Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: Katsaus vuoteen 2013 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9"

Transkriptio

1 Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: Ympäristöraportti Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29

2 Porin Veden toiminta-ajatus Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TA 2013 TP Henkilömäärä Myyty vesimäärä 1000 m 3 /a Laskutettu jätevesi 1000 m 3 /a Verkostoon pumpattu vesimäärä 1000 m 3 /a Puhdistettu jätevesi 1000 m 3 /a Veden hinta /m 3 (verollinen) 1,25 1,25 1,45 1,45 Jäteveden hinta /m 3 (verollinen) 2,34 2,34 2,17 2,17 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (1000 ) TA 2013 TP Tulot Henkilöstömenot Aineet ja tarvikkeet Palveluiden ostot Muut kulut Käyttömenot yhteensä Tulos ennen poistoja ja peruspääoman korkoa Poistot Peruspääoman korko Tulos Investoinnit Investointitulot Investoinnit, netto

3 Toiminnalliset tavoitteet voitiin pääosin saavuttaa. Katsaus vuoteen 2013 Porin Veden liikevaihto oli 19,9 milj., liiketoiminnan kulut 12,4 milj., poistot 5,0 milj. ja kaupungille maksettu peruspääoman korko 2,2 milj.. Tilikauden ylijäämä oli 0,8 milj.. Tulos oli 0,5 milj. budjetoitua parempi. Muutoksena edellisiin vuosiin teollisuuden maksuosuudet puhdistamoinvestoinnista (0,3 milj. ) kirjattiin pääomatalouden sijasta käyttötalouden kuluihin. Investointien toteuttamiseen liittyvä valmistus omaan käyttöön (1,7 milj. ) kirjattiin em. talouslukujen lisäksi käyttötalouden sekä tuloettä menopuolelle. Investoinnit olivat 3,2 milj.. Lukkarinsannan vesisäiliöiden sokkelit ja katot kunnostettiin. Huomattavimpia verkoston uudisrakennusinvestointeja tehtiin Klasipruukin, Murtosenmutkan ja Veturitallien alueilla. Saneerauksia suoritettiin eniten Vanhallakoivistolla ja erilliskohteena valtateiden 2 ja 8 alittavan 1000 mm sadevesiviemärin saneeraus sukkasujutusmenetelmällä Tikkulassa. Verkostojen saneerausinvestoinnit jäivät edellisten vuosien tavoin poikkeuksellisen pieniksi. Saneeraustasoa onkin verkostojen ikääntymisen myötä jatkovuosina välttämätöntä lisätä oleellisesti toimintahäiriöiden vähentämiseksi. Haja-asutusalueella osuuskuntamuotoisen viemäröinnin laajentaminen jatkui Viasveden suunnalla, jossa perustettu osuuskunta oli valmistautumassa viemärilinjojen rakentamiseen. Kaksi osuuskuntaa anoi putkiverkostojensa luovuttamista ja toimintansa sulauttamista Porin Veteen. Päätökset asiasta jäivät seuraavaan vuoteen. Taksoja ei korotettu kertomusvuonna, mutta vesi- ja jätevesimaksun keskinäistä suuruutta muutettiin lukien yhteistaksan pysyessä ennallaan. Talousveden laatu oli erittäin hyvä ja palvelutaso voitiin muutenkin pitää korkealla tasolla, ja sitä monilta osin parantaa. Luotsinmäen vuonna 2010 valmistunut alueellinen keskuspuhdistamo on toiminut erinomaisesti ja asetetut puhdistustavoitteet saavutettiin. Vedenmyynti Ulvilan kaupungille ei vielä toteutunut. Samoin alueellisen vesihuoltolaitoksen perustamistoimet eivät edenneet. Porin Veden asiakastyytyväisyys säilyi valtakunnallisen Yhdyskuntatekniset Palvelutkyselyn mukaan hyvällä tasolla. Porin Veden henkilökunnan määrä väheni kertomusvuoden aikana kolmella, ja oli vuoden lopussa 70, joista 1 määräaikainen. Sairaslomia oli 18,3 pv työntekijää kohti, jossa vähennystä 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös työtapaturmien kautta menetettyjen työpäivien määrä väheni selvästi. Vuotovesimäärät vähenivät edellisestä vuodesta, vesijohtoverkossa 16,1 %,:iin ja viemäriverkossa 34,9 %:iin. Vesijohtovuotojen määrä oli 87, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Esitän koko henkilöstölle sekä Porin Veden johtokunnan jäsenille kiitokset Porin vesihuollon hyväksi tehdystä työstä. Lisäksi kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä. Ilkka Mikkola

4 Hallinto Organisaatio Johtokunta 11 jäsentä Johtaja Laitosyksikkö Laitospäällikkö Verkostoyksikkö Verkostopäällikkö Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta Varsinaiset jäsenet Palomäki Markku (pj) Harjanne Tapio(vpj) Jokinen Marja-Leena Kukkakorpi Raija Lehtinen Voitto Muurinen Sirpa Mäkelä Juha Pakkasela Mikko Rosnell Tapio Sjösten Marju Tenho Salla Henkilökohtaiset varajäsenet Järvinen Marko Aaltonen Harri Arola Raili Uimaluoto Marjut Valio Ville Kukkasmäki Marja-Leena Rantanen Jukka Hakulinen Veijo Pukkila Timo Mäki Soili Kaaresmaa Teresa Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa oli Jari Pajukoski. Johtokunnan sihteerinä toimi Sirpa Mannila asti, tämän jälkeen Anne Peltomaa. Porin Vesi, liikelaitoksen johtajana toimi dipl.ins. Ilkka Mikkola. Laitosyksikön tehtävät: Verkostoyksikön tehtävät: - Raakaveden hankinta - Verkostojen ja pumppaamoiden tutkimus, - Vedenpuhdistamoiden, pohjavesilaitosten, pai- suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus neenkorotusasemien, vesisäiliöiden ja jäteve- ja uudisrakentaminen denpuhdistamoiden suunnittelu, käyttö, kun- - Johtokartaston laadinta ja ylläpito nossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen - Asiakaspalvelu ja laskutus - Veden laadun tarkkailu hankinta- ja purkuve- - Asiakkaan tilauksesta tehtävien talojohtojen sistöissä, laitoksilla, puhdistamoilla, vesisäi- uudis- ja saneerausrakentaminen liöissä ja verkostossa - Laitospalvelu ja materiaalitoiminnot - Lietteiden käsittely ja sijoittaminen - Varallaolo Laitosyksikön päällikkönä toimi laitospäällikkö Hannu Ruohomaa asti, tämän jälkeen Ismo Lindfors. Verkostoyksikön päällikkönä toimi verkostopäällikkönä Jouko Halminen

5 Henkilöstö Porin Veden palveluksessa oli vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä 68 sekä tilapäisiä 2. Vakinaisia kuukausipalkkaisia oli 25 ja tuntipalkkaisia 43. Henkilökunnan keski-ikä oli 46,3 v (naiset 45,9v ja miehet 46,4 v). Sairauslomia oli yhteensä 1245 eli 18,3 päivää työntekijää kohti. Työtapaturmien johdosta menetettyjä työpäivä oli 47. Eläkkeelle jäivät laitospäällikkö Hannu Ruohomaa , johdon assistentti Sirpa Mannila , kuorma-auton kuljettaja Pekka Virtanen sekä laitosmies Matti Wallenius Uusina työntekijöinä aloittivat varastomies Kai Mattila , asiakaspalvelusihteeri Titta Lehtinen ja laitomies Tero Hakala , joka vakinaistettiin oppisopimuksen päätyttyä. Pitkään palvelleiden muistaminen Asiakaspalvelusihteeri Ritva Ketola 40 vuotta. Asiakaspalvelusihteeri Tiina Suominen, prosessianalyytikko Taina Raitolampi, toimistosihteeri Sirpa Miettinen, suunnittelija Timo Höckert, putkiasentaja Teijo Levomäki ja kuormaautonkuljettaja Jari Mäntylä kaikki 30 vuotta Yhteistoiminta Porin Veden yhteistyötoimikunta, joka samalla toimii myös työsuojelutoimikuntana kokoontui neljä kertaa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat työnantajan edustajina Ilkka Mikkola ja Hannu Ruohomaa asti, tämän jälkeen Ismo Lindfors sekä yleisvarajäsenenä Jouko Halminen, henkilöstön edustajina Sirpa Miettinen, Reijo Astokari ja Pertti Mäkinen, yleisvarajäseninä Jorma Pynnönen ja Taina Raitolampi. Lisäksi kokouksiin osallistuivat työsuojeluvaltuutettu Antero Kivelä ja työterveyshoitaja Helinä Murto. Pyynikin kesäteatteri Virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävää toimintaa ja virkistystoimintaa oli vuoden aikana runsaasti. Henkilökunnan koulutusristeily järjestettiin Urheilukerho järjesti vuoden aikana mm. hohtokeilauksen keväällä ja syksyllä, kesäretken Pyynikin kesäteatteriin ja sisävesiristeilylle, Tyvikumpuhölkän sekä pikkujoulut.

6 Vesi- ja viemäriverkosto Vuonna 2013 oli yhteensä 94 kpl runkojohtovuotoa, joista päivystyksessä korjattiin 24 kpl. Vedettäoloaika / asukas oli min. Harjakankaalta ja Lukkarisannasta yhteensä pumpattu vesimäärä oli kuutiota, laskutettu vesimäärä kuutiota. Hukkavesi prosentti 15,4 %. Verkostojen kokonaispituudet Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto 710 km 914 km Suunnittelu, mittaus ja tutkimus Suunnitelmia laadittiin yhteensä 37 kpl, joista 12 saneeraus- ja 25 uudiskohteisiin. Paineviemäri tai pumppaamosuunnittelua oli 7 kohteessa. Laajempia kohteita olivat Veturitallin ja Paarnoorin alueet sekä Kuninkaanhaan jv-pumppaamo- ja linjamuutokset. Uudisalueista jatkui Klasipruuki ja saneerausalueista Vanhakoivisto. Yksityisiä linjasuunnitelmia tehtiin Viasveden jvosuuskunnalle ja Ilmailuopistolle. Muut suunnitelmat koskivat saneeraus- ja uudiskohteita eri puolilla verkostoa. Porin Veden, eri urakoitsijoiden sekä osa teknisen palvelukeskuksen rakentamista verkostokohteista kartoitettiin ja siirrettiin TeklaNis:n tietokantaan numeeriseksi kartaksi. Saneerattavien alueiden runkoviemäriverkostojen ja tarkastuskaivojen kuntoa tutkittiin ja kartoitettiin suunnittelun tueksi. Lisäksi Noormarkun vesi ja viemäriverkoston karttatietojen täydentämistä jatkettiin maastotutkimuksin. Vt2:n alittavaa sadevesiviemäriä saneerattiin sukkasujutusmenetelmällä. Kuvassa viemärin pesua ennen urakan alkamista joulukuussa. Verkoston rakentaminen Rakentamiskohteista tehtiin Porin Veden omana työnä 5 kohdetta, TPK:n työnä 7 kohdetta ja urakkatyönä 5 kohdetta eli yhteensä 17 kohdetta. Erillisviemäröintiä ja vesijohdon uusintaa jatkettiin pääasiassa Vanhallakoivistolla. Musan huonokuntoista sadevesiviemäriä saneerattiin lasikuitusukkamenetelmällä vt8/vt2 alueella lähes 400 m. Muita saneerauskohteita oli mm. Murtosenmutkassa ja Koivulassa. Pohjoisrantakadulla saneerattiin sadevesipumppaamo TPK:n kanssa yhteiskohteena. Suurimmat tonttituotantokohteet olivat Klasipruukin ja Murtosenmutkan alueilla. Merkittävä uudistuotantokohde oli myös Veturitallin asemakaava-alueen vesijohdot ja viemärit sekä svpumppaamo. Lisäksi uusi jv-pumppaamo paineviemäreineen rakennettiin Klasipruukiin Palkotielle. Uusia teollisuustontteja varten rakennettiin vv-johdot Isojoenrannan Ampuhaukantielle. Tilaustyöt Porin Vesi teki tilauksesta asiakkailleen tonttijohtoihin liittyviä korjaus ja uudisrakennustöitä yhteensä 376 kpl. Veturitallin alueen vesihuoltoverkostojen rakentaminen käynnistyi keväällä. Kuvassa yllä rautatien alitus tarkkuustunkkausmenetelmällä. Päälinjan venttiilien uusimistyötä Lukkarinsannassa.

7 Pumppaamot Laitoksen hoidossa oli kuluneen vuoden lopussa 147 pumppaamoa, joista omia jätevesipumppaamoita 81 kpl. Laitoksen omia sadevesipumppamoita oli 26 kpl. TPK:n alikäytäväpumppaamoita 25 kpl. Muita TPK:n pumppaamoita 4, vapaa-aikaviraston JVpumppaamoita 1 kpl. sekä Porin Jätehuollon pumppaamoita 2 kpl. Porin Vesi valvoo myös neljän Jokilaakson Ympäristö Oy:n jäteveden siirtopumppaamon käyttöä. Pumppuja huollettavissa pumppaamoissa oli kaikkiaan 315 kpl. Pumppaamot pyritään huoltamaan kerran vuodessa. Toinen kriteeri on n käyttötunnin välein. Huollossa pumput nostetaan kaivosta ylös, tarkastetaan öljyt ja mitataan moottoreiden eristysvastukset sekä suoritetaan mahdolliset säädöt. Pumppaamon huoltoon kuuluu myös sisäisen putkiston ja sähkökeskuksen kunnon tarkastus. Huollossa ilmenneet viat korjattiin välittömästi tai sopivana ajankohtana. Vuoden 2012 aikana aloitettiin siirtyminen uuteen kaukovalvontajärjestelmään. Vuoden 2013 lopussa uuteen kaukovalvontajärjestelmään oli liitettynä 92 pumppaamoa. Vanhassa järjestelmässä oli liitettynä 25 pumppaamoa. Kaukovalvonnan piirissä on yhteensä 117 pumppaamoa. Vuoden 2013 aikana saneerattiin Pohjoisrannan alikulun pumppaamo sekä poistettiin kaksi pumppaamoa, Luotsinmäen kaatopaikan valumavesiä pumpannut pumppaamo sekä Palokunnantien varapumppaamo. Uusia pumppaamoita otettiin käyttöön kaksi kappaletta, Palkotien jätevesipumppaamo ja veturitallin sadevesipumppaamo. Varasto Porin Vedellä on oma tarvikevarasto. Sen arvo oli: Vesijohtotarvikkeet Viemäritarvikkeet Yleistarvikkeet Yhteensä Veturitallintien sadevesipumppaamon asennus Vesimittarit Vesimittareita huollettiin vuoden aikana 1379, jäätyneitä oli 38. Mittareita romutettiin Säilytysmittareita oli 260. Laitoksen verkostoon oli vuoden lopussa liitetty mittaria (vuoden 2012 lopussa 19771). Kokoryhmittäin mittareita oli seuraavasti: mm mm mm mm mm mm Varaston kiertonopeus oli 2,35.

8 Talousveden tuotanto Verkostoon pumpattu talousvesi oli normaalitilanteessa Ahlaista lukuun ottamatta Harjakankaalla valmistettua tekopohjavettä, jonka raakavetenä käytetään pääsääntöisesti Tuurujärven vettä. Vaihtoehtoisesti ja lisänä voidaan käyttää Tyvijärven vettä. Pelkästään Tyvijärven vettä käytettiin raakavetenä poikkeuksellisen paremman laatunsa vuoksi Varalaitoksina olivat Lukkarinsannan pintavesilaitos, Vähärauman pohjavedenottamo, Noormarkun Harjakankaan ja Kankaan pohjavedenottamot sekä Sachtleben Pigments Oy:n tehtaiden vesilaitos Kaanaassa. Lukkarinsannan varavesilaitosta käytettiin talousveden tuotantoon toukokuussa kahden viikon aikana Harjakankaalta kaupunkiin johtavan päävesijohdon huoltotyön aikana. Lukkarinsannan uuden laitoksen vesi on hyvälaatuista ja täyttää talousvesiasetuksen laatuvaatimukset. Samana aikana Noormarkun vesihuolto hoidettiin Kankaan pohjavedenottamon tuotannolla. Lukkarinsannan varavesilaitosta käytettiin taloustuotantoon myös Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella sattuneen automaatiovaurion vuoksi 16 tunnin ajan. Lisäksi Kankaan pohjavedenottamoa käytettiin muutamia kertoja sähkökatkojen yhteydessä. Ahlaisten pohjavedenottamolla luonnonpohjavesi otetaan kuilukaivon kautta. Lievästi happaman pohjaveden ph-arvo nostetaan ilmastamalla vettä. Ilmastuksen jälkeen vesi johdetaan UV-desinfioinnin kautta vesijohtoverkostoon. Porin vesitorni erotettiin vesijohtoverkostosta vesisäiliön vuototutkimusta, korjaussuunnittelua ja puhdistusta varten. Tällöin vesi pumpattiin Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta paineperusteisesti. Normaalisti vettä pumpataan vesitornin pinnankorkeuden mukaan. Vesitorni oli pois käytöstä asti. Paineenkorotusta verkostossa tehtiin yhteensä kuutiometriä neljällä paineenkorotusasemalla. Verkostoon pumpatut vesimäärät eri laitoksilla olivat: Harjakangas m3 Vähärauma 0 m3 Lukkarinsanta m3 Sachtleben Pigments Oy 0 m3 Ahlainen m3 Kangas m3 Noormarkku, Harjakangas 0 m3 Yhteensä m3 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on seuraava: raakavesi käsitellään kemiallisesti käyttäen saostuskemikaalina polyalumiinikloridia. Flotaatiolla selkeytetty vesi johdetaan jatkuvatoimisten hiekkasuodattimien kautta tekopohjavedenmuodostukseen, joka tapahtuu allasimeytysmenetelmällä. Harjusta tekopohjavesi pumpataan noin 2-3 viikon viipymän jälkeen loppukäsittelyyn, jossa vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja alkaloinnin jälkeen pumpataan verkostoon. Hiilidioksidioksidin annosteltiin verkostoon pumpattavaan veteen alkaliteetin ja kovuuden nostamiseksi. Menettelyllä pyritään suojaamaan vesijohtoverkostoa korroosiolta. Ammoniumkloridin annostelu veteen desinfioinnin tehostamiseksi on myös tarvittaessa mahdollista.

9 Jäteveden käsittely Jäteveden puhdistus Suurin osa Porin kaupungin jätevesistä käsiteltiin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Lisäksi käytössä olivat Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamot. Myös Luvian kunnan ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevedet puhdistettiin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevedet tulevat Euran Kiukaisista, Harjavallasta, Nakkilasta, Suominen Kuitukankaat Oy:stä ja Ulvilasta. Kaikki jätevesi käsiteltiin biologiskemiallisella prosessilla. Fosforin saostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia. Keskuspuhdistamolla on käytössä DN-prosessiin perustuva kokonaistypenpoisto. Jälkikäsittelynä on flotaatio, jossa fosforin ja kiintoaineen saostukseen käytettiin polymeeriä. Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamoilla saostuskemikaalina käytettiin ferrosulfaattia. Reposaaren puhdistamolla jäteveden ammoniumtyppi nitrifioidaan. Puhdistamoilla käsitellyt vesimäärät olivat: Luotsinmäen keskuspuhdistamo m 3 Reposaari m 3 Ahlainen m 3 YHTEENSÄ m 3 Hakemus Luotsinmäen keskuspuhdistamon ympäristöluvan tarkistamisesta jätettiin Etelä- Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi voimassa olevan ympäristöluvan määräysten mukaisesti toukokuun 2003 lopussa. Puhdistustulokset Puhdistustulokset määritettiin puhdistamoille tulevasta ja niiltä lähtevästä jätevedestä kerätyistä kokoomanäytteistä, jotka analysoitiin Porin Veden jätevesilaboratoriossa. Kunkin puhdistamon näytteenottotiheys on määritetty tarkkailuohjelmassa. Lisäksi tarkkailtiin teollisuusjätevesiä verkostoon johtavien suurempien laitosten veden laatua pääasiassa kaksi kertaa kuukaudessa otetuin kokoomanäyttein.

10 Luotsinmäen keskuspuhdistamo Luotsinmäen keskuspuhdistamon toiminta oli erittäin hyvää koko vuoden 2013 ajan. Puhdistamon toiminnalle ja tuloksellisuudelle asetetut vaatimukset täytettiin selvästi. Puhdistustulokset ovat erittäin hyviä. Kaikki lupaehdon mukaiset neljännesvuosijaksojen raja-arvot täytettiin todella selvästi. Puhdistamon ohi ei johdettu koko vuonna yhtään jätevettä. Jäteveden typenpoistoon käytettävä DNprosessi toimi myös hyvin. Saavutettu kokonaistypen keskimääräinen poistoteho oli 79 % eli korkea. Reposaaren jätevedenpuhdistamo Reposaaren jätevedenpuhdistamo toimi hyvin vuonna Puhdistustuloksista lasketut keskiarvot täyttivät kaikki lupaehdon vaatimukset vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla. Puhdistustuloksista lasketut keskiarvot täyttivät kaikki lupaehdon vaatimukset vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla puhdistustuloksista lasketut keskiarvot täyttivät lupaehdon vaatimukset BOD 7ATU :n, COD Cr :n, ja kiintoaineen osalta. Fosforin puhdistustehon keskiarvo jäi niukasti raja-arvosta. Tämä johtui puhdistamolle tulevan jäteveden laadusta. edustan merialueen veden laadun tarkkailu, kalataloudellinen tarkkailu ja pohjaeläinten tarkkailu. Lietteiden käsittely ja loppusijoitus Keskuspuhdistamolle tuotiin sako- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden ylijäämälietteitä yhteensä m 3. Laitokselle johdettiin lisäksi Luotsinmäen käytöstä poistetun kaatopaikan valumavedet kesään 2013 saakka, jolloin velvollisuus näiden puhdistamolle johtamiseen päättyi. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla tuotettiin koneellisesti kuivattua lietettä yhteensä m 3. Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamoiden lietteet vietiin kuivaamattomina Luotsinmäen keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi. Niiden määrät sisältyvät keskuspuhdistamon lukuun. Kemira Oyj on hoitanut puhdistamolietteen jatkokäsittelyä ja hyötykäyttöä palvelusopimusperiaatteella vuodesta 2008 alkaen. Keskuspuhdistamolla sakeutettu liete on hygienisoitu Kemicond -menetelmällä. Lopputuote on kuivatun Kemicond - lietteen ja turpeen seos. Kemira Oyj on toimittanut Kemicond - käsiteltyä lopputuotetta hankkimiinsa hyötykäyttökohteisiin. Ahlaisten puhdistamo Ahlaisten jätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2013 tehokkaasti. Puhdistustulokset olivat hyviä ja täyttivät lupaehdon pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset kaikilta osin. Vesistötarkkailu Jätevesien vaikutusta Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen veden laatuun on tutkinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys joen alajuoksun kuormittajien yhteisestä toimeksiannosta. Vuonna 2013 tehtyjä tutkimuksia olivat Kokemäenjoen alaosan ja Porin Luotsinmäen puhdistamon selkeytysallas

11 Liitteet: Tuloslaskelma Tase Suurimmat veden- ja jätevedenkuluttajat 2013 Vesi- ja viemäriverkoston kokonaispituudet ja materiaalit Pori, vesijohtoveden valvonta, verkosto Ahlainen, vesijohtoveden valvonta, verkosto Noormarkku, vesijohtoveden valvonta, verkosto Harjakankaan tekopohjavesilaitos, käyttötarkkailu Ahlaisten pohjavedenottamon ja Ahlaisten verkoston, käyttötarkkailu Kankaan pohjavedendottamon ja Noormarkun verkoston käyttötarkkailu Veden tuotanto ja Vähärauman paineenkorotus, energian ja kemikaalien hankinta ja kulutus vuonna 2013 Jätevedenkäsittely, energian ja kemikaalien kulutus 2013 Puhdistamoiden toiminnan yhteenveto 2013 Puhdistamoilla puhdistettu jätevesimäärä Ympäristöraportti 2013 Taksat Keskeisiä tunnuslukuja

12 Porin Vesi, liikelaitos PORIN VEDEN TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Palveluiden ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut -151 Peruspääoman korko kunnalle Muut rahoituskulut Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,8 3,5 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,8 3,5 Voitto, % 4,1 3

13 Porin Vesi, liikelaitos PORIN VEDEN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,99 Aineettomat hyödykkeet 0, ,44 Aineettomat oikeudet 0, ,44 Aineelliset hyödykkeet , ,55 Maa ja vesialueet , ,81 Rakennukset , ,38 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,44 Koneet ja kalusto , ,30 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat , ,62 Sijoitukset , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,72 Vaihto-omaisuus , ,83 Aineet ja tarvikkeet , ,83 Saamiset , ,37 Lyhytaikaiset saamiset , ,37 Myyntisaamiset , ,63 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä , ,36 Siirtosaamiset , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

14 Porin Vesi, liikelaitos PORIN VEDEN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,55 Peruspääoma , ,10 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,56 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset ,67 0, , ,84 VIERAS PÄÄOMA , ,16 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,85 Liittymismaksut ja muut velat , ,85 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,31 Ostovelat , ,59 Siirtovelat , ,70 Muut lyhytaikaiset velat , ,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,71 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 93,3 93,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 28,4 28,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta M 0,0 0,0 Lainasaamiset M 0,0 0,0

15 Suurimmat vedenkuluttajat Fortum m3 2. PVO-Lämpövoima Oy Osuuskunta Satamaito Luvata Keskussairaala Pori Energia (Metallin lämpökeskus) Vapaa-aikavirasto (urheilukeskus) Vapaa-aikavirasto (uimahalli) Ravanin Pesula Porin Satama Kaupunginsairaala Sampo Rosenlew Luvian kunta Keskusaukion kiinteistö Corenso Suurimmat jäteveden tuottajat Jokilaakson Ympäristö Oy m3 2. Corenso Luvian kunta Osuuskunta Satamaito Keskussairaala Sachtleben Pigments Sampo-Rosenlew Porin Jätehuolto Vapaa-aikavirasto (urheilukeskus) Vapaa-aikavirasto (uimahalli) Ravanin Pesula Kaupunginsairaala Keskusaukion kiinteistö

16 Vesijohtoverkoston kokonaispituus Muutos v Teräsputkea m Valurautaputkea m m Asbestisementtiputkea m Muoviputkea m m Määrittelemättömiä m Kaikki yhteensä 711 km Viemäriverkoston kokonaispituus Muutos v Jätevesiputkistoa m m Sadevesiputkistoa m m Kaikki Yhteensä 914 km Tästä määrästä on: Muutos v Teräsputkea 882 m +/- 0 Betonia m -797 m Lasitettua saviputkea m +/- 0 m Ep-putkea 435 m +/-0 Muoviputkea m m Määrittelemättömiä m Kaikki yhteensä 914 km Verkostoa rakennettu v Vesijohtoa m Jätevesiviemäriä m Sadevesiviemäriä m Vesihuoltoverkoston pituus on inventoitu Porin Veden verkostonhallintajärjestelmästä.

17 PORI VESIJOHTOVEDEN VALVONTA 2013, verkosto VEDEN LAATU Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 69 <1 <1 4 <1 <1 Kok. pesäkeluku 22 o C 4 1,5 3 E. coli pmy/100 ml Enterokokit kpl/100ml 4 <1 <1 Clostridium perfringens kpl/100ml 68 <1 <1 4 <1 <1 Arseeni g/l 4 <2 <2 Elohopea g/l 4 <0,5 <0,5 Kadmium g/l 4 <1 <1 Kromi g/l 4 <5 <5 Lyijy g/l 4 <10 <10 Bromaatti g/l 1 <5 <5 Fluoridi mg/l 4 <0,1 <0,1 Nitraatti mg/l 4 <5 <5 Nitriitti mgn/l 4 <0,02 <0,02 Nitraattityppi mgn/l 4 <1,2 <1,2 Nitriittityppi mgn/l 4 <0,01 <0,01 Natrium mg/l 4 4,1 4,6 Ammonium mg/l 68 <0,02 <0,02 4 <0,02 <0,02 Ammoniumtyppi mgn/l 4 <0,02 <0,02 Kloridi mg/l 4 19,2 23 Kupari g/l Alumiini mg/l 68 <0,02 0,041 4 <0,02 <0,02 Mangaani g/l 68 7, Rauta mg/l 70 0,053 0,29 4 0,054 0,11 Nikkeli g/l 4 <2 <2 Kloroformi g/l 4 18,2 27 Bromidikloorimetaani g/l 4 2,8 3,6 Dibromikloorimetaani g/l 4 <0,5 <0,5 Bentseeni g/l 1 <0,4 <0,4 Trikloorieteeni g/l 4 <0,5 <0,5 Tetrakloorieteeni g/l 3 <0,5 <0,5 Tetrakloorimetaani g/l 2 <0,5 <1 Bromoformi g/l 4 <0,5 <0,5 1,2-dikloorietaani g/l 4 <0,3 <0,3 Vinyylikloridi g/l 4 0,23 0,3 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 4 5,7 7,5 COD Mn mgo/l 4 1,5 1,9 TOC mg/l 4 2,9 3,6 ph 68 8,3 8,8 4 8,3 8,4 Sähköjohtavuus S/cm Sameus FTU 68 0,23 0,44 4 0,21 0,25 Väri Pt mg/l 68 5, <5 5 Maku 68 0, Haju 68 0, Sulfaatti SO 4 mg/l 4 15,8 20 Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Metropolilab Osa näytteistä otettu Lukkarinsannan laitoksella tuotetusta vedestä, pääosin Harjakankaan tekopohjavettä

18 AHLAINEN VESIJOHTOVEDEN VALVONTA, verkosto 2013 Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta VEDEN LAATU Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 3 <1 <1 1 <1 Kok. pesäkeluku 22 o C 1 <1 E. coli pmy/100 ml Arseeni g/l 1 <2 Elohopea g/l 1 <0,5 Kadmium g/l 1 <1 Kromi g/l 1 <5 Lyijy g/l 1 <10 Fluoridi mg/l 1 0,14 Nitraatti mg/l 1 <5 Nitriittityppi mgn/l 1 <0,01 Natrium mg/l 1 11 Ammonium mg/l 3 <0,02 <0,02 1 <0,02 Kloridi mg/l 1 9,5 Kupari mg/l 1 0,2 Alumiini mg/l 1 <0,02 Mangaani g/l 3 7,3 12 <5 Rauta mg/l 3 0,11 0,2 1 0,046 Nikkeli g/l 1 8 Torjunta-aineet g/l 1 0 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 1 <4 COD Mn mgo/l 1 <1 ph 3 7,4 7,5 1 7,7 Sähköjohtavuus S/cm Sameus FTU 3 0,58 0,98 1 <0,2 Väri Pt mg/l 3 <5 <5 1 5 Maku Haju Sulfaatti SO 4 mg/l 1 90 Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Metropolilab

19 NOORMARKUN VESIJOHTOVEDEN VALVONTA, verkosto 2013 Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta VEDEN LAATU Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 7 <1 <1 1 <1 Kok. pesäkeluku 22 o C 1 <1 E. coli pmy/100 ml 4 <1 <1 Clostridium perfringenns kpl/100ml 1 <1 <1 Arseeni g/l 1 <2 Elohopea g/l 1 <0,5 Kadmium g/l 1 <1 Kromi g/l 1 <5 Lyijy g/l 1 <0,01 Fluoridi mg/l 1 <0,1 Nitraatti mg/l 1 <5 Nitriittityppi mgn/l 1 <0,01 Nitraattityppi mgn/l 1 <1,2 Natrium mg/l 1 14 Ammonium mg/l 7 <0,02 <0,02 1 <0,02 Ammoniumtyppi mgn/l 1 <0,02 Kloridi mg/l 1 18 Kupari mg/l 1 0,016 Alumiini mg/l 1 <0,02 Mangaani g/l 7 <5 < Rauta mg/l 7 0,014 0, ,063 Nikkeli mg/l 1 <0,01 Kloroformi g/l 1 16 trikloorieteeni µg/l 1 <0,5 tetrakloorieteeni µg/l 1 <0,5 1,2-dikloorietaani µg/l 1 <0,3 Bromidikloorimetaani g/l 1 2,5 Dibromikloorimetaani g/l 1 <0.5 Bromoformi g/l 1 <0,5 Bromaatti g/l 1 <5 Torjunta-aineet yhteensä g/l 1 0 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 1 4,7 TOC mg/l 1 2,4 COD Mn mgo/l 1 1,2 ph 7 8,2 8,6 1 8,4 Sähköjohtavuus S/cm Sameus FTU 7 <0,2 <0,2 1 0,61 Väri Pt mg/l 7 <5 <5 1 5 Maku 7 0, Haju 7 0, Sulfaatti SO 4 mg/l 1 13 Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Metropolilab Osa näytteistä Kankaan laitoksen pohjavettä, normaalisti Harjakankaan tekopohjavettä.

20 HARJAKANKAAN TEKOPOHJAVESILAITOS KAYTTÖTARKKAILU 2013 Vesitutkimukset teki Porin Veden Harjakankaan käyttölaboratorio Raakavesi Lähtevä puhdas Verkostovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo lukumäärä arvo lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 98 0,65 16 Lämpötila o C ,5 24, ,7 18, ,5 18,3 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l , ,9 8,2 99 5,5 11,9 CODMn mgo/l ,5 21, ,2 2,1 99 1,4 3 ph 170 6, ,1 9,0 99 8,5 9,1 Sähköjohtavuus S/cm , Sameus FTU 169 1,5 2, ,15 0, ,21 2,23 Väri Pt mg/l , ,8 20 Kok. kovuus o dh 169 1, ,5 4,6 99 3,6 4,3 Kok. kovuus mmol/l 169 0,21 0, ,63 0, ,64 0,79 Alkaliteetti mval/l 169 0,19 0, ,71 1, ,74 0,93 Rauta mg/l 170 0,9 1, ,03 0, ,08 0,57 Mangaani mg/l 40 0,07 0, <0,02 0, ,02 0,06 Alumiini mg/l 163 0,22 0, ,01 0,04 Vapaa kloori mg/l 182 0,34 0,44 Happi mg/l 35 9,6 11,9 36 7,7 10,8 AHLAISTEN POHJAVEDENOTTAMON JA AHLAISTEN VERKOSTON KÄYTTÖTARKKAILU 2013 Puhdas lähtevä vesi Vesijohtovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 44 1, <1 1 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 45 3,7 5,9 45 3,9 5,5 COD Mn mg/l 45 0,9 1,5 45 1,0 1,4 ph 45 7,5 7,7 45 7,5 7,6 Sähköjohtavuus S/cm Sameus FTU 45 0,34 1, ,49 2,30 Väri Pt mg/l 45 3,0 5,0 45 3,3 10,0 Kok. kovuus o dh 45 6,0 6,7 45 6,0 6,2 Kok. kovuus mmol/l 45 1,1 1,2 45 1,1 1,1 Alkaliteetti mval/l 45 0,88 0, ,88 0,95 Rauta mg/l 45 0,080 0, ,11 0,47 Mangaani mg/l 45 0,02 0, ,02 0,04 Kupari MgO/l 2 0,16 0,19 Lämpötila ºC 41 9,6 16,8 44 8,9 15,3 NOORMARKUN VERKOSTON KÄYTTÖTARKKAILU 2013 Vesijohtovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 43 0,14 3 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 46 5,1 8,2 COD Mn mg/l 43 1,3 2,1 ph 46 8,3 8,8 Sähköjohtavuus S/cm Sameus FTU 46 0,14 0,55 Väri Pt mg/l 43 2,5 2,5 Kok. kovuus o dh 43 3,7 4,4 Kok. kovuus mmol/l 43 0,66 0,79 Alkaliteetti mval/l 43 0,9 2,36 Rauta mg/l 46 0,03 0,09 Mangaani mg/l 46 <0,02 0,04 Lämpötila ºC 45 9,3 18,1 Osa Noormarkun näytteistä Kankaan laitoksen pohjavettä, normaalisti Harjakankaan tekopohjavettä.

21 Veden tuotanto ja Vähärauman paineenkorotus Energian ja kemikaalien hankinta ja kulutus v Harjakangas Lukkarin- Vähärauma Ahlainen, Kangas, Harjakangas, santa pohjavesi pohjavesi paineenkor. Veden tuotanto m 3 /a Paineen korotus m 3 /a Energia kwh/a Energia kwh/m 3 0,5 0,1 2,7 1,4 0,3 NaOCl 10 % t/a 46 4,4 6,8 0,02 NaOCl 10 % g/m 3 7,7 4,4 1,4 PAC t/a PAC g/m 3 91 Kalkki t/a 245 Kalkki g/m 3 41 NaOH 50 % t/a 9,3 1,8 NaOH 50 % g/m Hiilidioksidi t/a 57 Hiilidioksidi g/m 3 9 Happi t/a 25 Rikkihappo 413 Jäteveden käsittely: energian ja kemikaalien kulutus v Luotsinmäki Reposaari Ahlainen Vesimäärä m 3 /a Energia kwh/a Energia kwh/m 3 0,54 1,6 0,57 Sammutettu kalkki t/a 11 Ferrosulfaatti t/a Ferrosulfaatti g/m Ferrisulfaatti t/a 2278 Ferrisulfaatti g/m Polymeeri t/a 31

22 Puhdistamoiden toiminnan yhteenveto v Luotsinmäen keskuspuhdistamo Käsitelty vesi m 3 /d Ohitettu vesi 0 m 3 /d Toteutunut Edellytetty puhdistustulos 2013 puhdistustulos BOD 7ATU 6,5 mg/l, 99 % 20 mg/l, 95 % P 0,13 mg/l, 98 % 0,30 mg/l, 95 % COD Cr 49 mg/l, 95 % 125 mg/l, 85 % Kiintoaine 9,9 mg/l 15 mg/l Typpi 79 % 70 % vuosikeskiarvona Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamot Toteutunut puhdistustulos 2013 Käsitelty Ohitettu Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Puhdistamo vesimäärä vesimäärä BOD 7ATU P BOD 7ATU P m 3 /d m 3 /d mg/l mg/l % % Reposaari 303 1,6 8,3 0, Ahlainen ,9 0, Edellytetty puhdistustulos Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho BOD 7ATU P BOD 7ATU P mg/l mg/l % % 15 0, , BOD 7ATU :lla mitataan jäteveden sisältämän orgaanisen, happea kuluttavan aineen määrää Toteutunut puhdistustulos Edellytetty puhdistustulos Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Puhdistamo COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine mg/l mg/l % % mg/l mg/l % % Reposaari < Ahlainen 45 2, COD Cr :lla mitataan jäteveden sisältämän kemiallisesti hajoavan happea kuluttavan aineksen määrää

23 Luotsinmäen keskuspuhdistamolla ja muilla Porin jätevedenpuhdistamoilla puhdistettu vesimäärä t m3/vuosi Luotsinmäen puhdistamo Muut puhdistamot Vuosi

24 Luotsinmäen pu Muut puhdistamot

25 YMPÄRISTÖRAPORTTI 2013 Toiminta ja sen ympäristövaikutukset Porin Vesi hoitaa ympäristöasiansa kestävän kehityksen periaatteella, laatujärjestelmän puitteissa. Ympäristöasioita voidaan pitää yhtenä laadun elementtinä. Suuret linjat ja periaatteelliset asiat on määritelty laatupolitiikassa. Jokapäiväisessä toiminnassa otetaan huomioon lisäksi ympäristötavoitteet tässä raportissa esitetyn mukaisesti. Tehtävät työt ja investoinnit sekä niihin liittyvät hankinnat vesilaitos toteuttaa ympäristön ja teknisten seikkojen kannalta kerralla hyvin. Hankinnoissa vesilaitos ottaa huomioon edullisuusnäkökohdat pitkällä aikavälillä. Ympäristöön liittyviä tavoitteita esiintyy osana laitoksen vuositavoitteita ja pitkän tähtäimen tavoitteita, mutta niitä ei ole erityisesti pyritty kokoamaan erilliseksi tavoiteohjelmakseen. Porin Vesi tarvitsee toimintojensa ylläpitämiseen paljon sähköenergiaa. Porin Veden rakennuksista Ulasoorintien toimipiste sekä Lukkarinsannan ja Vähärauman varavedenottamot ovat kaukolämmön piirissä. Ongelmajätteitä vesilaitoksella syntyy vähän ja ne toimitetaan valtakunnalliseen ongelmajätelaitokseen. Niitä ovat lähinnä jäteöljy, akut, loisteputket jne. Yhdyskunta- ja muut tavanomaiset jätteet lajitellaan ja kuljetetaan Porin kaupungissa sovellettavien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Metalliromu toimitetaan hyötykäyttöön romuliikkeiden kautta. TUOTOKSET 2013 Pumpattu verkostoon 6,264 milj.m 3 Laskutettu vesimäärä 5,257 milj.m 3 Puhdistettu jätevesi 11,330 milj.m 3 Laskutettu jätevesimäärä 7,615 milj.m 3 Vastaanotettu liete m 3 Kuivattu liete m 3 Päästöt Jätevedenpuhdistamoilta - BOD 7 74 tn (+ 1 %) - COD Cr 555 tn (-10 %) - Fosfori 1,65 tn (-8 %) - Typpi 117 tn (-3 %) - Kiintoaine 112 tn (+ 1 %) Jätteet Välppä- hiekkajäte 180 tonnia Ongelmajäte (jäteöljy) 2,1 tonnia Muu jäte 400 m 3 PANOKSET 2013 Raakaveden hankinta 7,2 milj.m 3 Ostetut kemikaalit Vedenpuhdistus Sammutettu kalkki 245 tonnia Lohja Polyalumiinikloridi 573 tonnia Äetsä Natriumhydroksidi 11 tonnia Pohj.Eur. Hiilidioksidi 57 tonnia Espoo Natriumhypokloriitti 57 tonnia Äetsä Jätevedenpuhdistus Ferrisulfaatti 2278 tonnia Pori Ferrosulfaatti 32 tonnia Pori Sammutettu kalkki 11 tonnia Lohja Polymeeri 31 tonnia Englanti Turve (lieteurakoitsijan hankinta) 5 tonnia Suomi

26 Ostettu energia Sähkö - Vedenpuhdistus 3,99 GWh (- 2 %) - Jäteveden puhdistus 6,27 GWh (- 14 %) - Verkostot 2,42 GWh (+1 %) - Yhteensä 12,67 GWh (-8 %) - Ilman jv-puhdistusta 6,40 GWh (-1%) Lämpö - Kaukolämpö 590 MWh (-19 %) Vähärauma pvo 52 Mwh - Lämmitysöljy l (- 10 %) Polttoaineet - Diesel l (+?? %) - Bensiini l (+?? %) Raakaveden hankinta ja puhdistus Verkostoon pumpattu talousvesi on Ahlaista ja Noormarkkua lukuun ottamatta Harjakankaalla valmistettua tekopohjavettä, jonka raakavesi otetaan Tuurujärvestä. Varalaitoksina ovat Lukkarinsannan pintavesilaitos, Vähärauman pohjavedenottamo, Sachtleben Pigments Oy:n tehtaiden vesilaitos sekä Noormarkun Kankaan ja Harjakankaan pohjavesilaitokset. Koko tarvittava talousvesi voidaan tarvittaessa toimittaa varalaitoksista. Porin Vesi hoitaa Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenottovesistössä Joutsijärven ja Palusjärven säännöstelyä Länsi-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen mukaisesti. Järvien vedenpinnankorkeudet ja juoksutukset pidetään säännöstelypäätösten mukaisilla tasoilla. Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on seuraava: raakavesi käsitellään kemiallisesti käyttäen saostuskemikaalina polyalumiinikloridia. Flotaatiolla selkeytetty vesi johdetaan jatkuvatoimisten hiekkasuodattimien kautta tekopohjavedenmuodostukseen, joka tapahtuu allasimeytysmenetelmällä. Harjusta tekopohjavesi pumpataan noin 2-3 viikon viipymän jälkeen loppukäsittelyyn, jossa vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja alkaloinnin jälkeen pumpataan verkostoon. Hiilidioksidioksidin annosteltiin verkostoon pumpattavaan veteen alkaliteetin ja kovuuden nostamiseksi. Menettelyllä pyritään suojaamaan vesijohtoverkostoa korroosiolta. Ammoniumkloridin annostelu veteen desinfioinnin tehostamiseksi on myös tarvittaessa mahdollista. Selkeytyksessä syntynyt liete johdetaan Noormarkun viemäriverkostoon ja sitä kautta Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Ahlaisten pohjavedenottamolla luonnonpohjavesi otetaan kuilukaivosta. Lievästi happaman pohjaveden ph-arvo nostetaan ilmastamalla. Lopuksi vesi johdetaan UV-desinfioinnin kautta vesijohtoverkostoon. Noormarkun Kankaan ja Harjakankaan pohjavedenottamoilla pohjaveden ph-arvo nostetaan lipeällä ja verkostoon pumpattu vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla. Lukkarinsannan uusi pintavesilaitos valmistui kesällä Se on jatkuvassa valmiudessa oleva nopeasti käynnistettävissä oleva varavesilaitos, joka kykenee toimittamaan koko Porin kaupungille normit täyttävää talousvettä. Puhdistusprosessina on otsonoinnilla täydennetty flotaatiosuodatus. Harjakankaan tekopohjavesivesilaitoksen puhdistusprosessi on varmatoiminen ja tehokas, ja puhdistetun veden laatu on hyvä ympäri vuoden. Veden laatua tarkkaillaan kattavasti päivittäin, niin raakaveden, kuin laitoksen eri puhdistusvaiheiden ja puhdistetun vedenkin osalta. Tätä tarkoitusta varten Harjakankaan vesilaitoksella on oma käyttölaboratorio, mutta viralliset vesianalyysit suoritetaan kaupungin ympäristölaboratoriossa. Ehdottomana toimintaohjeena talousveden laadun suhteen on pyrkiminen joka tilanteessa mahdollisimman hyvään puhdistustulokseen, pitäytymättä pelkästään viranomaisten asettamien normien minimiarvoihin. Samoin laadun tarkkailuohjelmat on luotu optimaaliseen käytännön tarkkailutulokseen eikä asetettuihin minimianalyysimääriin perustuen. Veden jakelu Porin Veden vedenjakeluverkosto kattaa toimintaalueensa kokonaisuudessaan. Vedenjakelujärjestelmä on yhdistetty ala- ja ylävesisäiliöjärjestelmä. Pääosin toiminta perustuu veden suoraan pumppaukseen Harjakankaan vesilaitokselta kuluttajille. Verkostossa on myös alavesisäiliö ja kaksi ylävesisäiliötä. Kaanaan vesitorni toimii tyypillisenä ylävesisäiliönä kulutushuippujen tasaajana, käyttöreservinä, painevaihtelujen tasaajana ja samalla myös pumppauksen ohjauksen apuvälineenä. Porin vesitorni toimii pienen tilavuutensa vuoksi lähinnä paineentasaajana sekä pumppauksen ohjauksen apuvälineenä. Kaanaan tornin tilavuus on m 3 ja Porin tornin 500 m 3. Lukkarinsannassa sijaitsevien alavesisäiliöiden tilavuus on m 3. Vesilaitoksen toiminta-alue on hyvin laaja ja se käsittää itä-länsisuunnassa yli 30 km pitkän alueen.

27 Porin kaupungin vesijohtoverkosta on yhteydet Ulvilan ja Luvian verkostoihin. Vesijohtoverkoston pituus oli 711 km, liittyneitä kiinteistöjä (lisäys vuoden aikana 10) ja liittymisprosentti verkostoon 99 %. Laskutettu vesimäärä oli 5,114 milj. m³ ja laskuttamaton vesimäärä (pääasiassa vuotovesiä) oli 1,283 milj. m³ (20,0 % verkostoon pumpatusta kokonaisvesimäärästä). Alentamalla vuotovesimäärää vähenee samalla Kullaanjoen vesistöstä otettava raakavesimäärä. Verkostoa saneerataan vuosittain vuotovesien vähentämiseksi ja kuluttajille jaettavan veden laadun parantamiseksi. Verkoston saneerauksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan kaivamattoman tekniikan menetelmiä. Käytännössä verkostot ja katu ovat monin paikoin niin huonossa kunnossa, että saneeraus tehdään kokonaisvaltaisena katualueen kaivuna, jolloin uusitaan myös katurakenteet. Missä sujutus- tai muu olemassa olevan putken sisäpuolinen pinnoitusmenetelmä soveltuu, työssä vältetään katujen auki kaivaminen, joka merkitsee suuria taloudellisia säästöjä sekä rakennusaikaisten ympäristöhäiriöiden vähenemistä. Verkostorakentamiseen liittyviä liikenne-, meluja muita ympäristöhäiriöitä voidaan näin vähentää. Myös verkostojen uudisrakentamisessa yleissuunnittelusta lähtien kiinnitetään huomiota linjauksiin ja muihin ympäristöasioihin. Vesijohtojen rikkoutumisen takia Porin Vesi korvasi vuoden aikana muutamia kiinteistöille aiheutuneita vesivahinkoja. Viemäröinti Porin Veden viemäriverkosto kattaa toimintaalueensa kokonaisuudessaan. Jätevesiviemärin pituus on 548 km, ja hulevesiviemärin pituus 366 km eli viemäreitä yhteensä 914 km. Viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä vuoden 2013 lopussa oli ( lisäys vuoden aikana 65) ja liittymisaste kaikista porilaisista laskettuna 92 %. Viemärilaitoksen toiminta-alueella on joitain kiinteistöjä, jotka syystä tai toisesta eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Näiden kohdalla käyttää ympäristötoimisto harkintavaltaa liittämisen tarpeellisuudesta. Laskuttamaton jätevesimäärä oli 5,21 milj. m³ eli 40,1 % puhdistamoille tulleesta jätevesimäärästä. Vähentämällä viemäriverkostoon joutuvien vuotovesien määrää kevennetään samalla jätevedenpuhdistamon kuormitusta ja parannetaan sen toimintaa. Tähän tavoitteeseen päästään viemäriverkkoa saneeraamalla. Kiinteistöjen sekaviemäröinnin poistamista nopeutetaan vuoden 2012 alusta käyttöön otetun korotetun jätevesimaksun avulla. Korotettua jätevesimaksua laskutetaan kiinteistöiltä, jotka eivät ole erotelleet hule- ja jätevesiä tontillaan. Viemäröinti voitiin suorittaa ilman erityisiä ympäristöhaittoja (jätevesipäästöt, viemäritulvat jne.), tosin lumen sulamisesta ja rankkasateista johtuen sekä sähkökatkojen takia ylivuotoja viemäriverkostosta vesistöön tapahtui jossakin määrin. Ne kaikki on huomioitu kuormitusraportoinnissa. Saneerauksissa keskitytään rakentamaan huonokuntoisimpia verkostonosia uudelleen. Vuotuiset saneerausmäärät ovat 2-4 km vuodessa. Viemäriverkoston saneerauksissa käytettiin vastaavasti kuin vesijohtoverkossa mahdollisuuksien mukaan kaivamatta tehtäviä sujutusmenetelmiä, ja näihin menetelmiin pohjautuvaa toimintaa on edelleen tarkoitus lisätä. Jokien alituksiin ja sopiviin kohtiin muuallekin käytetään suuntaporausta. Lähiajan tärkein kehittämistyö koskien viemäröintiä on vuotovesimäärien vähentäminen. Tähän päästään peruskorjaamalla viemäriverkostoa vuotavimmilta osiltaan, saattamalla erillisviemäröinti loppuun ja huolehtimalla siitä, että myös kiinteistöt erottelevat jätevetensä alueellaan. Teollisuuden jätevesipäästöjen hallintaan on lisäksi kiinnitettävä jatkossakin riittävästi huomiota. Uusien viemärien suunnittelussa panostetaan ympäristöseikkojen huomioon ottamiseen, koska kerran rakennetun viemärin siirtäminen jatkossa on erittäin vaikeata. Viemäriverkon rakenteen voidaan katsoa muodostavan yhdyskuntarakenteen rungon. Jäteveden käsittely Suurin osa Porin kaupungin jätevesistä käsiteltiin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Lisäksi käytössä olivat Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamot. Luvian kunnan ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevedet puhdistettiin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevedet tulevat Ulvilasta, Nakkilasta Harjavallasta ja Euran Kiukaisten alueelta.

28 Kaikki jätevesi käsiteltiin biologiskemiallisella prosessilla. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla fosforin saostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia. Muilla puhdistamoilla käytettiin ferrosulfaattia. Lietteenkäsittelystä Kemikond -menetelmällä ja loppusijoituksesta on maaliskuusta 2008 sovellettu Kemira Oyj:n kanssa tehtyä 10 vuoden palvelusopimusta. Kuivatun lietteen kokonaismäärä vuonna 2013 oli m3. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla otettiin vastaan sakokaivo- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamojen ylijäämälietteitä yhteensä m3. Puhdistustulokset määritettiin puhdistamoille tulevasta ja niiltä lähtevästä jätevedestä kerätyistä kokoomanäytteistä, jotka analysoitiin Porin Veden jätevesilaboratoriossa. Kunkin puhdistamon näytteenottotiheys on määritetty tarkkailuohjelmassa. Lisäksi tarkkailtiin teollisuusjätevesiä verkostoon johtavien suurimpien laitosten veden laatua pääasiassa kaksi kertaa kuukaudessa otetuin kokoomanäyttein. Kaikki jätevedenpuhdistamot toimivat erittäin hyvin kaikki lupavaatimukset täyttäen. Puhdistusprosesseihin tarvittavien kemikaalien kuljetukset tilataan kalustonsa ja ammattitaitonsa perusteella vaativiin kemikaalikuljetuksiin erikoistuneilta kuljettajilta. Ajojen minimoimiseksi kuljetukset hoidetaan täysinä kuormina. Yleisiä toimintaperiaatteita Henkilöstön kokonaiskoulutuksesta kolmasosa, voidaan luokitella ympäristökoulutukseksi. Rajanveto on kuitenkin vaikeata, sillä lähes kaikkeen alan koulutukseen liittyy ympäristöelementtejä. Vesihygieniapassikoulutuksen ovat suorittaneet kaikki siihen asetuksen mukaan velvoitetut. Ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen arvioidaan lisääntyvän lähivuosina. on panostettu erityisen työkykyä ylläpitävän toiminnan (tyky-toiminnan) ohjelman avulla. Porin Vesi osallistui Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn ja Efeko Oy:n kahden vuoden välein järjestämässä Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimukseen. Tutkimusten mukaan tyytyväisyys Porin Veden palveluihin on pääosin hyvää, ja parannusta on jonkin verran tapahtunut aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna, mutta parannettavaa on edelleen mm. verkostojen toimivuudessa. Tulosten perusteella huomio keskitetään jatkossa asiakaspalveluun, tiedottamiseen ja hinnoitteluun, sekä verkostojen saneeraustoimintaan. Periaatteena Porin Vedellä on avoin tiedotus. Kiireelliset asiat tiedotetaan välittömästi. Isoista asioista järjestetään tarvittaessa erillisiä tiedotustilaisuuksia. Kysyttäessä toimittajille ja muille sidosryhmille annetaan kysytyt tiedot. Suurelle yleisölle tiedotetaan lehdistön, paikallisradion tai vesilaskun yhteydessä jaettujen tiedotteiden avulla. Porin Vedellä on omat kotisivut, joilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä otetaan vastaan palautetta. Hankinnoissa ja urakoissa noudatetaan voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja kestävän kehityksen periaatetta. Lisäksi tarkastetaan, onko toimittaja tai urakoitsija suorittanut aikaisemmin veronsa ja muut velvoitteensa yhteiskunnalle. Laatu- ja ympäristöjärjestelmää emme vaadi, mutta sen olemassaolo on selkeästi myönteinen näkökohta yhteistyösuhteissa. Vaatimusten noudattamista valvotaan vastaanottotarkastuksissa ja työmaakokouksissa. Reklamaatioita tehdään tarvittaessa vielä käytön aikanakin. Tavarantoimittajille, alihankkijoille ja urakoitsijoille annetaan tarvittaessa ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja opastusta. Sairaslomia Porin Vedellä oli vuonna 2013 yhteensä 1245 pv (18,3 työpäivää työntekijää kohti). Työtapaturmien, sisältäen työmatkatapaturmat, johdosta menetettyjä työpäiviä oli 47 pv koko laitoksella. Porin Vedellä on laadittu kokonaisvaltainen työsuojelusuunnitelma, joka sisältää riskikartoitukset ja tapaturmien ennalta ehkäisyn. Siinä on käsitelty myös entistä tärkeämmäksi noussutta henkistä työsuojelua. Koko ajan ikääntyvän henkilökunnan jaksamisen parantamiseen

29 Porin Vesi on ympäristöasioissa tiiviissä yhteistyössä Porin kaupungin asianomaisten viranomaisten ja yksiköiden, kuten ympäristökeskus ja tekninen palvelukeskus, kanssa. Naapurikunnat ja valtion viranomaisista erityisesti Ely-keskus ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys sekä Joutsijärven suojeluyhdistys ovat tärkeitä vaikuttamiskanavia, joiden kumpaisenkin toiminnassa olemme aktiivisesti mukana. Porin Vesi osallistui Ulvilan kaupungin vetämään Kullaanjoen vesistön kunnostushankkeeseen. Porin Vesi on osallistunut Lounais-Suomen ympäristöohjelman välitarkistukseen sekä ollut mukana Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmässä. Valtakunnan tasolla Porin Vesi on mukana Vesilaitosyhdistyksen toiminnassa sekä kuuluu vesihuoltolaitosten kehittämisrahastoon. Yhteistyötä on myös eri korkeakoulujen, Kansanterveystyön laitoksen, Kuntaliiton ja Tekesin kanssa. Porin Vesi oli mukana mm. Kuntaliiton ja VVY:n hulevesiopastyöryhmässä ja Teknisen korkeakoulun vetämässä Tekes-projektissa vesijohtoverkkojen reaaliaikainen hallinta (Sävel-projekti). Osallistuimme myös projektiin Vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalveluiden riskienhallinta (SerVesi), jossa pääosapuolet olivat Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja Tampereen yliopistot. Porissa toimiva teollisuus käyttää Porin Veden laitoksia asiakkaidensa tutustumiskohteena, jota kautta ympäristöasioiden vaihtoa myös tapahtuu. Verkostoituminen ja toimiva yhteistyö luo mahdollisuuksia vaikuttaa vesilaitoksen tärkeinä pitämiin ympäristöasioihin ja antaa malleja ja esimerkkejä muualla toteutetuista ratkaisuista. Tulevaisuus Porin Veden Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella on kapasiteettia toimittaa ensiluokkaista talousvettä myös naapurikunnille. Nykyisin Porin Vesi toimittaa talousvettä osalle Luvian kuntaa. Vedentoimitus Luvialle on lähitulevaisuudessa lisääntymässä. Porin ja Ulvilan välinen vedentoimitussopimus uusittiin vuonna Lukkarinsannan pintavesilaitos toimii varalaitoksena, ja vain se pystyy toimittamaan Porin kaupungin tarvitseman vesimäärän Harjakankaan laitoksen ollessa syystä tai toisesta pois käytöstä. Lukkarinsannan vanha pintavesilaitos korvattiin uudella varavesilaitoksella, joka valmistui kesällä Samalla veden jakelun varmuus parani oleellisesti Porin alueella. Porin Vedellä on pitkän tähtäimen investointiohjelma. Ohjelman avulla varaudutaan merkittävään vuosittaiseen verkostojen saneerausinvestointien lisäämiseen tavoitteena verkostojen kunnon ja toimivuuden parantaminen. Erityisesti viemäriverkoston vuotovesimääriä pyritään merkittävästi vähentämään. Kiinteistöjen omien jäte- ja hulevesiensä erottelua pyritään saamaan tehostetusti käyntiin. Tätä tarkoitusta varten Porin Vesi on tehnyt vuodesta 2008 lähtien kesäisin laajat ns. savututkimukset kiinteistöjen erillisviemäröintitilanteen selvittämiseksi. Sakkotyyppinen korotettu jätevesimaksu niille kiinteistöille, jotka eivät ole erotelleet hule- ja jätevesiä kiinteistöillään astui voimaan vuoden 2012 alusta. Alueellisen vesihuoltolaitoksen perustamiseksi valmistui vuonna 2008 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vetämä esiselvitys. Jatkosuunnittelu ei käynnistynyt. Yhteistyötä kuntien välillä on kuitenkin lisätty mm. järjestämällä vuosittain yhteistapaamisia vesihuollon vastuuhenkilöille. Euran, Säkylän ja Kokemäen jätevedenkäsittelyn yleissuunnitelma valmistui kesällä Yhtenä pitkän tähtäimen vaihtoehtona selvitettiin näiden alueiden kaikkien jätevesien puhdistuksen keskittäminen Porin Luotsinmäen puhdistamolle.

Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29

Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29 Sisältö: Katsaus vuoteen 2014 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 Sisältö: Katsaus vuoteen 2011 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 19.11.2014. Oulun Veden esittely. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11.

OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 19.11.2014. Oulun Veden esittely. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11.2014 Oulun Veden esittely Jouni Lähdemäki OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 kunnallinen liikelaitos viiden kunnan kuntaliitoksessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot