Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaohjeet kriisi-, onnettomuus ja ongelmatilanteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaohjeet kriisi-, onnettomuus ja ongelmatilanteisiin"

Transkriptio

1

2 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaohjeet kriisi-, onnettomuus ja ongelmatilanteisiin SISÄLTÖ I OPISKELIJAYHTEISÖSSÄ TAPAHTUVAT KRIISIT 1. Onnettomuus, väkivalta tai uhkaavat tilanteet 2 2. Häirintä tai kiusaaminen 3 3. Itsemurhan uhka ja kuolema 4 II OPISKELIJAN ELÄMÄÄ 1. Opiskeluvuodet elämänvaiheena Itsenäistymisvaikeudet Henkilökohtaisen elämän menetykset ja järkyttävät tapahtumat 6 2. Opiskeluvaikeudet 7 3. Toimeentulo 8 4. Päihteet ja huumeet 9 5. Syrjäytyminen ja yksinäisyys 10 YHTEYSTIETOJA Kirjoittajat: Riitta Peura (psykologi), Ari Savuoja (yliopistopastori), Heidi Vatja (sosiaalipoliittinen sihteeri) Kansi: Jari-Pekka Kaleva, kannen kuva Marko Taivalkoski

3 I OPISKELIJAYHTEISÖSSÄ TAPAHTUVAT KRIISIT 1. Onnettomuus, väkivalta tai uhkaavat tilanteet Näissä ohjeissa esitellään toimintaohjeet lyhykäisesti, tarkemmat ohjeet löytyvät esim. Oulun yliopiston toimintaohjeista onnettomuus- ja vaaratilanteissa, jotka jaetaan myös ainejärjestöille ja killoille. - sairaus- ja onnettomuustapauksissa on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaan: arvioi tilanne, tilaa tarvittaessa ambulanssi (112), anna hätäensiapua. Tapaturmista on hyvä tiedottaa myös yliopistoa ja tarvittaessa ylioppilaskuntaa. - tulipalon sattuessa pelasta vaarassa olevat ihmiset, hälytä palokunta (112), sammuta palo mahdollisuuksien mukaan lähimmällä alkusammuttimella ja sulje ovet sekä ikkunat, opasta palokunta palokohteeseen ja vie vaaralliset aineet ja kaasupullot pois palokohteen lähistöltä. - joutuessasi kasvotusten väkivaltaisen tai aggressiivisen ihmisen kanssa on maltti valttia! Puhu rauhallisesti äläkä provosoi tilannetta ja yritä saada joku tueksesi tilanteeseen. - ilmoita aggressiivisesta henkilöstä poliisille ja vahtimestareille 2

4 2. Häirintä tai kiusaaminen Yliopisto on julkaissut toimintaohjeet sukupuolisesta häirinnästä ja ahdistelusta sekä työpaikkakiusaamisesta. Alla lyhyt toimintaohjeistus, perusteellisemmat ohjeet jaetaan ainejärjestöille ja -killoille ja ne löytyvät myös osoitteesta - sukupuolista häirintää on ei-toivottu ja yksipuolinen fyysinen tai sanallinen käyttäytyminen, joka on häirinnän kohteeksi joutuvasta epämiellyttävää ja loukkaavaa - häirintä voi ilmetä mm. sukupuolisesti vihjailevina eleinä tai ilmeinä tai fyysisenä kosketteluna - kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi henkilön opiskelu- ja elämäntilanteita loukkaavana käytöksenä, henkilön sosiaalisten suhteiden rajoittamisena tai henkilön terveyden uhkaamisena Miten toimia -> - kerro häiritsijälle tai kiusaajalle, miltä hänen toimintansa tuntuu ja pyydä häntä lopettamaan - jos häirintä jatkuu, ilmoita asiasta laitoksen johtajalle tai dekaanille (jos kyseessä henkilökunnan edustaja) tai ylioppilaskunnan tai yliopiston yhteyshenkilöille. Ylioppilaskunnan tasa-arvoyhdyshenkilöt vaihtuvat aika ajoin ja heidän yhteystietonsa löytyvät ylioppilaskunnan nettisivuilta. Pysyvänä yhteyshenkilönä toimii sosiaalipoliittinen sihteeri, p jos et pysty puhumaan asiasta kasvotusten tai lähipiirissäkään kenenkään kanssa, voit soittaa esim. Kiusattujen Tuki ry:n auttavaan puhelimeen, p

5 3. Itsemurhan uhka ja kuolema Itsemurhalla uhkaaminen - kun joku kertoo tai vihjaa tekevänsä itsemurhan, ota se aina vakavasti, se on hätähuuto - sama voi ilmetä myös erityisenä masentuneisuutena tai vetäytymisenä - saata henkilö YTHS:n mielenterveyspuolen, Oulun kaupungin mielenterveyspäivystyksen, seurakunnan työntekijän tms. palveluiden piiriin, jossa hän voi alkaa purkaa elämänsä tuskaa Yhteystietoja: -YTHS: mielenterveyden ajanvarauspuhelin p , päivystävän terveydenhoitajan puhelinneuvonta klo , p , - yliopistopastori, p , Kuolema (odottamaton ja äkillinen) Opiskelijan kuolema ei kosketa vain lähiomaisia, vaan se on myös kuolleen normaaliin arkipiiriin kuuluneiden ystävien ja opiskelukavereiden asia: käsittelemätön kuolema jäytää työ- ja opiskeluyhteisön ilmapiiriä. Aika ei paranna haavoja! Miten toimia -> - kun kuulet tai saat muuten selville, että laitoksellasi tai lähipiirissäsi joku opiskelija on juuri kuollut, ota yhteys laitoksen henkilökuntaan, ainejärjestöön ja/tai opiskelukavereihin, halutessasi yliopistopastoriin ja tarvittaessa ylioppilaskuntaan ja varmista, ollaanko asiasta tietoisia ja onko kyseiselle kurssille tai laitokselle järjestetty kriisijälkipuinti. (Jälkipuinnissa kaikille kerrotaan mitä on tapahtunut ja kaikki saavat turvallisesti purkaa tuntemuksiaan.) - apua kriisijälkipuinnin järjestämiseen voi kysyä yliopisto-pastorilta, Oulun kriisikeskuksesta tai OYS:sta (yhteystiedot alla) - suruliputuksesta, muistohetkestä, hautajaisiin osallistumisesta jne. sovitaan aina erikseen omaisten ja papin kanssa Yhteystietoja: - yliopistopastori p , kriisiapua: - Oulun kriisikeskus, p , - OYS:n psykiatrian klinikan päivystys, p

6 II OPISKELIJAN ELÄMÄÄ 1. Opiskeluvuodet elämänvaiheena Opiskeluvuodet tuovat isoja muutoksia nuoren elämään. Opiskeluvuosina muutetaan kotoa, itsenäistytään ja irtaannutaan vanhemmista. Uusien ihmis- ja parisuhteiden luomisen ja perheen perustamisen lisäksi aletaan luoda myös omaa opiskelu- ja ammatillista uraa. Itsenäistymisvaikeudet - riippuvuus vanhemmista, vaikeus ottaa vastuuta omista asioista - vapauden huumaa arki saattaa muuttua pelkäksi viihteeksi - jos uusia ihmissuhteita ei löydy liiallinen yksinjääminen, masennus Miten toimia -> - tärkein opiskelun alkuvaihetta helpottava tekijä on kanssakäyminen samassa tilanteessa olevien kanssa pienryhmätoiminta, tuutortoiminta - toive tutustua muihin opiskelijoihin lähteminen mukaan porukoihin ja yhteiseen toimintaan - vertaistuki ei aina yksistään riitä, jos mukana on enemmän henkilökohtaisia vaikeuksia, jotka voivat näkyä ahdistuneisuutena tai masennuksena ohjaus YTHS:n palveluihin, jo muutamakin keskustelukerta voi auttaa! Lisätietoja ja ohjeita esim. masentuneen auttamiseen voi katsoa YTHS:n sivuilta (->terveystietoa a-ö). 5

7 Henkilökohtaisen elämän menetykset ja järkyttävät tapahtumat Menetykset kuuluvat elämään, mutta joskus ne tai jo menetyksen uhka voivat järkyttää mielen tasapainoa ja vaikeuttaa psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä. Esimerkkejä menetyksistä: - seurustelusuhteen katkeaminen, avo- tai avioero, vanhempien avioero - oma tai läheisen ihmisen vakava sairastuminen, onnettomuus tai väkivallan kohteeksi joutuminen - vanhemman, lähisukulaisen tai ystävän kuolema - oma syyllistyminen kuolemantuottamukseen tai onnettomuuteen (esim. liikenneonnettomuus) Miten toimia -> - jos ystäväsi tai opiskelutoverisi on kohdannut menetyksen kuunteleminen auttaa, anna hänen puhua menetyksestään ja siihen liittyvistä tunteista - mikäli ystävän apu ei riitä ohjaus esim. YTHS:n palveluihin tai opiskelijoiden kriisikeskus Nyytin virtuaalipalveluun - parisuhdeasioissa voi kääntyä myös seurakunnan perhe-neuvonnan puoleen, ajanvaraus p , 6

8 2. Opiskeluvaikeudet - yliopisto-opiskelu eroaa huomattavasti lukio-opiskelusta ja sopeutuminen uuteen opiskelukulttuuriin voi alussa tuottaa vaikeuksia ja viedä aikaa - opiskelija saattaa opintojen edetessä törmätä opiskelumotivaation katoamiseen, esimerkiksi lopputyötä tehdessään - epäilykset oikean opiskelualan valinnasta mietityttävät jossain vaiheessa opiskeluja lähes jokaista opiskelijaa - stressi ja väsymisen uhka eivät ole vain muotisanoja tai -ilmiöitä, vaan todellinen ongelma, joka usein johtuu sekä ulkoisista paineista että opiskelijan itseensä kohdistamista liiallisista odotuksista opintojen suhteen Miten toimia -> - suunnitelmallisuus auttaa opintojen eteenpäin viemisessä. Lisävinkkejä siihen voi hakea esimerkiksi seuraavilta sivuilta - apua ja vinkkejä voi saada myös esimerkiksi laitoksilla ja osastoilla toimivista opintopiireistä, henkilökunnalta ja lukuisilta aihetta käsitteleviltä nettisivustoilta opiskelualan valinnasta voi käydä keskustelemassa esimerkiksi ammatinvalintapsykologin kanssa (ajanvaraus työvoimatoimistosta, Oulun työvoimatoimiston puh ) - stressiä ja väsymistä voi ehkäistä esim. arvioimalla omien odotustensa kohtuullisuutta ja opiskelujen suunnitelmallisuutta, mutta voi myös yrittää vaikuttaa oman oppiaineensa opintojen organisointiin kokonaisuudessaankin - yhteyttä voi ottaa myös veturi-vertaistuutoreihin, jotka toimivat yliopistolla ainakin keväällä 2005 > 7

9 3. Toimeentulo Opiskelija tarvitsee rahaa elääkseen siinä missä kuka tahansa. Opiskelijan ensisijainen toimeentulon lähde on opintotuki, johon on tulorajojen puitteissa oikeutettu jokainen perustutkintoopiskelija. Opintotuki ei kuitenkaan ole opiskelijalle ainoa toimeentulon turva. - ansiotyö on yleinen keino rahoittaa opiskelua ja elämistä. Töitä etsiessään kannattaa kääntyä ainakin yliopiston ohjaus- ja työelämäpalvelujen, työvoimatoimiston ja netissä toimivien rekrytointisivustojen puoleen. Työhallinnon sivuilta löytyy linkkikokoelma useisiin rekrytointipalveluihin Yliopiston ohjaus- ja työelämäpalvelut tavoittaa yliopistolta sekä netistä osoitteesta - jos ei saa töitä eikä opiskelu esimerkiksi kesäaikana onnistu, voi opiskelija hakea toimeentulotukea kaupungilta. Opiskelijoilta kuitenkin yleensä edellytetään myös opintolainan nostoa, ennen kuin toimeentulotukea myönnetään. Asiasta löytyy lisätietoa Oulun kaupungin nettisivuilta - päätoiminen opiskelu on opiskelijan työtä, josta voi jäädä sairauslomalle. Jos sairaus kestää enintään kaksi kuukautta, voi jatkaa opintotuen nostoa, mutta sairauden pitkittyessä kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa haetaan KELAlta ja sitä varten tarvitaan lääkärinlausunto. Saadakseen sairauspäivärahaa on opintotuki lakkautettava ja se voidaan tehdä ainoastaan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Lisätietoja: - Tilapäiseen rahapulaan löytyy apua esimerkiksi ylioppilaskunnan vippikassasta, josta ylioppilaskunnan jäsen voi saada kerrallaan 200 euron lainan kahta takaajaa vastaan. Lainan voi ottaa kerran neljän kuukauden aikana. Lisätietoja ylioppilaskunnan nettisivuilta, >opiskelijaedut 8

10 4. Päihteet ja huumeet - alkoholin on perinteisesti katsottu kuuluvan opiskelijakulttuuriin, mutta ilman sitäkin pärjää. Joillakin kohtuukäyttö saattaa karata käsistä ja alkoholin käytöstä voi muodostua ongelma. Liiallisen alkoholinkäytön raja ei ole yksiselitteinen, mutta yhtenä mittarina voi pitää suurkulutuksen alarajana miehillä 24 pulloa ja naisilla 16 pulloa keskiolutta viikossa (tai 1 3/4 pulloa kirkasta viinaa miehillä ja 1 1/5 pulloa naisilla). Alkoholin käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota viimeistään silloin, jos ympärillä olevat ihmiset alkavat huomautella asiasta. - omaa alkoholinkäyttöään voi mitata useiden testien avulla, joita löytyy muun muassa netistä osoitteista: Alkoholinkäyttöön löytyy seuranta- ja hallintaohjeita myös osoitteesta: - huumeidenkäytön tunnusmerkkejä voi olla vaikea havaita varsinkin jos ei ole tuntenut käyttäjää pidempään. Muutamina tunnusmerkkeinä voi pitää mm. sekavuutta, humalaa muistuttavaa tilaa ilman alkoholin käyttöä, pistosjälkiä, mielialamuutoksia tai negatiivisia muutoksia pysyvissä luonteenpiirteissä Miten toimia -> - mikäli huomaa tai epäilee kaverillaan olevan päihde- tai huumeongelman, kannattaa asiaan jollain tavalla puuttua. Tukea voi antaa monella tapaa, esimerkiksi kuuntelemalla sekä neuvomalla ja kannustamalla hoitoon hakeutumisessa. Kaveria ei kannata jättää yksin! - YTHS opastaa tarvittaessa ongelman hoidossa eteenpäin, mutta Oulussa apua päihdeja huumeongelmiin voi hakea myös seuraavista paikoista: - Oulun A-klinikka (Yli 25-vuotiaille, Mäkelininkatu 43, p ) - Nuorten päihde- ja huumeasema Redi64 (Alle 25-vuotiaille, Mäkelininkatu 43, p , ) - lisätietoja voi katsoa netistä esim. osoitteista: 9

11 5. Yksinäisyys ja syrjäytyminen - kun huomaat jonkun opiskelijan jäävän lähes täysin ilman sosiaalisia kontakteja, ota häneen yhteyttä ja kysele kuulumisia. Jos hän tuntuu tarvitsevan apua, keskustele siitä hänen kanssaan (taustalla voi olla alkoholi- tai huumeongelma, fyysinen sairaus tai psyykkiset ongelmat). Voit myös yksityisesti miettiä asiaa oman ystäväsi kanssa (täysi-ikäisen elämään voi ulkopuolinen varsinaisesti puuttua vasta kun hän on välittömässä hengenvaarassa). - aine- ja harrastejärjestöjen sekä kiltojen kannattaa järjestää monipuolisia ja vaihtoehtoisia myös päihteettömiä ja liikunnallisia tapahtumia, jotta mahdollisimman monelle opiskelijalle taattaisiin mahdollisuus lähteä mukaan toimintaan - yliopisto-opiskelijoille on tarjolla reilusti harrastusmahdollisuuksia niin liikunnan kuin muunkin vapaa-ajan merkeissä. Liikunnallisista mahdollisuuksista löytyy tietoa osoitteesta: Tietoa yliopistolla toimivista harrastejärjestöistä löytyy ylioppilaskunnan sivuilta >linkit 10

12 Yhteystietoja tiivistetysti: Häirintä- tai kiusaaminen - ylioppilaskunnan yhteyshenkilöt, sosiaalipoliittinen sihteeri: p / kiusattujen tukipuhelin p Itsemurhan uhka - yliopistopastori, p , - Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut: Keskustan, Höyhtyän, Kontinkankaan ja Myllyojan terveysasemien alueilla asuvat: asiakaspalvelu p , päivystys Uusikatu 44, p Tuiran, Kaijonharjun ja Rajakylän terveysasemien alueilla asuvat: asiakaspalvelu p , päivystys Kangastie 16, p YTHS (yhteystiedot lopussa) Kuolemantapaus ja kriisijälkipuinti - yliopistopastori p Oulun kriisikeskus p , - OYS:n psykiatrian klinikan päivystys p ylioppilaskunnan pääsihteeri / tai sosiaalipoliittinen sihteeri / Päihteet - YTHS - Oulun A-klinikka (Yli 25-vuotiaille, p ) - Nuorten päihde- ja huumeasema Redi64 (Alle 25-vuotiaille, p , ) YTHS - lääkärin ajanvaraus (klo 8-15) p terveydenhoitajan neuvontapuh. (klo ) p mielenterveyden ajanvaraus (klo 8-13) p (verkkoneuvonta, terveystietoa a-ö) Muita yhteystietoja - Oulun seudun mielenterveysseuran tukipuhelin arkielämän ongelmiin maanantaisin klo 18-21, p opiskelijoiden kriisikeskus Nyyti ry -

Killan kriisiohjeet 2006

Killan kriisiohjeet 2006 Killan kriisiohjeet 2006 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta Näihin kriisiohjeisiin on koottu ohjeita erilaisten odottamattomien tilanteiden varalle. On hyvä tietää, kuinka toimia onnettomuuksien,

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

KRIISI- JA ONGELMATILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

KRIISI- JA ONGELMATILANTEIDEN TOIMINTAMALLI KRIISI- JA ONGELMATILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Vammalan ammattikoulu Päivitetty 8.1.2013 Sisällys: 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava 1 KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava Kouluissa on 1990-luvun alkupuolelta lähtien laadittu suunnitelmia erilaisten koko yhteisöä järkyttävien tapahtumien varalle. Työtä vauhditti Stakesin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3

SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 POP & JAZZ KONSERVATORION KRIISINHALLINTAOPAS 2011- SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa... 5 1. Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus

Lisätiedot

Tarkastuksen suorittaja/ laatija. Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) Tarkistettu pvm. Hyväksynyt

Tarkastuksen suorittaja/ laatija. Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) Tarkistettu pvm. Hyväksynyt Tarkistettu pvm Tarkastuksen suorittaja/ laatija Hyväksynyt Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) 2 1 JOHDANTO... 4 2 VIESTINTÄ/KRIISIVIESTINTÄ... 5 2.1 Kriisiryhmän kokoonpano... 5 2.2 Turvallisuusasioidenjohtoryhmän

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin. Hän ei tiedä, miten pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä

Lisätiedot

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki

Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki Koulun oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA. Pedersören kunnan koulut, esikoulut ja päivähoitoyksiköt

KRIISISUUNNITELMA. Pedersören kunnan koulut, esikoulut ja päivähoitoyksiköt KRIISISUUNNITELMA Pedersören kunnan koulut, esikoulut ja päivähoitoyksiköt 2 SISÄLLYS 1. Johdanto ja tavoitteet...... 3 2. Työnjako kriisitilanteissa.. 4 2.1 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston kriisiryhmä...4

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013 1 LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin Syksy 2013 1. Mistä saa apua 1.1. Tärkeät puhelinnumerot 1.2. Koulujen oppilashuollon yhteystiedot 1.3. Lasten ja nuorten tukipalvelut

Lisätiedot

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Mäntyharjun lukio 2005 SISÄLTÖ Liite 4...1 1 JOHDANTO...3 2 KRIISIRYHMÄ...3 2.1 Kriisiryhmän jäsenet...3 2.2 Kriisiryhmän tehtävät... 3 3 VAKAVA ONNETTOMUUS KOULULLA... 3 3.1

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: 4 LUKU: OPISKELUN YLEINEN TUKI YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: YHTEISTYÖTAHO KEINOT JA IDEAT Kodit vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Liite 3 SISÄLLYS 1 TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 2 2 TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA... 4 3 TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA... 5 3.1 Onnettomuus koulussa...

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

TOIMINTAKAAVIO HÄIRIÖ- JA KRIISITILANTEESSA

TOIMINTAKAAVIO HÄIRIÖ- JA KRIISITILANTEESSA 1 KRIISITOIMINTAOHJE TOIMINTAKAAVIO HÄIRIÖ- JA KRIISITILANTEESSA TIEDOTTAMINEN TRAUMAATTINEN TILANNE YHTEYS KRIISIRYHMÄN JÄSENEEN KRIISI- RYHMÄ KOOLLE TUKITOIMISTA PÄÄTTÄMINEN ONNETTOMUUS- TILANTEESSA:

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Palveluopas asiakkaalle

Maahanmuuttajapalvelut. Palveluopas asiakkaalle Maahanmuuttajapalvelut Palveluopas asiakkaalle Ailakinkatu 17 40100, Jyväskylä, FINLAND Puhelin: 014 26 63423 Faksi: 014 26 62610 Avoinna ma-pe klo 8.00 15.30 2 Sisältö: 1. Maahanmuuttajapalveluiden henkilökunta

Lisätiedot

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA KOKKOLA KARLEBY KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA Hyvinvointipaketti Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen

Lisätiedot