Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!"

Transkriptio

1 Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti Oulussa toteutettavia) koulutusohjelmia toteutamme tarvittaessa myös alueellisina sovelluksina, mikä vähentää huomattavasti opiskelijoiden matkapäiviä. Käymme mielellämme yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kertomassa Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelujen tuottamista koulutuspalveluista. Tämä opinto-opas löytyy myös internetistä osoitteessa: Yhteystietomme ovat oppaan lopussa. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset muutokset edelliseen oppaaseen nähden... 5 Oulu Business Excellence -kokonaisuus... 7 Yleistä johdon koulutusohjelmista...7 Executive MBA vs. Full Time MBA...9 Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen...10 Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit...11 Koulutusohjelmien rakenne...11 Peruutusehdot...11 Koulutusohjelmien ulkopuolisten osallistuminen seminaareihin...12 Executive MBA Executive Master of Business Administration Yleistä ohjelmasta...13 emba strateginen johtaminen (emba Strat.)...14 emba henkilöstöjohtaminen (emba HRM)...14 emba laatujohtaminen (emba MQ)...15 emba markkinoinnin johtaminen (emba Mark.)...16 emba teknologiajohtaminen (emba MOT)...17 Executive MBA ohjeita ja sääntöjä...18 Ohjelman hinta...21 Johdon erikoistumisohjelmat Yleistä ohjelmista...22 Henkilöstöjohtamisen erikoistumisohjelma (HRM)...23 Laatujohtamisen erikoistumisohjelma (MQ)...23 Markkinoinnin johtamisen erikoistumisohjelma (Mark.)...23 Teknologiajohtamisen erikoistumisohjelma (MOT)...23 Johdon erikoistumisohjelmat ohjeita ja sääntöjä...24 Erikoistumisohjelmien hinnat...25 JOKO-seminaarisarja Yleistä ohjelmasta...27 JOKO-seminaarisarjaan valittavissa olevat seminaarit...27 JOKO-seminaarisarja ohjeita ja sääntöjä...28 Ohjelman hinta...28 Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v Esseet / tenttikirjallisuus ja tenttiminen Kouluttajareferenssit Osallistujareferenssit Tilastotietoja emba-ohjelman opiskelijoista Yhteystiedot Tiivistelmä emba-suuntautumisvaihtoehdoista... 48

4

5 Keskeiset muutokset edelliseen oppaaseen nähden: 1. Syksyllä 2008 ja sen jälkeen aloittavat Executive MBA (lyh. emba) -ohjelmien opiskelijat eivät enää tee perinteisiä kirjatenttejä vaan ne korvataan kirjallisuusesseillä, jotka arvioidaan tohtoritasoisten asiantuntijoiden toimesta. 2. Keväällä 2008 tai aikaisemmin aloittaneet opiskelijat tenttivät kirjallisuutta vielä lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen heidänkin opinnoissaan sovelletaan esseekäytäntöä. 3. Johdon erikoistumisohjelmiin aiemmin sisältynyt kirjallinen tentti on poistettu ja loppuraportin laajuus supistettu 6 opintopisteeseen. Muutosten seurauksena erikoistumisohjelmien opintopistemäärät ja hinnat ovat laskeneet. 4. Valinnainen jakso Henkilöstön kehittäjänä toimiminen on poistettu. 5. Valinnainen jakso Oman johtamistyylin analyysi on poistettu. 6. Pakollinen jakso Johtaminen ja johtajana kehittyminen on laajennettu siten, että siihen kuuluu 2 kpl kahden päivän seminaareja. 7. Ulkomaan jakson kohde on muuttunut. 8. emba-lopputyön painoarvo on nostettu 20 opintopisteeseen (aikaisemmin 15 op). 9. Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta käynnistää syksyllä 2008 englanninkielisen Full Time MBA -ohjelman. Oppaaseen on lisätty kappale, jossa tätä ohjelmaa verrataan työn ohessa suoritettavaan Executive MBA -ohjelmaan. 5

6

7 Oulu Business Excellence -kokonaisuus Yleistä johdon koulutusohjelmista Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa niin yritysten kuin julkisorganisaatioiden johtajat ja muut esimiehet pohtimaan omaa liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan elinikäisen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Organisaatioiden toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus edellyttävät paitsi osaamisen päivittämistä, syventämistä ja laajentamista myös verkostoitumista yli toimialarajojen. Oulu Business Excellence -kokonaisuuden koulutusohjelmissa tarjoamme yrityksille ja yksilöille kehittämisen eväitä monille liike-elämän eri osa-alueille, mm. henkilökohtaisissa johtamistaidoissa, laskentatoimessa, laadunhallinnassa, strategisessa johtamisessa ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Olennaisen osan koulutuksesta ja oppimisesta muodostaa tiedon soveltaminen osallistujan omaan työympäristöön työkokemuksen ja aiemman koulutuksen mukaan. Koulutuskokonaisuuksissa tarjotaan näin valmiuksia liiketoimintaosaamisen kokonaisvaltaiseen ja käytännönläheiseen kehittämiseen teoriaosaamista unohtamatta. 7 Oulu Business Excellence OBE Erikoistumisopinnot n. 20 op, 1 v. Executive MBA 90 op, 2 v. JOKO-seminaarisarja 1 v. Suuntautumisvaihtoehdot: Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Markkinoinnin johtaminen Teknologiajohtaminen Hyväksytään täysimääräisesti osaksi embaa Suuntautumisvaihtoehdot: Henkilöstöjohtaminen Laatujohtaminen Markkinoinnin johtaminen Strateginen johtaminen Teknologiajohtaminen Sisältää 9 vapaasti valittavaa OBE-seminaaria Kuvio: Oulu Business Excellence -koulutusohjelmakokonaisuus.

8 Oulu Business Excellence 8 Oulu Business Excellence on kattava liikkeenjohdon koulutuskokonaisuus, johon kuuluu kolme koulutusohjelmaa (kts. ed. sivu): 1. Executive MBA, 90 op (5 suuntautumisvaihtoehtoa ) 2. Johdon erikoistumisohjelmat, 19,5 22,5 op (4 suuntautumisvaihtoehtoa) 3. JOKO-seminaarisarja (9 valinnaista seminaaria) Oulu Business Excellence -kokonaisuuden koulutusohjelmat tarjoavat eri toimialoille hyvin sovellettavissa olevia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen toteuttamisessa yhteistyökumppaneinamme toimivat monet sekä tieteen että liike-elämän asiantuntijat ja yritykset. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vahvaa akateemista osaamista ja käytännön näkemystä. Oulu Business Excellence -opintoja ei automaattisesti hyväksytä osaksi yliopistollista tutkintoihin johtavaa perus- tai jatkokoulutusta. Jokainen yliopiston tiedekunta päättää mahdollisesta hyväksi lukemisesta itsenäisesti hakijoiden yksilöllisten opintosuunnitelmien mukaan. Oulun yliopiston emba-ohjelma on korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunnan akkreditoima yliopistollinen liikkeenjohdon täydennyskoulutusohjelma.

9 Executive MBA vs. Full Time MBA Syksystä 2008 lähtien Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa Full Time MBA-ohjelman kokopäiväisenä opiskeluna. Työn ohessa suoritettavaan Executive MBA -ohjelmaan hakeutuvat henkilöt ovat toimineet työelämässä jo keskimäärin 10 vuotta ja asettuvat yritysten johto- päällikkö- tai vaativalle asiantuntijatasolle. Opiskelusta haetaan liiketaloudellisten valmiuksien kohentamisen lisäksi uutta virtaa nykyisten ja mahdollisesti myös tulevaisuuden vaativampien tehtävien hoitamiseen. Full Time MBA -opiskelijat ovat nuorempia ja etsivät englanninkielisessä ohjelmassa meritoitumista kansainvälisiin johdon tehtäviin. Jos haluaa enemmän tietoa Full Time MBA:sta, kannattaa hakeutua taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuille osoitteeseen: Toistaiseksi Suomen lainsäädäntö ei anna yliopistoille mahdollisuutta tuottaa maksullisia tutkintoja, minkä vuoksi kumpikaan em. koulutusohjelmista ei ole varsinainen tutkinto, vaikka työelämässä ne usein arvostetaan varsin korkealle. Merkittävimmät erot Executive MBA ja Full Time MBA -ohjelmien välillä ovat seuraavat: 9 Koulutuksen järjestäjä Executive MBA Full Time MBA Koulutus- ja tutkimuspalvelut Taloustieteiden tiedekunta Ohjelman pituus 2 3 vuotta 2 vuotta Ohjelman laajuus 90 opintopistettä 120 opintopistettä Opetuskieli Suomi Englanti Ohjelman luonne Opiskelu työn ohessa Täyspäiväinen opiskelu Opiskelijoiden ikä keskim v v. Opiskelijoiden kansallisuus Suomi Ulkomaalaisia ja suomalaisia Ohjelman hinta Nykyisin mietin organisaationi strategiaprosesseihin vaihtoehtoja ja toisaalta aja elen omaa johtamiskäytäntöäni uudesta näkökulmasta. emba-ohjelman palautetta v valmistuneelta

10 Oulu Business Excellence 10 Koulutuskokonaisuuksien suorittaminen Executive MBA:n osallistujien opinto-ohjelma rakennetaan Oulu Business Excellence -kokonaisuuden seminaarijaksoista, joista osa on suuntautumisvaihtoehdosta riippuen pakollisia ja osa valinnaisia. Jokaiseen seminaariin liittyy kirjallinen jaksotehtävä, joka on suunniteltu tukemaan sekä koulutuksen tavoitteita että kunkin opiskelijan oman organisaation kehittämistarpeita. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat koulutuksen aikana kirjallisuusesseitä sekä laajahkon emba-lopputyön, jonka ohjaajana toimii tohtoritasoinen asiantuntija. Executive MBA -ohjelmaan liittyvä ulkomaan seminaarijakso on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille pakollinen ja opiskelijat vastaavat sen osalta omista matka- ja internaattikuluistaan. Johdon erikoistumisohjelmien opinnot koostuvat tarkoin määritellyistä, aihealueen mukaisista lähiopetusseminaareista, niihin liittyvien jaksotehtävien tekemisestä sekä loppuraportin kirjoittamisesta. JOKO-seminaarisarjassa osallistujat ovat mukana vuoden ajan enintään 9 lähiseminaarissa, jotka he voivat itse valita Oulu Business Excellence -kokonaisuuteen kuuluvista seminaareista. Ohjelmaan ei sisälly jaksotehtäviä eikä loppuraportin tekemistä. Seminaarijaksot järjestetään pääosin Oulun yliopiston tiloissa. Opintosuoritukset mitataan opintopisteinä Opintopiste (op) on Euroopan unionissa sisäisesti luotu ja käyttöönotettu standardi opiskelun mittaamiseen ja tämän mukaan opiskelijan täysipäiväinen työvuosi on 60 opintopistettä tai tuntia työtä. Yhden opintopisteen katsotaan siis vastaavan n. 27 tunnin työpanosta. Tällaiset määrittelyt ovat kuitenkin aina ohjeellisia. Todellisuudessa esim. kirjallisten suoritteiden valmisteluun kuluva aika vaihtelee suuresti osallistujien koulutustaustan ja kokemuksen mukaan. Oulu Business Excellence -kokonaisuudessa eri koulutusohjelmien suorittaminen työn ohessa kestää ohjelmasta riippuen 1 2 vuotta. Esim. emba-ohjelmassa ohjeellinen suoritusaika on 2 vuotta, mutta osallistujalle annetaan (ilman lisämaksua) aikaa 3 vuotta suorittaa ohjelma. Tähän mennessä yksi opiskelija on suoriutunut Oulun yliopiston emba -ohjelmasta 13 kuukaudessa.

11 Ohjelmiin hakeutuminen ja valintakriteerit Kaikkiin Oulu Business Excellence -kokonaisuuden koulutusohjelmiin hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake, joka löytyy internetistä osoitteesta: Executive MBA-ohjelmaan hakemuksen lähettäneet henkilöt haastatellaan, jonka jälkeen tehdään päätös ohjelmaan hyväksymisestä. emba-ohjelmaan voi hakea mukaan ympäri vuoden, mutta vakiintuneen käytännön mukaisesti valtaosa opiskelijoista aloittaa opintonsa syyskuussa. Valintakriteerit emba-ohjelmaan ovat vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä 4 5 vuoden kokemus johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä. Hakijalta edellytetään lisäksi riittävää englannin kielen taitoa, koska ohjelmaan kuuluu englanninkielistä kirjallisuutta ja ulkomaan opintojakso on jokaiselle opiskelijalle pakollinen. Johdon erikoistumisohjelmien valintakriteerit ovat muuten samat kuin emba-ohjelmassa, mutta työkokemuksen laadulle ja määrälle ei aseteta yhtä kovia vaatimuksia eikä henkilökohtaisia haastatteluja hakuvaiheessa tehdä. JOKO-seminaarisarjaan ei liity kirjallisia töitä, tenttejä eikä ulkomailla toteutettavia koulutusjaksoja ja siihen voi myös hakeutua mukaan hieman edellä mainittua vaatimattomammin lähtökohdin. Koulutusohjelmien rakenne Executive MBA -ohjelmien ohjeellinen kesto on kaksi vuotta ja kokonaislaajuus op. Ohjelmien rakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaareja jaksotöineen, kolme kirjallisuusesseetä sekä kirjallinen lopputyö. emba-ohjelmassa on valittavissa 5 eri suuntautumisvaihtoehtoa. Johdon erikoistumisohjelmien kesto on noin yksi vuosi ja niiden laajuus vaihtelee 19,5 22,5 op. Valittavissa on 4 eri ohjelmaa, joiden kunkin rakenteeseen kuuluu 4 5 seminaaria jaksotöineen sekä kirjallinen loppuraportti. Erikoistumisohjelmien opintopisteet luetaan hyväksi, mikäli osallistuja liittyy myöhemmin mukaan emba-ohjelmaan. JOKO-seminaarisarja rakennetaan opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan yhkeksästä Oulu Business Excellence - seminaarista, joihin on osallistuttava yhden vuoden kuluessa aloitusseminaarista lukien. 11

12 Oulu Business Excellence 12 Peruutusehdot Jos Oulu Business Excellence -kokonaisuuden eri ohjelmiin osallistumisen peruuttaminen tapahtuu viimeistään kaksi viikkoa ennen ohjelman aloituspäivää, ei kurssimaksua opiskelijalta peritä. Jos peruuttaminen tapahtuu kuukauden kuluessa ohjelman aloituspäivästä, peritään (tai palautetaan, mikäli maksuerä on ehditty suorittaa) kurssimaksun 1. erästä 50 %. Myöhemmin kuin yksi kuukausi opiskelun aloittamispäivän jälkeen tehdyt peruutukset eivät oikeuta jo maksettujen kurssimaksujen palautukseen. Opiskelupaikka voidaan Oulu Business Excellence -projektijohdon ja hakijan edustaman organisaation yhteisellä päätöksellä ilman lisäkustannuksia siirtää myös toiselle hakukriteerit täyttävälle henkilölle hakijan organisaatiossa. Ulkomaan jaksoon osallistuvalta alumnilta peritään hinta, joka määritellään tapauskohtaisesti. Lisäksi alumnit vastaavat itse muiden osallistujien tavoin matka- ja internaattikuluistaan. Muut ohjelmien ulkopuoliset osallistujat Ulkopuolisia osallistujia voidaan ottaa seminaareihin mukaan projektipäällikön suostumuksella, mikäli tilat ja seminaarin luonne antavat siihen mahdollisuuden. Lukuvuonna ohjelmien ulkopuolisen osallistujan veloitus per seminaaripäivä on 330. Ulkomaan jaksoille otettavista ulkopuolisista osallistujista neuvotellaan erikseen ja korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutusohjelmien ulkopuolisten osallistuminen seminaareihin Alumnit Executive MBA -ohjelman suorittaneet (emba-alumnit) voivat tietojensa päivittämiseksi osallistua seminaareihin ilmoittautumalla koulutusassistentille vähintään 2 viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Lukuvuonna alumnihinta on 200 per seminaaripäivä.

13 Executive MBA Executive Master of Business Administration Yleistä ohjelmasta Executive MBA -koulutusohjelma eri suuntautumisvaihtoehtoineen on suunnattu organisaatioiden toiminnan kehittämisestä ja tuloksesta vastaaville henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kohdata ja hallita toimintaympäristön muutoksen tuomia uusia haasteita. Ohjelman tavoitteena on antaa osallistujille osaamista ja apuvälineitä organisaatioiden toiminnan laaja-alaiseen strategiseen kehittämiseen. Oulun yliopiston emba-ohjelma on akkreditoitu. Akkreditointi on laatusertifikaatti, jonka myöntää korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunta tekemänsä selvityksen jälkeen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Executive MBA -ohjelmalle on myönnetty akkreditointi vuosina 2002 ja 2006 ja se on näin hyväksytty asetuksen (464/1998) 14:ssä määriteltyyn erikoistumisopintojen rekisteriin. Oulun yliopiston emba-ohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat henkilöstöjohtaminen, laatujohtaminen, markkinoinnin johtaminen, strateginen johtaminen tai teknologiajohtaminen. Ohjelman laajuus on kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa vähintään 90 op (max. 93 op). emba-opintojen perusrakenteeseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia seminaareja, niihin liittyviä kirjallisia jaksotehtäviä, kolme kirjallisuusesseetä sekä embalopputyö. Kirjalliset työt arvioidaan yliopistollisten kriteerien mukaan. Pakollisten seminaarien lisäksi opiskelija valitsee kussakin suuntautumisvaihtoehdossa valinnaisia seminaareja siten, että kolmesta kirjallisuusesseestä kertyvän 18 opintopisteen ja lopputyöstä kertyvän 20 opintopisteen lisäksi opintojen yhteismääräksi tulee opintopistettä. Valinnaisten ja pakollisten seminaarien määrät vaihtelevat eri suuntautumisvaihtoehdoissa. emba-ohjelma on mitoitettu suoritettavaksi 2 vuodessa oman työn ohessa, mutta tarvittaessa opiskelija voi täydentää opintojaan vielä kolmantena vuonna ilman lisäkustannuksia. Tarkemmat seminaarikuvaukset löytyvät tämän oppaan kohdasta: Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v

14 Oulu Business Excellence 14 Seuraavaksi esitellään emba-ohjelmien eri suuntautumisvaihtoehtojen yksityiskohtainen rakenne. Executive MBA Strateginen johtaminen (emba Strat.) 90 op Strategisen johtamisen (Strategic Management, Strat.) emba-ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä ja/tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan ja strategioiden kehittämisessä. Pakolliset seminaarit (36 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Rahoitus & investoinnit, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Valinnaiset seminaarit (16 19 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä strategisesta teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Henkilöstöjohtaminen (emba HRM) 90 op Henkilöstöjohtamisen (Human Resource Management) emba-ohjelma on suunnattu yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Pakolliset seminaarit (40,5 op) Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op

15 Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Osaamisen johtaminen, 4,5 op Valinnaiset seminaarit (11,5 14,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation henkilöstöjohtamisen kehittämiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Laatujohtaminen (emba MQ) 90 op Laatujohtamisen (Management of Quality, MQ) emba-ohjelma on suunnattu erityisesti organisaatioiden laadusta ja laatujärjestelmistä vastaaville päälliköille ja johtajille. Pakolliset seminaarit (43,5 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, 3 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Laadun jatkuva parantaminen ja laatutyökalut, 4,5 op Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, 3 op. 15

16 Oulu Business Excellence 16 Valinnaiset seminaarit (8,5 11,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation laatujohtamiseen liittyvästä teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa. Executive MBA Markkinoinnin johtaminen (emba Mark.) 90 op Markkinoinnin johtamisen (Management of Marketing, Mark.) emba-ohjelma on suunnattu organisaatioiden markkinoinnista vastaaville päälliköille ja johtajille tavoitteena lisätä markkinoinnin ja verkostojen strategisen merkityksen ymmärrystä ja hyödyntämistä liiketoiminnassa. Pakolliset seminaarit (40,5 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Johtajana kehittyminen I, 3 op Johtajana kehittyminen II, 3 op Strateginen myynnin johtaminen, 3 op Kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen, 4,5 op Palvelujen markkinointi ja kuluttajamarkkinointi, 3 op Valinnaiset seminaarit (11,5 14,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaaritarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä markkinoinnin teemasta tohtoritasoisen ohjaajan valvonnassa.

17 Executive MBA Teknologiajohtaminen (emba MOT) 90 op Teknologiajohtamisen (Management of Technology, MOT) emba-ohjelman tavoite on syventää teknologiavastuussa olevien päälliköiden ja johtajien osaamista erityisesti teknologioiden innovoimiseen, kehittämiseen ja prosessien johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Pakolliset seminaarit (43,5 op): Liiketoimintaympäristö ja taloudellinen päätöksenteko, 4,5 op Liiketoimintastrategiat, 4,5 op Kustannuslaskenta ja kannattavuuden hallinta, 3 op Markkinoinnin johtaminen ja asiakassuhdeverkostot, 4,5 op Teknologiajohtaminen ja innovaatiostrategiat, 4,5 op Tuotekehityksen johtaminen, 3 op Tuotannon johtaminen, 4,5 op Ulkomaan opintojakso, 4,5 op Liiketoiminta ja informaatioteknologia, 4,5 op Johtajana kehittyminen 1, 3 op Johtajana kehittyminen 2, 3 op Valinnaiset seminaarit (8,5 11,5 op) Valitaan oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden pohjalta muusta Oulu Business Excellence -seminaarien tarjonnasta. Esseet (3 kpl, yht. 18 op) Tehdään jaettavasta kirjallisuudesta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lopputyö (20 op) Tehdään erillisen ohjauksen pohjalta opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation teknologioiden tai teknologiastrategioiden kehittämiseen ja/tai johtamiseen liittyvästä aiheesta tohtoritasoisen tutorin valvonnassa. 17

18 Oulu Business Excellence 18 Executive MBA ohjeita ja sääntöjä Executive MBA-ohjelmissa opiskelijoiden etenemistä seurataan tarkkailemalla seminaareihin osallistumista, kirjallisuusesseiden tekemistä, opintojaksokohtaisia suoritteita sekä lopputyön etenemistä. Seminaareihin osallistuminen Opiskelijan osallistuu opinto-ohjelmansa mukaisiin seminaareihin. Osallistuminen on tärkeää, koska emba-koulutuksessa jokainen osallistuja on velvollinen tuomaan henkilökohtaisen panoksensa oppimistilanteeseen oman kokemuksensa ja osaamisensa kautta. Jaksotehtävien tekeminen Kuhunkin seminaariin liittyy jaksotehtävä, joka opiskelijan on palautettava määräajassa www-pohjaisen Optima-oppimisympäristön kautta. Jaksotehtävä on (ellei toisin sovita) palautettava noin kuukauden kuluessa seminaarijakson päättymisestä ja se arvostellaan yliopiston asteikolla 1 5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hylätty jaksosuorite on täydennettävä annetun lisäajan kuluessa. Jaksotehtävän arvosana näkyy koulutuksen jälkeen annettavassa todistuksessa. Kirjallisuusesseet Osallistujille jaetaan koulutuksen aikana keskeistä johtamiseen ja liiketaloustieteisiin liittyvää kirjallisuutta (joka sisältyy kurssihintaan). Esseitä kirjoitetaan koulutuksen aikana kolme kappaletta ja niiden laatiminen ohjeistetaan erikseen koulutuksen alkuvaiheessa. Esseet arvioidaan yleisen yliopistollisen käytännön mukaisesti asteikolla 1 5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Jos essee hylätään, se on uusittava. Jos essee hylätään kahdesti, sen tarkastaminen tulee maksulliseksi. Esseistä saadut arvosanat näkyvät emba-todistuksessa. emba-lopputyö Lopputyö on 20 opintopisteen laajuinen kirjallinen työ ja se tehdään soveltaen yleisiä akateemisia opinnäytetöiden vaatimuksia. Työn ohjeellinen laajuus on liuskaa. Lopputyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä oman organisaationsa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän ja tieteellis-teoreettista ajattelua vaativan ongelman itsenäiseen käsittelyyn ja raportointiin. Työn tekemistä ja edistymistä ohjaa tutor, jonka nimeää koulutuksen järjestäjä. Tutoreina toimivilta henkilöiltä edellytetään pääsääntöisesti tohtoritason

19 tutkintoa. Opiskelija saa lopputyöstään sekä lomakkeeseen pohjautuvan että vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin asteikolla 1 5. Lopputyön arvosana näkyy emba-todistuksessa. Lopputyön tekemisen eri vaiheissa osallistuja soveltaa ohjelman aikana läpikäytyjä teorioita, oppeja ja ajatuksia. Aiheen tulee olla osallistujan oman organisaation kehittämistä edistävä ja siten sovellettavissa ja hyödynnettävissä yrityksen käytännön toimintaan. Lopputyön tulee olla sekä sisällöllisesti että esitystavaltaan looginen kokonaisuus. Työn voi teknisesti toteuttaa sangen vapaasti, kunhan se on toteutukseltaan johdonmukainen eli valitusta esitystavasta pidetään kiinni. Esimerkiksi lopputyön lähdeviitteet voi esittää millä tahansa yleisesti hyväksytyllä tavalla, mutta kuitenkin vain yhdellä tavalla samassa työssä. Lopputyön tekemistä ohjeistetaan opintojen kuluessa. Yksi kappale kutakin valmistunutta lopputyötä säilytetään koulutuksen järjestäjän toimesta. Jos työ sisältää yrityksen kannalta salassa pidettävää aineistoa, se voidaan merkitä salaiseksi 2 5 vuoden ajaksi. Jokainen järjestävän organisaation palveluksessa oleva sekä töiden ohjaamiseen osallistunut henkilö on vaitiolovelvollinen lopputöihin liittyvien tietojen osalta eikä töitä esitetä julkisesti. Opintojen aikataulu ja myöhästyneet tai ylimääräiset opinnot Executive MBA -ohjelman opetussuunnitelman mukainen suoritusaika on kaksi lukuvuotta. Ohjelman vähimmäislaajuus on 90 opintopistettä ja opiskelijalla on oikeus suorittaa enintään 93 op ilman lisämaksua. Mikäli opiskelijalla on opintosuorituksissaan ohjeellisen opiskeluajan päättyessä sellaisia puutteita (poissaolot seminaareista, puuttuvat jaksotehtävät, esseet tai lopputyö), jotka eivät johdu pakottavista esteistä tai jos opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin koulutusohjelman mukaiset opinnot edellyttävät, astuvat seuraavat ohjeet voimaan: Puuttuvat jaksotehtävät Seminaarikohtaiset jaksosuoritteet on pääsääntöisesti tehtävä kuukauden kuluessa lähiopetusjakson päättymisestä. Mikäli jaksosuoritusta ei palauteta määräajassa, sen suorittaminen siirtyy seuraavan vastaavan seminaarin toteuttamisen yhteyteen, yleensä noin yhdellä vuodella eteenpäin. Mikäli jaksotehtävän palautus tapahtuu myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisesta, edellyttää se opiskelijalta 1 % maksua voimassaolevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (198 v ). 19 Mikäli puutteelliset suoritteet johtuvat pakottavista syistä (esim. sairastuminen), näistä ohjeista voidaan joustaa.

20 Oulu Business Excellence 20 Suorittamattomat esseet Executive MBA -ohjelmaan kuuluu kolme kirjallista esseetä, jotka palautetaan tarkastettavaksi erikseen annettavan aikataulun mukaisesti. Esseet on suoritettava hyväksytysti ennen kuin opiskelijalle osoitetaan lopputyön ohjaaja. Esseiden, kuten muidenkin emba-ohjelman suoritteiden tekeminen muuttuu maksulliseksi, kun opiskelun aloittamisesta on kulunut kolme vuotta. Esseen arvioiminen tätä myöhemmin maksaa opiskelijalle 1,5 % suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaishinnasta (297 v ). Hyväksytyn jaksotehtävän tai esseen arvosanan korottaminen Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn jaksotehtävän tai esseen arvosanaa, siitä peritään maksu, joka on 50 per tarkastettava jaksotehtävä ja 100 per tarkastettava essee. Puuttuvat seminaarit Mikäli opiskelija osallistuu seminaarijaksolle myöhemmin kuin kolme vuotta opiskelun aloittamisen jälkeen, edellyttää se häneltä 2 % osallistumismaksua suorittamisajankohtana voimassa olevasta emba-ohjelman kokonaismaksusta (396 v ). Tämä maksu sisältää jaksotehtävän tarkastuksen. Myöhästynyt lopputyö Mikäli opiskelija jättää lopputyönsä tarkastettavaksi myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua opiskelujen aloittamisesta, peritään häneltä tarkastusmaksu 6 % kulloinkin voimassaolevasta embaohjelman kokonaismaksusta (1 188 v ). Lisäseminaarit Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintoja emba-ohjelmassa enemmän kuin 93 op, se edellyttää lisämaksua, joka lasketaan seuraavasti: Voimassaoleva koulutusohjelman hinta jaetaan 90:llä eli ohjelman opintopisteiden määrällä ja kerrotaan ylimääräisten seminaarien opintopistemäärällä. Lukuvuonna emba-ohjelman hinta on Ylimääräisen 3 opintopisteen seminaarijakson suorittaminen maksaisi näin /90 op x 3 = 660. Omaa oppimistani tukivat parhaiten pienet pari- ja ryhmätyöt, tenteistä ja jaksotehtävistä kummunneet käytäväkeskustelut. emba-ohjelman palautetta v valmistuneelta

21 Ohjelman hinta Executive MBA -ohjelman hinta on lukuvuonna Hinta sisältää seminaarit ja niihin liittyvien jaksotehtävien tarkastuksen, esseiden tarkastuksen sekä emba-lopputöiden ohjauksen ja arvioinnin. Tämän lisäksi on varauduttava matkoihin ja majoitukseen liittyviin kuluihin, jotka ovat n emba-ohjelman laskutus (jos ohjelma aloitetaan syksyllä) jaksottuu kolmelle kalenterivuodelle: 25 % ohjelman aloitusvuotena, 50 % seuraavana vuonna kahdessa erässä ja loput 25 % ohjelman päätösvuotena. Kun ohjelma aloitetaan muina aikoina, laskutusajat sovitaan erikseen. Koulutusmaksut ja verotus Opiskelijat, jotka maksavat koulutuksensa itse, voivat ilmoittaa koulutusmaksut tulonhankintamenoina vähennettäviksi verotuksessaan, mikäli koulutus katsotaan opiskelijan nykyisten työtehtävien takia tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Asiasta voi myös pyytää verottajalta etukäteen lausunnon, mikäli haluaa varmuuden omaan tilanteeseensa. 21

22 Oulu Business Excellence Johdon erikoistumisohjelmat 22 Yleistä ohjelmista Oulu Business Excellence -kokonaisuudessa on mahdollista suorittaa lyhyempikestoisia opintokokonaisuuksia seuraavista teemoista: Henkilöstöjohtaminen 21 op (Human Resource Management, HRM) Laatujohtaminen 19,5 op (Management of Quality, MQ) Markkinoinnin johtaminen 21 op (Management of Marketing, Mark.) Teknologiajohtaminen 22,5 op (Management of Technology, MOT) Erikoistumisohjelmien rakenne Jokainen johdon erikoistumisohjelma sisältää 4 5 lähiopetusseminaaria ja kuhunkin seminaariin liittyvän kirjallisen jaksotehtävän (13,5 16,5 op). Lisäksi kyseisen erikoistumisohjelman alalta laaditaan loppuraportti (6 op). Erikoistumisohjelman opintopisteet luetaan hyväksi, jos opiskelija myöhemmin päättää suorittaa koko Executive MBA -ohjelman. Johdon erikoistumisohjelmiin kuuluvien seminaarien tarkemmat kuvaukset ja toteutuspäivämäärät löytyvät opinto-oppaan kohdasta Oulu Business Excellence -lähiopetusjaksot v

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot