Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi 2010-2012"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi Seppo Leinonen Risto Vartiainen Panu Lintinen Heidi Laxström Ilkka Pirttikoski Dno. K/577/41/2009 Hakemusnumero Projektinumero A31348

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Tiivistelmä PP- Kivi projektin tavoitteena oli lisätä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan luonnonkivien ja soraa korvaavien kiviainesten, varsinkin vaativaan käyttöön soveltuvien I-II luokan ainesten varantoa, sen hallittua ja suunnitelmallista hyötykäyttöä ympäristötekijät huomioiden. Projektin kautta oli tavoitteena lisätä myös Pohjois- Pohjanmaan tunnettuutta ja kiinnostavuutta luonnonkiveä tuottavan teollisuuden investoinneille sekä uuden tuotannon käynnistymiselle ja jalostusarvon lisäämiselle. Projektialueena oli Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi ja Yli-Ii kunnat. Projekti toteutettiin Oulunkaaren kuntayhtymän ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Projektin hakija oli Oulukaaren kuntayhtymä. Projektin rahoitukseen osallistuivat Oulunkaaren kuntayhtymä, Nivala- Haapajärven, Ylivieskan ja Haapajärven - Siikalatvan seutukunnat, Taivalkosken kunta ja Geologian tutkimuskeskus. Projektin päärahoittaja oli Pohjois-Pohjanmaan liitto, ohjelma Pohjois-Suomi, toimintalinja 3: alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Projektin kustannus oli Projektin toteutui aikataulussa ja tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Uusista kiviainesvarannoista testattiin 19 esiintymää. Testattujen kiviaineskohteiden lisäksi löydettiin useita muitakin laadultaan ja sijainniltaan tuotantolaatuisia kiviaineksia jokaisesta projektialueen kunnasta. Testitulosten mukaan huippulaatuisia murskekiviä asfalttipäällysteisiin ja/tai raidealustoihin on 8, hyviä yleismurskeita 5 ja kohtuullisia yleismurskeita 7 esiintymässä. Uusia luonnonkiviesiintymiä löytyi 9. Luonnonkiviesiintymistä 6 esiintymää ovat mustia kiviä ja 3 puna-harmaajuovaisia graniitteja. Tarkempia tutkimuksia tehtiin 6 mustan kiven esiintymällä, tutkimusojat ja 8 timanttikairareikää, yhteensä 95.8 kairametriä. Kiviaineskohteiden markkinointi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Luonnonkiviesiintymien markkinointi saatiin käynnistettyä, mutta tutkimusten myöhäisestä valmistumisesta johtuen saatiin toteutettua vain osittain. Kiviainesesiintymistä tiedotettiin kaikkiaan 56 yrittäjälle. Luonnonkivitutkimuksista tiedotettiin 6 yrittäjälle. Kohderyhmän asiakastiedot ja kivialan kehittämismalli toimitetaan alueellista elinkeinoa kehittäville toimijoille loppuraportoinnin yhteydessä.

3 PP- KIVI Loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Seppo Leinonen, Risto Vartiainen, Panu Lintinen, Heidi Laxström, Ilkka Pirttikoski Raportin laji Julkinen Toimeksiantaja Oulunkaaren kuntayhtymä Raportin nimi Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP- Kivi Tiivistelmä PP- Kivi projektin tavoitteena oli lisätä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan luonnonkivien ja soraa korvaavien kiviainesten varantoa, sen hallittua ja suunnitelmallista hyötykäyttöä ympäristötekijät huomioiden. Projektialueena oli Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi ja Yli-Ii kunnat. Projekti toteutettiin Oulunkaaren kuntayhtymän ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Projektin hakija oli Oulunkaaren kuntayhtymä. Projekti toteutui suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin. Uusista kiviainesvarannoista testattiin yhdeksäntoista näytettä. Uusia luonnonkiviä löytyi yhdeksän esiintymää, kuusi mustaa kiveä ja kolme puna-harmaajuovaisen gneissiä. Tarkempia tutkimuksia tehtiin kuudella mustan kiven esiintymällä: tutkimusojat ja kahdeksan timanttikairareikää, yhteensä 95.8 kairametriä. Kiviaineskohteiden markkinointi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kiviainesesiintymistä tiedotettiin kaikkiaan 56 yrittäjälle. Luonnonkivitutkimuksista tiedotettiin 6 yrittäjälle. Kohderyhmän asiakastiedot ja kivialan kehittämismalli toimitetaan alueellista elinkeinoa kehittäville toimijoille loppuraportoinnin yhteydessä. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Kiviaines, luonnonkivi, mustakivi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Pohjois-Pohjanmaa Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Loppuraportti Arkistotunnus 126/2013 Kokonaissivumäärä 17 s. + 4 liitettä Kieli Suomi Hinta Julkisuus Yksikkö ja vastuualue VA 401 Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys Seppo Leinonen

4 PP- KIVI Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHADANTO 1 2 TAVOITTEET TUTKIMUS Etsintäkartoitus Näytteenotto Tutkimuskaivannot Kairaus Kiviainestestit. 5 4 TULOKSET Luonnonkiviesiintymät Kiviainesesiintymät Kiviainesesiintymien laatukuvaukset MARKKINOINTI 16 6 LUONNONKIVITEOLLISUUSDEN KEHITTÄMINEN KIVIAINESTUOTANNON KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITELUETTELO

5 PP- KIVI Loppuraportti 3 1 JOHADANTO Geologian tutkimuskeskus ja Oulunkaaren kuntayhtymä toteuttivat Pohjois-Pohjanmaan kiviprojektin, PP- Kivi vuosina Hankkeen tavoitteena oli lisätä kestävällä tavalla hyödynnettäviä kiviaines- ja luonnonkivivarantoja. Tutkimusten tuloksena projekti raportoi 19 uutta kiviaines- ja 9 uutta luonnonkiviesiintymää. Projektia rahoittivat Oulunkaaren kuntayhtymän ja GTK:n lisäksi Taivalkosken kunta, Nivala - Haapajärven, Ylivieskan seutukunta ja Haapaveden - Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Projekti sai EU- rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamisen toimintalinjalta. Hankkeen kustannus oli TAVOITTEET Projektin tavoitteena oli parantaa maakunnan kiviainesvarantoa ja kiventuotannon toimintaympäristöä kartoittamalla projektialueelta helposti tuotteistettavat ja markkinoitavat kiviaines- ja luonnonkiviesiintymät. Tarkoituksena oli löytää vähintään yksi vaativaan kiviainesluokkaan I - II kuuluvan kiviainesesiintymä jokaisesta projektialueen kunnasta. Kiviainesesiintymien lisäksi projekti asetti tavoitteekseen löytää vähintään 10 uutta luonnonkiviesiintymää, joista 3-4 kohdetta soveltuisivat vientituotantoon. Tutkimustulosten markkinoinnin avulla haettaisiin yrityksiä hyödyntämään uusia kivivarantoja. Tavoitteeksi asetettiin löytää 10 jatkotoimista kiinnostunutta yritystä ja että vähintään 2 esiintymässä ryhdytään jo projektin aikana toimiin varannon hyödyntämiseksi. 3 TUTKIMUS Tutkimus sisälsi varantotutkimukset ja esiintymämarkkinoinnin. Varantotutkimuksissa tehtiin etsintäkartoitus, näytteenotto, tutkimuskaivannot ja kairaus sekä kiviainestestit. Esiintymien ympäristöarviointi tehtiin karttatiedusteluna, maastossa ja Oiva-palvelun avulla (www.ymparisto.fi/oiva). Projektin toiminnan, tavoitteiden ja tulosten markkinointi kohdistettiin maakunnan kivi- ja maaainesalan toimijoihin sekä keskeisiin Suomessa toimiviin luonnonkivialan yrityksiin. Keskeiset toimet vuosina : Hanke aloitettiin vasta elo-syyskuun taitteella virallisen rahoituspäätöksen jälkeen. Projektin käynnistäminen ja toteutus oli muutoin suunnitelman mukainen. Etsintätutkimuksia tehtiin lumien tuloon lokakuulle sekä Oulun eteläisellä että pohjoisella alueella Projekti jatkui sekä Oulun eteläisen että pohjoisen alueen etsintätutkimuksilla. Kiviaines- ja luonnonkivinäytteitä irrotettiin yhteensä 19 kappaletta. Verkostoituminen kohderyhmään aloitettiin. Oulun eteläisen etsintätutkimukset saatiin valmiiksi talven alkuun Projektin etsintäkartoitusta jatkettiin toukokuulta alkaen. Kartoitus saatiin valmiiksi syyskuussa. Kohdekohtaisia kaivatus- ja kairaustutkimuksia tehtiin syys - lokakuun aikana. Tutkimusluvat saatiin kaikkiaan 8 esiintymälle. Kiviainestestejä tehtiin vuoden alussa 16 kpl ja loppupuolella 3 kpl, yhteensä 19 kappaletta. Vuoden 2011 kiviainesesiintymät ja tulokset (16 kappaletta) toimitettiin niistä kiinnostuneille 16 yrittäjille. Kiinnostavuuskysely toimitettiin kaikkiaan 56:lle yrittäjälle. Luonnonkivitutkimuksista ja tuloksista oli kiinnostunut 6 luonnonkivialan yrittäjää.

6 PP- KIVI Loppuraportti 4 Tutkimusalueeksi suunniteltiin koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Projekti toteutettiin kuitenkin vain niillä alueilla, mihin saatiin seutukunnallista tai kunnallista rahoitusta. Pohjoisella alueella projektialueeseen kuului Oulunkaaren kuntayhtymän alueen kunnat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii ja Koillismaan seutukunnasta Taivalkoski. Eteläisellä alueella projektialueen muodostivat Nivala - Haapajärven, Haapaveden - Siikalatvan ja Ylivieskan seutujen kunnat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska (kuva 1). Kuva 1. PP- Kivi projektialue. 3.1 Etsintäkartoitus Etsintäkartoituksen kohteet valittiin olemassa olevan geologisen ja ympäristöaineiston perusteella. Asutusta tai muuta häiriintyvää kohdetta lähellä olevat viitteet (< 500 m) rajattiin pois tarkistettavien listalta. Viitteillä tehtiin geologinen luonnonkivi- ja / tai kiviainesvarantoarvio ja tarkastettiin karttatiedusteluna ennakkoon tehty ympäristöllinen soveltuvuus. Oulun pohjoisella alueella kartoitettiin sekä luonnonkivi- että kiviainesviitteet, Oulun eteläisellä vain kiviainesviitteet. Eteläisen alueen luonnonkiven kartoitettiin vuosina , Promotion of Natural Stone Industry in the

7 PP- KIVI Loppuraportti 5 Northern Areas, PNASTINA- projekti (NPP- projekti: lead partner SGU Ruotsi, partneri Suomessa Pyhäjärven Kehitys Oy). PP- Kivi projektissa kartoitettiin kaikkiaan 940 kohdetta (taulukko 1). Taulukko 1. PP- Kivi projektin etsintäkartoituskohteiden lukumäärä vuosina Pohjoinen Eteläinen Yhteensä Näytteenotto Projektissa irrotettiin 22 kookasta lohkarenäytettä kiilaamalla ja räjäyttämällä (kuva 2). Näistä 19 oli kiviainesnäytteitä ja 3 luonnonkivinäytteitä. Kiviainesnäytteet pienittiin lekalla nyrkin kokoisiksi kappaleiksi ja toimitettiin testauslaboratorioon. Näytemäärä testeihin oli 80 kg/testattava näyte. Kiinnostavilta mustankiven tutkimuskohteilta porattiin 14 värinäytettä pienoistimanttiporalla. Pienoispora- ja lohkarenäytteet kiillotettiin värilaadun arvioimiseksi. Kartoitustutkimusten ohella otettuja vasaranäytteitä ei arkistoitu. Muut näytteet säilytetään GTK Itä-Suomen yksikössä kairasydännäytteitä lukuun ottamatta, jotka toimitetaan Lopen kairasydän arkistoon. Kuva 2. Lohkarenäyte Pitkäselän puna-mustajuovaisesta gneissi- esiintymästä, Pudasjärvi, x= ja y= Kuva: Risto Vartiainen.

8 PP- KIVI Loppuraportti Tutkimuskaivannot Laadultaan kiinnostavilla luonnonkivitutkimuskohteilla tehtiin etsintäkartoituksen jälkeen pienoistimanttikairanäytteiden otto ja osalle kohteista tutkimuskaivannot kaivinkoneella. Potentiaalisimmat 4 aihetta tutkittiin timanttikairalla pintaa syvemmältä m syvillä rei illä. Luonnonkivitutkimuksia tehtiin kaikkiaan 16 kallioalueella (taulukko 2). Taulukko 2. Tutkimustoimenpiteet luonnonkiviaiheilla. Tutkituista 16 aiheesta 9 luokittui eheys- ja värilaadun perusteella esiintymiksi. Kahden aiheen lisätutkimuksiin ei saatu maanomistajan lupaa. Esiintymät, 9 kpl Kohde Kunta Hav.tunnus X Y Kivilaji Lisätutkimuksia Näytetyyppi Kaivanto Kairaus Isolehto Pudasjärvi MTM$ Gabro Ei Vasaranäyte Petäjäkangas Pudasjärvi PJL Diabaasi Ei Lohkare Pieni Raatesuo S Pudasjärvi PJL Tonaliittigneissi Ei Vasaranäyte Pitkäselkä Pudasjärvi PJL Graniittigneissi Ei Lohkare Repovaara Pudasjärvi BBT$ Graniittigneissi Ei Lohkare Jänisvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Koivuvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Latvakangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Romevaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Kyllä Timanttikairaus x x Tutkitut kohteet, 7 kpl Ahvenlampi Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Vasaranäyte Kalliovaara Taivalkoski STL Sarvivälkediabaasi Kyllä Minikaira x Murtovaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Vasaranäyte Pohjanvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei Vasaranäyte Romeenkangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei Vasaranäyte Romeenrinne Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei Vasaranäyte Väärälampi Taivalkoski PJL Sarvivälkediabaasi Kyllä Minikaira 3.4 Kairaus Potentiaalisimmat luonnonkiviaiheet tutkittiin timanttikairalla, poraus-kairaust56 kalusto. Kairattuja kohteita oli 4 kpl ja reikä 8 kpl. Yhteenlaskettu reikäpituus oli 95.8 m. Kairasydämistä raportoitiin väri, värivirheet sekä kallion rakoilu. Raot luokiteltiin pysty-, vaaka- ja muiksi raoiksi. Kallion eheys arvioitiin rakoluokituksen perusteella. Kairasydämistä kiillotettiin määrävälein värinäyte (taulukko 3). Kairausurakan toimittajaksi valittiin kilpailutuksella Destia Oy infrapalvelut. Taulukko 3. PP- Kivi projektin kairaustiedot. Kulma on asteina (90 o on pysty). Näyte reikäpituutta. KOHDE KAIRATUNNUS X (kkj) Y (kkj) Pituus m Kulma Suunta NÄYTE (kiillotus) Jänisvaara S513/2012/R (SE) _4.15m; _8.98m; _11.5m Jänisvaara S513/2012/R (W) _3.7m; _7.7m; _8.55m Romevaara S513/2012/R (N) _4.0m; _6.5m Romevaara S513/2012/R (SW) _6.0m; _12.3m Koivuvaara S513/2012/R (SW) _7.1m; _2.0m Koivuvaara S513/2012/R (N) _2.85m; _6.3m Latvasuo S513/2012/R (S) _5.2m Latvasuo S513/2012/R (S) _4.5m Yht. (m) 95.8

9 PP- KIVI Loppuraportti Kiviainestestit Kiviainestestejä tehtiin kaikkiaan 19 kappaletta, 6 pohjoisella osa-alueella ja 13 eteläisellä osaalueella (kuva 3, taulukot 5 ja 6). Perustestipaketin mukaiset tutkimukset tehtiin kaikkiaan 19 näytteelle. Peruspaketti sisälsi seuraavat toimenpiteet: murskaus, seulonta, pesu, kuivaus, kiintotiheys, vedenimeytyminen, litteysluku, kuulamyllykoe ja Los Angeles-koe. Lähellä ratalinjoja sijainneille näytteille tehtiin myös raidesepelitestipaketin testit (Los Angeles-, LaRB-, micro Deval- kokeen, MDRB ja muotoarvon määrittämisen), taulukko 7. Kiviainestesti toimittajaksi valittiin kilpailutuksella Destia Oy infrapalvelut. Taulukko 5. Pohjoisen projektiosa-alueen 6 kiviainestestinäytettä. Kohde Kunta Havaintotunnus X Y Kivilaji Näytetyyppi Petäjäkangas Pudasjärvi PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Jäkälämaa Pudasjärvi PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Pitkäselkä Pudasjärvi PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Koivuvaara Taivalkoski PJL Diabaasi Kiviainesnäyte Lamminvaara Utajärvi PJL Tonaliittigneissi Kiviainesnäyte Mustasalmenkangas Utajärvi BBT$ Diabaasi Kiviainesnäyte Kuva 3. Kiviainesnäytteen valmistelua Lamminvaaran esiintymällä Utajärvellä (PJL x= ja y= ). Kuva: Martti Melamies.

10 PP- KIVI Loppuraportti 8 Taulukko 6. Eteläisen projektiosa-alueen 13 kiviainestestinäytettä. Kohde Kunta Havaintotunnus X Y Kivilaji Näytetyyppi Kekajärvi itä Ylivieska 003-SMH$ Intermediäärinen porfyriitti Kiviainesnäyte Asemakangas Ylivieska 020-SMH$ Gabro Kiviainesnäyte Haapakalliot Sievi 040-SMH$ Mafinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Toppikallio länsi Alavieksa 054-SMH$ Mafinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Karkiakallio Oulainen LETU Hapan vulkaniitti Kiviainesnäyte Takakuru Oulainen LETU Emäksinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Kivikkokangas Kärsämäki KRK Kvartsi-maasälpäkivi Kiviainesnäyte Nuolimäki Kärsämäki 120-KRK Emäksinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Honkastenkangas Haapavesi 122-KRK Emäksinen vulkaniitti Kiviainesnäyte Kiimaharju L Haapavesi KRK Kvartsi-maasälpäkivi Kiviainesnäyte Kumiseva Haapajärvi KRK Gabro Kiviainesnäyte Murtomäki Pyhäjärvi KRK Intermediäärinen porfyriitti Kiviainesnäyte Penttilä Haapajärvi KRK Emäksinen vulkaniitti, dioriitti Kiviainesnäyte Taulukko 7. Näytekohtaiset perustestit (19 kpl) ja raidesepelitesti (4 kpl). PSY havaintotunnus Kohde Kunta Kivilaji Perustesti Raidesepelitesti PJL Petäjäkangas Pudasjärvi Diabaasi/Gabro X - PJL Jäkälämaa Pudasjärvi Diabaasi/Gabro X - PJL Lamminvaara Utajärvi Tonaliittigneissi X - PJL Pitkäselkä Pudasjärvi Diabaasi X PJL Koivuvaara Taivalkoski Diabaasi X BBT$ Mustasalmenkangas Utajärvi Diabaasi X LSY havaintotunnus Kohde Kunta Kivilaji Perustesti Raidesepelitesti 003-SMH$-10 Kekajärvi itä Ylivieska Intermediäärinen porfyriitti X SMH$-10 Asemakangas Ylivieska Gabro X X 040-SMH$-10 Haapakalliot Sievi Mafinen vulkaniitti X X 054-SMH$-10 Toppikallio länsi Alavieksa Mafinen vulk. X - LETU Karkiakallio Oulainen Hapan vulk. X X LETU Takakuru Oulainen Emäksinen vulk. X X KRK Kivikkokangas Kärsämäki Kvartsimaasälpäliuske X KRK2-10 Nuolimäki Kärsämäki Emäksinen vulk. X KRK2-10 Honkastenkangas Haapavesi Emäksinen vulk. X - KRK Kiimaharju L Haapavesi Kvartsimaasälpägneissi X - KRK Penttilä Haapavesi Emäksinen vulk/dioriitti X - KRK kumiseva Haapajärvi Gabro X - KRK Murtomäki Pyhäjärvi Intermediäärinen vulk. X - 4 TULOKSET 4.1 Luonnonkiviesiintymät Luonnonkiviesiintymistä on 6 mustia kiviä ja 3 puna- tai harmaajuovaisia gneissejä (taulukko 8, kuvat 4 ja 5). Mustat kivet ovat väriltään kilpailukykyisiä parhaisiin Suomessa tuotettuihin mustiin kiviin verrattuna. Mustakiviesiintymät tai niiden helposti tuotettavat alueet ovat varsin pienialaisia. Esiintymät soveltuvat tuotettavaksi kotimaan markkinoille tai omajalostetuotannon raaka-aineeksi.

11 PP- KIVI Loppuraportti 9 Tämän tutkimuksen tulokset ovat alustavia ja jokaisella kohteella on tarpeellista tehdä tarkentavat inventoinnit ennen tuotantovalmisteluja. Esiintymien kuvailusivut ovat liitteessä 1. Kuvailusivut ovat myös www- osoitteessa: Taulukko 8. PP- Kivi projektin luonnonkiviesiintymät (9 kpl) ja muut tutkitut kohteet (7 kpl). Esiintymät, 9 kpl Kohde Kunta Hav.tunnus X Y Kivilaji Arvio Isolehto Pudasjärvi MTM$ Gabro Ehyt Petäjäkangas Pudasjärvi PJL Diabaasi Ehjä, iso esiintymä Pieni Raatesuo S Pudasjärvi PJL Tonaliittigneissi Ehyt Pitkäselkä Pudasjärvi PJL Graniittigneissi Ehjä, iso esiintymä Repovaara Pudasjärvi BBT$ Graniittigneissi Ehjä, iso esiintymä Jänisvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri, levä, pitkä Koivuvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri, kapea, pitkä Latvakangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri, kapea, pitkä Romevaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Hyvä väri Tutkitut kohteet, 7 kpl Ahvenlampi Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Kalliovaara Taivalkoski STL Sarvivälkediabaasi Epätasainen väri Murtovaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Ei tutkimuslupaa Pohjanvaara Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Pieni, peitteinen Romeenkangas Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Liikaa värivirheitä Romeenrinne Taivalkoski STL Pyrokseenidiabaasi Liikaa värivirheitä Väärälampi Taivalkoski PJL Sarvivälkediabaasi Liikaa värivirheitä Kuva 4. Luonnonkiviesiintymistä 5 sijaitsee Pudasjärvellä ja 4 Taivalkoskella.

12 PP- KIVI Loppuraportti Kiviainesesiintymät Kuva 5. Latvasuon mustankivi Taivalkoskella (STL , x= ja y= ). Uusista kiviainesesiintymistä testattiin19 kappaletta. Näistä 13 on Oulun eteläisellä ja 6 Oulun pohjoisella alueella (taulukko 9, kuvat 6, 7 ja 8). Tuotantolaatuisia esiintymiä on testattujen kohteiden lisäksi kaikissa projektialueen kunnissa. Testitulosten mukaan huippulaatuisia murskekiviä asfalttipäällysteisiin ja/tai raidealustoihin on 8, hyviä yleismurskeita 5 ja kohtuullisia yleismurskeita 7 esiintymässä. Tarkemmat kuvailut ovat kappaleessa 4.2.1, mineraalikoostumukset liitteessä 2 ja testaustulokset liitteessä 3. Taulukko 9. Kiviainesesiintymien laatu (SFS-EN standardit), pinta-ala (ha) ja määräarvio (m3). Esiintymä Kunta Kivilaji Yleisarvio Testitulos P-ala, ha Määrä, m3 Petäjäkangas Pudasjärvi Diabaasi/Gabro hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) Jäkälämaa Pudasjärvi Diabaasi/Gabro hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35) Lamminvaara Utajärvi Tonaliittigneissi kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 30, FI 35) Pitkäselkä Pudasjärvi Diabaasi kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 25, FI 20) Koivuvaara Taivalkoski Diabaasi erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15) Mustasalmenkangas Utajärvi Diabaasi erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 20) Kekajärvi Ylivieska Intermediäärinen vulkaniitti kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 20, FI Asemakangas Ylivieska Gabro hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) Haapakalliot Sievi Mafinen vulkaniitti erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15) Toppikallio Alavieksa Mafinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35) Karkiakallio Oulainen Mafinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35) Takakuru Oulainen Mafinen vulkaniitti kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Kivikkokangas Kärsämäki Kvartsimaasälpäliuske kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Nuolimäki Kärsämäki Mafinen vulkaniitti kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Honkastenkangas Haapavesi Mafinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35) Kiimaharju Haapavesi Kvartsimaasälpäkivi erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35) Penttilä Haapajärvi Intermediäärinen vulkaniitti hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 35) Kumiseva Haapajärvi Gabro hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) Murtomäki Pyhäjärvi Intermediäärinen vulkaniitti erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35) Tilavuusarvio on laskettu tapauskohtaisesti 5-15 m louhintasyvyydelle

13 PP- KIVI Loppuraportti ha 3 2 Sarja1 1 0 Akselin otsikko Kuva 6. Pinta-alaltaan isoja kiviaineskohteita (> 2ha) ovat Kekajärvi, Ylivieska; Kiimaharju, Haapavesi; Murtomäki, Pyhäjärvi; Penttilä, Haapajärvi; Mustasalmenkangas, Utajärvi; Karkiakallio, Oulainen; Petäjäkangas, Pudasjärvi. Kuva 7. PP- Kivi projektin testatut kiviaineskohteet (13 kpl Oulun eteläinen ja 6 Oulun pohjoinen).

14 PP- KIVI Loppuraportti m Sarja Kuva 8. Kiviainesesiintymän louhinnallisen määräarvion (> m 3 ) perusteella mittavia kohteita ovat Kiimaharju, Haapavesi; Kekajärvi, Ylivieska; Karkiakallio, Oulainen; Murtomäki, Pyhäjärvi ja Nuolimäki, Kärsämäki Kiviainesesiintymien laatukuvaukset Pohjoinen osa-alue Pohjoisella projektialueella testattiin 6 kiviainesesiintymän kivityypit (kuva 9). Petäjäkangas: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Jäkälämaa: hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Lamminvaara: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 30, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Pitkäselkä: kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 25, FI 20) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisille teille.

15 PP- KIVI Loppuraportti 13 Kuva 9. PP- Kivi kiviainestestit pohjoisella osa-alueella. Petäjäkangas, Jäkälämaa ja Pitkäselkä Pudasjärvi; Koivuvaara, Taivalkoski sekä Lamminvaara ja Mustasalmenkangas, Utajärvi. Koivuvaara: erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin lähes kaikkien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippumatta. Mustasalmenkangas: erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 20) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin lähes kaikkien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Eteläinen osa-alue Eteläisellä projektialueella testattiin 13 kiviainesesiintymän kivityypit (kuva 10). Kekajärvi: kohtuullinen yleismurske (An 19, LA 20, FI 20). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisille teille.

16 PP- KIVI Loppuraportti 14 Kuva 10. PP- Kivi kiviainestestit pohjoisella osa-alueella. Kekajärvi itä ja Asemakangas, Ylivieska; Haapakalliot, Sievi; Toppikallio länsi, Alavieksa; Karkiakallio ja Takakuru, Oulainen; Kivikkokangas ja Nuolimäki, Kärsämäki; Honkastenkangas ja Kiimaharju L, Haapavesi; Kumiseva ja Penttilä Haapajärvi sekä Murtomäki, Pyhäjärvi. Asemakangas: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Raidesepelitestin LA on erittäin hyvä (LArb 12), mutta Micro Deval (MDErb 15) jää vähän vaatimustason alapuolelle (=11). Testitulokset eivät välttämättä vastaa tuotantomurskeista saatavia tuloksia. Haapakalliot: erittäin hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 15). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön sekä mm. maanteiden rakennekerroksiin ja asfalttipäällysteisiin lähes kaikkien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippumatta. Kelpaa lujuuden puolesta myös raidesepeliksi, kaikille rataosuuksille (LArb 12, MDrb 11), mutta raidesepelitestissä muoto (SI 50) jää paljon vaatimustason alapuolelle (=20). Päällystetestissä litteysluku on kuitenkin ihan hyvä?! Koemurskauksessa selviäisi, onko tämä todellista!

17 PP- KIVI Loppuraportti 15 Toppikallio: hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35), jopa erittäin luja jos litteyslukua (FI) saadaan parannettua murskausprosessissa. Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Karkiakallio: hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35), jopa erittäin luja jos litteyslukua (FI) saadaan parannettua murskausprosessissa. Sopii mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin ja on kuulamyllykokeen perusteella erittäin kestävä asfalttikivi. Kelpaisi lujuuden puolesta raidesepeliksi (LArb 16, MDErb 7), mutta litteyslukua (FI)rvo jää huonoksi (SI luokaton). Takakuru: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Sopii lujuuden puolesta raidesepeliksi (LArb 14, MDErb 11). Litteyslukua (FI)rvo (SI 25) jää hieman vaatimustason alapuolelle (=20), mutta litteyslukua (FI) voi todennäköisesti parantaa murskausprosessissa. Kivikkokangas: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Nuolimäki: kohtuullinen yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Honkastenkangas: hyvä yleismurske (An 10, LA 20, FI 35), etenkin jos litteyslukua (FI) saa parannettua murskausprosessissa. sopii mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Kiimaharju: erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35), etenkin jos litteyslukua (FI) saa parannettua murskausprosessissa. Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikenneluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Kuulamyllyarvon perusteella esiintymässä on huippulaatuista asfalttikiveä. Penttilä: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 35). Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useiden liikennemääräluokitusten teille asfalttityypistä riippuen. Soveltuu etenkin vähempiliikenteisille teille ja sorateiden pintaukseen. Kumiseva: hyvä yleismurske (An 14, LA 20, FI 15) sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useiden liikennemääräluokitusten mukaisille teille asfalttityypistä riippuen. Murtomäki: erittäin hyvä yleismurske (An 7, La 20, FI 35), etenkin jos litteyslukua (FI) saa parannettua murskausprosessissa. Sopii yleiseen rakentamiskäyttöön ja mm. maanteiden ja rautateiden rakennekerroksiin sekä asfalttipäällysteisiin useimpien liikennemääräluokitusten teille asfalttityypistä riippuen. Kuulamyllykokeen perusteella erittäin luja asfalttikivi, mutta litteysluku on melko huono.

18 PP- KIVI Loppuraportti 16 5 MARKKINOINTI Projektin kiviainesesiintymät 2011 esiteltiin alan toimijoille keskitetysti vuoden2012 keväällä. Kiinnostavuuskysely toimitettiin 56 alueen kivi- ja maa-ainesalan yrittäjälle. Kiviainesesiintymien markkinointiaineisto toimitettiin 16 tuloksista kiinnostuneelle yrittäjälle. Markkinointiaineistoon sisältyi esiintymät ja maanomistajatiedot, testaustulokset ja kohteiden sijaintikartat. Luonnonkivitutkimuksista ja alustavista tuloksista raportoitiin 6 luonnonkivialan yritykselle. Varsinaiset tutkimustulokset valmistuivat vasta projektin loppupuolella ja tulosten maastoesittelyt siirtyvät vuoden 2013 kesään. 6 LUONNONKIVITUOTANNON KEHITTÄMINEN Luonnonkivituotannon kehittämisen pääpiirteet ovat esiintymätiedon markkinointi yrityskenttään ja esiintymien käyttöönoton opastaminen. Pohjois-Pohjanmaan luonnonkivituotannon kehittämiseen tarvittava tutkimustieto on raportoitu tässä raportissa. Tutkimustieto siirretään myös seudullisten ja maakunnallisten viranomaisten käyttöön. Luonnonkiviliiketoiminnan käynnistämisessä on ensisijaisesti huomioitava raaka-aineen tasalaatuisuus ja riittävyys, tuotannon tehokkuus ja riittävän laaja markkinapohja ja sen jatkuva kehittäminen. Tämä raportin liitteenä olevassa luonnonkivituotannon kehittämismallissa (liite 4) on toimenpidemallin lisäksi listattu esiintymätutkimiseen, koetuotantoon, materiaalitestaukseen ja markkinointiin erikoistuneita palvelun tarjoajia. Mallissa on myös lista suomalaisista kiviyrityksistä. Lähteenä on käytetty Suomen kiviteollisuusliitto ry:n sivustoa (www.finstone.fi). Sivustolla on kerättynä kivialan toimijoille laajasti ajankohtaisia asioita, tilastotietoa, ohjeita ja muuta käyttökelpoista tietoa. GTK:n luonnonkiviesiintymätietoa osoitteessa ja tietoa tutkimuspalveluista osoitteessa 7 KIVIAINESTUOTANNON KEHITTÄMINEN Rakentaminen ja liikenneväylät tarvitsevat maa-aineksia. Lisääntyvällä kalliokiviainesten käytöllä säästetään soravaroja ja suojellaan alueellisesti tai pakallisesti tärkeitä pohjavesialueita. Maaaineksia käytetään vuosittain 80 miljoonaa tonnia, noin 16 tonnia asukasta kohti, josta puolet murskataan kalliosta. Kiviainesten varantotieto ja ympäristöturvallinen käyttöönotto ovat tällä hetkellä maankäytön keskeisiä haasteita, sekä maakunnissa että yksittäisissä kunnissa. Kuljetuskustannukset ovat korkeat ja aineksia halutaan tuottaa mahdollisimman lähellä käyttökohteita. Kiviainestuotannon kehittämisessä on tärkeintä ympäristöllisesti kestävä alueellinen varantotieto. Kiviainestuottaja vastaa kohdekohtaisesta laatu-määräinventoinnista ja ainestuotteen laatumäärityksestä. Kiviainesesiintymä vuokrataan maanomistajalta. Toiminta tarvitsee maa-aines ja ympäristöluvan. Pohjois-Pohjanmaan ki-

19 PP- KIVI Loppuraportti 17 viainestuotannon kehittämiseen tarvittava tutkimustieto on raportoitu tässä raportissa. Tutkimustieto siirretään myös seudullisten ja maakunnallisten viranomaisten käyttöön. Kiviainesesiintymistä saa lisätietoja GTK:sta, Alueelliset kiviaineskohteet ovat tarkasteltavissa kiviainestilinpidon palvelussa Kiviainestuotannosta on saatavilla lisätietoja INFRA ry:n sivuilta INFRA ry on maa- ja vesirakennusalan yrittäjien ja yritysten etujärjestö. Rakentamisen materiaaleja koskeva harmonisoiduista tuotestandardeista saa lisätietoa Rakennusteollisuus RT ry: Ympäristöministeriö: Suomen standardoimisliitto SFS ry: hen Helpdesk -nettisivusto (toiminnassa vuoden 2012 alusta lähtien). CE- merkintä tulee pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteita YHTEENVETO Projektin toteutui ja tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Tuotantolaatuisia kiviaineksia löydettiin jokaisesta projektialueen kunnasta. Uusista kiviainesvarannoista testattiin 19 esiintymää. Testitulosten mukaan huippulaatuisia murskekiviä asfalttipäällysteisiin ja/tai raidealustoihin on 8, hyviä yleismurskeita 5 ja kohtuullisia yleismurskeita 7 esiintymässä. Uusia luonnonkiviesiintymiä löytyi 9. Luonnonkiviesiintymistä 6 esiintymää ovat mustia kiviä ja 3 puna-harmaajuovaisia gneissejä. Luonnonkiviesiintymiä koskeva tutkimustieto on alustava. Tarkemmat tutkimukset on tehtävä ennen tuotantosuunnitelmia. Etsintäkartoituskohteet valittiin riittävillä suojaetäisyyksillä (> 500 m) asutuksesta, vesistöistä ja muista häiriintyvistä kohteista olemassa olevan kartta-aineiston perusteella. Ympäristöarviointia tehtiin myös maastossa. Näytteenottokohteille ja muille lisäselvitetyille kohteiden tehtiin tarkentava ympäristötarkastelu Oiva- palvelun avulla (OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille: Kohteissa ei ole ympäristö- eikä muita rajoitteita. Tutkimus- ja esiintymätieto toimitetaan projektin päätyttyä seudullisten kehittämistoimien lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskukselle. Tutkimustoimet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti koko projektialueella. Projektissa kartoitettiin kaikkiaan 940 kohdetta. Näytteitä irrotettiin kaikkiaan 22 kappaletta. Näistä oli kiviainesnäytteitä 19 ja luonnonkivinäytteitä 3 kappaletta. Kiviainestestejä tehtiin kaikkiaan 19 kappaletta. Luonnonkivinäytteet työstettiin kiiltopintaisiksi näyttölevyiksi. Tutkimuskaivantoja tehtiin 5 ja timanttikairausta 4 luonnonkiviesiintymällä. Kohteisiin kairattiin 8 kpl m pitkää reikää, yhteensä 95.8 metriä. Näytteen irrotukseen ja kohteellisiin kaivanto- ja kairaustutkimuksiin haettiin maanomistajilta näytteenotto- tai tutkimusluvat. Tutkimusluvat saatiin lähes kaikille potentiaalisille kohteille 2 mustan kiven esiintymää lukuun ottamatta. Kiviaineskohteiden markkinointi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Luonnonkiviesiintymien markkinointi saatiin käynnistettyä, mutta tutkimusten myöhäisestä valmistumisesta johtuen saatiin toteutettua vain osittain. Kiviainesesiintymistä tiedotettiin kaikkiaan 56 yrittäjälle. Luonnonkivitutki-

20 PP- KIVI Loppuraportti 18 muksista tiedotettiin 6 yrittäjälle. Kohderyhmän asiakastiedot ja kivialan kehittämismalli toimitetaan alueellista elinkeinoa kehittäville toimijoille loppuraportoinnin yhteydessä. Projektin tutkimustoimista vastasi Geologian tutkimuskeskus. Markkinointi tehtiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa. Projektin testaus- ja urakointipalvelujen kilpailutuksesta vastasi Oulunkaaren kuntayhtymä. Projektin toteutunut rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus % Kuntien rahoitus % Muu julkinen rahoitus % Rahoitus yhteensä % Projektin ohjausryhmä kokoontui 8 kertaa. Näistä 2 oli sähköpostikokousta. Ohjausryhmän kokoonpanossa olivat Paavo Tihinen, Oulunkaaren kuntayhtymä; Kimmo Pietikäinen ja Seppo Leinonen, GTK; Urpo Kortetjärvi, Taivalkosken kunta; Kari Pinola, Pyhäjärven Kehitys Oy; Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus. Projektin toteutukseen liittyvät asiakirjat ja tutkimusmateriaalit säilytetään Geologian tutkimuskeskuksessa, Itä-Suomen yksikössä, Kuopiossa. Kairasydämet säilytetään Kuopion toimistolla ja toimitetaan GTK keskuskairasydänvarastoon Lopelle vuoden 2015 alusta. GTK kirjapitoaineisto säilytetään Kuopiossa ja Oulunkaaren kirjanpito Oulunkaaren kuntayhtymässä Iissä. Ohjausryhmän pöytäkirjat säilytetään Oulunkaaren kuntayhtymässä. Säilytyspaikkojen osoite- ja yhteystiedot: Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö PL 1237, Neulaniementie KUOPIO Puhelinvaihde: Faksi kirjaamo: tiedustelut: Geologian tutkimuskeskus Lopen kairasydänarkisto Mustinsuontie LÄYLIÄINEN Faksi (019) Oulunkaaren kuntayhtymä Piisilta 1, Micropolis, Ii vaihde: (08) fax: (08)

21 PP- KIVI Loppuraportti 19 LIITELUETTELO Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Luonnonkiviesiintymien kuvailusivut Mikroskooppimääritykset kiviainesnäytteille Kiviainestestien tulokset 19 kpl Luonnonkivituotannon kehittämismalli

Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1 & 2 Loppuseminaari

Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1 & 2 Loppuseminaari Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1 & 2 Loppuseminaari 28.4.2015 Olli Breilin, Heidi Laxström & Juha Davidila 28.04.2015 1 GTK:n rooli ja tehtävät Poski 1 & 2 projekteissa GTK kartoitti ja raportoi kiviainekset

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2. Kalliokiviainesraportti

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2. Kalliokiviainesraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 109/2014 7.11.2014 L/72/42/2013 Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2 Kalliokiviainesraportti Heidi Laxström Dno. L/72/42/2013 Hakemusnumero 819727 Projektikoodi

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 1. Kalliokiviainesraportti

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 1. Kalliokiviainesraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 131/2013 28.3.2014 Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 1 Kalliokiviainesraportti Heidi Laxström Dno. POPELY/77/07.04/2010 Hakemusnumero 807742 Projektikoodi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2. Kalliokiviainesraportti

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2. Kalliokiviainesraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 109/2014 L/72/42/2013 Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 2 Kalliokiviainesraportti Heidi Laxström Dno. L/72/42/2013 Hakemusnumero 819727 Projektikoodi

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 3 Kalliokiviainesraportti

Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 3 Kalliokiviainesraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Yksikkö Kokkola 64/2016 30.9.2016 L/75/42/2014 Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaihe 3 Kalliokiviainesraportti Heidi Laxström GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia 46 10.3. Leivonmäki Leivonmäen kallioperä koostuu syväkivistä (graniittiset kivet, gabro) ja pintakivistä (vulkaniitit, kiillegneissi). Graniittia on louhittu murskeeksi. Leivomäen puolella esiintyvää

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2013

LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2013 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 20/2012 Risto Vartiainen 27.2.2012 LÄNSI-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2011-2013 Väliraportti vuoden 2011 toiminnasta 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Elinkeino- ja työvoimapalvelut Petri Keränen johtaja 13.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Jänisvaara TUTKIMUSTIEDOT

Jänisvaara TUTKIMUSTIEDOT Jänisvaara Kuva 1. Jänisvaaran keskirakeista pyrokseenidiabaasia 7.8 m syvyydeltä. Esiintymän sarvivälke diabaasi vastaa väriltään kuvan pyrokseeni diabaasia. Kiillotettu näyte. Paikka: Jänisvaara, Taivalkoski

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut Kuusamo Asiointipaikat Hallinnollinen asiointipaikka

Lisätiedot

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjaus Pohjois-Pohjanmaan TEtoimiston etäpalvelu - Ammatinvalinnanohjaus Marjo Pekkonen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 Ammatinvalinnanohjausta TE-toimistosta - kasvokkain ja etäpalveluna Ammatinvalinnanohjauksessa

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus 24.4.2017 Työryhmän kokoonpano Työryhmän puheenjohtaja: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP.

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nuoret tekevät tulevaisuuden

Nuoret tekevät tulevaisuuden Nuoret tekevät tulevaisuuden Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia 6.2.2017 Leena Eskola, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois- Pohjanmaalla PoPYk-hanke

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 Pohjois-Pohjanmaa, n=193 Koillismaa, n= Nivala-Haapajärvi, n=14 Oulu,

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisellä alueella

Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisellä alueella Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisellä alueella 27.11.2013 Tarjontatyöryhmä Irja Haljoki, Pakka-palaset Alkoholilain uudistaminen on vireillä: Tavoite on saada lakiin kirjatuksi mm.: paikallisen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä 24.09.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä 24.09.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.5.2009 Diaarinumero 492/09 Käsittelijä Katarina Timisjärvi

Lisätiedot

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Suomen luonnonkiviteollisuus Kiven louhintaa ja kivituotteiden valmistusta Noin 300 aktiivista yritystä ja noin 1500 työntekijää

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 1.1.-30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 15.8.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Metsätilat tuottokuntoon

Metsätilat tuottokuntoon Metsätilat tuottokuntoon Toimiva metsä hankeen tiedotustilaisuus metsätilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä. Ylivieska 20.1.2011 2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS MARRASKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS MARRASKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS MARRASKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto Alkoholitarkastajat Ari Kilponen ja Sari Korhonen Lupasihteeri Paula Takalo Ratkaisijat Sinikka Siniluoto-Heikkinen ja Raimo Lepistö Vireille tulleita

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.8.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 15.12.2015 klo 9.00 - Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS SYYSKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS SYYSKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS SYYSKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys

Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP- Kivi 2010-2012 LUONNONKIVITUOTANNON KEHITTÄMISMALLI, Esiintymien tuotantoon saattamisen toimenpiteet Seppo Leinonen, GTK 1 Liiketoiminnan määritys Liiketoiminnan aloittava

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 29.3.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesselvitys

Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesselvitys GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 103/2013 6.3.2013 Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesselvitys Heidi Laxström Juha Davidila Dno. L/187/42/2012 Hakemusnumero 818548 Projektikoodi A32184

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS Kandidaatintyö Matti Kauppi Johdanto Hiljaiset päällysteet vähentävät liikenteen melua Normaalin asfalttipäällysteen kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyyttä

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015

Savuton kunta 2012 2015 Tukimateriaalia ammattilaisille ja potilaille Pohjois Pohjanmaan Sydänpiiri ry Savuton kunta 2012 2015 27.04.12 1 PÄÄMÄÄRÄKSI SAVUTON SUOMI 2040 MIKSI? Tupakointi on suomalaisten terveyden suurin yksittäinen

Lisätiedot

JEDU:n luottamushenkilöpaikat. Omistajakuntien kokous Neuvottelutulos

JEDU:n luottamushenkilöpaikat. Omistajakuntien kokous Neuvottelutulos JEDU:n luottamushenkilöpaikat Omistajakuntien kokous 1.9.2017 Neuvottelutulos Koulutuskuntayhtymän perussopimus 9 Yhtymävaltuuston tehtäviin kuuluu 1. valita yhtymävaltuuston puheenjohtajisto: puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset

Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset Akseli Torppa Geologian tutkimuskeskus 1 2 Kiviainesten käyttö Yhteen omakotitaloon Yhteen kerrostaloasuntoon Maantiekilometrille Moottoritiekilometrille Pyörätiekilometrille

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Viidansuon kairaukset Kangasniemellä vuonna 2015

Viidansuon kairaukset Kangasniemellä vuonna 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Kuopio Arkistoraportti 26/2016 Viidansuon kairaukset Kangasniemellä vuonna 2015 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 26/2016 GEOLOGIAN

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v.

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot