RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalta perittävät takausmaksut eli safe harbour-maksut Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon puhdistamon tietokoneen uusimiseen/ta-2013-muutos Lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon oppilasasuntolan siiven remontoimiseen sivistystoimen tarpeisiin/päivähoidon lisätilojen tarve/ta muutos Muut asiat/määräraha vuodelle 2013 keskuskeittiön suunnitelmien päivittämiseen/ta-2013 muutos Rautavaara-Savotta: Kari Vanhalan kuntalaisaloite moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoitusalueesta Rautavaara-Savotta: Satu Ahosen kuntalaisaloite reikihoidosta Rautavaara-Savotta: Soisalon työterveysliikelaitos alijäämän kattamissuunnitelma /Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto TA 2014 ja TASU Ohjaajan työsuhteen täyttölupa alkaen Lausunto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Lausunto ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksesta Rautavaara-Savotta: Aiesopimus Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina Kunnanviraston sulkeminen ajalla ja Vaatimus korvata aiheutunut vahinko epätasa-arvoisen kohtelun vuoksi työsuhteessa olleelle työntekijälle liian alhaisina maksettujen palkkojen vuoksi/terttu Haaran oikaisuvaatimus Rautavaara-Savotta: Kutsu Kuopion Ilmailuyhdistyksen ry:n 90-vuotta juhlaan Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2013 Sivu 593 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen, poissa :n 302 käsittelyn ajan/paikalla varajäsen Rauno Ovaskainen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jorma Korhonen ja Mika Mustonen sekä varalla Rauha Partanen ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 302, 316 PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Jorma Korhonen Mika Mustonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALTA PERITTÄVÄT TAKAUSMAKSUT ELI SAFE HARBOUR-MAKSUT Khall 194 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 3/ :issä 48 ja 49 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan takausjärjestelyjen tarkistamiset. Takauspäätökset vaativat tarkistamista, koska valtuuston takauspäätöksissä ei huomioitu kaikilta osin EU:n komission ns. takaustiedonantoa valtiontukisäännösten soveltamisesta (EUVL 2008/C 155/02). Takaukset kattoivat siis 100% lainasta eikä tuolloin valtuuston päätöksissä määrätty lainkaan takausmaksua. Viestintäviraston antamaa ohjeistusta ei kunnassa noudatettu. Ko. takaukset sisältäisi julkista (valtion tukea, jolloin valtion maksama osuus hankkeisiin olisi vastaavasti pienempi). Takaukset eivät saa kattaa enempää kuin 80% lainan saamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Kunnanvaltuuston päätös : - myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle omavelkaisen takauksen (80 % kulloinkin voimassa olevasta pääomasta) :n luotolle valokuituverkon rakentamista varten. Laina-aika päättyy kunnan 80%:n omavelkainen takaus on ,00 :a - kunta edellyttää, että kunnan antaman takauksen määrä pienenee samassa suhteessa niin, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin 80%:ia lainan jäljellä olevasta pääomasta. Kunnanvaltuuston päätös : - myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle omavelkaisen takauksen (80 % kulloinkin voimassa olevasta pääomasta) :n luotolle valokuituverkon rakentamista varten. Laina-aika päättyy kunnan 80%:n omavelkainen takaus on ,00 :a - kunta edellyttää, että kunnan antaman takauksen määrä pienenee samassa suhteessa niin, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin 80%:ia lainan jäljellä olevasta pääomasta. Näillä korjaustoimilla varmistettiin se, että Rautavaaran kunnan myöntämiä takauksia ei katsota julkiseksi tueksi ja että ne eivät näin ollen vähennä viestintäviraston myöntämiä tukeja. Valtuusto päätti veloittaa lainan takauksista RTVO:lta takausmaksun ns. safe harbour-maksun suuruudeltaan 0,8-3,8 % takuun piirissä oleville lainapääomille. Takausmaksun suuruus riippuu yrityksen luottoluokituksesta. Kunta perii lainoista takausmaksun takautuvasti siltä ajalta, kun takaus on ollut voimassa. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan hallitus pyytää, että Rautavaaran kunta määrittää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lainan takausmaksuksi 0,8 %. Osuuskunta on hankkinut huhtikuussa 2013 PWC Oy:ltä arvion tietoverkko-osuuskunnan maksuhäiriöiden todennäköisyydestä yhden vuoden aikana de minimis-tuen safe harbour-maksun (takausmaksu) määrittämistä varten.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PWC Oy:n mukaan lausunto ei ole virallisen luottoluokittajan mukainen lausunto, mutta se antaa edellytyksiä päätöksentekoon siten, että viranomainen voi määritellä oman harkintavaltansa mukaisilla toimivaltuuksilla ns. sate harbour -maksun tason. Valtuuston päättämän takausmaksun vaihteluvälin kriteerit ovat seuraavat: 0,8 % - riittävä maksukyky 2,0 % - maksukyky on altis epäsuotuisille olosuhteille 3,8 % - maksukyky todennäköisesti heikkenee epäsuotuisissa olosuhteissa. EU direktiivin liitteen mukainen takausmaksun vaihteluväli on kaikkiaan 0,4 % - 6,3 % Lisäksi on vielä luokat Maksukyky riippuu jatkuvista suotuisista olosuhteista ja Maksukyvytön tai lähes maksukyvytön. Näissä tapauksissa safe harbour-vuosimaksua ei voida myöntää. PWO Oy:n arvion mukaan Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan taloudellinen tilanne ja maksukyky ovat olemassa riittävällä tasolla tietyin edellytyksin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Taulukko vuosittaisista ns. safe harbour-maksuista, liite 5 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliseksi/intressijääviksi (hallintolaki 10 ja 11) Matti Ahosen. 2. periä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalta: ,00 :n lainan takauksesta 0,8 % takausmaksun siitä lähtien, kun takaus on astunut voimaan. Laina-aika päättyy ,00 :n lainan takauksesta 0,8 % takausmaksun siitä lähtien, kun takaus on astunut voimaan. Laina-aika päättyy periä takausmaksut (0,8 %) saakka, jota ennen osuuskunnan taloustilannetta (likviditeetti, investoinnit, nettovelat, kassavirta-analyysi, oma pääoma jne.) arvioidaan uudelleen. - kunnanvaltuusto : kunnanvaltuusto : todeta viestintävirastolle, että mainittuihin kahteen (2) myönnettyyn takaukseen ei sisälly julkista tukea.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus todeta viestintävirastolle, että edellä mainittuihin kahteen (2) kunnanvaltuuston myöntämiin takauksiin ei sisälly julkista tukea. 6. esittää RTVO:lle, että Rautavaaran kunnalle varataan yksi (1) paikka osuuskunnan hallituksessa. Perustelu: kunnan myöntämien takauksien suuruus. Merkitään, että: - pj Matti Ahonen poistui kokouksesta klo pj:na tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vpj. Mikko Korhonen. Khall 302 Kunnan ja Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) kanssa on pidetty takausmaksujärjestelyistä neuvottelut: ja Viestintävirasto on ilmoittanut Suojärvi-Kangaslahti hankealueen maksupäätöksessä, että RTVO:n tulee esittää Viestintävirastolle selvitys erääntyneiden takausmaksujen maksamisesta viimeistään Rautavaaran kunnanhallitus päätti :ssä194 periä RTVO:lta takausmaksua 0,8% kunnan takauksesta, joka on 80 % nykyisten lainojen pääomasta. Samansuuruinen takausmaksu 0,8% peritään myös takautuvasti vanhoista kunnan takaamista ( ja ) lainoista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Taulukko vuosittaisista ns. safe harbour-maksuista, liite 1 - Rautavaaran laajakaistojen runkoverkkokartta, liite 2 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliseksi/intressijääviksi (hallintolaki 10 ja 11) Matti Ahosen. 2. hyväksyä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan safe harbour takausmaksujärjestelyt seuraavasti: 1) Takausmaksun määrä lasketaan pankkikoron tavoin lainapääomalle. 2) RTVO toimittaa tiedot lainan nostoista ja lyhennyksistä Rautavaaran kunnalle/kirjanpitäjälle.

6 Kunnanhallitus ) Kunnan kirjanpitäjä laskee takausmaksun määrän takautuvasti maksettavista vanhoista lainoista syyskuun loppuun mennessä. 4) Kun takautuvasti maksettava takausmaksun määrä on selvillä, pidetään osapuolten kesken uusi palaveri, jossa sovitaan maksuaikataulu. 5) Uusien lainojen, joissa kunnan takaus on 80 %, takausmaksun määrä lasketaan aina vuoden lopussa. 6) RTVO:n tilinpäätös valmistuu huhtikuun loppuun mennessä ja RTVO hankkii sen jälkeen uuden lausunnon taholta, joka voi arvioida yrityksen maksukyvyn (esim. PWC Oy). 7) Lausunnon perusteella Rautavaaran kunnanhallitus / -valtuusto arvioi vuosittaisen takausmaksuprosentin suuruuden. 8) Vanhoista lainoista safe harbour maksujen määräksi on laskettu yhteensä: ,41 euroa: O ,00 euron lainalle ensimmäisestä nostopäivästä maksupäivään saakka välille : ,53 euroa. O ,00 euron lainalle ensimmäisestä nostopäivästä maksupäivään saakka välille : 8364,88 euroa. 9) RTVO:n edustajat ja kunnanjohtaja/kirjanpitäjä sopivat safe harbourmaksuille joustavan maksuaikataulun. Merkitään, että: - pj Matti Ahonen poistui kokouksesta ja henkilökohtainen varajäsen Rauno Ovaskainen oli paikalla klo pj:na tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vpj. Mikko Korhonen

7 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Khall 303 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tulovero prosentista. Kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 19. päivänä. Tuloveroprosenttien vertailua vuodelta 2013: - Rautavaara 20,00 % (kaikkiaan 139 kunnalla tai enemmän) - Juankoski 21,50 % - Valtimo 19,25% - Kaavi 20,50 % - Nurmes 20,00% - Tuusniemi 20,00 % - Keitele 19,50% - Pielavesi 20,75% - Rautalampi 20,50 % - Siilinjärvi 20,25% - Sonkajärvi 20,50% - Pohjois-Savo 19,81 % (keskiarvo) - Koko maa 19,38 % (keskiarvo) - Maan alhaisin 16,25 % (Lemland ja Saltvik) - Maan korkein 21,75 % (Tohmajärvi). Valtiovarainministeriön suorittaa kuntien taloustilanteen analysointia (Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista (172/2007): Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat 9 :n ja sitä täydentävän asetuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kunnan lainamäärä, omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Kriisikunta-listalle joutuu, jos kaikki edellä mainitut kuusi (6) ehtoa täyttyvät. Rautavaaran kunnan kuntatalouden raja-arvoista täyttyy vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan kaksi (2/6): tuloveroprosentti 20,0% ja lainamäärä/asukas /asukas. Vuoden 2013 kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella voidaan arvioida, että kuluvan vuoden tulos muodostuu positiiviseksi. Tarvetta tuloveroprosentin korottamiselle ei välittömästi ole. Rautavaaran kunnassa tuloveroprosentin korotus 0,50 %:lla tehtiin viimeksi vuonna 2008 nykyiseen 19,50 %:sta 20,00 %:iin. Kunnan efektiivinen veroaste on v ,83% ja v ,93% Taloussuunnitelmaan vuodelle ei sisälly tuloveroprosentin korotusta. (kunnanvaltuusto nro 4/ ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Rautavaaran kunnan tuloveroksi vuodelle ,00 %.

8 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Khall 304 Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistö veroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentteja määrättäessä on määrättävä yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Lisäksi voidaan erikseen määrätä muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettyjen asuntojen veroprosentti, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti sekä rakentamattoman rakennuspaikan ja eräiden laitosten veroprosentti. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit. Verohallitus tullee aikaisempien vuosien tapaan antamaan syksyllä ohjeen, jonka mukaan kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 18. päivänä Sovellettavat veroprosentit päätetään vuodeksi eteenpäin laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,32 0,75 Muu asuinrakennus, esimerkiksi kesämökki 0,60 1,35 Voimalaitosten veroprosentti 0,50 2,85 Ydinvoimalaitosten veroprosentti 0,50 2,20 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 Yleisen veroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten yhteisöjen, voimaloiden ja ydinvoimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin kiinteistöverolain 12 :ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti.

9 Kunnanhallitus Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 pykälässä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistöveroprosentti voi lain mukaan olla myös 0,00. Kiinteistöveroprosenttien vertailu vuodelta 2013: Vakit.as. Muu as. Yleinen Rautavaara 0,40 0,95 0,65 Pohjois-Savo 0,51 1,04 1,14 Koko maa 0,41 1,03 0,92 Kiinteistöveron tuotot vv ja esitys v.2014: - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TP euroa - vuoden 2012/TP euroa - vuoden 2013/TA euroa - vuoden 2014/kj:n TA-ehdotus euroa. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2014 ei sisälly kiinteistöveroprosenttien korotusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2014 kiinteistöveroprosentit (pidetään entiset) seuraavasti: - vakituinen asuinrakennus 0,40 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 % - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

10 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2013 TALOUSARVIOON PUHDISTAMON TIETOKONEEN UUSIMISEEN/TA-2013-MUUTOS Tekn.ltk. 72 Jätevedenpuhdistuslaitoksen n. 8 vuotta vanha tietokone rikkoontui Järjestelmä toimii täysin manuaalisesti ilman ohjausyksikköä. Kunnaninsinöörin ehdotus: Petri Kettusen kilpailutuksen tuloksena Labkotec Oy:n tarjous alv. sisältävät tarvittavat työt, laitteiston ja ohjelmiston. Esitän vuoden 2013 talousarvioon alv. Yht lisämäärärahaa koneen uusimiseen ja ohjelmiston päivittämiseen. Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen. Khall 305 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: atk-tukihenkilö Petri Kettunen, puh , kunnaninsinööri Jorma Berg, puh ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sähköpostiyhteys Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. tehdä euron ta-muutoksen teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion investointiosaan käytettäväksi kunnan jätevedenpuhdistamon valvomon PC:n ja ohjelmiston uusimiseen. 2. kate osoitetaan vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (varattu euroa).

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2013 TALOUSARVIOON OPPILASASUNTOLAN SIIVEN REMONTOIMISEEN SIVISTYSTOIMEN TARPEISIIN/PÄIVÄHOIDON LISÄTILOJEN TARVE/TA-2013 MUUTOS Tekn.ltk. 73 Rehtori Matti Korkalaisen perustelu ja selvitys tarpeesta: Päivähoidossa olevien lasten määrä on niin suuri, että ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta on järjestetty kahdessa lapsiryhmässä huhtikuusta 2013 lähtien. Toisena hoitotilana toimii Koulutie 10 A:n 80 m²:n huoneisto. Ko. tilalle on terveys- ja paloviranomaisten poikkeuslupa väliaikaiseen lastenhoitokäyttöön vuoden 2013 loppuun saakka. Kunnaninsinöörin ehdotus: Lähivuosien ajan ennakoitavissa oleva päivähoitotarve edellyttää jatkossakin ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan järjestämistä kahdessa lapsiryhmässä. Tämän vuoksi joudutaan rakentamaan lisää toimintatilaa. Lisätila on järkevintä rakentaa remontoimalla nykyisen ryhmäperhepäivähoitokodin yhteydessä, samassa rakennuksessa olevat entiset esikoulun tilat päivähoitotiloiksi. Tällä ratkaisulla minimoidaan työvoiman tarve. Tällä hetkellä, kahdessa eri rakennuksessa toimivaa kahta päivähoitoryhmää varten on palkattuna 4.5 työntekijää. Kahden päivähoitoryhmän toiminta samassa rakennuksessa on mahdollista 3.5 työntekijällä. Esitän vuoden 2013 talousarvioon alv. Yht euron lisämäärärahaa päivähoitotilojen remontointiin. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahan hyväksymistä. Aikataulullisesti remontti on aloitettava mahdollisimman pikaisesti. Remontoitava huoneisto-ala on n. 200 m². Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen. Khall 306 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnaninsinööri Jorma Berg, puh , rehtori Matti Korkalainen, puh ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sähköpostiyhteys Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. siirtää vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (varattu euroa) euron määrärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen investointiosaan käytettäväksi kunnan päivähoitotilojen (noin 200m2) lisätarpeen muutostöihin. 2. aikataulullisesti muutostyö on aloitettava heti.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MUUT ASIAT/MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2013 KESKUSKEITTIÖN SUUNNITELMIEN PÄI- VITTÄMISEEN/TA-2013 MUUTOS Tekn.ltk Keittiön kevennetyn version jatkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää pikimmiten. Arvioitu rahantarve on Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi). Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen. Khall 307 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää siirtää vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (varattu euroa) euron määrärahan investointikustannuspaikalle 9216 Keskuskeittiö: suunnittelukustannukset.

14 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KARI VANHALAN KUNTALAISALOITE MOOTTO- RIPYÖRIEN/MOOTTORIPOLKUPYÖRIEN HARJOITUSALUEESTA Khall Kari Vanhala on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoitusalueesta. Perustelut: Rautavaaran keskustassa ajelee useita moottoripyöriä ja mopoja joiden kuljettajilla on erinomaisia edellytyksiä trial, temppu ja grossimoottoripyöräilyyn, he ajavat pitkiä matkoja yhdellä pyörällä sekä tekevät muita temppuja. Tämän johdosta olisi hyvä mahdollistaa tällainen toiminta laillistetulle alueelle eli suljetulle alueelle. Esitän että Rautavaran kunta etsii ja varaa soveltuvan alueen jossa olisi temppurata, grossirata sekä huolehtii kaavoituksella mahdollisuudesta laajentaa niin että jatkossa olisi edellytykset autogrossiradalle. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää Kari Vanhalan jättämästä kuntalaisaloitteesta lausunnot: - sivistyslautakunnalta - tekniseltä lautakunnalta - Rautavaaran kunnan nuorisovaltuustolta (RaNuVa). - Rautavaaran Urheiluautoilijat ry/pj Mikko Voutilainen 2. lausunnot tulee olla kunnanjohtajalla klo mennessä.

15 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: SATU AHOSEN KUNTALAISALOITE REIKIHOIDOSTA Khall Satu Ahonen on jättänyt kuntalaisaloitteen: Kuulin viikko sitten Reiki kurssilla ollessani, että Tampereella on reikiinliittyvä projekti vanhusten hoitoon ja heidän hoitajilleen. Reikihoitoa tehdään pääasiassa kontakti- eli kosketushoitona. Se auttaa kipuun ja sillä on muitakin vaikutuksia. Minulle tuli idea, että voisiko Rautavaarallakin tehdä tällaisia hoitoja myös vuodepotilaille? Olisin valmis yhteistyöhön, jos vain ennakkoluuloilta päästään hoitoa kohtaan. Hoitajan olisi myös mahdollista kuunnella potilasta, joten se olisi kokonaisvaltaista hoitoa muun hoidon tukena. Että tällainen idea. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää Satu Ahosen jättämästä Reiki-hoidon kuntalaisaloitteesta lausunnot: - perusturvalautakunnalta - Hyvinvointityöryhmältä (asetettu kunnanjohtajan päätöksellä ) - yhteistyökomitealta. 2. lausunnot tulee olla kunnanjohtajalla klo mennessä. Perustelut ja lisäinfoa: - Reiki (jap. Usui Shiki Ryoho, eli Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä on luontaishoitomenetelmä, jonka kehitti japanilainen Mikao Usui ( ) 1920-luvun alussa. Usui tarkoitti menetelmän fyysisten, emotionaalisten ja henkisten sairauksien hoitoon, sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: SOISALON TYÖTERVEYSLIIKELAITOS ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA /ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO TA JA TASU Khall 191 Soisalon Työterveyden johtokunta käsitteli Soisalon Työterveyden alijäämän kattamissuunnitelman johtokunnan kokouksessa Esittelijä toimi uusi liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkänen. Johtokunta hyväksyi Soisalon Työterveyden alijäämän kattamissuunnitelman , mutta eräiden kuntien edustajat ilmoittivat että näiden kuntien maksuosuus ei tule menemään läpi tässä muodossa. Varkauden kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi Soisalon Työterveyden alijäämän kattamissuunnitelman kaupunginhallituksen kokouksessa Soisalon Työterveyden kertynyt alijäämä on euroa. Tästä vuoden 2012 alijäämä on euroa. Tämän alijäämän kattamisen lähtökohdaksi on ajateltu kuntien osallistuvan alijäämän kattamiseen. Kuntien osallistuminen määräytyy toimipisteiden tuottaman alijäämän mukaan. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ohjeistaa Rautavaaran kunnan jäsentä (Rauni Pursiainen) ja varajäsentä (Marita Riekkinen) johtokunnassa sen käsitellessä Soisalon työterveysliikelaitoksen alijäämän kattamissuunnitelmaa vuosille seuraavasti: 1. kunta osallistuu ainoastaan vuoden 2012 alijäämän kattamiseen. Vuoden 2012 tuloslaskelman alijäämä on euroa. 2. kustannukset jaettava todellisen käytön (aiheuttamisperiaate) mukaan. Kustannusten vyöryttämistä (kikut ja mukut) kunta ei salli missään muodossa. 3. merkitä tietoon saatetuksi, että Rautavaaran kunta osti vuonna 2012 Soisalon työterveysliikelaitoksen työterveyshuollon palveluja ,47 eurolla.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 310 Soisalon Työterveyslaitos/liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkänen vieraili kunnassa perjantaina klo alkaen. Valtuuston 2. vpj. ja Soisalon Työterveyslaitoksen johtokunnan jäsen Rauni Pursiainen ja kunnanjohtaja Unto Murto raportoivat liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkäsen vierailusta kunnassa : Kunnasta neuvotteluun osallistuivat: - yhteistyökomitean puheenjohtaja Anne Plaketti-Ullgren - työsuojelupäällikkö/yhteistyökomitean sihteeri Petri Kettunen - työsuojeluvaltuutettu Raija Karppinen - yhteistyökomitean työnantajapuolen jäsen Rauha Partanen - perusturvajohtaja Helvi Mustonen - valtuuston 2.vpj. Rauni Pursiainen - yhteistyökomitean työnantajapuolen jäsen Unto Murto. Neuvottelussa käsiteltiin ja sovittiin seuraavat jatkotoimenpiteet: - liikelaitoksella 11 toimipistettä ja talousarvio noin 5 milj. euroa - liikelaitokselle tehty talouden tasapainotusohjelma alijäämien 1,2 milj. euron kattamiseen: tavoitteena v tulos, luopuu vuokralääkäreistä, laskutustyön lisääminen, tukipalvelujen organisointi jne. - kunta osallistuu vain vuoden 2012 alijäämän kattamiseen/palvelujen hinnoittelun kautta - Rautavaaran kunnalla ja Soisalon Työterveyslaitoksella on allekirjoitettu sopimus (TyöterveyshuoltoL 12 /Lakisääteinen työterveyshuolto), sopimus on ns. minimisopimus - muutos sopimukseen kohtaan sairaanhoitopalvelut ja tavoitteeksi asetettiin Uuden ajan työterveyshuolto, jossa Rautavaaran kunnassa kunnan omille työntekijöille ja kunnan yrittäjille on: työterveyslääkäri käynti: 1 päivä/kuukausi Rautavaaran toimipisteessä ennalta ehkäisevä työterveyshuolto: työfysioterapia 3 kertaa/vuosi kunnan vakinaiselle henkilökunnalle, ellei muusta lainsäädännöstä johdu. KELA korvaa/edellytys: KELAn hyväksymä ammattitaitoinen työfysioterapeutti työterveyshoitaja Mari Liimatta aloitti kunnassa Toimipiste sijaitsee palvelutalo Lepolassa. Lisäksi sovittiin, että kunnan edustaja Rauni Pursiainen osallistuu johtokunnan kokouksiin videoneuvottelun avulla. Matkakustannusten Rautavaara-Varkaus minimointi. Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi selostusosassa annetun raportin Soisalon Työterveyslaitoksen liikelaitosjohtaja Jarmo Pylkkäsen vierailusta kunnassa perjantaina varata kunnan vuoden 2014 talousarvioesitykseen ennalta ehkäise-

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vään Uuden ajan työterveyshuollon kustannuksiin bruttona seuraavasti: TP-2011 TP-2012 TA-2013 TA-2014 (tilanne 30.9) Menot Tulot (KELA) Netto Perustelut: - KELA korvaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvausluokassa I 60%. Taulukossa olevat tulos laskettu KELAlta saatavien korvausten mukaisesti. - vuoden 2014 talousarvio perustuu sairaanhoidon/fysioterapian/lääkärien lisäykseen eli lääkäri tulee 1päivä/kuukausi Rautavaaralle. Kustannukset tästä noin Työterveyshoitaja Mari Liimatta aloitti kunnassa Toimipiste palvelutalo Lepolassa ja paikalla 3 kertaa/viikossa. - Työfysioterapian palvelut kohdennetaan kunnan vakituiselle henkilöstölle 3xhlö/vuosi. Kustannukset yhteensä KELAn korvaa ja korvauksen saannin edellytys on: KELAn hyväksymä ammattitaitoinen työfysioterapeutti.

19 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus OHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA ALKAEN Perusturvaltk 68 Vakinainen ohjaajan työsuhde on vapautunut vuoden 2013 alussa. Kuluvana vuonna ohjaajan tehtävässä on työskennellyt kaksi toisen yksikön hoitajaa työkiertona tietyn ajan. Ohjaaja vastaa kehitysvammaisten, vammaisten ja vanhusten päivä- ja työtoiminnasta. Ohjaajan työsuhde on välttämätöntä täyttää toistaiseksi. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki ja asetus tulivat voimaan Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan koulutus tai muu vastaava tehtävään soveltuva koulutus ( 8). Lähihoitajan tutkintoa edelsivät aikaisemmat kouluasteiset tutkinnot (muun muassa kodinhoitaja, kehitysvammaisten hoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja, vajaamielishoitaja). Lisäkoulutuksena eduksi katsotaan erilaiset ohjaukselliset koulutukset (esimerkiksi askartelu, musiikki, taiteet, viriketoiminta) sekä taidot toimia erityisryhmien kanssa. Vammaispalvelulain (8.2 ) mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten kysymyksessä ei ole määrärahoihin sidottu palvelu. Päivätoimintaa voidaan järjestää myös kehitysvammalain nojalla. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tuli voimaan Kysymyksessä on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen erityislaki, mikä velvoittaa kuntia muun muassa huolehtimaan ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta kunnassa (2 ). Lain 4. luvussa säädetään palvelujen laadun varmistamisesta, minkä mukaan muun muassa palvelujen on oltava laadukkaita ja turvattava hyvä hoito ja huolenpito (19 ), minkä toteutuksessa avainasemassa on osaava ja tehtävärakenteeltaan palvelutarpeisiin vastaamaan pystyvä henkilöstö (20 ). Tehtäväkuvaus on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää:

20 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus ) pyytää täyttölupaa ohjaajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon/päivä- ja työtoimintaan. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäkoulutuksena eduksi katsotaan erilaiset ohjaukselliset koulutukset (esimerkiksi askartelu, musiikki, taiteet, viriketoiminta). Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 2) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 3) julistaa ohjaajan työsuhteen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 4) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 311 Kunnanhallitus on kokouksessa muuttanut kehitysvam mahuollon ohjaajan viran ohjaajan viraksi alkaen. Ohjaan virka on lakkautettu kunnanvaltuuston päätöksellä ja muutettu ohjaajan toimeksi alkaen. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 2/ :ssä 28 antaa vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet mm. henkilöstöasioissa: Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdollisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttämiseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh , sähköpostiyhteydet:

21 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esityslistan liite: - Ohjaajan toimen tehtäväkuvaus, liite numerotta. Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää täyttöluvan perusturvalautakunnalle ohjaajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon/päivä- ja työtoimintaan. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laajaalaisesti osaamistaan. Lisäkoulutuksena katsotaan hakijan eduksi erilaiset ohjaukselliset koulutukset (esimerkiksi askartelu, musiikki, taiteet, viriketoiminta). 2. Ohjaajan toimen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa 3. vahvistaa ohjaajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4. perusturvalautakunta voi julistaa ohjaajan työsuhteen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen.

22 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILLE Perusturvaltk 72 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen Perusturvajohtajan päätösehdotus: Pääsääntöisesti ensihoitohenkilöstön varallaolosta tehtävän työn kustannuksista, ylityökertymistä ja toiminnallisista ongelmista johtuen ensihoitopalvelut palveluyksikkö on esittänyt sairaanhoitopiirin hallitukselle muutoksia ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen. Sairaanhoitopiirin hallitus pyytää päiväämässään kirjeessä jäsenkunnilta palvelutasopäätösehdotuksesta (liitteenä numerotta) mennessä lausuntoja, missä on syytä huomioida seuraavaa: 1) Kaikki ambulanssit ovat kaikkia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asukkaita varten. Valmiutta ei tule arvioida pelkästään yhden asemapaikan perusteella vaan alueittain. Näin on toimittu jo vuonna 2013 hyvin kokemuksin. Lausunnossa tulisi huomioida suunnitellut perusterveydenhuollon päivystysjärjestelyt. 2) Karttapohjalla on kuvattu yksiköiden asemapaikat, tasot ja onko yksikkö ympärivuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa vai ns. päiväauto. Päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunnitellaan ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilöstömäärän ja talouden puitteissa. Esitettävä malli perustuu ambulanssien tehtävämääriin ja kuormitusasteisiin. On huomattava, että osalla nykyisin varallaolossa päivystävillä ambulansseilla on alle yksi tehtävä keskimäärin/yö. 3) Sijaisten käyttöä pyritään hillitsemään äkillisessä poissaolotilanteessa, missä kokonaisvalmius maakunnassa on hyvä. Liitteet numerotta: 1. Lausuntopyyntö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös ajalle Pohjois-Savon ensihoitopalvelu 2014/kartta 4. Ensihoitopalvelujen toiminnan sopeuttaminen Kuntayhtymän hallituksen ote pöytäkirjasta Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Ehdotus merkitsee, että ambulanssi ei ole paikkakunnalla öiseen aikaan. Lisäksi ehdotus merkitsee päiväaikaisen ensihoidon saatavuuden heikentymistä, koska päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunnitellaan ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilöstömäärän ja talouden puitteissa.

23 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että Rautavaaran kunta ei hyväksy esitettyä palvelutasoehdotuspäätöstä, mikä vaarantaa rautavaaralaisten ensihoidon saatavuuden ja potilasturvallisuuden. Perusteluna on kunnan ikärakenne, sairastavuus, harvaan asuttu kunta ja pitkät välimatkat. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 312 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus päätti : Lähettää ensihoitokeskuksen valmisteleman palvelutasopäätöksen muutoksen jäsenkunnille lausuntokierrokselle. Lausuntojen takaraja on 6. marraskuuta, minkä jälkeen hallitus käsittelee lausuntojen pohjalta palvelupäätöksen muutosta uudestaan 18.marraskuuta. Lopullisesti asian päättää valtuusto 9. joulukuuta. Sairaanhoitopiiri on vastannut ensihoidon järjestämisestä Pohjois-Savossa tämän vuoden alusta lähtien. Kuluneen vuoden aikana ensihoidossa on havaittu haasteelliseksi niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti vapaamuotoinen varallaolo. Sen takia ensihoitokeskus nyt esittää, että ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä muutetaan alkaen siten, että ensihoidossa siirrytään jatkuvaan aktiivityöhön kaikkien yksiköiden osalta. Niiden ambulanssien osalta, joilla yöllinen tehtävämäärä on vähäinen, yöllinen toiminta liitetään naapurialueen ambulanssiin ja viereisen alueen yksikön lähtövalmius myös yöllä on välitön. Lisäksi ensihoitokeskus esittää, että kuntakustannusten jakoperusteiden uudistamista varten perustetaan työryhmä. Kuntakustannukset jaetaan toistaiseksi nykyisen laskutuksen suhteessa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh , sähköpostiyhteydet: Esityslistan liitteet numerotta: - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös ajalle Pohjois-Savon ensihoitopalvelu 2014/kartta - Ensihoitopalvelujen toiminnan sopeuttaminen Kuntayhtymän hallituksen ote pöytäkirjasta Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä ajalle seuraavan lausunnon: 1. Rautavaaran kunta ei hyväksy esitettyä ensihoitopalvelun palvelutasoehdotuspäätöstä, koska esitys vaarantaa rautavaaralaisten ensihoidon saatavuuden ja potilasturvallisuuden.

24 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esihoitopalvelun järjestämistavassa ei ole lainkaan huomioitu Rautavaaran kunnan harvaa asutusta, pitkiä välimatkoja, ikärakennetta ja sairastavuutta. Valmiutta tulee tarkastella myös näiden kriteerien valossa. Kunnan oikea valmius on välitön hoitoyksikkö 24 h/7vrk. 2.kunnalle esitys merkitsee sitä, että ambulanssi ei paikkakunnalla öiseen aikaan. Pitkäaikaisen ensihoidon saatavuus heikentyy ja vaarantaa kunnassa potilasturvallisuuden, koska Päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunniteltaisiin ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilömäärän ja talouden rajoissa. 3. kunta kannattaa ensihoitokeskuksen esitystä, että kuntakustannusten jakoperusteiden uudistamista varten perustetaan työryhmä. Kunta katsoo, että käyttömenojen ja investointien kasvu voi poiketa vain kuntakohtaisesti erityisperusteilla, joista on yhteisesti sovittu eli kuntaa on aidosti kuultu. 4. kunta edellyttää, että kustannusten jakoperusteena tulee painottaa enemmän asukaspohjaa.

25 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA Perusturvaltk 73 Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunta pyytää lausuntoa mennessä ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksesta. Ympäristöterveyslautakunta toteaa toimintaympäristön muutoksista tärkeimpänä sen, kuinka mahdolliset tulevat kuntaliitokset vaikuttavat ympäristöterveyspalveluiden järjestämiseen jatkossa. Toimintaa on mahdollista sopeuttaa vastaamaan mahdollisia uudistuneita kuntarakenteita, kun kuntatason mahdollisista muutoksista on tietoa. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) määrittää yhteistoiminta-alueelle asetetut vaatimukset ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisuusharkinnan. On tarkoituksenmukaista, että jatkossa kuntaliitoksissa huomioidaan myös ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset. Edelleen toimivan kokonaisuuden perusedellytys on, että jatkossakin terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon sallitaan yhdessä muodostaa ympäristöterveydenhuollon luontainen yhteinen toimiva kokonaisuus. Ostettavien palveluiden kustannusrakenteelta toivotaan yhä enenevässä määrin läpinäkyvyyttä ja aiheuttamisperiaatteen mukaisuutta. Tämän kehityksen mukana ja kuntien välisten sopimusten mukaan myös ympäristöterveyspalveluiden tavoite oli tuotteistaa palvelut vuonna 2013, jotta vuoden 2014 talousarvio olisi voitu laatia ja vuoden 2013 tasauslaskutus hoitaa tuotteistuksen mukaisesti. Tuotteistuksen etenemistä hidasti henkilövaihdos ja tuotteistusmallin keskeneräisyys. Tuotteistusta varten tehdyn työajanseurannan purku ja niiden käyttö kertyneiden suoritteiden kanssa osoitti tarvetta kehittää tuotteiden rakennetta ja muotoa, koska tulokset eivät olleet realistisia. Kun tuotteistuksella saadaan aikaiseksi uskottava malli, sillä voidaan laatia varjobudjetti. Tässä vaiheessa tuotteistusmallin toiminta varmennetaan tekemällä reaaliaikaista seurantaa. Uuden eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Lisäksi suur- ja pieneläinpäivystysten tulisi olla eriytetyt ja päivystyksessä olla keskitetty yhteydenottopalvelu. Ympäristöterveyskeskuksessa kirjattiin jo vuosien 2011 ja 2012 tavoitteisiin selvityksen aloittaminen maakunnallisesta päivystysalueesta. Uuden lain mukaisen päivystysalueen tuli olla toiminnassa jo Päivystysalueen laajennuksella voitaisiin saada säästöjä eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa, mutta toisaalta se saattaa edellyttää pieneläinpäivystyksen erityttämistä kokonaan koko

26 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus yhteistoiminta-alueella. Henkilöresurssivajeen vuoksi päivystysalueselvitystä ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti. Vuoden 2013 tavoitteisiin on kirjattu päivystysaluehankkeen eteenpäin vienti. Tämä ei ole vielä toteutunut vuodelle 2013, mutta jo vuoden 2014 alkuun päivitetty tavoite on saada ainakin tämän nykyisen yhteistoiminta-alueen päivystys vakautettua siten, että minimoidaan tarve käyttää määräaikaista henkilökuntaa päivystyksen järjestämiseen. Jos tarvetta on edelleen määräaikaiselle työvoimalle, pyritään sopimuksista tekemään pidempiä, jotta työyhteisössä ei olisi tarpeetonta vaihtuvuutta. Ympäristöterveyslautakunnan / 19 pöytäkirjassa todetaan muun muassa, että kuntakohtaiset jako-osuudet 2014 eivät olleet käytettävissä kokouksessa. Kuntaosuudet ovat oleellisilta osin likimain vuoden 2013 suuruiset, koska talousarvio on kuntien kesken jaettavien erien osalta talousarvion 2013 mukainen, lukuun ottamatta vähäisiä muutoksia, mitkä koskevat henkilöstökuluja ja sisäisiä eriä. Lautakunnan hyväksymissä tavoitteissa eläinlääkärikäynnit ja kustannukset ( ) sekä terveysvalvonta ( ), yhteensä , Rautavaaran osalta on arvioitu vuoden 2013 tasolle liitteiden mukaisesti. Perusturvajohtaja ei tavoittanut puhelimitse vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangasta tarkentaakseen ympäristöterveyspalveluiden talousarvioehdotusta. Perusturvajohtaja tavoitti puhelimitse Nilsiän eläinlääkäritilojen vuokra-asiassa Leena Mannerin, joka lupasi viedä asiaa eteenpäin viikolla 43. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus on käsitellyt tilojen vuokra-asiaa / 78 ja / 115 ilmoittaen muun muassa, ettei se hyväksy jakoperustetta. Kunta on esittänyt eläinlääkärivastaanottotilojen kustannusten siirtämistä ympäristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Liitteet numerotta: 1) Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan ote / 19 2) Ympäristöterveyspalvelut; toiminta-ajatus, toimintaympäristö ja sen muutokset, tavoitteet 3) Jaettavat nettokustannukset 4) Budjettiyhteenveto Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

27 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että: 1) päivystysalueselvitys tulee saattaa mahdollisimman pian kuntoon 2) kuntaliitosten aiheuttamiin muutoksiin tulee reagoida riittävän ajoissa huomioiden ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset kunnissa muuttuvassa tilanteessa 3) ympäristöterveyspalveluiden tuotteistaminen tulee toteuttaa mahdollisimman pian 4) eläinlääkärivastaanottotilojen kustannukset siirretään mahdollisuuksien mukaan ympäristöterveyspalveluille ja kustannukset jaetaan edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Rautavaaran kunta ei hyväksy nykyistä vuokraperustetta omalta osaltaan. 5) kunta hyväksyy ehdotuksen muilta osin. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 313 Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 4/ :ssä 54 päättänyt yksimielisesti Nilsiän ja Rautavaaran välisestä vuokrasopimuksesta seuraavaa: 1. myöntää ,35 :n lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon kustannuspaikalle Eläinlääkintähuolto (Tulosalue II/perusturvatoimi ja perusturvalautakunta). 2. merkitä tietoon saatetuksi vuoden 2013 ja tulevien vuosien eläinlääkintätilojen kustannuksista: neuvotellaan Kuopion kaupungin tilapalvelukeskuksen kanssa. Rautavaaran kunta ei hyväksy Nilsiän ja Rautavaaran eläinlääkintätiloja koskevan vuokrasopimuksen kustannusten jaonsuhteeksi esitettyä, jossa Rautavaaran kunnan osuus vuotuisista eläinlääkintätilojen kiinteistökustannuksista on 1/3. Rautavaaran kunnan esitys: kunta osallistuu Nilsiän toimitilojen kustannuksiin 1/6 osalta. Kustannusjakoperusteena tulee olla toteutunut käyttö. 3. yhteistoimintasopimuksen 6 :n mukaan ympäristöterveyspalveluiden toimipisteverkosto on arvioitava vuonna 2013 ja eläinlääkärivastaanottojen tilakustannusten uudelleenjako on uudelleenarvioitava tässä yhteydessä. Rautavaaran kunta esittää, että ympäristöterveyspalveluissa eläinlääkärivastaanottojen kustannukset siirretään ympäristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Tavoitteena tulee olla se, että ympäristöterveyslautakunnalla on käytössä tuotepohjainen talousarvio vuodelle saattaa asian ympäristöterveyslautakunnan esittelijän Hanna Rintalan tietoon toimenpiteitä varten.

RAUTAVAARAN KUNTA Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 16.10.2013 145 Kunnanhallitus 28.10.2013 616 LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA Perusturvaltk 73 Siilinjärven

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA torstai 17.10.2013 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 16.10.2013 klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 67 134 67

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 319 164 Rautavaaran

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 21 21 Kehitysvammahuolto/vastaavan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas 6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013 KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 23.4.2013 klo 10.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 295 158 Perustettavan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot