Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-opas 1.7.2007 30.6.2008"

Transkriptio

1 Opinto-opas

2 2 Aluksi: Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Oppaassa mainittujen ohjelmakokonaisuuksien lisäksi toteutamme tilauspalveluna yritys- tai toimialakohtaisesti rakennettuja koulutusohjelmia. Käymme erikseen sovittaessa henkilökohtaisesti yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kertomassa n koulutus- ja tutkimuspalvelujen tuottamista koulutuspalveluista. Opinto-opas löytyy myös internetistä osoitteessa Annamme mielellämme lisätietoja ohjelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystietomme ovat tässä oppaassa. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence (lyh. OBE) koulutusohjelmiin!

3 3 Sisällysluettelo: Oulu Business Excellence -kokonaisuus... 5 Yleistä johdon koulutusohjelmista...5 Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen...6 Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit...6 Koulutusohjelmien rakenne...7 Peruutusehdot...8 Muut kuin ohjelmien varsinaiset opiskelijat...8 emba OULU - Executive Master of Business Administration... 9 Yleistä ohjelmasta...9 Executive MBA Strateginen johtaminen (emba Strat.)...9 Executive MBA Henkilöstöjohtaminen (emba HRM)...10 Executive MBA Markkinoinnin johtaminen (emba Mark.)...11 Executive MBA Laatujohtaminen (emba MQ)...11 Executive MBA Teknologiajohtaminen (emba MOT)...12 Executive MBA ohjeita ja sääntöjä...13 Ohjelman hinta...15 Johdon erikoistumisohjelmat Yleistä ohjelmasta...16 Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (HRM erik.)...16 Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (MQ erik.)...16 Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (MOT erik.)...17 Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (Mark. erik.)...17 Johdon erikoistumisohjelmat ohjeita ja sääntöjä...17 Ohjelman hinta...19 JOKO-seminaarisarja Yleistä ohjelmasta...20 JOKO-seminaarisarja ohjeita ja sääntöjä...21 Ohjelman hinta...21 Oulu Business Excellence lähiopetusjaksot v Tenttiminen ja tenttikirjallisuus Kouluttajareferenssit Osallistujareferenssit Tilastotietoja emba ohjelman opiskelijoista Yhteystiedot Tiivistelmä emba-opintokokonaisuuksista... 41

4 4

5 5 Oulu Business Excellence -kokonaisuus Yleistä johdon koulutusohjelmista Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa myös yritysten ja eri organisaatioiden johtajat ja esimiehet pohtimaan omaa osaamistaan. Organisaatioiden tuloksellisuus ja tehokkuus edellyttävät paitsi osaamisen päivittämistä, syventämistä ja laajentamista myös johtajien verkostoitumista yli toimialarajojen. Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmissa (lyh. OBE) tarjoamme yrityksille ja yksilöille kehittämisen eväitä monille liike-elämän eri osa-alueille, mm. henkilökohtaisissa johtamistaidoissa, laskentatoimessa, laadunhallinnassa, strategisessa johtamisessa ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Olennaisen osan koulutuksesta ja oppimisesta muodostaa tiedon soveltaminen osallistujan omaan työkokemukseen ja -ympäristöön. Koulutuskokonaisuuksissa tarjotaan näin valmiuksia liiketoimintaosaamisen kokonaisvaltaiseen ja käytännönläheiseen kehittämiseen teoriaosaamista unohtamatta. Oulu Business Excellence on kattava liikkeenjohdon koulutuskokonaisuus, johon kuuluu kolme eri koulutusohjelmaa: 1. Executive MBA OULU, 90 op (lyh. emba; 5 suuntautumisvaihtoehtoa ) 2. Johdon erikoistumisohjelmat, 30 op (4 suuntautumisvaihtoehtoa) 3. JOKO-seminaarisarja (9 valinnaista seminaaria) Oulu Business Excellence OBE Erikoistumisohjelmat 30 op,max. 1v. Executive MBA OULU 90 op, 2 v. JOKO 1v. Suuntautumisvaihtoehdot: Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Teknologiajohtaminen Markkinoinnin johtaminen Suuntautumisvaihtoehdot: Strateginen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Teknologiajohtaminen Markkinoinnin johtaminen Sisältää 9 vapaasti valittavaa OBE -seminaaria Hyväksytään täysimääräisesti osaksi embaa Kuvio: Oulu Business Excellence -koulutusohjelmakokonaisuus.

6 6 Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmat tarjoavat eri toimialoille hyvin sovellettavissa olevia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen toteuttamisessa yhteistyökumppaneinamme toimivat monet sekä tieteen että liike-elämän kärkinimet ja yritykset. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vahvaa akateemista osaamista ja käytännön näkemystä. Oulu Business Excellence -opintoja ei automaattisesti hyväksytä osaksi yliopistollista tutkintoihin johtavaa perus- tai jatkokoulutusta. Jokainen yliopiston tiedekunta päättää mahdollisesta hyväksi lukemisesta itsenäisesti hakijoiden yksilöllisten opintosuunnitelmien mukaan. Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen Osallistujat kokoavat opinto-ohjelmansa Oulu Business Excellence kokonaisuuden seminaarijaksoista, joista osa on - suuntautumisvaihtoehdosta riippuen - pakollisia ja osa valinnaisia. Seminaareihin liittyy harjoitustöitä ja kehittämistehtäviä, jotka on suunniteltu tukemaan sekä koulutuksen tavoitteita että kunkin opiskelijan oman organisaation kehittämistarpeita. Oulu Business Excellece kokonaisuudessa emba- ja erikoistumisohjelmien opinnot koostuvat seminaareissa pidetyistä luennoista, asiantuntijoiden alustuksista, keskusteluista, pari- ja ryhmätehtävistä sekä jaksotehtävien kirjoittamisesta, tenttiin lukemisesta ja lopputyön tai raportin kirjoittamisesta. JOKO-ohjelmaan kuuluu ainoastaan seminaareihin osallistuminen ilman jaksokohtaisia kirjallisia jaksotehtäviä. Lähiopetus eli seminaarijaksot järjestetään n osoittamissa tiloissa. Tenttiminen tapahtuu ulkopuolisilta suljetussa, internetiin rakennetussa oppimisympäristössä. Executive MBA ohjelman strategisen johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa ulkomaan seminaarijakso on pakollinen, muille valinnainen. Opiskelija vastaa itse omista matka- ja internaattikuluistaan. Opintosuorituksia mitataan opintopisteinä Opintopiste (op) on Euroopan unionissa sisäisesti luotu ja käyttöönotettu standardi opiskelun mittaamiseen ja tämän mukaan opiskelijan täysipäiväinen työvuosi on 60 opintopistettä tai tuntia työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. Nämä määritelmät ovat kuitenkin ohjeellisia. Tosiasiassa esim. kirjallisen suoritteen tekemiseen kuluva aika saattaa vaihdella suuresti esim. opiskelijan koulutustaustan ja kokemuksen mukaan. Oulu Business Excellence -kokonaisuuden eri koulutusohjelmien opintojen suorittaminen työn ohessa kestää ohjelmasta riippuen 1 2 (max. 3) vuotta. Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit Kaikkiin Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmiin voi hakeutua käyttämällä hakemuslomaketta, joka löytyy internetistä osoitteesta: Hakulomakkeen voi myös tilata n koulutus- ja tutkimuspalveluista osoitteista: tai

7 7 Kaikki Executive MBA-ohjelmaan hakemuksen lähettäneet haastatellaan henkilökohtaisesti. Haastattelijat ovat Oulu Business Excellence -kokonaisuuden avainhenkilöitä, jotka edustavat joko yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut yksikköä tai taloustieteiden tiedekuntaa. Päätös hyväksymisestä ohjelmaan tehdään mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Ohjelman nimessä oleva Executive (e) tarkoittaa osa-aikaisesti, työn ohessa suoritettavaa MBA-ohjelmaa. emba -ohjelmaan voi hakeutua mukaan mihin aikaan vuodesta hyvänsä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti valtaosa opiskelijoista aloittaa kuitenkin opintonsa syyskuussa. Valintakriteereinä emba-ohjelmaan on vähintään opisto/amk-tason loppututkinto sekä 4-5 vuoden kokemus johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä. Hakijalta edellytetään lisäksi riittävää englannin kielen taitoa. Johdon erikoistumisohjelmien valintakriteerit ovat muuten samat kuin emba -ohjelmassa, mutta työkokemuksen laadulle ei aseteta yhtä kovia kriteerejä, eikä henkilökohtaisia haastatteluja tehdä. JOKO-seminaarisarjaan ei liity kirjallisia töitä, tenttejä eikä ulkomailla toteutettavia erityisjaksoja ja siihen voi myös hakeutua mukaan hieman vaatimattomammin kriteerein. Koulutusohjelmien rakenne Executive MBA -ohjelman kesto on kaksi vuotta ja kokonaislaajuus op. Ohjelman rakenteeseen kuuluu suuntautumisvaihtoehdosta riippuen: pakollisia seminaareja op valinnaisia seminaareja op neljä kirjallisuustenttiä yht. 24 op lopputyö 15 op Johdon erikoistumisohjelmien kesto on maksimissaan yksi vuosi ensimmäisestä seminaarista lukien ja laajuus 30 op. Kunkin opintokokonaisuuden rakenteeseen kuuluu: 4-6 seminaaria, yhteensä 16,5 op yksi kirjallisuustentti 6 op loppuraportti 7,5 op JOKO-seminaarisarja rakennetaan opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan yhdeksästä Oulu Business Excellence -seminaarista. Seminaarit esitetään kokonaisuudessaan tässä oppaassa.

8 8 Peruutusehdot Jos Oulu Business Excellence kokonaisuuden eri ohjelmiin osallistumisen peruuttaminen tapahtuu viimeistään kaksi viikkoa ennen ohjelman aloituspäivää, ei kurssimaksua opiskelijalta peritä. Jos peruuttaminen tapahtuu kuukauden sisällä ohjelman aloituspäivästä, peritään (tai palautetaan, mikäli maksuerä on ehditty suorittaa) kurssimaksun 1. erästä 50 %. Myöhemmin kuin yksi kuukausi opiskelun aloittamispäivän jälkeen tehdyt peruutukset eivät oikeuta maksettujen kurssimaksujen palautukseen. Opiskelupaikka voidaan Oulu Business Excellence -projektijohdon ja hakijan edustaman organisaation yhteisellä päätöksellä ilman lisäkustannuksia siirtää myös toiselle hakukriteerit täyttävälle henkilölle hakijan organisaatiossa. Muut kuin ohjelmien varsinaiset opiskelijat Alumnit Kaksivuotisen Executive MBA -ohjelman suorittaneet ovat emba-alumneja ja heillä on oikeus tietojensa päivittämiseksi osallistua seminaareihin ilmoittautumalla koulutusassistentille vähintään 2 viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Alumnihinta on lukuvuonna per seminaaripäivä. Ulkomaan jaksoille osallistuvilta alumneilta veloitetaan koulutuksen osalta laskennallinen opiskelijahinta (= ulkomaisen järjestäjän veloittama hinta per osallistuja) + 10 %. Lisäksi osallistujat vastaavat itse matka- ja internaattikuluistaan. Ohjelmien ulkopuoliset osallistujat OBE-ohjelmien ulkopuolisia osallistujia voidaan ottaa seminaareihin mukaan projektipäällikön suostumuksella, mikäli tilat ja seminaarin luonne antavat siihen mahdollisuuden. Lukuvuonna on 2 pv:n seminaarin hinta 670 ja 3 pv:n seminaarin 800. Ulkomaan jaksoille otettavista ulkopuolisista osallistujista neuvotellaan erikseen ja korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti.

9 9 emba OULU - Executive Master of Business Administration Yleistä ohjelmasta Executive MBA OULU -koulutusohjelma eri suuntautumisvaihtoehtoineen on suunnattu henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kohdata ja hallita toimintaympäristön muutoksen tuomia uusia haasteita, ja jotka ovat avainasemassa yrityksensä ja/tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan kehittämisessä. Ohjelman tavoitteena on antaa osallistujille osaamista ja apuvälineitä liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. emba OULU -koulutusohjelmalle myönnettiin valtakunnallinen akkreditointi vuonna 2002 ja se uusittiin vuonna Akkreditointi on laatusertifikaatti, jonka myöntää Korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunta tekemänsä selvityksen jälkeen. Executive MBA OULU -ohjelma kuuluu näin asetuksen 464/ :ssä tarkoitettuun erikoistumisopintojen rekisteriin. emba-ohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laatujohtaminen, teknologiajohtaminen tai markkinoinnin johtaminen. Ohjelman laajuus on kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa vähintään 90 op (max. 93 op). emba-opintojen perusrakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaareja, niihin liittyviä jaksotehtäviä, neljä kirjallisuustenttiä sekä emba-lopputyö. Tentit, lopputyö ja jaksotehtävät arvioidaan yliopistollisten kriteerien mukaan. Pakollisten seminaarien lisäksi opiskelija valitsee kussakin suuntautumisvaihtoehdossa valinnaisia seminaareja siten, että neljästä kirjallisuustentistä kertyvän 24 ja lopputyön 15 opintopisteen lisäksi yhteismääräksi tulee opintopistettä. Valinnaisten ja pakollisten seminaarien määrät vaihtelevat suuntautumisvaihtoehdosta riippuen. Tarkemmat seminaarikuvaukset löytyvät tämän oppaan kohdasta: Oulu Business Excellence - lähiopetusjaksot v Seuraavaksi esitellään emba-ohjelman eri suuntautumisvaihtoehtojen pakolliset seminaarijaksot ja kirjalliset tentit. Executive MBA Strateginen johtaminen (emba Strat.) Strategisen johtamisen emba -ohjelma (Strategic Management, 90 op) on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä ja/tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan kehittämisessä. Pakolliset seminaarit (33 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Rahoitus & investoinnit, 3 op

10 10 Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Practising Strategic Thinking (järjestetään Skotlannissa), 4,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Valinnaiset seminaarit (18-21 op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (Strat.) -ohjelmassa tentitään pakollisina tentit 1, 2, 3 sekä yksi tenteistä 4-7. Tenttikirjallisuus ja -päivät on esitelty oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä strategisesta teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Henkilöstöjohtaminen (emba HRM) Henkilöstöjohtamisen (Human Resource Management, 90 op) emba -ohjelma on suunnattu yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstön kehittämisestä vastaaville henkilöille. Pakolliset seminaarit (36 op) Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Henkilöstön kehittäjänä toimiminen, 1,5 op Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Osaamisen johtaminen, 4,5 op Valinnaiset seminaarit (15-18 op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta.

11 11 Tentit (24 op) Executive MBA (HRM) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 4 ja 6. Tenttikirjallisuus ja - päivät on esitelty oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation henkilöstöjohtamisen kehittämiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Markkinoinnin johtaminen (emba Mark.) Markkinoinnin johtamisen (Management of Marketing, Mark., 90 op) emba -ohjelman tavoitteena on perehtyä markkinoinnin ja verkostojen strategiseen merkitykseen liiketoiminnassa. Pakolliset seminaarit (33 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Strateginen myynnin johtaminen, 3 op Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen, 4,5 op Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi, 3 op Valinnaiset seminaarit (18-21op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (Mark.) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 5 sekä yksi tenteistä 3, 4 tai 6. Tenttikirjallisuus ja päivät on esitelty oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä markkinoinnin teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Laatujohtaminen (emba MQ) Laatujohtamisen (Management of Quality, MQ, 90 op) emba -ohjelmassa tavoitteena on perehtyä laatu- ja ympäristöjohtamisen keskeisiin teemoihin.

12 12 Pakolliset seminaarit (36 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut, 4,5 op Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, 3 op. Valinnaiset seminaarit (15-18op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (MQ) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 4 sekä yksi tenteistä 3, 5 tai 6. Tenttikirjallisuus on esitelty tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation laatujohtamiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Teknologiajohtaminen (emba MOT) Teknologiajohtamisen (Management of Technology, MOT) emba -ohjelmassa (90 op) tavoitteena on syventyä teknologiajohtamisen erityiskysymyksiin. Pakolliset seminaarit (36 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Teknologiajohtaminen ja -strategia, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Tuotannon johtaminen (ent. Tuotantoteknologia), 4,5 op Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op

13 13 Valinnaiset seminaarit (15-18 op) Valitaan oman mielenkiinnon pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Tentit (24 op) Executive MBA (MOT) -ohjelmassa tentitään tentit 1, 2, 4 ja 7 (ei valinnaisuutta). Tenttikirjallisuus ja päivät on esitelty tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Lopputyö (15 op) Tehdään erillisen ohjauksen pohjalta opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation teknologioiden tai teknologiastrategioiden kehittämiseen ja/tai johtamiseen liittyvästä aiheesta tohtoritasoisen tutorin valvonnassa. Executive MBA ohjeita ja sääntöjä Executive MBA -ohjelmissa opiskelijoiden etenemistä seurataan kirjallisilla, opintojaksokohtaisilla suoritteilla, kirjallisuustenteillä sekä lopputyöllä. Opintojaksokohtaiset suoritteet Kaikissa seminaareissa on pakollinen läsnäolo. Lähes jokaiseen 2-3-päiväiseen seminaariin liittyy jaksotehtävä, joka opiskelijoiden on palautettava määräajassa www-pohjaisen Optima-oppimisympäristön kautta. Nämä suoritteet on (ellei toisin sovita) palautettava noin kuukauden kuluessa seminaarijakson päättymisestä ja ne arvostellaan yliopistolla käytössä olevalla asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty jaksosuorite on täydennettävä annetun lisäajan kuluessa. Tentit Tentit ovat kirjallisia ja ne järjestetään Optima-oppimisympäristössä. Tenttiminen on mahdollista määrättyinä tenttiaikoina, jotka on ilmoitettu tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Tentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kukin tentti alkaa klo 14 ja kestää neljä tuntia, jonka aikana opiskelija voi hyödyntää tenttikirjallisuutta sekä seminaarin aikana jaettuja oheismateriaaleja. Tentit arvioidaan yleisen yliopistollisen käytännön mukaisesti asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty tenttisuoritus on uusittava. Kahden hylätyn tenttimiskerran jälkeen kyseinen tentti muuttuu opiskelijalle maksulliseksi, kuten jäljempänä kohdassa suorittamattomat tentit määritellään. emba lopputyö Lopputyö on 15 opintopisteen laajuinen kirjallinen työ ja se tehdään soveltaen yleisiä akateemisia opinnäytetöiden vaatimuksia. Työn ohjeellinen laajuus on liuskaa.

14 14 Lopputyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä oman organisaationsa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän ja tieteellistä ajattelua vaativan ongelman itsenäiseen käsittelyyn ja raportointiin. Työn tekemistä ja edistymistä ohjaa tutor, jonka nimeää koulutuksen järjestäjä. Tutoreina toimivilta henkilöiltä edellytetään pääsääntöisesti tohtoritason tutkintoa. Opiskelija saa lopputyöstään sekä lomakkeeseen pohjautuvan että vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin asteikolla 1-5. Lopputyön tekemisen eri vaiheissa osallistuja soveltaa ohjelman aikana läpikäytyjä teorioita, oppeja ja ajatuksia. Aiheen tulee olla osallistujan oman organisaation kehittämistä edistävä ja siten sovellettavissa ja hyödynnettävissä yrityksen käytännön toimintaan. Sen tulee olla sekä sisällöllisesti että esitystavaltaan looginen kokonaisuus. Työn voi teknisesti toteuttaa sangen vapaasti, kunhan se on toteutukseltaan johdonmukainen eli valitusta esitystavasta pidetään kiinni. Esimerkiksi lopputyön lähdeviitteet voi esittää millä tahansa yleisesti hyväksytyllä tavalla, mutta kuitenkin vain yhdellä tavalla samassa työssä. Lopputyön tekemistä ohjeistetaan opintojen kuluessa. Yksi kappale kutakin valmistunutta lopputyötä säilytetään koulutuksen järjestäjän tiloissa. Jos työ sisältää yrityksen kannalta salassa pidettävää aineistoa, se voidaan merkitä salaiseksi 2-5 vuoden ajaksi. Jokainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden palveluksessa oleva sekä töiden ohjaamiseen osallistunut henkilö on vaitiolovelvollinen lopputöihin liittyvien tietojen osalta eikä töitä esitetä julkisesti. Opintojen aikataulu ja myöhästyneet tai ylimääräiset opinnot Executive MBA -ohjelman opetussuunnitelman mukainen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ohjelman vähimmäislaajuus on 90 opintopistettä ja opiskelijalla on oikeus suorittaa max. 93 op ilman lisämaksua. Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksissaan ohjeellisen opiskeluajan päättyessä sellaisia puutteita (seminaariläsnäolot, jaksotehtävät, tentit, lopputyö), jotka eivät johdu force majeur esteistä tai jos opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin koulutusohjelman mukaiset opinnot edellyttävät, astuvat seuraavat ohjeet voimaan: Puuttuvat jaksotehtävät Seminaarikohtaiset jaksosuoritteet on pääsääntöisesti tehtävä kuukauden kuluessa lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli jaksosuoritusta ei palauteta määräajassa, sen suorittaminen siirtyy seuraavan vastaavan seminaarin toteuttamisen yhteyteen yleensä noin yhdellä vuodella eteenpäin. Mikäli opiskelija palauttaa jaksotehtävän myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisen jälkeen, edellyttää se häneltä 1%:in maksua voimassaolevasta emba -ohjelman kokonaishinnasta (= 186 v ). Suorittamattomat tentit Executive MBA -ohjelmaan kuuluu neljä kirjallista tenttiä sekä yksi uusintamahdollisuus per tentti per vuosi. Mikäli puutteelliset suoritteet johtuvat pakottavista syistä (esim. sairastuminen), näistä ohjeista voidaan joustaa.

15 15 Opiskelijalla on oikeus osallistua tentteihin ilman eri korvausta kolmen vuoden ajan opiskelun aloittamisesta lähtien. Tenttiminen tätä myöhemmin edellyttää, että opiskelija suorittaa tentaattorimaksua 2 % suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (= 376 v ). Tenttikirjallisuus määritellään kulloinkin voimassa olevassa opinto-oppaassa. Hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanan korottaminen Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanaa, siitä peritään maksu, joka on 50 /tarkastettava jaksotehtävä tai tentti. Puuttuvat seminaarit Mikäli opiskelija osallistuu seminaarijaksolle myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisen jälkeen, edellyttää se häneltä 3 % osallistumismaksua suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaismaksusta (= 564 v ). Tämä maksu sisältää myös jaksotehtävän tarkastuksen. Myöhästynyt lopputyö Mikäli opiskelija jättää lopputyönsä tarkastettavaksi myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua opiskelujen aloittamisesta, peritään häneltä tarkastusmaksu 7 % kulloinkin voimassaolevasta emba -ohjelman kokonaismaksusta (= v ). Lisäseminaarit Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintoja emba-ohjelmassaan enemmän kuin 93 op, se edellyttää lisämaksua, jonka määrä lasketaan seuraavasti: voimassaoleva koulutusohjelman hinta jaetaan 90:llä eli ohjelman opintopisteiden määrällä ja kerrotaan ylimääräisten seminaarien opintopistemäärällä. Lukuvuonna emba-ohjelman hinta on Ylimääräisen 3 opintopisteen seminaarijakson suorittaminen maksaa tällöin /90 op x 3 = 627. Ohjelman hinta Executive MBA -ohjelman hinta on Hinta sisältää seminaarit ja niihin liittyvät jaksotehtävien tarkastukset, tenttimisen sekä emba-lopputöiden ohjauksen ja arvioinnin, mikäli muuta ei ole seminaarikohtaisessa selosteessa erikseen ilmoitettu. emba-ohjelman laskutus (kun ohjelma aloitetaan syksyllä) jaksottuu kolmelle kalenterivuodelle: 25 % ohjelman aloitusvuotena, 50 % seuraavana vuonna kahdessa erässä ja loput 25 % ohjelman päätösvuotena. Lisäksi on huomioitava mahdollisiin matkoihin, majoitukseen ja oppimateriaaleihin liittyvät kulut. Näiden osuus on emba-ohjelmissa ohjelmasta ja osallistujan valinnoista riippuen Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa.

16 16 Johdon erikoistumisohjelmat Yleistä ohjelmasta Oulu Business Excellence -kokonaisuudessa on mahdollista suorittaa myös suppeampia ja lyhyempikestoisia (30 op, max. yksi vuosi) opintokokonaisuuksia seuraavista teema-alueista: Henkilöstöjohtaminen (Human Resource Management, HRM erik.) Laatujohtaminen (Management of Quality, MQ erik.) Teknologiajohtaminen (Management of Technology, MOT erik.) Markkinoinnin johtaminen (Management of Marketing, Mark. erik.) Johdon erikoistumisohjelmien rakenne: lähiopetusseminaarit ja niihin liittyvät kirjalliset jaksotehtävät (yht. 16,5 op), kirjallinen tentti (6 op) sekä ko. erikoistumisohjelman alalta tehtävä loppuraportti (7,5 op). Kuhunkin erikoistumisohjelmaan kuuluvien seminaarien tarkemmat kuvaukset ja toteutuspäivämäärät löytyvät tämän opinto-oppaan kohdasta Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (HRM erik.) Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Henkilöstön kehittäjänä toimiminen, 1,5 op Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Osaamisen johtaminen, 4,5 op Tentti (6 op): Tentti 6 Loppuraportti (7,5 op) Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (MQ erik.) Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op

17 17 Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut, 4,5 op Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Vapaavalintainen jakso, 3 op Tentti (6 op): Tentti 4 Loppuraportti (7,5 op) Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (MOT erik.) Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat (ent. Teknologiajohtaminen ja strategia), 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia), 3 op Tuotannon johtaminen (ent. Tuotantoteknologia), 4,5 op Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Tentti (6 op): Tentti 7 Loppuraportti (7,5 op) Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (Mark. erik.) Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (30 op) sisältää seuraavat seminaarijaksot: Seminaarit (16,5 op): Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi, 3 op Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Strateginen myynnin johtaminen, 3 op Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen, 4,5 op Tentti (6 op): Tentti 5 Loppuraportti (7,5 op) Johdon erikoistumisohjelmat ohjeita ja sääntöjä Opintojaksokohtaiset suoritteet Oman opinto-ohjelman mukaisiin seminaareihin on osallistuttava. Lähes jokaiseen 2-3-päiväiseen seminaariin liittyy jaksotehtävä, joka opiskelijoiden on palautettava määräajassa n koulutus- ja tutkimuspalvelut yksikön www-pohjaisen Optima oppimisympäristön kautta.

18 18 Nämä suoritteet on (ellei toisin sovita) palautettava noin kuukauden kuluessa seminaarijakson päättymisestä ja ne arvostellaan yliopistolla käytössä olevalla asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty jaksosuorite on täydennettävä annetun lisäajan kuluessa. Tentit Kuhunkin erikoistumisohjelmaan kuuluu yksi kirjallinen tentti. Tenttiminen on mahdollista määrättyinä tenttiaikoina, jotka on ilmoitettu tämän oppaan kohdassa Tenttiminen ja tenttikirjallisuus. Tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tentti alkaa klo 14 ja kestää neljä tuntia, jonka aikana opiskelija voi hyödyntää tenttikirjallisuutta sekä seminaarin aikana jaettuja oheismateriaaleja. Tentti arvioidaan yleisen yliopistollisen käytännön mukaisesti asteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty tenttisuoritus on uusittava. Kahden hylätyn tenttimiskerran jälkeen kyseinen tentti muuttuu opiskelijalle maksulliseksi, kuten jäljempänä kohdassa suorittamattomat tentit määritellään. Loppuraportti Jokaiseen erikoistumisohjelmaan liittyy n liuskan laajuinen loppuraportti, jolle Koulutusja tutkimuspalveluiden projektipäällikkö osoittaa ohjaajatarkastajan. Loppuraportti on soveltava, osallistujan omaa työtä ja organisaatiota tarkasteleva kirjoitelma, joka pohjautuu erikoistumisohjelman teemaan, siinä läpikäytyihin sisältöihin, teorioihin ja kirjallisuuteen. Se voi myös olla looginen kooste ja pidemmälle viety pohdinta ohjelman pakollisiin seminaareihin kuuluvista jaksotöistä. Tavoitteena on, että osallistuja soveltaa ohjelmassa oppimaansa oman työyhteisönsä käytännön toimintaan sekä esittää loppuraportissaan nämä sovelluskohteet ja omaa työyhteisöä koskevia parannusehdotuksia. Raportin laatimisprosessiin liittyy arviointikierros, jossa tarkastaja kommentoi loppuraportin käsikirjoitusta. Opiskelija huomioi saamansa palautteen ja tekee raporttiin tarkastajan mahdollisesti edellyttämät muutokset. Tämän jälkeen opiskelija palauttaa raportin tarkastajalle lopullista arvostelua varten. Opiskelija palauttaa laatimansa raportin tarkastajalle sovitussa ajassa. Jos raportti myöhästyy enemmän kuin kuukausi sovitusta palautusajasta, siitä voidaan määrätä opiskelijalle maksu, joka on määrältään raportin tarkastajalle maksettavan korvauksen suuruinen. Opintojen aikataulu ja myöhästyneet tai ylimääräiset opinnot Johdon erikoistumisohjelmien kesto on maksimissaan yksi vuosi ensimmäisestä seminaarista lukien. Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksissaan ohjeellisen opiskeluajan päättyessä sellaisia puutteita (seminaariläsnäolot, jaksotehtävät, tentit, lopputyö), jotka eivät johdu force majeur esteistä tai jos opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin koulutusohjelman mukaiset opinnot edellyttävät, astuvat seuraavat ohjeet voimaan: Mikäli puutteelliset suoritteet johtuvat pakottavista syistä (esim. sairastuminen), näistä ohjeista voidaan joustaa.

19 19 Puuttuvat seminaarit Mikäli puuttuvia seminaareja suoritetaan opiskelijan opiskeluohjelman päättymisen jälkeen, se edellyttää 5 % maksua (per seminaari) suoritusajankohdan ohjelman kokonaismaksusta (= 315 v ). Myöhästyneet jaksotehtävät Seminaarikohtaiset jaksosuoritteet on pääsääntöisesti tehtävä kuukauden kuluessa lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli jaksosuoritusta ei palauteta annetussa määräajassa, sen suorittaminen maksaa 2 % voimassa olevasta kurssimaksusta (= 126 v ). Hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanan korottaminen Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn jaksotehtävän tai tentin arvosanaa, siitä peritään maksu, joka on 50 /tarkastettava jaksotehtävä tai tentti. Suorittamattomat tentit Tenttiminen yhden vuoden opiskeluajan jälkeen edellyttää, että opiskelija suorittaa tentaattorimaksua 2 % suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (= 126 v ). Tenttikirjallisuus määritellään kulloinkin voimassa olevassa opinto-oppaassa. Myöhästynyt loppuraportti Erikoistumisohjelman opiskelijan on jätettävä loppuraporttinsa tarkastettavaksi ohjelman määritelmällisen kestoajan loppuun mennessä. Tätä myöhemmin tarkastettavista loppuraporteista peritään kertakorvauksena 5 % tarkastushetkellä voimassaolevasta ohjelman kokonaishinnasta. (= 315 v ) Ohjelman hinta Johdon erikoistumisohjelman (Henkilöstöjohtaminen, Laatujohtaminen, Teknologiajohtaminen tai Markkinoinnin johtaminen) hinta on 6.300, joka on 1/3 täysimääräisen emba-ohjelman hinnasta ( v ). Laskutus tapahtuu kahdessa erässä; 1. erä ohjelman aloittamisen yhteydessä ja 2. erä noin ohjelman puolivälissä. Hyvitys emba-opintoihin Erikoistumisohjelma luetaan täysimääräisesti hyväksi n emba-koulutusohjelmassa. Erikoistumisohjelman suoritetusta maksusta hyvitetään tällöin opiskelijalle 50 % edellyttäen, että opintoja jatketaan Executive MBA -ohjelmassa kohtuullisen ajan (n. viiden vuoden) sisällä erikoistumisohjelman päättymisestä. Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa.

20 20 JOKO-seminaarisarja Yleistä ohjelmasta JOKO-seminaarisarja rakentuu Oulu Business Excellence -kokonaisuuden eri lähiopetusseminaareista. Opiskelija valitsee ohjelmaansa 9 seminaaria, joista muodostuu henkilökohtainen kalenterivuoden mittainen koulutusohjelma. Ohjelma on suunnattu erityisesti esimiestasolle tai siihen valmentautuville henkilöille niin tuotannollisissa kuin asiantuntijayrityksissäkin. Ohjelma soveltuu erittäin hyvin myös pk-yrityssektorille. JOKO-seminaarisarjaan voi liittyä mukaan mihin vuodenaikaan tahansa. Opiskeluajaksi on rajattu yksi kalenterivuosi ensimmäisestä seminaarista lukien. Toisin kuin muissa Oulu Business Excellence -kokonaisuuteen liittyvissä koulutusohjelmissa JOKO-seminaarisarjaan ei sisälly tenttejä eikä kirjallisia töitä. JOKO seminaarisarjan maksetusta hinnasta hyvitetään opiskelijalle 50 %, mikäli opinnot embaohjelmassa aloitetaan kolmen vuoden sisällä JOKO-seminaarisarjan päättämisestä. JOKO -seminaarisarjaan valittavissa olevat seminaarit: 1. Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko 2. Johtaminen ja johtajana kehittyminen 3. Liiketoimintastrategiat 4. Osaamisen johtaminen (ent. Henkilöstön osaamisen kehittäminen oppiva organisaatio) 5. Strateginen myynnin johtaminen 6. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen 7. Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen 8. Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta 9. Rahoitus & investoinnit 10. Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut 11. Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot 12. Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat (ent. Teknologiajohtaminen ja startegia) 13. Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi 14. Yritysjuridiikka 15. Tuotekehityksen johtaminen (ent. Tuoteteknologia) 16. Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi 17. Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 18. Tuotannon johtaminen (ent. Tuotantoteknologia) 19. Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen 20. Liiketoiminta ja informaatioteknologia

21 21 JOKO-seminaarisarja ohjeita ja sääntöjä Opiskelijalla on oikeus osallistua Oulu Business Excellence -kokonaisuuden JOKO-seminaarisarjaan yhden vuoden ajan ensimmäisestä seminaarista lukien. Opiskeluajan umpeuduttua opiskelijalle kirjoitetaan todistus niistä seminaarijaksoista, joihin hän on osallistunut. Mikäli henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan valittu seminaari (tai useampikin) jää suorittamatta, opiskelija voi sopia sen korvaamisesta jollakin muulla Oulu Business Excellence -kokonaisuuden seminaarilla mainitun yhden vuoden puitteissa. Jos opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma jää edelleenkin vajaaksi (vähemmän kuin 9 seminaaria), on hänellä oikeus osallistua puuttuviin seminaareihin seuraavan yhden vuoden aikana maksamalla 50 % kunkin suoritettavan seminaarin laskennallisesta hinnasta (= 316 v ). Tätä seuraavista vuosista lähtien osallistujaa veloitetaan 100 % laskennallisesta hinnasta (= 623 v ). Laskennallisella hinnalla tarkoitetaan JOKO-seminaarisarjan kulloinkin voimassa olevaa hintaa jaettuna 9:llä eli opetussuunnitelmaan valittavien seminaarien lukumäärällä. Ohjelman hinta JOKO-seminaarisarjan hinta on v Ohjelman koulutusmateriaali- ja internaattikustannusten osuus on vähäinen. Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä. Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa.

22 22 Oulu Business Excellence lähiopetusjaksot v Seminaarit koostuvat monipuolisesti ja vaihdellen luennoista, asiantuntijoiden pitämistä alustuksista, keskusteluista, ryhmä- ja paritehtävistä ja ulkopuolisten vierailijoiden pitämistä seminaarin aihepiiriin liittyvistä esitelmistä ja asiakastapauksista (caset). Osaan jaksoista liittyy ennakkotehtävä, joka yleensä on seminaarin aihepiiriä käsittelevien artikkeleiden tai tekstien lukemista tai lyhyiden tekstien tuottamista. Lähes kaikkiin jaksoihin liittyy noin kuukauden kuluessa seminaarin jälkeen palautettava kirjallinen jaksotehtävä. Ilmoitettuihin seminaariaikoihin voi tulla muutoksia järjestäjästä riippumattomista syistä. 1. VUOSIKURSSI Ohjelman avaus- ja tutustumisjakso Sisältö: Avausjaksolla tutustutaan koulutusohjelmaan ja sen toteuttajiin, toisiin opiskelijoihin, Oulun yliopistoon sekä yliopiston kirjastoon. Päivän aikana käydään läpi koulutusohjelman yleisiä käytäntöjä ja työskentelytapoja ja perehdytään www-pohjaiseen Optima-oppimisympäristön opiskelun yhteydenpito- ja tukijärjestelmään, jonka kautta mm. toimitetaan valtaosa opiskelumateriaaleista. Suoritustapa: Tästä jaksosta ei anneta opintopisteitä, mutta siihen osallistuminen on tärkeää. Vastuukouluttaja: Projektipäällikkö ja koulutusassistentti Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Sisältö: Jakson aikana osallistujat tutustuvat yrityksen mikro- ja makrotalousympäristöön kansantalouden keskeisimpien teorioiden ja talouden tunnuslukujen kautta: opiskelijat perehtyvät maailman rahoituskriisien syihin ja seurauksiin, Euroopan yhteisvaluutan, alhaisen inflaation/deflaation ym. tekijöiden vaikutuksiin pienelle kansantaloudelle ja erityisesti Suomessa toimiville yrityksille. Jakson aikana luodaan myös käytännön tason katsaus maailman ja Suomen kansantalouden nykytilaan ja odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen. Jaksolla käydään läpi Tentti 1:n Economics for Business kirjan keskeisiä oppisisältöjä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Maria Kopsakangas-Savolainen Liiketoimintastrategiat, 4,5 op

23 23 Sisältö: Osallistujat perehtyvät strategiseen ajatteluun, liiketoimintastrategian kehittämisen ja strategisen muutoksen johtamisen prosesseihin, menetelmiin ja työvälineisiin sekä teoriassa että käytännössä. Strateginen ajattelu muodostaa Oulu Business Excellence -ohjelman kattavan viitekehyksen, johon myöhempien jaksojen sisällöt linkittyvät. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Petri Ahokangas Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op Sisältö: Jaksolla perehdytään laatujohtamisen filosofiaan, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen keskeisiin sisältöihin ja merkityksiin yrityksen kilpailukyvyn kannalta sekä riskienhallinnan peruskysymyksiin. Jakso antaa valmiuksia tunnistaa oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioihin liittyviä kehityskohteita. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjohtamiseen liittyvä jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: TkT Tauno Jokinen Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Sisältö: Opiskelijat perehtyvät kustannuslaskelmien hyödyntämiseen päätöksenteossa sekä pohtivat kustannushallinnan merkitystä yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden kehittämisessä. Jaksolla käsitellään kannattavuusnäkökulmasta myös asiakkaiden ja prosessien strategisia menestystekijöitä, kustannusten ja kannattavuuden mittaamista sekä näiden tietojen hyödyntämistä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Jukka Pellinen Rahoitus & investoinnit, 3 op Sisältö: Jakson tavoitteena on kehittää osallistujien talouden johtamis-, suunnittelu- ja valvontaosaamista, yrityksen taloudellisen informaation analysointikykyä sekä investointi- ja rahoitusstrategista osaamista. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttajat: Prof. Juha-Pekka Kallunki

24 24 Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Sisältö: Jaksolla asemoidaan markkinoinnin nykykäytäntöjä ja uusimpia ismejä markkinoinnin kenttään ja perehdytään markkinoinnin kehityshistoriaan, ydinkäsitteisiin sekä yritysverkostojen muodostumiseen ja johtamiseen, projekti- ja tuotemarkkinoinnin eroihin ja business-to-business -markkinoinnin erityispiirteisiin. Suoritustapa: Ennakkotehtävänä opiskelijat tutustuvat aihetta käsitteleviin kirjallisiin caseesimerkkeihin. Aktiivinen osallistuminen seminaarijaksolle. Kirjallinen jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Kimmo Alajoutsijärvi Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat, 4,5 op (ent. Teknologiajohtaminen ja strategia) Sisältö: Jakson aikana opiskelijat perehtyvät laajasti teknologian kehityksen muutokseen sekä globaalin innovaatioprosessin vaikutuksiin ja hyödyntämiseen organisaatiossa. Strategiaa, innovaatioverkostoja ja innovaatiotoiminnan organisointia tarkastellaan liikkeenjohdon näkökulmasta. Jaksolla käydään läpi teknologisen kilpailukyvyn tunnistaminen ja hallinta, innovaatiojohtaminen, sekä teknologiastrategian kehittäminen ja menetelmät. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: TkT Kari Leppälä Tuotekehityksen johtaminen, 3 op (ent. Tuoteteknologia) Sisältö: Jakso rakentuu tuotekehitystoiminnan ja sen johtamisen ympärille. Jaksolla tarkastellaan tuotekehityksen funktioita ja organisaatiota sekä käydään läpi tuotekehityksen menetelmiä eri aloilla. Sisältöön kuuluu myös yksittäisen tuotteen kehittäminen suhteessa platform-kehitykseen sekä T&K-toiminnan suhde tuotekehitykseen. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Harri Haapasalo Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Sisältö: Jaksolla opiskelijat perehtyvät strategiseen henkilöstöjohtamiseen (SHRM) organisaation toiminnan tuloksellisuuteen keskeisesti vaikuttavana tekijänä ja saavat konkreettisia välineitä oman organisaation henkilöstöjohtamisen arviointiin ja kehittämiseen.

25 25 Käsiteltäviä teemoja ovat henkilöstöjohtaminen osana liiketoiminnan kokonaisuutta, organisaatiotyypit ja niiden vaikutus henkilöstöjohtamiseen, henkilöstöjohtamisen toiminnan alueet ja HR - järjestelmät, strategisen johtamisen lähestymistavat sekä systeemiajattelu organisaation johtamisessa. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Sari Salojärvi Tuotannon johtaminen, 4,5 op (ent. Tuotantoteknologia) Sisältö: Opiskelijat syventyvät jakson aikana prosessiajattelun avulla tuotannon johtamiseen, tuotannon analysointi- ja kehittämismenetelmiin sekä itsenäiseen ongelmanratkaisuun tuotannon johtamisen tehtävissä. Jakso kattaa tuotannon analysoinnin ja kehittämisen, ohjattavuusanalyysin sekä tuotantojärjestelmän hallinnan modernit lähestymistavat, kuten agiliteetin, lean productionin, massaräätälöinnin ja joustavuuden. Suoritustapa: Ennakkotehtävä, osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Harri Haapasalo Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Sisältö: Jakso perehdyttää opiskelijat erilaisten organisaatiokulttuurien syntymiseen, niiden ilmenemismuotoihin, merkitykseen, arviointiin ja kehittämiseen. Jaksolla käsitellään myös liike-elämän etiikkaan ja organisaation maineenhallintaan ja verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. (mvs) Saku Mantere Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Sisältö: Jaksolla kehitetään ja laajennetaan osallistujien kykyä soveltaa informaatioteknologiaa liiketoimintaan. Jakson aikana käsitellään niin kuluttajamarkkinoinnin kuin yritysmarkkinoinnin erilaisia informaatio- ja kommunikaatioteknologiapohjaisia järjestelmiä. Tarkasteltavia asioita ovat mm. yritysten resurssienhallintajärjestelmät (ERP), asiakkuuksien hallintajärjestelmät (CRM), yritysten välisten toimintojen hallintaan soveltuvat ratkaisut (mm. SCM systems), erilaiset kuluttajakaupankäynnin ratkaisut ja mobiiliratkaisut sekä näiden erilaisten järjestelmien väliset suhteet ja niiden integroitavuus toisiinsa.

26 26 Suoritustapa: Ennakkotehtävä, osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: KTT Jari Salo Practising Strategic Thinking, 4,5 op Glasgow, toukokuu päiväinen jakso järjestetään Glasgow ssa Skotlannissa. Osallistujat vastaavat itse sekä matkajärjestelyistään että matka- ja internaattikuluistaan. Koulutusohjelman puitteissa annetaan ohjeita ja koordinoidaan opintomatkan järjestelyitä. Sisältö: Jaksolla työskennellään ryhmissä ja opitaan paikallisen skotlantilaisen yrityksen toimeksiannon avulla yrityksen strategiseen suunnitteluun, ideointiin ja ongelmien ratkaisuun liittyviä ratkaisumalleja sekä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia vieraskielisessä, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle. Osallistujille annetaan myös erillinen ryhmäkohtainen loppuarvio järjestäjäorganisaation toimesta. Vastuukouluttaja: Strathclyde Graduate School of Business, Scotland Henkilöstön kehittäjänä toimiminen, 1,5 op Sisältö: Jakson aikana opiskelijat perehtyvät henkilöstön kehittäjän työhön, sen tavoitteisiin, sisältöön, työssä tarvittavaan ja kehittyvään osaamiseen sekä jokapäiväisiin haasteisiin organisaatioympäristössä. Jaksolla tarkastellaan ja arvioidaan henkilöstön kehittäjän rooleja ja asiantuntijaasemaa. Suoritustapa: Ennakkotehtävänä opiskelijat tutustuvat aihetta käsitteleviin artikkeleihin, jonka avulla kukin osallistuja valmistautuu jaksoon pohtimalla omaa työtään ja käsitystään henkilöstön kehittämisestä sekä asemaansa suhteessa henkilöstön kehittämiseen. Osallistuminen seminaarijaksolle. Jaksoon ei liity erillistä jälkikäteen palautettavaa jaksotehtävää. Vastuukouluttaja: KM, MA in Advanced Organisational Consultation Terttu Malo

27 27 2. VUOSIKURSSI Oman johtamistyylin analyysi, 1,5 op Sisältö: Jaksolla tehdään osallistujan henkilökohtaisen johtamistavan arviointi 360-asteen menetelmällä. Menetelmään liittyy olennaisena osana opiskelijoiden omissa organisaatioissaan ennakkoon tekemät kyselyt ja saamat palautteet. Ohjelmaan liittyy myös konsultatiivinen osuus, jossa yhdessä asiantuntijan kanssa rakennetaan osallistujalle henkilökohtainen kehitysohjelma. Osiota suositellaan henkilöille, jotka eivät ole lähivuosien aikana osallistuneet minkään 360- asteen työkalun koulutukseen. Ohjelman hinnan (n. 550 ) laskuttaa ulkopuolinen asiantuntija erikseen emba kurssilaisilta. Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelmassa seminaari sisältyy ohjelman kokonaishintaan. Suoritustapa: Ennakkokyselyiden tekeminen sekä osallistuminen seminaarijaksolle. Jaksoon ei liity erillistä jälkikäteen palautettavaa jaksotehtävää. Vastuukouluttaja: Ulkopuolinen asiantuntija Johtaminen ja johtajana kehittyminen, 3 op Sisältö: Jaksolla perehdytään laajasti johtamisen problematiikkaan. Seminaarin aiheina ovat johtamisen uudet haasteet, henkilöstön hyvinvointi työyhteisössä, henkilökohtaiset ja yrityksen arvot, yhteiskunnalliset moraalikäsitykset ja niiden sidokset johtamiseen, globaalin etiikan problematiikka, arvojen konfliktit sekä johtajan moraalinen päätöksenteko. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Pauli Juuti Osaamisen johtaminen, 4,5 op (ent. Henkilöstön osaamisen kehittäminen - oppiva organisaatio) Sisältö: Jaksolla paneudutaan organisaation strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen, strategisten osaamisten määrittelyyn sekä niiden hallintaa tukevan organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Osaamisen kehittämistä, uudistamista ja vaalimista tarkastellaan koko organisaation kannalta sekä prosessien ja yksiköiden että tiimien ja yksilöiden näkökulmista. Jaksolla käsitellään esimiehen mahdollisuuksia ja keinoja toimia oman yksikkönsä kehittymisen tukijana. Esillä ovat mm. osaamiskartoitukset, osaamisen arviointi, kehityskeskustelut ja kannustava esimiesviestintä. Suoritustapa: Osallistuminen seminaarijaksolle sekä kirjallinen jaksotehtävä seminaarin jälkeen. Jaksotehtävä palautetaan noin kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä. Vastuukouluttaja: Prof. Riitta Viitala

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin! Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2002-2003

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2002-2003 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2002-2003 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPINTO - OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot