu tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tentti alkaa klo 14 ja kestää neljä tuntia, jonka aikana opiskelija voi hyödyntää tenttikirjallisuutta sekä seminaarin aikana jaettuja oheismateriaaleja. Tentti arvioidaan yleisen yliopistollisen käytännön mukaisesti asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty tenttisuoritus on uusittava. Kahden hylätyn tenttimiskerran jälkeen kyseinen tentti muuttuu opiskelijalle maksulliseksi, kuten jäljempänä kohdassa suorittamattomat tentit määritellään. Loppuraportti Jokaiseen erikoistumisohjelmaan liittyy n liuskan laajuinen loppuraportti, jolle Koulutusja tutkimuspalveluiden projektipäällikkö osoittaa ohjaajatarkastajan. Loppuraportti on soveltava, osallistujan omaa työtä ja organisaatiota tarkasteleva kirjoitelma, joka pohjautuu erikoistumisohjelman teemaan, siinä läpikäytyihin sisältöihin, teorioihin ja kirjallisuuteen. Se voi myös olla looginen kooste ja pidemmälle viety pohdinta ohjelman pakollisiin seminaareihin kuuluvista jaksotöistä. Tavoitteena on, että osallistuja soveltaa ohjelmassa oppimaansa oman työyhteisönsä käytännön toimintaan sekä esittää loppuraportissaan nämä sovelluskohteet ja omaa työyhteisöä koskevia parannusehdotuksia. Raportin laatimisprosessiin liittyy arviointikierros, jossa tarkastaja kommentoi loppuraportin käsikirjoitusta. Opiskelija huomioi saamansa palautteen ja tekee raporttiin tarkastajan mahdollisesti edellyttämät muutokset. Tämän jälkeen opiskelija palauttaa raportin tarkastajalle lopullista arvostelua varten. Opiskelija palauttaa laatimansa raportin tarkastajalle sovitussa ajassa. Jos raportti myöhästyy enemmän kuin kuukausi sovitusta palautusajasta, siitä voidaan määrätä opiskelijalle maksu, joka on määrältään raportin tarkastajalle maksettavan korvauksen suuruinen. Opintojen aikataulu ja myöhästyneet tai ylimääräiset opinnot Johdon erikoistumisohjelmien kesto on maksimissaan yksi vuosi ensimmäisestä seminaarista lukien. Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksissaan ohjeellisen opiskeluajan päättyessä sellaisia puutteita (seminaariläsnäolot, jaksotehtävät, tentit, lopputyö), jotka eivät johdu force majeur esteistä tai jos opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin koulutusohjelman mukaiset opinnot edellyttävät, astuvat seuraavat ohjeet voimaan: Mikäli puutteelliset suoritteet johtuvat pakottavista syistä (esim. sairastuminen), näistä ohjeista voidaan joustaa.

19 19 Puuttuvat seminaarit Mikäli puuttuvia seminaareja suoritetaan opiskelijan opiskeluohjelman päättymisen jälkeen, se edellyttää 5 % maksua (per seminaari) suoritusajankohdan ohjelman kokonaismaksusta (= 315 v ). Myöhästyneet jaksotehtävät Seminaarikohtaiset jaksosuoritteet on pääsääntöisesti tehtävä kuukauden kuluessa lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli jaksosuoritusta ei palauteta annetussa määräajassa, sen suorittaminen maksaa 2 % voimassa olevasta kurssimaksusta (= 126 v ). Hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanan korottaminen Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanaa, siitä peritään maksu, joka on 50 /tarkastettava jaksotehtävä tai tentti. Suorittamattomat tentit Tenttiminen yhden vuoden opiskeluajan jälkeen edellyttää, että opiskelija suorittaa tentaattorimaksua 2 % suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (= 126 v ). Tenttikirjallisuus määritellään kulloinkin voimassa olevassa opinto-oppaassa. Myöhästynyt loppuraportti Erikoistumisohjelman opiskelijan on jätettävä loppuraporttinsa tarkastettavaksi ohjelman määritelmällisen kestoajan loppuun mennessä. Tätä myöhemmin tarkastettavista loppuraporteista peritään kertakorvauksena 5 % tarkastushetkellä voimassaolevasta ohjelman kokonaishinnasta. (= 315 v ) Ohjelman hinta Johdon erikoistumisohjelman (Henkilöstöjohtaminen, Laatujohtaminen, Teknologiajohtaminen tai Markkinoinnin johtaminen) hinta on 6.300, joka on 1/3 täysimääräisen emba-ohjelman hinnasta ( v ). Laskutus tapahtuu kahdessa erässä; 1. erä ohjelman aloittamisen yhteydessä ja 2. erä noin ohjelman puolivälissä. Hyvitys emba-opintoihin Erikoistumisohjelma luetaan täysimääräisesti hyväksi n emba-koulutusohjelmassa. Erikoistumisohjelman suoritetusta maksusta hyvitetään tällöin opiskelijalle 50 % edellyttäen, että opintoja jatketaan Executive MBA -ohjelmassa kohtuullisen ajan (n. viiden vuoden) sisällä erikoistumisohjelman päättymisestä. Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa.

20 20 JOKO-seminaarisarja Yleistä ohjelmasta JOKO-seminaarisarja rakentuu Oulu Business Excellence -kokonaisuuden eri lähiopetusseminaareista. Opiskelija valitsee ohjelmaansa 9 seminaaria, joista muodostuu henkilökohtainen kalenterivuoden mittainen koulutusohjelma. Ohjelma on suunnattu erityisesti esimiestasolle tai siihen valmentautuville henkilöille niin tuotannollisissa kuin asiantuntijayrityksissäkin. Ohjelma soveltuu erittäin hyvin myös pk-yrityssektorille. JOKO-seminaarisarjaan voi liittyä mukaan mihin vuodenaikaan tahansa. Opiskeluajaksi on rajattu yksi kalenterivuosi ensimmäisestä seminaarista lukien. Toisin kuin muissa Oulu Business Excellence -kokonaisuuteen liittyvissä koulutusohjelmissa JOKO-seminaarisarjaan ei sisälly tenttejä eikä kirjallisia töitä. JOKO seminaarisarjan maksetusta hinnasta hyvitetään opiskelijalle 50 %, mikäli opinnot embaohjelmassa aloitetaan kolmen vuoden sisällä JOKO-seminaarisarjan päättämisestä. JOKO -seminaarisarjaan valittavissa olevat seminaarit: 1. Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko 2. Johtaminen ja johtajana kehittyminen 3. Liiketoimintastrategiat 4. Osaamisen johtaminen (ent. Henkilöstön osaamisen kehittäminen oppiva organisaatio) 5. Strateginen myynnin johtaminen 6. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen 7. Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen 8. Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta 9. Rahoitus & investoinnit 10. Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut 11. Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot 12. Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat (ent. Teknologiajohtaminen ja startegia) 13. Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi 14. Yritysjuridiikka 15. Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia) 16. Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi 17. Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 18. Tuotannon johtaminen (ent. Tuotantoteknologia) 19. Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen 20. Liiketoiminta ja informaatioteknologia

21 21 JOKO-seminaarisarja ohjeita ja sääntöjä Opiskelijalla on oikeus osallistua Oulu Business Excellence -kokonaisuuden JOKO-seminaarisarjaan yhden vuoden ajan ensimmäisestä seminaarista lukien. Opiskeluajan umpeuduttua opiskelijalle kirjoitetaan todistus niistä seminaarijaksoista, joihin hän on osallistunut. Mikäli henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan valittu seminaari (tai useampikin) jää suorittamatta, opiskelija voi sopia sen korvaamisesta jollakin muulla Oulu Business Excellence -kokonaisuuden seminaarilla mainitun yhden vuoden puitteissa. Jos opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma jää edelleenkin vajaaksi (vähemmän kuin 9 seminaaria), on hänellä oikeus osallistua puuttuviin seminaareihin seuraavan yhden vuoden aikana maksamalla 50 % kunkin suoritettavan seminaarin laskennallisesta hinnasta (= 316 v ). Tätä seuraavista vuosista lähtien osallistujaa veloitetaan 100 % laskennallisesta hinnasta (= 623 v ). Laskennallisella hinnalla tarkoitetaan JOKO-seminaarisarjan kulloinkin voimassa olevaa hintaa jaettuna 9:llä eli opetussuunnitelmaan valittavien seminaarien lukumäärällä. Ohjelman hinta JOKO-seminaarisarjan hinta on v Ohjelman koulutusmateriaali- ja internaattikustannusten osuus on vähäinen. Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä. Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa.

22 22 Oulu Business Excellence lähiopetusjaksot v Seminaarit koostuvat monipuolisesti ja vaihdellen luennoista, asiantuntijoiden pitämistä alustuksista, keskusteluista, ryhmä- ja paritehtävistä ja ulkopuolisten vierailijoiden pitämistä seminaarin aihepiiriin liittyvistä esitelmistä ja asiakastapauksista (caset). Osaan jaksoista liittyy ennakkotehtävä, joka yleensä on seminaarin aihepiiriä käsittelevien artikkeleiden tai tekstien lukemista tai lyhyiden tekstien tuottamista. Lähes kaikkiin jaksoihin liittyy noin kuukauden kuluessa seminaarin jälkeen palautettava kirjallinen jaksotehtävä. Ilmoitettuihin seminaariaikoihin voi tulla muutoksia järjestäjästä riippumattomista syistä. 1. VUOSIKURSSI Ohjelman avaus- ja tutustumisjakso Sisältö: Avausjaksolla tutustutaan koulutusohjelmaan ja sen toteuttajiin, toisiin opiskelijoihin, Oulun yliopistoon sekä yliopiston kirjastoon. Päivän aikana käydään läpi koulutusohjelman yleisiä käytäntöjä ja työskentelytapoja ja perehdytään www-pohjaiseen Optima-oppimisympäristön opiskelun yhteydenpito- ja tukijärjestelmään, jonka kautta mm. toimitetaan valtaosa opiskelumateriaaleista. Suoritustapa: Tästä jaksosta ei anneta opintopisteitä, mutta siihen osallistuminen on tärkeää. Vastuukouluttaja: Projektipäällikkö ja koulutusassistentti Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Sisältö: Jakson aikana osallistujat tutustuvat yrityksen mikro- ja makrotalousympäristöön kansantalouden keskeisimpien teorioiden ja talouden tunnuslukujen kautta: opiskelijat perehtyvät maailman rahoituskriisien syihin ja seurauksiin, Euroopan yhteisvaluutan, alhaisen inflaation/deflaation ym. tekijöiden vaikutuksiin pienelle kansantaloudelle ja erityisesti Suomessa toimiville yrityksille. Jakson aikana luodaan myös käytännön tason katsaus maailman ja Suomen kansantalouden nykytilaan ja odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen. Jaksolla käydään läpi Tentti 1:n Economics for Business kirjan keskeisiä oppisisältöjä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Maria Kopsakangas-Savolainen Liiketoimintastrategiat, 4,5 op

23 23 Sisältö: Osallistujat perehtyvät strategiseen ajatteluun, liiketoimintastrategian kehittämisen ja strategisen muutoksen johtamisen prosesseihin, menetelmiin ja työvälineisiin sekä teoriassa että käytännössä. Strateginen ajattelu muodostaa Oulu Business Excellence -ohjelman kattavan viitekehyksen, johon myöhempien jaksojen sisällöt linkittyvät. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Petri Ahokangas Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op Sisältö: Jaksolla perehdytään laatujohtamisen filosofiaan, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen keskeisiin sisältöihin ja merkityksiin yrityksen kilpailukyvyn kannalta sekä riskienhallinnan peruskysymyksiin. Jakso antaa valmiuksia tunnistaa oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioihin liittyviä kehityskohteita. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjohtamiseen liittyvä jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: TkT Tauno Jokinen Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Sisältö: Opiskelijat perehtyvät kustannuslaskelmien hyödyntämiseen päätöksenteossa sekä pohtivat kustannushallinnan merkitystä yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden kehittämisessä. Jaksolla käsitellään kannattavuusnäkökulmasta myös asiakkaiden ja prosessien strategisia menestystekijöitä, kustannusten ja kannattavuuden mittaamista sekä näiden tietojen hyödyntämistä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Jukka Pellinen Rahoitus & investoinnit, 3 op Sisältö: Jakson tavoitteena on kehittää osallistujien talouden johtamis-, suunnittelu- ja valvontaosaamista, yrityksen taloudellisen informaation analysointikykyä sekä investointi- ja rahoitusstrategista osaamista. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttajat: Prof. Juha-Pekka Kallunki

24 24 Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Sisältö: Jaksolla asemoidaan markkinoinnin nykykäytäntöjä ja uusimpia ismejä markkinoinnin kenttään ja perehdytään markkinoinnin kehityshistoriaan, ydinkäsitteisiin sekä yritysverkostojen muodostumiseen ja johtamiseen, projekti- ja tuotemarkkinoinnin eroihin ja business-to-business -markkinoinnin erityispiirteisiin. Suoritustapa: Ennakkotehtävänä opiskelijat tutustuvat aihetta käsitteleviin kirjallisiin caseesimerkkeihin. Aktiivinen osallistuminen seminaarijaksolle. Kirjallinen jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Kimmo Alajoutsijärvi Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat, 4,5 op (ent. Teknologiajohtaminen ja strategia) Sisältö: Jakson aikana opiskelijat perehtyvät laajasti teknologian kehityksen muutokseen sekä globaalin innovaatioprosessin vaikutuksiin ja hyödyntämiseen organisaatiossa. Strategiaa, innovaatioverkostoja ja innovaatiotoiminnan organisointia tarkastellaan liikkeenjohdon näkökulmasta. Jaksolla käydään läpi teknologisen kilpailukyvyn tunnistaminen ja hallinta, innovaatiojohtaminen, sekä teknologiastrategian kehittäminen ja menetelmät. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: TkT Kari Leppälä Tuotekehityksen johtaminen, 3 op (ent. Tuoteteknologia) Sisältö: Jakso rakentuu tuotekehitystoiminnan ja sen johtamisen ympärille. Jaksolla tarkastellaan tuotekehityksen funktioita ja organisaatiota sekä käydään läpi tuotekehityksen menetelmiä eri aloilla. Sisältöön kuuluu myös yksittäisen tuotteen kehittäminen suhteessa platform-kehitykseen sekä T&K-toiminnan suhde tuotekehitykseen. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Harri Haapasalo Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Sisältö: Jaksolla opiskelijat perehtyvät strategiseen henkilöstöjohtamiseen (SHRM) organisaation toiminnan tuloksellisuuteen keskeisesti vaikuttavana tekijänä ja saavat konkreettisia välineitä oman organisaation henkilöstöjohtamisen arviointiin ja kehittämiseen.

25 25 Käsiteltäviä teemoja ovat henkilöstöjohtaminen osana liiketoiminnan kokonaisuutta, organisaatiotyypit ja niiden vaikutus henkilöstöjohtamiseen, henkilöstöjohtamisen toiminnan alueet ja HR - järjestelmät, strategisen johtamisen lähestymistavat sekä systeemiajattelu organisaation johtamisessa. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Sari Salojärvi Tuotannon johtaminen, 4,5 op (ent. Tuotantoteknologia) Sisältö: Opiskelijat syventyvät jakson aikana prosessiajattelun avulla tuotannon johtamiseen, tuotannon analysointi- ja kehittämismenetelmiin sekä itsenäiseen ongelmanratkaisuun tuotannon johtamisen tehtävissä. Jakso kattaa tuotannon analysoinnin ja kehittämisen, ohjattavuusanalyysin sekä tuotantojärjestelmän hallinnan modernit lähestymistavat, kuten agiliteetin, lean productionin, massaräätälöinnin ja joustavuuden. Suoritustapa: Ennakkotehtävä, osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Harri Haapasalo Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Sisältö: Jakso perehdyttää opiskelijat erilaisten organisaatiokulttuurien syntymiseen, niiden ilmenemismuotoihin, merkitykseen, arviointiin ja kehittämiseen. Jaksolla käsitellään myös liike-elämän etiikkaan ja organisaation maineenhallintaan ja verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. (mvs) Saku Mantere Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Sisältö: Jaksolla kehitetään ja laajennetaan osallistujien kykyä soveltaa informaatioteknologiaa liiketoimintaan. Jakson aikana käsitellään niin kuluttajamarkkinoinnin kuin yritysmarkkinoinnin erilaisia informaatio- ja kommunikaatioteknologiapohjaisia järjestelmiä. Tarkasteltavia asioita ovat mm. yritysten resurssienhallintajärjestelmät (ERP), asiakkuuksien hallintajärjestelmät (CRM), yritysten välisten toimintojen hallintaan soveltuvat ratkaisut (mm. SCM systems), erilaiset kuluttajakaupankäynnin ratkaisut ja mobiiliratkaisut sekä näiden erilaisten järjestelmien väliset suhteet ja niiden integroitavuus toisiinsa.

26 26 Suoritustapa: Ennakkotehtävä, osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Jari Salo Practising Strategic Thinking, 4,5 op Glasgow, toukokuu päiväinen jakso järjestetään Glasgow ssa Skotlannissa. Osallistujat vastaavat itse sekä matkajärjestelyistään että matka- ja internaattikuluistaan. Koulutusohjelman puitteissa annetaan ohjeita ja koordinoidaan opintomatkan järjestelyitä. Sisältö: Jaksolla työskennellään ryhmissä ja opitaan paikallisen skotlantilaisen yrityksen toimeksiannon avulla yrityksen strategiseen suunnitteluun, ideointiin ja ongelmien ratkaisuun liittyviä ratkaisumalleja sekä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia vieraskielisessä, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle. Osallistujille annetaan myös erillinen ryhmäkohtainen loppuarvio järjestäjäorganisaation toimesta. Vastuukouluttaja: Strathclyde Graduate School of Business, Scotland Henkilöstön kehittäjänä toimiminen, 1,5 op Sisältö: Jakson aikana opiskelijat perehtyvät henkilöstön kehittäjän työhön, sen tavoitteisiin, sisältöön, työssä tarvittavaan ja kehittyvään osaamiseen sekä jokapäiväisiin haasteisiin organisaatioympäristössä. Jaksolla tarkastellaan ja arvioidaan henkilöstön kehittäjän rooleja ja asiantuntijaasemaa. Suoritustapa: Ennakkotehtävänä opiskelijat tutustuvat aihetta käsitteleviin artikkeleihin, jonka avulla kukin osallistuja valmistautuu jaksoon pohtimalla omaa työtään ja käsitystään henkilöstön kehittämisestä sekä asemaansa suhteessa henkilöstön kehittämiseen. Osallistuminen seminaarijaksolle. Jaksoon ei liity erillistä jälkikäteen palautettavaa jaksotehtävää. Vastuukouluttaja: KM, MA in Advanced Organisational Consultation Terttu Malo

27 27 2. VUOSIKURSSI Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Sisältö: Jaksolla tehdään osallistujan henkilökohtaisen johtamistavan arviointi 360-asteen menetelmällä. Menetelmään liittyy olennaisena osana opiskelijoiden omissa organisaatioissaan ennakkoon tekemät kyselyt ja saamat palautteet. Ohjelmaan liittyy myös konsultatiivinen osuus, jossa yhdessä asiantuntijan kanssa rakennetaan osallistujalle henkilökohtainen kehitysohjelma. Osiota suositellaan henkilöille, jotka eivät ole lähivuosien aikana osallistuneet minkään 360- asteen työkalun koulutukseen. Ohjelman hinnan (n. 550 ) laskuttaa ulkopuolinen asiantuntija erikseen emba kurssilaisilta. Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelmassa seminaari sisältyy ohjelman kokonaishintaan. Suoritustapa: Ennakkokyselyiden tekeminen sekä osallistuminen seminaarijaksolle. Jaksoon ei liity erillistä jälkikäteen palautettavaa jaksotehtävää. Vastuukouluttaja: Ulkopuolinen asiantuntija Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Sisältö: Jaksolla perehdytään laajasti johtamisen problematiikkaan. Seminaarin aiheina ovat johtamisen uudet haasteet, henkilöstön hyvinvointi työyhteisössä, henkilökohtaiset ja yrityksen arvot, yhteiskunnalliset moraalikäsitykset ja niiden sidokset johtamiseen, globaalin etiikan problematiikka, arvojen konfliktit sekä johtajan moraalinen päätöksenteko. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Pauli Juuti Osaamisen johtaminen, 4,5 op (ent. Henkilöstön osaamisen kehittäminen - oppiva organisaatio) Sisältö: Jaksolla paneudutaan organisaation strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen, strategisten osaamisten määrittelyyn sekä niiden hallintaa tukevan organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Osaamisen kehittämistä, uudistamista ja vaalimista tarkastellaan koko organisaation kannalta sekä prosessien ja yksiköiden että tiimien ja yksilöiden näkökulmista. Jaksolla käsitellään esimiehen mahdollisuuksia ja keinoja toimia oman yksikkönsä kehittymisen tukijana. Esillä ovat mm. osaamiskartoitukset, osaamisen arviointi, kehityskeskustelut ja kannustava esimiesviestintä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Riitta Viitala

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin! Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti

Lisätiedot

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin! Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti

Lisätiedot

Aluksi. Annamme mielellämme lisätietoja ohjelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystietomme ovat tämän oppaan sivulla 34.

Aluksi. Annamme mielellämme lisätietoja ohjelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystietomme ovat tämän oppaan sivulla 34. Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence -koulutusohjelmistamme, niiden sisällöistä, tavoitteista ja toteuttamistavoista. Oppaassa on ensimmäistä kertaa siirrytty

Lisätiedot

Aluksi. Englannin kielellä toteutettavan n. 1 vuoden kestoisen Full Time MBA:n tiedot löytyvät internetistä osoitteessa:

Aluksi. Englannin kielellä toteutettavan n. 1 vuoden kestoisen Full Time MBA:n tiedot löytyvät internetistä osoitteessa: 1.7.2012 30.6.2013 Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulun yliopiston Executive Education kokonaisuuden työn ohessa opiskeltavista koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista.

Lisätiedot

Management of Technology O U L U N Y L I O P I S TO - K O U L U T U S - J A T U T K I M U S PA LV E L U T

Management of Technology O U L U N Y L I O P I S TO - K O U L U T U S - J A T U T K I M U S PA LV E L U T Management of Technology O U L U N Y L I O P I S TO - K O U L U T U S - J A T U T K I M U S PA LV E L U T Ohjelman läpikäynyt henkilö kykenee analysoimaan yrityksen teknologisiin ratkaisuihin liittyviä

Lisätiedot

PromePro Professional

PromePro Professional PromePro Professional Opinto-opas 2012 20.9.2011 KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 KOHDERYHMÄ JA KOKEMUSVAATIMUKSET... 3 PROJEKTITYÖ... 4 SUORITUSVAATIMUKSET JA TODISTUS... 4 TOTEUTTAMISEHDOT...

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

JOKA Johtajana kasvaminen

JOKA Johtajana kasvaminen JOKA Johtajana kasvaminen Kehity johtajana JOKA - Johtajana kasvaminen antaa osallistujille uusinta tietoa ja näkemystä organisaatioiden johtamisesta muuttavissa toimintaympäristöissä. Ohjelma kehittää

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP

CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP 25 vuotta osaamisen kehittämistä CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP KOHTI YRITYSTALOUDEN ASIANTUNTIJUUTTA Business Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

PromePro Professional. Opinto-opas 2010

PromePro Professional. Opinto-opas 2010 PromePro Professional Opinto-opas 2010 14.10.2009 2 (6) TAVOITTEET, AIKATAULU JA KOULUTTAJAT PromePro Professional -koulutusohjelma alkaa tiistaina 13.4.2010 ja loppuu perjantaina 30.11.2010. Opetuskielenä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sisällysluettelo Oulu Business Excellence ohjelma...

Sisällysluettelo Oulu Business Excellence ohjelma... Sisällysluettelo Oulu Business Excellence ohjelma... emba OULU Executive Master of Business Administration... EXMA Management Training Programme for Relationship Marketing... MBE - Master of Business Excellence...

Lisätiedot