Tietoisku tekijänoikeudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoisku tekijänoikeudesta"
  • Ari Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1

2 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa B: Jos laitat aineistoa verkkoon, varmistu, että sinulla on siihen tarvittavat oikeudet C: Laadi sähköiseen aineistoosi käyttöoikeusmerkintä merkintä kertoo, mitä aineistolla saa tehdä ilman lupaa taikka mitä sillä ei saa tehdä 2

3 Tekijänoikeuslaki annettu /404 valmisteltu pohjoismaisessa yhteistyössä muutettu 26 kertaa - ikiliikkuja! löytyy osoitteesta suojaa kotimaisten teosten lisäksi myös ulkomaisia teoksia 3

4 Mitä laki suojaa Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta... sekä tietokoneohjelmaa. 4

5 Suojatut teokset teos: itsenäisen henkisen luomistyön omaperäinen tulos teoskynnys: kukaan muu ei olisi vastaavaan työhön ryhtyessään tehnyt samanlaista teosta suojaa saa muoto, ei sisältö idea, juoni, tieto, aihe, periaate, kaava tms. ei saa tekijänoikeussuojaa samaa aihetta tai ideaa saa käyttää omassa tuotteessa, mutta toteutus on tehtävä eri tavalla 5

6 Suojatut kuvat valokuvan käsitettä ei ole määritelty laissa valokuvatekniikalla valmistetut kuvat valokuvat nauttivat oikeudellista suojaa joko taiteellisina teoksina (1 ) tai tavallisina valokuvina (49 a ) kaikki valokuvat ovat suojattuja piirrokset, maalaukset yms. kuvat ovat taideteoksia selittävät piirustukset ovat kirjallisia teoksia esim. kartat, kaavakuvat, havainnekuvat 6

7 Tekijänoikeuden sisältö Tekijnoikeus Taloudelliset oikeudet Moraaliset oikeudet Kappaleen valmistaminen Saattaminen yleisn saataviin Isyysoikeus Respektioikeus Julkinen esittminen Vlittminen yleislle Levittminen yleislle Nyttminen yleislle 7

8 Tekijänoikeus käytännössä tarkoittaa sitä, että teoksen käyttämisestä on sovittava tekijän kanssa (lupa) ja tekijä voi vaatia käytöstä korvauksen korvauksesta ei ole laissa määräyksiä, vaan osapuolet voivat sopia sen ongelmana käytännössä on se, että laki on kirjoitettu hyvin yleiseen muotoon => tulkintavaikeudet 8

9 Kappaleen valmistaminen teos = abstrakti, immateriaalinen, ei käsin kosketeltava kappaleen valmistamista on teoksen kiinnittäminen mille tahansa fyysiselle alustalle painaminen kirjassa tai lehdessä, valokopiointi, tallentaminen ääni- tai kuvanauhalle tai -levylle taikka tietokoneen muistiin tai tietolevykkeelle, skannaaminen, tulostaminen jne. myös esim. piirroksen uudelleen piirtäminen on kappaleen valmistamista piirroksesta 9

10 Tekijänoikeuslain 2.2 Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kattaa sekä analogisen että digitaalisen kopioinnin 10

11 Teoksen saattaminen yleisön saataviin 2.3 1) julkinen esittäminen esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle ilman teknisiä laitteita taikka laitteiden välityksellä (radio- tai tv-vastaanotin, videotykki, soittimet, kaiuttimet jne.) 2) välittäminen yleisölle lyhyen tai pidemmän välimatkan päässä olevalle yleisölle johtimitse tai johtimitta (radio- tai televisiolähetys, verkkovälitys, myös on demand -palvelut) 11

12 Teoksen saattaminen yleisön saataviin 3) levittäminen yleisölle teoskappaleen myynti, vuokraus, lainaaminen tai lahjoittaminen 4) näyttäminen yleisölle asettaminen julkisesti näytteille ilman teknisiä apuvälineitä esim. taidenäyttely, valokuvanäyttely edellyttävät tekijän/oikeudenhaltijan lupaa 12

13 Mitä saa ottaa netistä? tekijänoikeussuojan ulkopuolella olevaa aineistoa teoskynnyksen alapuolelle jäävää aineistoa sekä lakeja, asetuksia ja viranomaispäätöksiä aineistoa, jonka suoja-aika on päättynyt suojattujen teosten imurointi/kopiointi/ tallentaminen/tulostaminen netistä edellyttää pääsääntöisesti lupaa kyseessä on kappaleen valmistaminen poikkeuksia esim. siteeraus ja yksityinen kopiointi 13

14 Linkitys linkityksestä ei ole laissa mainintaa vievät linkit katsottu yleisesti sallituiksi linkkiä klikkaamalla pääsee linkitetylle alkuperäissivulle omalle sivulle ei sen sijaan saa tehdä tuovaa linkkiä (omiin raameihin toisen aineistoa) Suomessa ei ole selventävää oikeuskäytäntöä 14

15 Moraaliset oikeudet 3 Ei muutoksia tekijän nimi on mainittava hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavasti tekijä ei voi luopua moraalisista oikeuksistaan kokonaan moraalisia oikeuksia ei voi siirtää 15

16 Muuntelu 4 teoksen muuttaminen (tekstin kääntäminen, musiikin sovittaminen jne.) edellyttää tekijän suostumusta muuntelijalla on tekijänoikeus omaan panokseensa, jos se ylittää teoskynnyksen ns. vapaa muuntelu on sallittu uuden ja itsenäisen teoksen luominen aikaisempaa teosta vapaasti muuttaen, esim. improvisaatio eri lähteistä koottujen tekstien ja kuvien yhdistäminen ei ole vapaata muuntelua, vaan kopiointia 16

17 Kuka saa tekijänoikeussuojaa Keneltä käyttölupa pyydetään aina alunperin teoksen tekijä / valokuvaaja se, jolle tekijä on siirtänyt oikeutensa sopimuksella esim. kustantaja, tekijänoikeusjärjestö, työnantaja tai mainostaja tietokoneohjelma ja tietokanta: oikeudet siirtyvät lain nojalla työnantajalle, jollei toisin sovita tekijän kuoltua perilliset tai testamentinsaaja 17

18 Tekijänoikeuden voimassaolo suoja alkaa siitä hetkestä, kun teos on luotu on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä tavalliset valokuvat eli teoskynnyksen alapuolelle jäävät valokuvat 50 vuotta valokuvan valmistamisvuoden päättymisestä 18

19 Poikkeukset tekijänoikeuteen lakiin sisältyy useita tekijänoikeuden rajoituksia, joiden tarkoitus on helpottaa teosten käyttämistä tiettyihin hyvänä pidettyihin tarkoituksiin näissä poikkeustilanteissa tekijän lupaa teoksen käyttämiseen ei tarvitse hankkia useimmissa tapauksissa ei myöskään tarvitse maksaa korvausta 19

20 Yksityinen käyttö 12 kopiointi yksityiseen käyttöön on sallittu ilman tekijän lupaa ja ilman korvausta kopioita saa tehdä muutaman kappaleen säännös ei koske tietokoneohjelmia, tietokantoja eikä rakennuksia yksityistä käyttöä on oma, perheenjäsenten ja ystävien käyttö, ei esim. käyttö työpaikalla musiikin ja elokuvien kopiointia korvataan oikeudenhaltijoille hyvitysmaksulla (entinen kasettimaksu) 20

21 Käyttö opetuksessa 21 Julkaistun teoksen saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä julkaistu = teoskappaleita on levitetty yleisön keskuuteen tekijän luvalla esittäminen tarkoittaa esittämistä läsnä olevalle yleisölle, esim. luennolla esityksessä voidaan käyttää teknisiä apuvälineitä, esim. videotykkiä tai projektoria säännös ei koske verkko-opetusta, koska siinä on kyseessä välittäminen, ei esittäminen säännös ei koske myöskään opetusta, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa (54 a ) 21

22 Sitaattisäännös 22 teokseen saa ottaa lainauksia toisesta julkistetusta teoksesta tai valokuvasta hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa pääsääntö: kokonaista teosta ei saa lainata (esim. kuvaa) vetoamisfunktio: siteerattavalla aineistolla oltava asiallinen yhteys teokseen, johon sitaatti tulee siteerattava teos esim. havainnollistaa, selkeyttää tai taustoittaa omaa esitystä lähde mainittava sallitun sitaatin laajuus ratkaistaan tapauskohtaisesti tieteellisessä tekstissä laajatkin sitaatit voivat olla perusteltuja mainoskäyttöön ei yleensä saa ottaa lyhyitäkään sitaatteja sitaattikokoelmat eivät ole sallittuja => luvat 22

23 Oikeuksista sopiminen 1 sopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai osapuolten hiljaiseen yhteisymmärrykseen perustuva hiljaista tai suullista sopimusta on vaikea näyttää toteen sopimus voi koskea kaikkia oikeuksia tai vain jotain osaa oikeuksista: sopimusvapaus tärkeää miettiä, mihin käyttöön teoksen tai kuvan ostaa, ja kuvata käyttö mahdollisimman yksiselitteisesti tulevat käyttömahdollisuudet kannattaa pitää mielessä sopimustekstissä voi käyttää lain termejä tai omia sanoja 23

24 Oikeuksista sopiminen 2 oikeudet voi ostaa yksinoikeudella silloin kukaan muu ei voi käyttää aineistoa tai pelkällä käyttöoikeudella jolloin tekijä voi myydä oikeudet myös esim. toiselle yritykselle tai tiedotusvälineelle ellei toisin ole sovittu, luovutuksensaaja (ostaja) ei saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle (28 ) näistä oikeuksista kannattaa ottaa maininta sopimukseen, jos ne haluaa itselleen 24

25 Sopimusten tulkinta tekijänoikeuden luovutuksia tulkitaan suppeasti epäselvissä tapauksissa oikeuksien katsotaan jääneen tekijälle eikä siirtyneen luovutuksensaajalle jos esim. sovittu teoksen julkaisemisesta kirjan muodossa suomen kielellä, teosta ei saa laittaa verkkoon eikä kääntää toiselle kielelle ilman tekijän lupaa 25

26 Käyttöoikeusmerkinnät tärkeämpiä verkko- kuin printtijulkaisemisessa voidaan liittää tekijänoikeusmerkinnän yhteyteen tai muuhun kohtaan julkaisua tekijänoikeusmerkintä: 2007 Oikeudenhaltija (tekijä, julkaisija tai molemmat) vapaaehtoinen, informatiivinen, ei luo oikeutta mitään yleisesti sovellettavia malleja käyttöoikeusmerkinnöille ei ole olemassa Kaikki oikeudet pidätetään. Kaupallinen käyttö kielletty. Käyttö opetuksessa sallittu, muut oikeudet pidätetään. 26

27 Entä jos stiplaa tekijänoikeuden loukkaustapauksissa on maksettava hyvitystä ja vahingonkorvausta jos loukkaus on tehty tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, tuomioistuin voi tuomita sakkoa tai vankeutta vankeutta on Suomessa tuomittu vain erittäin laajamittaisissa piratismitapauksissa 27

28 Seuraavaksi tekijänoikeustoimikunta on asetettu valmistelemaan muutoksia tekijänoikeuslakiin valtioneuvoston tekijänoikeuspolitiikka valmisteilla - laaja lausuntokierros käynnissä OPM:n muistion (2007:18) pohjalta oikeuksien siirtymistä koskevat säännökset saattaa tulla muutoksia, sisällöstä ei vielä mitään tietoa aikataulusta ei tietoa 28

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

-Täyttävätkö lainauksen kohteena olleet lauseet teoskynnyksen?

-Täyttävätkö lainauksen kohteena olleet lauseet teoskynnyksen? TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:13 Hakija Asia A:n käräjäoikeus Kirjallisen tekstin siteeraaminen Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A:n käräjäoikeudessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 19 :n tulkinta Suomen Tieteellinen Kirjastoseura ry (STKS) Annettu 27.3.2013 Tiivistelmä Kirjastoilla oli tekijänoikeuslain 19 :n nojalla

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17 Asia Hakija Tekijänoikeus sopimusehtoihin A Oy Annettu 13.10.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A Oy (jäljempänä hakija), on 03.06.2003

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen, opinnäyte A, B ja C Annettu 6.4.1988 Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 Asia Hakija Taideteosta muistuttaneen lavasteen käyttö teatteriesityksessä ja taideteoksen kuvan käyttäminen teatteriesityksen markkinoinnissa. Kuvasto ry Annettu

Lisätiedot

Äänitteen tuottajan opas

Äänitteen tuottajan opas J J Äänitteen tuottajan opas Sisällysluettelo Johdanto 3 1. Tuotannon yhteistyötahot 5 2. Tallennettavat teokset 9 3. Äänitteen julkaiseminen ja jakelu 13 4. Gramex-ilmoitus 17 5. Äänitteen muu käyttö

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Kotirauha on ehdoton. Luvattomalta kuvaamiselta ehdottomasti rauhoitettu paikka on ihmisen koti, jonka asukkaat ja heidän vieraansa

Kotirauha on ehdoton. Luvattomalta kuvaamiselta ehdottomasti rauhoitettu paikka on ihmisen koti, jonka asukkaat ja heidän vieraansa Ketä ja missä saa kuvata? Sakari Mäkelä Timo Suvanto Periaatteessa tekijänoikeuksien sekä kuvaus- ja julkaisulupien kanssa on helppo elää. Ei käytä toisen tekemää ja kysyy aina kuvatessaan luvan kuvattavalta

Lisätiedot

TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto

TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto 2.11.2011 1 Tutkimustiedon luonteesta Taloustieteellisestä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10 Asia Hakija Tekijänoikeus rakennukseen Otavamedia Oy Annettu 4.6.2014 Tiivistelmä Huvimaja ei ollut siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se olisi ollut tekijänoikeuslain

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot