Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi 2010-2012"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi Seppo Leinonen Risto Vartiainen Panu Lintinen Heidi Laxström Ilkka Pirttikoski Dno. K/577/41/2009 Hakemusnumero Projektinumero A31348

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Tiivistelmä PP- Kivi projektin tavoitteena oli lisätä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan luonnonkivien ja soraa korvaavien kiviainesten, varsinkin vaativaan käyttöön soveltuvien I-II luokan ainesten varantoa, sen hallittua ja suunnitelmallista hyötykäyttöä ympäristötekijät huomioiden. Projektin kautta oli tavoitteena lisätä myös Pohjois- Pohjanmaan tunnettuutta ja kiinnostavuutta luonnonkiveä tuottavan teollisuuden investoinneille sekä uuden tuotannon käynnistymiselle ja jalostusarvon lisäämiselle. Projektialueena oli Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi ja Yli-Ii kunnat. Projekti toteutettiin Oulunkaaren kuntayhtymän ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Projektin hakija oli Oulukaaren kuntayhtymä. Projektin rahoitukseen osallistuivat Oulunkaaren kuntayhtymä, Nivala- Haapajärven, Ylivieskan ja Haapajärven - Siikalatvan seutukunnat, Taivalkosken kunta ja Geologian tutkimuskeskus. Projektin päärahoittaja oli Pohjois-Pohjanmaan liitto, ohjelma Pohjois-Suomi, toimintalinja 3: alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Projektin kustannus oli Projektin toteutui aikataulussa ja tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Uusista kiviainesvarannoista testattiin 19 esiintymää. Testattujen kiviaineskohteiden lisäksi löydettiin useita muitakin laadultaan ja sijainniltaan tuotantolaatuisia kiviaineksia jokaisesta projektialueen kunnasta. Testitulosten mukaan huippulaatuisia murskekiviä asfalttipäällysteisiin ja/tai raidealustoihin on 8, hyviä yleismurskeita 5 ja kohtuullisia yleismurskeita 7 esiintymässä. Uusia luonnonkiviesiintymiä löytyi 9. Luonnonkiviesiintymistä 6 esiintymää ovat mustia kiviä ja 3 puna-harmaajuovaisia graniitteja. Tarkempia tutkimuksia tehtiin 6 mustan kiven esiintymällä, tutkimusojat ja 8 timanttikairareikää, yhteensä 95.8 kairametriä. Kiviaineskohteiden markkinointi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Luonnonkiviesiintymien markkinointi saatiin käynnistettyä, mutta tutkimusten myöhäisestä valmistumisesta johtuen saatiin toteutettua vain osittain. Kiviainesesiintymistä tiedotettiin kaikkiaan 56 yrittäjälle. Luonnonkivitutkimuksista tiedotettiin 6 yrittäjälle. Kohderyhmän asiakastiedot ja kivialan kehittämismalli toimitetaan alueellista elinkeinoa kehittäville toimijoille loppuraportoinnin yhteydessä.

3 PP- KIVI Loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Seppo Leinonen, Risto Vartiainen, Panu Lintinen, Heidi Laxström, Ilkka Pirttikoski Raportin laji Julkinen Toimeksiantaja Oulunkaaren kuntayhtymä Raportin nimi Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP- Kivi Tiivistelmä PP- Kivi projektin tavoitteena oli lisätä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan luonnonkivien ja soraa korvaavien kiviainesten varantoa, sen hallittua ja suunnitelmallista hyötykäyttöä ympäristötekijät huomioiden. Projektialueena oli Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi ja Yli-Ii kunnat. Projekti toteutettiin Oulunkaaren kuntayhtymän ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Projektin hakija oli Oulunkaaren kuntayhtymä. Projekti toteutui suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin. Uusista kiviainesvarannoista testattiin yhdeksäntoista näytettä. Uusia luonnonkiviä löytyi yhdeksän esiintymää, kuusi mustaa kiveä ja kolme puna-harmaajuovaisen gneissiä. Tarkempia tutkimuksia tehtiin kuudella mustan kiven esiintymällä: tutkimusojat ja kahdeksan timanttikairareikää, yhteensä 95.8 kairametriä. Kiviaineskohteiden markkinointi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kiviainesesiintymistä tiedotettiin kaikkiaan 56 yrittäjälle. Luonnonkivitutkimuksista tiedotettiin 6 yrittäjälle. Kohderyhmän asiakastiedot ja kivialan kehittämismalli toimitetaan alueellista elinkeinoa kehittäville toimijoille loppuraportoinnin yhteydessä. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Kiviaines, luonnonkivi, mustakivi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Pohjois-Pohjanmaa Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Loppuraportti Arkistotunnus 126/2013 Kokonaissivumäärä 17 s. + 4 liitettä Kieli Suomi Hinta Julkisuus Yksikkö ja vastuualue VA 401 Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys Seppo Leinonen

4 PP- KIVI Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHADANTO 1 2 TAVOITTEET TUTKIMUS Etsintäkartoitus Näytteenotto Tutkimuskaivannot Kairaus Kiviainestestit. 5 4 TULOKSET Luonnonkiviesiintymät Kiviainesesiintymät Kiviainesesiintymien laatukuvaukset MARKKINOINTI 16 6 LUONNONKIVITEOLLISUUSDEN KEHITTÄMINEN KIVIAINESTUOTANNON KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITELUETTELO

5 PP- KIVI Loppuraportti 3 1 JOHADANTO Geologian tutkimuskeskus ja Oulunkaaren kuntayhtymä toteuttivat Pohjois-Pohjanmaan kiviprojektin, PP- Kivi vuosina Hankkeen tavoitteena oli lisätä kestävällä tavalla hyödynnettäviä kiviaines- ja luonnonkivivarantoja. Tutkimusten tuloksena projekti raportoi 19 uutta kiviaines- ja 9 uutta luonnonkiviesiintymää. Projektia rahoittivat Oulunkaaren kuntayhtymän ja GTK:n lisäksi Taivalkosken kunta, Nivala - Haapajärven, Ylivieskan seutukunta ja Haapaveden - Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Projekti sai EU- rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamisen toimintalinjalta. Hankkeen kustannus oli TAVOITTEET Projektin tavoitteena oli parantaa maakunnan kiviainesvarantoa ja kiventuotannon toimintaympäristöä kartoittamalla projektialueelta helposti tuotteistettavat ja markkinoitavat kiviaines- ja luonnonkiviesiintymät. Tarkoituksena oli löytää vähintään yksi vaativaan kiviainesluokkaan I - II kuuluvan kiviainesesiintymä jokaisesta projektialueen kunnasta. Kiviainesesiintymien lisäksi projekti asetti tavoitteekseen löytää vähintään 10 uutta luonnonkiviesiintymää, joista 3-4 kohdetta soveltuisivat vientituotantoon. Tutkimustulosten markkinoinnin avulla haettaisiin yrityksiä hyödyntämään uusia kivivarantoja. Tavoitteeksi asetettiin löytää 10 jatkotoimista kiinnostunutta yritystä ja että vähintään 2 esiintymässä ryhdytään jo projektin aikana toimiin varannon hyödyntämiseksi. 3 TUTKIMUS Tutkimus sisälsi varantotutkimukset ja esiintymämarkkinoinnin. Varantotutkimuksissa tehtiin etsintäkartoitus, näytteenotto, tutkimuskaivannot ja kairaus sekä kiviainestestit. Esiintymien ympäristöarviointi tehtiin karttatiedusteluna, maastossa ja Oiva-palvelun avulla (www.ymparisto.fi/oiva). Projektin toiminnan, tavoitteiden ja tulosten markkinointi kohdistettiin maakunnan kivi- ja maaainesalan toimijoihin sekä keskeisiin Suomessa toimiviin luonnonkivialan yrityksiin. Keskeiset toimet vuosina : Hanke aloitettiin vasta elo-syyskuun taitteella virallisen rahoituspäätöksen jälkeen. Projektin käynnistäminen ja toteutus oli muutoin suunnitelman mukainen. Etsintätutkimuksia tehtiin lumien tuloon lokakuulle sekä Oulun eteläisellä että pohjoisella alueella Projekti jatkui sekä Oulun eteläisen että pohjoisen alueen etsintätutkimuksilla. Kiviaines- ja luonnonkivinäytteitä irrotettiin yhteensä 19 kappaletta. Verkostoituminen kohderyhmään aloitettiin. Oulun eteläisen etsintätutkimukset saatiin valmiiksi talven alkuun Projektin etsintäkartoitusta jatkettiin toukokuulta alkaen. Kartoitus saatiin valmiiksi syyskuussa. Kohdekohtaisia kaivatus- ja kairaustutkimuksia tehtiin syys - lokakuun aikana. Tutkimusluvat saatiin kaikkiaan 8 esiintymälle. Kiviainestestejä tehtiin vuoden alussa 16 kpl ja loppupuolella 3 kpl, yhteensä 19 kappaletta. Vuoden 2011 kiviainesesiintymät ja tulokset (16 kappaletta) toimitettiin niistä kiinnostuneille 16 yrittäjille. Kiinnostavuuskysely toimitettiin kaikkiaan 56:lle yrittäjälle. Luonnonkivitutkimuksista ja tuloksista oli kiinnostunut 6 luonnonkivialan yrittäjää.

6 PP- KIVI Loppuraportti 4 Tutkimusalueeksi suunniteltiin koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Projekti toteutettiin kuitenkin vain niillä alueilla, mihin saatiin seutukunnallista tai kunnallista rahoitusta. Pohjoisella alueella projektialueeseen kuului Oulunkaaren kuntayhtymän alueen kunnat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii ja Koillismaan seutukunnasta Taivalkoski. Eteläisellä alueella projektialueen muodostivat Nivala - Haapajärven, Haapaveden - Siikalatvan ja Ylivieskan seutujen kunnat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska (kuva 1). Kuva 1. PP- Kivi projektialue. 3.1 Etsintäkartoitus Etsintäkartoituksen kohteet valittiin olemassa olevan geologisen ja ympäristöaineiston perusteella. Asutusta tai muuta häiriintyvää kohdetta lähellä olevat viitteet (< 500 m) rajattiin pois tarkistettavien listalta. Viitteillä tehtiin geologinen luonnonkivi- ja / tai kiviainesvarantoarvio ja tarkastettiin karttatiedusteluna ennakkoon tehty ympäristöllinen soveltuvuus. Oulun pohjoisella alueella kartoitettiin sekä luonnonkivi- että kiviainesviitteet, Oulun eteläisellä vain kiviainesviitteet. Eteläisen alueen luonnonkiven kartoitettiin vuosina , Promotion of Natural Stone Industry in the

7 PP- KIVI Loppuraportti 5 Northern Areas, PNASTINA- projekti (NPP- projekti: lead partner SGU Ruotsi, partneri Suomessa Pyhäjärven Kehitys Oy). PP- Kivi projektissa kartoitettiin kaikkiaan 940 kohdetta (taulukko 1). Taulukko 1. PP- Kivi projektin etsintäkartoituskohteiden lukumäärä vuosina Pohjoinen Eteläinen Yhteensä Näytteenotto Projektissa irrotettiin 22 kookasta lohkarenäytettä kiilaamalla ja räjäyttämällä (kuva 2). Näistä 19 oli kiviainesnäytteitä ja 3 luonnonkivinäytteitä. Kiviainesnäytteet pienittiin lekalla nyrkin kokoisiksi kappaleiksi ja toimitettiin testauslaboratorioon. Näytemäärä testeihin oli 80 kg/testattava näyte. Kiinnostavilta mustankiven tutkimuskohteilta porattiin 14 värinäytettä pienoistimanttiporalla. Pienoispora- ja lohkarenäytteet kiillotettiin värilaadun arvioimiseksi. Kartoitustutkimusten ohella otettuja vasaranäytteitä ei arkistoitu. Muut näytteet säilytetään GTK Itä-Suomen yksikössä kairasydännäytteitä lukuun ottamatta, jotka toimitetaan Lopen kairasydän arkistoon. Kuva 2. Lohkarenäyte Pitkäselän puna-mustajuovaisesta gneissi- esiintymästä, Pudasjärvi, x= ja y= Kuva: Risto Vartiainen.

8 PP- KIVI Loppuraportti Tutkimuskaivannot Laadultaan kiinnostavilla luonnonkivitutkimuskohteilla tehtiin etsintäkartoituksen jälkeen pienoistimanttikairanäytteiden otto ja osalle kohteista tutkimuskaivannot kaivinkoneella. Potentiaalisimmat 4 aihetta tutkittiin timanttikairalla pintaa syvemmältä m syvillä rei illä. Luonnonkivitutkimuksia tehtiin kaikkiaan 16 kallioalueella (taulukko 2). Taulukko 2. Tutkimustoimenpiteet luonnonkiviaiheilla. Tutkituista 16 aiheesta 9 luokittui eheys- ja värilaadun perusteella esiintymiksi. Kahden aiheen lisätutkimuksiin ei saatu maanomistajan lupaa. Esiintymät, 9 kpl Kohde Kunta Hav.tunnus X Y Kivilaji Lisätutkimuksia Näytetyyppi Kaivanto Kairaus Isolehto Pudasjärvi MTM$ Gabro Ei Vasaranäyte Petäjäkangas Pudasjärvi PJL Diabaasi Ei Lohkare Pieni Raatesuo S Pudasjärvi PJL Tonaliittigneissi Ei Vasaranäyte Pitkäselkä Pudasjärvi PJL Graniittigneissi Ei Lohkare Repovaara Pudasjärvi BBT$ Graniittigneissi Ei Lohkare Jänisvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Koivuvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Latvakangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Romevaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Tutkitut kohteet, 7 kpl Ahvenlampi Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Vasaranäyte Kalliovaara Taivalkoski STL Sarvivälkediabaasi Kyllä Minikaira x Murtovaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Vasaranäyte Pohjanvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei Vasaranäyte Romeenkangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei Vasaranäyte Romeenrinne Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei Vasaranäyte Väärälampi Taivalkoski PJL Sarvivälkediabaasi Kyllä Minikaira 3.4 Kairaus Potentiaalisimmat luonnonkiviaiheet tutkittiin timanttikairalla, poraus-kairaust56 kalusto. Kairattuja kohteita oli 4 kpl ja reikä 8 kpl. Yhteenlaskettu reikäpituus oli 95.8 m. Kairasydämistä raportoitiin väri, värivirheet sekä kallion rakoilu. Raot luokiteltiin pysty-, vaaka- ja muiksi raoiksi. Kallion eheys arvioitiin rakoluokituksen perusteella. Kairasydämistä kiillotettiin määrävälein värinäyte (taulukko 3). Kairausurakan toimittajaksi valittiin kilpailutuksella Destia Oy infrapalvelut. Taulukko 3. PP- Kivi projektin kairaustiedot. Kulma on asteina (90 o on pysty). Näyte reikäpituutta. KOHDE KAIRATUNNUS X (kkj) Y (kkj) Pituus m Kulma Suunta NÄYTE (kiillotus) Jänisvaara S513/2012/R (SE) _4.15m; _8.98m; _11.5m Jänisvaara S513/2012/R (W) _3.7m; _7.7m; _8.55m Romevaara S513/2012/R (N) _4.0m; _6.5m Romevaara S513/2012/R (SW) _6.0m; _12.3m Koivuvaara S513/2012/R (SW) _7.1m; _2.0m Koivuvaara S513/2012/R (N) _2.85m; _6.3m Latvasuo S513/2012/R (S) _5.2m Latvasuo S513/2012/R (S) _4.5m Yht. (m) 95.8

9 PP- KIVI Loppuraportti Kiviainestestit Kiviainestestejä tehtiin kaikkiaan 19 kappaletta, 6 pohjoisella osa-alueella ja 13 eteläisellä osaalueella (kuva 3, taulukot 5 ja 6). Perustestipaketin mukaiset tutkimukset tehtiin kaikkiaan 19 näytteelle. Peruspaketti sisälsi seuraavat toimenpiteet: murskaus, seulonta, pesu, kuivaus, kiintotiheys, vedenimeytyminen, litteysluku, kuulamyllykoe ja Los Angeles-koe. Lähellä ratalinjoja sijainneille näytteille tehtiin myös raidesepelitestipaketin testit (Los Angeles-, LaRB-, micro Deval- kokeen, MDRB ja muotoarvon määrittämisen), taulukko 7. Kiviainestesti toimittajaksi valittiin kilpailutuksella Destia Oy infrapalvelut. Taulukko 5. Pohjoisen projektiosa-alueen 6 kiviainestestinäytettä. Kohde Kunta Havaintotunnus X Y Kivilaji Näytetyyppi Petäjäkangas Pudasjärvi PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Jäkälämaa Pudasjärvi PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Pitkäselkä Pudasjärvi PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Koivuvaara Taivalkoski PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Lamminvaara Utajärvi PJL Tonaliittigneissi Kiviainesnäyte Mustasalmenkangas Utajärvi BBT$ Diabaasi Kiviainesnäyte Kuva 3. Kiviainesnäytteen valmistelua Lamminvaaran esiintymällä Utajärvellä (PJL x= ja y= ). Kuva: Martti Melamies.

10 PP- KIVI Loppuraportti 8 Taulukko 6. Eteläisen projektiosa-alueen 13 kiviainestestinäytettä. Kohde Kunta Havaintotunnus X Y Kivilaji Näytetyyppi Kekajärvi itä Ylivieska 003-SMH$ Intermediäärinen porfyriitti Kiviainesnäyte Asemakangas Ylivieska 020-SMH$ Gabro Kiviainesnäyte Haapakalliot Sievi 040-SMH$ Mafinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Toppikallio länsi Alavieksa 054-SMH$ Mafinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Karkiakallio Oulainen LETU Hapan vulkaniitti Kiviainesnäyte Takakuru Oulainen LETU Emäksinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Kivikkokangas Kärsämäki KRK Kvartsi-maasälpäkivi Kiviainesnäyte Nuolimäki Kärsämäki 120-KRK Emäksinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Honkastenkangas Haapavesi 122-KRK Emäksinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Kiimaharju L Haapavesi KRK Kvartsi-maasälpäkivi Kiviainesnäyte Kumiseva Haapajärvi KRK Gabro Kiviainesnäyte Murtomäki Pyhäjärvi KRK Intermediäärinen porfyriitti Kiviainesnäyte Penttilä Haapajärvi KRK Emäksinen vulkaniitti, dioriitti Kiviainesnäyte Taulukko 7. Näytekohtaiset perustestit (19 kpl) ja raidesepelitesti (4 kpl). PSY havaintotunnus Kohde Kunta Kivilaji Perustesti Raidesepelitesti PJL Petäjäkangas Pudasjärvi Diabaasi/Gabro X - PJL Jäkälämaa Pudasjärvi Diabaasi/Gabro X - PJL Lamminvaara Utajärvi Tonaliittigneissi X - PJL Pitkäselkä Pudasjärvi Diabaasi X PJL Koivuvaara Taivalkoski Diabaasi X BBT$ Mustasalmenkangas Utajärvi Diabaasi X LSY havaintotunnus Kohde Kunta Kivilaji Perustesti Raidesepelitesti 003-SMH$-10 Kekajärvi itä Ylivieska Intermediäärinen porfyriitti X SMH$-10 Asemakangas Ylivieska Gabro X X 040-SMH$-10 Haapakalliot Sievi Mafinen vulkaniitti X X 054-SMH$-10 Toppikallio länsi Alavieksa Mafinen vulk. X - LETU Karkiakallio Oulainen Hapan vulk. X X LETU Takakuru Oulainen Emäksinen vulk. X X KRK Kivikkokangas Kärsämäki Kvartsimaasälpäliuske X KRK2-10 Nuolimäki Kärsämäki Emäksinen vulk. X KRK2-10 Honkastenkangas Haapavesi Emäksinen vulk. X - KRK Kiimaharju L Haapavesi Kvartsimaasälpägneissi X - KRK Penttilä Haapavesi Emäksinen vulk/dioriitti X - KRK kumiseva Haapajärvi Gabro X - KRK Murtomäki Pyhäjärvi Intermediäärinen vulk. X - 4 TULOKSET 4.1 Luonnonkiviesiintymät Luonnonkiviesiintymistä on 6 mustia kiviä ja 3 puna- tai harmaajuovaisia gneissejä (taulukko 8, kuvat 4 ja 5). Mustat kivet ovat väriltään kilpailukykyisiä parhaisiin Suomessa tuotettuihin mustiin kiviin verrattuna. Mustakiviesiintymät tai niiden helposti tuotettavat alueet ovat varsin pienialaisia. Esiintymät soveltuvat tuotettavaksi kotimaan markkinoille tai omajalostetuotannon raaka-aineeksi.

11 PP- KIVI Loppuraportti 9 Tämän tutkimuksen tulokset ovat alustavia ja jokaisella kohteella on tarpeellista tehdä tarkentavat inventoinnit ennen tuotantovalmisteluja. Esiintymien kuvailusivut ovat liitteessä 1. Kuvailusivut ovat myös www- osoitteessa: Taulukko 8. PP- Kivi projektin luonnonkiviesiintymät (9 kpl) ja muut tutkitut kohteet (7 kpl). Esiintymät, 9 kpl Kohde Kunta Hav.tunnus X Y Kivilaji Arvio Isolehto Pudasjärvi MTM$ Gabro Ehyt Petäjäkangas Pudasjärvi PJL Diabaasi Ehjä, iso esiintymä Pieni Raatesuo S Pudasjärvi PJL Tonaliittigneissi Ehyt Pitkäselkä Pudasjärvi PJL Graniittigneissi Ehjä, iso esiintymä Repovaara Pudasjärvi BBT$ Graniittigneissi Ehjä, iso esiintymä Jänisvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri, levä, pitkä Koivuvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri, kapea, pitkä Latvakangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri, kapea, pitkä Romevaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri Tutkitut kohteet, 7 kpl Ahvenlampi Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Kalliovaara Taivalkoski STL Sarvivälkediabaasi Epätasainen väri Murtovaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Pohjanvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Pieni, peitteinen Romeenkangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Liikaa värivirheitä Romeenrinne Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Liikaa värivirheitä Väärälampi Taivalkoski PJL Sarvivälkediabaasi Liikaa värivirheitä Kuva 4. Luonnonkiviesiintymistä 5 sijaitsee Pudasjärvellä ja 4 Taivalkoskella.

12 PP- KIVI Loppuraportti Kiviainesesiintymät Kuva 5. Latvasuon mustankivi Taivalkoskella (STL , x= ja y= ). Uusista kiviainesesiintymistä testattiin19 kappaletta. Näistä 13 on Oulun eteläisellä ja 6 Oulun pohjoisella alueella (taulukko 9, kuvat 6, 7 ja 8). Tuotantolaatuisia esiintymiä on testattujen kohteiden lisäksi kaikissa projektialueen kunnissa. Testitulosten mukaan huippulaatuisia murskekiviä asfalttipäällysteisiin ja/tai raidealustoihin on 8, hyviä yleismurskeita 5 ja kohtuullisia yleismurskeita 7 esiintymässä. Tarkemmat kuvailut ovat kappaleessa 4.2.1, mineraalikoostumukset liitteessä 2 ja testaustulokset liitteessä 3. Taulukko 9. Kiviainesesiintymien laatu (SFS-EN standardit), pinta-ala (ha) ja määräarvio (m3). Esiintymä Kunta Kivilaji Yleisarvio Testitulos P-ala, ha Määrä, m3 Petäjäkangas Pudasjärvi Diabaasi/Gabro hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) Jäkälämaa Pudasjärvi Diabaasi/Gabro hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35) Lamminvaara Utajärvi Tonaliittigneissi kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 30, FI 35) Pitkäselkä Pudasjärvi Diabaasi kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 25, FI 20) Koivuvaara Taivalkoski Diabaasi erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15) Mustasalmenkangas Utajärvi Diabaasi erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 20) Kekajärvi Ylivieska Intermediäärinen vulkaniitti kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 20, FI Asemakangas Ylivieska Gabro hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) Haapakalliot Sievi Mafinen vulkaniitti erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15) Toppikallio Alavieksa Mafinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35) Karkiakallio Oulainen Mafinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35) Takakuru Oulainen Mafinen vulkaniitti kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Kivikkokangas Kärsämäki Kvartsimaasälpäliuske kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Nuolimäki Kärsämäki Mafinen vulkaniitti kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Honkastenkangas Haapavesi Mafinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35) Kiimaharju Haapavesi Kvartsimaasälpäkivi erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35) Penttilä Haapajärvi Intermediäärinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Kumiseva Haapajärvi Gabro hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) Murtomäki Pyhäjärvi Intermediäärinen vulkaniitti erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35) Tilavuusarvio on laskettu tapauskohtaisesti 5-15 m louhintasyvyydelle

13 PP- KIVI Loppuraportti ha 3 2 Sarja1 1 0 Akselin otsikko Kuva 6. Pinta-alaltaan isoja kiviaineskohteita (> 2ha) ovat Kekajärvi, Ylivieska; Kiimaharju, Haapavesi; Murtomäki, Pyhäjärvi; Penttilä, Haapajärvi; Mustasalmenkangas, Utajärvi; Karkiakallio, Oulainen; Petäjäkangas, Pudasjärvi. Kuva 7. PP- Kivi projektin testatut kiviaineskohteet (13 kpl Oulun eteläinen ja 6 Oulun pohjoinen).

14 PP- KIVI Loppuraportti m Sarja Kuva 8. Kiviainesesiintymän louhinnallisen määräarvion (> m 3 ) perusteella mittavia kohteita ovat Kiimaharju, Haapavesi; Kekajärvi, Ylivieska; Karkiakallio, Oulainen; Murtomäki, Pyhäjärvi ja Nuolimäki, Kärsämäki Kiviainesesiintymien laatukuvaukset Pohjoinen osa-alue Pohjoisella projektialueella testattiin 6 kiviainesesiintymän kivityypit (kuva 9). Petäjäkangas: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Jäkälämaa: hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Lamminvaara: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 30, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Pitkäselkä: kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 25, FI 20) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisille teille.

15 PP- KIVI Loppuraportti 13 Kuva 9. PP- Kivi kiviainestestit pohjoisella osa-alueella. Petäjäkangas, Jäkälämaa ja Pitkäselkä Pudasjärvi; Koivuvaara, Taivalkoski sekä Lamminvaara ja Mustasalmenkangas, Utajärvi. Koivuvaara: erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin lähes kaikkien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippumatta. Mustasalmenkangas: erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 20) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin lähes kaikkien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Eteläinen osa-alue Eteläisellä projektialueella testattiin 13 kiviainesesiintymän kivityypit (kuva 10). Kekajärvi: kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 20, FI 20). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisille teille.

16 PP- KIVI Loppuraportti 14 Kuva 10. PP- Kivi kiviainestestit pohjoisella osa-alueella. Kekajärvi itä ja Asemakangas, Ylivieska; Haapakalliot, Sievi; Toppikallio länsi, Alavieksa; Karkiakallio ja Takakuru, Oulainen; Kivikkokangas ja Nuolimäki, Kärsämäki; Honkastenkangas ja Kiimaharju L, Haapavesi; Kumiseva ja Penttilä Haapajärvi sekä Murtomäki, Pyhäjärvi. Asemakangas: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Raidesepelitestin LA on erittäin hyvä (LArb 12), mutta Micro Deval (MDErb 15) jää vähän vaatimustason alapuolelle (=11). Testitulokset eivät välttämättä vastaa tuotantomurskeista saatavia tuloksia. Haapakalliot: erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön sekä mm. maanteiden rakennekerroksiin ja asfalttipäällysteisiin lähes kaikkien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippumatta. Kelpaa lujuuden puolesta myös raidesepeliksi, kaikille rataosuuksille (LArb 12, MDrb 11), mutta raidesepelitestissä muoto (SI 50) jää paljon vaatimustason alapuolelle (=20). Päällystetestissä litteysluku on kuitenkin ihan hyvä?! Koemurskauksessa selviäisi, onko tämä todellista!

17 PP- KIVI Loppuraportti 15 Toppikallio: hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35), jopa erittäin luja jos litteyslukua (FI) saadaan parannettua murskausprosessissa. Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Karkiakallio: hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35), jopa erittäin luja jos litteyslukua (FI) saadaan parannettua murskausprosessissa. Sopii mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin ja on kuulamyllykokeen perusteella erittäin kestävä asfalttikivi. Kelpaisi lujuuden puolesta raidesepeliksi (LArb 16, MDErb 7), mutta litteyslukua (FI)rvo jää huonoksi (SI luokaton). Takakuru: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Sopii lujuuden puolesta raidesepeliksi (LArb 14, MDErb 11). Litteyslukua (FI)rvo (SI 25) jää hieman vaatimustason alapuolelle (=20), mutta litteyslukua (FI) voi todennäköisesti parantaa murskausprosessissa. Kivikkokangas: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Nuolimäki: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Honkastenkangas: hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35), etenkin jos litteyslukua (FI) saa parannettua murskausprosessissa. sopii mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Kiimaharju: erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35), etenkin jos litteyslukua (FI) saa parannettua murskausprosessissa. Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikenneluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Kuulamyllyarvon perusteella esiintymässä on huippulaatuista asfalttikiveä. Penttilä: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useiden liikennemääräluokitusten teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Kumiseva: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useiden liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Murtomäki: erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35), etenkin jos litteyslukua (FI) saa parannettua murskausprosessissa. Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten teille asfalttityypistä riippuen. Kuulamyllykokeen perusteella erittäin luja asfalttikivi, mutta litteysluku on melko huono.

18 PP- KIVI Loppuraportti 16 5 MARKKINOINTI Projektin kiviainesesiintymät 2011 esiteltiin alan toimijoille keskitetysti vuoden2012 keväällä. Kiinnostavuuskysely toimitettiin 56 alueen kivi- ja maa-ainesalan yrittäjälle. Kiviainesesiintymien markkinointiaineisto toimitettiin 16 tuloksista kiinnostuneelle yrittäjälle. Markkinointiaineistoon sisältyi esiintymät ja maanomistajatiedot, testaustulokset ja kohteiden sijaintikartat. Luonnonkivitutkimuksista ja alustavista tuloksista raportoitiin 6 luonnonkivialan yritykselle. Varsinaiset tutkimustulokset valmistuivat vasta projektin loppupuolella ja tulosten maastoesittelyt siirtyvät vuoden 2013 kesään. 6 LUONNONKIVITUOTANNON KEHITTÄMINEN Luonnonkivituotannon kehittämisen pääpiirteet ovat esiintymätiedon markkinointi yrityskenttään ja esiintymien käyttöönoton opastaminen. Pohjois-Pohjanmaan luonnonkivituotannon kehittämiseen tarvittava tutkimustieto on raportoitu tässä raportissa. Tutkimustieto siirretään myös seudullisten ja maakunnallisten viranomaisten käyttöön. Luonnonkiviliiketoiminnan käynnistämisessä on ensisijaisesti huomioitava raaka-aineen tasalaatuisuus ja riittävyys, tuotannon tehokkuus ja riittävän laaja markkinapohja ja sen jatkuva kehittäminen. Tämä raportin liitteenä olevassa luonnonkivituotannon kehittämismallissa (liite 4) on toimenpidemallin lisäksi listattu esiintymätutkimiseen, koetuotantoon, materiaalitestaukseen ja markkinointiin erikoistuneita palvelun tarjoajia. Mallissa on myös lista suomalaisista kiviyrityksistä. Lähteenä on käytetty Suomen kiviteollisuusliitto ry:n sivustoa (www.finstone.fi). Sivustolla on kerättynä kivialan toimijoille laajasti ajankohtaisia asioita, tilastotietoa, ohjeita ja muuta käyttökelpoista tietoa. GTK:n luonnonkiviesiintymätietoa osoitteessa ja tietoa tutkimuspalveluista osoitteessa 7 KIVIAINESTUOTANNON KEHITTÄMINEN Rakentaminen ja liikenneväylät tarvitsevat maa-aineksia. Lisääntyvällä kalliokiviainesten käytöllä säästetään soravaroja ja suojellaan alueellisesti tai pakallisesti tärkeitä pohjavesialueita. Maaaineksia käytetään vuosittain 80 miljoonaa tonnia, noin 16 tonnia asukasta kohti, josta puolet murskataan kalliosta. Kiviainesten varantotieto ja ympäristöturvallinen käyttöönotto ovat tällä hetkellä maankäytön keskeisiä haasteita, sekä maakunnissa että yksittäisissä kunnissa. Kuljetuskustannukset ovat korkeat ja aineksia halutaan tuottaa mahdollisimman lähellä käyttökohteita. Kiviainestuotannon kehittämisessä on tärkeintä ympäristöllisesti kestävä alueellinen varantotieto. Kiviainestuottaja vastaa kohdekohtaisesta laatu-määräinventoinnista ja ainestuotteen laatumäärityksestä. Kiviainesesiintymä vuokrataan maanomistajalta. Toiminta tarvitsee maa-aines ja ympäristöluvan. Pohjois-Pohjanmaan ki-

19 PP- KIVI Loppuraportti 17 viainestuotannon kehittämiseen tarvittava tutkimustieto on raportoitu tässä raportissa. Tutkimustieto siirretään myös seudullisten ja maakunnallisten viranomaisten käyttöön. Kiviainesesiintymistä saa lisätietoja GTK:sta, Alueelliset kiviaineskohteet ovat tarkasteltavissa kiviainestilinpidon palvelussa Kiviainestuotannosta on saatavilla lisätietoja INFRA ry:n sivuilta INFRA ry on maa- ja vesirakennusalan yrittäjien ja yritysten etujärjestö. Rakentamisen materiaaleja koskeva harmonisoiduista tuotestandardeista saa lisätietoa Rakennusteollisuus RT ry: Ympäristöministeriö: Suomen standardoimisliitto SFS ry: hen Helpdesk -nettisivusto (toiminnassa vuoden 2012 alusta lähtien). CE- merkintä tulee pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteita YHTEENVETO Projektin toteutui ja tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Tuotantolaatuisia kiviaineksia löydettiin jokaisesta projektialueen kunnasta. Uusista kiviainesvarannoista testattiin 19 esiintymää. Testitulosten mukaan huippulaatuisia murskekiviä asfalttipäällysteisiin ja/tai raidealustoihin on 8, hyviä yleismurskeita 5 ja kohtuullisia yleismurskeita 7 esiintymässä. Uusia luonnonkiviesiintymiä löytyi 9. Luonnonkiviesiintymistä 6 esiintymää ovat mustia kiviä ja 3 puna-harmaajuovaisia gneissejä. Luonnonkiviesiintymiä koskeva tutkimustieto on alustava. Tarkemmat tutkimukset on tehtävä ennen tuotantosuunnitelmia. Etsintäkartoituskohteet valittiin riittävillä suojaetäisyyksillä (> 500 m) asutuksesta, vesistöistä ja muista häiriintyvistä kohteista olemassa olevan kartta-aineiston perusteella. Ympäristöarviointia tehtiin myös maastossa. Näytteenottokohteille ja muille lisäselvitetyille kohteiden tehtiin tarkentava ympäristötarkastelu Oiva- palvelun avulla (OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille: Kohteissa ei ole ympäristö- eikä muita rajoitteita. Tutkimus- ja esiintymätieto toimitetaan projektin päätyttyä seudullisten kehittämistoimien lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskukselle. Tutkimustoimet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti koko projektialueella. Projektissa kartoitettiin kaikkiaan 940 kohdetta. Näytteitä irrotettiin kaikkiaan 22 kappaletta. Näistä oli kiviainesnäytteitä 19 ja luonnonkivinäytteitä 3 kappaletta. Kiviainestestejä tehtiin kaikkiaan 19 kappaletta. Luonnonkivinäytteet työstettiin kiiltopintaisiksi näyttölevyiksi. Tutkimuskaivantoja tehtiin 5 ja timanttikairausta 4 luonnonkiviesiintymällä. Kohteisiin kairattiin 8 kpl m pitkää reikää, yhteensä 95.8 metriä. Näytteen irrotukseen ja kohteellisiin kaivanto- ja kairaustutkimuksiin haettiin maanomistajilta näytteenotto- tai tutkimusluvat. Tutkimusluvat saatiin lähes kaikille potentiaalisille kohteille 2 mustan kiven esiintymää lukuun ottamatta. Kiviaineskohteiden markkinointi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Luonnonkiviesiintymien markkinointi saatiin käynnistettyä, mutta tutkimusten myöhäisestä valmistumisesta johtuen saatiin toteutettua vain osittain. Kiviainesesiintymistä tiedotettiin kaikkiaan 56 yrittäjälle. Luonnonkivitutki-

20 PP- KIVI Loppuraportti 18 muksista tiedotettiin 6 yrittäjälle. Kohderyhmän asiakastiedot ja kivialan kehittämismalli toimitetaan alueellista elinkeinoa kehittäville toimijoille loppuraportoinnin yhteydessä. Projektin tutkimustoimista vastasi Geologian tutkimuskeskus. Markkinointi tehtiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa. Projektin testaus- ja urakointipalvelujen kilpailutuksesta vastasi Oulunkaaren kuntayhtymä. Projektin toteutunut rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus % Kuntien rahoitus % Muu julkinen rahoitus % Rahoitus yhteensä % Projektin ohjausryhmä kokoontui 8 kertaa. Näistä 2 oli sähköpostikokousta. Ohjausryhmän kokoonpanossa olivat Paavo Tihinen, Oulunkaaren kuntayhtymä; Kimmo Pietikäinen ja Seppo Leinonen, GTK; Urpo Kortetjärvi, Taivalkosken kunta; Kari Pinola, Pyhäjärven Kehitys Oy; Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus. Projektin toteutukseen liittyvät asiakirjat ja tutkimusmateriaalit säilytetään Geologian tutkimuskeskuksessa, Itä-Suomen yksikössä, Kuopiossa. Kairasydämet säilytetään Kuopion toimistolla ja toimitetaan GTK keskuskairasydänvarastoon Lopelle vuoden 2015 alusta. GTK kirjapitoaineisto säilytetään Kuopiossa ja Oulunkaaren kirjanpito Oulunkaaren kuntayhtymässä Iissä. Ohjausryhmän pöytäkirjat säilytetään Oulunkaaren kuntayhtymässä. Säilytyspaikkojen osoite- ja yhteystiedot: Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö PL 1237, Neulaniementie KUOPIO Puhelinvaihde: Faksi kirjaamo: tiedustelut: Geologian tutkimuskeskus Lopen kairasydänarkisto Mustinsuontie LÄYLIÄINEN Faksi (019) Oulunkaaren kuntayhtymä Piisilta 1, Micropolis, Ii vaihde: (08) fax: (08)

21 PP- KIVI Loppuraportti 19 LIITELUETTELO Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Luonnonkiviesiintymien kuvailusivut Mikroskooppimääritykset kiviainesnäytteille Kiviainestestien tulokset 19 kpl Luonnonkivituotannon kehittämismalli

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2. Kalliokiviainesraportti

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2. Kalliokiviainesraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 109/2014 7.11.2014 L/72/42/2013 Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2 Kalliokiviainesraportti Heidi Laxström Dno. L/72/42/2013 Hakemusnumero 819727 Projektikoodi

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 1. Kalliokiviainesraportti

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 1. Kalliokiviainesraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 131/2013 28.3.2014 Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 1 Kalliokiviainesraportti Heidi Laxström Dno. POPELY/77/07.04/2010 Hakemusnumero 807742 Projektikoodi

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2013

LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2013 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 20/2012 Risto Vartiainen 27.2.2012 LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2013 Väliraportti vuoden 2011 toiminnasta 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia 46 10.3. Leivonmäki Leivonmäen kallioperä koostuu syväkivistä (graniittiset kivet, gabro) ja pintakivistä (vulkaniitit, kiillegneissi). Graniittia on louhittu murskeeksi. Leivomäen puolella esiintyvää

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Jänisvaara TUTKIMUSTIEDOT

Jänisvaara TUTKIMUSTIEDOT Jänisvaara Kuva 1. Jänisvaaran keskirakeista pyrokseenidiabaasia 7.8 m syvyydeltä. Esiintymän sarvivälke diabaasi vastaa väriltään kuvan pyrokseeni diabaasia. Kiillotettu näyte. Paikka: Jänisvaara, Taivalkoski

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut Kuusamo Asiointipaikat Hallinnollinen asiointipaikka

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjaus Pohjois-Pohjanmaan TEtoimiston etäpalvelu - Ammatinvalinnanohjaus Marjo Pekkonen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 Ammatinvalinnanohjausta TE-toimistosta - kasvokkain ja etäpalveluna Ammatinvalinnanohjauksessa

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä 24.09.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä 24.09.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.5.2009 Diaarinumero 492/09 Käsittelijä Katarina Timisjärvi

Lisätiedot

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Suomen luonnonkiviteollisuus Kiven louhintaa ja kivituotteiden valmistusta Noin 300 aktiivista yritystä ja noin 1500 työntekijää

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 15.12.2015 klo 9.00 - Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys

Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP- Kivi 2010-2012 LUONNONKIVITUOTANNON KEHITTÄMISMALLI, Esiintymien tuotantoon saattamisen toimenpiteet Seppo Leinonen, GTK 1 Liiketoiminnan määritys Liiketoiminnan aloittava

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015

Savuton kunta 2012 2015 Tukimateriaalia ammattilaisille ja potilaille Pohjois Pohjanmaan Sydänpiiri ry Savuton kunta 2012 2015 27.04.12 1 PÄÄMÄÄRÄKSI SAVUTON SUOMI 2040 MIKSI? Tupakointi on suomalaisten terveyden suurin yksittäinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS Kandidaatintyö Matti Kauppi Johdanto Hiljaiset päällysteet vähentävät liikenteen melua Normaalin asfalttipäällysteen kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyyttä

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset

Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset Akseli Torppa Geologian tutkimuskeskus 1 2 Kiviainesten käyttö Yhteen omakotitaloon Yhteen kerrostaloasuntoon Maantiekilometrille Moottoritiekilometrille Pyörätiekilometrille

Lisätiedot

Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesselvitys

Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesselvitys GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 103/2013 6.3.2013 Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesselvitys Heidi Laxström Juha Davidila Dno. L/187/42/2012 Hakemusnumero 818548 Projektikoodi A32184

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v.

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää Etelä-Suomen yksikkö P 31.4/2009/12 02.03.2009 Espoo Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla

Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla Keski-Suomen liitto Regional Council of Central Finland Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla Tekijä: Geologian tutkimuskeskus Kuopion yksikkö Kuopio

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hankkeen toimijat Hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, terveyalan Oulaisten yksikkö Osatoteuttajina: Kalajoen SoTe yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

Kiviainestestien vertailukokeet 2015

Kiviainestestien vertailukokeet 2015 Kiviainestestien vertailukokeet 2015 Los Angeles -koe, SFS-EN 1097-2 Kuulamyllykoe, SFS-EN 1097-9 Micro Deval koe, SFS-EN 1097-1 Litteysluku, SFS-EN 933-3 Kiintotiheys, verkkokori, SFS-EN 1097-6 Annex

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Sidosryhmätilaisuus 12.8.2015 Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Lapin POSKI, vaihe I Kalliokiviainestutkimukset Risto Vartiainen & Panu Lintinen

Lapin POSKI, vaihe I Kalliokiviainestutkimukset Risto Vartiainen & Panu Lintinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 18.5.2015 Raportti 12/2015 Lapin POSKI, vaihe I Kalliokiviainestutkimukset Risto Vartiainen & Panu Lintinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 12/2015

Lisätiedot

Hakemusnumero: 300961 Hankkeen nimi: Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä sääs...

Hakemusnumero: 300961 Hankkeen nimi: Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä sääs... 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta

Lisätiedot

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä 1 Kiviainekset ja niiden CE-merkintä Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet PANK/Asfalttinormikoulutus 31.3.2011 2 Sisältö Rakennustuoteasetus ja harmonisoidut standardit Kiviaineksen CE-merkintä

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2014 Loppuraportti

LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2014 Loppuraportti Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen yksikkö Raportti 41/2014 Vartiainen, Risto & Lintinen, Panu 28.2.2014 LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2014 Loppuraportti 2 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Luonnonkivivarojen kartoitus. Loppuraportti. Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen

Luonnonkivivarojen kartoitus. Loppuraportti. Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen Itä-Suomen yksikkö M10.4/2008/16 26.2.2008 Kuopio Luonnonkivivarojen kartoitus 290 3001 Loppuraportti Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1. Tavoite.

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatilanteeseen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Katsaus Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatilanteeseen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Katsaus Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatilanteeseen Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto TE-toimiston tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista ja työllisyyden parantamista;

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geotieto kaavoituksen apuna ja luonnonvarojen saatavuus Jyvässeudulla Jari Hyvärinen

Geotieto kaavoituksen apuna ja luonnonvarojen saatavuus Jyvässeudulla Jari Hyvärinen Geotieto kaavoituksen apuna ja luonnonvarojen saatavuus Jyvässeudulla 19.8.2009 19.08.2009 1 19.08.2009 2 19.08.2009 3 19.08.2009 4 19.08.2009 5 19.08.2009 6 Maaperäkartan käyttökohteita Maankäytön suunnittelu

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä.

K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä. Terästeollisuuden kuonatuotteista uusiomateriaaleja rakentamisen tarpeisiin K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä. Morenia Oy on Metsähallitus-konsernin tytäryhtiö. www.morenia.fi

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 7 /2014

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 7 /2014 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 7 /2014 Ko ko usaika Torstai 25.9.2014 klo 14.00 Ko ko usp aikka Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Käsiteltävät asiat 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 liite 1 2 3 5 4 Mikroyritysten

Lisätiedot

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin kuntien alueella sijaitsevalla Viitajärven valtauksella, kaivosrekisteri

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

POHJOIS POHJANMAA. Työllisyyskatsaus

POHJOIS POHJANMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Työttömyyden lasku jatkui maaliskuussa; työttömiä 27 570 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kuusamo 13,6 Ii Pudasjärvi Taivalkoski 17,7 16,2 18,2 Oulu 16,5 Hailuoto

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

alle 5 5-9, , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa 12,2 % Taiv alkoski 18,5 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Reisj ärv i 8,2 %

alle 5 5-9, , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa 12,2 % Taiv alkoski 18,5 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Reisj ärv i 8,2 % TYÖLLISYYSKATSAUS MAALISKUU 2010 Taiv alkoski 18,5 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Pohjois-Pohjanmaa 12,2 % Reisj ärv i 8,2 % alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot