Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt 1 Hienonen Jukka s. 1961, kauppatieteiden maisteri hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa , riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: SRV Oyj - toimitusjohtaja Finnair Oyj - toimitusjohtaja Stockmann Oyj - varatoimitusjohtaja ulkomaan toimintojen johtaja Timberjack Oy - markkinointijohtaja Keskeisimmät luottamustehtävät: Pohjola Pankki Oyj, hallituksen jäsen Ilmarinen, hallituksen jäsen SRV Oyj, hallituksen jäsen Helsingin seudun kauppakamari, hallituksen puheenjohtaja Rollock Oy, hallituksen puheenjohtaja

62 Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt 2 Stenius Timo s. 1956, diplomi-insinööri johtaja, kiinteistösijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa , riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vastuu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 2,7 miljardin euron kiinteistösijoituksista. Toiminut vuodesta 1990 kiinteistösijoittamisen ja kehittämisen tehtävissä ensin pörssiyrityksessä ja sittemmin vuodesta 2001 eläkeyhtiön kiinteistösijoituksista, yritysrahoituksesta ja omanpääomanehtoisista listaamattomista sijoituksista vastaavana sijoitusjohtajana. Vuosina lisäksi toiminut Neuvostoliittoon suuntautuvissa projektivientitehtävissä Finn-Stroi Oy:ssä. Keskeisimmät luottamustehtävät: Raklin hallituksen puheenjohtaja KTI:n hallituksen jäsen Tyvene Oy:n hallituksen puheenjohtaja Probus Holding Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Amplus Holding Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Kauppakeskus Sellon hallituksen ja johtoryhmän jäsen Rakennuspalvelu V. Stenius Oy:n hallituksen jäsen

63 SATO OYJ / EHDOTUS SATO CORPORATION 28 JANUARY 2015 / PROPOSAL OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA Työjärjestys SHAREHOLDERS NOMINATION COMMITTEE Rules of procedure 1. Valiokunnan tarkoitus ja toiminta Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja puheenjohtajaa sekä heidän palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja yhtiökokoukselle. 2. Jäsenet Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu edustajat SATO Oyj:n neljältä suurimmalta arvoosuusjärjestelmään lokakuun 1. päivänä rekisteröitynä olleelta osakkeenomistajalta, jotka hyväksyvät tehtävän. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Hallintarekisteriin merkityn osakkeenomistajan tulee ilmoittaa viimeistään syyskuun 30. päivänä kirjallisesti yhtiön hallitukselle vaativansa edustajan nimeämisoikeutta. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee esittää tilinhoitajayhteisön antama todistus omistamiensa SATO Oyj:n osakkeiden määrästä 1. lokakuuta tilanteen mukaan. Todistus tulee toimittaa sähköisesti viimeistään 8. lokakuuta nimitystoimikunnan sihteerille, ja alkuperäinen todistus tulee ottaa mukaan ensimmäiseen nimitystoimikunnan kokoukseen. 1. Purpose and functioning of the Committee The duty of the committee is to prepare proposals for the annual general meeting concerning the election of the members and the chairman of the board of directors as well as their remuneration. The committee has no independent decision-making authority. The chairman of the committee shall present the committee s proposals to the board and the annual general meeting. 2. Members According to the decision of the annual general meeting the nomination committee consists of representatives of the four largest shareholders of SATO Corporation according to book-entry system on October 1, who accepts the task. The chairman of the board serves as an expert member. The largest shareholders are determined by the book-entry system registered shareholder information. Holders of nominee-registered shares shall notify not later than 30 September to the board in writing of their requirement to nominate the representative. Nominee-registered shareholders shall provide proof of the amount of owned shares of SATO Corporation according to the situation 1 October given by the custody bank. The proof shall be submitted electronically no later than October 8 to the secretary of the nomination committee, and the original proof should be involved in the first meeting of the nomination committee.

64 Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan toimikausi alkaa lokakuussa, kun suurimmat osakkeenomistajat ovat nimenneet edustajansa ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajan on nimettävä nimitystoimikunnan jäseneksi yhtiöstä riippumaton henkilö. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. 3. Kokoukset Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen toimikunnan puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta. Toimikunta päättää ehdotusten sisällöstä neuvottelemalla ja sovittelemalla. Toimikunnan päätösten tulee olla yksimielisiä. Toimikunta voi pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita tai SATO-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä kuultavaksi toimikunnan kokoukseen. Toimikunta voi muutoinkin käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan toimikuntaa sen tehtävien täyttämisessä. Toimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja jaetaan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 4. Tehtävät Toimikunta valmistelee seuraavat ehdo- If a shareholder does not want to use its right of nomination, transfers the right to the next largest shareholder who otherwise would not have the nomination right. The nominating committee shall elect a chairman among its members. The nomination committee's term begins in October, when the largest shareholders have nominated their representatives and the ends at the closing of the next annual general meeting. The shareholder shall nominate as member of the nomination committee a person who is independent of the company. The secretary of the board acts as secretary of the committee. 3. Meetings The chairman of the board convenes the first meeting of the nomination committee and then the chairman of the committee. The committee is convened by the chairman of the committee as necessary. Committee shall decide the contents of its proposals through negotiation and conciliation. Committee decisions shall be unanimous. The committee may request the attendance of external experts or persons in the employ of the SATO Group at its meetings. In other respects as well, the committee may draw on external expertise to assist the committee in the discharge of its duties. The meetings of the committee shall be minuted and the minutes signed by the chairman and the secretary. The minutes shall be distributed to members of the company's board of directors and to the president and CEO. 4. Duties The committee is tasked with preparing the

65 tukset yhtiökokousta varten: hallituksen jäsenten lukumäärä hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenet hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valiokuntien puheejohtajille ja jäsenille maksettavan palkkion määrä. Ehdotuksia valmistellessan toimikunta noudattaa osakeyhtiölain ja SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. Tehtävässään toimikunta keskustelee merkittävien osakkeenomistajien kanssa tarpeen mukaan. following proposals for the general meeting: the number of members on the board of directors, the chairman of the board of directors, the members of the board of directors remuneration to be paid to the chairman and members of the board of directors as well as chairmen and members of the committees. When preparing the proposals committee complies with the Companies Act and SATO Corporation's articles of association, and also complies with the Corporate Governance Code for Finnish listed companies issued by the Finnish Securities Market Association. The nomination committee shall submit its proposals to the board of directors annually, not later than the 20th of january for the next annual general meeting. In the discharge of its duties, the committee shall consult the company's major shareholders as necessary.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014 Hallintorakenne Tilintarkastaja Yhtiökokous Osakkenomistajien nimitystoimikunta Hallitus Hallituksen valiokunnat Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortumin yhtiökokouksen päätökset Fortumin yhtiökokouksen päätökset 7.4.2009 18:45 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement)

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Affecto Tilinpäätös 2012 Yleiset periaatteet Affecto Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä

Lisätiedot

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yleiset periaatteet Affecto Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1/6 KUTSU VALMET OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 15:00 Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2013 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin.

Lisätiedot

SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Sponda Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen 116 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Hallinto ja johtaminen Tarkasti määritelty ja läpinäkyvä hallinto ja johtaminen (Corporate Governance) luo perustan yhtiön vastuulliselle ja arvosuuntautuneelle suoritukselle

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys 1 Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj 2

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys SISÄLLYSLUETTELO Hallinnointiperiaatteet 1. Hallinnointiperiaatteet... 3 1.1 Yhtiöjärjestys...

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen Hallinto ja johtaminen Neste Oil Oyj on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 3 Yhtiökokous 4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 4 Hallitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta Vuosikertomus 2013 Innovoimme puhtaampia ratkaisuja Tarjoamme liikkumisen iloa Luomme kestävää tulevaisuutta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 3

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi. ASIAKASTIETO GROUP OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015 Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin

Lisätiedot

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT Liite 2 Yhtiökokouskutsuun 13.4.2011 EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT TERMS AND CONDITIONS OF THE DIRECTED CAPITAL CONTRIBUTION SHARE ISSUE ( SHARE

Lisätiedot

DOUBLE TAXATION. Taxes on Income TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 07-1228.1. Protocol Between the UNITED STATES OF AMERICA and FINLAND

DOUBLE TAXATION. Taxes on Income TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 07-1228.1. Protocol Between the UNITED STATES OF AMERICA and FINLAND TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 07-1228.1 DOUBLE TAXATION Taxes on Income Protocol Between the UNITED STATES OF AMERICA and FINLAND Amending the Convention of September 21, 1989 Signed at

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen 116 FORTUM TILINPÄÄTös 2011 Hallinto ja johtaminen Tarkasti määritelty ja läpinäkyvä hallinto ja johtaminen (Corporate Governance) luo perustan yhtiön vastuulliselle ja arvosuuntautuneelle suoritukselle

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen Hallinto ja johtaminen Neste Oil on listattu Helsingin Pörssissä ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksensä sekä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot