Personal Media Day. Kuluttajatutkimusten yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personal Media Day. Kuluttajatutkimusten yhteenveto 2012. kristiina.markkula@vkl.fi"

Transkriptio

1 Personal Media Day Kuluttajatutkimusten yhteenveto

2 Sisällysluettelo Kaikki yhteenvedossa esitetyt tutkimukset ovat laadullisia tutkimuksia ja tehty tietylle kohderyhmälle Mediapäivän kartoitus sähköisten päiväkirjojen avulla, Åbo Akademi Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret aikuiset, Aalto ARTS Mediakäyttötapojen kehittyminen lapsuudesta aikuiseksi, VTT Digiajan mediakäytön ymmärtäminen, Aalto BIZ Uutiset digitaalisella aikakaudella Median viihdekäyttö digitaalisella aikakaudella Kuluttajan vastarinta, Aalto BIZ Diskurssianalyyttinen tukimus mediainnovaatioiden vastarinnasta Yksityisyyden rakentuminen sosiaalisessa mediassa Uutisten leviäminen, UTA/COMET Kuluttajien suhtautuminen TV-mainontaan, VTT 2

3 Yhteenveto Mediapäivämme on pirstaloitunut yhä pienempiin kokonaisuuksiin, silti mediankäyttö on hyvin rutiininomaista. Rutiinit ovat muutoksessa ja lisääntynyt digitaalisen median kulutus lisää media maiseman fragmentoitumista. Tyypillistä mediapäivää ei ole. Vaikuttavia tekijöitä: viikon päivä, kellonaika, ikä, sukupuoli. Henkilökohtaisissa mediamaisemissa voi olla kymmeniä nimekkeitä. Ei-perinteisiä medioita (Facebook, Yout Tube, Twitter...) ja harvinaisempia mediabrändejä erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla. 3

4 Yhteenveto Uutistapahtumien jatkuva seuraaminen on monelle tärkeämpää kuin jonkin tietyn uutisvälineen seuraaminen. Uutiset leviävät yhä paljolti kasvokkain lähipiirin (perhe, ystävät, työkaverit) kanssa. Keskustelua käydään myös sosiaalisessa mediassa; vertaiskeskustelu uutisista on tärkeää, oman identiteetin rakentamista. Nuorena omaksutut mediankäyttötavat näyttävät vahvistuneen ajan myötä. Nuorena omaksuttu valmius maksaa mediasisällöstä (mm. sanomalehdestä) voi näkyä maksuvalmiutena myöhemminkin. Printtimedioiden käyttö liittyy enemmän harrastuksiin tai työhön liittyviin sisältöihin (edelläkävijä nuoret ja nuoret aikuiset). 4

5 Yhteenveto Muuttuva mediaympäristö aiheuttaa ihmisissä vastareaktioita, joilla pyritään pitämään kiinni omista tottumuksista ja persoonallisuudesta (Facebookin käytöstä kieltäytyminen, printtimedian käytön vaaliminen). Multitasking on yleistä TV:tä katseltaessa. Katsojia voidaan koukuttaa uudenlaisilla mainoskonsepteilla ja ohjelmiin liittyvillä interaktiivisilla konsepteilla. Julkaistut raportit: Julkaisut, Next Median tulosdokumentit 2012, User and service experience 5

6 Personal Media Day Mediapäivän kartoitus sähköisten päiväkirjojen avulla Åbo Akademi/EDGE Research Group Niklas Kiviluoto Ron Lindqvist Timo Ketonen Malin Brännback 6

7 Tutkimuksen perustiedot Tavoitteena kartoittaa suomalaisten mediankäyttötottumuksia Sähköiset päiväkirjat Mediankäyttöä tarkastellaan viikon eri päivinä ja päivän eri aikoina: mitä mediaa kulutetaan, miten (painettuna, tietokoneella, tv jne.), miten kauan (min.) ja miksi Taustatietokysely (demografia, rahallinen kulutus, media alustat, asenteita ) 95 vastaajaa Osallistui yhden tai kahden viikon (n=28) ajan 67 naista, 28 miestä vuotiaita (M: 1973, Md: 1978) 957 mediapäivää, 4620 mediankäyttötuntia Tuloksia tarkasteltu koko vastaajajoukon osalta jonka jälkeen tulokset on eroteltu sukupuolen ja iän mukaan (5 eri ikäryhmää) 7

8 Päätulokset Suurin osa mediapäivästä kuluu tietokoneen ääressä Päivästä riippuen 24-36%, n min. keskimäärin Noin kolmannes (keskim min. päivästä riippuen) tästä koostuu sosiaalisesta mediasta Uutismediat (keskim min. päivästä riippuen) ja videopalvelut (keskim min. päivästä riippuen) vievät kumpikin n. 10% osuuden tietokoneella kulutetusta ajasta vuotiaat vaikuttavat olevan ns. tietokone-ikäryhmä Viettää eniten aikaa tietokoneen ääressä. Selvästi aktiivisin ikäryhmä sosiaalisissa medioissa Älypuhelimen käyttö erottuu vahvimmin =< 19-vuotiaiden keskuudessa Vanhimmat osallistujat käyttävät vähiten tietokonetta Kulutus koostuu huomattavasti enemmän hyötysisällöstä kuten uutisista >64-vuotiaat kuluttavat keskimäärin eniten mediaa ja ovat perinteisten medioiden suurkuluttajia Ikää ja asenteita tarkasteltaessa nousee selvästi esille Internetin tärkeys nuoremmille (sekä naisten että miesten keskuudessa) Nuoremmille, media tarjoaa viihdettä, sosiaalisuutta sekä ajan tasalla pysymistä heitä kiinnostavista asioista 8

9 Päätulokset Painetun median osuus mediapäivästämme on noin 20% ( minuuttia keskimäärin päivästä riippuen) 39% tästä koostuu sanomalehdistä (keskim min. päivästä riippuen), 14% aikakausilehdistä (6-11 min.) ja 44% kirjoista (22-32 min.) Printtimedian rahallinen kulutus on lineaarisessa suhteessa iän kanssa, mitä vanhempi on, sitä enemmän kuluttaa rahaa printtiin Kirjojen osuus printistä on lähes yhtä suuri huolimatta sukupuolesta tai iästä vuotiaat kuluttavat eniten rahaa Internet-palveluihin vuotiaat vähiten vuotiaat kuluttavat eniten rahaa sovelluksiin (eng. apps), (heidän jälkeen alle 19-vuotiaat) vuotiaat katsovat lisäävänsä eniten kulutustaan sovelluksiin tulevaisuudessa verrattuna muihin ikäryhmiin vuotiaat kuluttavat vähiten rahaa sovelluksiin kaikkiin muihin ikäryhmiin verrattuna 9

10 Tutkimuksen johtopäätökset Mediapäivämme on pirstaloitunut yhä pienempiin kokonaisuuksiin (fragmentoitunut), koostuen monista mediatyypeistä monilla alustoilla, mutta siitä huolimatta mediankäyttö on hyvin rutiininomaista. Rutiinit ovat kuitenkin muutoksessa ja lisääntynyt digitaalisen median kulutus eri alustoilla lisää media maiseman fragmentoitumista. Mediapäivässä on suuria vaihteluita riippuen viikonpäivästä tai päivänajasta, sekä sukupuolien että eri ikäryhmien välillä. Tyypillistä mediapäivää ei toisin sanoin ole. Median kulutus eri viikonpäivinä sukupuolen mukaan Median kulutus eri viikonpäivinä iän mukaan 10

11 Tulosten merkitys yrityksille Koska mediapäivä vaihtelee suuresti viikon eri päivinä ja päivän eri aikoina, markkinoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää mitä ihmiset milloinkin kuluttavat. Yrityksille on tärkeää ymmärtää miten rutiineja ylläpidetään tai millä niitä saadaan muutettua. Fragmentoitumisen osalta yritysten on tärkeä ottaa huomioon monikanavaisuus ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen. Tietokone vie suurimman osan mediapäivästämme. Noin kolmannes tästä on sosiaalista mediaa. Mainos- ja markkinointipalveluille tämä on suuri mahdollisuus. Printti elää vielä tulevaisuudessa, mutta kysymys on, millä sisällöllä. Kirjoja luetaan vielä erittäin paljon iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ikä kertoo vieläkin erittäin paljon. Vaikka ikäryhmäjaottelusta ei laajalti enää pidetä, se indikoi hyvin vahvasti printtiin, erityisesti sanomalehtiin, kulutetusta ajasta (ja rahasta). 11

12 Tulosten merkitys yrityksille Rahallinen kulutus uusin tuotteisiin (Internetpalvelut ja sovellukset) vuotiaat on esim. se ikäryhmä joka kuluttaa eniten sovelluksiin nykypäivänä, ja joka tulee kasvattamaan kulutustaan eniten, lukioikäiset tulevat toisena (20-27-vuotiaat jälkijunassa). Koko raportti ladattavissa: WP 2 PMD DELIVERABLE MEDIA CONSUMPTION 2012/D _PMD_Studying%20consumers%20everyday%20media%20 consumption%20with%20e-diaries.pdf 12

13 Personal Media Day Sitoutuminen/koukuttuminen ja fragmentoitunut median käyttö Media engagement and fragmented media use Riitta Perälä, Merja Helle Aalto ARTS 13

14 Tutkimuksen perustiedot Uusien mediankäyttötapojen ja engagementin tutkiminen menetelmäyhdistelmän keinoin Menetelmät: 1. Online-mediapäiväkirjat (joista pomittu mediat mediamaisemantehtävään) 2. Q-metodin haastattelut (mediamaisematehtävä) 3. Mediankäytön ajan ja paikan havainnointi Edelläkävijänuoret 10 mediapäiväkirjaa 8 haastattelua 3 havainnointisessiota Aikuiset, Oulu (25 40-vuotiaat) 11 mediapäiväkirjaa 8 haastattelua 14

15 Esimerkki mediamaisemasta

16 Päätulokset: edelläkävijänuoret Mediankäyttö on fragmentoitunutta. Nuorten henkilökohtaisissa mediamaisemissa on medianimekettä. YouTubea käytetään monipuolisesti Tieto,musiikki, tiettyjen kanavien ja vloggaajien seuraaminen, tosi-tv-tyyppinen sisältö Blogit ovat iso osa mediankäyttöä. He sekä lukevat blogeja että suurin osa myös bloggaa itse. Blogeissa viehättää samastuttavat vertaiskirjoittajat, ajan kuluttaminen viihteen parissa, blogien kirjo ja saatavuus sekä asiantunteva tieto itseä kiinnostavista aiheista Kolme eri käyttäjäryhmää 1. Medialukutaitoiset 2. Fanit 3. Viihdekäyttäjät 16

17 Päätulokset: nuoret aikuiset (25 44 v) Mediankäyttö on fragmentoitunutta. Henkilökohtaisissa mediamaisemissa on medianimekettä. Sosiaaliset mediat tärkeitä Facebookin ja puhelinviestinnän lisäksi esimerkiksi IRC, Foursquare ja Skype. Uutisia selataan verkossa Paikallisuutiset ja -aiheet tärkeitä. Iltapäivälehtien uutissivut päivittäisessä käytössä. Aikakauslehdistä työhön tai harrastuksiin liittyvää tietoa Moni kokee infoähkyn ongelmaksi Kolme eri käyttäjäryhmää 1. Viihdekäyttäjät 2. Sisällön arvostajat 3. Surffaajat 17

18 Tutkimuksen johtopäätökset Sitoutuminen ja uppoutuminen (engagement) medianimekkeisiin tapahtuu mediakokemusten eri tasoilla (esim. aika, aihe, tarve) jolloin mediankäytön ja käyttötapojen tutkiminen eri menetelmien avulla on tarpeellista Mediapäiväkirjoissa rutiinien tallentaminen pidemmälta ajanjaksolta Mediamaisematehtävissä tulee esille medianimikkeiden tärkeysjärjestys ja se, että samoihin tarpeisiin vastaavat eri medianimekkeet Havainnoinneissa konkreettiset mediakäytänteet Printtimedian asema vähenee, ellei kyse ole työhön tai harrastukseen liittyvästä sisällöstä, myös paikallisuus kiinnostaa, uutisia selataan verkosta tai suosituksista, aikaa käytetään sosiaaliseen mediaan, televisioon, elokuviin yms. 18

19 Tulosten merkitys yrityksille Lista keskeisistä toimenpide-ehdotuksista: Tarkempi ymmärrys tarpeen eri ryhmien mediakäytännöistä Media ajateltava palveluna eri julkaisukanavien yli Uutisten tarve ei ole keskeistä, myös identiteetti, yhteisö, hyötytieto yms. koukuttavat Miten saada tarkempi lukijatieto käyttöön monikanavaisessa sisällöntuotannossa, mitä se merkitsisi sisällöille, juttutyypeille yms. Lukijat/käyttäjät mukaan tuotteiden kehittämiseen Blogien ja muun lukijoiden tuottaman sisällön hyödyntäminen Printti liian keskeinen ajattelutavoissa, uutiset saadaan televisiosta ja verkosta, yksittäiset kohdennetut aikakauslehdet vielä kiinnostavat Monipäinen strategia: miten säilyttää vanha ja sen tulovirrat ja samalla satsattava uuteen digitaaliseen ajatteluun 19

20 Tärkeimmät medianimekkeet ikäryhmittäin Lead-user teenagers (16 19-vuotiaat) 1. Sähköposti 2. YouTube 3. Google 4. Chat / tekstiviestit 5. Facebook 6. Kirjat (painetut) 7. Wilma 8. itunes 9. Wikipedia 10. Oma blogi Aikuiset (25 40-vuotiaat) 1. Google 2. Facebook 3. Chat/tekstiviestit 4. Sähköposti 5. Kirjat (painetut ja äänikirjat) Koko raportti ladattavissa: D LEAD-USER RESEARCH 2012/D _PMD_MEDIA%20DIARIES,%20INTERVIEWS%20AND%20Q%20CARDS,%20MEDI A%20ETHNOGRAPHY,%20COMPARISON%20OF%20METHODS%20AND%20RESULTS.pdf 20

21 Personal Media Day Mediankäyttötapojen kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen The Development of Media Use Habits from Childhood to Adults Timo Kuula 21

22 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja ymmärtää 2000-luvulla varttuneiden nuorten korkeakoulutettujen aikuisten mediankäyttöä ja siihen liittyviä valintoja. Tutkimuksessa painottui printtimedian, erityisesti sanomalehden rooli. Kohderyhmä tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2004, ja uudelleen v (PMD). Vuonna 2012 ryhmän edustajat olivat vuotiaita, miehiä oli 5 ja naisia 4 (yht. 9). Kaikki asuivat ja työskentelivät pääkaupunkiseudulla. Kyseessä oli laadullinen tutkimus, jossa päämenetelmänä oli teemahaastattelu. Tukimateriaalina käytettiin mediapäiväkirjaa. 22

23 Päätulokset (1/2) Painetun sanomalehden arvostus on pääosin säilynyt niillä, jotka arvostivat sitä v Arvostus näkyy lehden tilaamisena v Sanomalehteä v vieroksuneet eivät vieläkään tilaa sitä. Painettu sanomalehti ei välttämättä sovi arkirytmiin ja on epäkäytännöllinen, joten sen arvostajistakin jotkut ovat siirtyneet lukemaan sähköistä versiota. Sanomalehteä arvostavat ovat valmiita maksamaan myös uusista sähköisistä palveluista ja sisällöistä. Printtiä vieroksuvat suosivat etupäässä vain ilmaisia palveluja. Keskeisimmät lisäykset mediaympäristöön : Facebook, Spotify, älypuhelin/mobiili-internet, epälineaari TV:n katselu. 23

24 Päätulokset (2/2) Lapsuudessa saadut mediankäyttökokemukset vaikuttavat kohderyhmän mediankäyttöön edelleen. Eniten lapsuuden kokemukset näkyvät suhtautumisessa painettuun mediaan, televisionkatseluun ja elokuviin, sekä motivaatiossa omaksua uutta teknologiaa ja uusia palveluita. Vuonna 2012 työnteko vähentää vapaa-aikaa ja rajoittaa vapaa-ajan mediankäyttöä. Mediankäyttö koetaan usein käytännölliseksi. Myös perheellisyys, etenkin pienet lapset, vaikuttavat mediankäyttöön. Muuttuva mediaympäristö aiheuttaa kohderyhmässä vastareaktioita, joilla pyritään pitämään kiinni omista tottumuksista ja persoonasta, sekä selviytymään muutoksessa. Vastareaktio voi olla esimerkiksi Facebookin käytöstä kieltäytyminen, ei-sähköisen vuorovaikutuksen suosiminen tai printtimedian käytön vaaliminen. 24

25 Tutkimuksen johtopäätökset Kohderyhmän mediankäyttö on kehittynyt melko loogisesti, ja nuorena omaksutut mediankäyttötavat näyttävät vahvistuneen ajan myötä. Nuorena omaksuttu valmius maksaa mediasisällöstä (mm. sanomalehdestä) voi näkyä maksuvalmiutena myöhemminkin. Vaikka isoja trendejä mediankäytössä on tärkeä seurata, voi sisällönja palveluntarjoajan näkökulmasta trendeistä poikkeavat käyttäjät olla kiinnostavia. Näillä kuluttajilla voi olla selkeät näkemykset mitä he haluavat, mitä he eivät halua, ja mistä he haluavat maksaa. Uudet ideat palveluihin syntyvät pinnan alla. 25

26 Tulosten merkitys yrityksille Mediaympäristömme on hyvin rikas ja monipuolinen, ja jatkaa kehitystään yhä monimutkaisemmaksi. Yksilöt vaalivat tässä muutoksessa omia henkilökohtaisia mieltymyksiään ja kummallisuuksiaan, jotka ilmenevät mediankäytön vastareaktioina. Nämä kummallisuudet kannattaa huomioida, koska juuri niistä he ovat valmiita maksamaan. Spotify-tyyppinen palveluratkaisu on suosittu kohderyhmän joukossa, ja sen tyyppiset palvelut muillekin sisällöille kuin musiikille voivat menestyä. Tulokset: D The Development of Media Use Habits from Childhood to Adults Lataa koko raportti: 2012/D _PMD_The%20Development%20of%20Media%20Use%20Habitsfrom%20Childhood%20to%20Adults.pdf 26

27 Personal Media Day Uutiset digitaalisella aikakaudella: Käytäntöteoreettinen tutkimus uutismedian käytöstä Elina Koivisto Juho Santasalo 27

28 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksessa kartoitettiin lead-käyttäjien uutismedian käyttöä. Lead-käyttäjät tässä tutkimuksessa olivat vuotiaita kaupunkilaisia Erityisesti kiinnitettiin huomiota mobiili- ja verkkomedian käyttöön. Tavoitteena oli ymmärtää kuinka uutismedaa seurataan nykyään ja minkälainen rooli uutisilla on kuluttajan jokapäiväisessä sosiaalisessa elämässä. Käytöntäteoreettinen tarkastelutapa kohdistaa huomiomme siihet, mitä kuluttajat tekevät ja miten Nuorten lead-käyttäjien haastatteleminen mahdollistaa ymmärryksen tulevaisuuden tavoista kuluttaa mediaa ja antaa ideoita uusien palvelukonseptien kehittämiseen. 28

29 Päätulokset Uutisten kuluttaminen haastateltujen edelläkävijöiden keskuudessa Pääasasialliset kanavat uutisten kulutukseen ovat verkon uutispalvelut, aamulehti ja sosiaalinen media Uutisia kulutetaan pääosin tietokoneekka työn lomassa, mobiililla työmatkan aikana sekä tylsyyden hetkinä Osallistujien lineaariseen TV:n ja radioon kuluttama aika oli laskussa johtuen sen sitomisesta kiinteään aikaan ja paikkaan Uutisten seuraaminen täyttää tärkeän sosiaalisen tarpeen, ovathan nämä tärkeitä keskustelun aiheita niin tuttujen, työkavereiden kuin tuntemattomien kanssa Uutisten kulutus on myös arjesta pakenemista sensaatiojournalimi ja viihdenuutiset ovat erityisen tärkeitä tässä 29

30 Uutisten kuluttamisen käytännöt Sosialisoiva käytäntö: uutisten jakaminen Keskustelujen aloituksen ja tiettyjen uutisaiheiden esilletuonti Yhteisen hyvän tavoittelu motivaationa Autttaa maineen rakentamisessa tietynlaista sisältöä jaetaan tarkoitukselliseti päämääränä oman itsen esittäminen Integroiva käytäntö: Verkkouutisten kuratointi Verkkoympäristölle ominainen uutiskäytöntä Integroi erilaisia verkkouutisiin liittyviä kulutuskäytänteitä Tavoitteena kuratoida omaa verkkoprofiilia uutisten kuluttajana. Käytöntä on erityisen tavallinen Twitterissä, mutta läsnä myös Facebookissa. 30

31 Tulosten merkitys yrityksille On-demand tyyppisen sisällön kasvava kysyntä. Uutisten kulutus siirtyy kohti digitaalista ympäristöä uudet sukupolvet eivät halua uutisten seuraamisen olevan ajasta ja paikasta riippuvaista Kuinka lisätä vakavuutta ja arvovaltaa digitaaliseen sisältöön? Verkkouutisten lukemista pidetään usein ajanhukkana ja kevyenä verrattuna perinteiseen painettuun lehteen Maksamisen vaivattomuus. Kuluttajat ovat kiinnostuneita korkealaatuisesta uutissisällöstä ja ovat halukkaita maksamaan kunhan maksumuuri ei vaikeuta käyttökokemusta Uusien rutiinien luonti ja positiivisten kokemusten tarjoaminen hyödyntämällä ilmaisia kokeilujaksoja uutispalveluineen markkinoinnissa rohkaisevat kestotilaajaksi ryhtymistä Uskottava mediabrändi kasvattaa kuluttajan luottamusta uutissisältöihin ja lisää maksuhalukkuutta 31

32 Tulosten merkitys yrityksille Sosiaalinen lukeminen ja uutisten jakaminen ovat tärkeässä roolissa kuluttajalle niin online kuin offline. Tämän on oltava mahdollisimman helppoa. Kuluttajan identifioituminen mediabrändin ja sen arvojen kanssa edistää maineenrakennusta uutisia jakamalla Yksilöllisten uutiskoosteiden kerääminen kuluttajalle auttaa näitä hallitsemaan tietotulvaa ja vahvistaa yhteyttä sisällöntarjoajan kanssa Yksityisyys on tärkeässä roolissa. Kuluttajille on tärkeää säilyttää kontrolli siitä, mitä jaetaan. Jakamisen tulee olla helppoa, mutta ei pakollista. Esim. Social reader tyyppistä jatkuvaan jakamiseen perustuvista ratkaisuista ei innostuttu kohderyhmässä 32

33 Personal Media Day Median viihdekäyttö digitaalisella aikakaudella: Käytäntöteoreettinen tutkimus viihdemedian käytöstä Joel Hietanen Elina Koivisto Jonna Ruissalo 33

34 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksessa kartoitettiin lead-käyttäjien viihdemedian käyttöä. Tutkittu ryhmä oli ns. diginatiiveja eli vuotiatita nuoria aikuisia jotka käyttävät paljon eri digitaalisia medioita Erityisesti kiinnitettiin huomiota mobiili- ja verkkomedian käyttöön. Tavoitteena oli ymmärtää kuinka viihdemediaa seurataan ja minkälainen rooli viihdemedialla on nuoren kuluttajan jokapäiväisessä sosiaalisessa elämässä. Käytäntöteoreettinen tarkastelutapa kohdistaa huomiomme siihen, mitä kuluttajat tekevät Nuorten lead-käyttäjien haastatteleminen mahdollistaa ymmärryksen tulevaisuuden tavoista kuluttaa mediaa ja antaa ideoita uusien palvelukonseptien kehittämiseen 34

35 Päätulokset Viihdettä kulutetaan lukuisten uusien kanavien kautta YouTube on suosittu ja siihen liittyy vahva sosiaalinen ulottuvuus Spotify dominoi musiikinkuntelua ja erityisesti sen linkitystä sosiaaliseen mediaan pidetään onnistuneena Internetin TV/videopalvelut rikkovat mediaan perinteisesti liitetyn lineearisuuden Tiedostojen lataus niin laillinen kuin laitonkin on suosittua. Erityisesti tätä perustellaan sisällön tuoreudella ja latauksen vaivattomuudella Uudet mediankäytön muodot nivoutuvat osaksi olemassaolevia rituaaleja (esim. YouTube ja ipad-hs aamiaispöydässä perinteise lehden sijasta tai Internetin TV/videopalvelut korvaavat perinteisen television katselun) Perinteiset rituaalit pitävät kuitenkin pintansa ja TV säilyy tärkeänä sekundäärisenä aktiviteettina esim.ylen AamuTV auki muiden aamutoimien ohessa Sosiaaliset käytänteet Sosiaalisuus tärkeässä asemassa viihteen kulutuksessa Suorat lähetykset luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, hetken jakaminen tärkeää Mielipiteiden ja ajatusten vaihto tärkeässä osassa viihtymistä 35

36 Tutkimuksen johtopäätökset Sosiaalisen median rooli mielipidevaikuttajana ja informaatiokanavana Uudet sisällöt löydetään sosiaalisen median kautta ja mielipiteitä jaetaan innokkaasti sosiaalisessa verkostossa Kaupallisten ja ei-kaupallisten sosiaalisen median sivujen hyödyntäminen tiedonhaussa Tietoa uusista julkaisuista etsitään niin internetistä, Facebookin-fanisivujen kuin sosiaalisen verkoston avustuksella. Informaation lähteellä ei niinkään merkitystä, kunhan tieto on kätevästi saatavilla ja luotettavaa Viihdekokemuksen flow:n saavuttaminen suositusten perusteella Perinteinen lineaarinen, jonkun muun määrittelemä sisällönvirta ei enää tyydytä vaativan seuraajan tarpeita. Oma kokemus kootaan niin palvelujen kuin sosiaalisen verkoston suositusten perusteella Lead-käyttäjien seuraaminen uusien kokemusten löytämiseen 36

37 Tulosten merkitys yrityksille Viihdemediasta ollaan valmiita maksamaan, kunhan käytettävyys ja hinta ovat kohdillaan Käyttökokemus ei saa kärsiä maksumuurista ja maksukäytännön tulee olla sopivassa suhteessa sisältöön. Vahva brändi lisää kuluttajan luottamusta ja halua maksaa viihdepalvelusta, esim. Helsingin Sanomat ja Spotify On-demand sisältö on kuluttajille entistä tärkeämpää päivärytmien pirstoutuessa Kuluttajien entistä aktiivisempi rooli oman kulutuskokemuksen laadinnassa Silti, kuluttajille tulee tarjota mahdollisuus myös sattumanvaraiseen sisällön virtaan sekä tarjota suosituksia oikeanlaisen, kiinnostavan sisällön löytämiseen 37

38 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajayhteisöt ja sosiaalinen media parantavat reaaliaikaista katselukokemusta Läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä erilaiset sosiaalista mediaa hyödyntävät sovellukset osana digitaalisia palveluita lisäävät mahdollisuuksia jakaa kokemuksia muiden kanssa. Sosiaalinen media vaikuttaa mediavalintoihin tarjoamalla tietoa ja suosituksia Online-sisällöt parantavat katselukokemusta ja ovat entistä tärkeämpi osa katselukokemusta Kuitenkin, jakamisen tulee olla vapaaehtoista, kuluttajat ovat tarkkoja omasta yksityisyydestään ja jaetusta sisällöstä Rutiinit ovat tärkeitä kuluttajille Uudet mediasisällöt on helpompi ottaa käyttöön kun ne nivoutuvat osaksi rutiineita 38

39 Lisää aiheesta Santasalo, Koivisto, Mattila: Social consumption of News (Next Media: Personal Media Day 2012) Tokan, Mattila, Koivisto: Media as Multitasking: An exploratory study on capturing audiences media multitasking and multiple media use behaviors (Next Media: MobiMe 2011) Multitasking-NextMedia.pdf Myöhänen, Hietanen: Entertained to Excess: The Contemporary Practices of Boredom ll.pdf Rasinmäki, Koivisto, Mattila: Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen 39

40 Lue koko raportti Nimi: Understanding media consumption in the digital age social dimension of everyday practices of entertainment Lataa koko raportti: 2012/D _PMD_Understanding%20media%20consumption%20in %20the%20digital%20age_social%20dimension%20of%20everyday%20 practices%20of%20entertainment.pdf 40

41 Personal Media Day Kuluttajan vastarinta: Diskurssianalyyttinen tutkimus mediainnovaatioiden vastarinnasta Ilona Mikkonen 41

42 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksen tavoite: analysoida kuluttajien kertomuksia mediavastarinnasta problematisoida innovaatiovaatiovastarinta tutkimusta, jossa innovaatiota pidetään lähtökohtaisesti hyvänä ja kuluttajia muutosvastaisina Tutkimus keskittyi analysoimaan diskursseja eli ihmisten tapaa ymmärtää ja jäsentää maailmaa kielen kautta 13 henkilökohtaista semistrukturoitua haastattelua henkilöt ilmoittivat vastustavansa jotakin media-innovaatiota (esim. Facebook, älypuhelimet, tabletit) Tutkitun ryhmän ikäjakauma oli välillä vuotta Data-analyysi: analytics for cultural practice (Moisander and Valtonen 2006) 42

43 Päätulokset 1) Media-innovaatiot nähdään usein normaalia elämää hankaloittavina (vrt. Innovaatiodiskurssi joka korostaa innovaatioiden helpottavan käyttäjien arkea) 2) Vastarintaa harjoittavat kuluttajat rakentavat vastarinnan kautta moraalista kuluttaja-identiteettiä; innovaatioiden kyseenalaistaminen on älykkyyden ja eettisyyden merkki 3) Media itsessään ja siihen osallistuminen kuitenkin tärkeää jännite vastarinnan ja ideaalin osallistuvan mediakuluttajan välillä 43

44 Tutkimuksen johtopäätökset Tutkimuksessa kävi ilmi että tiedonpuute on harvoin vastarinnan taustalla kyse pikemminkin oman elämän hallinnan tunteesta ja identiteettityöstä Jatkuvasta tiedon virrasta ja uusien sovellusten ja laitteiden opettelusta muodostuu usein ikävältä tuntuva velvollisuus 44

45 Tulosten merkitys yrityksille Innovaatiodiskurssia tulee tarkastella kriittisesti onko kaikki uusi todella hyödyksi kuluttajille? Uutuusarvon korostaminen myyntiargumenttina voi johtaa vastarintaan Uutuusarvon sijaan tulisi korostaa hyötyjä asiakkaalle, joita on vaikeampi vastustaa Innovaatiovastarinta johtuu harvoin liian vähästä tiedosta/ymmärryksestä lisäinformaatio ei tällöin ole ratkaisu 45

46 Lue koko raportti Nimi: Resistance to Media Innovation - A Discourse Analytical Approach Lataa koko raportti: 2012/D _B_PMD_Resistance%20to%20Media%20Innovation.pdf 46

47 Personal Media Day Kuluttajan vastarinta: Yksityisyyden rakentuminen sosiaalisessa mediassa Joel Hietanen Galina Arhipova 47

48 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoite: ymmärtää yksityisyyden käsitettä sosiaalisen median kuluttajakäyttäytymisen kontekstissa Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan kuluttajien tuottamien narratiivien kautta identiteetin rakentamista yksityisyyden näkökulmasta Erityinen mielenkiinnon kohde oli miten kuluttajat etsivät ja luovat yksityisyyttä Haastateltaviksi valittiin 15 henkilöä jotka olivat tutkijalle ennestään jo jollain tasolla tuttuja (tähän valintaa päädyttiin aiheen luottamuksellisuuden ja henkilökohtaisuuden takia) Haastattelut olivat elämäntarinallisia ja keskittyivät yksityisyyteen ja sosiaalisuuteen Haastattelut analysoitiin käyttämällä narratiivianalyysia Narratiiveja vertailemalla löydettiin yhtenäisiä teemoja ja yksityisyyden käsityksiä 48

49 Päätulokset Yksityisyys ei toteudu yksittäisenä ilmiönä tai kuluttajan piirteenä, vaan sitä neuvotellaan jatkuvasti kuluttajien kohtaamisissa Yksityisyyskäsitykset muuttuvat radikaalisti kun kuluttaja kokee voimakkaita yksityisyyden ongelmia tai turvallisuutta vahvistavia tilanteita Yksityisyyttä usein neuvotellaan kolmannen osapuolen kuten ystävän tai tuttavan kautta, keskittyen harvoin omaan yksityisyyteen Näin kuluttajat eivät joudu kyseenalaistamaan omaa yksityisyyden hallintaansa 49

50 Päätulokset Maskuliiniset ja feminiiniset tarpeet yksityisyydelle ovat usein hyvin erilaisia Miehillä esim. korostuu vahvasti oman tunteellisen minänsä piilottaminen kun taas naiset esim. yrittävät suojautua kateellisuudelta ja negatiivisiltä tunteilta joita sosiaalinen kanssakäyminen voi herättää Kuluttajat tarvitsevat erilaisia yksityisyysorientaatioita eri medioissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä Yksityisyys muodostetaan eri tavoin jokaiseen käytettyyn mediaan ja sosiaaliseen kontekstiin Sosiaalisissa medioissa korostuu äärikäyttäytyminen, mutta media koostuu myös suuresta määrästä normeja ja yhteisesti ymmärrettyjä sääntöjä 50

51 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajille pitäisi antaa myös mahdollisuus poistua mediasta kokonaisvaltaisesti Voiko mediasta poistua niin, että ei saa esimerkiksi viestejä tai muuta viestintää? Yksityisyys pitäisi ymmärtää kuluttajan ja palveluntarjoajan välisenä neuvotteluna ja yhteisluontina Yksityisyydessä ei ole kysymys valintaboxeista, vaan median käytön oppimisesta ja muiden huomioonottamisesta Kuluttajille tulisi tarjota erilaisia resursseja ja tapoja joilla he voivat luoda yksityisyyttään palveluntarjoajan kanssa Nais- ja miespuoliset käyttäjät arvostavat erilaisia yksityisyysmahdollisuuksia 51

52 Tulosten merkitys yrityksille Keskeisiä haasteita yksityisyyteen liittyen ovat: Miten segmentoida ja kohdentaa kuluttajia heitä miellyttäviin yksityisyysvaihtoehtoihin? Miten valtaistaa kuluttaja tuottamaan turvallisuuden kokemuksia muille kuluttajille sosiaalisessa mediassa? Näiden haasteiden ratkaisua vastaan kuluttaja ovat valmiita tarjoamaan itsestään hyvinkin paljon tietoa ja sitoutua käyttämään palveluaja Lopuksi, kuluttajien on vieläkin hyvin vaikea määrittää mitä palveluntarjoavien tarjoamat yksityisyyden asetuksen lopulta pitävät sisällään Kuluttajille voitaisiinkin tarjota mahdollisuus nähdä esim. oma profiilinsa ystävän tai tuntemattoman henkilön silmin kuten sei heille näyttäytyy 52

53 Lue koko raportti Nimi: Privacy construction on social media URL: 2012/D _PMD_Privacy%20construction%20on%20social%20medi a.pdf 53

54 Personal Media Day Uutisten leviäminen MyNews -Spreadable Uses of News in Daily Life Auli Harju & Susanna Vehmas UTA/COMET 54

55 Tutkimuksen perustiedot Tutkimuksessa kerättiin tietoa kuluttajien mediakäytöstä ja konteksteista, mediakäytännöistä ja käyttäjärooleista. Tarkentamalla tutkimus uutiseen luotiin ylivälineellinen näkökulma ihmisten mediapäivään. Keskittymällä roolien tutkimiseen tuotettiin kuluttajatietoa, joka pääsee lähemmäs niitä erilaisia ja eri tilanteissa vaihtelevia ihmisten mediakäyttöä selittäviä motiiveja. Metodit laadullisia: (uutis)mediapäiväkirjat (eri ikäiset ja taustaiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat vastaajat yhteensä 24) ja täydentävät teemahaastattelut osalle mediapäiväkirjojen tekijöistä (yhteensä 12 haastateltavaa). 55

56 Päätulokset Uudenlainen addiktio aktiivisilla uutisten kuluttajilla: uutisvirran seuraaminen (vs. ennen uutisvälineeseen kohdistuva riippuvuus, esim. aamun lehti) Tapakäyttäjät oma joukkonsa, lähinnä vanhempaa sukupolvea Lähes kaikki kuluttavat uutisia, käyttämättömyys kohdistui eri uutisvälineisiin tai aiheisiin Kuluttajat ovat kriittisiä uutismediaa kohtaan, kriittisimpiä arvioita kohdistettiin televisioon ja internetiin uutisvälineinä Uutiset leviävät yhä paljolti kasvokkaisissa keskusteluissa lähipiirin (perhe, ystävät, työkaverit) kanssa Netissä leviäviin uutisiin suhtaudutaan sallivasti muttei kovin innostuneesti, joskin niiden potentiaalinen kiinnostavuus tunnistetaan Uutisten kuluttamisessa tapahtuvat muutokset osuvat ihmisten elämänmuutosten vaiheisiin 56

57 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajien uutisten käyttöä motivoivat oman elämään ja identiteettiin sekä rooleihin esimerkiksi työelämässä liittyvät arvot, kokemukset ja tarpeet Näiden tekijöiden tunteminen tarpeen yleisöryhmien kulutusta mietittäessä Muutokset kulutuksessa heijastelevat laajempia elämänmuutoksia Uutisten käyttämättömyys Uutisten tarpeettomuus omassa elämässä/työssä Pettymyksiä uutisia välittävään mediaan ja uutissisältöihin Tarve suojella itseä tietämättömyydellä maailman menosta Uutisten viihteellisyys jakoi mielipiteitä: viihdeuutisille on lukijansa, mutta osaa viihteellistymiskehitys ärsyttää voimakkaasti Vakaville, asioita taustoittaville uutisteksteille kysyntää 57

58 Tulosten merkitys yrityksille Kuluttajat eivät ole tapojensa orjia vaan kuuntelevat muiden suosituksia ja kykenevät esittämään toiveita uusista uutisvälineistä ja sisällöistä Toiveita mm. uutisvirtatelevisiokanava, uutisia taustoittavaa aineistoa lähdetietoineen mobiililaitteisiin, valikoitua uutisvirtaa kännykkään Maksuhalukkuus Uutisista oltiin valmiita maksamaan vähän (~euro) Maksutavan helppous (verkkopankki) Satunnaisesti ilman sitovaa sopimusta Haluttiin täydentävää sisältöä uutistarjontaan Vastaajat arvioivat erityisesti online-uutisten kuluttamisen lisääntyvän, sanomalehti painetussa muodossa oli heille arjen luksusta Harju A. & Vehmas S. (2012) MyNews Uses of the News Media in Daily Life Harju A. (2012) News Media Diaries four days of following and sharing the news 2012/D _PMD_News%20Media%20Diaries_four%20days%20of%20followin g%20and%20sharing%20the%20news.pdf 58

59 Personal Media Day Miten kuluttajat suhtautuvat TVmainontaan Smart and targeted ads Virpi Oksman,VTT 59

60 Tutkimuksen perustiedot Tavoitteena tutkia ja kehittää uudenlaisia, interaktiivisia ja kohdennettuja tv-mainonnan muotoja käyttäjälähtöisesti Menetelmänä käytetään asiantuntijahaastatteluita, kuluttajille suunnattuja kyselyitä, etnografista katsojatutkimusta sekä uusien konseptien pilotointia arkielämän kontekstissa Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet kaikenikäiset kuluttajat ja erityisesti nuoret aikuiset (kuluttajille suunnattu kysely N=2473, etnografinen tutkimus 12 kotitaloutta). Vastaajia kyselyyn haettiin TeliaSoneran asiakaspanelista ja VTT:n Owela-innovaatiotilasta. 60

61 Päätulokset Kyselytutkimuksen (keväällä 2012) mukaan tablettien hankkiminen on selvässä kasvussa; tablettilaite oli selvästi suosituin uusi hankinta tulevien kuukausien sisällä Puolet vastaajista olisi valmis antamaan tarkempia profiilitietoja (ikä, sukupuoli, harrastukset jne.) saadaakseen paremmin kohdennettua mainontaa Vastaajat käyttävät mainoskatkoja yleensä johonkin muuhun kuin tv:n katseluun; esim. kotiaskareisiin, lehtien lukemiseen, muiden ICT laitteiden käyttöön 61

62 Tutkimuksen johtopäätökset Perinteisen tv-mainonnan rinnalle olisi tarvetta kehittää uusia innovatiivisia mainonnan tapoja Pelilliset, hauskat ja interaktiiviset konseptit voisivat olla ratkaisu Osallistaminen ja mahdollisuus valita sitouttaa katsojia ohjelmaan Erilaisten applikaatioiden ja laitteiden yhdistely voisi tuoda lisäarvoa (mobiili/tabletti/pc) 62

63 Tulosten merkitys yrityksille Perinteisen tv-mainonnan rinnalle olisi hyvä kehittää erilaisia laitteita (mobiili/tabletti) hyödyntäviä mainontakonsepteja Katsojiien osallistamiseksi tulisi kehittää eri ohjelmaformaatteihin sopivia muitakin interaktiivisia konsepteja äänestämisen lisäksi Raportteja: D User Centric Approach to Smart and Targeted Ads 2012/D _PMD_UserCentricApproachtoSmartAds.pdf D Advertising on Second Screens: Insights From Advertising Professionals 2012/D _PMD_NEWSmartAndTargetedAds_AdvertisingOnSecondScreens.pdf 63

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Lapset, nuoret ja sosiaalinen media Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Tilastoja 89% suomalaisista 16 74-vuotiaista käyttää nettiä - EU-maiden välisessä vertailussa suomalaiset nuoret sijoittuvat internetin

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA!

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! Vuxenutbildning för Svenskfinland 22-23.3.2011 PhD REIJO SILTALA 2011 PUHEENVUORON RAKENNE 1. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET INNOVAATIOT INNOVATIIVISUUS 2. ESIMERKKITAPAUKSIA INNOVAATIOISTA

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti Veera Bianca Papinoja www.veerabianca.com @veerabianca Veera Bianca Some- ja PR -konsultti Matkabloggaaja / Instagrammaaja (www.veerabianca.com

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Miten yhteisö toimii verkossa?

Miten yhteisö toimii verkossa? Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke 1 Miten yhteisö toimii verkossa? Erja Saarinen Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatioseminaari, Posio 16.-17.12.2002 Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

1/11/2016 Itä-Suomen 11. mediakasvatuspäivä Satu Valkonen / MLL. Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö ja media

1/11/2016 Itä-Suomen 11. mediakasvatuspäivä Satu Valkonen / MLL. Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö ja media 1/11/2016 Itä-Suomen 11. mediakasvatuspäivä Satu Valkonen / MLL Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö ja media Hyvä(sti) lapsuus? Miten mediat ovat muuttaneet lapsen kasvuympäristöä? Onko muutos luonteeltaan

Lisätiedot

Kimppakyydit ja palveluntarjoajat -palvelupajat

Kimppakyydit ja palveluntarjoajat -palvelupajat Palveluntarjoaja vähäinen tarjonta ja kysyntä > tietoa lisää + markkinointi aikataulujen yhteensovitus on haaste individualismi ja yksityisyys > naapuriapu kimppakyytihaaste: asenteellisuus, ei haluta

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Mediatutkimuksen päivät, Turku 4.2.2011 Esa Reunanen Perustiedot Käynnistyi syksyllä 2010 Valmistuu vuodenvaihteessa 2011 / 2012 Tutkijat: Esa Reunanen, Auli Harju,

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta.

Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta. Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta www.retuhanke.fi Taustat Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Tilaajana Ekokumppanit Oy, toteuttajana TAMK / Proakatemia Tietoa

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto,

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, Viestintä vuokratalossa onnistuuko? 9.9.2016 Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, twitter: @marjutjoensuu Mitä se viestintä oikein on? Vai helpotusta ja säästöjä? Ja parempaa asumista? Hyvä isännöinti kannattaa.

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Tosipaikallinen verkkopalvelu

Tosipaikallinen verkkopalvelu Tosipaikallinen verkkopalvelu Palvelu siellä missä mekin Kaleva-konserni konsernin emoyhtiö perustettu vuonna 1907 Oulussa kustantaa sanoma- ja kaupunkilehtiä, tuottaa erilaisia sähköisiä palveluja sekä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen Ilona Mikkonen, KTT Anastasia Sergina, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kontaktitunnin ohjelma Käytännön

Lisätiedot

Prewise kyselytutkimus 2009: Sosiaalinen media yrityskäytössä. Tiivistelmä tuloksista 1.10.2009

Prewise kyselytutkimus 2009: Sosiaalinen media yrityskäytössä. Tiivistelmä tuloksista 1.10.2009 Prewise kyselytutkimus 2009: Sosiaalinen media yrityskäytössä Tiivistelmä tuloksista 1.10.2009 1 Sisältö Tutkimusasetelma Vastaajien taustatiedot Tulokset Analyysiä ja johtopäätöksiä 2 Tutkimusasetelma

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot