Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8"

Transkriptio

1 Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti Taksat 24 Keskeisiä tunnuslukuja 25

2 Porin Veden toiminta-ajatus Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TA 2009 TP 2010 TA Henkilömäärä Myyty vesimäärä 1000 m 3 /a Laskutettu jätevesi 1000 m 3 /a Verkostoon pumpattu vesimäärä 1000 m 3 /a Puhdistettu jätevesi 1000 m 3 /a Veden hinta /m 3 (verollinen) 1,15 1,24 1,24 1,24 Jäteveden hinta /m 3 (verollinen) 2,17 2,32 2,32 2,32 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (1000 ) TA 2009 TP 2010 TA Tulot Henkilöstömenot Aineet ja tarvikkeet Palveluiden ostot Muut kulut Käyttömenot yhteensä Tulos ennen poistoja ja peruspääoman korkoa Poistot Peruspääoman korko Tulos ennen satunnaiseriä Satunnaiset erät Tulos Investoinnit Investointitulot Investoinnit, netto

3 Katsaus vuoteen 2009 Taloudellinen tulos vuodelta 2009 oli hyvä: Liikevaihto oli 16,6 milj.euroa (kasvua 3,4 %), käyttömenot 9,1 milj.euroa (+7,0 %), poistot 3,1 milj.euroa ja kaupungille maksettu peruspääoman korko 1,684 milj.euroa. Taloudellinen tulos oli 2,8 milj.euroa. Tulos oli 1,1 milj.euroa budjetoitua parempi ja samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle maksetut sopimusteollisuuden maksuosuudet ( ) kirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä käyttötuloihin ja vastaava summa investointeihin. Tätä laskennallista kirjausta ei kuitenkaan ole huomioitu edellä olevissa talousluvuissa. Suuri nousu käyttömenoissa selittyy Kiinteistö- Oy Luotsinmäen Puhdistamolle suurinvestoinnin rahoittamiseksi maksetuilla vuokrilla. Porin Veden henkilökunnan määrä väheni kertomusvuoden aikana kolmella, ja oli vuoden lopussa 80, joista 2 määräaikaista. Vesihuoltopalvelut voitiin hoitaa ilman suuria häiriöitä. Talousveden laatu oli edelleen hyvä ympäri vuoden. Vesijohtovuotoja sattui 107, mutta laaja-alaisia vesikatkoja ei ollut. Vuotovesiprosentti vesijohtoverkossa oli 15,2 ja viemäriverkossa 32,1. Viemäriverkosssa ei sattunut suuria häiriötapauksia. Jätevedenpuhdistamot toimivat hyvin, ainoastaan Luotsinmäen puhdistamolla oli tulevan jäteveden laadusta ja saneeraustöiden toteuttamisesta johtuen ajoittaisia ongelmia. Marraskuun alussa viranomaiset määräsivät varotoimenpiteenä talousveden keittokehoituksen Kartanon, Harmaalinnan ja Metallinkylän kaupunginosiin läheisessä Kupariteollisuuspuistossa sattuneen talousveden saastumistilanteen johdosta. Yleinen verkosto todettiin puhtaaksi ja keittokehoitus voitiin poistaa kestettyään noin kaksi vuorokautta. Kertomusvuoden aikana Luvian kunnan jätevedet alettiin toukokuusta 2009 lähtien johtaa Porin Veden viemäriverkostoon ja edelleen Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi. Merkittävä yhteistyökumppani ja asiakas Porin Olut lopetti toimintansa syyskuussa Vuoden 2010 alussa tapahtuvaan Porin ja Noormarkun kuntaliitokseen valmistauduttiin koko vuoden ajan. Luotsinmäen keskuspuhdistamon 27 milj.euron suurinvestoinnin urakat, samoin Jokilaakson Ympäristö Oy:n rakennuttaman Harjavallan-Porin siirtoviemärin ja Porin Veden rakennuttaman Pihlavan-Luotsinmäen siirtoviemärin rakennustyöt, olivat käynnissä koko vuoden. Puhdistamoinvestoinnin rahoittaa ottamallaan lainalla Kiinteistö-Oy Luotsinmäen puhdistamo, ja puhdistamon operoinnista vastaava Porin Vesi maksaa lainan takaisin vuokrina. Verkostojen laajennus- ja saneerausinvestointeja voitiin tehdä kaupungin tonttituotannon tarpeiden ja Porin Veden saneerausohjelmien mukaan. Lisäksi Hyvelän viemäröinti aloitettiin ja saatiin toteutettua suurelta osin. Haja-asutusalueella osuuskuntamuotoinen viemäröinti valmistui Pinomäkeen, Toukarille ja Lamppiin. Kyläsaaren viemäriosuuskunnan laajat työt saatiin hyvään alkuun. 2 Jo 1970-luvulla aloitettu sekaviemärien muuttaminen erillisviemäreiksi saatiin kertomusvuonna lähes valmiiksi, kun koko Toejoen alueen erillisviemäröinti valmistui. Porin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ja Porin Veden toiminta-alueen tarkistukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa. Valmiussuunnitelmat päivitettiin ja kriisitilanteisiin varautumiseen kiinnitettiin paljon huomiota. Lukkarinsannan varavesilaitoksen yleissuunnitelma valmistui elokuussa Porin Vesi liikelaitostettiin uudelleen Johtosääntö uudistettiin ja Porin Veden hallituksen tilalle tuli johtokunta. Porin Veden ajoneuvokalusto raskainta kalustoa lukuun ottamatta siirrettiin teknisen palvelukeskuksen alaisuuteen perustetun ajoneuvokeskuksen omistukseen Esitän koko henkilöstölle sekä toimikautensa aloittaneen Porin Veden ensimmäisen johtokunnan jäsenille kiitokset Porin vesihuollon hyväksi tehdystä työstä. Lisäksi kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä. Ilkka Mikkola Porin Veden johtaja

4 Hallinto Organisaatio Johtokunta 11 jäsentä Johtaja Laitosyksikkö Laitospäällikkö Verkostoyksikkö Verkostopäällikkö Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta Varsinaiset jäsenet Raunela Tommi (pj) Friman Leena Knuuti Olli Laakso Antti Lehtonen Pekka (vpj) Nieminen Virpi Pakkasela Mikko Pihlajamäki-Smith Eeva Sulkava Heli Vehmanen Suvi Viitanen Mauri Henkilökohtaiset varajäsenet Raita Simo Ruusunen Riitta Temonen Juha Virtanen Kimmo Koivusaari Eino Halonen Irma Hiltunen Joni Kurppa Hilkka Huhtanen Teija Koskela Hanna Valli Timo Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa toimi Bia Kaski. Johtokunnan sihteerinä toimi Sirpa Mannila. Porin Vesi, liikelaitoksen johtajana toimi dipl.ins. Ilkka Mikkola. Laitosyksikkö Laitosyksikön tehtävät: - Raakaveden hankinta - Vedenpuhdistamoiden, pohjavesilaitosten, paineenkorotusasemien, vesisäiliöiden ja jätevedenpuhdistamoiden suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen - Veden laadun tarkkailu hankinta- ja purkuvesistöissä, laitoksilla, puhdistamoilla, vesisäiliöissä ja verkostossa - Lietteiden käsittely ja sijoittaminen Laitosyksikön päällikkönä toimi laitospäällikkö Hannu Ruohomaa Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kuvasta puuttuvat Suvi Vehmanen ja Mauri Viitanen Verkostoyksikkö Verkostoyksikön tehtävät: - Verkostojen ja pumppaamoiden tutkimus, suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen - Johtokartaston laadinta ja ylläpito - Asiakaspalvelu ja laskutus - Asiakkaan tilauksesta tehtävien talojohtojen uudis- ja saneerausrakentaminen - Laitospalvelu ja materiaalitoiminnot - Varallaolo Verkostoyksikön päällikkönä toimi verkostopäällikkö Jouko Halminen. 3

5 Henkilöstö Porin Veden palveluksessa oli vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä 78 sekä tilapäisiä 2. Vakinaisista kuukausipalkkaisia oli 27 ja tuntipalkkaisia 51. Henkilökunnan keski-ikä oli 48,8 v (naiset 54,2 v ja miehet 47,5 v). Sairaslomia oli 24 päivää työntekijää kohti, joka oli sama kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmien johdosta menetettyjä työpäiviä oli 200 päivää. Eläkkeelle jäivät suunnitteluinsinööri Sakari Koivuniemi , asentaja Antti Koskela sekä kuorma-autonkuljettaja Timo Mattila Putkiasentaja Harri Kalliolähteen työsuhde päättyi Asentaja Pertti Krögerin työsuhde vakinaistettiin alkaen ja asentaja Timo Vainionpää aloitti Porin Veden palveluksessa Pitkään palvelleiden muistaminen 40 vuotta palvelleita oli johdon assistentti Sirpa Mannila, 30 vuotta palvelleita siivooja Aila Vesterlund ja mittamies Antero Kivelä, 20 vuotta tuli täyteen laitosmies Jyrki Havimolla. Yhteistoiminta Porin Veden yhteistyötoimikunta, joka samalla toimii myös työsuojelutoimikuntana kokoontui 5 kertaa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat työnantajan edustajina Ilkka Mikkola ja Jouko Halminen, varalla Hannu Ruohomaa ja Ari Saarinen, henkilöstön edustajina Taina Raitolampi, Sirpa Isosalmi, Reijo Astokari, varalla Jyrki Lehtonen ja Jorma Pynnönen. Lisäksi kokouksiin osallistuivat työsuojeluvaltuutettu Antero Kivelä ja työterveyshoitaja Mirva Polvi. Sihteerinä toimi Sirpa Mannila. Kokouksissa käsiteltiin työsuojelua, työterveyshuoltoa, taloushallintoa, kehittämiseen, koulutukseen ja aloitetoimintaan liittyviä asioita. Virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävää toimintaa ja virkistystoimintaa oli vuoden aikana runsaasti. Henkilökunnan koulutusristeily järjestettiin Aurinkoiset Asenteet Oy:n Olli Linjala ja Ami Vapaavuori luennoivat aiheesta Aurinkoinen palvelu- ja laatuasenne. Lisäksi ohjelmassa oli tekninen tuote-esittely. Laitosyksikön puhdasvesipuoli piti oman koulutustilaisuutensa Keravalla ja jätevesipuoli Kaanaan vesitornissa. Verkostoyksikön toimihenkilöporukka loi yhteishenkeä syyskesällä Kullaan Metsäopistolla. Urheilukerho järjesti vuoden aikana mm. talviurheilupäivän Lauhavuoressa , hohtokeilaus , kesäristeily m/s Purimolla Mahnalan selällä Hämeenkyrössä, Tyvikumpu-hölkkä sekä pikkujoulut Kuntovihot ovat edelleen olleet Katinkurun urheilumajalla ja Kirjurinluodossa. Suorituksia kirjattiin vuoden aikana 383 kpl. 4

6 Vesi- ja viemäriverkosto Vesijohtovuotoja oli 107 (edellisvuonna 73). Vuodoista 38 kirjattiin päivystystyönä ja 69 normaalina työaikana. Vuotovesiprosentti oli 15,2. Vedenjakelukatkosten kokonaispituus oli 18,2 min/asukas/vuosi. Viemäritukoksia oli 14. Vuotovesiprosentti viemäriverkostossa oli 32,1 %. Verkostojen kokonaispituudet Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto 555,3 km 750,4 km Suunnittelu, mittaus ja tutkimus Suunnitelmia laadittiin yhteensä 56 kpl, joista 44 koski verkoston uudisrakennusta ja 12 saneerausta. Verkostopituuden mukaan suurin suunnittelukohde oli Hyvelän kaava-alueen paineviemäriverkosto ja vesijohto. Muita verkoston laajentamista koskevia suunnitelmia tehtiin mm. Tuorsniemeen ja Honkaluotoon. Lisäksi suunnitelmia tehtiin osuuskuntien tilaustöinä Kyläsaaren, Huvilajuovan, Kyläsaaren ja Ulasoorin alueille. Saneeraussuunnitelmisa suurimmat olivat Vähärauman ja Liinaharjan saneerauksen jatkeet. Muita pienempiä saneeraussuunnitelmia tehtiin eri puolille verkostoa mm. keskustaan ja Koivistonluotoon. Työkohteen selostuksia ja kustannusarvioita laadittiin yhteensä 25 työkohteeseen. Kaikki Porin Veden ja ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemät työt kartoitetiin ja siirrettiin tietokantaan numeeriseksi kartaksi. Teknisen palvelukeskuksen kartoittamaa aineistoa siirrettiin tietokantaan, tarkastettiin ja täydennettiin. Saneerattavien alueiden runkoviemäriverkostojen ja tonttikaivojen kuntoa tutkittiin ja kartoitettiin suunnittelua varten. Jätevesiosuuskuntia avustettiin yleissuunnittelussa kartoittamalla kiinteistöjen sakokaivoja ja vaaitsemalla korkeuksia. Porin ja Noormarkun välistä kuntaliitosta valmisteltiin siirtämällä Noormarkun vesi- ja viemäriverkostosta saatu numeerinen aineisto tietokantaan. Virheellisesti rakennettujen jätevesiviemäriliitosten ja -vuotojen hakemista jatkettiin savututkimuksin. Tutkimuksia suoritettiin saneeratuilla ja erillisviemäröidyillä alueilla. Tutkimus toi esiin monia puutteita ja yhteensä 124 kiinteistöä sai huomautuksen viemäröinneistään. Kesän aika- 5 na tutkittiin kaikkiaan 53 km jätevesiviemäriä ja 2493 kiinteistöä. Pihlava Luotsinmäki välille suunniteltua siirtoviemärilinjausta merkittiin maastoon ja rakennettua linjaa kartoitettiin, työ jatkui edelliseltä vuodelta. Lisäksi osuuskuntien verkostojen kartoitus teetti runsaasti työtä. Keväällä jatkettiin virheellisten jätevesiviemäriliitosten ja vuotojen hakemista savututkimuksin. Tutkimukset keskittyivät pääosin saneeratuille ja samalla erillisviemäröidyille alueille. Tutkimus toi esiin yhteensä 124 kiinteistöä, joilta löydettiin puutteita viemäröinneissään. Savututkimusryhmä työllisti kaksi insinööriopiskelijaa. Lisäksi kesällä työllistettiin neljä muuta opiskelijaa ja yksi mittausryhmän vetäjä. Yhden oppisopimushenkilön opinnot päättyivät ja hänen työsuhdettaan jatkettiin toistaiseksi voimassaolevana. Verkostojen rakentaminen Saneeraustöistä laajimmat olivat Vähärauman, Liinaharjan ja Koivistonluodon erillisviemäröintityöt. Muita pienempiä työkohteita oli eri puolilla kaupunkia. Tonttituotannon uudisrakennuskohde oli Metsämaalla Sorvaajantien alue. Kaava-alueen ulkopuolella laajennettiin mm. Hyvelän vesijohto- ja paineviemäriverkostoa. Uusi jätevesipumppaamo rakennettiin Toukarille. Pohjois-Porin sadevesiviemäröinnin toimintaa paransi Kolijuovan sv-pumppaamon saneeraus ja Kolijuovan perkaus. Meri-Porissa laajennettiin vv-verkostoa Mäntyluodon satama-alueelle. Rakennustöistä omana työnä tehtiin 5 kohdetta, Tpk:lta tilattiin 14 kohdetta ja urakoitsijoilta kilpailutuksen jälkeen 6 kohdetta. Tehdyistä työkohteista oli uudisrakennuskohteita 10 ja saneerauskohteita 15 kpl. Tilaustyöt Tilaustöinä Porin Vesi teki asiakkailleen tonttijohtoihin liittyviä saneeraus- ja uudisrakennustöitä. Tehtyjen tilaustöiden erittely: Uudet tonttivesijohdot ja -viemärit 219 Vesijohdon uusinnat ja korjaukset 161 Viemärin uusinnat ja korjaukset 23 Vesij.+viem. uusinnat ja korjaukset 28 Kaupungin sisäiset tilauskohteet 13 Yhteensä 444

7 Pumppaamot Laitoksen hoidossa oli kuluneen vuoden lopussa 121 pumppaamoa, joista laitoksen jätevesipumppaamoita on 60. Laitoksen omia sadevesipumppaamoita on 23 sekä, yksi kesävesipumppaamo. Tpk:n alikäytäväpumppaamoita on 24. Muita Tpk:n pumppaamoita on 3, vapaa-aikaviraston jätevesipumppaamoita 1, tielaitoksen alikäytäväpumppaamoita 3 ja Porin Jätehuollon kaatopaikkavesipumppaamoita 6. Pumppuja pumppaamoissa on yhteensä 254 kpl. Pumppaamot pyritään huoltamaan kerran vuodessa. Toinen kriteeri on n käyttötunnin välein. Huollossa pumput nostetaan kaivosta ylös ja tarkastetaan öljyt ja mitataan moottoreiden eristysvastukset sekä suoritetaan mahdolliset säädöt. Pumppaamon huoltoon kuuluu myös sisäisen putkiston ja sähkökeskuksen kunnon tarkastus. Huollossa ilmenneet viat korjattiin välittömästi tai sopivana ajankohtana. Kaukovalvonta- ja kunnonvalvontajärjestelmässä oli vuoden lopussa 84 pumppaamoa. Hälytyksiä pumppaamoista tulee vuosittain useita satoja, mutta vain tärkeimmät siirretään päivystäjälle. Varasto Porin Vedellä on oma tarvikevarasto. Sen arvo oli: eur eur Vesijohtotarvikkeet , ,- -siitä katastrofivarasto , ,- Viemäritarvikkeet , ,- Yleistarvikkeet , ,- Yhteensä , ,- Varaston kiertonopeus oli 2,99. Vesimittarit Vesimittareita huollettiin vuoden aikana 2433, joista jäätyneitä oli 43. Mittareita romutettiin Säilytysmittareita oli 215. Laitoksen verkostoon oli vuoden lopussa liitetty mittaria (vuoden 200 lopussa 17607). Kokoryhmittäin mittareita oli seuraavasti: mm mm mm mm mm mm Vesijohtoverkoston kokonaispituus Muutos v Teräsputkea m Valurautaputkea m m Asbestisementtiputkea m - Muoviputkea m m Yhteensä m m Viemäriverkoston kokonaispituus Sekajärjestelmän putkisto m m Erillisjärjestelmän jv-putkisto m m Erillisjärjestelmän sv-putkisto m m Yhteensä m m Tästä määrästä on: Betoniputkea m m Muoviputkea m m Ep-putkea 436 m Teräsputkea 195 m Lasitettua saviputkea m m Yhteensä m m 6

8 Talousveden tuotanto Verkostoon pumpattu talousvesi on normaalitilanteessa Ahlaista lukuun ottamatta pääosin Harjakankaalla valmistettua tekopohjavettä, jonka raakavetenä käytettiin Tuurujärven vettä. Varalaitoksina olivat Lukkarinsannan pintavesilaitos, Vähärauman pohjavedenottamo ja Kemira Pigments Oy:n tehtaiden vesilaitos. Varalaitoksista Vähärauman pohjavedenottamo oli käytössä suuren vesijohtovuodon yhteydessä muutaman tunnin yhden vuorokauden aikana. Porin Vesi hoitaa Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenottovesistössä Joutsijärven ja Palusjärven säännöstelyä Länsi-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen mukaisesti. Järvien vedenpinnankorkeudet saatiin pääosin pidettyä säännöstelypäätösten mukaisilla tasoilla. Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on seuraava: raakavesi käsitellään kemiallisesti käyttäen saostuskemikaalina polyalumiinikloridia. Flotaatiolla selkeytetty vesi johdetaan jatkuvatoimisten hiekkasuodattimien kautta tekopohjavedenmuodostukseen, joka tapahtuu allasimeytysmenetelmällä. Harjusta tekopohjavesi pumpataan noin 2-3 viikon viipymän jälkeen loppukäsittelyyn, jossa vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja alkaloinnin jälkeen pumpataan verkostoon. Hiilidioksidioksidin annosteltiin verkostoon pumpattavaan veteen alkaliteetin ja kovuuden nostami- seksi. Menettelyllä pyritään suojaamaan vesijohtoverkostoa korroosiolta. Ammoniumkloridin annostelu veteen desinfioinnin tehostamiseksi on myös tarvittaessa mahdollista. Ahlaisten pohjavedenottamolla luonnonpohjavesi otetaan kuilukaivon kautta. Lievästi happaman pohjaveden ph-arvo nostetaan ilmastamalla vettä. Ilmastuksen jälkeen vesi johdetaan UV-desinfioinnin kautta vesijohtoverkostoon. Verkostoon pumpatut vesimäärät eri laitoksilla olivat: Harjakangas m 3 Vähärauma 0 m 3 Lukkarinsanta 0 m 3 Kemira Pigments Oy 0 m 3 Ahlainen m 3 YHTEENSÄ m 3 Lisäksi Noormarkun verkostoon on pumpattu talousvettä yhteensä 466 m3. Tuhatta m Pumpattu ja laskutettu vesimäärä vv Pumpattu Laskutettu 7

9 Jäteveden käsittely Porin keskusta-alueen ja Noormarkun kunnan jätevedet käsiteltiin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Lisäksi käytössä olivat Pihlavan, Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamot. Tilaustyönä huolehdittiin yhden kiinteistökohtaisen puhdistamon käytöstä sekä tämän ja kahden muun vastaavan puhdistamon toiminnan raportoinnista viranomaisille. Kaikki jätevesi käsiteltiin biologiskemiallisella prosessilla. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla fosforin saostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia. Muilla puhdistamoilla käytettiin ferrosulfaattia. Puhdistamoilla käsitellyt vesimäärät olivat: Luotsinmäen keskuspuhdistamo m3 Pihlava m3 Reposaari m3 Ahlainen m3 YHTEENSÄ m3 Harmaalinnan, Kartanon ja Mikkolan alueen jätevedet, m3, johdettiin Ulvilan Saaren puhdistamoon, josta Porin kaupunki omistaa osuuden. Luotsinmäen keskuspuhdistamon saneeraus-, tehostus- ja laajennushankkeen rakennustyöt olivat täydessä käynnissä koko vuoden ajan. Puhdistamon on määrä olla prosessin osalta tehostettuna ympäristöluvan mukaisesti Puhdistustulokset Puhdistustulokset määritettiin puhdistamoille tulevasta ja niiltä lähtevästä jätevedestä kerätyistä kokoomanäytteistä, jotka analysoitiin Porin Veden jätevesilaboratoriossa. Kunkin puhdistamon näytteenottotiheys on määritetty tarkkailuohjelmassa. Lisäksi tarkkailtiin teollisuusjätevesiä verkostoon johtavien suurempien laitosten veden laatua pääasiassa kaksi kertaa kuukaudessa otetuin kokoomanäyttein. Vuositasolla 2009 lasketuista Luotsinmäen keskuspuhdistamon puhdistustuloksista muut lupamääräyksissä mainitut tarkkailtavat tekijät paitsi lähtevän veden BOD7atu-pitoisuuden keskiarvo ja kiintoainepitoisuuden keskiarvo täyttävät lupaehdon vaatimukset. Keskuspuhdistamon saneeraus-, tehostus- ja laajennushankkeen rakennustyöt ja kaupungissa sijaitsevan prosessiteollisuuden seisokkiviikot vaikeuttivat jonkin verran puhdistusprosessin toimintaa. Keskuspuhdistamolla ei pystytty kuivaamaan lietettä , koska rikkoontunut lietteenkuivauslinko oli korjauksessa linkovalmistajan tehtaalla. Lietteenkuivauksessa esiintyi vuoden aikana paljon lingon tukkeentumis- ja kuivausongelmia. Ongelmien syynä saattoi olla koko vuoden ajan esiintyneet Kemicond-prosessin mitoitus- ja säätöongelmat yhdistettyinä kuivaukseen johdetun lietteen laadun vaihteluihin. Pihlavan ja Ahlaisten puhdistamoilla puhdistustuloksista lasketut keskiarvot täyttivät kaikki lupaehtojen vaatimukset. Reposaaren puhdistamolla puhdistustulos täytti selvästi lupaehdon vaatimukset muilta osin paitsi lähtevän veden fosforipitoisuuden ja fosforireduktion osalta. Fosforin puhdistustulosta heikensi puhdistamolle alueelta tullut vaikeasti käsiteltävä jätevesikuormitus. Jätevesien vaikutusta Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen veden laatuun on tutkinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys joen alajuoksun kuormittajien yhteisestä toimeksiannosta. Vuonna 2009 tehtyjä tutkimuksia olivat Kokemäenjoen alaosan ja Porin edustan merialueen veden laadun tarkkailu ja kalataloudellinen tarkkailu. Lietteiden käsittely ja loppusijoitus Keskuspuhdistamolle tuotiin sako- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden ylijäämälietteitä yhteensä m3. Laitokselle johdettiin lisäksi Luotsinmäen käytöstä poistetun kaatopaikan valumavedet. Reposaaren ja Ahlaisten puhdistamoiden lietteet vietiin kuivaamattomina Luotsinmäen keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi. Niiden määrä sisältyy keskuspuhdistamon lukuihin. Kemira Oyj on hoitanut puhdistamolietteen jatkokäsittelyä ja hyötykäyttöä palvelu-sopimusperiaatteella. Keskuspuhdistamolla sakeutettu liete on hygienisoitu Kemicond -menetelmällä. Lopputuote on kuivatun Kemicond -lietteen ja turpeen seos. Kemira Oyj on toimittanut Kemicond -käsiteltyä lopputuotetta hankkimiinsa hyöty-käyttökohteisiin. Puhdistamoilla tuotettiin lietettä: Luotsinmäen keskuspuhdistamo m3 koneellisesti kuivattu Pihlavan puhdistamo m3 kalkkistabiloitu ja koneellisesti kuivattu 8

10 Liitteet: Tuloslaskelma Tase Vesijohtopituudet ja muutokset v putkilaaduttain ja koottain Suurimmat veden- ja jätevedenkuluttajat 2009 Harjakankaan tekopohjavesilaitos, vesijohtoveden valvonta, verkosto Ahlaisten pohjavesilaitos, vesijohtoveden valvonta, verkosto Harjakankaan tekopohjavesilaitos, käyttötarkkailu Ahlaisten pohjavedenottamo, käyttötarkkailu Veden tuotanto ja Vähärauman paineenkorotus Energian ja kemikaalien hankinta ja kulutus vuonna 2009 Puhdistamoiden toiminnan yhteenveto v Jätevedenkäsittely: energian ja kemikaalien kulutus 2009 Ympäristöraportti Taksat Keskeisiä tunnuslukuja

11 PORIN VESI, LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Peruspääoman korko Satunnaiset tuotot ja kulut Varaukset Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

12 PORIN VESI TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , ,41 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,81 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,37 Koneet ja kalusto , ,39 Keskeneräiset hankinnat , ,10 Pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,27 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Sis.yhdystilisaamiset kunnalta , ,43 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,54 Lainasaamiset Siirtosaamiset 56, ,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä , ,05 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen Ennakkomaksut Ostovelat , ,89 Muut velat , ,72 Siirtovelat , ,07 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97

13 Vesijohtopituudet ja muutokset v putkilaaduittain ja koottain PUTKI MATERIAALI YHTEENSÄ NS lisäys / mm teräs +/- valurauta +/- asb.sem. +/- muovi +/- m % vähennys yht % VERKOSTOA RAKENNETTU v Vesijohto Jätevesiviemäri Sadevesiviemäri

14 Suurimmat vedenkuluttajat 2009 m 3 1. Fortum Luvata PVO-Lämpövoima Oy Keskussairaala Sinebrychoff Osuuskunta Satamaito Pori Energia (Metallin lämpökeskus) Kaupunginsairaala Ravanin pesula Vapaa-aikavirasto (Urheilukeskus) Corenso Sampo-Rosenlew Keskusaukion kiinteistö Vapaa-aikavirasto (Uimahalli) Technip Offshore Finland Yyterin Kylpylähotelli Suurimmat jäteveden tuottajat 2009 m 3 1. Porin Jätehuolto (Hangassuo) Sachtleben Pigments Oy Keskussairaala Kaupunginsairaala Ravanin Pesula Vapaa-aikavirasto (Urheilukeskus) Luvata Keskusaukion kiinteistö Vapaa-aikavirasto (Uimahalli) Technip Offshore Finland Yyterin Kylpylähotelli

15 HARJAKANKAAN TEKOPOHJAVESILAITOS VESIJOHTOVEDEN VALVONTA, verkosto Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta VEDEN LAATU Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 69 <1 <1 4 <1 <1 Kokonaispesäkeluku kpl/ml 4 <1 <1 E. coli pmy/100 ml Clostridium perfringens kpl/100 ml 69 <1 <1 4 <1 <1 Enterokokit pmy/100ml 4 <1 <1 Arseeni µg/l 4 <2 <2 Elohopea µg/l 4 <0,5 <0,5 Kadmium µg/l 4 <0,5 <0,5 Kromi µg/l 4 <2 <2 Lyijy µg/l 4 <2 <2 Fluoridi mg/l 4 <0,1 <0,1 Nitraatti mg/l 4 <5 <5 Nitriitti mg/l 4 <0,02 <0,02 Natrium mg/l 4 4,0 4,4 Alumiini mg/l 69 <0,02 <0,02 4 <0,02 <0,02 Ammonium mg/l 69 <0,02 <0,02 4 <0,02 <0,02 Kloridi mg/l Kupari mg/l 4 <0,025 0,040 Mangaani mg/l 69 <0,02 <0,02 4 <0,026 0,045 Rauta mg/l 69 <0,050 0,10 4 <0,035 0,051 Nikkeli µg/l 4 <2 <2 Bromoformi µg/l 4 <0,5 <0,5 Kloroformi µg/l Bromidikloorimetaani µg/l 4 2,8 3,5 Dibromikloorimetaani µg/l 4 <0,5 <0,5 Bentseeni µg/l 4 <0,4 <0,4 Tetrakloorimetaani µg/l 4 <0,5 <0,5 Trikloorieteeni µg/l 4 <0,5 <0,5 Tolueeni µg/l 4 <0,5 <0,5 Tetrakloorieteeni µg/l 4 <0,5 <0,5 Etyylibentseeni µg/l 4 <0,5 <0,5 m + p ksyleeni µg/l 4 <0,5 <0,5 o-ksyleeni µg/l 4 <0,5 <0,5 MTBE µg/l 4 <0,88 <1 TAME µg/l 4 <0,5 <0,5 Torjunta-aineet µg/l 2 <0,25 <0,5 1,2-dikloorietaani µg/l 4 <0,3 <0,3 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 4 5,8 7,9 COD Mn mg/l 4 1,5 2,0 TOC mg/l 4 2,2 2,6 ph 69 8,0 8,9 4 8,2 8,6 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 69 <0,23 2,2 4 0,31 0,63 Väri mgpt/l 69 < <5 <5 Maku ,25 1 Haju 69 0, Sulfaatti SO 4 mg/l Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Helsingin ympäristölaboratorio 14

16 AHLAISTEN POHJAVESILAITOS VESIJOHTOVEDEN VALVONTA, verkosto Jatkuva valvonta Jaksottainen valvonta VEDEN LAATU Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo Tutkimusten Keskiarvo Suurin arvo lukumäärä lukumäärä Koliformiset bakteerit 37 o C kpl/100 ml 3 <1 <1 1 <1 <1 Pesäkkeiden lukumäärä 20 o C kpl/ml 1 <1 <1 E. coli pmy/100 ml Enterokokit pmy/100ml 1 <1 <1 Arseeni µg/l 1 <2 <2 Elohopea µg/l 1 <0,5 <0,5 Kadmium µg/l 1 <0,5 <0,5 Kromi µg/l 1 <2 <2 Lyijy µg/l 1 <2 <2 Fluoridi mg/l 1 0,15 0,15 Nitraatti mg/l 1 <5 <5 Nitriitti mgn/l 1 <0,02 <0,02 Natrium mg/l Ammonium mg/l 3 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 Kloridi mg/l Kupari mg/l 1 0,12 0,12 Mangaani mg/l 3 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 Rauta mg/l 3 0,054 0, ,045 0,045 Nikkeli µg/l Kloroformi µg/l 1 <0,5 <0,5 Bromidikloorimetaani µg/l 1 <0,5 <0,5 Dibromikloorimetaani µg/l 1 <0,5 <0,5 Bentseeni µg/l 1 <0,4 <0,4 Tetrakloorimetaani µg/l 1 <0,5 <0,5 Trikloorieteeni µg/l 1 <0,5 <0,5 Tetrakloorieteeni µg/l 1 <0,5 <0,5 Bromoformi µg/l 1 <0,5 <0,5 1,2-dikloorietaani µg/l 1 <0,3 <0,3 Tolueeni µg/l 1 <0,5 <0,5 Etyylibentseeni µg/l 1 <0,5 <0,5 m+p-ksyleeni µg/l 1 <0,5 <0,5 o-ksyleeni µg/l 1 <0,5 <0,5 MTBE µg/l 1 <1 <1 TAME µg/l 1 <0,5 <0,5 Torjuntaaineet µg/l Heksakinoni Simatsiini µg/l µg/l Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 1 <3,95 <3,95 COD Mn mg/l 1 <1 <1 ph 3 7,4 7,5 1 7,5 7,5 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 3 0,28 0,32 1 0,24 0,24 Väri Pt mg/l Maku Haju Sulfaatti SO 4 mg/l Vesitutkimukset tehneet laboratoriot: Jatkuvan valvonnan tutkimukset Porilab Jaksottaisen valvonnan tutkimukset Porilab ja Helsingin ympäristölaboratorio 15

17 HARJAKANKAAN TEKOPOHJAVESILAITOS KÄYTTÖTARKKAILU Raakavesi Käsitelty vesi Vesijohtovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo lukumäärä arvo lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 101 1,3 17 Lämpötila Permanganaattiluku o C 197 9, , ,8 18,6 KMnO 4 mg/l ,5 8, ,4 7,7 CODMn mg/l ,1 2, ,1 1,9 ph 198 6,4 6, ,1 8, ,4 9,0 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 194 2,2 3, ,13 0, ,21 3,9 Väri Pt mg/l <2, <2,6 7,5 Kok. kovuus o dh 194 1,3 1, ,2 4, ,4 4,9 Kok. kovuus mmol/l 194 0,22 0, ,56 0, ,61 0,88 Alkaliteetti mval/l 194 0,17 0, ,65 1, ,74 1,2 Rauta mg/l 198 0,80 1,1 218 <0,028 0, <0,060 0,45 Mangaani mg/l 41 <0,081 0, <0,022 0, <0,022 0,060 Alumiini mg/l 195 0,18 0,38 66 <0,018 0,060 Vapaa kloori mg/l 218 0,41 0,67 Happi mg/l 30 9,1 12,9 39 8,7 12,t5 Vesitutkimukset teki Porin Veden Harjakankaan käyttölaboratorio AHLAISTEN POHJAVEDENOTTAMO KÄYTTÖTARKKAILU Käsitelty vesi Vesijohtovesi VEDEN LAATU Tutkimusten Ka Suurin Tutkimusten Ka Suurin lukumäärä arvo lukumäärä arvo Kokonaispesäkeluku kpl/ml 44 0, ,8 9 Permanganaattiluku KMnO 4 mg/l 44 3,4 6,2 44 3,2 5,2 COD Mn mg/l 44 0,83 1,3 44 0,84 1,3 ph 44 7,6 7,8 44 7,6 7,8 Sähköjohtavuus µs/cm Sameus FTU 44 0,50 1,9 44 0,49 1,7 Väri Pt mg/l 44 <2,5 2,5 44 <2,6 5 Kok. kovuus o dh 44 6,0 6,3 44 6,0 6,3 Kok. kovuus mmol/l 44 1,1 1,1 44 1,1 1,1 Alkaliteetti mval/l 44 0,80 0, ,79 0,88 Rauta mg/l 44 <0,089 0,18 44 <0,081 0,18 Mangaani mg/l 44 <0,024 0, <0,021 0,030 Kupari mg/l 1 0,15 0,15 Lämpötila ºC 43 8,3 10,60 Vesitutkimukset teki Porin Veden Harjakankaan käyttölaboratorio 16

18 Veden tuotanto ja Vähärauman paineenkorotus Energian ja kemikaalien hankinta ja kulutus vuonna 2009 Harjakangas Lukkarinsanta Vähärauma Ahlainen, pohjavesi Veden tuotanto m 3 /a Paineen korotus m 3 /a Energia kwh/a Energia kwh/m 3 0,48 0,069 2,50 NaOCl 10 % t/a 39 4,8 NaOCl 10 % g/m 3 6,5 PAC t/a 319 2,5 PAC g/m 3 53 Kalkki t/a 157 Kalkki g/m 3 26 Ammoniumkloridi kg/a NaOCl 10 % t/a 4,8 NaOCl 10 % g/m 3 3,4 Hiilidioksidi t/a 60 Hiilidioksidi g/m

19 Puhdistamoiden toiminnan yhteenveto v Toteutunut puhdistustulos Edellytetty puhdistustulos Käsitelty Ohitettu Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Puhdistamo vesimäärä vesimäärä BOD 7ATU P BOD 7ATU P BOD 7ATU P BOD 7ATU P m 3 /d m 3 /d mg/l mg/l % % mg/l mg/l % % Luotsinmäki , , Pihlava , , Reposaari ,9 0, , Ahlainen ,0 0, , BOD 7ATU :lla mitataan jäteveden sisältämän orgaanisen, happea kuluttavan aineen määrää Toteutunut puhdistustulos Edellytetty puhdistustulos Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Lähtevä pitoisuus Puhdistusteho Puhdistamo COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine COD Cr Kiintoaine mg/l mg/l % % mg/l mg/l % % Luotsinmäki Pihlava Reposaari 40 8, Ahlainen 43 1, COD Cr :lla mitataan jäteveden sisältämän kemiallisesti hajoavan happea kuluttavan aineksen määrää Jäteveden käsittely: energian ja kemikaalien kulutus 2009 LUOTSINMÄKI PIHLAVA REPOSAARI AHLAINEN Vesimäärä m 3 /a Energia kwh/a Energia kwh/m 3 0,57 0,41 1,2 0,49 Sammutettu kalkki t/a 58 12,0 Ferrosulfaatti t/a ,5 4,2 Ferrosulfaatti g/m Ferrisulfaatti t/a 1784 Ferrisulfaatti g/m Ferrisulfaatti flotaatioon t/a 27 Polymeeri t/a, lietteen käsittely 20,5 0,5 Polymeeri t/a, flotaatio 0,5 Rikkihappo t/a 0 Rikkihappo g/m 3 0 Vaahdonestoaine kg

20 YMPÄRISTÖRAPORTTI 2009 Toiminta ja sen ympäristövaikutukset Porin Vesi hoitaa ympäristöasiansa kestävän kehityksen periaatteella, laatujärjestelmän puitteissa. Ympäristöasioita voidaan pitää yhtenä laadun elementtinä. Suuret linjat ja periaatteelliset asiat on määritelty laatupolitiikassa. Jokapäiväisessä toiminnassa otetaan huomioon lisäksi ympäristötavoitteet tässä raportissa esitetyn mukaisesti. Tehtävät työt ja investoinnit sekä niihin liittyvät hankinnat vesilaitos toteuttaa ympäristön ja teknisten seikkojen kannalta kerralla hyvin. Hankinnoissa vesilaitos ottaa huomioon edullisuusnäkökohdat pitkällä aikavälillä. Ympäristöön liittyviä tavoitteita esiintyy osana laitoksen vuositavoitteita ja pitkän tähtäimen tavoitteita, mutta niitä ei ole erityisesti pyritty kokoamaan erilliseksi tavoiteohjelmakseen. Porin Vesi tarvitsee toimintojensa ylläpitämiseen paljon sähköenergiaa. Porin Veden rakennuksista Ulasoorintien toimipiste sekä Lukkarinsannan ja Vähärauman varavedenottamot ovat kaukolämmön piirissä. Ongelmajätteitä vesilaitoksella syntyy vähän ja ne toimitetaan valtakunnalliseen ongelmajätelaitokseen. Niitä ovat lähinnä jäteöljy, akut, loisteputket jne. Yhdyskunta- ja muut tavanomaiset jätteet lajitellaan ja kuljetetaan Porin kaupungissa sovellettavien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Metalliromu toimitetaan hyötykäyttöön romuliikkeiden kautta. 19 TUOTOKSET 2009 Pumpattu verkostoon 6,021 milj.m 3 Laskutettu vesimäärä 5,107 milj.m 3 Puhdistettu jätevesimäärä 7,85 milj.m 3 Laskutettu jätevesimäärä 5,473 milj.m 3 Kuivattu liete m 3 Päästöt Jätevedenpuhdistamoilta - BOD tn (0,0 %) - Fosfori 5,8 tn (-8,0 %) - Typpi 240 tn (+0,8 %) - Kiintoaine 396 tn (-12,6 %) Jätteet Välppäjäte 900 m 3 Ongelmajäte (jäteöljy) 100 l Muu jäte 400 m 3 PANOKSET 2009 Raakaveden hankinta 6,54 milj.m 3 Ostetut kemikaalit Vedenpuhdistus Sammutettu kalkki 157 tonnia Lohja Polyalumiinikloridi 322 tonnia Äetsä Hiilidioksidi 60 tonnia Espoo Natriumhypokloridi 44 tonnia Äetsä Jätevedenpuhdistus Ferrisulfaatti 1811 tonnia Pori Ferrosulfaatti 132 tonnia Pori Sammutettu kalkki 70 tonnia Lohja Polymeeri 21 tonnia Englanti Ostettu energia Sähkö - Vedenpuhdistus 3,25 GWh - Jäteveden puhdistus 4,36 GWh

Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29

Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29 Sisältö: Katsaus vuoteen 2014 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2013 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9

Sisältö: Katsaus vuoteen 2013 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 Sisältö: Katsaus vuoteen 2013 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9

Sisältö: Katsaus vuoteen Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 Sisältö: Katsaus vuoteen 2011 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8-9 LIITTEET: 10-22 Ympäristöraportti 23-27 Taksat 28 Keskeisiä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 19.11.2014. Oulun Veden esittely. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11.

OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 19.11.2014. Oulun Veden esittely. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11.2014 Oulun Veden esittely Jouni Lähdemäki OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 kunnallinen liikelaitos viiden kunnan kuntaliitoksessa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3.

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3. 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TAKSA 1.1.2015 0 YLEISTÄ Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hinnat

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot