PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo 8.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.15"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2013

2 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE : VAKAA MARKKINAOSUUDEN KEHITYS, PARAS VUOSINELJÄNNEKSEN KASSAVIRTA VUONNA 2013 LOKA-JOULUKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto laski 0,9 % vertailukaudesta (10-12/2012) ollen 212,1 milj. euroa (214,0 milj. euroa). EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 13,9 milj. euroa (17,2 milj. euroa) eli 6,6 % (8,5 %) liikevaihdosta. EBITA** oli 9,8 milj. euroa (12,1 milj. euroa) eli 4,6 % (5,7 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 3,2 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 6,7 milj. euroa (8,9 milj. euroa) eli 3,1 % (4,2 %) liikevaihdosta. Laimennettu tulos/osake oli 0,08 euroa (0,03 euroa). Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 18,5 milj. euroa (11,6 milj. euroa). TAMMI-JOULUKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto laski 4,8 % vertailukaudesta (1-12/2012) ollen 884,0 milj. euroa (928,2 milj. euroa). EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 70,3 milj. euroa (83,0 milj. euroa) eli 8,0 % (8,9 %) liikevaihdosta. EBITA** oli 52,5 milj. euroa (65,4 milj. euroa) eli 5,9 % (7,0 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA poistoja 11,6 milj. euroa (13,9 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 40,9 milj. euroa (51,5 milj. euroa) eli 4,6 % (5,5 %) liikevaihdosta. Laimennettu tulos/osake oli 0,62 euroa (1,12 euroa). Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 24,9 milj. euroa (63,7 milj. euroa). Osinkoehdotus on 0,70 euroa/osake (0,70 euroa/osake). PKC GROUPIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eriä oli 70,3 milj. euroa. Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset. Edellä mainitun johdosta vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuonna Lisäksi vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan liiketoiminnan uudelleen organisointi ja tuotannon siirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset. 2 / 28

3 Muutos % 1-12/ /12 Muutos % AVAINLUVUT 10-12/ / euroa (ellei muuta mainittu) Liikevaihto , ,8 EBITDA* , ,2 % liikevaihdosta 6,6 8,5 8,0 8,9 EBITA** , ,7 % liikevaihdosta 4,6 5,7 5,9 7,0 Liikevoitto* ,6 % liikevaihdosta 3,1 4,2 4,6 5,5 Kertaluonteiset erät , ,7 Liikevoitto , ,9 % liikevaihdosta 2,2 1,9 3,4 4,7 Voitto ennen veroja , ,3 Katsauskauden voitto , ,9 Tulos/osake (EPS), euroa 0,08 0,03 140,9 0,62 1,12-44,5 Kassavirta investointien jälkeen , ,8 ROI,% 14,7 16,7 Gearing, % -1,1 34,4 Henkilöstö keskimäärin , ,7 * ennen kertaluonteisia eriä ** liikevoitto ennen PPA -poistoja ja kertaluonteisia eriä TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN: PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 40,9 milj. euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotantomäärien jääminen alle edellisen vuoden tason ja euron/usd epäedullinen vaihtokurssi. Euroopan kuorma-autotuotanto jäi edellisen vuoden tasolle huolimatta Euro 6 -päästöstandardiin siirtymisen kiihdyttämistä markkinoista tilikauden viimeisellä kvartaalilla. Brasilian tuotantomäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutuneeseen liikevaihtoon vaikutti lisäksi tilikauden aikana elinkaarensa lopun saavuttaneet muutamat kevyiden ajoneuvojen ja komponenttien tuoteohjelmat. Koko vuoden kassavirta oli kohtuullisella tasolla ollen 24,9 milj. euroa investointien jälkeen. Positiivisen kassavirran ja tilikauden aikana toteutetun suunnatun osakannin johdosta yhtiö on nettovelaton velkaantumisasteen ollessa 1,1 %. PKC:n markkina-asema säilyi vahvana kaikilla keskeisimmillä maantieteellisillä toiminta-alueillamme koko tilikauden. PKC:n johdinsarjasegmentin kertaluonteisista eristä puhdistettu liikevoitto jäi edellisestä vuodesta johtuen matalammista volyymeistä Pohjois-Amerikassa ja Brasilian yksikön tappioista. Lisäksi epätasaisten tilausvirtojen johdosta tuotantomme tehokkuus kärsi. Tilikauden aikana käynnissä oli myös useita uusien tuoteohjelmien ylösajoja sekä tuotannon siirtoja. PKC:n elektroniikkasegmentin kertaluonteisista eristä puhdistettu liikevoitto parani merkittävästi edellisestä vuodesta johtuen tilikauden aikana toteutetuista kustannusrakennetta keventävistä toimista sekä ODMtuotteiden kasvaneesta osuudesta liikevaihdossa. Vuoden 2014 kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan laskevan Euroopassa ja Brasiliassa ja kasvavan Pohjois-Amerikassa. Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla. 3 / 28

4 Vuosi 2013 oli monella tavalla haasteellinen ja haluankin esittää kiitokset koko PKC:n henkilöstölle hyvin tehdystä työstä. Vuoden 2014 aikana jatkamme keväällä 2013 julkaistun strategiaohjelman toteuttamista ja PKC etenee suunnitelman mukaisesti kohti strategisia tavoitteitaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Johdinsarjaliiketoiminta PKC:n avainasiakkaat toimivat hyötyajoneuvoteollisuudessa, jonka tuotteet ovat investointihyödykkeitä ja joiden kysyntä on siten vahvasti yhteydessä yleiseen taloustilanteeseen. Vuonna 2013 yleinen taloudellinen aktiivisuus säilyi suhteellisen alhaisella tasolla, mutta muutamia aikaisia merkkejä elpymisestä oli nähtävissä vuoden aikana, ensin Pohjois-Amerikassa ja sitten Euroopassa. Brasiliassa taloudellinen kasvu hidastui ja inflaatio nousi. PKC:n tuoteohjelmien elinkaaret ovat pitkiä, minkä vuoksi lyhyillä tarkastelujaksoilla tapahtuvan PKC:n markkinaosuuksien vaihtelun selittävät pääosin asiakkaiden markkinaosuuksien muutokset. PKC:n alueellisissa markkinaosuuksissa kuorma-autojen johdinsarjojen tuotannossa tapahtui vuoden 2013 kuluessa jonkin verran kvartaalikohtaista vaihtelua. Eniten vaihtelua markkinaosuuksissa oli Pohjois- Amerikan keskiraskaiden kuorma-autojen markkinaosuudessa (vaihteluväli 36 % 33 %) ja Brasilian raskaiden kuorma-autojen markkinaosuudessa (vaihteluväli 34 % - 32 %). PKC Groupille keskeisistä valuuttakursseista Yhdysvaltojen dollari heikkeni euroa vastaan loppuvuotta kohden ja keskimäärin hieman koko vuonna. Meksikon peso oli suhteellisen vaihteleva Yhdysvaltojen dollaria vastaan vuoden aikana, mutta pysyi keskimäärin melko lähellä edellisen vuoden tasoa. Brasilian real laski merkittävästi ja Venäjän rupla laski jonkin verran keskimäärin edellisestä tilikaudesta. Puolan zloty pysyi keskimäärin suhteellisen vakaana. Keskeisen raaka-aineen, kuparin, hinta laski vuoden aikana. Kuitenkin kuparin hinnan muutos päivitetään asiakashintoihin keskimäärin 3-5 kuukauden viiveellä. - Ajoneuvot, Eurooppa Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto säilyi vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuonna Lasku tapahtui ensimmäisen vuosipuoliskon 2013 aikana, kun taas tuotanto kasvoi loppuvuonna 2013 johtuen ennakko-oston vaikutuksesta Euro 6 -standardiin siirtymisen johdosta Vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen raskaiden kuorma-autojen tuotanto Euroopassa oli yksikköä eli noin 33 % enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2012 vertailukauteen verrattuna nousua oli yksiköstä noin 18 %. Koko vuoden 2013 tuotanto oli yksikköä ollen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto oli yksikköä eli noin 23 % enemmän kuin saman ajanjakson tuotanto vuotta aiemmin ja vuoden kolmannen vuosineljänneksen toteutunut tuotanto (molemmat yksikköä). Koko vuoden tuotanto oli yksikköä pysyen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. - Ajoneuvot, Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikassa taloudellisiin ja poliittisiin päätöksiin liittyvä epävarmuus vaikutti kuluttajien luottamukseen, mikä heijastui varovaisuutena kuorma-autoinvestoinneissa. NAFTA-alueen vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen tuotantomäärä raskaiden kuorma-autojen (luokka 8) osalta oli yksikköä ollen samalla tasolla edellisen vuosineljänneksen tuotannon kanssa. Verrattuna vuoden 2012 vertailukauden yksikköön tuotanto kasvoi 10 %. Koko vuoden 2013 raskaiden kuormaautojen toteutunut tuotanto oli yksikköä, mikä oli noin 10 % vähemmän kuin edellisen vuoden kokonaistuotanto ( ). 4 / 28

5 Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto laski noin 5 % kolmannen vuosineljänneksen yksiköstä vuoden viimeisen neljänneksen yksikköön. Vuoden 2012 vertailukauteen verrattuna tuotanto kasvoi lähes 7 %. Vuoden kokonaistuotanto nousi vuoden 2012 noin yksiköstä yksikköön eli nousua oli yli 7 %. Kevyiden ajoneuvojen viimeisen vuosineljänneksen tuotantoluvut ( ) nousivat yli 3 % verrattuna edellisen kvartaalin tuotantolukuihin, ja näyttivät yli 10 % nousua vuoden 2012 vertailukauden tuotantomäärään verrattuna. Vuoden 2013 tuotanto nousi noin 8 % eli yksikköön edellisen vuoden yksiköstä. - Ajoneuvot, Brasilia Brasilian kuorma-autotuotanto hyötyi valtion tuista, jotka jatkuivat koko vuoden 2013 ja paransivat kysyntää. Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen viimeisen vuosineljänneksen tuotanto oli noin yksikköä eli noin 9 % vähemmän kuin kolmannen vuosineljänneksen tuotanto, mutta yli 48 % enemmän kuin vuoden 2012 vertailujakson tuotanto ( yksikköä). Vuoden 2013 kokonaistuotanto oli yksikköä eli noin 48 % enemmän kuin vuonna 2012 ( yksikköä). Keskiraskaiden kuorma-autojen neljännen vuosineljänneksen tuotanto oli yksikköä laskien 3 % kolmannen vuosineljänneksen tuotannosta ( yksikköä), mutta nousten yli 69 % vuoden 2012 vertailujakson yksiköstä. Koko vuoden 2013 tuotantomäärä oli noin yksikköä, mikä oli noin 63 % enemmän kuin vuoden 2012 kokonaistuotannon yksikköä. Elektroniikkaliiketoiminta Talouden epävarmuus Euroopassa sekä yritysten varovaisuus teollisuusinvestoinneissa maailmanlaajuisesti vaikuttivat elektronisten tuotteiden kysyntään negatiivisesti. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla laski edellisen vuoden tasosta. Telekommunikaatioon liittyvien tuotteiden kysyntä markkinoilla nousi hieman edellisestä vuodesta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Loka-joulukuu 2013 Loka-joulukuun liikevaihto oli 212,1 milj. euroa (214,0 milj. euroa) eli 0,9 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuosineljänneksellä on kirjattu kertaluonteisia eriä 2,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa tehtyihin arvonalentumiskirjauksiin (0,5 milj. euroa), asiantuntijakuluihin strategisissa projekteissa (0,5 milj. euroa) sekä muihin kuluihin, joista pääosa työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja johdinsarjasegmentissä. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA -poistot) oli 9,8 milj. euroa (12,1 milj. euroa), joka on 4,6 % liikevaihdosta (5,7 %). Konsernin liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa), joka on 2,2 % (1,9 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Tappioihin vaikuttivat heikentynyt Brasilian real sekä korkeammat työvoimakustannukset. Toimenpiteitä Brasilian kannattavuuden parantamiseksi jatketaan. Poistojen yhteismäärä oli 7,8 milj. euroa (9,4 milj. euroa) sisältäen 0,5 milj. euron kertaluonteiset erät (1,1 milj. euroa). PPA -poistot olivat katsauskaudella 3,2 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Rahoituserät olivat -2,7 milj. euroa (-3,3 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät jälleenrahoituksen liittyviä kustannuksia, jotka jatkuivat vuosineljänneksellä sekä 0,9 miljoonan euron valuuttakurssitappiot (2,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 1,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 1,8 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,08 euroa (0,03 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 198,4 milj. euroa (196,1 milj. euroa) eli 1,1 % enemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 93,5 % (91,7 %). Liikevaihto kasvoi johtuen korkeammista myyntimääristä Euroopan asiakkaille, kun taas myyntimäärät Pohjois-Amerikan asiakkaille laskivat. Katsauskaudella kirjattiin 1,7 milj. euroa (3,5 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. 5 / 28

6 Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin ja tehtyihin arvonalentumiskirjauksiin. Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 8,3 milj. euroa (8,7 milj. euroa), joka on 4,2 % (4,4 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 6,6 milj. euroa (5,2 milj. euroa), joka on 3,3 % (2,6 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Tappioihin vaikuttivat heikentynyt Brasilian real sekä korkeammat työvoimakustannukset. Toimenpiteitä Brasilian kannattavuuden parantamiseksi jatketaan. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 23,0 % ja oli 13,7 milj. euroa (17,8 milj. euroa). Segmentin osuus oli 6,5 % (8,3 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä -0,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa), joka on 1,6 % (5,3 %) segmentin liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), joka on 2,2 % (-0,8 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuus heikkeni matalamman myyntimäärän johdosta. Tammi-joulukuu 2013 Tammi-joulukuun liikevaihto oli 884,0 milj. euroa (928,2 milj. euroa) eli 4,8 % pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Myynti Pohjois-Amerikan asiakkaille väheni noin 10,9 % euroina, kun taas myynti Euroopan asiakkaille kasvoi noin 1,5 %. Tilikaudella on kirjattu kertaluonteisia eriä 10,4 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 3,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin (5,3 milj. euroa), tehtyihin arvonalentumiskirjauksiin (3,4 milj. euroa) ja asiantuntijakuluihin strategisissa projekteissa (0,7 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA -poistot) oli 52,5 milj. euroa (65,4 milj. euroa), joka on 5,9 % liikevaihdosta (7,0 %). Konsernin liikevoitto oli 30,5 milj. euroa (43,5 milj. euroa), joka on 3,4 % (4,7 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Toimenpiteitä Brasilian kannattavuuden parantamiseksi jatketaan. Poistojen yhteismäärä oli 32,9 milj. euroa (32,6 milj. euroa) sisältäen 3,4 milj. euron kertaluonteiset erät (1,1 milj. euroa). PPA-poistot olivat katsauskaudella 11,6 milj. euroa (13,9 milj. euroa). Rahoituserät olivat -8,9 milj. euroa (-8,5 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät 2,2 miljoonan euron (2,6 milj. euron) valuuttakurssitappiot. Tulos ennen veroja oli 21,6 milj. euroa (35,0 milj. euroa). Tilikauden tuloverot olivat 7,6 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 13,9 milj. euroa (24,0 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,62 euroa (1,12 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 820,3 milj. euroa (858,8 milj. euroa) eli 4,5 % pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevaihtoon oli noin -3 %. Johdinsarjaliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,8 % (92,5 %). Liikevaihto väheni Pohjois-Amerikan kuorma-automarkkinoiden matalampien tuotantomäärien vuoksi, kun taas Etelä-Amerikan kuorma-automarkkinoiden tuotantomäärät kasvoivat ja Euroopan kuorma-automarkkinat pysyivät suhteellisen vakaina. Lisäksi liikevaihtoon vaikutti, että muutamat kevyiden ajoneuvojen ja komponenttien tuoteohjelmat saavuttivat elinkaarensa lopun tilikauden aikana. Tilikauden aikana käynnissä oli myös useita uusien tuoteohjelmien ylösajoja sekä tuotannon siirtoja. Tilikaudella kirjattiin 8,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin (4,5 milj. euroa) ja tehtyihin arvonalentumiskirjauksiin (3,4 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 3,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 42,9 milj. euroa (53,5 milj. euroa), joka on 5,2 % (6,2 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 34,5 milj. euroa (47,1 milj. euroa), joka on 4,2 % (5,5 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Toimenpiteitä Brasilian kannattavuuden parantamiseksi jatketaan. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 8,3 % ja oli 63,7 milj. euroa (69,4 milj. euroa). Elektroniikkaliiketoiminnan osuus oli 7,2 % (7,5 %) konsernin liikevaihdosta. Tilikaudella kirjattiin 0,2 milj. euroa (1,4 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset bruttokustannukset 1,5 milj. euroa, jotka liittyivät uudelleenorganisointiin Suomessa ja Venäjällä, kompensoituivat 1,2 milj. euron kertaluonteisella sisäisellä uudelleenorganisointi tuotolla. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 4,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa), joka on 6,6 % (3,1 %) segmentin liikevaihdosta. Liiketulos oli 4,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa), joka on 6,5 % (1,1 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto ennen kertaluonteisista eriä parani merkittävästi edellisestä vuodesta johtuen tilikauden aikana toteutetuista kustannusrakennetta keventävistä toimista sekä ODM tuotteiden kasvaneesta osuudesta liikevaihdossa 6 / 28

7 TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 455,6 milj. euroa (485,1 milj. euroa). Korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 100,4 milj. euroa (143,8 milj. euroa). Lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 0,7 milj. euroa, josta pääosa muodostui rahoitusleasingveloista. Lisäksi konsernilla on käytettävissään vahvistettu käyttämätön 30,0 milj. euron luottolimiitti. Taloudellinen asema parantui suunnatulla osakeannilla, josta kertyi 44,9 miljoonaa euroa. Lisäksi PKC Group laski liikkeelle 100 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna Rahoitusjärjestelyistä kertyneet varat käytettiin osin konsernin jälleenrahoitustarpeisiin. Korollisten velkojen keskimääräinen efektiivinen korko käyttämätön luottolimiitti huomioituna oli tilinpäätöshetkellä 3,8 % (3,1 %). Merkittävin syy korkotason muutokselle oli rahoituksen uudelleenjärjestely vuonna 2013 ja muutokset korkosidonnaisuusajoissa. Konsernin omavaraisuusaste oli 42,7 % (33,9 %). Nettovelat olivat -2,2 milj. euroa (56,6 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -1,1 % (34,4 %). PKC Group käyttää johdannaisia vain suojautuakseen valuuttakurssien, korkotasojen ja kuparin hinnan muutoksilta. Tilikauden lopussa kuparijohdannaisten nimellisarvo oli 8,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli avoimia euromääräisiä koronvaihtosopimuksia, jotta korkosidonnaisuusaika pysyisi tavoitetasolla. Koronvaihtosopimusten johdosta konserni vastaanottaa kiinteää korkoa 5 vuoden ajan ja maksaa vaihtuvaa 6 kuukauden Euribor-sidonnaista korkoa. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo tilikauden lopussa oli 75,0 milj. euroa (36,0 milj. euroa). Valuuttajohdannaisten nimellisarvo oli vastaavasti 18,2 milj. euroa (5,1 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä oli 80,2 milj. euroa (87,5 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 110,4 milj. euroa (105,9 milj. euroa). Tilikauden operatiivinen kassavirta oli 39,7 milj. euroa (76,0 milj. euroa) ja kassavirta investointien jälkeen 24,9 milj. euroa (63,7 milj. euroa). Kassavirta investointien jälkeen kertyi suurelta osin toisen vuosipuoliskon aikana, kun taas ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käyttöpääoma kasvoi aivan vuoden 2013 alun kausiluonteisesti alhaisesta tasosta. Rahavarat olivat 102,7 milj. euroa (87,2 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella 14,6 milj. euroa (16,0 milj. euroa), joka on 1,7 % (1,7 %) liikevaihdosta. Bruttoinvestoinnit jakautuivat maantieteellisesti seuraavasti: Eurooppa 27,8% (17,3 %), Etelä- Amerikka 22,7 % (23,2 %), Pohjois-Amerikka 44,3 % (56,5 %) ja APAC 5,2 % (2,9 %). Tilikaudella investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. Katsauskaudella ei tehty merkittäviä yksittäisiä investointeja. PKC arvioi että keskipitkällä aikavälillä konsernin korvausinvestoinnit ovat lähellä vuotuista poistotasoa lukuun ottamatta yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA-poistot) ja arvonalentumistappioita. Vuonna 2013 konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 32,9 milj. euroa (32,6 milj. euroa), lukuun ottamatta PPApoistoja ja arvonalentumistappioita 17,9 milj. euroa (17,6 milj. euroa). TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 8,5 milj. euroa (8,0 milj. euroa), joka on 1,0 % (0,9 %) konsernin liikevaihdosta. Tilikauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 156 (165) henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tuotannon ja prosessien kehityksessä työskentelevät henkilöt. PKC:n johdinsarjaliiketoiminnan tuotekehitys huomioi tuotestrategiassaan asiakkaidensa lyhyen ja pitkän aikavälin tuotekehitystarpeet sekä ajoneuvoteollisuuden viimeisimmät kehityssuunnat. PKC:n päätuotteita ovat yksilöllisesti räätälöidyt johdinsarjat, minkä lisäksi PKC:n tuotekehitys on edelläkävijä uusien ratkaisujen soveltamisessa asiakkaidensa tarpeisiin. Kasvava osa PKC:n globaalia tuotevalikoimaa on ajoneuvoelektroniikka, jonka avulla PKC pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä pidemmälle optimoituja sähkönjakelujärjestelmiä. 7 / 28

8 Aktiivisella teknologian kehittämisellä etsitään jatkuvasti parannusta tuotteiden laatuun ja suorituskykyyn: vaihtoehtoisia materiaaleja tutkitaan ja hyödynnetään sekä ajoneuvon sähköiseen johdinsarja-arkkitehtuuriin kehitetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Parannukset toteutetaan kustannustehokkaasti tavoitteena asiakkaan tuotteen kokonaiskustannusten minimointi. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan tuotekehityksen vahvat osaamisalueet ovat testaus- ja tehonhallintaratkaisut. Vuonna 2013 PKC lanseerasi omia tuotteitaan: testausratkaisuissa Chameleon tuoteperheen ja tehonhallintaratkaisuissa Alva-teholähdeperheen ja Nactus ylijännitesuojan. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin (20 590). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (19 305), josta ulkomailla (18 962) ja Suomessa 306 (343). Lisäksi konsernilla oli tilikauden päättyessä 613 vuokratyöntekijää. Henkilöstöstä 96,8 % työskenteli johdinsarjaliiketoimintasegmentissä ja 3,2 % elektroniikkaliiketoimintasegmentissä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui vuonna 2013 seuraavasti: Etelä-Amerikka 14,9 %, Pohjois-Amerikka 56,6 %, Aasia 2,2 % ja Eurooppa 26,2 %. Tilikaudella työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen kokonaissumma oli 201,2 milj. euroa (203,2 milj. euroa) sisältäen 5,3 milj. euroa (5,9 milj. euroa) kertaluonteisia kustannuksia. Suurin osa PKC:n tuotannosta on työvoimavaltaista ja konsernin kilpailukyky perustuu henkilökunnan osaamiseen. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman säilyttämiseksi PKC panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Työsuojeluasioissa PKC toimii järjestelmällisesti ja seuraa säännöllisesti mm. tapaturma- ja ammattitautitiheyttä sekä poissaolosuhdetta, jotka raportoidaan myös PKC Groupin yritysvastuuraportissa. LAATU JA YMPÄRISTÖ Kaikki konsernin johdinsarjatehtaat on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden ISO/TS laatustandardin vaatimusten mukaisesti Traverse Cityn (USA) ja Raahen (Suomi) elektroniikkatehdasta lukuun ottamatta, jotka ovat sertifioitu ISO9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi kaikki konsernin tehtaat, lukuun ottamatta Campo Alegren (Brasilia) tehdasta on sertifioitu ISO ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja kaikki tehtaat toimivat ISO9001 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti. Acunan (Meksiko), Juarezin (Meksiko), Piedras Negrasin (Meksiko), Torreonin (Meksiko), Keilan (Viro), Haapsalun (Viro), Itajuban (Brasilia), Raahen (Suomi) ja Suzhoun (Kiina) tuotantoyksiköt on sertifioitu lisäksi OHSAS18001 työterveysja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti. Toimenpiteet Campo Alegren (Brasilia) sertifioimiseksi ISO14001 ympäristöstandardin mukaisesti tullaan saamaan päätökseen katsauskauden jälkeen. Toimenpiteet Curitiban (Brasilia) uudelleensertifioimiseksi ISO14001 ympäristöstandardin mukaisesti ovat käynnissä ja ne on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana. PKC haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista kehittämällä energiaa säästäviä ratkaisuja ja suunnittelemalla tuotteita, joissa minimoidaan päästöt ja materiaalien käyttö. Valmistustoiminnan ympäristövaikutuksia pienennetään kuljetusten optimoinnilla, tuotantolaitosten energiatehokkuuden kehittämisellä sekä tehokkaalla materiaalien hankinnalla. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Outi Lampelan, Shemaya Levyn, Robert Remenarin, Harri Suutarin, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtisen sekä uutena jäsenenä Wolfgang Diezin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Outi Lampela ja Jyrki Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. 8 / 28

9 Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikauden lopussa Matti Hyytiäinen, pj. (toimitusjohtaja), Jyrki Keronen (Senior Vice President, Business Development & APAC), Jani Kiljala (President, Wiring Systems, Europe), Pekka Korkala (President, Wiring Systems, South America), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Jarmo Rajala (President, Electronics), Frank Sovis (President, Wiring Systems, North America) ja Juha Torniainen (talousjohtaja) alkaen PKC Groupin johdinsarjaliiketoiminnat Euroopassa ja Etelä-Amerikassa yhdistettiin saman johdon alle. Jani Kiljala otti vastuulleen myös Etelä-Amerikan johdinsarjaliiketoiminnan nimikkeellä President, Wiring Systems, Europe and South America ja Pekka Korkalan johtoryhmäjäsenyys päättyi. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli välisenä aikana kpl ( kpl), joka on 40,2 % (51,0 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 184,3 milj. euroa (160,1 milj. euroa). PKC:n osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla (mm. Chi-X ja BATS). Osakkeita vaihdettiin kyseisillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä kappaletta ( kappaletta) tilikauden aikana. NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tilikauden alin noteeraus oli 15,00 euroa (10,65 euroa) ja ylin 25,31 euroa (18,30 euroa). Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 24,19 euroa (15,49 euroa) ja tilikauden keskikurssi 20,47 euroa (14,76 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 576,1 milj. euroa (333,4 milj. euroa). Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli tilikauden lopussa 0,1 % (0,6 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli tilikauden lopussa yhteensä (8 853) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli tilikauden päättyessä 36,5 % (22,3 %) osakekannasta. Liputukset Tilikauden päättymisen jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n ( ) hallinnoimien rahastojen (OP- Focus erikoissijoitusrahasto, OP-Delta sijoitusrahasto ja OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli osaketta, eli 4,59 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n osakemäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet tilikauden aikana seuraavasti: vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on ,70 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,46 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on 8 194,00 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,46 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on 8 389,50 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta ja PKC Group Oyj:n 2009B optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,96 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. 9 / 28

10 PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä 250 osaketta ja PKC Group Oyj:n 2009B optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma jakaantuu korotuksen jälkeen osakkeeseen. PKC Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä uutta osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma jakaantuu korotuksen jälkeen osakkeeseen. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta ja PKC Group Oyj:n 2009B optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma jakaantuu korotuksen jälkeen osakkeeseen. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta ja 2009B optioilla yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma jakaantuu korotuksen jälkeen osakkeeseen. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. PKC Group Oyj:n hallitus on valtuutuksen perusteella päättänyt uuden osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle PKC Group USA Inc:lle AEES - yhtiöiden osakkeiden kauppahinnan maksamiseksi. PKC Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä uutta osaketta. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi tämän annin jälkeen olla enintään osaketta. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä konsernin hallussa ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita. OPTIO-OHJELMAT 2006 optiot Vuonna 2006 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman mukaisten, A, B ja C optioihin jakautuvien optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. 2006A optioiden merkintäaika on päättynyt Merkintäaikana optioilla merkittiin yhteensä osaketta ja käyttämättä jäi optioita. 2006B optioiden merkintäaika on päättynyt B optioita ei jäänyt käyttämättä. 2006C optioiden merkintäaika on päättynyt Merkintäaikana optioilla merkittiin yhteensä osaketta ja käyttämättä jäi optioita optiot Vuonna 2009 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman mukaisten A, B ja C optioihin jakautuvien optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Tilikauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä A, B ja C optio-oikeutta. 10 / 28

11 Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen (2009A optioilla tällä hetkellä 1,60 euroa, 2009B optioilla tällä hetkellä 11,41 ja 2009C optioilla 17,28 euroa). Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään osakkeella. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A , optio-oikeuksilla 2009B ja optio-oikeuksilla 2009C optiot Vuonna 2012 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on kappaletta. Tilikauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä A(i) ja B(i) optio-oikeutta, minkä lisäksi avainhenkilöille on alustavasti allokoitu A(ii) ja B(ii)optio-oikeutta. Vuoden 2012 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vuosien 2012, 2013 ja 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 2012A optioilla merkintähinta on 15,31 euroa ja 2012B optioilla 16,65 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on , optio-oikeuksilla 2012B ja optio-oikeuksilla 2012C Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. YRITYSVASTUU Yritysvastuu on keskeinen osa PKC:n toimintoja. PKC toimii eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, ottaa vastuun toimintaympäristöstä ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa, ja kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja nollatoleranssia lahjontaan ja korruptioon. PKC Groupin hallitus on vahvistanut käytännesäännöt (Code of Conduct), jotka kattavat koko konsernin. Code of Conduct määrittelee periaatteet eettiselle liiketoiminnalle, jotka perustuvat korkeimmille eettisille standardeille. Lakien, määräysten ja kansainvälisten normien noudattaminen on perusedellytys, josta ei voida poiketa missään olosuhteissa. PKC:n vuoden 2013 yritysvastuuraportti julkaistaan STRATEGIA 2018 Strategiset tavoitteet on julkistettu pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. PKC suunnittelee, valmistaa ja integroi asiakkaidensa globaalina kumppanina sähkönjakelujärjestelmiä hyötyajoneuvoteollisuuteen ja muille valituille toimialoille. PKC tavoittelee kasvua nykyisten hyötyajoneuvoihin keskittyvien asiakkuuksiensa ja nykyisten markkinoiden lisäksi Aasian kasvavilta markkinoilta. PKC tutkii lisäksi mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa kuljetusteollisuusmarkkinoilla, joilla se katsoo voivansa hyödyntää laajemmin omaa ainutlaatuista osaamistaan sähkönjakelujärjestelmien globaalina toimittajana. 11 / 28

12 PKC Group Oyj:n pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on saavuttaa 1,4 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2018 mennessä, yli 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja pitää nettovelkaantumisaste alle 75 %:n. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa % kassavirrasta investointien jälkeen. Keskeiset strategiset tapahtumat vuonna 2013 Optimoidakseen tuotantoverkostoaan PKC Group on perustanut uuden johdinsarjayrityksen Suzhouhun Kiinaan. Lisäksi Suzhoun uusi tehdas tulee toimimaan NPI-yksikkönä Kiinassa ja APAC-alueella. PKC Group on päättänyt perustaa uuden johdinsarjatehtaan Smederevoon, Serbiaan. Tehtaan on tarkoitus palvella nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkuuksia Euroopassa. Kokonaisuudessaan investoinnin arvioidaan olevan vuoden 2016 loppuun mennessä noin 8 miljoonaa euroa. Tehtaan on tarkoitus työllistää noin 1500 työntekijää vuoden 2016 loppuun mennessä. PKC on myös sulkenut Irlannin ja Ukrainan tehtaat. PKC on allekirjoittanut puitesopimuksen strategisesta yhteistyöstä China National Heavy Duty Truck Group Company Limited:in ( SINOTRUK ) kanssa. Esisopimuksen perusteella PKC ja SINOTRUK haluavat tutkia joitain yhteistyövaihtoehtoja liittyen johdinsarjojen valmistukseen, mukaan lukien erikseen neuvoteltavat yhteisyrityksen perustaminen Kiinaan ja pitkäaikaisen toimitussopimuksen solmiminen. Yhteisyritys valmistaisi johdinsarjoja SINOTRUK:ille ja mahdollisesti myös muille asiakkaille Kiinassa ja ulkomailla. PKC Group laski liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna Lainalle maksetaan 4,25 prosentin vuotuinen kuponkikorko. Joukkovelkakirjalaina otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä. PKC laski liikkeeseen 2,14 miljoonaa uutta osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kokeneita kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannista kertyi yhteensä 44,94 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT PKC Group Oyj ilmoitti optimoivansa tuotantoverkostoaan Pohjois-Amerikassa. PKC on päättänyt sulkea Nogalesin tehtaan Meksikossa sopeuttaakseen ja linjatakseen tuotantokapasiteettiaan edelleen Pohjois-Amerikan asiakkaiden tarpeisiin. Nogalesin tehtaan tuotanto siirretään PKC:n Torreonin tehtaalle Meksikoon. Toimenpide liittyy nykyisten kevyiden ajoneuvojen tuoteohjelmien hiipumiseen Pohjois- Amerikassa ja PKC:n keskittymiseen mahdollisuuksiensa maksimointiin nykyisillä ydinasiakassegmenteillä. Toimenpiteisiin liittyvien kertaluonteisten erien on arvioitu olevan suuruudeltaan noin 3,6 miljoonaa euroa verojen jälkeen. Arvioidut vuotuiset säästöt vuodesta 2014 eteenpäin ovat noin 2,0 miljoonaa euroa verojen jälkeen. PKC arvioi, että nämä toimenpiteet on saatettu päätökseen vuonna LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Julkisten talouksien alijäämä ja velkaantuneisuus useissa Euroopan maissa ja myös Yhdysvalloissa on heikentänyt talouskasvua, loppuasiakkaiden kysyntää ja investointihyödykkeiden rahoituksen saatavuutta. Lisäksi epävarmuus liittyen kehittyvien markkinoiden taloudelliseen kehitykseen on kasvanut viime aikoina. Erityisesti Brasiliassa inflaatio sekä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus on jatkunut. Euroopassa Euro 6 - standardin hyötyajoneuvoihin siirtyminen ja siihen liittyvä ennakko-oston vaikutus 2013 vuoden lopussa saattaa vähentää kysyntää vuoden 2014 alussa. Muutokset asiakkaiden suhteellisissa markkinaosuuksissa ja hankintastrategioissa voivat vaikuttaa PKC:n tuotteiden kysyntään. USA:n dollarin heikkeneminen Meksikon pesoa sekä euron arvon heikkeneminen Puolan zlotya ja Venäjän ruplaa vastaan voi kasvattaa PKC Groupin jalostuskustannuksia. Euron arvon vahvistuminen Brasilian realia vastaan voi kasvattaa PKC Groupin materiaalikustannuksia. Kuparin hinnan merkittävä nousu voi heikentää PKC-konsernin tulosta lyhyellä aikavälillä. Kuparin hinnan muutos siirtyy asiakashintoihin keskimäärin 3-5 kuukauden viiveellä. 12 / 28

13 PKC Group Oyj:ssä on suoritettu verotarkastus vuonna 2011 liittyen vuonna 2009 toteutettuun johdinsarjaliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn. PKC on antanut lopullisen vastineensa vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen aikana ja odottaa verojen uudelleenarviointipäätöstä. Verotarkastuskertomuksen perusteella PKC:llä ja veroviranomaisilla on näkemyseroja, mitkä voivat johtaa verojen uudelleenarviointipäätökseen ja velvollisuuteen maksaa lisäveroja ja muita niihin liittyviä maksuja. PKC:n johdon näkemys on, että verot on raportoitu ja maksettu oikein. PKC Groupin riskienhallinnan periaatteena on tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit ja määrittää riskien tehokkaaseen hallintaan tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi toteutetaan koko PKC Groupin laajuisena ja sillä haetaan riskien analysoimiseen ja mittaamiseen yhtenäistä käytäntöä huomioiden myös yksiköiden väliset maantieteelliset erot. PKC:n riskit on luokiteltu strategisiin riskeihin ja operatiivisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Lisätietoja PKC:n riskeistä löytyy vuosikertomuksesta ja Corporate Governance -ohjeistuksesta. MARKKINANÄKYMÄT Johdinsarjaliiketoiminta Euroopan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan vuonna 2014 laskevan 4 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2014 alusta voimaan tullut Euro 6 päästöstandardi aiheutti nousua kuorma-autojen kysyntään vuoden 2013 lopulla. Vuoden 2014 toisen vuosipuoliskon tuotantomäärien odotetaan olevan korkeammat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 10 %, keskiraskaiden kuormaautojen tuotannon 5 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon 2 % vuoden 2013 tasosta. Raskaiden kuormaautojen kvartaalikohtaisten tuotantomäärien arvioidaan nousevan tasaisesti vuoden aikana. Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 5 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon kasvavan 24 % verrattuna vuoteen Valtion uusien kuorma-autojen ostoa tukevaa ohjelmaa on heikennetty ja se on voimassa toistaiseksi. Elektroniikkaliiketoiminta Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla. PKC GROUPIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eriä oli 70,3 milj. euroa. Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset. Edellä mainitun johdosta vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuonna Lisäksi vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan uudelleen organisointi ja tuotannon siirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset. HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 139,0 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 70,3 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 21,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,7 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 13 / 28

14 VUOSIKERTOMUS 2013 JA SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ PKC Group Oyj julkaisee vuoden 2013 vuosikertomuksen, joka sisältää PKC Groupin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä keskiviikkona 12. maaliskuuta Vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla. VARSINAINEN YHTIÖKOKOKUS JA TULOSJULKISTUKSET 2014 Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 3. huhtikuuta Vuoden 2014 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Osavuosikatsaus 1-3/2014 torstaina noin klo 8.15 Osavuosikatsaus 1-6/2014 torstaina noin klo 8.15 Osavuosikatsaus 1-9/2014 torstaina noin klo 8.15 Tämän tiedotteen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. Vertailu on tehty vuoden 2012 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. 14 / 28

15 TAULUKKO-OSA Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja periaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Paitsi Kiinan ja Venäjän yhtiöissä toiminnallisen valuutan muuttaminen eurosta paikalliseen valuuttaan, jolloin muuntoerot esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Vuonna 2013 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen. Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen, jossa keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä, vaikuttaa muiden laajan tuloksen erien esitystapaan. Muutoksilla IFRS 13 Käyvänarvon määrittämien ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit standardeissa on vaikutusta lähinnä tilinpäätöstiedotteen esittämistapaan. Tilinpäätöstiedotteen vuositason luvut ovat tilintarkastettuja. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 10-12/13 3kk 10-12/12 3kk 1-12/13 12kk 1-12/12 12kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Kurssivoitot ja -tappiot Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Korkojohdannaiset Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,08 0,03 0,63 1,13 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,08 0,03 0,62 1,12 15 / 28

16 KONSERNITASE (1 000 euroa) 12/13 12/12 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Saamiset yhteensä Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Arvonmuutosrahasto Osakeperusteiset maksut Kertyneet voittovarat Katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Korottomat velat Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Ostovelat Muut korottomat velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä / 28

17 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 euroa) 10-12/13 3kk 10-12/12 3kk 1-12/13 12kk 1-12/12 12kk Liiketoiminnan rahavirrat Myynnistä saadut maksut Muista liiketoiminnan tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Valuuttakurssien muutosten vaikutukset Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirrat (A) Investointien rahavirrat Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirrat (B) Kassavirta investointien jälkeen Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen nostot Maksullinen osakeanti ja optioilla merkityt osakkeet Lainojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirrat ( C ) Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat kauden alussa Muuntoero rahavaroissa Rahavarat kauden lopussa / 28

18 KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/13 12kk 1-12/12 12kk Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 3,4 4,7 Voitto ennen veroja, euroa % liikevaihdosta 2,4 3,8 Katsauskauden voitto, euroa % liikevaihdosta 1,6 2,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,8 15,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,7 16,7 Nettokäyttöpääoma, euroa Nettovelat, euroa Gearing, % -1,1 34,4 Omavaraisuusaste, % 42,7 33,9 Current ratio 2,3 1,5 Bruttoinvestoinnit, euroa % liikevaihdosta 1,7 1,7 T&K-menot, euroa % liikevaihdosta 1,0 0,9 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 1-12/13 12kk 1-12/12 12kk Tulos/osake (EPS), euroa 0,63 1,13 Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 0,62 1,12 Oma pääoma/osake, euroa 8,13 7,64 Kassavirta/osake, euroa 1,11 2,97 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 24,19 15,49 Osinko/osake, eur *) 0,70 0,70 Osinko/tulos, % *) 111,82 62,12 Efektiivinen osinkotuotto, % *) 2,89 4,52 Hinta/tulos (P/E) 38,64 13,75 Kauden alin kurssi, euroa 15,00 10,65 Kauden ylin kurssi, euroa 25,31 18,30 Kauden keskikurssi, euroa 20,47 14,76 Osakevaihto, kpl Osakevaihdon osuus (osakeantioikaistusta) osakekannasta, % 40,2 51,0 Osakkeita keskimäärin, kpl Osakkeita keskimäärin, laimennettu, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, euroa *) vuoden 2013 luku on hallituksen esitys 18 / 28

19 1. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Kohdistamattomat ja eliminoinnit Konserni yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti Liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 7,7 4,2 6,6 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 5,8 1,6 4,6 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 4,2 1,6 3,1 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 3,3 2,2 2,2 Segmentin varat Kohdistamattomat varat **) Varat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia **) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 19 / 28

20 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Kohdistamattomat ja eliminoinnit Konserni yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti Liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 8,3 7,9 194,8 8,5 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 6,1 5,3 5,7 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 4,4 5,3 337,3 4,2 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Asiantuntijapalkkiot Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 2,6-0,8 1,9 Segmentin varat Kohdistamattomat varat **) Varat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia **) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 20 / 28

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 4.5.2012 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 4.5.2012 klo 8.15 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 4.5.2012 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 Liikevaihto kasvoi 149,7 % vertailukaudesta (1-3/2011) ollen 242,0 milj. euroa (96,9 milj. euroa). Liikevoitto ennen

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2016 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2016 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2015 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2016 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2015: STRATEGISET PROJEKTIT ETENIVÄT, KÄYTTÖKATE PARANI EDELLEEN LOKA-JOULUKUU 2015 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2014: BRASILIA HEIKENSI LIIKEVOITTOA, LIIKEVAIHTO ENNAKOIDUSTI VERTAILUKAUTTA ALHAISEMPI

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 7.8.2014 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 7.8.2014 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 7.8.2014 klo 8.15 PKC GROUP Q2/2014: TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA EBITDA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN KALTAINEN HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Konsernin liikevaihto kasvoi 59,3 % vertailukaudesta (1-3/2010) ollen 96,9 milj. euroa (60,8 milj. euroa). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013: VAKAA SUORITUS JATKUI HUHTI-KESÄKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto laski 4,0 % vertailukaudesta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 Konsernin liikevaihto kasvoi 15,2 % edellisestä vuodesta ollen 228,9 milj. euroa (198,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 24,2 milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

PKC Group Oyj. Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012. Harri Suutari Toimitusjohtaja

PKC Group Oyj. Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012. Harri Suutari Toimitusjohtaja PKC Group Oyj Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012 Harri Suutari Toimitusjohtaja 1 PKC Group lyhyesti PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, johdinsarjat ja elektroniikka PKC suunnittelee

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (tilintarkastamaton) Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 4,8 % ollen 18,2 miljoonaa euroa (19,1). Operatiivinen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 31.10.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013: PÄÄMARKKINOIDEN HEIKKOUS HEIJASTUI LIIKEVAIHTOON JA EBITDAAN HEINÄ-SYYSKUU 2013

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.7.2006 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisestä vuodesta ollen 109,3 milj. euroa (103,0 milj.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 9.8.2012 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Liikevaihto kasvoi 136,1 % vertailukaudesta (1-6/2011) ollen 486,8 milj. euroa (206,2 milj. euroa). Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 215 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.216 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q2/2015: KONSERNIN EBITDA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI 22 %, JOHDINSARJASEGMENTIN PARANNUTTUA EDELLEEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013 Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013 Toimintaympäristö Tammi-maaliskuussa kone- ja metalliteollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia 15 % vähemmän

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot