TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS"

Transkriptio

1 X

2 1 Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS O P S Sisällysluettelo A tekijänoikeus 2 Tekijänoikeus suojaa myös lähioikeuksia 3 Suoja-aika 4 Tekijänoikeuden sisältö 4 Oikeuksien raukeaminen 8 Tekijänoikeuden rajoitukset 9 B Kuvataiteen teosten käyttö näyttelyiden yhteydessä 10 Omistusoikeus ja tekijänoikeus 11 Näyttelytoiminta 11 Näyttelyluettelo ja tiedotusaineisto 13 Muut paino- ja myyntituotteet 13 Näyttelynjärjestäjän verkkosivut ja digitaalinen näyttelykatalogi 14 C Luvan hankkiminen teosten käyttöön 15 Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 16 Tekijänoikeudellinen neuvonta

3 2 3 Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa myös lähioikeuksia Teossuojaa saavien varsinaisten teosten kuvia suojataan lähioikeudella. Merkittävin ero lisäksi tekijänoikeus suojaa lähioikeuksia. Lähioikeussuojaa saavat esimerkiksi erilaiset esittävän ja-ajan pituudessa. teossuojan ja lähioikeussuojan sisällöissä on suo- taiteen esitykset. Tämän lisäksi tavallisia valo- A Teosvalokuva vai tavallinen valokuva? Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. Tekijänoikeudellinen suoja syntyy, kun teos luodaan. Suojan syntyminen ei edellytä rekisteröintiä tai -merkin käyttämistä.... Joissakin tapauksissa teosvalokuvan ja tavallisen valokuvan erottaminen saattaa olla hankalaa. Teosvalokuvia ovat sellaiset valokuvateokset, jotka ylittävät teoskynnyksen ja joissa on itsenäisiä ja omaperäisiä elementtejä. Käytännössä teoksen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä voivat ilmentää esimerkiksi varjojen, valotuksen tai asettelun hyödyntäminen. Tavallisia valokuvia ovat taas perinteiset dokumenttikuvat; samanlaisen valokuvan olisi kuka tahansa voinut ottaa samasta paikasta samaan aikaan. Saadakseen tekijänoikeudellista suojaa teoksen tulee ylittää teoskynnys. Kuvataiteen teosten osalta teoskynnyksen on katsottu olevan varsin matalalla, eikä teoksille ole asetettu laatuvaatimuksia. Esimerkiksi lapsen lumesta tekemä veistos saa suojaa siinä missä kuuluisan taidemaalarin maalauskin. Myös teoksen luonnos, keskeneräinen tai signeeraamaton teos saa suojaa, mikäli se ylittää teoskynnyksen. Teoksen tekijänä pidetään sitä henkilöä, jonka luovan panoksen ansiosta teos on suojattu. Tekijöinä ei pidetä teknisiä avustajia, esimerkiksi tekijän ohjeiden mukaan toimivia valajia. Jos tekijät ovat tehneet teoksen yhdessä, eivätkä osuudet muodosta itsenäisiä teoksia, syntyy tekijänoikeus tekijöille yhteisesti. Tekijänoikeus suojaa luovan työn sisältöä, sitä muotoa, jossa teos ilmenee. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa, aihetta tai tietosisältöä. Käytännössä kuka tahansa voi siis esimerkiksi maalata maalauksen samasta aiheesta. Tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvat muun muassa: maalaustaide. kuvanveistotaide. taidegrafiikka valokuvataide. mediataide. performanssitaide piirrostaide. lasi- ja keramiikkataide taidekäsityö, tekstiilitaide. taideteollisuuden tuotteet

4 4 5 Suoja-a ik a Taloudelliset oikeudet Tekijänoikeus suojaa teoksia ja lähioikeuksia en, suoja-aika on 50 vuotta tallentamisvuodesta Taloudelliset oikeudet sisältävät teoksen nen ja yleisön saataviin saattaminen ei jonkin laissa määritellyn suoja-ajan. Teossuojaa saavien lukien. Tekijän jälkeen oikeudet siirtyvät peri- kappaleen valmistamisen ja teoksen saattamisen tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla ole varsinaisten teosten suoja-aika on 70 vuotta teki- kunnalle. Kun tekijänoikeudet ovat päättyneet, yleisön saataville. Mikäli kappaleen valmistami- vapaata, tulee niihin aina saada tekijän lupa. jän kuolinvuoden päättymisestä. Lähioikeuksina saa teoksia käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita suojattujen teosten, kuten tavallisten valokuvi- erillistä lupaa. Yleisön saataviin saattaminen Tekijänoikeus tuottaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta. Tekijänoikeuden tuottamat oikeudet jaetaan tekijän taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Yksinoikeus sisältää suoja-aikojen laskeminen Taiteilija on kuollut vuoden 1941 aikana: teosten tekijänoikeudet ovat päättyneet Tavallinen valokuva on otettu vuonna 1995: valokuvan oikeudet päättyvät Kun tekijänoikeudet ovat päättyneet, saa teoksia käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita erillistä lupaa. Tekijänoikeuden sisältö oikeuden määrätä teoksesta muuttamattomana tai muutettuna myös toisessa taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen. Yleisön saataviin saattamisen oikeus muodostaa kappaleen valmistamisoikeuden ohella toisen keskeisen osan tekijän taloudellisista oikeuksista. Se antaa tekijälle oikeuden määrätä niistä tavoista, joilla hänen teok- Välittäminen Teoksen välittämistä on teoksen saattaminen yleisön saataville teknistä apuvälinettä käyttäen siten, että teos ja yleisö sijaitsevat välimatkan päässä toisistaan. Teoksen välittämistä on esimerkiksi teoksen laittaminen internettiin tai muuhun tietoverkkoon sekä teoksen käyttäminen radio- tai televisiolähetyksessä. Esittäminen Teoksen esittämistä on teoksen esittäminen läsnä olevalle yleisölle, esimerkiksi teoksen esittäminen videotykillä osana Powerpoint-esitystä. sensa voidaan saattaa markkinoille tai muulla tavoin yleisön kuultavaksi, nähtäväksi tai muuten koettavaksi. Teoksen saattamista yleisön saataville on teoksen välittäminen, esittäminen, näyttäminen ja levittäminen. Näyttäminen Teoksen näyttämistä on teoksen näyttäminen teknistä apuvälinettä käyttämättä läsnä olevalle yleisölle, esimerkiksi teosten näyttäminen taidenäyttelyissä. Levittäminen Teoksen levittämistä on fyysisten teoskappaleiden levittäminen myymällä, vuokraamalla, lainaamalla tai mulla tavoin, esimerkiksi taideteoksen myyminen taidemuseolle.

5 6 7 Kappaleen valmistaminen Moraaliset oikeudet Teoksen kappaleen valmistamista on teoksen mille kiksi erilaisissa painotuotteissa tai teoksien digitoiminen tahansa alustalle tapahtuva toisintaminen. Kappaleen valokuvaamalla. Myös kuvan liittäminen Power- valmistamista on siten teoksen toisintaminen esimerpoint-esitykseen on kappaleen valmistamista. Luoksepääsyoikeus Tekijän taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijänoikeus suojaa tekijän moraalisia oikeuksia. Moraaliset oikeudet jaetaan isyysoikeuteen ja respektioikeuteen. Moraaliset oikeudet suojaavat erityisesti tekijän persoonaa ja taiteellista arvoa. Tekijän moraalisia oikeuksia tulee aina kunnioittaa, vaikka teoksen käyttö ei tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen mukaan edellyttäisikään tekijän lupaa. Kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada sekä nähtävilleen että kuvattavakseen jo luovuttamansa teos, jos se on tarpeen tekijän taloudellisten oikeuksien toteuttamista tai tekijän taiteellisen työskentelyn takia. Luoksepääsyoikeus koskee siis tekijän jo omistuksestaan luovuttamia teoksia, kuten taidemuseoiden kokoelmissa olevia teoksia. Teoksen omistajan tulee päästää tekijä kuvaamaan teos esimerkiksi postikorttien valmistamista varten tai jos se on tarpeen tekijän taiteellisen työskentelyn takia. Luoksepääsyoikeus tulee toteuttaa tavalla, josta ei aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle. Isyysoikeus Tekijänoikeuslain mukaan tekijän nimi on mainittava teoksen yhteydessä sillä tavoin kuin hyvä tapa vaa- teoksesta, tulee myös valokuvaajan nimi mainita sa- tekijän nimi. Kun kyseessä on valokuva kuvataiteen tii. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi massa yhteydessä. kuvataiteen teoksen yhteydessä tulee aina mainita Respektioikeus Vaikka käyttö olisi rajoitussäännösten nojalla vapaata, tulee tekijän moraalisia oikeuksia kunnioittaa. Teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydessä. Teoksen muuttamista on esimerkiksi teoksen värien muuttaminen tai teoksen rajaaminen. Mikäli teosta halutaan rajata painotuotteessa, tulee rajaamiseen saada aina erikseen tekijän lupa. Teosta ei myöskään saa käyttää tekijän taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydessä. Teoksen käyttö esimerkiksi mainonnassa tai poliittisessa yhteydessä on tekijän taiteelliseen arvoon ja persoonaan puuttuvaa käyttöä, ja edellyttää aina tekijän suostumusta.

6 8 9 Oikeuksien raukeaminen Jos teoksen käyttö on tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla vapaata, ei käyttöön tarvita erillistä lupaa. Tekijänoikeuden rajoitukset Tekijän yksinoikeutta määrätä teoksen käytöstä ta, kun käyttö ei tapahdu ansiotarkoituksessa. on rajoitettu tekijänoikeuslain rajoitus- Rajoitussäännöksen tarkoittamalla kuvaamisella säännöksillä. Mikäli teoksen käyttö on rajoitussäännöksen tarkoitetaan ainoastaan teoksen kaksiulotteistarvita nojalla vapaata, ei teoksen käyttöön ta kuvaamista. erillistä lupaa tekijältä. Kun teoksia käytetään rajoitussäännösten nojalla, Tekijänoikeuden rajoitussäännökset sallivat kuvataiteen tulee aina muistaa kunnioittaa tekijän moraa- teosten käytön muun muassa arvostelevissa lisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijän tai tieteellisissä esityksissä, kuten näyt- nimi on mainittava eikä teosta saa muokata tai telyarvosteluissa tai väitöskirjoissa. Tekijän luovuttaman käyttää tekijän taiteellista arvoa tai persoonaa teoksen saa myös kuvata valokuvaan, loukkaavalla tavalla tai yhteydessä. televisio-ohjelmaan tai elokuvaan, mikäli teos on kuvassa toissijaisessa merkityksessä. Toissijaisessa Kuvasto ry tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista merkityksessä tapahtuvaa käyttöä on esimer- neuvontaa kuvataiteen teosten käyttäjille. Jos kiksi taulun näkyminen haastateltavan henkilön käyttäjä ei ole varma siitä, tarvitseeko käyttöön työhuoneen seinällä. tekijän luvan vai onko käyttö tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alaista vapaata käyttöä, on Julkiselle paikalle pysyvästi sijoitetun teoksen, hyvä olla yhteydessä Kuvastoon. esimerkiksi veistoksen tai patsaan, saa kuva- Osa tekijän yksinoikeuksien piiriin kuuluvista tää yleisölle. Näin ollen esimerkiksi taidemuseo oikeuksista raukeaa, kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella ensimmäisen kerran myyty sia taidenäyttelyissä. saa vapaasti näyttää kokoelmissaan olevia teok- tai muutoin luovutettu. Tällaisia oikeuksia ovat levittämis- ja näyttämisoikeudet. Muut tekijän Koska teoksen kappaleen valmistamisoikeus yksinoikeuksien piiriin kuuluvat oikeudet eivät ja välittämisoikeus eivät raukea, myös teoksen raukea teoskappaleen luovuttamisen yhteydessä. omistaja tarvitsee tekijän luvan teoksen toisintamiseen esimerkiksi painotuotteissa tai internetissä. Teoksen omistaja ei myöskään voi antaa Käytännössä oikeuksien raukeaminen tarkoittaa sitä, että teoskappaleen omistaja saa vapaasti käyttölupaa tekijän puolesta, vaan lupa on aina myydä omistamansa teoskappaleen edelleen ja saatava tekijältä. omistamaansa teoskappaletta saa vapaasti näyt- Näyttelyn järjestäjä saa vapaasti näyttää kokoelmissaan olevia teoksia taidenäyttelyissä.

7 10 11 Kuvataiteen teosten käyttö näyttelyiden yhteydessä B Näyttelyiden järjestäjät käyttävät näyttelytoiminnassa Omistusoikeus ja tekijänoikeus Teoksen kappaleen luovutukseen, esimerkiksi leen luovuttamisen yhteydessä. Tällaisia oikeuksia ovat teoksen näyttämis- ja levittämisoikeudet. maalauksen ostamiseen, ei sisälly tekijäoikeuksien luovutusta. Näin ollen teoksen kappaleen Näin ollen teoksen omistaja ei tarvitse erillistä omistajalla ei ole tekijänoikeuksia itse teokseen. lupaa teoksen näyttämiseen yleisölle esimerkiksi Myös teoksen omistaja tarvitsee teoksen toisintamiseen tekijän luvan, ellei käyttö ole tekijänoike- Teoksen omistaja voi asettaa teoksen käy- taidenäyttelyissä tai teoksen myymiseen edelleen. uslain rajoitussäännösten nojalla vapaata. Lupa tölle myös rajoituksia. Esimerkiksi näyttelyiden teoksen käyttöön esimerkiksi painotuotteissa on järjestäjät voivat rajoittaa omistamiensa teosten saatava teoksen tekijältä sekä teoksen valokuvanneelta valokuvaajalta. tenkaan perustu tekijänoikeuksiin vaan teoskap- valokuvaamista. Tällaiset rajoitukset eivät kui- Jotkin tekijän yksinoikeuksien piiriin kuuluvat oikeudet kuitenkin raukeavat teoksen paleen omistusoikeuteen. kappa- omissa kokoelmissa olevia teoksia ja taiteilijoilta näyttelyä varten lainattuja teoksia. Pääsääntöisesti teosten käyttöön sovelletaan samoja säännöksiä ja periaatteita Näyttelytoiminta teoksen omistusoikeudesta riippumatta.... Näyttelykorvaus Tekijänoikeuslaissa on joitakin nimen- nökset sääntelevät teosten käyttöä muun muassa omaisesti näyttelytoimintaan liittyviä tekijänoi- näyttelykatalogeissa sekä näyttelyä koskevassa Teosten näyttäminen yleisölle esimerkiksi tai- lysopimuksessa. Tekijälle teosten näyttämisestä keuslain rajoitussäännöksiä. Nämä rajoitussään- tiedotus- tai lehdistöaineistossa. denäyttelyissä on lähtökohtaisesti tekijän yksin- maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kutsutaan oikeuksien piiriin kuuluva oikeus ja teosten näyt- näyttelykorvaukseksi. Koska teoksen näyttämis- tämiseen taidenäyttelyissä tarvitaan tekijän lupa. oikeus kuitenkin raukeaa teoksen kappaleen luo- Kuvataiteilijalle teosten näyttämisen merkitystä vutuksen yhteydessä, näyttelykorvausta ei suo- voidaan verrata musiikin soittamiseen radiossa. riteta näyttelynjärjestäjän omissa kokoelmissa Teosten näyttäminen on kuvataiteen teosten te- olevien teosten näyttämisestä. Näyttelykorvausta kijänoikeudellisesti merkittävin käyttömuoto. ei suoriteta myöskään esimerkiksi toisen museon Teosten näyttämisen ehdoista sovitaan näytte- kokoelmista lainattujen teosten näyttämisestä. B B

8 12 13 Kuvasto ry hallinnoi edustamiensa taiteilijoiden näyttelykorvausta Näyttelyluettelo ja tiedotusaineisto Kuvastoon liittyneet taiteilijat ovat siirtäneet lynjärjestäjän tehdä Kuvastolle näyttelyilmoitus. Taidenäyttelyn yhteydessä julkaistaan lä- Tiedotuskäytöksi katsotaan muutamien näyttelykorvauksen hallinnoinnin ja valvonnan Näyttelyilmoituksen voi tehdä Kuvaston verk- hes poikkeuksetta jonkinlainen näyttelyluettelo näyttelyssä esillä olevien teosten tiedotukselli- asiakassopimuksella Kuvastolle. Käytännössä tä- kosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ja muita painotuotteita. Yhä useammin näyttely- nen käyttö. Rajoitussäännöksen nojalla ei voi- mä tarkoittaa sitä, että Kuvasto sopii näyttelyn- postittamalla verkkosivuilta tulostetun näytte- tiedotusta tehdään myös internetissä. da esimerkiksi laittaa kaikkia näyttelyn teoksia järjestäjien kanssa teosten näyttämisen ehdoista, lyilmoituslomakkeen. Näyttelyilmoituksessa Ku- Tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojal- esille verkkoon. Painettuun näyttelykatalogiin kerää näyttelykorvaukset näyttelynjärjestäjiltä ja vastolle ilmoitetaan taiteilijalta näyttelyä varten la teoksen, joka kuuluu näyttelyyn tai tarjotaan saa kuitenkin kuvata kaikki näyttelyn teokset. tilittää korvaukset edelleen taiteilijoille. lainatut teokset, eli ne teokset, joiden osalta näyt- myytäväksi, saa kuvata painettuun näyttelyluet- Rajoitussäännös sallii ainoastaan näyttelyssä Kun näyttelynjärjestäjän näyttelyyn osallis- tämisoikeus ei ole rauennut. teloon tai muuhun näyttelyä tai myyntiä koske- nimenomaisesti esillä olevien teosten käytön. tuu Kuvastoon kuuluvia taiteilijoita, tulee näytte- vaan tiedotusaineistoon, kuten kutsukortteihin Mikäli näyttelyluettelossa tai tiedotuksessa ha- tai verkkosivuille. Teoksen saa kuvata myös sano- lutaan käyttää myös näyttelyyn kuulumattomia malehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päi- teoksia, tulee tällaisten teosten käyttöön saada väntapahtumaa esimerkiksi näyttelyarvosteluun. erillinen lupa. Tiedotuskäytön salliva rajoitussäännös sallii Jos näyttelynjärjestäjä ei ole varma siitä, tar- teosten käytön ainoastaan näyttelyn tai myynnin vitseeko käyttöön tekijän luvan tai onko käyttö ajan. Näin ollen esimerkiksi verkkosivuille laitet- tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alaista va- tu kuva tulee poistaa sivuilta näyttelyn päättymi- paata käyttöä, on hyvä olla yhteydessä Kuvastoon. sen tai teoksen myymisen jälkeen. Näyttelynjärjestäjän vastuulla on tehdä Muut paino- ja myyntituotteet näyttelyilmoitus Kuvastolle. Näyttelyiden yhteydessä voidaan teoksista valmistaa erilaisia tuotteita esimerkiksi museokaupassa myytäviksi. Teosten käyttöön painotuotteissa kuten julisteissa, postikortteissa, kirjoissa, esitteissä sekä muissa tuotteissa tarvitaan pääsääntöisesti tekijän ja teoksen valokuvanneen valokuvaajan lupa. Lupa tarvitaan myös esimerkiksi vanhojen, alun perin tieodotuskäyttöön valmistettujen näyttelyjulisteiden myymiseen. Painettua näyttelykatalogia saa kuitenkin rajoitussäännöksen nojalla myydä myös näyttelyn päättymisen jälkeen. Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön myös erilaisissa paino- ja myyntituotteissa. Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. B B

9 14 15 Näyttelynjärjestäjän verkkosivut ja digitaalinen näyttelykatalogi Nykypäivänä teoksia käytetään yhä enemmän myös digitaalisessa muodossa esimerkiksi näyttelynjärjestäjän verkkosivuilla. Tiedotuskäytön salliva tekijänoikeuslain rajoitussäännös sallii teoksista otettujen kuvien tiedotuksellisen käytön näyttelynjärjestäjän verkkosivuilla näyttelyn ajan. Tiedotuskäytöksi katsotaan muutamien näyttelyssä esillä olevien teosten käyttö, ei kuitenkaan kaikkien näyttelyn teosten käyttöä. Verkkosivuille tiedotustarkoituksessa laitettu kuva tulee poistaa verkkosivuilta näyttelyn päättymisen jälkeen. Mikäli kokoelmissa tai näyttelyssä esillä olevia teoksia halutaan käyttää verkkosivuilla tiedotuskäyttöä laajemmin, tulee käyttöön saada tekijän lupa. Esimerkiksi verkkonäyttelyyn tai taidemuseon kokoelmien esittelyyn taidemuseon verkkosivuilla tarvitsee tekijän luvan. Digitaalisia näyttelykatalogeja koskevat säännöt eroavat painettuja näyttelykatalogeja koskevista säännöistä. Teosten käytön näyttelykatalogeissa salliva tekijänoikeuslain rajoitussäännös sallii teosten käytön ainoastaan painetuissa näyttelykatalogeissa. Koska rajoitussäännös ei ulotu digitaalisiin näyttelykatalogeihin, teosten käyttöön digitaalisessa näyttelykatalogissa tarvitsee tekijän luvan. Luvanvaraisuus koskee myös painetun katalogin käyttöä digitaalisessa muodossa. Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön myös näyttelynjärjestäjien verkkosivuilla ja erilaisissa digitaalisissa aineistoissa. Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. Luvan hankkiminen teosten käyttöön C Mikäli teoksen käyttö ei ole tekijänoikeuslain rajoitussäännösten nojalla vapaata, tulee käyttöön saada tekijän lupa. Kun käytetään kuvataiteen teoksista otettuja valokuvia, lupa tulee saada niin kuvataiteen teoksen tekijältä kuin myös teoksen valokuvanneelta valokuvaajalta.... B C

10 16 17 Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys ry Tekijänoikeudellinen neuvonta Tekniikan ja teosten käyttömuotojen kehit- siin ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuvatai- tyessä on monissa tilanteissa hankala arvioida, teen teosten tekijöille ja teosten käyttäjille. Jos Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoike- tuuriministeriön hyväksymispäätöksellä kuvatai- edellyttääkö käyttö tekijän lupaa tai onko se jon- käyttäjä ei esimerkiksi ole varma siitä, tarvitsee- usyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu teen jälleenmyyntikorvausta. kin tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen alais- ko käyttöön tekijän luvan, on hyvä olla yhteydes- kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvas- ta vapaata käyttöä. Vastuu siitä, että käyttölupa sä Kuvastoon. Tekijänoikeudellisissa asioissa voi to edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa Kuvastosta saa käyttöluvan kuvataiteen teosten on asianmukaisesti kunnossa, on kuitenkin aina olla yhteydessä suoraan Kuvaston toimistoon tai ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa sol- käyttöön niin painetuissa julkaisuissa, postikor- teoksen käyttäjällä. lähettää sähköisen neuvontalomakkeen Kuvas- mittujen sopimusten nojalla noin ulko- teissa, julisteissa, erilaisissa myyntituotteissa Kuvasto tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista ton verkkosivuilta. maista taiteilijaa. Kuvasto edustaa ulkomaalaisia kuin myös esimerkiksi TV:ssä tai verkkosivuilla. neuvontaa kuvien ja taideteosten tekijänoikeuk- taiteilijoita silloin, kun teosten käyttö tapahtuu Kuvasto sopii käytön ehdoista käyttäjän kanssa ja Suomessa. Vastavuoroisesti ulkomaiset järjestöt tilittää käytöstä kerätyt korvaukset edelleen tai- edustavat suomalaisia taiteilijoita, kun teosten teilijoille. Kuvaston noudattama korvaushinnasto käyttö tapahtuu ulkomailla. löytyy Kuvaston verkkosivuilta. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen. Ajantasainen lista Kuvaston edustamista taiteilijoista löytyy Kuvaston verkkosivuilta Kuvasto myöntää käyttölupia edustamiensa kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teosten käyttöön monipuolisesti eri medioissa, sekä valvoo ja hallinnoi taiteilijoiden näyttelykorvausta. Tämän lisäksi Kuvasto hallinnoi opetus- ja kult- Käyttölupahakemuksen voi tehdä Kuvaston verkkosivuilla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Kuvaston toimistoon. Hakemusta tehtäessä on hyvä huomioida, että joidenkin ulkomaalaisten taiteilijoiden teosten käyttölupahakemusten käsittely saattaa kestää muutaman viikon. Mikäli taiteilija hallinnoi oikeuksiaan itse, tulee teoskuvan käytöstä sopia suoraan taitelijan kanssa. On visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Valvoo ja myöntää käyttölupia edustamiensa kuvataiteilijoiden teosten käyttöön sekä hallinnoi kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta Tarjoaa tekijänoikeudellista neuvontaa kuvataiteilijoille ja teosten käyttäjille C C

11 18 Lisätietoja tekijänoikeuksista Lisätietoja tekijänoikeuksista saa Kuvaston kotisivuilta sähköpostitse tai puhelimitse (09) Kuvasto Iso Roobertinkatu 3 5 A Helsinki (09) KU VASTO Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten nojalla noin ulkomaista taiteilijaa. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen. Toimitus: Kuvasto ry

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15 Asia Hakija Multimedian lainaaminen S ry. Annettu 28.9.2001 Lausuntopyyntö S ry. (jäljempänä hakija) on 15.1.2001 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:8. Sitaattioikeus. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:8. Sitaattioikeus. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:8 Asia Hakija Sitaattioikeus A Oy Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A Oy on 21.1.2000 päivätyllä kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Tommi Pitkänen, toiminimen "Euro-Inter, Kulkurin kuvat" haltijana

Tommi Pitkänen, toiminimen Euro-Inter, Kulkurin kuvat haltijana TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:12 Asia Hakija Lumiukkojen kuvaaminen Tommi Pitkänen, toiminimen "Euro-Inter, Kulkurin kuvat" haltijana Annettu Helsingissä 25.8.1999 Selostus asiasta Tommi Pitkänen,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 Asia Hakija Etikettien tekijänoikeussuoja Europolis Trade Center / Europolis Ky Annettu 06.10.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ A Europolis Trade Center / Europolis Ky:n puolesta

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTI- KORVAUS

JÄLLEENMYYNTI- KORVAUS 1 Tekijänoikeuslain mukaan kuvataiteilijalla on oikeus saada jälleenmyyntikorvaus teostensa jälleenmyynneistä. Oikeus korvaukseen koskee kaikkia sellaisia kuvataiteen teoksia, joiden tekijänoikeudellinen

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET

NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET Omien teosten luominen ja toisten teosten hyödyntäminen tekijänoikeuden näkökulmasta Maikki Kantola Videootit ry 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 03 OPPIMATERIAALISTA

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16. Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16. Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16 Asia Hakija Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta X Annettu 14.12.2010 Tiivistelmä Hakijalla oli tekijänoikeuslain 19 :n 4 momentin mukainen lainauskorvausoikeus

Lisätiedot