PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

2 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto laski 6,9 % vertailukaudesta (1-3/2012) ollen 225,2 milj. euroa (242,0 milj. euroa). EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 18,8 milj. euroa (20,4 milj. euroa) eli 8,3 % (8,4 %) liikevaihdosta. EBITA** oli 14,1 milj. euroa (16,2 milj. euroa) eli 6,2 % (6,7 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 2,7 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 11,3 milj. euroa (13,0 milj. euroa) eli 5,0 % (5,4 %) liikevaihdosta. Laimennettu tulos/osake oli 0,14 euroa (0,33 euroa). Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 0,2 milj. euroa (23,1 milj. euroa). TILIKAUDEN 2013 LIIKEVAIHTO- JA LIIKEVOITTOENNUSTEET PKC Groupin näkymät (ennallaan): PKC Group arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2012 ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuonna 2012 PKC:n liikevaihto oli 928,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 51,5 milj. euroa. AVAINLUVUT 1-3/13 1-3/12 Muutos % 1-12/ euroa (ellei muuta mainittu) Liikevaihto , EBITDA* , % liikevaihdosta 8,3 8,4 8,9 EBITA** , % liikevaihdosta 6,2 6,7 7,0 Liikevoitto* , % liikevaihdosta 5,0 5,4 5,5 Kertaluonteiset erät Liikevoitto , % liikevaihdosta 2,6 5,3 4,7 Voitto ennen veroja , Katsauskauden voitto , Tulos/osake (EPS), euroa 0,14 0,33-57,6 1,12 Kassavirta investointien jälkeen , ROI,% 14,4 21,2 16,7 Gearing, % 32,4 52,1 34,4 Henkilöstö keskimäärin , * ennen kertaluonteisia eriä ** liikevoitto ennen PPA -poistoja ja kertaluonteisia eriä TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN: PKC:n liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 11,3 milj. euroa (5,0 %) ennen kertaluonteisia eriä. Voimme olla tyytyväisiä liikevoiton tasoon vaikka kauden aikana tuotantomäärät jäivät tavanomaista alhaisemmalle tasolle ja käynnissä oli useita uusien tuoteohjelmien ylösajoja sekä tuotannon siirtoja. Lisäksi 2 / 22

3 vahvistunut Meksikon peso rasitti liiketulosta. Haluan esittää kiitokseni koko PKC henkilöstölle erinomaisesta työstä haastavassa markkinatilanteessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli erittäin haastava päämarkkinoillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Arvioimme vuoden 2013 alussa kuorma-autojen tuotantomäärien jäävän matalalle tasolle ja tämän perusteella sopeutimme tuotantoamme vallitsevaan tilanteeseen. Vaikka toteutunut kuorma-autojen tuotanto jäi arvioitua matalammalle tasolle ja lisäksi näkyvyys oli tavanomaista heikompi, päätimme silti ylläpitää riittävää tuotantokapasiteettia turvataksemme asiakaspalvelun ja toimituskyvyn päiväkohtaisten tilausmäärien ja tilausten teknisen sisällön vaihdellessa merkittävästi. Epätasaisten tilausvirtojen johdosta tuotantomme tehokkuus ja nettokäyttöpääoman hallinta kärsivät. Brasiliassa kuorma-autojen kysyntä jatkoi kasvuaan ja tuotantomäärät olivat yli 10 % korkeammat kuin edellisellä kvartaalilla. Olemme pystyneet parantamaan Brasilian toimintojamme, mutta liiketoiminta on edelleen tappiolla. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Elektroniikkaliiketoiminnassa toteutetut toimintojen ja tuotannon tehostamistoimenpiteet alkoivat näkyä ja liikevoitto parani merkittävästi vertailukauteen nähden. Elektroniikkaliiketoiminnan markkinatilanne säilyi ennallaan edellisen vuosineljänneksen tasolla. PKC on julkistanut keskittyvänsä tällä tilikaudella muutamaan olennaiseen hankkeeseen. Pitkän aikavälin strategiset tavoitteet on julkaistu tarkastelukauden jälkeen pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. Aasian markkinakasvun kartoittamiseksi olen siirtynyt väliaikaisesti Hong Kongiin ja keskustelut alan toimijoiden kanssa Kiinassa antavat ymmärtää, että PKC:n ainutlaatuiselle osaamiselle on kysyntää. Julkistettujen globaalin tuotantoverkoston optimointitoimien lisäksi olemme myös päättäneet lopettaa Ukrainan tehtaan toiminnan ja siirtää tuotanto Puolaan ja Viroon johtuen joustamattomasta ja aikaa vievästä tullimenettelystä Ukrainan ja EU:n rajalla, mikä tekee asiakaskohtaisesti räätälöityjen lyhyen toimitusajan johdinsarjojen toimitukset hyvin vaikeaksi. Jatkamme myös toimenpiteitä kassavirran parantamiseksi ja kartoitamme vaihtoehtoja rahoitusaseman vahvistamiseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Johdinsarjaliiketoiminta - Ajoneuvot, Eurooppa Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen raskaiden kuorma-autojen tuotanto Euroopassa oli yksikköä eli lähes 19 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2012 vertailukauteen verrattuna laskua oli yksiköstä lähes 13 %. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto oli runsaat yksikköä eli lähes 18 % vähemmän kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin ( yksikköä), ja noin 6 % vähemmän kuin edellisen vuoden viimeisen vuosineljänneksen toteutunut tuotanto ( yksikköä). - Ajoneuvot, Pohjois-Amerikka NAFTA alueen vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen tuotantoluvut raskaiden kuorma-autojen (luokka 8) osalta olivat yksikköä laskien hieman eli 1 % edellisen vuosineljännekseen yksikköön verrattuna. Vuoden 2012 vertailukauden yksikköön verrattuna laskua oli noin 26 %. Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto nousi yli 12 % edellisen vuosineljänneksen yksiköstä vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen yksikköön. Vuoden 2012 vertailukauteen verrattuna nousua oli lähes 8 %. Kevyiden ajoneuvojen ensimmäisen vuosineljänneksen tuotantoluvut nousivat yli 3 % edellisen vuoden viimeisen vuosineljänneksen tasosta, mutta laskivat hieman eli noin 1 % vuoden 2012 vertailukauteen verrattuna ollen yksikössä. 3 / 22

4 - Ajoneuvot, Brasilia Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen ensimmäisen vuosineljänneksen tuotanto oli noin yksikköä nousten 11 % edellisen vuosineljänneksen tuotannon yksiköstä. Nousua vuoden 2012 vertailujakson tuotantoon (23 000) oli yli 14 %. Keskiraskaiden kuorma-autojen ensimmäisen vuosineljänneksen tuotanto oli yksikköä nousten yli 11 % edellisen vuosineljänneksen tuotannosta (8 500 yksikköä). Verrattuna vuoden 2012 vertailujakson yksikköön nousua oli yli 31 %. Elektroniikkaliiketoiminta Huolimatta yritysten varovaisuudesta teollisuusinvestoinneissa, teollisuuselektroniikan tuotteiden kysyntä säilyi ennallaan ensimmäisen vuosikvartaalin aikana. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla säilyi hyvänä. Myös telekommunikaatiosektorin tuotteiden kysynnässä tapahtui kasvua. LIIKEVAIHTO JA TULOS Tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 225,2 milj. euroa (242,0 milj. euroa) eli 6,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuosineljänneksellä on kirjattu kertaluonteisia eriä 5,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta oli 2,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa Irlannin (4,3 milj. euroa) ja Ukrainan (0,8 milj. euroa) tehtaiden toiminnan lopettamiseen. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA -poistot) oli 14,1 milj. euroa (16,2 milj. euroa), joka on 6,2 % liikevaihdosta (6,7 %). Konsernin liikevoitto oli 5,9 milj. euroa (12,7 milj. euroa), joka on 2,6 % (5,3 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Myös asiakkaiden korkeammalla tilausvolatiliteetilla vuosineljänneksen aikana oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Meksikon peson vahvistuminen Yhdysvaltojen dollaria vastaan kasvatti jalostuskustannuksia. Poistojen yhteismäärä oli 9,7 milj. euroa (7,4 milj. euroa) sisältäen 2,3 milj. euron kertaluonteiset erät (0,0 milj. euroa). PPA -poistot olivat katsauskaudella 2,7 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Rahoituserät olivat -1,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät 0,1 miljoonan euron valuuttakurssierot. Tulos ennen veroja oli 4,7 milj. euroa (10,5 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 1,6 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 3,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,14 euroa (0,33 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 208,4 milj. euroa (226,6 milj. euroa) eli 8,0 % vähemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,6 % (93,7 %). Liikevaihto väheni Pohjois-Amerikan ja Euroopan kuorma-automarkkinoiden matalampien tuotantomäärien vuoksi. Katsauskaudella kirjattiin 5,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa Irlannin (4,3 milj. euroa) ja Ukrainan (0,8 milj. euroa) tehtaiden toiminnan lopettamiseen. Kertaluonteiset erät ilman rahavirtavaikutusta oli 2,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 11,7 milj. euroa (15,2 milj. euroa), joka on 5,6 % (6,7 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 6,5 milj. euroa (15,0 milj. euroa), joka on 3,1 % (6,6 %) segmentin liikevaihdosta. Asiakkaiden korkeammalla tilausvolatiliteetilla oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Meksikon peson vahvistuminen Yhdysvaltojen dollaria vastaan kasvatti jalostuskustannuksia. Suhteellista kannattavuutta heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus, joka johtuu heikosta tuottavuuden kehityksestä ja kustannustason noususta. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto nousi 9,0 % ja oli 16,7 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Sen osuus oli 7,4 % (6,3 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin -0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,0 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), joka on 6,1 % (-5,6 %) segmentin liikevaihdosta. Liiketulos oli 1,1 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), joka on 6,6 % (-6,5 %) segmentin liikevaihdosta. Korkeampi liikevaihto ja käynnissä olevat kustannuskilpailukyvyn parantamistoimet kohensivat kannattavuutta. 4 / 22

5 TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma oli 500,2 milj. euroa (529,1 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 130,6 milj. euroa (160,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 34,8 % (30,9 %). Nettovelat olivat 56,4 milj. euroa (85,1 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 32,4 % (52,1 %). Vaihto-omaisuuden määrä oli 92,1 milj. euroa (108,4 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 127,5 milj. euroa (129,7 milj. euroa). Katsauskauden operatiivinen kassavirta oli 3,5 miljoonaa euroa (25,9 milj. euroa) ja kassavirta investointien jälkeen 0,2 milj. euroa (23,1 milj. euroa). Kassavirtaa heikensi korkeampi nettokäyttöpääoma, joka kasvoi vuosineljänneksen liikevaihdon ollessa korkeampi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Rahavarat olivat 74,3 milj. euroa (74,9 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa), joka on 1,5 % (2,0 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 2,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa), joka on 1,0 % (0,8 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 169 (156) henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tuotannon ja prosessien kehityksessä työskentelevät henkilöt. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin (21 955). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli (21 919), josta ulkomailla (21 564) ja Suomessa 318 (355). Lisäksi konsernilla oli katsauskauden päättyessä 701 vuokratyöntekijää. LAATU JA YMPÄRISTÖ Kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden ISO/TS laatustandardin vaatimusten mukaisesti Traverse Cityn (USA) tehdasta lukuun ottamatta, joka on sertifioitu ISO9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi kaikki konsernin tehtaat, lukuun ottamatta Campo Alegren (Brasilia) ja Sao Bento do Sulin (Brasilia) tehdasta on sertifioitu ISO ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja kaikki tehtaat toimivat ISO9001 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti. Itajuban (Brasilia), Raahen (Suomi) ja Suzhoun (Kiina) tuotantoyksiköt on sertifioitu lisäksi OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti. Toimenpiteet Campo Alegren (Brasilia) sertifioimiseksi ja Curitiban (Brasilia) uudelleensertifioimiseksi ISO14001 ympäristöstandardin mukaisesti ovat käynnissä. ISO14001 ympäristöstandardin sertifiointi on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden neljännen kvartaalin aikana. Toimenpiteet Keilan ja Haapsalun (Viro) ja Acunan (Meksiko) tehtailla ovat käynnissä OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisen järjestelmän sertifiointia varten. Sertifiointi OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti Acunan (Meksiko) tehtailla on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 aikana ja Keilan ja Haapasalun (Viro) tehtailla vuoden 2013 toisen kvartaalin aikana. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Outi Lampelan, Shemaya Levyn, Robert Remenarin, Harri Suutarin, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtisen sekä uutena jäsenenä Wolfgang Diezin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. 5 / 22

6 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Outi Lampela ja Jyrki Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Konsernin johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa Matti Hyytiäinen, pj. (toimitusjohtaja), Jyrki Keronen (Senior Vice President, Business Development & APAC), Jani Kiljala (President, Wiring Systems, Europe), Pekka Korkala (President, Wiring Systems, South America), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Jarmo Rajala (President, Electronics), Frank Sovis (President, Wiring Systems, North America) ja Juha Torniainen (talousjohtaja). OSINKO VUODELTA 2012 Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 15,1 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli välisenä aikana kpl ( kpl), joka on 9,0 % (17,2 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 32,2 milj. euroa (54,7 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 15,00 euroa (11,50 euroa) ja ylin 18,25 euroa (18,30 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 18,09 euroa (17,19 euroa) ja katsauskauden keskikurssi 16,67 euroa (15,29 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 390,3 milj. euroa (367,1 milj. euroa). Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 0,6 % (1,5 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli tilikauden lopussa yhteensä (8 982) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli katsauskauden päättyessä 23,8 % (26,5 %) osakekannasta. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n osakemäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet katsauskauden aikana seuraavasti: vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on ,70 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,46 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. Katsauskauden päättymisen jälkeen PKC Group Oyj:n vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on 8 194,00 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen ,46 euroa ja jakaantuu osakkeeseen. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun 6 / 22

7 vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. PKC Group Oyj:n hallitus on valtuutuksen perusteella päättänyt uuden osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle PKC Group USA Inc:lle AEES - yhtiöiden osakkeiden kauppahinnan maksamiseksi. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi tämän annin jälkeen olla enintään osaketta. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä konsernin hallussa ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita. OPTIO-OHJELMAT 2006 optiot Vuonna 2006 käynnistetyn optio-ohjelman mukaisten, A, B ja C optioihin jakautuvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä C optio-oikeutta minkä lisäksi osaketta oli merkitty 2006C optioilla, mutta osakemerkintää ei ollut rekisteröity katsauskauden päättyessä. Osakkeen merkintähinta vuoden 2006 optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osinko-oikaisuineen (2006C optioilla tällä hetkellä 8,24 euroa). Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään uudella osakkeella ja eurolla rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään osakkeella ja 8 950,50 eurolla. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006C A optioiden merkintäaika on päättynyt Merkintäaikana optioilla merkittiin yhteensä osaketta ja käyttämättä jäi optioita. 2006B optioiden merkintäaika on päättynyt B optioita ei jäänyt käyttämättä optiot Varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä A, B ja C optio-oikeutta, minkä lisäksi osaketta oli merkitty 2009A optioilla, mutta osakemerkintää ei ollut rekisteröity katsauskauden päättyessä. Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen (2009A optioilla tällä hetkellä 1,60 euroa, 2009B optioilla tällä hetkellä 11,41 ja 2009C optioilla 17,28 euroa). Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään osakkeella. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A , optio-oikeuksilla 2009B ja optio-oikeuksilla 2009C optiot Varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optiooikeuksien alalajia on kappaletta. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä A(i) optio-oikeutta, minkä lisäksi avainhenkilöille on alustavasti allokoitu A(ii) optio-oikeutta. 7 / 22

8 Vuoden 2012 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vuosien 2012, 2013 ja 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 2012A optioilla merkintähinta on 15,31 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on , optio-oikeuksilla 2012B ja optio-oikeuksilla 2012C Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. YRITYSVASTUU Yritysvastuu on keskeinen osa PKC:n toimintoja. PKC toimii eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, ottaa vastuun toimintaympäristöstä ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa, ja kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja nollatoleranssia lahjontaan ja korruptioon. PKC Groupin hallitus on vahvistanut käytännesäännöt (Code of Conduct), jotka kattavat koko konsernin. Code of Conduct määrittelee periaatteet eettiselle liiketoiminnalle, jotka perustuvat korkeimmille eettisille standardeille. Lakien, määräysten ja kansainvälisten normien noudattaminen on perusedellytys, josta ei voida poiketa missään olosuhteissa. PKC:n vuoden 2012 yritysvastuuraportti julkaistiin STRATEGISET TAVOITTEET Strategiset tavoitteet on julkistettu katsauskauden jälkeen pidetyssä pääomamarkkinapäivässä PKC suunnittelee, valmistaa ja integroi asiakkaidensa globaalina kumppanina sähkönjakelujärjestelmiä hyötyajoneuvoteollisuuteen ja muille valituille toimialoille. PKC tavoittelee kasvua nykyisten hyötyajoneuvoihin keskittyvien asiakkuuksiensa ja nykyisten markkinoiden lisäksi Aasian kasvavilta markkinoilta. PKC tutkii lisäksi mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa kuljetusteollisuusmarkkinoilla, joilla se katsoo voivansa hyödyntää laajemmin omaa ainutlaatuista osaamistaan sähkönjakelujärjestelmien globaalina toimittajana. PKC Group Oyj:n pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on saavuttaa 1,4 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2018 mennessä, yli 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja pitää nettovelkaantumisaste alle 75 %:n. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa % kassavirrasta investointien jälkeen. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Julkisten talouksien alijäämä ja velkaantuneisuus useissa Euroopan maissa ja myös Yhdysvalloissa on heikentänyt talouskasvua, loppuasiakkaiden kysyntää ja investointihyödykkeiden rahoituksen saatavuutta. Tämä lisää markkinoiden epävarmuutta ja saattaa heijastua asiakkaidemme tavanomaista pidempinä tuotantoseisokkeina, alhaisempina päivittäisinä tuotantomäärinä tai epätasaisina tilausvirtoina. Dollarin (USD) heikkeneminen Meksikon pesoa sekä euron arvon heikkeneminen Puolan zlotya ja Venäjän ruplaa vastaan voi kasvattaa PKC Groupin jalostuskustannuksia. Euron arvon vahvistuminen Brasilian realia vastaan voi kasvattaa PKC Groupin materiaalikustannuksia. Kuparin hinnan merkittävä nousu voi heikentää PKC konsernin tulosta lyhyellä aikavälillä. Kuparin hinnan muutos siirtyy asiakashintoihin keskimäärin 5 kk:n viiveellä. MARKKINANÄKYMÄT Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan vuonna 2013 laskevan noin 10 % vuoden 2012 tasosta. Yleisen taloudellisen epävarmuuden arvioidaan pitävän hyötyajoneuvojen kysynnän 8 / 22

9 Euroopassa alentuneella tasolla erityisesti vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Tuotantomäärien arvioidaan kasvavan vuoden toisella puoliskolla erityisesti viimeisellä kvartaalilla Euro 6 päästöstandardiin siirtymisen johdosta. Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 6 %, keskiraskaiden kuormaautojen tuotannon kasvavan 8 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon kasvavan hieman vuoden 2012 tasosta. Raskaiden kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan lisääntyvän asteittain vuoden aikana. Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 21 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 54 % verrattuna vuoteen Valtion uusien kuorma-autojen ostamiseen kannustava tukiohjelma on toistaiseksi voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. PKC:n markkinanäkymään vaikuttavat lisäksi muutamat elinkaarensa loppua lähestyvät kevyiden ajoneuvojen ja komponenttien tuoteohjelmat, joiden tuotanto tullaan ajamaan alas vuoden 2013 aikana. Teollisuuselektroniikan tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän entisellä tasolla. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysynnän markkinoilla arvioidaan kasvavan. Myös telekommunikaatiosektorin kysynnän arvioidaan jatkavan lievää kasvuaan. PKC GROUPIN NÄKYMÄT PKC Group arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2012 ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuonna 2012 PKC:n liikevaihto oli 928,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 51,5 milj. euroa. TULOSJULKISTUKSET 2013 Vuoden 2013 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Osavuosikatsaus 1-6/2013 torstaina noin klo 8.15 Osavuosikatsaus 1-9/2013 torstaina noin klo 8.15 Tämän tiedotteen tekstiosassa keskitytään osavuosikatsaukseen. Vertailu on tehty vuoden 2012 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. 9 / 22

10 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja periaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Vuonna 2013 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen, jossa keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä, vaikuttaa muiden laajan tuloksen erien esitystapaan. Muutoksilla IFRS 13 Käyvänarvon määrittämien ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit standardeissa on vaikutusta lähinnä osavuosikatsauksen esittämistapaan. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1-3/13 3kk 1-3/12 3kk 1-12/12 12kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Korko- ja rahoituskulut Korko- ja rahoitustuotot Kurssivoitot ja -tappiot, netto Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Korkojohdannaiset Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,14 0,33 1,13 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,14 0,33 1,12 10 / 22

11 KONSERNITASE (1 000 euroa) 3/13 3/12 12/12 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Saamiset yhteensä Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Arvonmuutosrahasto Osakeperusteiset maksut Kertyneet voittovarat Katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Korottomat velat Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat Ostovelat Muut korottomat velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä / 22

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015 Q1 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2015 Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, liikevoitto jäi edellisvuodesta Turkin liiran vahvistumisen johdosta Tammi maaliskuu 2015 lyhyesti Tilauskanta huhtikuun alussa

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu Vakaa kehitys jatkui ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2015 KLO 14:00 ETTEPLAN Q2: VAKAA KEHITYS JATKUI Katsauskausi huhti-kesäkuu 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,5

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot