Personal Media Day. Kuluttajatutkimusten yhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personal Media Day. Kuluttajatutkimusten yhteenveto 2012. kristiina.markkula@vkl.fi"

Transkriptio

1 Personal Media Day Kuluttajatutkimusten yhteenveto

2 Sisällysluettelo Kaikki yhteenvedossa esitetyt tutkimukset ovat laadullisia tutkimuksia ja tehty tietylle kohderyhmälle Mediapäivän kartoitus sähköisten päiväkirjojen avulla, Åbo Akademi Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret aikuiset, Aalto ARTS Mediakäyttötapojen kehittyminen lapsuudesta aikuiseksi, VTT Digiajan mediakäytön ymmärtäminen, Aalto BIZ Uutiset digitaalisella aikakaudella Median viihdekäyttö digitaalisella aikakaudella Kuluttajan vastarinta, Aalto BIZ Diskurssianalyyttinen tukimus mediainnovaatioiden vastarinnasta Yksityisyyden rakentuminen sosiaalisessa mediassa Uutisten leviäminen, UTA/COMET Kuluttajien suhtautuminen TV-mainontaan, VTT 2

3 Yhteenveto Mediapäivämme on pirstaloitunut yhä pienempiin kokonaisuuksiin, silti mediankäyttö on hyvin rutiininomaista. Rutiinit ovat muutoksessa ja lisääntynyt digitaalisen median kulutus lisää media maiseman fragmentoitumista. Tyypillistä mediapäivää ei ole. Vaikuttavia tekijöitä: viikon päivä, kellonaika, ikä, sukupuoli. Henkilökohtaisissa mediamaisemissa voi olla kymmeniä nimekkeitä. Ei-perinteisiä medioita (Facebook, Yout Tube, Twitter...) ja harvinaisempia mediabrändejä erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla. 3

4 Yhteenveto Uutistapahtumien jatkuva seuraaminen on monelle tärkeämpää kuin jonkin tietyn uutisvälineen seuraaminen. Uutiset leviävät yhä paljolti kasvokkain lähipiirin (perhe, ystävät, työkaverit) kanssa. Keskustelua käydään myös sosiaalisessa mediassa; vertaiskeskustelu uutisista on tärkeää, oman identiteetin rakentamista. Nuorena omaksutut mediankäyttötavat näyttävät vahvistuneen ajan myötä. Nuorena omaksuttu valmius maksaa mediasisällöstä (mm. sanomalehdestä) voi näkyä maksuvalmiutena myöhemminkin. Printtimedioiden käyttö liittyy enemmän harrastuksiin tai työhön liittyviin sisältöihin (edelläkävijä nuoret ja nuoret aikuiset). 4

5 Yhteenveto Muuttuva mediaympäristö aiheuttaa ihmisissä vastareaktioita, joilla pyritään pitämään kiinni omista tottumuksista ja persoonallisuudesta (Facebookin käytöstä kieltäytyminen, printtimedian käytön vaaliminen). Multitasking on yleistä TV:tä katseltaessa. Katsojia voidaan koukuttaa uudenlaisilla mainoskonsepteilla ja ohjelmiin liittyvillä interaktiivisilla konsepteilla. Julkaistut raportit: Julkaisut, Next Median tulosdokumentit 2012, User and service experience 5

6 Personal Media Day Mediapäivän kartoitus sähköisten päiväkirjojen avulla Åbo Akademi/EDGE Research Group Niklas Kiviluoto Ron Lindqvist Timo Ketonen Malin Brännback 6

7 Tutkimuksen perustiedot Tavoitteena kartoittaa suomalaisten mediankäyttötottumuksia Sähköiset päiväkirjat Mediankäyttöä tarkastellaan viikon eri päivinä ja päivän eri aikoina: mitä mediaa kulutetaan, miten (painettuna, tietokoneella, tv jne.), miten kauan (min.) ja miksi Taustatietokysely (demografia, rahallinen kulutus, media alustat, asenteita ) 95 vastaajaa Osallistui yhden tai kahden viikon (n=28) ajan 67 naista, 28 miestä vuotiaita (M: 1973, Md: 1978) 957 mediapäivää, 4620 mediankäyttötuntia Tuloksia tarkasteltu koko vastaajajoukon osalta jonka jälkeen tulokset on eroteltu sukupuolen ja iän mukaan (5 eri ikäryhmää) 7

8 Päätulokset Suurin osa mediapäivästä kuluu tietokoneen ääressä Päivästä riippuen 24-36%, n min. keskimäärin Noin kolmannes (keskim min. päivästä riippuen) tästä koostuu sosiaalisesta mediasta Uutismediat (keskim min. päivästä riippuen) ja videopalvelut (keskim min. päivästä riippuen) vievät kumpikin n. 10% osuuden tietokoneella kulutetusta ajasta vuotiaat vaikuttavat olevan ns. tietokone-ikäryhmä Viettää eniten aikaa tietokoneen ääressä. Selvästi aktiivisin ikäryhmä sosiaalisissa medioissa Älypuhelimen käyttö erottuu vahvimmin =< 19-vuotiaiden keskuudessa Vanhimmat osallistujat käyttävät vähiten tietokonetta Kulutus koostuu huomattavasti enemmän hyötysisällöstä kuten uutisista >64-vuotiaat kuluttavat keskimäärin eniten mediaa ja ovat perinteisten medioiden suurkuluttajia Ikää ja asenteita tarkasteltaessa nousee selvästi esille Internetin tärkeys nuoremmille (sekä naisten että miesten keskuudessa) Nuoremmille, media tarjoaa viihdettä, sosiaalisuutta sekä ajan tasalla pysymistä heitä kiinnostavista asioista 8

9 Päätulokset Painetun median osuus mediapäivästämme on noin 20% ( minuuttia keskimäärin päivästä riippuen) 39% tästä koostuu sanomalehdistä (keskim min. päivästä riippuen), 14% aikakausilehdistä (6-11 min.) ja 44% kirjoista (22-32 min.) Printtimedian rahallinen kulutus on lineaarisessa suhteessa iän kanssa, mitä vanhempi on, sitä enemmän kuluttaa rahaa printtiin Kirjojen osuus printistä on lähes yhtä suuri huolimatta sukupuolesta tai iästä vuotiaat kuluttavat eniten rahaa Internet-palveluihin vuotiaat vähiten vuotiaat kuluttavat eniten rahaa sovelluksiin (eng. apps), (heidän jälkeen alle 19-vuotiaat) vuotiaat katsovat lisäävänsä eniten kulutustaan sovelluksiin tulevaisuudessa verrattuna muihin ikäryhmiin vuotiaat kuluttavat vähiten rahaa sovelluksiin kaikkiin muihin ikäryhmiin verrattuna 9

10 Tutkimuksen johtopäätökset Mediapäivämme on pirstaloitunut yhä pienempiin kokonaisuuksiin (fragmentoitunut), koostuen monista mediatyypeistä monilla alustoilla, mutta siitä huolimatta mediankäyttö on hyvin rutiininomaista. Rutiinit ovat kuitenkin muutoksessa ja lisääntynyt digitaalisen median kulutus eri alustoilla lisää media maiseman fragmentoitumista. Mediapäivässä on suuria vaihteluita riippuen viikonpäivästä tai päivänajasta, sekä sukupuolien että eri ikäryhmien välillä. Tyypillistä mediapäivää ei toisin sanoin ole. Median kulutus eri viikonpäivinä sukupuolen mukaan Median kulutus eri viikonpäivinä iän mukaan 10

11 Tulosten merkitys yrityksille Koska mediapäivä vaihtelee suuresti viikon eri päivinä ja päivän eri aikoina, markkinoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää mitä ihmiset milloinkin kuluttavat. Yrityksille on tärkeää ymmärtää miten rutiineja ylläpidetään tai millä niitä saadaan muutettua. Fragmentoitumisen osalta yritysten on tärkeä ottaa huomioon monikanavaisuus ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen. Tietokone vie suurimman osan mediapäivästämme. Noin kolmannes tästä on sosiaalista mediaa. Mainos- ja markkinointipalveluille tämä on suuri mahdollisuus. Printti elää vielä tulevaisuudessa, mutta kysymys on, millä sisällöllä. Kirjoja luetaan vielä erittäin paljon iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ikä kertoo vieläkin erittäin paljon. Vaikka ikäryhmäjaottelusta ei laajalti enää pidetä, se indikoi hyvin vahvasti printtiin, erityisesti sanomalehtiin, kulutetusta ajasta (ja rahasta). 11

12 Tulosten merkitys yrityksille Rahallinen kulutus uusin tuotteisiin (Internetpalvelut ja sovellukset) vuotiaat on esim. se ikäryhmä joka kuluttaa eniten sovelluksiin nykypäivänä, ja joka tulee kasvattamaan kulutustaan eniten, lukioikäiset tulevat toisena (20-27-vuotiaat jälkijunassa). Koko raportti ladattavissa: WP 2 PMD DELIVERABLE MEDIA CONSUMPTION 2012/D _PMD_Studying%20consumers%20everyday%20media%20 consumption%20with%20e-diaries.pdf 12

13 Personal Media Day Sitoutuminen/koukuttuminen ja fragmentoitunut median käyttö Media engagement and fragmented media use Riitta Perälä, Merja Helle Aalto ARTS 13

14 Tutkimuksen perustiedot Uusien mediankäyttötapojen ja engagementin tutkiminen menetelmäyhdistelmän keinoin Menetelmät: 1. Online-mediapäiväkirjat (joista pomittu mediat mediamaisemantehtävään) 2. Q-metodin haastattelut (mediamaisematehtävä) 3. Mediankäytön ajan ja paikan havainnointi Edelläkävijänuoret 10 mediapäiväkirjaa 8 haastattelua 3 havainnointisessiota Aikuiset, Oulu (25 40-vuotiaat) 11 mediapäiväkirjaa 8 haastattelua 14

15 Esimerkki mediamaisemasta

16 Päätulokset: edelläkävijänuoret Mediankäyttö on fragmentoitunutta. Nuorten henkilökohtaisissa mediamaisemissa on medianimekettä. YouTubea käytetään monipuolisesti Tieto,musiikki, tiettyjen kanavien ja vloggaajien seuraaminen, tosi-tv-tyyppinen sisältö Blogit ovat iso osa mediankäyttöä. He sekä lukevat blogeja että suurin osa myös bloggaa itse. Blogeissa viehättää samastuttavat vertaiskirjoittajat, ajan kuluttaminen viihteen parissa, blogien kirjo ja saatavuus sekä asiantunteva tieto itseä kiinnostavista aiheista Kolme eri käyttäjäryhmää 1. Medialukutaitoiset 2. Fanit 3. Viihdekäyttäjät 16

17 Päätulokset: nuoret aikuiset (25 44 v) Mediankäyttö on fragmentoitunutta. Henkilökohtaisissa mediamaisemissa on medianimekettä. Sosiaaliset mediat tärkeitä Facebookin ja puhelinviestinnän lisäksi esimerkiksi IRC, Foursquare ja Skype. Uutisia selataan verkossa Paikallisuutiset ja -aiheet tärkeitä. Iltapäivälehtien uutissivut päivittäisessä käytössä. Aikakauslehdistä työhön tai harrastuksiin liittyvää tietoa Moni kokee infoähkyn ongelmaksi Kolme eri käyttäjäryhmää 1. Viihdekäyttäjät 2. Sisällön arvostajat 3. Surffaajat 17

18 Tutkimuksen johtopäätökset Sitoutuminen ja uppoutuminen (engagement) medianimekkeisiin tapahtuu mediakokemusten eri tasoilla (esim. aika, aihe, tarve) jolloin mediankäytön ja käyttötapojen tutkiminen eri menetelmien avulla on tarpeellista Mediapäiväkirjoissa rutiinien tallentaminen pidemmälta ajanjaksolta Mediamaisematehtävissä tulee esille medianimikkeiden tärkeysjärjestys ja se, että samoihin tarpeisiin vastaavat eri medianimekkeet Havainnoinneissa konkreettiset mediakäytänteet Printtimedian asema vähenee, ellei kyse ole työhön tai harrastukseen liittyvästä sisällöstä, myös paikallisuus kiinnostaa, uutisia selataan verkosta tai suosituksista, aikaa käytetään sosiaaliseen mediaan, televisioon, elokuviin yms. 18

19 Tulosten merkitys yrityksille Lista keskeisistä toimenpide-ehdotuksista: Tarkempi ymmärrys tarpeen eri ryhmien mediakäytännöistä Media ajateltava palveluna eri julkaisukanavien yli Uutisten tarve ei ole keskeistä, myös identiteetti, yhteisö, hyötytieto yms. koukuttavat Miten saada tarkempi lukijatieto käyttöön monikanavaisessa sisällöntuotannossa, mitä se merkitsisi sisällöille, juttutyypeille yms. Lukijat/käyttäjät mukaan tuotteiden kehittämiseen Blogien ja muun lukijoiden tuottaman sisällön hyödyntäminen Printti liian keskeinen ajattelutavoissa, uutiset saadaan televisiosta ja verkosta, yksittäiset kohdennetut aikakauslehdet vielä kiinnostavat Monipäinen strategia: miten säilyttää vanha ja sen tulovirrat ja samalla satsattava uuteen digitaaliseen ajatteluun 19

20 Tärkeimmät medianimekkeet ikäryhmittäin Lead-user teenagers (16 19-vuotiaat) 1. Sähköposti 2. YouTube 3. Google 4. Chat / tekstiviestit 5. Facebook 6. Kirjat (painetut) 7. Wilma 8. itunes 9. Wikipedia 10. Oma blogi Aikuiset (25 40-vuotiaat) 1. Google 2. Facebook 3. Chat/tekstiviestit 4. Sähköposti 5. Kirjat (painetut ja äänikirjat) Koko raportti ladattavissa: D LEAD-USER RESEARCH 2012/D _PMD_MEDIA%20DIARIES,%20INTERVIEWS%20AND%20Q%20CARDS,%20MEDI A%20ETHNOGRAPHY,%20COMPARISON%20OF%20METHODS%20AND%20RESULTS.pdf 20

21 Personal Media Day Mediankäyttötapojen kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen The Development of Media Use Habits from Childhood to Adults Timo Kuula 21

22 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja ymmärtää 2000-luvulla varttuneiden nuorten korkeakoulutettujen aikuisten mediankäyttöä ja siihen liittyviä valintoja. Tutkimuksessa painottui printtimedian, erityisesti sanomalehden rooli. Kohderyhmä tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2004, ja uudelleen v (PMD). Vuonna 2012 ryhmän edustajat olivat vuotiaita, miehiä oli 5 ja naisia 4 (yht. 9). Kaikki asuivat ja työskentelivät pääkaupunkiseudulla. Kyseessä oli laadullinen tutkimus, jossa päämenetelmänä oli teemahaastattelu. Tukimateriaalina käytettiin mediapäiväkirjaa. 22

23 Päätulokset (1/2) Painetun sanomalehden arvostus on pääosin säilynyt niillä, jotka arvostivat sitä v Arvostus näkyy lehden tilaamisena v Sanomalehteä v vieroksuneet eivät vieläkään tilaa sitä. Painettu sanomalehti ei välttämättä sovi arkirytmiin ja on epäkäytännöllinen, joten sen arvostajistakin jotkut ovat siirtyneet lukemaan sähköistä versiota. Sanomalehteä arvostavat ovat valmiita maksamaan myös uusista sähköisistä palveluista ja sisällöistä. Printtiä vieroksuvat suosivat etupäässä vain ilmaisia palveluja. Keskeisimmät lisäykset mediaympäristöön : Facebook, Spotify, älypuhelin/mobiili-internet, epälineaari TV:n katselu. 23

24 Päätulokset (2/2) Lapsuudessa saadut mediankäyttökokemukset vaikuttavat kohderyhmän mediankäyttöön edelleen. Eniten lapsuuden kokemukset näkyvät suhtautumisessa painettuun mediaan, televisionkatseluun ja elokuviin, sekä motivaatiossa omaksua uutta teknologiaa ja uusia palveluita. Vuonna 2012 työnteko vähentää vapaa-aikaa ja rajoittaa vapaa-ajan mediankäyttöä. Mediankäyttö koetaan usein käytännölliseksi. Myös perheellisyys, etenkin pienet lapset, vaikuttavat mediankäyttöön. Muuttuva mediaympäristö aiheuttaa kohderyhmässä vastareaktioita, joilla pyritään pitämään kiinni omista tottumuksista ja persoonasta, sekä selviytymään muutoksessa. Vastareaktio voi olla esimerkiksi Facebookin käytöstä kieltäytyminen, ei-sähköisen vuorovaikutuksen suosiminen tai printtimedian käytön vaaliminen. 24

25 Tutkimuksen johtopäätökset Kohderyhmän mediankäyttö on kehittynyt melko loogisesti, ja nuorena omaksutut mediankäyttötavat näyttävät vahvistuneen ajan myötä. Nuorena omaksuttu valmius maksaa mediasisällöstä (mm. sanomalehdestä) voi näkyä maksuvalmiutena myöhemminkin. Vaikka isoja trendejä mediankäytössä on tärkeä seurata, voi sisällönja palveluntarjoajan näkökulmasta trendeistä poikkeavat käyttäjät olla kiinnostavia. Näillä kuluttajilla voi olla selkeät näkemykset mitä he haluavat, mitä he eivät halua, ja mistä he haluavat maksaa. Uudet ideat palveluihin syntyvät pinnan alla. 25

26 Tulosten merkitys yrityksille Mediaympäristömme on hyvin rikas ja monipuolinen, ja jatkaa kehitystään yhä monimutkaisemmaksi. Yksilöt vaalivat tässä muutoksessa omia henkilökohtaisia mieltymyksiään ja kummallisuuksiaan, jotka ilmenevät mediankäytön vastareaktioina. Nämä kummallisuudet kannattaa huomioida, koska juuri niistä he ovat valmiita maksamaan. Spotify-tyyppinen palveluratkaisu on suosittu kohderyhmän joukossa, ja sen tyyppiset palvelut muillekin sisällöille kuin musiikille voivat menestyä. Tulokset: D The Development of Media Use Habits from Childhood to Adults Lataa koko raportti: 2012/D _PMD_The%20Development%20of%20Media%20Use%20Habitsfrom%20Childhood%20to%20Adults.pdf 26

27 Personal Media Day Uutiset digitaalisella aikakaudella: Käytäntöteoreettinen tutkimus uutismedian käytöstä Elina Koivisto Juho Santasalo 27

28 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksessa kartoitettiin lead-käyttäjien uutismedian käyttöä. Lead-käyttäjät tässä tutkimuksessa olivat vuotiaita kaupunkilaisia Erityisesti kiinnitettiin huomiota mobiili- ja verkkomedian käyttöön. Tavoitteena oli ymmärtää kuinka uutismedaa seurataan nykyään ja minkälainen rooli uutisilla on kuluttajan jokapäiväisessä sosiaalisessa elämässä. Käytöntäteoreettinen tarkastelutapa kohdistaa huomiomme siihet, mitä kuluttajat tekevät ja miten Nuorten lead-käyttäjien haastatteleminen mahdollistaa ymmärryksen tulevaisuuden tavoista kuluttaa mediaa ja antaa ideoita uusien palvelukonseptien kehittämiseen. 28

29 Päätulokset Uutisten kuluttaminen haastateltujen edelläkävijöiden keskuudessa Pääasasialliset kanavat uutisten kulutukseen ovat verkon uutispalvelut, aamulehti ja sosiaalinen media Uutisia kulutetaan pääosin tietokoneekka työn lomassa, mobiililla työmatkan aikana sekä tylsyyden hetkinä Osallistujien lineaariseen TV:n ja radioon kuluttama aika oli laskussa johtuen sen sitomisesta kiinteään aikaan ja paikkaan Uutisten seuraaminen täyttää tärkeän sosiaalisen tarpeen, ovathan nämä tärkeitä keskustelun aiheita niin tuttujen, työkavereiden kuin tuntemattomien kanssa Uutisten kulutus on myös arjesta pakenemista sensaatiojournalimi ja viihdenuutiset ovat erityisen tärkeitä tässä 29

30 Uutisten kuluttamisen käytännöt Sosialisoiva käytäntö: uutisten jakaminen Keskustelujen aloituksen ja tiettyjen uutisaiheiden esilletuonti Yhteisen hyvän tavoittelu motivaationa Autttaa maineen rakentamisessa tietynlaista sisältöä jaetaan tarkoitukselliseti päämääränä oman itsen esittäminen Integroiva käytäntö: Verkkouutisten kuratointi Verkkoympäristölle ominainen uutiskäytöntä Integroi erilaisia verkkouutisiin liittyviä kulutuskäytänteitä Tavoitteena kuratoida omaa verkkoprofiilia uutisten kuluttajana. Käytöntä on erityisen tavallinen Twitterissä, mutta läsnä myös Facebookissa. 30

31 Tulosten merkitys yrityksille On-demand tyyppisen sisällön kasvava kysyntä. Uutisten kulutus siirtyy kohti digitaalista ympäristöä uudet sukupolvet eivät halua uutisten seuraamisen olevan ajasta ja paikasta riippuvaista Kuinka lisätä vakavuutta ja arvovaltaa digitaaliseen sisältöön? Verkkouutisten lukemista pidetään usein ajanhukkana ja kevyenä verrattuna perinteiseen painettuun lehteen Maksamisen vaivattomuus. Kuluttajat ovat kiinnostuneita korkealaatuisesta uutissisällöstä ja ovat halukkaita maksamaan kunhan maksumuuri ei vaikeuta käyttökokemusta Uusien rutiinien luonti ja positiivisten kokemusten tarjoaminen hyödyntämällä ilmaisia kokeilujaksoja uutispalveluineen markkinoinnissa rohkaisevat kestotilaajaksi ryhtymistä Uskottava mediabrändi kasvattaa kuluttajan luottamusta uutissisältöihin ja lisää maksuhalukkuutta 31

32 Tulosten merkitys yrityksille Sosiaalinen lukeminen ja uutisten jakaminen ovat tärkeässä roolissa kuluttajalle niin online kuin offline. Tämän on oltava mahdollisimman helppoa. Kuluttajan identifioituminen mediabrändin ja sen arvojen kanssa edistää maineenrakennusta uutisia jakamalla Yksilöllisten uutiskoosteiden kerääminen kuluttajalle auttaa näitä hallitsemaan tietotulvaa ja vahvistaa yhteyttä sisällöntarjoajan kanssa Yksityisyys on tärkeässä roolissa. Kuluttajille on tärkeää säilyttää kontrolli siitä, mitä jaetaan. Jakamisen tulee olla helppoa, mutta ei pakollista. Esim. Social reader tyyppistä jatkuvaan jakamiseen perustuvista ratkaisuista ei innostuttu kohderyhmässä 32

33 Personal Media Day Median viihdekäyttö digitaalisella aikakaudella: Käytäntöteoreettinen tutkimus viihdemedian käytöstä Joel Hietanen Elina Koivisto Jonna Ruissalo 33

34 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksessa kartoitettiin lead-käyttäjien viihdemedian käyttöä. Tutkittu ryhmä oli ns. diginatiiveja eli vuotiatita nuoria aikuisia jotka käyttävät paljon eri digitaalisia medioita Erityisesti kiinnitettiin huomiota mobiili- ja verkkomedian käyttöön. Tavoitteena oli ymmärtää kuinka viihdemediaa seurataan ja minkälainen rooli viihdemedialla on nuoren kuluttajan jokapäiväisessä sosiaalisessa elämässä. Käytäntöteoreettinen tarkastelutapa kohdistaa huomiomme siihen, mitä kuluttajat tekevät Nuorten lead-käyttäjien haastatteleminen mahdollistaa ymmärryksen tulevaisuuden tavoista kuluttaa mediaa ja antaa ideoita uusien palvelukonseptien kehittämiseen 34

35 Päätulokset Viihdettä kulutetaan lukuisten uusien kanavien kautta YouTube on suosittu ja siihen liittyy vahva sosiaalinen ulottuvuus Spotify dominoi musiikinkuntelua ja erityisesti sen linkitystä sosiaaliseen mediaan pidetään onnistuneena Internetin TV/videopalvelut rikkovat mediaan perinteisesti liitetyn lineearisuuden Tiedostojen lataus niin laillinen kuin laitonkin on suosittua. Erityisesti tätä perustellaan sisällön tuoreudella ja latauksen vaivattomuudella Uudet mediankäytön muodot nivoutuvat osaksi olemassaolevia rituaaleja (esim. YouTube ja ipad-hs aamiaispöydässä perinteise lehden sijasta tai Internetin TV/videopalvelut korvaavat perinteisen television katselun) Perinteiset rituaalit pitävät kuitenkin pintansa ja TV säilyy tärkeänä sekundäärisenä aktiviteettina esim.ylen AamuTV auki muiden aamutoimien ohessa Sosiaaliset käytänteet Sosiaalisuus tärkeässä asemassa viihteen kulutuksessa Suorat lähetykset luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, hetken jakaminen tärkeää Mielipiteiden ja ajatusten vaihto tärkeässä osassa viihtymistä 35

36 Tutkimuksen johtopäätökset Sosiaalisen median rooli mielipidevaikuttajana ja informaatiokanavana Uudet sisällöt löydetään sosiaalisen median kautta ja mielipiteitä jaetaan innokkaasti sosiaalisessa verkostossa Kaupallisten ja ei-kaupallisten sosiaalisen median sivujen hyödyntäminen tiedonhaussa Tietoa uusista julkaisuista etsitään niin internetistä, Facebookin-fanisivujen kuin sosiaalisen verkoston avustuksella. Informaation lähteellä ei niinkään merkitystä, kunhan tieto on kätevästi saatavilla ja luotettavaa Viihdekokemuksen flow:n saavuttaminen suositusten perusteella Perinteinen lineaarinen, jonkun muun määrittelemä sisällönvirta ei enää tyydytä vaativan seuraajan tarpeita. Oma kokemus kootaan niin palvelujen kuin sosiaalisen verkoston suositusten perusteella Lead-käyttäjien seuraaminen uusien kokemusten löytämiseen 36

37 Tulosten merkitys yrityksille Viihdemediasta ollaan valmiita maksamaan, kunhan käytettävyys ja hinta ovat kohdillaan Käyttökokemus ei saa kärsiä maksumuurista ja maksukäytännön tulee olla sopivassa suhteessa sisältöön. Vahva brändi lisää kuluttajan luottamusta ja halua maksaa viihdepalvelusta, esim. Helsingin Sanomat ja Spotify On-demand sisältö on kuluttajille entistä tärkeämpää päivärytmien pirstoutuessa Kuluttajien entistä aktiivisempi rooli oman kulutuskokemuksen laadinnassa Silti, kuluttajille tulee tarjota mahdollisuus myös sattumanvaraiseen sisällön virtaan sekä tarjota suosituksia oikeanlaisen, kiinnostavan sisällön löytämiseen 37

38 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajayhteisöt ja sosiaalinen media parantavat reaaliaikaista katselukokemusta Läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä erilaiset sosiaalista mediaa hyödyntävät sovellukset osana digitaalisia palveluita lisäävät mahdollisuuksia jakaa kokemuksia muiden kanssa. Sosiaalinen media vaikuttaa mediavalintoihin tarjoamalla tietoa ja suosituksia Online-sisällöt parantavat katselukokemusta ja ovat entistä tärkeämpi osa katselukokemusta Kuitenkin, jakamisen tulee olla vapaaehtoista, kuluttajat ovat tarkkoja omasta yksityisyydestään ja jaetusta sisällöstä Rutiinit ovat tärkeitä kuluttajille Uudet mediasisällöt on helpompi ottaa käyttöön kun ne nivoutuvat osaksi rutiineita 38

39 Lisää aiheesta Santasalo, Koivisto, Mattila: Social consumption of News (Next Media: Personal Media Day 2012) Tokan, Mattila, Koivisto: Media as Multitasking: An exploratory study on capturing audiences media multitasking and multiple media use behaviors (Next Media: MobiMe 2011) Multitasking-NextMedia.pdf Myöhänen, Hietanen: Entertained to Excess: The Contemporary Practices of Boredom ll.pdf Rasinmäki, Koivisto, Mattila: Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen 39

40 Lue koko raportti Nimi: Understanding media consumption in the digital age social dimension of everyday practices of entertainment Lataa koko raportti: 2012/D _PMD_Understanding%20media%20consumption%20in %20the%20digital%20age_social%20dimension%20of%20everyday%20 practices%20of%20entertainment.pdf 40

41 Personal Media Day Kuluttajan vastarinta: Diskurssianalyyttinen tutkimus mediainnovaatioiden vastarinnasta Ilona Mikkonen 41

42 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksen tavoite: analysoida kuluttajien kertomuksia mediavastarinnasta problematisoida innovaatiovaatiovastarinta tutkimusta, jossa innovaatiota pidetään lähtökohtaisesti hyvänä ja kuluttajia muutosvastaisina Tutkimus keskittyi analysoimaan diskursseja eli ihmisten tapaa ymmärtää ja jäsentää maailmaa kielen kautta 13 henkilökohtaista semistrukturoitua haastattelua henkilöt ilmoittivat vastustavansa jotakin media-innovaatiota (esim. Facebook, älypuhelimet, tabletit) Tutkitun ryhmän ikäjakauma oli välillä vuotta Data-analyysi: analytics for cultural practice (Moisander and Valtonen 2006) 42

43 Päätulokset 1) Media-innovaatiot nähdään usein normaalia elämää hankaloittavina (vrt. Innovaatiodiskurssi joka korostaa innovaatioiden helpottavan käyttäjien arkea) 2) Vastarintaa harjoittavat kuluttajat rakentavat vastarinnan kautta moraalista kuluttaja-identiteettiä; innovaatioiden kyseenalaistaminen on älykkyyden ja eettisyyden merkki 3) Media itsessään ja siihen osallistuminen kuitenkin tärkeää jännite vastarinnan ja ideaalin osallistuvan mediakuluttajan välillä 43

44 Tutkimuksen johtopäätökset Tutkimuksessa kävi ilmi että tiedonpuute on harvoin vastarinnan taustalla kyse pikemminkin oman elämän hallinnan tunteesta ja identiteettityöstä Jatkuvasta tiedon virrasta ja uusien sovellusten ja laitteiden opettelusta muodostuu usein ikävältä tuntuva velvollisuus 44

45 Tulosten merkitys yrityksille Innovaatiodiskurssia tulee tarkastella kriittisesti onko kaikki uusi todella hyödyksi kuluttajille? Uutuusarvon korostaminen myyntiargumenttina voi johtaa vastarintaan Uutuusarvon sijaan tulisi korostaa hyötyjä asiakkaalle, joita on vaikeampi vastustaa Innovaatiovastarinta johtuu harvoin liian vähästä tiedosta/ymmärryksestä lisäinformaatio ei tällöin ole ratkaisu 45

46 Lue koko raportti Nimi: Resistance to Media Innovation - A Discourse Analytical Approach Lataa koko raportti: 2012/D _B_PMD_Resistance%20to%20Media%20Innovation.pdf 46

47 Personal Media Day Kuluttajan vastarinta: Yksityisyyden rakentuminen sosiaalisessa mediassa Joel Hietanen Galina Arhipova 47

48 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoite: ymmärtää yksityisyyden käsitettä sosiaalisen median kuluttajakäyttäytymisen kontekstissa Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan kuluttajien tuottamien narratiivien kautta identiteetin rakentamista yksityisyyden näkökulmasta Erityinen mielenkiinnon kohde oli miten kuluttajat etsivät ja luovat yksityisyyttä Haastateltaviksi valittiin 15 henkilöä jotka olivat tutkijalle ennestään jo jollain tasolla tuttuja (tähän valintaa päädyttiin aiheen luottamuksellisuuden ja henkilökohtaisuuden takia) Haastattelut olivat elämäntarinallisia ja keskittyivät yksityisyyteen ja sosiaalisuuteen Haastattelut analysoitiin käyttämällä narratiivianalyysia Narratiiveja vertailemalla löydettiin yhtenäisiä teemoja ja yksityisyyden käsityksiä 48

49 Päätulokset Yksityisyys ei toteudu yksittäisenä ilmiönä tai kuluttajan piirteenä, vaan sitä neuvotellaan jatkuvasti kuluttajien kohtaamisissa Yksityisyyskäsitykset muuttuvat radikaalisti kun kuluttaja kokee voimakkaita yksityisyyden ongelmia tai turvallisuutta vahvistavia tilanteita Yksityisyyttä usein neuvotellaan kolmannen osapuolen kuten ystävän tai tuttavan kautta, keskittyen harvoin omaan yksityisyyteen Näin kuluttajat eivät joudu kyseenalaistamaan omaa yksityisyyden hallintaansa 49

50 Päätulokset Maskuliiniset ja feminiiniset tarpeet yksityisyydelle ovat usein hyvin erilaisia Miehillä esim. korostuu vahvasti oman tunteellisen minänsä piilottaminen kun taas naiset esim. yrittävät suojautua kateellisuudelta ja negatiivisiltä tunteilta joita sosiaalinen kanssakäyminen voi herättää Kuluttajat tarvitsevat erilaisia yksityisyysorientaatioita eri medioissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä Yksityisyys muodostetaan eri tavoin jokaiseen käytettyyn mediaan ja sosiaaliseen kontekstiin Sosiaalisissa medioissa korostuu äärikäyttäytyminen, mutta media koostuu myös suuresta määrästä normeja ja yhteisesti ymmärrettyjä sääntöjä 50

51 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajille pitäisi antaa myös mahdollisuus poistua mediasta kokonaisvaltaisesti Voiko mediasta poistua niin, että ei saa esimerkiksi viestejä tai muuta viestintää? Yksityisyys pitäisi ymmärtää kuluttajan ja palveluntarjoajan välisenä neuvotteluna ja yhteisluontina Yksityisyydessä ei ole kysymys valintaboxeista, vaan median käytön oppimisesta ja muiden huomioonottamisesta Kuluttajille tulisi tarjota erilaisia resursseja ja tapoja joilla he voivat luoda yksityisyyttään palveluntarjoajan kanssa Nais- ja miespuoliset käyttäjät arvostavat erilaisia yksityisyysmahdollisuuksia 51

52 Tulosten merkitys yrityksille Keskeisiä haasteita yksityisyyteen liittyen ovat: Miten segmentoida ja kohdentaa kuluttajia heitä miellyttäviin yksityisyysvaihtoehtoihin? Miten valtaistaa kuluttaja tuottamaan turvallisuuden kokemuksia muille kuluttajille sosiaalisessa mediassa? Näiden haasteiden ratkaisua vastaan kuluttaja ovat valmiita tarjoamaan itsestään hyvinkin paljon tietoa ja sitoutua käyttämään palveluaja Lopuksi, kuluttajien on vieläkin hyvin vaikea määrittää mitä palveluntarjoavien tarjoamat yksityisyyden asetuksen lopulta pitävät sisällään Kuluttajille voitaisiinkin tarjota mahdollisuus nähdä esim. oma profiilinsa ystävän tai tuntemattoman henkilön silmin kuten sei heille näyttäytyy 52

53 Lue koko raportti Nimi: Privacy construction on social media URL: 2012/D _PMD_Privacy%20construction%20on%20social%20medi a.pdf 53

54 Personal Media Day Uutisten leviäminen MyNews -Spreadable Uses of News in Daily Life Auli Harju & Susanna Vehmas UTA/COMET 54

55 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksessa kerättiin tietoa kuluttajien mediakäytöstä ja konteksteista, mediakäytännöistä ja käyttäjärooleista. Tarkentamalla tutkimus uutiseen luotiin ylivälineellinen näkökulma ihmisten mediapäivään. Keskittymällä roolien tutkimiseen tuotettiin kuluttajatietoa, joka pääsee lähemmäs niitä erilaisia ja eri tilanteissa vaihtelevia ihmisten mediakäyttöä selittäviä motiiveja. Metodit laadullisia: (uutis)mediapäiväkirjat (eri ikäiset ja taustaiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat vastaajat yhteensä 24) ja täydentävät teemahaastattelut osalle mediapäiväkirjojen tekijöistä (yhteensä 12 haastateltavaa). 55

56 Päätulokset Uudenlainen addiktio aktiivisilla uutisten kuluttajilla: uutisvirran seuraaminen (vs. ennen uutisvälineeseen kohdistuva riippuvuus, esim. aamun lehti) Tapakäyttäjät oma joukkonsa, lähinnä vanhempaa sukupolvea Lähes kaikki kuluttavat uutisia, käyttämättömyys kohdistui eri uutisvälineisiin tai aiheisiin Kuluttajat ovat kriittisiä uutismediaa kohtaan, kriittisimpiä arvioita kohdistettiin televisioon ja internetiin uutisvälineinä Uutiset leviävät yhä paljolti kasvokkaisissa keskusteluissa lähipiirin (perhe, ystävät, työkaverit) kanssa Netissä leviäviin uutisiin suhtaudutaan sallivasti muttei kovin innostuneesti, joskin niiden potentiaalinen kiinnostavuus tunnistetaan Uutisten kuluttamisessa tapahtuvat muutokset osuvat ihmisten elämänmuutosten vaiheisiin 56

57 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajien uutisten käyttöä motivoivat oman elämään ja identiteettiin sekä rooleihin esimerkiksi työelämässä liittyvät arvot, kokemukset ja tarpeet Näiden tekijöiden tunteminen tarpeen yleisöryhmien kulutusta mietittäessä Muutokset kulutuksessa heijastelevat laajempia elämänmuutoksia Uutisten käyttämättömyys Uutisten tarpeettomuus omassa elämässä/työssä Pettymyksiä uutisia välittävään mediaan ja uutissisältöihin Tarve suojella itseä tietämättömyydellä maailman menosta Uutisten viihteellisyys jakoi mielipiteitä: viihdeuutisille on lukijansa, mutta osaa viihteellistymiskehitys ärsyttää voimakkaasti Vakaville, asioita taustoittaville uutisteksteille kysyntää 57

58 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajat eivät ole tapojensa orjia vaan kuuntelevat muiden suosituksia ja kykenevät esittämään toiveita uusista uutisvälineistä ja sisällöistä Toiveita mm. uutisvirtatelevisiokanava, uutisia taustoittavaa aineistoa lähdetietoineen mobiililaitteisiin, valikoitua uutisvirtaa kännykkään Maksuhalukkuus Uutisista oltiin valmiita maksamaan vähän (~euro) Maksutavan helppous (verkkopankki) Satunnaisesti ilman sitovaa sopimusta Haluttiin täydentävää sisältöä uutistarjontaan Vastaajat arvioivat erityisesti online-uutisten kuluttamisen lisääntyvän, sanomalehti painetussa muodossa oli heille arjen luksusta Harju A. & Vehmas S. (2012) MyNews Uses of the News Media in Daily Life Harju A. (2012) News Media Diaries four days of following and sharing the news 2012/D _PMD_News%20Media%20Diaries_four%20days%20of%20followin g%20and%20sharing%20the%20news.pdf 58

59 Personal Media Day Miten kuluttajat suhtautuvat TVmainontaan Smart and targeted ads Virpi Oksman,VTT 59

60 Tutkimuksen perustiedot Tavoitteena tutkia ja kehittää uudenlaisia, interaktiivisia ja kohdennettuja tv-mainonnan muotoja käyttäjälähtöisesti Menetelmänä käytetään asiantuntijahaastatteluita, kuluttajille suunnattuja kyselyitä, etnografista katsojatutkimusta sekä uusien konseptien pilotointia arkielämän kontekstissa Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet kaikenikäiset kuluttajat ja erityisesti nuoret aikuiset (kuluttajille suunnattu kysely N=2473, etnografinen tutkimus 12 kotitaloutta). Vastaajia kyselyyn haettiin TeliaSoneran asiakaspanelista ja VTT:n Owela-innovaatiotilasta. 60

61 Päätulokset Kyselytutkimuksen (keväällä 2012) mukaan tablettien hankkiminen on selvässä kasvussa; tablettilaite oli selvästi suosituin uusi hankinta tulevien kuukausien sisällä Puolet vastaajista olisi valmis antamaan tarkempia profiilitietoja (ikä, sukupuoli, harrastukset jne.) saadaakseen paremmin kohdennettua mainontaa Vastaajat käyttävät mainoskatkoja yleensä johonkin muuhun kuin tv:n katseluun; esim. kotiaskareisiin, lehtien lukemiseen, muiden ICT laitteiden käyttöön 61

62 Tutkimuksen johtopäätökset Perinteisen tv-mainonnan rinnalle olisi tarvetta kehittää uusia innovatiivisia mainonnan tapoja Pelilliset, hauskat ja interaktiiviset konseptit voisivat olla ratkaisu Osallistaminen ja mahdollisuus valita sitouttaa katsojia ohjelmaan Erilaisten applikaatioiden ja laitteiden yhdistely voisi tuoda lisäarvoa (mobiili/tabletti/pc) 62

63 Tulosten merkitys yrityksille Perinteisen tv-mainonnan rinnalle olisi hyvä kehittää erilaisia laitteita (mobiili/tabletti) hyödyntäviä mainontakonsepteja Katsojiien osallistamiseksi tulisi kehittää eri ohjelmaformaatteihin sopivia muitakin interaktiivisia konsepteja äänestämisen lisäksi Raportteja: D User Centric Approach to Smart and Targeted Ads 2012/D _PMD_UserCentricApproachtoSmartAds.pdf D Advertising on Second Screens: Insights From Advertising Professionals 2012/D _PMD_NEWSmartAndTargetedAds_AdvertisingOnSecondScreens.pdf 63

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

WP level business objectives. Personal Media Day. Kristiina Markkula, VKL

WP level business objectives. Personal Media Day. Kristiina Markkula, VKL Personal Media Day Kristiina Markkula, VKL WP level business objectives To find new business opportunities by extending the time scale to services along the whole day and finding new kind of media service

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 6/2012 28.6.2012 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Television,

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen 50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen M aikuiset - tutkimuksen toteutus SYVÄHAASTATTELUT MEDIAKÄYTÖSTÄ Huhtikuu N=6 Naiset n= 3 Miehet n= 3 SYVÄHAASTATTELUT MAINONNASTA Huhti-toukokuu

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

MediaMark- ja NextMediahankkeiden

MediaMark- ja NextMediahankkeiden MediaMark- ja NextMediahankkeiden satoa 06.03.2012 Korjaamo Elina Koivisto Antti Sihvonen Viime vuoden löydöksiä Kuluttaja Innovaatiot Performanssi Kuluttajan arki Tutkimusta vaihtelevissa kuluttajaryhmissä

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Digivinkkejä? Miten hyödyntää digimurrosta? Tutkimuspäällikkö FT Merja Helle Aalto ARTS, MCRG

Digivinkkejä? Miten hyödyntää digimurrosta? Tutkimuspäällikkö FT Merja Helle Aalto ARTS, MCRG Digivinkkejä? Miten hyödyntää digimurrosta? Tutkimuspäällikkö FT Merja Helle Aalto ARTS, MCRG Valmiita digireseptejä ei ole Digimaailmassa on oma toimintalogiikkansa Painetusta sivusta juttuun, aiheeseen,

Lisätiedot

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KAIKESTA TULEE DIGITAALISTA. Digiraha on paperirahaan verrattuna keskimäärin vielä nappikauppaa. Kotimaisten sanomalehtien kuluttaja-

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat Rekrytointi muutoksessa Parhaat osaajat löytyvät yhdistämällä oikeat kanavat, houkutteleva tarina ja sujuva rekrytointiprosessi. Rekrytointi ja työnantajakuvan rakennus lähestyvät digitaalista markkinointia.

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Second Screen. katsomisesta kokemiseen

Second Screen. katsomisesta kokemiseen Second Screen katsomisesta kokemiseen Katariina Uljas-Ahl 27.11.2013 MURROS Median ja sisältöjen MONIMUOTOISUUS ja RÄÄTÄLÖITÄVYYS lisääntyy Media mahdollistaa OSALLISTUMISEN silloin ja siten kuin kuluttajat

Lisätiedot

Muuttuva media Muuttuva markkinointi. Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media

Muuttuva media Muuttuva markkinointi. Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media Muuttuva media Muuttuva markkinointi Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media Nelonen Media on kotimainen monimediatalo 3 mainosrahoitteista ja 5 maksu-tv -kanavaa 2 radiokanavaa ruutu.fi netti-tv

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tutkimuksen tarkoitus. 2nd Screen - Shaping of Social and Interactive TV Experience

Tutkimuksen tarkoitus. 2nd Screen - Shaping of Social and Interactive TV Experience 2nd Screen - Shaping of Social and Interactive TV Experience Tutkimuksen tarkoitus Ymmärtää erilaisia television katselutilanteita ja 2nd screen laitteiden käyttötapoja television katselun yhteydessä Mitenjamiksi2

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30 Tottumukset Tarpeet ja tunteet Kontekstit Tutkimus Aikakauslehtihetki Printti & Digi Aikakausmedia & 15/30 3 Vaihe 1.1 Kvalitatiivinen Vaihe 1.2 Kvalitatiivinen Vaihe 2.0 Kvantitatiivinen Haastattelut

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki Yle ja digitaidot Digi arkeen -neuvottelukunta 15.6.2017 Minna Peltomäki, Ville Alijoki YLE JA DIGITAIDOT Sisällöntuotannon ja julkaisemisen muutos Digitaalinen muutos vaikuttaa: Median käyttötavat, teknologia,

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä.

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä. Asiakkuus, asiakasuskollisuus, asiakkuusohjelmat mihin ollaan menossa? Jonna Toikka, Aegis Media SHOPPAAMISEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS JA ERILAISET VAIKUTTAJATYYPIT Mitä tehdä, kun asiakkaan huomio jakaantuu

Lisätiedot

VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ. Mikko Ampuja 15/30 Research

VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ. Mikko Ampuja 15/30 Research VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ Mikko Ampuja 15/30 Research OSA 1: NUORISO JA TULEVAISUUS OSA 2: MEDIAMYYTIT JA NUORTEN NETTIRUTIINIT OSA 3: VERKKOYHTEISÖIHIN KUULUMISEN MOTIIVIT Tulevaisuuden

Lisätiedot

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa Audio - Nyt ja tulevaisuudessa 4.12.2017 Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset viikoittain. Kuunteluaika, min/vrk Tavoittavuus %, viikko 196 195 191 190 188 187 183 181 179 181 96 95 95 96 95 95 94

Lisätiedot

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen Medialiitto Valeuutistutkimus 2017 14.11. 2017 Tanja Herranen Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä uutisoinnin luotettavuudesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy Aikakauslehdet ja Internet Mervi Raulos TNS Gallup Oy Internet-käyttäjien määriä 2000-luvulla Lähde: Online Trends syksy 2004 Käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana: Syksy 2000 2.234.000 Syksy

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Monimediaisuus ja vuorovaikutus

Monimediaisuus ja vuorovaikutus Monimediaisuus ja vuorovaikutus (2ivistelmä esityksen kalvoista) Aki Kekäläinen, pääsuunni;elija Yle Uu2s- ja ajankohtaistoiminta NeA- ja mobiilikehitys Yle ennen neaaikaa Mediat: radio, TV ja teksti-tv

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 1. Lukemisen ja mainonnan väi0ämät 2. Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 3. Mainonnan estäminen 72 % suomalaisista kokee, e0ä painetun aikakauslehden tarjoamaa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Nuoret mediatoimijoina

Nuoret mediatoimijoina Nuoret median käyttäjinä ja tulkitsijoina Viestinnän n Keskusliiton syysseminaari Kaisa Osola, Kallion lukio 1.12.2011 Nuoret median käyttäjinä ja tulkitsijoina Nuoret mediatoimijoina Millaiset sisäll

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj OSA-ALUEET 1. Teknologiat ja verkkopalveluiden kehitys 2. Analytiikka, hakukoneoptimointi

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Palvelukonsepti Taustaa Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

UUTISMEDIA VERKOSSA 2015: SUOMI-DIASARJA

UUTISMEDIA VERKOSSA 2015: SUOMI-DIASARJA UUTISMEDIA VERKOSSA 2015: SUOMI-DIASARJA DIA 3: Tausta ja metodologia Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimuksessa selvitetään uutisten käyttöä erityisesti verkkomediassa. Tutkimus tehtiin vuonna

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Lapset ja uusmedia. Uusmedia

Lapset ja uusmedia. Uusmedia Lapset ja uusmedia Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 07.12.2011 Uusmedia Välineiden ja teknologioiden muodostama ekologia,

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot