MR TILAN RAKENTAMINEN JA FYSIOTERAPIAN TILAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MR TILAN RAKENTAMINEN JA FYSIOTERAPIAN TILAT"

Transkriptio

1 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta LIITE 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Tilakeskus PORVOON SAIRAALA MR TILAN RAKENTAMINEN JA FYSIOTERAPIAN TILAT HANKESUUNNITELMA

2 Hankkeen projektiorganisaatio: Ingemar Borgman, kiinteistöpäällikkö HUS-Tilakeskus Riitta Heino, erik.suunnittelija (asiakirj.kokoam.) HUS-Tilakeskus Heidi Anttila, proj.suunnittelija HUS-Kuvantaminen Pirjo Koskivuo, osastonhoitaja HUS-Kuvantaminen Marko Lamminen, ylilääkäri HUS-Kuvantaminen Teemu Lehtonen, rtg-insinööri HUS-Kuvantaminen Kari Sippola, rtg-insinööri HUS-Kuvantaminen Ann-Charlotte Nyman, johtava ylihoitaja HUS-Porvoon sair, fysioter. Paula Siltanen, osastonhoitaja HUS-Porvoon sair, fysioter. Jarkko Penttilä, proj.päällikkö HUS-Tietohallinto Sten Sjöholm, tekninen isännöitsijä HUS-Kiinteistöt Oy Antti Järvenpää, turv.asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Matti Kurki, hankkeen proj.päällikkö HUS-Kiinteistöt Oy Riikka Ritola-Päivärinta, erik.suunnittelija HUS-Kiinteistöt Oy Ilkka Huuskonen, rakennusvalvoja HUS-Kiinteistöt Oy Juha Nurkkala, LVI-valvoja HUS-Kiinteistöt Oy Tomi Repo, sähkövalvoja HUS-Kiinteistöt Oy Pekka Lukkaroinen, arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitsto Pekka Lukkaroinen Oy Sami Logren, arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitsto Pekka Lukkaroinen Oy Kari Toitturi, rakennesuunnittelu Ins.tsto R.J. Heiskanen Jouko Haapio, LVIA-suunnittelu Granlund Oy Jorma Sirainen, LVIA-suunnittelu Granlund Oy Ralf Lindström, sähkösuunnittelu Granlund Oy Sampo Hintsanen, KSL-suunnittelu Granlund Oy

3 TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva Porvoon sairaala on valmistunut vuonna 1968 ja se tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita ensisijaisesti oman alueen väestölle. Porvoon sairaanhoitoalueen väestöpohja oli vuoden 212 lopussa noin 96. Sairaanhoitoalueen jäsenkuntia ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Porvoon sairaalan tiloista osa on peruskorjattu ja sairaalaa on laajennettu useaan kertaan. Sairaalan päärakennuksen 2. kerroksessa sijainneissa fysioterapiayksikön tiloissa on vuonna 212 havaittu rakennusvirheitä sisäilmaongelmien tutkimusten yhteydessä ja tilat on purettu hiekkapohjaan saakka. Tällähetkellä fysioterapian yksikkö toimii sairaalassa eri väistötiloihin hajautettuna. Fysioterapian tilat peruskorjataan kokonaan päärakennuksen 2. kerrokseen. Samassa yhteydessä rakennetaan fysioterapiatilojen viereen, nykyisin tyhjänä olevaan varastotilaan, HUS-Kuvantamisen magneettitutkimusyksikkö (MR-tilat). Magneettikuvaukset tehdään tällä hetkellä rekkamagneetilla kahtena päivänä vikossa. Kiinteä laite tehostaa toimintaa ja mahdollistaa myös vuodepotilaiden kuvaukset. Tilojen valmistuttua siirretään Jorvin sairaalasta siellä oleva magneettitutkimuslaite Porvoon sairaalaan ja Jorvin sairaalaan hankitaan uusi laite. Hankkeen valmistumisen jälkeen potilaat saapuvat fysioterapia- ja magneettitutkimusyksikön tiloihin 2. kerrokseen 3. kerroksen pääsisäänkäynnin kautta. Hankealue rajoittuu pääsääntöisesti 2. kerrokseen, mutta taloteknisten asennusten vuoksi tulee jonkin verran tilakohtaisia haittoja päärakennuksen 3. Ja 4. kerrokseen. Hanke on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuosien investointiohjelmaan kustannustarkistusten jälkeen 1,6 miljoonan euron suuruisena. Hankealueen bruttoalue on 74 m 2 ja hyötypinta-ala on 545 m 2. Suunnitelmien mukaan rakennustyöt alkavat keväällä 214 ja hanke valmistuu vuoden 214 loppuun mennessä.

4 1 JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT NYKYINEN TOIMINTA Magneettitutkimusyksikkö Fysioterapiayksikkö SUUNNITELTU TOIMINTA JA TILANTARVE SELVITYS HENKILÖKUNNASTA HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Kulkuväylät Rakennustekniset työt LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Kiinteät sairaalalaitteet TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA SEKÄ VÄISTÖTYÖT HANKKEEN KUSTANNUSARVIO AIKATAULUTAVOITTEET ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN Liitteet: Liite 1. Asemapiirros Liite 2 Julkisivupiirustukset Liite 3. Leikkauspiirustus Liite 4. Pohjapiirustus 2.kerros Liite 5. Pohjapiirustus 1. kerros Liite 6. Pohjapiirustus vesikatto Liite 7. Haitta-alue piirustus Liite 8. Tilaluettelo

5 3 1 JOHDANTO Porvoon sairaala sijaitsee osoitteessa Sairaalantie 1, 615 Porvoo. Sairaanhoitoalueen kuuden kunnan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo) väestöpohja on yhteensä lähes 1 asukasta (96 24 vuoden 212 lopussa). Porvoon sairaala tuottaa erikoissairaanhoidon perustason ja vaativan tason palveluita ensisijaisesti oman alueensa väestölle. Väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 225 mennessä 15 asukkaalla (1 %). Vuoden 21 luvun aikana koko terveydenhuoltojärjestelmään, palvelujen järjestämisvastuisiin ja muun muassa hoito- ja tutkimusmenetelmiin ennakoidaan muutoksia, jotka tuovat kehittämismahdollisuuksia ja paineita siihen, miten ja millaisissa toimintaolosuhteissa potilaat hoidetaan. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisten rajojen madaltaminen on kuntien yhteinen tavoite kuten myös Porvoon sairaalan säilyttäminen erikoissairaanhoidon päivystävänä monierikoisalaisena yksikkönä. Porvoon sairaala on valmistunut vuonna Sairaalaa on laajennettu useaan kertaan ja osa tiloista on peruskorjattu. Sairaalarakennuksen 2. kerroksessa sijainneet fysioterapian tilat ovat uudelleenrakennuksen tarpeessa sisäilmaongelmien tutkimusten yhteydessä esiin tulleiden rakennusvirheiden vuoksi. Tilat on nyt purettu ja suunnitelmien mukaan tyhjänä olevaan tilaan peruskorjataan fysioterapiayksikön tilat ja HUS-Kuvantamisen magneettitutkimusyksikölle rakennetaan kokonaan uudet tilat. Magneettikuvaukset on tähän asti tehty rekkamagneetilla. Peruskorjattavien ja uudelleenrakennettavien tilojen hyötypinta-ala on 545 hym 2 bruttolaajuus on 74 brm 2. Hankealueen tilavuus on 2 41 m 3. ja Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu turvallisuusselvitys. 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT Porvoon sairaalassa toimivan HUS-Kuvantamisen yksikölle kuuluvat magneettikuvaukset on tehty rekkamagneetilla. Tutkimusvalikoiman laajentamiseksi ja tutkimusten saatavuuden parantamiseksi on kiinteän magneettilaitteen tarve oleellinen. Kiinteän magneettilaitteen sijoittaminen on suunniteltu Porvoon sairaalan 2. krs:n vapautuviin varastotiloihin. Magneettitutkimuksen tilat tulevat sijoittumaan samaan kerrokseen kuvantamisyksikön muiden tilojen kanssa. Sairaalan 3. krs:ssa toimivasta päivystyksen kuvantamispisteestä on suora hissiyhteys tulevan magneettitutkimustilan läheisyyteen. Jorvin sairaalaan ollaan hankkimassa uutta magneettitutkimuslaitetta, joten nykyinen Jorvin laite siirretään Porvoon sairaalaan, tilojen valmistuttua. Porvoon sairaalan magneettitilan rakentamisesta on tehty tarveselvitys kesäkuussa 212. Sairaalan 2. krs:ssa on toiminut aikaisemmin fysioterapiayksikkö. Vuonna 212 ilmaantuneiden sisäilmaongelmien vuoksi on fysioterapiayksikön tilat sekä viereiset varastotilat purettu kokonaan ja rakenteiden alla ollut kostea maa-aines on poistettu. Fysioterapiayksikkö toimii tilojen korjausten valmistumiseen saakka Porvoon sairaalassa, hajautettuna eri väistötiloihin. 3 NYKYINEN TOIMINTA 3.1 Magneettitutkimusyksikkö Potilaan kokonaishoitoon kuuluu kuvantamispalvelujen saanti ja röntgenyksikön tavoitteena on korkeatasoisten palvelujen tarjoaminen ajanmukaisilla laitteilla. HUS-

6 4 Röntgen teki vuonna 211 Porvoon yksiköissä tutkimusta, joista Sipoon yksiköissä ja Loviisassa Tähän asti Porvoon sairaalan magneettikuvaukset on tehty rekkamagneetilla, kahtena päivänä viikossa. Tutkimusvalikoiman laajentamisen ja saatavuuden parantamisen edellytyksenä on kiinteä magneettikuvauslaite. Kiinteä laite mahdollistaa myös vuodepotilaiden magneettikuvaukset ja ajallinen tutkimusten saatavuus paranee merkittävästi kysynnän koko ajan kasvaessa. HUS-Kuvantamisen, entisen HUS-Röntgenin (liikelaitoksen nimenmuutos ) pidemmän tähtäimen tavoitesuunnitelmana on magneettitutkimusten alueellisen saatavuuden turvaaminen ja tämä edellyttää kiinteää laitetta sekä toimivia ja nykyaikaisia tilaratkaisuja. Vuodesta 21 vuoteen 211 kasvoi magneettikuvausten määrä Porvoon sairaalassa noin 19 %. Vuonna 212 Porvoon kuvantamisyksikön magneettirekan tutkimusmäärät olivat 1 96, näistä elektiivisiä tutkimuksia oli noin 99 % ja kiireellisiä 1 %. Kiireellisten ja päivystystutkimusten määrä tulee nousemaan, kun sairaalaan saadaan kiinteä magneettitutkimuslaite, joka mahdollistaa paremman ajallisen saatavuuden. Tutkimusten kiireellisyyteen vaikuttaa lähettävän yksikön toiminta. Eniten kiireellisiä lähetteitä tulee medisiinisestä ja operatiivisesta yksiköstä. Neurologian toiminta on aloitettu Porvoon sairaalassa vuoden 213 alussa uudelleen omana toimintana, mikä todennäköisesti tulee lisäämään kiireellisten kuvausten tarvetta merkittävästi. Vuonna 212 magneettitutkimuksista noin 65 % oli operatiivisen ja noin 3 % medisiinisen tulosyksikön tutkimuksia. Sairaalan muiden tulosyksiköiden tutkimusmäärät ovat vähäisempiä ja jonkin verran tutkimuspyyntöjä tulee sairaalan ulkopuolisilta yksiköiltä lähinnä konsulttipyyntöinä. 3.2 Fysioterapiayksikkö Porvoon sairaalan fysioterapiaosasto on avoinna maanantaista perjantaihin. Lauantaisin (ei osastojen sulkuaikoina) on yksi fysioterapeutti töissä vuodeosastopotilaita varten. Fysioterapian tavoitteena on oikea-aikainen, tehokas ja tuloksellinen terapia potilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaten. Fysioterapiayksikkö antaa palveluja lähes kaikille erikoisaloille, niin vuodeosastoille kuin poliklinikoillekin ja yksikön tavoitteena on tuottaa hyvän kuntoutuskäytännön mukaista fysioterapiapalvelua. Potilaan yksilöllisten tarpeiden lisäksi fysioterapia perustuu alan uusimpaan tutkittuun tietoon sekä kuntoutuksen ammattilaisten hyvään ammatilliseen kokemukseen. Fysioterapia käynnistyy potilaan liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisella ja arvioinnilla. Tämän jälkeen laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa yksilölliset tavoitteet sekä kuntoutussuunnitelma. Fysioterapia voi sisältää mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, fysikaalisia hoitoja sekä apuvälinetarpeen arvioinnin, valinnan ja seurannan. Toimintaterapia on osa moniammatillista yhteistyötä potilaan kuntoutumisen edistymiseksi. Toimintaterapia toteutuu vuodeosastolla tai polikliinisesti terapiatiloissa ja kotikäynneillä potilaan kotona. Toimintaterapiassa arvioidaan potilaan kuntoutuksen tarve, suunnitellaan sekä toteutetaan terapiaa potilaan tarpeiden näkökulmasta, tehdään yhteistyötä potilaan läheisten ja muiden kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Toimintaterapeutti osallistuu jatkokuntoutuksen järjestämiseen. Toimintakykyarviointien lisäksi valmistetaan yksilöllisiä käsiortooseja, ohjataan arvenhoitoa sekä annetaan ergonomia- ja apuvälineneuvontaa.

7 5 Fysio- ja toimintaterapiaan tulevat potilaat tulevat pääsääntöisesti omalta sairaanhoitoalueelta, ja oman sairaalan lähettäminä. Muiden HUS -alueiden sairaaloiden, ja Porvoon sairaanhoitoalueella asuvien potilaiden käyntien määrä on kasvussa. Vuonna 212 Töölön sairaalan potilaita hoidettiin 91 sekä muita potilaita 17. Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit toimivat lääkärin palvelupyyntöjen (lähetteiden) ohjaamina. Palvelupyyntökäytännöt vaihtelevat yksiköittäin - lähete saadaan suullisesti lääkärin kierrolla tai palvelupyyntö kirjataan sähköiseen hoitokertomukseen. Akuuttitilanteissa lääkärin soitto terapeutille toimii palvelupyyntönä. Vuonna 212 fysioterapian ja toimintaterapian käyntejä oli yhteensä 9 71, joista poliklinikkakäyntejä oli (n. 34 %) ja vuodeosastokäyntejä 6 27 (n. 65 %). Toimintaterapian käyntejä oli 421 (toimintaterapeutin vakanssi ollut loppuvuoden 212 käytössä osa-aikaisesti). Terapioiden kesto vaihtelee paljon riippuen niin osastosta (sairauden luonteiden vaihtelut) kuin potilaiden tarpeista. Ortopedisten potilaiden terapian kesto vaihtelee 15 minuutista jopa puoleentoista tuntiin. Vaikeammin sairastuneiden, moniongelmaisten potilaiden ohjaus ja terapia on aikaa vievää. Osa terapioista tehdään yksin, osa toisen terapeutin kanssa ja joskus käynnillä on mukana useita eri ammattihenkilöitä. Fysioterapiayksikön asiakkaista 5 % on kirurgia/ortopedian erikoisalalta, sisätautien erikoisalalta noin 2 % ja keuhkosairauksien noin 13 %. Vuodeosastopotilaista suurimmat määrät ovat kirurgisen vuodeosaston potilaat, lähes 6 %, neurologian potilaat noin 2 % ja keuhkosairaus- ym. sisätautipotilaita noin 14 %. Lisäksi on muun muassa naistentautien ja synnyttäneiden osaston sekä tehostetun valvonnan potilaita. Poliklinikkapotilaista suurin osuus on kirurgian ajanvarauspoliklinikan potilaita, noin 33 % ja keuhkosairauksien poliklinikan noin 3 %. Leiko-osastolta ja päiväkirurgiasta fysioterapiaan ohjautuvia potilaita on noin % kummastakin yksiköstä. Lastentautien erikoisalan potilaiden osuus on tällä hetkellä noin 4 %. Aikuisten lantionpohjan lihasten toimintahäiriöiden fysioterapiakäyntien osuus käynneistä on noin 6 %. Vuoden 212 elokuussa lopetettiin synnyttäneiden äitien ryhmäohjaus, ja vuoden 213 lopussa aloitettiin Uniapnea-hanke yhdessä keuhkosairauksien yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa uniapneapotilaiden hoidossa valtakunnallinen linjaus, jonka mukaan tasapainossa olevien uniapneapotilaiden hoidon seuranta tapahtuu terveyskeskuksissa. Samalla tämä potilasryhmä siirtyy vähitellen myös erikoissairaanhoidossa keuhkosairauksien poliklinikan henkilökunnan hoidettavaksi. Vaikka osa fysioterapian suoritteista siirtyy muualle, siirtyy vastaava käyntimäärä suoraan lääkinnällisen kuntoutuksen resursseiksi, muun muassa neurologiset polikliiniset tutkimukset ja arviot tulevat lisääntymään, samoin reumatologian potilasryhmät ovat kasvussa. Vuonna 212 on kotikäyntejä tehty 17 kappaletta, joista suurin osa keuhkosairauksien erikoisalalle. Kotikäynneillä arvioidaan potilaan tulevaa kotona selviytymistä sekä apuvälinetarpeita, ja mahdollisia kodinmuutostyötarpeita. Keuhkosairauksien erikoisalan kotikäyntien tarkoituksena on varmistaa happirikastinpotilaiden kotona selviytyminen, ja happirikastimen käytön osaaminen. Apuvälinepalvelut Apuvälinepalvelut ovat osana lääkinnällistä kuntoutusta. Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen hankinta, sovitus, luovutus, opetus sekä seu-

8 6 ranta ja sovitusti huolto. Sairaalan terapeutit järjestävät sairaalan hoitovastuulla olevien potilaiden apuvälineasioita. 4 SUUNNITELTU TOIMINTA JA TILANTARVE Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Porvoon sairaanhoitoalueen väestön kasvu vuodesta 212 vuoteen 22 on vajaa 6 %. Ikäryhmittäin jaetun ennusteen mukaan yli 65 vuotiaiden osuus kasvaa noin 29 %. Porvoon sairaanhoitoalueen väestö vuonna 212 ja ennuste vuodelle Yhteensä Porvoon sha (v. 212) Porvoon sha (v.22e) Vuoden 213 alussa on Porvoon sairaalassa avattu neurologian osasto ja poliklinikka. Vuoden 212 lopulla on reumatologian erikoisalalla aloittanut reumatologi täyspäiväisen toiminnan. Molempien edellä mainittujen erikoisalojen toiminnan kasvu lisää sekä magneettitutkimusyksikön että fysioterapiayksikön kysyntää. Magneettitutkimusyksikön toiminta Porvoon sairaalan magneettitutkimusten määrän arvioidaan lisääntyvän merkittävästi. Toiminnan kasvuennuste on noin 5,6 % vuosittain, joten vuoden 22 magneettitutkimusten suorite-ennusteet ovat noin 3 8. Kiinteät tutkimuslaitteet ja niiden yhteyteen rakennettavat uudet tilat mahdollistavat toiminnan kasvun. Fysioterapiayksikön toiminta Fysioterapiayksikön suoritteiden määrän arvioidaan vuonna 22 olevan noin Kasvua vuoden 212 suoritelukuihin on noin 3 %. Tulevaisuudessa poliklinikkapotilaita arvioidaan olevan nykyistä enemmän ja vuodeosastolla fysioterapiaa tarvitsevia potilaita vähemmän. Tämä tulee todennäköisesti lisäämään fysioterapiayksikön tiloissa käyvien potilaiden määrää. Porvoon sairaala vastaa hoitovastuullaan olevien potilaiden lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista. Näiden apuvälineiden varastointi, sekä mekaanisten apuvälineiden huolto- ja korjaus tapahtuu Porvoon sairaalan tiloissa. Apuvälineiden puhdistuksesta vastaa HUS-Desiko / Laitoshuolto, ja korjauksesta HUS-Kuvantaminen / Lääkintätekniikka. Tilojen peruskorjauksen ansiosta voidaan aloittaa potilaiden työ- ja toimintakykyarviot, sekä laajentaa lihaskunto- sekä sydän- ja verisuonielimistön kuormituksen mittauksia kuntosalilaittein. Tilasuunnittelu Osastojen yhteinen sisäänkäynti tapahtuu hankealueen viereiseltä käytävältä. Sisäänkäynnin yhteyteen on sijoitettu fysioterapian ja MR-kuvantamisen (magneettitutkimusten) yhteinen odotustila, paariodotuspaikka ja odotustilan inva-wc. Odotustilasta on suora kulku MR-kuvantamisen valmisteluhuoneisiin. Odotustilasta kulkee myös henkilökunta MR-kuvantamisen säätötilaan, fysioterapian toimistotilaan, apuvälinevarastoon ja siivoustilaan.

9 7 MR-yksikön tilat sijoittuvat toimintaprosessin mukaisesti peräkkäin siten, että järjestyksessä on ensin potilaiden valmisteluhuone, seuraavaksi säätötila ja viimeisenä magneettitutkimushuone. Magneettitutkimustilojen suunnittelussa huomioidaan tutkimusten läpimenoajan nopeuttaminen kahden valmistelutilan myötä. Valmistelutiloissa potilas asetetaan kuvaussängylle ja valmistellaan kuvausta varten. Valmisteluhuoneiden yhteyteen rakennetaan potilas-wc:t. Kaksi erillistä valmistelutilaa sujuvoittaa potilaiden vaihtoajat ja magneettikuvaushuone saadaan maksimaaliseen käyttöön. Tiloihin rakennetaan suunnitelmien mukaan toimisto/sanelutila neljälle hengelle, röntgenlääkäreiden työpisteeksi. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu magneettihuoneen tekninen tila sekä henkilökunnan WC. Suunnitelman mukaan fysioterapian tiloihin kuljetaan yhteisen odotustilan kautta. Tiloihin rakennetaan fysioterapeuteille viisi vastaanottohuonetta, joista yksi on pintaalaltaan suurempi, ja toimintaterapeutin käyttöön yksi vastaanottohuone. Osastonhoitajalle rakennetaan toimistotila sekä fysioterapeuttien kirjaamistilaksi kaksi huonetta. Potilaiden kuntoutus- ja testaustilaksi rakennetaan harjoitussali ja testaustila, jotka voidaan varustaa asianmukaisilla kuntoutus- ja testausvälineilllä. Harjoitus- ja testaustilat sekä niihin liittyvät puku-, pesu- ja WC-tilat on sijoitettu lähelle odotustilaa. Henkilökunnan käyttöön rakennetaan oma WC. Fysio- ja toimintaterapian vastaanottohuoneet on sijoitettu mahdollisimman lähelle odotustilaa, toimistotilat kauemmaksi. Vastaanottohuoneet, testaustila ja suurimmat toimistot ovat ikkunallisia tiloja. Taukotila ja kokoustila on sijoitettu keskeisesti MR-tilojen ja fysioterapian tilojen välille. Kokoushuoneeseen on sisäänkäynti hankealueen viereiseltä käytävältä ja kokoushuone tulee olemaan sairaanhoitoalueen yhteiskäytössä. Jätehuonetta ei rakenneta, koska hankealueen viereisen käytävän toisella puolella on leikkausyksikön jätehuone, jonka yhteiskäytöstä sekä magneettitutkimusyksikkö että fysioterapian yksikkö ovat sopineet. Fysioterapiayksikön läheisyyteen peruskorjataan myös apuvälinevarasto, jossa varastoidaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet. Apuvälineiden palautus järjestetään apuvälinevaraston eteistilaan, kulkuyhteys käytävältä, siten että apuvälineen palauttajalla ei ole pääsyä varsinaiseen apuvälinevarastoon. 5 SELVITYS HENKILÖKUNNASTA Magneettitutkimusyksikössä työskentelee 2 lääkäriä ja hoitohenkilökuntaa vaihdellen 2-3. Ajoittain on paikalla erikoistuvia lääkäreitä sekä hoitoalan opiskelijoita 1-2 kerrallaan. Toiminnan lisääntymisen ja monipuolistumisen varmistamiseksi tarvitaan lähivuosina lisävakansseja. Lisävakanssien tarpeeksi arvioidaan 1-2 erikoislääkärin vakanssia ja hoitohenkilökunnan vakansseja 2-3. Fysioterapiayksikön henkilöstöön kuuluu 1 osastonhoitaja, 8 fysioterapeuttia ja 1 toimintaterapeutti. Opiskelijoita on paikalla 2 kerrallaan. Toiminnan monipuolistumisen lisäksi väestön ikääntyminen tulee lisäämään fysioterapiatoimintojen kysyntää. Toimintojen kehittyessä arvioidaan lisävakanssien tarpeeksi vuoteen 22 mennessä 4 terapeutin ja 1 osastosihteerin vakanssia. 6 HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS 6.1 Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Hanke sisältää HUS:in Porvoon sairaalan poliklinikkasiiven 2. krs:n MR-tilojen ja fysioterapiatilojen rakentamisen. Poliklinikkasiipi on osa Porvoon sairaalaan päärakennusta.

10 8 Porvoon sairaalan poliklinikkasiiven laajennus on valmistunut vuonna 1991, ja sisältää kolme osittain maanpäällistä kerrosta sekä yhden kellarikerroksen. Hankealue käsittää entiset fysioterapian tilat ja niiden vieressä olleet varastotilat. Tällä hetkellä alueelta on purettu alapohja maanvaraiselta osaltaan sekä kaikki vanhat tilaosat, mm. kevyet väliseinät ja kalusteet. Fysioterapian tilat tulevat sijoittumaan suunnittelualueen julkisivujen puoleiseen osaan ja keskialueelle. Varastotilojen paikalle, alueen sisäosiin, rakennetaan tilat MR-kuvantamiselle. Hankealueen talotekniikka uusitaan ja osa alueen säilytettävistä taloteknisistä asennuksista siirretään. Ensimmäisessä kerroksessa ja vesikatolla tehdään uuden vedenjäähdytysjärjestelmän vaatimia muutoksia. Hankkeeseen ei liity asemakaavasta johtuvia rajoituksia. Rakennuksen kerrosala ei kasva rakentamisen yhteydessä, eikä tontilla olemassa olevaa kerroslukumäärää ylitetä. Piha-alueet, kulkureitit ja ajoyhteydet jäävät hankkeen yhteydessä entiselleen. Hankealueen bruttoala on 74 brm² ja tilavuus 2 41 m³. Vedenjäähdytinkone sijoitetaan 1. krs:n tilaan, jonka pinta-ala on 34 brm² ja tilavuus 12 m³. Hankealueen huoneistoala on yht. 664,5 htm². Tilaohjelman mukainen hyötypinta-ala on huonealana laskettuna yht. 545, hum². Porvoon sairaalan rakennustunnus on PO, sekä poliklinikkasiiven lohkotunnus on PK. Hankealueella on aikaisemmin ollut sijoitettuna päivystävän lääkärin huone, joka nyt sijoitetaan sairaalan muihin tiloihin. Päivystävän lääkärin huoneen suunnittelu sisältyy tähän hankkeeseen, mutta rakentaminen ei. 6.2 Suunnitellut tilaratkaisut Ensimmäinen kerros Ensimmäisessä kerroksessa hankealueen alapuolella sijaitsee nykyisellään teknisiä tiloja, varasto- ja aputiloja, jotka eivät sisälly varsinaiseen hankealueeseen. 1. krs:ssa tulee kuitenkin hankkeen yhteydessä rakennusteknisiä toimenpiteitä, kun lämmönjakokeskus yhdistetään viereisen pienemmän teknisen tilan kanssa uudesta vedenjäähdytysjärjestelmästä johtuen. Toinen kerros Rakennettava alue sijaitsee entisten fysioterapiatilojen ja niiden vieressä olleiden varastotilojen kohdalla. Fysioterapian tilat sijoittuvat pääosin alueen julkisivun puoleiseen osaan sekä keskialueelle ja MR-kuvantamisen tilat rakennusrungon sisään. Kolmas ja neljäs kerros Kolmas ja neljäs kerros eivät sisälly varsinaiseen hankealueeseen, mutta taloteknisten asennusten vuoksi joudutaan paikallisesti avaamaan alakattoja sekä rakentamaan koteloseiniä hormeille, mikä aiheuttaa kerroksissa jonkin verran tilakohtaisia haittoja. Haitta-alueista on laadittu erilliset haitta-aluesuunnitelmat. Neljännessä kerroksessa sijaitsevassa IV-konehuoneessa tehdään uusia LVI-asennuksia ja vesikatolle sijoitetaan uusia jäähdytyslaitteita. 6.3 Kulkuväylät Logistiset ratkaisut Potilaiden saapuminen sairaalaan tapahtuu pääosin rakennuksen 3. krs:n pääsisäänkäynnistä, josta päästään MR-kuvantamisen ja fysioterapian tiloihin opastettuna sairaalan sisäisten reittien kautta. MR-kuvantamisen ja fysioterapian tilojen edustalla kul-

11 9 kevalle käytävälle päästään myös ulkoa 2. krs:n tasosta erillisen poistumisportaan ulko-oven kautta. Ulkoa tuleva potilasliikenne ohjataan sairaalan 3.krs:n pääsisäänkäynnin kautta. Hankealueen viereisen porrashuoneen kautta on uloskäynti, jota voidaan käyttää poikkeuksellisesti ja erikseen sovitusti. Sairaalan sisäinen potilasliikenne kulkee sairaalan käytävien kautta. Huoltoliikenne tapahtuu kellarikerroksen huoltotunnelin ja huoltopihan kautta, jonne kulku hankealueelta on osaston ulkopuolisten käytävien ja hissien kautta. Henkilökuntaliikenne sairaalan sisällä hoituu käytävien ja hissien kautta. Henkilökunnan pukutilat sijaitsevat hankealueen kanssa samassa kerroksessa. Mainittu 2. krs:n ulko-ovi ja sinne johtava käytävä toimivat myös osaston pääpoistumisreittinä. Varateinä osastolta ulos toimii fysioterapiayksikön vastaanottotila 2:ssa oleva ulko-ovi sekä pääpoistumisreitin suuntaan johtava sisäovi vastaanottotila 3:sta (toimintaterapiahuone). Testaustilasta on myös tarvittaessa kulku ulos tilassa olevan oven kautta. Magneettilaitteen uusimistarpeeseen tulevaisuudessa varaudutaan siten, että laitteelle järjestetään magneettitilasta suora haalausreitti, ulos purettavan ulkoseinärakenteen läpi. 6.4 Rakennustekniset työt Maanrakennustyöt ja perustukset Hankkeen yhteydessä uusittavan parvekkeen pilareille rakennetaan uudet perustukset. Hankkeeseen ei kuulu muita varsinaisia maanrakennustöitä. Ulkoseinät ja julkisivut Ulkoseinät ovat betonielementtirakenteiset. Julkisivut ovat tiililaattaverhoillut ja säilyvät pääosin entisellään. Osa julkisivuverhouksesta uusitaan magneettitilaan rakennettavan haalausaukon kohdalla sekä kohdalla, jossa harjoitustilan ikkuna ja ovi uusitaan. Osa vanhoista ikkuna-aukoista rakennetaan umpeen. Uusi julkisivumateriaali muutosalueen umpiosilla on vanhaan julkisivuun sävyltään sopiva kuitusementtilevy. Julkisivuun rakennetaan magneettitilasta ulos johtava heliumin poistoputki, joka jatkuu vesikatolle. Ulkotasot Nykyinen 3. krs parveke, joka toimii hätäpoistumisreittinä, puretaan haalausaukon ja heliumputken tieltä, ja rakennetaan uudestaan. Uusittava parveke on teräsrakenteinen, ja parvekkeen ulkoverhous on alumiinikasettilevyä. Seinät, lattiat ja alakatot Tällä hetkellä alueelta on purettu alapohja maanvaraiselta osaltaan sekä kaikki vanhat tilaosat, mm. kevyet väliseinät ja kalusteet. Säilytettävien väliseinien pintamateriaalit ja tasoitteet poistetaan ja seinät pintakäsitellään uudelleen. 1. krs lämmönjakohuoneen ja kehitysnestetilan välisen seinän purkutyön yhteydessä purettavan seinän ympäröivät pintamateriaalit uusitaan tarvittavalta laajuudeltaan. Uudet kevyet väliseinät ovat teräsrankaisia molemmin puolin kipsilevyllä (uloin levy) ja havuvanerilevyllä verhottuja levyseiniä. Magneettitutkimushuoneen seinärakenteet MR-suunnitelmien mukaan. Seinien pinnat ovat yleensä tasoitettuja ja maalattuja. Kosteiden ja märkien tilojen väliseinissä uloin levy on kiviaineinen. Kosteiden tilojen seinät ovat laatoitettuja. Tilojen lattiamateriaalina on pääosin enomermatto tai PUR-vahvistettu homogeeninen muovimatto. Siivoustiloissa, WC- ja pesutiloissa homogeeninen liukuestemuovimatto.

12 1 Lähes kaikkiin tiloihin rakennetaan alakatot, jotka ovat pääosin moduulimitoitettuja avattavia akustiikkakipsilevyalakattoja. WC- ja pesutiloissa vinyylipinnoitetut alakatot. Ovet ja ikkunat Alkuperäiset ulko-ovet säilyvät pääosin ennallaan. Testaustilasta avautuva ovi on alumiiniprofiilirakenteinen lasiovi. Lasitus 3-kertaisella eristysumpiolasielementillä, lasin paksuus ruudun koon mukaan, sisin ja uloin lasi karkaistua tai laminoitua turvalasia. Uusi ovi sekä säilyvä vastaanottotilan 2 ulko-ovi varustetaan kulunvalvonnalla. Kaikki sisäovet uusitaan. Sisäovet ovat pääosin reunavahvistettuja laminaattipintaisia laakaovia. Ovissa, joissa tarvitaan kynnys, käytetään mekaanista alaslaskeutuvaa kynnystä tai yliajokynnystä. Ovet varustetaan rst-karmisuojilla. Vastaanottohuoneiden, toimistojen yms. tilojen ovet ovat äänieristysovia. Osaston sisällä odotustilasta fysioterapiatiloihin johtavat pariovet ovat alumiinirakenteisia lasiovia. Osaston sisääntulo-ovi käytävältä on alumiinirakenteinen lasipalo-ovi. Molempiin oviin tulee kulunvalvonta. Osaston sisääntulo-ovi varustetaan sähköisellä avausautomatiikalla. Kaikkiin oviin tulee pääsääntöisesti mekaaniset lukot. Osaston sisääntulo-ovi, osaston sisällä fysioterapiatiloihin johtava ovi sekä varapoistumistieovet varustetaan sähkölukoin. Alkuperäiset ulkoikkunat säilyvät pääosin ennallaan. Joitain ikkunoita on poistettu ennen hankesuunnittelun aloittamista. Toteutusvaiheessa teknisen tilan ikkuna poistetaan ja aukon kohdalle rakennetaan uusi ulkoseinä. Testaustilaan tulee uusi puualumiini-ikkuna. Tilassa tsto/4 hlöä oleva sisäpuolelta umpeen levytetty ikkuna otetaan käyttöön. Sisäpuolinen puite laseineen uusitaan tarvittaessa. Sisälasiseinät ovat alumiinilasiseiniä. Käytettävät lasit ovat tarvittaessa turvalasia määräysten mukaisesti. Kalusteet ja varusteet Kiintokalusteet ovat ympärilaminoitua lastulevyä. Hyllyt ovat laminaattipäällysteistä lastulevyä. Kalusteissa on rst-putkesta tehdyt jalat. Laatikot varustetaan laakeroiduin metallikiskoin. Osa kalusteista on lukittavia. Hoitotilat ja kulkureitit varustetaan ulkokulmasuojilla ja tarvittavilta osin seinäsuojilla. Oviin tulevat huonetunnukset sekä tilanumeroinnit ja opasteet toteutetaan toiminnan vaatimusten mukaan. Tiloihin asennetaan varusteet toiminnan tarpeiden mukaisesti. Käyttäjän hankinnassa ovat mm. käytävien, odotus- ja aulatilojen sekä henkilökunnan taukotilojen, toimistotilojen ja niihin rinnastettavien tilojen irtokalusteet: pöydät, tuolit, sohvat, kirjahyllyt, yms. Lisäksi käyttäjän hankinnassa ovat mm. tekstiilit kuten verhot ja laitteista televisiot kiinnikkeineen, tietokoneet, puhelimet, sekä toimintavarustus kuten vastaanottohuoneen hoito- ja tutkimuspöydät, fysioterapian harjoitusvälineet ja laitteet, työpöydät, tuolit yms. Apuvälinevaraston kalustuksessa hyödynnetään jo olemassaolevia hyllyjä ja kalusteita.

13 LVIA-tekniikka Nykyiset tilat ja LVI- järjestelmät Yleistä Saneerattavat 2. kerroksen tilat ovat nykyisellään pois käytöstä. Tilojen lattiat (pääosin maanvarainen lattia) ja väliseinät on purettu. Tiloja aikaisemmin palvelleet LVIA - järjestelmät on pääosin purettu ja tulpattu 2. kerrokseen. Lämmitys Tiloissa on aikaisempien huonetilojen mukaiset lämmityspatterit sekä 2. ja 3. kerrosta palvelevat patteriverkoston jako- ja kytkentäjohdot. Vesijohdot ja viemärit Suunniteltavissa tiloista on purettu kaikki tiloja aikaisemmin palvelleet vesi- ja viemärikalusteet kytkentäjohtoineen. Maanvaraisessa lattiassa on tämän rakennusosan viemärilinjojen rungot sekä väliaikaisesti tulpattuina puretut viemärihaarat. Tilojen katossa on entiset käyttövesien rungot sekä 3. kerrosta palvelevien kalusteiden kytkentäviemärit ja vesijohdot. Entisissä kytkentäviemäreissä on edelleen havaittavissa jossakin määrin syöpymiä vaikka niitä on vuosien saatossa myös uusittu. Ilmanvaihto Suunniteltavien tilojen alkuperäinen ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo- poistoilmajärjestelmä, jonka keskitetyt tulo- / poistoilmakoneet ja tilakohtaiset jälkikäsittelyyksiköt sijaitsevat vesikaton IV-konehuoneessa ja erilliset poistokoneet / huippuimurit vesikatolla. Entisiä fysioterapian tiloja palvelleet kanavarungot on tulpattu 2. kerroksen kattoon. IV-konehuoneessa on tilavaraus uudelle jälkikäsittely-yksikölle. Jäähdytys Kiinteistössä on keskitetty vedenjäähdytysjärjestelmä. Rakennettavien tilojen ilmanvaihtoa palveleva nykyinen vedenjäähdytyskone (VJK) sijaitsee 1. kerroksen lämmönjakohuoneessa ja järjestelmän lauhdutin on vesikatolla. Nykyisen VJK:n jäähdytysteho on n. 3 kw, mutta kojeisto toimii vajaatehoisena vain yhdellä kompressorilla. Höyry ja lauhde Rakennettavissa tiloissa on tulpattuna käyttämättömät, aikaisemmin 3. kerrosta palvelleet höyry- ja lauhdeputket. Sairaalakaasut Tiloissa on happi- ja hengityspaineilman runkoputket tulpattuina. Rakennusautomaatio Suunniteltavat tilat on liitetty sairaalan keskitettyyn kiinteistönvalvontajärjestelmään. Muutokset nykyisiin LVI- järjestelmiin Yleistä Rakentamista tehdään pääosin 2. kerroksen tiloissa. Töistä aiheutuu kuitenkin työsuoritteita myös 1., 3. ja 4. kerrokseen. Näiden töiden laajuus on esitetty suunnitelman liitteenä olevissa ao. kerrosten haittapiirustuksissa ja järjestelmäselostuksissa. Alueelle rakennetaan uusittavien tilojen tarpeiden mukaiset LVIA -järjestelmät sekä huonelaitteet. MR-tilojen rakentaminen aiheuttaa lisäksi järjestelmäteknisiä lisäyksiä ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmiin.

14 12 Lämmitys Rakennettavien tilojen lämmitysverkostoa ja pattereita muutetaan huonetilamuutosten aiheuttamassa laajuudessa. Kaikki nykyiset patterit varustetaan uusin termostaattisin patteriventtiilein. MR-huoneen katosta poistetaan yläpuolista taukotilaa palvelevat pattereiden kytkentäjohdot ja uudet kytkentäjohdot rakennetaan 3. kerrokseen nykyisten pattereiden alle. MR-tilojen uuden ilmanvaihdon jälkikäsittely-yksikön lämmitysputket liitetään 4. kerroksen IV-konehuoneessa oleviin putkistovarauksiin. Vesijohdot ja viemärit Rakennettavien tilojen kaikki vesi- ja viemärikalusteet kytkentäjohtoineen ovat uusia. Kytkentäjohdot liitetään olemassa oleviin runkoihin, viemäreiden osalta maanvaraisessa lattiassa ja vesijohtojen osalta 2. kerroksen katossa. Tilaan rakennetaan uusi kylmän käyttöveden runko, johon liitetään uudet pikapalopostit ja MRI- laitteistolle rakennettava hätäjäähdytys. Kalusteiden kytkentäjohdot rakennetaan suojaputkella varustetuin muoviputkin yläsyöttöisinä piiloasenteisina. MR-huoneen katosta poistetaan yläpuolista taukotilaa palvelevan vesikalusteen kytkentäjohdot ja kaluste puretaan. Ilmanvaihto Tiloja palveleva nykyinen jälkikäsittely-yksikkö jää palvelemaan fysioterapian tiloja ja vastaanottohuoneita. MR-tiloja varten rakennetaan 4. kerroksen IV-konehuoneeseen uusi, nykyiseen esikäsittelykoneeseen liitettävä jälkikäsittely-yksikkö. Esikäsittelykoneen ilmamäärälisäys toteutetaan uusimalla nykyisten tulo- ja poistoilmakoneiden puhaltimet suoravetoisiksi kammiopuhaltimiksi. Lisäksi laajennetaan ilmamäärälisäyksen edellyttämässä laajuudessa IV-konehuoneen seinällä olevaa nykyistä raitisilmasäleikköä (lumisiepparia). Tilojen kaikki jako- ja kytkentäkanavistot ovat uusia huonelaitteineen, fysioterapian tilojen osalta kanavistot liitetään nykyisiin runkoihin ja MR-tiloille rakennetaan myös uudet rungot jälkikäsittely-yksiköltä 2. kerrokseen. Kipsihuone varustetaan uudella erillispoistolla, joka kanavoidaan 3. kerroksen läpi vesikatolle. Jäähdytys Hankkeessa rakennetaan uusi vapaajäähdytyksellä varustettu vedenjäähdytysjärjestelmä. Järjestelmään rakennetaan uusi jäähdytyksen varaussäiliö, johon liitetään myös nykyinen, käyttöön jäävä ilmalauhdutteinen jäähdytysjärjestelmä. Jäähdytysverkostoina rakennetaan nykyiseen IV-jäähdytysputkistoon kytkettävä IVjäähdytysverkosto (7-13C), MRI-laitteistoon kytkettävä laitejäähdytysverkosto (7-13C) ja 2. kerroksen tilajäähdytyksiä varten (PKN:t) kerrosjäähdytysverkosto (1-15C) Höyry ja lauhde Hankkeessa ei rakenneta uusia höyry- tai lauhdeputkistoja. Kuvaushuoneen uusi kostutin toteutetaan sähkövastuksin toimivin höyrykostuttimin. Sairaalakaasut Huonetilat varustetaan toiminnan vaatimassa laajuudessa nykyisiin sairaalakaasuverkostoihin liitetyin osastokohtaisin pikasulkukoteloin ja tilakohtaisin sairaalakaasupistein.

15 13 Palonsammutusjärjestelmät 2. kerros varustetaan käyttövesiverkostoon liitetyin uusin pikapalopostein. Rakennusautomaatio Hankealueelle tulevat talotekniset järjestelmät liitetään kiinteistön nykyiseen keskitettyyn rakennusautomaatiojärjestelmään. 6.6 Sähkötekniikka Hankkeessa uusitaan alueen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät kokonaisuudessaan. Sähköurakkaan sisältyy MR-laitteen sähkönsyöttö laitekeskuksineen. RF-tilan sisäpuoliset sähköasennukset ovat MR-laitetoimittajan hankinnassa. 1. kerroksen kehitysnestevarastoon asennetaan uusi vedenjäähdytyskone laitekeskuksineen. Hankealueen tilojen nykyiset sähköasennukset on pääosin purettu ennakoivina töinä. Hankealueella edelleen olevat sähköasennukset puretaan suunnitelmissa erikseen määritettyjä kaapelihyllyjä sekä niille asennettuja hankealueen ulkopuolisia tiloja palvelevia kaapelointeja lukuun ottamatta. Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6 mukaisena, lääkintätilat toteutetaan lääkintätilojen sähköasennuksia koskevan standardin (SFS ) mukaisesti. Sähkö- ja teletekniset liittymät Sähköjärjestelmät liitetään rakennukseen nykyiseen sähkönjakelujärjestelmään liittämällä hankkeessa toteutettavat uudet ryhmä- ja laitekeskukset rakennusosan 2. kerroksessa sijaitseviin nykyisiin nousukeskuksiin. Hankealueen ulkopuolelle sijoitettavat uudet LVI-laitteet liitetään ko. tiloja palveleviin nykyisiin ryhmäkeskuksiin. Muutosalueen varavoimajakelu liitetään sairaalan nykyisen varavoimakoneen jakeluun. Teletekniset järjestelmät liitetään rakennusosan nykyisiin järjestelmiin. Hankealueelle rakennetaan uusi telekomero ristikytkentätelineineen. Sähkönjakelu Sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisena tähtimäisenä jakeluna. Hankealuetta palvelemaan asennetaan uudet normaalivoiman ja varavoiman ryhmäkeskukset. MR-laitteistoa ja MR-tilaa palvelemaan asennetaan uusi ryhmäkeskus. Keskuksiin jätetään vähintään 3 % varalähtöjä ja tehoreserviä myöhempiä muutoksia varten. Uutta vedenjäähdytyskonetta palvelemaan asennetaan uusi laitekeskus. Katkeamattoman sähkönsyötön keskitettyä UPS-laitteistoa ja jakelun rakentamista ei sisälly hankkeeseen. Johtotiet ja tilojen sähkötekninen varustelu Johtotiet toteutetaan pääasiassa kaapelihyllyjen ja johtokanavien avulla. Pääreiteille varataan omat hyllyt vahvavirtakaapeleille sekä tele/atk-kaapeleille. Lisäksi käytäville asennetaan oma erillinen kaapelihylly turvasyöttöjärjestelmiä varten. Johtoteiden läpiviennit toteutetaan luokitellulla palomassalla (rakennusurakassa). Tiloihin asennetaan johtokouruja rasiakalusteiden ja johdotusten asentamiseksi. Huonetiloihin asennetaan sähköpisteet toiminnan edellyttämässä laajuudessa. LVIA-, KSL- ja keittiölaitteille sekä moottorikäyttöisille oville tuodaan sähkönsyötöt tarpeiden mukaisesti. MR-tilan RF-suodatinpaneelille tuodaan sähkönsyötöt suojahuoneen valaistusta ja pistorasioita varten laitetoimittajan suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Sähköurakkaan sisällytetään lisäksi MR-laitteiston tarvitsemat hätä-seis painikkeet johdotuksineen.

16 14 Valaistus Tiloihin asennetaan laadukas valaistus, jonka toteutuksessa on huomioitu näkötehokkuus, energiankulutus ja tilojen ulkonäkö. Tilojen perusvalaistus toteutetaan kattoon upotettavilla mikroprismamuovihäikäisysuojalla varustetuilla moduulivalaisimilla. Käytävät valaistaan reuna-alueelle asennettavalla valoviivalla. Sanelu- ja säätötiloissa käytetään seinille asennettavaa epäsuoraa valaisinta. Taukotiloihin ja odotustiloihin asennetaan sisustukseen soveltuvat valaisimet, joiden toteutuksessa on huomioitu energiankulutus. MR-kuvaushuoneen valaistus sisältyy kuvauslaitteen toimitukseen. Valaistusohjaukset toteutetaan siten, että energiasäästötavoitteet toteutuvat. Tiloissa, joissa ei jatkuvasti oleskella (esim. varastot ja WC-tilat) ohjataan valaistusta läsnäoloilmaisimin ja käytävien valaistusohjaukset jaetaan pieniin tarkoituksenmukaisiin ohjausryhmiin. Maadoitukset ja lisäpotentiaalintasaukset Rakennuksen sähköverkot toteutetaan TN-S -järjestelmän mukaan (5- johdinjärjestelmä). Ryhmän G1 lääkintätilat varustetaan lisäpotentiaalintasauskiskoilla, joihin liitetään tilojen erilliset potentiaalintasauspisteet ja pistorasiaryhmien PE-liittimet sekä johtavat osat ja putkistot. MR-laitteen suojahuoneen maadoittamiseksi asennetaan maadoitusjohdin Cu 25 mm 2. Tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät Hankealueelle asennetaan seuraavat tele- ja tiedonsiirtojärjestelmät: Yleiskaapelointijärjestelmä ATK-, viestintä- ja turvajärjestelmien (osittain) tarpeita varten. Yleiskaapelointijärjestelmä toteutetaan runkoverkon osalta valokuiduin sekä kuparikaapelein ja kerrosverkon osalta cat 6 Ea Luokka Ea tasoisella kuparikaapeloinnilla. Langattomaan ATK- ja puhelinverkkoon sekä paikannukseen varaudutaan asentamalla yleiskaapelointipisteitä tukiasemia varten. Yhteisantenniverkko toteutetaan kattamaan hankealueen uudet pisteet. Pisteet sijoitetaan huonekorttien vaatimusten mukaisesti. Keskuskellojärjestelmä toteutetaan sekuntipulssin siirtävänä. Valtaosa kelloista toteutetaan sekuntiosoittimella. Kellot sijoitetaan huonekorttien mukaisesti. Varattuvalo- ja sisäänpyyntölaitteet asennetaan huonekorttien mukaan esitettyjen huoneiden oville. AV-järjestelmien kaapelointi toteutetaan neuvottelu- ja testaustiloihin. Turvajärjestelmät Hankealueelle asennetaan seuraavat turvajärjestelmät: Äänentoistojärjestelmän kautta välitetään evakuointi- ja palohälytysjärjestelmän hälytys- ja testikuulutukset sekä käsin suoritettavat kuulutukset järjestelmän kuulutuskojeista, puhelimista tai sairaala-alueen pikapuhelimista. WC- ja pukutiloihin toteutetaan apukutsut paikallisesti käytävämerkkilampuille, hälytysten edelleen siirtoa tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Hankealueelle asennetaan paloilmoitinjärjestelmä. Järjestelmä toteutetaan kattavasti myös alakattojen yläpuolisiin tiloihin. Palohälytysinformaatio viedään tiloihin kanslianäyttölaitteiden ja palokellojen avulla. Äänievakuointijärjestelmä toimii täydentävänähälytysjärjestelmänä. Yhteydet turvavalvomoon ja pelastuslaitokselle toteutuvat nykyisen ilmoituksensiirtojärjestelmän kautta. Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä toteutetaan hankealueen poistumisteille sekä alueeseen rajoittuvalle poistumiskäytävälle. Merkki- ja turvavalaisimet liitetään aluetta palvelevaan nykyiseen merkki- ja turvavalokeskukseen. Poistumisreiteillä asennetaan lisävalaisimet lattianrajaan. Kulunvalvontajärjestelmä toteutetaan kattamaan mm. hankealueen ulko-ovet ja osastoille johtavat pääkulkureitit ja teletekniset tilat. Varapoistumisteiden ovet varustetaan sähkölukoin, niiden toiminta yhdistetään paloilmoitinkeskuk-

17 15 seen ja ovien yhteyteen asennetaan rikosilmoitinjärjestelmään liitetty hätäaukaisupainike. Rikosilmoitusjärjestelmä toteutetaan kattamaan ulko-ovet ja ikkunat 4, m korkeuteen saakka tiloissa, joissa ei ole ympärivuorokautista toimintaa. Kameravalvontajärjestelmä kattaa hankealueen yleisötiloja ja sisäänkäyntejä. Lisäksi valvontakameroiden ja monitoreiden tarvetta potilasvalvonnallisiin tarkoituksiin tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Henkilöturva (päällekarkaus) järjestelmä asennetaan kattavasti hankealueen tiloihin huone- ja aluekohtaisesti. Virve-verkon kuuluvuus selvitetään ja hankealueelle asennetaan sisäpeittoverkko tarvittaessa. 6.7 Kiinteät sairaalalaitteet Harjoitustila varustetaan kävelynharjoitteluun sopivalla potilasnosturilla. Potilasnosturin liikerata on U-kirjaimen muotoinen ja noin 16 metrin pituinen, jotta kävelynharjoittelua voidaan suorittaa luontevasti. Potilasnosturi varustetaan kävelynharjoitteluvaljailla sekä kaukosäätimellä. Vastaanottohuone VO 2 varustetaan potilasnosturilla potilaiden nostojen ja siirtojen helpottamiseksi. Potilasnosturin kattokiskosto on ns. H-kisko. H-kisko mahdollistaa potilasnosturin käytön laajemmalla alueella verrattuna perinteisellä kiskolla varustetuttuun potilasnosturiin. Potilasnosturi varustetaan langattomalla kaukosäätimellä. Potilasnosturiin hankitaan myös perusnostoliinat. Vastaanottohuone VO 3, toimintaterapian tila, varustetaan lastojentekopöydällä. Lastojentekopöytä suunnitellaan kaikki käyttäjän erityistarpeet huomioiden. Lastojentekopöydän materiaali RST. Lastojentekopöydälle hankitaan hydrokollaattori (kuumavesiallas), jota käytetään lastojen lämmitykseen. Siivoushuone varustetaan tilan käyttöön suunnitelluilla RST -kalusteilla. 7 TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA SEKÄ VÄISTÖTYÖT Hanke tulee vaikuttamaan myös 3. krs:ssa toimivan päivystyspoliklinikan toimintaan. Kanslian yhteydessä olevasta taukotilasta tulee vesipiste poistaa, koska se on MRlaitetilan yläpuolella. Ko. tilassa on potilasruokien säilytystä varten jääkaappi sekä muuta tarpeistoa välipalojen tarjoiluun. Jääkaappi siirretään henkilökunnan taukotilaan sekä tehdään tarvittavat kalustemuutokset. Päivystyspoliklinikan alueella tehdään myös muita, lähinnä putkien läpivienneistä johtuvia hormimuutoksia. Haitta-alueet on esitetty liitteessä 7. Hankealuetta palvelevat ryhmäkeskukset on purettu ja niistä lähteneet alueen ulkopuolisia asennuksia palvelevat ryhmät on siirretty purkualueen ulkopuolisiin ryhmäkeskuksiin väistötöinä. Hankealueelta käytävälle avautuvat kulunvalvotut ovet on kytketty pois käytöstä tilojen korjaustöiden ajaksi, yhtä kulkuovea lukuun ottamatta. Sähkötöistä aiheutuvat häiriöt sairaalan toiminnalle työmaanaikana ovat näin ollen rajattavissa hyvin pieniksi ja häiriötä muodostuu pääasiassa kaapelointien asennuksista tunnelikerroksen käytävän ja 2. kerroksen hankealueeseen rajoittuvan käytävän sekä 3. kerroksen käytävän PK3.3 katossa oleville johtoteille.

18 16 8 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin investointiohjelmassa vuosille on HUS:n valtuusto varannut hankkeen rakentamiselle 1 4 euroa. Investointiohjelmaa on tarkennettu lokakuussa 213 ja hankkeelle on varattu 1,6 milj. euroa. Hankesuunnitelman kustannusarvio on laskettuna 8/213 indeksin Porvoon seudun tasolla 1 6 euroa. Hankesuunnitelma-aineiston mukaisen hankkeen hyötyala on 545 hym 2 ja kokonaisala 74 brm 2 Hankesuunnitteluvaiheen arvio kustannuksista kustannuserittäin on seuraava: B1 Rakennuttaminen ja suunnittelu 24 B2 Rakennustekniset työt 71 B3 LVIA-työt 42 B4 Sähkötyöt 23 Yhteensä 1 6 Hankkeen kustannusarvio hyötyalaa (545 brm 2 ) kohden on 2936 /m 2, ja bruttopintaalaa (74 brm 2 ) kohden on 2272 /brm 2. Kustannuslaskelma on laadittu hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmista. Kustannuslaskelman on laatinut Tocoman Oy. Arvioissa on otettu huomioon LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden omien suunnittelualojensa kustannusarviot, rakennuttajan erillishankinnat rakennuttajan tekemän arvion mukaan sekä HUS kuntayhtymän vastaavankaltaisten kohteiden toteutuneita kustannuksia. Hankkeen kustannukset kohdistuvat kalenterivuosille seuraavasti: Kaikki hinnat alv % AIKATAULUTAVOITTEET Hankkeen aikataulu on laadittu hankesuunnitteluvaiheen aikataulun perusteella niin, että hankesuunnitelma hyväksytään lokakuussa 213 ja toteutussuunnittelu käynnistyy loka- marraskuussa 213. Urakkalaskentavaihe on maalis-huhtikuussa 214 ja rakennustyöt käynnistyvät touko-kesäkuussa 214. Hanke valmistuu joulukuussa ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN Toimintakuluvaikutukset on arvioitu erikseen HUS-Kuvantamisen ja Fysioterapian yksikön osalta.

19 17 Vaikutukset sisäisiin vuokriin Hankkeessa peruskorjattavien tilojen laajuus on 545 hym², ja kustannusarvio on 1,6 milj. euroa. Investoinnin vaikutus sisäisiin vuokriin, laskettuna 15 vuoden poistoajalla ja 3 % lainarahoitusosuudella, jolle lasketaan 4 % korko on 2,51 /hym²/kk. Ylläpitovuokran osuus on 4 /hym²/kk. Vaikutukset henkilökunnan palkkoihin, tarvikekuluihin ja palveluiden ostoihin Henkilöstö HUS-Kuvantaminen HUS-Kuvantamisen henkilöstömäärän lisäykseksi magneettitutkimusyksikössä arvioidaan hankkeen valmistumisen ja toiminnan kasvun myötä 2 lääkärin ja 2 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa vakanssia. Vuositasolla henkilöstökulujen lisäys on lääkäreiden osalta 172 ja hoitohenkilökunnan osalta 82. Yhteensä henkilöstölisäyksen toimintakuluvaikutukset ovat vuosittain 254. Fysioterapian yksikkö Fysioterapian nykyinen henkilöstö siirtyy väistötiloistaan valmistuviin tiloihin. Hankkeen valmistuminen ei aiheuta henkilöstökululisäyksiä. Tarvikekulut ja palvelut HUS-Kuvantaminen Magneettitutkimusyksikölle arvioidaan hankkeen valmistumisen jälkeen palvelujen oston lisäkustannuksia noin vuositasolla. Suurimmat menoerät ovat huoltoja kunnossapitopalvelut (51 1 ), toimisto- ja asiantuntijapalvelut (28 8 ), tietotekniset palvelut (26 7 ) sekä laitoshuollon palvelut (12 ). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnan vuosikustannusten arvioidaan olevan vuosittain noin 52 7, joista lääkkeiden osuus on 35 7 ja huoltotarvikkeisiin liittyvät hankinnat 1 2. Yhteensä palvelujen oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnan osalta vuosittainen toimintakulumuutos on noin Fysioterapian yksikkö Hankkeen valmistumisen jälkeen palvelujen osalta toimintakulut kasvavat vuosittain arviolta 8, kattaen tietotekniset ja laistoshuollon palvelut sekä matkustus- ja kuljetuskustannukset. Lääkkeiden ja tarvikehankintojen osalta arvioidut kustannukset ovat 2. Yhteensä vuosittainen toimintakululisäys palvelujen oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnan osalta on noin 1. Lisäksi kalusto- ja kestokuluhyödykkeisiin on varattu 3. TOIMINTAKULUVAIKUTUKSET HUS-Kuvantaminen Hankkeen valmistumisen jälkeen ensimmäinen täysi toimintavuosi tulee olemaan vuosi 215. Magneettitutkimusyksikön osalta toimintakulumuutosten arvioidaan olevan yhteensä noin vuosittain. Vuokrakustannukset ovat 2,51 /hym²/kk. Ylläpitovuokran osuus on 4 /hym²/kk.

20 18 Fysioterapian yksikkö Vuodesta 215 lähtien Fysioterapiayksikön toimintakulut tulevat vuosittain lisääntymään noin 1. Vuokrakustannukset ovat 2,51 /hym²/kk. Ylläpitovuokran osuus on 4 /hym²/kk. TOIMINTATUOTTOVAIKUTUKSET HUS-Kuvantaminen Uusien tilojen valmistuttua magneettitutkimusten määrän arvioidaan lisääntyvän noin 2 9 kpl. Suoritteen yksikköhinta on 272, joten toimintatuotot tulevat kasvamaan noin vuosittain. Fysioterapian yksikkö Fysioterapiayksikön suoritteiden määrän arvioidaan lisääntyvän hankkeen valmistumisvuoteen mennessä siten, että fysioterapiasuoritteita on noin 1 ja toimintaterapiasuoritteita noin 45 kpl. Suoritteen yksikköhinta on hankkeen valmistumisen jälkeen noin 3. Toimintatuottojen muutos on 1 9 vuosittain.

21

22 Julkisivu kaakkoon JULKISIVUMATERIAALIT 1. Kiviaineinen julkisivulevy, vaalean harmaa 2. Uudet ikkunat ja ovet, alumiini luonnonvärinen 3. Parvekekaide, alumiinikasettilevy, luonnonvärinen 4. Oleva alumiinipeltiverhous, luonnonvärinen 5. Oleva tiiliverhous, valkoinen 6. Oleva sokkeli, uritettu betonielementti, vaalean harmaa 7. Oleva aurinkosäleikkö, alumiini, luonnonvärinen HUS, PORVOON SAIRAALA MR-TILAN RAKENTAMINEN JA FYSIOTERAPIAN TILAT POHJAPIIRROS LUONNOS HAALAUSAUKKO Julkisivu koilliseen MUUTOSALUE ARKKITEHTITOIMISTO PEKKA LUKKAROINEN OY Kauppurienkatu 12, 4. krs, 91 Oulu puh , fax

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostettuun Palokan Tertunlaaksoon, rahalliselle asuinaluelle

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Sivu 1/6 Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6053 Kaakkurin terveysasema OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 11, Oulu terveysasema KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Auli Mylly Puh. 044-703 4261 KIINTEISTÖNHOITAJA:

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0001 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA VESIKATTO, A-OSA - PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA HUS- KIINTEISTÖT OY

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA

HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA 7.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3 1.3 Laajuus ja aikataulu...

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Tilakeskus Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Käytöstä poistetun sairaalarakennuksen kunnostaminen vastaanottokeskukseksi Hankenumero 8037276 Tilakeskus Sijainti Tilakeskus Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Iisalmen sairaala, R2 rakennus

Iisalmen sairaala, R2 rakennus Iisalmen sairaala, R2 rakennus Kustannusarvio ja korjaus-aste, peruskorjaus (ei tilamuutoksia) Kustannusarvio on laadittu käyttäen Haahtela Talon rakennuksen kustannustieto-oppaan hinta ja määrätietoja.

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

toteutus, Kari Sippola

toteutus, Kari Sippola Radiologisen yksikön rakennusprojektin toteutus, Kari Sippola 1 HUS-Kuvantamisen toimitilat vuokralaisena kaikissa radiologisen yksikön toimitiloissa tilojen omistajina; HUS kuntayhtymä, kaupungit ja kunnat

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Sarasuontie OULU koulu ja neuvola

Sarasuontie OULU koulu ja neuvola Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6230 Sarasuon koulu 1(5) OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Sarasuontie 6 90420 OULU koulu ja neuvola KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Maija Laukka Puh. 044703 9466 HOITAJA: Arto

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet,

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

LO OTA HUPISAARET. ASEMAPIIRUSTUS 1:500 bruttoala: 1 445m tilavuus: 7 670m3 L O O T A 2/5 +5,7 5 TEATTERIAUKIO +7,0 +7,9 +6,1 P +5,5

LO OTA HUPISAARET. ASEMAPIIRUSTUS 1:500 bruttoala: 1 445m tilavuus: 7 670m3 L O O T A 2/5 +5,7 5 TEATTERIAUKIO +7,0 +7,9 +6,1 P +5,5 L O O T A / ajanmukaistaa Hupisaarten kesäteatterin nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi esitystaiteiden keskukseksi ja oululaisten kesäiseksi olohuoneeksi. Rakennus on kutsuva ja hyvin havaittavissa päälähestymisreitiltä

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu Tilakeskus 22.04.2016 Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus Hankenumero 8010430 Tilakeskus Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus 8010430 Osoite

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Haukkalantie 47 40740 Jyväskylä Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle Haukkalan asuinalueelle upeiden Laajavuoren ulkoilumaastojen läheisyyteen. Kuuden

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN

KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN Hallitus 25.10.2010, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN 22.4.2010 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HYKS-sh-alueen johtaja HUS-TILAKESKUS hyväks. 7.5.2010 KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO Kiinteistövirasto Kohde paviljonkipäiväkoti Uutela,

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.

As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi. As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S

RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S HAMMASHOITOLAN UUDET TILAT HANKESUUNNITELMA 20.10.2015 TIIVISTELMÄ Ruovedellä toimii tällä hetkellä kahden hammaslääkärin, neljän hoitajan ja suuhygienistin hammashoitola.

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9.

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9. 56 830 1037 799.9 VP YRITTÄJÄNTIE 1 2 31028.1 TY II e=0.6 48 025 16 830 N 12 500 5 300 70 000 YRITTÄJÄNTIE 3 657.8 5571.9 LT VP nä nä KOSKENVÄYLÄ Tiedoston sijainti: Z:\Projektit\00 2014 Projektit\14320

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot