TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS"

Transkriptio

1 X

2 1 Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS O P S Sisällysluettelo A tekijänoikeus 2 Tekijänoikeus suojaa myös lähioikeuksia 3 Suoja-aika 4 Tekijänoikeuden sisältö 4 Oikeuksien raukeaminen 8 Tekijänoikeuden rajoitukset 9 B Kuvataiteen teosten käyttö näyttelyiden yhteydessä 10 Omistusoikeus ja tekijänoikeus 11 Näyttelytoiminta 11 Näyttelyluettelo ja tiedotusaineisto 13 Muut paino- ja myyntituotteet 13 Näyttelynjärjestäjän verkkosivut ja digitaalinen näyttelykatalogi 14 C Luvan hankkiminen teosten käyttöön 15 Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 16 Tekijänoikeudellinen neuvonta

3 2 3 Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa myös lähioikeuksia Teossuojaa saavien varsinaisten teosten kuvia suojataan lähioikeudella. Merkittävin ero lisäksi tekijänoikeus suojaa lähioikeuksia. Lähioikeussuojaa saavat esimerkiksi erilaiset esittävän ja-ajan pituudessa. teossuojan ja lähioikeussuojan sisällöissä on suo- taiteen esitykset. Tämän lisäksi tavallisia valo- A Teosvalokuva vai tavallinen valokuva? Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. Tekijänoikeudellinen suoja syntyy, kun teos luodaan. Suojan syntyminen ei edellytä rekisteröintiä tai -merkin käyttämistä.... Joissakin tapauksissa teosvalokuvan ja tavallisen valokuvan erottaminen saattaa olla hankalaa. Teosvalokuvia ovat sellaiset valokuvateokset, jotka ylittävät teoskynnyksen ja joissa on itsenäisiä ja omaperäisiä elementtejä. Käytännössä teoksen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä voivat ilmentää esimerkiksi varjojen, valotuksen tai asettelun hyödyntäminen. Tavallisia valokuvia ovat taas perinteiset dokumenttikuvat; samanlaisen valokuvan olisi kuka tahansa voinut ottaa samasta paikasta samaan aikaan. Saadakseen tekijänoikeudellista suojaa teoksen tulee ylittää teoskynnys. Kuvataiteen teosten osalta teoskynnyksen on katsottu olevan varsin matalalla, eikä teoksille ole asetettu laatuvaatimuksia. Esimerkiksi lapsen lumesta tekemä veistos saa suojaa siinä missä kuuluisan taidemaalarin maalauskin. Myös teoksen luonnos, keskeneräinen tai signeeraamaton teos saa suojaa, mikäli se ylittää teoskynnyksen. Teoksen tekijänä pidetään sitä henkilöä, jonka luovan panoksen ansiosta teos on suojattu. Tekijöinä ei pidetä teknisiä avustajia, esimerkiksi tekijän ohjeiden mukaan toimivia valajia. Jos tekijät ovat tehneet teoksen yhdessä, eivätkä osuudet muodosta itsenäisiä teoksia, syntyy tekijänoikeus tekijöille yhteisesti. Tekijänoikeus suojaa luovan työn sisältöä, sitä muotoa, jossa teos ilmenee. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa, aihetta tai tietosisältöä. Käytännössä kuka tahansa voi siis esimerkiksi maalata maalauksen samasta aiheesta. Tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvat muun muassa: maalaustaide. kuvanveistotaide. taidegrafiikka valokuvataide. mediataide. performanssitaide piirrostaide. lasi- ja keramiikkataide taidekäsityö, tekstiilitaide. taideteollisuuden tuotteet

4 4 5 Suoja-a ik a Taloudelliset oikeudet Tekijänoikeus suojaa teoksia ja lähioikeuksia en, suoja-aika on 50 vuotta tallentamisvuodesta Taloudelliset oikeudet sisältävät teoksen nen ja yleisön saataviin saattaminen ei jonkin laissa määritellyn suoja-ajan. Teossuojaa saavien lukien. Tekijän jälkeen oikeudet siirtyvät peri- kappaleen valmistamisen ja teoksen saattamisen tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla ole varsinaisten teosten suoja-aika on 70 vuotta teki- kunnalle. Kun tekijänoikeudet ovat päättyneet, yleisön saataville. Mikäli kappaleen valmistami- vapaata, tulee niihin aina saada tekijän lupa. jän kuolinvuoden päättymisestä. Lähioikeuksina saa teoksia käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita suojattujen teosten, kuten tavallisten valokuvi- erillistä lupaa. Yleisön saataviin saattaminen Tekijänoikeus tuottaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta. Tekijänoikeuden tuottamat oikeudet jaetaan tekijän taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Yksinoikeus sisältää suoja-aikojen laskeminen Taiteilija on kuollut vuoden 1941 aikana: teosten tekijänoikeudet ovat päättyneet Tavallinen valokuva on otettu vuonna 1995: valokuvan oikeudet päättyvät Kun tekijänoikeudet ovat päättyneet, saa teoksia käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita erillistä lupaa. Tekijänoikeuden sisältö oikeuden määrätä teoksesta muuttamattomana tai muutettuna myös toisessa taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen. Yleisön saataviin saattamisen oikeus muodostaa kappaleen valmistamisoikeuden ohella toisen keskeisen osan tekijän taloudellisista oikeuksista. Se antaa tekijälle oikeuden määrätä niistä tavoista, joilla hänen teok- Välittäminen Teoksen välittämistä on teoksen saattaminen yleisön saataville teknistä apuvälinettä käyttäen siten, että teos ja yleisö sijaitsevat välimatkan päässä toisistaan. Teoksen välittämistä on esimerkiksi teoksen laittaminen internettiin tai muuhun tietoverkkoon sekä teoksen käyttäminen radio- tai televisiolähetyksessä. Esittäminen Teoksen esittämistä on teoksen esittäminen läsnä olevalle yleisölle, esimerkiksi teoksen esittäminen videotykillä osana Powerpoint-esitystä. sensa voidaan saattaa markkinoille tai muulla tavoin yleisön kuultavaksi, nähtäväksi tai muuten koettavaksi. Teoksen saattamista yleisön saataville on teoksen välittäminen, esittäminen, näyttäminen ja levittäminen. Näyttäminen Teoksen näyttämistä on teoksen näyttäminen teknistä apuvälinettä käyttämättä läsnä olevalle yleisölle, esimerkiksi teosten näyttäminen taidenäyttelyissä. Levittäminen Teoksen levittämistä on fyysisten teoskappaleiden levittäminen myymällä, vuokraamalla, lainaamalla tai mulla tavoin, esimerkiksi taideteoksen myyminen taidemuseolle.

5 6 7 Kappaleen valmistaminen Moraaliset oikeudet Teoksen kappaleen valmistamista on teoksen mille kiksi erilaisissa painotuotteissa tai teoksien digitoiminen tahansa alustalle tapahtuva toisintaminen. Kappaleen valokuvaamalla. Myös kuvan liittäminen Power- valmistamista on siten teoksen toisintaminen esimerpoint-esitykseen on kappaleen valmistamista. Luoksepääsyoikeus Tekijän taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijänoikeus suojaa tekijän moraalisia oikeuksia. Moraaliset oikeudet jaetaan isyysoikeuteen ja respektioikeuteen. Moraaliset oikeudet suojaavat erityisesti tekijän persoonaa ja taiteellista arvoa. Tekijän moraalisia oikeuksia tulee aina kunnioittaa, vaikka teoksen käyttö ei tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen mukaan edellyttäisikään tekijän lupaa. Kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada sekä nähtävilleen että kuvattavakseen jo luovuttamansa teos, jos se on tarpeen tekijän taloudellisten oikeuksien toteuttamista tai tekijän taiteellisen työskentelyn takia. Luoksepääsyoikeus koskee siis tekijän jo omistuksestaan luovuttamia teoksia, kuten taidemuseoiden kokoelmissa olevia teoksia. Teoksen omistajan tulee päästää tekijä kuvaamaan teos esimerkiksi postikorttien valmistamista varten tai jos se on tarpeen tekijän taiteellisen työskentelyn takia. Luoksepääsyoikeus tulee toteuttaa tavalla, josta ei aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle. Isyysoikeus Tekijänoikeuslain mukaan tekijän nimi on mainittava teoksen yhteydessä sillä tavoin kuin hyvä tapa vaa- teoksesta, tulee myös valokuvaajan nimi mainita sa- tekijän nimi. Kun kyseessä on valokuva kuvataiteen tii. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi massa yhteydessä. kuvataiteen teoksen yhteydessä tulee aina mainita Respektioikeus Vaikka käyttö olisi rajoitussäännösten nojalla vapaata, tulee tekijän moraalisia oikeuksia kunnioittaa. Teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydessä. Teoksen muuttamista on esimerkiksi teoksen värien muuttaminen tai teoksen rajaaminen. Mikäli teosta halutaan rajata painotuotteessa, tulee rajaamiseen saada aina erikseen tekijän lupa. Teosta ei myöskään saa käyttää tekijän taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydessä. Teoksen käyttö esimerkiksi mainonnassa tai poliittisessa yhteydessä on tekijän taiteelliseen arvoon ja persoonaan puuttuvaa käyttöä, ja edellyttää aina tekijän suostumusta.

6 8 9 Oikeuksien raukeaminen Jos teoksen käyttö on tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla vapaata, ei käyttöön tarvita erillistä lupaa. Tekijänoikeuden rajoitukset Tekijän yksinoikeutta määrätä teoksen käytöstä ta, kun käyttö ei tapahdu ansiotarkoituksessa. on rajoitettu tekijänoikeuslain rajoitus- Rajoitussäännöksen tarkoittamalla kuvaamisella säännöksillä. Mikäli teoksen käyttö on rajoitussäännöksen tarkoitetaan ainoastaan teoksen kaksiulotteistarvita nojalla vapaata, ei teoksen käyttöön ta kuvaamista. erillistä lupaa tekijältä. Kun teoksia käytetään rajoitussäännösten nojalla, Tekijänoikeuden rajoitussäännökset sallivat kuvataiteen tulee aina muistaa kunnioittaa tekijän moraa- teosten käytön muun muassa arvostelevissa lisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijän tai tieteellisissä esityksissä, kuten näyt- nimi on mainittava eikä teosta saa muokata tai telyarvosteluissa tai väitöskirjoissa. Tekijän luovuttaman käyttää tekijän taiteellista arvoa tai persoonaa teoksen saa myös kuvata valokuvaan, loukkaavalla tavalla tai yhteydessä. televisio-ohjelmaan tai elokuvaan, mikäli teos on kuvassa toissijaisessa merkityksessä. Toissijaisessa Kuvasto ry tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista merkityksessä tapahtuvaa käyttöä on esimer- neuvontaa kuvataiteen teosten käyttäjille. Jos kiksi taulun näkyminen haastateltavan henkilön käyttäjä ei ole varma siitä, tarvitseeko käyttöön työhuoneen seinällä. tekijän luvan vai onko käyttö tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alaista vapaata käyttöä, on Julkiselle paikalle pysyvästi sijoitetun teoksen, hyvä olla yhteydessä Kuvastoon. esimerkiksi veistoksen tai patsaan, saa kuva- Osa tekijän yksinoikeuksien piiriin kuuluvista tää yleisölle. Näin ollen esimerkiksi taidemuseo oikeuksista raukeaa, kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella ensimmäisen kerran myyty sia taidenäyttelyissä. saa vapaasti näyttää kokoelmissaan olevia teok- tai muutoin luovutettu. Tällaisia oikeuksia ovat levittämis- ja näyttämisoikeudet. Muut tekijän Koska teoksen kappaleen valmistamisoikeus yksinoikeuksien piiriin kuuluvat oikeudet eivät ja välittämisoikeus eivät raukea, myös teoksen raukea teoskappaleen luovuttamisen yhteydessä. omistaja tarvitsee tekijän luvan teoksen toisintamiseen esimerkiksi painotuotteissa tai internetissä. Teoksen omistaja ei myöskään voi antaa Käytännössä oikeuksien raukeaminen tarkoittaa sitä, että teoskappaleen omistaja saa vapaasti käyttölupaa tekijän puolesta, vaan lupa on aina myydä omistamansa teoskappaleen edelleen ja saatava tekijältä. omistamaansa teoskappaletta saa vapaasti näyt- Näyttelyn järjestäjä saa vapaasti näyttää kokoelmissaan olevia teoksia taidenäyttelyissä.

7 10 11 Kuvataiteen teosten käyttö näyttelyiden yhteydessä B Näyttelyiden järjestäjät käyttävät näyttelytoiminnassa Omistusoikeus ja tekijänoikeus Teoksen kappaleen luovutukseen, esimerkiksi leen luovuttamisen yhteydessä. Tällaisia oikeuksia ovat teoksen näyttämis- ja levittämisoikeudet. maalauksen ostamiseen, ei sisälly tekijäoikeuksien luovutusta. Näin ollen teoksen kappaleen Näin ollen teoksen omistaja ei tarvitse erillistä omistajalla ei ole tekijänoikeuksia itse teokseen. lupaa teoksen näyttämiseen yleisölle esimerkiksi Myös teoksen omistaja tarvitsee teoksen toisintamiseen tekijän luvan, ellei käyttö ole tekijänoike- Teoksen omistaja voi asettaa teoksen käy- taidenäyttelyissä tai teoksen myymiseen edelleen. uslain rajoitussäännösten nojalla vapaata. Lupa tölle myös rajoituksia. Esimerkiksi näyttelyiden teoksen käyttöön esimerkiksi painotuotteissa on järjestäjät voivat rajoittaa omistamiensa teosten saatava teoksen tekijältä sekä teoksen valokuvanneelta valokuvaajalta. tenkaan perustu tekijänoikeuksiin vaan teoskap- valokuvaamista. Tällaiset rajoitukset eivät kui- Jotkin tekijän yksinoikeuksien piiriin kuuluvat oikeudet kuitenkin raukeavat teoksen paleen omistusoikeuteen. kappa- omissa kokoelmissa olevia teoksia ja taiteilijoilta näyttelyä varten lainattuja teoksia. Pääsääntöisesti teosten käyttöön sovelletaan samoja säännöksiä ja periaatteita Näyttelytoiminta teoksen omistusoikeudesta riippumatta.... Näyttelykorvaus Tekijänoikeuslaissa on joitakin nimen- nökset sääntelevät teosten käyttöä muun muassa omaisesti näyttelytoimintaan liittyviä tekijänoi- näyttelykatalogeissa sekä näyttelyä koskevassa Teosten näyttäminen yleisölle esimerkiksi tai- lysopimuksessa. Tekijälle teosten näyttämisestä keuslain rajoitussäännöksiä. Nämä rajoitussään- tiedotus- tai lehdistöaineistossa. denäyttelyissä on lähtökohtaisesti tekijän yksin- maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kutsutaan oikeuksien piiriin kuuluva oikeus ja teosten näyt- näyttelykorvaukseksi. Koska teoksen näyttämis- tämiseen taidenäyttelyissä tarvitaan tekijän lupa. oikeus kuitenkin raukeaa teoksen kappaleen luo- Kuvataiteilijalle teosten näyttämisen merkitystä vutuksen yhteydessä, näyttelykorvausta ei suo- voidaan verrata musiikin soittamiseen radiossa. riteta näyttelynjärjestäjän omissa kokoelmissa Teosten näyttäminen on kuvataiteen teosten te- olevien teosten näyttämisestä. Näyttelykorvausta kijänoikeudellisesti merkittävin käyttömuoto. ei suoriteta myöskään esimerkiksi toisen museon Teosten näyttämisen ehdoista sovitaan näytte- kokoelmista lainattujen teosten näyttämisestä. B B

8 12 13 Kuvasto ry hallinnoi edustamiensa taiteilijoiden näyttelykorvausta Näyttelyluettelo ja tiedotusaineisto Kuvastoon liittyneet taiteilijat ovat siirtäneet lynjärjestäjän tehdä Kuvastolle näyttelyilmoitus. Taidenäyttelyn yhteydessä julkaistaan lä- Tiedotuskäytöksi katsotaan muutamien näyttelykorvauksen hallinnoinnin ja valvonnan Näyttelyilmoituksen voi tehdä Kuvaston verk- hes poikkeuksetta jonkinlainen näyttelyluettelo näyttelyssä esillä olevien teosten tiedotukselli- asiakassopimuksella Kuvastolle. Käytännössä tä- kosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ja muita painotuotteita. Yhä useammin näyttely- nen käyttö. Rajoitussäännöksen nojalla ei voi- mä tarkoittaa sitä, että Kuvasto sopii näyttelyn- postittamalla verkkosivuilta tulostetun näytte- tiedotusta tehdään myös internetissä. da esimerkiksi laittaa kaikkia näyttelyn teoksia järjestäjien kanssa teosten näyttämisen ehdoista, lyilmoituslomakkeen. Näyttelyilmoituksessa Ku- Tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojal- esille verkkoon. Painettuun näyttelykatalogiin kerää näyttelykorvaukset näyttelynjärjestäjiltä ja vastolle ilmoitetaan taiteilijalta näyttelyä varten la teoksen, joka kuuluu näyttelyyn tai tarjotaan saa kuitenkin kuvata kaikki näyttelyn teokset. tilittää korvaukset edelleen taiteilijoille. lainatut teokset, eli ne teokset, joiden osalta näyt- myytäväksi, saa kuvata painettuun näyttelyluet- Rajoitussäännös sallii ainoastaan näyttelyssä Kun näyttelynjärjestäjän näyttelyyn osallis- tämisoikeus ei ole rauennut. teloon tai muuhun näyttelyä tai myyntiä koske- nimenomaisesti esillä olevien teosten käytön. tuu Kuvastoon kuuluvia taiteilijoita, tulee näytte- vaan tiedotusaineistoon, kuten kutsukortteihin Mikäli näyttelyluettelossa tai tiedotuksessa ha- tai verkkosivuille. Teoksen saa kuvata myös sano- lutaan käyttää myös näyttelyyn kuulumattomia malehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päi- teoksia, tulee tällaisten teosten käyttöön saada väntapahtumaa esimerkiksi näyttelyarvosteluun. erillinen lupa. Tiedotuskäytön salliva rajoitussäännös sallii Jos näyttelynjärjestäjä ei ole varma siitä, tar- teosten käytön ainoastaan näyttelyn tai myynnin vitseeko käyttöön tekijän luvan tai onko käyttö ajan. Näin ollen esimerkiksi verkkosivuille laitet- tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alaista va- tu kuva tulee poistaa sivuilta näyttelyn päättymi- paata käyttöä, on hyvä olla yhteydessä Kuvastoon. sen tai teoksen myymisen jälkeen. Näyttelynjärjestäjän vastuulla on tehdä Muut paino- ja myyntituotteet näyttelyilmoitus Kuvastolle. Näyttelyiden yhteydessä voidaan teoksista valmistaa erilaisia tuotteita esimerkiksi museokaupassa myytäviksi. Teosten käyttöön painotuotteissa kuten julisteissa, postikortteissa, kirjoissa, esitteissä sekä muissa tuotteissa tarvitaan pääsääntöisesti tekijän ja teoksen valokuvanneen valokuvaajan lupa. Lupa tarvitaan myös esimerkiksi vanhojen, alun perin tieodotuskäyttöön valmistettujen näyttelyjulisteiden myymiseen. Painettua näyttelykatalogia saa kuitenkin rajoitussäännöksen nojalla myydä myös näyttelyn päättymisen jälkeen. Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön myös erilaisissa paino- ja myyntituotteissa. Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. B B

9 14 15 Näyttelynjärjestäjän verkkosivut ja digitaalinen näyttelykatalogi Nykypäivänä teoksia käytetään yhä enemmän myös digitaalisessa muodossa esimerkiksi näyttelynjärjestäjän verkkosivuilla. Tiedotuskäytön salliva tekijänoikeuslain rajoitussäännös sallii teoksista otettujen kuvien tiedotuksellisen käytön näyttelynjärjestäjän verkkosivuilla näyttelyn ajan. Tiedotuskäytöksi katsotaan muutamien näyttelyssä esillä olevien teosten käyttö, ei kuitenkaan kaikkien näyttelyn teosten käyttöä. Verkkosivuille tiedotustarkoituksessa laitettu kuva tulee poistaa verkkosivuilta näyttelyn päättymisen jälkeen. Mikäli kokoelmissa tai näyttelyssä esillä olevia teoksia halutaan käyttää verkkosivuilla tiedotuskäyttöä laajemmin, tulee käyttöön saada tekijän lupa. Esimerkiksi verkkonäyttelyyn tai taidemuseon kokoelmien esittelyyn taidemuseon verkkosivuilla tarvitsee tekijän luvan. Digitaalisia näyttelykatalogeja koskevat säännöt eroavat painettuja näyttelykatalogeja koskevista säännöistä. Teosten käytön näyttelykatalogeissa salliva tekijänoikeuslain rajoitussäännös sallii teosten käytön ainoastaan painetuissa näyttelykatalogeissa. Koska rajoitussäännös ei ulotu digitaalisiin näyttelykatalogeihin, teosten käyttöön digitaalisessa näyttelykatalogissa tarvitsee tekijän luvan. Luvanvaraisuus koskee myös painetun katalogin käyttöä digitaalisessa muodossa. Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön myös näyttelynjärjestäjien verkkosivuilla ja erilaisissa digitaalisissa aineistoissa. Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. Luvan hankkiminen teosten käyttöön C Mikäli teoksen käyttö ei ole tekijänoikeuslain rajoitussäännösten nojalla vapaata, tulee käyttöön saada tekijän lupa. Kun käytetään kuvataiteen teoksista otettuja valokuvia, lupa tulee saada niin kuvataiteen teoksen tekijältä kuin myös teoksen valokuvanneelta valokuvaajalta.... B C

10 16 17 Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys ry Tekijänoikeudellinen neuvonta Tekniikan ja teosten käyttömuotojen kehit- siin ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuvatai- tyessä on monissa tilanteissa hankala arvioida, teen teosten tekijöille ja teosten käyttäjille. Jos Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoike- tuuriministeriön hyväksymispäätöksellä kuvatai- edellyttääkö käyttö tekijän lupaa tai onko se jon- käyttäjä ei esimerkiksi ole varma siitä, tarvitsee- usyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu teen jälleenmyyntikorvausta. kin tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alais- ko käyttöön tekijän luvan, on hyvä olla yhteydes- kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvas- ta vapaata käyttöä. Vastuu siitä, että käyttölupa sä Kuvastoon. Tekijänoikeudellisissa asioissa voi to edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa Kuvastosta saa käyttöluvan kuvataiteen teosten on asianmukaisesti kunnossa, on kuitenkin aina olla yhteydessä suoraan Kuvaston toimistoon tai ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa sol- käyttöön niin painetuissa julkaisuissa, postikor- teoksen käyttäjällä. lähettää sähköisen neuvontalomakkeen Kuvas- mittujen sopimusten nojalla noin ulko- teissa, julisteissa, erilaisissa myyntituotteissa Kuvasto tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista ton verkkosivuilta. maista taiteilijaa. Kuvasto edustaa ulkomaalaisia kuin myös esimerkiksi TV:ssä tai verkkosivuilla. neuvontaa kuvien ja taideteosten tekijänoikeuk- taiteilijoita silloin, kun teosten käyttö tapahtuu Kuvasto sopii käytön ehdoista käyttäjän kanssa ja Suomessa. Vastavuoroisesti ulkomaiset järjestöt tilittää käytöstä kerätyt korvaukset edelleen tai- edustavat suomalaisia taiteilijoita, kun teosten teilijoille. Kuvaston noudattama korvaushinnasto käyttö tapahtuu ulkomailla. löytyy Kuvaston verkkosivuilta. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen. Ajantasainen lista Kuvaston edustamista taiteilijoista löytyy Kuvaston verkkosivuilta Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön monipuolisesti eri medioissa, sekä valvoo ja hallinnoi taiteilijoiden näyttelykorvausta. Tämän lisäksi Kuvasto hallinnoi opetus- ja kult- Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. Hakemusta tehtäessä on hyvä huomioida, että joidenkin ulkomaalaisten taiteilijoiden teosten käyttölupahakemusten käsittely saattaa kestää muutaman viikon. Mikäli taiteilija hallinnoi oikeuksiaan itse, tulee teoskuvan käytöstä sopia suoraan taitelijan kanssa. On visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Valvoo ja myöntää käyttölupia edustamiensa kuvataiteilijoiden teosten käyttöön sekä hallinnoi kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta Tarjoaa tekijänoikeudellista neuvontaa kuvataiteilijoille ja teosten käyttäjille C C

11 18 Lisätietoja tekijänoikeuksista Lisätietoja tekijänoikeuksista saa Kuvaston kotisivuilta sähköpostitse tai puhelimitse (09) Kuvasto Iso Roobertinkatu 3 5 A Helsinki (09) KU VASTO Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten nojalla noin ulkomaista taiteilijaa. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen. Toimitus: Kuvasto ry

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeus

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Annettu 23.5.2017 Tiivistelmä Tukesin ylläpitämässä julkisessa markkinavalvontarekisterissä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20 Asia Hakija Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä Tampereen Juhlagalleria Ky / Naimisiin.info Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Kysymys

Lisätiedot

Artikkeli julkaisusta MUSTA TAIDE Valokuvaajan tekijänoikeusopas Maria E. Rehbinder Valokuvateoksen ja valokuvan suoja

Artikkeli julkaisusta MUSTA TAIDE Valokuvaajan tekijänoikeusopas Maria E. Rehbinder Valokuvateoksen ja valokuvan suoja Artikkeli julkaisusta MUSTA TAIDE Valokuvaajan tekijänoikeusopas Maria E. Rehbinder Valokuvateoksen ja valokuvan suoja Valokuvaamalla luotu kuva voi saada suojaa kahdella eri tavalla: valokuvateoksena

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTI- KORVAUS

JÄLLEENMYYNTI- KORVAUS 1 Tekijänoikeuslain mukaan kuvataiteilijalla on oikeus saada jälleenmyyntikorvaus teostensa jälleenmyynneistä. Oikeus korvaukseen koskee kaikkia sellaisia kuvataiteen teoksia, joiden tekijänoikeudellinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

Asia: Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa, tekijänoikeuden voimassaolo

Asia: Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa, tekijänoikeuden voimassaolo TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1997:1 Asia: Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa, tekijänoikeuden voimassaolo Annettu: 30.1.1997 Patsaan nimi ei yltänyt teostasoon eikä se siten ollut tekijänoikeudella

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon

Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoitus on edistää museoiden kokoelmissa olevien suomalaisten tekijöiden taideteosten

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:8 Asia Hakija Valokuva, taideteos A Annettu 14.4.1993 Tiivistelmä Taideteos oli keskeisenä aiheena Yliopistolehdessä julkaistussa valokuvassa. Valokuvan käyttäminen

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 Asia Hakija Tekijänoikeus ilmavalokuvaan A Annettu 11.6.2008 Tiivistelmä Ilmavalokuva ei ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Kysymys valokuvan suojan voimassaoloajasta.

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011 Pekka Heikkinen Sisältö 1. Tietopalvelun juridiikkaa 2. Käsitteitä: laina, kaukolaina, dokumenttien välitys 3. Mikä ainakin on sallittua? 4. Keskustelua lausunnosta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 Asia Hakija Logojen käyttö parodiassa A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Koska logot eivät olleet tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia, lausuntopyynnössä tarkoitetun

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:4 Asia Hakija Siluetin tekeminen valokuvasta A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Valokuvan toisintaminen sellaisenaan skannaamalla edellytti valokuvaajan suostumusta. Kysymys

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:10. Naishahmojen siluettien valokuvaaminen sekä julkaiseminen postikorteissa ja kirjoissa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:10. Naishahmojen siluettien valokuvaaminen sekä julkaiseminen postikorteissa ja kirjoissa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:10 Asia Hakija Naishahmojen siluettien valokuvaaminen sekä julkaiseminen postikorteissa ja kirjoissa N.N., toiminimien "A" ja "B" haltijana Annettu 20.08.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:13 Asia Hakija Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan Varastokirjasto / NN Annettu 3.10.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö NN Varastokirjastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9 Asia Hakija Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Musiikkitiedostojen tallentaminen internetpalvelusta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 26.2.1992 Tiivistelmä Tiehallituksen tieteelliseen julkaisuun oli tekstiin liittyen otettu kaksi A:n piirrosta. Tieteelliseen esitykseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen RUNKO I. Painettu aineisto: nykyinen sääntely II.e-aineiston mukanaan tuomat haasteet III.Eri ratkaisumallit: punnintaa TEKIJÄN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos, valokuva, elokuva A Annettu 3.5.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oikeudesta valokuvaan ja tekijänoikeuksista virka-

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9 Asia Hakija Sitaatti, kuvasitaatti Suomen tekniset kustantajat STEK r.y. Annettu 19.12.1988 Tiivistelmä Tekijänoikeuslain 14 :n 1 momentin mukaisesti opetuskäyttöön

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa?

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Maria Faarinen Suomen valokuvataiteen museo Kuva-arkistokoulutus 8.4.2014 Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki:

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 12 2/2005. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Taitto: Jukka Talve ja Outi Fingerroos. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_05/sor2_05.pdf] AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI

Lisätiedot

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:8 Asia Hakija Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan Mainostoimisto X Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta Turkulainen mainostoimisto

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:17 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, veistos A Annettu 1.11.1993 Tiivistelmä Veistoksen toisintaminen kansikuvassa oli teoksen kappaleen valmistamista, johon tarvittiin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:21. Moraaliset oikeudet, loukkaus, taideteos, postikortti

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:21. Moraaliset oikeudet, loukkaus, taideteos, postikortti TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:21 Asia Hakija Moraaliset oikeudet, loukkaus, taideteos, postikortti Kuvasto ry Annettu 30.12.1994 Tiivistelmä Tekijänoikeuslain 3 :n 1 momentin mukainen hyvä tapa edellytti,

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 Asia Hakija Tekijänoikeuden siirtyminen A Annettu 29.10.1987 Tiivistelmä Museolehtori A oli Suomen taideakatemian palveluksessa työskennellessään laatinut Ateneumia

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:12. Vetoketjusta valmistetut kukkaa ja sydäntä muistuttavat korut eivät yltäneet teostasoon.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:12. Vetoketjusta valmistetut kukkaa ja sydäntä muistuttavat korut eivät yltäneet teostasoon. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:12 Asia Hakija Korujen tekijänoikeussuoja EDEL City Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Vetoketjusta valmistetut kukkaa ja sydäntä muistuttavat korut eivät yltäneet teostasoon.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13 Asia Hakija Tekijänoikeus jakkaraan A Annettu 7.9.2010 Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Tekijänoikeudet. Suomen Taiteilijaseura Helsinki

Tekijänoikeudet. Suomen Taiteilijaseura Helsinki Tekijänoikeudet Suomen Taiteilijaseura Helsinki 14.3.2017 Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18. Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18. Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18 Asia Hakija Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa Helsingin kaupunginkirjasto Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Helsingin kaupunginkirjasto (jäljempänä

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus teokseen. Suojattuja teoksia mm.: Valokuvateos, muu kuvataiteen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20 Asia Hakija Kokoomateos, luettelosuoja Y Annettu 14.12.1994 Tiivistelmä Kirjan aineisto oli valikoitu ja järjestetty itsenäisesti ja omaperäisesti. Siten kirja oli

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS TAIDEMYYJILLE JA -VÄLITTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS TAIDEMYYJILLE JA -VÄLITTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS TAIDEMYYJILLE JA -VÄLITTÄJILLE Kuvataiteilijalla on tekijänoikeuslain mukaan oikeus saada jälleenmyyntikorvaus teostensa jälleenmyynneistä. Oikeus korvaukseen koskee kuvataiteen teoksia,

Lisätiedot

Katsaus tekijänoikeuteen

Katsaus tekijänoikeuteen Katsaus tekijänoikeuteen Tämä artikkeli käsittelee tekijänoikeudellisesta näkökulmasta aiheita kuten itsenäinen teos, jälkiperäinen teos ja muunteluoikeus. Artikkeli julkaistiin alun perin Näytelmäkirjailijaliiton

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Maalausten tekeminen toisia maalauksia esikuvina käyttäen

Maalausten tekeminen toisia maalauksia esikuvina käyttäen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:7 Asia Hakija Maalausten tekeminen toisia maalauksia esikuvina käyttäen A Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta A (jäljempänä hakija) on 30.10.1998 päivätyllä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596.

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596. 1 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi copyright@minedu.fi Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti.

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. LAUSUNTO 1998:17 A: 10.11.1998 Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. Selostus asiasta X on 24.4.1998 saapuneella kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:11 Asia Hakija Neonvalon tekijänoikeussuoja Valokuvaaja Tommi Pitkänen Annettu 09.09.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Valokuvaaja Tommi Pitkänen, toiminimien Euro-Inter ja Kulkurin

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:13 Asia Hakija Kuvataiteen teosten luominen Internet-tietoverkossa olevia kuvia käyttäen N.N. Annettu 24.09.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 02.05.2002

Lisätiedot