Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen"

Transkriptio

1 Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Luku 28: Riskien hallinta - reaktiivinen ja proaktiivinen riskien hallinta - riskien tunnistus, arviointi ja tarkentaminen - riskien vähentäminen, valvonta ja hallinta (MMM), RMMM suunnitelma Luku 29: Ylläpito ja uudelleensuunnittelu - ylläpito - liiketoimintaprosessin ja ohjelmiston uudelleensuunnittelu - takaisinmallintaminen/käänteistekniikka Luku 30: Ohjelmistoprosessin parantaminen - menetelmiä ja malleja - kyvykkyysmalli CMMI

2 Core Body of Knowledge Areas Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009) Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering Integrated Software & Systems Engineering Curriculum (issec) Project 2

3 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Projektiriskit voidaan ratkaista tai niitä voidaan lieventää, kun ne tunnistetaan aikaisessa vaiheessa /hyp_no 17, Boehm Pienissä muutoksissa on suurempi virhetiheys kuin suurissa muutoksissa / no 30, Basili&Perricone 1984, Möller 1995

4 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita Mitkä kahdeksan omiin kokemuksiin perustuvaa, COTS perustaisten järjestelmien ylläpitoon liittyvää oppimaa Reifer et al. oheisessa paperissa esittävät? Buschmann esittelee kahdessa paperissaan kolme arkkitehtuurin hoitamiseen (gardening) ja parantamiseen liittyvää periaatetta, refaktoroinnin (refactoring), uudelleensuunnittelun (reengineering) ja uudelleen kirjoittamisen (rewriting). Kerro, mitä niillä tarkoitetaan ja miten ne pitäisi suorittaa, jos haluaa tehdä ne hyvin. ) Jacobson et al. esittelevät Semat periaatteen (Semat ydin & käsitemalli) oheisessa paperissa. Mitä etuja Semat ydin tarjoaa käyttäjälle tekijöiden mukaan? Mitä tarkoitetaan käsitteellä alpha? Miten tiimin tilannetta voidaan arvioida Semat korttien avulla?

5 28. Projektin riskien hallinta Mikä voi mennä pieleen?!! Millä todennäköisyydellä?!!miten pahasti?!!miten siitä selvitään?! 5

6 Mitä riskillä tarkoitetaan? Riscare (uskaltaa / to dare) -> risk If there is no choice, there is no risk, even though there may be loss incurred (Charette 1989) jos valinnan mahdollisuutta ei ole, ei ole myöskään mahdollisuutta välttää tulevia tapahtumia Yleinen määritelmä: the possibility of loss or injury tappion tai vahingon mahdollisuus

7 Negatiivinen / positiivinen riski Negatiivinen riski tavoitteena ymmärtää mahdolliset ongelmat jotka voivat sattua projektissa ja kuinka ne voivat estää projektin onnistumisen negatiivinen riskinhallinta voidaan nähdä eräänlaisena vakuutuksena Riski voi olla positiivinen positiiviset riskit aiheuttavat toteutuessaan hyviä asioita, ne voidaan nähdä mahdollisuutena riskinhallinnan tavoitteena on minimoida mahdollisia negatiivisia riskejä ja maksimoida positiivisia

8 Johdon osuus onnettomuuksiin In the inquiries into numerous major accidents, including the Chernobyl nuclear explosion, the sinking of the Herald of Free Enterprise, the Challenger space shuttle explosion, and the Piper Alpha oil rig fire, senior management failure was concluded to be a primary cause / Redmill 2002 Johdon toiminnasta aiheutuva häiriö Inhimillinen virhe Laitevika Käytetty työpanos Todellinen tärkeys Challenger onnettomuudessa NASA:n insinööreillä oli onnettomuuden todennäköisyydestä arvio 1:200 (parhaimmillaan 1:1000), mutta johdolla arvio 1:

9 Reaktiivinen riskien hallinta projekti reagoi riskeihin niiden lauetessa vähentäminen resursseja myös tulen sammutuksen ennakointiin häiriön poisto resursseja on käytettävissä, kun riski laukeaa kriisin hallinta häiriötä ei saada kuriin ja projekti on vaarassa

10 Proaktiivinen riskien hallinta tehdään riskianalyysi korjataan riskien aiheuttajat Total Quality Management (TQM) ja tilastollinen laadunvarmistus tutkitaan ohjelmiston ulkopuoliset riskien aiheuttajat kehitetään muutosten hallinnan taitoja

11 Seitsemän periaatetta /SEI Kokonaisvaltainen tarkastelu view software risks within the context of system and the business problem Ennakoiva tarkastelu think about the risks that may arise in the future; establish contingency plans Avoin kommunikointi if someone states a potential risk, don t discount it. Integrointi a consideration of risk must be integrated into the software process Jatkuva prosessi the team must be vigilant (tarkkaavainen) throughout the software process, modifying identified risks as more information is known and adding new ones as better insight is achieved. Yhteinen näkemys tuoteesta if all stakeholders share the same vision of the software, it likely that better risk identification and assessment will occur. Tiimityön rohkaisu the talents, skills and knowledge of all stakeholder should be pooled 11

12 Risk Assessment Methodology/NIST - hakkerit - teollisuusvakoilu - palomuuri - käyttäjätunnukset - SQL injektio Järjestelmän tarkoituksen määrittely Uhkien tunnistus Haavoittuvuuksien tunnistus Valvonnan analyysi Todennäköisyyden määrittely Vaikutusanalyysi RE = P * C Riskien määrittely Suositeltu valvonta Tulosten dokumentointi Stoneburner, Goguen, Feringa, Risk Management Guide for Information Technology Systems, 2002

13 Riskiin varautuminen Riskiin (riskin laukeamiseen) varautuminen! RE (risk exposure) määritellään kaavalla [Hall 1998]:!!!RE = P x C! missä!! P todennäköisyys riskin laukeamisesta! C kustannus projektille riskin lauetessa.!! 13

14 Riskiin varautumisen aste (risk exposure) Kustannus Todennäköisyys Pieni Keskisuuri Korkea Pieni Pieni Pieni Keskisuuri Keskisuuri Pieni Keskisuuri Suuri Suuri Keskisuuri Suuri Suuri

15 Yleisimpiä riskejä ja niiden hallintakeinoja Avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa Epärealistiset aikataulut ja budjetit Kehitetään vääriä toimintoja ja turhia piirteitä Huono käyttöliittymä Muutokset määrittelyissä Ongelmat muualta hankituissa komponenteissa ja/tai palveluissa Tekniset ongelmat (suoritusteho, reaaliaikaisuus, muistitila, epäkypsä teknologia) Tehtävien kierto, varahenkilöt, sopimustekniset keinot Huolellinen projektisuunnittelu, inkrementit, ketterät menetelmät Prototyyppien käyttö, ketterät menetelmät, markkinatutkimukset Prototyyppien käyttö, ulkopuoliset asiantuntijat, käyttäjän työskentelyn analysointi Prototyyppien käyttö, ketterät menetelmät, muutosten byrokratisointi ja rahastus, huolellinen määrittely Referenssiasiakkaiden hyödyntäminen, suorituskyvyn ja toiminnallisuuden testaus, yhteensopivuuden varmistaminen, toimittajan laatujärjestelmän arviointi Simulointi, mallintaminen, prototyypit, referenssiasiakkaiden hyödyntäminen perustuu lähteisiin Boehm 1989 ja Haikala & Märijärvi 2000

16 Syklomaattinen kompleksisuus Suoritettavia lauseita C++ koodi esimerkki (315 moduulia) 0 ei riskiä 1 pieni riski 2 pienikeskink. riski 3 keskinkertainen riski 4 keskink. - korkea riski 5 korkea riski 6 hyvin korkea riski moduulien määrä % osuus Ohjelmamoduulien riskialttius Software Assurance Technology Center (SATC) tutkimus / Buttigieg A.D.

17 11 tärkeintä ohjelmistoprojektin riskitekijää Keil M., Cule P., Lyytinen K., Schmidt R., Communications of the ACM, no 11,1998

18 Riskien tunnistus / Keil et al Ovatko tärkeimmät päälliköt (sekä ohjelmiston kehittämisen että asiakkaan puolella) sitoutuneet projektin tukemiseen? 2. Ovatko loppukäyttäjät innostuneesti sitoutuneet projektiin ja rakennettavaan järjestelmään/ tuotteeseen? 3. Ymmärtävätkö ohjelmistotuotantotiimi ja asiakkaat täysin vaatimukset? 4. Ovatko asiakkaat täysin mukana vaatimusten määrittelyssä? 5. Ovatko loppukäyttäjien odotukset realistisia? 18

19 Riskien tunnistus / Keil et al Onko projektin tarkoitus vakaa? 7. Onko ohjelmistotuotantotiimissä oikea sekoitus osaamista? 8. Ovatko projektin vaatimukset vakaita? 9. Onko projektiryhmässä kokemusta käytettävästä teknologiasta? 10. Onko projektiryhmän koko riittävä tehtävään nähden? 11. Ovatko asiakkaan ja käyttäjän edustajat yhtä mieltä projektin tärkeydestä ja rakennettavan järjestelmän/tuotteen vaatimuksista? 19

20 Riskien luokittelu / U.S. Air Force suorituskykyriski tuote ei ehkä täytä vaatimuksia ja eikä sovi tarkoitukseen. kustannusriski projektin budjettia täytyy mahdollisesti päivittää. tukiriski ohjelmistoa voi olla hankala korjata, sovittaa käyttöön ja laajentaa. aikatauluriski projektin aikataulu ei ehkä pidä eikä tuotetta toimiteta ajoissa. 20

21 Riskien välttäminen, valvonta ja hallinta (Risk Mitigation, Monitoring and Management) mitigation kuinka riskejä voidaan välttää? monitoring mitä tekijöitä seuraamalla voidaan ennustaa riskien laukeamista? management millaisia varasuunnitelmia on, jos riskit toteutuvat?

22 Riskien luettelointi Riskit Luokittelu Todennäköisyys Vaikutus RMMM Kokoarvio liian pieni Käyttäjiä arvioitua enemmän Uudellenkäyttöä arvioitua vähemmän Julkistusaikaa aikaistetaan Rahoitusongelmia Käyttäjä muuttaa vaatimuksia Teknologia ei vastaa odotuksia PS PS PS BU FU PS TE 60 % 30 % 70 % 50 % 40 % 80 % 30 % Vaikutus 4 = katastrofaalinen 3 = kriittinen 2 = pieni 1 = vähäinen Luokittelu PS = Project size risk BU = Business risk FU = Funding risk TE = Technical risk

23 Riskin raportointilomake Tunnus: < numero tai tunniste > Kuvaus: < milloin riskitilanne syntyy - mitä siitä aiheutuu > (esim. kaikki asiakkaat eivät ole tyytyväisiä tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin, voimme toteuttaa vain tärkeimmän asiakkaan vaatimukset) Todennäköisyys: Kustannus: Riskiin varautuminen: < todennäköisyys * kustannus > Ensimmäinen indikaattori: < mikä voi ilmaista riskin muuttumista ongelmaksi > Kuinka välttää: < millä toimilla riskin vaikutusta voi vähentää tai välttää > Vastuuhenkilö: < kuka on vastuussa Milloin: < milloin viimeistään riskin vähentämistoimista> vähentämistoimet täytyy tehdä >

24 Esimerkki riskin laukeamiseen varautumisesta Riskin tunnistaminen: Vain 70 prosenttia komponenteista, joita on suunniteltu käytettäväksi sovelluksen rakentamisessa, voidaan todellisuudessa käyttää. Loput toiminnallisuudesta joudutaan rakentamaan sovellusta varten. Riskin todennäköisyys: 80 % Riskin vaikutus: Sovelluksen rakentamisessa suunnitellaan käytettäväksi 60 ohjelmistokomponenttia. Jos vain 70 % voidaan käyttää, 18 komponenettia joudutaan rakentamaan sovellusta varten. Kun komponentin keskimääräinen koko on 100 LOC ja jos (kokemuksen mukaan) ohjelmiston rakentaminen maksaa 15 euroa / LOC, niin kokonaiskustannukset komponenttien rakentamiselle on 18 * 100* 15 = euroa Riskin laukeamiseen varautuminen (Risk exposure) RE = 0.80 x ~ euroa. 24

25 29. Ylläpito ja uudelleensuunnittelu ylläpito ja Lehmanin lait liiketoimintaprosessin ja ohjelmiston uudelleensuunnittelu takaisinmallintaminen/käänteistekniikka 25

26 Ohjelmiston ylläpito Muutokset ohjelmistoon ovat väistämättömiä katso Lehmanin lait E-tyypin järjestelmille Ylläpidon luokittelu on elänyt ajan kuluessa Swanson 1976 esitteli kolme: korjaavan, mukauttavan ja täydellistävän Pfleeger 1998 esitteli neljä: korjaavan, mukauttavan, ennalta ehkäisevän ja täydellistävän Sommerville 2004 ei suosittele luokittelun käyttöä, koska on sitä on vaikea käyttää kiistattomasti oikein Korjaus Laajennus Proaktiivinen Reaktiivinen Ennalta ehkäisevä (preventive) Korjaava (corrective) Täydellistävä (perfective) Mukauttava (adaptive) eteenpäin suunnittelu (forward engineering) on lähinnä ennalta ehkäisevää (preventive) ja täydellistävää (perfective)

27 Lehmanin lait 1. Jatkuvan muutoksen laki E-tyypin järjestelmiä täytyy jatkuvasti sovittaa käyttöön, muuten ne tulevat käyttökelvottomiksi 2. Kasvavan mutkikkuuden laki Kun E-tyypin järjestelmä elää, sen mutkikkuus kasvaa - jossakin vaiheessa sitä täytyy parantaa tai se täytyy hylätä 3. Itsesäätelyn laki Globaalin E-tyypin järjestelmän evoluutioprosessi on itseään säätävä 4. Organisationaalisen pysyvyyden laki Keskimääräinen globaalin toiminnan määrä on kehittyvän E- tyypin järjestelmässä muuttumaton koko järjestelmän elinjakson ajan

28 Lehmanin lait 5. Tuttuuden säilyttämisen laki Uusien piirteiden määrä E-tyypin järjestelmän uusissa julkaisuissa on vakio koko järjestelmän aktiivisen elämän ajan 6. Jatkuvan kasvun laki E-tyypin järjestelmien toiminnallisuuden täytyy jatkuvasti lisääntyä, jotta käyttäjät pysyvät tyytyväisinä 7. Laadun heikentyminen E-tyypin järjestelmien laatu huononee, kunnes järjestelmää korjataan ja sovitetaan ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin 8. Takaisinkytketyn järjestelmän laki E-tyypin järjestelmien evoluutioprosessi on monitasoinen, monisilmukkainen ja moniagenttinen takaisinkytketty järjestelmä ja sitä pitää kohdella sellaisena, jota muutokset tai parannukset onnistuvat

29 Esimerkki elinkaarikustannusten jakautumisesta (Schach 2005) % ylläpitotyöstä kuluu ylläpidettävän järjestelmän ymmärtämiseen ohjelmiston elinjakson pituus vaikuttaa ylläpidon osuuteen aikana tehdyissä mitauksissa ylläpidon osuus oli 67 % aikana tehdyissä mitauksissa ylläpidon osuus kasvoi ja oli 75 % ohjelmiston kehitysvaiheiden työmäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia ylläpito koostuu (räätälöidylle) virheiden korjauksista (17 %) asiakkaan toiminnan ja ympäristön muuttumisen vaatimista korjauksista (18 %) uusien piirteiden lisäämisestä (65 %)

30 Ylläpidon työpanos koko ohjelmiston elinaikana 100 % Korjaava ylläpito Mukauttava ylläpito 90 % 80 % 70 % 60 % Täydellistävä ylläpito 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ajankohta, kun täydellistävä vie 65 %, korjaava 17 % ja mukauttava 18 %? aika Wiederholdin (2006) esitystä mukaellen

31 Uudelleensuunnittelu Liiketoiminta prosessit# Tieto- järjestelmät# Uudelleensuunnittelu# Ohjelmisto- sovellukset# 31

32 Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu Tehdään tarkennukset (protoiluun perustuen) ja otetaan uusi prosessi käyttöön Liiketoiminnan määrittely Tavoitteet - kustannusten pienentäminen - ajan lyhentäminen - laadun parannus - henkilöstön kehittäminen Testataan uutta prosessia protoilemalla Tarkennus ja käyttöönotto Tunnistetaan kriittiset prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi Protoilu Tuotetaan käyttötapaukset uudelleensuunniteltaville prosesseille, Niiden avulla suunnitellaan uudet tehtävät. Prosessin määrittely ja suunnittelu Prosessin arviointi Prosessin tunnistus Tunnistetaan prosessin tehtävät ja niiden kustannukset ja ajantarpeet. Tunnistetaan laatuja suorituskykyongelmat. 32

33 Ohjelmiston uudelleensuunnittelu Muokataan ohjelmistoa laadun parantamiseksi ja ylläpidon helpottamiseksi. Siirrytään esim. asiakas/palvelin arkkitehtuuriin tai palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin. Esim. tiedostot korvataan tietokannalla. Muutokset voivat aiheuttaa muutoksia arkkitehtuuriin ja koodiin refaktorointi tiedon" uudelleen-" muotoilu" eteenpäin" suunnittelu! uudelleen-" koodaus! inventointi! uudelleen-" dokumentointi! Arvioidaan kaikki sovellukset - tarpeellisuus - ylläpidettävyys (katso kuvaus) kuinka paljon, kuinka täydellisesti takaisinmallintaminen! Ohjelmasta tuotetaan suunnittelutason kuvaus (katso kuvaus) 33

34 Olemassaolevien järjestelmien arviointi Koska järjestelmä on yritykselle tärkeä mutta huonolaatuinen (ylläpito kallista) kannattaa uudelleensuunnitella tai korvata uudella Järjestelmä pitää säilyttää toimintakunnossa, mutta tavalliset ylläpitotoimet riittävät Arvokas yritykselle & Laadultaan huono Arvokas yritykselle & Laadultaan hyvä Liiketoiminnan arvo Ei tärkeä yritykselle & Laadultaan huono Ei tärkeä yritykselle & Laadultaan hyvä Niin kauan kun tavalliset ylläpitotoimet riittävät, kannattaa pitää käytössä Laadultaan huonoa järjestelmää & yritykselle arvotonta ei kannata pitää toiminnassa Järjestelmän laatu Sommerville 2004

35 Takaisinmallintaminen / käänteistekniikka (reverse engineering) vain rakenteellisen ohjelmoinnin rakenteita dirty source code restructure code Käytetään aputyökaluja toiminnan ymmärtämiseksi clean source code extract abstractions processing interface Miten nykyinen käyttöliittymä toimii? Mikä on relevanttia jatkossa? initial specification refine & simplify database Tietomäärittelyjen arviointi esim. luokan attribuuttien kannalta. Tietokannan kaavan arviointi. final specification 35

36 30. Ohjelmistoprosessin parantaminen menetelmiä ja malleja kyvykkysmalli CMMI 36

37 Prosessin arviointi ja parantaminen Software Process identifies modifications to is examined by identifies capabilities and risk of Software Process Assessment Software Process Improvement leads to leads to Capability Determination motivates Pressman 2005

38 Ohjelmistoprosessin parantaminen yrityksessä PSP (Personal Software Process) Humphreyn (1996) esittämä menetelmä, joka tavoitteena on henkilökohtaisen osaamisen parantaminen TSP (Team Software Process) Humphreyn (2000) esittämä menetelmä, joka tavoitteena on ryhmätyön parantaminen SW-CMM (Capability Maturity Model) US DoD:n kehittämä malli alihankkijoiden ohjelmistoprosessin arvioimiseksi. Kiinnittää prosessin parannuskohteet viidellä kypsyystasolla (Humphrey 1989). Crosby esitteli tasot jo BOOTSTRAP Eurooppalainen versio SW-CMM mallista. Joustavampi kuin CMM, koska parantaminen voidaan kohdistaa haluttuun osaprosessiin (Kuvaja et al. 1994). Tuki loppui Ilkka Tervonen 38

39 Ohjelmistoprosessin parantaminen... SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) malli = ISO standardi BOOTSTRAPin periaatteiden pohjalle rakennettu standardi ISO 9001 CMM mallin kaltainen malli, jonka avulla varmistutaan alihankkijoiden ohjelmistoprosessin laadusta ISO 9001 sertifikaatti vastaa CMM tasoa 1-3 CMMI (Capability Maturity Model Integration) CMM mallin kehittyneempi versio (V1.1 julkistettiin Tammikuussa 2002) Mallin staged representation osa vastaa CMM mallia Mallin continuous representation osa vastaa SPICE mallia Ilkka Tervonen 39

40 Organisaatiokohtainen prosessin suorituskyky Mittauksiin perustuva projektin hallinta Organisaatiokohtainen innovointi ja käyttöön ottaminen Kausaalinen analyysi ja ratkaisut Vaatimusten kehittäminen Tekninen ratkaisu Tuotteen integrointi Verifiointi ja validointi Organisaatiokohtainen prosessin suuntaaminen Organisaatiokohtainen prosessinmäärittely Organisaatiokohtainen koulutus Integroitu projektin hallinta Integroitu sopimusten hallinta Riskien hallinta... Taso 3: Määritelty (defined) prosessin standardointi Taso 2: Hallittu (managed) projektin hallinta Taso 5: Optimoiva (optimizing) jatkuva parantaminen Taso 4: Määrällisesti hallittu Vaatimusten hallinta Projektin suunnittelu Projektin valvonta Alihankkijoiden sopimusten valvonta Mittaus ja analyysi Laadunvarmistus (prosessi ja tuote) Tuotteenhallinta Taso 1: Suoritettu (performed) CMMI (staged, tasoittainen) kypsyystasot ja prosessialueet

41 Jatkuva (continuous) CMMI malli Kyvykkyystaso PP REQM MA CM PPQA... Prosessialue PP Project planning REQM Requirements management MA Measurement and analysis CM Configuration management PPQA Process and product quality assurance Taso 0: Epätäydellinen prosessialue (esim PP) ei toteuta tason 1 tavoitteita Taso 1: Suoritettu kaikki prosessialueen tavoitteet täytetty Taso 2: Hallittu kaikki tason 1 kriteerit saavutettu lisäksi noudatetaan organisaatiolle määriteltyjä menettelytapoja Taso 3: Määritelty kaikki tason 2 kriteerit saavutettu lisäksi prosessi on räätälöity organisaatiolle Taso 4: Määrällisesti hallittu kaikki tason 3 kriteerit saavutettu lisäksi prosessialuetta parannetaan mittauksin ja arvioinnein Taso 5: Optimoiva kaikki tason 4 kriteerit saavutettu lisäksi prosessialuetta optimoidaan tilastollisin keinoin Ilkka Tervonen 41

42 Jatkuva CMMI malli Jokaiselle prosessialueelle määritellään tavoitteet (specific goals, SG) ja käytänteet (specific practices, SP). Esim. projektin suunnittelu SG 1: Ota käyttöön arvioinnit SP 1.1 arvioi projektin laajuus SP 1.2 arvioi erilliset tehtävät projektissa SP 1.3 määrittele projektin elinjakso SP 1.4 määrittele työpanos- ja kustannusarviot SG 2: Kehitä projektisuunnitelma SP 2.1 tee budjetti ja aikataulu SP 2.2 tunnista projektin riskit SP 2.3 tee suunnitelma tiedon hallinnalle SP 2.4 tee suunnitelma projektin resursseista SP 2.5 tee suunnitelma tarvittavasta tietämyksestä ja taidoista SP 2.6 tee suunnitelma, miten asiakkaat otetaan mukaan SP 2.7 tee projektisuunnitelma SG 3: Hanki sitoutuminen suunnitelmaan Ilkka Tervonen 42

43 Jatkuva CMMI malli CMMI määrittelee myös viisi geneeristä tavoitetta GG (ja niitä vastaavat käytännöt GP), joiden avulla arvioidaan mille kyvykkyystasolle prosessialueessa on päästy GG 1: Toteuta prosessialueen erityiset tavoitteet (SG) GG 2: Vakiinnuta hallittu prosessi GP 2.1 ota käyttöön organisaatiokohtainen menettelytapa GP 2.2 suunnittele prosessi GP 2.3 varaa resurssit GP 2.4 kiinnitä vastuut GP 2.5 kouluta henkilöstö GP 2.6 hallitse tuotteet (konfiguraatiot) GP 2.7 tunnista ja sido prosessiin asiakkaan edustajat GP 2.8 valvo prosessia GP 2.9 arvioi prosessin noudattamista GO 2.10 katselmoi tilanne ylemmän johdon kanssa GG 3: Vakiinnuta määritelty prosessi GG 4: Vakiinnuta määrällisesti hallittu prosessi GG 5: Vakiinnuta optimoiva prosessi Ilkka Tervonen 43

44 ROI (Return on Investment) eri prosessin parantamistavoille David F. Rico 2003 (www.davidfrico.com/rico03apdf.htm) ROI = Ratio of adjusted benefits to costs Benefits - Costs x 100% Costs 40:1 33:1 Benefit/Cost Ratio 30:1 20:1 26:1 23:1 10:1 8:1 3:1 2:1 Inspection PSP TSP SW-CMM ISO 9001 CMMI

45 SEMAT (Software Engineering Methods and Theory) ydin (Asiat (alphat), joita työstetään ohjelmistojen kehittämisen aikana) Ilkka Tervonen Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

46 Asiat, joita tehdään ohjelmistojen kehittämisen aikana Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

47 Korttien avulla saadaan kehitys näkyväksi Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

48 Korttien avulla arvioidaan tiimin/projektin tilanne Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

49 Mitä seuraavaksi (mitä ei vielä olla tehty)? Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

50 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Projektiriskit voidaan ratkaista tai niitä voidaan lieventää, kun ne tunnistetaan aikaisessa vaiheessa /hyp_no 17, Boehm 1989 Riskien hallinnan tulee olla luonnollinen osa projektin hallintaa. Spiraalimalli on hyvä esimerkki riskiohjatusta prosessimallista, joka ohjaa riskien tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa.

51 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 2. Pienissä muutoksissa on suurempi virhetiheys kuin suurissa muutoksissa / no 30, Basili&Perricone 1984, Möller 1995 Pienen muutoksen tekeminen vaatii laajan kokonaisuuden ymmärtämistä, aivan kuten suurissa muutoksissa. Pienten muutosten suhteellinen kustannus ja virhealttius on korkeampi. Lakia perustellaan esim. oheisella taulukolla (Basili&Perricone) tulosta on perusteltu rajapintavirheiden suurella osuudella ja niiden jakautumisella tasaisesti kaikkiin moduuleihin aineiston vinoudella (vain vähän suuria moduuleja, niitä testattu ehkä paremmin) Moduulin koko (lkm, virheellisten lkm) Kompleksisuus (keskiarvo) Virheitä / KLOC 0-50 (258, 49) (70, 25) (26, 13) (13, 7) > 200 (3, 2)

52 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 3 Kypsät prosessit ja yksilöllinen taito parantaa suunnittelua, kasvattaa tuottavuutta ja vähentää virheitä / no 35, Humphrey 1989 Motorolan esimerkissä CMM 2 tasolla virheitä/kloc 4.4, tuottavuus 1.0 CMM 3 tasolla virheitä/kloc 2.1, tuottavuus 0.8 (syy: peer reviews) CMM 4 tasolla virheitä/kloc 1.0, tuottavuus

53 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita Mitkä kahdeksan omiin kokemuksiin perustuvaa, COTS perustaisten järjestelmien ylläpitoon liittyvää oppimaa Reifer et al. oheisessa paperissa esittävät? Buschmann esittelee kahdessa paperissaan kolme arkkitehtuurin hoitamiseen (gardening) ja parantamiseen liittyvää periaatetta, refaktoroinnin (refactoring), uudelleensuunnittelun (reengineering) ja uudelleen kirjoittamisen (rewriting). Kerro, mitä niillä tarkoitetaan ja miten ne pitäisi suorittaa, jos haluaa tehdä ne hyvin. Reifer D., Basili V., Boehm B., Clark B., Eight Lessons Learned during COTS-Based Systems Maintenance, IEEE Software, vol. 20, no. 5, 2003, pp Buschmann F., Gardening Your Architecture, Part 1: Refactoring, IEEE Software, vol 28, no 4, 2011, pp Buschmann F., Gardening Your Architecture, Part 2: Reengineering and Rewriting, IEEE Software, vol 28, no 5, 2011, pp

54 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita Jacobson et al. esittelevät Semat periaatteen (Semat ydin & käsitemalli) oheisessa paperissa. Mitä etuja Semat ydin tarjoaa käyttäjälle tekijöiden mukaan? Mitä tarkoitetaan käsitteellä alpha? Miten tiimin tilannetta voidaan arvioida Semat korttien avulla? Jacobson I., Ng P-W, McMahon P., Spence I., Lidman S., The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel, document_library/get_file?uuid=8e c46-49b5- a bae237f&

55 Harjoitustehtävät: viikko 9 Asenna Git versionhallintajärjestelmä koneellesi. Asennusohjeita löytyy esim. sivulta ja materiaalista 1. Tutustu Git versionhallintajärjestelmään sivulla olevan esimerkkimateriaalin avulla ja aseta Gitille käyttäjänimesi ja sähköpostiosoite. 2. Ota jonkin hakemistosi tiedostot versionhallintaan, tee johonkin tiedostoon muutoksia ja commitoi (vahvista) ne commit komennolla. 3. Katsele tekemiäsi muutoksia log komennolla. 4. Luo uusi kehityshaara ja tee siellä muutoksia johonkin tiedostoosi ja commitoi ne. 5. Palaa takaisin master haaraan ja tee siellä muutoksia saman nimiseen tiedostoon kuin edellä ja commitoi ne. 6. Yhdistä kehityshaara ja master haara merge komennolla, korjaa tiedoston ristiriitaa aiheuttavat rivit ja commitoi muutokset versionhallintaan. 7. Katsele tekemiäsi muutoksia log komennolla. 8. Nimeä commitoidut versiot komennolla tag siten, että ensimmäinen versio on v1.0 ja viimeinen v2.0 (väliversiolle voit antaa nimet v1.1 jne.). 9. Vertaile versioiden eroja komennolla diff. 55

56 Harjoitustehtävät: viikko 9 Lisätehtävä (ei pakollinen) Jos haluat lisäharjoittelua voit tutustua sivulla esiteltyyn esimerkkiin, kuinka haarautumista voidaan käyttää eri versioiden ja julkaisujen hallintaan. Tee samankaltaista kehitys- ja julkaisuversioiden hallintaa jollekin omalle tiedostolle. 56

57 Harjoitustehtävät: viikko 10 Projektin tavoitteena on kehittää ohjelmisto varastettujen pyörien etsimiselle, joka toimii varastettujen kameratarvikkeiden etsimiskäytännön tapaan. Rahoitus projektille hankitaan joukkorahoituksella (crowdfunding). Tehtävänäsi on suorittaa projektin tilanteen arviointi SEMAT analyysin mukaisesti. Tässä riittää arvioida SEMAT alphat Asiakas (Customer) ja Ratkaisu (Solution) aihealueilla (areas of concern). Tämä tarkoittaa alphoja Mahdollisuus (Opportunity), Sidosryhmät (Stakeholders), Vaatimukset (Requirements) ja Ohjelmisto (Software system). Käytä arvioinnissa arviointipohjaa, joka löytyy tehtäväkuvauksesta (SEMAT esimerkki) kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. 57

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot