Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!"

Transkriptio

1 Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti Oulussa toteutettavia) koulutusohjelmia toteutamme tarvittaessa myös alueellisina sovelluksina, mikä vähentää huomattavasti opiskelijoiden matkapäiviä. Käymme mielellämme yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kertomassa Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelujen tuottamista koulutuspalveluista. Tämä opinto-opas löytyy myös internetistä osoitteessa: Yhteystietomme ovat oppaan lopussa. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset muutokset edelliseen oppaaseen nähden... 5 Oulu Business Excellence -kokonaisuus... 7 Yleistä johdon koulutusohjelmista...7 Executive MBA vs. Full Time MBA...9 Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen...10 Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit...11 Koulutusohjelmien rakenne...11 Peruutusehdot...11 Koulutusohjelmien ulkopuolisten osallistuminen seminaareihin...12 Executive MBA Executive Master of Business Administration Yleistä ohjelmasta...13 emba strateginen johtaminen (emba Strat.)...14 emba henkilöstöjohtaminen (emba HRM)...14 emba laatujohtaminen (emba MQ)...15 emba markkinoinnin johtaminen (emba Mark.)...16 emba teknologiajohtaminen (emba MOT)...17 Executive MBA ohjeita ja sääntöjä...18 Ohjelman hinta...21 Johdon erikoistumisohjelmat Yleistä ohjelmista...22 Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (HRM)...23 Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (MQ)...23 Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (Mark.)...23 Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (MOT)...23 Johdon erikoistumisohjelmat ohjeita ja sääntöjä...24 Erikoistumisohjelmien hinnat...25 JOKO-seminaarisarja Yleistä ohjelmasta...27 JOKO-seminaarisarjaan valittavissa olevat seminaarit...27 JOKO-seminaarisarja ohjeita ja sääntöjä...28 Ohjelman hinta...28 Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v Esseet / tenttikirjallisuus ja tenttiminen Kouluttajareferenssit Osallistujareferenssit Tilastotietoja emba-ohjelman opiskelijoista Yhteystiedot Tiivistelmä emba-suuntautumisvaihtoehdoista... 48

4

5 Keskeiset muutokset edelliseen oppaaseen nähden: 1. Syksyllä 2008 ja sen jälkeen aloittavat Executive MBA (lyh. emba) -ohjelmien opiskelijat eivät enää tee perinteisiä kirjatenttejä vaan ne korvataan kirjallisuusesseillä, jotka arvioidaan tohtoritasoisten asiantuntijoiden toimesta. 2. Keväällä 2008 tai aikaisemmin aloittaneet opiskelijat tenttivät kirjallisuutta vielä lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen heidänkin opinnoissaan sovelletaan esseekäytäntöä. 3. Johdon erikoistumisohjelmiin aiemmin sisältynyt kirjallinen tentti on poistettu ja loppuraportin laajuus supistettu 6 opintopisteeseen. Muutosten seurauksena erikoistumisohjelmien opintopistemäärät ja hinnat ovat laskeneet. 4. Valinnainen jakso Henkilöstön kehittäjänä toimiminen on poistettu. 5. Valinnainen jakso Oman johtamistyylin analyysi on poistettu. 6. Pakollinen jakso Johtaminen ja johtajana kehittyminen on laajennettu siten, että siihen kuuluu 2 kpl kahden päivän seminaareja. 7. Ulkomaan jakson kohde on muuttunut. 8. emba-lopputyön painoarvo on nostettu 20 opintopisteeseen (aikaisemmin 15 op). 9. Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta käynnistää syksyllä 2008 englanninkielisen Full Time MBA -ohjelman. Oppaaseen on lisätty kappale, jossa tätä ohjelmaa verrataan työn ohessa suoritettavaan Executive MBA -ohjelmaan. 5

6

7 Oulu Business Excellence -kokonaisuus Yleistä johdon koulutusohjelmista Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa niin yritysten kuin julkisorganisaatioiden johtajat ja muut esimiehet pohtimaan omaa liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan elinikäisen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Organisaatioiden toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus edellyttävät paitsi osaamisen päivittämistä, syventämistä ja laajentamista myös verkostoitumista yli toimialarajojen. Oulu Business Excellence -kokonaisuuden koulutusohjelmissa tarjoamme yrityksille ja yksilöille kehittämisen eväitä monille liike-elämän eri osa-alueille, mm. henkilökohtaisissa johtamistaidoissa, laskentatoimessa, laadunhallinnassa, strategisessa johtamisessa ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Olennaisen osan koulutuksesta ja oppimisesta muodostaa tiedon soveltaminen osallistujan omaan työympäristöön työkokemuksen ja aiemman koulutuksen mukaan. Koulutuskokonaisuuksissa tarjotaan näin valmiuksia liiketoimintaosaamisen kokonaisvaltaiseen ja käytännönläheiseen kehittämiseen teoriaosaamista unohtamatta. 7 Oulu Business Excellence OBE Erikoistumisopinnot n. 20 op, 1 v. Executive MBA 90 op, 2 v. JOKO-seminaarisarja 1 v. Suuntautumisvaihtoehdot: Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Markkinoinnin johtaminen Teknologiajohtaminen Hyväksytään täysimääräisesti osaksi embaa Suuntautumisvaihtoehdot: Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Markkinoinnin johtaminen Strateginen johtaminen Teknologiajohtaminen Sisältää 9 vapaasti valittavaa OBE-seminaaria Kuvio: Oulu Business Excellence -koulutusohjelmakokonaisuus.

8 Oulu Business Excellence 8 Oulu Business Excellence on kattava liikkeenjohdon koulutuskokonaisuus, johon kuuluu kolme koulutusohjelmaa (kts. ed. sivu): 1. Executive MBA, 90 op (5 suuntautumisvaihtoehtoa ) 2. Johdon erikoistumisohjelmat, 19,5 22,5 op (4 suuntautumisvaihtoehtoa) 3. JOKO-seminaarisarja (9 valinnaista seminaaria) Oulu Business Excellence -kokonaisuuden koulutusohjelmat tarjoavat eri toimialoille hyvin sovellettavissa olevia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen toteuttamisessa yhteistyökumppaneinamme toimivat monet sekä tieteen että liike-elämän asiantuntijat ja yritykset. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vahvaa akateemista osaamista ja käytännön näkemystä. Oulu Business Excellence -opintoja ei automaattisesti hyväksytä osaksi yliopistollista tutkintoihin johtavaa perus- tai jatkokoulutusta. Jokainen yliopiston tiedekunta päättää mahdollisesta hyväksi lukemisesta itsenäisesti hakijoiden yksilöllisten opintosuunnitelmien mukaan. Oulun yliopiston emba-ohjelma on korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunnan akkreditoima yliopistollinen liikkeenjohdon täydennyskoulutusohjelma.

9 Executive MBA vs. Full Time MBA Syksystä 2008 lähtien Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa Full Time MBA-ohjelman kokopäiväisenä opiskeluna. Työn ohessa suoritettavaan Executive MBA -ohjelmaan hakeutuvat henkilöt ovat toimineet työelämässä jo keskimäärin 10 vuotta ja asettuvat yritysten johto- päällikkö- tai vaativalle asiantuntijatasolle. Opiskelusta haetaan liiketaloudellisten valmiuksien kohentamisen lisäksi uutta virtaa nykyisten ja mahdollisesti myös tulevaisuuden vaativampien tehtävien hoitamiseen. Full Time MBA -opiskelijat ovat nuorempia ja etsivät englanninkielisessä ohjelmassa meritoitumista kansainvälisiin johdon tehtäviin. Jos haluaa enemmän tietoa Full Time MBA:sta, kannattaa hakeutua taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuille osoitteeseen: Toistaiseksi Suomen lainsäädäntö ei anna yliopistoille mahdollisuutta tuottaa maksullisia tutkintoja, minkä vuoksi kumpikaan em. koulutusohjelmista ei ole varsinainen tutkinto, vaikka työelämässä ne usein arvostetaan varsin korkealle. Merkittävimmät erot Executive MBA ja Full Time MBA -ohjelmien välillä ovat seuraavat: 9 Koulutuksen järjestäjä Executive MBA Full Time MBA Koulutus- ja tutkimuspalvelut Taloustieteiden tiedekunta Ohjelman pituus 2 3 vuotta 2 vuotta Ohjelman laajuus 90 opintopistettä 120 opintopistettä Opetuskieli Suomi Englanti Ohjelman luonne Opiskelu työn ohessa Täyspäiväinen opiskelu Opiskelijoiden ikä keskim v v. Opiskelijoiden kansallisuus Suomi Ulkomaalaisia ja suomalaisia Ohjelman hinta Nykyisin mietin organisaationi strategiaprosesseihin vaihtoehtoja ja toisaalta aja elen omaa johtamiskäytäntöäni uudesta näkökulmasta. emba-ohjelman palautetta v valmistuneelta

10 Oulu Business Excellence 10 Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen Executive MBA:n osallistujien opinto-ohjelma rakennetaan Oulu Business Excellence -kokonaisuuden seminaarijaksoista, joista osa on suuntautumisvaihtoehdosta riippuen pakollisia ja osa valinnaisia. Jokaiseen seminaariin liittyy kirjallinen jaksotehtävä, joka on suunniteltu tukemaan sekä koulutuksen tavoitteita että kunkin opiskelijan oman organisaation kehittämistarpeita. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat koulutuksen aikana kirjallisuusesseitä sekä laajahkon emba-lopputyön, jonka ohjaajana toimii tohtoritasoinen asiantuntija. Executive MBA -ohjelmaan liittyvä ulkomaan seminaarijakso on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille pakollinen ja opiskelijat vastaavat sen osalta omista matka- ja internaattikuluistaan. Johdon erikoistumisohjelmien opinnot koostuvat tarkoin määritellyistä, aihealueen mukaisista lähiopetusseminaareista, niihin liittyvien jaksotehtävien tekemisestä sekä loppuraportin kirjoittamisesta. JOKO-seminaarisarjassa osallistujat ovat mukana vuoden ajan enintään 9 lähiseminaarissa, jotka he voivat itse valita Oulu Business Excellence -kokonaisuuteen kuuluvista seminaareista. Ohjelmaan ei sisälly jaksotehtäviä eikä loppuraportin tekemistä. Seminaarijaksot järjestetään pääosin Oulun yliopiston tiloissa. Opintosuoritukset mitataan opintopisteinä Opintopiste (op) on Euroopan unionissa sisäisesti luotu ja käyttöönotettu standardi opiskelun mittaamiseen ja tämän mukaan opiskelijan täysipäiväinen työvuosi on 60 opintopistettä tai tuntia työtä. Yhden opintopisteen katsotaan siis vastaavan n. 27 tunnin työpanosta. Tällaiset määrittelyt ovat kuitenkin aina ohjeellisia. Todellisuudessa esim. kirjallisten suoritteiden valmisteluun kuluva aika vaihtelee suuresti osallistujien koulutustaustan ja kokemuksen mukaan. Oulu Business Excellence -kokonaisuudessa eri koulutusohjelmien suorittaminen työn ohessa kestää ohjelmasta riippuen 1 2 vuotta. Esim. emba-ohjelmassa ohjeellinen suoritusaika on 2 vuotta, mutta osallistujalle annetaan (ilman lisämaksua) aikaa 3 vuotta suorittaa ohjelma. Tähän mennessä yksi opiskelija on suoriutunut Oulun yliopiston emba -ohjelmasta 13 kuukaudessa.

11 Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit Kaikkiin Oulu Business Excellence -kokonaisuuden koulutusohjelmiin hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake, joka löytyy internetistä osoitteesta: Executive MBA-ohjelmaan hakemuksen lähettäneet henkilöt haastatellaan, jonka jälkeen tehdään päätös ohjelmaan hyväksymisestä. emba-ohjelmaan voi hakea mukaan ympäri vuoden, mutta vakiintuneen käytännön mukaisesti valtaosa opiskelijoista aloittaa opintonsa syyskuussa. Valintakriteerit emba-ohjelmaan ovat vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä 4 5 vuoden kokemus johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä. Hakijalta edellytetään lisäksi riittävää englannin kielen taitoa, koska ohjelmaan kuuluu englanninkielistä kirjallisuutta ja ulkomaan opintojakso on jokaiselle opiskelijalle pakollinen. Johdon erikoistumisohjelmien valintakriteerit ovat muuten samat kuin emba-ohjelmassa, mutta työkokemuksen laadulle ja määrälle ei aseteta yhtä kovia vaatimuksia eikä henkilökohtaisia haastatteluja hakuvaiheessa tehdä. JOKO-seminaarisarjaan ei liity kirjallisia töitä, tenttejä eikä ulkomailla toteutettavia koulutusjaksoja ja siihen voi myös hakeutua mukaan hieman edellä mainittua vaatimattomammin lähtökohdin. Koulutusohjelmien rakenne Executive MBA -ohjelmien ohjeellinen kesto on kaksi vuotta ja kokonaislaajuus op. Ohjelmien rakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaareja jaksotöineen, kolme kirjallisuusesseetä sekä kirjallinen lopputyö. emba-ohjelmassa on valittavissa 5 eri suuntautumisvaihtoehtoa. Johdon erikoistumisohjelmien kesto on noin yksi vuosi ja niiden laajuus vaihtelee 19,5 22,5 op. Valittavissa on 4 eri ohjelmaa, joiden kunkin rakenteeseen kuuluu 4 5 seminaaria jaksotöineen sekä kirjallinen loppuraportti. Erikoistumisohjelmien opintopisteet luetaan hyväksi, mikäli osallistuja liittyy myöhemmin mukaan emba-ohjelmaan. JOKO-seminaarisarja rakennetaan opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan yhkeksästä Oulu Business Excellence - seminaarista, joihin on osallistuttava yhden vuoden kuluessa aloitusseminaarista lukien. 11

12 Oulu Business Excellence 12 Peruutusehdot Jos Oulu Business Excellence -kokonaisuuden eri ohjelmiin osallistumisen peruuttaminen tapahtuu viimeistään kaksi viikkoa ennen ohjelman aloituspäivää, ei kurssimaksua opiskelijalta peritä. Jos peruuttaminen tapahtuu kuukauden kuluessa ohjelman aloituspäivästä, peritään (tai palautetaan, mikäli maksuerä on ehditty suorittaa) kurssimaksun 1. erästä 50 %. Myöhemmin kuin yksi kuukausi opiskelun aloittamispäivän jälkeen tehdyt peruutukset eivät oikeuta jo maksettujen kurssimaksujen palautukseen. Opiskelupaikka voidaan Oulu Business Excellence -projektijohdon ja hakijan edustaman organisaation yhteisellä päätöksellä ilman lisäkustannuksia siirtää myös toiselle hakukriteerit täyttävälle henkilölle hakijan organisaatiossa. Ulkomaan jaksoon osallistuvalta alumnilta peritään hinta, joka määritellään tapauskohtaisesti. Lisäksi alumnit vastaavat itse muiden osallistujien tavoin matka- ja internaattikuluistaan. Muut ohjelmien ulkopuoliset osallistujat Ulkopuolisia osallistujia voidaan ottaa seminaareihin mukaan projektipäällikön suostumuksella, mikäli tilat ja seminaarin luonne antavat siihen mahdollisuuden. Lukuvuonna ohjelmien ulkopuolisen osallistujan veloitus per seminaaripäivä on 330. Ulkomaan jaksoille otettavista ulkopuolisista osallistujista neuvotellaan erikseen ja korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutusohjelmien ulkopuolisten osallistuminen seminaareihin Alumnit Executive MBA -ohjelman suorittaneet (emba-alumnit) voivat tietojensa päivittämiseksi osallistua seminaareihin ilmoittautumalla koulutusassistentille vähintään 2 viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Lukuvuonna alumnihinta on 200 per seminaaripäivä.

13 Executive MBA Executive Master of Business Administration Yleistä ohjelmasta Executive MBA -koulutusohjelma eri suuntautumisvaihtoehtoineen on suunnattu organisaatioiden toiminnan kehittämisestä ja tuloksesta vastaaville henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kohdata ja hallita toimintaympäristön muutoksen tuomia uusia haasteita. Ohjelman tavoitteena on antaa osallistujille osaamista ja apuvälineitä organisaatioiden toiminnan laaja-alaiseen strategiseen kehittämiseen. Oulun yliopiston emba-ohjelma on akkreditoitu. Akkreditointi on laatusertifikaatti, jonka myöntää korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunta tekemänsä selvityksen jälkeen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Executive MBA -ohjelmalle on myönnetty akkreditointi vuosina 2002 ja 2006 ja se on näin hyväksytty asetuksen (464/1998) 14:ssä määriteltyyn erikoistumisopintojen rekisteriin. Oulun yliopiston emba-ohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat henkilöstöjohtaminen, laatujohtaminen, markkinoinnin johtaminen, strateginen johtaminen tai teknologiajohtaminen. Ohjelman laajuus on kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa vähintään 90 op (max. 93 op). emba-opintojen perusrakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaareja, niihin liittyviä kirjallisia jaksotehtäviä, kolme kirjallisuusesseetä sekä embalopputyö. Kirjalliset työt arvioidaan yliopistollisten kriteerien mukaan. Pakollisten seminaarien lisäksi opiskelija valitsee kussakin suuntautumisvaihtoehdossa valinnaisia seminaareja siten, että kolmesta kirjallisuusesseestä kertyvän 18 opintopisteen ja lopputyöstä kertyvän 20 opintopisteen lisäksi opintojen yhteismääräksi tulee opintopistettä. Valinnaisten ja pakollisten seminaarien määrät vaihtelevat eri suuntautumisvaihtoehdoissa. emba-ohjelma on mitoitettu suoritettavaksi 2 vuodessa oman työn ohessa, mutta tarvittaessa opiskelija voi täydentää opintojaan vielä kolmantena vuonna ilman lisäkustannuksia. Tarkemmat seminaarikuvaukset löytyvät tämän oppaan kohdasta: Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v

14 Oulu Business Excellence 14 Seuraavaksi esitellään emba-ohjelmien eri suuntautumisvaihtoehtojen yksityiskohtainen rakenne. Executive MBA Strateginen johtaminen (emba Strat.) 90 op Strategisen johtamisen (Strategic Management, Strat.) emba-ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä ja/tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan ja strategioiden kehittämisessä. Pakolliset seminaarit (36 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Rahoitus & investoinnit, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Valinnaiset seminaarit (16 19 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä strategisesta teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Henkilöstöjohtaminen (emba HRM) 90 op Henkilöstöjohtamisen (Human Resource Management) emba-ohjelma on suunnattu yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Pakolliset seminaarit (40,5 op) Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op

15 Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Osaamisen johtaminen, 4,5 op Valinnaiset seminaarit (11,5 14,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation henkilöstöjohtamisen kehittämiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Laatujohtaminen (emba MQ) 90 op Laatujohtamisen (Management of Quality, MQ) emba-ohjelma on suunnattu erityisesti organisaatioiden laadusta ja laatujärjestelmistä vastaaville päälliköille ja johtajille. Pakolliset seminaarit (43,5 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut, 4,5 op Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, 3 op. 15

16 Oulu Business Excellence 16 Valinnaiset seminaarit (8,5 11,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation laatujohtamiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Markkinoinnin johtaminen (emba Mark.) 90 op Markkinoinnin johtamisen (Management of Marketing, Mark.) emba-ohjelma on suunnattu organisaatioiden markkinoinnista vastaaville päälliköille ja johtajille tavoitteena lisätä markkinoinnin ja verkostojen strategisen merkityksen ymmärrystä ja hyödyntämistä liiketoiminnassa. Pakolliset seminaarit (40,5 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Strateginen myynnin johtaminen, 3 op Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen, 4,5 op Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi, 3 op Valinnaiset seminaarit (11,5 14,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä markkinoinnin teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa.

17 Executive MBA Teknologiajohtaminen (emba MOT) 90 op Teknologiajohtamisen (Management of Technology, MOT) emba-ohjelman tavoite on syventää teknologiavastuussa olevien päälliköiden ja johtajien osaamista erityisesti teknologioiden innovoimiseen, kehittämiseen ja prosessien johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Pakolliset seminaarit (43,5 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Tuotannon johtaminen, 4,5 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Johtajana kehittyminen 1, 3 op Johtajana kehittyminen 2, 3 op Valinnaiset seminaarit (8,5 11,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaarien tarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään erillisen ohjauksen pohjalta opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation teknologioiden tai teknologiastrategioiden kehittämiseen ja/tai johtamiseen liittyvästä aiheesta tohtoritasoisen tutorin valvonnassa. 17

18 Oulu Business Excellence 18 Executive MBA ohjeita ja sääntöjä Executive MBA-ohjelmissa opiskelijoiden etenemistä seurataan tarkkailemalla seminaareihin osallistumista, kirjallisuusesseiden tekemistä, opintojaksokohtaisia suoritteita sekä lopputyön etenemistä. Seminaareihin osallistuminen Opiskelijan osallistuu opinto-ohjelmansa mukaisiin seminaareihin. Osallistuminen on tärkeää, koska emba-koulutuksessa jokainen osallistuja on velvollinen tuomaan henkilökohtaisen panoksensa oppimistilanteeseen oman kokemuksensa ja osaamisensa kautta. Jaksotehtävien tekeminen Kuhunkin seminaariin liittyy jaksotehtävä, joka opiskelijan on palautettava määräajassa www-pohjaisen Optima-oppimisympäristön kautta. Jaksotehtävä on (ellei toisin sovita) palautettava noin kuukauden kuluessa seminaarijakson päättymisestä ja se arvostellaan yliopiston asteikolla 1 5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty jaksosuorite on täydennettävä annetun lisäajan kuluessa. Jaksotehtävän arvosana näkyy koulutuksen jälkeen annettavassa todistuksessa. Kirjallisuusesseet Osallistujille jaetaan koulutuksen aikana keskeistä johtamiseen ja liiketaloustieteisiin liittyvää kirjallisuutta (joka sisältyy kurssihintaan). Esseitä kirjoitetaan koulutuksen aikana kolme kappaletta ja niiden laatiminen ohjeistetaan erikseen koulutuksen alkuvaiheessa. Esseet arvioidaan yleisen yliopistollisen käytännön mukaisesti asteikolla 1 5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Jos essee hylätään, se on uusittava. Jos essee hylätään kahdesti, sen tarkastaminen tulee maksulliseksi. Esseistä saadut arvosanat näkyvät emba-todistuksessa. emba-lopputyö Lopputyö on 20 opintopisteen laajuinen kirjallinen työ ja se tehdään soveltaen yleisiä akateemisia opinnäytetöiden vaatimuksia. Työn ohjeellinen laajuus on liuskaa. Lopputyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä oman organisaationsa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän ja tieteellis-teoreettista ajattelua vaativan ongelman itsenäiseen käsittelyyn ja raportointiin. Työn tekemistä ja edistymistä ohjaa tutor, jonka nimeää koulutuksen järjestäjä. Tutoreina toimivilta henkilöiltä edellytetään pääsääntöisesti tohtoritason

19 tutkintoa. Opiskelija saa lopputyöstään sekä lomakkeeseen pohjautuvan että vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin asteikolla 1 5. Lopputyön arvosana näkyy emba-todistuksessa. Lopputyön tekemisen eri vaiheissa osallistuja soveltaa ohjelman aikana läpikäytyjä teorioita, oppeja ja ajatuksia. Aiheen tulee olla osallistujan oman organisaation kehittämistä edistävä ja siten sovellettavissa ja hyödynnettävissä yrityksen käytännön toimintaan. Lopputyön tulee olla sekä sisällöllisesti että esitystavaltaan looginen kokonaisuus. Työn voi teknisesti toteuttaa sangen vapaasti, kunhan se on toteutukseltaan johdonmukainen eli valitusta esitystavasta pidetään kiinni. Esimerkiksi lopputyön lähdeviitteet voi esittää millä tahansa yleisesti hyväksytyllä tavalla, mutta kuitenkin vain yhdellä tavalla samassa työssä. Lopputyön tekemistä ohjeistetaan opintojen kuluessa. Yksi kappale kutakin valmistunutta lopputyötä säilytetään koulutuksen järjestäjän toimesta. Jos työ sisältää yrityksen kannalta salassa pidettävää aineistoa, se voidaan merkitä salaiseksi 2 5 vuoden ajaksi. Jokainen järjestävän organisaation palveluksessa oleva sekä töiden ohjaamiseen osallistunut henkilö on vaitiolovelvollinen lopputöihin liittyvien tietojen osalta eikä töitä esitetä julkisesti. Opintojen aikataulu ja myöhästyneet tai ylimääräiset opinnot Executive MBA -ohjelman opetussuunnitelman mukainen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ohjelman vähimmäislaajuus on 90 opintopistettä ja opiskelijalla on oikeus suorittaa enintään 93 op ilman lisämaksua. Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksissaan ohjeellisen opiskeluajan päättyessä sellaisia puutteita (poissaolot seminaareista, puuttuvat jaksotehtävät, esseet tai lopputyö), jotka eivät johdu pakottavista esteistä tai jos opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin koulutusohjelman mukaiset opinnot edellyttävät, astuvat seuraavat ohjeet voimaan: Puuttuvat jaksotehtävät Seminaarikohtaiset jaksosuoritteet on pääsääntöisesti tehtävä kuukauden kuluessa lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli jaksosuoritusta ei palauteta määräajassa, sen suorittaminen siirtyy seuraavan vastaavan seminaarin toteuttamisen yhteyteen, yleensä noin yhdellä vuodella eteenpäin. Mikäli jaksotehtävän palautus tapahtuu myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisesta, edellyttää se opiskelijalta 1 % maksua voimassaolevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (198 v ). 19 Mikäli puutteelliset suoritteet johtuvat pakottavista syistä (esim. sairastuminen), näistä ohjeista voidaan joustaa.

20 Oulu Business Excellence 20 Suorittamattomat esseet Executive MBA -ohjelmaan kuuluu kolme kirjallista esseetä, jotka palautetaan tarkastettavaksi erikseen annettavan aikataulun mukaisesti. Esseet on suoritettava hyväksytysti ennen kuin opiskelijalle osoitetaan lopputyön ohjaaja. Esseiden, kuten muidenkin emba-ohjelman suoritteiden tekeminen muuttuu maksulliseksi, kun opiskelun aloittamisesta on kulunut kolme vuotta. Esseen arvioiminen tätä myöhemmin maksaa opiskelijalle 1,5 % suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (297 v ). Hyväksytyn jaksotehtävän tai esseen arvosanan korottaminen Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn jaksotehtävän tai esseen arvosanaa, siitä peritään maksu, joka on 50 per tarkastettava jaksotehtävä ja 100 per tarkastettava essee. Puuttuvat seminaarit Mikäli opiskelija osallistuu seminaarijaksolle myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisen jälkeen, edellyttää se häneltä 2 % osallistumismaksua suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaismaksusta (396 v ). Tämä maksu sisältää jaksotehtävän tarkastuksen. Myöhästynyt lopputyö Mikäli opiskelija jättää lopputyönsä tarkastettavaksi myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua opiskelujen aloittamisesta, peritään häneltä tarkastusmaksu 6 % kulloinkin voimassaolevasta embaohjelman kokonaismaksusta (1 188 v ). Lisäseminaarit Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintoja emba-ohjelmassa enemmän kuin 93 op, se edellyttää lisämaksua, joka lasketaan seuraavasti: Voimassaoleva koulutusohjelman hinta jaetaan 90:llä eli ohjelman opintopisteiden määrällä ja kerrotaan ylimääräisten seminaarien opintopistemäärällä. Lukuvuonna emba-ohjelman hinta on Ylimääräisen 3 opintopisteen seminaarijakson suorittaminen maksaisi näin /90 op x 3 = 660. Omaa oppimistani tukivat parhaiten pienet pari- ja ryhmätyöt, tenteistä ja jaksotehtävistä kummunneet käytäväkeskustelut. emba-ohjelman palautetta v valmistuneelta

21 Ohjelman hinta Executive MBA -ohjelman hinta on lukuvuonna Hinta sisältää seminaarit ja niihin liittyvien jaksotehtävien tarkastuksen, esseiden tarkastuksen sekä emba-lopputöiden ohjauksen ja arvioinnin. Tämän lisäksi on varauduttava matkoihin ja majoitukseen liittyviin kuluihin, jotka ovat n emba-ohjelman laskutus (jos ohjelma aloitetaan syksyllä) jaksottuu kolmelle kalenterivuodelle: 25 % ohjelman aloitusvuotena, 50 % seuraavana vuonna kahdessa erässä ja loput 25 % ohjelman päätösvuotena. Kun ohjelma aloitetaan muina aikoina, laskutusajat sovitaan erikseen. Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa. 21

22 Oulu Business Excellence Johdon erikoistumisohjelmat 22 Yleistä ohjelmista Oulu Business Excellence -kokonaisuudessa on mahdollista suorittaa lyhyempikestoisia opintokokonaisuuksia seuraavista teemoista: Henkilöstöjohtaminen 21 op (Human Resource Management, HRM) Laatujohtaminen 19,5 op (Management of Quality, MQ) Markkinoinnin johtaminen 21 op (Management of Marketing, Mark.) Teknologiajohtaminen 22,5 op (Management of Technology, MOT) Erikoistumisohjelmien rakenne Jokainen johdon erikoistumisohjelma sisältää 4 5 lähiopetusseminaaria ja kuhunkin seminaariin liittyvän kirjallisen jaksotehtävän (13,5 16,5 op). Lisäksi kyseisen erikoistumisohjelman alalta laaditaan loppuraportti (6 op). Erikoistumisohjelman opintopisteet luetaan hyväksi, jos opiskelija myöhemmin päättää suorittaa koko Executive MBA -ohjelman. Johdon erikoistumisohjelmiin kuuluvien seminaarien tarkemmat kuvaukset ja toteutuspäivämäärät löytyvät opinto-oppaan kohdasta Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin! Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti

Lisätiedot

Opinto-opas 1.7.2007 30.6.2008

Opinto-opas 1.7.2007 30.6.2008 Opinto-opas 1.7.2007 30.6.2008 2 Aluksi: Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Oppaassa mainittujen

Lisätiedot

Aluksi. Annamme mielellämme lisätietoja ohjelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystietomme ovat tämän oppaan sivulla 34.

Aluksi. Annamme mielellämme lisätietoja ohjelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystietomme ovat tämän oppaan sivulla 34. Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence -koulutusohjelmistamme, niiden sisällöistä, tavoitteista ja toteuttamistavoista. Oppaassa on ensimmäistä kertaa siirrytty

Lisätiedot

Aluksi. Englannin kielellä toteutettavan n. 1 vuoden kestoisen Full Time MBA:n tiedot löytyvät internetistä osoitteessa:

Aluksi. Englannin kielellä toteutettavan n. 1 vuoden kestoisen Full Time MBA:n tiedot löytyvät internetistä osoitteessa: 1.7.2012 30.6.2013 Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulun yliopiston Executive Education kokonaisuuden työn ohessa opiskeltavista koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista.

Lisätiedot

PromePro Professional

PromePro Professional PromePro Professional Opinto-opas 2012 20.9.2011 KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 KOHDERYHMÄ JA KOKEMUSVAATIMUKSET... 3 PROJEKTITYÖ... 4 SUORITUSVAATIMUKSET JA TODISTUS... 4 TOTEUTTAMISEHDOT...

Lisätiedot

Management of Technology O U L U N Y L I O P I S TO - K O U L U T U S - J A T U T K I M U S PA LV E L U T

Management of Technology O U L U N Y L I O P I S TO - K O U L U T U S - J A T U T K I M U S PA LV E L U T Management of Technology O U L U N Y L I O P I S TO - K O U L U T U S - J A T U T K I M U S PA LV E L U T Ohjelman läpikäynyt henkilö kykenee analysoimaan yrityksen teknologisiin ratkaisuihin liittyviä

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

JOKA Johtajana kasvaminen

JOKA Johtajana kasvaminen JOKA Johtajana kasvaminen Kehity johtajana JOKA - Johtajana kasvaminen antaa osallistujille uusinta tietoa ja näkemystä organisaatioiden johtamisesta muuttavissa toimintaympäristöissä. Ohjelma kehittää

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP

CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP 25 vuotta osaamisen kehittämistä CONTROLLERIN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP KOHTI YRITYSTALOUDEN ASIANTUNTIJUUTTA Business Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin suorittaminen Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin tavoitteena: Kehittää syvällinen ymmärrys ja analyyttisiä kehikkoja brändien strategisesta roolista liiketoiminnassa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

PromePro Professional. Opinto-opas 2010

PromePro Professional. Opinto-opas 2010 PromePro Professional Opinto-opas 2010 14.10.2009 2 (6) TAVOITTEET, AIKATAULU JA KOULUTTAJAT PromePro Professional -koulutusohjelma alkaa tiistaina 13.4.2010 ja loppuu perjantaina 30.11.2010. Opetuskielenä

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot