Tekijänoikeus. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group"

Transkriptio

1 Tekijänoikeus OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko

2 Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea lausuntoa kriteerin täyttymisestä Copyright -merkin merkitys ja tekijän oma tulkinta Teos Tekijänoikeudella suojataan kirjallisia ja taiteellisia teoksia sekä tietokoneohjelmia - jos ne ovat itsenäisiä ja omaperäisiä Lähioikeudet Tekijänoikeuden lähioikeuksilla suojataan valokuvia, tietokantoja, luetteloita vaikkeivat ne olisikaan itsenäisiä ja omaperäisiä

3 Teoskynnys Tekijänoikeus suojaa taiteellisia ja kirjallisia teoksia, joiden itsenäisyys ja omaperäisyys ylittää teoskynnyksen Ainoat kriteerit omaperäisyys ( originality ) Itsenäisyys Teoskriteerit ovat tulkinnanvaraisia ja ne voivat vaihdella maittain Teoksen tunnistamista vaikeuttaa myös se, ettei rajaus ole aina yksinkertaista Vaikka jokin mainoksen osa tai osat eivät ylittäisi teoskynnystä, mainos kokonaisuutena saattaa olla teos Kysymyksen rajaaminen on erittäin oleellista

4 Kriteerien täyttyminen Teoskynnys ei täyty "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi" (TN 2004:13) Kysymys etiketin tekijänoikeussuojasta, 3 etikettiä, oikeus valokuvaan & nimen suoja "Puhdas Elämä Lapselle" (TN 2001:12) Oikeus tunnukseen, yhdistysten välinen kiista, "Save the Wildlife" (TN 1995:16) Lausuman teostason arviointi "Villi tyttö etsii iloista ja menevää miestä...kiinnostaako?" (TN1992:15) Lausuman teostason arviointi Web-grafiikkaan sisältyneet tekstit "Hae tuote" ja "Hae tuotteet (TN 2004:10) Tekijänoikeus webgrafiikkaan: laatikot vihreällä taustalla, jossa on teksti Teoskynnys täyttyy Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun (TN 2010:2) Ikean Ikea on vinksin vonksin ja hinnat eikunkeikun Miksi näin?

5 Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun Tekijänoikeusneuvosto 2010:2: [ ] jotta yksittäinen sana voisi saada tekijänoikeussuojaa kirjallisena teoksena, tulisi sen edustaa poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa. Ilmaisut kuten vinksin vonksin tai heikun keikun eivät sellaisinaan täytä sitä poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa[ ] Esimerkkilauseen tai -säkeen itsenäisyys ja omaperäisyys ilmenee TN:n mukaan Kahdesta sanaliitosta Omaperäisestä yhdistelystä Sanaliittojen käytön luoma rytminen vaikutelma

6 Miten teosta suojataan? Taloudelliset oikeudet: Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus määrätä teoskappaleiden valmistamisesta ja levittämisestä sekä muuttamisesta, muuntelusta ja välittämisestä yleisölle Moraaliset oikeudet: Isyysoikeus = tekijän ilmoittaminen Respektioikeus= sallitut käyttömuodot, ei saa muunnella ilman lupaa

7 Tekijänoikeuslain 2 kertoo yksinoikeuden sisällön Tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Kappaleen valmistaminen, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa on yksinoikeuden piirissä Valmistamista on myös teoksen siirtäminen laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos saatetaan yleisön saataviin, kun: se välitetään yleisölle (myös silloin, kun itse valitsema paikka ja aika) se esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle; sitä näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä. sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen; Julkisena esittämisenä ja yleisölle välittämisenä pidetään myös esittämistä ja välittämistä ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille.

8 Ikea on vinksin vonksin ja hinnat eikunkeikun. MITÄ IHMETTÄ? SAAKO NÄIN TEHDÄ?

9 Ikea on vinksin vonksin ja hinnat eikunkeikun. Kappaleen valmistaminen? Saataville saattaminen, muunneltuna? Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kyseinen säe on tekijänoikeudella suojattu ja että sen käyttäminen sellaisenaan tai muunnetussa muodossa (mainoksessa) edellyttää tekijänoikeuden haltijan lupaa Perusteluja Mainoksessa on selvästi ollut esikuvana A:n luoma käännösteksti, mikä sinänsä ei vielä tarkoita tekijänoikeuden loukkausta Virke kuitenkin perustuu edellä mainittuun kahden sanaliiton itsenäiseen ja omaperäiseen yhdistämiseen samalla tavalla kuin alkuperäisessä tekijänoikeussuojaa nauttivassa säkeessä. virkkeen ydin on pysynyt samana luoden selvän samankaltaisuuden vaikutelman.

10 Yksinoikeuden rajoitukset Pääsäännöstä on poikkeuksia mm. Lait ja asetukset Opetus- ja tutkimustoiminta AV sisältö ja laitos - vanhainkoti, vankila, sairaala Arkisto, kirjasto ja museopoikkeukset Päivän kysymys (poliittinen, uskonnollinen yms. Keskustelun mahdollistaminen) Sitaattioikeus Yrityksen sisäinen tiedotus Toimintarajoitteisille tehdyt teoskappaleet Yksityinen käyttö (poikkeuksia, mm tietokoneohjelma) Väliaikainen tallennus (ei tietokoneohjelma) Tietokoneohjelmaa koskevat poikkeuksen poikkeukset

11 Teoksen käyttö Tekijänoikeus on yksinoikeus määrätä teoskappaleiden valmistamisesta ja levittämisestä Kaupalliset oikeudet: levitys ja kappaleen valmistus Moraaliset oikeudet: tekijän mainitseminen ja kunnioittava muuntelu Kun teoskappale on kertaalleen myyty, levitysoikeus sammuu teoksen saa myydä edelleen Oikeus kappaleen valmistukseen ei sammu Vuokraamisessa ja lainauksessa rajoituksia Opiskelija ei saa valmistaa ostamastaan kirjasta uusia kappaleita, mutta kirjan saa myydä divarissa.

12 Sopimuslisenssi Sopimuslisenssi tarkoittaa käyttölupaa, joka on hankittavissa Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymältä järjestöltä teoksen tekijöiden sijaan Sopimuslisenssisäännöksiä sovelletaan, kun teoksen käyttämisestä on sovittu tekijöitä edustavan järjestön välillä Tavoitteena helpottaa teosten käyttöä, kun käyttäjiä ja tekijöitä on paljon eikä kaikkien välillä voi solmia erillisiä sopimuksia Luvan mukaisin ehdoin saa käyttää sellaistakin saman alan teosta, jonka tekijää järjestö ei edusta

13 Hyvitysmaksu Kohteena ääninauha, kuvanauha tai muu laite, johon teos voidaan tallentaa ja jota käytetään merkittävässä määrin teosten yksityisessä käytössä Jota valmistetaan tai tuodaan maahan yleisön keskuuteen levitettäväksi Hyvitysmaksun suorittaa valmistaja tai maahantuoja ja se perustuu laitteen esitysaikaan tai tallennuskapasiteettiin Hyvitys maksetaan järjestön välityksellä Hyvitys voi olla suora hyvitys tekijöille tai välillinen maksu käytettäväksi tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin

14 Loukkaus ja rikos Tekijäoikeudenloukkausta koskevat säännökset ovat on tekijänoikeuslaissa Kielto jatkaa Luvaton käyttö Teknisen suojauksen kiertäminen ja poistovälineiden levittäminen Menettämisseuraamus Kohtuullinen hyvitys Korvaus vahingoista (kärsimyksestä) ja menetyksistä Tekijänoikeusrikosta koskevat säännöt rikoslaissa Rikos, jos loukkauksesta huomattava haitta tai vahinko Menettämisseuraamus Sakko tai korkeintaan 2 vuotta vankeutta Korvaukset ja hyvitykset

15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:2. Tiivistelmä Laulun säkeen käyttö mainostekstissä edellytti kääntäjän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:2. Tiivistelmä Laulun säkeen käyttö mainostekstissä edellytti kääntäjän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:2 Asia Hakija Laulun säkeen suoja A Annettu 31.3.2010 Tiivistelmä Laulun säkeen käyttö mainostekstissä edellytti kääntäjän luvan. LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta Hakija

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:10. Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:10. Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:10 Asia Hakija Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi Sanasto ry Annettu 29.08.2007 Tiivistelmä Niin sanottu omakirjalainaus ei ole TekijäL 17 2 mom. tarkoitettua

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1. Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1. Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1 Asia Hakija Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan A Annettu 16.1.2008 Tiivistelmä Valokuvan kopioiminen internet-sivuilta ja liittäminen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15 Asia Hakija Multimedian lainaaminen S ry. Annettu 28.9.2001 Lausuntopyyntö S ry. (jäljempänä hakija) on 15.1.2001 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 19 :n tulkinta Suomen Tieteellinen Kirjastoseura ry (STKS) Annettu 27.3.2013 Tiivistelmä Kirjastoilla oli tekijänoikeuslain 19 :n nojalla

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 Asia Hakija Tekijänoikeus koulutusaineistoon Turun työvoimatoimisto Annettu 01.12.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Turun työvoimatoimisto (jäljempänä hakija), asiamiehenään asianajaja

Lisätiedot

LAUSUNTO 1998:16 A: 13.10.1998. Selostus asiasta

LAUSUNTO 1998:16 A: 13.10.1998. Selostus asiasta LAUSUNTO 1998:16 A: 13.10.1998 Selostus asiasta Vantaan käräjäoikeus (osasto 2/4) on 10.3.1998 päivätyllä kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa käräjäoikeudessa vireillä olevassa tekijänoikeusrikosta

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17 Asia Hakija Tekijänoikeus sopimusehtoihin A Oy Annettu 13.10.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A Oy (jäljempänä hakija), on 03.06.2003

Lisätiedot

-Täyttävätkö lainauksen kohteena olleet lauseet teoskynnyksen?

-Täyttävätkö lainauksen kohteena olleet lauseet teoskynnyksen? TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:13 Hakija Asia A:n käräjäoikeus Kirjallisen tekstin siteeraaminen Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A:n käräjäoikeudessa

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen Edita Prima Oy, Helsinki 2010 30.3.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Immateriaalioikeuden nykytila

Immateriaalioikeuden nykytila 75 Liite 1 Immateriaalioikeuden nykytila 1. Lainsäädäntö ja käytäntö 1.1. Immateriaalioikeuden osa-alueet 1.1.1. Tekijänoikeus Tekijänoikeuslainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää henkistä luomistyötä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena,

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena, TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:13 Hakija Asia Paula Herranen Kustannussopimus Annettu 19.10.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakija Paula Herranen, asiamiehenään AA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 Asia Hakijat Televisio-ohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuoja NN, MM ja A Oy Annettu 15.3.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot