Rauno Widing. Tekijänoikeudet. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Mediatekniikan seminaarin raportti 18.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauno Widing. Tekijänoikeudet. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Mediatekniikan seminaarin raportti 18.2."

Transkriptio

1 EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Rauno Widing Tekijänoikeudet Mediatekniikan seminaarin raportti Työn valvojat: yliopettaja Erkki Rämö lehtori Marjo-Riitta Näyhö

2 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Tekijänoikeuksien historia Kansainvälinen historia Historia Suomessa 4 3 Kansainväliset sopimukset 5 4 Teos 5 5 Tekijä 6 6 Tekijänoikeuden sisältö Taloudelliset oikeudet Moraaliset oikeudet 7 7 Lähioikeudet 9 8 Tekijänoikeuden piirteitä Tekijänoikeuden rajoitukset Tekijänoikeus työ- ja opiskelusuhteessa Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeusongelmat Internetissä Tekijänoikeusloukkausten seuraamukset Tekijänoikeusjärjestöt 12 9 Yhteenveto 13 Lähteet 14

3 3 1 Johdanto Tekijänoikeuden tarkoitus on suojella ja edistää henkistä luomistyötä sen eri muodoissa (1). Tässä raportissa luodaan yleiskatsaus tekijänoikeuteen ja sen historiaan. Tekijänoikeuksien tuntemus on nykyään yhä tärkeämpää, koska suuri osa taloudellisista voitoista saadaan nykyään tekijänoikeuden alaisilla tuotteilla ja palveluilla. Sisällöntuotantoteollisuus kasvaa nopeasti, ja kaikki sen käyttämä ja tuottama materiaali on tekijänoikeuden alaista. Tekijänoikeuksien merkitys on kasvanut suuresti Suomen kansantaloudessa. Etenkin musiikki- ja peliteollisuuden kansainvälinen menestyminen on kasvattanut suuresti tekijänoikeussaamisia. Esimerkiksi Suomen musiikkiviennin tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat vuosina lähes 10 prosenttia, 5,2 miljoonaan euroon (2). Musiikkiviennin kokonaisarvo nousi samana aika 15,5 miljoonasta eurosta noin 20,3 miljoonaan euroon, joten tekijänoikeuskorvausten osuus koko arvosta on suuri (2). Talouselämä-lehden tutkimuksen mukaan Suomen kannattavin yritys vuonna 2003 oli Moomin Characters. Yritys omistaa Muumi-hahmojen tekijänoikeudet (3). Samoin Ruotsin kolme kannattavinta yritystä olivat kaikki musiikkialan yrityksiä. Viimeisen vuosikymmenen aikana tekijänoikeuksien merkitys on kasvanut, mutta samalla niiden valvominen on käynyt yhä vaikeammaksi. 2 Tekijänoikeuksien historia 2.1 Kansainvälinen historia Tekijänoikeudet muodostuvat sekä taloudellisista että moraalisista oikeuksista. Tekijänoikeudet juontavatkin juurensa sieltä, missä on luotu edellytykset teosten monistamiseen, ja toisaalta sieltä, missä on alettu arvostaa tekijän henkilökohtaista panosta teoksen tekemiseen. (4, s. 1.)

4 4 Varsinainen tekijän kunnioittaminen nykyisessä tekijänoikeusmielessä on melko uutta. Perinteisesti taiteissa on pyritty toistamaan kauneuden ihanteita, ei ilmaisemaan tekijän luovuutta. Palkkion vaatimista henkisistä suorituksista on pidetty sopimattomana. Toisaalta jo antiikin Roomassa runoilija Martialis nimitti plagiariuksiksi eli ihmisryöstäjiksi muita runoilijoita, jotka esittivät hänen runojaan ominaan. (4, s. 2.) Nykyaikaisten tekijänoikeuksien synty liittyy kirjanpainotaidon keksimiseen Kiinassa 800- ja Euroopassa 1400-luvulla. Kirjanpainajien ja kustantajien, kuten muidenkin elinkeinonharjoittajien, elinkeino turvattiin privilegioiden avulla. Prvilegiot olivat hallitsijan myöntämiä yksinoikeuksia tai erioikeuksia kirjojen painamiseen ja levittämiseen. Järjestelmä turvasi kirjapainajien toiminnan, mutta toimi myös vahvana sensuurin välineenä. (4, s. 3.) 1700-luvulla tekijänoikeudet rupesivat jakautumaan kahteen eri suuntaan. Englannin kautta Yhdysvaltoihin siirtyi copyright -ajattelu, jossa teos nähtiin kaupallisena hyödykkeenä. Ranskassa ja manner-euroopassa taas alettiin arvostaa enemmän itse tekijän oikeutta teokseensa. Vaikka linjoissa on ollut suuriakin painotuseroja, ne ovat myöhemmin lähentyneet toisiaan kansainvälisten sopimusjärjestelmien kautta. (4, s. 3 5.) 2.2 Historia Suomessa Suomessa tekijänoikeudesta on säädetty ensimmäisen kerran vuoden 1829 painoasetuksessa, joka koski sensuuria ja kirjakauppaa. Siinä turvattiin tekijän tai kääntäjän yksinoikeus julkaista ja myydä teostaan. Oikeuden katsottiin siirtyvän tekijän omaisille 25 vuodeksi tämän kuoleman jälkeen. (4, s. 6.) Sen jälkeen tekijänoikeuksia on kehitetty edelleen vuosina 1865 ja Itsenäisen Suomen ensimmäinen laki tekijänoikeuksista saatiin aikaan vasta vuonna Nykyinen laki on peräisin vuodelta Sen jälkeen sitä on muutettu yli 20 kertaa. (1, s. 6 7; 4.)

5 5 3 Kansainväliset sopimukset Yleissopimusjärjestelmä Keskeisin kansainvälinen yleissopimus on Bernin sopimus, joka tehtiin alun perin vuonna Sen tärkein sisältö on, että muista sopimusmaista oleville teoksille pitää myöntää sama suoja kuin omien kansalaisten teoksille. Siinä määritellään myös vähimmäissuoja, joka pitää joka maan lainsäädännön täyttää. Sopimusta on uusittu keskimäärin 20 vuoden välein. Vuonna 1999 siihen kuului 136 valtioita. (1; 4, s ) Muita sopimuksia TRIPS-sopimus on WTO-maiden tekijänoikeuksia koskeva sopimus, jossa tekijänoikeuksia vahvistetaan niiden kauppapoliittisen merkityksen takia. Se tuli voimaan vuonna 1995 ja sen piiriin kuuluu 120 maata. Myös EU:n direktiiveillä pyritään yhtenäistämään jäsenmaiden tekijänoikeuslakeja, aivan kuten muitakin lakeja. (1.) 4 Teos Tekijänoikeuden kohteena on perinteisesti pidetty kirjallista tai taiteellista teosta. Tekijänoikeuslain mukaan Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (4, s. 269). Käytännössä ei siis ole mitään yksiselitteistä määritelmää mikä on teos, vaan on katsottu, että teoksen pitää ylittää ns. teoskynnys. Teoksen pitää olla omaleimainen, tekijää kuvaava, luova ja ilmentää tekijän persoonallista luomistyötä. Tekijänoikeus on nimenomaan muodon, ei sisällön, suojaa. Pelkkä idea ei voi olla teos, vaan sen pitää olla jollakin tavalla konkreettisessa

6 6 muodossa. Käytännössä teoskynnys on matalalla, varsinkin kirjallisten tuotosten osalta. (4, s ) 5 Tekijä Teoksen tekijä on se, joka luo tavalla tai toisella teoksen. Tekijän pitää olla ihminen, se ei voi olla juridinen henkilö, tietokone eikä eläin. Tulevaisuudessa tosin ongelmalliseksi tulee tietokoneiden tekoälyn rooli teosten tekemisessä. (4, s ) Samalla teoksella voi olla monia tekijöitä. Selkeimmin näin on vaikka elokuvissa, joissa esimerkiksi ohjaajalla, leikkaajalla ja kuvaajalla voi kaikilla olla tekijänoikeudet omiin osuuksiinsa sekä koko elokuvaan yhteisesti. Esimerkiksi kuvaajan on kuitenkin täytynyt noudattaa omaa näkemystään eikä vain toteuttaa ohjaajan ohjeita. Joissakin maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) oikeudet siirtyvät vain yhdelle henkilölle, yleensä tuottajalle. (4, s ) Monia tekijöitä on myös käännösteksteissä, joissa tekijänoikeudet on sekä teoksen alkuperäisellä tekijällä että kääntäjällä. Käännöksen käyttöön tulee siis saada lupa sekä tekijältä että kääntäjältä. (4, s )

7 7 6 Tekijänoikeuden sisältö 6.1 Taloudelliset oikeudet Kappaleiden valmistaminen Tekijällä on yksinoikeus määrätä kappaleen fyysisestä valmistamisesta. Kappaleen valmistaminen voi tapahtua millä tahansa tekniikalla. Kappaleen valmistamista on esimerkiksi kuva- tai ääninauhoitusten tekeminen tai tallentaminen tietokoneen muistiin. (4, s. 88.) Kappaleiden saattaminen yleisön saataviin eli julkaisu Teoksen julkinen esittäminen, kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen tai teoksen julkinen näyttäminen ovat teoksen julkaisuun liittyviä oikeuksia. Esimerkiksi tiedoston laittaminen Internetiin on julkaisemista. (4, s ; 5.) Jälleenmyyntikorvaus Jälleenmyyntikorvauksella korvataan esimerkiksi maalaustaiteen arvonnousua. Maalausta myytäessä edelleen myyntihinnasta 5 prosentin suuruinen hyvitys maksetaan Kuvastolle. Yksityishenkilöiden ei tarvitse kuitenkaan maksaa korvausta. (4, s ) 6.2 Moraaliset oikeudet Isyysoikeus Kun teosta kopioidaan tai se julkaistaan kokonaan tai osittain, pitää tekijä ilmoittaa sillä tavalla kuin hyvä tapa vaatii. (4, s. 103). Se, mitä hyvä tapa tarkoittaa, vaihtelee. Siteerattaessa pelkkä tekijän nimi ei riitä, vaan myös lähde on ilmoitettava. Lähteestä on käytävä ilmi teoksen nimi, painoaika sekä painopaikka, kustantaja tai julkaisija.

8 8 Yksinkertaisimmillaan pelkkä ISBN-tunnus riittää. Monissa poikkeustapauksissa tekijää ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa (esimerkiksi mainokset ja taideteolliset tuotteet). (4, s ) Respektioikeus Teosta ei saa muuttaa sen arvoa loukkaavalla tavalla. Arvon loukkaamista pyritään arviomaan objektiivisesti, pelkkä tekijän subjektiivinen mielipide ei riitä. Esimerkiksi erityisen huonon käännöksen julkaisu voidaan kieltää respektioikeuden nojalla. (4, s. 107.) Luoksepääsyoikeus Luoksepääsyoikeus takaa tekijälle oikeuden päästä katsomaan tai kuvaamaan toiselle luovuttamaansa teoskappaletta. Se koskee vain kuvataiteen teoksia ja on voimassa vain jos se on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai tekijän taloudellisten oikeuksien varmistamiseksi. (4, s ) Katumisoikeus Katumisoikeus antaa tekijälle mahdollisuuden kieltää jälkikäteen teoksen julkaisemisen tai vaatia teokseen muutoksia uutta painosta tai versiota julkaistaessa. Näin vaikka hän olisi antanut esimerkiksi julkaisuoikeudet muualle. (4, s. 112.) Klassikkosuoja Klassikkosuojalla valvotaan, ettei teoksia joiden tekijänoikeuden suoja-aika on umpeutunut, käytetä niitä loukkaavalla tavalla. Suomessa klassikkosuojasta vastaa opetusministeriö. Esimerkiksi Ruotsissa on kiistelty siitä kuinka klassisia teoksia saa käyttää mainoksissa. Suomessa klassisten teosten arvoa on pidetty yleensä itsessään niin suurena, ettei niitä kovin helposti voi loukata. Suomalaisessa mainonnassa käytetäänkin paljon klassisia teoksia materiaalina. (4, s )

9 9 7 Lähioikeudet Lähioikeudet ovat esittävien taiteilijoiden, äänitetuottajien, kuvatallennetuottajien, radio- ja televisioyritysten sekä valokuvaajien oikeuksia. Niissä ei suojella teosta, vaan suoritusta. Tällaisia ovat mm. teosten esitys, ääni- tai kuvatallenne, radio- ja televisiolähetysten signaali sekä valokuva. Myös paljon työtä vaativat tietokannat, luettelot tai tilastot voivat saada lähioikeudet. Lähioikeudet ovat tekijänoikeuksien kaltaisia, mutta hieman rajoitetumpia. Esimerkiksi suoja-aika on 50 vuotta 70 vuoden sijaan. Lähioikeuksien valvonta jätetään useimmiten tekijänoikeusjärjestöjen tehtäväksi. (1; 4, s ) 8 Tekijänoikeuden piirteitä 8.1 Tekijänoikeuden rajoitukset Tekijänoikeutta on rajoitettu monella tavalla käytännöllisistä, sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista syistä. Yleensä rajoituksilla tekijänoikeus väistyy ja teoksen käyttäminen on sallittua ilman tekijän lupaa ja korvauksen maksamista. Joissakin tapauksissa pakkolisenssijärjestelmän mukaan teoksia voidaan käyttää ilman tekijän lupaa, mutta niin, että tekijälle maksetaan korvaus. Yleisimmät tekijänoikeuden rajoitukset sallivat kopioinnin yksityiseen käyttöön, teosten edelleen myynnin, siteeraamisen, julkisten taideteosten käyttämisen, kopioinnin vammaisten tarpeisiin ja teosten käyttämisen tiedotus- ja opetustarkoituksiin. (1.) Teosten tekijät saavat kuitenkin kiertoteitse korvauksia rajoituksista huolimatta. Esimerkiksi kopioimisesta omaan käyttöön maksetaan korvausta hyvitysmaksun kautta. Hyvitysmaksua maksetaan jokaisesta tyhjästä tallennevälineestä ja tallenninlaitteesta. Esimerkiksi tyhjän DVD R -levyn hinnasta suuri osa tulee hyvitysmaksusta. (6.)

10 Tekijänoikeus työ- ja opiskelusuhteessa Suuri osa tekijänoikeudenalaisista teoksista luodaan työsuhteissa. Erityisesti näin on viestinnän alalla. Sitä, kenelle tekijänoikeudet työsuhteessa luotuihin teoksiin kuuluvat, ei ole kuitenkaan tarkasti määritelty. (4, s. 234.) Tekijänoikeuskäytännöt vaihtelevat melko paljon erilaisissa työsuhteissa. Yleensä työnantaja saa normaalin toimintansa edellyttämän käyttöoikeuden teoksiin. Vaihtelut eri alojen välillä ovat suuria. Tietokoneohjelmien ja tietokantojen tekijänoikeudet siirtyvät yleensä suoraan työnantajalle, kun taas vaikkapa tutkijoilla säilyvät tekijänoikeudet tutkimuksiinsa. (4, s ; 5.) Opiskelusuhteessa tekijänoikeudet pysyvät yleensä opiskelijoilla, mutta esimerkiksi koululle palautetut työt katsotaan viranomaisille luovutetuiksi, jolloin niistä tulee julkisia asiakirjoja (4; 7). 8.3 Tekijänoikeuden loukkaukset Yleisimpiä tekijänoikeuden loukkauksia ovat luvaton valmistaminen, luvaton julkaisu ja levittäminen ja plagiointi. Luvatonta valmistamista ovat piraattituotteet, jotka voidaan luokitella kolmeen ryhmään: tavallinen piraattituote (helppo tunnistaa), counterfeit (aidonnäköinen väärennös) ja bootleg eli esityksestä ilman lupaa valmistettu tallenne. Luvatonta julkaisua ja levittämistä ovat vaikka fyysisten piraattituotteiden myyminen tai jakaminen. Suuri osa luvattomasta julkaisusta ja levittämisestä tapahtuu kuitenkin nykyään Internetissä ja vertaisverkoissa. Vertaisverkoissa liikkuvasta materiaalista lähes kaikki on luvattomasti levitettävää tekijänoikeudenalaista materiaalia. (8.) Plagiointi on teosten sisältöjen kopioimista ja esittämistä omina. Plagiointia on esiintynyt aina esimerkiksi tutkimustöissä, mutta Internetin myötä plagiointia tehdään jo lähes järjestelmällisesti sen helppouden takia. Myös rajanveto sen suhteen, mikä on

11 11 plagiaatti ja mikä ei, on usein vaikeaa, varsinkin jos kopiointia ei ole tehty aivan suoraan. (4; 8.) 8.4 Tekijänoikeusongelmat Internetissä Tekijänoikeudet ovat muodostuneet Internetin käytön lisääntymisen myötä entistä ongelmallisemmiksi. Tietoa kopioidaan ja julkaistaan jatkuvasti, ja rajanveto sen suhteen, mikä on vaikkapa julkaisutoimintaa, on vaikea vetää. Periaatteessa aina kun tietoa liikkuu tietoverkossa, tapahtuu siinä sekä kopioimista (teosten valmistamista) että julkaisemista. Laiton tiedostojensiirto ei ole vielä yhtä vakava ongelma kuin perinteinen piratismi, mutta tulee hyvin pian olemaan. Vähemmälle huomiolle on vielä jäänyt Internetissä julkaistujen kuvien ja tekstien kopioiminen. Niihin pätevät aivan samat tekijänoikeudelliset periaatteet kuin fyysisiin teoksiinkin. (4; 5; 8.) Tekijänoikeuksien merkityksen kasvu on tuonut uusia tekniikoita käyttäviä kaupallisia palveluja suojaamaan tekijänoikeuksia esimerkiksi plagioinnilta. Esimerkiksi yritys nimeltä iparadigms tarjoaa palveluja, joiden avulla Internet-plagiointia pyritään estämään. Dokumentit merkitään digitaalisilla tunnisteilla, joiden avulla niiden alkuperäisyys voidaan vahvistaa, ja samalla verkosta tehdään jatkuvasti hakuja, joilla etsitään mahdollisia plagiointeja. (9.) 8.5 Tekijänoikeusloukkausten seuraamukset Tekijänoikeuksien loukkauksesta voi tulla seuraamuksia joko tekijänoikeuslain tai rikoslain perusteella. Tahallinen ja ansiotarkoituksessa tehty loukkaus on tekijänoikeusrikos. Pienempi, esimerkiksi ilman ansiotarkoitusta tehty loukkaus on tekijänoikeusrikkomus. Rangaistuksena voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Vankeutta voi saada ainoastaan tekijänoikeusrikoksesta. Lisäksi seuraamuksia voivat olla tekijöille maksettava hyvitys ja korvaus sekä rikokseen käytettyjen välineiden (esimerkiksi tietokoneen) hävitys. (1; 5.)

12 12 Alla on esimerkki tuomiosta, joka on saatu laittomasta julkaisusta ja levittämisestä: "Opiskelija tuomittiin vuonna 2001 Jyväskylässä musiikin luvattomasta levityksestä Internetissä 20 päiväsakkoon. hän oli kopioinut ilman oikeudenhaltijoiden lupaa oman tietokoneensa kovalevylle ainakin 150 musiikkikappaletta MP3-formaatissa ja edelleen käyttäen CuteMX-nimistä erikoisohjelmaa levittänyt ja saattanut nämä luvatta kopioidut 150 musiikkikappaletta yleisön keskuuteen ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Kyseisellä hetkellä CuteMX-ohjelman samanaikaisia käyttäjiä oli ollut enimmillään kappaletta. Opiskelija velvoitettiin lisäksi maksamaan oikeudenomistajille yhteensä euroa." (8.) Tekijänoikeuslakia ollaan tiukentamassa niin, että myös ilman ansiotarkoitusta tehdyistä loukkauksista voisi saada ankaramman rangaistuksen (1). 8.6 Tekijänoikeusjärjestöt Tekijänoikeusasioita ajamaan ja tekijänoikeuspalkkioista huolehtimaan on perustettu lukuisia järjestöjä: Gramex ry edustaa esittäviä taiteilijoita ja musiikin tuottajia. Se kerää korvaukset musiikin julkisesta esittämisestä ja tilittää ne edelleen oikeuksien omistajille (10). Kopiosto ry huolehtii erilaisten kopioiden tekoon liittyvistä oikeuksista. Niitä ovat mm. valokopiointi, nauhoittaminen ja radio- tai televisiolähetyksen edelleen lähettäminen (11). Teosto ry taas huolehtii säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oikeuksista (12). Kuvasto ry valvoo kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia, ja Tuotos ry on audiovisuaalisten tuotantojen tuottajien järjestö (13; 14).

13 13 9 Yhteenveto Tekijänoikeuksien kehittyminen on luonut edellytykset kannattavalle taloudelliselle toiminnalle. Tekijänoikeuksien valvominen ja noudattaminen on kuitenkin käynyt samalla yhä vaikeammaksi. On tärkeää toisaalta pitää huoli siitä, että itse käyttää vain materiaalia, johon on oikeudet, ja toisaalta pitää myös huoli siitä, ettei kukaan muu väärinkäytä omaa materiaalia. Tekijänoikeuskeskustelu käy voimakkaana. Toisaalla on tarvetta vahvistaa ja tiukentaa tekijänoikeutta, mutta hyviä perusteluja on myös tekijänoikeusjärjestelmän heikentämiselle. Ainakin tällä hetkellä ovat lainsäädännön tiukentajat vahvoilla: voimaan on astumassa entistä tiukempi lainsäädäntö. Joka tapauksessa kehityksestä on hyvä olla selvillä välttääkseen ongelmia ja voidakseen hyötyä tekemistään teoksista.

14 14 Lähteet 1. Tekijänoikeus (WWW-dokumentti.) Opetusministeriö. <www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus>. Luettu Suomen musiikkivienti kasvaa edelleen. Gramexpress, 4/2004, s Salo, Irmeli: Suomen parhaat yritykset Talouselämä, , s Haarman, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus & lähioikeudet. Jyväskylä: Gummerrus, Tekijänoikeusaiheisia dokumentteja (WWW-dokumentti) Jukka Korpela. <http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/>. Luettu Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (WWW-dokumentti). Teosto. <www.hyvitysmaksu.fi>. Luettu Jukkara, Juha; Poutala, Markku: Tekijänoikeudet opetustyössä. Helsinki: Edita, Antipiracy (WWW-dokumentti.) Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus. <www.antipiracy.fi>. Luettu Plagiarism (WWW-dokumentti). <www.plagiarism.org> Luettu Gramex (WWW-dokumentti). <www.gramex.fi>. Luettu Kopiosto (WWW-dokumentti). <www.kopiosto.fi>. Luettu

15 Teosto (WWW-dokumentti). <www.teosto.fi>. Luettu Kuvasto (WWW-dokumentti). <www.kuvastory.fi>. Luettu Tuotos (WWW-dokumentti). <www.tuotos.fi>. Luettu

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007 Tekijänoikeuden perusteet Ville Oksanen - 16.4.2007 Sisältö Tekijänoikeuden perusteet Rajoitukset tekijänoikeuteen Tekijänoikeusjärjestöt Lisensointi Tekijänoikeuden sisältö Suojattavat teoslajit (TekL

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja sen sisältö 3. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeus

Lisätiedot

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen 25.11.2008 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden idea ja syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sisällöntuotanto Verkkopalvelun sisällöntuotanto 9. luento 21.12.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen yliopisto Luennon

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Yrityksen tekijänoikeusopas - -

Yrityksen tekijänoikeusopas - - Yrityksen tekijänoikeusopas - - 1 1. JOHDANTO OPPAASEEN... 3 2. TEKIJÄNOIKEUS, TYÖSUHDE JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 3. TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEITA SEKÄ KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi 30.8.2013 Tekijänoikeuden perusteet - Viranomaiset Opetus- ja kulttuuriministeriö Valmistelee kansallisen

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Mitä tekijänoikeus suojaa?

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tässä esitteessä annetaan perustietoja tekijänoikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia ajankohtaisiin koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeusjärjestö

Lisätiedot

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Lisätietoja tekijänoikeusjärjestö. tekijänoikeusluvista www.kopiosto.fi

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Lisätietoja tekijänoikeusjärjestö. tekijänoikeusluvista www.kopiosto.fi Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tässä esitteessä annetaan perustietoja tekijänoikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia ajankohtaisiin koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeusjärjestö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin TEKIJÄNOIKEUKSISTA ACT Law Office Oy 1 TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY tiedon hankintaan tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin A 2 IMMATERIAALIOIKEUS tekijänoikeus

Lisätiedot

Kirjoita ja julkaise -koulutus

Kirjoita ja julkaise -koulutus Kirjoita ja julkaise -koulutus Tiedejulkaiseminen ja tekijänoikeudet Lakimies Visa Hiltunen 8.2.2012 Luennon sisältö 1. Tekijänoikeuden perusteet 2. Korkeakouluissa ilmeneviä tekijänoikeuskysymyksiä 3.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 Asia Hakija Tekijänoikeuden siirtyminen A Annettu 29.10.1987 Tiivistelmä Museolehtori A oli Suomen taideakatemian palveluksessa työskennellessään laatinut Ateneumia

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 Asia Hakija Kopiointi, opetustoiminta A Annettu 12.9.1990 Tiivistelmä A Oy:n kopiointioikeudet opetustoimintaa varten perustuvat A Oy:n ja tekijöitä edustavan Kopiosto

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Espoo 19.11.2013

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Espoo 19.11.2013 Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Espoo 19.11.2013 Tekijänoikeuden perusteet - Viranomaiset Opetus- ja kulttuuriministeriö Valmistelee kansallisen

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9 Asia Hakija Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Musiikkitiedostojen tallentaminen internetpalvelusta

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:8. Julkaisuoikeuden luovutus, ylioppilasaine, opinnäyte

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:8. Julkaisuoikeuden luovutus, ylioppilasaine, opinnäyte TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:8 Asia Hakija Julkaisuoikeuden luovutus, ylioppilasaine, opinnäyte Y Annettu 5.6.1989 Tiivistelmä Ylioppilasainetta voidaan pitää tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuna

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen !

Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen ! Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen 29.10.2014! Alustuksen sisältö!! Kertaus tekijänoikeuden perusteista!! Työsuhde ja tekijänoikeus!! Tekijänoikeussopimuskäytännöt tutkimus vs. opetus!!

Lisätiedot

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus teokseen. Suojattuja teoksia mm.: Valokuvateos, muu kuvataiteen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Kuvausluvat ja tekijänoikeudet TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 5.2.2012 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kuvausluvat 1 2.1 Kuvaaminen julkisilla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme televisiota ja videoita, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, kuuntelemme musiikkia, käytämme tietokonetta ja

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9 Asia Hakija Sitaatti, kuvasitaatti Suomen tekniset kustantajat STEK r.y. Annettu 19.12.1988 Tiivistelmä Tekijänoikeuslain 14 :n 1 momentin mukaisesti opetuskäyttöön

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN

TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä tekijänoikeus on? Miten voin hyödyntää aineistoja opetuksessa? Miten opetan tekijänoikeuksia? Mitä tekijänoikeus on? Luovan työn suojaa Laissa annettu oikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS

TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS X 1 Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS O P S Sisällysluettelo A tekijänoikeus 2 Tekijänoikeus suojaa

Lisätiedot

Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus suojaa? Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Oletko jo käynyt Kopiraittilan koulussa? Mitä tekijänoikeus on?

Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus suojaa? Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Oletko jo käynyt Kopiraittilan koulussa? Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tämä esite sisältää perustietoa tekijän oikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia koulumaailman tekijän oikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeus järjestö

Lisätiedot

Uudistuva mediaympäristö ja digitaalisuus

Uudistuva mediaympäristö ja digitaalisuus Uudistuva mediaympäristö ja digitaalisuus Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Iltapäivän aikataulu 14.00-14.15: Opettaja ja tekijänoikeus:

Lisätiedot

KOPIRAITTILAN KOULUN TEKIJÄNOIKEUS- OPAS

KOPIRAITTILAN KOULUN TEKIJÄNOIKEUS- OPAS KOPIRAITTILAN KOULUN TEKIJÄNOIKEUS- OPAS Kopiosto ry 2017 Teksti: Kopiosto ry Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Tarja Petrell / JCO Digital Oy SISÄLLYS TERVETULOA KOPIRAITTILAN KOULUUN 5 TEKIJÄNOIKEUDEN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:5 Asia Hakija Levittäminen, julkinen esittäminen, nuotit A:n kaupunginorkesteri Annettu 18.3.1994 Tiivistelmä Orkesteri oli hankkinut ulkomailta ilman oikeudenhaltijan

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex)

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö GRAMEX U P P H O V S R A T T S O R G A N I S A T I O N 1 (5) Sopimus 1. Osapuolet Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto IPR ja DRM Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto Määritelmät IPR Intellectual Property Rights eli oikeudet henkiseen pääomaan Jaetaan pääosin teollisiin oikeuksiin - keksinnöt (patentit),

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä, yliopiston käyttöluvat. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry UEF 22-23.11.

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä, yliopiston käyttöluvat. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry UEF 22-23.11. Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä, yliopiston käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry UEF 22-23.11.2012 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden syntyminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot