PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 7.8.2014 klo 8.15"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014

2 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15 PKC GROUP Q2/2014: TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA EBITDA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN KALTAINEN HUHTI-KESÄKUU 2014 LYHYESTI Liikevaihto laski 12,3 % vertailukaudesta (4-6/2013) ollen 206,2 milj. euroa (235,1 milj. euroa). EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 12,4 milj. euroa (20,6 milj. euroa) eli 6,0 % (8,8 %) liikevaihdosta. EBITA** oli 7,6 milj. euroa (16.1 milj. euroa) eli 3,7 % (6,8 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 2,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,6 milj. euroa (13,3 milj. euroa) eli 2,7 % (5,6 %) liikevaihdosta. Laimennettu tulos/osake oli 0,11 euroa (0,28 euroa). Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli 7,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). TAMMI-KESÄKUU 2014 LYHYESTI Liikevaihto laski 10,9 % vertailukaudesta (1-6/2013) ollen 410,0 milj. euroa (460,3 milj. euroa). EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 24,5 milj. euroa (39,4 milj. euroa) eli 6,0 % (8,6 %) liikevaihdosta. EBITA** oli 15,3 milj. euroa (30,3 milj. euroa) eli 3,7 % (6,6 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 4,1 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 11,2 milj. euroa (24,6 milj. euroa) eli 2,7 % (5,3 %) liikevaihdosta. Laimennettu tulos/osake oli 0,15 euroa (0,42 euroa). Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -11,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa). PKC GROUPIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eriä oli 70,3 milj. euroa. Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset. Edellä mainitun johdosta vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuonna Lisäksi vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan liiketoiminnan uudelleen organisointi ja tuotannon siirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset. 2 / 29

3 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13 AVAINLUVUT 4-6/14 4-6/ euroa (ellei muuta mainittu) Liikevaihto , , EBITDA* , , % liikevaihdosta 6,0 8,8 6,0 8,6 8,0 EBITA** , , % liikevaihdosta 3,7 6,8 3,7 6,6 5,9 Liikevoitto* , , % liikevaihdosta 2,7 5,6 2,7 5,3 4,6 Kertaluonteiset erät , , Liikevoitto , , % liikevaihdosta 2,0 5,1 1,7 3,9 3,4 Voitto ennen veroja , , Katsauskauden voitto , , Tulos/osake (EPS), euroa 0,11 0,28-61,3 0,15 0,42-65,5 0,62 Kassavirta investointien jälkeen , ROI,% 10,2 18,0 14,7 Gearing, % 14,0 45,2-1,1 Henkilöstö keskimäärin , , * ennen kertaluonteisia eriä ** liikevoitto ennen PPA -poistoja ja kertaluonteisia eriä TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN: Toisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi alle vertailukauden ollen 206,2 miljoonaa euroa. Euroopassa kuormaautojen tuotantomäärät olivat ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla mutta jäivät alle vertailukauden. Pohjois-Amerikassa kuorma-autojen tuotanto jatkoi kasvuaan sekä edelliseen vuosineljännekseen että vertailukauteen verrattuna. Brasiliassa toisen vuosineljänneksen tuotantomäärät ylittivät ensimmäisen vuosineljänneksen tuotannon mutta jäivät merkittävästi alle vertailukauden. Ukrainan kriisi on vaikuttanut negatiivisesti asiakkaidemme liiketoimintaan Venäjällä ja sen johdosta kaudelle suunnitellut PKC:n Venäjän tehtaan tuotannon ylösajot uusille asiakasohjelmille jäivät toteutumatta. PKC:n liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,6 miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat matala tuotannon käyttöaste ja erityisesti Brasilian tappiot. PKC on edistynyt hintasopimuksissa, jotka ovat tulevaisuuden kannattavan toiminnan edellytys, vaikkei koko liiketoimintaa kattavia hintasopimuksia ole vielä täysimääräisesti päästy sopimaan. PKC:n muut maantieteelliset liiketoiminta-alueet etenevät suunnitelman mukaan. Toisen vuosineljänneksen kassavirta oli hyvällä tasolla ollen 13,0 miljoonaa euroa ennen investointeja. Yhtiön tase on vahva ja nettovelkaantumisaste matala. Tämä antaa mahdollisuuden strategiamme täysimääräiseen toteuttamiseen mm. yritysostoin. Markkinoiden alavire jatkuu Euroopassa sekä Brasiliassa ja koko vuoden kuorma-autotuotannon (raskaat ja keskiraskaat) ennustetaan jäävän selkeästi alle viime vuoden määrien. Sen sijaan Pohjois-Amerikan koko vuoden tuotantomäärien ennustetaan ylittävän viime vuoden määrät. Toisella vuosipuoliskolla, johon osuvat lomakaudet ja jouluseisokit, tuotantomäärien ennustetaan pysyvän Euroopassa ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla ja Pohjois-Amerikassa kasvavan noin 10 %. Brasiliassa poliittinen ja taloudellinen epävarmuus on kasvanut. PKC:n asiakkaat Brasiliassa indikoivat tuotantomäärien säilyvän toisella vuosipuoliskolla enintään nykyisellä tasolla. 3 / 29

4 PKC 2018 strategian keskiössä on etabloituminen Kiinan kuorma-automarkkinoille. Olemme edelleen vahvistaneet PKC Kiinan organisaatiota ja tällä hetkellä meillä on yli 70 henkilön osaamisyksikkö Suzhoussa. Kiinassa työskentelemme useiden hankkeiden parissa. Haluan jälleen kerran kiittää kaikki PKC:n työntekijöitä heidän tekemästään hyvästä työstä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Johdinsarjaliiketoiminta PKC:n avainasiakkaat toimivat hyötyajoneuvoteollisuudessa, jonka tuotteet ovat investointihyödykkeitä ja joiden kysyntä on siten vahvasti yhteydessä yleiseen taloustilanteeseen. Taloudellinen aktiivisuus nousi hieman Pohjois-Amerikassa ja säilyi ennallaan Euroopassa vuosineljänneksen aikana. Tapahtumat Ukrainassa lisäsivät kuitenkin epävarmuutta kauden aikana. Brasiliassa taloudellinen kasvu on hidastunut ja inflaation nousu on jatkunut. Kiinan talouden tunnusluvut ovat stabiloituneet viime aikoina heikentymisjakson jälkeen. PKC Group -konsernin toimintavaluutan euron vahvistuminen kääntyi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin toisella vuosineljänneksellä, mutta se oli vahvempi kuin vuotta aiemmin keskimäärin. Brasilian realin heikkeneminen kääntyi toisen vuosineljänneksen aikana vahvistumiseksi. Meksikon peso oli suhteellisen vakaa Yhdysvaltojen dollaria vastaan katsauskauden aikana, vaikka keskimäärin heikkeni hieman vertailukauteen verrattuna. Ukrainan tapahtumien johdosta Venäjän rupla laski merkittävästi alkuvuoden aikana ja on pysynyt heikompana verrattuna vertailukauteen. Suurin osa PKC Groupin Venäjän toiminnasta on vientiä. Keskeisen raaka-aineen, kuparin, hinta kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana, mutta on silti alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kuparin hinnan muutos päivitetään asiakashintoihin keskimäärin 3-5 kuukauden viiveellä. - Ajoneuvot, Eurooppa Ajoneuvotuotanto, yksikköä 4-6/14 4-6/13 Eurooppa Muutos % 1-3/14 Muutos % Raskaat kuorma-autot , ,2 Keskiraskaat kuorma-autot , ,2 Lähde: LMC Automotive Q2/2014 Euro 6 päästömääräyksiin siirtyminen vuoden vaihteessa on pitänyt kuorma-autojen kysynnän alle viime vuoden tason. - Ajoneuvot, Pohjois-Amerikka Ajoneuvotuotanto, yksikköä 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-3/14 Muutos % Pohjois-Amerikka Raskaat kuorma-autot , ,4 Keskiraskaat kuorma-autot , ,8 Kevyet ajoneuvot (Pick-up & SUV) , ,4 Lähde: LMC Automotive Q2/2014 Kuorma-autojen kysyntään Pohjois-Amerikassa ovat vaikuttaneet positiivisesti ikääntyneen kaluston korvausinvestoinnit, talouden kasvu sekä kuljetusyritysten tarve laajentaa rahtikapasiteettia. 4 / 29

5 - Ajoneuvot, Brasilia Ajoneuvotuotanto, yksikköä 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-3/14 Muutos % Brasilia Raskaat kuorma-autot , ,0 Keskiraskaat kuorma-autot , ,7 Lähde: LMC Automotive Q2/2014 Brasilian vallitsevalla taloudellisella tilanteelta on ollut negatiivinen vaikutus kuorma-autojen kysyntään. Elektroniikkaliiketoiminta Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla laski edellisen vuoden tasosta, kun taas telekommunikaatioon liittyvien tuotteiden kysyntä markkinoilla kasvoi hieman. LIIKEVAIHTO JA TULOS Huhti-kesäkuu 2014 Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 206,2 milj. euroa (235,1 milj. euroa) eli 12,3 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Valuuttakurssien muutosten vaikutus konsernin liikevaihtoon oli noin -4 %. Liikevaihtoon vaikuttuvat edelleen kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa ja erään asiakkaan päätös lopettaa linja-autojen johdinsarjaohjelman tuotannon ulkoistaminen Euroopassa. Lisäksi Etelä- Amerikan kuorma-autojen tuotantomäärän lasku viime vuodesta vaikutti liikevaihtoon. Euroopassa liikevaihtoon vaikutti myös tuoteportfoliomuutokset. Eräät ohjelmat ovat päättyneet kun taas uudet ohjelmat ovat vasta käynnistymässä, minkä nettovaikutus on vähentänyt liikevaihtoa hieman. Vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteisia eriä -1,5 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipumiseen liittyviin uudelleenjärjestelykuluihin Pohjois- Amerikassa ja tuotantoverkoston sopeuttamiseen Euroopassa (-0,9 milj. euroa) sekä konsernin strategiseen uudelleenorganisointiin liittyviin kuluihin (-0,6 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA -poistot) oli 7,6 milj. euroa (16,1 milj. euroa), joka on 3,7 % liikevaihdosta (6,8 %). Konsernin liikevoitto oli 4,1 milj. euroa (12,0 milj. euroa), joka on 2,0 % (5,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät yleisesti matalammat käyttöasteet ja Brasilian yksikön syvemmät tappiot. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti uudelleenorganisointi ja tuotannonsiirrot Euroopassa sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kulut. Poistojen yhteismäärä oli 6,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa) sisältäen 0,1 milj. euron kertaluonteiset erät (0,0 milj. euroa). PPA -poistot olivat katsauskaudella 2,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Rahoituserät olivat -0,3 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät 0,9 miljoonan euron valuuttakurssierot (-1,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 3,9 milj. euroa (9,4 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 1,3 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Konsernin veroaste katsauskaudella oli 33,0 % (35,5 %). Katsauskauden tulos oli 2,6 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,11 euroa (0,28 euroa). Johdinsarjaliiketoiminta Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 191,5 milj. euroa (217,2 milj. euroa) eli 11,8 % vähemmän kuin vertailukaudella. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevaihtoon oli noin -5 %. Liikevaihtoon vaikuttuvat edelleen kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa ja erään asiakkaan päätös lopettaa linja-autojen johdinsarjaohjelman tuotannon ulkoistaminen Euroopassa. Etelä- Amerikan kuorma-autojen tuotantomäärän lasku viime vuodesta vaikutti liikevaihtoon. Euroopassa liikevaihtoon vaikutti myös tuoteportfoliomuutokset. Eräät ohjelmat ovat päättyneet kun taas uudet ohjelmat 5 / 29

6 ovat vasta käynnistymässä, minkä nettovaikutus on vähentänyt liikevaihtoa hieman. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,9 % (92,4 %) Katsauskaudella kirjattiin -0,9 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipumiseen liittyviin uudelleenjärjestelykuluihin Pohjois- Amerikassa ja tuotantoverkoston sopeuttamiseen Euroopassa. Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 6,5 milj. euroa (13,3 milj. euroa), joka on 3,4 % (6,1 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 5,7 milj. euroa (12,9 milj. euroa), joka on 3,0 % (6,0 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät yleisesti matalammat käyttöasteet ja Brasilian yksikön syvemmät tappiot. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti uudelleenorganisointi ja tuotannonsiirrot Euroopassa sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kulut. Elektroniikkaliiketoiminta Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 17,9 % ja oli 14,7 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Segmentin osuus oli 7,1 % (7,6 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella ei kirjattu kertaluonteisia eriä (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 0,4 milj. euroa (1,7 milj. euroa), joka on 3,0 % (9,5 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa), joka on 3,0 % (10,1 %) segmentin liikevaihdosta. Alhaisemmasta myynnistä ja erilaisesta myynnin koostumuksesta johtuen kannattavuus oli alhaisempi kuin vertailukaudella. Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 410,0 milj. euroa (460,3 milj. euroa) eli 10,9 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Valuuttakurssien muutosten vaikutus konsernin liikevaihtoon oli noin -4 %. Liikevaihtoon vaikuttuvat edelleen kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa ja erään asiakkaan päätös lopettaa linja-autojen johdinsarjaohjelman tuotannon ulkoistaminen Euroopassa Lisäksi Etelä-Amerikan kuorma-autojen tuotantomäärän lasku viime vuodesta vaikutti liikevaihtoon. Euroopassa liikevaihtoon vaikutti myös tuoteportfoliomuutokset. Eräät ohjelmat ovat päättyneet kun taas uudet ohjelmat ovat vasta käynnistymässä, minkä nettovaikutus on vähentänyt liikevaihtoa hieman. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä -4,2 milj. euroa (-6,7 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipumiseen liittyviin uudelleenjärjestelykuluihin Pohjois- Amerikassa ja tuotantoverkoston sopeuttamiseen Euroopassa (-3,0 milj. euroa) sekä konsernin strategiseen uudelleenorganisointiin liittyviin kuluihin (-1,2 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,1 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA -poistot) oli 15,3 milj. euroa (30,3 milj. euroa), joka on 3,7 % liikevaihdosta (6,6 %). Konsernin liikevoitto oli 7,0 milj. euroa (17,9 milj. euroa), joka on 1,7 % (3,9 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät yleisesti matalammat käyttöasteet ja Brasilian yksikön syvemmät tappiot. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti uudelleenorganisointi ja tuotannonsiirrot Euroopassa sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kulut. Poistojen yhteismäärä oli 13,2 milj. euroa (17,0 milj. euroa) sisältäen 0,1 milj. euron kertaluonteiset erät (-2,3 milj. euroa). PPA -poistot olivat katsauskaudella 4,1 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Rahoituserät olivat -1,8 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät 0,5 miljoonan euron valuuttakurssierot (-1,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 5,2 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 1,7 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Konsernin veroaste katsauskaudella oli 33,0 % (35,0 %). Katsauskauden tulos oli 3,5 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,15 euroa (0,42 euroa). Johdinsarjaliiketoiminta Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 379,9 milj. euroa (425,6 milj. euroa) eli 10,7 % vähemmän kuin vertailukaudella. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevaihtoon oli noin -5 %. Liikevaihtoon vaikuttuvat edelleen kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa ja erään asiakkaan päätös lopettaa linja-autojen johdinsarjaohjelman tuotannon ulkoistaminen Euroopassa. Etelä- Amerikan kuorma-autojen tuotantomäärän lasku viime vuodesta vaikutti liikevaihtoon. Euroopassa liikevaihtoon vaikutti myös tuoteportfoliomuutokset. Eräät ohjelmat ovat päättyneet kun taas uudet ohjelmat 6 / 29

7 ovat vasta käynnistymässä, minkä nettovaikutus on vähentänyt liikevaihtoa hieman. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,6 % (92,5 %) Katsauskaudella kirjattiin -3,0 milj. euroa (-5,6 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipumiseen liittyviin uudelleenjärjestelykuluihin Pohjois- Amerikassa ja tuotantoverkoston sopeuttamiseen Euroopassa. Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta olivat 0,1 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 12,4 milj. euroa (25,0 milj. euroa), joka on 3,3 % (5,9 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 9,4 milj. euroa (19,4 milj. euroa), joka on 2,5 % (4,6 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät yleisesti matalammat käyttöasteet ja Brasilian yksikön syvemmät tappiot. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti uudelleenorganisointi ja tuotannonsiirrot Euroopassa sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kulut. Elektroniikkaliiketoiminta Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 13,1 % ja oli 30,1 milj. euroa (34,7 milj. euroa). Segmentin osuus oli 7,4 % (7,5 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella ei kirjattu kertaluonteisia eriä (0,2 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 1,3 milj. euroa (2,7 milj. euroa), joka on 4,4 % (7,9 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa), joka on 4,4 % (8,4 %) segmentin liikevaihdosta. Johtuen alhaisemmasta myynnistä ja erilaisesta myynnin koostumuksesta kannattavuus oli alhaisempi kuin vertailukaudella vaikka kustannusrakenne on parantunut vuoden 2013 aikana toteutettujen toimien ansiosta. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 445,5 milj. euroa (449,0 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 101,2 milj. euroa (129,6 milj. euroa), joka koostui pitkäaikaisesta korollisesta velasta. Lisäksi konsernilla on käytettävissään vahvistettu käyttämätön 30,0 milj. euron luottolimiitti. Korollisten velkojen keskimääräinen efektiivinen korko käyttämätön luottolimiitti huomioituna oli katsauskauden päättyessä 4,0 % (3,0 %). Merkittävin syy keskimääräisen efektiivisen koron muutokselle oli rahoituksen uudelleenjärjestely syksyllä 2013 ja muutokset korkokannoissa sekä korkosidonnaisuusajoissa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,9 % (34,5 %). Nettovelat olivat 26,2 milj. euroa (69,8 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 14,0 % (45,2 %). PKC Group käyttää johdannaisia suojautuakseen muutamien merkittävimpien valuuttakurssien, korkotasojen ja kuparin hinnan muutoksilta. Katsauskauden lopussa kuparijohdannaisten nimellisarvo oli 4,4 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Konserni tekee koronvaihtosopimuksia, jotta korkosidonnaisuusaika pysyisi tavoitetasolla. Koronvaihtosopimusten johdosta konserni vastaanottaa kiinteää korkoa syyskuuhun 2018 saakka ja maksaa vaihtuvaa kuuden kuukauden Euribor-sidonnaista korkoa. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo katsauskauden lopussa oli 75,0 milj. euroa (31,0 milj. euroa). Valuuttajohdannaisten nimellisarvo oli vastaavasti 30,2 milj. euroa (26,6 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä oli 82,2 milj. euroa (87,8 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 125,5 milj. euroa (130,3 milj. euroa). Katsauskauden operatiivinen rahavirta oli 0,1 milj. euroa (8,3 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen -11,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Edellisen vuosineljänneksen kausiluonteinen nettokäyttöpääoman kasvu purkautui osittain katsauskaudella ja vaikutti positiivisesti operatiiviseen rahavirtaan. Nettokäyttöpääoma kesäkuun 2014 lopussa oli 78,2 milj. euroa (83,2 milj. euroa), jolloin muutos vuosineljänneksen aikana oli 3,4 milj. Vertailukauden aikana nettokäyttöpääoma pieneni 5,0 milj. euroa. Rahavarat olivat 75,0 milj. euroa (59,8 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa), joka on 2,8 % (1,5 %) liikevaihdosta. Bruttoinvestoinnit jakautuivat maantieteellisesti seuraavasti: Eurooppa 44,2 % (30,1 %), Pohjois-Amerikka 33,7 % (34,8 %), APAC 11,7 % (2,9 %) ja Etelä-Amerikka 10,4 % (32,2 %). Katsauskaudella investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. Bruttoinvestoinnit kasvoivat vertailukaudesta johtuen investoinneista Liettuan, Serbian ja Suzhoun (Kiina) uusiin johdinsarjatuotantotiloihin. 7 / 29

8 PKC arvioi että keskipitkällä aikavälillä konsernin korvausinvestoinnit ovat lähellä vuotuista poistotasoa lukuun ottamatta yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA-poistot) ja arvonalentumistappioita. Katsauskaudella konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 13,2 milj. euroa (17,0 milj. euroa), lukuun ottamatta PPA-poistoja ja arvonalentumistappioita 9,3 milj. euroa (9,1 milj. euroa). TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 4,1 milj. euroa (4,3 milj. euroa), joka on 1,0 % (0,9 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 154 (161) henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tuotannon ja prosessien kehityksessä työskentelevät henkilöt. PKC:n johdinsarjaliiketoiminnan tuotekehitys huomioi tuotestrategiassaan asiakkaidensa lyhyen ja pitkän aikavälin tuotekehitystarpeet sekä ajoneuvoteollisuuden viimeisimmät kehityssuunnat. PKC:n päätuotteita ovat yksilöllisesti räätälöidyt johdinsarjat, minkä lisäksi PKC:n tuotekehitys on edelläkävijä uusien ratkaisujen soveltamisessa asiakkaidensa tarpeisiin. Kasvava osa PKC:n globaalia tuotevalikoimaa on ajoneuvoelektroniikka, jonka avulla PKC pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä pidemmälle optimoituja sähkönjakelujärjestelmiä. Aktiivisella teknologian kehittämisellä etsitään jatkuvasti parannusta tuotteiden laatuun ja suorituskykyyn: vaihtoehtoisia materiaaleja tutkitaan ja hyödynnetään sekä ajoneuvon sähköiseen johdinsarja-arkkitehtuuriin kehitetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Parannukset toteutetaan kustannustehokkaasti tavoitteena asiakkaan tuotteen kokonaiskustannusten minimointi. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan tuotekehityksen vahvat osaamisalueet ovat testaus- ja tehonhallintaratkaisut. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin (19 544). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (19 311), josta ulkomailla (18 999) ja Suomessa 303 (312). Lisäksi konsernilla oli katsauskauden päättyessä 441 (618) vuokratyöntekijää. Henkilöstöstä 96,6 % työskenteli johdinsarjaliiketoimintasegmentissä ja 3,3 % elektroniikkaliiketoimintasegmentissä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui katsauskauden lopussa seuraavasti: Pohjois-Amerikka 57,9 %, Eurooppa 26,4 %, Etelä-Amerikka 13,4 % ja Aasia 2,4 %. Katsauskaudella työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen kokonaissumma oli 101,7 milj. euroa (104,0 milj. euroa) sisältäen 2,7 milj. euroa (3,8 milj. euroa) kertaluonteisia kustannuksia. Suurin osa PKC:n tuotannosta on työvoimavaltaista ja konsernin kilpailukyky perustuu henkilökunnan osaamiseen. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman säilyttämiseksi PKC panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Työsuojeluasioissa PKC toimii järjestelmällisesti ja seuraa säännöllisesti mm. tapaturma- ja ammattitautitiheyttä sekä poissaolosuhdetta, jotka raportoidaan myös PKC Groupin yritysvastuuraportissa. LAATU JA YMPÄRISTÖ Kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden ISO/TS laatustandardin vaatimusten mukaisesti Traverse Cityn (USA) ja Raahen (Suomi) elektroniikkatehdasta lukuun ottamatta, jotka ovat sertifioitu ISO9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi uusia johdinsarjatehtaita Panevezysissä (Liettua), Smederevossa (Serbia) ja Suzhoussa (Kiina) ei ole vielä sertifioitu ISO/TS16949 laatustandardin mukaisesti. Lisäksi kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ISO ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja kaikki tehtaat toimivat ISO9001 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta uusia johdinsarjatehtaita Panevezysissä (Liettua), Smederevossa (Serbia) ja Suzhoussa (Kiina), joita ei ole vielä sertifioitu. Toimenpiteet Curitiban (Brasilia) uudelleensertifioimiseksi ISO14001 ympäristöstandardin mukaisesti ovat käynnissä ja ne on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2014 aikana. Toimenpiteet Panevezysin (Liettua) ja Smederevon (Serbia) tehtaiden sertifioimiseksi ISO/TS16949 laatustandardin ja ISO ympäristöstandardin mukaisesti on aloitettu. ISO/TS16949 laatustandardin siirto Suzhoun 8 / 29

9 (Kiina) johdinsarjatehtaalle ja toimenpiteet ISO14001 ympäristöstandardin sertifioimiseksi on ovat käynnissä. Acunan (Meksiko), Juarezin (Meksiko), Piedras Negrasin (Meksiko), Torreonin (Meksiko), Keilan (Viro), Haapsalun (Viro), Itajuban (Brasilia), Raahen (Suomi) ja Suzhoun (Kiina) tuotantoyksiköt on sertifioitu lisäksi OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti. PKC haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista kehittämällä energiaa säästäviä ratkaisuja ja suunnittelemalla tuotteita, joissa minimoidaan päästöt ja materiaalien käyttö. Valmistustoiminnan ympäristövaikutuksia pienennetään kuljetusten optimoinnilla, tuotantolaitosten energiatehokkuuden kehittämisellä sekä tehokkaalla materiaalien hankinnalla. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Wolfgang Diezin, Shemaya Levyn, Robert Remenarin, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtisen sekä uusina jäseninä Reinhard Buhlin ja Mingming Liun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Mingming Liu ja Jyrki Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Reinhard Buhl ja Robert Remenar. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Konsernin johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa Matti Hyytiäinen, pj. (toimitusjohtaja), Jyrki Keronen (Senior Vice President, Business Development & APAC), Jani Kiljala (President, Wiring Systems, Europe and South America), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Jarmo Rajala (President, Electronics), Frank Sovis (President, Wiring Systems, North America) ja Juha Torniainen (talousjohtaja). OSINKO VUODELTA 2013 Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 16,8 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT Pörssivaihdon kehitys NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1-6/14 1-6/13 Vaihdetut osakkeet Vaihto, milj. euroa 144,4 73,1 % keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä 26,6 19,1 PKC:n osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla (mm. Chi-X, BATS ja Turquoise). Osakkeita vaihdettiin kyseisillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä kappaletta ( kappaletta) katsauskauden aikana. Osakkeet ja markkina-arvo NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1-6/14 1-6/13 Osakkeita katsauskauden päättyessä, kpl Katsauskauden alin noteeraus, euroa 20,63 15,00 Katsauskauden ylin noteeraus, euroa 26,33 20,69 Katsauskauden päätöskurssi, euroa 20,92 18,27 Katsauskauden keskikurssi, euroa 22,69 17,71 Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden päättyessä, milj. euroa 501,5 395,6 9 / 29

10 Johtoryhmän ja hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 0,1 % (0,7 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä (7 750) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli katsauskauden päättyessä 36,8 % (26,0 %) osakekannasta. Liputukset OP-Rahastoyhtiö Oy:n ( ) hallinnoimien rahastojen (OP-Focus erikoissijoitusrahasto, OP-Delta sijoitusrahasto ja OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli osaketta, eli 4,59 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä OP-Rahastoyhtiö Oy:n ( ) hallinnoimien rahastojen (OP-Focus erikoissijoitusrahasto, OP-Delta sijoitusrahasto, OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto ja OP-Pohjoismaat Plus - erikoissijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli osaketta, eli 5,07 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä Lannebo Fonder AB:n olemassa oleva omistus sekä myöhemmin mahdollisesti tuleva omistus (osakelainasopimukset) ylitti 5 %:n rajan PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Lannebo Fonder AB:n omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen oli seuraava: PKC Group Oyj:n osaketta ja ääniosuutta ja lainaksi annettua osaketta ja ääntä, jotka palautuvat eli yhteensä PKC Group Oyj:n osaketta ja ääniosuutta, joka on 5,25 % yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä Lannebo Fonder AB:n osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 5 %:n rajan. Transaktion jälkeen Lannebo Fonder AB omistus oli PKC Group Oyj:n osaketta, eli 6,57 % yhtiön osakkeista ja äänistä AS Harju Elekterin ( ) osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen AS Harju Elekter omistus oli PKC Group Oyj:n osaketta, eli 4,99 % yhtiön osakkeista ja äänistä. OSAKKEET JA OSAKEMÄÄRÄ PKC Group Oyj:n osakemäärä on muuttunut katsauskauden aikana seuraavasti: Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet rekisteröity 2009A optiot 2009B optiot 2009C optiot Osakemäärä merkinnän jälkeen HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Valtuutus kumosi annetun valtuutuksen. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä konsernin hallussa ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita. 10 / 29

11 OPTIO-OHJELMAT 2009 optiot Merkintäaika 2009A 2009B 2009C päättynyt Nykyinen merkintähinta, euroa - 10,71 16,58 Optioiden kokonaismäärä PKC:n hallussa tai jakamattomat Käytetty osakkeiden merkinnässä Rauenneet Ulkona olevat Sijoitettu vapaa oma pääoma voi vielä nousta, euroa Vuonna 2009 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman mukaisten A, B ja C optioihin jakautuvien optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Merkintäajan alettua optioita ei enää jaeta avainhenkilöille. Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen. 2009C optioilla on katsauskauden aikana merkitty 500 osaketta, mutta osakemerkintää ei ollut rekisteröity katsauskauden päättyessä optiot Merkintäaika 2012A(i) 2012A(ii) 2012B(i) 2012B(ii) 2012C(i) 2012C(ii) Nykyinen merkintähinta, euroa 15,31 15,31 16,65 16,65 23,28 23,28 Optioiden kokonaismäärä PKC:n hallussa tai jakamattomat Ulkona olevat Sijoitettu vapaa oma pääoma voi vielä nousta, euroa Vuonna 2012 käynnistetyn avainhenkilöiden optio-ohjelman optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Vuoden 2012 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vuosien 2012, 2013 ja 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii)merkityt optiot on allokoitu alustavasti avainhenkilöille. 11 / 29

12 YRITYSVASTUU Yritysvastuu on keskeinen osa PKC:n toimintoja. PKC toimii eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, ottaa vastuun toimintaympäristöstä ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa, ja kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja nollatoleranssia lahjontaan ja korruptioon. PKC Groupin hallitus on vahvistanut käytännesäännöt (Code of Conduct), jotka kattavat koko konsernin. Code of Conduct määrittelee periaatteet eettiselle liiketoiminnalle, jotka perustuvat korkeimmille eettisille standardeille. Lakien, määräysten ja kansainvälisten normien noudattaminen on perusedellytys, josta ei voida poiketa missään olosuhteissa. PKC:n vuoden 2013 yritysvastuuraportti julkaistiin STRATEGIA 2018 Strategiset tavoitteet on julkistettu pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. PKC suunnittelee, valmistaa ja integroi asiakkaidensa globaalina kumppanina sähkönjakelujärjestelmiä hyötyajoneuvoteollisuuteen ja muille valituille toimialoille. PKC tavoittelee kasvua nykyisten hyötyajoneuvoihin keskittyvien asiakkuuksiensa ja nykyisten markkinoiden lisäksi Aasian kasvavilta markkinoilta. PKC tutkii lisäksi mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa kuljetusteollisuusmarkkinoilla, joilla se katsoo voivansa hyödyntää laajemmin omaa ainutlaatuista osaamistaan sähkönjakelujärjestelmien globaalina toimittajana. PKC Group Oyj:n pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on saavuttaa 1,4 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2018 mennessä, vähintään 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja pitää nettovelkaantumisaste alle 75 %:n. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa % kassavirrasta investointien jälkeen. Keskeiset strategiset tapahtumat vuonna 2014 PKC Group Oyj ilmoitti optimoivansa tuotantoverkostoaan Pohjois-Amerikassa. PKC on päättänyt sulkea Nogalesin tehtaan Meksikossa sopeuttaakseen ja linjatakseen tuotantokapasiteettiaan edelleen Pohjois-Amerikan asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi PKC on perustanut johdinsarjayhtiön Liettuaan. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT PKC:n tuotteiden kysyntä on riippuvainen erityisesti globaalin hyötyajoneuvoteollisuuden volatiliteetistä sekä asiakkaiden liiketoiminnan kehityksestä. Epävarmuus liittyen kehittyvien markkinoiden taloudelliseen kehitykseen on kasvanut. Erityisesti Brasiliassa korkeampi inflaatio sekä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus on jatkunut. Asiakaskunnan konsolidaatio sekä muutokset asiakkaiden suhteellisissa markkinaosuuksissa ja hankintastrategioissa voivat vaikuttaa PKC:n tuotteiden kysyntään. USA:n dollarin heikkeneminen Meksikon pesoa sekä euron arvon heikkeneminen Puolan zlotya ja Venäjän ruplaa vastaan voi kasvattaa PKC Groupin jalostuskustannuksia. Euron arvon vahvistuminen Brasilian realia vastaan voi kasvattaa PKC Groupin materiaalikustannuksia. Kuparin hinnan merkittävä nousu voi heikentää PKC-konsernin tulosta lyhyellä aikavälillä. Kuparin hinnan muutos siirtyy asiakashintoihin keskimäärin 3-5 kuukauden viiveellä. PKC Group Oyj:ssä on suoritettu verotarkastus vuonna 2011 liittyen vuonna 2009 toteutettuun johdinsarjaliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn. PKC on antanut lopullisen vastineensa vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen aikana sekä täydentänyt lopullista vastinettaan 2014 ja odottaa veroviranomaisten uudelleenarviointipäätöstä. Verotarkastuskertomuksen perusteella PKC:llä ja veroviranomaisilla on näkemyseroja, mitkä voivat johtaa verojen uudelleenarviointipäätökseen ja velvollisuuteen maksaa lisäveroja ja muita niihin liittyviä maksuja. PKC:n johdon näkemys on, että verot on raportoitu ja maksettu oikein. 12 / 29

13 PKC Groupin riskienhallinnan periaatteena on tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit ja määrittää riskien tehokkaaseen hallintaan tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi toteutetaan koko PKC Groupin laajuisena ja sillä haetaan riskien analysoimiseen ja mittaamiseen yhtenäistä käytäntöä huomioiden myös yksiköiden väliset maantieteelliset erot. PKC:n riskit on luokiteltu strategisiin riskeihin ja operatiivisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Lisätietoja PKC:n riskeistä löytyy vuosikertomuksesta ja Corporate Governance -ohjeistuksesta. MARKKINANÄKYMÄT Johdinsarjaliiketoiminta Euroopan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan vuonna 2014 laskevan noin 10 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen noin 13 % vuoden 2013 tasosta. Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 18 %, keskiraskaiden kuormaautojen tuotannon 4 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon 3 % vuoden 2013 tasosta. Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 14 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon noin 18 % verrattuna vuoteen Valtion uusien kuorma-autojen ostoa tukevaa ohjelmaa on heikennetty ja se on voimassa toistaiseksi. Elektroniikkaliiketoiminta Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla. PKC GROUPIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eriä oli 70,3 milj. euroa. Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset. Edellä mainitun johdosta vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuonna Lisäksi vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan uudelleen organisointi ja tuotannon siirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset. TULOSJULKISTUKSET 2014 Vuoden 2014 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Osavuosikatsaus 1-9/2014 torstaina noin klo 8.15 Tämän tiedotteen tekstiosassa keskitytään osavuosikatsaukseen. Vertailu on tehty vuoden 2013 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. 13 / 29

14 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja periaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vuonna 2014 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä sekä niihin liitännäiset IAS 27- ja IAS 28 -standardien muutokset: Standardeilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa: muutos tarkentaa ohjeistusta siitä, milloin rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti. Muutos otetaan käyttöön takautuvasti. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 4-6/14 3kk 4-6/13 3kk 1-6/14 6kk 1-6/13 6kk 1-12/13 12kk Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Vertailukelpoinen liikevoitto Korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut Kurssivoitot ja -tappiot Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Korkojohdannaiset Korkojohdannaisiin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,11 0,28 0,15 0,42 0,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,11 0,28 0,15 0,42 0,62 14 / 29

15 KONSERNIN TASE (1 000 euroa) 6/14 6/13 12/13 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Saamiset yhteensä Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Arvonmuutosrahasto Osakeperusteiset maksut Muuntoero Kertyneet voittovarat Katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Varaukset Muut velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Ostovelat Muut korottomat velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä / 29

16 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 euroa) 4-6/14 3kk 4-6/13 3kk 1-6/14 6kk 1-6/13 6kk 1-12/13 12kk Liiketoiminnan rahavirrat Myynnistä saadut maksut Muista liiketoiminnan tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Valuuttakurssien muutosten vaikutukset Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirrat Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintaajankohdan rahavaroilla Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahavirta investointien jälkeen Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti ja optioilla merkityt osakkeet Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Lainojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat kauden alussa Muuntoero rahavaroissa Rahavarat kauden lopussa / 29

17 KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/14 6kk 1-6/13 6kk 1-12/13 12kk Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 1,7 3,9 3,4 Voitto ennen veroja, euroa % liikevaihdosta 1,3 3,1 2,4 Katsauskauden voitto, euroa % liikevaihdosta 0,9 2,0 1,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,7 11,5 7,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,2 18,0 14,7 Nettokäyttöpääoma, euroa Nettovelat, euroa Gearing, % 14,0 45,2-1,1 Omavaraisuusaste, % 41,9 34,5 42,7 Current ratio 2,2 1,4 2,3 Bruttoinvestoinnit, euroa % liikevaihdosta 2,8 1,5 1,7 T&K-menot, euroa % liikevaihdosta 1,0 0,9 1,0 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 1-6/14 6kk 1-6/13 6kk 1-12/13 12kk Tulos/osake (EPS), euroa 0,15 0,42 0,63 Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 0,15 0,42 0,62 Oma pääoma/osake, euroa 7,79 7,14 8,13 Rahavirta/osake, euroa -0,45 0,06 1,11 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 20,92 18,27 24,19 Kauden alin kurssi, euroa 20,63 15,00 15,00 Kauden ylin kurssi, euroa 26,33 20,69 25,31 Kauden keskikurssi, euroa 22,69 17,71 20,47 Osakevaihto, kpl Osakevaihdon osuus (osakeantioikaistusta) osakekannasta, % 26,6 19,1 40,2 Osakkeita keskimäärin, kpl Osakkeita keskimäärin, laimennettu, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, euroa / 29

18 1. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka voidaan kohdistaa liiketoimintasegmenteille. Laajan tuloslaskelman kohdistamattomiin eriin sisältyvät konsernin jakamattomat kulut ja tuotot sekä segmenttien väliset eliminoinnit. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa konsernin hallintoon liittyviä eriä sekä veroja ja lainasaamisia. Kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja sekä verovelkoja (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Konserni yhteensä Segmentin liikevaihto josta sisäistä Ulkoinen liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 6,8 5,4 6,0 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 4,5 3,0 3,7 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 3,4 3,0 2,7 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 3,0 3,0 2,0 Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Liikearvo Segmentin muut varat Varat yhteensä Segmentin velat Velat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia 18 / 29

19 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Konserni yhteensä Segmentin liikevaihto josta sisäistä Ulkoinen liikevaihto Käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta 9,3 11,7 8,8 Poistot ja arvonalentumiset *) EBITA % liikevaihdosta 7,4 9,5 6,8 PPA -poistot Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 6,1 9,5 5,6 Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Muut kertaluonteiset tuotot ja kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 6,0 10,1 5,1 Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Liikearvo Segmentin muut varat Varat yhteensä Segmentin velat Velat yhteensä *) ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia 19 / 29

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2014 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2014: BRASILIA HEIKENSI LIIKEVOITTOA, LIIKEVAIHTO ENNAKOIDUSTI VERTAILUKAUTTA ALHAISEMPI

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Konsernin liikevaihto kasvoi 74,1 % edellisestä vuodesta (1-12/2010) ollen 550,2 milj. euroa (316,1 milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT 1-9/11 1-9/10 1-12/10

AVAINLUVUT 1-9/11 1-9/10 1-12/10 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 3.11.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Konsernin liikevaihto kasvoi 37,5 % vertailukaudesta (1-9/2010) ollen 308,2 milj. euroa (224,1 milj. euroa). Konsernin

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto laski 36,8 % edellisestä vuodesta ollen 53,8 milj. euroa (85,1 milj.

Lisätiedot

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2007 klo 8.15

PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2007 klo 8.15 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2007 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 28,9 % edellisestä vuodesta ollen 210,6 milj. euroa (163,3

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

sisällysluettelo Tietoa osakkeenomistajille Henkilöstö

sisällysluettelo Tietoa osakkeenomistajille Henkilöstö VUOSIKERTOMUS 2007 3 sisällysluettelo Tietoa osakkeenomistajille PKC LYHYESTI Toimitusjohtajan katsaus STRATEGISET LINJAUKSET Liiketoiminta Henkilöstö Laatu ja ympäristö TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI-MAALISKUU 2015 1 (27) Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2015 1.4.2015 PÖRSSITALO, HELSINKI

YHTIÖKOKOUS 2015 1.4.2015 PÖRSSITALO, HELSINKI YHTIÖKOKOUS 215 1.4.215 PÖRSSITALO, HELSINKI PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.215 klo 13. Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki ESITYSLISTA Järjestäytyminen 1 Kokouksen

Lisätiedot

- Liiketulos oli 22,5 (Q1-Q4/2012 24,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (7,8).

- Liiketulos oli 22,5 (Q1-Q4/2012 24,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (7,8). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2014 KLO 9.00 PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 - Liikevaihto oli 312,8 (Q1-Q4/2012 314,8) miljoonaa euroa. - Q4 liikevaihto oli 101,5 (Q4/2012 97,1) miljoonaa euroa. -

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 (TILINTARKASTAMATON) 13.8.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNALLAAN, VAHVAA KASVUA PAIKALLISVALUUTOISSA - DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNALLAAN, VAHVAA KASVUA PAIKALLISVALUUTOISSA - DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 (19) Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 8.45 LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNALLAAN, VAHVAA KASVUA PAIKALLISVALUUTOISSA - DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tammi-maaliskuu 2014 Liikevaihto 24,7 (24,3)

Lisätiedot

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.45

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.45 1 (22) Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. Q4: Vahva päätös haasteelliseen vuoteen Loka-joulukuu : Liikevaihto 25,4 (24,8) milj. euroa kasvu 2,5, paikallisvaluutoissa

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

- Liiketulos oli 41,7 (Q1-Q4/2013 22,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,7 (7,2).

- Liiketulos oli 41,7 (Q1-Q4/2013 22,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,7 (7,2). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2015 KLO 9.00 PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 - Liikevaihto oli 390,8 (Q1-Q4/2013 312,8) miljoonaa euroa. - Q4 liikevaihto oli 120,8 (Q4/2013 101,5) miljoonaa euroa. -

Lisätiedot

- Tulos ennen veroja oli 26,0 (Q1-Q4/2010 24,4) miljoonaa euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 25,0 (Q1-Q4/2010 25,9) miljoonaa euroa.

- Tulos ennen veroja oli 26,0 (Q1-Q4/2010 24,4) miljoonaa euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 25,0 (Q1-Q4/2010 25,9) miljoonaa euroa. PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2012 KLO 9.00 PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2011 - Liikevaihto oli 328,2 (Q1-Q4/2010 262,4) miljoonaa euroa. - Q4 liikevaihto oli 102,7 (Q4/2010 90,6) miljoonaa euroa. -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot