PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo 8.15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15"

Transkriptio

1 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa). Liikevoitto ennen PPA-poistoja ja kertaluonteisia eriä oli 65,4 milj. euroa (49,0 milj. euroa). Tilikaudella kirjattiin PPA-poistoja 13,9 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 51,5 milj. euroa (42,0 milj. euroa) eli 5,5 % (7,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 43,5 milj. euroa (34,5 milj. euroa) eli 4,7 % (6,3 %) liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 24,0 milj. euroa (23,4 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 1,12 euroa (1,16 euroa). Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 16,0 milj. euroa (101,5 milj. euroa). Tilikauden operatiivinen kassavirta oli 76,0 milj. euroa (40,0 milj. euroa). Tilikauden kassavirta investointien jälkeen oli 63,7 milj. euroa (-50,2 milj. euroa). Gearing oli 34,4 % (72,6 %). Omavaraisuusaste oli 33,9 % (30,0 %). Nettovelat olivat 56,6 milj. euroa (110,7 milj. euroa). Osinkoehdotus on 0,70 euroa/osake (0,60 euroa/osake). AVAINLUVUT 1-12/ /11 Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 4,7 6,3 Katsauskauden voitto, euroa Tulos/osake (EPS), euroa 1,12 1,16 ROI, % 16,7 18,9 Nettovelat, euroa Gearing, % 34,4 72,6 Henkilöstö keskimäärin TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN: PKC:n liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 69 % ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPA poistoja kasvoi noin 33 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävästi AEES -yhtiöiden hankinta vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden kassavirta oli erittäin vahva ollen 63,7 milj. euroa investointien jälkeen. Pystyimme merkittävästi alentamaan velkaantumisastetta, joka oli yrityskauppojen johdosta noussut tavanomaista korkeammalle tasolle. Velkaantumisaste oli vuoden lopulla laskenut 34,4 %:iin. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että tilikauden aikana pystyimme voittamaan uusia asiakkuuksia sekä lisäämään myyntiä nykyisille asiakkaille uusilla markkina-alueilla. PKC:llä on ainutlaatuista osaamista johdinsarjojen tuotevariaatioiden hallinnassa. PKC:n markkina-asema on vahva kaikilla keskeisillä maantieteellisillä toiminta-alueillamme. PKC:n johdinsarjaliiketoiminta kehittyi myönteisesti ja kertaeristä puhdistettu liiketulos parani 26 %. Liiketulosta rasitti Brasilian johdinsarjaliiketoiminnan merkittävä liiketappio. Pääsyyt heikkoon tulokseen Brasiliassa olivat kuorma-automarkkinoiden matalat volyymit, yleinen kustannusinflaatio sekä käynnissä olevat tuotannon uudelleenjärjestelyt. PKC:n elektroniikkasegmentin kertaeristä puhdistettu liiketulos heikkeni 24 %. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä. Tavoitteena on kilpailukykyinen kustannusrakenne, jotta voimme paremmin 1 / 22

2 palvella globaalisti toimivia asiakkaitamme. Vuoden 2013 kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan kasvavan Brasiliassa, pysyvän ennallaan Pohjois- Amerikassa ja edelleen laskevan Euroopassa. Tosin Euroopan markkinoiden osalta Euro 6 siirtyminen saattaa kiihdyttää Euro 5 myyntiä merkittävästi loppuvuonna. Elektroniikkasegmentin osalta markkinoiden odotetaan pysyvän ennallaan. Tulevana tilikautena PKC keskittyy muutamaan olennaiseen hankkeeseen, jotka liittyvät kasvumahdollisuuksien kartoitukseen APAC -alueella, globaalin tuotantotoiminnan kilpailukyvyn ja kyvykkyyden edelleen kehittämiseen sekä kassavirran parantamiseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Johdinsarjaliiketoiminta - Ajoneuvot, Eurooppa Vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen raskaiden kuorma-autojen tuotanto Euroopassa oli yksikköä eli 10 % enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2011 vertailukauteen verrattuna laskua oli yksiköstä noin 16 %. Koko vuoden 2012 tuotanto oli yksikköä, mikä oli lähes 10 % vähemmän kuin vuoden 2011 tuotannon yksikköä. Vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto oli runsaat yksikköä eli noin 7 % vähemmän kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin ( yksikköä), mutta noin 4 % enemmän kuin vuoden kolmannen vuosineljänneksen toteutunut tuotanto ( yksikköä). Koko vuoden tuotanto oli noin yksikköä. Vuoden 2011 kokonaistuotantoon ( yksikköä) verrattuna laskua oli noin 8 %. - Ajoneuvot, Pohjois-Amerikka NAFTA alueen vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen tuotantoluvut raskaiden kuorma-autojen (luokka 8) osalta olivat yksikköä. Edelliseen vuosineljännekseen laskua oli yksiköstä noin 10 %, ja verrattuna vuoden 2011 vertailukauden yksikköön laskua oli yli 20 %. Koko vuoden 2012 raskaiden kuorma-autojen toteutunut tuotanto oli noin yksikköä eli tuotanto kasvoi vuoden 2011 kokonaistuotantoon ( yksikköä) verrattuna yli 9 %. Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto nousi yli 4 % kolmannen vuosineljänneksen yksiköstä vuoden viimeisen neljänneksen yksikköön. Vuoden 2011 vertailukauteen verrattuna nousua oli yli 10 %. Kokonaistuotanto nousi vuoden 2011 noin yksiköstä yksikköön eli nousua oli yli 10 %. Kevyiden ajoneuvojen viimeisen vuosineljänneksen tuotantoluvut pysyivät kolmannen vuosineljänneksen tasolla ollen yli 4 % nousussa vuoden 2011 vertailukauteen verrattuna, yksikössä. Koko vuoden tuotanto nousi yksikköön vuoden yksiköstä. - Ajoneuvot, Brasilia Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen viimeisen vuosineljänneksen tuotanto oli noin yksikköä eli samalla tasolla kuin kolmannen vuosineljänneksen tuotanto, mutta yli 30 % vähemmän kuin vuoden 2011 vertailujakson tuotanto ( yksikköä). Vuoden 2012 kokonaistuotanto oli yksikköä eli 30 % vähemmän kuin vuonna 2011 ( yksikköä). Keskiraskaiden kuorma-autojen neljännen vuosineljänneksen tuotanto oli yksikköä nousten noin 6 % kolmannen vuosineljänneksen tuotannosta (9 600 yksikköä), mikä on lähes 50 % vähemmän kuin vuoden 2011 vertailujakson yksikköä. Koko vuoden 2012 tuotantomäärä oli noin yksikköä, mikä oli noin 49 % vähemmän kuin vuoden 2011 kokonaistuotannon yksikköä. 2 / 22

3 - Maatalouskoneet Pohjois-Amerikassa traktoreiden koko vuoden myynti kasvoi noin 8 % ja Etelä-Amerikassa noin 4 % verrattuna vuoteen Euroopassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa myynnin kehitys puolestaan oli negatiivinen ja toteutunut myynti jäi yli 2 % alle vertailuvuoden tason. Vuonna 2012 maatalouskoneiden maailmanlaajuisen markkinan koko pysyi ennallaan edellisen vuoden tasolla. - Maanrakennuskoneet Maanrakennuskoneiden maailmanlaajuinen kysyntä jäi vuonna 2012 noin 6 % alle edellisen vuoden kysynnän. Pohjois-Amerikan markkinat kasvoivat yli 20 %, Aasian (pl Kiina) yli 10 % ja Etelä-Amerikan noin 5 %. Kiinan markkinat jäivät noin 30 % ja Euroopan markkinat noin 3 % alle edellisen vuoden tason. Elektroniikkaliiketoiminta Talouden epävarmuus Euroopassa sekä yritysten varovaisuus teollisuusinvestoinneissa maailmanlaajuisesti vaikuttivat elektronisten tuotteiden kysyntään. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla säilyi hyvänä. Elektroniikan lisääntynyt käyttö ajoneuvoissa on kasvattanut vastaavasti ajoneuvoelektroniikan kysyntää. LIIKEVAIHTO JA TULOS Loka-joulukuu 2012 Loka-joulukuun liikevaihto oli 214,0 milj. euroa (242,0 milj. euroa) eli 11,6 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuosineljänneksellä on kirjattu kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta oli 1,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA-poistot) oli 12,1 milj. euroa, joka on 5,7 % liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (8,8 milj. euroa), joka on 1,9 % (3,6 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Myös asiakkaiden lisääntyneillä tuotannon seisokeilla ja vähentyneillä päivittäisillä tuotantomäärillä on ollut kielteinen vaikutus, varsinkin neljänneksen lopussa. Poistojen yhteismäärä oli 9,4 milj. euroa (8,2 milj. euroa) sisältäen 1,1 milj. euron kertaluonteiset erät (0,0 milj. euroa). PPA-poistot olivat katsauskaudella 3,2 milj. euroa. Rahoituserät olivat - 3,3 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät -1,9 miljoonan euron valuuttakurssierot. Tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 0,0 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli 0,7 milj. euroa (5,9 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,03 euroa (0,29 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 196,1 milj. euroa (224,5 milj. euroa) eli 12,6 % vähemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 91,7 % (92,8 %). Liikevaihto väheni asiakkaiden lisääntyneiden tuotannon seikokeiden ja vähentyneiden päivittäisten tuotantomäärien vuoksi. Katsauskaudella kirjattiin 3,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta oli 1,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPApoistoja oli 12,0 milj. euroa (18,8 milj. euroa), joka on 6,1 % (8,4%) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 5,2 milj. euroa (8,7 milj. euroa), joka on 2,6 % (3,9 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus, joka johtui alhaisista tuotantomääristä sekä tuotannon uudelleenjärjestelyistä aiheutuneista kuluista. Myös asiakkaiden lisääntyneillä tuotannon seisokeilla ja vähentyneillä päivittäisillä tuotantomäärillä on ollut kielteinen vaikutus, varsinkin neljänneksen lopussa. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto nousi 2,0 % ja oli 17,8 milj. euroa (17,5 milj. euroa). Sen osuus oli 8,3 % (7,2 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin 1,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Liiketulos oli -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), joka on -0,8 % (-1,2 %) segmentin liikevaihdosta. 3 / 22

4 Tammi-joulukuu 2012 Tammi-joulukuun liikevaihto oli 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa) eli 68,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tilikaudella on kirjattu kertaluonteisia eriä 8,0 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta oli 1,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja oli 65,4 milj. euroa, joka on 7,0 % liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 43,5 milj. euroa (34,5 milj. euroa), joka on 4,7 % (6,3 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi Brasilian yksikön tappiollisuus. Poistojen yhteismäärä oli 32,6 milj. euroa (17,5 milj. euroa) sisältäen 1,1 milj. euron kertaluonteiset erät (0,0 milj. euroa). Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot (PPA-poistot) olivat tilikaudella 13,9 milj. euroa. Rahoituserät olivat -8,5 milj. euroa (-5,1 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät -2,6 miljoonan euron valuuttakurssierot. Tulos ennen veroja oli 34,9 milj. euroa (29,4 milj. euroa). Tilikauden tuloverot olivat 10,9 milj. euroa eli 31,3 % tuloksesta ennen veroja. Tilikauden tulos oli 24,0 milj. euroa (23,4 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 1,12 euroa (1,16 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 858,8 milj. euroa (477,2 milj. euroa) eli 79,8 % enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,5 % (86,7 %). Liikevaihto kasvoi AEES -yhtiöiden hankinnan, lokakuussa 2011, myötä. Tilikaudella kirjattiin 6,4 milj. euroa (7,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta oli 1,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja oli 67,4 milj. euroa (49,5 milj. euroa), joka on 7,8 % (10,4 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 47,0 milj. euroa (35,5 milj. euroa), joka on 5,5 % (7,4 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta heikensi Brasilian yksikön tappiollisuus, joka johtui alhaisista tuotantomääristä sekä tuotannon uudelleenjärjestelyistä aiheutuneista kuluista. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 4,9 % ja oli 69,4 milj. euroa (73,0 milj. euroa). Sen osuus oli 7,5 % (13,3 %) konsernin liikevaihdosta. Tilikaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 1,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 2,1 milj. euroa, joka on 3,1 % segmentin liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,8 milj. euroa (2,4 milj. euroa), joka on 1,1 % (3,2 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevaihdon ja liiketuloksen heikkeneminen johtuu telekommunikaatiolaitteiden valmistukseen ja huoltoon liittyvien laitteiden suunnitteluja valmistuspalveluiden (ODM) heikentyneestä kysynnästä. Kysynnän heikkeneminen johtui erityisesti yksittäisen asiakkaan tuotestrategian muutoksesta. Elektroniikkasegmentin kannattavuutta rasittavat myös kustannukset, jotka aiheutuivat tuotteiden valmistuksen siirtämisestä kilpailukykyisempiin tuotantolaitoksiin. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 485,1 milj. euroa (508,8 milj. euroa). Korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 143,8 milj. euroa (163,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 33,9 % (30,0 %). Nettovelat olivat 56,6 milj. euroa (110,7 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 34,4 % (72,6 %). Vaihto-omaisuuden määrä oli 87,5 milj. euroa (110,5 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 105,9 milj. euroa (124,6 milj. euroa). Tilikauden operatiivinen kassavirta oli 76,0 miljoonaa euroa (40,0 milj. euroa) ja kassavirta investointien jälkeen 63,7 milj. euroa (-50,2 milj. euroa). Vahva kassavirta oli seurausta parantuneesta käyttökatteesta ja käyttöpääoman hallinnasta. Rahavarat olivat 87,2 milj. euroa (52,3 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella 16,0 milj. euroa (101,6 milj. euroa), joka on 1,7 % (18,5 %) liikevaihdosta. Vuonna 2012 investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 8,0 milj. euroa (6,9 milj. euroa), joka on 0,9 % (1,3 %) konsernin liikevaihdosta. Tilikauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 165 (143) henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tuotannon ja prosessien kehityksessä työskentelevät henkilöt. 4 / 22

5 HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin (10 793). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (21 528), josta ulkomailla (21 161) ja Suomessa 343 (367). Lisäksi konsernilla oli katsauskauden päättyessä 454 vuokratyöntekijää. LAATU JA YMPÄRISTÖ Kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden ISO/TS laatustandardin vaatimusten mukaisesti Traverse Cityn (USA) tehdasta lukuun ottamatta, joka on sertifioitu ISO9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi kaikki konsernin tehtaat, lukuun ottamatta Campo Alegren (Brasilia) ja Sao Bento do Sulin (Brasilia) tehdasta on sertifioitu ISO ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja kaikki tehtaat toimivat ISO9001 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti. Curitiban (Brasilia), Itajuban (Brasilia), Raahen (Suomi) ja Suzhoun (Kiina) tuotantoyksiköt on sertifioitu lisäksi OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti. Campo Alegren (Brasilia) ISO14001 ympäristöstandardin sertifiointi on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 aikana. Keilan ja Haapsalun (Viro) ja Acunan (Meksiko) tehtailla on aloitettu toimenpiteet OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisen järjestelmän sertifiointia varten. Sertifiointi OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti Keilan ja Haapasalun (Viro) ja Acunan (Meksiko) tehtailla on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 aikana. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Outi Lampelan, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtisen sekä uusina jäseninä Andres Allikmäen, Shemaya Levyn, Robert Remenarin ja Harri Suutarin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Outi Lampela ja jäseniksi Andres Allikmäe, Shemaya Levy ja Jyrki Tähtinen. Hallitus päätti laajentaa nimitysvaliokunnan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Matti Hyytiäinen on aloittanut toimitusjohtajana alkaen. Konsernin johtoryhmän muodostivat tilinpäätöshetkellä Matti Hyytiäinen, pj. (toimitusjohtaja), Jyrki Keronen (johtaja, liiketoiminnan kehitys), Pekka Korkala (President, Wiring Systems, South America), Harri Ojala (President, Wiring Systems, Europe & APAC), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Jarmo Rajala (President, Electronics), Frank Sovis (President, Wiring Systems, North America) ja Juha Torniainen (talousjohtaja). Tilikauden päättymisen jälkeen PKC Group Oyj:n johtoryhmään on tehty seuraavat muutokset, jotka astuivat voimaan alkaen. Jani Kiljala (s. 1975), DI, on nimetty johtoryhmään uutena jäsenenä nimikkeellä President, Wiring Systems, Europe. Johtoryhmän nykyisen jäsenen Jyrki Kerosen, johtaja, liiketoiminnan kehitys, vastuualueeseen on lisätty johdinsarjaliiketoiminnan APAC alueen johtaminen. Harri Ojalan johtoryhmäjäsenyys päättyi hänen jatkaessaan PKC:n palveluksessa strategisissa projektitehtävissä raportoiden suoraan toimitusjohtaja Matti Hyytiäiselle. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli välisenä aikana kpl ( kpl), joka on 51,0 % (59,6 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 160,1 milj. euroa (158,1 milj. euroa). Tilikauden alin noteeraus oli 10,65 euroa (8,60 euroa) ja ylin 18,30 5 / 22

6 euroa (18,36 euroa). Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 15,49 euroa (11,48 euroa) ja tilikauden keskikurssi 14,76 euroa (13,44 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 333,4 milj. euroa (228,5 milj. euroa). Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli tilikauden lopussa 0,6 % (0,6 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli tilikauden lopussa yhteensä (9 041) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli tilikauden päättyessä 22,3 % (24,4 %) osakekannasta. Liputukset 2012 OP-Rahastoyhtiö Oy:n ( ) hallinnoimien rahastojen (OP-Focus erikoissijoitusrahasto, OP- Delta sijoitusrahasto, OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto ja OP- Equity Hedge - erikoissijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli osaketta, eli 5,33 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Platinum Equity Advisors, LLC:n hallinnoiman Project Del Holdings, LLC:n (X ) osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 %:n rajan OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n osakemäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet tilikauden aikana seuraavasti: vuoden 2006B optioilla on merkitty yhteensä 110 osaketta ja korotettu osakepääomaa 37,4 eurolla. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,92 euroa ja jakaantui osakkeeseen. vuoden 2006 optioilla on merkitty yhteensä osaketta ( osaketta 2006B optioilla ja osaketta 2006C optioilla) ja korotettu osakepääomaa ,26 eurolla. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,18 euroa ja jakaantui osakkeeseen. PKC Group Oyj:n vuoden 2006 optioilla on merkitty yhteensä osaketta ( osaketta 2006B optioilla ja osaketta 2006C optioilla), jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on ,38 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen ,56 euroa ja jakaantui osakkeeseen. PKC Group Oyj:n vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä 130 osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on 44,20 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,76 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa alkaen. Yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen osaketta. Tilikauden päättymisen jälkeen PKC Group Oyj:n vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on ,70 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi 6 / 22

7 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,46 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. PKC Group Oyj:n hallitus on valtuutuksen perusteella päättänyt uuden osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle PKC Group USA Inc:lle AEES - yhtiöiden osakkeiden kauppahinnan maksamiseksi. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi tämän annin jälkeen olla enintään osaketta. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä konsernin hallussa ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 siten, että Yhtiön toiminimen englanninkieliseksi nimeksi vahvistetaan PKC Group Plc ja kotipaikaksi muutetaan Helsinki ja 9 siten, että yhtiökokouskutsu muutetaan julkaistavaksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja 10 siten, että yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla. OPTIO-OHJELMAT 2006 optiot Vuonna 2006 käynnistetyn optio-ohjelman mukaisten, A, B ja C optioihin jakautuvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Tilikauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä C optio-oikeutta. Osakkeen merkintähinta vuoden 2006 optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osinko-oikaisuineen (2006C optioilla tällä hetkellä 8,94 euroa). Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään uudella osakkeella ja eurolla rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään osakkeella ja ,50 eurolla. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006C Optio-oikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu. 2006A optioiden merkintäaika on päättynyt Merkintäaikana optioilla merkittiin yhteensä osaketta ja käyttämättä jäi optioita. 2006B optioiden merkintäaika on päättynyt B optioita ei jäänyt käyttämättä optiot Varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Tilikauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä 85 7 / 22

8 A, B ja C optio-oikeutta, minkä lisäksi 500 osaketta oli merkitty 2009A optioilla, mutta osakemerkintää ei ollut hyväksytty tilikauden päättyessä. Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen (2009A optioilla tällä hetkellä 2,30 euroa, 2009B optioilla tällä hetkellä 12,11 ja 2009C optioilla 17,98 euroa). Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään osakkeella. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A , optio-oikeuksilla 2009B ja optio-oikeuksilla 2009C Optio-oikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu optiot Varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optiooikeuksien alalajia on kappaletta. Tilikauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä A(i) optio-oikeutta, minkä lisäksi avainhenkilöille on alustavasti allokoitu A(ii) optio-oikeutta. Vuoden 2012 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vuosien 2012, 2013 ja 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 2012A optioilla merkintähinta on 15,31 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on , optio-oikeuksilla 2012B ja optio-oikeuksilla 2012C Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optiooikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu. YRITYSVASTUU Yritysvastuu on keskeinen osa PKC:n toimintoja. PKC toimii eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, ottaa vastuun toimintaympäristöstä ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa, ja kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja nollatoleranssia lahjontaan ja korruptioon. PKC Groupin hallitus on vahvistanut käytännesäännöt (Code of Conduct), jotka kattavat koko konsernin. Code of Conduct määrittelee periaatteet eettiselle liiketoiminnalle, jotka perustuvat korkeimmille eettisille standardeille. Lakien, määräysten ja kansainvälisten normien noudattaminen on perusedellytys, josta ei voida poiketa missään olosuhteissa. Acuñan (Meksiko) ammattiliittoasiaan liittyen Meksikon työtuomioistuin järjesti virallisen äänestyksen, jossa valittiin ammattiliitto edustamaan PKC Groupin työntekijöitä Acuñan tehtaalla Meksikossa. Työtuomioistuimen ääntenlaskennan perusteella Confederation of Mexican Workers (CTM), ammattiliitto, jonka kanssa oli jo tehty työehtosopimus, voitti äänestyksen ja sai 52 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 64 %. 8 / 22

9 PKC:n vuoden 2012 yritysvastuuraportti julkaistaan LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Julkisten talouksien alijäämä ja velkaantuneisuus useissa Euroopan maissa ja myös Yhdysvalloissa on heikentänyt talouskasvua, loppuasiakkaiden kysyntää ja investointihyödykkeiden rahoituksen saatavuutta. Tämä lisää markkinoiden epävarmuutta ja saattaa heijastua asiakkaidemme tavanomaista pidempinä tuotantoseisokkeina sekä alhaisempina päivittäisinä tuotantomäärinä. Euron arvon heikkeneminen Puolan zlotya ja Venäjän ruplaa sekä dollarin (USD) heikkeneminen Meksikon pesoa vastaan voi kasvattaa PKC Groupin jalostuskustannuksia. Euron arvon vahvistuminen Brasilian realia vastaan voi kasvattaa PKC Groupin materiaalikustannuksia. Kuparin hinnan merkittävä nousu voi heikentää PKC konsernin tulosta lyhyellä aikavälillä. Kuparin hinnan muutos siirtyy asiakashintoihin keskimäärin 5 kk:n viiveellä. MARKKINANÄKYMÄT Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 8 % vuoden 2012 tasosta. Yleisen taloudellisen epävarmuuden arvioidaan pitävän hyötyajoneuvojen kysynnän Euroopassa alentuneella tasolla erityisesti vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Tuotantomäärien arvioidaan kasvavan vuoden toisella puoliskolla Euro 6 päästöstandardiin siirtymisen johdosta. Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 5 %, keskiraskaiden kuormaautojen tuotannon kasvavan 10 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon säilyvän vuoden 2012 tasolla. Kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan lisääntyvän asteittain vuoden aikana. Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 14 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 48 % verrattuna vuoteen Valtion uusien kuorma-autojen ostamiseen kannustava tukiohjelma on käynnissä. Ohjelman jatkumisesta päätetään vuoden 2013 aikana. Ohjelman jatkumisella voi olla vaikutusta tuotantomääriin. PKC:n markkinanäkymään vaikuttavat lisäksi muutamat elinkaarensa loppua lähestyvät kevyiden ajoneuvojen ja komponenttien tuoteohjelmat, joiden tuotanto tullaan ajamaan alas vuoden 2013 aikana. Yritysten varovaisuuden teollisuusinvestoinneissa maailmanlaajuisesti arvioidaan pitävän teollisuuselektroniikan tuotteiden kysynnän korkeintaan nykyisellä tasolla. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla säilynee edelleen hyvänä. PKC GROUPIN NÄKYMÄT PKC Group arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2012 ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuonna 2012 PKC:n liikevaihto oli 928,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 51,5 milj. euroa. HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 86,2 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 63,8 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 42,0 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 9 / 22

10 VUOSIKERTOMUS 2012 JA SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ PKC julkistaa vuoden 2012 vuosikertomuksen, joka sisältää PKC Groupin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä internetsivuillaan osoitteessa PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ PKC Group järjestää pääomamarkkinapäivän keskiviikkona Helsingissä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA TULOSJULKISTUKSET 2013 PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina Vuoden 2013 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Osavuosikatsaus 1-3/2013 keskiviikkona noin klo 8.15 Osavuosikatsaus 1-6/2013 torstaina noin klo 8.15 Osavuosikatsaus 1-9/2013 torstaina noin klo 8.15 Tämän tiedotteen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. Vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. 10 / 22

11 TAULUKKO-OSA Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja periaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Vuonna 2012 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut vaikutusta. Esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkistettuja. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 10-12/12 3kk 10-12/11 3kk 1-12/12 12kk 1-12/11 12kk LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Korko- ja rahoituskulut Korko- ja rahoitustuotot Kurssivoitot ja tappiot, netto VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN VOITTO Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät: Korkojohdannaiset Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,30 1,13 1,18 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,29 1,12 1,16 11 / 22

12 KONSERNITASE (1 000 euroa) 12/12 12/11 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Saamiset yhteensä Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Arvonmuutosrahasto Osakeperusteiset maksut Kertyneet voittovarat Katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Korottomat velat Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Ostovelat Muut korottomat velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ / 22

13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 euroa) 1-12/12 12kk 1-12/11 12kk Liiketoiminnan rahavirrat Myynnistä saadut maksut Muista liiketoiminnan tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Muuntoerot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintaajankohdan rahavaroilla Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Kassavirta investointien jälkeen Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen nostot Maksullinen osakeanti Lainojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat kauden alussa Muuntoero rahavaroissa Rahavarat kauden lopussa / 22

14 KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/12 12kk 1-12/11 12kk Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 4,7 6,3 Voitto ennen veroja, euroa % liikevaihdosta 3,8 5,3 Katsauskauden voitto, euroa % liikevaihdosta 2,6 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,1 17,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,7 18,9 Nettovelat, euroa Gearing, % 34,4 72,6 Omavaraisuusaste, % 33,9 30,0 Current ratio, % 1,5 1,9 Bruttoinvestoinnit, euroa % liikevaihdosta 1,7 18,5 T&K-menot, euroa % liikevaihdosta 0,9 1,3 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 1-12/12 12kk 1-12/11 12kk Tulos/osake (EPS), euroa 1,13 1,18 Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 1,12 1,16 Oma pääoma/osake, euroa 7,64 7,66 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 15,49 11,48 Osinko/osake, eur *) 0,70 0,60 Osinko/tulos, % *) 62,12 50,71 Efektiivinen osinkotuotto, % *) 4,01 4,42 Hinta/tulos (P/E) 13,75 9,70 Kauden alin kurssi, euroa 10,65 8,60 Kauden ylin kurssi, euroa 18,30 18,36 Kauden keskikurssi, euroa 14,76 13,44 Osakevaihto, kpl Osakevaihdon osuus (osakeantioikaistusta) osakekannasta, % 51,0 59,6 Osakkeita keskimäärin, kpl Osakkeita keskimäärin, laimennettu, 1000 kpl Osakkeita kauden lopussa, kpl Listaamattomat osakkeet kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, euroa / 22

15 1. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Kohdistamattomat ja eliminoinnit Konserni yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti Liikevaihto Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 4,4 5,3 337,3 4,2 Muut kertaluonteiset kulut Asiantuntijapalkkiot Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 2,6-0,8 1,9 Segmentin varat Kohdistamattomat varat *) Varat yhteensä *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 15 / 22

16 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Kohdistamattomat ja eliminoinnit Konserni yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti Liikevaihto Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 6,1 0,6 5,1 Asiantuntijapalkkiot Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 3,9-1,2 3,6 Segmentin varat Kohdistamattomat varat *) Varat yhteensä *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 16 / 22

17 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Kohdistamattomat ja eliminoinnit Konserni yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti Liikevaihto Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 6,2 3,1 578,6 5,5 Muut kertaluonteiset kulut Asiantuntijapalkkiot Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 5,5 1,1 4,7 Segmentin varat Kohdistamattomat varat *) Varat yhteensä *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 17 / 22

18 (1 000 euroa) Johdinsarjat Elektroniikka Kohdistamattomat ja eliminoinnit Konserni yhteensä Myynti konsernin ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti Liikevaihto Liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja % liikevaihdosta 8,9 3,9 7,6 Avustukset yliopistoille Asiantuntijapalkkiot Vaihto-omaisuuden alaskirjauksen peruutus Kertaluonteiset työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät yhteensä Liikevoitto % liikevaihdosta 7,4 3,2 6,3 Segmentin varat Kohdistamattomat varat *) Varat yhteensä *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (1 000 euroa) 10-12/12 3kk 10-12/11 3kk 1-12/12 12kk 1-12/11 12kk Suomi Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Muut maat Yhteensä / 22

19 2. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa) A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaa oman pääoman rahasto D = Arvonmuutosrahasto E = Muuntoero F = Edellisten tilikausien voitto G = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä A B C D E F G Oma pääoma ,0 4,9 21,8 0,0 7,6 83,5 123,7 Osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-10,9-10,9 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 Osakemerkintä 0,1 3,4 13,5 0,0 0,0 0,0 17,1 Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,3-0,5-1,4 23,4 21,9 Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma ,1 8,3 35,6-0,5 6,3 96,7 152,5 Oma pääoma ,1 8,3 35,6-0,5 6,3 96,7 152,5 Osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-12,8-12,8 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 Osakeanti, optioilla merkityt 0,1 2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 2,7 Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0-0,5-0,3-1,7 24,0 21,5 Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma ,2 10,6 35,4-0,7 4,6 108,5 164,5 3. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 euroa) 12/12 12/11 Hankintameno /- Muuntoero Lisäykset Yritysostot /- Muut muutokset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot /- Muuntoero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot /- Muut muutokset Poistot /- Kurssiero Poistot Kirjanpitoarvo / 22

20 4. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 euroa) 12/12 12/11 Hankintameno /- Muuntoero Lisäykset Yritysostot Vähennykset /- Kurssiero Hankintameno Kertyneet poistot /- Muuntoero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Poistot Poistot Kirjanpitoarvo KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET KAUDEN LOPUSSA (1 000 euroa) 12/12 12/11 Leasingvastuut Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Nimellisarvot Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Kuparijohdannaiset Futuurisopimukset Yhteensä Käyvät arvot Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Kuparijohdannaiset Futuurisopimukset Yhteensä Johdannaisia käytetään valuuttakurssien ja kuparin hinnan vaihtelusta aiheutuvilta riskeiltä suojautumiseen. Valuutta- ja kuparijohdannaiset on kirjattu tulosvaikutteisesti, koska PKC Group ei sovella IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. PKC Group soveltaa suojauslaskentaa koronvaihtosopimuksiin. 20 / 22

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Q1 2014

Alma Media Oyj Q1 2014 Alma Media Oyj Q1 2014 29.4.2014 Kuva: Jenni Gästgivar Alma Media Oyj osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 9.00 1 (31) Alma Median osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2014: PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa Tilinpäätös 2012 I sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot