RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalta perittävät takausmaksut eli safe harbour-maksut Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon puhdistamon tietokoneen uusimiseen/ta-2013-muutos Lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon oppilasasuntolan siiven remontoimiseen sivistystoimen tarpeisiin/päivähoidon lisätilojen tarve/ta muutos Muut asiat/määräraha vuodelle 2013 keskuskeittiön suunnitelmien päivittämiseen/ta-2013 muutos Rautavaara-Savotta: Kari Vanhalan kuntalaisaloite moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoitusalueesta Rautavaara-Savotta: Satu Ahosen kuntalaisaloite reikihoidosta Rautavaara-Savotta: Soisalon työterveysliikelaitos alijäämän kattamissuunnitelma /Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto TA 2014 ja TASU Ohjaajan työsuhteen täyttölupa alkaen Lausunto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Lausunto ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksesta Rautavaara-Savotta: Aiesopimus Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina Kunnanviraston sulkeminen ajalla ja Vaatimus korvata aiheutunut vahinko epätasa-arvoisen kohtelun vuoksi työsuhteessa olleelle työntekijälle liian alhaisina maksettujen palkkojen vuoksi/terttu Haaran oikaisuvaatimus Rautavaara-Savotta: Kutsu Kuopion Ilmailuyhdistyksen ry:n 90-vuotta juhlaan Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2013 Sivu 593 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen, poissa :n 302 käsittelyn ajan/paikalla varajäsen Rauno Ovaskainen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jorma Korhonen ja Mika Mustonen sekä varalla Rauha Partanen ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 302, 316 PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Jorma Korhonen Mika Mustonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALTA PERITTÄVÄT TAKAUSMAKSUT ELI SAFE HARBOUR-MAKSUT Khall 194 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 3/ :issä 48 ja 49 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan takausjärjestelyjen tarkistamiset. Takauspäätökset vaativat tarkistamista, koska valtuuston takauspäätöksissä ei huomioitu kaikilta osin EU:n komission ns. takaustiedonantoa valtiontukisäännösten soveltamisesta (EUVL 2008/C 155/02). Takaukset kattoivat siis 100% lainasta eikä tuolloin valtuuston päätöksissä määrätty lainkaan takausmaksua. Viestintäviraston antamaa ohjeistusta ei kunnassa noudatettu. Ko. takaukset sisältäisi julkista (valtion tukea, jolloin valtion maksama osuus hankkeisiin olisi vastaavasti pienempi). Takaukset eivät saa kattaa enempää kuin 80% lainan saamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Kunnanvaltuuston päätös : - myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle omavelkaisen takauksen (80 % kulloinkin voimassa olevasta pääomasta) :n luotolle valokuituverkon rakentamista varten. Laina-aika päättyy kunnan 80%:n omavelkainen takaus on ,00 :a - kunta edellyttää, että kunnan antaman takauksen määrä pienenee samassa suhteessa niin, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin 80%:ia lainan jäljellä olevasta pääomasta. Kunnanvaltuuston päätös : - myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle omavelkaisen takauksen (80 % kulloinkin voimassa olevasta pääomasta) :n luotolle valokuituverkon rakentamista varten. Laina-aika päättyy kunnan 80%:n omavelkainen takaus on ,00 :a - kunta edellyttää, että kunnan antaman takauksen määrä pienenee samassa suhteessa niin, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin 80%:ia lainan jäljellä olevasta pääomasta. Näillä korjaustoimilla varmistettiin se, että Rautavaaran kunnan myöntämiä takauksia ei katsota julkiseksi tueksi ja että ne eivät näin ollen vähennä viestintäviraston myöntämiä tukeja. Valtuusto päätti veloittaa lainan takauksista RTVO:lta takausmaksun ns. safe harbour-maksun suuruudeltaan 0,8-3,8 % takuun piirissä oleville lainapääomille. Takausmaksun suuruus riippuu yrityksen luottoluokituksesta. Kunta perii lainoista takausmaksun takautuvasti siltä ajalta, kun takaus on ollut voimassa. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan hallitus pyytää, että Rautavaaran kunta määrittää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lainan takausmaksuksi 0,8 %. Osuuskunta on hankkinut huhtikuussa 2013 PWC Oy:ltä arvion tietoverkko-osuuskunnan maksuhäiriöiden todennäköisyydestä yhden vuoden aikana de minimis-tuen safe harbour-maksun (takausmaksu) määrittämistä varten.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PWC Oy:n mukaan lausunto ei ole virallisen luottoluokittajan mukainen lausunto, mutta se antaa edellytyksiä päätöksentekoon siten, että viranomainen voi määritellä oman harkintavaltansa mukaisilla toimivaltuuksilla ns. sate harbour -maksun tason. Valtuuston päättämän takausmaksun vaihteluvälin kriteerit ovat seuraavat: 0,8 % - riittävä maksukyky 2,0 % - maksukyky on altis epäsuotuisille olosuhteille 3,8 % - maksukyky todennäköisesti heikkenee epäsuotuisissa olosuhteissa. EU direktiivin liitteen mukainen takausmaksun vaihteluväli on kaikkiaan 0,4 % - 6,3 % Lisäksi on vielä luokat Maksukyky riippuu jatkuvista suotuisista olosuhteista ja Maksukyvytön tai lähes maksukyvytön. Näissä tapauksissa safe harbour-vuosimaksua ei voida myöntää. PWO Oy:n arvion mukaan Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan taloudellinen tilanne ja maksukyky ovat olemassa riittävällä tasolla tietyin edellytyksin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Taulukko vuosittaisista ns. safe harbour-maksuista, liite 5 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliseksi/intressijääviksi (hallintolaki 10 ja 11) Matti Ahosen. 2. periä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalta: ,00 :n lainan takauksesta 0,8 % takausmaksun siitä lähtien, kun takaus on astunut voimaan. Laina-aika päättyy ,00 :n lainan takauksesta 0,8 % takausmaksun siitä lähtien, kun takaus on astunut voimaan. Laina-aika päättyy periä takausmaksut (0,8 %) saakka, jota ennen osuuskunnan taloustilannetta (likviditeetti, investoinnit, nettovelat, kassavirta-analyysi, oma pääoma jne.) arvioidaan uudelleen. - kunnanvaltuusto : kunnanvaltuusto : todeta viestintävirastolle, että mainittuihin kahteen (2) myönnettyyn takaukseen ei sisälly julkista tukea.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus todeta viestintävirastolle, että edellä mainittuihin kahteen (2) kunnanvaltuuston myöntämiin takauksiin ei sisälly julkista tukea. 6. esittää RTVO:lle, että Rautavaaran kunnalle varataan yksi (1) paikka osuuskunnan hallituksessa. Perustelu: kunnan myöntämien takauksien suuruus. Merkitään, että: - pj Matti Ahonen poistui kokouksesta klo pj:na tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vpj. Mikko Korhonen. Khall 302 Kunnan ja Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) kanssa on pidetty takausmaksujärjestelyistä neuvottelut: ja Viestintävirasto on ilmoittanut Suojärvi-Kangaslahti hankealueen maksupäätöksessä, että RTVO:n tulee esittää Viestintävirastolle selvitys erääntyneiden takausmaksujen maksamisesta viimeistään Rautavaaran kunnanhallitus päätti :ssä194 periä RTVO:lta takausmaksua 0,8% kunnan takauksesta, joka on 80 % nykyisten lainojen pääomasta. Samansuuruinen takausmaksu 0,8% peritään myös takautuvasti vanhoista kunnan takaamista ( ja ) lainoista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Taulukko vuosittaisista ns. safe harbour-maksuista, liite 1 - Rautavaaran laajakaistojen runkoverkkokartta, liite 2 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliseksi/intressijääviksi (hallintolaki 10 ja 11) Matti Ahosen. 2. hyväksyä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan safe harbour takausmaksujärjestelyt seuraavasti: 1) Takausmaksun määrä lasketaan pankkikoron tavoin lainapääomalle. 2) RTVO toimittaa tiedot lainan nostoista ja lyhennyksistä Rautavaaran kunnalle/kirjanpitäjälle.

6 Kunnanhallitus ) Kunnan kirjanpitäjä laskee takausmaksun määrän takautuvasti maksettavista vanhoista lainoista syyskuun loppuun mennessä. 4) Kun takautuvasti maksettava takausmaksun määrä on selvillä, pidetään osapuolten kesken uusi palaveri, jossa sovitaan maksuaikataulu. 5) Uusien lainojen, joissa kunnan takaus on 80 %, takausmaksun määrä lasketaan aina vuoden lopussa. 6) RTVO:n tilinpäätös valmistuu huhtikuun loppuun mennessä ja RTVO hankkii sen jälkeen uuden lausunnon taholta, joka voi arvioida yrityksen maksukyvyn (esim. PWC Oy). 7) Lausunnon perusteella Rautavaaran kunnanhallitus / -valtuusto arvioi vuosittaisen takausmaksuprosentin suuruuden. 8) Vanhoista lainoista safe harbour maksujen määräksi on laskettu yhteensä: ,41 euroa: O ,00 euron lainalle ensimmäisestä nostopäivästä maksupäivään saakka välille : ,53 euroa. O ,00 euron lainalle ensimmäisestä nostopäivästä maksupäivään saakka välille : 8364,88 euroa. 9) RTVO:n edustajat ja kunnanjohtaja/kirjanpitäjä sopivat safe harbourmaksuille joustavan maksuaikataulun. Merkitään, että: - pj Matti Ahonen poistui kokouksesta ja henkilökohtainen varajäsen Rauno Ovaskainen oli paikalla klo pj:na tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vpj. Mikko Korhonen

7 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Khall 303 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tulovero prosentista. Kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 19. päivänä. Tuloveroprosenttien vertailua vuodelta 2013: - Rautavaara 20,00 % (kaikkiaan 139 kunnalla tai enemmän) - Juankoski 21,50 % - Valtimo 19,25% - Kaavi 20,50 % - Nurmes 20,00% - Tuusniemi 20,00 % - Keitele 19,50% - Pielavesi 20,75% - Rautalampi 20,50 % - Siilinjärvi 20,25% - Sonkajärvi 20,50% - Pohjois-Savo 19,81 % (keskiarvo) - Koko maa 19,38 % (keskiarvo) - Maan alhaisin 16,25 % (Lemland ja Saltvik) - Maan korkein 21,75 % (Tohmajärvi). Valtiovarainministeriön suorittaa kuntien taloustilanteen analysointia (Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista (172/2007): Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat 9 :n ja sitä täydentävän asetuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kunnan lainamäärä, omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Kriisikunta-listalle joutuu, jos kaikki edellä mainitut kuusi (6) ehtoa täyttyvät. Rautavaaran kunnan kuntatalouden raja-arvoista täyttyy vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan kaksi (2/6): tuloveroprosentti 20,0% ja lainamäärä/asukas /asukas. Vuoden 2013 kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella voidaan arvioida, että kuluvan vuoden tulos muodostuu positiiviseksi. Tarvetta tuloveroprosentin korottamiselle ei välittömästi ole. Rautavaaran kunnassa tuloveroprosentin korotus 0,50 %:lla tehtiin viimeksi vuonna 2008 nykyiseen 19,50 %:sta 20,00 %:iin. Kunnan efektiivinen veroaste on v ,83% ja v ,93% Taloussuunnitelmaan vuodelle ei sisälly tuloveroprosentin korotusta. (kunnanvaltuusto nro 4/ ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Rautavaaran kunnan tuloveroksi vuodelle ,00 %.

8 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Khall 304 Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistö veroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentteja määrättäessä on määrättävä yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Lisäksi voidaan erikseen määrätä muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettyjen asuntojen veroprosentti, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti sekä rakentamattoman rakennuspaikan ja eräiden laitosten veroprosentti. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit. Verohallitus tullee aikaisempien vuosien tapaan antamaan syksyllä ohjeen, jonka mukaan kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 18. päivänä Sovellettavat veroprosentit päätetään vuodeksi eteenpäin laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,32 0,75 Muu asuinrakennus, esimerkiksi kesämökki 0,60 1,35 Voimalaitosten veroprosentti 0,50 2,85 Ydinvoimalaitosten veroprosentti 0,50 2,20 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 Yleisen veroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten yhteisöjen, voimaloiden ja ydinvoimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin kiinteistöverolain 12 :ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti.

9 Kunnanhallitus Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 pykälässä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistöveroprosentti voi lain mukaan olla myös 0,00. Kiinteistöveroprosenttien vertailu vuodelta 2013: Vakit.as. Muu as. Yleinen Rautavaara 0,40 0,95 0,65 Pohjois-Savo 0,51 1,04 1,14 Koko maa 0,41 1,03 0,92 Kiinteistöveron tuotot vv ja esitys v.2014: - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TP euroa - vuoden 2012/TP euroa - vuoden 2013/TA euroa - vuoden 2014/kj:n TA-ehdotus euroa. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2014 ei sisälly kiinteistöveroprosenttien korotusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2014 kiinteistöveroprosentit (pidetään entiset) seuraavasti: - vakituinen asuinrakennus 0,40 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 % - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

10 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2013 TALOUSARVIOON PUHDISTAMON TIETOKONEEN UUSIMISEEN/TA-2013-MUUTOS Tekn.ltk. 72 Jätevedenpuhdistuslaitoksen n. 8 vuotta vanha tietokone rikkoontui Järjestelmä toimii täysin manuaalisesti ilman ohjausyksikköä. Kunnaninsinöörin ehdotus: Petri Kettusen kilpailutuksen tuloksena Labkotec Oy:n tarjous alv. sisältävät tarvittavat työt, laitteiston ja ohjelmiston. Esitän vuoden 2013 talousarvioon alv. Yht lisämäärärahaa koneen uusimiseen ja ohjelmiston päivittämiseen. Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen. Khall 305 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: atk-tukihenkilö Petri Kettunen, puh , kunnaninsinööri Jorma Berg, puh ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sähköpostiyhteys Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. tehdä euron ta-muutoksen teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion investointiosaan käytettäväksi kunnan jätevedenpuhdistamon valvomon PC:n ja ohjelmiston uusimiseen. 2. kate osoitetaan vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (varattu euroa).

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2013 TALOUSARVIOON OPPILASASUNTOLAN SIIVEN REMONTOIMISEEN SIVISTYSTOIMEN TARPEISIIN/PÄIVÄHOIDON LISÄTILOJEN TARVE/TA-2013 MUUTOS Tekn.ltk. 73 Rehtori Matti Korkalaisen perustelu ja selvitys tarpeesta: Päivähoidossa olevien lasten määrä on niin suuri, että ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta on järjestetty kahdessa lapsiryhmässä huhtikuusta 2013 lähtien. Toisena hoitotilana toimii Koulutie 10 A:n 80 m²:n huoneisto. Ko. tilalle on terveys- ja paloviranomaisten poikkeuslupa väliaikaiseen lastenhoitokäyttöön vuoden 2013 loppuun saakka. Kunnaninsinöörin ehdotus: Lähivuosien ajan ennakoitavissa oleva päivähoitotarve edellyttää jatkossakin ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan järjestämistä kahdessa lapsiryhmässä. Tämän vuoksi joudutaan rakentamaan lisää toimintatilaa. Lisätila on järkevintä rakentaa remontoimalla nykyisen ryhmäperhepäivähoitokodin yhteydessä, samassa rakennuksessa olevat entiset esikoulun tilat päivähoitotiloiksi. Tällä ratkaisulla minimoidaan työvoiman tarve. Tällä hetkellä, kahdessa eri rakennuksessa toimivaa kahta päivähoitoryhmää varten on palkattuna 4.5 työntekijää. Kahden päivähoitoryhmän toiminta samassa rakennuksessa on mahdollista 3.5 työntekijällä. Esitän vuoden 2013 talousarvioon alv. Yht euron lisämäärärahaa päivähoitotilojen remontointiin. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahan hyväksymistä. Aikataulullisesti remontti on aloitettava mahdollisimman pikaisesti. Remontoitava huoneisto-ala on n. 200 m². Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen. Khall 306 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnaninsinööri Jorma Berg, puh , rehtori Matti Korkalainen, puh ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sähköpostiyhteys Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. siirtää vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (varattu euroa) euron määrärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen investointiosaan käytettäväksi kunnan päivähoitotilojen (noin 200m2) lisätarpeen muutostöihin. 2. aikataulullisesti muutostyö on aloitettava heti.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MUUT ASIAT/MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2013 KESKUSKEITTIÖN SUUNNITELMIEN PÄI- VITTÄMISEEN/TA-2013 MUUTOS Tekn.ltk Keittiön kevennetyn version jatkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää pikimmiten. Arvioitu rahantarve on Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi). Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen. Khall 307 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää siirtää vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (varattu euroa) euron määrärahan investointikustannuspaikalle 9216 Keskuskeittiö: suunnittelukustannukset.

14 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KARI VANHALAN KUNTALAISALOITE MOOTTO- RIPYÖRIEN/MOOTTORIPOLKUPYÖRIEN HARJOITUSALUEESTA Khall Kari Vanhala on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoitusalueesta. Perustelut: Rautavaaran keskustassa ajelee useita moottoripyöriä ja mopoja joiden kuljettajilla on erinomaisia edellytyksiä trial, temppu ja grossimoottoripyöräilyyn, he ajavat pitkiä matkoja yhdellä pyörällä sekä tekevät muita temppuja. Tämän johdosta olisi hyvä mahdollistaa tällainen toiminta laillistetulle alueelle eli suljetulle alueelle. Esitän että Rautavaran kunta etsii ja varaa soveltuvan alueen jossa olisi temppurata, grossirata sekä huolehtii kaavoituksella mahdollisuudesta laajentaa niin että jatkossa olisi edellytykset autogrossiradalle. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää Kari Vanhalan jättämästä kuntalaisaloitteesta lausunnot: - sivistyslautakunnalta - tekniseltä lautakunnalta - Rautavaaran kunnan nuorisovaltuustolta (RaNuVa). - Rautavaaran Urheiluautoilijat ry/pj Mikko Voutilainen 2. lausunnot tulee olla kunnanjohtajalla klo mennessä.

15 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: SATU AHOSEN KUNTALAISALOITE REIKIHOIDOSTA Khall Satu Ahonen on jättänyt kuntalaisaloitteen: Kuulin viikko sitten Reiki kurssilla ollessani, että Tampereella on reikiinliittyvä projekti vanhusten hoitoon ja heidän hoitajilleen. Reikihoitoa tehdään pääasiassa kontakti- eli kosketushoitona. Se auttaa kipuun ja sillä on muitakin vaikutuksia. Minulle tuli idea, että voisiko Rautavaarallakin tehdä tällaisia hoitoja myös vuodepotilaille? Olisin valmis yhteistyöhön, jos vain ennakkoluuloilta päästään hoitoa kohtaan. Hoitajan olisi myös mahdollista kuunnella potilasta, joten se olisi kokonaisvaltaista hoitoa muun hoidon tukena. Että tällainen idea. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää Satu Ahosen jättämästä Reiki-hoidon kuntalaisaloitteesta lausunnot: - perusturvalautakunnalta - Hyvinvointityöryhmältä (asetettu kunnanjohtajan päätöksellä ) - yhteistyökomitealta. 2. lausunnot tulee olla kunnanjohtajalla klo mennessä. Perustelut ja lisäinfoa: - Reiki (jap. Usui Shiki Ryoho, eli Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä on luontaishoitomenetelmä, jonka kehitti japanilainen Mikao Usui ( ) 1920-luvun alussa. Usui tarkoitti menetelmän fyysisten, emotionaalisten ja henkisten sairauksien hoitoon, sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: SOISALON TYÖTERVEYSLIIKELAITOS ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA /ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO TA JA TASU Khall 191 Soisalon Työterveyden johtokunta käsitteli Soisalon Työterveyden alijäämän kattamissuunnitelman johtokunnan kokouksessa Esittelijä toimi uusi liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkänen. Johtokunta hyväksyi Soisalon Työterveyden alijäämän kattamissuunnitelman , mutta eräiden kuntien edustajat ilmoittivat että näiden kuntien maksuosuus ei tule menemään läpi tässä muodossa. Varkauden kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi Soisalon Työterveyden alijäämän kattamissuunnitelman kaupunginhallituksen kokouksessa Soisalon Työterveyden kertynyt alijäämä on euroa. Tästä vuoden 2012 alijäämä on euroa. Tämän alijäämän kattamisen lähtökohdaksi on ajateltu kuntien osallistuvan alijäämän kattamiseen. Kuntien osallistuminen määräytyy toimipisteiden tuottaman alijäämän mukaan. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ohjeistaa Rautavaaran kunnan jäsentä (Rauni Pursiainen) ja varajäsentä (Marita Riekkinen) johtokunnassa sen käsitellessä Soisalon työterveysliikelaitoksen alijäämän kattamissuunnitelmaa vuosille seuraavasti: 1. kunta osallistuu ainoastaan vuoden 2012 alijäämän kattamiseen. Vuoden 2012 tuloslaskelman alijäämä on euroa. 2. kustannukset jaettava todellisen käytön (aiheuttamisperiaate) mukaan. Kustannusten vyöryttämistä (kikut ja mukut) kunta ei salli missään muodossa. 3. merkitä tietoon saatetuksi, että Rautavaaran kunta osti vuonna 2012 Soisalon työterveysliikelaitoksen työterveyshuollon palveluja ,47 eurolla.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 310 Soisalon Työterveyslaitos/liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkänen vieraili kunnassa perjantaina klo alkaen. Valtuuston 2. vpj. ja Soisalon Työterveyslaitoksen johtokunnan jäsen Rauni Pursiainen ja kunnanjohtaja Unto Murto raportoivat liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkäsen vierailusta kunnassa : Kunnasta neuvotteluun osallistuivat: - yhteistyökomitean puheenjohtaja Anne Plaketti-Ullgren - työsuojelupäällikkö/yhteistyökomitean sihteeri Petri Kettunen - työsuojeluvaltuutettu Raija Karppinen - yhteistyökomitean työnantajapuolen jäsen Rauha Partanen - perusturvajohtaja Helvi Mustonen - valtuuston 2.vpj. Rauni Pursiainen - yhteistyökomitean työnantajapuolen jäsen Unto Murto. Neuvottelussa käsiteltiin ja sovittiin seuraavat jatkotoimenpiteet: - liikelaitoksella 11 toimipistettä ja talousarvio noin 5 milj. euroa - liikelaitokselle tehty talouden tasapainotusohjelma alijäämien 1,2 milj. euron kattamiseen: tavoitteena v tulos, luopuu vuokralääkäreistä, laskutustyön lisääminen, tukipalvelujen organisointi jne. - kunta osallistuu vain vuoden 2012 alijäämän kattamiseen/palvelujen hinnoittelun kautta - Rautavaaran kunnalla ja Soisalon Työterveyslaitoksella on allekirjoitettu sopimus (TyöterveyshuoltoL 12 /Lakisääteinen työterveyshuolto), sopimus on ns. minimisopimus - muutos sopimukseen kohtaan sairaanhoitopalvelut ja tavoitteeksi asetettiin Uuden ajan työterveyshuolto, jossa Rautavaaran kunnassa kunnan omille työntekijöille ja kunnan yrittäjille on: työterveyslääkäri käynti: 1 päivä/kuukausi Rautavaaran toimipisteessä ennalta ehkäisevä työterveyshuolto: työfysioterapia 3 kertaa/vuosi kunnan vakinaiselle henkilökunnalle, ellei muusta lainsäädännöstä johdu. KELA korvaa/edellytys: KELAn hyväksymä ammattitaitoinen työfysioterapeutti työterveyshoitaja Mari Liimatta aloitti kunnassa Toimipiste sijaitsee palvelutalo Lepolassa. Lisäksi sovittiin, että kunnan edustaja Rauni Pursiainen osallistuu johtokunnan kokouksiin videoneuvottelun avulla. Matkakustannusten Rautavaara-Varkaus minimointi. Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi selostusosassa annetun raportin Soisalon Työterveyslaitoksen liikelaitosjohtaja Jarmo Pylkkäsen vierailusta kunnassa perjantaina varata kunnan vuoden 2014 talousarvioesitykseen ennalta ehkäise-

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vään Uuden ajan työterveyshuollon kustannuksiin bruttona seuraavasti: TP-2011 TP-2012 TA-2013 TA-2014 (tilanne 30.9) Menot Tulot (KELA) Netto Perustelut: - KELA korvaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvausluokassa I 60%. Taulukossa olevat tulos laskettu KELAlta saatavien korvausten mukaisesti. - vuoden 2014 talousarvio perustuu sairaanhoidon/fysioterapian/lääkärien lisäykseen eli lääkäri tulee 1päivä/kuukausi Rautavaaralle. Kustannukset tästä noin Työterveyshoitaja Mari Liimatta aloitti kunnassa Toimipiste palvelutalo Lepolassa ja paikalla 3 kertaa/viikossa. - Työfysioterapian palvelut kohdennetaan kunnan vakituiselle henkilöstölle 3xhlö/vuosi. Kustannukset yhteensä KELAn korvaa ja korvauksen saannin edellytys on: KELAn hyväksymä ammattitaitoinen työfysioterapeutti.

19 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus OHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA ALKAEN Perusturvaltk 68 Vakinainen ohjaajan työsuhde on vapautunut vuoden 2013 alussa. Kuluvana vuonna ohjaajan tehtävässä on työskennellyt kaksi toisen yksikön hoitajaa työkiertona tietyn ajan. Ohjaaja vastaa kehitysvammaisten, vammaisten ja vanhusten päivä- ja työtoiminnasta. Ohjaajan työsuhde on välttämätöntä täyttää toistaiseksi. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki ja asetus tulivat voimaan Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan koulutus tai muu vastaava tehtävään soveltuva koulutus ( 8). Lähihoitajan tutkintoa edelsivät aikaisemmat kouluasteiset tutkinnot (muun muassa kodinhoitaja, kehitysvammaisten hoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja, vajaamielishoitaja). Lisäkoulutuksena eduksi katsotaan erilaiset ohjaukselliset koulutukset (esimerkiksi askartelu, musiikki, taiteet, viriketoiminta) sekä taidot toimia erityisryhmien kanssa. Vammaispalvelulain (8.2 ) mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten kysymyksessä ei ole määrärahoihin sidottu palvelu. Päivätoimintaa voidaan järjestää myös kehitysvammalain nojalla. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tuli voimaan Kysymyksessä on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen erityislaki, mikä velvoittaa kuntia muun muassa huolehtimaan ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta kunnassa (2 ). Lain 4. luvussa säädetään palvelujen laadun varmistamisesta, minkä mukaan muun muassa palvelujen on oltava laadukkaita ja turvattava hyvä hoito ja huolenpito (19 ), minkä toteutuksessa avainasemassa on osaava ja tehtävärakenteeltaan palvelutarpeisiin vastaamaan pystyvä henkilöstö (20 ). Tehtäväkuvaus on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää:

20 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus ) pyytää täyttölupaa ohjaajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon/päivä- ja työtoimintaan. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäkoulutuksena eduksi katsotaan erilaiset ohjaukselliset koulutukset (esimerkiksi askartelu, musiikki, taiteet, viriketoiminta). Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 2) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 3) julistaa ohjaajan työsuhteen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 4) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 311 Kunnanhallitus on kokouksessa muuttanut kehitysvam mahuollon ohjaajan viran ohjaajan viraksi alkaen. Ohjaan virka on lakkautettu kunnanvaltuuston päätöksellä ja muutettu ohjaajan toimeksi alkaen. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 2/ :ssä 28 antaa vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet mm. henkilöstöasioissa: Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdollisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttämiseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh , sähköpostiyhteydet:

21 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esityslistan liite: - Ohjaajan toimen tehtäväkuvaus, liite numerotta. Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää täyttöluvan perusturvalautakunnalle ohjaajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon/päivä- ja työtoimintaan. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laajaalaisesti osaamistaan. Lisäkoulutuksena katsotaan hakijan eduksi erilaiset ohjaukselliset koulutukset (esimerkiksi askartelu, musiikki, taiteet, viriketoiminta). 2. Ohjaajan toimen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa 3. vahvistaa ohjaajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4. perusturvalautakunta voi julistaa ohjaajan työsuhteen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen.

22 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILLE Perusturvaltk 72 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen Perusturvajohtajan päätösehdotus: Pääsääntöisesti ensihoitohenkilöstön varallaolosta tehtävän työn kustannuksista, ylityökertymistä ja toiminnallisista ongelmista johtuen ensihoitopalvelut palveluyksikkö on esittänyt sairaanhoitopiirin hallitukselle muutoksia ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen. Sairaanhoitopiirin hallitus pyytää päiväämässään kirjeessä jäsenkunnilta palvelutasopäätösehdotuksesta (liitteenä numerotta) mennessä lausuntoja, missä on syytä huomioida seuraavaa: 1) Kaikki ambulanssit ovat kaikkia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asukkaita varten. Valmiutta ei tule arvioida pelkästään yhden asemapaikan perusteella vaan alueittain. Näin on toimittu jo vuonna 2013 hyvin kokemuksin. Lausunnossa tulisi huomioida suunnitellut perusterveydenhuollon päivystysjärjestelyt. 2) Karttapohjalla on kuvattu yksiköiden asemapaikat, tasot ja onko yksikkö ympärivuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa vai ns. päiväauto. Päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunnitellaan ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilöstömäärän ja talouden puitteissa. Esitettävä malli perustuu ambulanssien tehtävämääriin ja kuormitusasteisiin. On huomattava, että osalla nykyisin varallaolossa päivystävillä ambulansseilla on alle yksi tehtävä keskimäärin/yö. 3) Sijaisten käyttöä pyritään hillitsemään äkillisessä poissaolotilanteessa, missä kokonaisvalmius maakunnassa on hyvä. Liitteet numerotta: 1. Lausuntopyyntö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös ajalle Pohjois-Savon ensihoitopalvelu 2014/kartta 4. Ensihoitopalvelujen toiminnan sopeuttaminen Kuntayhtymän hallituksen ote pöytäkirjasta Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Ehdotus merkitsee, että ambulanssi ei ole paikkakunnalla öiseen aikaan. Lisäksi ehdotus merkitsee päiväaikaisen ensihoidon saatavuuden heikentymistä, koska päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunnitellaan ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilöstömäärän ja talouden puitteissa.

23 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että Rautavaaran kunta ei hyväksy esitettyä palvelutasoehdotuspäätöstä, mikä vaarantaa rautavaaralaisten ensihoidon saatavuuden ja potilasturvallisuuden. Perusteluna on kunnan ikärakenne, sairastavuus, harvaan asuttu kunta ja pitkät välimatkat. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 312 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus päätti : Lähettää ensihoitokeskuksen valmisteleman palvelutasopäätöksen muutoksen jäsenkunnille lausuntokierrokselle. Lausuntojen takaraja on 6. marraskuuta, minkä jälkeen hallitus käsittelee lausuntojen pohjalta palvelupäätöksen muutosta uudestaan 18.marraskuuta. Lopullisesti asian päättää valtuusto 9. joulukuuta. Sairaanhoitopiiri on vastannut ensihoidon järjestämisestä Pohjois-Savossa tämän vuoden alusta lähtien. Kuluneen vuoden aikana ensihoidossa on havaittu haasteelliseksi niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti vapaamuotoinen varallaolo. Sen takia ensihoitokeskus nyt esittää, että ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä muutetaan alkaen siten, että ensihoidossa siirrytään jatkuvaan aktiivityöhön kaikkien yksiköiden osalta. Niiden ambulanssien osalta, joilla yöllinen tehtävämäärä on vähäinen, yöllinen toiminta liitetään naapurialueen ambulanssiin ja viereisen alueen yksikön lähtövalmius myös yöllä on välitön. Lisäksi ensihoitokeskus esittää, että kuntakustannusten jakoperusteiden uudistamista varten perustetaan työryhmä. Kuntakustannukset jaetaan toistaiseksi nykyisen laskutuksen suhteessa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh , sähköpostiyhteydet: Esityslistan liitteet numerotta: - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös ajalle Pohjois-Savon ensihoitopalvelu 2014/kartta - Ensihoitopalvelujen toiminnan sopeuttaminen Kuntayhtymän hallituksen ote pöytäkirjasta Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä ajalle seuraavan lausunnon: 1. Rautavaaran kunta ei hyväksy esitettyä ensihoitopalvelun palvelutasoehdotuspäätöstä, koska esitys vaarantaa rautavaaralaisten ensihoidon saatavuuden ja potilasturvallisuuden.

24 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esihoitopalvelun järjestämistavassa ei ole lainkaan huomioitu Rautavaaran kunnan harvaa asutusta, pitkiä välimatkoja, ikärakennetta ja sairastavuutta. Valmiutta tulee tarkastella myös näiden kriteerien valossa. Kunnan oikea valmius on välitön hoitoyksikkö 24 h/7vrk. 2.kunnalle esitys merkitsee sitä, että ambulanssi ei paikkakunnalla öiseen aikaan. Pitkäaikaisen ensihoidon saatavuus heikentyy ja vaarantaa kunnassa potilasturvallisuuden, koska Päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunniteltaisiin ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilömäärän ja talouden rajoissa. 3. kunta kannattaa ensihoitokeskuksen esitystä, että kuntakustannusten jakoperusteiden uudistamista varten perustetaan työryhmä. Kunta katsoo, että käyttömenojen ja investointien kasvu voi poiketa vain kuntakohtaisesti erityisperusteilla, joista on yhteisesti sovittu eli kuntaa on aidosti kuultu. 4. kunta edellyttää, että kustannusten jakoperusteena tulee painottaa enemmän asukaspohjaa.

25 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA Perusturvaltk 73 Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunta pyytää lausuntoa mennessä ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksesta. Ympäristöterveyslautakunta toteaa toimintaympäristön muutoksista tärkeimpänä sen, kuinka mahdolliset tulevat kuntaliitokset vaikuttavat ympäristöterveyspalveluiden järjestämiseen jatkossa. Toimintaa on mahdollista sopeuttaa vastaamaan mahdollisia uudistuneita kuntarakenteita, kun kuntatason mahdollisista muutoksista on tietoa. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) määrittää yhteistoiminta-alueelle asetetut vaatimukset ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisuusharkinnan. On tarkoituksenmukaista, että jatkossa kuntaliitoksissa huomioidaan myös ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset. Edelleen toimivan kokonaisuuden perusedellytys on, että jatkossakin terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon sallitaan yhdessä muodostaa ympäristöterveydenhuollon luontainen yhteinen toimiva kokonaisuus. Ostettavien palveluiden kustannusrakenteelta toivotaan yhä enenevässä määrin läpinäkyvyyttä ja aiheuttamisperiaatteen mukaisuutta. Tämän kehityksen mukana ja kuntien välisten sopimusten mukaan myös ympäristöterveyspalveluiden tavoite oli tuotteistaa palvelut vuonna 2013, jotta vuoden 2014 talousarvio olisi voitu laatia ja vuoden 2013 tasauslaskutus hoitaa tuotteistuksen mukaisesti. Tuotteistuksen etenemistä hidasti henkilövaihdos ja tuotteistusmallin keskeneräisyys. Tuotteistusta varten tehdyn työajanseurannan purku ja niiden käyttö kertyneiden suoritteiden kanssa osoitti tarvetta kehittää tuotteiden rakennetta ja muotoa, koska tulokset eivät olleet realistisia. Kun tuotteistuksella saadaan aikaiseksi uskottava malli, sillä voidaan laatia varjobudjetti. Tässä vaiheessa tuotteistusmallin toiminta varmennetaan tekemällä reaaliaikaista seurantaa. Uuden eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Lisäksi suur- ja pieneläinpäivystysten tulisi olla eriytetyt ja päivystyksessä olla keskitetty yhteydenottopalvelu. Ympäristöterveyskeskuksessa kirjattiin jo vuosien 2011 ja 2012 tavoitteisiin selvityksen aloittaminen maakunnallisesta päivystysalueesta. Uuden lain mukaisen päivystysalueen tuli olla toiminnassa jo Päivystysalueen laajennuksella voitaisiin saada säästöjä eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa, mutta toisaalta se saattaa edellyttää pieneläinpäivystyksen erityttämistä kokonaan koko

26 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus yhteistoiminta-alueella. Henkilöresurssivajeen vuoksi päivystysalueselvitystä ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti. Vuoden 2013 tavoitteisiin on kirjattu päivystysaluehankkeen eteenpäin vienti. Tämä ei ole vielä toteutunut vuodelle 2013, mutta jo vuoden 2014 alkuun päivitetty tavoite on saada ainakin tämän nykyisen yhteistoiminta-alueen päivystys vakautettua siten, että minimoidaan tarve käyttää määräaikaista henkilökuntaa päivystyksen järjestämiseen. Jos tarvetta on edelleen määräaikaiselle työvoimalle, pyritään sopimuksista tekemään pidempiä, jotta työyhteisössä ei olisi tarpeetonta vaihtuvuutta. Ympäristöterveyslautakunnan / 19 pöytäkirjassa todetaan muun muassa, että kuntakohtaiset jako-osuudet 2014 eivät olleet käytettävissä kokouksessa. Kuntaosuudet ovat oleellisilta osin likimain vuoden 2013 suuruiset, koska talousarvio on kuntien kesken jaettavien erien osalta talousarvion 2013 mukainen, lukuun ottamatta vähäisiä muutoksia, mitkä koskevat henkilöstökuluja ja sisäisiä eriä. Lautakunnan hyväksymissä tavoitteissa eläinlääkärikäynnit ja kustannukset ( ) sekä terveysvalvonta ( ), yhteensä , Rautavaaran osalta on arvioitu vuoden 2013 tasolle liitteiden mukaisesti. Perusturvajohtaja ei tavoittanut puhelimitse vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangasta tarkentaakseen ympäristöterveyspalveluiden talousarvioehdotusta. Perusturvajohtaja tavoitti puhelimitse Nilsiän eläinlääkäritilojen vuokra-asiassa Leena Mannerin, joka lupasi viedä asiaa eteenpäin viikolla 43. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus on käsitellyt tilojen vuokra-asiaa / 78 ja / 115 ilmoittaen muun muassa, ettei se hyväksy jakoperustetta. Kunta on esittänyt eläinlääkärivastaanottotilojen kustannusten siirtämistä ympäristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Liitteet numerotta: 1) Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan ote / 19 2) Ympäristöterveyspalvelut; toiminta-ajatus, toimintaympäristö ja sen muutokset, tavoitteet 3) Jaettavat nettokustannukset 4) Budjettiyhteenveto Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

27 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että: 1) päivystysalueselvitys tulee saattaa mahdollisimman pian kuntoon 2) kuntaliitosten aiheuttamiin muutoksiin tulee reagoida riittävän ajoissa huomioiden ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset kunnissa muuttuvassa tilanteessa 3) ympäristöterveyspalveluiden tuotteistaminen tulee toteuttaa mahdollisimman pian 4) eläinlääkärivastaanottotilojen kustannukset siirretään mahdollisuuksien mukaan ympäristöterveyspalveluille ja kustannukset jaetaan edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Rautavaaran kunta ei hyväksy nykyistä vuokraperustetta omalta osaltaan. 5) kunta hyväksyy ehdotuksen muilta osin. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 313 Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 4/ :ssä 54 päättänyt yksimielisesti Nilsiän ja Rautavaaran välisestä vuokrasopimuksesta seuraavaa: 1. myöntää ,35 :n lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon kustannuspaikalle Eläinlääkintähuolto (Tulosalue II/perusturvatoimi ja perusturvalautakunta). 2. merkitä tietoon saatetuksi vuoden 2013 ja tulevien vuosien eläinlääkintätilojen kustannuksista: neuvotellaan Kuopion kaupungin tilapalvelukeskuksen kanssa. Rautavaaran kunta ei hyväksy Nilsiän ja Rautavaaran eläinlääkintätiloja koskevan vuokrasopimuksen kustannusten jaonsuhteeksi esitettyä, jossa Rautavaaran kunnan osuus vuotuisista eläinlääkintätilojen kiinteistökustannuksista on 1/3. Rautavaaran kunnan esitys: kunta osallistuu Nilsiän toimitilojen kustannuksiin 1/6 osalta. Kustannusjakoperusteena tulee olla toteutunut käyttö. 3. yhteistoimintasopimuksen 6 :n mukaan ympäristöterveyspalveluiden toimipisteverkosto on arvioitava vuonna 2013 ja eläinlääkärivastaanottojen tilakustannusten uudelleenjako on uudelleenarvioitava tässä yhteydessä. Rautavaaran kunta esittää, että ympäristöterveyspalveluissa eläinlääkärivastaanottojen kustannukset siirretään ympäristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Tavoitteena tulee olla se, että ympäristöterveyslautakunnalla on käytössä tuotepohjainen talousarvio vuodelle saattaa asian ympäristöterveyslautakunnan esittelijän Hanna Rintalan tietoon toimenpiteitä varten.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 26.11.2012 klo 18.00-23.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 495 238 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013 KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 6.5.2013 klo 10.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 309 161 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 12.09.2011 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 378 198 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Perusturvalautakunta 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 12:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSAIKA Torstai 15.05.2014 klo 11.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 251 124 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 319 164 Rautavaaran

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot