TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,"

Transkriptio

1 TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

2 Sisältö innehåll 1 Johdanto 4 2 Toimintaympäristön muutokset 5 3 Voimavarat 6 4 Tietojärjestelmät 8 5 Yhteistyö ja viestintä 9 6 Maksut 10 7 Valvonnan toimeenpano Eläinten terveyden valvonta 11 Eläintautivalmius 11 Eläintautiepäilyt ja tapaukset 11 Zoonoosien valvonta 12 Terveysvalvontaohjelmat 12 Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta 12 Muu tautiseuranta 12 Eläinten keinollisen lisäämisen luvanvaraisuus ja valvonta 12 Eläimistä saatavat sivutuotteet 13 Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta 13 Sivutuotteiden käsittely 13 Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat 13 Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti 13 Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus 14 Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti 14 Sisämarkkinatuonti 14 Sisämarkkinavienti 14 Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Eläinten hyvinvoinnin valvonta Täydentävien ehtojen valvonta 16

3 8 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelu Kiireellinen eläinlääkärinapu Saatavuus- ja laatutavoitteet Toimitilat ja välineresurssit Perustason ylittävät palvelut 19 9 Ohjaus Laatu Seuranta ja raportointi Eläinlääkintähuollon toimenpidesuunnitelma ja kehitystarpeet 23 Liitteet: Liite 1. Eläinlääkintähuollon resurssitarpeen kartoitus Liite 2. Kaupungineläinlääkäreiden keskinäinen tehtäväjako ja eläinlääkäripäivystyksen järjestämisen periaatteet Liite 3. Eläinlääkintähuollon henkilöstön koulutussuunnitelma Liite 4. Pakollisen terveysvalvonnan pitopaikat Liite 5. Vapaaehtoisen terveysvalvonnan pitopaikat Liite 6. Eläinlääkärivastaanottojen tila- ja varusteluettelo

4 1 Johdanto Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. Kunnallisessa suunnitelmassa tulee kuvata miten kunnaneläinlääkäreille kuuluva eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Kunnan on suunnitelmassa osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Eläinlääkintähuollon soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa, eläintautilaissa, eläinsuojelulaissa, eläinten kuljetuksesta annetussa laissa, eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa, sivutuotelaissa ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa. Porvoon terveydensuojelun ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista laadittiin ensimmäisen kerran vuosiksi ja se hyväksyttiin terveydensuojelujaostossa Ohjelma on päivitetty vuosille ja nyt se päivitetään vuosille Ohjelman päivityksessä on otettu huomioon Eviran valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista , Eviran eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmiin sisällytettävät valvonnan painopisteet sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma. 4

5 2 Toimintaympäristön muutokset Porvoon terveydensuojelun yhteistoiminta-alue muodostettiin vuonna Yhteistoiminta-alueen muodostavat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Yhteistoiminta-alueen toiminta on vakiintunut ja työnjako on toimivaa. Tulossa olevat kunta- ja sote-uudistukset voivat kuitenkin vaikuttaa myös terveydensuojelun toiminta-alueeseen. Keskitetty päivystyspuhelinjärjestelmä on otettu käyttöön Porvoon terveydensuojelussa vuonna Järjestelmä on yhteinen kahdelle päivystysalueelle ja siihen kuuluvat Porvoon terveydensuojelun toiminta-alueen lisäksi Kotka ja Pyhtää. Eläinlääkintähuoltolain mukaista pien- ja suureläinpäivystyksen eriyttämistä sekä seutu/maakunnallista päivystysaluetta koskeva suunnitteluprojekti on aloitettu ja se valmistuu vuoden 2015 alkupuolella. Mahdolliset muutokset päivystysjärjestelyissä pystytään toteuttamaan aikaisintaan vuoden 2015 loppu puolella. Eläinlääkäripalvelujen tarpeeseen vaikuttavat edelleen tuotantotilojen määrän vähentyminen ja jäljelle jäävien yksiköiden koon kasvu. Lemmikkieläinten määrä tulee kaupungistumisen myötä edelleen lisääntymään ja omistajat ovat valmiita panostamaan lemmikkiensä hoitoon. Lemmikkieläinten omistajat asettavat myös entistä suurempia vaatimuksia eläinlääkäripalvelujen saatavuudelle ja laadulle. Hevosten määrä toiminta-alueella tulee todennäköisesti myös kasvamaan. Eläinlääkärivastaanottojen käyttöön on laadittu 2013 vastaanottokohtaiset perehdytyskansiot. Osa tämän suunnitelman version liitteistä on siirretty perehdytysohjeen liitteiksi. Myös tämä suunnitelma sisältyy perehdytyskansioon. Eläintauteja koskeva varautuminen on osana terveydensuojelun yhteistä valmiussuunnitelmaa. Porvoon terveydensuojeluun on perustettu valvontaeläinlääkärin virka määräaikaisena 2012 ja vakituisena vuoden 2013 alusta lähtien. Valvontaeläinlääkärin palkkaaminen on tehostanut eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan osaamista, riskiperusteisuutta ja suunnitelmallisuutta. Myös raportointi ja tiedonkulku ovat tehostuneet. Ilmoitusvelvolliset kohteet on pääsääntöisesti kartoitettu ja tarkastettu. Valvontatoimien dokumentointi, jatkuvuus ja toimenpiteiden loppuun saattaminen ovat tehostuneet. Useita pitkittyneitä eläinsuojelutapauksia on pystytty saattamaan loppuun valvontatoimien osalta. Eläinlääkintähuollon resurssit ovat lisääntyneet edellisestä suunnitelmakaudesta valvontaeläinlääkärin viran ohella vakituisen eläintenhoitajan toimella. Eläintenhoitaja on palkattu Porvoon kahden eläinlääkärin vastaanotolle. Vuoden 2015 alusta eläinlääkintähuollossa aloittaa toinen eläintenhoitaja, jonka sijoituspaikka on Loviisan vastaanotto. Eläinlääkintähuollon esimiestehtävät siirtyvät III kaupungineläinlääkäri-praktikolle, mikä hieman vähentää praktiikkaan kohdistettuja resursseja. Alueen yksityinen palvelun tarjonta on vastaavasti lisääntynyt hieman. Uusi eläintautilainsäädäntö astui voimaan vuoden 2014 alusta. Tästä aiheutuneet muutokset eläintautivalvonnassa on otettu huomioon tässä päivityksessä. Eläinsuojelulainvalvonnan osalta ei suuria muutoksia ole tehty, sillä lainsäädäntöä ollaan uusimassa. Päivitykset tehdään toimintakauden vuosipäivityksiin uuden lainsäädännön astuttua voimaan. Porvoon terveydensuojelussa tulee kaksi kaupungineläinlääkärin virkaa haettaviksi vuoden 2015 alussa. II kaupungineläinlääkäri-hygieenikon toimenkuvaan kuuluu elintarvikelainsäädännön mukainen valvonta ja valvontaeläinlääkärille eläinsuojelu- ja eläintautilain mukainen valvonta. 5

6 3 Voimavarat Eläinlääkintähuollon valvonta- ja palvelutarve on arvioitu erillisessä liitteessä (liite 1). Porvoon kaupungin palveluksessa on kolme kaupungineläinlääkäri-hygieenikkoa, kuusi kaupungineläinlääkäri-praktikkoa sekä valvontaeläinlääkäri. III kaupungineläinlääkäri-praktikko hoitaa muiden tehtäviensä ohella eläinlääkintähuollon esimies- ja hallintotehtävät. Kaupungineläinlääkäri-praktikot hoitavat alueillaan eläinten peruseläinlääkäripalvelut, kiireellisen eläinlääkäriavun, tuotantoeläinten terveydenhuollon sekä tarvittaessa avustavat ja sijaistavat valvontaeläinlääkäriä eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatehtävissä. Pääosa valvontatehtävistä on valvontaeläinlääkärin vastuulla. Valvontatehtävien korvaamisesta kaupungineläinlääkäri-praktikoille on sovittu paikallisesti. Kaupungineläinlääkäreiden päivitetty työnjako ja vastuualueet on Porvoon kaupungin terveydensuojelujaostolle esitettävässä ohjeessa Kaupungineläinlääkäreiden keskinäinen tehtäväjako ja eläinlääkäripäivystyksen järjestämisen periaatteet (liite 2). Porvoon kahden eläinlääkärin vastaanotolle on vuodesta 2012 lähtien palkattu vakituinen eläintenhoitaja, jonka palkkakustannukset katetaan asiakkailta perittävillä klinikkamaksuilla. Vuoden 2015 alusta palkataan eläinlääkintähuollon palvelukseen toinen eläintenhoitaja. Hänen sijoituspaikkansa on vuoden 2015 sekä Porvoon että Loviisan vastaanotot (harjoitteluaika). Vuoden 2016 alusta hän siirtyy pysyvästi Loviisan vastaanotolle. Vastaanottojen siivous ostetaan kunnilta tai yksityisiltä yrityksiltä. Kaupungineläinlääkäri-praktikoiden työsidonnaisuus päivystysvelvollisuuksineen on suuri. Porvoon terveydensuojelun kuutta kaupungineläinlääkäri-praktikon virkaa hoiti vuonna henkilöä ja lisäksi palkattiin sijaisia lomien ajaksi sekä päivystyksiin. Työn jakaminen on edistänyt työssä jaksamista. Sijaisten saatavuus on parantunut ja tilanne näyttää jatkuvan. Äkillisissä sairastapauksissa voi sijaisen saamine olla kuitenkin hankalaa. Eläintenhoitajan palkkaaminen Porvoon vastaanotolle on vähentänyt Porvoon vastaanoton työn kuormittavuutta. Valvontaeläinlääkärin virkaa on 2014 hoitanut osa-aikaisina kaksi eläinlääkäriä. Eläinlääkärit ovat tehneet yhden päivän viikossa yhdessä epäilyyn liittyvät tarkastukset, mikä on auttanut työssä jaksamista ja edistänyt työturvallisuutta. Kaupungineläinlääkäri-praktikoiden pätevyysvaatimuksena on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto. Sijaisiksi voidaan palkata myös eläinlääketieteen kandidaatteja, joilla on oikeus toimia kunnaneläinlääkäreiden sijaisena. Palkattavien eläinlääkäreiden tai eläinlääketieteen kandidaattien pätevyys tarkistetaan ennen virkamääräystä Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä (www.evira.fi > Evira > Asiointi > Sähköinen asiointi > Yleiset > Eläinlääkärirekisterin tietopalvelu). I ja III kaupungineläinlääkäri-hygieenikot ovat suorittaneet erikoiseläinlääkärin tutkinnot ja johtamisen erityisammattitutkinnot. II kaupungineläinlääkäri-hygieenikon (laitosvalvonta) virka tulee hakuun vuoden 2015 alussa. Pätevyysvaatimuksena on hygieenikkotutkinto. III kaupungineläinlääkäri praktikolla on tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäritutkinto sekä eläinlääketieteen tohtorin tutkinto. Hän on aloittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen ja valmistuu kesällä Osa-aikaisista kaupungineläinlääkäri-praktikoista yhdellä on pieneläinsairauksien erikoistumistutkinto. Valvontaeläinlääkärin virka tulee hakuun vuoden 2015 alussa. Pätevyysvaatimuksena on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto. Vakituiset kaupungineläinlääkäri-praktikot, valvontaeläinlääkäri sekä pitkäaikaiset sijaiset voivat osallistua yhteen tai enintään kahteen työhön liittyvään maksulliseen koulutukseen vuodessa (esimerkiksi eläinlääkäripäivät). Viranhaltijat osallistuvat lääninhallituksen tai Eviran järjestämiin 6

7 maksuttomiin koulutuksiin kuten kunnaneläinlääkärien neuvottelupäiville, tarttuvien tautien päivään ja lääkepäivään. Valvontaeläinlääkäri osallistuu eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvään koulutukseen sekä erityisesti valvontaeläinlääkäreille suunnattuun koulutukseen ja tapaamisiin. Koulutusvapaiden ajaksi pyritään praktikoille hankkimaan sijainen. Eläinlääkäreille myönnetään tämän lisäksi palkallista vapaata omaehtoisiin, työhön liittyviin koulutuksiin. Viikonloppukoulutuksista viranhaltijat saavat korvauksena palkallisen vapaapäivän. Henkilökunnan suositellaan pääsevän ammatilliseen koulutukseen kahdeksana päivänä vuodessa. Praktikkoeläinlääkärien ja valvontaeläinlääkärin koulutussuunnitelma on liitteessä 3. 7

8 4 Tietojärjestelmät Kaupungineläinlääkäri-praktikkojen käytössä on Provet-eläinlääkäriohjelma, joka sisältää asiakasrekisterin ja lääkekirjanpidon. Asiakasrekisteri ei ole yhteinen, vaan kullakin eläinlääkärillä on oma tiedosto koneellaan. Vuoden 2015 aikana selvitetään mahdollisuutta siirtyä internetpohjaiseen yhteiseen potilastietojärjestelmään. Eläinlääkäreillä yhtä lukuun ottamatta on yhteys Porvoon kaupungin tietoverkkoon ja yhteisiin tietojärjestelmiin. Yhteisellä ns. G-asemalla on tallennettuna viranomaistehtäviin liittyviä lomakkeita ja malliasiakirjoja. Porvoon uusi intranet on otettu käyttöön marraskuussa Intranet sisältää kaikki kaupungin henkilöstö- ym. hallintoon liittyvät ohjeet ja lomakkeet. Intranetin työtilat tulevat korvaamaan vuoden 2015 aikana nykyisen G-aseman, joten kaikki valvontaan liittyvät ohjeet, lomakkeet ja malliasiakirjat tulevat jatkossa intranetin työtilaan. ATK-tukipalveluja tarjoaa Porvoon kaupungin atk-osasto. Valvontakohteet rekisteröidään terveydensuojelun Tarkastaja-kohdetietokantaan kuten myös valvontatehtävät. Käytännössä kirjaukset järjestelmään tekevät valvontaeläinlääkäri tai toimistosihteeri. TRACES-tietojärjestelmää (trade control and expert system) käyttävät valvontaeläinlääkäri, vs. I kaupungineläinlääkäri-praktikko, III kaupungineläinlääkäri-praktikko ja II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko. TRACES on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Valvontaeläinlääkärillä ja III kaupungineläinlääkäri-praktikolla on käyttö- ja päivitysoikeus kansalliseen eläintenpitäjärekisteriin haaskaruokintapaikkojen osalta. Valvontaeläinlääkärillä ja III kaupungineläinlääkäri-praktikolla on pääsy Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämän eläintenpitokieltorekisterin tietoihin Eviran tietojärjestelmän kautta. Käyttöoikeuksia voi hakea ELVIS käyttöoikeuksien tilauslomakkeella. Tilauslomakkeen voi tulostaa Eviran internenetsivuilta (www.evira.fi, > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimet > Eläinten terveys ja hyvinvointi, tuonti ja vienti sekä merkitseminen ja rekisteröinti). Naseva- ja sikava-tietojärjestelmiä käyttävät terveydenhuoltokäyntejä tekevät praktikot. Eläinlääkintähuollon tietojärjestelmä (Elvi) on hallinonalan perusjärjestelmä, joka otetaan vaiheittain käyttöön. Elviin tullaan tallentamaan virkatoimituksia, tautitapauksia, tautivastustusohjelmat, luvan- ja ilmoituksenvaraiset eläinten pitopaikat sekä rajoittavat määräykset. Toistaiseksi Elvi on Eviran ja AVIen käytössä, mutta jatkossa myös kunnaneläinlääkärit tulevat käyttämään Elviä. Ohjelmaan tullaan päivittämään sovelluksen aktiivikäytön osalta käyttöoikeuksien laajennettua kuntiin. 8

9 5 Yhteistyö ja viestintä Valvontaeläinlääkäri tekee aktiivisesti yhteistyötä Porvoon poliisin, Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymän eläinsuojeluvalvojan ja paikallisten SEY:n eläinsuojeluneuvojien kanssa. Kaupungin sisällä yhteistyötä tehdään terveystarkastajien, rakennusvalvonnan, lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen kanssa. Praktikkoeläinlääkärit tekevät yhteistyötä paikallisten yksityisten eläinlääkärien kanssa. Eläinlääkintähuollon tiedottamisesta vastaa eläinlääkintähuollon esimies. Normaalioloissa kaupungineläinlääkäri-praktikot voivat antaa toimialaansa koskevia tietoja tiedotusvälineille ja yleisölle. Eläintautiasioissa tiedotusvastuu on Eviralla tai läänineläinlääkärillä. Terveydensuojelun valmiussuunnitelman tiedotusohjeita ja yhteystietolistoja voidaan käyttää hyväksi eläinlääkintähuollon erityistilannetiedottamisessa (G: Halllinto > Valmiussuunnitelma >Valmiussuunnitelma liitteineen). Viranomaisten välisestä tiedottamisesta ja ilmoitusvelvollisuudesta on ohjeita tämän ohjelman kappaleessa Eläinten terveyden valvonta. Porvoon terveydensuojelun valmiussuunnitelmassa on huomioitu myös eläinlääkintähuollon erityistilanteet ja toiminta poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelman liitteenä on terveydensuojelun hälytyslista. Porvoon kaupungin internetsivuille on koottu keskeistä tietoa eläinlääkintähuollosta. Internetsivut on päivitetty vuonna 2011 ja niille lisättiin asiakaskyselyssä toivottua sisältöä. Sivuja päivitetään vuoden 2015 aikana asiakastyytyväisyyskyselyssä saatujen toiveiden pohjalta. 9

10 6 Maksut Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa terveydensuojelun taksan, johon sisältyvät myös eläinlääkintähuollon maksulliset suoritteet, joita ovat klinikkamaksu ja päivystyspuhelimen taksa. Kaupungineläinlääkäri-praktikot noudattavat kunnalliseläinlääkäritaksaa eläinlääkäripalveluissa. Klinikkamaksu on käytössä ainoastaan Porvoon eläinlääkärivastaanotolla ja sen tuotolla kustannetaan eläintenhoitajan palkkakulut. Vuoden 2016 alusta klinikkamaksu otetaan käyttöön myös Loviisan vastaanotolla eläintenhoitajan palkkakulujen kustantamista varten. Klinikkamaksu on kaksiportainen pienemmistä ja suuremmista toimenpiteistä. Maksullisen päivystyspuhelimen minuuttitaksa on halvempi päivä- ja ilta-aikaan ja korkeampi yöllä. Vuoden 2015 taksat: klinikkamaksu pienempi toimenpide 10 (sis alv 24 %) / käynti klinikkamaksu suurempi toimenpide 20 (sis alv 24 %) / käynti klinikkamaksu vaativat leikkaukset 30 (sis alv 24 %) / käynti päivystyspuhelimen taksa arkisin 16 22, la ja su ,04 /min (sis alv 24 %) klo ,06 /min (sis alv 24 %) 10

11 7 Valvonnan toimeenpano Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on toteuttaa eläintautilainsäädännössä ja eläinsuojelulainsäädännössä sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa asetettuja tavoitteita. 7.1 Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Kaupungineläinlääkärit ovat paikallistason viranomaisia eläintautivalvonnassa. Valvontaeläinlääkäri on myös valmiuseläinlääkäri ja hänet on nimetty valmiusvastaavaksi. Valmiusvastaava osallistuu säännöllisesti valmiuskoulutuksiin. Myös III kaupungineläinlääkäri-praktikko toimii valmiuseläinlääkärinä. Eläintaudit on huomioitu terveydensuojelun valmiussuunnitelmassa ja Evira on laatinut yksityiskohtaiset toimintaohjeet helposti leviävien eläintautien varalta. Terveydensuojelun valmiussuunnitelma liitteineen on tallennettu terveydensuojelun G-asemalle (G: Hallinto > Valmiussuunnitelma > Valmiussuunnitelma liitteineen). Aluehallintoviraston laatima valmiuskansio on G-asemalla ja sitä päivitetään uuden eläintautilain ja asetusten aiheuttamien muutosten osalta. Läänineläinlääkärillä on tarvittaessa oikeus määrätä kunnaneläinlääkäri toimimaan myös muun kunnan alueella aluehallintoviraston toimialueella ja Eviralla on vastaava oikeus koko maan osalta. Eläinlääkärivastaanotoilla on tarvittavat valmiusvarusteet eläintautitapausten varalle. Terveydensuojelun valmiussuunnitelma on päivitetty Eläintautitapauksessa koko toiminta-alueella irrotetaan kaksi kaupungineläinlääkäri-praktikkoa huolehtimaan kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta ja kaikki ei-kiireelliset toimenpiteet siirretään muiden keskittyessä eläintaudin torjuntaan. Myös kaupungineläinlääkäri-hygieenikot ja terveystarkastajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan torjuntatöihin. Eläintautiepäilyt ja tapaukset Eläintautilainsäädännön mukaan eläintaudit jaetaan vastustettaviin eläintauteihin, ilmoitettaviin eläintauteihin sekä muihin eläintauteihin. Vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen helposti leviäviin, vaarallisiin ja valvottaviin eläintauteihin. Vastustettavien eläintautien ilmoittamisesta on säädetty MMM:n asetuksessa 1010/2013: eläintautien luokittelu ja ilmoitusvelvollisuus on valmiussuunnitelman liitteenä. Ilmoitusvelvollisuus voi olla välitön. Osa eläintaudeista ilmoitetaan kuukausittain ns. kuukausi-ilmoituksessa (G-asemalla). Epäily tarttuvan eläintaudin esiintymisestä syntyy tilalla eläimen/eläinten oireiden, tuotannon tunnuslukujen perusteella tai näytteen tutkimisen yhteydessä laboratoriossa. Epäillessään tarttuvaa eläintautia kaupungineläinlääkäri-praktikon tulee välittömästi ilmoittaa asiasta läänineläinlääkärille ja eläinlääkintähuollon esimiehelle (terveydensuojelun hälytyslista on valmiussuunnitelman liitteenä). Läänineläinlääkärien yhteystiedot ovat perehdytyskansion liitteenä. Päivystävän läänineläinlääkärin saa virka-ajan ulkopuolella tietää Eviran puhelinvastaajasta numerosta Näytteenotto- ja lähetysohjeet eläintautitutkimuksiin ovat perehdytysohjeen liitteenä. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Eviran internetsivuilta (www.evira.fi). 11

12 Zoonoosien valvonta Osa eläintaudeista voi tarttua myös ihmiseen tai ihmisestä eläimeen. Kunnaneläinlääkärillä on velvollisuus ilmoittaa zoonoosien esiintymisestä toimialueensa tartuntataudeista vastaavalle terveysviranomaiselle. Lista kuntien yhteyshenkilöistä on G-asemalla valmiussuunnitelman liitteenä. Terveysvalvontaohjelmat Joillekin lakisääteisesti vastustettaville eläintaudeille on erillislainsäädännöllä säädetty joko pakollisesta tai vapaaehtoisesta terveysvalvontaohjelmasta. Siipikarjan salmonella valvontaohjelma kuuluu pakollisiin terveysvalvontaohjelmiin. Vapaaehtoisia terveysvalvontaohjelmia ovat esimerkiksi maedi-visna terveysvalvontaohjelma ja scrapie terveysvalvontaohjelma. Liitteessä 4 on lueteltu pakolliseen terveysvalvontaan ja liitteessä 5 vapaaehtoiseen terveysvalvontaan kuuluvat pitopaikat Porvoon terveydensuojelun valvonta-alueella sekä niiden valvontatiheydet. Tietoja päivitetään sitä mukaan kun ne saapuvat aluehallintovirastosta. Valvontaeläinlääkäri seuraa valvontaohjelmiin kuuluvia pitopaikkoja ja ohjelman toteutumista koko toimialueella. Valvonnasta ja näytteenotosta vastaa valvontaeläinlääkäri. Tilakäyntien yhteydessä annetaan myös valvontaohjelmiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Valvontaan liittyvä asiakirjat säilytetään valvontaeläinlääkärin toimistossa. Jos terveysvalvontaohjelmaa ei pitopaikassa ole noudatettu säädösten mukaan, antaa valvontaeläinlääkäri tai kaupungineläinlääkäri-praktikko määräyksen puutteiden korjaamiseksi. Muutokset valvontaohjelmiin kuuluvista pitopaikoista ilmoitetaan ohjelman päivittäjälle (valvontaeläinlääkäri). Yhteenveto vuosittaisista terveysvalvontaohjelmien suoritteista ja toimenpiteistä raportoidaan vuosittain terveydensuojelujaostolle ja aluehallintovirastolle. Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Vesiviljelylaitosten kalanäytteet otetaan ja laitostarkastukset tehdään EU:n hyväksymien VHS-ohjelmien (rajoitusalueella), lisävakuusohjelmien (BDK, IPN, SVC ja Gyrodactylus salaris taudit) sekä osittain riskiperusteisuuden mukaisesti. Porvoon terveydensuojelun valvonta-alueella olevat vesiviljelylaitokset ja niiden valvontatiheys ilmenevät liitteestä 4. Tarkastuksella valvova eläinlääkäri perehtyy laitoksen toimintaan ja riskeihin ja tarkastaa laitoksen omavalvonnan kuvauksen. Tarkastuksissa käytetään Eviran lomaketta. Muu tautiseuranta Evira pyytää vuosittain seurantanäytteiden ottamista erillisen suunnitelman mukaan. Aluehallintovirasto lähettää näytteenottomääräyksen kunnaneläinlääkäreille. Näytteet ottaa valvontaeläinlääkäri ja näytteet otetaan AVI:n edellyttämässä määräajassa. Keskitetystä kirjanpidosta ja raportoinnista vastaa valvontaeläinlääkäri. Kirjanpito säilytetään valvontaelänlääkäri toimistossa ja raportoidaan vuosittain terveydensuojelujaostolle ja Aluehallintovirastolle. Käytännössä näytteenottopyyntö on koskenut lintuinfluenssanäytteitä munintakanalasta sekä salmonellanäytteitä tuotantotiloilta saastuneen rehun takia. 12

13 Eläinten keinollisen lisäämisen luvanvaraisuus ja valvonta Eläimen spermaa, josta voi aiheutua vastustettavien eläintautien leviämisen vaara, saa kerätä ja spermaerien muodostamista varten käsitellä vain aluehallintoviraston hyväksymällä keräysasemalla. Valvontaeläinlääkäri valvoo sperman keräysasemia kerran vuodessa. Porvoon terveydensuojelun toiminta-alueella sijaitsee yksi oriin sperman keräysasema. Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta Kunnaneläinlääkäri hyväksyy sivutuotteita käsittelevistä, varastoivista ja hävittävistä laitoksista teknisten tuotteiden varastointilaitokset, tilarehustamot, tilakohtaiset polttolaitokset ja osan teknisistä laitoksista. Kunnaneläinlääkäri valvoo hyväksymiään laitoksia ja osallistuu Eviran hyväksymien laitosten valvontaan. Porvoon terveydensuojelun toiminta-alueella ei ole kunnan valvottavia sivutuotealan laitoksia. Sivutuotelaki on muuttumassa. Suunnitelmaa päivitetään sivutuotteiden valvonnan osalta lain valmistettua. Sivutuotteiden käsittely Porvoon terveydensuojelun toiminta-alue on märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen hävityksen osalta keräilyaluetta, josta raadot ja sikojen ja märehtijöiden sivuotteet tulee toimittaa sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen. Neuvontaa ja ohjausta annetaan tilakäyntien yhteydessä. Sivutuotteet ja olosuhteet tarkastetaan vain epäilyn perusteella. Aluehallintovirasto lähettää säännöllisesti selvityspyyntöjä nautarekisterin epäselvyyksien vuoksi ja nämä selvitetään tilakohtaisesti. Sivutuotteita koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Ohjelmaa päivitetään sivutuotevalvonnan osalta uuden lainsäädännön valmistuttua. Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Ns. haaskan pitäjien on tehtävä haaskapaikan aloitusilmoitus kunnaneläinlääkärille, joka syöttää tiedot haaskarekisteriin. Haaskapaikka saa virallisen numeron. Luonnonvaraisia eläimiä ruokittaessa on lisäksi jokaisesta käyttökerrasta ilmoitettava kunnaneläinlääkärille ennen sivutuotteiden vientiä haaskapaikalla. Kunnaneläinlääkärin tulee kieltää sivutuotteiden käyttö, mikäli aineksessa on tautiriski tai lääkejäämiä. Kunnaneläinlääkärin tulee tarvittaessa tarkastaa sivutuotteet ennen niiden käyttöä ja tehdä tarkastuskäyntejä haaskapaikoille. Haaskailmoituksia käsittelee, haaskarekisteriä päivittää ja haaskapaikkoja valvoo valvontaeläinlääkäri. Kirjanpito ja luettelo haaskapaikoista ovat valvontaelänlääkärin toimistossa. Tiedot raportoidaan vuosittain terveydensuojelujaostolle ja Aluehallintovirastolle. Kaupungineläinlääkäri-praktikot antavat myös neuvontaa ja ohjausta sivutuotteiden käytöstä. Haaskat tarkastetaan vain epäilyn perusteella. Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti 13

14 Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta kuuluu ELY-keskuksille ja aluehallintovirastolle. Kaupungineläinlääkäri-praktikot antavat neuvontaa eläinten merkitsemis- ja rekisteröintivelvollisuudesta ja ottavat tarvittaessa yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin puutteita havaitessaan. Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kolmansista maista tuotavat elävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet saapuvat Suomeen eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta. Aluehallintovirasto voi ilmoittaa kunnaneläinlääkärille määräysten vastaisesta tai laittomasti tuodusta eläin- tai tuote-erästä, jolloin kunnaneläinlääkäri ottaa yhteyttä tuojaan ja tarvittaessa tarkastaa eläimen tai tuotteen. Mikäli kunnaneläinlääkärin tietoon tulee laittomasti kolmansista maista tuotu eläin, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontaeläinlääkärille. Valvontaeläinlääkäri tarkastaa kyseisen eläimen ja tuontiasiakirjat. Mikäli niissä ilmenee puutteita, hän ilmoittaa asiasta Eviran rajatarkastusyksikköön. G-asemalla on ohjeet ja ilmoitusmallipohja. Laittomasti maahantuodun eläimen tarkastuksesta tehdään laskutuspyyntö aluehallintovirastoon. Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Tiettyjen eläinten ja tuotteiden sisämarkkinatuojat ja viejät rekisteröityvät tai hakevat tuontilupaa Eviralta. Evira lähettää tiedon rekisteröinneistä ja tuontiluvista ohjeineen kyseisen alueen aluehallintovirastoon ja tapauskohtaisesti myös kunnaneläinlääkärille. Rekisteröinnit ja tuontiluvat kirjataan saapuneeksi ja Tarkastaja-kohdetietokantaan. EU lemmikkieläinasetuksen sisämarkkinakaupassa aiheuttamat muutokset päivitetään ohjelmaan lainsäädännön toimeenpanon yhteydessä. Sisämarkkinatuonti Tuojalla on tiettyjen eläinten ja tuotteiden kohdalla velvollisuus lähettää Eviraan ennakkoilmoitus tuotavasta erästä. Tuontitiedot lähetetään aluehallintovirastoon ja sieltä edelleen valvovalle kunnaneläinlääkärille, jos läänineläinlääkäri ei itse valvo ko. tuontierää. Tuontierien mukana tulee seurata lähtömaan virkaeläinlääkärin myöntämä TRACES-terveystodistus ja muut asiakirjat. Tarkastettujen tuontierien tarkastusten raportointi tapahtuu TRACES-järjestelmään täyttämällä terveystodistuksen III-osio. Lemmikkieläinten tuontiehtojen täyttyminen tarkistetaan vastaanottokäyntien yhteydessä. Määräysten vastaisesti tuoduista eläimistä ilmoitetaan välittömästi valvontaeläinlääkärille. Hän tarkastaa eläimen ja tuontiasiakirjat. Mikäli tuontiasiakirjoissa on puutteita, hän ilmoittaa asiasta välittömästi läänineläinlääkärille. Ilmoitusmalliasiakirja löytyy G-asemalta. Laittomasti maahantuodun eläimen tarkastuksesta tehdään laskutuspyyntö aluehallintovirastoon. TRACES-järjestelmää käyttävät Porvoon terveydensuojelussa valvontaeläinlääkäri, vs. I kaupungineläinlääkäri-praktikko, III kaupungineläinlääkäri-praktikko sekä II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko. 14

15 Sisämarkkinavienti Virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetyksen ennen vientiä Eviran ohjeen mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tarkastaa myös sen, että rekisteröinti on tehty ja voimassa kyseiselle erälle, jos tällainen vaaditaan. Virkaeläinlääkäri laatii tarkastuksen perusteella eläinlajin / tuotteen tiedot sisältävän terveystodistuksen TRACES-järjestelmässä. Käytännössä Porvoon terveydensuojelun alueella vientitarkastuspyynnöt ovat kohdistuneet hevosiin. Rekisteröityjen hevosten terveystodistusta ei välttämättä tarvitse laatia TRACES-järjestelmässä, mutta se on suositeltavaa. Valvontaeläinlääkäri hoitaa ensisijaisesti hevosten vientitarkastukset vuoden 2015 alusta alkaen. Vientitarkastuksesta tehdään laskutuspyyntö aluehallintovirastoon. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Vietäessä eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita EU:n ulkopuolelle tulee viejän selvittää vientiehdot ja pyytää virkaeläinlääkäriltä tarkastusta. Virkaeläinlääkärin tulee varmistaa, että viennin ehdot täyttyvät. Vientitodistusmalleista voi tiedustella Evirasta tai maa- ja metsätalousministeriöstä. Kustannuksista vastaa aina viejä. Tarkastuksista ja näytteenotoista tehdään laskutuspyyntö aluehallintovirastoon. Kopiot todistuksista säilytetään eläinlääkärivastaanotoilla. Porvoon terveydensuojelun toimialueella valvontaeläinlääkäri ottaa tarvittavat näytteet, tarkastaa tarvittaessa karanteenit ja kirjoittaa vientitodistukset tuotantoeläinten ja hevosten osalta ja kaupungineläinlääkäri-praktikot pieneläinten osalta. 7.2 Eläinten hyvinvoinnin valvonta Paikallisten eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että eläimiä hoidetaan, kohdellaan, käytetään ja kuljetetaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Kunnissa eläinsuojeluviranomaisia ovat kunnaneläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi. Porvoon terveydensuojeluun on perustettu valvontaeläinlääkärin virka ja hän vastaa pääsääntöisesti eläinten hyvinvoinnin valvonnasta. Eläinsuojeluilmoitukset tehdään pääsääntöisesti valvontaeläinlääkärille. Ilmoituksen voi tehdä myös päivystävälle terveystarkastajalle tai kaupungineläinlääkäri-praktikoille. Osa ilmoituksista tulee sähköisesti terveydensuojelun tai valvontaeläinlääkärin sähköpostiosoitteeseen. Tarkastukset tekee pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri ja hänen lomiensa aikana tai hänen ollessa esteellinen kaupungineläinlääkäri-praktikot. Epäilyyn perustuvat tarkastukset pyritään työsuojelusyistä tekemään työpareina. Kaupungineläinlääkäri-praktikot ja terveystarkastajat voivat avustaa tarkastuksissa tarvittaessa. Tarkastuspöytäkirjat säilytetään keskitetysti valvontaeläinlääkärin toimistossa. Tarkastukset tallennetaan keskitetysti Tarkastaja-kohdetietokantaan. Valvontaeläinlääkäri tekee yhteistyötä aluehallintoviraston hyväksymän eläinsuojeluvalvojan kanssa. Epäilyn perusteella tehtävät tarkastukset tehdään kohtuullisen ajan (1 kk) sisällä ilmoituksesta, jos tarkastustarvetta ei arvioida kiireelliseksi. Kiireelliset tapaukset käsitellään saman päivän aikana. Ilman epäilyä saadaan tarkastaa luvan- tai ilmoituksenvaraiset eläintenpitopaikat kuten eläintarhat ja näyttelyt, eläinkaupat, pieneläinhoitolat, suuret kennelit ja ravi- tai ratsastustallit. Ilmoitusvelvolliset eläintenpitopaikat tarkastetaan joka toinen vuosi. Riskinarvion perusteella kohteet voidaan tarkastaa tarvittaessa vuoden välein esimerkiksi silloin kun edellisellä tarkastuksella on todettu puutteita eläinten hyvinvoinnissa. Ilmoituksenvaraisten kohteiden määrä 15

16 on arvioitu liitteessä 1. Ilmoitusvelvollisten eläintenpitopaikkojen tiedot on tallennettu terveydensuojelun Tarkastaja-kohdetietokantaan. Jos tarkastuksella havaitaan eläinsuojelumääräyksiä rikotun, eläinlääkäri antaa määräyksen epäkohdan korjaamiseksi määräajassa. Määräajan jälkeen tehdään aina uusintatarkastus, jossa määräyksen noudattaminen varmistetaan. Uusintatarkastuksen toteuttamisesta vastaa ensimmäisen tarkastuksen tehnyt eläinlääkäri, ellei muuta sovita. Mikäli eläimen hyvinvointi edellyttää, eläinlääkäri voi ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Käytännössä tapaukset ovat olleet tilapäisen hoidon hankkimista pääosin pieneläimille. Kissoille ja koirille hankitaan hoitoa alueen pieneläinhoitoloista tai löytöeläinkodeista (yhteystiedot perehdytysohjeen liitteenä). Terveydensuojelun G-asemalla ja perehdytysohjeen liitteenä on malliasiakirjoja eläinsuojelulain mukaisista määräyksistä ja pakkotoimista. Toistuvista tai vakavista eläinsuojelusäädösten rikkomisesta sekä annettujen määräysten noudattamatta jättämisestä tehdään tutkintapyyntö poliisille (Porvoon poliisiasema, Tulliportinkatu 1/PL 84, Porvoo, Järjenpään poliisiasema, PL 6, Järvenpää). Kaikki eläinsuojelutarkastuspöytäkirjat toimitetaan aluehallintovirastoon. 7.3 Täydentävien ehtojen valvonta Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan keskeinen osa ovat viljelijöitä velvoittavat ns. täydentävät ehdot. Näiden ehtojen noudattaminen on EU:n viljelijöille maksamien suorien tukien ja EU:n osittain rahoittamisen ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja eläinten hyvinvointituen maksamisen edellytyksenä. Aluehallintoviraston vastuulla on täydentävien ehtojen valvontaa esim. elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta, eläintautien valvonnassa ja eläinten hyvinvoinnin valvonnassa. Aluehallintovirasto voi laajentaa tarkastuksen koskemaan täydentäviä ehtoja kunnan viranomaisen valvonnan yhteydessä tekemien huomioiden perusteella. Aluehallintoviraston tulee saada viranomaisten perustarkastusten pöytäkirjat kuukauden sisällä tarkastuksesta. Pöytäkirjoihin tulee merkitä selvästi ja tarkasti havaitut puutteet, jotta tarkastus voidaan laajentaa täydentäviin ehtoihin. Valvontaeläinlääkäri toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista läänineläinlääkärille eläinsuojelulain- ja eläintautilain osalta ja II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnan osalta. 16

17 8 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpano 8.1 Peruseläinlääkäripalvelu Kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Kaikkia kunnan alueella pidettäviä hyötyeläimiä varten kunnan on kuitenkin järjestettävä arkipäivisin virka-aikana eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikassa mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu. Eläinlääkintähuoltolain mukaan hyötyeläimiä ovat alkutuotannossa ja muussa elinkeinotoiminnassa sekä ihmisille tarpeellisissa työsuorituksissa käytettävät eläimet. Peruseläinlääkäripalvelun sisällöksi on määritetty puhelinneuvonta, sairaiden eläinten hoito, terveydenhoito, eläinten lopetus, todistukset sekä tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut. Kunnan on peruseläinlääkäripalveluun kuuluvana järjestettävä terveydenhuollon palvelut kotieläimille, joita varten on olemassa valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma. Tällä hetkellä tällaisia ohjelmia ovat nautatiloilla tarkoitettu Naseva sekä sikatiloille Sikava. Tuotantoeläinten terveydenhuoltosopimusten määrä on esitetty liitteessä 1. Porvoon toiminta-alueen tuotantotiloilla on terveydenhuoltosopimuksia myös muiden kuin kunnaneläinlääkäreiden sekä yksityiseläinlääkäreiden kanssa. Terveydenhuoltopalvelujen kysyntä ei tule tulevaisuudessa suuresti kasvamaan tilojen lukumäärän vähetessä. Porvoon terveydensuojelun vastaanotoilla on puhelinaika arkipäivisin kello 8-9. Puhelun hinta on paikallispuhelumaksun suuruinen. Eläinlääkärin tavoittaa puhelinaikana hyvin lukuun ottamatta Porvoon vastaanoton puhelimen ajoittaista ruuhkautumista. Puhelinajan ulkopuolella eläinlääkärit vastaavat jätettyihin soittopyyntöihin, mikäli eivät pysty vastaamaan puhelimeen. Porvoon terveydensuojelu järjestää lähes kokonaan peruseläinlääkäripalvelut tuotantoeläimille sekä osittain pieneläimille ja hevosille. Pieneläimiä ohjautuu toimialueelle ja lähiseudulla toimiville pieneläinasemille. Alueella toimii yksi pieni hevosklinikka ja joitakin kiertäviä hevospraktikoita, jotka hoitavat osan hevosten peruseläinlääkäripalveluista. Yksityiset eläinlääkäripalvelujen tarjoajat on lueteltu perehdytysohjeen liitteessä. Leikkaushoitoa tai vaativaa jatkohoitoa tarvitsevat tuotantoeläimet voidaan lähettää Mäntsälään Saaren Klinikalle. Erikoissairaanhoitoa vaativia pieneläimiä on ohjattu toiminta-alueen, pääkaupunkiseudun tai Kouvolan pieneläinasemille. Lähialueella toimii useampia hevosklinikoita. 8.2 Kiireellinen eläinlääkärinapu Kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua kaikkia alueellaan vakinaisesti tai tilapäisesti olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokauden aikoina. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä siten, että pienikokoisia ja suureläimiä varten on eri henkilökunta. Päivystyksen eriyttämisvaatimuksesta poikkeaminen on perusteltava aluehallintovirastolle, joka ratkaisee, onko poikkeaminen mahdollista esitetyin perustein. Päivystyksen eriyttäminen on mahdollista tehdä myös osa-aikaisesti kysynnän perusteella tai remissiotyyppisesti. Tällöin sopimuksella varmistetaan, että ne pieneläimet, joita ei pystytä tai 17

18 ehditä sekapäivystyksessä hoitamaan, on mahdollista lähettää eriytettyyn pieneläinpäivystyspisteeseen. Porvoon terveydensuojelun eläinlääkintähuollossa toimitaan nykyään kahdella päivystysalueella: Loviisan seudun päivystysalueeseen kuuluvat toiminta-alueen ulkopuolelta Kotka ja Pyhtää. Eläinlääkintähuoltolain esittämää päivystysalueen laajentamista seutu- tai maakunnalliseksi sekä päivystyksen eriyttämistä koskeva suunnittelu projekti on aloitettu ja se valmistuu vuoden 2015 alussa. Mahdollisia muutoksia päivystysjärjestelyissä voidaan tehdä aikaisintaan vuoden 2015 loppu puolella. Lain edellyttämä keskitetty yhteydenottopalvelu on otettu käyttöön vuonna Kaikkien eläinten kiireellinen eläinlääkäriapu on pystytty järjestämään kaupungineläinlääkäri-praktikoiden toimesta sekä virka-aikana että päivystysaikana. Toiminta-alueella ei ole virka-ajan ulkopuolella päivystäviä pieneläin- tai hevosklinikoita. Pääkaupunkiseudulla on muutamia päivystäviä pieneläinklinikoita ja lähialueella on kaksi päivystävää hevosklinikkaa. Porvoon terveydensuojelun toiminta-alueella on kaksi päivystyspiiriä: Porvoo, Pornainen, Sipoo ja Askola sekä Loviisa, Lapinjärvi, Pyhtää ja Kotka. Molemmilla päivystysalueilla päivystysringissä on neljä eläinlääkäriä. 8.3 Saatavuus- ja laatutavoitteet Puhelinaika on kaikilla vastaanotoilla kello 8-9, ajanvarauksia ei ole keskitetty. Eläinlääkärin tavoitettavuus on hyvä lukuun ottamatta Porvoon vastaanoton puhelimen ajoittaista ruuhkautumista. Puhelinajan ulkopuolella puhelut ohjautuvat puhelinvastaajaan, johon eläimen omistaja voi jättää soittopyynnön. Vastaanottoja on tällä hetkellä viisi, joista Porvoon vastaanotolla työskentelee kaksi eläinlääkäriä. Sipoo ja Loviisa ovat halunneet maininnan yhteistoimintasopimukseen eläinlääkärivastaanottojen säilyttämisestä kunnissa. Lapinjärven vastaanotto on vähäisellä käytöllä ja Loviisan vastaanoton varustamista kahden eläinlääkärin käyttöön selvitetään. Yhteistoiminta-alueella tehtäviä ei ole jaettu praktikoiden kesken esim. kiireelliseen ja ei-kiireelliseen eläinlääkäriapuun vaan kaikki hoitavat kaikkia tehtäviä omilla alueillaan. Praktikot sijaistavat toisiaan kiireellisen eläinlääkäriavun osalta tarvittaessa niin, että pystytään keskittymään aikaa vieviin toimenpiteisiin esimerkiksi terveydenhuoltokäynteihin. Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun saatavuus on hyvä ja etäisyys tiloille kohtuullinen. Toiminta-alueen kunnat eivät subventoi eläinlääkintähuollon kustannuksia. Valtakunnalliset kriteerit avun saatavuudelle täyttyvät: ei kiireellinen eläinlääkärinapu 1 vk kiireetön terveydenhuolto tai massatyökäynnit 3 vk ja lomakaudella 6 vk pääosa asiakkaista saa palvelun alle 50 km:n etäisyydeltä kiireellinen eläinlääkärinapu 3 tunnin sisällä 90 % tapauksista päivystysaikana matka pitopaikkaan/vastaanotolle on alle 100 km 8.4 Toimitilat ja välineresurssit Eläinlääkärivastaanotot sijaitsevat Porvoossa (Askolinintie 1 E, Porvoo), Askolassa (Terveystie 1, Askola), Sipoossa (Iso Kylätie 20, Sipoo), Loviisassa (Degerbynkatu 21, Loviisa) sekä Lapinjärvellä (Niittytie 3, Lapinjärvi). Vastaanottojen tilat, varustelu ja puutteet on esitetty liitteessä 6. Porvoon vastaanotto on muuttamassa uusiin tiloihin keväällä Tiedot päivitetään uusien tilojen varmistuttua. 18

19 Yhteistoiminta-alueella ei ole kunnaneläinlääkärien käytettävissä hevosten pakkopilttuuta tai muuta tilaa hevosten hoitamista varten. Lähiympäristössä on kuitenkin hevosklinikoita, jotka myös päivystävät virka-ajan ulkopuolella. Kaikkien vastaanottojen yhteydessä ei ole autotallia. Toiminta-alueen vastaanotoilla ei ole verianalysaattoreita. Sipoon vastaanotolla on eläinlääkärin itse hankkima röntgenlaite. 8.5 Perustason ylittävät palvelut Toiminta-alueen vastaanotoilla ei tarjota perustason ylittäviä palveluja. Toiminta-alueella ja sen lähistöllä on useita yksityisiä hevos- ja pieneläinklinikoita, mutta näiden kanssa ei ole laadittu erillisiä sopimuksia jatkohoitoa tarvitsevien potilaiden lähetemenettelystä. Porvoon kaupungin huonon taloudellisen tilanteen takia ei ole mahdollisuutta laatia maksullisia sopimuksia. Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorion toiminta lakkaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Salmonellanäytteet lähetetään jatkossa terveydensuojelun sopimuslaboratorioon. Eläintautinäytteet lähetetään Eviran laboratorioihin Eviran ohjeiden mukaan. Tarkemmat näytteenotto- ja lähetysohjeet löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteesta Näytteiden tutkimiseen käytetään myös yksityisiä palveluntarjoajia kuten esimerkiksi Vetlabia ja Movetia. 19

20 9 Ohjaus Porvoon terveydensuojelun valvontasuunnitelma sekä erillinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista käsitellään Porvoon terveydensuojelujaostossa joulukuussa. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelmien vireilläolosta ilmoitetaan kaupungin tiedotteella. Suunnitelma lähetetään tiedoksi Aluehallintovirastolle. 20

21 10 Laatu Eläinlääkintähuollon asiakaskysely on tehty vuonna Kyselyn tuloksia käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Eläinlääkintähuoltoa koskevat valitukset ohjataan eläinlääkintähuollon esimiehelle, joka käsittelee valituksen ao. viranhaltijan kanssa ja antaa tarvittaessa vastineen valittajalle. Valitukset käsitellään laatupoikkeamina, jotka käsitellään korjaavine toimenpiteineen yksikköpalaverissa. Porvoon kaupungilla on vastuuvakuutus (if) viranhaltijan aiheuttamille henkilö- ja esinevahingoille. Hoitovirhe-epäilytapauksissa pyydetään tarvittaessa lausunto eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalta. 21

22 11 Seuranta ja raportointi Tämän ohjelman toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä maaliskuussa Porvoon terveydensuojelujaostossa ja arviointiraportti lähetetään Aluehallintovirastolle. Ns. VASU-raportti toimitetaan Aluehallintovirastoon elintarvikevalvonnan tietojen ohessa aina tammikuun loppuun mennessä. Raportin täyttämisestä vastaa III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko. Maidontuotantotilojen tarkastukset raportoidaan aluehallintovirastoon. Raportin täyttämisestä vastaa II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko. Annettujen yksittäisten määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonnasta vastaa valvontaeläinlääkäri tai sopimuksen mukaan muu määräyksen tai kiellon antanut viranhaltija. Uusintatarkastusten ym. toimenpiteiden toteuttamista tarkastellaan vuosittaisessa arvioinnissa tietojenkeruun ja raportoinnin yhteydessä (valvontaeläinlääkäri). Eläinlääkintäpalvelujen ja valvontatehtävien lukumäärä kerätään kuukausittain suoritteiden keruu lomakkeella. Suoritteet raportoidaan kuukausittain sosiaali- ja terveystoimen hallintoon ja vuosittain aluehallintovirastolle suunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Vuosiraportista vastaavat valvontaeläinlääkäri ja III kaupungineläinlääkäri-praktikko. Muita aluehallintovirastolle lähetettäviä raportteja ja asiakirjoja ovat: eläinsuojeluvalvonnan tarkastuskertomukset ja päätökset maidontuotantotilojen hygieniatarkastusten pöytäkirjat kunnan vuosiyhteenveto maidontuotantotilojen tarkastuksista lihantarkastuksen vuosiyhteenveto terveysvalvontaohjelmien tarkastuskertomukset muun tautiseurannan toteutuminen (esim. lintuinfluenssanäytteet) eläintautiepäilyt ja -tapaukset kuukausi-ilmoitukset sisämarkkinatuonnissa hylättyjen erien tai lemmikkieläinten tiedot vastustettavien eläintautien hallinnassa tehdyt toimenpiteet sivutuotealan laitosten tarkastuskertomukset kunnan vuosiyhteenveto käsittelemättömien sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan muut eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan työt, joista kunta laskuttaa valtiota 22

23 12 Eläinlääkintähuollon toimenpidesuunnitelma ja kehitystarpeet 1. Eläinlääkintäpalvelujen käyttöä tilastoidaan yhteistoiminta-alueella kuntakohtaisesti. Tilastointia ja raportointia tehostetaan edelleen (vastuuhenkilöt toimistosihteeri ja III kaupungineläinlääkäri-praktikko). 2. Terveysvalvontaohjelmien toimeenpano uudistetun eläintautilain vaatimusten mukaisesti (vastuuhenkilö valvontaeläinlääkäri) 3. Jatketaan toiminta-alueen eläinsuojelulain ilmoitusvelvollisten kohteiden kartoitusta ja rekisteröintiä (vastuuhenkilö valvontaeläinlääkäri). 4. Tehdään selvitys kunnan peruseläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun järjestämisvaihtoehdoista eläinlääkintähuollon vaatimusten mukaisesti (mukaan lukien yhteisvastaanottojen perustaminen, joustava työnjako sekä eriytetty pienja suureläinpäivystys, seutu- tai maakunnallinen päivystysalue, johtamisen erityisammattitutkintoon liittyvä projektityö). 5. Internetsivujen sisältöä kehitetään asiakaspalautteen mukaisesti (vastuuhenkilö toimistosihteeri ja III kaupungineläinlääkäri-praktikko). 23

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Taina Mikkonen Taina Mikkonen 2 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot