LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Liite 7

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Valvontasuunnitelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen tausta Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät VOIMAVARAT Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Erityistilanneviestintä MAKSUT VALVONNAN TOIMEENPANO Hankkeet Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Zoonoosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kyyhkyslakat Muu tautiseuranta Hevosten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Eläinten hyvinvoinnin valvonta Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus TUKIVALVONTA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANO Peruseläinlääkäripalvelu Puhelinneuvonta Tuotantoeläinten terveydenhuolto Terveydenhuoltotyön resurssitarve Kiireellinen eläinlääkärinapu Saatavuus- ja laatutavoitteet Ajanvaraus Toimitilat Välineresurssit Perustason ylittävät palvelut

3 8.7.1 Erikoiseläinlääkäripalvelut Remissiomahdollisuudet Laboratoriopalvelut SUUNNITELMIEN ARVIOINTI JA TOTEUTUMISEN VALVONTA LAATU Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen SEURANTA JA RAPORTOINTI Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta VASU-raportointi Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläintaudeista ilmoittaminen Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi LIITE 1. RESURSSITARPEEN KARTOITUS LIITE 2. KÄYTÖSSÄ OLEVAT TERVEYSVALVONTAOHJELMAT LIITE 3. TARKASTUKSET JA NÄYTTEENOTTO KALANVILJELYLAITOKSILLA LIITE 4. ELÄINTEN TERVEYS- JA HYVINVOINTIOHJELMAN MUKAISET HANKKEET VUODELLE

4 1. JOHDANTO 1.1. Valvontasuunnitelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen tausta Valvontasuunnitelman tarkoituksena on lisätä valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua sekä kartoittaa resurssien riittävyyttä. Valvontasuunnitelma perustuu elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatimaan valtakunnalliseen ohjelmaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO). Kunnan valvontasuunnitelmasta säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 :ssä. Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005). Valvontasuunnitelma on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valvontasuunnitelmaa Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto puolestaan huolehtii täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan. Aluehallintovirasto suorittaa myös itse eläinlääkintähuoltoon liittyvää valvontaa kuten EU-eläinsuojelutarkastuksia, täydentävien ehtojen valvontaa, lääkitsemislainsäädännön valvontaa ja omaehtoisesti tai kunnan valvontaviranomaisen pyynnöstä kriittisiä eläinsuojelutehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa alueen eläintautivalmiudesta ja osallistuu tautitilanteiden hoitoon vakavissa eläintautitilanteissa apunaan erityiskoulutuksen saaneet valmiuseläinlääkärit. Paikallistasolla eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Valtion vastuulla olevista eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua koskevista kunnaneläinlääkärin suorittamista tehtävistä maksetaan kunnalle todellisia kustannuksia vastaava korvaus valtion varoista. Kunnat järjestävät myös merkittävän osan eläinlääkäripalveluista kuten eläinlääkintähuoltolain edellyttämän peruseläinlääkäripalvelun arkipäivisin sekä kiireellisen eläinlääkärinavun kaikkina vuorokaudenaikoina. Eläinlääkintähuoltolain keskeisenä tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa ja kuntien on muun muassa peruseläinlääkäripalvelun osana järjestettävä tuotantoeläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluja kysyntää vastaavasti. Yksityiset eläinlääkäripalvelut täydentävät palvelutarjontaa kohdistuen suurimmalta osaltaan pieneläimiin ja hevosiin sisältäen myös erikoiseläinlääkäritason palveluja, joita kunnatkin halutessaan voivat järjestää. 4

5 2. VOIMAVARAT 2.1. Resurssitarpeen kartoitus Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueen (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari) resurssitarvetta eläinlääkintähuollon palveluiden sekä valvonnan osalta on kartoitettu liitteenä 1 olevalla lomakkeella. Eläinlääkintähuollon valvontaohjelman osalta keskusviranomaisen ohjeistus ko. palvelu- ja valvontatarpeen mukaiseen resursoinnin laskentaan on vielä puutteellinen verrattuna muun ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaan. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa on aloittanut v alussa kokopäiväinen valvontaeläinlääkäri, joten suunnitelmakauden aikana täsmentynee valvontatarpeen arviointi sekä valvontatehtävien eriyttämisen vaikutus praktikkojen ajankäyttöön Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon tulosalue jakaantuu eläinlääkintähuollon sekä elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun tulosyksiköihin. Ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtaa terveysvalvonnan johtaja, eläinlääkintähuollon tulosyksiköstä vastaa esimiehenä seutueläinlääkäri. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ylläpitää seitsemää praktikkoeläinlääkärin virkaa, joista yksi on seutueläinlääkärin virka l. eläinlääkintähuollon tulosyksiköstä vastaava eläinlääkäri. Seutueläinlääkärin työpanoksesta n. 40 % suuntautuu eläinlääkintähuollon hallinnollisiin tehtäviin. Kunnaneläinlääkäreillä ja seutueläinlääkärillä on vastuullaan pääasiassa aluejaon perusteella alueensa eläinten terveyden- ja sairaanhoito. Lisäksi kunnaneläinlääkärit ja seutueläinlääkäri vastaavat alueensa viranomaistehtävistä, jotka eivät kuulu valtion kustannuksella suoritettaviin tehtäviin (esim. kanaloiden salmonellavalvonta). Yksi kunnaneläinlääkäreistä toimii valmiuseläinlääkärinä. Yksi kunnaneläinlääkäreistä on nimetty sijaiseläinlääkäriksi. Eläinsuojelu- ja eläintautilain nojalla valtion kustantamista suoritettavista viranomaistehtävistä vastaa pääasiassa valvontaeläinlääkäri. Eläinsuojelu- ja eläintautilainsäädännön mukaisissa lakisääteisissä valtion kustantamissa tehtävissä ensisijainen kunnaneläinlääkärin toimivalta ja vastuu on valvontaeläinlääkärillä. Valvontaeläinlääkäri on organisatorisesti suoraan terveysvalvonnan johtajan alaisuudessa elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun tulosyksikössä. Kolmen terveystarkastajan toimenkuvaan kuuluvat myös eläinsuojelutehtävät, he avustavat tarvittaessa eläinsuojelulain mukaisissa tarkastuksissa. Eläinlääkäri Vastuualue Elina Sihvo seutueläinlääkäri, Luumäki Heidi Kummunsalo Savitaipale Anne Vertanen Lemi, seutueläinlääkärin 1. sijainen, valmiuseläinlääkäri Sari Maijanen Lappeenranta, Taipalsaari Kirsti Hallamaa Lappeenranta, ml. Ylämaan kaupunginosa, Taipalsaari Emilia Heinikainen sijaiseläinlääkäri, Lappeenranta, Taipalsaari Olga Romanova Joutsenon kaupunginosa, seutueläinlääkärin 2. sijainen Marjut Hämäläinen Valvontaeläinlääkäri Virpi Laamanen Hygieenikkoeläinlääkäri, valvontaeläinlääkärin 5

6 Päivi Roine sijainen Terveysvalvonnan johtaja Praktikkoeläinlääkäreille pyritään mahdollisuuksien mukaan, sijaistilanteesta riippuen, järjestämään ulkopuoliset sijaiset. Seutueläinlääkärin hallinnollisten tehtävien osalta ensisijainen sijainen on Anne Vertanen, toissijainen sijainen on Olga Romanova. Valvontaeläinlääkäri ja hygieenikkoeläinlääkäri sijaistavat toisiaan, tarvittaessa sijaisena voi toimia terveysvalvonnan johtaja. Hygieenikkoeläinlääkäri toimii myös terveysvalvonnan johtajan ensisijaisena sijaisena. Eläinlääkintähuollon tukipalveluita hoitavat vastaanottoavustaja ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tukipalveluyksikkö sekä jossain määrin teknisen toimen tukipalveluyksikkö. Lappeenrannan kaupungin pieneläinvastaanotolla työskentelee vastaanottoavustaja, joka vastaa myös instrumenttihuollosta. Vastaanottoavustajan apuna pyritään käyttämään vaihtuvia harjoittelijoita. Siivouspalvelut hoitaa Saimaan tukipalvelut yksikkö ostopalveluna. Kunnan on järjestettävä alueellaan peruseläinlääkäripalvelut, joiden tärkeä osa on valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien mukainen ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö. Tällaisia ohjelmia ovat nautatilojen Naseva ja sikatilojen Sikava. Ohjelmiin liittyminen ja niissä annettujen määräysten noudattaminen on vapaaehtoista ja tilan vastuulla. Maaseutuviranomaisilta saatujen tietojen mukaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on v n. 260 nautatilaa ja 30 sikatilaa. Tuotantoeläintilojen lukumäärä on todellisuudessa pienempi, sillä tukea hakeneiden tilojen listoilla on jo tuotantonsa lopettaneita tiloja. Näille ei enää voi tehdä terveydenhuoltokäyntejä, mikä alentaa käyntiprosenttia. Nautatiloista n. 35% (92 kpl) on solminut Naseva-terveydenhuoltosopimuksen. Valtakunnallisessa suunnitelmassa on esitetty varattavaksi 1 eläinlääkärityöpäivä/vuosi/ Naseva-tila. Vuoden 2011 puolessavälissä 55% tiloista oli tehty vuosittainen Naseva-käynti, millä tahdilla vuosittaiset käynnit tulevat tehdyksi. Sopimusten ulkopuolelle jättäytyneistä tiloista suuri osa on pieniä, jatkamisen suhteen epävarmoja tiloja. Terveydenhuoltosopimusten määrän lisääntyminen ei tule todennäköisesti aiheuttamaan resurssiongelmia tulevina vuosinakaan. Eläinlääkinnän resursseja lisäämällä ei voida pakottaa ohjelmiin tiloja, jotka eivät halua mukaan lähteä. Alueen sikatiloilla on käytännössä kaikilla Sikava-terveydenhuoltosopimus joko seudun praktikoiden tai ulkopuolisten eläinlääkäreiden kanssa. Muutama sopimukseton tila on tuotannon lopettaneita. Sikatilojen käyntiprosenttia ei voi laskea yhtä helposti, koska käyntejä sikalaa kohti kertyy tuotantosuunnasta ja sikalan vuosikierrosta riippuen kahdesta kuuteen. Terveydenhuoltoohjelmien käyntitilastot ovat vain sopimuksen solmineen eläinlääkärin nähtävillä. Eläinlääkäreiltä ja sikaloilta saadun palautteen mukaan käynnit ovat seututoimen alueella toteutuneet ohjelman mukaisesti. Valtakunnallisen ohjelman mukaan näihin käynteihin kuluva työpanos on n. 75 eläinlääkärityöpäivää/vuosi. Eläinlääkintähuollon resurssit riittävät nykyisellään tuotantoeläinten terveydenhuoltotyön toteuttamiseen. Myös peruseläinlääkäripalvelujen tarjoaminen toteutuu valtaosin nykyisellä henkilökunnalla. Virka-aikaan on mahdollista tarvittaessa ohjata pieneläimiä alueen yksityisille palveluntarjoajille. Päivystysaikaan työtehtävät priorisoidaan siten, että kiireellinen eläinlääkäriapu on saatavilla 90 %:ssa tapauksista kolmen tunnin sisällä tilaamisesta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on maaseutuviranomaisten rekisterien mukaan hevostiloja 61 kpl ja Hippoksen rekisterin mukaan hevosia näillä yli 1000 kpl. Oikea lukumäärä on todennäköisesti suurempi ja vielä kasvussa. Hevostenpraktiikan määrä seudun alueella lisääntyy samaa tahtia. Valtakunnallisen ohjelman mukaan kotitallisiemennykset virka-aikaan kuuluvat 6

7 kunnan peruseläinlääkäripalveluihin. Siemennys ja siihen liittyvät ultraäänitutkimukset lisäävät niihin perehtyneiden eläinlääkäreiden työmäärää keväällä ja kesällä. Lomakauden aikana töissä on usein sijaisia, joita on vähemmän kuin vakituisia viranhaltijoita. Lisäksi sijaisten taito tehdä tammapraktiikkaa vaihtelee. Oriasemien ja siemenen toimittavien kuljetusliikkeiden aikataulujen vuoksi hevosenomistajat toivovat monesti palvelua virka-ajan ulkopuolella. Näistä syistä kotitallisiemennysten tarjoaminen seudun alueella on joskus haastavaa, vaikka henkilökuntaa laskennallisesti olisi riittävästi. Haasteeseen pyritään vastaamaan keskinäisellä työnjaolla. Virkaajan ulkopuolisiin palveluihin ei ole resursseja Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Seudun vakituisien viranhaltijoiden ja sijaisten pätevyys tarkistetaan hakijan toimittamien asiakirjojen ja Eviran eläinlääkärirekisterin avulla ennen työsuhteen solmimista. Seutueläinlääkäri vastaa pätevyyden varmistamisesta. Vakituisella henkilökunnalla (eläinlääkärit ja avustajat) on mahdollisuus osallistua vuosittain sekä työnantajan että omalla kustannuksella ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa jokainen eläinlääkäreistä saa mahdollisuuden osallistua vuosittain järjestettäviin virkatehtäväkoulutuksiin, mm. aluehallintoviraston neuvottelupäivät. Kaikkien osallistuminen on aluehallintoviraston puolelta varmistettu siten, että sama ohjelma on tarjolla useampana päivänä. Kertaluontoisiin koulutuksiin osallistumisesta pidetään kirjaa sen varmistamiseksi, että jokainen pääsee niihin vuorollaan. Praktikoiden, seutueläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin välisellä tiedonkululla (viestimet ja yhteiset kokoukset) varmistetaan, että jokaisella on riittävä tietämys oikeista toimintatavoista. Erikoistuminen ei ole vielä edennyt eläinlääkintähuollon puolelta valvontatehtäviä lukuun ottamatta, joten viranhaltijoiden täydennyskoulutussuunnitelmakin on vasta kehitteillä. Valvontaeläinlääkärin kouluttautumisen epäkohtana on koulutuskustannuksien laskutusmahdollisuus ainoastaan AVIn tai EVIRAn järjestämien koulutusten osalta. Valvontaeläinlääkäri pyrkii hyödyntämään näitä koulutuksia täysimääräisesti mm. valmiuskoulutuksen ja eläinsuojelukoulutuksen osalta. Ainoastaan Lappeenrannan kaupungin alueen pieneläinvastaanotolla on eläinlääkäreitä avustavaa henkilökuntaa. Vastaanoton avustava henkilökunta ei diagnosoi sairauksia, ei tee itsenäisesti hoitotoimenpiteitä, ei määrää tai käytä lääkkeitä tai kirjoita todistuksia. Avustajalla on toimenkuva, jossa määritellään hänen tehtävänsä. Esimies varmistaa, että toimenkuvassa ei ole tehtäviä, jotka kuuluvat eläinlääkärin hoidettavaksi Yksityinen palvelutarjonta Lappeenrannan seudun ympäristötoimi järjestää alueensa kaikille kotieläimille arkipäivisin vähintään peruseläinlääkäripalvelut sekä kiireellisen eläinlääkärinavun kaikkina vuorokaudenaikoina. Alueella on yksityistä palvelujentarjontaa pääasiassa pieneläimille, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on erikokoisia yksityisiä pieneläinvastaanottoja ainakin kuusi kappaletta. Aluehallintovirasto ylläpitää yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajien rekisteriä. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan ole toimittanut tietoja yksityisten tuotanto- ja pieneläinpraktikoiden henkilötyövuosista suunnitelman valmistumisaikataulun puitteissa Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. Lappeenrannan seudun ympäristötoimella ei ole sopimusta ko. 7

8 palvelujentarjoajien kanssa. Lappeenrannan seudun ympäristötoimella ei ole tietoa yksityisten palvelujentarjoajien solmimista terveydenhuoltosopimuksista alueellaan. Yksityiset palvelujentarjoajat eivät osallistu eläinlääkäripäivystykseen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi selvittää v aikana mahdollisuutta eriytettyyn päivystykseen pien- ja suureläinten osalta. 3. TIETOJÄRJESTELMÄT Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa tukemassa on käytössä useita toisiinsa liittyviä tietojärjestelmiä ja rekistereitä. Lisäksi tuonnissa ja sisämarkkinakaupassa käytetään TRACESjärjestelmää. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käyttää Lappeenrannan kaupungin tietoverkkoa ja viranomaistoiminnassa on oma tiedonhallintajärjestelmä. Alla on tarkemmin esitelty käytössä olevia järjestelmiä. TRACES (Trade Control and Expert System) on komission ylläpitämä, internetissä toimiva järjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyyttä ja valvontaa EU:n jäsenvaltioiden välisessä sisämarkkinakaupassa sekä tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Traces-järjestelmä ei ole alueella ollut kunnaneläinlääkäreiden käytössä. Tarvittavista tuonti- tai vientitarkastuksista on lähetetty sähköisesti/ paperilla tieto AVI:iin ja siirretty siellä Traces-ohjelmaan. Tarve ohjelman käyttöön on ollut vähäinen. Tunnuksia haetaan kunnan- ja valvontaeläinlääkärille suunnitelmakauden aikana. Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä (Elite) on maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Maatalouden laskentakeskus Oy:n (MLOY) sekä Eviran käytössä oleva valvontatyökalu, jolla ylläpidetään hallinnonalan perusrekistereitä ja tietoja tehdyistä viranomaistehtävistä. Käyttäjäkunnan mahdollisesti laajentuessa, käyttöoikeuksia haetaan myös kunnan- ja valvontaeläinlääkäreille. Eläinten hyvinvointisovellus (Elvis) on vuonna 2007 käyttöön otettu komissiolle raportoitavien EUeläinsuojelutarkastusten tulosten tallennusta ja raportointia varten laadittu tietojärjestelmä. Elvis on selainsovellus, joka käyttää asiakas- ja maatilarekistereitä sekä Eliteä. Elviksen pääasiallisia käyttäjiä ovat läänineläinlääkärit. Eliten kokonaisuudistuksen yhteydessä tulee harkittavaksi, siirretäänkö kaikki eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät toiminnallisuudet Eliteen, jolloin Elvis poistuu käytöstä. Kuntien virkaeläinlääkäreillä on oikeus anoa AVI:sta oikeuksia eläintenpitokieltorekisteriin, joka on Elvis-sovellus. Toistaiseksi oikeudet on seutueläinlääkärillä ja valvontaeläinlääkärillä. Rokotusrekisteri on pääasiassa nautojen, lampaiden ja vuohien rokotusrekisteri, jolla voidaan hallinnoida viranomaisten edellyttämien rokotusten tietoja muun muassa mahdollisen sinikielitautiepidemian aikana. Rokotusrekisteriä tulevat käyttämään Evira, läänineläinlääkärit, kunnaneläinlääkärit ja heidän avustajansa sekä eläintenpitäjät. Rokotusrekisteri ei ole tällä hetkellä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen virkaeläinlääkärien käytössä. Vuonna 2006 käynnistetyn yleisen eläinrekisterin kehittämishankkeen tavoitteena on luoda yksi eläinrekisterijärjestelmä, johon eläintietojen ilmoittaminen tehdään yhtenäisiä palveluja käyttäen ja jonka tiedot ovat järkevästi eläinten pitäjien, viranomaisten ja muiden asianosaisten käytettävissä. Yleisen eläinrekisterin tietoja hyödynnetään mm. eläintautien torjunnassa ja maatalouden tukihallinnon palveluissa. Sen ensimmäinen osio, lammas- ja vuohirekisteri, otettiin käyttöön vuonna Lammas- ja vuohirekisteri toimii Eviran internetsivuilla selainpohjaisena sovelluksena. Yleisen eläinrekisterin määrittelyissä otettiin huomioon jo osaltaan siat, hevoset, naudat ja siipikarja, jotka toteutetaan tulevina vuosina. Yleiseen eläinrekisteriin on myös tehty rajapintapalveluja sidosryhmien tietojen siirtoa varten. Yleistä eläinrekisteriä käyttävät eläintenpitäjät, eläinvälittäjät, teurastamot, ELY-keskukset, läänineläinlääkärit, Tike, MMM sekä 8

9 Evira. Eläinrekisteriin anotaan käyttöoikeudet Lappeenrannan seudun ympäristötoimen virkaeläinlääkäreille mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Nautarekisterissä eläimen yksilötietoihin luetaan eläimen EU-tunnus, syntymäaika, pitopaikkatiedot, rotu, sukupuoli, omistajatiedot jne. Näiden lisäksi teurastamot ja välittäjät tekevät teurastus- ja välitysilmoitukset nautarekisteriin. Nautarekisterin avoin rajapinta (NAVRA) on avattu vuonna Sen avulla hävityslaitokset pystyvät tekemään hävitysilmoituksia keräämistään naudoista, joten jokaisen naudan jäljitettävyys varmistetaan. Nautarekisterin tietoja on selattavissa mm. seuraavissa sovelluksissa: Tukisovellus, Elite, Vipu-palvelu, ID-sovellus ja Naseva. Myös nautarekisteri tullaan siirtämään osaksi yleistä eläinrekisteriä. Eläintenpitäjärekisteri-sovellus on Eviran omistama eläintenpitäjien rekisteröintiin tarkoitettu sovellus. Sovelluksella rekisteröidään kaikki lammas-, nauta-, sika- sekä vuohieläintenpitäjät ja munintakanalat, jotka toimittavat myyntiin kananmunia. Myös muun siipikarjan, kyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäminen pitää ilmoittaa rekisteriin viimeistään huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Sovelluksella rekisteröidään myös eläinten pitopaikat ja muodostetaan eläintenpitäjien tarvitsemat merkintätunnukset. Broilereiden suojeludirektiivin toimeenpano, turkistarhoilla tapahtuvan lajinsisäisen sivutuotteen käytön valvonta ja haaskaruokintapaikkojen rekisteröinti ovat seuraavat rekisteriin tehtävät täydennykset. Seutueläinlääkärillä, valvontaeläinlääkärillä ja hygieenikkoeläinlääkärillä on selausoikeudet eläintenpitäjärekisteriin. Valvonnan viranomaisekstranet eli Eviranet otetaan käyttöön Tavoitteena on, että Eviranetistä tulee aktiivisesti käytetty, käyttäjälähtöinen ja toimiva viranomaisviestinnän vuorovaikutteinen viestintäkanava. Kaikille Lappeenrannan seudun ympäristötoimen virkaeläinlääkäreille haetaan käyttöoikeudet Eviranet:iin sen valmistuttua. Naseva eli nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä on Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpitämä selainpohjainen internetsovellus, jota käyttävät nautatilat, eläinlääkärit sekä muut toiminnan yhteistyötahot, kuten meijerit, teurastamot ja neuvonta. Nasevaan tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloilta, jotka solmivat terveydenhuoltosopimuksen. Eläinlääkärit ja tuottajat voivat hyödyntää Nasevaa lääkitys- ja hoitotietojen kirjauksessa sekä tuottajat ketjuinformaatiotietojen välittämisessä. Kaikilla Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kunnaneläinlääkäreillä ja seutueläinlääkärillä on oikeudet Nasevan käyttöön. Tilojen valmiuksia parannetaan neuvontatyöllä terveydenhuoltokäyntien yhteydessä. Sikava eli sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmä on selainpohjainen internetsovellus, jota käyttävät sikatilat, eläinlääkärit sekä muut toiminnan yhteistyötahot, kuten teurastamot ja neuvonta. Rekisteriä ylläpitää ETT ry. Sikava yhdistää teurastamoiden sikaloita koskevat terveysluokitusjärjestelmät yhdeksi keskitetyksi kansalliseksi rekisteriksi. Kaikilla Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kunnaneläinlääkäreillä ja seutueläinlääkärillä on oikeudet Sikavan käyttöön. Tilojen valmiuksia parannetaan neuvontatyöllä terveydenhuoltokäyntien yhteydessä. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelu tiedonhallinnon ohjelmisto Digia Tarkastajaohjelmistolla hallitaan tiedon keruu, raportointi ja tilastointi tarkastuskohteissa ja niissä suoritettavien toimenpiteiden osalta. Järjestelmä hallinnoi kohdetietoja, kohteen suoritteita, hakemuksia, lupia, päätöksiä, työjonoa ja yhteydenottoja. Tarkastaja-ohjelmaan kirjataan myös valvontaeläinlääkärin suoritteet. Viranhaltijapäätösten tekoon ja asiakirjahallintaan käytetään Dynasty- asiahallintaohjelmaa. Arkistonmuodostamissuunnitelmaan ja arkiston hallintaan käytetään Kuntatoimisto-ohjelmaa. Eviran koulutustuspalvelua käytetään Eviran järjestämään koulutukseen ilmoittautumiseen. Koulutuspalveluun tallentuvat myös koulutusten materiaalit. 9

10 Lappeenrannan kaupungin palautejärjestelmä on tarkoitettu asiakkaille, jotka voivat antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia kaupungille. Kunnaneläinlääkärit ja seutueläinlääkäri käyttävät Provet- järjestelmää praktiikkatietojen ja lääkekirjanpidon keräämiseen. Provet- järjestelmästä kerätään myös käyntitiedot. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ostaa tietohallinnon palvelut Saimaan Talous ja Tieto Oy:ltä (SAITA). Tietohallinnon palveluihin sisältyvät myös varmuuskopiointi ja tietoturvajärjestelmät kaupungin oman tietoverkon osalta. SAITA antaa apua tietojärjestelmien käytössä ja ylläpidossa. 4. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Ympäristötoimen tiedottaminen on avointa ja aktiivista ja osa kunkin virkamiehen tavanomaista työtä. Tiedottaminen perustuu täsmälliseen, virheettömään ja perusteltuun tietoon. Tiedottamisessa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten ja tiedotusvälineiden edustajien välillä. Tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti eikä tiedon saamista rajoiteta enempää kuin tiedon suojan tarve edellyttää. Julkinen tieto annetaan mahdollisimman pian. Lappeenrannan seudun ympäristötoimella on oma tiedotusohje, joka koskee myös eläinlääkintähuoltoa Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Päävastuu viestinnästä on siellä, missä on johtamisvastuu. Tiedotusvastuuta Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa koordinoi ympäristöjohtaja. Hän vastaa myös erityisesti laajojen koko toimialaa koskevien asioiden tiedottamisesta. Tulosyksiköiden esimiehet vastaavat oman alueensa tiedottamisesta ja jakavat tiedotustehtävät edelleen organisaatiossaan. Asiaa valmisteleva viranhaltija tiedottaa valmisteltavan asian tai valvontakohteensa asian sisällöstä, ellei esimies muuta määrää. Tiedottaessaan henkilö toimii aina virkamiehenä tai toimialan työntekijänä, ei luottamus- tai muuna yksityishenkilönä. Mielipidekin esitetään aina virkamiehen/työntekijän mielipiteenä. Jokaisella työntekijällä on oikeus oman henkilökohtaisen mielipiteensä esittämiseen, mutta sitä ei tule tehdä työtehtäviin liittyvän tiedottamisen yhteydessä. Ulkoisen viestinnän välineitä ovat tiedote, kuulutukset, tiedotustilaisuudet, haastattelut, verkkoviestintä, tiedotuslehdet/esitteet, asukastilaisuudet sekä välitön palveluviestintä. Välitöntä palveluviestintää ovat puhelinkeskustelut, henkilökohtaiset tapaamiset ja sähköpostiviestintä, Lappeenrannan seudun ympäristötoimella on valmis tiedotejakelu-luettelo, jota tukipalveluyksikkö ylläpitää. Aluehallintovirastosta tulevat määräykset ohjataan joko valvontaeläinlääkärille (valtion maksamat tehtävät) tai Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon/ seutueläinlääkärille (eläimen omistajan maksamat toimenpiteet), joka ohjaa tehtävät edelleen kunnaneläinlääkäreille. Virka-apupyynnöt poliisille toimitetaan mahdollisuuksien mukaan jo viikkoa ennen sähköpostilla. Terveysviranomaisten osalta Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialue kuuluu kokonaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminta-alueeseen. Yhdyshenkilöinä toimivat epidemiaselvitystyöryhmässä toimivat EKSOTEn henkilöt, yhteystiedot löytyvät z-asemalta. 10

11 4.2. Erityistilanneviestintä Lappeenrannan seudun ympäristötoimella on osa teknistä toimialaa ja toimialalla on oma valmiussuunnitelma. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa on myös valmisteilla oma valmius- ja erityistilannesuunnitelma. Lappeenrannan seudun ympäristötoimella on viestintäsuunnitelma, jonka osana on kriisiviestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmaa ja kriisiviestintäsuunnitelmaa kehitetään edelleen. 5. MAKSUT Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan ja kunnallisiin eläinlääkäripalveluihin liittyvistä maksuista ja korvauksista on säädetty eläinlääkintähuoltolain 5. luvussa ja eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :ssä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa peritään klinikkamaksua Lappeenrannan kaupungin pieneläinvastaanoton käytöstä lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Klinikkamaksun perimistä arvioitaneen valvontajakson aikana. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on päättänyt osallistua peruseläinlääkäripalvelusta ja kiireellisestä eläinlääkärinavusta hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Tätä ns. subventiota ei kuitenkaan makseta hevosten omistajille. Valvontaeläinlääkärin kuluista laskutetaan aluehallintovirastoa MMM:n, Eviran ja AVIn antaman ohjeistuksen mukaisesti. 6. VALVONNAN TOIMEENPANO Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on toteuttaa eläintautilainsäädännössä, eläinsuojelulainsäädännössä ja eläinten lääkitsemislainsäädännössä sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa asetettuja päämääriä. Valvonnan suuntaamisessa pyritään riskiperusteisuuteen ottaen kuitenkin huomioon säädösten edellyttämät vaatimukset. Valvontaa suoritetaan sekä ennalta suunniteltuna valvontana että epäilyyn perustuvana valvontana. Osa valvontakohteista sovitaan erikseen hankkeina, jotka voivat koskea yhden tai useamman aluehallintoviraston toimialuetta. 6.1 Hankkeet Valtakunnalliseen ohjelmaan mukaan otettujen hankkeiden tavoitteena on tukea uuden ja osittain myös pidempään voimassa olleen lainsäädännön toimeenpanoa ja näille alueille asetettuja keskeisiä kansallisia tavoitteita. 11

12 Vuoden 2012 hankkeet ovat suunnitelman liitteenä. Vuosien osalta hankkeista ei ole vielä tietoa Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Varautuminen helposti leviävien eläintautien leviämisen uhkaan on keskeinen osa eläinten terveyden valvontaa. Tautitapausten varhainen havaitseminen, nopeasti käynnistettävät hallintatoimet ja kustannustehokkuus toimenpiteiden valinnassa taudin torjunnan vaarantumatta sekä tarvittavan välineistön nopea saatavuus vaativat runsaasti etukäteissuunnittelua, hankintoja, sopimusten tekoa, tiedon aktiivista jakamista, toimijoiden kouluttamista ja käytännön harjoittelua. Myös muun välttämättömän eläinlääkintähuollon toimiminen ja henkilöresursointi poikkeustilanteessa suunnitellaan etukäteen. Valvonta-asetuksen 4. artiklassa edellytetään, että kunnan toimivaltaisilla viranomaisilla on valmiit varosuunnitelmat ja ne ovat valmiita toteuttamaan suunnitelmat hätätapauksissa. Läänineläinlääkärillä on oikeus tarvittaessa määrätä kunnaneläinlääkäri toimimaan myös muun kunnan alueella saman aluehallintoviraston toimialueella, ja Eviralla on vastaava oikeus kaikkien eläinlääkärien ja koko maan osalta. Lappeenrannan seudun valmiuseläinlääkäreiksi, on nimetty valvontaeläinlääkäri Marjut Hämäläinen ja kunnaneläinlääkäri Anne Vertanen. AVI määrää valmiuseläinlääkärit ensisijaisesti tehtäviinsä eläintautitapauksissa, ja he osallistuvat eläintautien torjuntatyöhön tarvittaessa. Tautia epäiltäessä ja taudinpurkauksen varhaisessa vaiheessa ensisijaisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueen virka- ja valmiuseläinlääkärit suorittavat tarvittavat toimenpiteet. Tapauksen vakavuudesta ja laajuudesta riippuen aluehallintovirasto voi pyytää Eviraa määräämään muiden aluehallintovirastojen toimialueiden valmiuseläinlääkäreitä tai läänineläinlääkäreitä taudin vastustamistyöhön. Tämä merkitsee, että myös Lappeenrannan seudun valmiuseläinlääkärit voidaan määrätä muun aluehallintoviraston alueelle taudinvastustamistyöhön. Valmiuseläinlääkärin suorittaessa Eviran tai AVI:n määräämiä tehtäviä, hoitaa hänen sijaisenaan toimiva eläinlääkäri mahdolliset muut kiireelliset tehtävät. Seutueläinlääkäri kunnaneläinlääkäreiden esimiehenä määrää sijaiset. Tarvittaessa eläinlääkintähuollon resurssia suunnataan kiireellisimpiin tehtäviin, mikäli esim. eläintautitilanteessa osa praktikoista on poissa praktiikasta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella on seitsemän praktikkoeläinlääkäriä, joilla kaikilla on toimintavaltuudet koko seudun alueella. Valmiuseläinlääkärit osallistuvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Eviran järjestämiin koulutuksiin. Lappeenrannan seudun muiden kunnaneläinlääkäreiden, kuin valmiuseläinlääkäreiden on ylläpidettävä riittävää tietämystä tautivastustuksesta ja olemassa olevista valmiussuunnitelmista Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Evira järjestää vuosittain kansallisen koulutuspäivän valmiuseläinlääkäreille; ns. valmiuspäivän. Kummatkin valmiuseläinlääkärit pyrkivät osallistumaan valmiuskoulutukseen vuosittain. Valmiuseläinlääkärit, seutueläinlääkäri ja terveysvalvonnan johtaja vastaavat kunnan varosuunnitelmasta eläintautien osalta. Varosuunnitelma on osa ympäristöterveydenhuollon valmius- ja erityistilannesuunnitelmaa. 12

13 6.2.2 Eläintautiepäilyt ja tapaukset Epäily tarttuvan eläintaudin esiintymisestä voi syntyä pääsääntöisesti kahdella tavalla, joko tilalla eläimen tai eläinryhmän kliinisten oireiden tai tuotannon tunnuslukujen muutosten perusteella tai näytteen tutkimuksen yhteydessä laboratoriossa. Eläinlääkäri ammattitaidollaan arvioi, onko kyseessä epäily, joka on syytä varmistaa lisätutkimuksilla. Epäillyssä tarttuvien eläintautien tilanteessa kunnaneläinlääkäri tutkii tarvittaessa eläimen. Mikäli se taudin toteamiseksi, hävittämiseksi tai leviämisen estämiseksi on tarpeen, kunnaneläinlääkärin on annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti rajoitettava taikka kiellettävä eläimen, eläimestä saatavien tuotteiden ja eläimestä peräisin olevien jätteiden luovuttaminen, huolehdittava eläimen ja alueen eristämisestä, eläimen kanssa kosketukseen joutuneiden esineiden ja tavaroiden desinfioinnista tai hävittämisestä sekä eläimen tappamisesta taikka ryhdyttävä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa valvontaeläinlääkärillä on ensisijainen eläintautilainsäädännössä kunnaneläinlääkärillä määrätty toimintavalta ja vastuu. Kunnaneläinlääkäri/seutueläinlääkäri ilmoittaa tautiepäilystä valvontaeläinlääkärille ja tapauksen kiireellisyydestä riippuen tarvittaessa suoraan myös läänineläinlääkärille. Valvontaeläinlääkärillä on perusnäytteenottoa varten tarvittavat välineet ja suojavarusteet käytettävissään. Valvontaeläinlääkäri on yhteydessä läänineläinlääkäriin ja sopii tarvittavista toimenpiteistä. Kunnaneläinlääkärit ja seutueläinlääkäri ryhtyvät tilalla tarvittaessa kiiretoimenpiteisiin (ensimmäiset ohjeet, mahdolliset rajoittavat määräykset) jo ennen valvontaeläinlääkärin saapumista, mikäli se on tarpeen. Kuitenkin jos kunnaneläinlääkäri/seutueläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle. Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan MMMEEOp vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 1346/1995 liitteessä 3, 4 tai 5 tarkoitettua eläintautia, hän ilmoittaa asiasta valvontaeläinlääkärille, joka ilmoittaa asiasta edelleen läänineläinlääkärille viimeistään seuraavana arkipäivänä tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle. Valvontaeläinlääkäri tiedottaa toiminnastaan myös terveysvalvonnan johtajalle, joka edelleen tiedottaa asiasta seutueläinlääkärille. Seutueläinlääkäri, kunnaneläinlääkärit ja hygieenikkoeläinlääkäri avustavat tarvittaessa valvontaeläinlääkäriä tautitapauksen selvittelyssä. Muista kuin tarttuvista eläintaudeista kaikki eläinlääkärit ilmoittavat kuukausi-ilmoituksella aluehallintovirastoon Zoonoosien valvonta Osa eläintaudeista voi tarttua myös ihmiseen aiheuttaen ihmisen sairastumisen, esimerkkinä salmonellatartunnat ja eräät influenssat. Tartunta on mahdollinen myös ihmisestä eläimeen. Tällaisten zoonoottisten tartuntojen leviämisen varalta yhteistyö terveydenhuollon kanssa on oltava sujuvaa. Eläinperäisten elintarvikkeiden välityksellä leviävien zoonoosien valvonta on kuvattu valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa (EVO). Kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava toteamistaan MMMEEOp vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 1346/1995 liitteessä 7 tarkoitetuista zoonooseista viimeistään 13

14 seuraavana arkipäivänä toimialueensa tartuntatautien torjunnasta vastaavalle terveyskeskuksen lääkärille ja terveysvalvonnan johtajalle. Sovittaessa terveysvalvonnan johtaja voi toimittaa ilmoituksen lääkärille. Yhdyshenkilöiden yhteystietoja ylläpidetään epidemiaselvitystyöryhmän kansiossa z-asemalla Terveysvalvontaohjelmat Terveysvalvontaohjelmiin liittyy säännöllinen käynti pitopaikoissa ja näytteenotto tai näytteenoton seuranta. Tilakäyntien tiheys riippuu useimmiten eläintenpidon tarkoituksesta tai pitopaikan eläinten terveysluokituksesta tai eläinmäärästä, kuten maedi-visnan osalta on laita. Voimassaolevat terveysvalvontaohjelmat on esitelty liitteessä 3. Terveysvalvontaohjelmien tarkat kuvaukset sekä eri kustannusten korvattavuus löytyvät eläinlääkintälainsäädännöstä tautikohtaisesti. Jos pakolliseen terveysvalvontaohjelmaan kuuluva tila ei noudata ohjelmaa säädösten mukaisesti, valvontaeläinlääkäri ilmoittaa asiasta aluehallintovirastoon. AVI tai EVIRA voivat määrätä eläintautilain nojalla tilan ryhtymään toimenpiteisiin eläintautien riskin ehkäisemiseksi. Vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan kuuluva tila voidaan erottaa ohjelmasta. Maedi-visna Kaikki seudun alueella toimivat yli 20 uuhen katraat kuuluvat pakolliseen terveysvalvontaohjelmaan, jonka toteutumista valvoo valvontaeläinlääkäri. Tarkastaja-ohjelmaan syötetään tiedot kaikista tiloista, joissa on pakollinen terveysvalvontaohjelma. Tiloja seurataan ohjelman suoritteilla, mitkä kirjataan joka valvontakerran jälkeen sekä todistuksen ja liittymisasiakirjojen ym. lähettämisen jälkeen. Lisäksi valvontaeläinlääkäri pitää ajantasaista lampaiden terveysvalvonta- ja TSE-ohjelmat nimista hyllymappia. Tiedot tiloista saadaan aluehallintovirastolta sekä eläinrekisteristä. Jos eläimillä löytyy vasta-aineita, tila saa rajoittavat määräykset, joista se ei vapaudu, ennen kuin eläimet on teurastettu tai lopetettu. Scrapie Valvontaeläinlääkäri käy tiloilla kerran vuodessa. ja tekee muut tarvittavat toimenpiteet (ks. Valtakunnallisen valvontaohjelman liite 3 mukaisesti valvottavat) Jos scrapie on todettu tilan eläimessä, Evira voi erityisestä syystä päättää, että tilan eläimiä ei lopeteta. Jos tilan kaikkia eläimiä ei määrätä lopetettavaksi, tai jos tila on lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetussa asetuksessa (32/EEO/2006) tarkoitettu kontaktitila, käy valvontaeläinlääkäri tarkastamassa tilan eläimet kahdesti vuodessa. Valvontaeläinlääkäri valvoo, että tilalta toimitetaan näytteitä tutkimuksiin vaatimusten mukaisesti. Kanaloiden salmonellavalvonta Kunnaneläinlääkärit ja seutueläinlääkäri vastaavat kanaloiden salmonellavalvonnan toteuttamisesta. Seutueläinlääkäri on jakanut kanaloiden valvonnan eri kunnaneläinlääkäreille, jotka suorittavat tarpeellisen näytteenoton kanalanomistajan pyynnöstä. Kukin eläinlääkäri kirjaa käynnin Provet-ohjelmaan ja raportoi käynneistä vuosittain seutueläinlääkärille. BSE Naudoista, jotka teurastetaan tilalla omaan käyttöön, tulee tehdä ilmoitus viimeistään teurastusta edeltävänä päivänä valvontaeläinlääkärille, mikäli ko. naudat kuuluvat MMMa 6/EEO/2007 lueteltuihin ikäryhmiin. Valvontaeläinlääkäri vastaa tarvittavan BSE-näytteen otosta ja lähettämisestä tutkittavaksi. Valvontaeläinlääkäri tarkistaa säännöllisin väliajoin ELY-keskuksen nautarekisteristä, että kaikista kotiteurastetuista ko. iän ylittäneistä naudoista on tutkittu BSE ja saatu ilmoitus sivutuotteiden 14

15 hautaamisesta. Mikäli näin ei ole tapahtunut, valvontaeläinlääkäri vastaa, että tapauksessa ryhdytään eläintautilain vaatimiin toimenpiteisiin. Valvontaeläinlääkäri neuvottelee tarvittaessa toimenpiteistä läänineläinlääkärin kanssa Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella ei ole säännöllisen näytteenoton piirissä olevia otsikon mukaisia vesiviljelylaitoksia. Valvontaeläinlääkäri kartoittaa vielä tarkemmin tilannetta v aikana ja perehtyy tarvittaessa vesiviljelylaitosten toimintaan Kyyhkyslakat Viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen tulee olla rekisteröityjä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella ei ole rekisteröityjä kyyhkyslakkoja Muu tautiseuranta Evira pyytää vuosittain seurantanäytteiden ottamista erillisen suunnitelman mukaan. Suurin osa pyydetyistä näytteistä perustuu EU:n yhteiseen lainsäädäntöön, ja Evira on raportointivelvollinen seurantaohjelmien toteutumisesta maa- ja metsätalousministeriölle ja Euroopan Unionille. Evira lähettää seurantaohjelmien toimeenpanosta erillisen kirjeen aluehallintovirastoille silloin, kun seurantaohjelmaa ei edellytetä suoraan kansallisen lainsäädännön nojalla. Tällaisia erikseen vuosittain pyydettäviä seurantanäytteitä otetaan muun muassa lintuinfluenssan varalta tiloilta ja teurastamoilta. AVI:sta tai Evirasta saadut määräykset toteutetaan määräajassa. Valtion maksettaviksi kuuluvista toimista vastaa valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkäri yhdessä hygieenikkoeläinlääkärin ja terveysvalvonnan johtajan kanssa päättävät, miten näytteenotto toteutetaan ja miten muut vaadittavat toimenpiteet tehdään. Omistajan maksamista näytteenotoista ym. toimenpiteistä vastaavat kunnaneläinlääkärit, joiden osalta seutueläinlääkäri päättää työnjaosta. Valvontaeläinlääkärin ottamat näytteet ja tekemät toimenpiteet kirjataan Tarkastajavalvontaohjelmaan ja kunnaneläinlääkäreiden vastaavasti Viljo- tai Provet-ohjelmaan. Valvontaeläinlääkäri tiedottaa tekemistään näytteenotoista aluehallintovirastolle. Seutueläinlääkäri päättää kuinka kunnaneläinlääkärien tekemistä näytteenotoista raportoidaan aluehallintovirastoon: joko kunnaneläinlääkärit suoraan tai yhteisesti seutueläinlääkärin välityksellä Hevosten keinollinen lisääntyminen Hevosten keinolliseen lisääntymiseen liittyvistä viranomaistoimenpiteitä vastaavat kunnaneläinlääkärit. Seutueläinlääkäri nimeää kullekin kohteelle vastaavan kunnaneläinlääkärin. Hevosten alkiosiirtoryhmien on ennen toiminnan aloittamista pyydettävä kunnaneläinlääkäri alkionsiirtoryhmän tarkastukselle ja rekisteröidyttävä EVIRAan. Kunnaneläinlääkäri tekee valvontakäynnin alkioryhmän toimipaikalle vähintään kerran vuodessa. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella ei sijaitse yhtään hevosten alkiosiirtoryhmää. 15

16 Keinosiemennysaseman asemaeläinlääkärinä/siittolaeläinlääkärinä toimiminen ei ole kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvaa toimintaa. Kotitallisiemennykset virka-aikaan kuuluvat Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tarjoamiin peruseläinlääkäripalveluihin Eläimistä saatavat sivutuotteet Kaksi keskeisintä uuden eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan ns. sivutuoteasetuksen toimeenpanoon liittyvää kansallista asetusta on annettu ja ne astuvat vuoden vaihteesta voimaan. Asetuksista ensimmäinen koskee eläimistä saatavien sivutuotteiden hävitykseen liittyviä kansallisia poikkeuksia. Toinen asetus koskee sivutuotealan viranomaisvalvontaa, lannoitesektoria lukuun ottamatta, sekä sivutuotteiden käyttöä tiettyjen eläinten, kuten turkiseläinten, ruokinnassa. Sivutuotteiden hävitystä koskeva uusi kansallinen asetus korvaa nykyisen maa- ja metsätalousministeriön syrjäisiä alueita koskevan asetuksen. Uusi asetus muuttaa jonkin verran ns. syrjäisiä alueita eli alueita, joissa muun muassa kuolleiden eläinten hävitys on mahdollista maahan hautaamalla. Märehtijöitä koskien syrjäiseltä alueelta poistuu yksi kunta, Kiiminki. Sikojen ja siipikarjan osalta syrjäiseltä alueelta häviää kuusi kuntaa, Asikkala, Iitti, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä. Uusi sivutuotteiden hävitystä koskeva kansallinen asetus sisältää myös ns. entisten elintarvikkeiden eli myynnistä poistettujen eläinperäisten elintarvikkeiden hävitystä koskevat kansalliset säädökset. Lisäksi asetus kieltää kotiteurastuksessa syntyvien sivutuotteiden hävityksen hautaamalla syrjäisten alueiden ulkopuolella. Kotiteurastuksen osalta asetuksessa annetaan puolen vuoden siirtymäaika. Uusi viranomaisvalvontaa ja sivutuotteiden käyttöä koskeva asetus korvaa puolestaan vastaavan nykyisen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen. Uusi asetus ei tuo merkittäviä muutoksia turkiseläinten ruokintaan koskeviin säädöksiin. Eläintarhaeläinten ruokinta helpottuu uuden asetuksen myötä. Jatkossa eläintarhan petoeläimille saa syöttää aluehallintoviraston luvalla eläintarhan omia kuolleita eläimiä kuten esimerkiksi jyrsijöitä. Sivutuotealan laitosten vanhat hyväksynnät jäävät voimaan. Näin ollen uusi lainsäädäntö ei edellytä elinkeinolta toimia tässä suhteessa. Aikaisemmasta poiketen tulee uusi asetus edellyttämään myös sivutuotteita kuljettavien kuljetusliikkeiden rekisteröitymistä. EU:n uusi sivutuoteasetus on jo voimassa ja sitä tulee noudattaa kaikissa jäsenmaissa. Edellä kuvatut kaksi kansallista asetusta täydentävät EU:n sivutuoteasetusta. Uusi Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä 1193/2011 korvaa MMM asetuksessa 850/2005. Valvontaeläinlääkäri vastaa pääsääntöisesti sivutuotteiden valvonnasta Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta Sivutuoteasetuksen mukaan hyväksyttyjen laitosten valvontatiheys on säädetty MMM asetuksessa 850/2005. Paitsi hyväksymiään laitoksia, kuntien ja aluehallintovirastojen tulee valvoa eräiden Eviran hyväksymien laitosten toimintaa. Valvontatarkastuksista on tehtävä tarkastuskertomus. Valvontaeläinlääkäri: valvoo sivutuoteasetuksen mukaan hyväksymiään laitoksia kerran vuodessa; osallistuu tarvittaessa läänineläinlääkäreiden tarkastuksiin; 16

17 valvoo Eviran hyväksymiä laitoksia kerran vuodessa lukuun ottamatta luokan 1 ja 2 käsittelylaitoksia, varastointilaitoksia ja teurastamojen sivutuoteosastoja valvoo kahta viimeistä laitostyyppiä lukuun ottamatta edellä mainittuja Eviran hyväksymiä laitoksia osallistumalla tarkastukseen kerran vuodessa valvoo toimialueensa muita paikkoja, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita kuljetetaan, käsitellään, käytetään tai hävitetään. Eviran nettisivuilla ylläpidettävältä hyväksyttyjen sivutuotealanlaitosten listalla ei ole toistaiseksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella sijaitsevia hyväksyttyjä laitoksia. Mikäli listalle tulee laitoksia, jotka sijaitsevat seudun alueella, huomioidaan ne seuraavan vuoden valvontasuunnitelmissa ja varaudutaan myös tarkastuksissa todettujen puutteiden korjauksien seurantaan. Valvontaeläinlääkäri kartoittaa maatiloilla tapahtuvaa sivutuotteiden mahdollista hävittämistä polttamalla, hautaamalla tai muulla tavoin tarkastuskäynneillä sekä vastaanotettujen tietojen tai mahdollisten epäilyjen perusteella. Saatujen ilmoitusten perusteella valvontaeläinlääkäri tarkistaa toiminnan ja selvittää, vaatiko toiminta hyväksyntää Sivutuotteiden hautaaminen Valvontaeläinlääkäri valvoo Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella, että hän saa ilmoitukset ns. syrjäisillä alueilla tapahtuvasta MMMa 1374/2004 mukaisten sivutuotteiden hautaamisesta. Tarvittaessa valvontaeläinlääkäri valvoo toimijoiden hautauksista pitämää kirjanpitoa ja tarkistaa haudattavan sivutuotteen, hautauspaikan ja käytettävät välineet saamiensa ilmoitusten perusteella. Tarkastustavoite tarkentuu suunnitelmakauden aikana, kun valvontaeläinlääkäri selvittää toiminta-alueella tapahtuvan sivutuotteiden hautaamisen laajuutta. Valvontaeläinlääkäri pitää luetteloa ilmoituksista ja lähettää niistä yhteenvedon tiedoksi läänineläinlääkärille sekä terveysvalvonnan johtajalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Lisäksi keräilyalueilla valvotaan, että sivutuotteet hävitetään säädösten mukaisesti. Kunnaneläinlääkärit välittävät mahdollisesti heille tulevat tiedot sivutuotteiden hautaamisesta valvontaeläinlääkärille, jolla on kootusti tieto alueen sivutuotteiden hautaamisesta. Saatuaan tiedon tai epäilyn sivutuotteiden käsittelyssä tapahtuneesta laittomista toimista, valvontaeläinlääkäri ryhtyy vaadittaviin tarkastus- ja muihin toimenpiteisiin Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Valvontaeläinlääkärillä ja hygieenikkoeläinlääkärillä on eläinpitäjärekisterin käyttöoikeudet. Haaskarekisteriin rekisteröidään haaskapaikan aloitusilmoitukset ja haaskan pitäjät. Toimija jättää täyttämänsä ilmoituslomakkeen valvontaeläinlääkärille, joka syöttää tiedot välittömästi haaskarekisteriin. Haaskapaikka saa virallisen numeron. Mahdolliset kunnaneläinlääkäreille tulevat ilmoitukset haaskailmoituksista toimitetaan valvontaeläinlääkärille, jolla kootusti on tieto alueen toimijoista. Luonnonvaraisia eläimiä ruokittaessa on jokaisesta käyttökerrasta ilmoitettava valvontaeläinlääkärille ennen kuin sivutuotteita viedään haaskapaikoille. Valvontaeläinlääkäri kieltää sivutuotteiden käytön, mikäli aineksessa on tautiriski tai lääkejäämiä. Valvontaeläinlääkäri tarkastaa sivutuotteet tarvittaessa ennen niiden käyttöä. Valvontaeläinlääkäri tekee tarpeen mukaan tarkastuskäyntejä paikkoihin, joissa sivutuotteita käytetään. Alueen 17

18 karhunkaatolupien käyttöä seurataan, jotta luokan 2 ainesta ei käytetä ruokinnassa karhun metsästyksen ollessa käynnissä alueella. Yhteyttä pidetään Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistykseen, Joutsenon riistanhoitoyhdistykseen, Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistykseen ja Luumäen riistanhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta tai Valvontaeläinlääkäri valvoo käsittelemättömän sivutuotteen käyttöä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan saatujen ilmoitusten perusteella sekä mahdollisten ilmiantojen perusteella. Mikäli haaskaksi aiottua ainesta ei voida sallia käytettävän tautivaaran tai muun syyn perusteella, valvontaeläinlääkäri kieltää tällaisen aineksen käytön eläintautilain perusteella sekä valvoo tarkastuskäynnein, että kieltoa noudatetaan. Tavoitteena on tarkastaa vuodessa 10 prosenttia ilmoituksista tekemällä tarkastuskäynti sekä tarkastamalla kirjanpito. Tarkastukset kohdennetaan ensisijaisesti toimijoihin, joiden aikaisemman toiminnan perusteella on olemassa viitteitä säädösten noudattamatta jättämisestä. Edellä mainittujen käyttöilmoitusten ja muiden käsittelemättömien sivutuotteiden aloitusilmoitusten koonti ja raportointi aluehallintovirastoihin tehdään kerran vuodessa seuraavan vuoden alussa Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kolmansista maista tuotavat elävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet saapuvat Suomeen aina eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, jossa niille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus, eivätkä tuodut erät yleensä aiheuta toimenpiteitä alue- tai paikallistasolla. Joissakin tapauksissa tuonnin salliminen edellyttää erityistä jälkivalvontaa määräpaikassa. Tämä koskee esimerkiksi Venäjältä tuotavia hevosia ja tiettyjä kanavoituja sivutuotteita. Läänineläinlääkäri saa tiedon EU:n ulkopuolisista maista tuotavista eläintautiriskin takia määräpaikassa tarvittaessa erityisesti valvottavista eläin- ja tuote-eristä TRACES-ohjelman välityksellä. Läänineläinlääkäri tiedottaa valvovalle eläinlääkärille tarvittavista toimenpiteistä. Valvontaeläinlääkäri vastaa toimista, jotka tehdään eläintautiriskin tai epäilyyn laittoman maahantuonnin vuoksi. Mikäli tuonti vaatii erityistä jälkivalvontaa, jonka eläimen omistaja maksaa, toimenpiteistä vastaa seutueläinlääkärin määräämä kunnaneläinlääkäri Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Sisämarkkinaviejät ja tuojat rekisteröityvät tai hakevat tuontilupaa Eviralta. Evira lähettää tiedon rekisteröinneistä ja tuontiluvista ohjeineen kyseisen alueen aluehallintovirastoon ja tapauskohtaisesti myös kunnaneläinlääkärille tai muulle valvovalle virkaeläinlääkärille. Nämä rekisteröinnit ja tuontiluvat tulee aluehallintovirastossa ja kunnassa kirjata sekä huomioida erityisesti, mille eläimelle tai tuotteelle ne on tarkoitettu ja koskevatko rekisteröinnit sisämarkkinatuontia vai -vientiä. Valvontaeläinlääkäri kerää Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueelle tulevat rekisteröinnit ja tuontiluvat. Kunnaneläinlääkärit toimittavat heille mahdollisesti tulleiden rekisteröintien tai tuontilupien kopiot valvontaeläinlääkärille. Useimmat Eviran sisämarkkinakaupan ohjeet löytyvät myös Eviran internetsivuilta. Erityisesti silloin, kun rekisteröintiä tai tuontilupaa ei vaadita, voi ohjeet lukea sieltä. Apua saa myös 18

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Eviran ohje 15903/1 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017 Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 1.1 Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012 2014... JIK ky johtokunta 22.12.2011 1.

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017

TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017 1 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017 Pirjo Korhonen 18.3.2014 2 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 8. ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2011-2014 Perusteet Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia.

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 päivitys 2014 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 4 2. Toimintaympäristö... 4 3. Kunnan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 1 INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 8.12.2014 Minna Saramo-Nissilä Sisällys 1. JOHDANTO 3 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuollon ohjelma (EHO) 2015-2019 Valvontaeläinlääkäri Mari Porma Päivitetty 6.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2017-2018 Käännös Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä Alustus: Laatujärjestelmä pohjautuu sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmään SIKAVAAN, johon kuuluu yli 97 % suomalaisesta sianliha tuotannosta. Sitä ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Ympäristöterveyslautakunta 26.3.2015 2 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

NASEVA UUDISTUU. Hämeenlinna 04.02.2011 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM

NASEVA UUDISTUU. Hämeenlinna 04.02.2011 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM NASEVA UUDISTUU Hämeenlinna 04.02.2011 Olli Ruoho Terveydenhuoltoeläinlääkäri, ETT ry Dipl. ECBHM Terveydenhuollon koordinaatio ETU-OHJAUSRYHMÄ (MTK, SLC, SELL, HY, MMM, EVIRA, ETT, Pro Agria) meijerit

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VAL- VONNASTA SEKÄ SEN JÄRJESTÄMISTÄ

Lisätiedot

Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi

Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi Kunnalliset palvelut Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto Laukaan ympäristöterveydenhuolto Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Keurusselän ympäristö- ja terveydensuojelutoimisto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Käsiteltävistä asioista Luovuttaminen varalle valtakunnallisessa eläinten terveydenhuolto-ohjelmassa

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ymp.ltk 1.12.2015, Liite 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Raision kaupungin valvontayksikön

Raision kaupungin valvontayksikön Raision kaupungin valvontayksikön eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014, päivitys vuodelle 2013 1 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 3 VOIMAVARAT... 4 3.1 Henkilöresurssit,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ymptltk 16.5.2013 12 liite 4 SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta vuonna 2016 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa

Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa Hanna Kuukka-Anttila Eläinten terveys ja lääkitseminen yksikkö Vastustettavat kalojen taudit a. Helposti leviävät

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2009 Päivämäärä Dnro 13.5.2009 2781/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.6.2009 - toistaiseksi Kumoaa TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten,

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 1 (20) Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2015-2019

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 päivitys 2015 1 1. Johdanto Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 2.7.2007 1678/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 6.7.2007 -toistaiseksi Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden

Lisätiedot

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Mikkeli - Mäntyharju Kangasniemi Hirvensalmi - Pertunmaa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS 2016 Pietarsaaren, Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) Päivitys vuodelle 2018

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) Päivitys vuodelle 2018 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 Hyväksymispäivämäärä 12.9.2017 (vuonna 2017 tehty päivitys) Hyväksyjä Terhi Laaksonen Esittelijä Tiina-Mari Aro Dnro

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Toimintaympäristö 2.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019 Salon kaupungin eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Toimintaympäristö 1 2.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset 1 2.2 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1025/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019 Liite 2 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) ELÄINTEN TERVEYDEN

Lisätiedot