Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8"

Transkriptio

1 Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti Taksat 24 Keskeisiä tunnuslukuja 25

2 Porin Veden toiminta-ajatus Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TA 2009 TP 2010 TA Henkilömäärä Myyty vesimäärä 1000 m 3 /a Laskutettu jätevesi 1000 m 3 /a Verkostoon pumpattu vesimäärä 1000 m 3 /a Puhdistettu jätevesi 1000 m 3 /a Veden hinta /m 3 (verollinen) 1,15 1,24 1,24 1,24 Jäteveden hinta /m 3 (verollinen) 2,17 2,32 2,32 2,32 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (1000 ) TA 2009 TP 2010 TA Tulot Henkilöstömenot Aineet ja tarvikkeet Palveluiden ostot Muut kulut Käyttömenot yhteensä Tulos ennen poistoja ja peruspääoman korkoa Poistot Peruspääoman korko Tulos ennen satunnaiseriä Satunnaiset erät Tulos Investoinnit Investointitulot Investoinnit, netto

3 Katsaus vuoteen 2009 Taloudellinen tulos vuodelta 2009 oli hyvä: Liikevaihto oli 16,6 milj.euroa (kasvua 3,4 %), käyttömenot 9,1 milj.euroa (+7,0 %), poistot 3,1 milj.euroa ja kaupungille maksettu peruspääoman korko 1,684 milj.euroa. Taloudellinen tulos oli 2,8 milj.euroa. Tulos oli 1,1 milj.euroa budjetoitua parempi ja samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle maksetut sopimusteollisuuden maksuosuudet ( ) kirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä käyttötuloihin ja vastaava summa investointeihin. Tätä laskennallista kirjausta ei kuitenkaan ole huomioitu edellä olevissa talousluvuissa. Suuri nousu käyttömenoissa selittyy Kiinteistö- Oy Luotsinmäen Puhdistamolle suurinvestoinnin rahoittamiseksi maksetuilla vuokrilla. Porin Veden henkilökunnan määrä väheni kertomusvuoden aikana kolmella, ja oli vuoden lopussa 80, joista 2 määräaikaista. Vesihuoltopalvelut voitiin hoitaa ilman suuria häiriöitä. Talousveden laatu oli edelleen hyvä ympäri vuoden. Vesijohtovuotoja sattui 107, mutta laaja-alaisia vesikatkoja ei ollut. Vuotovesiprosentti vesijohtoverkossa oli 15,2 ja viemäriverkossa 32,1. Viemäriverkosssa ei sattunut suuria häiriötapauksia. Jätevedenpuhdistamot toimivat hyvin, ainoastaan Luotsinmäen puhdistamolla oli tulevan jäteveden laadusta ja saneeraustöiden toteuttamisesta johtuen ajoittaisia ongelmia. Marraskuun alussa viranomaiset määräsivät varotoimenpiteenä talousveden keittokehoituksen Kartanon, Harmaalinnan ja Metallinkylän kaupunginosiin läheisessä Kupariteollisuuspuistossa sattuneen talousveden saastumistilanteen johdosta. Yleinen verkosto todettiin puhtaaksi ja keittokehoitus voitiin poistaa kestettyään noin kaksi vuorokautta. Kertomusvuoden aikana Luvian kunnan jätevedet alettiin toukokuusta 2009 lähtien johtaa Porin Veden viemäriverkostoon ja edelleen Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi. Merkittävä yhteistyökumppani ja asiakas Porin Olut lopetti toimintansa syyskuussa Vuoden 2010 alussa tapahtuvaan Porin ja Noormarkun kuntaliitokseen valmistauduttiin koko vuoden ajan. Luotsinmäen keskuspuhdistamon 27 milj.euron suurinvestoinnin urakat, samoin Jokilaakson Ympäristö Oy:n rakennuttaman Harjavallan-Porin siirtoviemärin ja Porin Veden rakennuttaman Pihlavan-Luotsinmäen siirtoviemärin rakennustyöt, olivat käynnissä koko vuoden. Puhdistamoinvestoinnin rahoittaa ottamallaan lainalla Kiinteistö-Oy Luotsinmäen puhdistamo, ja puhdistamon operoinnista vastaava Porin Vesi maksaa lainan takaisin vuokrina. Verkostojen laajennus- ja saneerausinvestointeja voitiin tehdä kaupungin tonttituotannon tarpeiden ja Porin Veden saneerausohjelmien mukaan. Lisäksi Hyvelän viemäröinti aloitettiin ja saatiin toteutettua suurelta osin. Haja-asutusalueella osuuskuntamuotoinen viemäröinti valmistui Pinomäkeen, Toukarille ja Lamppiin. Kyläsaaren viemäriosuuskunnan laajat työt saatiin hyvään alkuun. 2 Jo 1970-luvulla aloitettu sekaviemärien muuttaminen erillisviemäreiksi saatiin kertomusvuonna lähes valmiiksi, kun koko Toejoen alueen erillisviemäröinti valmistui. Porin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ja Porin Veden toiminta-alueen tarkistukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa. Valmiussuunnitelmat päivitettiin ja kriisitilanteisiin varautumiseen kiinnitettiin paljon huomiota. Lukkarinsannan varavesilaitoksen yleissuunnitelma valmistui elokuussa Porin Vesi liikelaitostettiin uudelleen Johtosääntö uudistettiin ja Porin Veden hallituksen tilalle tuli johtokunta. Porin Veden ajoneuvokalusto raskainta kalustoa lukuun ottamatta siirrettiin teknisen palvelukeskuksen alaisuuteen perustetun ajoneuvokeskuksen omistukseen Esitän koko henkilöstölle sekä toimikautensa aloittaneen Porin Veden ensimmäisen johtokunnan jäsenille kiitokset Porin vesihuollon hyväksi tehdystä työstä. Lisäksi kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä. Ilkka Mikkola Porin Veden johtaja

4 Hallinto Organisaatio Johtokunta 11 jäsentä Johtaja Laitosyksikkö Laitospäällikkö Verkostoyksikkö Verkostopäällikkö Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta Varsinaiset jäsenet Raunela Tommi (pj) Friman Leena Knuuti Olli Laakso Antti Lehtonen Pekka (vpj) Nieminen Virpi Pakkasela Mikko Pihlajamäki-Smith Eeva Sulkava Heli Vehmanen Suvi Viitanen Mauri Henkilökohtaiset varajäsenet Raita Simo Ruusunen Riitta Temonen Juha Virtanen Kimmo Koivusaari Eino Halonen Irma Hiltunen Joni Kurppa Hilkka Huhtanen Teija Koskela Hanna Valli Timo Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa toimi Bia Kaski. Johtokunnan sihteerinä toimi Sirpa Mannila. Porin Vesi, liikelaitoksen johtajana toimi dipl.ins. Ilkka Mikkola. Laitosyksikkö Laitosyksikön tehtävät: - Raakaveden hankinta - Vedenpuhdistamoiden, pohjavesilaitosten, paineenkorotusasemien, vesisäiliöiden ja jätevedenpuhdistamoiden suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen - Veden laadun tarkkailu hankinta- ja purkuvesistöissä, laitoksilla, puhdistamoilla, vesisäiliöissä ja verkostossa - Lietteiden käsittely ja sijoittaminen Laitosyksikön päällikkönä toimi laitospäällikkö Hannu Ruohomaa Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kuvasta puuttuvat Suvi Vehmanen ja Mauri Viitanen Verkostoyksikkö Verkostoyksikön tehtävät: - Verkostojen ja pumppaamoiden tutkimus, suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen - Johtokartaston laadinta ja ylläpito - Asiakaspalvelu ja laskutus - Asiakkaan tilauksesta tehtävien talojohtojen uudis- ja saneerausrakentaminen - Laitospalvelu ja materiaalitoiminnot - Varallaolo Verkostoyksikön päällikkönä toimi verkostopäällikkö Jouko Halminen. 3

5 Henkilöstö Porin Veden palveluksessa oli vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä 78 sekä tilapäisiä 2. Vakinaisista kuukausipalkkaisia oli 27 ja tuntipalkkaisia 51. Henkilökunnan keski-ikä oli 48,8 v (naiset 54,2 v ja miehet 47,5 v). Sairaslomia oli 24 päivää työntekijää kohti, joka oli sama kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmien johdosta menetettyjä työpäiviä oli 200 päivää. Eläkkeelle jäivät suunnitteluinsinööri Sakari Koivuniemi , asentaja Antti Koskela sekä kuorma-autonkuljettaja Timo Mattila Putkiasentaja Harri Kalliolähteen työsuhde päättyi Asentaja Pertti Krögerin työsuhde vakinaistettiin alkaen ja asentaja Timo Vainionpää aloitti Porin Veden palveluksessa Pitkään palvelleiden muistaminen 40 vuotta palvelleita oli johdon assistentti Sirpa Mannila, 30 vuotta palvelleita siivooja Aila Vesterlund ja mittamies Antero Kivelä, 20 vuotta tuli täyteen laitosmies Jyrki Havimolla. Yhteistoiminta Porin Veden yhteistyötoimikunta, joka samalla toimii myös työsuojelutoimikuntana kokoontui 5 kertaa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat työnantajan edustajina Ilkka Mikkola ja Jouko Halminen, varalla Hannu Ruohomaa ja Ari Saarinen, henkilöstön edustajina Taina Raitolampi, Sirpa Isosalmi, Reijo Astokari, varalla Jyrki Lehtonen ja Jorma Pynnönen. Lisäksi kokouksiin osallistuivat työsuojeluvaltuutettu Antero Kivelä ja työterveyshoitaja Mirva Polvi. Sihteerinä toimi Sirpa Mannila. Kokouksissa käsiteltiin työsuojelua, työterveyshuoltoa, taloushallintoa, kehittämiseen, koulutukseen ja aloitetoimintaan liittyviä asioita. Virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävää toimintaa ja virkistystoimintaa oli vuoden aikana runsaasti. Henkilökunnan koulutusristeily järjestettiin Aurinkoiset Asenteet Oy:n Olli Linjala ja Ami Vapaavuori luennoivat aiheesta Aurinkoinen palvelu- ja laatuasenne. Lisäksi ohjelmassa oli tekninen tuote-esittely. Laitosyksikön puhdasvesipuoli piti oman koulutustilaisuutensa Keravalla ja jätevesipuoli Kaanaan vesitornissa. Verkostoyksikön toimihenkilöporukka loi yhteishenkeä syyskesällä Kullaan Metsäopistolla. Urheilukerho järjesti vuoden aikana mm. talviurheilupäivän Lauhavuoressa , hohtokeilaus , kesäristeily m/s Purimolla Mahnalan selällä Hämeenkyrössä, Tyvikumpu-hölkkä sekä pikkujoulut Kuntovihot ovat edelleen olleet Katinkurun urheilumajalla ja Kirjurinluodossa. Suorituksia kirjattiin vuoden aikana 383 kpl. 4

6 Vesi- ja viemäriverkosto Vesijohtovuotoja oli 107 (edellisvuonna 73). Vuodoista 38 kirjattiin päivystystyönä ja 69 normaalina työaikana. Vuotovesiprosentti oli 15,2. Vedenjakelukatkosten kokonaispituus oli 18,2 min/asukas/vuosi. Viemäritukoksia oli 14. Vuotovesiprosentti viemäriverkostossa oli 32,1 %. Verkostojen kokonaispituudet Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto 555,3 km 750,4 km Suunnittelu, mittaus ja tutkimus Suunnitelmia laadittiin yhteensä 56 kpl, joista 44 koski verkoston uudisrakennusta ja 12 saneerausta. Verkostopituuden mukaan suurin suunnittelukohde oli Hyvelän kaava-alueen paineviemäriverkosto ja vesijohto. Muita verkoston laajentamista koskevia suunnitelmia tehtiin mm. Tuorsniemeen ja Honkaluotoon. Lisäksi suunnitelmia tehtiin osuuskuntien tilaustöinä Kyläsaaren, Huvilajuovan, Kyläsaaren ja Ulasoorin alueille. Saneeraussuunnitelmisa suurimmat olivat Vähärauman ja Liinaharjan saneerauksen jatkeet. Muita pienempiä saneeraussuunnitelmia tehtiin eri puolille verkostoa mm. keskustaan ja Koivistonluotoon. Työkohteen selostuksia ja kustannusarvioita laadittiin yhteensä 25 työkohteeseen. Kaikki Porin Veden ja ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemät työt kartoitetiin ja siirrettiin tietokantaan numeeriseksi kartaksi. Teknisen palvelukeskuksen kartoittamaa aineistoa siirrettiin tietokantaan, tarkastettiin ja täydennettiin. Saneerattavien alueiden runkoviemäriverkostojen ja tonttikaivojen kuntoa tutkittiin ja kartoitettiin suunnittelua varten. Jätevesiosuuskuntia avustettiin yleissuunnittelussa kartoittamalla kiinteistöjen sakokaivoja ja vaaitsemalla korkeuksia. Porin ja Noormarkun välistä kuntaliitosta valmisteltiin siirtämällä Noormarkun vesi- ja viemäriverkostosta saatu numeerinen aineisto tietokantaan. Virheellisesti rakennettujen jätevesiviemäriliitosten ja -vuotojen hakemista jatkettiin savututkimuksin. Tutkimuksia suoritettiin saneeratuilla ja erillisviemäröidyillä alueilla. Tutkimus toi esiin monia puutteita ja yhteensä 124 kiinteistöä sai huomautuksen viemäröinneistään. Kesän aika- 5 na tutkittiin kaikkiaan 53 km jätevesiviemäriä ja 2493 kiinteistöä. Pihlava Luotsinmäki välille suunniteltua siirtoviemärilinjausta merkittiin maastoon ja rakennettua linjaa kartoitettiin, työ jatkui edelliseltä vuodelta. Lisäksi osuuskuntien verkostojen kartoitus teetti runsaasti työtä. Keväällä jatkettiin virheellisten jätevesiviemäriliitosten ja vuotojen hakemista savututkimuksin. Tutkimukset keskittyivät pääosin saneeratuille ja samalla erillisviemäröidyille alueille. Tutkimus toi esiin yhteensä 124 kiinteistöä, joilta löydettiin puutteita viemäröinneissään. Savututkimusryhmä työllisti kaksi insinööriopiskelijaa. Lisäksi kesällä työllistettiin neljä muuta opiskelijaa ja yksi mittausryhmän vetäjä. Yhden oppisopimushenkilön opinnot päättyivät ja hänen työsuhdettaan jatkettiin toistaiseksi voimassaolevana. Verkostojen rakentaminen Saneeraustöistä laajimmat olivat Vähärauman, Liinaharjan ja Koivistonluodon erillisviemäröintityöt. Muita pienempiä työkohteita oli eri puolilla kaupunkia. Tonttituotannon uudisrakennuskohde oli Metsämaalla Sorvaajantien alue. Kaava-alueen ulkopuolella laajennettiin mm. Hyvelän vesijohto- ja paineviemäriverkostoa. Uusi jätevesipumppaamo rakennettiin Toukarille. Pohjois-Porin sadevesiviemäröinnin toimintaa paransi Kolijuovan sv-pumppaamon saneeraus ja Kolijuovan perkaus. Meri-Porissa laajennettiin vv-verkostoa Mäntyluodon satama-alueelle. Rakennustöistä omana työnä tehtiin 5 kohdetta, Tpk:lta tilattiin 14 kohdetta ja urakoitsijoilta kilpailutuksen jälkeen 6 kohdetta. Tehdyistä työkohteista oli uudisrakennuskohteita 10 ja saneerauskohteita 15 kpl. Tilaustyöt Tilaustöinä Porin Vesi teki asiakkailleen tonttijohtoihin liittyviä saneeraus- ja uudisrakennustöitä. Tehtyjen tilaustöiden erittely: Uudet tonttivesijohdot ja -viemärit 219 Vesijohdon uusinnat ja korjaukset 161 Viemärin uusinnat ja korjaukset 23 Vesij.+viem. uusinnat ja korjaukset 28 Kaupungin sisäiset tilauskohteet 13 Yhteensä 444

7 Pumppaamot Laitoksen hoidossa oli kuluneen vuoden lopussa 121 pumppaamoa, joista laitoksen jätevesipumppaamoita on 60. Laitoksen omia sadevesipumppaamoita on 23 sekä, yksi kesävesipumppaamo. Tpk:n alikäytäväpumppaamoita on 24. Muita Tpk:n pumppaamoita on 3, vapaa-aikaviraston jätevesipumppaamoita 1, tielaitoksen alikäytäväpumppaamoita 3 ja Porin Jätehuollon kaatopaikkavesipumppaamoita 6. Pumppuja pumppaamoissa on yhteensä 254 kpl. Pumppaamot pyritään huoltamaan kerran vuodessa. Toinen kriteeri on n käyttötunnin välein. Huollossa pumput nostetaan kaivosta ylös ja tarkastetaan öljyt ja mitataan moottoreiden eristysvastukset sekä suoritetaan mahdolliset säädöt. Pumppaamon huoltoon kuuluu myös sisäisen putkiston ja sähkökeskuksen kunnon tarkastus. Huollossa ilmenneet viat korjattiin välittömästi tai sopivana ajankohtana. Kaukovalvonta- ja kunnonvalvontajärjestelmässä oli vuoden lopussa 84 pumppaamoa. Hälytyksiä pumppaamoista tulee vuosittain useita satoja, mutta vain tärkeimmät siirretään päivystäjälle. Varasto Porin Vedellä on oma tarvikevarasto. Sen arvo oli: eur eur Vesijohtotarvikkeet , ,- -siitä katastrofivarasto , ,- Viemäritarvikkeet , ,- Yleistarvikkeet , ,- Yhteensä , ,- Varaston kiertonopeus oli 2,99. Vesimittarit Vesimittareita huollettiin vuoden aikana 2433, joista jäätyneitä oli 43. Mittareita romutettiin Säilytysmittareita oli 215. Laitoksen verkostoon oli vuoden lopussa liitetty mittaria (vuoden 200 lopussa 17607). Kokoryhmittäin mittareita oli seuraavasti: mm mm mm mm mm mm Vesijohtoverkoston kokonaispituus Muutos v Teräsputkea m Valurautaputkea m m Asbestisementtiputkea m - Muoviputkea m m Yhteensä m m Viemäriverkoston kokonaispituus Sekajärjestelmän putkisto m m Erillisjärjestelmän jv-putkisto m m Erillisjärjestelmän sv-putkisto m m Yhteensä m m Tästä määrästä on: Betoniputkea m m Muoviputkea m m Ep-putkea 436 m Teräsputkea 195 m Lasitettua saviputkea m m Yhteensä m m 6

8 Talousveden tuotanto Verkostoon pumpattu talousvesi on normaalitilanteessa Ahlaista lukuun ottamatta pääosin Harjakankaalla valmistettua tekopohjavettä, jonka raakavetenä käytettiin Tuurujärven vettä. Varalaitoksina olivat Lukkarinsannan pintavesilaitos, Vähärauman pohjavedenottamo ja Kemira Pigments Oy:n tehtaiden vesilaitos. Varalaitoksista Vähärauman pohjavedenottamo oli käytössä suuren vesijohtovuodon yhteydessä muutaman tunnin yhden vuorokauden aikana. Porin Vesi hoitaa Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenottovesistössä Joutsijärven ja Palusjärven säännöstelyä Länsi-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen mukaisesti. Järvien vedenpinnankorkeudet saatiin pääosin pidettyä säännöstelypäätösten mukaisilla tasoilla. Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on seuraava: raakavesi käsitellään kemiallisesti käyttäen saostuskemikaalina polyalumiinikloridia. Flotaatiolla selkeytetty vesi johdetaan jatkuvatoimisten hiekkasuodattimien kautta tekopohjavedenmuodostukseen, joka tapahtuu allasimeytysmenetelmällä. Harjusta tekopohjavesi pumpataan noin 2-3 viikon viipymän jälkeen loppukäsittelyyn, jossa vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja alkaloinnin jälkeen pumpataan verkostoon. Hiilidioksidioksidin annosteltiin verkostoon pumpattavaan veteen alkaliteetin ja kovuuden nostami- seksi. Menettelyllä pyritään suojaamaan vesijohtoverkostoa korroosiolta. Ammoniumkloridin annostelu veteen desinfioinnin tehostamiseksi on myös tarvittaessa mahdollista. Ahlaisten pohjavedenottamolla luonnonpohjavesi otetaan kuilukaivon kautta. Lievästi happaman pohjaveden ph-arvo nostetaan ilmastamalla vettä. Ilmastuksen jälkeen vesi johdetaan UV-desinfioinnin kautta vesijohtoverkostoon. Verkostoon pumpatut vesimäärät eri laitoksilla olivat: Harjakangas m 3 Vähärauma 0 m 3 Lukkarinsanta 0 m 3 Kemira Pigments Oy 0 m 3 Ahlainen m 3 YHTEENSÄ m 3 Lisäksi Noormarkun verkostoon on pumpattu talousvettä yhteensä 466 m3. Tuhatta m Pumpattu ja laskutettu vesimäärä vv Pumpattu Laskutettu 7

9 Jäteveden käsittely Porin keskusta-alueen ja Noormarkun kunnan jätevedet käsiteltiin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Lisäksi käytössä olivat Pihlavan, Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamot. Tilaustyönä huolehdittiin yhden kiinteistökohtaisen puhdistamon käytöstä sekä tämän ja kahden muun vastaavan puhdistamon toiminnan raportoinnista viranomaisille. Kaikki jätevesi käsiteltiin biologiskemiallisella prosessilla. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla fosforin saostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia. Muilla puhdistamoilla käytettiin ferrosulfaattia. Puhdistamoilla käsitellyt vesimäärät olivat: Luotsinmäen keskuspuhdistamo m3 Pihlava m3 Reposaari m3 Ahlainen m3 YHTEENSÄ m3 Harmaalinnan, Kartanon ja Mikkolan alueen jätevedet, m3, johdettiin Ulvilan Saaren puhdistamoon, josta Porin kaupunki omistaa osuuden. Luotsinmäen keskuspuhdistamon saneeraus-, tehostus- ja laajennushankkeen rakennustyöt olivat täydessä käynnissä koko vuoden ajan. Puhdistamon on määrä olla prosessin osalta tehostettuna ympäristöluvan mukaisesti Puhdistustulokset Puhdistustulokset määritettiin puhdistamoille tulevasta ja niiltä lähtevästä jätevedestä kerätyistä kokoomanäytteistä, jotka analysoitiin Porin Veden jätevesilaboratoriossa. Kunkin puhdistamon näytteenottotiheys on määritetty tarkkailuohjelmassa. Lisäksi tarkkailtiin teollisuusjätevesiä verkostoon johtavien suurempien laitosten veden laatua pääasiassa kaksi kertaa kuukaudessa otetuin kokoomanäyttein. Vuositasolla 2009 lasketuista Luotsinmäen keskuspuhdistamon puhdistustuloksista muut lupamääräyksissä mainitut tarkkailtavat tekijät paitsi lähtevän veden BOD7atu-pitoisuuden keskiarvo ja kiintoainepitoisuuden keskiarvo täyttävät lupaehdon vaatimukset. Keskuspuhdistamon saneeraus-, tehostus- ja laajennushankkeen rakennustyöt ja kaupungissa sijaitsevan prosessiteollisuuden seisokkiviikot vaikeuttivat jonkin verran puhdistusprosessin toimintaa. Keskuspuhdistamolla ei pystytty kuivaamaan lietettä , koska rikkoontunut lietteenkuivauslinko oli korjauksessa linkovalmistajan tehtaalla. Lietteenkuivauksessa esiintyi vuoden aikana paljon lingon tukkeentumis- ja kuivausongelmia. Ongelmien syynä saattoi olla koko vuoden ajan esiintyneet Kemicond-prosessin mitoitus- ja säätöongelmat yhdistettyinä kuivaukseen johdetun lietteen laadun vaihteluihin. Pihlavan ja Ahlaisten puhdistamoilla puhdistustuloksista lasketut keskiarvot täyttivät kaikki lupaehtojen vaatimukset. Reposaaren puhdistamolla puhdistustulos täytti selvästi lupaehdon vaatimukset muilta osin paitsi lähtevän veden fosforipitoisuuden ja fosforireduktion osalta. Fosforin puhdistustulosta heikensi puhdistamolle alueelta tullut vaikeasti käsiteltävä jätevesikuormitus. Jätevesien vaikutusta Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen veden laatuun on tutkinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys joen alajuoksun kuormittajien yhteisestä toimeksiannosta. Vuonna 2009 tehtyjä tutkimuksia olivat Kokemäenjoen alaosan ja Porin edustan merialueen veden laadun tarkkailu ja kalataloudellinen tarkkailu. Lietteiden käsittely ja loppusijoitus Keskuspuhdistamolle tuotiin sako- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden ylijäämälietteitä yhteensä m3. Laitokselle johdettiin lisäksi Luotsinmäen käytöstä poistetun kaatopaikan valumavedet. Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamoiden lietteet vietiin kuivaamattomina Luotsinmäen keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi. Niiden määrä sisältyy keskuspuhdistamon lukuihin. Kemira Oyj on hoitanut puhdistamolietteen jatkokäsittelyä ja hyötykäyttöä palvelu-sopimusperiaatteella. Keskuspuhdistamolla sakeutettu liete on hygienisoitu Kemicond -menetelmällä. Lopputuote on kuivatun Kemicond -lietteen ja turpeen seos. Kemira Oyj on toimittanut Kemicond -käsiteltyä lopputuotetta hankkimiinsa hyöty-käyttökohteisiin. Puhdistamoilla tuotettiin lietettä: Luotsinmäen keskuspuhdistamo m3 koneellisesti kuivattu Pihlavan puhdistamo m3 kalkkistabiloitu ja koneellisesti kuivattu 8

10 Liitteet: Tuloslaskelma Tase Vesijohtopituudet ja muutokset v putkilaaduttain ja koottain Suurimmat veden- ja jätevedenkuluttajat 2009 Harjakankaan tekopohjavesilaitos, vesijohtoveden valvonta, verkosto Ahlaisten pohjavesilaitos, vesijohtoveden valvonta, verkosto Harjakankaan tekopohjavesilaitos, käyttötarkkailu Ahlaisten pohjavedenottamo, käyttötarkkailu Veden tuotanto ja Vähärauman paineenkorotus Energian ja kemikaalien hankinta ja kulutus vuonna 2009 Puhdistamoiden toiminnan yhteenveto v Jätevedenkäsittely: energian ja kemikaalien kulutus 2009 Ympäristöraportti Taksat Keskeisiä tunnuslukuja

11 PORIN VESI, LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Peruspääoman korko Satunnaiset tuotot ja kulut Varaukset Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

12 PORIN VESI TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , ,41 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,81 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,37 Koneet ja kalusto , ,39 Keskeneräiset hankinnat , ,10 Pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,27 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Sis.yhdystilisaamiset kunnalta , ,43 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,54 Lainasaamiset Siirtosaamiset 56, ,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä , ,05 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen Ennakkomaksut Ostovelat , ,89 Muut velat , ,72 Siirtovelat , ,07 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97

13 Vesijohtopituudet ja muutokset v putkilaaduittain ja koottain PUTKI MATERIAALI YHTEENSÄ NS lisäys / mm teräs +/- valurauta +/- asb.sem. +/- muovi +/- m % vähennys yht % VERKOSTOA RAKENNETTU v Vesijohto Jätevesiviemäri Sadevesiviemäri

14 Suurimmat vedenkuluttajat 2009 m 3 1. Fortum Luvata PVO-Lämpövoima Oy Keskussairaala Sinebrychoff Osuuskunta Satamaito Pori Energia (Metallin lämpökeskus) Kaupunginsairaala Ravanin pesula Vapaa-aikavirasto (Urheilukeskus) Corenso Sampo-Rosenlew Keskusaukion kiinteistö Vapaa-aikavirasto (Uimahalli) Technip Offshore Finland Yyterin Kylpylähotelli Suurimmat jäteveden tuottajat 2009 m 3 1. Porin Jätehuolto (Hangassuo) Sachtleben Pigments Oy Keskussairaala Kaupunginsairaala Ravanin Pesula Vapaa-aikavirasto (Urheilukeskus) Luvata Keskusaukion kiinteistö Vapaa-aikavirasto (Uimahalli) Technip Offshore Finland Yyterin Kylpylähotelli

15 HARJAKANKAAN TEKOPOHJAVESILAITOS VESIJOHTOVEDEN VALVONTA, verkosto Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta VEDEN LAATU Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 69 <1 <1 4 <1 <1 Kokonaispesäkeluku kpl/ml 4 <1 <1 E. coli pmy/100 ml Clostridium perfringens kpl/100 ml 69 <1 <1 4 <1 <1 Enterokokit pmy/100ml 4 <1 <1 Arseeni µg/l 4 <2 <2 Elohopea µg/l 4 <0,5 <0,5 Kadmium µg/l 4 <0,5 <0,5 Kromi µg/l 4 <2 <2 Lyijy µg/l 4 <2 <2 Fluoridi mg/l 4 <0,1 <0,1 Nitraatti mg/l 4 <5 <5 Nitriitti mg/l 4 <0,02 <0,02 Natrium mg/l 4 4,0 4,4 Alumiini mg/l 69 <0,02 <0,02 4 <0,02 <0,02 Ammonium mg/l 69 <0,02 <0,02 4 <0,02 <0,02 Kloridi mg/l Kupari mg/l 4 <0,025 0,040 Mangaani mg/l 69 <0,02 <0,02 4 <0,026 0,045 Rauta mg/l 69 <0,050 0,10 4 <0,035 0,051 Nikkeli µg/l 4 <2 <2 Bromoformi µg/l 4 <0,5 <0,5 Kloroformi µg/l Bromidikloorimetaani µg/l 4 2,8 3,5 Dibromikloorimetaani µg/l 4 <0,5 <0,5 Bentseeni µg/l 4 <0,4 <0,4 Tetrakloorimetaani µg/l 4 <0,5 <0,5 Trikloorieteeni µg/l 4 <0,5 <0,5 Tolueeni µg/l 4 <0,5 <0,5 Tetrakloorieteeni µg/l 4 <0,5 <0,5 Etyylibentseeni µg/l 4 <0,5 <0,5 m + p ksyleeni µg/l 4 <0,5 <0,5 o-ksyleeni µg/l 4 <0,5 <0,5 MTBE µg/l 4 <0,88 <1 TAME µg/l 4 <0,5 <0,5 Torjunta-aineet µg/l 2 <0,25 <0,5 1,2-dikloorietaani µg/l 4 <0,3 <0,3 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 4 5,8 7,9 COD Mn mg/l 4 1,5 2,0 TOC mg/l 4 2,2 2,6 ph 69 8,0 8,9 4 8,2 8,6 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 69 <0,23 2,2 4 0,31 0,63 Väri mgpt/l 69 < <5 <5 Maku ,25 1 Haju 69 0, Sulfaatti SO 4 mg/l Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Helsingin ympäristölaboratorio 14

16 AHLAISTEN POHJAVESILAITOS VESIJOHTOVEDEN VALVONTA, verkosto Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta VEDEN LAATU Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 3 <1 <1 1 <1 <1 Pesäkkeiden lukumäärä 20 o C kpl/ml 1 <1 <1 E. coli pmy/100 ml Enterokokit pmy/100ml 1 <1 <1 Arseeni µg/l 1 <2 <2 Elohopea µg/l 1 <0,5 <0,5 Kadmium µg/l 1 <0,5 <0,5 Kromi µg/l 1 <2 <2 Lyijy µg/l 1 <2 <2 Fluoridi mg/l 1 0,15 0,15 Nitraatti mg/l 1 <5 <5 Nitriitti mgn/l 1 <0,02 <0,02 Natrium mg/l Ammonium mg/l 3 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 Kloridi mg/l Kupari mg/l 1 0,12 0,12 Mangaani mg/l 3 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 Rauta mg/l 3 0,054 0, ,045 0,045 Nikkeli µg/l Kloroformi µg/l 1 <0,5 <0,5 Bromidikloorimetaani µg/l 1 <0,5 <0,5 Dibromikloorimetaani µg/l 1 <0,5 <0,5 Bentseeni µg/l 1 <0,4 <0,4 Tetrakloorimetaani µg/l 1 <0,5 <0,5 Trikloorieteeni µg/l 1 <0,5 <0,5 Tetrakloorieteeni µg/l 1 <0,5 <0,5 Bromoformi µg/l 1 <0,5 <0,5 1,2-dikloorietaani µg/l 1 <0,3 <0,3 Tolueeni µg/l 1 <0,5 <0,5 Etyylibentseeni µg/l 1 <0,5 <0,5 m+p-ksyleeni µg/l 1 <0,5 <0,5 o-ksyleeni µg/l 1 <0,5 <0,5 MTBE µg/l 1 <1 <1 TAME µg/l 1 <0,5 <0,5 Torjuntaaineet µg/l Heksakinoni Simatsiini µg/l µg/l Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 1 <3,95 <3,95 COD Mn mg/l 1 <1 <1 ph 3 7,4 7,5 1 7,5 7,5 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 3 0,28 0,32 1 0,24 0,24 Väri Pt mg/l Maku Haju Sulfaatti SO 4 mg/l Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Helsingin ympäristölaboratorio 15

17 HARJAKANKAAN TEKOPOHJAVESILAITOS KÄYTTÖTARKKAILU Raakavesi Käsitelty vesi Vesijohtovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo lukumäärä arvo lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 101 1,3 17 Lämpötila Permanganaattiluku o C 197 9, , ,8 18,6 KMnO 4 mg/l ,5 8, ,4 7,7 CODMn mg/l ,1 2, ,1 1,9 ph 198 6,4 6, ,1 8, ,4 9,0 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 194 2,2 3, ,13 0, ,21 3,9 Väri Pt mg/l <2, <2,6 7,5 Kok. kovuus o dh 194 1,3 1, ,2 4, ,4 4,9 Kok. kovuus mmol/l 194 0,22 0, ,56 0, ,61 0,88 Alkaliteetti mval/l 194 0,17 0, ,65 1, ,74 1,2 Rauta mg/l 198 0,80 1,1 218 <0,028 0, <0,060 0,45 Mangaani mg/l 41 <0,081 0, <0,022 0, <0,022 0,060 Alumiini mg/l 195 0,18 0,38 66 <0,018 0,060 Vapaa kloori mg/l 218 0,41 0,67 Happi mg/l 30 9,1 12,9 39 8,7 12,t5 Vesitutkimukset teki Porin Veden Harjakankaan käyttölaboratorio AHLAISTEN POHJAVEDENOTTAMO KÄYTTÖTARKKAILU Käsitelty vesi Vesijohtovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 44 0, ,8 9 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 44 3,4 6,2 44 3,2 5,2 COD Mn mg/l 44 0,83 1,3 44 0,84 1,3 ph 44 7,6 7,8 44 7,6 7,8 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 44 0,50 1,9 44 0,49 1,7 Väri Pt mg/l 44 <2,5 2,5 44 <2,6 5 Kok. kovuus o dh 44 6,0 6,3 44 6,0 6,3 Kok. kovuus mmol/l 44 1,1 1,1 44 1,1 1,1 Alkaliteetti mval/l 44 0,80 0, ,79 0,88 Rauta mg/l 44 <0,089 0,18 44 <0,081 0,18 Mangaani mg/l 44 <0,024 0, <0,021 0,030 Kupari mg/l 1 0,15 0,15 Lämpötila ºC 43 8,3 10,60 Vesitutkimukset teki Porin Veden Harjakankaan käyttölaboratorio 16

18 Veden tuotanto ja Vähärauman paineenkorotus Energian ja kemikaalien hankinta ja kulutus vuonna 2009 Harjakangas Lukkarinsanta Vähärauma Ahlainen, pohjavesi Veden tuotanto m 3 /a Paineen korotus m 3 /a Energia kwh/a Energia kwh/m 3 0,48 0,069 2,50 NaOCl 10 % t/a 39 4,8 NaOCl 10 % g/m 3 6,5 PAC t/a 319 2,5 PAC g/m 3 53 Kalkki t/a 157 Kalkki g/m 3 26 Ammoniumkloridi kg/a NaOCl 10 % t/a 4,8 NaOCl 10 % g/m 3 3,4 Hiilidioksidi t/a 60 Hiilidioksidi g/m

19 Puhdistamoiden toiminnan yhteenveto v Toteutunut puhdistustulos Edellytetty puhdistustulos Käsitelty Ohitettu Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Puhdistamo vesimäärä vesimäärä BOD 7ATU P BOD 7ATU P BOD 7ATU P BOD 7ATU P m 3 /d m 3 /d mg/l mg/l % % mg/l mg/l % % Luotsinmäki , , Pihlava , , Reposaari ,9 0, , Ahlainen ,0 0, , BOD 7ATU :lla mitataan jäteveden sisältämän orgaanisen, happea kuluttavan aineen määrää Toteutunut puhdistustulos Edellytetty puhdistustulos Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Puhdistamo COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine mg/l mg/l % % mg/l mg/l % % Luotsinmäki Pihlava Reposaari 40 8, Ahlainen 43 1, COD Cr :lla mitataan jäteveden sisältämän kemiallisesti hajoavan happea kuluttavan aineksen määrää Jäteveden käsittely: energian ja kemikaalien kulutus 2009 LUOTSINMÄKI PIHLAVA REPOSAARI AHLAINEN Vesimäärä m 3 /a Energia kwh/a Energia kwh/m 3 0,57 0,41 1,2 0,49 Sammutettu kalkki t/a 58 12,0 Ferrosulfaatti t/a ,5 4,2 Ferrosulfaatti g/m Ferrisulfaatti t/a 1784 Ferrisulfaatti g/m Ferrisulfaatti flotaatioon t/a 27 Polymeeri t/a, lietteen käsittely 20,5 0,5 Polymeeri t/a, flotaatio 0,5 Rikkihappo t/a 0 Rikkihappo g/m 3 0 Vaahdonestoaine kg

20 YMPÄRISTÖRAPORTTI 2009 Toiminta ja sen ympäristövaikutukset Porin Vesi hoitaa ympäristöasiansa kestävän kehityksen periaatteella, laatujärjestelmän puitteissa. Ympäristöasioita voidaan pitää yhtenä laadun elementtinä. Suuret linjat ja periaatteelliset asiat on määritelty laatupolitiikassa. Jokapäiväisessä toiminnassa otetaan huomioon lisäksi ympäristötavoitteet tässä raportissa esitetyn mukaisesti. Tehtävät työt ja investoinnit sekä niihin liittyvät hankinnat vesilaitos toteuttaa ympäristön ja teknisten seikkojen kannalta kerralla hyvin. Hankinnoissa vesilaitos ottaa huomioon edullisuusnäkökohdat pitkällä aikavälillä. Ympäristöön liittyviä tavoitteita esiintyy osana laitoksen vuositavoitteita ja pitkän tähtäimen tavoitteita, mutta niitä ei ole erityisesti pyritty kokoamaan erilliseksi tavoiteohjelmakseen. Porin Vesi tarvitsee toimintojensa ylläpitämiseen paljon sähköenergiaa. Porin Veden rakennuksista Ulasoorintien toimipiste sekä Lukkarinsannan ja Vähärauman varavedenottamot ovat kaukolämmön piirissä. Ongelmajätteitä vesilaitoksella syntyy vähän ja ne toimitetaan valtakunnalliseen ongelmajätelaitokseen. Niitä ovat lähinnä jäteöljy, akut, loisteputket jne. Yhdyskunta- ja muut tavanomaiset jätteet lajitellaan ja kuljetetaan Porin kaupungissa sovellettavien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Metalliromu toimitetaan hyötykäyttöön romuliikkeiden kautta. 19 TUOTOKSET 2009 Pumpattu verkostoon 6,021 milj.m 3 Laskutettu vesimäärä 5,107 milj.m 3 Puhdistettu jätevesimäärä 7,85 milj.m 3 Laskutettu jätevesimäärä 5,473 milj.m 3 Kuivattu liete m 3 Päästöt Jätevedenpuhdistamoilta - BOD tn (0,0 %) - Fosfori 5,8 tn (-8,0 %) - Typpi 240 tn (+0,8 %) - Kiintoaine 396 tn (-12,6 %) Jätteet Välppäjäte 900 m 3 Ongelmajäte (jäteöljy) 100 l Muu jäte 400 m 3 PANOKSET 2009 Raakaveden hankinta 6,54 milj.m 3 Ostetut kemikaalit Vedenpuhdistus Sammutettu kalkki 157 tonnia Lohja Polyalumiinikloridi 322 tonnia Äetsä Hiilidioksidi 60 tonnia Espoo Natriumhypokloridi 44 tonnia Äetsä Jätevedenpuhdistus Ferrisulfaatti 1811 tonnia Pori Ferrosulfaatti 132 tonnia Pori Sammutettu kalkki 70 tonnia Lohja Polymeeri 21 tonnia Englanti Ostettu energia Sähkö - Vedenpuhdistus 3,25 GWh - Jäteveden puhdistus 4,36 GWh

Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29

Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29 Sisältö: Katsaus vuoteen 2014 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 Sisältö: Katsaus vuoteen 2012 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 Sisältö: Katsaus vuoteen 2011 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot