Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet"

Transkriptio

1 Ira Helkamäki Kuvausluvat ja tekijänoikeudet TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kuvausluvat Kuvaaminen julkisilla paikoilla Kuvaaminen kotirauhan alueella 3 3 Tekijänoikeudet Valokuvateos ja valokuva Musiikki ja musiikkivideo Elokuvat Tekijänoikeuden luovutus Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos 6 4 Tekijänoikeusyhdistykset Teosto ry Gramex ry Tuotos ry 8 5 Creative commons -lisenssit 8 6 Yhteenveto 10 Lähteet 11

3 1 1 Johdanto Kuvausluvat ja tekijänoikeudet ovat tärkeitä huomioitavia audiovisuaalisella alalla. Kuvauslupia tarvitaan eri tavalla eri paikoissa, ja niistä on hyvä ottaa selvää ennen kuvauksia. Kuvaaminen julkisilla paikoilla eroaa yksityistä paikoista niin, että julkiselle paikalle kaikilla on vapaa pääsy ja siellä saa kuvata lähes poikkeuksetta ilman lupaa. Yksityisillä alueilla kuvaamiseen tarvitaan aina lupa, tai muuten voi syyllistyä rikkomuksiin, kuten esimerkiksi kotirauhan rikkomiseen. Kuvauslupa kannattaa olla kirjallisena mukana, jotta voi tarvittaessa osoittaa luvan voimassaolon. Tekijänoikeudet suojaavat tekijän yksinoikeutta tekemäänsä tuotokseen. Yksinoikeus oikeuttaa tekijää käyttämään teostaan haluamallaan tavalla, eivätkä muut ihmiset saa käyttää teosta ilman oikeuden haltijan lupaa. Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti teoksen tekohetkellä ja on tekijän hallinnassa lain määräämän ajan, ellei hän itse luovuta oikeutta toiselle osapuolelle. Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä audiovisuaalisen alan tekijänoikeuksiin. 2 Kuvausluvat 2.1 Kuvaaminen julkisilla paikoilla Julkisilla paikoilla tarkoitetaan sellaisia paikkoja, joihin kaikilla ihmisillä on vapaa pääsy. Näitä ovat muun muassa juna-asemat, kirjastot, kadut ja puistot. Julkisilla paikoilla saa aina kuvata, kunhan ei aiheuta häiriötä. Suomen laissa määritellyn sananvapauden ansiosta kuvaaminen julkisilla paikoilla on sallittua. Myös liikkeissä, jonne on vapaa pääsy, saa kuvata. Näissä paikoissa paikan omistaja voi kuitenkin estää kuvaajan pääsyn sisälle tai käskeä lähtemään. Kuvaajan voi poistaa väkisin liikkeestä vain poliisi tai järjestyksenvalvoja. Omistaja voi myös estää kuvaajan pääsyn sisälle tiloihinsa, jos ei halua siellä kuvattavan. Paikan omistajalta kannattaa etukäteen kysyä, voiko siellä kuvata, jotta turhilta konflikteilta vältyttäisiin. Täysin yleisiltä paikoilta, kuten esimerkiksi puistoista tai kaduilta, kuvaajaa ei voida vaatia poistumaan, ellei hän häiriköi tai laimin-

4 2 lyö yleistä turvallisuutta. Julkisilla paikoilla (kuva 1) saa kuvata myös yksityisiä henkilöitä. [1.] Kuva 1: Julkisella paikalla saa kuvata [13]. Kuten kuvassa 1 näkyy, julkisilla paikoilla saa aina kuvata. Tämä kuva on otettu metroasemalla, ja ihmiset kuvassa ovat tunnistettavissa. Kuva on kuitenkin sallittu, vaikka kuvassa olijoilta ei olisi kysytty lupaa, koska metroasema on julkinen paikka. Konserttisalit ovat yleensä myös julkisia paikkoja, koska sinne pääsee kuka tahansa. Konserteissa kuvaaminen onkin sallittua tavallisilla digitaalisilla kameroilla, mutta järjestelmäkameraan täytyy aina olla lupa. Lupa kannattaa kysyä konserttipaikalta ja kuvattavalta artistilta. Joissakin tapauksissa myös tavalliset digitaaliset kamerat saattavat olla kiellettyjä, jolloin siitä on ilmoitus konserttipaikalla. Videota ei saa kuvata konsertissa missään tilanteessa ilman lupaa, koska siinä tulevat musiikin tekijänoikeudet vastaan. Nykyään videon kuvaaminen missä tahansa on kuitenkin suhteellisen helppoa, koska jopa melkein kaikissa matkapuhelimissa on videokuvausominaisuus. Se on kuitenkin konserteissa kiellettyä, koska tekijänoikeussuojan suojaamien teosten tallentaminen on laissa määritelty kielletyksi. [6.]

5 3 2.2 Kuvaaminen kotirauhan alueella Kotirauhan alueella tarkoitetaan sellaista aluetta, joka on henkilölle yksityistä aluetta. Näihin kuuluvat esimerkiksi koti, aidattu piha-alue ja hotellihuone. Tällaisessa tilassa kuvattaessa tarvitaan kaikilta siellä olevilta henkilöiltä lupa kuvaamiseen. Jos lupaa ei ole ja alueella silti kuvataan, syyllistyy kuvaaja kotirauhan rikkomiseen, joka voi johtaa rangaistukseen. Lemmikkejä kuvattaessa lupaa ei tarvita, ellei kuvaaminen ole valvontakameramaista kuvausta kodin tiloissa. Silloin kaikille tilassa oleville täytyy ilmoittaa kuvaamisesta. Jos kuvaamisesta ei ilmoiteta kaikille asianosaisille, kameran asettaja syyllistyy salakatseluun. [2.] Työpaikalla kuvattaessa täytyy kaikille työntekijöille ilmoittaa kuvaamisesta. Työntekijöiden tulee myös tietää kuvaamisen syy, ajankohta ja kameroiden sijainnit. Kuvaaminen ei kuitenkaan saa kohdistua vain valikoituihin kohteisiin, vaan sen pitää olla yleistä. Työpaikallakaan ei saa kuvata työntekijöiden henkilökohtaisia tiloja, kuten esimerkiksi pukuhuonetta tai WC:itä. [2.] 3 Tekijänoikeudet 3.1 Valokuvateos ja valokuva Tekijänoikeus tarkoittaa valmistetun teoksen tekijän yksinoikeutta teokseen. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus päättää teoksensa käytöstä ja julkaisusta. Valokuvissa tekijänoikeus on kuvan ottajalla, vaikka kuvan suunnitteluun olisi osallistunut myös muita henkilöitä. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus päättää kuvan käytöstä ja sen julkaisemisesta. Tekijänoikeuden voi ostaa sen haltijalta, mutta sopimuksessa tulee määritellä, mitä oikeuksia myydään. Esimerkiksi kuvasta pitää määritellä, miten sen voi jakaa ja pitää esillä julkisesti. Kun alkuperäinen tekijä on luovuttanut tekijänoikeudet toiselle osapuolelle, hän ei voi enää määrätä teoksesta, vaan uudella haltijalla on oikeus julkaista se haluamassaan muodossa tai lainata sitä kolmannelle osapuolelle. [3, s. 1 2.] Valokuvateos ja valokuva eroavat hieman toisistaan tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Valokuvateoksen täytyy saada teosmäärittely erikseen, eikä mikä tahansa valokuva tätä määrittelyä saa. Teoskynnys ylittyy, kun valokuva on tarpeeksi omaperäinen ja

6 4 itsenäinen. Tämän teoksen täytyy olla tekijän kokonaan suunnittelema, ja hänen täytyy voida vaikuttaa olosuhteisiin, jossa valokuva otettiin. Esimerkiksi tekijän täytyy suunnitella otoksen valaistus, asemointi ja kuvassa tapahtuva asia ja sen sisältö. Teoskriteeri ei täyty, jos kuka tahansa voisi ottaa samanlaisen kuvan samasta paikasta. Esimerkiksi luonnossa otetun kuvan täytyy olla täysin omaperäinen, eikä kenenkään muun toistettavissa. Valokuvateoksen tekijänoikeussuoja on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Tavallisen valokuvan suoja-aika taas on vain 50 vuotta kuvan ottohetkestä. Valokuvan tekijänoikeus tulee voimaan heti valokuvan ottohetkellä, joten valokuvia ei tarvitse erikseen rekisteröidä tekijänoikeussuojan saamiseksi. [3, s. 14.] Valokuvien yhteydessä voidaan käyttää copyright-merkkiä ( ) osoittamaan tekijänoikeudet asianomaiselle henkilölle. Copyright-merkin kanssa tulisi käyttää tekijän nimeä ja julkaisuvuotta. Vaikka yrityksessä olevan työntekijän työnkuvaan kuuluisi valokuvien ottaminen, ovat tekijänoikeudet ensisijaisesti hänellä. Yrityksen oikeudet pitää erikseen määritellä sopimuksessa. Copyright-merkki ei siirry suoraan yrityksen käyttöön, vaikka työntekijä lähtisi työpaikasta, vaan se voidaan siirtää yritykselle sopimuksen kautta. Oikeus syntyy aina ensisijaisesti teoksen tekijälle, jolta se voidaan luovuttaa sopimuksella toiselle osapuolelle. Tieteellisen tekstin seassa saa käyttää julkaistuja valokuvia sitaatteina, jos ne liittyvät aiheeseen ja selventävät sitä. Kuvat eivät kuitenkaan saa olla pääasia, vaan niiden pitää olla toissijaisessa roolissa tukemassa tekstiä. Toissijaisesti käyttäen julkaistuja valokuvia saa myös näyttää esimerkiksi toisessa valokuvassa ja elokuvassa pääasian taustalla. [3, s ] 3.2 Musiikki ja musiikkivideo Musiikin tekijänoikeudet kuuluvat musiikin tekijöille ja tuottajille. Musiikissa tuottajien roolissa ovat yleensä levy-yhtiöt. Jos musiikkia esitetään julkisesti, siihen tarvitaan lupa. Musiikin esityslupia hoitavat Suomessa Teosto ry ja Gramex ry. Tekijänoikeuskorvaukset ovat palkkaa työstä, joten niitä tulisi maksaa myös musiikista niiden tekijöille. Musiikkivideo katsotaan elokuvateokseksi, joten sillä on samat oikeudet kuin elokuvalla.

7 5 Musiikin ja musiikkivideoiden tekijänoikeussuoja on yleensä voimassa 50 vuotta julkaisuhetkestä. [4; 8; 9.] 3.3 Elokuvat Elokuvien tekijänoikeudet kuuluvat tuotantoyhtiöille ja elokuvan päätekijöille. Päätekijöitä ovat muun muassa pääohjaaja ja käsikirjoittaja. Elokuvat ovat tekijänoikeussuojattuja ihan samalla tavalla kuin muutkin teokset, ja niiden julkiseen esittämiseen täytyy olla lupa. Suomessa elokuvien esittämisluvista vastaa Tuotos ry. Elokuvissa on kuitenkin sitaattioikeus tieteellisessä työssä, eli otosta elokuvasta saa käyttää tällaisessa esityksessä, jos se liittyy aiheeseen ja selventää sitä. Sitaattina saa yleensä käyttää muutaman sekunnin mittaista otosta, joka on esityksessä toissijaisessa roolissa. Elokuva koostuu still-kuvista, eli yksittäisistä valokuvista, jotka ovat peräkkäin muodostamassa liikkuvan kuvan. Kaikilla näillä yksittäisillä kuvilla on myös tekijänoikeussuoja, ja niiden käyttöön tarvitaan asianmukainen lupa. Elokuvateoksen tekijänoikeussuoja on voimassa 70 vuotta viimeiseksi kuolleen päätekijän kuolinvuodesta. [7.] 3.4 Tekijänoikeuden luovutus Tekijänoikeus voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle sopimuksella, jossa on määritelty luovutetun oikeuden rajat. Sopimuksessa tulee määritellä kaikki osa-alueet erikseen, joilta oikeus luovutetaan, eli miten ja mihin uusi tekijänoikeuden haltija saa valokuvaa käyttää. Sopimuksessa voidaan määritellä muun muassa käyttötarkoitus, käyttöaika, oikeuden siirtymishetki ja käyttöoikeuden luonne. [3, s. 18.] Käyttötarkoitus rajaa alueen, missä kuvaa saa käyttää. Jos sopimuksessa on määritelty, että valokuvaa saa käyttää internetissä kotisivuilla, silloin siitä ei saa tehdä esimerkiksi julisteita. Jos käyttäjä haluaa kuitenkin tehdä julisteita, on kuvasta tehtävä uusi tekijänoikeuden luovutussopimus. Käyttöajalla määritellään esimerkiksi, kuinka kauan kuva saa olla esillä esimerkiksi näyttelyssä. Oikeuden siirtymishetki voidaan määritellä sen mukaan, mitä tekijänoikeuden luovuttaja haluaa. Jos hän esimerkiksi haluaa saada täyden korvauksen ennen oikeuden siirtymistä, se tulee määritellä sopimuksessa. Käyttöoikeuden luonne määrittää, onko uusi oikeudenhaltija ainoa, joka kuvaa saa käyttää.

8 6 Alkuperäinen tekijä voi myös määritellä sopimuksen niin, että hän voi antaa käyttöoikeuden jollekin kolmannelle osapuolelle tai vaikka pitää käyttöoikeuden myös itsellään. Sopimuksessa voidaan määritellä myös erikseen alue, jolla kuvaa saa käyttää (esimerkiksi Eurooppa, voidaan määritellä myös maakohtaisemmin), korvauksen suuruus, jonka tekijä saa luovutetusta käyttöoikeudesta, ja painosmäärä esimerkiksi julisteita varten. Uusi tekijänoikeuden haltija ei saa muokata alkuperäistä kuvaa ilman lupaa. Jos haltija haluaa muokata kuvaa millä tahansa tavalla, on siitäkin sovittava erikseen. Muokkausoikeus ei tule automaattisesti sopimuksen mukana. [3, s. 18.] 3.5 Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos Tekijänoikeusrikkomus on tekijänoikeussuojan laiminlyöntiä: käytetään väärin ja ilman lupaa toisen tekemää materiaalia. Tekijänoikeusrikkomus voi olla muutakin kuin internetissä jakamista, esimerkiksi musiikin laitonta kopiointia ja myymistä. Tekijänoikeusrikos on yleensä ansiomielessä tehty, ja se aiheuttaa haittaa tekijänoikeuden haltijalle. Tekijänoikeusrikoksesta voi saada rangaistuksena enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksen ja korvausvelvollisuuden. Tekijänoikeusrikoksista tunnetuin on piratismi, mikä tarkoittaa sitä, että jaetaan laittomasti musiikkia internetin välityksellä muille. Yleensä jopa julkaisemattomat musiikkitallenteet päätyvät jakoon internetiin, mikä aiheuttaa suurta haittaa tekijänoikeuksien haltijoille. [5.] 4 Tekijänoikeusyhdistykset 4.1 Teosto ry Tekijänoikeusyhdistykset valvovat teosten oikeanlaista käyttöä ja maksavat edustamilleen tekijöille korvauksia tekijänoikeuslainsäädännön mukaan. Ne pitävät huolta siitä, että jos tekijänoikeussuojan alaista materiaalia käytetään julkisesti, korvaus menee asianomaisille oikeuksien haltijoille. Tekijänoikeusyhdistykset hoitavat yleensä yhden alan tekijänoikeusasioita, esimerkiksi Teosto ry tarkkailee muusikkojen oikeuksia ja Tuotos ry elokuva- ja audiovisuaalisen alan oikeuksia. [8; 9; 10.]

9 7 Teosto ry on säveltäjäin tekijänoikeustoimisto, joka pitää huolta, että muusikkojen tekijänoikeuksia kunnioitetaan. Se edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia artisteja ja kustantajia. Teosto tarkkailee musiikin julkista esittämistä ja kerää ja maksaa korvaukset niistä. Musiikin julkista esittämistä on muun muassa konsertissa esittäminen tai radiossa ja televisiossa soittaminen. Julkista esittämistä on sekä musiikin toistaminen tallenteelta että musiikin elävä esittäminen, joten tämän takia myös konsertissa soitettavasta musiikista on soittajalla oltava tarvittavat luvat. Teosto tekee sopimukset ja antaa luvat edustamiensa tekijöiden teoksiin. Näin ollen jos tekijä liittyy Teoston jäseneksi, ei hän itse voi enää tehdä sopimuksia tekijänoikeuksien luovuttamiseksi, vaan ne pitää tehdä Teoston kanssa. [8.] 4.2 Gramex ry Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se valvoo musiikin ja musiikkivideoiden julkista esittämistä ja onkin Suomen suurin musiikkialan tekijänoikeusyhdistys. Gramexin kautta saa luvat sen edustamien muusikkojen ja tuottajien oikeuksien piirissä oleviin teoksiin. Gramex voi myöntää lupia musiikin käyttämiseen esimerkiksi audiovisuaalisissa tuotannoissa tai ravintoloiden soittolistoissa. Jos artisti tai levy-yhtiö on edustettuna Gramexissa, tulee luvat musiikin käyttöön pyytää Gramexin kautta. [9.] Gramexille lähetetään lupahakemus, josta on esimerkki kuvassa 2. Kuva 2: Osa Gramexin lupahakemuslomaketta [14].

10 8 Gramexin lupahakemuksessa tulee määritellä, millaiseen käyttöön haetaan lupaa. Ensimmäiseksi pitää kertoa omat perustiedot, joita kuvassa 2 ei näy. Oleellisempaa hakemuksessa onkin se, millaiseen käyttöön haluttua teosta aiotaan käyttää. Hakemuksen toisessa kohdassa määritellään, millainen tallenne ollaan tekemässä, minkä niminen, kuinka monta kappaletta tallenteesta tehdään. Myös kesto pitää eritellä. Kolmannessa kohdassa määritellään käyttötarkoitus: mihin tallennetta käytetään. Hakemukseen pitää eritellä millaisessa tilaisuudessa, missä maassa ja milloin tallennetta esitetään. Näiden tietojen perusteella Gramex laskee tekijänoikeuskorvauksen määrän ja lähettää laskun hakijalle. Korvaukset ovat yleensä kertakorvauksia, ja kun lasku on maksettu, oikeus käyttöön on voimassa. Jos tuotosta käytetään ennen kuin lupa on voimassa, siitä seuraa sakkoja. [14.] 4.3 Tuotos ry Tuotos ry on elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys. Se valvoo elokuvien tekijöiden ja tuottajien oikeuksia. Tuotos myöntää lupia ja kerää korvauksia elokuvien ja audiovisuaalisten tuotantojen julkisesta esittämisestä ja maksaa niistä saadut korvaukset tekijänoikeuden haltijoille. Tuotos edustaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia tuotantoyhtiöitä ja hoitaa niiden luvat Suomessa. Elokuvien esittämiseen julkisesti tarvitaan myös lupa, niin kuin muihinkin tekijänoikeussuojan alla oleviin teoksiin. Tuotos ry valvoo enimmäkseen tuottajien etua ja näin pitää huolta, että he saavat asianmukaisen korvauksen tuotostensa käytöstä. [10.] 5 Creative commons -lisenssit Creative commons tarjoaa avoimempaa teosten jakoa ja yhteistyötä tekijöiden kesken lisenssiensä avulla. Creative commons -lisenssejä käytettäessä ei menetetä oikeuksia teokseen, vaan ne vain luovutetaan muiden käyttöön, jotka voi itse määritellä. Tämä helpottaa tekijöiden yhteistyötä ja auttaa muita tekijöitä heidän työssään. Creative commons helpottaa tekijänoikeuslaissa määriteltyjen oikeuksien luovuttamista ilman tekijänoikeusyhdistyksiä ja monimutkaisia sopimuksia. Tällä tavalla tekijät voivat itse vaikuttaa enemmän teostensa käyttöoikeuksiin digitaalisessa ympäristössä. Jos teosta käytetään yli määritellyn lisenssin antamien oikeuksien, se on myös tekijänoikeusrikos.

11 9 Creative commonsia käyttävällä pysyvät lain edessä ne oikeudet, jotka hän haluaa säilyttää itsellään. [11.] Creative commons -lisenssit määrittelevät luovutettavat oikeudet. Lisenssit ilmoitetaan logoilla, jotka ilmoitetaan teoksen yhteydessä. Logojen sisällä on myös kirjainlyhenteet, jotka auttavat tulkitsemaan logoja. BY tarkoittaa sitä, että alkuperäisen tekijän nimi täytyy mainita, ND:llä ei saa tehdä muutoksia, NC rajoittaa kaupallista käyttöä ja SA velvoittaa tekijän julkaisemaan tuotoksensa samalla lisenssillä, jolla alkuperäinen teos on julkaistu. Kaikissa lisensseissä on vähintään BY, eli yleensä aina pitää teosta käytettäessä mainita alkuperäisen tekijän nimi. Yleisimpiä lisenssejä on kuusi, ja ne kaikki määrittelevät hieman eri oikeudet teoksille. Niiden avulla pystyy pitämään yksinoikeuden itsellään niihin oikeuksiin, mihin haluaa, mutta voi antaa teoksensa muiden käyttöön rajatuilla ehdoilla. [12.] Seuraavassa esitellään kuusi yleisintä Creative commons -lisenssiä. CC BY -lisenssi on lisensseistä kaikkein avoin, ja se luovuttaa eniten oikeuksia muiden käyttöön. Se tarkoittaa, että tämän lisenssin piirissä olevaa teosta saa käyttää mihin tahansa sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen tuotokseen, kunhan ilmoittaa alkuperäisen tekijän nimen teoksen käytön yhteydessä. CC BY-ND -lisenssi on melkein samanlainen kuin pelkkä BY, mutta rajoituksena on se, että teosta ei saa muunnella. Teos pitää siis käyttää alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä saa esimerkiksi edes lyhentää tai rajata. CC BY-NC-SA -lisenssin alaista materiaalia saa käyttää ei-kaupalliseen tuotokseen, kunhan mainitsee alkuperäisen tekijän nimen ja julkaisee tällä samalla lisenssillä. Samalla lisenssillä julkaistaessa muut saavat samat oikeudet myös jälkimmäiseen teokseen, ja näin ollen se pysyy muiden muokattavissa. CC BY-SA -lisenssi on sama kuin edellinen, mutta sitä saa käyttää myös kaupalliseen tuotokseen. CC BY-NC -lisenssi määrittelee teoksen käytettäväksi vain ei-kaupallisiin tuotoksiin, ja uuden teoksen yhteydessä pitää myös mainita alkuperäisen tekijän nimi. CC BY-NC-ND on näistä kuudesta kaikista rajoittavin lisenssi. Sen piirissä olevaa teosta ei saa käyttää kaupalliseen tuotokseen, eikä saa muokata ja sen lisäksi pitää mainita alkuperäisen tekijän nimi. [12.]

12 10 6 Yhteenveto Kuvausluvilla tarkoitetaan lupaa kuvata erilaisissa paikoissa. Julkisilla paikoilla saa aina kuvata ilman lupaa, kotirauhan alueella kuvattaessa taas tarvitaan lupa. Julkisilla paikoilla saa kuvata myös yksittäisiä henkilöitä. Kuvaajaa ei voida vaatia poistumaan julkisilta paikoilta, ellei hän aiheuta häiriötä tai vaaranna muiden turvallisuutta. Kotirauhan alueella tarvitaan lupa kaikenlaiseen kuvaamiseen, tai muuten kuvaaja syyllistyy kotirauhan rikkomiseen tai salakatseluun. Tekijänoikeuden suojaavat tekijän yksinoikeutta teokseen. Teosten tekijänoikeudet syntyvät teoksen tekohetkellä, esimerkiksi valokuvassa tekijänoikeus syntyy kuvan ottohetkellä. Oikeuden haltija saa päättää teoksen käytöstä ja julkaisusta. Tekijänoikeuden voi luovuttaa sopimuksella toiselle osapuolelle, mutta sopimuksessa tulee määritellä erikseen, mihin uudella omistajalla on oikeus ja mihin ei. Valokuvien, musiikin ja elokuvien julkinen esittäminen ilman lupaa on kielletty. Tekijän tulee saada palkkaa teoksistaan, ja palkkaa ovat tekijänoikeuskorvaukset. Tekijänoikeusyhdistykset tarkkailevat edustamiensa tekijöiden oikeuksia ja keräävät ja maksavat korvauksia teosten julkisesta käytöstä. Tekijänoikeusrikkomus on tekijänoikeussuojan laiminlyöntiä ja aiheuttaa haittaa teoksen tekijälle. Tekijänoikeusrikoksesta voi joutua maksamaan korvauksia tai saada enintään kaksi vuotta vankeutta. Creative commons mahdollistaa avoimemman teosten jaon ja helpottaa tekijöiden yhteistyötä.

13 11 Lähteet 1 Minullakin on oikeus: Missä saa ja missä ei saa kuvata Verkkodokumentti. Journalisti.fi. < ikeus/missa_saa_ja_missa_ei_saa_kuvata/>. Luettu Verkkokamera ja Suomen laki Verkkodokumentti. Verkkokamera. < Luettu Nordberg, Kai; Vuorenmaa, Tuomo-Juhani & Kustannusosakeyhtiö Musta Taide (toim.) Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas Helsinki: Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto: Musta taide. 4 Musiikkivideot Verkkodokumentti. Gramex ry. < Luettu Tekijänoikeuden loukkaus Verkkodokumentti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. < oikeudesta_kysyttya/tekijanoikeuden_loukkaus.html>. Luettu Rinne, Olli Musiikkia silmille. Verkkodokumentti. Pikseli. < Luettu Perustietoa av-alan tekijänoikeuksista Verkkodokumentti. Tuotos ry. < Luettu Mikä teosto on? Verkkodokumentti. Teosto ry. < Luettu Gramex ry Verkkodokumentti. Gramex ry. < Luettu Yleistä Tuotoksesta Verkkodokumentti. Tuotos ry. < Luettu Creative commonsin tehtävä Verkkodokumentti. Creative commons Suomi. < Luettu About the licenses Verkkodokumentti. Creative commons. < Luettu Vehkaoja, Vilja Kuva 1. Metroasema. Lehtikuva. < Luettu Kopiointilupahakemus Verkkodokumentti. Gramex ry. < us_kuvatallenne_ei_sahkoinen_media.pdf>. Luettu

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Äänitteet ja tallenteet

Äänitteet ja tallenteet Äänitteet ja tallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: video, elokuva, tekijänoikeus, YouTube, lähioikeudet, TV-ohjelma, kuvauslupa, Creative Commons, CC, avoimet aineistot,

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Mallisopimus. Sopimuksen allekirjoittavat molemmat osapuolet, ja niistä tehdään omat kappaleet molemmille.

Mallisopimus. Sopimuksen allekirjoittavat molemmat osapuolet, ja niistä tehdään omat kappaleet molemmille. Sopimukset Valokuvien myynnissä tarvitaan sopimuksia, jotta asiat eivät jäisi epäselviksi kaupantekijöiden kesken. Valokuvaaja ostaa asioita, vaikkapa mallien työtä, ja myy asioita, työtään, kuviaan ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmistoliiketoiminta-seminaari Jyväskylä, 11.4.2007 Matti Saastamoinen Suomen open source -keskus COSS COSS - Centre for Open Source Solutions Kansallinen

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Digiaika talteen! seminaari 16.5.2008 jorma.walden@minedu.fi Kulttuuriaineistojen arkistointia koskeva lainsäädäntö (vapaakappalelaki ja elokuvien arkistointia

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2012

Europolin valokuvakilpailu 2012 Europolin valokuvakilpailu 2012 Europolin vuoden 2012 kilpailu parhaista lainvalvonta-aiheisista valokuvista on avattu! Kuvien tulee kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: esitysmateriaali, luentotallenne, avoimet aineistot, CC, Creative Commons, jakaminen, OER, tekijänoikeus

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex)

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö GRAMEX U P P H O V S R A T T S O R G A N I S A T I O N 1 (5) Sopimus 1. Osapuolet Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien

Lisätiedot

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin TEKIJÄNOIKEUKSISTA ACT Law Office Oy 1 TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY tiedon hankintaan tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin A 2 IMMATERIAALIOIKEUS tekijänoikeus

Lisätiedot

Mediataidot Anna Berg

Mediataidot Anna Berg Mediataidot 2013 16.9.2013 Anna Berg Elokuvatuotannon vaiheet Alkutuotanto Käsikirjoitus Kuvausten suunnittelu Kuvaukset Kuvan ja äänen taltiointi Jälkituotanto Leikkaus Äänen jälkityöt Grafiikka ja efektit

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Valokuvilla on väliä

Valokuvilla on väliä Valokuvilla on väliä Kuvan koko ja muoto Alkuperäinen kuva 1. Klikkaa hiirellä kuvaa, jolloin saat näkyviin muokkauskehikon 3. Säilyttää oikean kuvasuhteen 2. Vie hiiri pikkuneliön päälle ja pidä painike

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

Gramex ja Kuntaliitto ovat sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto suosittelee sopimuksen päivittämistä.

Gramex ja Kuntaliitto ovat sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto suosittelee sopimuksen päivittämistä. T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N Syyskuu 2015 Arvoisa asiakkaamme Gramex ja Kuntaliitto ovat sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

YKS, KAKS, HYPPY! -KILPAILUN SÄÄNNÖT

YKS, KAKS, HYPPY! -KILPAILUN SÄÄNNÖT YKS, KAKS, HYPPY! -KILPAILUN SÄÄNNÖT Jotta video voi virallisesti mukana kilpailussa, se on tehtävä alla olevia sääntöjä noudattaen. Kaikki sääntöjen mukaan toteutetut, ajoissa palautetut videot osallistuvat

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN

TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä tekijänoikeus on? Miten voin hyödyntää aineistoja opetuksessa? Miten opetan tekijänoikeuksia? Mitä tekijänoikeus on? Luovan työn suojaa Laissa annettu oikeus

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Viestinnän vapaus ja muistiorganisaatioiden vastuu

Viestinnän vapaus ja muistiorganisaatioiden vastuu Viestinnän vapaus ja muistiorganisaatioiden vastuu Valokuvan kohteen oikeudet Mikko Hoikka Sulle salaisuuden kertoa mä voisin? Julkisuus ja tietosuoja muistiorganisaatioille Tieteiden talo 28.1.2011 1

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Musiikin tekijänoikeusasiat

Musiikin tekijänoikeusasiat Musiikin tekijänoikeusasiat MUPE-seminaari 1 Esittely 2000-2003 IFPI Finland 2004- Oikeuspalvelu Vire 2007-2010 Kansanmusiikki-instituutti 2011- PKAMK 2 Miksi lupa-asiat ovat vaikeita? Juridiikan soveltaminen

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2010

Europolin valokuvakilpailu 2010 Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2010 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa työtä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

KULTUURIAINEISTOLAKI JA MUSIIKKIAINEISTOT. Uudistunut kulttuuriaineistolaki -seminaari 19.5.2008 Tapani Moisio

KULTUURIAINEISTOLAKI JA MUSIIKKIAINEISTOT. Uudistunut kulttuuriaineistolaki -seminaari 19.5.2008 Tapani Moisio KULTUURIAINEISTOLAKI JA MUSIIKKIAINEISTOT Uudistunut kulttuuriaineistolaki -seminaari 19.5.2008 Tapani Moisio Yleistä Musiikkiaineistoilla tarkoitetaan tässä musiikkiäänitteitä ja nuottijulkaisuja Kansalliskirjastolla

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot