Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen"

Transkriptio

1 Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Luku 28: Riskien hallinta - reaktiivinen ja proaktiivinen riskien hallinta - riskien tunnistus, arviointi ja tarkentaminen - riskien vähentäminen, valvonta ja hallinta (MMM), RMMM suunnitelma Luku 29: Ylläpito ja uudelleensuunnittelu - ylläpito - liiketoimintaprosessin ja ohjelmiston uudelleensuunnittelu - takaisinmallintaminen/käänteistekniikka Luku 30: Ohjelmistoprosessin parantaminen - menetelmiä ja malleja - kyvykkyysmalli CMMI

2 Core Body of Knowledge Areas Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009) Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering Integrated Software & Systems Engineering Curriculum (issec) Project 2

3 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Projektiriskit voidaan ratkaista tai niitä voidaan lieventää, kun ne tunnistetaan aikaisessa vaiheessa /hyp_no 17, Boehm Pienissä muutoksissa on suurempi virhetiheys kuin suurissa muutoksissa / no 30, Basili&Perricone 1984, Möller 1995

4 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita Mitkä kahdeksan omiin kokemuksiin perustuvaa, COTS perustaisten järjestelmien ylläpitoon liittyvää oppimaa Reifer et al. oheisessa paperissa esittävät? Buschmann esittelee kahdessa paperissaan kolme arkkitehtuurin hoitamiseen (gardening) ja parantamiseen liittyvää periaatetta, refaktoroinnin (refactoring), uudelleensuunnittelun (reengineering) ja uudelleen kirjoittamisen (rewriting). Kerro, mitä niillä tarkoitetaan ja miten ne pitäisi suorittaa, jos haluaa tehdä ne hyvin. ) Jacobson et al. esittelevät Semat periaatteen (Semat ydin & käsitemalli) oheisessa paperissa. Mitä etuja Semat ydin tarjoaa käyttäjälle tekijöiden mukaan? Mitä tarkoitetaan käsitteellä alpha? Miten tiimin tilannetta voidaan arvioida Semat korttien avulla?

5 28. Projektin riskien hallinta Mikä voi mennä pieleen?!! Millä todennäköisyydellä?!!miten pahasti?!!miten siitä selvitään?! 5

6 Mitä riskillä tarkoitetaan? Riscare (uskaltaa / to dare) -> risk If there is no choice, there is no risk, even though there may be loss incurred (Charette 1989) jos valinnan mahdollisuutta ei ole, ei ole myöskään mahdollisuutta välttää tulevia tapahtumia Yleinen määritelmä: the possibility of loss or injury tappion tai vahingon mahdollisuus

7 Negatiivinen / positiivinen riski Negatiivinen riski tavoitteena ymmärtää mahdolliset ongelmat jotka voivat sattua projektissa ja kuinka ne voivat estää projektin onnistumisen negatiivinen riskinhallinta voidaan nähdä eräänlaisena vakuutuksena Riski voi olla positiivinen positiiviset riskit aiheuttavat toteutuessaan hyviä asioita, ne voidaan nähdä mahdollisuutena riskinhallinnan tavoitteena on minimoida mahdollisia negatiivisia riskejä ja maksimoida positiivisia

8 Johdon osuus onnettomuuksiin In the inquiries into numerous major accidents, including the Chernobyl nuclear explosion, the sinking of the Herald of Free Enterprise, the Challenger space shuttle explosion, and the Piper Alpha oil rig fire, senior management failure was concluded to be a primary cause / Redmill 2002 Johdon toiminnasta aiheutuva häiriö Inhimillinen virhe Laitevika Käytetty työpanos Todellinen tärkeys Challenger onnettomuudessa NASA:n insinööreillä oli onnettomuuden todennäköisyydestä arvio 1:200 (parhaimmillaan 1:1000), mutta johdolla arvio 1:

9 Reaktiivinen riskien hallinta projekti reagoi riskeihin niiden lauetessa vähentäminen resursseja myös tulen sammutuksen ennakointiin häiriön poisto resursseja on käytettävissä, kun riski laukeaa kriisin hallinta häiriötä ei saada kuriin ja projekti on vaarassa

10 Proaktiivinen riskien hallinta tehdään riskianalyysi korjataan riskien aiheuttajat Total Quality Management (TQM) ja tilastollinen laadunvarmistus tutkitaan ohjelmiston ulkopuoliset riskien aiheuttajat kehitetään muutosten hallinnan taitoja

11 Seitsemän periaatetta /SEI Kokonaisvaltainen tarkastelu view software risks within the context of system and the business problem Ennakoiva tarkastelu think about the risks that may arise in the future; establish contingency plans Avoin kommunikointi if someone states a potential risk, don t discount it. Integrointi a consideration of risk must be integrated into the software process Jatkuva prosessi the team must be vigilant (tarkkaavainen) throughout the software process, modifying identified risks as more information is known and adding new ones as better insight is achieved. Yhteinen näkemys tuoteesta if all stakeholders share the same vision of the software, it likely that better risk identification and assessment will occur. Tiimityön rohkaisu the talents, skills and knowledge of all stakeholder should be pooled 11

12 Risk Assessment Methodology/NIST - hakkerit - teollisuusvakoilu - palomuuri - käyttäjätunnukset - SQL injektio Järjestelmän tarkoituksen määrittely Uhkien tunnistus Haavoittuvuuksien tunnistus Valvonnan analyysi Todennäköisyyden määrittely Vaikutusanalyysi RE = P * C Riskien määrittely Suositeltu valvonta Tulosten dokumentointi Stoneburner, Goguen, Feringa, Risk Management Guide for Information Technology Systems, 2002

13 Riskiin varautuminen Riskiin (riskin laukeamiseen) varautuminen! RE (risk exposure) määritellään kaavalla [Hall 1998]:!!!RE = P x C! missä!! P todennäköisyys riskin laukeamisesta! C kustannus projektille riskin lauetessa.!! 13

14 Riskiin varautumisen aste (risk exposure) Kustannus Todennäköisyys Pieni Keskisuuri Korkea Pieni Pieni Pieni Keskisuuri Keskisuuri Pieni Keskisuuri Suuri Suuri Keskisuuri Suuri Suuri

15 Yleisimpiä riskejä ja niiden hallintakeinoja Avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa Epärealistiset aikataulut ja budjetit Kehitetään vääriä toimintoja ja turhia piirteitä Huono käyttöliittymä Muutokset määrittelyissä Ongelmat muualta hankituissa komponenteissa ja/tai palveluissa Tekniset ongelmat (suoritusteho, reaaliaikaisuus, muistitila, epäkypsä teknologia) Tehtävien kierto, varahenkilöt, sopimustekniset keinot Huolellinen projektisuunnittelu, inkrementit, ketterät menetelmät Prototyyppien käyttö, ketterät menetelmät, markkinatutkimukset Prototyyppien käyttö, ulkopuoliset asiantuntijat, käyttäjän työskentelyn analysointi Prototyyppien käyttö, ketterät menetelmät, muutosten byrokratisointi ja rahastus, huolellinen määrittely Referenssiasiakkaiden hyödyntäminen, suorituskyvyn ja toiminnallisuuden testaus, yhteensopivuuden varmistaminen, toimittajan laatujärjestelmän arviointi Simulointi, mallintaminen, prototyypit, referenssiasiakkaiden hyödyntäminen perustuu lähteisiin Boehm 1989 ja Haikala & Märijärvi 2000

16 Syklomaattinen kompleksisuus Suoritettavia lauseita C++ koodi esimerkki (315 moduulia) 0 ei riskiä 1 pieni riski 2 pienikeskink. riski 3 keskinkertainen riski 4 keskink. - korkea riski 5 korkea riski 6 hyvin korkea riski moduulien määrä % osuus Ohjelmamoduulien riskialttius Software Assurance Technology Center (SATC) tutkimus / Buttigieg A.D.

17 11 tärkeintä ohjelmistoprojektin riskitekijää Keil M., Cule P., Lyytinen K., Schmidt R., Communications of the ACM, no 11,1998

18 Riskien tunnistus / Keil et al Ovatko tärkeimmät päälliköt (sekä ohjelmiston kehittämisen että asiakkaan puolella) sitoutuneet projektin tukemiseen? 2. Ovatko loppukäyttäjät innostuneesti sitoutuneet projektiin ja rakennettavaan järjestelmään/ tuotteeseen? 3. Ymmärtävätkö ohjelmistotuotantotiimi ja asiakkaat täysin vaatimukset? 4. Ovatko asiakkaat täysin mukana vaatimusten määrittelyssä? 5. Ovatko loppukäyttäjien odotukset realistisia? 18

19 Riskien tunnistus / Keil et al Onko projektin tarkoitus vakaa? 7. Onko ohjelmistotuotantotiimissä oikea sekoitus osaamista? 8. Ovatko projektin vaatimukset vakaita? 9. Onko projektiryhmässä kokemusta käytettävästä teknologiasta? 10. Onko projektiryhmän koko riittävä tehtävään nähden? 11. Ovatko asiakkaan ja käyttäjän edustajat yhtä mieltä projektin tärkeydestä ja rakennettavan järjestelmän/tuotteen vaatimuksista? 19

20 Riskien luokittelu / U.S. Air Force suorituskykyriski tuote ei ehkä täytä vaatimuksia ja eikä sovi tarkoitukseen. kustannusriski projektin budjettia täytyy mahdollisesti päivittää. tukiriski ohjelmistoa voi olla hankala korjata, sovittaa käyttöön ja laajentaa. aikatauluriski projektin aikataulu ei ehkä pidä eikä tuotetta toimiteta ajoissa. 20

21 Riskien välttäminen, valvonta ja hallinta (Risk Mitigation, Monitoring and Management) mitigation kuinka riskejä voidaan välttää? monitoring mitä tekijöitä seuraamalla voidaan ennustaa riskien laukeamista? management millaisia varasuunnitelmia on, jos riskit toteutuvat?

22 Riskien luettelointi Riskit Luokittelu Todennäköisyys Vaikutus RMMM Kokoarvio liian pieni Käyttäjiä arvioitua enemmän Uudellenkäyttöä arvioitua vähemmän Julkistusaikaa aikaistetaan Rahoitusongelmia Käyttäjä muuttaa vaatimuksia Teknologia ei vastaa odotuksia PS PS PS BU FU PS TE 60 % 30 % 70 % 50 % 40 % 80 % 30 % Vaikutus 4 = katastrofaalinen 3 = kriittinen 2 = pieni 1 = vähäinen Luokittelu PS = Project size risk BU = Business risk FU = Funding risk TE = Technical risk

23 Riskin raportointilomake Tunnus: < numero tai tunniste > Kuvaus: < milloin riskitilanne syntyy - mitä siitä aiheutuu > (esim. kaikki asiakkaat eivät ole tyytyväisiä tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin, voimme toteuttaa vain tärkeimmän asiakkaan vaatimukset) Todennäköisyys: Kustannus: Riskiin varautuminen: < todennäköisyys * kustannus > Ensimmäinen indikaattori: < mikä voi ilmaista riskin muuttumista ongelmaksi > Kuinka välttää: < millä toimilla riskin vaikutusta voi vähentää tai välttää > Vastuuhenkilö: < kuka on vastuussa Milloin: < milloin viimeistään riskin vähentämistoimista> vähentämistoimet täytyy tehdä >

24 Esimerkki riskin laukeamiseen varautumisesta Riskin tunnistaminen: Vain 70 prosenttia komponenteista, joita on suunniteltu käytettäväksi sovelluksen rakentamisessa, voidaan todellisuudessa käyttää. Loput toiminnallisuudesta joudutaan rakentamaan sovellusta varten. Riskin todennäköisyys: 80 % Riskin vaikutus: Sovelluksen rakentamisessa suunnitellaan käytettäväksi 60 ohjelmistokomponenttia. Jos vain 70 % voidaan käyttää, 18 komponenettia joudutaan rakentamaan sovellusta varten. Kun komponentin keskimääräinen koko on 100 LOC ja jos (kokemuksen mukaan) ohjelmiston rakentaminen maksaa 15 euroa / LOC, niin kokonaiskustannukset komponenttien rakentamiselle on 18 * 100* 15 = euroa Riskin laukeamiseen varautuminen (Risk exposure) RE = 0.80 x ~ euroa. 24

25 29. Ylläpito ja uudelleensuunnittelu ylläpito ja Lehmanin lait liiketoimintaprosessin ja ohjelmiston uudelleensuunnittelu takaisinmallintaminen/käänteistekniikka 25

26 Ohjelmiston ylläpito Muutokset ohjelmistoon ovat väistämättömiä katso Lehmanin lait E-tyypin järjestelmille Ylläpidon luokittelu on elänyt ajan kuluessa Swanson 1976 esitteli kolme: korjaavan, mukauttavan ja täydellistävän Pfleeger 1998 esitteli neljä: korjaavan, mukauttavan, ennalta ehkäisevän ja täydellistävän Sommerville 2004 ei suosittele luokittelun käyttöä, koska on sitä on vaikea käyttää kiistattomasti oikein Korjaus Laajennus Proaktiivinen Reaktiivinen Ennalta ehkäisevä (preventive) Korjaava (corrective) Täydellistävä (perfective) Mukauttava (adaptive) eteenpäin suunnittelu (forward engineering) on lähinnä ennalta ehkäisevää (preventive) ja täydellistävää (perfective)

27 Lehmanin lait 1. Jatkuvan muutoksen laki E-tyypin järjestelmiä täytyy jatkuvasti sovittaa käyttöön, muuten ne tulevat käyttökelvottomiksi 2. Kasvavan mutkikkuuden laki Kun E-tyypin järjestelmä elää, sen mutkikkuus kasvaa - jossakin vaiheessa sitä täytyy parantaa tai se täytyy hylätä 3. Itsesäätelyn laki Globaalin E-tyypin järjestelmän evoluutioprosessi on itseään säätävä 4. Organisationaalisen pysyvyyden laki Keskimääräinen globaalin toiminnan määrä on kehittyvän E- tyypin järjestelmässä muuttumaton koko järjestelmän elinjakson ajan

28 Lehmanin lait 5. Tuttuuden säilyttämisen laki Uusien piirteiden määrä E-tyypin järjestelmän uusissa julkaisuissa on vakio koko järjestelmän aktiivisen elämän ajan 6. Jatkuvan kasvun laki E-tyypin järjestelmien toiminnallisuuden täytyy jatkuvasti lisääntyä, jotta käyttäjät pysyvät tyytyväisinä 7. Laadun heikentyminen E-tyypin järjestelmien laatu huononee, kunnes järjestelmää korjataan ja sovitetaan ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin 8. Takaisinkytketyn järjestelmän laki E-tyypin järjestelmien evoluutioprosessi on monitasoinen, monisilmukkainen ja moniagenttinen takaisinkytketty järjestelmä ja sitä pitää kohdella sellaisena, jota muutokset tai parannukset onnistuvat

29 Esimerkki elinkaarikustannusten jakautumisesta (Schach 2005) % ylläpitotyöstä kuluu ylläpidettävän järjestelmän ymmärtämiseen ohjelmiston elinjakson pituus vaikuttaa ylläpidon osuuteen aikana tehdyissä mitauksissa ylläpidon osuus oli 67 % aikana tehdyissä mitauksissa ylläpidon osuus kasvoi ja oli 75 % ohjelmiston kehitysvaiheiden työmäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia ylläpito koostuu (räätälöidylle) virheiden korjauksista (17 %) asiakkaan toiminnan ja ympäristön muuttumisen vaatimista korjauksista (18 %) uusien piirteiden lisäämisestä (65 %)

30 Ylläpidon työpanos koko ohjelmiston elinaikana 100 % Korjaava ylläpito Mukauttava ylläpito 90 % 80 % 70 % 60 % Täydellistävä ylläpito 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ajankohta, kun täydellistävä vie 65 %, korjaava 17 % ja mukauttava 18 %? aika Wiederholdin (2006) esitystä mukaellen

31 Uudelleensuunnittelu Liiketoiminta prosessit# Tieto- järjestelmät# Uudelleensuunnittelu# Ohjelmisto- sovellukset# 31

32 Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu Tehdään tarkennukset (protoiluun perustuen) ja otetaan uusi prosessi käyttöön Liiketoiminnan määrittely Tavoitteet - kustannusten pienentäminen - ajan lyhentäminen - laadun parannus - henkilöstön kehittäminen Testataan uutta prosessia protoilemalla Tarkennus ja käyttöönotto Tunnistetaan kriittiset prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi Protoilu Tuotetaan käyttötapaukset uudelleensuunniteltaville prosesseille, Niiden avulla suunnitellaan uudet tehtävät. Prosessin määrittely ja suunnittelu Prosessin arviointi Prosessin tunnistus Tunnistetaan prosessin tehtävät ja niiden kustannukset ja ajantarpeet. Tunnistetaan laatuja suorituskykyongelmat. 32

33 Ohjelmiston uudelleensuunnittelu Muokataan ohjelmistoa laadun parantamiseksi ja ylläpidon helpottamiseksi. Siirrytään esim. asiakas/palvelin arkkitehtuuriin tai palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin. Esim. tiedostot korvataan tietokannalla. Muutokset voivat aiheuttaa muutoksia arkkitehtuuriin ja koodiin refaktorointi tiedon" uudelleen-" muotoilu" eteenpäin" suunnittelu! uudelleen-" koodaus! inventointi! uudelleen-" dokumentointi! Arvioidaan kaikki sovellukset - tarpeellisuus - ylläpidettävyys (katso kuvaus) kuinka paljon, kuinka täydellisesti takaisinmallintaminen! Ohjelmasta tuotetaan suunnittelutason kuvaus (katso kuvaus) 33

34 Olemassaolevien järjestelmien arviointi Koska järjestelmä on yritykselle tärkeä mutta huonolaatuinen (ylläpito kallista) kannattaa uudelleensuunnitella tai korvata uudella Järjestelmä pitää säilyttää toimintakunnossa, mutta tavalliset ylläpitotoimet riittävät Arvokas yritykselle & Laadultaan huono Arvokas yritykselle & Laadultaan hyvä Liiketoiminnan arvo Ei tärkeä yritykselle & Laadultaan huono Ei tärkeä yritykselle & Laadultaan hyvä Niin kauan kun tavalliset ylläpitotoimet riittävät, kannattaa pitää käytössä Laadultaan huonoa järjestelmää & yritykselle arvotonta ei kannata pitää toiminnassa Järjestelmän laatu Sommerville 2004

35 Takaisinmallintaminen / käänteistekniikka (reverse engineering) vain rakenteellisen ohjelmoinnin rakenteita dirty source code restructure code Käytetään aputyökaluja toiminnan ymmärtämiseksi clean source code extract abstractions processing interface Miten nykyinen käyttöliittymä toimii? Mikä on relevanttia jatkossa? initial specification refine & simplify database Tietomäärittelyjen arviointi esim. luokan attribuuttien kannalta. Tietokannan kaavan arviointi. final specification 35

36 30. Ohjelmistoprosessin parantaminen menetelmiä ja malleja kyvykkysmalli CMMI 36

37 Prosessin arviointi ja parantaminen Software Process identifies modifications to is examined by identifies capabilities and risk of Software Process Assessment Software Process Improvement leads to leads to Capability Determination motivates Pressman 2005

38 Ohjelmistoprosessin parantaminen yrityksessä PSP (Personal Software Process) Humphreyn (1996) esittämä menetelmä, joka tavoitteena on henkilökohtaisen osaamisen parantaminen TSP (Team Software Process) Humphreyn (2000) esittämä menetelmä, joka tavoitteena on ryhmätyön parantaminen SW-CMM (Capability Maturity Model) US DoD:n kehittämä malli alihankkijoiden ohjelmistoprosessin arvioimiseksi. Kiinnittää prosessin parannuskohteet viidellä kypsyystasolla (Humphrey 1989). Crosby esitteli tasot jo BOOTSTRAP Eurooppalainen versio SW-CMM mallista. Joustavampi kuin CMM, koska parantaminen voidaan kohdistaa haluttuun osaprosessiin (Kuvaja et al. 1994). Tuki loppui Ilkka Tervonen 38

39 Ohjelmistoprosessin parantaminen... SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) malli = ISO standardi BOOTSTRAPin periaatteiden pohjalle rakennettu standardi ISO 9001 CMM mallin kaltainen malli, jonka avulla varmistutaan alihankkijoiden ohjelmistoprosessin laadusta ISO 9001 sertifikaatti vastaa CMM tasoa 1-3 CMMI (Capability Maturity Model Integration) CMM mallin kehittyneempi versio (V1.1 julkistettiin Tammikuussa 2002) Mallin staged representation osa vastaa CMM mallia Mallin continuous representation osa vastaa SPICE mallia Ilkka Tervonen 39

40 Organisaatiokohtainen prosessin suorituskyky Mittauksiin perustuva projektin hallinta Organisaatiokohtainen innovointi ja käyttöön ottaminen Kausaalinen analyysi ja ratkaisut Vaatimusten kehittäminen Tekninen ratkaisu Tuotteen integrointi Verifiointi ja validointi Organisaatiokohtainen prosessin suuntaaminen Organisaatiokohtainen prosessinmäärittely Organisaatiokohtainen koulutus Integroitu projektin hallinta Integroitu sopimusten hallinta Riskien hallinta... Taso 3: Määritelty (defined) prosessin standardointi Taso 2: Hallittu (managed) projektin hallinta Taso 5: Optimoiva (optimizing) jatkuva parantaminen Taso 4: Määrällisesti hallittu Vaatimusten hallinta Projektin suunnittelu Projektin valvonta Alihankkijoiden sopimusten valvonta Mittaus ja analyysi Laadunvarmistus (prosessi ja tuote) Tuotteenhallinta Taso 1: Suoritettu (performed) CMMI (staged, tasoittainen) kypsyystasot ja prosessialueet

41 Jatkuva (continuous) CMMI malli Kyvykkyystaso PP REQM MA CM PPQA... Prosessialue PP Project planning REQM Requirements management MA Measurement and analysis CM Configuration management PPQA Process and product quality assurance Taso 0: Epätäydellinen prosessialue (esim PP) ei toteuta tason 1 tavoitteita Taso 1: Suoritettu kaikki prosessialueen tavoitteet täytetty Taso 2: Hallittu kaikki tason 1 kriteerit saavutettu lisäksi noudatetaan organisaatiolle määriteltyjä menettelytapoja Taso 3: Määritelty kaikki tason 2 kriteerit saavutettu lisäksi prosessi on räätälöity organisaatiolle Taso 4: Määrällisesti hallittu kaikki tason 3 kriteerit saavutettu lisäksi prosessialuetta parannetaan mittauksin ja arvioinnein Taso 5: Optimoiva kaikki tason 4 kriteerit saavutettu lisäksi prosessialuetta optimoidaan tilastollisin keinoin Ilkka Tervonen 41

42 Jatkuva CMMI malli Jokaiselle prosessialueelle määritellään tavoitteet (specific goals, SG) ja käytänteet (specific practices, SP). Esim. projektin suunnittelu SG 1: Ota käyttöön arvioinnit SP 1.1 arvioi projektin laajuus SP 1.2 arvioi erilliset tehtävät projektissa SP 1.3 määrittele projektin elinjakso SP 1.4 määrittele työpanos- ja kustannusarviot SG 2: Kehitä projektisuunnitelma SP 2.1 tee budjetti ja aikataulu SP 2.2 tunnista projektin riskit SP 2.3 tee suunnitelma tiedon hallinnalle SP 2.4 tee suunnitelma projektin resursseista SP 2.5 tee suunnitelma tarvittavasta tietämyksestä ja taidoista SP 2.6 tee suunnitelma, miten asiakkaat otetaan mukaan SP 2.7 tee projektisuunnitelma SG 3: Hanki sitoutuminen suunnitelmaan Ilkka Tervonen 42

43 Jatkuva CMMI malli CMMI määrittelee myös viisi geneeristä tavoitetta GG (ja niitä vastaavat käytännöt GP), joiden avulla arvioidaan mille kyvykkyystasolle prosessialueessa on päästy GG 1: Toteuta prosessialueen erityiset tavoitteet (SG) GG 2: Vakiinnuta hallittu prosessi GP 2.1 ota käyttöön organisaatiokohtainen menettelytapa GP 2.2 suunnittele prosessi GP 2.3 varaa resurssit GP 2.4 kiinnitä vastuut GP 2.5 kouluta henkilöstö GP 2.6 hallitse tuotteet (konfiguraatiot) GP 2.7 tunnista ja sido prosessiin asiakkaan edustajat GP 2.8 valvo prosessia GP 2.9 arvioi prosessin noudattamista GO 2.10 katselmoi tilanne ylemmän johdon kanssa GG 3: Vakiinnuta määritelty prosessi GG 4: Vakiinnuta määrällisesti hallittu prosessi GG 5: Vakiinnuta optimoiva prosessi Ilkka Tervonen 43

44 ROI (Return on Investment) eri prosessin parantamistavoille David F. Rico 2003 (www.davidfrico.com/rico03apdf.htm) ROI = Ratio of adjusted benefits to costs Benefits - Costs x 100% Costs 40:1 33:1 Benefit/Cost Ratio 30:1 20:1 26:1 23:1 10:1 8:1 3:1 2:1 Inspection PSP TSP SW-CMM ISO 9001 CMMI

45 SEMAT (Software Engineering Methods and Theory) ydin (Asiat (alphat), joita työstetään ohjelmistojen kehittämisen aikana) Ilkka Tervonen Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

46 Asiat, joita tehdään ohjelmistojen kehittämisen aikana Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

47 Korttien avulla saadaan kehitys näkyväksi Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

48 Korttien avulla arvioidaan tiimin/projektin tilanne Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

49 Mitä seuraavaksi (mitä ei vielä olla tehty)? Jacobson Ivar, Ng Pan-Wei, McMahon Paul, Spence Ian, Lidman Svante, The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel CSI Communications, August 2013, pp

50 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Projektiriskit voidaan ratkaista tai niitä voidaan lieventää, kun ne tunnistetaan aikaisessa vaiheessa /hyp_no 17, Boehm 1989 Riskien hallinnan tulee olla luonnollinen osa projektin hallintaa. Spiraalimalli on hyvä esimerkki riskiohjatusta prosessimallista, joka ohjaa riskien tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa.

51 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 2. Pienissä muutoksissa on suurempi virhetiheys kuin suurissa muutoksissa / no 30, Basili&Perricone 1984, Möller 1995 Pienen muutoksen tekeminen vaatii laajan kokonaisuuden ymmärtämistä, aivan kuten suurissa muutoksissa. Pienten muutosten suhteellinen kustannus ja virhealttius on korkeampi. Lakia perustellaan esim. oheisella taulukolla (Basili&Perricone) tulosta on perusteltu rajapintavirheiden suurella osuudella ja niiden jakautumisella tasaisesti kaikkiin moduuleihin aineiston vinoudella (vain vähän suuria moduuleja, niitä testattu ehkä paremmin) Moduulin koko (lkm, virheellisten lkm) Kompleksisuus (keskiarvo) Virheitä / KLOC 0-50 (258, 49) (70, 25) (26, 13) (13, 7) > 200 (3, 2)

52 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 3 Kypsät prosessit ja yksilöllinen taito parantaa suunnittelua, kasvattaa tuottavuutta ja vähentää virheitä / no 35, Humphrey 1989 Motorolan esimerkissä CMM 2 tasolla virheitä/kloc 4.4, tuottavuus 1.0 CMM 3 tasolla virheitä/kloc 2.1, tuottavuus 0.8 (syy: peer reviews) CMM 4 tasolla virheitä/kloc 1.0, tuottavuus

53 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita Mitkä kahdeksan omiin kokemuksiin perustuvaa, COTS perustaisten järjestelmien ylläpitoon liittyvää oppimaa Reifer et al. oheisessa paperissa esittävät? Buschmann esittelee kahdessa paperissaan kolme arkkitehtuurin hoitamiseen (gardening) ja parantamiseen liittyvää periaatetta, refaktoroinnin (refactoring), uudelleensuunnittelun (reengineering) ja uudelleen kirjoittamisen (rewriting). Kerro, mitä niillä tarkoitetaan ja miten ne pitäisi suorittaa, jos haluaa tehdä ne hyvin. Reifer D., Basili V., Boehm B., Clark B., Eight Lessons Learned during COTS-Based Systems Maintenance, IEEE Software, vol. 20, no. 5, 2003, pp Buschmann F., Gardening Your Architecture, Part 1: Refactoring, IEEE Software, vol 28, no 4, 2011, pp Buschmann F., Gardening Your Architecture, Part 2: Reengineering and Rewriting, IEEE Software, vol 28, no 5, 2011, pp

54 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita Jacobson et al. esittelevät Semat periaatteen (Semat ydin & käsitemalli) oheisessa paperissa. Mitä etuja Semat ydin tarjoaa käyttäjälle tekijöiden mukaan? Mitä tarkoitetaan käsitteellä alpha? Miten tiimin tilannetta voidaan arvioida Semat korttien avulla? Jacobson I., Ng P-W, McMahon P., Spence I., Lidman S., The Essence of Software Engineering: the Semat Kernel, document_library/get_file?uuid=8e c46-49b5- a bae237f&

55 Harjoitustehtävät: viikko 9 Asenna Git versionhallintajärjestelmä koneellesi. Asennusohjeita löytyy esim. sivulta ja materiaalista 1. Tutustu Git versionhallintajärjestelmään sivulla olevan esimerkkimateriaalin avulla ja aseta Gitille käyttäjänimesi ja sähköpostiosoite. 2. Ota jonkin hakemistosi tiedostot versionhallintaan, tee johonkin tiedostoon muutoksia ja commitoi (vahvista) ne commit komennolla. 3. Katsele tekemiäsi muutoksia log komennolla. 4. Luo uusi kehityshaara ja tee siellä muutoksia johonkin tiedostoosi ja commitoi ne. 5. Palaa takaisin master haaraan ja tee siellä muutoksia saman nimiseen tiedostoon kuin edellä ja commitoi ne. 6. Yhdistä kehityshaara ja master haara merge komennolla, korjaa tiedoston ristiriitaa aiheuttavat rivit ja commitoi muutokset versionhallintaan. 7. Katsele tekemiäsi muutoksia log komennolla. 8. Nimeä commitoidut versiot komennolla tag siten, että ensimmäinen versio on v1.0 ja viimeinen v2.0 (väliversiolle voit antaa nimet v1.1 jne.). 9. Vertaile versioiden eroja komennolla diff. 55

56 Harjoitustehtävät: viikko 9 Lisätehtävä (ei pakollinen) Jos haluat lisäharjoittelua voit tutustua sivulla esiteltyyn esimerkkiin, kuinka haarautumista voidaan käyttää eri versioiden ja julkaisujen hallintaan. Tee samankaltaista kehitys- ja julkaisuversioiden hallintaa jollekin omalle tiedostolle. 56

57 Harjoitustehtävät: viikko 10 Projektin tavoitteena on kehittää ohjelmisto varastettujen pyörien etsimiselle, joka toimii varastettujen kameratarvikkeiden etsimiskäytännön tapaan. Rahoitus projektille hankitaan joukkorahoituksella (crowdfunding). Tehtävänäsi on suorittaa projektin tilanteen arviointi SEMAT analyysin mukaisesti. Tässä riittää arvioida SEMAT alphat Asiakas (Customer) ja Ratkaisu (Solution) aihealueilla (areas of concern). Tämä tarkoittaa alphoja Mahdollisuus (Opportunity), Sidosryhmät (Stakeholders), Vaatimukset (Requirements) ja Ohjelmisto (Software system). Käytä arvioinnissa arviointipohjaa, joka löytyy tehtäväkuvauksesta (SEMAT esimerkki) kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. 57

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia Aluksi Riskien hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 24.1.2007 Reaktiivinen strategia Indiana Jones -tyyli Ei huolehdita ongelmista ennen kuin ne tapahtuu Proaktiivinen strategia Tunnistetaan

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Laatukustannukset. Laadun hallinta. Laadun kustannuksista

Laatukustannukset. Laadun hallinta. Laadun kustannuksista Laatukustannukset Laadun hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 13.2.2007 US National Institute of Standards and Technology: Riittämättömän testauksen kustannusten arvioitiin olevan 59 Mrd dollaria

Lisätiedot

Laadun hallinta. Laatukustannukset. Laadun kustannuksista. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Laadun hallinta. Laatukustannukset. Laadun kustannuksista. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Laadun hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 5.4. Laatukustannukset US National Institute of Standards and Technology: Riittämättömän testauksen kustannusten arvioitiin olevan 59 Mrd dollaria

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Johdanto. Mitä on ohjelmistotuotanto? Tämän kurssin näkökulma. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Johdanto. Mitä on ohjelmistotuotanto? Tämän kurssin näkökulma. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Johdanto Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 6.3. Mitä on ohjelmistotuotanto? Ohjelmistotekniikka (Software Engineering) tarkoittaa pätevien insinööriperiaatteiden vakiinnuttamista ja käyttämistä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely- ja hallinta. Peruskäsitteet. Syyt aikataulun ja budjetin ylitykseen. TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Vaatimusmäärittely- ja hallinta. Peruskäsitteet. Syyt aikataulun ja budjetin ylitykseen. TJTA330 Ohjelmistotuotanto Vaatimusmäärittely- ja hallinta TJTA330 Ohjelmistotuotanto 27.3. Peruskäsitteet Vaatimusten yhteydessä puhutaan yleensä erikseen vaatimusmäärittelystä ja vaatimusten hallinnasta Vaatimusmäärittely on vaatimusten

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, syksy laatu Ohjelmiston laatu

Ohjelmistotuotanto, syksy laatu Ohjelmiston laatu Ohjelmiston laatu Laatu - useita eri näkemyksiä klassinen: kaikki tarpeet huomioiva hyvyys, subjektiivinen tuote ja hintasidonnainen: mitä kallimpi sitä parempi tarkoituksenmukaisuus: laadukas tuote sopii

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Katselmoinnit. review) Katselmoinnit (review( Mitä ovat katselmoinnit? Katselmoinnin määritelmä (IEEE 1988)

Katselmoinnit. review) Katselmoinnit (review( Mitä ovat katselmoinnit? Katselmoinnin määritelmä (IEEE 1988) Katselmoinnit Johdatus ohjelmistotekniikkaan Sami Kollanus 19.10.2004 Katselmoinnin määritelmä (IEEE 1988) An evaluation of software element(s) or projects status to ascertain discrepancies from planned

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

8. Laadunvalvonta. Mitä laatu on?

8. Laadunvalvonta. Mitä laatu on? 8. Laadunvalvonta Ohjelmistojen laatu on parantunut paljon viimeisen 15 vuoden aikana. Tämä näkyy mm. siinä, että asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisempiä tuotteiden toimintaan kuin 90-luvun alussa. Tähän

Lisätiedot

SYSTEEMITYÖ. Tärkeitä sanoja

SYSTEEMITYÖ. Tärkeitä sanoja SYSTEEMITYÖ Tärkeitä sanoja SYSTEEMITYÖN TÄRKEITÄ SANOJA Laatu (itse tuotteessa ja sen tekemisessä) Dokumentaatio Riskienhallinta Vaatimustenhallinta Uudelleenkäytettävyys Versionhallinta 2 LAATU Parityönä:

Lisätiedot

Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit

Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon 31.10.2008 Harri Laine 1 Ohjelmisto Tietokoneohjelma (computer program) toimintaohje, jonka mukaan toimien tietokone suorittaa jonkin tietojenkäsittelytehtävän

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy Loppuraportti Ryhmä 14 Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Version Date Author Description 0.1 29.2.2008 Suanto Ensimmäinen versio Sisällysluettelo T-76.4115 / T76.5115

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 SISÄLTÖ Projektinhallinnan standardeja Kypsyysmallien ja projektinhallintastandardien historia ISO 21500 standardi ISO 21500 standardin hyötyjä ISO 21500 prosessi

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistoprosessi

ITK130 Ohjelmistoprosessi ITK130 Ohjelmistoprosessi Ohjelmistotuotteen elinkaari Ohjelmistoprosessimalli Koodaa ja korjaa Miksi ohjelmistoprosesseja? Prosessimallin tavoitteet Prosessi ongelmaratkaisuna Prosessi, musta laatikko

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Hajautettu versionhallinta Gitillä

Hajautettu versionhallinta Gitillä Ohjelmistotekniikka Henrik Hedberg Tietojenkäsittelytieteiden laitos Versionhallintajärjestelmä Hallitsee tiedostot ja niiden eri versiot ts. muutokset Mahdollisuus rinnakkaisiin historioihin ts. haaroihin

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Pohdiskelujen aiheita study group työskentelyyyn Luento 1:

Pohdiskelujen aiheita study group työskentelyyyn Luento 1: 1 Pohdiskelujen aiheita study group työskentelyyyn Luento 1: Miten ohjelmistojen korjaamisen aiheuttamaa "rapistumista" voidaan välttää? Tee yhteenveto Hookerin seitsemästä periaatteesta ja esitä tiivistelmä

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Ohjelmistojen laadun parantaminen refaktoroinnilla Simo Mäkinen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

Ohjelmistojen laadun parantaminen refaktoroinnilla Simo Mäkinen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Ohjelmistojen laadun parantaminen refaktoroinnilla Simo Mäkinen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Mäkinen / Ohjelmistojen laadun parantaminen / Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

2. Ohjelmistotuotantoprosessi

2. Ohjelmistotuotantoprosessi 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Liite A Määritelmät 1 (6)

Liite A Määritelmät 1 (6) 1 (6) Liite A Määritelmät 2.3 Uusi versio 2.4 Versio joulukuun neuvotteluja varten 2.6 Tarjoajille 29.1.2015 lähetetty versio 2.7 Helmikuun 2015 neuvotteluissa käsitelty versio 2.81 Tarjoajille 18.2.2015

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Katselmoinnin määritelmä. Katselmoinnit osa 1. ja vielä ajatuksia katselmoinneista. Katselmointi. Katselmointi, katselmus (review) IEEE Std

Katselmoinnin määritelmä. Katselmoinnit osa 1. ja vielä ajatuksia katselmoinneista. Katselmointi. Katselmointi, katselmus (review) IEEE Std Katselmoinnin määritelmä Katselmoinnit osa 1 Sami Kollanus 1.12.2006, katselmus (review) IEEE Std 1028-1988 Ohjelmiston osien tai projektin tilan arviointi (evaluation), jonka tarkoitus on tunnistaa tuotosten

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. CMMI-käytänteet. Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet

Projektin suunnittelu. CMMI-käytänteet. Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet Projektin suunnittelu Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 17.1.2007 Laaditaan estimaatit: Määritellään projektin laajuus (scope) Määritellään tehtävien ja tuotosten

Lisätiedot

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Työmäärän arviointi Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 20.3. Vaihtoehtoja Arvioidaan projektin jälkeen (onnistuu varmasti) Verrataan karkeasti samanlaisiin aiempiin projekteihin Ositetaan projekti

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Käyttöohje Suomi Onnittelut Leica DISTO :n hankkimisen johdosta. Yleiskatsaus Leica DISTO A2 1.1.0 fin Turvaohjeet löytyvät erillisestä kirjasesta tämän

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Ohjelemistotuotanto, syksy 1998 /Prosessi Prosessimallit

Ohjelemistotuotanto, syksy 1998 /Prosessi Prosessimallit Prosessimallit Prosessimalli on ohjelmiston elinkaaren rakenteen määrittely ts. kuvaus sille millaisten vaiheiden kautta ohjelmisto kehittyy ideasta hautaan mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Systeeminen turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen. MS-E2194 Björn Wahlström 1-3 syyskuuta 2015

Systeeminen turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen. MS-E2194 Björn Wahlström 1-3 syyskuuta 2015 Systeeminen turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen MS-E2194 Björn Wahlström 1-3 syyskuuta 2015 Kurssikokonaisuus Ensimmäinen päivä, 1.9 kurssikokonaisuus, muutama onnettomuus, miksi onnettomuudet tapahtuvat,

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo KOULUTUSTIEDOTE 1(6) ISTQB ADVANCED TEST MANAGER Kuvaus ja tavoite ISTQB Advanced level -sertifikaattiin valmentava koulutus (5 pv) ja sertifikaattikoe (3 h 45 min). Koulutus sisältää kahden päivän Core-osuuden

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille Lentoturvallisuusseminaari Lentoon! Ilmailumuseo

Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille Lentoturvallisuusseminaari Lentoon! Ilmailumuseo Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille Lentoon! Ilmailumuseo 14- Erkki Pulkkinen, Petteri Tarma, Ari Vahtera Yhteistyössä 2 Sisällys Työryhmä Perusmalli Mallin vaiheet Lisäelementit 3 Työryhmä Jäsenet

Lisätiedot

Projektin suunnittelu

Projektin suunnittelu Projektin suunnittelu Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 15.3. Projektin suunnittelu - CMMIkäytänteet Projektin estimaatit: Määritellään projektin laajuus (scope) Määritellään tehtävien ja tuotosten

Lisätiedot

1. Syötä 2 vuoden tuloslaskelmat ja taseet ohjelmaan. Poista kertaluoteiset erät tarvittaessa.

1. Syötä 2 vuoden tuloslaskelmat ja taseet ohjelmaan. Poista kertaluoteiset erät tarvittaessa. Miten ennustetaan ja budjetoidaan P-Analyzerillä? Miten tekoälyennusteita tehdään: 1. Syötä 2 vuoden tuloslaskelmat ja taseet ohjelmaan. Poista kertaluoteiset erät tarvittaessa. 2. Anna vähintäänkin kasvu-

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio (vertailuperuste 4.2) Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Järjestelmän ylläpidettävyyden arviointi...

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Johdatusta ohjelmistotekniikkaan

Johdatusta ohjelmistotekniikkaan Johdatusta ohjelmistotekniikkaan OT:n historiaa 4 vaihetta (1/2) 1. Vaihe (0 60-luvun alku) Vähän tietokoneita Eräajo-tyyppisiä ohjelmia Pääasiassa matemaattisia, pieniä yhden käyttäjän sovelluksia Ei

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

EuroSkills2016 säännöt, arviointi ja CIS. Etätyöskentelyn tehtävät. Tapio Kattainen EuroSkills Tekninen delegaatti

EuroSkills2016 säännöt, arviointi ja CIS. Etätyöskentelyn tehtävät. Tapio Kattainen EuroSkills Tekninen delegaatti EuroSkills2016 säännöt, arviointi ja CIS. Etätyöskentelyn tehtävät. Tapio Kattainen EuroSkills Tekninen delegaatti Säännöt Osat A ja B A-osassa kilpailun organisointiin liittyviä asioita. Myös toimijoiden

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot