Yrityksen tekijänoikeusopas - -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen tekijänoikeusopas - -"

Transkriptio

1

2

3 Yrityksen tekijänoikeusopas - - 1

4 1. JOHDANTO OPPAASEEN TEKIJÄNOIKEUS, TYÖSUHDE JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEITA SEKÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TEKIJÄNOIKEUSTIETOA, TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT JA LISÄTIEDOT VERKOSSA TEKIJÄNOIKEUSASIAT OPPAAN JULKAISUJÄRJESTÖISSÄ ELI ELINKEINOELÄMÄN KESKUS- LIITOSSA, KESKUSKAUPPAKAMARISSA JA SUOMEN YRITTÄJISSÄ YHTEYSTIETOINEEN OPPAAN OHJAUSRYHMÄ JA TEKIJÄ LIITTEET

5 1. JOHDANTO OPPAASEEN Työsuhteen aikana ja sen johdosta tehtyjen sekä luotujen teosten ja muiden te- 3

6 2. TEKIJÄNOIKEUS, TYÖSUHDE JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN 2.1 TEKIJÄNOIKEUS JA SIITÄ SOPIMI NEN TEKIJÄNOIKEUS TYÖSUHTEESSA

7 MUSLAIN RISTIRIITA Jos esimerkiksi yrityksen B työntekijä A olisi tehnyt luen- työnantajayritys B haluaisi myydä toiselle koulutusalan yritykselle C eikä tekijänoi- sarjan tehneen työntekijän A voisi oikeudellisessa mielessä entosarjaa toiselle yritykselle eli

8 2.4 OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN AUTO MAATTISESTI LAIN NOJALLA OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN YRI TYKSEN TOIMIALAN EDELLYTTÄ MÄSSÄ LAAJUUDESSA

9 TYÖEHTOSOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA TEKIJÄNOIKEUSLAKI

10 2.7 TYÖSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET JA TEKIJÄNOIKEUSLAKI - töön yhdenmukaisen käytännön työsopimuk- oikeuksien siirtymisestä työnantajalle ilman sii MALLISOPIMUSLAUSEKE kun palkataan uusia työntekijöitä ja keen päädytään uusimaan olemassa olevien

11 Mallisopimuslauseke Työsuhteen aikana ja sen johdosta tehtyjen sekä luotujen teosten ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoi- mukaan lukien muunteluoikeus ja luovutusoikeus toi JÄRJESTÖJEN TAVOITE TEKI JÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI

12 3. TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEITA SEKÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 3.1 TEKIJÄNOIKEUS LOGO JA TEKIJÄNOIKEUSSUOJA TEKIJÄNOIKEUSLAIN TEOKSEN NIMI - - Omalle teokselle ei saa ilman suostumusta - - kirjaimineen ja kuvioineen ei saavuta teosta- - REKISTERÖIMÄTÖN TAVARAMERKKI Tavaramerkki voi saada suojaa joko rekiste

13 3.2 TEOKSEN TEKIJÄ TAI TEKIJÄT 3.3 SUOJAN SAAMISEN EDELLYTYK SET ITSENÄINEN JA OMAPERÄINEN TEOS VERKKOSIVUJEN SAMANKALTAISUUS; OIKEUS KEINOT tä mielletä toisen yrityksen vastaavien sivujen

14 daan sen jälkeen harkita oikeudellisia keinoja Joissakin tapauksissa voidaan harkita muita TEKIJÄNOIDEUDELLINEN SUOJA ILMAISUMUODON SUOJA TEKIJÄNOIKEUS, ASIAKASTIEDOT JA KILPAILU yritykselle työsuhteen aikana ja sen jälkeen ei - - nojalla ja sen hyödyntäminen työntekijän toimesta uudessa työ- tai toimipaikassa voidaan ehkä estää tekijänoikeuslain - sekä kilpailukielto- ja salassapitovel- - estämään asiakas- ja muiden arvok- 12

15 3.5 KAIKKEA EI VOI SUOJATA LAIT, ASETUKSET JA TEKIJÄNOIKEUS EI SUOJAA TIEDOILLE - - KÄYTTÖ - riaaleista. Tätä aineistoa on paljon saatavilla inter jänoikeus ja keneltä tässä tapauksessa pitäisi kysyä päätöksiin tai lausumiin tai näiden käännöksiin keja ja muita viranomaisen virallisia aineistoja 3.6 SYNTYY AUTOMAATTISESTI EI REKISTERÖINTIÄ

16 tai muussa vastaavassa muodossa voi saada - den käytännöllisen ja toiminnallisen luonteen muotona onkin joko mallioikeussuoja tai joissa- 3.9 VOIMASSAOLO MUITA KESKEISIÄ PERIAAT TEITA TEKIJÄNOIKEUDESTA OMISTUSOIKEUS 14

17 SANANVAPAUS - - TAITEELLISUUS JA LAATU TEOKSIIN JA TEKIJÄÄN LIITTY VÄT OIKEUDET TALOUDELLISET OIKEUDET

18 VERKOSSA OLEVA AINEISTO; TARVITAANKO - - teina olevia kuvia tai muita vastaavia aineistoja joista voi saada selvyyden aineiston käytön sal

19 TEKIJÄNOIKEUS JA SOSIAALINEN MEDIA ELOKUVIEN ESITTÄMINEN ASIAKKAILLE jänoikeuslain säännökset pätevät näissäkin pal- vustoista vastaavien henkilöiden tulee tarkistaa laillisuudesta tai tekijänoikeuden loukkaavuu OIKEUKSIEN SIIRTO SIIRTÄMINEN SOPIMUKSELLA

20 SUULLINEN TAI KIRJALLINEN SOPIMUS - - kirjallisessa muodossa tehty sopimus on suosi- SOPIMUS ALIHANKKIJANA TAI SOPIMUS KUMPPANINA OLEVAN YRITYKSEN KANSSA TEKIJÄNOIKEUKSISTA 3.13 TYÖSUHDE, TEKIJÄNOIKEUS JA LUVALLINEN KÄYTTÖ TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN VÄLINEN SOPIMUS - - taloudellisia oikeuksia teille siirretään kyseisellä - - TEKIJÄNOIKEUKSISTA SOPIMINEN TYÖSUH TEEN ALUSSA

21 TYÖEHTOSOPIMUS JA TEKIJÄNOIKEUS Harvojen toimialojen työehtosopimuksissa jia ja työntekijöitä edustavat järjestöt ovat sopi- - kohteena on oikeuksien siirtäminen tai siirtymi- kuin mitä tekijänoikeuslaki ja muodostuneet - poikkeamisen yleissitovasta työehtosopimuk- sallitaan konsernitasoisten ja yrityskohtaisten TYÖNTEKIJÖIDEN OTTAMIEN KUVIEN KÄYTTÖ MARKKINOINNISSA JA TIEDOTTAMISESSA sopimusta ei olisikaan olemassa niiden työn- - - syyllisty tekijän- tai lähioikeuden 19

22 LUVAN KYSYMINEN; OMA TYÖNTEKIJÄ, ASIA KAS, KUVATOIMISTO - kijälle ei tarvitse maksaa korvausta eikä kysyä SOSIAALINEN MEDIA JA TYÖNANTAJAN OIKEUS AINEISTOON selkeät pelisäännöt työntekijöiden aineistojen 3.14 MORAALISET OIKEUDET TEKIJÄNOIKEUDEN LÄHIOIKEU DET - - toon ja missä tehtävässä tai ominaisuudessa - yritysten intressissä on kuitenkin työntekijöiden aineistojen mahdollisimman laaja jakelu - LÄHIOIKEUKSIA

23 - - TEKIJÄNOIKEUDEN HYVITYSMAKSU - tystä yksityisestä kopioinnista kompensoidaan - - TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT: GRAMEX JA TEOSTO Tekijänoikeuslain mukaan jokainen saa valmistaa muutaman kappaleen julkistetusta tuja solmimaan sopimuksen musiikin käytöstä TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT; TILOJEN TARKAS TAMINEN ja Teostolla on valtuutustensa nojalla oikeus 21

24 yrityksessä ilman lupaa eikä yritys ole halukas - - OIKEUDEN RAJOITUKSET RAJOITUSSÄÄNNÖKSET JULKISELLA PAIKALLA OLEVA PATSAS; VALO KUVAN KÄYTTÖ - - len patsaan kuvaaminen ja kuvan aineistolla on välitön tai välillinen 22

25 PATSAS TAI TAIDETEOS ULKONA; KUVAN PÄÄ AIHE - Taideteoksen kuten patsaan kuvaaminen - Jos kuvien pääaiheina ovat patsaat ja kirja jul JULKISELLA PAIKALLA OLEVA TAIDETEOS; VALOKUVAN KÄYTTÖ Lain vastaisesta käytöstä seuraa hyvitysmaksu- - JULKINEN RAKENNUS; VALOKUVAN KÄYTTÖ tai televisiolähetyksessä tai elokuvana saadaan päiväntapahtumassa näkyvä tai kuuluva teos patsaan näkyminen tai kuuluminen audiovisuaalisessa materiaalissa ei edellytä lupaa oikeu- - 23

26 kokonaan tai osia musiikkikappaleesta yrityk- YKSITYINEN KOPIOINTI - - TIETOKONEOHJELMAN KOPIOINTI Tietokoneohjelmien ja -kantojen kopioi- - - SITAATTIOIKEUS - - AINEISTON SITEERAAMINEN TAI LAINAAMI NEN; SALLITUT RAJAT kirjallisen aineiston välillä on oltava asiallinen - omasta näkökannasta poikkeava tai omassa 24

27 3.17 TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUK SESTA SEURAAVA KORVAUSVELVOL LISUUS KORVAUSVELVOLLISUUS - HYVITYS VAHINGON KORVAAMINEN

28 - - TILANTEISSA Tekijänoikeuslain säännökset pätevät myös joutua vastuuseen tekijän- ka voivat joutua vastuuseen dosta vastaava henkilö sekä hänen AINEISTON LUVATON KÄYTTÖ LIIKETOIMIN NASSA TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUK SESTA AIHEUTUVAT RIKOSOIKEU DELLISET SEURAAMUKSET RIKKOMUS JA RIKOS

29 TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUS SEKÄ HÄVITTÄMIS VAATIMUS kappaleet ja valmistamiseen käytetyt tekniset samassa yhteydessä kuin muuta kyseistä teki- - - VASTUU YRITYKSEN SISÄLLÄ; TEKIJÄNOIKEU DEN LOUKKAUS hyvitysmaksu- ja korvausvelvolliseksi loukkauk Tekijän- tai lähioikeuden loukkauksesta rangaistusmielessä (sakko tai vankeus) vastaa loukkaukseen syyllistynyt tai syyllistyneet ihmi- 27

30 4. TEKIJÄNOIKEUSTIETOA, TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT JA LISÄTIEDOT VERKOSSA - Tekijänoikeusneuvosto Teosto ry - Kopiosto ry

31 Kuvasto ry - - Sanasto ry Tuotos ry

32 5. TEKIJÄNOIKEUSASIAT OPPAAN JULKAISUJÄRJESTÖISSÄ ELI ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITOSSA, KESKUSKAUP- PAKAMARISSA JA SUOMEN YRITTÄJISSÄ YHTEYSTIETOI- NEEN

33 6. OPPAAN OHJAUSRYHMÄ JA TEKIJÄ Tekijä

34 LIITTEET

35

36

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 Asia Hakija Tekijänoikeus koulutusaineistoon Turun työvoimatoimisto Annettu 01.12.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Turun työvoimatoimisto (jäljempänä hakija), asiamiehenään asianajaja

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Äänitteen tuottajan opas

Äänitteen tuottajan opas J J Äänitteen tuottajan opas Sisällysluettelo Johdanto 3 1. Tuotannon yhteistyötahot 5 2. Tallennettavat teokset 9 3. Äänitteen julkaiseminen ja jakelu 13 4. Gramex-ilmoitus 17 5. Äänitteen muu käyttö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 Asia Hakija Taideteosta muistuttaneen lavasteen käyttö teatteriesityksessä ja taideteoksen kuvan käyttäminen teatteriesityksen markkinoinnissa. Kuvasto ry Annettu

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 Asia Hakijat Televisio-ohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuoja NN, MM ja A Oy Annettu 15.3.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 26.2.1992 Tiivistelmä Tiehallituksen tieteelliseen julkaisuun oli tekstiin liittyen otettu kaksi A:n piirrosta. Tieteelliseen esitykseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot