HUOLTOUPSEERI. Huoltotaktiikan seminaari Hämeen Rykmentissä. Logistiikka avainasemassa Haitilla. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOUPSEERI. Huoltotaktiikan seminaari Hämeen Rykmentissä. Logistiikka avainasemassa Haitilla. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2010"

Transkriptio

1 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti Huoltotaktiikan seminaari Hämeen Rykmentissä Logistiikka avainasemassa Haitilla

2 BREAK THE HABIT batterydrink.com 2

3 Teknisen armeijan huoltovarmuus Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden jatkaja Huoltoupseeriyhdistys r.y:n JÄSENLEHTI 1/2010 Päätoimittaja Ev evp Risto Gabrielsson Kalevi 109 B Tartto, Viro Toimittajat Everstiluutnantti Raimo Raivio PL 5, Lahti Hans Gabrielsson Lehmihaant. 7 A 2, Tuusula (09) Ilmoitusmarkkinointi Juha Halminen Kielotie 47, VANTAA (09) Huoltoupseeriyhdistys r.y. Valtuuskunta Pj Olli Happonen Vpj Harri Juhani Koponen Hallitus Pj ev Risto Kosonen Vpj kapt Caj Lövegren Evl res Matti Paasivaara Ltn res Hans Gabrielsson Maj Jari Virolainen Evl Timo Saarinen Evl Mauri Etelämäki Evl Mika Multanen Evl Timo Vilkko Maj Matti Sopanen Osoitteiden muutokset, jäsenmaksuja sekä jäsen-rekisteriä koskevat tiedustelut ja laskutusasiat pyydetään lähettämään KIRJALLISESTI osoitteella Huoltoupseeriyhdistys r.y. /co Tarja Takala Sepäntie 15 A TUUSULA tai sähköpostilla Kokousasiat, jäsenhakemukset ja aluetoimintaa koskevat tukipyynnöt Sihteeri Maj Matti Sopanen PE/LOGOS PL 919, HELSINKI Kansikuva: Hämeen Rykmentin koivukuja talvisessa maisemassa. (Kuva: Merja Hämäläinen) ISSN AO-PAINO 2009 Teollisuuskatu 9, Mikkeli, puhelin (015) RAND Corporation in tutkimusten mukaan USA:n asevoimien polttoainetarve sodissa on kasvanut siten, että kun laskien kulutus / henki / päivä ( gallons/soldier/day ) tarve Toisessa Maailmansodassa oli yhden gallonan luokkaa, oli se Korean Sodassa jo kolmisen gallonaa, Vietnamissa lähellä kahdeksaa, Persianlahden Sodassa 12 ja nykyisissä Irakin ja Afganistanin sodissa lähes 20 gallonaa (= 75,7 litraa) per mies per päivä. The Washington Post raportoi USA:n valtion Accountability Office en viitaten , että joka päivä pelkästään lentopolttoainetta toimitetaan Afganistaniin litraa. Deloitte Analysis-tutkimuksen mukaa tyypillinen merijalkaväen taisteluprikaati tarvitsee melkein litraa polttoainetta päivässä. Tyypillisen tukikohdan (forward operating base) polttoainetarve on litraa päivässä pelkkiin tukikohtatoimintoihin. Kun polttoaine saadaan vihdoin Pakistanin kautta tai pohjoisia reittejä pitkin asiakkaalle Afganistanissa, on hinnan laskettu olevan noin 400 US dollaria per gallona. Kun UNMEE-operaartiossa Eritrean puolella YK-operaation tarvitseman polttoainemäärän saatavuus rajoitettiin puoleen, lamaannutti se koko Eritrean puoleisen toiminnan. Sairasevakuointeja ei kyetty enää takaamaan, kaikkia tarvittavia kuljetuksia ei pystytty suorittamaan, asemien generaattoreihin ei riittänyt tarpeeksi polttoainetta. Pula polttoaineesta johti YK:n joukkojen vetä- Tässä numerossa: miseen ensin Etiopian puolelle ja sitten koko operaation ennenaikaiseen lopettamiseen. Puolustusvoimat on tullut menneiden vuosien puolen miljoonan miehen sodan ajan vahvuudesta tuntuvasti alaspäin ja lisäsupistuksia on luvattu. Miesmäärän vähenemistä korvataan muun suorituskyvyn lisäämisellä. Se tarkoittaa organisaation jatkuvaa teknistymistä. Kaikki järjestelmät, ase-, johtamis- ja monet muut järjestelmät, tarvitsevat polttoainetta. Siellä, missä kantaverkko ei ole toiminnassa sodan aikana, tuotetaan generaattoreilla sähkö esikuntien ja johtamispaikkojen tietokoneille ja muille sähköä vaativille laitteille. Eräiden arvioiden mukaan öljyn kysynnän kasvu on kohta ylittänyt huomattavasti uusien öljykenttien paikantamisella saatavan uuden öljyn määrän. Tämän jälkeen kulutamme loppuun olemassa olevia öljyvarantojamme. Olipa niin tai näin, kaukoidän suurten valtioiden energiatarpeen voimakkaan kasvun myötä saatavissa olevan öljyn kysynnästä tulee joka tapauksessa entistä kovempi kilpailu. On ajoissa huolehdittava maamme sekä puolustusvoimiemme huoltovarmuudesta tulevaisuudessa energiankin osalta. Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan kynästä... 4 Logistiikka avainasemassa Haitin maanjäristyksen hätäavussa Huolto Viron Vapaussodassa Toimitusketju venyy ja paukkuu Koeampumalaitos Perinteeksi muodostunut huoltotaktiikan seminaari HÄMR:ssä Kuopion Asevarikko Logistiikan ja huollon asema vahva Tapahtumia Vapaaehtoiset huollon koulutuksen tukena Sattumia

4 Puheenjohtajan kynästä Huoltoupseeriyhdistyksen 84. vuosi on alkanut uuden hallituksen ja puheenjohtajan vetämänä. Kiitän teitä kaikkia saamastamme luottamuksesta! Jatkamme maineikkaan yhdistyksemme edelleen kehittämistä saamamme valtuutuksen mukaisesti. Luottamustehtävän koen myös henkilökohtaisesti haasteena, koostuuhan yhdistyksemme jäsenistö varsin laajasta joukosta elinkeinoelämän, teollisuuden ja puolustusvoimien huollon ja logistiikan ammattilaisia. Tavoitteena tulee olla, että yhdistyksen jäsenyys antaa jokaiselle jäsenelle jotain lisäarvoa. Yhdistyksen puheenjohtajuus ja virassa olevan huollon tarkastajan tehtävät näyttävät liittyvän jostain mielenkiintoisesta syystä toisiinsa. Toivottavasti yhdistys ei kehity ajanoloon liian aktiiviupseerivetoiseksi. Yhdistyksen kiinnostavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että huollon reserviupseerien osaaminen ja tietämys elinkeinoelämästä on laajasti mukana toiminnassamme. Eritoten huoltoupseeriyhdistys on maanpuolustusjärjestö, jossa sekä reservi- ja aktiiviupseereilla on paljon annettavaa toisilleen. Oman kokemukseni mukaan puolustusvoimien huollon ja logistiikan esikuntaharjoituksissa reserviläisten osuus on valitettavasti koko ajan vähentynyt. Tätä selittää ennen kaikkea puolustusvoimien nopea kehittyminen ja teknistyminen. Puolustusvoimien logistiikka on muuttunut nopeasti. Elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa on solmittu laajoja kumppanuussopimuksia. Myös elinkeinoelämästä opitut erilaiset tilaaja-tuottaja ja palvelukeskus- mallit toimivat nyt puolustusvoimien sisällä. Käytännössä puolustusvoimien logistiikka on yhä tiiviimmin integroitunut yhteen muun yhteiskunnan kanssa. Vähintään yhtä nopeasti muuttuu globaalisti toimiva elinkeinoelämän logistiikka. Keskittyminen, verkottuminen, ydinosaaminen, ulkoistaminen, kumppanuudet, tuottavuus ja laatu ovat käsitteitä, joiden parissa jokainen huoltoupseeri toimii. Oman toimialan nopea kehitys vie meiltä kaiken huomion. Onko tullut mieleesi, että joku toinen huoltoupseeri saattaa pohtia juuri samoja asioita? Kenties juuri toinen huoltoupseeri on löytänyt ratkaisun, joka sopii muillekin hyödynnettäväksi myös maanpuolustuksessa. Tarvetta siis on molemminpuoliselle tietotaidon lisäämiselle, johon yhdistyksemme luo hyvät puitteet. Huoltoupseeriyhdistyksen johtavana periaatteena on järjestää tilaisuuksia, joissa yhdistyksen jäsenet voivat vaihtaa ajatuksia maanpuolustukseen, elinkeinoelämään ja teollisuuteen sekä huoltovarmuuteen liittyvistä asioista. Käytössämme on laadukas oma lehti ja yhdistyksen kokoukset. Aluetapahtumia käytetään valitettavan vähän jäsenistön hyväksi. Yksinkertaisimmillaan aluetapahtuma on tilaisuus, johon paikkakunnan huoltoupseerit kokoontuvat pariksi tunniksi tutustumaan ja keskustelemaan jostakin mielenkiintoisesta aiheesta. Sen on järjestänyt joku aktiivinen jäsen mielenkiintoisesta yrityksestä tai vaikkapa huoltorykmentistä. Uskoakseni jokaisella huoltoupseerilla on ala, joka kiinnostaa varsin laajaa joukkoa muita huoltoupseereita. Olkaa siis aktiivisia! Jäsenyydeltä saa eniten, jos itse osallistuu ja tuo myös omia ajatuksia näkyviin. Aktiivista Vuotta! Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. Apuraha-anomukset pyydetään lähettämään mennessä osoitteella: Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiön hallitus Asiamies evl Mauri Etelämäki Maanpuolustuskorkeakoulu Taktiikan laitos PL Helsinki Lisätietoja: 4

5 Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy vastaa maavoimien ajoneuvo-ja panssarikaluston, aseja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin. Millog Oy Hatanpään valtatie TAMPERE Puh

6 Logistiikka avainasemassa Haitin maanjäristyksen hätäavussa The delays we ve seen in Haiti are all to do with logistics, John Holmes, YK:n humanitaarisen avun koordinaattori, Ilmakuva Port-au-Princen lähiöstä osoittaa rakennuskannan vauriot selvästi. (Kuva UN Photo/Logan Abassi) Everstiluutnantti Vesa Autere palvelee tutkijaesiupseerina Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella ja opiskelee sotatieteiden tohtorin jatkokoulutusohjelmassa. Aihealueena on logistisen ajattelun ymmärtäminen johtamisen kannalta. Everstiluutnantti Autere toimii Maanpuolustuskorkeakoulun edustajana HUMLOG tutkimusryhmässä. 6 Yliluutnantti Tommi Myyryläinen palvelee yksikön varapäällikkönä Kuljetuspatterissa Tykistöprikaatissa. Hän opiskelee sotatieteiden tohtorin jatkokoulutusohjelmassa aihealueena asevoimien ja avustusjärjestöjen yhteistoiminta humanitaarisessa logistiikassa. Haitissa, suunnilleen Suomen Kainuun kokoisella alueella, asuu 9-10 miljoonaa ihmistä. Maa järisi Haitissa voimakkaasti Tämän seurauksena yli ihmistä menetti henkensä ja yli miljoona kotinsa. Heti tapahtuman jälkeen alkoi valtava logistinen operaatio katastrofin uhrien auttamiseksi. Avustustyöntekijöitä ja -tarvikkeita sekä sotilaita suunnattiin alueelle nopeasti. Luhistunut infrastruktuuri ja suuri määrä autettavia tekivät tilanteesta erittäin haastavan. Suurimmat logistiset haasteet ovat edelleen materiaalin toimittamisessa avun tarvitsijoille. Haiti on ollut vaikeuksissa jo pitkään ennen tämän vuoden toisella viikolla tapahtunutta maanjäristystä. Maata on vaivannut huono hallinto ja vaikea historia. Maan asukkaista alle kolmen neljäsosan on tultava toimeen alle 2 dollarilla päivässä. Lisäksi maa on erittäin altis luonnon aiheuttamille katastrofeille, koska se sijaitsee hurrikaanien ja trooppisten myrskyjen liikeradalla Karibian merellä. Maa sijaitsee myös mannerlaattojen saumassa, joten riski on kuitenkin olemassa myös maanjäristyksille. Edellisen kerran maa järisi Haitissa merkittävästi vuonna 1952, jolloin kuoli 6 ihmistä ja se vaikutti ihmiseen. Erittäin voimakkaasta maanjäristyksestä oli kulunut jo yli 200 vuotta. Joukko asiantuntijoita varoittivat

7 Haitin viranomaisia, että maahan voi iskeä yli 7 magnituden maanjäristys. Viranomaiset kuitenkin vastasivat, että maalla ei ole rahaa eikä aikaa parantaa heikkoa rakennuskantaansa. Vastaavasti vuonna 2009 YK luokitteli eri maiden luonnon aiheuttamien katastrofien riskikartoituksessa maanjäristyksen erittäin epätodennäköiseksi Haitissa. Lähde: Katastrofi Aika Kuolleet Hurrikaani Hurrikaani Tulva Hurrikaani Hurrikaani Hurrikaani Hurrikaani Tulva Hurrikaani Hurrikaani eniten kuolonuhreja aiheuttaneet katastrofit Haitissa vuosina Erittäin tuhoisa maanjäristys aiheutti logistikon painajaisen Ensimmäinen uutinen Haitin maanjäristyksestä oli tyypillinen muutaman kappaleen kuvaus tapahtuneesta: klo paikallista aikaa maa järisi Haitissa 7.0 magnituden asteikon voimakkuudella 15 kilometrin päässä maan pääkaupungista Port-au-Princestä. Vähän myöhemmin tilanteen vakavuus levisi tiedotusvälineiden kautta ympäri maapalloa. Maanjäristyksessä kuolleiden määrän on arvioitu olevan yli ja kotinsa menettäneitä on yli miljoona. Heti maanjäristyksen jälkeen alkoi katastrofin reagointivaihe. Avustusjärjestöt aloittivat nopeasti toimenpiteet katastrofin uhrien auttamiseksi suuntaamalla Haitiin avustushenkilöstöä ja hätäapua. Myös USA:n asevoimat mobilisoivat tuhansia sotilaita kohti Haitia. Maanjäristyksen seurauksena tuhoutui paljon Haitin pääkaupungin rakennuskantaa. Pääkaupungin lentokenttä ja satama vaurioituivat sekä suuri osa teistä oli käyttökelvottomia rakennusten sorruttua niille. Logistiikan kannalta luhistunut infrastruktuuri oli erittäin haastava ja se vaikeutti merkittävästi hätäavun toimittamista katastrofin uhreille. Satelliittien ja lentokoneiden ottamat kuvat nopeuttivat tilanteen hahmottamista ja käyttökelpoisten teiden etsimistä. Port-au-Princen keskustassa tiet olivat pahasti tukossa raunioituneista rakennuksista manjäristyksen jälkeen. (Kuva UN Photo/Marco Dormino) syytetty osaamattomuudesta hätäavun jakeluun liittyen ja jopa Haitin miehittämisestä (Global Research Articles by Michel Chossudovsky). USA kuitenkin oli ainut valtio, joka kykeni erittäin nopeasti reagoimaan Haitin huutavaan apuun. Alueella on myös paljon erilaisia avustusjärjestöjä, jotka tekevät omaa työtään tietämättä mitä muut tekevät. Tämä aiheuttaa haasteita kokonaisuuden koordinoinnille. USA:n asevoimat ottivat johtoonsa Port-au-Princen lentokentän, joka oli strategisesti merkittävä kohde hätäavun logistiikan kannalta. Katastrofialueen lähellä ei ollut muita lentokenttiä ja satama oli vaurioitunut, joten ensimmäisten viikkojen ajan hätäapu tuli pääasiassa ilmateitse joko Haitin pääkaupungin tai muiden Haitissa ja Dominikaanisessa tasavallassa olevien lentokenttien kautta. Ensimmäisten päivien aikana tuli paljon ennalta ilmoittamattomia lentokoneita, jotka yrittivät saada laskeutumislupaa. Tuhon jälkeen lentokentälle on yrittänyt pääsyä enimmillään yli 1400 eri maiden avustusjärjestöjen lentokoneita. Ruuhkainen lentokenttä ei kykene käsittelemään kuin 130 lentokoneen lastin päivässä. Useilta koneilta on jouduttu epäämään laskeutumislupa. Osin tästä johtuen on esitetty kritiikkiä, että USA olisi toimillaan hidastellut avun saapumista Haitiin, koska se suosi alussa omia koneitaan. Kritiikki johtui turhautumisesta, koska avustusjärjestöt eivät olleet päässeet katastrofialueelle niin nopeasti kuin ne olivat suunnitelleet ja siten päässeet tekemään omaa osaansa katastrofin uhrien auttamiseksi. Lentokentän tilannetta kuva hyvin USA:n varapresidentin Joseph Bidenin vertaus: Tilanne on sama kuin yrittäisi työntää biljardipalloa oljenkorren läpi. Suurin ongelma Haitin tapauksessa ei ollut avun saaminen lentokentälle vaan sen jakelu eteenpäin. Ei ole järkeä koota lentokentän tukkeeksi mas- Kuka tätä toimintaa oikein johtaa Humanitaarinen operaatio vai invaasio? Hätäavun koordinointi miljoonille ihmisille ei ole ollut ongelmatonta. Kaaos on oikea termi kuvaamaan ensimmäisten päivien tapahtumia hätäavun koordinointiin liittyen. Yleensä luonnon aiheuttamissa katastrofeissa paikallinen hallitus on kyennyt ottamaan vastuuta hätäavun koordinoinnissa. Haitissa hallinto on heikko ja alueella olevat YK:n joukot ovat kokeneet myös kovia tappioita avainhenkilöiden osalta. USA otti vahvan roolin hätäavun jakeluun liittyen, mikä on myös herättänyt kritiikkiä. USA:n asevoimia on 50 tonnia avustusjärjestö Oxfamin avustustarvikkeita lastataan Englannissa lentokoneeseen määränpäänä Haiti. (Kuva Lucy Brinicombe) 7

8 siivista määrää materiaalia, jota ei kyetä toimittamaan lentokentältä eteenpäin. Katastrofin ensimmäisten viikkojen aikana tiet olivat tukossa, ajoneuvoista oli huutava pula ja polttoainetta rajallisesti. Polttoaineenkin kohdalla suurin ongelma oli sen toimittaminen keskusvarastoista ja satamista huoltoasemille, koska juuri huoltoasemien toimitilat ja kuljetuskapasiteetti olivat vaurioituneet. Kun pahimmat pullonkaulat saatiin raivattua, alkoi hätäapu virrata nopeasti haitilaisille. Maailman elintarvikeohjelma (World Food Programme, WFP) raportoi, että se on jakanut kolmessa viikossa ruoka-apua miljoonalle haitilaiselle. Helmikuun kolmena ensimmäisenä päivänä jaettiin kahden viikon riisiannos yli ihmiselle 16 eri jakelupisteessä Haitin pääkaupungin alueella. Silti hätäapu ei ole saavuttanut kaikkia katastrofin uhreja, vaikka maanjäristyksestä on yli kuukausi. Hätäavun jakelun yhteydessä UNICEF ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat aloittaneet rokotuskampanjan. Tavoitteena on rokottaa miljoonia haitilaisia mm. tuhkarokkoa, kurkkumätää ja jäykkäkouristusta vastaan. Rokotukset ovat tärkeitä tautien ennaltaehkäisyssä, koska ihmiset asuvat suurissa telttakylissä ja tulevan sadekauden on arvioitu lisäävän kulkutauteja. Vastaavanlaisia rokotuksia on tehty ennenkin katastrofien yhteydessä mm. Pakistanissa vuonna 2004 voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. USA:n merivoimien kalustoa on käytetty aktiivisesti avustustoimintaan. Lentotukialusta on käytetty veden puhdistamiseen. USS Carl Vinson kykenee puhdistamaan yli litraa vettä vuorokaudessa. Sieltä tehdään myös jatkuvasti avustuslentoja mantereelle 16 helikopterin suoritteilla. Vastaavasti USA:n merivoimien sairaala-alus USNS Comfort on ankkuroitunut Port-au-Princen edustalle, jonne on evakuoitu potilaita. Laivalla on 200 lääkäriä ja hoitajaa ja satoja vuodepaikkoja potilaille. Usealle sadalle potilaalle on jouduttu tekemään amputaatioita laivassa. Maanjäristyksessä vakavimmin loukkaantuneita evakuoitiin Yhdysvaltoihin asti. Satoja potilaita on lennätetty asevoimien kalustolla. Tämä keskeytettiin kuitenkin hetkeksi, koska ei ollut selvää siitä, kuka maksaa aiheutuneet kustannukset. Kustannusten on arvioitu nousevan miljooniin euroihin. Yleisesti hätäavun hidas jakelu on aiheuttanut myös levottomuuksia ja mielenosoituksia. Toistaiseksi väkivaltaisilta yhteenotoilta on vältytty. YK:lla (United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH) on Haitissa sotilasta ja poliisia ja USA:lla enimmillään sotilasta. USA:n ja YK:n sotilaat ovatkin osallistuneet aktiivisesti hätäavun jakeluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden nimissä. Järistyksestä eloonjääneillä oli huutava pula perustarvikkeista: suoja, elintarvikkeet, vesi, lääkkeet. Kun niiden jakelu oli hidasta, osa joutui odottamaan apua viikkoja. Avustusjärjestöjen oli hyvin vaikea ennakoida, kuinka moni ihminen tulee hakemaan apua jakelupisteeltä. Jos sitä oli varattu tuhannelle, apua odottavia ihmisiä ilmaantui paikalle kaksi tuhatta. Kun apua ei riitä kaikille, luvassa on turhautumista ja nujakoita. YK:n rauhanturvaajat ovat joutuneet paikoin rauhoittamaan väkijoukkoa kyynelkaasun avulla. Myös avustuskuljetuksia on yritetty ryöstellä, jolloin sotilaita on käytetty niiden suojaamiseen. Lisäksi telttakylissä jotkut ovat varastaneet jaettua ruoka-apua naapureiltaan, mikä lisää yleistä turvattomuutta. Humanitaarinen avustustoiminta ei ole ongelmatonta Haavoittunutta kannetaan USA:n asevoimien helikopteriin, jolla hänet evakuoidaan hoidettavaksi sairaala-alus USNS Comfortille. (Kuva UN Photo/Logan Abassi) Hätäavun jakeluun liittyen on esitetty kritiikkiä avustusjärjestöjä kohtaan. Jotkut avustusjärjestöt väittivät katastrofin alussa johtavansa toimintaa, vaikka tilanne oli erittäin kaoottinen ja sekava. Lisäksi avustusjärjestöjen välisessä yhteistoiminnassa on kehitettävää, jotta päällekkäiset toiminnot saataisiin karsittua tehokkuuden nimissä. Täytyy muistaa, että tällä hetkellä vaikuttava talouskriisi on koskettanut myös avustusjärjestöjä. Oman järjestön toiminnalle on saatava julkista näkyvyyttä, koska useampi avustusjärjestö kilpailee vähemmästä määrästä lahjoituksia. Moni järjestö on joutunut supistamaan toimintaansa ja sillä on suora vaikutus katastrofin uhrien saamaan hätäapuun. Hätäavun väärinkäyttöä on esiintynyt Haitissa. Ilmaiseksi jaettuja elintarvikkeita myydään eteenpäin. Tämä on yleinen ongelma etenkin slummeissa. Avustusjärjestöt ovat ottaneet oppia virheistä ja kehittäneet toimintatapojaan. Esimerkiksi CARE ja WFP aloittivat ruokakuponkien jakamisen naisille ja yhteisöjen johtajille, koska aikaisemmin vahvimmat miehet jyräsivät ruokajonoissa jättäen heikommat alleen. Kuponkia vastaan sai 25 kiloa riisiä, jonka on laskettu riittäväksi kahdeksi viikoksi. Naisten oletetaan jakavan ruokaa miehiä todennäköisemmin perheelleen, jolloin apu todella Hätäavun jakelun hidas eteneminen aiheutti alussa turvallisuusongelmia Brasilialaiset YK:n rauhanturvaajat jakavat vettä ja elintarvikkeita Haitin pääkaupungissa. (Kuva UN Photo/Marco Dormino) 8

9 LAADUKASTA LABORATORIOPALVELUA HOIDON TUEKSI Medix Laboratoriot Oy ja Yhtyneet Laboratoriot Oy ovat perustaneet johtavan suomalaisen keskuslaboratoriopalveluja tarjoavan yrityksen nimeltään Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Yritys aloitti toimintansa Uuteen yritykseen siirtyvät Medix Laboratoriot Oy:n toiminnat Espoossa, Oulussa ja Tampereella, Medix Laboratoriot Oy:n tytäryhtiön toiminta Virossa, Yhtyneet Laboratoriot Oy:n toiminta Helsingin Pitäjänmäellä sekä Yhtyneet Laboratoriot Oy:n tytäryhtiön toiminta Tampereella. Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n toimipaikat Nihtisillankuja 1 Vaihde ESPOO Höyläämötie HELSINKI Raumantie HELSINKI Albertinkatu OULU Sumeliuksenkatu 18 B (2.krs) TAMPERE

10 saavuttaisi mahdollisimman monen ja sitä ei päätyisi mustaan pörssiin. Osa on valittanut, että kuponkeja ei saa mistään ja yhteisöjen johtajat jakavat niitä vain lähipiirilleen. Liikkeelle on tullut myös väärennettyjä kuponkeja, jolloin YK joutui rajoittamaan ruoka-avun jakamista yhdessä vaiheessa. Katastrofin reagointivaiheen alussa USA:n asevoimat toimittivat hätäapua ilmapudotuksilla, koska maan pinnalla tiet olivat tukossa ja kuljetuskapasiteettia ei ollut riittävästi. YK ei tehnyt ilmapudotuksia, koska ei ollut takeita avun saajasta. Yleensä kaikkein heikoimmat ja eniten apua tarvitsevat eivät pääse osallisiksi ilmapudotetusta avusta, koska vahvimmat ja terveemmät voittavat kamppailun. Valitettavasti jotkut yrittävät rikastua röyhkein keinoin ihmisten hädällä. Muutama päivä katastrofin jälkeen FBI varoitti huijareista, jotka keräävät rahaa omiin tarkoituksiin. Vastaavaa on tapahtunut myös Suomessa pienemmässä mittakaavassa. Haitissa jotkut epäilevät, että jälleenrakennukseen osoitetut miljoonat eurot jäävät poliitikkojen taskuihin, koska korruptio on yleistä. Maa oli viime vuonna korruption vastaisella listalla sijalla 168, jossa arvioitiin 180 maata. Kun maahan työnnetään miljoonia euroja avustusta, on tärkeää valvoa niiden oikeaa käyttöä. Varautumien aloitettava seuraavia katastrofeja varten On ymmärrettävää, että Haitissa ei osattu varautua näin tuhoisaan maanjäristykseen, koska hurrikaanit piiskaavat maata vuosittain ja edellisestä erittäin tuhoisasta järistyksestä oli kulunut jo yli 200 vuotta. Haitin katastrofin logistiset ongelmat eivät ole mikään yllätys, koska useimmissa samankaltaisissa tapauksissa toimiva logistiikka on ollut avun pääasiallisin rajoittava tekijä. Ensimmäisen hätäavun organisointi näissä tapauksissa on täysin riippuvainen paikallisista valmisteluista ja valmiudesta. Kaikki alueen ulkopuolelta tuleva apu on tehotonta, kunnes logistiset järjestelmät toimivat. Katastrofivalmiuden ylläpito on erittäin tärkeää ensimmäisen avun organisoimiseksi. Haitin kaltaisilla mailla ei kuitenkaan ole kapasiteettia valmiuden ylläpitämiseen, vaikkakin tuhoisien katastrofien iskut ovat ennustettavissa. Rakennuskantaa ei ollut suunniteltu kestämään voimakasta maanjäristystä. Edes presidentin palatsi ja Haitin geologian tutkimuslaitoksen toimistot eivät säilyneet vaurioitta. Jälkijäristyksiä on ollut jo yli 50, joista yksi oli 5.2 Richterin asteikolla. Ne tulevat jatkumaan vielä kuukausia. Haitin maanjäristyksiä tutkiva ryhmä varoittaa, että edessä saattaa olla vielä voimakkaampia järistyksiä. Sadekausi alkaa maaliskuussa ja hurrikaanikausi kesäkuussa. Haitilla on kiire, jotta maanjäristyksessä tuhoutuneet sääasemat saadaan kuntoon ja ihmisille saadaan rakennettua tilapäismajoitukset. Suojien toimittaminen on tässä vaiheessa tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Haitilainen esittelee aitoa kuponkia, jota vastaan jaetaan ruoka-apua. (Kuva UN Photo/Sophia Paris) YK pyrkii sijoittamaan tilapäismajoitukset lähelle ihmisten kotien raunioita. Tulvat ja maanvyöryt ovat seuraava uhka, johon pitää aloittaa varautuminen kesken maanjäristyksen tuhojen korjaamisen. Pysyvien asutusten rakentaminen miljoonille kodittomille kestänee useita vuosia. Kokemuksista oppia seuraavia katastrofeja varten Haitin maanjäristys oli erittäin haastava humanitaariselle logistiikalle. Erittäin pahasti vaurioitunut infrastruktuuri, puute kuljetuskapasiteetista ja polttoaineesta ovat hankaloittaneet avustustoimintaa. Voidaankin puhua logistisista haasteista logistiikalle. Suurin haaste oli avustusmateriaalin saaminen loppukäyttäjälle eli katastrofin uhrille. Valitettavasti tämäkin katastrofi osoitti, että humanitaariseen avustustoimintaan liittyy väärinkäytöksiä. USA:n asevoimat tulivat erittäin nopeasti katastrofialueelle. Sotilaat ovat saaneet Haitin maanjäristyksestä paljon oppeja ja kokemuksia. Sotilaat ovat osallistuneet hätäavun jakeluun suojaamalla kuljetuksia ja jakamalla sitä toimitusketjun loppupäässä, joita joudutaan tekemään paljon väkivaltaisimmissa olosuhteissa esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa. Sotilaslääkärit ovat joutuneet tekemään amputaatioita, jotka ovat todennäköisiä myös aseellisissa konflikteissa. Jälleenrakennus on alkanut ja se tulee kestämään vuosia. Se miten kansainvälinen yhteisö ja avustusjärjestöt onnistuivat katastrofin reagointivaiheessa, tulee arvioida. Täytyy muistaa, että tilanne oli erittäin kaoottinen ja logistisesti haastava. Oppia pitää ottaa, jotta humanitaarinen logistiikka olisi tulevaisuudessa entistä tehokkaampaa. Saada logistiikassa viisi oikein eli oikeaa tuotetta, oikea määrä, oikeaan paikkaan, oikeassa ajassa ja oikealla hinnalla saa uuden tarkoituksen, kun logistiikan infrastruktuurit ovat vaurioituneet tai tuhoutuneet, kommunikaatio yhteydet eivät toimi ja yhteistyötä eri organisaatioiden kesken ei hallita. Luonnon katastrofit ovat ainutlaatuinen ja erikoinen haaste logistiikalle ja toimitusketjun hallinnalle. Toivottavasti opit Haitista auttavat valmiuksien kehittämisessä samankaltaisiin katastrofeihin tulevaisuudessa. Haiti tarvitsee apua myös jatkossa, kun kamerat ja otsikot häviävät. Maa tarvitsee apua vuosikausia. Haiti oli pitkään unohduksissa ennen tuhoisaa maanjäristystä, kuten moni muu valtio tällä maapallolla. Artikkeli pohjautuu pääosin Reutersin Alert- Netissä julkaistuihin tietoihin (www.alertnet. org) ja muihin Haitin katastrofin raportteihin. Lisätietoa aiheesta saa kirjoittajilta osoitteista ja Kodittomiksi jääneet ovat perustaneet tilapäismajoituksia Port-au-Princen urheilukentälle. (Kuva UN Photo/Sophia Paris) 10

11 Incap - strateginen kumppani elektroniikan, mekaniikan ja tuotekokonaisuuksien valmistuksessa Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa.

12 Huolto Viron Vapaussodassa Viron Vapaussota on huomionarvoinen, mutta tosin usein ohitettu luku sotahistoriassa. Tässä konfliktissa virolaiset taistelivat sekä venäläisiä bolsevikkeja että saksalaisia joukkoja vastaan. Vaikka Viron pienet vastasynnytetyt asevoimat kärsivät kaikentyyppisen materiaalin puutteista, kykeni se lyömään lukumäärältään ylivoimaiset viholliset. Avain Viron menestykseen oli johtamistoiminnan tehokkuus sekä sotilaiden ja siviiliväestön ylivoimainen motivaatio vastustajiin nähden. Tehokas johtamistoiminta mahdollisti Viron vastustajiaan tehokkaamman huollon. Käyttääkseen parhaiten vähäisiä huollon resurs- 12 Tri. Eric A. Sibul, Baltic Defence College sejaan, virolaiset improvisoivat ja hyödynsivät paikallisia resursseja ja niukkaa ulkomaista apua. Monet Vapaussodan huollon opetukset ovat edelleen ajankohtaisia. Viro kuului Venäjän valtakuntaan vuosina Viron pinta-ala oli 1918 suurin piirtein sama, kuin USA:n New Hampshire ja Vermont yhdistettynä. Maa koostuu suo- ja alankomaastosta pohjoisessa ja matalista kukkuloista etelässä. Pääkaupunki Tallinnalla ja läheisellä Paldiskilla Länsi-Virossa on hyvät satamat, vaikkakaan eivät ole jäistä vapaita talvisin. Talous perustui pääasiassa maatalouteen, vuonna 1918 suurin osa 1,5 miljoonasta virolaisesta asui lähes omavaraisilla maatiloilla luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa kasvava nationalismi vei hyökyaallon lailla virolaiset mukanaan, kuten muutkin ei-venäläiset kansat Venäjän länsirajoilla. Venäjän joutuessa kaaokseen bolsevikkien Pietarissa tekemän vallankumouksen jälkeen seitsemäs marraskuuta 1917, Viron poliittinen johto näki tilaisuuden kansalliselle itsenäisyydelle. 24. helmikuuta 1918 Viro julistautui itsenäiseksi ja väliaikainen hallitus otti vallan. Viro alkoi muodostaa omia sotavoimiaan vuonna 1917 miehistä, jotka soluttautuivat Venäjän armeijan riveistä takaisin maahan. Entisen Keisarillisen Venäjän armeijassa palveli I maailmansodassa noin virolaista miestä. Vuoden 1918 alussa Virolla oli tarpeeksi miehiä divisioonan muodostamiseksi. Virolainen divisioona koostui neljästä jalkaväkirykmentistä, yhdestä ratsuväkirykmentistä, tykistöprikaatista ja pioneerikomppaniasta. Helmikuun 25. päivänä 1918 saksalaiset joukot miehittivät Viron pääkaupungin ja väliaikainen hallitus ajettiin maan alle tai vangittiin. Virolaisten divisioona ei vielä ollut kyllin vahva torjuakseen saksalaisten maihinnousun. Virolaisten joukot kykenivät kuitenkin estämään maasta itään vetäytyvien venäläisjoukkojen rippeiden laajamittaisen ryöstelyn. Saksalaishallinto riisui virolaisdivisioonan aseista ja määräsi kaiken aseistuksen ja varustuksen luovutettavaksi miehityshallinnolle. Vapaussota alkaa Aselevon 11. marraskuuta 1918 jälkeen Viron väliaikaishallitus alkoi taas toimia aktiivisesti. Saksalaisjoukot suostuivat vetäytymään, mutta käyttäytyivät avoimen vihamielisesti uutta virolaishallitusta kohtaan. Virolaiset olivat vaikeassa tilanteessa. Heidän piti organisoida hallintoelimet sekä asevoimat venäläisten bolsevikkien ryhmittyessä Viron rajoille. Venäläisten ja saksalaisten takavarikot olivat tyhjentäneet maataloustuotteiden ja raaka-aineiden varastot jättäen teollisuuden tyhjäkäynnille. Keisarillinen Saksa auttoi bolsevikkijohtoa ottamaan vallan Pietarissa ja teki aktiivista yhteistyötä bolsevikkihallinnon kanssa Brest-Litovskin rauhansopimuksen jälkeen helmikuussa Huolimatta Keisarillisen Saksan hallituksen luhistumisesta ja rauhansopimuksesta

13 liittoutuneiden kanssa, jatkoivat lyödyt saksalaiset yhteistyötä bolsevikkijoukkojen kanssa. Vetäytyessään Virosta ja naapurimaasta Latviasta saksalaisjoukot antoivat aseita ja materiaalia venäläisille bolsevikeille idässä. Bolsevikkien avustamisen lisäksi saksalaiset estelivät uudelleen muodostetun virolaishallituksen puolustusvalmisteluita ja organisointia. Saksalaiset tuhosivat asevarastoja ja takavarikoivat vaate- ja ruokavarantoja. Saksalaisten vetäydyttyä Virosta, ainoat varastoihin jääneet aseet olivat erityyppisiä kivääreitä, joista monista puuttui lukko tai ne olivat muutoin toimintakunnottomia. Näiden lisäksi oli pieni määrä konekivääreitä ja neljä toimintakunnossa olevaa kenttätykkiä. Virolaiset eivät olleet kunnolla valmistautuneita bolsevikkien maahanhyökkäykseen. Bolsevikeille taas aika näytti otolliselta hyökkäyksen aloittamiselle. 28. marraskuuta 1918 bolsevikkien 7. Armeija valtasi Narvan Koillis-Virossa sekä tunkeutui etelässä Pihkovan suunnasta kohti Võrua ja Tarttoa. Tunkeutuneiden bolsevikkijoukkojen vahvuus oli miestä. Virolaisten tilanne oli epätoivoinen, koska he pystyivät lähettämään rintamalle vain 2000 miestä ilman tykistöä. Tämä hätäisesti koottu joukko koostui lähinnä armeijan upseereista ja lukiolaisista, jotka lähtivät vapaaehtoisina ilman sotilaskoulutusta. Virolaisilta puuttui aseita, ampumatarvikkeita, univormuja, jalkineita ja jalkaverhoilua. Viron joukot vetäytyivät linjalle Pärnu Paldiski Tallinna. Alueella oli suurin osa maan teollisuutta ja suurimmat satamat. Narva, Rakvere, Võru ja Tapan ja Valkan tärkeät rautatieyhteydet joutuivat bolsevikkien haltuun. Puolustusalueellaan Viron hallitus ryhtyi nopeasti organisoimaan ja panemaan liikekanalle kaikki mahdolliset miehet ja materiaalin maan puolustukseen. Tilanteen ollessa epätoivoinen, apu oli jo matkalla. Iso-Britannian ulkoministeriö ilmoitti Viron hallitukselle, että brittiläinen laivaston eskaaderi oli matkalla Itämerelle auttamaan virolaisia. Joulukuun 12. päivänä 1918 ensimmäiset laivat kolmenkymmenen laivan osastosta saapuivat Tallinnaan ja seuraavana päivänä britit alkoivat purkaa lastiaan; kevyitä Lewis-konekivääreitä, kaksi laivastotykkiä, kivääreitä ja vaihtovaatetusta. Kuninkaallisen Merivoimien kouluttajat Emme halua sotia mutta neuvostoja puolustamme! Uskokoon ken haluaa... tulivat opettamaan Lewis konekiväärien käyttöä. Virolaiset olivat onnekkaita saadessaan konekiväärit, koska mallia pidettiin aikansa parhaana ja luotettavimpana. Se antoi Viron armeijalle melko paljon liikuteltavaa tulivoimaa. Myöhemmin virolaiset saivat briteiltä erän tanskalaisia kevyitä Madsen-konekivääreitä, joilla oli samat ominaisuudet kuin Lewis illä. Virolaiset saivat apua myös Suomesta. Suomalaisilla oli voimakkaat kieli- ja kulttuurisiteet virolaisten kanssa. Suomi oli julistautunut itsenäiseksi 6. joulukuuta Suomen hallitus lainasi Virolle 20 miljoonaa markkaa joulukuussa 1918, joilla virolaiset ostivat Suomesta 20 vanhentunutta kenttätykkiä, 2000 kivääriä ampumatarvikkeineen ja useita konekivääreitä. Sosiaaliset järjestöt värväsivät Suomesta vapaaehtoisjoukon virolaisten avuksi. Kokeneita vapaaehtoisia oli tarpeeksi yhteen jalkaväkirykmenttiin ja jalkaväkipataljoonaan, joita tuki tykistö. Suomalaisten tulo kohotti virolaisten moraalia huomattavasti. Jalkaväkipataljoona aloitti toimintansa tammikuun 1919 alussa ja rykmentti kuun loppupuolella. Kun ulkomaista apua alkoi tulla maahan, virolaiset levittivät joukkonsa sekä organisoivat uudelleen taisteluosastonsa ja tukiorganisaationsa. 29. marraskuuta 1918 Viron hallitus julisti yleisen liikekannallepanon ja joulukuun alussa ensimmäiset alokkaat astuivat palvelukseen. Virolaisten päättäväisyys vahvistui väestön tietoisuuden levitessä bolsevikkien päämääristä ja metodeista. Ainakin 500 ihmistä hävisi miehitettyjen kaupunkien Punaisessa Terrorissa. Brittien ja suomalaisten apu hälvensi epäilyjä pienen Viron kyvystä vastustaa venäläistä hirviötä. Uusien asevelvollisten lisäksi vapaaehtoisia eri sosiaalisista järjestöistä astui palvelukseen. Armeijan johto organisoitiin uudelleen, alussa jokaisen taktisen joukon johtaja oli toiminut oman aloitteellisuutensa mukaan. Viron hallitus nimitti ylipäällikön päämajan 23. joulukuuta 1918 ja virkaan asetettiin eversti Johan Laidoner ja hänen esikuntapäällikökseen eversti Jaan Soots. Keskitetyn johdon rooli kasvoi asteittain taistelujen jatkuessa seuraavana vuonna. Aselajiosastot päämajaan perustettiin pian ja niitä laajennettiin komentajan alaisuudessa. Eversti Laidoner, joka kohta ylennettiin kenraaliksi, oli erinomainen vaihtoehto ylipäälliköksi. Hän oli 34-vuotias vuonna 1918 ja omasi palveluskokemusta Venäjän Keisarillisesta Armeijasta vuosilta Ensimmäisessä Maailmansodassa eversti Laidoner palveli useissa esikuntatehtävissä saaden arvokasta kokemusta eri sotilasoperaatioista. Joulukuussa 1918 perustettua Viron laivastoa komentaneella kapteeni Johan Pitkalla oli erilainen tausta kuin Laidonerilla. Kapteeni Pitka sai kauppalaivaston kapteenin arvon 1895 ja suoritti vain lyhyen pakollisen asepalveluksen Keisarillisen Venäjän Laivastossa panssaroidulla risteilijä Admiral Udakov illa. Vuosina kapteeni Pitka hoiti laivanvarustamoa, jonka pääkonttori oli Tallinnassa. Hänen meri- ja johtamiskokemuksensa palveli Viroa hyvin. Alussa Viron laivasto koostui entisestä venäläisestä tykkiveneestä, Lembit istä, sekä pienemmistä tukialuksista. 26. joulukuuta 1918 bolsevikkien laivasto lähetti kaksi modernia risteilijää Tallinnaan. Yksi kariutui matalikolla lähellä satamaa ja antautui brittien sotalaivoille. Toinen 13

14 Jonathan Laidoner (kirjoittajan arkisto) risteilijä yritti paeta, mutta joutui brittien saartamaksi ja antautui myös pian. Britit antoivat alukset virolaisille, jotka lähettivät ne Tallinnan parhaalle telakalle kunnostettaviksi. Tammikuussa 1919 ne oli miehitetty ja liitetty Viron Laivastoon Lennuk- ja Vambolanimisinä. Improvisoinnilla tehoa armeijalle Telakat ja konepajat Tallinnassa pistettiin kunnostamaan ja improvisoimaan aseita ja varusteita Viron asevoimille yleensä kätevin kuljetustapa sotilasoperaatioalueille. Rautateiden tärkeys synnytti myös panssarijunan. Ensimmäisessä Maailmansodassa Venäjä, Itävalta-Unkari, Saksa ja Ranska kaikki rakensivat panssarijunia, tosin niiden käyttö oli vähäistä vuosina pääosin staattisen sodankäynnin vuoksi. Kevyt konekivääri m. Lewis Juhan Pitka (kirjoittajan arkisto) kaikesta saatavilla olevasta materiaalista. Tuolloin rautateiden haltuunotto ja niiden pitäminen itsellä oli kriittisen tärkeää, koska rautatiet olivat pääkeino suuremmissa maakuljetuksissa sekä 14 Virolaiset improvisoivat nopeasti panssarijunan siviilirautatiemateriaalista. Oli hyvin epätodennäköistä, että Viron merivoimat joutuisivat laiva laivaa vastaan meritaisteluihin, olihan brittien laivastoosasto Itämerellä. Niinpä panssarointia ja aseistusta riisuttiin virolaisaluksista ja käytettiin junien panssarointiin. Puolustushaarojen välistä mustasukkaisuutta ei esiintynyt, koska kapteeni Pitka komensi ensimmäistä panssarijunaa, joka lähetettiin rintamalle joulukuussa 1918 virolaisten merimiesten miehittäessä junan tykkejä. Myös brittiläinen laivasto-osasto antoi aseistusta panssarijuniin. Viron laivaston tehtävänä oli tukea maataisteluita tykistötulella sekä suorittaa maihinnousuja. Tallinnan telakat muuttivat erilaisia siviilialuksia merivoimien tarpeisiin. Virolaiset improvisoivat myös panssariautoja samaan tapaan, kuin panssarijunia. Siviilikuorma-autoja pakko-otettiin paikallisilta liikeyrityksiltä. Niihin asetettiin panssarointi moottorin ja rungon suojaksi ja asennettiin aseistus. Panssariautot herättivät syvää pelkoa bolsevikeissa, koska heiltä puuttui vastaavaa aseistusta Viron rintamalla. Viron panssariautojen merkitys jäi kuitenkin rajalliseksi, koska moottorien teho ei riittänyt raskaan panssaroinnin kantamiseen. Autoilla juuttuivat mutaan eivätkä ne kyenneet operoimaan mäkisessä maastossa Etelä-Virossa. Taisteluiden jatkuessa toukokuussa 1919, Iso-Britannian Viron Missio esitti kiireisesti, että hallitus toimittaisi Viron asevoimille moderneja panssariautoja. Viron panssariautot asetettiin Viron Panssarijunadivisioonan komentoon. Se oli aika innovatiivinen organisaatio; Viron armeija oli ehkä ensimmäinen armeija maailmassa, jolla oli panssaridivisioona. Suurin virolainen keksintö panssarijunien käytössä oli yhdistää niiden liikkuva tulivoima komppanian kokoisten rynnäkköryhmien toimintaan. Rynnäkköryhmät olivat aseistettu kevyillä konekivääreillä. Panssarijunien tehtävänä oli murtautua vihollislinjojen läpi ja pitää asemansa, kunnes jalkaväki pääsi tulemaan vahvistukseksi. Panssarijunan vakiokokoonpanossa oli kaksi panssaroitua junavaunua, joiden aseistuksena oli neljä kevyttä tykkiä ja kuusitoista raskasta konekivääriä. Panssaroitu veturi oli yleensä keskellä junaa ja kokoonpanoon kuului vielä joukko panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja, joissa kuljetettiin rynnäkköryhmiä. Pitkän kantaman tykkejä ja lisävaunuja korjausmateriaalia varten lisättiin yleensä tarpeen mukaan. Panssarijunadivisioonan huolto oli myös kokonaan kiskoilla liikkuvaa. Se oli myös siviilikalustoa, joka oli modifioitu sotilaskäyttöön tai otettu sellaisenaan käyttöön. Pioneereilla oli korjaus- ja rakentamisjunia tuhoutuneiden kiskojen ja siltojen korjaamiseen. Panssarijunadivisioonalla oli myös joukko erikoisvarustettuja saunajunia rintamajoukkoja varten. Tämä oli tärkeää moraalin ja hygienian ylläpitämiseksi. Bolsevikkien puolella huono hygienia johti lavantautiepidemiaan joukoissa. Virolaiset perustivat myös haavoittuneiden evakuointijärjestelmän käyttämällä haavoittuneiden kuljettamiseen muutettuja matkustajavaunuja. Nämä

15 sairaalajunat toivat haavoittuneita rintamalta Tallinnaan, jossa sijaitsi suurin osa maan sairaalakapasiteetista. Virolaisjoukkojen eteneminen itään merkitsi evakuointimatkojen pitenemistä Tallinnan sairaaloihin. Näin jatkettiin, kunnes sairaaloita lähempänä rintamaa saatiin taas toimintakuntoisiksi. Elokuuhun 1919 mennessä Viron Armeijan lääkintähuollolla oli kapasiteettia käsitellä 5000 täyttä sairaalahoitoa vaativaa potilasta. Tammikuun alkupuolella 1919 Viron Armeija oli miehen vahvuinen ja vahvuus oli edelleen nousussa. Helmikuussa 1919 virolaiset kykenivät muodostamaan vielä kaksi jalkaväkidivisioonaa alkuperäisen 1. Jalkaväkidivisioonan ja Panssarijunadivisioonan lisäksi. Virolaiset muodostivat myös ilmavoimat käyttäen venäläisiltä ja saksalaisilta otettua sekä briteiltä saatua kalustoa. Joukko virolaisia upseereita ja aliupseereita, jotka olivat palvelleet Venäjän ilmavoimissa Ensimmäisessä Maailmansodassa, toivat ammattitaitoa oman maan ilmavoimille. Viron ilmavoimat aloittivat toimintansa komppaniana, joka oli liitetty Pioneeripataljoonaan vuonna Vuoden 1919 lopulla se oli jo itsenäinen organisaatio. Suurin rajoite Viron Ilmavoimille oli huutava polttoainepuute. Eräässä vaiheessa ilmavoimien henkilöstö meni Narvan kaupungissa ovelta ovelle kysymään, olisiko asukkailla antaa polttoainetta. Koska autot olivat verrattain harvinaisia silloin Virossa, ei toiminta juurikaan tuottanut tulosta. Virolaiset onnistuivat kuitenkin saamaan siviiliväestöltä muuta materiaalia, kuten hevosia, rekiä ja ruokaa. Joitain tuotteita pakko-otettiin. Siviilihallinto oli kuitenkin hyvin varovainen, jottei jo ruoan puutteesta kärsivää väestöä rasitettaisi liikaa. Jauhovarannot olivat nopeasti hupenemassa. Siviilien leipäannosta vähennettiin 140 grammaan henkilöä kohden päivässä. Tilanne parani, kun viljalähetykset alkoivat saapua maaliskuussa Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Suomi myönsi Virolle toisen lainan ja useat maat antoivat Viron hallitukselle luottoja, jotka mahdollistivat lisäruoan ostamisen. Kykenevä siviilihallinto ja saatavilla olevien resurssien hallinta kotirintamalla mahdollistivat Viron Armeijan hyökkäysoperaatioiden käynnistämisen ja maan vapauttamisen. Hyökkäysvaihe käynnistetään Panssariauto Vanapagan (kirjoittajan arkisto) Virolaisjoukot aloittivat hyökkäysoperaatiot 6. tammikuuta 1919 käyttäen maksimaalisesti joukkojen liikkuvuutta. Viron laivasto teki maihinnousuja bolsevikkilinjojen taakse ja panssarijunat käyttivät hyväkseen liikkuvaa tulivoimaansa murtautuakseen vihollislinjojen läpi. Tammikuun neljäntenätoista päivänä 1919 panssarijunan rynnäkköosastot hyökkäsivät Tarttoon saapuen juuri ajoissa estämään bolsevikkien aikoman siviiliväestön joukkoteloituksen. Virolaiset ja suomalaiset joukot vapauttivat Koillis-Virossa Narvan yhdeksäntenätoista tammikuuta Võru ja Valka Etelä-Virossa vapautettiin bolsevikeista ensimmäisenä helmikuuta Offensiivi paransi huomattavasti Viron materiaalitilannetta. Virolaiset saivat haltuunsa 35 tykkiä, seitsemän laivastotykkiä, 118 konekivääriä, 2000 kivääriä, kaksi lentokonetta, yhdeksän veturia, 180 rautatievaunua, neljä rannikkoalusta, ammusta ja suuren määrän kiväärin patruunoita. Kuten rynnäkkö Tarttoon, myös nopea eteneminen Narvaan yllätti bolsevikit. Se johti Puna-armeijaan kuuluneiden divisioonan ja rykmentin esikuntien sekä melkein bolsevikkihallituksen Sota- ja Laivastoministerin vangitsemiseen. Leon Trotsky (Lev Davidovich Bronstein) johti henkilökohtaisesti operaatioita Narvassa ja pakeni viime hetkellä vain vaivoin välttäen jäämisen virolaisten vangiksi. Helmikuussa 1919 bolsevikit keskittivät vahvuisen joukon Hävittäjä Vambola (kirjoittajan arkisto) Pihkovaan vastahyökkäystä varten. Virolaiset joukot olivat erittäin alivoimaisia. Viron Armeija kykeni asettamaan vain kolmanneksen tuosta vahvuudesta kaakkoiselle rintamalleen. Vasta joulukuussa 1919 Viro kykeni saattamaan neljä divisioonaansa miehen vahvuisiksi. Bolsevikit ryhmittivät tälle suunnalle suuren määrän modernia tykistöä, joka oli ylivoimaista virolaistykistöön nähden. Sen kalusto oli vanhanaikaista ja tyypiltään kirjavaa. Ainoat materiaaliset edut venäläisiin nähden oli virolaisten parempi yleishuolto, suhteellisen hyvä lääkintähuolto, tehokkaat rautatiekuljetukset ja hyvin organisoitu täydennysjärjestelmä, jonka materiaalitilanne oli paranemassa. Bolsevikkien puolella lääkintähuolto oli melkein toimintakyvytön, rautatieyhteydet olivat kaoottisia ja ruoan ja hevosten pakko-otoissa bolsevikit olivat talonpoikaisväestöstä riippuvaisia. Bolsevikkien hyökkäys torjuttiin, virolaisten linjat pitivät. Virolaiset suorittivat joukon 15

16 Viron ilmavoimien Sopwith Camel (kirjoittajan arkisto) paikallisia vastahyökkäyksiä ja taistelut lainehtivat edestakaisin maalis- ja huhtikuun aikana. Bolsevikit eivät kyenneet hyödyntämään tykistöylivoimaansa, koska sitä käytettiin tehottomasti. Virolaiset kykenivät käyttämään vanhempaa kalustoaan tehokkaammin, paremmalla tarkkuudella ja keskittämällä tulta. Bolsevikkijoukot olivat usein ilman ruokaa, kärsivät taudeista ja huonosta lääkintähuollosta. Vaikka bolsevikkijoukot olivat vahvuudeltaan ylivoimaisia, oli henkilöstöllä huono moraali ja motivaation puute. Lisäksi Puna-armeija koostui maalaisväestöstä sekä eri kansallisuuksien, kuten unkarilaisten ja kiinalaisten sekoituksesta. Se ei ymmärtänyt tai välittänyt sodan päämääristä. Armeijan johto nojautui Keisarillisen Venäjän entisiin upseereihin, vaikka heihin suhtauduttiinkin luokkavihollisina. Koska näitä upseereita pidettiin epäluotettavina, bolsevikkien niin kutsuttuja poliittisia komissaareja sijoitettiin joka yksikköön valvomaan upseereita ja tekemään poliittista propagandaa henkilöstölle. Poliittisilla komissaareilla oli oikeus muuttaa sotilasjohdon päätöksiä usein katastrofaalisin seurauksin. Virolaisupseerit olivat taas hyvin pystyviä ja miestensä sekä hallituksensa luottamia. Virolaisten sotilaiden oli helppo ymmärtää sodan päämäärät, he taistelivat kotiensa ja oman hallituksensa puolesta. Taisteluiden jatkuessa maalisja huhtikuulle alkoi heidänkin moraalinsa heiketä. Useimmat virolaissotilaat olivat maanviljelijöitä ja he halusivat palavasti päästä maatiloilleen kevätkylvöihin. Eräs tarvike, josta oli maassa kova puute, oli tupakka. Kaikki saatavilla oleva tupakka annettiin rintamajoukoille. Kun Iso-Britannian Mission johto vieraili 2. ja 3. Divisioonien esikunnissa, esikunnilta kysyttiin, mitä tarvikkeita he tarvitsisivat eniten. Kummassakin esikunnassa sanottiin, että panssariautoja, lääkintätarvikkeita ja tupakkaa. Toukokuun puolivälissä 1919 virolaiset ottivat taas aloitteen haltuunsa ja käynnistivät hyökkäyksiä idässä Venäjää vastaan ja etelässä Latviaan ajaakseen 16 pois bolsevikit ja varmistaakseen omat rajansa. Toukokuun päivinä Viron 2. Divisioona käynnisti yöhyökkäyksen vallatakseen Pihkovan. Hyökkäys onnistui ja tärkeä rautateiden solmukohta oli virolaisten hallinnassa 26. toukokuuta. Landeswehr-taistelut Saksalaisjoukkojen ollessa Latviassa, oli tilanne siellä monimutkainen. Tämä karkeasti noin vahvuinen joukko koostui Landeswehr-osasta, joka oli muodostettu Riikassa Baltian saksalaisista joulukuussa 1918 sekä Rautadivisioonasta, Iron Division, joka koostui Saksasta tulleista vapaaehtoisista. Liittoutuneet eivät olleet vaatineet, että nämä kenraali Rüdiger von der Goltz in johtamat joukot demobilisoitaisiin kuten muut saksalaiset joukot alueella. Saksalaiset olivat luvanneet käyttää joukkoja bolsevikkeja vastaan. Karlis Ulmanis in johtama Latvian väliaikainen hallitus oli kuitenkin hyvin saksalaisvastainen, sen sympatiat olivat Liittoutuneiden puolella. Kenraali von der Goltz teki kaikkensa estääkseen Latvian kansallisen armeijan muodostamisen. 16. huhtikuuta 1919 kenraali von der Goltz järjesti vallankaappauksen väliaikaishallitusta vastaan vaihtaen Ulmais in johtaman tilalle saksalaismielisen Andrievs Niedra n johtaman hallituksen. Saksalaiskenraalilla oli pitkälle menevät poliittiset päämäärät; Viron ja Latvian kontrolli. Niistä piti tehdä saksalaismielisiä vasallivaltioita, joita Baltian saksalaisaristokratia johtaisi. 23. toukokuuta Landeswehr ja Rautadivisioona etenivät Latvian pääkaupunkiin Riikaan ajettuaan bolsevikit pois. Sen sijasta, että ne olisivat jatkaneet itään pakenevien bolsevikkien perässä, saksalaisjoukot etenivät pohjoiseen ja koilliseen vaarantaen Viron 2. Divisioonan selustan. Kenraali Laidoner vaati, että saksalaiset lopettaisivat etenemisensä. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan noudatettu. 5. kesäkuuta 1919 saksalaisjoukot hyökkäsivät virolaisia vastaan latvialaisen Cesis in kaupungin suunnalla, jonka kautta kulki rautatieyhteys Riikan ja Tartton välillä. Taistelut raivosivat kolme päivää, jonka jälkeen virolaiset ajettiin pois Cesis istä. Liittoutuneiden Sotilasmission johto pakotti virolaiset ja saksalaiset solmimaan aselevon 10. kesäkuuta ja aloittamaan neuvottelut. Seuraavana yhdeksänä päivänä hedelmättömien neuvotteluiden aikana kumpikin puoli keskitti joukkoja alueelle. Virolaisten 3. Divisioona siirtyi etelään miehittääkseen noin satakilometrisen rintamalohkon miehen vahvuiseen divisioonaan kuului noin 1400 latvialaista. Joukkoa tuki 28 kenttätykkiä ja kaksi panssarijunaa. Cesis in alueelle ryhmittyneet saksalaisjoukot koostuivat noin 5300 miehestä joita tuki 50 tykkiä, yksi panssarijuna ja joukko lentokoneita. Kesäkuun 19. päivänä saksalaiset hyökkäsivät jälleen ja taistelut raivosivat Cesis in alueella kolme päivää. Virolainen panssarijuna ja virolaista sekä latvialaista sotilashenkilöstöä Cesisissä kesäkuussa 1919 (Latvian Sotamuseo)

HUOLTOUPSEERI. Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti

HUOLTOUPSEERI. Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2008 Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme turvattu? 2 Jumala USA:n ylipäällikkö? Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Mentorina Afganistanissa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2012

HUOLTOUPSEERI. Mentorina Afganistanissa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2012 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2012 Mentorina Afganistanissa Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa 1 TÄYTTÄ OLUTTA. 20 vuotta tulee täyteen tämän numeron myötä Sotilashallinnollisen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltovarmuus globalisaation kourissa. EVL Tero Ukonaho Vuoden 2011 Huoltoupseeri. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2012

HUOLTOUPSEERI. Huoltovarmuus globalisaation kourissa. EVL Tero Ukonaho Vuoden 2011 Huoltoupseeri. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2012 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2012 Huoltovarmuus globalisaation kourissa EVL Tero Ukonaho Vuoden 2011 Huoltoupseeri 1 TÄYTTÄ OLUTTA. Pakkoruotsia ja rakenneuudistuksia Sotilashallinnollisen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. 70 vuotta sitten alkoi Toinen Maailmansota aikalaiset muistelevat. Huoltotapahtuma 2009 oli jälleen mieliin painuva

HUOLTOUPSEERI. 70 vuotta sitten alkoi Toinen Maailmansota aikalaiset muistelevat. Huoltotapahtuma 2009 oli jälleen mieliin painuva HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2009 70 vuotta sitten alkoi Toinen Maailmansota aikalaiset muistelevat Huoltotapahtuma 2009 oli jälleen mieliin painuva 2 Hyvästä sodasta tuli epäsuosittu

Lisätiedot

MAAILMANVALLAN- KUMOUKSEN LIEPEILLÄ

MAAILMANVALLAN- KUMOUKSEN LIEPEILLÄ MAAILMANVALLAN- KUMOUKSEN LIEPEILLÄ Suomen sotasurmat 1914 22 -projekti VALTIONEUVOSTON KANSLIAN JULKAISUSARJA 4/2004 R i s t o M a r j o m a a MAAILMANVALLANKUMOUKSEN LIEPEILLÄ Vertaileva tutkimus Suomen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Syyskokouksessa. palkittiin yhdistyksen jäseniä. Erilainen rauhanturvatarina. Huoltoupseeriyhdistys r.

HUOLTOUPSEERI. Syyskokouksessa. palkittiin yhdistyksen jäseniä. Erilainen rauhanturvatarina. Huoltoupseeriyhdistys r. HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2008 Syyskokouksessa palkittiin yhdistyksen jäseniä Erilainen rauhanturvatarina 2 Seikkailupolitiikkaa Kaukasuksella Sotilashallinnollisen aikakauslehden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2010. Riittävätkö luonnonvarat? Huoltoupseeriyhdistyksen vilkas syksy

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2010. Riittävätkö luonnonvarat? Huoltoupseeriyhdistyksen vilkas syksy HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2010 Riittävätkö luonnonvarat? Huoltoupseeriyhdistyksen vilkas syksy BREAK THE HABIT batterydrink.com 2 Onko puolustusvoimien omaa huoltovarmuutta

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus. Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä. Huoltoupseeriyhdistys r.

HUOLTOUPSEERI. Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus. Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä. Huoltoupseeriyhdistys r. HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2007 Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä 2 Prosessi-smi Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Kriisinhallintaoperaatioiden materiaalin toimitusketjut koetuksella. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa

HUOLTOUPSEERI. Kriisinhallintaoperaatioiden materiaalin toimitusketjut koetuksella. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2010 Kriisinhallintaoperaatioiden materiaalin toimitusketjut koetuksella Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa BREAK THE HABIT batterydrink.com

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Kevätkokous valitsi Vuoden Huoltoupseerin H Energiaturvallisuus Baltian alueella

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Kevätkokous valitsi Vuoden Huoltoupseerin H Energiaturvallisuus Baltian alueella HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2013 H Kevätkokous valitsi Vuoden Huoltoupseerin H Energiaturvallisuus Baltian alueella TÄYTTÄ OLUTTA. Energiavarmuus on turvattava pahojen aikojen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. H US Armyn logistista ajattelua operatiivisella tasolla H Yksityiset urakoitsijat konfliktialueilla

HUOLTOUPSEERI. H US Armyn logistista ajattelua operatiivisella tasolla H Yksityiset urakoitsijat konfliktialueilla HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2014 H US Armyn logistista ajattelua operatiivisella tasolla H Yksityiset urakoitsijat konfliktialueilla TÄYTTÄ OLUTTA. Energiaturvallisuus puhuttaa

Lisätiedot

2/2008 AMMATTI - SOTILAS

2/2008 AMMATTI - SOTILAS 2/2008 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2008 Aliupseeriliitto ry 21.vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

5/2012 AMMATTI - SOTILAS

5/2012 AMMATTI - SOTILAS 5/2012 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2012 Aliupseeriliitto ry 25.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565

Lisätiedot

NEUVOSTOLIITON KULJETUSILMAVOIMIEN KALUSTON KEHITTÄMINEN KYLMÄN SODAN AIKANA

NEUVOSTOLIITON KULJETUSILMAVOIMIEN KALUSTON KEHITTÄMINEN KYLMÄN SODAN AIKANA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Perustutkinto-osasto NEUVOSTOLIITON KULJETUSILMAVOIMIEN KALUSTON KEHITTÄMINEN KYLMÄN SODAN AIKANA Tutkielma Kadetti Väinö Honkasalo Kadettikurssi 93 Jääkäriopintosuunta (panssari)

Lisätiedot

SUOMEN SOTA 1808-1809: TAUSTAT JA TAPAHTUMAT

SUOMEN SOTA 1808-1809: TAUSTAT JA TAPAHTUMAT Pekka Visuri SUOMEN SOTA 1808-1809: TAUSTAT JA TAPAHTUMAT Kirjoitus perustuu teokseen Reima T.A. Luoto - Heikki Talvitie - Pekka Visuri, Suomen sota 1808-1809, taustat, tapahtumat ja muistomerkit (Fenix-Kustannus

Lisätiedot

Valmiina haasteeseen. Jääkärijoukkue Afganistaniin. Dragsterin. Sääskisota. Tarkkailijat korvaava kokoonpano parantaa turvallisuutta uutiset, sivu 4

Valmiina haasteeseen. Jääkärijoukkue Afganistaniin. Dragsterin. Sääskisota. Tarkkailijat korvaava kokoonpano parantaa turvallisuutta uutiset, sivu 4 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Jääkärijoukkue Afganistaniin Tarkkailijat korvaava kokoonpano parantaa turvallisuutta uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 48. vuosikerta n:o 14 (1061)

Lisätiedot

Spriitä paleltuneisiin varpaisiin

Spriitä paleltuneisiin varpaisiin Spriitä paleltuneisiin varpaisiin Vuoden 1918 sodan lääkintähuolto Karjalan rintamalla Hjalmar von Bonsdorffin keräämien muistelmien pohjalta Romo Anna Elina Suomen historian Pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä AFGANISTANIN ÄÄNET Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä ESIPUHE Afganistanin äänet Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä

Lisätiedot

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail.

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail. VAPAUSSODAN PERINTÖ 1/2013 60. numero 1 Julkaisija ISSN Toimitus ja taitto Paino Kansikuva Aineisto Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti:

Lisätiedot

86% suomalaisista kannattaa EU:n humanitaarista työtä. Näytämme sinulle avun kasvot. Apua kriiseissä

86% suomalaisista kannattaa EU:n humanitaarista työtä. Näytämme sinulle avun kasvot. Apua kriiseissä Avun kasvot 1 Näytämme sinulle avun kasvot Ihminen on ihmiselle ihminen. Tämä Suomen Punaisen Ristin käyttämä kampanjatunnus herätti muutama vuosi sitten keskustelua. Tuttu ikiaikainen, kreikkalaisen filosofi

Lisätiedot

Kekseliäisyys kannattaa. Ampumakorttikoulutus laajenee. B2-pojat. Amos. Varsikenkiä

Kekseliäisyys kannattaa. Ampumakorttikoulutus laajenee. B2-pojat. Amos. Varsikenkiä Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Ampumakorttikoulutus laajenee Kurssit ohjaavat varusmiehiä ampumaharrastuksen pariin uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 49. vuosikerta n:o 1 (1069) 7.1.2011

Lisätiedot

Maavoimien taistelutapa uudistuu. Omalle ajattelulle annetaan nyt tilaa aiempaa enemmän uutiset, sivu 4. Velkaongelmat

Maavoimien taistelutapa uudistuu. Omalle ajattelulle annetaan nyt tilaa aiempaa enemmän uutiset, sivu 4. Velkaongelmat Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Maavoimien taistelutapa uudistuu Omalle ajattelulle annetaan nyt tilaa aiempaa enemmän uutiset, sivu 4 50. vuosikerta n:o 2 (1091) 19.1.2012 verkossa > www.ruotuvaki.fi

Lisätiedot

4/2014 AMMATTI SOTILAS -

4/2014 AMMATTI SOTILAS - 4/2014 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 4/2014 Aliupseeriliitto ry 27.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Norja etsii älykkäitä sotilaita

Norja etsii älykkäitä sotilaita Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Puolustusvoimauudistus etenee Uuden Logistiikkalaitoksen toimialueena on koko valtakunta uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 52. vuosikerta n:o 4 (1137)

Lisätiedot

3/2011 AMMATTI - SOTILAS

3/2011 AMMATTI - SOTILAS 3/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 3/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2013 H Yhdistys sai uuden puheenjohtajan, syyskokous 2013 H Huoltoupseerit Sveitsissä TÄYTTÄ OLUTTA. Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

SOTIEMME VETERAANIEN PÄIVÄ

SOTIEMME VETERAANIEN PÄIVÄ Markku Honkasalo SOTIEMME VETERAANIEN PÄIVÄ Kansallinen veteraanipäivä 20 vuotta 1987 2007 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VALTAKUNNALLINEN PÄÄTOIMIKUNTA HELSINKI 2 Kirjatoimikunta: Kansi: Taitto: Sammandrag:

Lisätiedot

Merivalvonta on murroksessa

Merivalvonta on murroksessa Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Syrjäytymisen riskit kartoitetaan Tutkimusaineisto kerätään kutsuntoihin osallistuvilta uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 52. vuosikerta n:o 19 (1152)

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014. Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa

PARIVARTIO. No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014. Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa PARIVARTIO No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014 Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa s. 6 Einari Nurmen varusmiespalvelus muuttui sodaksi.

Lisätiedot

Varusmiesten päivärahat nousivat. Myös reserviläisten palkkoja ja päivärahoja korotettiin uutiset, sivu 5

Varusmiesten päivärahat nousivat. Myös reserviläisten palkkoja ja päivärahoja korotettiin uutiset, sivu 5 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Varusmiesten päivärahat nousivat Myös reserviläisten palkkoja ja päivärahoja korotettiin uutiset, sivu 5 puolustusvoimien uutislehti 53. vuosikerta n:o 2 (1157)

Lisätiedot