Harjoitustehtävät: Ohjelmistotekniikka kevät 2015 (harjoitustyöraportin deadline ) (Kalenteri-)Viikko 3:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitustehtävät: Ohjelmistotekniikka kevät 2015 (harjoitustyöraportin deadline 8.3.2014) (Kalenteri-)Viikko 3:"

Transkriptio

1 1 Harjoitustehtävät: Ohjelmistotekniikka kevät 2015 (harjoitustyöraportin deadline ) (Kalenteri-)Viikko 3: 1. Lue paperit McConnell S., and Tripp L., Professional Software Engineering: Fact or Fiction, IEEE Software, Nov/Dec, 1999, pp Davis M., Will Software Engineering Ever Be Engineering?, Communications of the ACM, vol 54, no 11, 2011, pp ja kirjoita noin 700 sanan paperi aiheesta; Voiko ohjelmistotekniikka koskaan tulla insinööritaidoksi (engineering)? Voit tarkastella myös kysymyksiä: Mitä elementtejä kypsään ammattikuvaan tarvitaan? Mitä puutteita ohjelmistotekniikassa kypsän ammattikuvan kannalta tunnetaan? 2. Lean Software Development (virtaviivainen ohjelmistokehitys) menetelmässä on seitsemän periaatetta. Valitse niistä yksi (ei kuitenkaan eliminate waste ) ja kuvaa, miten se sovitetaan ohjelmistokehitykseen ketterässä ohjelmistoprojektissa. Hyvä esitys Lean menetelmästä löytyy esim. Poppendieck M., Cusumano M., Lean Software Development: A Tutorial, IEEE Software, no 5, vol 29, 2012, pp Toimit projektipäällikkönä ohjelmistoyrityksessä. Tehtävänäsi on hallita laajassa käytössä olevan tekstinkäsittelysovelluksen seuraavan sukupolven version kehittämistä. Työlle on suunniteltu ja hyväksytty tiukka aikataulu. Millaisen prosessimallin valitset ja miksi? Viikko 4: Tehtävänä on suunnitella keskusteluohjelmisto pienen ohjelmistotalon käyttöön. Järjestelmän tulee tukea organisaation sisäistä kommunikaatiota. Järjestelmä koostuu palvelimesta ja asiakasohjelmistosta. Palvelinta ja asiakasohjelmistoa käytetään graafisen tai konsolipohjaisen käyttöliittymän kautta. Käyttäjä kirjautuu sisään ja käyttäjä tunnistetaan nimen perusteella. Käyttäjänimeä ei voi vaihtaa kesken keskustelun. Käyttäjä voi lopettaa keskustelun milloin tahansa. Käyttäjät voivat keskustella julkisesti tai salaisesti kahden kesken. Käyttäjä voi olla mukana vain kahdella kanavalla kerrallaan. Palvelin tukee useita yhtäaikaisia keskusteluja. Henkilöstöpäälliköllä on samat oikeudet kuin käyttäjillä, mutta sen lisäksi hänellä on oikeus poistaa käyttäjä keskustelusta. Henkilöstöpäällikkö voi jakaa väliaikaisesti oikeuksia myös muille. Ylläpitäjät voivat lähettää tiedotteita keskustelijoille. Palvelin ilmoittaa käyttäjien sisään- ja uloskirjaukset. Keskustelu tapahtuu salattuna verkon yli. 1. Tarkenna kuvausta kehittämällä vähintään 3 skenaariota, joissa eri henkilöt käyttävät keskusteluohjelmistoa. Kehitä käyttötapauskaaviot keskusteluohjelmistolle käyttäen hyväksi annettua kuvausta ja laadittuja skenaarioita. 2. Kirjoita käyttötapauskuvaukset käyttämällä joko perinteistä käyttötapauspohjaa (löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali) tai flow-of events esitystapaa (lisätietoja löytyy paperista Williams L., Use Case-based Requirements (s. 5-14)

2 2 3. Kirjoita käyttäjävaatimukset (min. 15 kpl) (jokaisesta vaatimuksesta yksilöllinen tunniste ja kuvaus). Voit käyttää vaatimusmäärittelypohjaa, joka löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. Viikko 5: 1. Kirjoita toiminnalliset (järjestelmä)vaatimukset, joissa tarkennetaan käyttäjävaatimuksia ja otetaan huomioon toteutusympäristön aiheuttamat rajoitukset (jokaisesta vaatimuksesta yksilöllinen tunniste, kuvaus, rajoitukset ja liitäntä käyttäjävaatimuksiin). Voit käyttää samaa dokumenttipohjaa, kuin käyttäjävaatimuksissa. 2. Kirjoita ei-toiminnalliset (laatu)vaatimukset, joissa kiinnitetään tuotteen käytettävyyteen, tehokkuus, tilan tarpeeseen, luotettavuuteen, siirrettävyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet (jokaisesta vaatimuksesta yksilöllinen tunniste, liitäntä laatutekijään ja kuvaus). Voit käyttää samaa dokumenttipohjaa, kuin käyttäjävaatimuksissa. 3. Tee käyttäjävaatimusten ja toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyysmatriisi. 4. Tee jokin seuraavista tehtävistä (a d): Sinun pitäisi rakentaa jokin seuraavista järjestelmistä a. Verkkopohjainen kurssille ilmoittautumisjärjestelmä yliopiston tarpeisiin. b. Web-perustainen tilausten käsittelyjärjestelmä tietokonekaupalle. c. Yksinkertainen laskutusjärjestelmä pienelle yritykselle. d. Internet-pohjainen keittokirja, joka on rakennettu osaksi sähköhellaa. Valitse näistä yksi ja kuvaa se luokkakaaviolla. Kaavoissa tulisi näkyä tieto-oliot, yhteydet ja tärkeimmät attribuutit. Viikko 6: 1. Tutustu käsitteisiin refaktorointi (refactoring) ja koodin paha haju (code smell) ja kerro lyhyesti, mitä ne tarkoittavat. Valitse Fowlerin listasta (http://refactoring.com/catalog/index.html) viisi refaktorointitekniikkaa ja selitä niiden tarkoitus. 2. Valitse pankkiyhteysohjelma, jonka tunnet ja arvioi sen laatua käyttämällä luennoilla esiteltyä tarkistuslistaa (Olsina et al. 1999) 3. Suorita tarkastus toisen ryhmän tekemälle vaatimusmäärittelydokumentille. Tarkastukseen kuuluu yksin tehty tarkastus (valmistautuminen) ja kirjauspalaveri, jossa kerätään yhteen yksin tehdyn tarkastuksen tulokset. Voit käyttää hyväksi luennoilla esiteltyjä lomakkeita Tarkastuksen löydökset ja Tarkastuksen yhteenveto, jotka löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. Voit käyttää apuna myös tarkistuslistoja, jotka löytyvät samalta sivulta. Ryhmä voi pitää itse kirjauspalaverin ja raportoida harjoitusten vetäjille käytetystä ajasta ja löydetyistä epäilyistä Tarkastuksen löydökset ja Tarkastuksen yhteenveto lomakkeiden avulla viikon 7 harjoituksissa. Jos ette saa tarkastettavaa materiaalia toiselta ryhmältä, kysykää sopivaa materiaalia harjoitusten vetäjiltä harjoituksissa.

3 3 Viikko 7: 1. Tarkastele funktiota laske_joulukuun_palkka Työntekijöiden kuukausipalkat vaihtelevat välillä euroa. Oletetaan myös, että työntekijä on voinut olla yrityksen palveluksessa 0 50 vuotta. Joulukuun palkkaan lisätään joulubonus, joka määritellään seuraavasti: Työntekijä saa 50% bonuksen (50% kuukausipalkasta), jos on ollut yrityksessä kolme vuotta tai enemmän. Jos on ollut yrityksessä yli viisi vuotta, bonus on 75% ja yli kahdeksan vuotta yritystä palvelleille bonus on 100%. Funktio määritellään kahden parametrin avulla seuraavasti: double laske_ joulukuun _palkka ( double kk_palkka, // henkilön kuukausipalkka int palvelusaika, // henkilön palvelusaika yrityksessä ) a. Tee funktion parametreille testiaineisto käyttäen luennoilla esiteltyä ekvivalenssiositusta, jossa määritellään ekvivalenssiluokat sekä käyville että eikäyville syöttöarvoille. Tee myös taulukkoesitys, josta näkee parametrien arvot ja lopputuloksen eri testiarvoilla. b. Toteuta laske_ joulukuun _palkka funktio Java (tai C) ohjelmana. Piirrä myös lohkokaavio ja määrittele syklomaattinen kompleksisuus ja tarvittavien testitapausten lkm. Määrittele polut, joiden avulla saadaan polkukattavuus 100%:ksi ja laadi näille testitapaukset. 2. Olet kehittämässä Web-pohjaista apteekkiohjelmistoa NurkkaApteekki.com, joka on tarkoitettu ikäihmisten käyttöön. Käyttäjän täytyy tunnistautua verkkopankin tunnuksilla. Sen jälkeen käyttäjä näkee, millaisia reseptejä, milloin ja kenen toimesta hänelle on määrätty. Ohjelmistolla on yhteys tietokantaan ja uusien lääkemääräyksien ja vanhojen määräyksien yhteisvaikutus arvioidaan. Jos huomataan vaarallinen yhteisvaikutus, tästä ilmoitetaan käyttäjälle. Millaisia testejä tällaiselle ohjelmistolle tulisi suunnitella. Riittää että kerrot sanallisesti testeistä, ei tarvitse suunnitella testiaineistoa. Viikko 8: 1. Ohjelmistolla on 12 ulkoista syötettä, 24 ulkoista tulostetta, se käsittelee 30 ulkoista kyselyä, käyttää 4 sisäistä tiedostoa ja on yhteydessä 10 erilliseen ulkoiseen järjestelmään. Ohjelmiston ominaisuuksista tiedetään, että hajautetun käsittelyn toteuttaminen hyvin on tärkeää, suorituskykyyn ja koodin uudelleenkäyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja sovellus tulisi suunnitella helposti ylläpidettäväksi. Muuten ohjelmisto nähdään kompleksisuudeltaan keskinkertaiseksi. Laske toimintopistearvo ko. ohjelmistolle. Sivulta löytyy materiaalia toimintopistearvon laskemisesta ja mm. 14 tekijää, joiden avulla voi arvioida ohjelmiston ominaispiirteitä. Näiden tekijöiden summaa käytetään sitten laskentakaavassa ja säädetään toimintopistearvoa tarkemmaksi.

4 4 2. Tarkastele käyttötapauksia ja skenaarioita, jotka olet tehnyt aikaisemmissa harjoituksissa keskusteluohjelmiston suunnittelun yhteydessä. Käytä hyväksi webistä löytyvää Roy Clemin ohjeistoa Project Estimation with Use Case Points ja laske arvio keskusteluohjelmiston vaatimasta työmäärästä. 3. Olet projektipäällikkö ohjelmistoprojektissa ja sinun tulisi arvioida projektin tilanne ansaitun arvon menetelmällä. Projektisuunnitelmassa projekti on jaettu 56 tehtävään, joiden tekemiseen on arvioitu tarvittavan 582 työpäivää (BAC). Laskentahetkellä 12 tehtävää on suoritettu loppuun. Projektisuunnitelman mukaan 15 tehtävää olisi pitänyt olla jo suoritettuna Seuraava aikatauluun liittyvä tieto (henkilötyöpäivinä) on saatavilla Tehtävä Suunniteltu työpanos Todellinen työpanos Laske seuraavat arvot - aikataulupohjainen suoritusky (schedule performance index, SPI) - aikataulupoikkeama (schedule variance, SV) - arvioitu valmiusaste (percent scheduled for completion, PV/BAC) - todellinen valmiusaste (percent complete, EV/BAC) - todellinen työkustannus (actual costs of work performed, AC) - kustannuspohjainen suorituskyky (cost performance index, CPI, EV/AC) - kustannuspoikkeama (cost variance, CV, EV-AC) Viikko 9: Asenna Git versionhallintajärjestelmä koneellesi. Asennusohjeita löytyy esim. sivulta ja materiaalista 1. Tutustu Git versionhallintajärjestelmään sivulla olevan esimerkkimateriaalin avulla ja aseta Gitille käyttäjänimesi ja sähköpostiosoite. 2. Ota jonkin hakemistosi tiedostot versionhallintaan, tee johonkin tiedostoon muutoksia ja commitoi (vahvista) ne commit komennolla. 3. Katsele tekemiäsi muutoksia log komennolla. 4. Luo uusi kehityshaara ja tee siellä muutoksia johonkin tiedostoosi ja commitoi ne.

5 5 5. Palaa takaisin master haaraan ja tee siellä muutoksia saman nimiseen tiedostoon kuin edellä ja commitoi ne. 6. Yhdistä kehityshaara ja master haara merge komennolla, korjaa tiedoston ristiriitaa aiheuttavat rivit ja commitoi muutokset versionhallintaan. 7. Katsele tekemiäsi muutoksia log komennolla. 8. Nimeä commitoidut versiot komennolla tag siten, että ensimmäinen versio on v1.0 ja viimeinen v2.0 (väliversiolle voit antaa nimet v1.1 jne.). 9. Vertaile versioiden eroja komennolla diff. Jos haluat lisäharjoittelua (ei pakollinen) voit tutustua sivulla esiteltyyn esimerkkiin, kuinka haarautumista voidaan käyttää eri versioiden ja julkaisujen hallintaan. Tee samankaltaista kehitys- ja julkaisuversioiden hallintaa jollekin omalle tiedostolle. Viikko 10 Projektin tavoitteena on kehittää ohjelmisto varastettujen pyörien etsimiselle? Sovelluksen tavoitteista tiedetään seuraavaa: Matti, Kari, Seppo ja Jussi ovat polkupyöräpoolon harrastajia. Heiltä kaikilta on viimeisen kuukauden aikana varastettu polkupyörä, Varastetut pyörät päätyvät tavallisesti myyntiin internetin myyntipalstoille. Tilanteesta johtuen Matti päätti tehdä asialle jotain. Hän otti yhteyttä polkupyöräpooloyhteisön jäseniin ja sai kannatusta ajatukselle, että kehitetään ohjelmisto, joka toimii varastettujen kameratarvikkeiden etsimiskäytännön tapaan. Matin tuttavilla, Toivolla ja Eevalla, on pieni ohjelmistoyritys ja Matti sai heidät innostumaan projektista. Rahoitus projektille hankitaan joukkorahoituksella (crowdfunding) ja mainostus kohdistetaan ensiksi polkupyöräpooloyhteisön jäseniin ja myöhemmin laajennetaan muihin polkupyörän käyttäjiin. Tutustu laajempaan projektin tilanteen kuvaukseen (SEMAT esimerkki), joka löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. Tehtävänäsi on suorittaa projektin tilanteen arviointi SEMAT analyysin mukaisesti. Tässä riittää arvioida SEMAT alphat Asiakas (Customer) ja Ratkaisu (Solution) aihealueilla (areas of concern). Tämä tarkoittaa alphoja Mahdollisuus (Opportunity), Sidosryhmät (Stakeholders), Vaatimukset (Requirements) ja Ohjelmisto (Software system). Käytä arvioinnissa arviointipohjaa, joka löytyy tehtäväkuvauksesta (SEMAT esimerkki) kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. Hyvä esitys SEMAT ytimestä: Jacobson I., Ng P-W, McMahon P., Spence I., Lidman S., The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel a bae237f&

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Luku 28: Riskien hallinta - reaktiivinen ja proaktiivinen riskien hallinta - riskien tunnistus, arviointi ja tarkentaminen - riskien vähentäminen, valvonta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 6 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 6 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 6 Jouni Lappalainen Luku 10: Komponenttitason suunnittelu komponenttipohjainen ohjelmistotekniikka (CBSE) CORBA ja SOA pilvipalvelu tuoterunkoon perustuva ohjelmistokehitysprosessi

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Luku 6: Vaatimusten mallintaminen: skenaariot, analyysiluokat UML kertausta Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Vuopohjainen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit Luku 3:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Ohjelmistotekniikan Laboratorio Marko Suhonen Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille Kandidaatintyön aihe on hyväksytty 20.09.2009

Lisätiedot

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA Kimmo Kampman 11.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Ohjelmistojen teko muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Ohjelmiston mallintamisen

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

OHJELMISTON TOIMINNALLISEN KOON LASKENTA. Markku Savolahti 6.3.2002. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

OHJELMISTON TOIMINNALLISEN KOON LASKENTA. Markku Savolahti 6.3.2002. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma OHJELMISTON TOIMINNALLISEN KOON LASKENTA Markku Savolahti 6.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Ohjelmistojen mittaamista tarvitaan, jotta niiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Ketterä ohjelmistokehitys pienohjelmistotuotannossa case: Tuntiraportointijärjestelmä

Ketterä ohjelmistokehitys pienohjelmistotuotannossa case: Tuntiraportointijärjestelmä Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Tietotekniikka Organisaation IT-palvelut Roni Hirsmäki Ketterä ohjelmistokehitys pienohjelmistotuotannossa case: Tuntiraportointijärjestelmä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen

Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen Tuula Kyllönen 23.7.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistojen testauksen tutkiminen, soveltaminen

Lisätiedot

MENETELMIEN KETTERYYS OSANA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VALTIONHALLINNOSSA

MENETELMIEN KETTERYYS OSANA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VALTIONHALLINNOSSA 1 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ari Närhi MENETELMIEN KETTERYYS OSANA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VALTIONHALLINNOSSA Opinnäytetyö Toukokuu

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen Ossi Savolainen Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja kehittäminen Tietojärjestelmätieteen Kandidaatin tutkielma 3.3.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Jyväskylä 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Tampere University of Technology Institute of Software Systems Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001 Tampere University of Technology

Lisätiedot

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho 0 Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen Marko Isoaho Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Marko Helenius Toukokuu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.1 Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot