TILINPÄÄTÖS. Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS. Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry Tilikausi

2 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry I YLEISTÄ Hallinnon Tutkimuksen Seura on vuonna 1981 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen yhteistoimintaan. Seura toimii hallinnon ja hallintoa tutkivien yksiköiden yhdyselimenä, tekee tunnetuksi hallintokoulutusta ja hallinnon tutkimusta, julkaisee keskimäärin neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Hallinnon Tutkimus -aikakauslehteä, järjestää vuosittaiset Hallinnon Tutkimuksen päivät sekä harjoittaa kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä. Vuonna 2011 seuraan kuului 646 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 474, opiskelijajäseniä 172 ja yhteisöjäseniä 2. Seuran jäsenmaksut vuonna 2011 olivat seuraavat: henkilöjäsenmaksu 30 euroa, opiskelijajäsenmaksu 16 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 100 euroa. Vuosi 2011 oli Hallinnon Tutkimuksen Seuran 30 -vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi seura järjesti juhlapäivät Tampereella Lisäksi seura toimitti juhlajulkaisun, joka koostui suomalaisten hallinnon tutkijoiden artikkeleista. II SEURAN JOHTOKUNTA, TOIMIHENKILÖT JA TILINTARKASTAJAT VUONNA 2011 Seuran johtokunta vuonna 2011 Puheenjohtaja Antti Syväjärvi Varsinainen jäsen Johanna Kujala Jari Stenvall Jaana Haatainen Jari Vuori Marko Joas Turo Virtanen Seija Ollila Esa Hyyryläinen Sirpa Virta Leena Paasivaara Varapuheenjohtaja Pertti Ahonen Henkilökohtainen varajäsen Jan-Erik Johanson Arto Haveri Tarmo Miettinen Vuokko Niiranen Stefan Sjöblom Tero Erkkilä Pirkko Vartiainen Kirsi Lähdesmäki Ismo Lumijärvi Marjo Suhonen Seuran sihteerinä toimii Jaana Leinonen, taloudenhoitajana Jyrki Paukku ja jäsensihteerinä Esa Posio. Seuran kotisivujen päivityksestä ja tiedottamisesta on vastannut jäsensihteeri Esa Posio. Seuran tilintarkastajina toimivat Lasse Oulasvirta ja Jarmo Vakkuri. Varatilintarkastajina ovat olleet Jari Tammi ja Olli-Pekka Viinamäki. 2

3 III SEURAN KOKOUKSET Seuran kevätkokous pidettiin Rovaniemellä, Lapin yliopistossa Kokous järjestettiin myös videoneuvotteluna. Syyskokous pidettiin Tampereen yliopistossa Molemmilla kerroilla kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Syväjärvi ja sihteerinä Jaana Leinonen. Seuran johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa: 1.2., 18.5., ja Kolme ensimmäistä kokousta järjestettiin Lapin yliopistossa josta järjestettiin video- tai puhelinneuvotteluyhteys etäpaikkakunnilta kokoukseen osallistuville. Vuoden viimeinen johtokunnan kokous järjestettiin Hallinnon Tutkimuksen Päivien yhteydessä Tampereen yliopistossa. Kolmen johtokunnan kokouksen (1.2., ja ) puheenjohtajana toimi Antti Syväjärvi, Pertti Ahosen toimiessa pidettävän kokouksen puheenjohtajana. Kaikissa kokouksissa sihteerinä toimi Jaana Leinonen. IV JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ MUIDEN SEUROJEN KANSSA Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ja European Group of Public Administration (EGPA) jäsen. Lisäksi seuralla on yhteistyösopimus Kansainvälisen Hallintotieteiden Instituutin Suomen osaston kanssa. Seura on myös Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen. V JULKAISUTOIMINTA Seuran julkaisema Hallinnon Tutkimus -niminen tieteellinen aikakauskirja ilmestyi vuonna 2011 neljä kertaa. Tilauskannan nousu mahdollisti aikakauskirjan painosmäärän nostamisen entisestä 950:sta kappaleesta kappaleeseen. Tilaajakunnan lisäksi lehteä toimitettiin Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskukseen. Muina jakelukanavia olivat SWETS Information Services, EBSCO International, Tibo Trading ja LM Tietopalvelut. Hallinnon Tutkimus - aikakauskirjan erillisten lehtitilausten määrä vuonna 2011 oli 196. Aikakauskirjan toimitus oli Helsingin yliopistossa. Päätoimittajana toimi Turo Virtanen ja toimitussihteerinä Maria Pietilä. Aikakauskirjan toimitusneuvoston muodosti seuran johtokunta. Hallinnon tutkimuksen päivien yhteydessä julkaistiin myös juhlakirja Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne?. Kirjan toimittajina toimivat Turo Virtanen, Pertti Ahonen, Antti Syväjärvi, Pirkko Vartiainen, Juha Vartola ja Jari Vuori. Kirja koostuu yhteensä 15 artikkelista, ja kirjoittajina ovat olleet eri yliopistojen hallinnon tutkijat. Tampereen yliopistopainon painamaa kirjaa myytiin ennakkotilauksina www-sivujen kautta, sekä Hallinnon Tutkimuksen Päivien yhteydessä. Tämän jälkeen myynti siirtyi Tampereen yliopiston Tiedekirjakaupalle. 3

4 VI TIEDOTUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI Seuran tiedotustoiminnassa kotisivut olivat edelleen keskeisessä roolissa. Seuran internetissä olevia kotisivuja päivitti jäsensihteeri Esa Posio. Kotisivuilta saa tietoa seuran toiminnasta, Hallinnon Tutkimus -lehden sisällöstä sekä hallintotieteen alaan liittyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä tapahtumista. Sieltä löytää myös linkkejä seuran toimintaan liittyviin yhteisöihin ja tutkimuslaitoksiin. Kotisivujen kautta voi myös hakea seuran jäsenyyttä ja tilata Hallinnon Tutkimus -lehden. Hallinnon Tutkimuksen Päivistä tiedotettiin lisäksi seuran jäsenistä koostuvalla sähköpostilistalla. Seuraa on markkinoitu www-sivujen lisäksi erilaisissa tutkijatapaamisissa ja -seminaareissa. HALLINNON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT Vuonna 2011 Hallinnon Tutkimuksen seura juhlisti 30-vuotistaivaltaan, ja myös hallinnon tutkimuksen päivät järjestettiin tällä teemalla. Päivien ohjelmaa ja sisältöä suunniteltiin huolella, myös työryhmätarjonta oli normaalia laajempi. Juhlapäivät pidettiin Tampereen yliopistossa marraskuuta, ja järjestelyistä vastasi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu yhdessä Hallinnon Tutkimuksen seuran kanssa. Päiville kokoontui noin 220 hallinnon tutkijaa, opiskelijaa ja asiantuntijaa. Päivien pääteema oli Hallinnon tutkimus uuden edessä: Hallinto, kansalainen ja markkinat kohtaavat. Päivät rakentuivat kansainvälisistä ja kansallisista alustuksista, paneelikeskustelusta sekä työryhmätyöskentelystä. Päivien ulkomaisena pääpuhujana toimi toimitusjohtaja PhD Elke Löffler, Governance International teemalla: Public Service Co-Production, New Resources for the Public Sector in an Age of Austerity. Työryhmien teemoja olivat 1) Kansalainen, osallistuminen ja hybridit palvelutuottajat, 2) Oikeusvaltio ja hallinto: Oikeudellisen sääntelyn muutostrendejä, 3) Hyvinvointipalvelut, tuloksellisuus ja eettinen johtaminen, 4) Kriittinen hallinnon ja hallinnan tutkimus, 5) Talouden johtaminen muuttuvassa julkishallinnossa, 6) Henkilöstön ja työyhteisöjen johtamisen muuttuvat käytännöt, 7) Korkeakoulut osana julkispalveluita, markkinoita ja kansalaisyhteiskuntaa, sekä 8) Organisaatioteoriat. Hallinnon tutkimuksen päiviä edelsi jatko-opiskelijoille suunnattu jatkokoulutusiltapäivä / seminaari , jossa oli mukana yli 20 jatko-opiskelijaa. Hallinnon Tutkimuksen Päivillä jaettiin perinteinen parhaan hallintotieteiden alalta lukuvuonna tehdyn pro gradu -tutkielman palkinto. Palkinnon lahjoitti Hallinnon Tutkimuksen Seura. Kilpailussa oli mukana kuusi pro gradua, ja palkinto myönnettiin Katja Ojakankaalle Lapin Yliopistosta pro gradustaan Strategia yleisenä ja yksityiskohtaisena. Strategian ja elämismaailman kerrottu suhde. Valinnan teki erikseen asetettu arviointityöryhmä, johon kuuluivat Vuokko Niiranen, Juhani Nikkilä sekä Antti Syväjärvi. VIII TALOUS 4

5 Seuran taloudellinen tilanne on jonkin verran parantunut edellisestä tilikaudesta. Tilikauden tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 5331 euroa (edellisenä vuonna 3514 euroa). Seuran toiminnan rahoitus pysyi edellisvuoden kaltaisena, toimintaa rahoitettiin jäsenmaksutuloilla, julkaisumyynnillä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämällä tuella, joka lähes pysyi edellisen vuoden kaltaisella tasolla. Jäsenmaksutuloja seura sai euroa. Tieteellisten seurain valtuuskunnan tuki Hallinnon Tutkimus -lehdelle oli 8397 euroa. Lisäksi seura sai valtuuskunnalta euron avustuksen Hallinnon Tutkimuksen päivien kansainvälisen puhujavieraan kulujen kattamiseksi. Toimihenkilöille (sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri, päätoimittaja, toimitussihteeri) vuosipalkkioita maksettiin saman verran kuin edellisinä vuosina. Tampereella järjestettyjen Hallinnon Tutkimuksen Päivien kulut olivat yhteensä 9305 euroa ja päivien tuotto 9405 euroa. Julkaisutoiminnan tuotot olivat tilikaudella yhteensä euroa ja kulut euroa. 5

6 Tuloslaskelma Varsinainen Toiminta Julkaisutoiminnan Tuotot: Lehden tilausmaksut 705, ,00 Julkaisujen irtomyyntitulot 1145,00 53,50 Julkaisutoiminnan valtionavut 8397, ,00 Jäsentilaukset 4041, ,00 Lehden muut tuotot 4145, ,63 Lehden ulkoasun avustus 2500, , ,13 HT- päivien Tuotot: HT- päivien osallistumismaksut 6457, ,00 HT- päivien valtionapu 1500, ,00 HT- päivien illallismaksut 1448, , , ,00 Julkaisutoiminnan Kulut: Palkkiot toimitukselle 4493, ,12 Painatuskulut 14110, ,54 Jakelukulut 320,15 115,53 Julkaisutoiminnan muut kulut 919,08 810,00 Tilaaja- ja jäsenrekisterin ylläpito 1803, ,75 Lehden Ulkoasun uudistustyö 53, , , ,87 HT- päivien Kulut: HT- päivien palkkiot 700, ,30 HT- päivien matka- ja päivärahat 2449, ,83 HT- päivien muut kulut 3942, ,87 HT- päivien illalliskulut 2213, , , ,16 6

7 Muut Kulut: Hallinnolliset toimistokulut 14,05 194,87 Sampo järjestöpalvelun kulut 1172, ,04 Jäsenmaksut 210,00 210,00 Pankkikulut 380,82 303,09 Tiedotuskulut 672,95 600,00 Toimihenkilöiden palkkiot 5425, ,89 Toimihenkilöiden matkakulut 887, ,25 Kokouskulut 573,37 Muut hallinnon kulut 101, , ,61 TUOTTOJÄÄMÄ I 11927, ,51 Varainhankinta Varainhankinnan tuotot: Henkilöjäsenmaksut 12379, ,00 Opiskelijajäsenmaksut 4587, ,00 Yhteisöjäsenmaksut 320, , ,00 TUOTTOJÄÄMÄ II 5038, ,49 Satunnaiset tuotot 293,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 5331, ,49 7

8 Tase VASTAAVAA Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset 54,00 Siirtosaamiset 0,00 5,00 Rahat ja pankkisaamiset 31160, ,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ 31214, ,61 VASTATTAVAA Oma pääoma Toimintapääoma 11653, ,65 Edellisten kausien ylijäämä 7233, ,58 Tilikauden yli-/alijäämä 5331, ,49 Vieras pääoma Ostovelat 4010, ,27 Muut lyhytaikaiset velat 2986, ,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31214, ,61 8

9 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Hallitus Hallinnon Tutkimuksen Seuran kirjanpitoaineistoa v lähtien säilytetään Lapin Yliopistolla. Yhdistyksellä ei ole käytössä erilaisia tositelajeja. Yhdistyksen pää- ja päiväkirjoja säilytetään kirjanpitoaineiston yhteydessä Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Allakirjoitus Päiväys 9

10 Tase-erittelyt Muut saamiset Ht-päivien osanottosaamisia 54,00 Pankkisaamiset Sampo Saldo 31160,86 Ostovelat - Ostovelka HT-päivät 973,95 - Painatuskululasku Ht-lehti 4/ ,34 - Jäsenrekisterilasku 33,54 - Ostovelka HT-päivät 66,84 Yht. 4010,67 Muut lyhytaikaiset velat -Joukukuussa 2011 maksettujen toimihenkilöpalkkioiden ennakonpidätykset ja sotut Saldo 2986,33 Laatinut Jyrki Paukku Rovaniemellä

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintakertomus ja tasekirja 2013 1 Sisältö 1 KOKOUKSET... 3 1.1 Sääntömääräiset kokoukset.. 3 1.2 Hallituksen kokoukset.. 3 2 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT VUONNA 2013.. 3 2.1 Hallitus...

Lisätiedot

KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6

KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6 3 2013 Sisältö KTYn puheenjohtajalta..... 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen..... 4 Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6 Talousarvioesitys vuodelle 2014.. 9 Kunnallistieteen yhdistyksen

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 1 2015 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus 2015....... 11 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Toimintakertomus ja tasekirja 2014 1 Sisältö 1 YLEISET TILAISUUDET...3 1.1 Kunnallistieteen päivät......3 1.2 Kuntatutkijan seminaari...... 5 1.3 Syysseminaari......... 5 2 KOKOUKSET.....5

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Kevätseminaari 22.3.2013.. 10 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Etnomusikologinen Seura (SES ry) c/o Musiikkitiede, PL 59 00014 Helsingin yliopisto TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Etnomusikologisen Seuran toiminta-ajatuksena on levittää tietoa maailman musiikeista,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2OO9. FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY. Fl]",ll.llSH SOCIäTY. Sisältö.

JÄSENTIEDOTE 2OO9. FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY. Fl],ll.llSH SOCIäTY. Sisältö. Fl]",ll.llSH SOCIäTY FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY N,{ I Ll i\\.'e't E h;s K{ I L ltrå sä t-t-s Hr, r Er n r JÄSENTIEDOTE 2OO9 Sisältö Seuran yhteystiedot FCES'09

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2011. Seuran yhteystiedot 1. Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2. Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2

JÄSENTIEDOTE 2011. Seuran yhteystiedot 1. Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2. Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2 JÄSENTIEDOTE 2011 SISÄLTÖ: Seuran yhteystiedot 1 Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2 Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2 NECC2012, Ympäristö ja terveys -lehti 3 Kansalliskomiteatoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 1 1 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TARKOITUS Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 1 2014 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 Kansainvälinen kuntatutkijan seminaari... 10 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Jäsentiedote. ja kokouskutsu 3 / 2008 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY

Jäsentiedote. ja kokouskutsu 3 / 2008 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY Jäsentiedote ja kokouskutsu 3 / 2008 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY KUTSU Syyskokous Helsingissä 12.10.2008 Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 12.10.2008

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KOTEL 14-001 30.1.2014 1 (7) KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien

Lisätiedot

Fyysikkoseurassa on toimintakauden lopussa 1014 henkilöjäsentä. Heistä on nuoria 59, varsinaisia 952 ja kunniajäseniä 3.

Fyysikkoseurassa on toimintakauden lopussa 1014 henkilöjäsentä. Heistä on nuoria 59, varsinaisia 952 ja kunniajäseniä 3. Suomen Fyysikkoseura ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2004 Hallitus ja toimihenkilöt Hallitus professori Tapio Rantala pj. TTY professori Keijo Hämäläinen vpj. HY professori Seppo Alanko OY professori Timo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintakertomus 2007

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintakertomus 2007 I Toiminta 1. Yleistä 2. Järjestötoiminta 3. Julkaisutoiminta ja myynti 4. Koulutus ja tiedotus 5. Tapahtumat ja näyttelyt 6. Nuorisotoiminta 7. Harrastustoiminta 8. Yhteydet muihin järjestöihin ja sidosryhmiin

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi)

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 JÄSENISTÖ 2 HALLINTO JA TOIMIELIMET Toimintavuosi oli seuran neljäskymmeneskahdeksas. Uusia henkilöjäseniä hyväksyttiin seuraan 41 ja seurasta erosi 18 henkilöä. Lisäksi

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 (Sääntömääräiselle kevätkokoukselle 23.4.2015) 1. Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen museoliitto

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen museoliitto VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen museoliitto 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto 2014 3 Edunvalvontapalvelut 4 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Kehittämishankkeet 7 Viestintäpalvelut 10 Hallinto- ja tukipalvelut

Lisätiedot