TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS"

Transkriptio

1 X

2 1 Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS O P S Sisällysluettelo A tekijänoikeus 2 Tekijänoikeus suojaa myös lähioikeuksia 3 Suoja-aika 4 Tekijänoikeuden sisältö 4 Oikeuksien raukeaminen 8 Tekijänoikeuden rajoitukset 9 B Kuvataiteen teosten käyttö näyttelyiden yhteydessä 10 Omistusoikeus ja tekijänoikeus 11 Näyttelytoiminta 11 Näyttelyluettelo ja tiedotusaineisto 13 Muut paino- ja myyntituotteet 13 Näyttelynjärjestäjän verkkosivut ja digitaalinen näyttelykatalogi 14 C Luvan hankkiminen teosten käyttöön 15 Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 16 Tekijänoikeudellinen neuvonta

3 2 3 Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa myös lähioikeuksia Teossuojaa saavien varsinaisten teosten kuvia suojataan lähioikeudella. Merkittävin ero lisäksi tekijänoikeus suojaa lähioikeuksia. Lähioikeussuojaa saavat esimerkiksi erilaiset esittävän ja-ajan pituudessa. teossuojan ja lähioikeussuojan sisällöissä on suo- taiteen esitykset. Tämän lisäksi tavallisia valo- A Teosvalokuva vai tavallinen valokuva? Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. Tekijänoikeudellinen suoja syntyy, kun teos luodaan. Suojan syntyminen ei edellytä rekisteröintiä tai -merkin käyttämistä.... Joissakin tapauksissa teosvalokuvan ja tavallisen valokuvan erottaminen saattaa olla hankalaa. Teosvalokuvia ovat sellaiset valokuvateokset, jotka ylittävät teoskynnyksen ja joissa on itsenäisiä ja omaperäisiä elementtejä. Käytännössä teoksen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä voivat ilmentää esimerkiksi varjojen, valotuksen tai asettelun hyödyntäminen. Tavallisia valokuvia ovat taas perinteiset dokumenttikuvat; samanlaisen valokuvan olisi kuka tahansa voinut ottaa samasta paikasta samaan aikaan. Saadakseen tekijänoikeudellista suojaa teoksen tulee ylittää teoskynnys. Kuvataiteen teosten osalta teoskynnyksen on katsottu olevan varsin matalalla, eikä teoksille ole asetettu laatuvaatimuksia. Esimerkiksi lapsen lumesta tekemä veistos saa suojaa siinä missä kuuluisan taidemaalarin maalauskin. Myös teoksen luonnos, keskeneräinen tai signeeraamaton teos saa suojaa, mikäli se ylittää teoskynnyksen. Teoksen tekijänä pidetään sitä henkilöä, jonka luovan panoksen ansiosta teos on suojattu. Tekijöinä ei pidetä teknisiä avustajia, esimerkiksi tekijän ohjeiden mukaan toimivia valajia. Jos tekijät ovat tehneet teoksen yhdessä, eivätkä osuudet muodosta itsenäisiä teoksia, syntyy tekijänoikeus tekijöille yhteisesti. Tekijänoikeus suojaa luovan työn sisältöä, sitä muotoa, jossa teos ilmenee. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa, aihetta tai tietosisältöä. Käytännössä kuka tahansa voi siis esimerkiksi maalata maalauksen samasta aiheesta. Tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvat muun muassa: maalaustaide. kuvanveistotaide. taidegrafiikka valokuvataide. mediataide. performanssitaide piirrostaide. lasi- ja keramiikkataide taidekäsityö, tekstiilitaide. taideteollisuuden tuotteet

4 4 5 Suoja-a ik a Taloudelliset oikeudet Tekijänoikeus suojaa teoksia ja lähioikeuksia en, suoja-aika on 50 vuotta tallentamisvuodesta Taloudelliset oikeudet sisältävät teoksen nen ja yleisön saataviin saattaminen ei jonkin laissa määritellyn suoja-ajan. Teossuojaa saavien lukien. Tekijän jälkeen oikeudet siirtyvät peri- kappaleen valmistamisen ja teoksen saattamisen tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla ole varsinaisten teosten suoja-aika on 70 vuotta teki- kunnalle. Kun tekijänoikeudet ovat päättyneet, yleisön saataville. Mikäli kappaleen valmistami- vapaata, tulee niihin aina saada tekijän lupa. jän kuolinvuoden päättymisestä. Lähioikeuksina saa teoksia käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita suojattujen teosten, kuten tavallisten valokuvi- erillistä lupaa. Yleisön saataviin saattaminen Tekijänoikeus tuottaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta. Tekijänoikeuden tuottamat oikeudet jaetaan tekijän taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Yksinoikeus sisältää suoja-aikojen laskeminen Taiteilija on kuollut vuoden 1941 aikana: teosten tekijänoikeudet ovat päättyneet Tavallinen valokuva on otettu vuonna 1995: valokuvan oikeudet päättyvät Kun tekijänoikeudet ovat päättyneet, saa teoksia käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita erillistä lupaa. Tekijänoikeuden sisältö oikeuden määrätä teoksesta muuttamattomana tai muutettuna myös toisessa taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen. Yleisön saataviin saattamisen oikeus muodostaa kappaleen valmistamisoikeuden ohella toisen keskeisen osan tekijän taloudellisista oikeuksista. Se antaa tekijälle oikeuden määrätä niistä tavoista, joilla hänen teok- Välittäminen Teoksen välittämistä on teoksen saattaminen yleisön saataville teknistä apuvälinettä käyttäen siten, että teos ja yleisö sijaitsevat välimatkan päässä toisistaan. Teoksen välittämistä on esimerkiksi teoksen laittaminen internettiin tai muuhun tietoverkkoon sekä teoksen käyttäminen radio- tai televisiolähetyksessä. Esittäminen Teoksen esittämistä on teoksen esittäminen läsnä olevalle yleisölle, esimerkiksi teoksen esittäminen videotykillä osana Powerpoint-esitystä. sensa voidaan saattaa markkinoille tai muulla tavoin yleisön kuultavaksi, nähtäväksi tai muuten koettavaksi. Teoksen saattamista yleisön saataville on teoksen välittäminen, esittäminen, näyttäminen ja levittäminen. Näyttäminen Teoksen näyttämistä on teoksen näyttäminen teknistä apuvälinettä käyttämättä läsnä olevalle yleisölle, esimerkiksi teosten näyttäminen taidenäyttelyissä. Levittäminen Teoksen levittämistä on fyysisten teoskappaleiden levittäminen myymällä, vuokraamalla, lainaamalla tai mulla tavoin, esimerkiksi taideteoksen myyminen taidemuseolle.

5 6 7 Kappaleen valmistaminen Moraaliset oikeudet Teoksen kappaleen valmistamista on teoksen mille kiksi erilaisissa painotuotteissa tai teoksien digitoiminen tahansa alustalle tapahtuva toisintaminen. Kappaleen valokuvaamalla. Myös kuvan liittäminen Power- valmistamista on siten teoksen toisintaminen esimerpoint-esitykseen on kappaleen valmistamista. Luoksepääsyoikeus Tekijän taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijänoikeus suojaa tekijän moraalisia oikeuksia. Moraaliset oikeudet jaetaan isyysoikeuteen ja respektioikeuteen. Moraaliset oikeudet suojaavat erityisesti tekijän persoonaa ja taiteellista arvoa. Tekijän moraalisia oikeuksia tulee aina kunnioittaa, vaikka teoksen käyttö ei tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen mukaan edellyttäisikään tekijän lupaa. Kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada sekä nähtävilleen että kuvattavakseen jo luovuttamansa teos, jos se on tarpeen tekijän taloudellisten oikeuksien toteuttamista tai tekijän taiteellisen työskentelyn takia. Luoksepääsyoikeus koskee siis tekijän jo omistuksestaan luovuttamia teoksia, kuten taidemuseoiden kokoelmissa olevia teoksia. Teoksen omistajan tulee päästää tekijä kuvaamaan teos esimerkiksi postikorttien valmistamista varten tai jos se on tarpeen tekijän taiteellisen työskentelyn takia. Luoksepääsyoikeus tulee toteuttaa tavalla, josta ei aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle. Isyysoikeus Tekijänoikeuslain mukaan tekijän nimi on mainittava teoksen yhteydessä sillä tavoin kuin hyvä tapa vaa- teoksesta, tulee myös valokuvaajan nimi mainita sa- tekijän nimi. Kun kyseessä on valokuva kuvataiteen tii. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi massa yhteydessä. kuvataiteen teoksen yhteydessä tulee aina mainita Respektioikeus Vaikka käyttö olisi rajoitussäännösten nojalla vapaata, tulee tekijän moraalisia oikeuksia kunnioittaa. Teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydessä. Teoksen muuttamista on esimerkiksi teoksen värien muuttaminen tai teoksen rajaaminen. Mikäli teosta halutaan rajata painotuotteessa, tulee rajaamiseen saada aina erikseen tekijän lupa. Teosta ei myöskään saa käyttää tekijän taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydessä. Teoksen käyttö esimerkiksi mainonnassa tai poliittisessa yhteydessä on tekijän taiteelliseen arvoon ja persoonaan puuttuvaa käyttöä, ja edellyttää aina tekijän suostumusta.

6 8 9 Oikeuksien raukeaminen Jos teoksen käyttö on tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla vapaata, ei käyttöön tarvita erillistä lupaa. Tekijänoikeuden rajoitukset Tekijän yksinoikeutta määrätä teoksen käytöstä ta, kun käyttö ei tapahdu ansiotarkoituksessa. on rajoitettu tekijänoikeuslain rajoitus- Rajoitussäännöksen tarkoittamalla kuvaamisella säännöksillä. Mikäli teoksen käyttö on rajoitussäännöksen tarkoitetaan ainoastaan teoksen kaksiulotteistarvita nojalla vapaata, ei teoksen käyttöön ta kuvaamista. erillistä lupaa tekijältä. Kun teoksia käytetään rajoitussäännösten nojalla, Tekijänoikeuden rajoitussäännökset sallivat kuvataiteen tulee aina muistaa kunnioittaa tekijän moraa- teosten käytön muun muassa arvostelevissa lisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijän tai tieteellisissä esityksissä, kuten näyt- nimi on mainittava eikä teosta saa muokata tai telyarvosteluissa tai väitöskirjoissa. Tekijän luovuttaman käyttää tekijän taiteellista arvoa tai persoonaa teoksen saa myös kuvata valokuvaan, loukkaavalla tavalla tai yhteydessä. televisio-ohjelmaan tai elokuvaan, mikäli teos on kuvassa toissijaisessa merkityksessä. Toissijaisessa Kuvasto ry tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista merkityksessä tapahtuvaa käyttöä on esimer- neuvontaa kuvataiteen teosten käyttäjille. Jos kiksi taulun näkyminen haastateltavan henkilön käyttäjä ei ole varma siitä, tarvitseeko käyttöön työhuoneen seinällä. tekijän luvan vai onko käyttö tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alaista vapaata käyttöä, on Julkiselle paikalle pysyvästi sijoitetun teoksen, hyvä olla yhteydessä Kuvastoon. esimerkiksi veistoksen tai patsaan, saa kuva- Osa tekijän yksinoikeuksien piiriin kuuluvista tää yleisölle. Näin ollen esimerkiksi taidemuseo oikeuksista raukeaa, kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella ensimmäisen kerran myyty sia taidenäyttelyissä. saa vapaasti näyttää kokoelmissaan olevia teok- tai muutoin luovutettu. Tällaisia oikeuksia ovat levittämis- ja näyttämisoikeudet. Muut tekijän Koska teoksen kappaleen valmistamisoikeus yksinoikeuksien piiriin kuuluvat oikeudet eivät ja välittämisoikeus eivät raukea, myös teoksen raukea teoskappaleen luovuttamisen yhteydessä. omistaja tarvitsee tekijän luvan teoksen toisintamiseen esimerkiksi painotuotteissa tai internetissä. Teoksen omistaja ei myöskään voi antaa Käytännössä oikeuksien raukeaminen tarkoittaa sitä, että teoskappaleen omistaja saa vapaasti käyttölupaa tekijän puolesta, vaan lupa on aina myydä omistamansa teoskappaleen edelleen ja saatava tekijältä. omistamaansa teoskappaletta saa vapaasti näyt- Näyttelyn järjestäjä saa vapaasti näyttää kokoelmissaan olevia teoksia taidenäyttelyissä.

7 10 11 Kuvataiteen teosten käyttö näyttelyiden yhteydessä B Näyttelyiden järjestäjät käyttävät näyttelytoiminnassa Omistusoikeus ja tekijänoikeus Teoksen kappaleen luovutukseen, esimerkiksi leen luovuttamisen yhteydessä. Tällaisia oikeuksia ovat teoksen näyttämis- ja levittämisoikeudet. maalauksen ostamiseen, ei sisälly tekijäoikeuksien luovutusta. Näin ollen teoksen kappaleen Näin ollen teoksen omistaja ei tarvitse erillistä omistajalla ei ole tekijänoikeuksia itse teokseen. lupaa teoksen näyttämiseen yleisölle esimerkiksi Myös teoksen omistaja tarvitsee teoksen toisintamiseen tekijän luvan, ellei käyttö ole tekijänoike- Teoksen omistaja voi asettaa teoksen käy- taidenäyttelyissä tai teoksen myymiseen edelleen. uslain rajoitussäännösten nojalla vapaata. Lupa tölle myös rajoituksia. Esimerkiksi näyttelyiden teoksen käyttöön esimerkiksi painotuotteissa on järjestäjät voivat rajoittaa omistamiensa teosten saatava teoksen tekijältä sekä teoksen valokuvanneelta valokuvaajalta. tenkaan perustu tekijänoikeuksiin vaan teoskap- valokuvaamista. Tällaiset rajoitukset eivät kui- Jotkin tekijän yksinoikeuksien piiriin kuuluvat oikeudet kuitenkin raukeavat teoksen paleen omistusoikeuteen. kappa- omissa kokoelmissa olevia teoksia ja taiteilijoilta näyttelyä varten lainattuja teoksia. Pääsääntöisesti teosten käyttöön sovelletaan samoja säännöksiä ja periaatteita Näyttelytoiminta teoksen omistusoikeudesta riippumatta.... Näyttelykorvaus Tekijänoikeuslaissa on joitakin nimen- nökset sääntelevät teosten käyttöä muun muassa omaisesti näyttelytoimintaan liittyviä tekijänoi- näyttelykatalogeissa sekä näyttelyä koskevassa Teosten näyttäminen yleisölle esimerkiksi tai- lysopimuksessa. Tekijälle teosten näyttämisestä keuslain rajoitussäännöksiä. Nämä rajoitussään- tiedotus- tai lehdistöaineistossa. denäyttelyissä on lähtökohtaisesti tekijän yksin- maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kutsutaan oikeuksien piiriin kuuluva oikeus ja teosten näyt- näyttelykorvaukseksi. Koska teoksen näyttämis- tämiseen taidenäyttelyissä tarvitaan tekijän lupa. oikeus kuitenkin raukeaa teoksen kappaleen luo- Kuvataiteilijalle teosten näyttämisen merkitystä vutuksen yhteydessä, näyttelykorvausta ei suo- voidaan verrata musiikin soittamiseen radiossa. riteta näyttelynjärjestäjän omissa kokoelmissa Teosten näyttäminen on kuvataiteen teosten te- olevien teosten näyttämisestä. Näyttelykorvausta kijänoikeudellisesti merkittävin käyttömuoto. ei suoriteta myöskään esimerkiksi toisen museon Teosten näyttämisen ehdoista sovitaan näytte- kokoelmista lainattujen teosten näyttämisestä. B B

8 12 13 Kuvasto ry hallinnoi edustamiensa taiteilijoiden näyttelykorvausta Näyttelyluettelo ja tiedotusaineisto Kuvastoon liittyneet taiteilijat ovat siirtäneet lynjärjestäjän tehdä Kuvastolle näyttelyilmoitus. Taidenäyttelyn yhteydessä julkaistaan lä- Tiedotuskäytöksi katsotaan muutamien näyttelykorvauksen hallinnoinnin ja valvonnan Näyttelyilmoituksen voi tehdä Kuvaston verk- hes poikkeuksetta jonkinlainen näyttelyluettelo näyttelyssä esillä olevien teosten tiedotukselli- asiakassopimuksella Kuvastolle. Käytännössä tä- kosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ja muita painotuotteita. Yhä useammin näyttely- nen käyttö. Rajoitussäännöksen nojalla ei voi- mä tarkoittaa sitä, että Kuvasto sopii näyttelyn- postittamalla verkkosivuilta tulostetun näytte- tiedotusta tehdään myös internetissä. da esimerkiksi laittaa kaikkia näyttelyn teoksia järjestäjien kanssa teosten näyttämisen ehdoista, lyilmoituslomakkeen. Näyttelyilmoituksessa Ku- Tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojal- esille verkkoon. Painettuun näyttelykatalogiin kerää näyttelykorvaukset näyttelynjärjestäjiltä ja vastolle ilmoitetaan taiteilijalta näyttelyä varten la teoksen, joka kuuluu näyttelyyn tai tarjotaan saa kuitenkin kuvata kaikki näyttelyn teokset. tilittää korvaukset edelleen taiteilijoille. lainatut teokset, eli ne teokset, joiden osalta näyt- myytäväksi, saa kuvata painettuun näyttelyluet- Rajoitussäännös sallii ainoastaan näyttelyssä Kun näyttelynjärjestäjän näyttelyyn osallis- tämisoikeus ei ole rauennut. teloon tai muuhun näyttelyä tai myyntiä koske- nimenomaisesti esillä olevien teosten käytön. tuu Kuvastoon kuuluvia taiteilijoita, tulee näytte- vaan tiedotusaineistoon, kuten kutsukortteihin Mikäli näyttelyluettelossa tai tiedotuksessa ha- tai verkkosivuille. Teoksen saa kuvata myös sano- lutaan käyttää myös näyttelyyn kuulumattomia malehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päi- teoksia, tulee tällaisten teosten käyttöön saada väntapahtumaa esimerkiksi näyttelyarvosteluun. erillinen lupa. Tiedotuskäytön salliva rajoitussäännös sallii Jos näyttelynjärjestäjä ei ole varma siitä, tar- teosten käytön ainoastaan näyttelyn tai myynnin vitseeko käyttöön tekijän luvan tai onko käyttö ajan. Näin ollen esimerkiksi verkkosivuille laitet- tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alaista va- tu kuva tulee poistaa sivuilta näyttelyn päättymi- paata käyttöä, on hyvä olla yhteydessä Kuvastoon. sen tai teoksen myymisen jälkeen. Näyttelynjärjestäjän vastuulla on tehdä Muut paino- ja myyntituotteet näyttelyilmoitus Kuvastolle. Näyttelyiden yhteydessä voidaan teoksista valmistaa erilaisia tuotteita esimerkiksi museokaupassa myytäviksi. Teosten käyttöön painotuotteissa kuten julisteissa, postikortteissa, kirjoissa, esitteissä sekä muissa tuotteissa tarvitaan pääsääntöisesti tekijän ja teoksen valokuvanneen valokuvaajan lupa. Lupa tarvitaan myös esimerkiksi vanhojen, alun perin tieodotuskäyttöön valmistettujen näyttelyjulisteiden myymiseen. Painettua näyttelykatalogia saa kuitenkin rajoitussäännöksen nojalla myydä myös näyttelyn päättymisen jälkeen. Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön myös erilaisissa paino- ja myyntituotteissa. Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. B B

9 14 15 Näyttelynjärjestäjän verkkosivut ja digitaalinen näyttelykatalogi Nykypäivänä teoksia käytetään yhä enemmän myös digitaalisessa muodossa esimerkiksi näyttelynjärjestäjän verkkosivuilla. Tiedotuskäytön salliva tekijänoikeuslain rajoitussäännös sallii teoksista otettujen kuvien tiedotuksellisen käytön näyttelynjärjestäjän verkkosivuilla näyttelyn ajan. Tiedotuskäytöksi katsotaan muutamien näyttelyssä esillä olevien teosten käyttö, ei kuitenkaan kaikkien näyttelyn teosten käyttöä. Verkkosivuille tiedotustarkoituksessa laitettu kuva tulee poistaa verkkosivuilta näyttelyn päättymisen jälkeen. Mikäli kokoelmissa tai näyttelyssä esillä olevia teoksia halutaan käyttää verkkosivuilla tiedotuskäyttöä laajemmin, tulee käyttöön saada tekijän lupa. Esimerkiksi verkkonäyttelyyn tai taidemuseon kokoelmien esittelyyn taidemuseon verkkosivuilla tarvitsee tekijän luvan. Digitaalisia näyttelykatalogeja koskevat säännöt eroavat painettuja näyttelykatalogeja koskevista säännöistä. Teosten käytön näyttelykatalogeissa salliva tekijänoikeuslain rajoitussäännös sallii teosten käytön ainoastaan painetuissa näyttelykatalogeissa. Koska rajoitussäännös ei ulotu digitaalisiin näyttelykatalogeihin, teosten käyttöön digitaalisessa näyttelykatalogissa tarvitsee tekijän luvan. Luvanvaraisuus koskee myös painetun katalogin käyttöä digitaalisessa muodossa. Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön myös näyttelynjärjestäjien verkkosivuilla ja erilaisissa digitaalisissa aineistoissa. Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. Luvan hankkiminen teosten käyttöön C Mikäli teoksen käyttö ei ole tekijänoikeuslain rajoitussäännösten nojalla vapaata, tulee käyttöön saada tekijän lupa. Kun käytetään kuvataiteen teoksista otettuja valokuvia, lupa tulee saada niin kuvataiteen teoksen tekijältä kuin myös teoksen valokuvanneelta valokuvaajalta.... B C

10 16 17 Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys ry Tekijänoikeudellinen neuvonta Tekniikan ja teosten käyttömuotojen kehit- siin ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuvatai- tyessä on monissa tilanteissa hankala arvioida, teen teosten tekijöille ja teosten käyttäjille. Jos Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoike- tuuriministeriön hyväksymispäätöksellä kuvatai- edellyttääkö käyttö tekijän lupaa tai onko se jon- käyttäjä ei esimerkiksi ole varma siitä, tarvitsee- usyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu teen jälleenmyyntikorvausta. kin tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alais- ko käyttöön tekijän luvan, on hyvä olla yhteydes- kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvas- ta vapaata käyttöä. Vastuu siitä, että käyttölupa sä Kuvastoon. Tekijänoikeudellisissa asioissa voi to edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa Kuvastosta saa käyttöluvan kuvataiteen teosten on asianmukaisesti kunnossa, on kuitenkin aina olla yhteydessä suoraan Kuvaston toimistoon tai ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa sol- käyttöön niin painetuissa julkaisuissa, postikor- teoksen käyttäjällä. lähettää sähköisen neuvontalomakkeen Kuvas- mittujen sopimusten nojalla noin ulko- teissa, julisteissa, erilaisissa myyntituotteissa Kuvasto tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista ton verkkosivuilta. maista taiteilijaa. Kuvasto edustaa ulkomaalaisia kuin myös esimerkiksi TV:ssä tai verkkosivuilla. neuvontaa kuvien ja taideteosten tekijänoikeuk- taiteilijoita silloin, kun teosten käyttö tapahtuu Kuvasto sopii käytön ehdoista käyttäjän kanssa ja Suomessa. Vastavuoroisesti ulkomaiset järjestöt tilittää käytöstä kerätyt korvaukset edelleen tai- edustavat suomalaisia taiteilijoita, kun teosten teilijoille. Kuvaston noudattama korvaushinnasto käyttö tapahtuu ulkomailla. löytyy Kuvaston verkkosivuilta. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen. Ajantasainen lista Kuvaston edustamista taiteilijoista löytyy Kuvaston verkkosivuilta Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön monipuolisesti eri medioissa, sekä valvoo ja hallinnoi taiteilijoiden näyttelykorvausta. Tämän lisäksi Kuvasto hallinnoi opetus- ja kult- Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. Hakemusta tehtäessä on hyvä huomioida, että joidenkin ulkomaalaisten taiteilijoiden teosten käyttölupahakemusten käsittely saattaa kestää muutaman viikon. Mikäli taiteilija hallinnoi oikeuksiaan itse, tulee teoskuvan käytöstä sopia suoraan taitelijan kanssa. On visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Valvoo ja myöntää käyttölupia edustamiensa kuvataiteilijoiden teosten käyttöön sekä hallinnoi kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta Tarjoaa tekijänoikeudellista neuvontaa kuvataiteilijoille ja teosten käyttäjille C C

11 18 Lisätietoja tekijänoikeuksista Lisätietoja tekijänoikeuksista saa Kuvaston kotisivuilta sähköpostitse tai puhelimitse (09) Kuvasto Iso Roobertinkatu 3 5 A Helsinki (09) KU VASTO Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten nojalla noin ulkomaista taiteilijaa. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen. Toimitus: Kuvasto ry

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa?

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Maria Faarinen Suomen valokuvataiteen museo Kuva-arkistokoulutus 8.4.2014 Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13 Asia Hakija Tekijänoikeus jakkaraan A Annettu 7.9.2010 Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:17 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, veistos A Annettu 1.11.1993 Tiivistelmä Veistoksen toisintaminen kansikuvassa oli teoksen kappaleen valmistamista, johon tarvittiin

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8 Asia Hakija Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Espoon kaupunginkirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Katsaus tekijänoikeuteen

Katsaus tekijänoikeuteen Katsaus tekijänoikeuteen Tämä artikkeli käsittelee tekijänoikeudellisesta näkökulmasta aiheita kuten itsenäinen teos, jälkiperäinen teos ja muunteluoikeus. Artikkeli julkaistiin alun perin Näytelmäkirjailijaliiton

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin TEKIJÄNOIKEUKSISTA ACT Law Office Oy 1 TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY tiedon hankintaan tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin A 2 IMMATERIAALIOIKEUS tekijänoikeus

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki /404

Tekijänoikeuslaki /404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4 Asia Hakija Luettelosuoja A Annettu 12.3.1993 Tiivistelmä Oppikirjan tehtävien malliratkaisuista koostuva monistesarja sai tekijänoikeuslain 49 :n mukaista luettelosuojaa.

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti.

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. LAUSUNTO 1998:17 A: 10.11.1998 Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. Selostus asiasta X on 24.4.1998 saapuneella kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:13 Asia Hakija Kuvataiteen teosten luominen Internet-tietoverkossa olevia kuvia käyttäen N.N. Annettu 24.09.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 02.05.2002

Lisätiedot

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään.

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään. 1 Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SiV@eduskunta.fi Asia: Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)

Lisätiedot

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus EU:ssa OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Luettelo direktiiveistä Tietoyhteiskuntadirektiivi 2001/29/EY Tietokoneohjelmadirektiivi 2009/24/EY Tietokantadirektiivi 96/9/EY

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005 N:o 821 824 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 4057 822 Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta... 4076

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin.

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin. LAUSUNTO 1998:20 A: 8.12.1998 Selostus asiasta A ja B Turun yliopiston psykologian laitokselta ovat 6.8.1998 päivätyllä kirjelmällään pyytäneet tekijänoikeusneuvoston lausuntoa Psykonet - verkkoyliopiston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 Asia Hakija Kipsireliefin tekeminen rakennuksesta A Annettu 07.04.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ A (jäljempänä hakija) on 07.02.2005 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:21. Tekijänoikeuden rajoitus, taideteos, moraaliset oikeudet

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:21. Tekijänoikeuden rajoitus, taideteos, moraaliset oikeudet TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:21 Asia Hakija Tekijänoikeuden rajoitus, taideteos, moraaliset oikeudet Kuvasto ry Annettu 30.11.1993 Tiivistelmä Oven, joka oli tekijänoikeudellisesti suojattu taideteos,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 Asia Hakija Tekijänoikeus kalatutkimusraporttiin H Annettu 24.3.2015 Tiivistelmä Kalatutkimusraportti oli kokonaisuutena tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 Asia Hakija Teoskynnys, luettelosuoja, lomake A Annettu 28.8.1990 Tiivistelmä A Oy:n kysymyslomakkeen kysymykset ja niiden kokoonpano eivät olleet muodoltaan itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja sen sisältö 3. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:3 Asia Hakija Valokuvaajan oikeudet J Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuva oli alun perin kuvaajan suostumuksin julkaistu internetsivustolla. Valokuvan kopioiminen

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta. Marit Hohtokari Hohtokari Oy

Tekijänoikeudesta. Marit Hohtokari Hohtokari Oy Tekijänoikeudesta Marit Hohtokari Hohtokari Oy Tekijänoikeus: asia, josta selviää sopimalla Yleistä tekijänoikeudesta Lukuisia muutoksia voimaantulon jälkeen Tuorein muutos /821/05) voimaan 1.1.2006 Uudistus

Lisätiedot

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi

Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä. Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi Tekijänoikeudet miten käytän toisen työtä Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Siilinjärvi 30.8.2013 Tekijänoikeuden perusteet - Viranomaiset Opetus- ja kulttuuriministeriö Valmistelee kansallisen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa Kihlakunnansyyttäjä A Annettu 26.4.2010 Tiivistelmä Internetsivuston sisältö oli

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon

Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:15 Asia Hakija Tekijänoikeudet harjututkimuksen yhteydessä syntyneeseen aineistoon Tieteentekijöiden liitto Annettu Helsingissä 8.10.1999 Selostus asiasta Tieteentekijöiden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja kirjalliseen materiaaliin Ilomantsin kirjasto Annettu 14.12.2010 Tiivistelmä Viime vuosisadan alkupuolella lehdeksi koottujen, käsin

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sisällöntuotanto Verkkopalvelun sisällöntuotanto 9. luento 21.12.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen yliopisto Luennon

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa 13.2.2003 Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR velvoiteoikeus/ esineoikeus varallisuusoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 Asia Hakija Teostaso, oppikirja, konepiirustus A Annettu 21.1.1994 Tiivistelmä Koneenpiirustuksen oppikirjoissa olevat yksittäiset konepiirustukset eivät yltäneet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 Asia Hakija Elokuva A Annettu 17.5.1993 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto tekijänoikeudesta kahteen elokuvateokseen, tekijänoikeuden siirtymisestä ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010

Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010 Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010 Aluksi Eräs vanha piratismin muoto on kuvataiteen väärentäminen. Suurin osa väärennetystä kuvataiteesta on tauluja. Myös lasiesineitä, veistoksia, metallille

Lisätiedot

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Kuvausluvat ja tekijänoikeudet TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 5.2.2012 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kuvausluvat 1 2.1 Kuvaaminen julkisilla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15. Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15. Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15 Asia Hakija Valokuvan teoskynnys A.A. Annettu 16.11.2007 Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. LAUSUNTOPYYNTÖ Kuvaus asiasta A.A.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4. Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4. Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4 Asia Hakija Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset H T Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H T Oy:stä (jäljempänä hakija), on 12.12.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13 LAUSUNTO Asia Hakija Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy Annettu Helsingissä 18.8.1998 Selostus asiasta Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUS JA PERINTEISTEN KULTTUURI- ILMAUSTEN SUOJAUS

Tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUS JA PERINTEISTEN KULTTUURI- ILMAUSTEN SUOJAUS Tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUS JA PERINTEISTEN KULTTUURI- ILMAUSTEN SUOJAUS OTK Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu Tutkimus ja innovaatiopalvelut Aalto-yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16 Asia Hakija Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta Janne Korhonen Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Janne Korhonen (jäljempänä hakija) on 31.10.2005

Lisätiedot

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:3 Asia Hakija Tekijänoikeus yrityksille tuotettuihin videotallenteisiin ja videotallenteiden masternauhoihin N.N. / A Oy Annettu 01.03.2002 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja

Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:9 Asia Hakija Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja NN Annettu 21.6.2000 Selostus asiasta NN on 27.1.2000 pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen 25.11.2008 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden idea ja syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja

Lisätiedot

Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen !

Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen ! Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen 29.10.2014! Alustuksen sisältö!! Kertaus tekijänoikeuden perusteista!! Työsuhde ja tekijänoikeus!! Tekijänoikeussopimuskäytännöt tutkimus vs. opetus!!

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:4 Asia Hakija Valokuvan teostaso K Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Ulosajotilanteessa ralliautosta otettu valokuva sai lähioikeudellista suojaa valokuvana tekijänoikeuslain

Lisätiedot