NEro-toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEro-toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Raha-automaattiyhdistys ehdottaa MLL Hyvinkään NEro-hankkeelle kolmen vuoden rahoitusta Jakoehdotus vuodelle 2013 on eur, kun yhdistyksen hakemus oli eur. Yhdistys on saanut Zonta-naisilta lahjoituksena eur NEro-hanketta varten. Tässä toimintasuunnitelmassa määritellään hankkeen tavoitteet, eteneminen sekä vastuunjako. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen tavoite on vahvistaa lapsen voimavaroja perheen ero- ja kriisitilanteissa. Hankkeessa kehitetään NEro-malli. NEro-mallilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa ennaltaehkäisevää, toiminnallisiin menetelmiin, taiteisiin ja lapsen kuulemiseen perustuvaa toimintatapaa, jolla 4-6 -vuotias lapsi kohdataan ja häntä tuetaan hänen perheensä ero- tai muun kriisitilanteen yhteydessä. Sillä tuetaan lapsen perusturvallisuutta, sen kokemisen vahvistumista ja tunne-elämän eheytymistä ja kehitystä sekä ennaltaehkäistään hyvinvointia uhkaavia ongelmia. Malli luodaan lasta kuunnellen. Lapsen vanhemmat ovat osa toimintaa. Kiintymyssuhdetta vahvistettaessa vanhempien pitää ymmärtää lapsen tunteita ja kokemuksia. Lapsi voi saada apua vain, jos hänen vanhempansa ovat sitoutuneet asiaan. Vanhempia ohjataan käyttämään matalan kynnyksen mallia myös kotona. Osana hanketta kehitetään NEro-koulutus ja sen tueksi käsikirja ja / tai muu materiaali ohjaajille. Lapsille ja vanhemmille luodaan omaa materiaalia. Hankkeessa tuotetaan samalla tietoa kansalliseen käyttöön. Tavoitteet ovat: 1. Lapsen perusturvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen perheen ero- ja kriisitilanteessa, 2. Vanhempien tukeminen lastensa tukemisessa perheen ero- ja kriisitilanteessa, 3. Lapsen kanssa toimivien tahojen osaamisen kehittäminen lapsen tukemisessa perheen ero- ja kriisitilanteessa, 4. Mallin kehittäminen lasten, perheiden ja ohjaajien väliseen yhteistyöhön varhaiskasvatusikäisten lasten tukemisessa perheiden ero- ja kriisitilanteissa ja 5. Mallin juurruttaminen käyttöön. HANKKEEN ETENEMINEN Ensimmäisenä hankkeelle palkataan tarvittava henkilöstö ja luodaan työn tekemiselle puitteet. Hankkeelle vuokrataan mahdollisuuksien heti maaliskuun alusta alkaen tila. Tilan käyttö ja tarpeet: toimisto, työskentelypisteet kolmelle neuvottelutila NEro-hankkeelle 1

2 lapsiryhmän ohjaamiseen sopiva kohtaamispaikka etävanhemmalle ja lapsille pieni keittiötila ja wc Tarvittavat hankinnat tehdään heti. Hankinnat: laitteistot o kaksi kannettavaa tai pöytäkonetta, yksi miniläppäri o videotykki ja tarvittaessa valkokangas o Windows-käyttöjärjestelmä, Office-paketti o hyvä tulostin o kaksi puhelinta kalusteet o toimistokalusteet kahta tai kolmea työpistettä varten o neuvottelupöytä tuoleineen o sohva o muutama nojatuoli mikro, kahvinkeitin, jääkaappi käyntikortit kolmelle lehtitilaukset > HANKETYÖNTEKIJÖIDEN TULEE LUKEA LEHDET PÄIVITTÄIN o Aamuposti o Helsingin Sanomat o tarpeen mukaan ammattilehdet, kirjallisuus > hanke vastaa toimistotarvikkeet tarvittavat astiat tekstiilit siivoustarvikkeet Lisäksi vuoden 2013 aikana hankitaan: kalusteet lapsille toimintavälineet lapsille kirjallisuus lapsille Hankkeen toimitilan siivous joko ostetaan tai mahdollisuuksien mukaan palkataan työllistämistuella osaaikainen työntekijän siivoamaan tarpeen mukaan. Hankkeelle luodaan alusta alkaen yhtenäinen ilme. Tätä varten hankkeelle suunnitellaan oma logo. Logon suunnittelu ostetaan. Sen tulee olla yhteensopiva yhdistyksen ja RAY:n logojen kanssa ja siinä voisi ilmetä hankkeen taustoja ja tavoitteita. Logo painetaan käyntikorteille ja sitä käytetään hankkeen kaikessa viestinnässä. Hankkeen kotisivut toimivat MLL Hyvinkään yhdistyksen kotisivujen alla. 2

3 Vuosi 2013 Mallinnus aloitetaan o työtapojen, menetelmien ja materiaalien kehittäminen o sopivan arviointitavan etsiminen ja kehittäminen o pilottiryhmien ohjaaminen (hankkeen työntekijät ohjaavat) hankkeen arvioinnin kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyöverkoston vahvistaminen o mm. pilottipaikkojen hankkiminen esim. MLL:n ja YVPL:n eri yhdistykset viestintäsuunnitelman tarkennus (päivitetään koko hankkeen ajan) Mallin juurtumiseen kiinnitetään huomiota hankkeen alusta asti Ohjataan ainakin yksi vertaisryhmä eronneiden vanhempien aikuisille lapsille, EVA-ryhmä. Ryhmästä saadaan ideoita ja näkemystä NEro-malliin. Ryhmäläiset saavat samalla vertaistukea. kansallinen hankefoorumi Vuosi 2014 kehitetään ja otetaan käyttöön NEro-ohjaajakoulutus sekä luodaan siihen sopiva materiaali malli otetaan käyttöön pilottipaikoissa rinnan ohjaajakoulutuksen käymisen kanssa o hankkeen työntekijät vierailevat ainakin kerran kaikissa pilottipaikoissa. Hankkeen työntekijät vierailevat koko hankkeen keston ajan paikoissa, joissa NEro otetaan käyttöön. Uusia ohjaajia ja ryhmiä ohjataan ja opastetaan. viestintä juurruttaminen kansallinen hankefoorumi / -foorumit Vuosi 2015 keskittyminen mallin juurruttamiseen ja tiedottamiseen mallin, arvioinnin ja koulutuksen kehittäminen kansallinen hankefoorumi, loppuseminaari 3

4 HENKILÖSTÖ JA TYÖNJAKO Ehdotamme hankkeeseen palkattavaksi Paula Väliahoa 70 % hankekoordinaattoriksi, Kirsti Pelediä 30 % hanketyöntekijäksi ja Petra Vänttistä 100 % hanketyöntekijäksi. Paula Väliaho toimii myös yhdistyksen 30 % toiminnanjohtajana. Hankekoordinaattorin ja toiminnanjohtajan tehtävien yhdistämisen toimivuus arvioidaan ennen vuoden 2014 toimintasuunnitelman esittämistä. Hankekoordinaattori toimii hankkeen työntekijöiden esimiehenä ja hyväksyy esim. henkilöstön poissaolot, lomat ja koulutukset (mm. MLL:n kouluttajakoulutus koko hankkeen henkilöstölle). Ne esitetään hallitukselle vuosittain päätettäväksi. Hankekoordinaattori vastaa hallituksen määräämälle yhdyshenkilölle ja / tai koko hallitukselle. Hankekoordinaattorilla on hankkeen laskujen hyväksymisoikeus. Hankekoordinaattorin poissaolot, lomat ja koulutukset hyväksyy hallituksen määräämä yhdyshenkilö ja / tai koko hallitus. Kirsti Peled huolehtii hanketyöntekijöiden poissaolojen ja lomien kirjaamisesta vastaavasti kuin päiväkodilla. Hän myös tiliöi laskut ja välittää ne maksuun ja kirjanpitoon. Muuten hankekoordinaattorin ja hanketyöntekijöiden tehtävät ovat seuraavat: Hankekoordinaattori hankekokonaisuuden hallinta ja johtaminen mallin työstäminen koulutuksen kehittäminen ja järjestäminen arviointi ja juurruttaminen hankkeen viestinnästä vastaaminen yhteistyö- ja ohjausryhmän puheenjohtajuus talousvastuu henkilöstöhallinto Hanketyöntekijät mallin työstäminen koulutuksen kehittäminen arviointi ja juurruttaminen yhteistyöryhmään osallistuminen raportointi Hanketyöntekijöille ostetaan työnohjausta. Kirjanpitopalvelut ostetaan yhdistyksen taloutta hoitaneelta yritykseltä. Henkilöstön työterveyspalvelujen järjestämistä pohditaan rinnan yhdistyksen päiväkodin työterveyspalvelujen kanssa. Hankkeen työntekijöiden ruokailun järjestämistä pohditaan (esim. lounassetelit). Hankehenkilöstölle avataan mll.fi-sähköpostiosoite ellei toisin ole perusteltua. 4

5 VASTUUNJAKO Hankkeeseen tehdään hankintoja ja ostetaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Hallitus antaa hankekoordinaattorille ja hankkeen työntekijöille päätäntävallan näistä. Hankekoordinaattori huolehtii tarvittavista kilpailutuksista ym. Hankekoordinaattori toimii hankkeen johtajana. Hänellä on päävastuu hankkeen toteutuksesta ja valvonnasta, budjetin seurannasta ja toteutumisesta. Hankekoordinaattori voi päättää hankkeen hankinnoista euroon asti. Tämän suuremmista hankinnoista sovitaan ensin hallituksen määräämän yhdyshenkilön ja / tai koko hallituksen kanssa. Hankekoordinaattori esittelee hallitukselle neljännesvuosittain ja aina pyydettäessä hankkeen etenemisestä ja taloudesta. Hankkeen sisällöstä vastaa hankkeen työntekijä sekä sen puitteissa perustettavat ohjaus- ja yhteistyöryhmät. Ohjausryhmä kokoontuu kerran vuodessa tai tarvittaessa. Se määrittää hankkeen raameja. Ohjausryhmä koostuu mm. MLL:n ja YVPL:n eri tahoista. Mm. MLL Tampereen osasto kutsutaan hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän tehtävä on muun muassa suunnitella ja toteuttaa hankkeen seminaarit, joita järjestetään puolivuosittain. Ne ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja niissä myös arvioidaan hankkeen etenemistä seminaareihin osallistuvilta saatavan tiedon avulla. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös muita henkilöitä, joita halutaan kuulla. Yhteistyöryhmä kokoaa paikallisia kumppaneita sekä hankkeen työntekijät ja se päättää toiminnan suuntaamisesta. Yhteistyöryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa. Kumppanit saavat valita edustuksensa myös ohjausryhmään. Sekä ohjaus- että yhteistyöryhmien puheenjohtajana toimii hankekoordinaattori. Ohjaus- ja yhteistyöryhmä valmistelevat hankkeen vuosittaisia toimintasuunnitelmia ja budjetteja. Hallitus esittelee hyväksymänsä koko hankkeen toimintasuunnitelman yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle helmikuussa Hanke ja mahdollisuuksien mukaan ohjaus- ja / tai yhteistyöryhmät valmistelevat vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja budjetin. Hankekoordinaattori esittelee ne hallitukselle ennen yhdistyksen kevätkokousta. Kevätkokous käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin. Jatkossa hanke valmistelee yhdessä ohjaus- ja yhteistyöryhmien kanssa toimintasuunnitelmat ja budjetit, jotka hankekoordinaattori esittelee hallitukselle ennen yhdistyksen syyskokousta. Syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään hankkeen tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotetaan jäsenille muun jäsentiedottamisen yhteydessä. Hankkeelle hankitaan tarvittavat vakuutukset (henkilöstö, lapsiryhmät, huoneisto, vastuuvakuutukset) heti tarvittaessa. 5

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot