PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

2 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2014: BRASILIA HEIKENSI LIIKEVOITTOA, LIIKEVAIHTO ENNAKOIDUSTI VERTAILUKAUTTA ALHAISEMPI TAMMI-MAALISKUU 2014 LYHYESTI Liikevaihto laski 9,5 % vertailukaudesta (1-3/2013) ollen 203,8 milj. euroa (225,2 milj. euroa). EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 12,1 milj. euroa (18,8 milj. euroa) eli 5,9 % (8,3 %) liikevaihdosta. EBITA** oli 7,6 milj. euroa (14,2 milj. euroa) eli 3,8 % (6,3 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 2,0 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,6 milj. euroa (11,3 milj. euroa) eli 2,8 % (5,0 %) liikevaihdosta. Laimennettu tulos/osake oli 0,04 euroa (0,14 euroa). Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -18,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). PKC GROUPIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eriä oli 70,3 milj. euroa. Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset. Edellä mainitun johdosta vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuonna Lisäksi vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan liiketoiminnan uudelleen organisointi ja tuotannon siirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset. AVAINLUVUT 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/ euroa (ellei muuta mainittu) Liikevaihto , EBITDA* , % liikevaihdosta 5,9 8,3 8,0 EBITA** , % liikevaihdosta 3,8 6,3 5,9 Liikevoitto* , % liikevaihdosta 2,8 5,0 4,6 Kertaluonteiset erät , Liikevoitto , % liikevaihdosta 1,4 2,6 3,4 Voitto ennen veroja , Katsauskauden voitto , Tulos/osake (EPS), euroa 0,04 0,14-74,0 0,62 Rahavirta investointien jälkeen ROI,% 9,1 14,4 14,7 Gearing, % 8,6 32,4-1,1 Henkilöstö keskimäärin , * ennen kertaluonteisia eriä ** liikevoitto ennen PPA -poistoja ja kertaluonteisia eriä 2 / 26

3 TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN: Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi alle vertailukauden ollen 203,8 milj. euroa. Vaikka Pohjois- Amerikan kuorma-autotuotanto lähti kaudella nousuun, niin liikevaihto jäi alle vertailukauden johtuen aikaisemmin ilmoitettujen kevyiden ajoneuvojen ohjelmien päättymisistä sekä kaudelle osuneesta erään PKC:n pohjoisamerikkalaisen asiakkaan toteuttamasta lähes kuukauden mittaisesta kevyiden ajoneuvojen tuotannon uudelleen järjestelyyn liittyvästä seisokista. Euroopassa kuorma-autotuotannon määrä putosi merkittävästi vuoden 2013 viimeiseen kvartaaliin verrattuna mutta oli hiukan korkeampi kuin vertailukaudella. Euroopan liikevaihdon määrään vaikutti myös kaudella toteutunut erään asiakkaan päätös siirtää linja-autojen johdinsarjojen tuotanto takaisin itselleen. Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen tuotanto jäi alle vertailukauden. PKC:n kannalta keskeisten valuuttojen Yhdysvaltain dollarin ja Brasilian realin vaihtokurssi euroon nähden oli vertailukautta merkittävästi epäedullisempi. PKC:n liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, 5,6 milj. euroa, jäi alle vertailukauden johtuen matalasta tuotannon käyttöasteesta ja erityisesti Brasilian yksikön syvenevistä tappioista. Brasiliassa pääasiakkaidemme hintasopimukset ovat päättyneet ja neuvotteluja uusista hintasopimuksista on käyty kauden aikana. Erittäin haasteellisessa ympäristössä PKC työskentelee parantaakseen toimintaansa ja toteuttaa tehostettuja toimenpiteitä. Tulevaisuuden kannattavan toiminnan edellytyksenä on kuitenkin Brasilian merkittävästi kohonneet työvoimakustannukset sekä valuuttakurssien vaikutukset huomioivat hintasopimukset. PKC kehittää edelleen tuotantoverkostoaan varmistaakseen kustannuskilpailukykyiset ratkaisut asiakkailleen. Kauden aikana avasimme Serbian uuden tehtaan, jossa tuotanto on päässyt vauhtiin. Lisäksi kaudella aloitti tuotantonsa uusi johdinsarjatehdas Suzhoussa Kiinassa. Teimme myös sulkemispäätöksen Nogalesin tehtaasta Meksikossa johtuen eräiden kevyiden ajoneuvojen ohjelmien hiipumisesta. Päätimme myös perustaa johdinsarjayhtiön Liettuaan. Tulemme arvioimaan tämän vuoden aikana Euroopan tulevaa tuotantoverkostorakennetta Serbian ja Liettuan kokemusten valossa. Pohjois-Amerikassa kuorma-automarkkinat ovat hyvässä vireessä ja koko vuoden tuotantoennusteita on jonkin verran nostettu. Raskaiden luokka 8 kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan kasvavan siten, että ennustetut tuotantomäärät olisivat vuoden 2014 viimeisellä kvartaalilla noin 10 % korkeammat kuin toteutunut tuotanto ensimmäisellä kvartaalilla. Keskiraskaiden kuorma-autojen osalta tuotantomäärien arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla loppuvuoden ajan. Euroopassa Euro 6 päästömääräyksiin siirtyminen vuoden alussa hiljensi markkinoita. Koko vuoden tuotantomääräennustetta on edelleen laskettu. Loppuvuoden tuotantomäärien arvioidaan pysyvän keskiarvoltaan suurin piirtein samalla tasolla kuin ensimmäisellä kvartaalilla. Loppuvuoden osalta PKC:n tuotevalikoima painottuu aikaisempaan verrattuna enemmän keskiraskaisiin kuorma-autoihin. Brasiliassa asiakkaiden tilauskannat ovat olleet hyvällä tasolla. Koko vuoden osalta tuotantomääräennusteita on edelleen laskettu ja markkinoilla vallitsee kasvava epävarmuus kuorma-autokysynnän kehittymisestä loppuvuoden aikana. Merkkinä epävarmuuden kasvusta on eräiden asiakkaiden suunnittelemat päivätuotantomäärien vähentämiset. Työmme PKC 2018 strategian toteuttamiseksi jatkuu ja teemme työtä jotta eräät hankkeet konkretisoituvat kuluvan vuoden aikana. PKC:n henkilöstö on jälleen kerran ollut sitoutunut työhönsä, josta esitän parhaat kiitokset. 3 / 26

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Johdinsarjaliiketoiminta PKC:n avainasiakkaat toimivat hyötyajoneuvoteollisuudessa, jonka tuotteet ovat investointihyödykkeitä ja joiden kysyntä on siten vahvasti yhteydessä yleiseen taloustilanteeseen. Taloudellinen aktiivisuus jatkoi nousua Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa vuosineljänneksen aikana. Tapahtumat Ukrainassa lisäsivät kuitenkin hieman epävarmuutta kauden loppua kohden. Brasiliassa taloudellinen kasvu hidastui ja inflaatio nousi vuonna 2013 ja epävarmuus on senkin jälkeen jatkunut. Kiinan talouden tunnusluvut ovat jatkaneet heikentymistään. PKC Group -konsernin toimintavaluutta euro jatkoi vahvistumistaan suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Brasilian real heikkeni merkittävästi vertailukaudesta. Meksikon peso oli suhteellisen vakaa Yhdysvaltojen dollaria vastaan katsauskauden aikana, mutta heikkeni vertailukauteen verrattuna. Ukrainan tapahtumien johdosta Venäjän rupla laski merkittävästi katsauskauden aikana verrattuna vertailukauteen. Suurin osa PKC Groupin Venäjän toiminnasta on vientiä. Keskeisen raaka-aineen, kuparin, hinta jatkoi laskuaan alkuvuonna. Kuparin hinnan muutos päivitetään asiakashintoihin keskimäärin 3-5 kuukauden viiveellä. - Ajoneuvot, Eurooppa Ajoneuvotuotanto, yksikköä 1-3/14 1-3/13 Muutos % 10-12/13 Muutos % Eurooppa Raskaat kuorma-autot , ,2 Keskiraskaat kuorma-autot , ,5 Lähde: LMC Automotive Q4/2013 Euro 6 standardiin siirtyminen vuoden 2014 alusta lisäsi kuorma-autojen kysyntää ja tuotantoa voimakkaasti vuoden 2013 lopulla. Tästä johtuen tuotantomäärät laskivat ennakoidusti ja voimakkaasti edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoivat hieman edellisvuoden ensimmäisestä neljänneksestä. - Ajoneuvot, Pohjois-Amerikka Ajoneuvotuotanto, yksikköä 1-3/14 1-3/13 Muutos % 10-12/13 Muutos % Pohjois-Amerikka Raskaat kuorma-autot , ,3 Keskiraskaat kuorma-autot , ,3 Kevyet ajoneuvot (Pick-up & SUV) , ,4 Lähde: LMC Automotive Q4/2013 Pohjois-Amerikassa kuorma-autojen kysyntä kasvoi vuoden alussa ja kuukausittain saatujen tilausten määrä kasvoi, mikä johtui tiukasta rahtikapasiteetista ja parantuneesta taloudellisesta tilanteesta. Tilauskanta suhteessa tuotantomääriin on historiallisesti tarkasteltuna korkealla tasolla, kun taas varaston määrä suhteessa myyntiin on alhaisella tasolla. 4 / 26

5 - Ajoneuvot, Brasilia Ajoneuvotuotanto, yksikköä 1-3/14 1-3/13 Muutos % 10-12/13 Muutos % Brasilia Raskaat kuorma-autot , ,0 Keskiraskaat kuorma-autot , ,6 Lähde: LMC Automotive Q4/2013 Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen tuotanto väheni selvästi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja vuoden 2013 vertailukauteen. Kysyntään ja tuotantomääriin vaikutti negatiivisesti pieni viive Brasilian valtion tukiohjelman jatkumisessa ja sen ehtojen heikentyminen. Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto puolestaan kasvoi huomattavasti. Elektroniikkaliiketoiminta Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla laski edellisen vuoden tasosta. Telekommunikaatioon liittyvien tuotteiden kysyntä markkinoilla nousi edellisestä vuosineljänneksestä. LIIKEVAIHTO JA TULOS Tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 203,8 milj. euroa (225,2 milj. euroa) eli 9,5 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Valuuttakurssien muutosten vaikutus konsernin liikevaihtoon oli noin 4 %. Lisäksi liikevaihto laski, koska kevyitä ajoneuvo-ohjelmia hiipui, tuotantoa uudelleen aikataulutettiin Pohjois- Amerikassa ja koska eräs asiakas päätti lopettaa linja-autojen johdinsarjaohjelman tuotannon ulkoistamisen Euroopassa. Lisäksi Etelä-Amerikan kuorma-autojen tuotantomäärän lasku viime vuodesta vaikutti liikevaihtoon. Vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteisia eriä -2,7 milj. euroa (-5,4 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipumiseen liittyviin uudelleenjärjestelykuluihin Pohjois- Amerikassa (-1,8 milj. euroa) sekä konsernin strategiseen uudelleenorganisointiin liittyviin kuluihin (-0,6 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,0 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA -poistot) oli 7,6 milj. euroa (14,2 milj. euroa), joka on 3,8 % liikevaihdosta (6,3 %). Konsernin liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (5,9 milj. euroa), joka on 1,4 % (2,6 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät yleisesti matalammat käyttöasteet ja Brasilian yksikön syvemmät tappiot. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti uudelleenorganisointi ja tuotannonsiirrot Euroopassa sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kulut. Poistojen yhteismäärä oli 6,5 milj. euroa (9,7 milj. euroa) sisältäen 0,0 milj. euron kertaluonteiset erät (-2,3 milj. euroa). PPA -poistot olivat katsauskaudella 2,0 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Rahoituserät olivat -1,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät -0,4 miljoonan euron valuuttakurssierot (0,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 1,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 0,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Konsernin veroaste katsauskaudella oli 33,0 % (34,0 %). Katsauskauden tulos oli 0,9 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,04 euroa (0,14 euroa). Johdinsarjaliiketoiminta Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 188,4 milj. euroa (208,4 milj. euroa) eli 9,6 % vähemmän kuin vertailukaudella. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevaihtoon oli noin 5 %. Lisäksi liikevaihto laski, koska kevyitä ajoneuvo-ohjelmia hiipui, tuotantoa uudelleen aikataulutettiin Pohjois- Amerikassa ja koska eräs asiakas päätti lopettaa linja-autojen johdinsarjaohjelman tuotannon ulkoistamisen 5 / 26

6 Euroopassa. Etelä-Amerikan kuorma-autojen tuotantomäärän lasku viime vuodesta vaikutti liikevaihtoon. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,4 % (92,6 %) Katsauskaudella kirjattiin -2,1 milj. euroa (-5,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipumiseen liittyviin uudelleenjärjestelykuluihin Pohjois- Amerikassa (-1,8 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,0 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,9 milj. euroa (11,7 milj. euroa), joka on 3,1 % (5,6 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 3,8 milj. euroa (6,5 milj. euroa), joka on 2,0 % (3,1 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät yleisesti matalammat käyttöasteet ja Brasilian yksikön syvemmät tappiot. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti uudelleenorganisointi ja tuotannonsiirrot Euroopassa sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kulut. Elektroniikkaliiketoiminta Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 7,8 % ja oli 15,4 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Segmentin osuus oli 7,6 % (7,4 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella ei kirjattu kertaluonteisia eriä (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa), joka on 5,8 % (6,1 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (1,1 milj. euroa), joka on 5,8 % (6,6 %) segmentin liikevaihdosta. Huolimatta alhaisemmasta myynnistä verrattuna vertailukauteen kannattavuus säilyi terveellä tasolla johtuen 2013 vuoden aikana toteutetuista kustannusrakennetta keventävistä toimista sekä ODM tuotteiden kasvaneesta osuudesta liikevaihdossa. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 453,5 milj. euroa (500,2 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 100,5 milj. euroa (130,6 milj. euroa), joka koostui pääosin pitkäaikaisesta korollisesta velasta. Lisäksi konsernilla on käytettävissään vahvistettu käyttämätön 30,0 milj. euron luottolimiitti. Korollisten velkojen keskimääräinen efektiivinen korko käyttämätön luottolimiitti huomioituna oli katsauskauden päättyessä 4,0 % (3,0 %). Merkittävin syy keskimääräisen efektiivisen koron muutokselle oli rahoituksen uudelleenjärjestely syksyllä 2013 ja muutokset korkokannoissa sekä korkosidonnaisuusajoissa. Konsernin omavaraisuusaste oli 43,3 % (34,8 %). Nettovelat olivat 16,9 milj. euroa (56,4 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 8,6 % (32,4 %). PKC Group käyttää johdannaisia suojautuakseen muutamien merkittävimpien valuuttakurssien, korkotasojen ja kuparin hinnan muutoksilta. Katsauskauden lopussa kuparijohdannaisten nimellisarvo oli 4,5 mil. euroa (6.1 milj. euroa). Konserni tekee koronvaihtosopimuksia, jotta korkosidonnaisuusaika pysyisi tavoitetasolla. Koronvaihtosopimusten johdosta konserni vastaanottaa kiinteää korkoa syyskuuhun 2018 saakka ja maksaa vaihtuvaa 6 kuukauden Euribor-sidonnaista korkoa. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo katsauskauden lopussa oli 75,0 milj. euroa (31,4 milj. euroa). Valuuttajohdannaisten nimellisarvo oli vastaavasti 24,2 milj. euroa (6,5 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä oli 80,4 milj. euroa (92,1 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 127,6 milj. euroa (127,5 milj. euroa). Katsauskauden operatiivinen rahavirta oli -12,8 milj. euroa (3,5 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen -18,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Kausiluonteinen nettokäyttöpääoman kasvu vaikutti negatiivisesti operatiiviseen rahavirtaan. Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun 2014 lopussa 81,6 milj. euroa (joulukuun 2013 lopussa 63,5 milj. euroa) eli kasvua 18,0 milj. euroa vuosineljänneksen aikana, kun vertailukauden aikana kasvua oli 8,3 milj. euroa. Rahavarat olivat 83,6 milj. euroa (74,3 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa), joka on 3,2 % (1,5 %) liikevaihdosta. Bruttoinvestoinnit jakautuivat maantieteellisesti seuraavasti: Eurooppa 45,5 %, Pohjois- Amerikka 27,6 %, APAC 18,4 % ja Etelä-Amerikka 8,6 %. Katsauskaudella investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. Bruttoinvestoinnit kasvoivat vertailukaudesta johtuen investoinneista Serbian ja Suzhoun, Kiina uusiin johdinsarjatuotantotiloihin. 6 / 26

7 PKC arvioi että keskipitkällä aikavälillä konsernin korvausinvestoinnit ovat lähellä vuotuista poistotasoa lukuun ottamatta yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA-poistot) ja arvonalentumistappioita. Katsauskaudella konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 6,5 milj. euroa (9,7 milj. euroa), lukuun ottamatta PPA-poistoja ja arvonalentumistappioita 4,4 milj. euroa (4,5 milj. euroa). TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 2,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa), joka on 1,0 % (1,0 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 151 (169) henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tuotannon ja prosessien kehityksessä työskentelevät henkilöt. PKC:n johdinsarjaliiketoiminnan tuotekehitys huomioi tuotestrategiassaan asiakkaidensa lyhyen ja pitkän aikavälin tuotekehitystarpeet sekä ajoneuvoteollisuuden viimeisimmät kehityssuunnat. PKC:n päätuotteita ovat yksilöllisesti räätälöidyt johdinsarjat, minkä lisäksi PKC:n tuotekehitys on edelläkävijä uusien ratkaisujen soveltamisessa asiakkaidensa tarpeisiin. Kasvava osa PKC:n globaalia tuotevalikoimaa on ajoneuvoelektroniikka, jonka avulla PKC pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä pidemmälle optimoituja sähkönjakelujärjestelmiä. Aktiivisella teknologian kehittämisellä etsitään jatkuvasti parannusta tuotteiden laatuun ja suorituskykyyn: vaihtoehtoisia materiaaleja tutkitaan ja hyödynnetään sekä ajoneuvon sähköiseen johdinsarja-arkkitehtuuriin kehitetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Parannukset toteutetaan kustannustehokkaasti tavoitteena asiakkaan tuotteen kokonaiskustannusten minimointi. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan tuotekehityksen vahvat osaamisalueet ovat testaus- ja tehonhallintaratkaisut. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin (19 535). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (19 460), josta ulkomailla (19 142) ja Suomessa 304 (318). Lisäksi konsernilla oli katsauskauden päättyessä 385 (701) vuokratyöntekijää. Henkilöstöstä 96,6 % työskenteli johdinsarjaliiketoimintasegmentissä ja 3,3 % elektroniikkaliiketoimintasegmentissä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui katsauskauden lopussa seuraavasti: Pohjois-Amerikka 58,1 %, Eurooppa 24,7 %, Etelä-Amerikka 14,8 % ja Aasia 2,4 %. Katsauskaudella työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen kokonaissumma oli 50,7 milj. euroa (51,8 milj. euroa) sisältäen 2,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa) kertaluonteisia kustannuksia. Suurin osa PKC:n tuotannosta on työvoimavaltaista ja konsernin kilpailukyky perustuu henkilökunnan osaamiseen. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman säilyttämiseksi PKC panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Työsuojeluasioissa PKC toimii järjestelmällisesti ja seuraa säännöllisesti mm. tapaturma- ja ammattitautitiheyttä sekä poissaolosuhdetta, jotka raportoidaan myös PKC Groupin yritysvastuuraportissa. LAATU JA YMPÄRISTÖ Kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden ISO/TS laatustandardin vaatimusten mukaisesti Traverse Cityn (USA) ja Raahen (Suomi) elektroniikkatehdasta lukuun ottamatta, jotka ovat sertifioitu ISO9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi uusia johdinsarjatehtaita Smederevossa (Serbia) ja Suzhoussa (Kiina) ei ole vielä sertifioitu ISO/TS16949 laatustandardin mukaisesti. Lisäksi kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ISO ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja kaikki tehtaat toimivat ISO9001 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta uusia johdinsarjatehtaita Smederevossa (Serbia) ja Suzhoussa (Kiina), joita ei ole vielä sertifioitu. Toimenpiteet Campo Alegren (Brasilia) sertifioimiseksi ISO14001 ympäristöstandardin mukaisesti on saatu päätökseen. Toimenpiteet Curitiban (Brasilia) uudelleensertifioimiseksi ISO14001 ympäristöstandardin mukaisesti ovat käynnissä ja ne on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2014 aikana. Toimenpiteet Smederevon (Serbia) tehtaan sertifioimiseksi ISO/TS16949 laatustandardin ja ISO ympäristöstandardin mukaisesti on aloitettu. ISO/TS / 26

8 laatustandardin siirto Suzhoun (Kiina) johdinsarjatehtaalle ovat käynnissä ja toimenpiteet ISO14001 ympäristöstandardin sertifioimiseksi on aloitettu. Acunan (Meksiko), Juarezin (Meksiko), Piedras Negrasin (Meksiko), Torreonin (Meksiko), Keilan (Viro), Haapsalun (Viro), Itajuban (Brasilia), Raahen (Suomi) ja Suzhoun (Kiina) tuotantoyksiköt on sertifioitu lisäksi OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti. PKC haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista kehittämällä energiaa säästäviä ratkaisuja ja suunnittelemalla tuotteita, joissa minimoidaan päästöt ja materiaalien käyttö. Valmistustoiminnan ympäristövaikutuksia pienennetään kuljetusten optimoinnilla, tuotantolaitosten energiatehokkuuden kehittämisellä sekä tehokkaalla materiaalien hankinnalla. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Wolfgang Diezin, Shemaya Levyn, Robert Remenarin, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtien sekä uusina jäseninä Reinhard Buhlin ja Mingming Liun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Mingming Liu ja Jyrki Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Reinhard Buhl ja Robert Remenar. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Konsernin johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa Matti Hyytiäinen, pj. (toimitusjohtaja), Jyrki Keronen (Senior Vice President, Business Development & APAC), Jani Kiljala (President, Wiring Systems, Europe and South America), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Jarmo Rajala (President, Electronics), Frank Sovis (President, Wiring Systems, North America) ja Juha Torniainen (talousjohtaja). OSINKO VUODELTA 2013 Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 16,8 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT Pörssivaihdon kehitys NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1-3/14 1-3/13 Vaihdetut osakkeet Vaihto, milj. euroa 63,9 32,2 % keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä 11,5 9,0 PKC:n osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla (mm. Chi-X ja BATS). Osakkeita vaihdettiin kyseisillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä kappaletta ( kappaletta) katsauskauden aikana. Osakkeet ja markkina-arvo NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1-3/14 1-3/13 Osakkeita katsauskauden päättyessä, kpl Katsauskauden alin noteeraus, euroa 21,13 15,00 Katsauskauden ylin noteeraus, euroa 26,33 18,25 Katsauskauden päätöskurssi, euroa 22,63 18,09 Katsauskauden keskikurssi, euroa 23,21 16,67 Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden päättyessä, milj. euroa 541,4 390,3 8 / 26

9 Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 0,0 % (0,6 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä (8 394) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli katsauskauden päättyessä 38,1 % (23,8 %) osakekannasta. Liputukset OP-Rahastoyhtiö Oy:n ( ) hallinnoimien rahastojen (OP-Focus erikoissijoitusrahasto, OP-Delta sijoitusrahasto ja OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli osaketta, eli 4,59 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä OP-Rahastoyhtiö Oy:n ( ) hallinnoimien rahastojen (OP-Focus erikoissijoitusrahasto, OP-Delta sijoitusrahasto, OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto ja OP-Pohjoismaat Plus - erikoissijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli osaketta, eli 5,07 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä Lannebo Fonder AB:n olemassa oleva omistus sekä myöhemmin mahdollisesti tuleva omistus (osakelainasopimukset) ylitti 5 %:n rajan PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Lannebo Fonder AB:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen oli seuraava: PKC Group Oyj:n osaketta ja ääniosuutta ja lainaksi annettua osaketta ja ääntä, jotka palautuvat eli yhteensä PKC Group Oyj:n osaketta ja ääniosuutta, joka on 5,25 % yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä Lannebo Fonder AB:n osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 5 %:n rajan. Transaktion jälkeen Lannebo Fonder AB omistus oli PKC Group Oyj:n osaketta, eli 6,57 % yhtiön osakkeista ja äänistä AS Harju Elekterin ( ) osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen AS Harju Elekter omistus oli PKC Group Oyj:n osaketta, eli 4,99 % yhtiön osakkeista ja äänistä. OSAKKEET JA OSAKEMÄÄRÄ PKC Group Oyj:n osakemäärä on muuttunut katsauskauden ja katsauskauden jälkeisenä aikana seuraavasti: Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet rekisteröity 2009A optiot 2009B optiot Osakemäärä merkinnän jälkeen HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Valtuutus kumosi annetun valtuutuksen. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä konsernin hallussa ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita. 9 / 26

10 OPTIO-OHJELMAT 2009 optiot Merkintäaika 2009A 2009B 2009C Nykyinen merkintähinta, euroa 0,90 10,71 16,58 Optioiden kokonaismäärä PKC:n hallussa tai jakamattomat Käytetty osakkeiden merkinnässä Ulkona olevat Sijoitettu vapaa oma pääoma voi vielä nousta, euroa Vuonna 2009 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman mukaisten A, B ja C optioihin jakautuvien optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Merkintäajan alettua optioita ei enää jaeta avainhenkilöille. Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen optiot Merkintäaika 2012A(i) 2012A(ii) 2012B(i) 2012B(ii) 2012C(i) 2012C(ii) Nykyinen merkintähinta, euroa 15,31 15,31 16,65 16,65 23,28 23,28 Optioiden kokonaismäärä PKC:n hallussa tai jakamattomat Ulkona olevat Sijoitettu vapaa oma pääoma voi vielä nousta, euroa Vuonna 2012 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Vuoden 2012 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vuosien 2012, 2013 ja 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. 2012A(ii) ja 2012B(ii) merkityt optiot on allokoitu alustavasti avainhenkilöille. 10 / 26

11 YRITYSVASTUU Yritysvastuu on keskeinen osa PKC:n toimintoja. PKC toimii eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, ottaa vastuun toimintaympäristöstä ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa, ja kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja nollatoleranssia lahjontaan ja korruptioon. PKC Groupin hallitus on vahvistanut käytännesäännöt (Code of Conduct), jotka kattavat koko konsernin. Code of Conduct määrittelee periaatteet eettiselle liiketoiminnalle, jotka perustuvat korkeimmille eettisille standardeille. Lakien, määräysten ja kansainvälisten normien noudattaminen on perusedellytys, josta ei voida poiketa missään olosuhteissa. PKC:n vuoden 2013 yritysvastuuraportti julkaistiin STRATEGIA 2018 Strategiset tavoitteet on julkistettu pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. PKC suunnittelee, valmistaa ja integroi asiakkaidensa globaalina kumppanina sähkönjakelujärjestelmiä hyötyajoneuvoteollisuuteen ja muille valituille toimialoille. PKC tavoittelee kasvua nykyisten hyötyajoneuvoihin keskittyvien asiakkuuksiensa ja nykyisten markkinoiden lisäksi Aasian kasvavilta markkinoilta. PKC tutkii lisäksi mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa kuljetusteollisuusmarkkinoilla, joilla se katsoo voivansa hyödyntää laajemmin omaa ainutlaatuista osaamistaan sähkönjakelujärjestelmien globaalina toimittajana. PKC Group Oyj:n pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on saavuttaa 1,4 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2018 mennessä, vähintään 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja pitää nettovelkaantumisaste alle 75 %:n. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa % kassavirrasta investointien jälkeen. Keskeiset strategiset tapahtumat vuonna 2014 PKC Group Oyj ilmoitti optimoivansa tuotantoverkostoaan Pohjois-Amerikassa. PKC on päättänyt sulkea Nogalesin tehtaan Meksikossa sopeuttaakseen ja linjatakseen tuotantokapasiteettiaan edelleen Pohjois-Amerikan asiakkaiden tarpeisiin. Päätimme myös perustaa johdinsarjayhtiön Liettuaan. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Epävarmuus liittyen kehittyvien markkinoiden taloudelliseen kehitykseen on kasvanut. Erityisesti Brasiliassa korkeampi inflaatio sekä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus on jatkunut. Asiakaskunnan konsolidaatio sekä muutokset asiakkaiden suhteellisissa markkinaosuuksissa ja hankintastrategioissa voivat vaikuttaa PKC:n tuotteiden kysyntään. USA:n dollarin heikkeneminen Meksikon pesoa sekä euron arvon heikkeneminen Puolan zlotya ja Venäjän ruplaa vastaan voi kasvattaa PKC Groupin jalostuskustannuksia. Euron arvon vahvistuminen Brasilian realia vastaan voi kasvattaa PKC Groupin materiaalikustannuksia. Kuparin hinnan merkittävä nousu voi heikentää PKC-konsernin tulosta lyhyellä aikavälillä. Kuparin hinnan muutos siirtyy asiakashintoihin keskimäärin 3-5 kuukauden viiveellä. PKC Group Oyj:ssä on suoritettu verotarkastus vuonna 2011 liittyen vuonna 2009 toteutettuun johdinsarjaliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn. PKC on antanut lopullisen vastineensa vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen aikana sekä täydentänyt lopullista vastinettaan 2014 ja odottaa veroviranomaisten uudelleenarviointipäätöstä. Verotarkastuskertomuksen perusteella PKC:llä ja veroviranomaisilla on näkemyseroja, mitkä voivat johtaa verojen uudelleenarviointipäätökseen ja velvollisuuteen maksaa lisäveroja ja muita niihin liittyviä maksuja. PKC:n johdon näkemys on, että verot on raportoitu ja maksettu oikein. PKC Groupin riskienhallinnan periaatteena on tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit ja määrittää riskien tehokkaaseen hallintaan tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Kokonaisvaltainen 11 / 26

12 riskienhallintaprosessi toteutetaan koko PKC Groupin laajuisena ja sillä haetaan riskien analysoimiseen ja mittaamiseen yhtenäistä käytäntöä huomioiden myös yksiköiden väliset maantieteelliset erot. PKC:n riskit on luokiteltu strategisiin riskeihin ja operatiivisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Lisätietoja PKC:n riskeistä löytyy vuosikertomuksesta ja Corporate Governance -ohjeistuksesta. MARKKINANÄKYMÄT Johdinsarjaliiketoiminta Euroopan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan vuonna 2014 laskevan noin 11 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen noin 9 % vuoden 2013 tasosta. Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 16 %, keskiraskaiden kuormaautojen tuotannon 5 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon kasvavan hieman vuoden 2013 tasosta. Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 5 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon kasvavan 33 % verrattuna vuoteen Valtion uusien kuorma-autojen ostoa tukevaa ohjelmaa on heikennetty ja se on voimassa toistaiseksi. Elektroniikkaliiketoiminta Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla. PKC GROUPIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eriä oli 70,3 milj. euroa. Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset. Edellä mainitun johdosta vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuonna Lisäksi vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan uudelleen organisointi ja tuotannon siirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset. TULOSJULKISTUKSET 2014 Vuoden 2014 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Osavuosikatsaus 1-6/2014 torstaina noin klo 8.15 Osavuosikatsaus 1-9/2014 torstaina noin klo 8.15 Tämän tiedotteen tekstiosassa keskitytään osavuosikatsaukseen. Vertailu on tehty vuoden 2013 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. 12 / 26

13 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja periaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vuonna 2014 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä sekä niihin liitännäiset IAS 27- ja IAS 28 -standardien muutokset: Standardeilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa: muutos tarkentaa ohjeistusta siitä, milloin rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti. Muutos otetaan käyttöön takautuvasti. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1-3/14 1-3/ /13 12kk Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Vertailukelpoinen liikevoitto Korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut Kurssivoitot ja -tappiot Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Korkojohdannaiset Korkojohdannaisiin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,04 0,14 0,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,04 0,14 0,62 13 / 26

14 KONSERNIN TASE (1 000 euroa) 3/14 3/13 12/13 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Saamiset yhteensä Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Arvonmuutosrahasto Osakeperusteiset maksut Muuntoero Kertyneet voittovarat Katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Varaukset Muut velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Ostovelat Muut korottomat velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä / 26

15 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 euroa) 1-3/14 1-3/ /13 12kk Liiketoiminnan rahavirrat Myynnistä saadut maksut Muista liiketoiminnan tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Valuuttakurssien muutosten vaikutukset Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirrat Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta (B) Rahavirta investointien jälkeen Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti ja optioilla merkityt osakkeet Pitkäaikaisten lainojen nostot Lainojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat kauden alussa Muuntoero rahavaroissa Rahavarat kauden lopussa / 26

16 KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/14 1-3/ /13 12kk Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 1,4 2,6 3,4 Voitto ennen veroja, euroa % liikevaihdosta 0,7 2,1 2,4 Katsauskauden voitto, euroa % liikevaihdosta 0,4 1,4 1,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,9 7,3 7,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,1 14,4 14,7 Nettokäyttöpääoma, euroa Nettovelat, euroa Gearing, % 8,6 32,4-1,1 Omavaraisuusaste, % 43,3 34,8 42,7 Current ratio 2,3 1,5 2,3 Bruttoinvestoinnit, euroa % liikevaihdosta 3,2 1,5 1,7 T&K-menot, euroa % liikevaihdosta 1,0 1,0 1,0 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 1-3/14 1-3/ /13 12kk Tulos/osake (EPS), euroa 0,04 0,14 0,63 Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 0,04 0,14 0,62 Oma pääoma/osake, euroa 8,20 8,06 8,13 Rahavirta/osake, euroa -0,76 0,01 1,11 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 22,63 18,09 24,19 Kauden alin kurssi, euroa 21,13 15,00 15,00 Kauden ylin kurssi, euroa 26,33 18,25 25,31 Kauden keskikurssi, euroa 23,21 16,67 20,47 Osakevaihto, kpl Osakevaihdon osuus (osakeantioikaistusta) osakekannasta, % 11,5 9,0 40,2 Osakkeita keskimäärin, kpl Osakkeita keskimäärin, laimennettu, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, euroa / 26

17 1. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka voidaan kohdistaa liiketoimintasegmenteille. Laajan tuloslaskelman kohdistamattomiin eriin sisältyvät konsernin jakamattomat kulut ja tuotot sekä segmenttien väliset eliminoinnit. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa konsernin hallintoon liittyviä eriä sekä veroja ja lainasaamisia. Kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja sekä verovelkoja (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Konserni yhteensä Segmentin liikevaihto josta sisäistä Ulkoinen liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 6,4 8,1 5,9 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 4,2 5,8 3,8 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 3,1 5,8 2,8 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 2,0 5,8 1,4 Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Liikearvo Segmentin muut varat Varat yhteensä Segmentin velat Velat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia 17 / 26

18 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Konserni yhteensä Segmentin liikevaihto josta sisäistä Ulkoinen liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 8,9 8,8 8,3 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 7,0 6,2 6,3 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 5,6 6,2 5,0 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 3,1 6,6 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Liikearvo Segmentin muut varat Varat yhteensä Segmentin velat Velat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia 18 / 26

19 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Konserni yhteensä Segmentin liikevaihto josta sisäistä Ulkoinen liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 8,6 9,2 8,0 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 6,6 6,7 5,9 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 5,2 6,7 4,6 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 4,2 6,5 3,4 Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Liikearvo Segmentin muut varat Varat yhteensä Segmentin velat Velat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia 19 / 26

20 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (1 000 euroa) 1-3/14 1-3/ /13 12kk Suomi Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka APAC Yhteensä LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa) A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaa oman pääoman rahasto D = Arvonmuutosrahasto E = Muuntoerot F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä A B C D E F G Oma pääoma ,2 10,6 35,4-0,7 4,6 108,5 164,5 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 Osakeanti, optiomerkinnät 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,7 0,1 4,7 3,1 8,6 Oma pääoma ,2 11,1 36,2-0,6 9,3 111,8 173,9 Oma pääoma ,2 11,3 81,0 0,0-12,3 108,2 194,4 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 Optiomerkinnät 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0-0,3 0,0 0,9 0,9 1,5 Oma pääoma ,2 11,3 80,8 0,0-11,4 109,4 196,3 20 / 26

21 3. AINEELLISET HYÖDYKKEET (1 000 euroa) 3/14 3/13 Hankintameno /- Kurssierot Lisäykset Vähennykset /- Siirrot erien välillä /- Muut muutokset Hankintameno Kertyneet poistot /- Kurssierot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot /- Muut muutokset Poistot ja arvonalentumiset Poistot Kirjanpitoarvo AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (1 000 euroa) 3/14 3/13 Hankintameno /- Kurssierot Lisäykset /- Siirrot erien välillä /- Muut muutokset 0 91 Hankintameno Kertyneet poistot /- Kurssierot Poistot Poistot Kirjanpitoarvo / 26

22 5. RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYVÄT ARVOT (1 000 euroa) Alla on esitetty vertailu rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen osalta Tase-erien kirjanpitoarvot Tase-erien käyvät arvot Pitkäaikaiset rahoitusvarat Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 7 7 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 7 7 Lyhytaikaiset rahoitusvarat Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä Rahoitusvarat yhteensä Pitkäaikaiset rahoitusvelat Pitkäaikaiset korolliset velat Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä ,000 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset korolliset velat Kuparijohdannaiset Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä Rahoitusvelat yhteensä Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2 IFRS 7:27A). Myytävissä olevien osakkeiden (Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat, 7) arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3 IFRS 7:27A), koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. 22 / 26

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015 Q1 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2015 Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, liikevoitto jäi edellisvuodesta Turkin liiran vahvistumisen johdosta Tammi maaliskuu 2015 lyhyesti Tilauskanta huhtikuun alussa

Lisätiedot

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2014 2 (26) VAKAA TULOS YDINLIIKETOIMINNOISSA Raportoitu liikevaihto laski 6 % ja oli 529,9 miljoonaa euroa (560,9) yritysmyyntien ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014 Tilinpäätöstiedote 2013 2 / 24 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 83,3 Me (101,3 Me) laski 18 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä oli 63 Me (116 Me). Liiketulos oli +1,8 Me (+5,0 Me). Tulos ennen

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2014 KYSYNTÄ PARANI KATSAUSKAUDEN LOPUSSA. best service solutions anywhere at any time

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2014 KYSYNTÄ PARANI KATSAUSKAUDEN LOPUSSA. best service solutions anywhere at any time OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2014 KYSYNTÄ PARANI KATSAUSKAUDEN LOPUSSA best service solutions anywhere at any time ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 KLO 14:00 ETTEPLAN Q1: KYSYNTÄ PARANI KATSAUSKAUDEN

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 2 / 20 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 94,0 Me (83,3 Me) kasvoi 13 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 112 Me (63 Me) kasvoi 77 %. Tilauskanta vahvistui 44 Me:oon (28 Me).

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

1.1.-31.3.2014 29.4.2014

1.1.-31.3.2014 29.4.2014 1.1.-31.3.2014 29.4.2014 1 (22) Suominen Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014: LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 1-3/ 2014 1-3/ 2013 1-12/ 2013

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

best service solutions anywhere at any time

best service solutions anywhere at any time T I L I N P Ä Ä T Ö S T I E D O T E T A M M I K U U J O U L U K U U 2 0 1 3 KOHTUULLINEN TULOS VAIKEASSA KYSYNTÄTILANTEESSA best service solutions anywhere at any time ETTEPLAN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot

- Liiketulos oli 22,5 (Q1-Q4/2012 24,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (7,8).

- Liiketulos oli 22,5 (Q1-Q4/2012 24,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (7,8). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2014 KLO 9.00 PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 - Liikevaihto oli 312,8 (Q1-Q4/2012 314,8) miljoonaa euroa. - Q4 liikevaihto oli 101,5 (Q4/2012 97,1) miljoonaa euroa. -

Lisätiedot

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa. 24.4.2013 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 167,7 miljoonaa euroa (171,3 milj. e) Liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (4,9 milj. e) Operatiivisen

Lisätiedot