Deflaatio ja matalat korot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Deflaatio ja matalat korot"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus 23. helmikuuta 2009 Deflaatio ja matalat korot Yhdysvaltojen elvytys- ja pankkitukipakettien puutteet uhkaavat pitkittävät lamaa: BKT supistuu tänä vuonna 2.6 prosenttia ja kasvaa ensi vuonnakin vain vaivaiset 0.4 prosenttia. Deflaatio on edessä ja keskuspankki Fed joutuu pitämään ohjauskoron lähellä nollaa seuraavat kaksi vuotta. Euroalueen talouskasvu supistuu tänä vuonna lähes saman verran kuin USA:n ja EKP leikkaa korkoaan lisää. Deflaatio kuitenkin vältetään euroalueella. USA deflaatiokuilussa Yhdysvaltain talous on luisunut negatiiviseen kierteeseen, jonka pysäyttäminen on hyvin vaikeaa. Vuosi 2008 päättyi synkkiin BKT:n kasvulukuihin, kokonaistuotanto supistui annualisoituna kvartaalimuutoksena mitattuna 3.8 %, eikä alkuvuodesta näytä tulevan yhtään parempi. Keskuspankin poikkeukselliset toimet talouden tukemiseksi, koronlaskut ja rahoitusmarkkinoiden sulattamisyritykset, sekä julkisen talouden elvytyspaketti ovat yhdessä vähentäneet täydellisen romahduksen todennäköisyyttä ja tukeneet hieman yritysten suhdanneodotuksia. Ennakoivat indikaattorit puhuvat kuitenkin sen puolesta, ettei talouskasvun elpyminen ole välittömässä näköpiirissä. Ennusteet Yhdysvalloille Prosenttimuutos edellisvuodesta E 2010E BKT Kotitalouksien kulutus Investoinnit pl. asunnot Asuinrakentaminen Julkiset menot Vienti Tuonti Nettovienti* Työttömyysaste** Kuluttajahintainflaatio*** Pohjainflaatio *Kontribuutio BKT:n kasvuun ** %:a työvoimasta *** taustalla öljyn barrelihinta USD 45 koko periodin Lähde: Handelsbanken Capital Markets. Handelsbankenin korko- ja valuuttaennusteet Keskuspankkikorot 10 v bondikorot Valuutat kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk USA EURUSD EMU USDJPY Japani EURGBP Ruotsi Norja EURSEK Suomi EURNOK Lähde: Handelsbanken Capital Markets For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Luottokanava pitää korjata Rahoitusmarkkinoiden vakauttamissuunnitelma on mielestämme nykytilanteessa tärkeämpi kuin finanssipoliittinen elvytyspaketti. Jos luottokanavaa ei saada korjattua, ei julkisten menojen kasvuun perustuva kysyntäelvytys pääse siirtymään talouden muille alueille, sillä aktiviteetin voimistuminen edellyttää luotonannon vilkastumista. Yksinkertainen esimerkki tästä on, kuinka kaupassa varastojen kasvattamiseen vaaditaan välirahoitusta, ja varastoja tarvitaan, jotta myynti voi vauhdittua. Kärjistäen voi todeta, ettei mikään aktiviteetin elpymiseen viittaava signaali ole muuta kuin väärä hälytys, ellei samalla nähdä luotonannon elpyvän. Rahoitusmarkkinoiden vakautussuunnitelma, joka julkistettiin helmikuun 10. päivä, piti sisällään kolme itse asetettua poliittista rajoitetta: pakettiin ei sisältynyt suunnitelmaa pankkien kansallistamisesta, eikä siinä pyydetty lisärahoitusta kongressilta. Lisäksi siinä päätettiin turvata pankkien pitkäaikaisten lainoittajien omistus. Näiden rajoitteiden vuoksi suunnitelma tuskin toimii ja sitä joudutaan todennäköisesti vielä muuttamaan. Pahimmassa tapauksessa talouden pitää heikentyä vielä radikaalisti lisää ennen kuin kongressi on valmis hyväksymään pankkien kansallistamiset ja myöntämään lisärahoitusta. Finanssikriisissä kustannusten pienentämisestä tulee helposti yrityksen elinehto. Jos rahoitusvarat operatiivisen toiminnan pyörittämiseen hupenevat, on todennäköistä, että yritys ajautuu konkurssiin, vaikka pitkän ajan liiketoiminta edellytykset olisivatkin elinkelpoiset. Yritysten pitää nykytilanteessa pitää huolta siitä, että niiden rahavarat riittävät laskukauden yli. Useassa yrityksessä rahavarojen kasvattaminen onkin liian myöhäistä, mutta kustannuksia voidaan vielä leikata. USA: työllisyyden kasvu Yritysten kustannusjahti vie negatiiviseen kierteeseen Kulutus supistuu parhaillaan vauhdilla asuntojen hintojen laskun, kasvavan työttömyyden ja tiukentuneiden luottoehtojen vanavedessä. Tämä pakottaa yritykset sopeuttamaan kapasiteettinsa ja työvoimansa sekä jäädyttämään investointisuunnitelmansa. Yritysten kustannusleikkaukset ovatkin tämän negatiivisen kysyntää tuhoavan spiraalin keskeinen käyttövoima. Niin kauan kuin yritykset keskittyvät kustannusjahtiin, työmarkkinoiden tilanne ei myöskään parane. USA: kotimaiset yritysvoitot pl. finanssisektori Obaman elvytys kääntyy säästämiseksi Presidentti Obaman julkisen talouden elvytyspaketti kasvattaa liittovaltion budjettivajetta ja valtion velkaa. Ennustamme, että budjettivaje suhteessa bruttokansantuotteeseen on tänä vuonna ja ensi vuonna noin 10 prosenttia. Emme kuitenkaan usko vajeen syvenemisen nostavan Yhdysvaltojen yleistä korkotasoa. Emme usko tähän, vaikka muualla maailmassa valtiot toimivat samalla tavalla, kasvattavat vajeitaan. Korkean luottoriskin maissa valtioiden on entistä vaikeampaa rahoittaa vajeitaan, kun taas ydinmaissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa, vajeiden rahoitus on mahdollista ilman, että pitkät korot nousevat. 23. helmikuuta

3 USA: yksityinen kulutus ja julkiset menot USA: rahapolitiikka ja valtionobligaatiokorot Julkisen talouden elvytyspaketti, the American Recovery and Reinvestment Act, joka on suuruudeltaan 787 miljardia dollaria, kohdistaa 212 miljardia tuloveronkevennyksiin. Mitä enemmän kotitaloudet kuluttavat veronkevennyksistä, sitä enemmän talouskasvu saa tukea. Ongelmana on mielestämme se, että suurin osa prosenttia veronleikkauksista säästetään. Näin siksi, että rationaaliset kuluttajat lisäävät välittömästi kulutustaan ennakoidessaan tuloverotuksen kiristyvän tulevaisuudessa. Ja nyt, kun elvytyspakettiin sisältyy pysyviä sosiaaliturvaa parantavia menoja ja kun asuntomarkkinakriisi on niin raju, säästämishalut ovat poikkeuksellisen suuret. Deflaatio ja matalat pitkät korot Inflaationäkymät ovat muuttuneet dramaattisesti. Inflaatiopelot ovat itse asiassa tänä vuonna korvautuneet deflaatiopeloilla. Pohjainflaatio (kuluttajahintainflaatio ilman energian ja ruuan hintoja) on hidastunut tuntuvasti energian ja ruuan hinnan laskun myötä, mutta pohjainflaatio liikkuu edelleen keskuspankin 1-2 prosentin mukavuusalueen ylälaidassa. Odotamme pohjainflaation kuitenkin hidastuvan tulevaisuudessa korkean ja yhä nousevan työttömyysasteen seurauksena. Pohjainflaatio pysynee positiivisena tämän vuoden ja kääntyy sitten negatiiviseksi ensivuonna työttömyysasteen käydessä huipussaan 11.6 prosentissa. Hintojen laskupaineet pysyvät vallitsevina aina niin kauan kunnes taloudessa on runsaasti resursseja käyttämättä työvoimaa ja pääomaa, ja työttömyysaste on täystyöllisyystasoaan (NAIRU-tasoa), jonka arvioimme 5 prosentiksi, korkeampi. Deflaatioperiodi saattaa kestää pitkäänkin ja ulottua vuosille riippuen siitä, miten vahvaksi talouden elpyminen muodostuu ja miten nopeasti työttömyysaste uudessa nousussa laskee. Tällainen skenaario olisi hyvin lähellä 1990-luvun Japanin kokemusta, jossa Japani suistui deflaatiokuiluun pitkäksi aikaa. Japanin valtionobligaation korot ja rahapolitiikka Pitkä deflaatioperiodi on Fedille mahdoton ajatus, mutta mitä keskuspankki asialle mahtaa, jos rahapolitiikka ei tehoa. Fed on jo kaksinkertaistanut rahaperustansa ja kasvattaa sitä jatkossa lisää. Maissa, joissa inflaatio on 8 november

4 hidasta, toisin kuin hyperinflaation maissa, ei inflaation ja rahaperustan välillä ole suoraa yhteyttä, vaan yhteys syntyy reaalitalouden tuotantokuilun kautta, eli resurssien käyttöasteen kautta. Pankkisysteemin toimiessa rahaperustan kasvu lisää kokonaiskysyntää niin, että kasvanut rahaperusta lisää taloudellista aktiviteettia ja laskee työttömyysastetta. Resurssien käytön lisääntyminen ja vapaiden tuotannollisten resurssien ehtyminen nostaa sitten ennen pitkää hintoja ja kiihdyttää inflaatiota. Toisin sanoen deflaation torjunnan resepti on tukea kysyntää kunnes resurssit ovat tarpeeksi tiukalla kiihdyttämään inflaatiota. Kuten Japanin esimerkki opettaa, tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Ennusteemme on, että USA:n on raha- ja finanssipolitiikan massiivisista elvytystoimista huolimatta vaikea välttää deflaatio. Fed joutuu todennäköisimmin pitämään ohjauskorkonsa prosentin välillä seuraavat kaksi vuotta, ehkä jopa pidempään, ja samanaikaisesti sen on jatkettava rahan määrän kasvattamista, jotta deflaatio voitettaisiin. Kun sijoitusmarkkinoilla ymmärretään, että deflaatio on ennen pitkää edessä ja että Fed pitää koron lähellä nollaa hyvin pitkän ajan, pitkä korko laskee. Odotamme 10 vuoden valtionobligaation koron tippuvan 2 prosenttiin seuraavan 12 kuukauden aikana ja liikkuvan sitten tämän tason ympärillä. Kahden vuoden obligaation korko pudonnee seuraavan 6 kk:n aikana 0.6 prosenttiin ja pysyttelee näillä tasoilla pitkään. Euroalue: syvin supistuminen ikinä Euroalue koki syvimmän BKT:n supistumisen kuin koskaan aiemmin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Vaikka emme ennusta yhtä kovia kertapudotuksia jatkossa, pysyvät kysyntänäkymät surkeina. Investoinnit supistuvat samalla kun kulutus on parhaimmillaankin aneemista. Finanssipoliittinen elvytys auttaa ajan kuluessa, muttei pelasta tätä vuotta. Ennätys pudotus talouskasvussa Investoinnit jäissä Kapasiteetin käyttöasteen jyrkkä ja nopea lasku, yritysvoittojen heikkeneminen, epävarmuus tulevasta sekä rahoituksen huono saatavuus painavat kaikki osaltaan yritysten investointiaktiviteettia tänä vuonna. Rakentaminen on jo kääntynyt selvään laskuun, ja lasku jatkunee melko pitkään, kun asuinrakentamisen yliinvestoinnit hiljalleen purkautuvat. Erityisen paha tilanne asuinrakentamisen osalta on Espanjassa ja Irlannissa. Merkittävää käännettä viennissä tai investoinneissa saadaan odottaa pitkälle vuoteen 2010, kun globaali talous alkaa hieman elpyä ja kansainvälinen kysyntä saa hitusen tuulta alleen. Piilevät tappiot estävät paluun löysään luotonantoon Finanssimarkkinoiden olosuhteet eivät todennäköisesti täysin normalisoidu kovin pian, varsinkin kun otetaan huomioon eurooppalaisten pankkien kytkökset Itä- Eurooppaan, mistä on odotettavissa suuria tappioita lähivuosina. Nämä tappiot vaikuttavat pankkien vakavaraisuuteen negatiivisesti aikana, jolloin pankit pyrkivät vahvistamaan taseitaan. Tästä syystä luottoolosuhteet pysyvät tiukkoina. Työttömyyden kasvu vie voiman kulutukselta Eteenpäin katsovat työmarkkinaindikaattorit, kuten ostojohtajien työvoimatiedustelu, ovat ennätysmatalilla tasoilla, mikä indikoi työllisyyden heikentymistrendin jatkuvan. Toistaiseksi kulutus on pitänyt pintansa kohtuullisesti, mutta säästämisen lisääntyminen, lainaehtojen tiukentuminen ja varallisuusarvojen putoaminen hillitsevät kulutushaluja ja -mahdollisuuksia tulevina vuosina. Pidemmällä aikavälillä heikentynyt työllisyystilanne muuntuu hitaammaksi tulojen kasvuksi, mikä vaimentaa kulutusta. Inflaatio selvästi alle tavoitteen Inflaation jyrkkä hidastuminen ja globaalin taloudellisen aktiviteetin äkkipysähdys on synnyttänyt myös euroalueella deflaatiopelkoja. Heinäkuun prosentin inflaatiovauhdista on nyt tultu 1.1 prosenttiin, mikä on selvästi alle EKP:n tavoitteen, alle, mutta lähellä 2 prosenttia. Inflaation hidastumisen taustalla on pääasiassa öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku. Deflaatioksi ei kuitenkaan riitä muutaman kuukauden negatiivinen inflaatio, vaan siihen tarvitaan jatkuva yleisen hintatason lasku, jota kuvaa pitkä negatiivinen pohjainflaatio. Koska euroalue astui taantumaan tilanteessa, jossa työmarkkinoilta ja tuottavuuden heikentymisestä aiheutuneet kustannuspaineet kasvattivat inflaatiopaineita, on deflaatiouhka Euroopassa vähemmän vakava kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. 4 8 november 2005

5 Ennusteemme mukaan euroalueen harmonisoitu kuluttajahintainflaatio käy kesällä -0.6 prosentissa ja nousee asteittain sen jälkeen ollen positiivinen vuoden loppuun mennessä. Ennusteet euroalueelle Prosenttimuutos edellisestä vuodesta e 2009e 2010e BKT 3,0 2,6 0,7-2,5 0,6 Kotital. kulutus 2,0 1,6 0,3 0,0 0,6 Investoinnit 5,8 4,2 0,4-9,2-1,2 Työttömyysaste* 8,3 7,4 7,4 9,6 10,5 Kuluttajahinnat 2,2 2,1 3,3 0,1 1,1 * Prosenttia työvoimasta Lähde: Handelsbanken Capital Markets EKP jakautuneempi kuin koskaan Euroopan keskuspankin johtokunta on nyt todennäköisesti mielipiteiltään jakautuneempi kuin koskaan. Osa kannattaa tulivoiman säästämistä eli hitaampia koronlaskuja, kun taas toiset nopeampia koronlaskuja, koska inflaatiovaaraa ei ole. Deflaatiosta saattaa tulla ongelma myös euroalueella, jos talous ei alakaan elpyä vuonna Viimeaikaiset lausunnot EKP:ltä antavat ymmärtää, että keskuspankki saattaa edetä jatkossa varovaisemmin koronlaskuissa. Uskomme silti EKP:n laskevan ohjauskorkoaan 0.5 prosenttiin. Päätoimittaja Tiina Helenius, , Analyytikot: Petter Lundvik, , Martin Enlund, , 8 november

6 Kalenteri: CET Country Indicator Cons. fc Our fc Previous Actual Mon, Feb 23 14:30 US Chicago Fed NA, Jan Tue, Feb 24 Norway Norges Bank Watch 10:00 Germany Ifo index, Feb 83.0 Ifo current, Feb 86.8 Ifo expect, Feb :00 EMU Industrial orders, Dec -4.5/ :00 UK CBI distributive trade, Feb :00 US Case/Shiller, Dec -2.1/ / :00 Consumer confidence, Feb Richmond Fed composite, Feb Richmond Fed manufacturing, Feb Richmond Fed services, Feb Wed, Feb 25 00:50 Japan Imports, Jan /-21.5 Exports, Jan / :00 Germany GDP detl, Q4-0.5/1.3 09:15 Sweden Consumer Confidence, Feb Manufacturing confidence, Feb ~04 Economic Tendency Survey, Feb :30 The minutes of the executive Board's monetary policy meeting from 10 February 10:00 Norway Unemployment rate, ILO, Dec Employment growth, ILO, Dec -2,000-1,000 10:30 UK GDP second release, Q4-1.5/ :00 Sweden SNDO T-bond auction: 1041: 3.5bn 16:00 US Existing home sales, Jan 4.75mn 4.74mn Thu, Feb 26 Germany CPI prel, Feb -0.5/0.9 HICP prel, Feb -0.6/0.9 08:00 GfK index, Mar :30 Sweden Trade balance, Jan 11bn 10:00 Unemployment rate sa, Feb :00 EMU Industrial sentiment, Feb Economic sentiment, Feb 68.9 Consumer sentiment, Feb Business climate, Feb :30 US Durable goods orders, Jan -2.4/ -3.0/ New orders ex. defence, Jan -3.1/ -5.3/ Non def capital goods ex aircraft, Jan -2.4/ -3.2/ Jobless claims 16:00 New home sales, Jan 0.33mn 0.331mn 17:00 KC Fed, Feb Fri, Feb 27 00:15 Japan PMI manufacturing, Feb :30 Unemployment rate, Jan :01 UK GfK survey, Feb :30 Sweden GDP, Q4-3.0/ /0.0 Retail sales, Jan -0.5/ / :00 Norway Housing starts, Dec 1,650 1,784 11:00 EMU Unemployment rate, Jan 8.0 HICP, final, Jan -0.8/ /1.6 HICP ex. food and energy, Jan 0.4/2.1 14:30 US GDP prelim, Q4-4.9/ -3.8/ GDP P defl, Q PCE, Q4-5.5/ -5.5/ Core PCE, Q4 0.6/ 0.6/ 15:45 Chicago PMI, Feb :55 University of Michigan, expectations, final, Feb University of Michigan final, Feb Figures are reported in percent month on month/year on year if not otherwise stated Lähde: Handelsbanken Capital Markets 23. helmikuuta

7 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

8 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Exchange & Commodities Dan Lindwall Global co-head Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Debt Capital Markets Roger Leijonqvist Head of Debt Capital Markets Tony Lindlöf Deputy Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Anders Holmlund Head of Structured Finance and Advisory Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Torbjörn Iwarson Head of Commodities Warwick Salvage Head of rates Håkan Larsson Head of FX/Emerging Markets Marcus Cederberg Head of Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Patrik Meijer Head of liquid bonds Sales Strategy Henrik Eriksson Senior Fixed Income Strategist Marcus Hallberg Chief FX Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Cecilia Sköld Strategy Sales Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Martin Enlund Eurozone, United Kingdom, FX Hans Julin Financial Trends, Trading Mats Kinnwall Chief Analyst Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan Anna Råman Swedish Economy Stefan Hörnell Swedish Economy Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Regional Sales Copenhagen Henrik Kryger Olsen Frankfurt Michael Wegner Gothenburg Karl-Johan Svensson Helsinki Mika Rämänen London David Hotton Luxembourg Christiane Junio Malmö Per-Johan Prabert Oslo Bente Haugan Toll-free numbers From Sweden to N.Y. & Singapore From Norway to N.Y. & Singapore From Denmark to N.Y. & Singapore From Finland to N.Y. & Singapore Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 332 Sentrum NO-0101 Oslo Tel Fax London Trinity Tower, 9 Thomas More Street London GB-E1W 1GE Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities inc. 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY Tel Fax NASD, SIPC

Baltian kovat haasteet

Baltian kovat haasteet Markkinakatsaus 23. maaliskuuta 2009 Baltian kovat haasteet Baltian taloudet ovat kärsineet kovia meneillään olevassa maailmantalouden taantumassa. Kokonaistuotannon odotetaan supistuvan tänä vuonna tuntuvasti,

Lisätiedot

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Markkinakatsaus 30. maaliskuuta 2009 USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Finanssijärjestelmän pelastussuunnitelma on asteittain konkretisoitumassa ja kokonaiskuva hahmottuu pikkuhiljaa. Ensimmäinen

Lisätiedot

Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi

Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi Markkinakatsaus 22. helmikuuta 2010 Baltian kohtalo väijyy euroalueen heikkoja maita Kreikan julkinen talous on nousemassa tämän vuoden makroteemaksi. Pahimmassa tapauksessa Kreikan kriisin vaikutukset

Lisätiedot

Keskuspankit varovaisia USD vahvistuu hieman

Keskuspankit varovaisia USD vahvistuu hieman Markkinakatsaus 14. joulukuuta 2009 Keskuspankit varovaisia USD vahvistuu hieman Epäilyt euroalueen talouskasvun kestävyydestä saavat EKP:n etenemään varovaisesti rahapoliittisen elvytyksen pois vetämisessä.

Lisätiedot

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Markkinakatsaus 15. maaliskuuta 2010 Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Viimeisimmät uutiset luovat pelkoja Kiinan talouspolitiikan rajusta kiristämisestä. Uskomme näiden pelkojen olevan kuitenkin

Lisätiedot

Suomi elpyy muiden mukana

Suomi elpyy muiden mukana Markkinakatsaus 7. syyskuuta 2009 Suomi elpyy muiden mukana Toiveet Suomen BKT:n kasvun käynnistymisestä ovat heräämässä maailmantalouden optimistisempien näkymien myötä. Odotamme Suomen talouden palaavan

Lisätiedot

Espanjalta vaaditaan kovempia otteita

Espanjalta vaaditaan kovempia otteita Markkinakatsaus 3. joulukuuta 2010 Espanjalta vaaditaan kovempia otteita Kreikka ja Irlanti saavat jo apua velkakriiseihinsä EU:lta ja IMF:ltä. Portugali voi olla seuraavana jonossa, mutta kuinka käy Espanjan?

Lisätiedot

Raaka-ainekatsaus. Normaalia matalampi. 9. marraskuuta 2010. QE2 on tullut. IMF:n uusi BKT-ennuste. Neutral. BKT alhaisella normaalilla tasolla

Raaka-ainekatsaus. Normaalia matalampi. 9. marraskuuta 2010. QE2 on tullut. IMF:n uusi BKT-ennuste. Neutral. BKT alhaisella normaalilla tasolla 9. marraskuuta 21 Raaka-ainekatsaus Normaalia matalampi QE2 on tullut Kuten yleisesti odotettiin, Fed päätti ostaa valtion obligaatioita 6 miljardilla dollarilla. Fed onnistui jälleen pitämään markkinat

Lisätiedot

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Markkinakatsaus 30. toukokuuta 2011 Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Euroalueen velkaongelmat pysyvät sijoitusmarkkinoiden keskipisteessä niin kauan, kun sijoittajat uskovat, etteivät vaaditut julkisen

Lisätiedot

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein 04.03.2011 Raaka-ainekatsaus Väkivahva suhdanne lännessä Eurooppa elpyy Euroopassa elpyminen noudattaa viitoitettua tietä suhteellisen hyvin. Valmistussektori laajeni helmikuussa nopeimmin 10 vuoteen.

Lisätiedot

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Marraskuu 2013 Handelsbanken Capital Markets, Finland Tiina Helenius, pääekonomisti, Suomi Globaali teollisuussuhdanne kääntymässä, mutta vaimeammin

Lisätiedot

Pitkät korot maltilliseen nousuun

Pitkät korot maltilliseen nousuun Markkinakatsaus 18. maaliskuuta 2013 Pitkät korot maltilliseen nousuun USA:n, Saksan ja Ruotsin pitkien valtionlainojen korot todennäköisesti nousevat maltillisesti vuosina 2013 14. Euroalueen ongelmat

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 12 november 2010 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 8657.5-2.10 59.40 C 5 Lyijy 2547-2.13 17.48 C -26 Sinkki 2450-3.31 16.81 C -25 Alumiini 2449.5-0.63 16.81 C -27 Nikkeli

Lisätiedot

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Macro Research Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamus talouteen on vielä heikkoa ja kotimaiset kasvun lähteet vähissä. Siksi talouden kaipaaman

Lisätiedot

Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita

Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita Markkinakatsaus 12. marraskuuta 2012 Matala korko kannattelee asuntomarkkinoita Asuntojen hinnat ovat yhä nousseet viime vuosina, mutta hieman inflaatiovauhtia hitaammin. Kotitalouksien velkaantuminen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia 5.1.2011 Vuosikatsaus 2010 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa Raaka-ainekatsaus Joulutauon jälkeen teemme yhteenvedon vuodesta 2010 ja pohdimme samalla vuoden 2011 suuria teemoja. Aloitamme makrosta ja kartoitamme

Lisätiedot

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2008 Talousennuste Kaksi vaikeaa vuotta edessä Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne Suomi: ei vältä taantumaa Korot ja valuutat: keskuspankeilta kaikki

Lisätiedot

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 29. LOKAKUUTA 2014 Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 Suomen talouden pitkittynyt taantuma näkyy asuntomarkkinoilla kauppojen määrän laskuna ja hintojen nousun pysähtymisenä. Lähivuosina merkittävin

Lisätiedot

Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle. Handelsbanken Varainhoito

Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle. Handelsbanken Varainhoito Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle 2010 Alexander Lagus Handelsbanken Varainhoito Suhdanteet ja varojen allokointi Suhdannehuippu KORKOJEN NOSTOT Vaihe 1 Obligatiot Vaihe 2 Osakkeet Vaihe 3 Raaka-aineetaineet

Lisätiedot

Talousennuste. Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä. Macro Research

Talousennuste. Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä. Macro Research Macro Research 4. toukokuuta 2015 Talousennuste Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä Maailmantalous: Keskuspankkien lääke vaikuttaa mutta ei tee ihmeitä Euroalue: Deflaatiouhka varjostaa elpyvää taloutta

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä 6. SYYSKUUTA 2012 Talousennuste Suomi hitaassa liikkeessä Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä Suomi: Talous hitaassa liikkeessä Rahapolitiikka ja euro:

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Raaka-aineet sijoitussalkussa

Raaka-aineet sijoitussalkussa MARKKINOINTIMATERIAALIA Raaka-aineet sijoitussalkussa Jyrki Iisalo, puh. 010 444 2557 2.9.2014 Handelsbanken pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1871 Kilpailijoita parempi kannattavuus jo 42 peräkkäisenä

Lisätiedot

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research Macro Research 3. syyskuuta 2015 Talousennuste Suomen viheliäinen kierre Maailmantalous: Matalat korot ovat tulleet jäädäkseen Euroalue: Tähänkö meidän on tyytyminen? Potentiaalinen kasvu ja rahapolitiikka:

Lisätiedot

Mini-futuurit ja warrantit. Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities

Mini-futuurit ja warrantit. Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities Mini-futuurit ja warrantit Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities Mitä Mini-futuurit ovat? Mini-futuurit ovat osakkeen kaltaisia sijotustuotteita, jossa sijoittaja saa allaolevan

Lisätiedot

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI 30 August 2013 SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI Evli Sijoitustutkimus Kimmo Rämä Tel: +358 (0)9 4766 9314 E-mail: kimmo.rama@evli.com All

Lisätiedot

Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun!

Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun! Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun! Maj van Dijk Head of Derivatives Finland Danske Bank Markets Equities 2.9.2014 Warrantit Osto- ja myyntiwarrantit Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitustuote,

Lisätiedot

Asuntolainojen kysyntä piristyi alkuvuonna

Asuntolainojen kysyntä piristyi alkuvuonna Asuntolainojen kysyntä piristyi alkuvuonna Nordea Research, 02 July 2014 Pasi Sorjonen Kotitalouksien uudet asuntolainasopimukset kääntyivät alkuvuonna loivaan nousuun. Asuntokauppojen tekeminen ei kuitenkaan

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA PLC

LASSILA & TIKANOJA PLC SECURITIES NOTE AND SUMMARY 17 September 2014 LASSILA & TIKANOJA PLC Listing of EUR 30,000,000 Notes due 2019 The Notes are represented by units in denominations of EUR 1,000. On 15 September 2014 Lassila

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot