ITÄ-SUOMEN KOULU. Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN KOULU. Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1."

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN KOULU Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE MENNESSÄ

2 MIKÄ ON Itä-Suomen koulu Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivana kansainvälisenä kielikouluna Itä- Suomen koulu tarjoaa opetusta esikoulusta lukioon Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa. Koulun toimintaa ohjaa ja valvoo Opetushallitus sekä omistajakaupunkien (Imatra, Joensuu ja Lappeenranta) muodostama Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö. Itä-Suomen kouluun haetaan opiskelemaan esiopetukseen tai ensimmäiselle luokalle. ESIOPETUS Itä-Suomen koulun järjestämä esiopetus antaa valmiuksia opiskeluun suomalaisen peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Esiopetuksen toiminta-aika on päivittäin 4 tuntia, jossa lapsi tutustuu toiminnan ja leikin keinoin suomen ja venäjän kieliin sekä kulttuureihin. Esiopetus antaa näin hyvän pohjan toiminnallisen kaksikielisyyden kehittymiselle. Esiopetukseen ovat tervetulleita sekä suomea että venäjää äidinkielenään puhuvat lapset, sillä toimintatuokioissa käytetään sekä suomen että venäjän kieltä. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Sovellamme esi- ja alkuopetuksessa kokonaiskoulupäiväajatusta: kaikille esikoululaisille ja 1- ja 2-luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa ohjaavat koulun omaan henkilökuntaan kuuluvat, lapsille tutut aikuiset. PERUSKOULU Koulun opetuskielenä on suomi. Lisäksi oppiaineita opetetaan osin venäjän kielellä. Vieraskielinen opetus tukee sekä venäjän kielen taidon kehittymistä että perusopetuksen oppimäärän suorittamista. 9. luokan jälkeen oppilailla on erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Venäjän kieltä ja kulttuuria opetetaan vieraana kielenä suomenkielisille oppilaille ja äidinkielenä venäjänkielisille oppilaille. Englannin kieltä opiskellaan laajan, kolmannelta luokalta alkavan A-oppimäärän mukaisesti. Ruotsin kieli on perusopetuksessa valinnainen aine. Oppilas voi valita tämän lisäksi valinnaisen kahdeksannella luokalla alkavan kielen, esimerkiksi saksan, ranskan tai espanjan riippuen kunkin kaupungin valinnaisainetarjonnasta. LUKIO Itä-Suomen koulun lukiossa suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto, jossa on normaalin opetusohjelman lisäksi Venäjä-tietouteen liittyviä opintoja. Itä-Suomen koulun lukio sopii opiskelupaikaksi suomalaisille peruskoulussa A-venäjää opiskelleille, venäjää äidinkielenään puhuville tai venäjää osaaville maahanmuuttajanuorille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Itä-Suomen koulun lukiossa voit opiskella kahta pitkää kieltä: englantia ja venäjää sekä lisäksi lyhyitä kieliä yhteistyölukioiden kurssitarjonnan mukaisesti. Lukiolaisella on mahdollisuus opiskella myös Venäjällä yhteistyöyliopistoissamme: Moskovan val tiollisessa yliopistossa, Pietarin valtiollisessa yliopistossa sekä Pietarin Herzenin pedagogisessa yliopistossa. ШКОЛА ВОСТОЧ- НОЙ ФИНЛЯНДИИ - Школа Восточной Финляндии - единственная языковая школа за пределами столичного региона. Русский язык преподается как родной или иностранный всем ученикам школы, начиная с первого класса и до окончания гимназии. Деятельность школы регулируется Министерством Образования Финляндии и ведется под управлением Фонда Школы Восточной Финляндии, в состав которого входят города-соучредители Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта. Поступление в подготовительный класс осуществляется на основе заявления, а в первый класс - на основе заявления, тестирования и собеседования. Русскоязычные ученики имеют право поступить в школу в другие сроки и при наличии мест в классах. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС Является базой для полноценного развития двуязычия. День дошкольника состоит из четырех уроков. При школе также работает платная группа продленного дня и организуются кружки. ОСНОВНАЯ ШКОЛА Язык обучения финский. Развивается также система преподавания предметов на русском языке. Одна из важных задач школы - способствовать сбалансированному развитию двуязычия и дать возможность русскоязычным ученикам продолжить обучение в финских образовательных учреждениях. ГИМНАЗИЯ Гимназия ШВФ - идеальное место для тех, кто хочет продолжить изучать русский язык и культуру и владеет в достаточной степени русским и финским языками. Возможность учиться в российских вузах, например, в МГУ.

3 MIKSI KANNATTAA opiskella venäjää Venäjän kielen taitajia on Suomessa suhteessa vähemmän kuin jatkuvasti kasvavat markkinat edellyttävät. Vahva venäjän kielen taito avaa laajaalaisesti ovia etenkin eteläisessä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. VENÄJÄ TÄRKEÄ MARKKINA-ALUE Venäjän kielen osaajat ovat erittäin tärkeitä, sillä Venäjän merkitys Suomelle on huomattava. Venäjä on monien suomalaisten yritysten merkittävä markkina-alue, ja Suomeen saapuvat venäläiset muodostavat tärkeän asiakasryhmän monille yrityksille erityisesti Itä-Suomessa. VAHVAT TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUDET Nykypäivänä Suomessa tarvitaan monille eri ammattialoille venäjän kielen osaajia, joilla on ammattialan osaamisen lisäksi pohjana vahva venäjän kielen taito. Itä-Suomen koulu tarjoaa juuri tähän erinomaisen ratkaisun: esi- ja alkuopetuksessa aloitettu kielen opiskelu mahdollistaa vahvan kielitaidon kehittymisen ja lisää nuorten työllistymismahdollisuuksia lähes kaikilla ammattialoilla. LEIKKIEN, LAULAEN JA LIIKKUEN Kielen oppimisen alettua jo alkuopetuksessa lapsella on paremmat edellytykset oppia vahva venäjän kielen taito. Esi- ja alkuopetuksessa lapset 170milj. puhuu venäjää äidinkielenään, kun esim. englantia vastaavasti n. 332 milj. 7. puhutuin kieli koko maailmassa oppivat venäjää leikkien, laulaen ja liikkuen. Lapsuudessa oppiminen on helpompaa, koska lapsi on avoin, uskaltaa kokeilla, luo helposti kommunikaatiotilanteita ja oppii leikin varjolla. Mitä enemmän ikää tulee, sitä haastavampaa kielen oppiminen on. Venäjän kielessä erityisen tärkeiden äänteiden omaksuminen on myös helpompaa lapsena, sillä intonaatio, äänteiden liudennus, monet suhuäänteet ja sanarytmit eroavat vahvasti suomen kielestä. SUOMI PÄÄASIALLISENA OPETUSKIELENÄ Itä-Suomen koulussa pääasiallinen opetuskieli on suomi. Osia oppiainesisällöistä opetetaan venäjän kielellä, millä tuetaan kielen oppimista entisestään. Opetuksessa venäjää äidinkielenään puhuvat kielenopettajat auttavat lasta oppimaan oikean ääntämisen. Venäjän kielellä tulee hyvin toimeen myös Itä-Euroopassa ja monissa slaavilaista kieltä puhuvissa maissa. vain 6% suomalaisista osaa venäjää TIESITKÖ, ETTÄ? Lapset omaksuvat kieliä leikiten, kunhan siihen on tilaisuus Tehokkain kielenoppimisen herkkyyskausi on jo 6-8 -vuotiaana. Vieraiden kielten opetus aloitetaan kouluissa yleensä kuitenkin vasta vuoden ikäisille. РУССКИЙ И ФИНСКИЙ ЯЗЫКИ - ЛЕГКО! В Школе Восточной Финляндии имеется возможность изучать русский и финский язык как родной, целенаправленно развивая двуязычие. Языком обучения является финский, что дает возможность русскоязычным ученикам освоить его полноценно и продолжить обучение в финских образовательных учреждениях. Большая часть учеников ШВФ - финскоязычные, что, в свою очередь, помогает русскоязычным ученикам изучать финский язык и познакомиться с финской культурой.

4 OPISKELU Itä-Suomen koulussa Itä-Suomen koulussa opiskellaan venäjää ja muita kieliä aidosti kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulu noudattaa suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Itä-Suomen koulun lukio päättyy suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Kiinnitämme paljon huomiota kulttuurierojen ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Itä-Suomen koulun aidosti kaksikielinen ja -kulttuurinen ympäristö on oiva lähtökohta kielikoulussa opiskeluun. Mukava oppimisympäristö syntyy yhteistyössä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kodin kanssa. Itä-Suomen koulun oppilaista 75% puhuu äidinkielenään suomea ja 25% venäjää. Monipuolinen kieliohjelma toiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus kielenopetuksessa laajat venäjän kielen opinnot 1. luokalta alkaen englannin kieli 3. luokalta alkaen ruotsin kieli valinnaisena 7. luokalta alkaen mahdollisuus aloittaa kolmas vieras kieli 8. luokalla mahdollisuus opiskella venäjää äidinkielenä ja suomea toisena kielenä kieltenopetusta 3-4 viikkotuntia enemmän kuin kunnallisessa peruskoulussa keskustelutaidot ja kulttuurintuntemus tärkeässä roolissa kielten opetuksessa KOULU JÄRJESTÄÄ KIELEN JA KULTTUURIN OPPIMISTA TUKEVAA MONIPUOLISTA TOIMINTAA Itä-Suomen koulu painottaa vahvasti toiminnallisuutta kielen ja kulttuurin oppimisessa. Opinto-ohjelmaan kuuluvat saumattomasti mm. elämykselliset opintomatkat, suositut leirikoulut, erilaiset kielikurssit, leppoisat kesäleirit sekä toiminnalliset teemapäivät. Toiminnallisuus lisää oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, mahdollistaa kielitaidon käytännön harjoittelun, vahvistaa maailmankatsomusta, auttaa tutustumaan kulttuuriin ja kumoaa stereotypioita. Opintoihin sisältyy useita Venäjälle suuntautuvia opintomatkoja, joista ensimmäiset tehdään jo alaluokilla. Itä-Suomen koulu tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet oppilasvaihtoon Venäjälle: lyhyille jaksoille jo peruskoulun aikana ja pidemmille opiskelujaksoille lukioaikana. ШИРОКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА Возможность изучения русского как родного и финского как второго языка. Возможность изучения русского и финского языка как родного. Изучение английского языка с третьего класса. Возможность изучения других языков, например, испанский, шведский, немецкий и французский.

5 takakansi: Avointen ovien päivä kaikissa yksiköissä (muutettava myös venäjän kieliseen kohtaan), Infoilta esiopetuksesta kiinnostuneille kaikissa yksiköissä to klo 18 (muutettava myös venäjän kieliseen kohtaan), hakuaika esi- ja perusopetukseen päättyy (muutettava myös venäjän kieliseen kohtaan) ja Joensuun yksikön TULE JA TUTUSTU TOIMINTAAN AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ KAIKISSA YKSIKÖISSÄ la klo puhelinnumero ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОВОДИТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ШВФ в субботу , с 9 до 13 часов. INFOILTA ESIOPETUKSESTA KIINNOSTUNEILLE KAIKISSA YKSIKÖISSÄ to klo ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕЧЕР О РАБОТЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА ПРОВОДИТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ШВФ в четверг , в HAKUAIKA ESIOPETUKSEEN JA PERUSKOULUUN PÄÄTTYY Hakuohjeet ja lomakkeet ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО Дополнительная информация и бланки заявлений: OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOJA ARVOMME HYVÄT TAVAT KANSAINVÄLISYYS YRITTELIÄISYYS SUVAITSEVAISUUS НАШИ ЦЕННОСТИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ JOHTAVA REHTORI IMATRAN YKSIKKÖ JOENSUUN YKSIKKÖ LAPPEENRANNAN YKSIKKÖ Petri Kyyrä Kanavakatu Imatra Vanamokatu Joensuu Opintie Lappeenranta Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Lappeenrannan maistraatti, PL 149, Lappeenranta

Up3/2010 URALIN PIHLAJA. Уральская рябинушка

Up3/2010 URALIN PIHLAJA. Уральская рябинушка Up3/2010 URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка Uralin pihlaja Уральская рябинушка 3/2010, lokakuu 2010 Pääkirjoitus, rehtori Tuula Väisänen...3 Suurlähettilään kirjetervehdys Suomais-venäläisen koulun lehden

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 1 1 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

VIERAIDEN KIELTEN VALINTAOPAS

VIERAIDEN KIELTEN VALINTAOPAS こんにちは (konnichiwa) алло! Hallo! VIERAIDEN KIELTEN VALINTAOPAS Hola! Hejsan! Hello! Salut! www.nurmijarvi.fi 3 Kielitaito avaa ovet Hyvä kielitaito on tärkeä ja arvokas pääoma tulevaisuutta varten. Monipuolisesta

Lisätiedot

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. Lukio

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. Lukio HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU Lukio SYKKILÄISYYS ON SINUSTAKO Tule mukaan! ERI TIETEENALOJEN, MEDIAN, TALOUSELÄMÄN, POLITIIKAN JA TAITEEN HUIPPUOSAAJISTA SUURI OSA ON SYKKILÄISIÄ. H elsingin Suomalainen

Lisätiedot

SUVILAHDEN KOULU. VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu

SUVILAHDEN KOULU. VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu SUVILAHDEN KOULU VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu LÄHTÖKOHTIA VIERASKIELISELLE OPETUKSELLE LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009

Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009 Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009 20 Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä EK 2010 Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä EK:n henkilöstö- ja

Lisätiedot

Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa

Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen KIELISTRATEGIA Lappeenrannan kasvatus ja opetustoimi 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 2. MISSIO, VISIO ja TAVOITTEET...

Lisätiedot

a l r e Valinnaiskielet Keravalla

a l r e Valinnaiskielet Keravalla Kielist ii äk a l l a v a r e K i nn Valinnaiskielet Keravalla MIKSI KANNATTAA OPISKELLA KIELIÄ? MITEN KIELIÄ OPISKELLAAN? Kielitaito rikastuttaa elämää ja avaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Käytetään

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

10 hyvää syytä valita lukio

10 hyvää syytä valita lukio Lukiot Kouvolassa Lukiossa saat hyvät valmiudet korkeakouluopintoja varten. 96 % yliopistossa opiskelevista ja 72 % ammattikorkeakouluissa opiskelevista on käynyt lukion. (OPH) Monien yliopiston koulutusalojen

Lisätiedot

URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка

URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка Up1/2011 URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка Uralin pihlaja Уральская рябинушка 1/2011, maaliskuu 2011 Pääkirjoitus: Juhlapuhe Suomalais-venäläisen koulun 55-vuotisjuhlassa Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!... 3 1. Opiskelu lukiossa... 5 2. Oppiaineista käytetyt lyhenteet... 5 3. Lukioiden kielitarjonta... 6 4. Lajivalmennus... 7 5. Lukio-opintojen ja ammatillisten

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2013 2014 Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Itä-Suomi 4/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Perustehtävän äärellä Koulun tietä alkamassa Jooseppi empatiseeraa

rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Perustehtävän äärellä Koulun tietä alkamassa Jooseppi empatiseeraa rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Koulun tietä alkamassa Perustehtävän äärellä Jooseppi empatiseeraa Oi kirkas, kirkas, oi kirkas, kirkas, kirkas, oi kirkas kirkas. Kirkas, oi kirkas, kirkas kirkas

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO

Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO Kuva: Salon kaupunki Salon lukio Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN RAHOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNGIN RAHOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNGIN RAHOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007, 107, 109, 110

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku

Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku Ruotsiksi 2015 Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku Pienestä on tullut iso. Nyt on aika tulla esikoululaiseksi ja tutustua jännittävään koulumaailmaan. Toivotamme

Lisätiedot