Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä"

Transkriptio

1 Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä Kirsi Montonen, Makery Oy Maija Hurri-Martikainen Atao Oy, Pasilankatu 2, FI Helsinki, Finland //

2 Venäjän viennistä Venäjä on ollut tähän asti elintarvikkeiden merkittävin vientimaa. Venäjällä on kasvava kysyntä suomalaisille tuotteille. Vientituotteiden valikoimaa ja vientiyritysten määrää on mahdollista kasvattaa. Ongelmana vaikeudet vientiluvan saamisessa ja vientilupien pitkät käsittelyajat.

3 Vientilaitoshyväksyntä Eläimistä saatavia elintarvikeita valmistava tai käsittelevä laitos tarvitsee tulliliiton ja Venäjän vientilaitoshyväksynnän ennen viennin aloittamista Venäjälle. Lupa Venäjän viranomaisilta toimittaa raaka-aineita tai lopputuotteita Venäjän markkinoille. Saaminen edellyttää Venäjän vientivaatimukset huomioon ottavan Venäjän-viennin omavalvonnan laatimista. kirjallinen dokumentti Venäjän vienti-vaatimusten noudattamisesta.

4 Vientiluvan saaneet yritykset nguage=en

5

6 Hakemus Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus paikalliselle valvovalle eläinlääkärille Aiemmin hakemus lähetettiin Eviraan Hakemukseen liitetään Laitoksen perustiedot Venäjän-viennin omavalvontasuunnitelma Monitorointisuunnitelma vientiin aiotuille tuotteille, raaka-aineille ja vedelle

7 Laitoksen perustiedot Lomake löytyy Eviran sivuilta Evira -> Elintarvikkeet -> Tuonti ja vienti -> Vienti EU:n ulkopuolelle -> Vientimaat -> Venäjä/Tulliliitto -> Todistukset ja lomakkeet -> Laitoksen perustiedot omat lomakkeet liha-, kala-, maito- ja varastolaitoksille Rehualan toimijoilla vientihyväksynnästä vastaa Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

8 Omavalvontasuunnitelma huomioidaan tulliliiton ja Venäjän vaatimukset toimialan ja tuotantoprosesseihin liittyvät erityisvaatimukset Omat vaatimukset liha-, kala-, maito- ja varastolaitoksille Ohjeet ja koosteet Eviran sivuilla

9 Omavalvonnan tarkoitus ja vastuuhenkilöt Omavalvonnan tarkoitus luetellaan vientiin tarkoitetut tuotteet Omavalvonnan vastuuhenkilöt vastuuhenkilöt on voitava nopeasti jäljittää Henkilökunnan koulutus Kuvataan miten laitos kouluttaa henkilökuntaansa Venäjän ja tulliliiton vientivaatimusten osalta.

10 Monitorointiohjelma eli näytteenottoja tutkimussuunnitelma Tulliliiton ja Venäjän säädösten mukaiset tutkimukset raaka-aineille ja tuotteille mikrobiologiset kemialliset parasitologiset (kalastus-tuotteiden osalta) radiologiset tutkimukset Analyysit akkreditoidussa/eviran hyväksymässä laboratoriossa. vaatimuksena riittävän alhaiset havaintorajat, jotta rajaarvojen alittuminen voidaan varmistaa

11 Tutkimustiheys Suhteutetaan vientimääriin ja kuvataan vuositasolla, laitos arvioi riittävän tutkimusten määrän. Jokainen tulliliiton tai Venäjän lainsäädännön vaatima tutkimus tulee tehdä vähintään kerran vuodessa päätuotteista (yhdestä tai useammasta). Mikrobiologisia tutkimuksia tulee tehdä useammin kuin kerran vuodessa kaikista tuotteista. Tuloksia on vertailtava tulliliiton tai Venäjän ja EUvaatimuksen välillä (raja-arvot). käytetään tulliliiton ja Venäjän vaatimusten mukaisia yksikköjä

12 Vesi Tulokset analyyseistä vesilaitokselta vähintään 3 kk välein tai kirjataan monitorointiohjelmaan Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen 461/2000 mukaiset tutkimukset Lisäksi omavalvonnan mukaiset vesitutkimukset

13 Monitorointiohjelman lisätiedot Erätunnukset Jäljitettävyys tiettyyn vientierään (eläinlääkintötodistus) Laboratoriot Tutkimusmenetelmä Näytteenottomenetelmien kuvaus Korjaavat toimenpiteet, jos raja-arvot ylittyvät Venäjälle ei viedä tuotteita, jotka eivät täytä tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia

14 Eläinlääkintötodistukset Vientieräkohtaiset Todistaa, että tuotteet täyttävät vientiehdot Valvova virkaeläinlääkäri myöntää Omavalvontasuunnitelmaan kuvaus eläinlääkintötodistusten myöntämiseksi tarvittavien tietojen toimittamisesta virkaeläinlääkärille

15 Raaka-aineiden hankintaa koskevat vaatimukset Kuvaus raaka-aineiden hankinnasta hyväksytyistä laitoksista Säännöllinen tarkastus Venäjän viranomaisen tuontivienti sivuilta Lisäksi ennen jokaisen vientierän lähetystä Kuvaus eläintautien ja zoonoosien vastustamisesta Valmiussuunnitelma tarttuvien eläintautien varalta (raakamaito ja teurastus) Kuvaus eläintautirajoitusten huomioimisesta

16 Asiakirjojen kääntäminen ja säilytys Kooste Venäjän-vientiin liittyvistä sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista Eviran sivuilla tuotekohtaiset koosteet Kuvaus asiakirjojen käännättämisestä Jos tutkimustodistus ei ole suomen-, ruotsin tai englanninkielinen Voi käännättää asiakirjoja venäjäksi mahdollista venäläisiä tarkastajia varten Kuvaus asiakirjojen säilytyksestä ja niihin tutustumisesta

17 Erillään pito Kuvaukset Tuotevarastoissa säilytettävistä tuotteista Venäjälle vietävien valmiiden tuotteiden erillään pito muista valmiista tuotteista Valmiiden tuotteiden erillään pito raaka-aineista ja materiaaleista Venäjälle vietävien tuotteiden raaka-aineiden erillään pito muista raaka-aineista Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien erillään pidosta

18 Vientikelpoisuuden arviointi Laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri arvioi omavalvonta- ja monitorointisuunnitelman Voidaan korjata kunnes riittävä Hyväksyminen ehdoton edellytys vientikelpoisuuden arvioinnille Sovitaan aika vientihyväksyntätarkastukselle

19 Tarkastus Onko laitos EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan laitoshyväksynnän edellyttämällä tasolla Laitoshyväksynnän mukainen toiminta on ehdoton edellytys vientitarkastuksen jatkamiselle. Noudattaako laitos tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia. Tarkastuspöytäkirjat löytyvät Eviran sivuilta, niiden perusteella voi valmistautua tarkastuksessa huomiota kiinnitettäviin asioihin

20 Evira vakuutus Venäjän viranomaisille kun laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin Evira vakuuttaa, että laitos täyttää vaatimukset ja esittää laitosta lisättäväksi vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon. Päätös ilmoitetaan Eviralle Päätöksen edellytyksenä on tulliliiton asiantuntijoiden tarkastus

21 Vientihyväksynnän ylläpito Vähintään kerran vuodessa laitoksen valvojan toimesta tarkastus viennin edellytysten täyttymisen varmistamiseksi. Tarkastusten perusteella arvioidaan, miten hyvin laitos täyttää tapauksessa sovellettavat tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Laitos voi ylläpitää vientioikeuden, jos se täyttää vaatimukset Evira tekee tarkastuksia pistokoeluontoisesti. Venäjän ja tulliliiton viranomaisilla on oikeus tehdä tarkastuksia vientiin hyväksymissään laitoksissa.

22 Mitä tulee huomioida Laitoksen omavalvonnan ja toiminnan tulee olla kunnossa Ohjeisiin tulee tutustua hyvin ja perinpohjaisesti Ohjeita tulee noudattaa, ei kannata kyseenalaistaa Koko vientiprosessi pitää hallita Mahdolliset korjaustoimenpiteet laitoksessa saattavat vaatia investointeja Prosessi voi kestää pitkään (luvan saanti kuukausista vuosiin)

23 Miten voimme auttaa? Käydään läpi yrityksen omavalvontasuunnitelma, laatujärjestelmät Laitoksen/tuotannon auditointi Viennin omavalvontasuunnitelman laatiminen Monitorointisuunnitelman laatiminen Laboratorioiden kilpailutus? Neuvonta / yhteydenpito Eviran ja valvontaviranomaisen kanssa

24 Meidät löydät messuilta Makeryn osasto Ataon osasto A518

25 Atao Oy on 7 työntekijän asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa ISO -standardin mukaisia hallintajärjestelmiä Umbrella Interactive sovellusta hyödyntäen. Asiantuntijapalvelut ISO 9001, liiketoiminta ISO 14001, ympäristö OHSAS 18001, työturvallisuus ISO/FSSC 22000, elintarviketurvallisuus ISO 27001, tietoturvallisuus CE ja 1090, rakennus ja teräs Toimialoilla Elintarviketeollisuus Graafinen teollisuus ICT Kemianteollisuus Metalliteollisuus Rakennusteollisuus Umbrella Interactive sovellus Johtamisjärjestelmät ja sisäinen viestintä Prosessipiirostyökalu Teksiteditori HR-hallinta Palautteen käsittely Toimittajien arviointi Asiakastyytyväisyys Dokumentaation versiohallinta Riskien arviointi (ympäristö-, työ-, elintarvikeja tietoturvallisuus) Sertifiointiyritykset / Maija Hurri- Martikainen 25

26 KIITOS!

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille

Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

1 Asetuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Asetuksen soveltamisala ja tarkoitus I 10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 3/EEO/2000 Päivämäärä 8.3.2000 Dnro 1354/00-99 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan

Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan auditoinneista vuonna 2011 Kuvailusivu 2 Julkaisija Kokoajat Julkaisun nimi Tiivistelmä Asiasanat Julkaisun numero Julkaisu lähtenyt

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmasta säädetään yleisessä elintarvikehygieniaasetuksessa (EY 852/2004), elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot