ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUKSISTA ACT Law Office Oy 1 TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY tiedon hankintaan tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin A 2

2 IMMATERIAALIOIKEUS tekijänoikeus patentti tavaramerkki mallisuoja A 3 TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS painoasetus (1829) painovapausasetus (1865) asetus kirjailijan ja taiteilijan oikeudesta työnsä tuotteisiin (1880) laki tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin (1927) A 4

3 TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS laki oikeudesta valokuviin (1927) laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin (1961, sittemmin tekijänoikeuslaki) laki oikeudesta valokuvaan aa (1961, kumottu 1995) A 5 TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNTÖ tekijänoikeuslaki (404/61) tekijänoikeusasetus (574/95) asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta Euroopan talousalueelta peräisin oleviin suojan kohteisiin (575/95) EU:n direktiivit kansainväliset yleissopimukset TRIPS-sopimus A 6

4 KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET Bernin sopimus (tehty 1886, tarkistettu 1971; SopS 78-79/1986) Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (tehty 1951, tarkistettu 1971; SopS 80-81/1986) Rooman sopimus (tehty 1961; SopS 56/1983) Geneven äänitesopimus (tehty 1971; SopS 17/1973) A 7 KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) - sopimus (tehty 1994, SopS 4-5/1995) WIPOn tekijänoikeussopimus (tehty 1996) WIPOn esitys- ja äänitesopimus (tehty 1996) A 8

5 SOPIMUSTEN PÄÄPERIAATTEET kansallinen kohtelu vähimmäisoikeudet most-favoured-nation (MFN) A 9 KANSALLINEN KOHTELU Suomen lain mukainen suoja ulkomaiselle aineistolle suomalainen aineisto suojattu muissa sopimusvaltioissa A10

6 VÄHIMMÄISOIKEUDET otettava huomioon kansallisessa laissa myönnettävä muiden sopimusvaltioiden oikeudenhaltijoille A11 MOST-FAVOURED-NATION TRIPS - sopimuksessa yhden jäsenvaltion kansalaisille annetut oikeudet ja edut annettava kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille A12

7 COPYRIGHT-MERKINTÄ tekijänoikeuden haltija ensimmäinen julkaisuvuosi merkintä ei luo oikeutta A13 TUOTTAJAMERKINTÄ P ensimmäinen julkaisuvuosi merkintä ei luo oikeutta A14

8 VIRANOMAISET opetusministeriö tekijänoikeusneuvosto A15 OPETUSMINISTERIÖ lainsäädäntö kansainväliset sopimukset A16

9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO lausunnot lain soveltamisesta opetusministeriön avustaminen tekijänoikeusasioissa A17 SUOJATTU AINEISTO teos valokuva teoksen esitys äänitallenne audiovisuaalinen tallenne radio- tai televisiolähetys tietokanta, luettelo yms. työ A18

10 VAPAA AINEISTO ei riittävän omaperäinen suoja-aika päättynyt lait ja asetukset viranomaisen päätökset ja lausumat muun julkisen elimen päätökset ja lausumat A19 OIKEUDENHALTIJAT tekijät valokuvaajat esittävät taiteilijat äänitetuottajat audiovisuaalisen tallenteen tuottajat radio- ja televisioyritykset tietokantojen, luetteloiden yms. valmistajat A20

11 TEKIJÄ luonnollinen henkilö luonut teoksen A21 TEOS kirjallinen tai taiteellinen omaperäinen ja itsenäinen myös teoksen osa suojattu A22

12 TEKIJÄNOIKEUSSUOJA alkaa luomishetkestä ei rekisteröintiä A23 TEKIJÄNOIKEUDEN SUOJA-AIKA tekijän elinaika ja 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta koskee suomalaisia ja Euroopan talousalueelta peräisin olevia teoksia muiden teosten yleinen suojaaika 50 vuotta tekijän kuolinvuodesta A24

13 TEOKSIA kirjallinen teos suullinen teos sävellysteos näyttämöteos elokuvateos valokuvateos kuvataideteos A25 TEOKSIA rakennus taidekäsityön tuote taideteollisuustuote tietokoneohjelma muu A26

14 TEKIJÄNOIKEUS EI SUOJAA ideaa juonta tietoa periaatetta käsitettä logiikkaa yms. A27 TEOKSIA OVAT MYÖS kokoomateos yhteisteos yhteen liitetty teos käännös muunnelma A28

15 KOKOOMATEOS teoksia yhdistämällä luotu uusi teos tekijänoikeus kokoomateoksen tekijällä alkuperäisten teosten tekijöiden oikeudet säilyvät A29 YHTEISTEOS useamman henkilön yhdessä luoma teos osuudet eivät itsenäisiä teoksia tekijänoikeus tekijöillä yhteisesti A30

16 YHTEENLIITETTY TEOS tekijät luovat oman osuutensa itsenäisesti esim. ooppera operetti kuvitettu kirja A31 KÄÄNNÖS JA MUUNNELMA alkuperäisen tekijän oikeudet kääntäjän ja muuntelijan oikeudet A32

17 TEKIJÄNOIKEUS TALOUDELLISET OIKEUDET MORAALISET OIKEUDET VALMISTAA KAPPALETTA SAATTAA YLEISÖN SAATAVIIN ISYYSOIKEUS RESPEKTI OIKEUS LEVITYS YLEISÖLLE JULKINEN ESITYS JULKINEN NÄYTTÄMINEN A33 TEKIJÄN OIKEUDET taloudelliset lli moraaliset A34

18 TALOUDELLISET OIKEUDET teoskappaleiden valmistaminen yleisön saataviin saattaminen A35 TEOSKAPPALEEN VALMISTAMINEN siirtäminen laitteeseen, jolla teos voidaan toisintaa kopioiminen muu valmistustapa A36

19 SAATTAMINEN YLEISÖN SAATAVIIN teoskappaleiden levittäminen julkinen esittäminen julkinen näyttäminen välittäminen yleisölle A37 TEOSKAPPALEIDEN LEVITTÄMINEN tarjoaminen ostettavaksi vuokrattavaksi lainattavaksi vaihdettavaksi muu levitystapa A38

20 JULKINEN ESITYS avoin piiri suuri suljettu piiri suurehko suljettu piiri ansiotoiminnassa A39 AVOIN PIIRI ennalta määräämätön henkilöjoukko läsnäolijoiden lukumäärällä ei vaikutusta pääsymaksulla ei vaikutusta esim. yleisötilaisuudet asiakaspalvelutilaisuudet julkiset tilat A40

21 JULKINEN NÄYTTÄMINEN taidenäyttely näytteillepano liikkeen ikkunassa yms. A41 JULKISTAMINEN saattaminen luvallisesti yleisön saataviin A42

22 JULKAISEMINEN kappaleiden saattaminen levitykseen tekijän suostumuksella A43 MORAALISET OIKEUDET isyysoikeus respektioikeus (kunnioittamisoikeus) A44

23 ISYYSOIKEUS tekijän nimi mainittava a teosta käytettäessä hyvän tavan mukaisesti A45 RESPEKTIOIKEUS kunnioittamisoikeus teosta ei saa muuttaa eikä käyttää tekijää halventavasti A46

24 TEKIJÄN YKSINOIKEUDEN RAJOITUKSET sopimuslisenssi pakkolisenssi täysi rajoitus B47 SOPIMUSLISENSSI teoksen käyttölupa sopimuksella sopijapuolina teoksen käyttäjä ja tekijöitä edustava järjestö sitoo myös tekijöitä, joita järjestö ei edusta B48

25 PAKKOLISENSSI käyttölupa suoraan lain nojalla tekijällä oikeus korvaukseen B49 YKSITYINEN KÄYTTÖ julkistetusta teoksesta muutama kappale yksityinen piiri ei koske konekielistä tietokoneohjelmaa tai tietokantaa C50

26 KOPIOTA EI SAA KÄYTTÄÄ muuhun tarkoitukseen esim. antaa ulkopuoliselle vuokrata lainata myydä esittää julkisesti C51 KOPIOTA EI SAA TEETTÄÄ ULKOPUOLISELLA sävellysteos elokuvateos käyttöesine kuvanveistos muu taideteos taiteellisin menetelmin C52

27 SITEERAUS- ELI LAINAUSOIKEUS julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ei edellytä tekijän lupaa H53 KUVASITAATTI tekstiin liittyen kuvia julkistetusta taideteoksesta arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen korvauksetta opetuksessa käytettävään ää kokoomateokseen korvausta vastaan koskee myös valokuvateoksia ja muita valokuvia H54

28 LEVITYSOIKEUDEN RAUKEAMINEN tekijän suostumuksella myyty tai pysyvästi luovutettu teos vapaa edelleen myyminen ei koske vuokraamista tai vastaavaa aa oikeustointa ta ei koske elokuvateoksen tai tietokoneohjelman lainaamista I55 VUOKRAAMINEN YLEISÖLLE edellyttää oikeudenhaltijoiden ij id lupaa myös 'myynti palautusoikeudella' ei koske rakennusta, taidekäsityö- tai taideteollisuustuotetta I56

29 LAINAAMINEN YLEISÖLLE elokuvan ja tietokoneohjelman lainaus luvanvaraista muiden teosten lainaamisesta korvausoikeus yleiset kirjastot ja tutkimus- us ja opetuskirjastot vapautettu korvausvelvollisuudesta I57 TEOSTEN NÄYTTÄMINEN tekijän suostumuksella myyty tai pysyvästi luovutettu teoskappale julkaistu teoskappale vapaa näyttäminen koskee myös valokuvia I58

30 TAIDETEOKSEN KUVAAMINEN näyttelytiedotteeseen tai - luetteloon myyntitiedotteeseen ei lupaa, ei korvausta I59 JULKISELLA PAIKALLA OLEVA TAIDETEOS jos taideteos kuvan pääaihe, ei kuvaa saa käyttää ansiotarkoituksessa tekstiin liittyvä kuva sanomalehteen tai aikakauskirjaan I60

31 JÄLLEENMYYNTIKORVAUS kuvataiteen teosten ammattimaisesta i t ja julkisesta jälleenmyynnistä ei rakennustaiteen, valokuvateosten tai sellaisten taidekäsityön ja teollisuuden tuotteiden myynnistä, joita valmistettu useita samanlaisia kappaleita korvauksen perii tekijöiden puolesta Kuvasto ry I61 RAKENNUSTEOS vapaa kuvaaminen ulko- tai sisäpuolelta I62

32 VAPAA LEHDISTÖKÄYTTÖ toisesta lehdestä, ellei jälkipainantakieltoa kirjoitus uskonnollisesta, poliittisesta tai taloudellisesta päivänkysymyksestä kuva julkistetusta taideteoksesta päiväntapahtumaa selostettaessa J63 VAPAA KÄYTTÖ TELEVISIOSSA, RADIOSSA JA ELOKUVASSA päiväntapahtumaa äntapaht toisinnettaessa näkyvä tai kuuluva teos tiedotustarkoituksen edellyttämässä laajuudessa J64

33 VAPAA ESITTÄMINEN julkaistu teos jumalanpalveluksessa tai opetuksessa hyväntekeväisyystilaisuudessa tai vastaavassa, assa, jos esittäjät esiintyvät korvauksetta ei koske näytelmä- tai elokuvateosta J65 ESITTÄMINEN OPETUKSESSA julkaistu teos saadaan esittää opetuksen yhteydessä ei lupaa, ei korvausta ei koske näytelmä- tai elokuvateosta ei koske ansiotarkoituksessa harjoitettavaa opetustoimintaa J66

34 ASIAKIRJAJULKISUUS JA OIKEUDENHOITO tieto yleisestä asiakirjasta oikeudenhoito yleinen turvallisuus ei lupaa, ei korvausta J67 NAUHOITUS AJANSIIRTOTARKOITUKSESSA radio- tai televisio-ohjelmaohjelma nauhoittaminen esitettäväksi lyhyen ajan kuluessa sairaalat, vanhainkodit, vankilat ja muut laitokset J68

35 AJANKOHTAIS- JA UUTISOHJELMIEN NAUHOITTAMINEN viranomainen, elinkeinonharjoittaja tai muu yhteisö sisäinen tiedotuskäyttö muutama a kappale ei lupaa, ei korvausta J69 TEKIJÄNOIKEUDEN LUOVUTUS kokonaank osittain L70

36 MORAALISISTA OIKEUKSISTA LUOPUMINEN laadultaan l tai laajuudeltaan l teoksen rajoitettu käyttö L71 TEKIJÄN KUOLTUA TEKIJÄNOIKEUTEEN SOVELLETAAN avio-oikeutta ik perintöä ja testamenttia koskevia määräyksiä L72

37 TEKIJÄNOIKEUTTA EI SAA ULOSMITATA tekijältä siltä, joka on saanut oikeuden avio-oikeuden perinnön testamentin nojalla L73 TEOSKAPPALEEN LUOVUTUS EI SISÄLLÄ TEKIJÄNOIKEUDEN LUOVUTUSTA L74

38 TEKIJÄNOIKEUDEN LUOVUTUKSEN SAAJA EI SAA muuttaa teosta luovuttaa oikeutta toiselle, ellei erikseen sovittu L75 LAISSA MAINITUT ERITYISSOPIMUKSET sopimus s julkisesta esittämisestä kustannussopimus sopimus elokuvaamisesta L76

39 SOPIMUS JULKISESTA ESITTÄMISESTÄ ei tuota yksinoikeutta voimassa määräajan ei koske elokuvateosta L77 KUSTANNUSSOPIMUS oikeus painamalla monistaa ja julkaista teos L78

40 ELOKUVATUOTTAJAN OIKEUSASEMA PERUSTUU tekijöiltä ja esittäjiltä ä siirtyneisiin i oikeuksiin av-tuottajan lähioikeuteen L79 TEOKSEN ELOKUVAAMISOIKEUDEN LUOVUTUS KÄSITTÄÄ esitysoikeuden ik tekstitysoikeuden oikeuden uudelleenäänittää ei koske sävellysteosta L80

41 ESITYKSEN ELOKUVAAMISOIKEUDEN LUOVUTUS käsittää elokuvan vuokrausoikeuden, ellei toisin ole sovittu L81 SOPIMUKSISSA OTETTAVA HUOMIOON yksinoikeus vai käyttöoikeus kopiointi, esitys, levitys, näyttäminen teoksen muuttaminen oikeuksien edelleen luovuttaminen alueellinen ja ajallinen soveltaminen L82

42 KOHTUUTTOMUUDEN ARVIOINTI sopimuksen koko sisältö osapuolten asema olosuhteet sopimusta tehtäessä olosuhteiden muutos muut seikat L83 TEKIJÄNOIKEUDEN LÄHIOIKEUDET ELI NAAPURIOIKEUDET M84

43 LÄHIOIKEUDET SUOJAAVAT esittäviä taiteilijoita äänitteen tuottajia av-tuottajia radio- ja televisioyrityksiä tietokannan, luettelon yms. valmistajia valokuvaajia M85 ESITTÄVÄN TAITEILIJAN SUOJA teoksen esittäminen teoksen ei tarvitse olla tekijänoikeudellisesti suojattu esityksellä ei laatuvaatimuksia M86

44 ESITTÄVIÄ TAITEILIJOITA näyttelijät lausujat tanssijat kapellimestarit muusikot laulajatl yms. M87 ESITTÄVIÄ TAITEILIJOITA EIVÄT YLEENSÄ OLE jonglöörit taikurit muut sirkustaiteilijat urheilijat M88

45 ESITTÄVÄN TAITEILIJAN LUPA elävän esityksen radiointiin, televisiointiin ja suoraan siirtämiseen yleisölle elävän esityksen tallentamiseen tallenteen tee kopioimiseen o tallenteen levittämiseen yleisölle M89 ESITTÄVÄN TAITEILIJAN SUOJA-AIKA 50 vuotta tallennusvuoden päättymisestä jos tallenne julkaistaan tai julkistetaan suoja-ajan kuluessa, alkaa tästä uusi 50 vuoden suoja-aika M90

46 ÄÄNITTEEN TUOTTAJAN LUPA kopioimiseen toiselle äänitteelle kopioimiseen muuhun yhteyteen, kuten taustamusiikiksi, elokuvaan tai video-ohjelmaan äänitteen levittämiseen yleisölle e M91 ÄÄNITTEEN TUOTTAJAN SUOJA-AIKA 50 vuotta tallennusvuoden päättymisestä jos tallenne julkaistaan tai julkistetaan suoja-ajan kuluessa, alkaa tästä uusi 50 vuoden suoja-aika M92

47 ÄÄNITTEEN KÄYTTÖ radio- tai televisiolähetyksessä muussa julkisessa esittämisessä tuottajilla ja esittävillä taiteilijoilla oikeus korvaukseen M93 AUDIOVISUAALISEN TALLENTEEN TUOTTAJAN LUPA tallenteen kopioimiseen tallenteen levittämiseen yleisölle suojaa saavat Euroopan talousalueelta peräisin olevat tallenteet teet M94

48 AUDIOVISUAALISEN TALLENTEEN TUOTTAJAN SUOJA-AIKA 50 vuotta tallennusvuoden päättymisestä jos tallenne julkaistaan tai julkistetaan suoja-ajan kuluessa, alkaa tästä uusi 50 vuoden suoja-aika M95 RADIO- JA TELEVISIOYRITYKSEN SUOJA-AIKA 50 vuotta ensimmäisen lähettämisvuoden päättymisestä M96

49 LUETTELOSUOJA luettelo, taulukko, ohjelma, tietokanta, yms. työ yhdistetty suuri määrä tietoa valmistajan lupa kopiointiin koskee ensiksi Suomessa julkaistuja töitä M97 LUETTELON VALMISTAJAN SUOJA- AIKA 10 vuotta julkaisemisvuodesta kuitenkin enintään 15 vuotta valmistumisvuodesta M98

50 VALOKUVAT valokuvateokset muut valokuvat N99 VALOKUVATEOKSET luovan työn omaperäinen tulos suoja sama kuin muilla kuvataiteen teoksilla ei jälleenmyyntikorvausta N100

51 OIKEUS VALOKUVAAN syntyy kuvanottohetkellä ei laatuvaatimuksia myös elokuvan ja video-ohjelman yksittäiset kuvat N101 VALOKUVAT valokuvaajalla yksinoikeus valmistaa valokuvasta kappaleita näyttää valokuvaa julkisesti muuttamattomana tai muutettuna N102

52 KAPPALEEN VALMISTAMISTA ON valokuvaaminen painaminen valokopioiminen tallentaminen tietokoneen muistiin tms. N103 SUOJA-AIKA valokuvateos 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä valokuva 50 vuotta valokuvan valmistamisvuoden päättymisestä N104

53 TIETOKONEOHJELMAN KOPIOINTI konekielistä tietokoneohjelmaa ei saa kopioida ei edes yksityiseen käyttöön O105 TIETOKONEOHJELMAN KÄYTTÖOIKEUDEN HALTIJA SAA valmistaa käyttökopiot tehdä käytön edellyttämät muutokset korjata ohjelman virheet valmistaa tarpeellisen varmuuskopion tarkastella, tutkia ja kokeilla ohjelmaa O106

54 KOODIN KOPIOIMINEN JA MUODON KÄÄNTÄMINEN sallittua, jos tarkoituksena tietokoneohjelmien yhteentoimivuuden varmistaminen tietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen toimenpiteitä ei saa teettää kolmannella O107 OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN TYÖNANTAJALLE työ- tai virkasuhteessa luotu tietokoneohjelma siihen välittömästi liittyvä teos oikeus siirtyy työnantajalle ei koske korkeakoulun opettajaa tai tutkijaa itsenäisessä tutkimustyössä O108

55 LUPA TEOKSEN KÄYTTÄMISEEN tekijältä tekijän oikeudenomistajalta tekijää edustavalta järjestöltä lain nojalla, kun pakkolisenssi tai oikeuden täysrajoitus P109 TEKIJÄNOIKEUDEN VALVONTAJÄRJESTÖT Teosto Gramex Kopiosto Kuvasto P110

56 TEOSTO perustettu 1928 säveltäjät, sovittajat, sanoittajat, musiikinkustantajat myöntää luvat musiikin julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen perii ja tilittää korvaukset k sävelteosten t käytöstä edustaa sekä koti- että ulkomaista musiikkia P111 GRAMEX perustettu 1967 esittävät taiteilijat ja äänitteiden tuottajat perii ja tilittää korvaukset äänitteiden käytöstä radio- ja televisiolähetyksissä muussa julkisessa esittämisessä myöntää äänitteiden tallentamislupia tiettyihin tarkoituksiin P112

57 KOPIOSTO perustettu 1978 eri alojen tekijät, esittävät taiteilijat, valokuvaajat, kustantajat 44 jäsenjärjestöä valvonta-alueet valokopiointi radio- ja tv-ohjelmien nauhoitus yleisradiolähetysten edelleen lähettäminen P113 KUVASTO perustettu jäsenjärjestöä valvoo ja edistää visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuksia myöntää luvat ja perii korvaukset koti- ja ulkomaisten taiteilijoiden puolesta perii jälleenmyyntikorvauksia P114

58 TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUKSIA luvaton valmistaminen tallentaminen kopiointi jäljentäminen levittäminen maahantuonti esittäminen edelleen lähettäminen sitaattioikeuden ylitys moraalisten oikeuksien loukkaus Q115 TEKIJÄNOIKEUSRIKOS rikoslain 49 luku 1 ansiotarkoitus tahallisuus omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle Q116

59 TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUS tekijänoikeuslain 56 a lievempi oikeudenloukkaus Q117 SEURAAMUKSET rangaistus korvausvelvollisuus menettämisseuraamus Q118

60 RANGAISTUS tekijänoikeusrikos sakko tai vankeutta enintään 2 vuotta tekijänoikeusrikkomus sakko Q119 KORVAUKSET hyvitys vahingonkorvaus Q120

61 HYVITYS kohtuullinen käyttökorvaus tuottamuksesta riippumatta aina Q121 VAHINGONKORVAUS tahallisuus tai tuottamus menetys, kärsimys ja muu haitta Q122

62 MENETTÄMISSEURAAMUKSET teoskappaleet, laitteet, apuvälineet hävittäminen, muuttaminen Q123 PAKKOKEINOT viranomaisten päätettävissä kotietsintä takavarikko muut pakkokeinolain mukaiset pakkokeinot Q124

63 SYYTEOIKEUS asianomistajarikos yleisellä syyttäjällä itsenäinen syyteoikeus, jos erittäin tärkeä yleinen etu Q125 ASIANOMISTAJIA tekijät valokuvaajat kustantajat äänitteen tuottajat audiovisuaalisen tallenteen tuottajat esittävät taiteilijat radio- ja televisioyhtiöt luettelon valmistajat muut oikeudenhaltijat oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt Q126

64 OIKEUSPAIKKA rikospaikan käräjäoikeus radio- ja televisiolähetysten osalta Helsingin käräjäoikeus Q127

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8 Asia Hakija Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Espoon kaupunginkirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007 Tekijänoikeuden perusteet Ville Oksanen - 16.4.2007 Sisältö Tekijänoikeuden perusteet Rajoitukset tekijänoikeuteen Tekijänoikeusjärjestöt Lisensointi Tekijänoikeuden sisältö Suojattavat teoslajit (TekL

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Tekijänoikeus tänään. Immateriaalioikeudet (IPR) Patentti. Mallioikeus. Tavaramerkki. Yleistä tekijänoikeuksista. suojaavat.

Tekijänoikeus tänään. Immateriaalioikeudet (IPR) Patentti. Mallioikeus. Tavaramerkki. Yleistä tekijänoikeuksista. suojaavat. Immateriaalioikeudet (IPR) Lapin yliopisto 20.-21.10.2008 Tekijänoikeus tänään Ari Koivumaa ari.koivumaa@pp.inet.fi suojaavat luovan työn tuloksia tunnusmerkkejä teollisoikeudet tekijänoikeudet patentti

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta. Marit Hohtokari Hohtokari Oy

Tekijänoikeudesta. Marit Hohtokari Hohtokari Oy Tekijänoikeudesta Marit Hohtokari Hohtokari Oy Tekijänoikeus: asia, josta selviää sopimalla Yleistä tekijänoikeudesta Lukuisia muutoksia voimaantulon jälkeen Tuorein muutos /821/05) voimaan 1.1.2006 Uudistus

Lisätiedot

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja sen sisältö 3. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tekijänoikeuslain (404/1961) 2, 9 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 16, 16 a 16 f,

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann Immateriaali- OIKEUS Pirkko-Liisa Haarmann TALENTUM Helsinki 2014 5., uudistettu painos Copyright 2014 Pirkko-Liisa Haarmann ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari ISBN

Lisätiedot

Äänitteet ja tallenteet

Äänitteet ja tallenteet Äänitteet ja tallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: video, elokuva, tekijänoikeus, YouTube, lähioikeudet, TV-ohjelma, kuvauslupa, Creative Commons, CC, avoimet aineistot,

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:3 Asia Hakija Tekijänoikeus yrityksille tuotettuihin videotallenteisiin ja videotallenteiden masternauhoihin N.N. / A Oy Annettu 01.03.2002 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

11. luento: Tekijänoikeudet ja sopimukset

11. luento: Tekijänoikeudet ja sopimukset 11. luento: Tekijänoikeudet ja sopimukset Säädökset ja sopimukset Immateriaalioikeus on nk. aineeton oikeus, joka ilmentää omistusoikeutta, jonka kohteena on aineeton eli immateriaalinen esine. Immateriaalioikeuksiin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 21 soveltaminen I Annettu 20.10.2015 Tiivistelmä Kaikki internetissä oleva tekijänoikeuslain suojaama aineisto ei ole julkaistua tekijänoikeuslain

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Kuvausluvat ja tekijänoikeudet TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 5.2.2012 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kuvausluvat 1 2.1 Kuvaaminen julkisilla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13 LAUSUNTO Asia Hakija Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy Annettu Helsingissä 18.8.1998 Selostus asiasta Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy (jäljempänä

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Digiaika talteen! seminaari 16.5.2008 jorma.walden@minedu.fi Kulttuuriaineistojen arkistointia koskeva lainsäädäntö (vapaakappalelaki ja elokuvien arkistointia

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 Asia Hakija Elokuva A Annettu 17.5.1993 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto tekijänoikeudesta kahteen elokuvateokseen, tekijänoikeuden siirtymisestä ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus teokseen. Suojattuja teoksia mm.: Valokuvateos, muu kuvataiteen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Espoo 19.11.2013

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Espoo 19.11.2013 Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Espoo 19.11.2013 Tekijänoikeuden perusteet - Viranomaiset Opetus- ja kulttuuriministeriö Valmistelee kansallisen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Annettu 23.5.2017 Tiivistelmä Tukesin ylläpitämässä julkisessa markkinavalvontarekisterissä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto IPR ja DRM Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto Määritelmät IPR Intellectual Property Rights eli oikeudet henkiseen pääomaan Jaetaan pääosin teollisiin oikeuksiin - keksinnöt (patentit),

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen 25.11.2008 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden idea ja syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16 Asia Hakija Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta Janne Korhonen Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Janne Korhonen (jäljempänä hakija) on 31.10.2005

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme televisiota ja videoita, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, kuuntelemme musiikkia, käytämme tietokonetta ja

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen RUNKO I. Painettu aineisto: nykyinen sääntely II.e-aineiston mukanaan tuomat haasteet III.Eri ratkaisumallit: punnintaa TEKIJÄN

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 12 2/2005. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Taitto: Jukka Talve ja Outi Fingerroos. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_05/sor2_05.pdf] AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18. Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18. Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18 Asia Hakija Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa Helsingin kaupunginkirjasto Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Helsingin kaupunginkirjasto (jäljempänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sisällöntuotanto Verkkopalvelun sisällöntuotanto 9. luento 21.12.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen yliopisto Luennon

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus IMMATERIAALIOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUS PATENTTIOIKEUS TAVARAMERKKIOIKEUS

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi 30.8.2013 Tekijänoikeuden perusteet - Viranomaiset Opetus- ja kulttuuriministeriö Valmistelee kansallisen

Lisätiedot

IPR ja DRM. Määritelmät

IPR ja DRM. Määritelmät IPR ja DRM Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto Määritelmät IPR Intellectual Property Rights eli immateriaalioikeudet Jaetaan pääosin teollisiin oikeuksiin - keksinnöt (patentit), tavaramerkit,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:7. Tietokone- ja konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:7. Tietokone- ja konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:7 Asia Hakija Tietokone- ja konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Söderkullan kirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Tietokone- ja konsolipelit ovat yhteenliitettyinä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon

Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:15 Asia Hakija Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon Tieteentekijöiden liitto Annettu Helsingissä 8.10.1999 Selostus asiasta Tieteentekijöiden

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki /404

Tekijänoikeuslaki /404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: esitysmateriaali, luentotallenne, avoimet aineistot, CC, Creative Commons, jakaminen, OER, tekijänoikeus

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20 Asia Hakija Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä Tampereen Juhlagalleria Ky / Naimisiin.info Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Kysymys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 Asia Hakija Kopiointi, opetustoiminta A Annettu 12.9.1990 Tiivistelmä A Oy:n kopiointioikeudet opetustoimintaa varten perustuvat A Oy:n ja tekijöitä edustavan Kopiosto

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari 16.1.2003 Ryhmä 5: Tekijänoikeudet

TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari 16.1.2003 Ryhmä 5: Tekijänoikeudet TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari 16.1.2003 Ryhmä 5: Tekijänoikeudet Varatuomari Sanna Järvelin Lakimies Jyväskylän yliopisto sanna.jarvelin@adm.jyu.fi www.jyu.fi/tutkimus/sopimuspalvelut.htm Kysymys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot