Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen"

Transkriptio

1 Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Luku 6: Vaatimusten mallintaminen: skenaariot, analyysiluokat UML kertausta Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Vuopohjainen mallintaminen (DFD malli) Vaatimusten keräys Web-sovelluksessa 1

2 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Käytetyn mallin arvo riippuu valitusta näkökulmasta, mikään ei ole paras kaikkiin tarkoituksiin / no 4, Davis Oliomalli vähentää kommunikoinnin ongelmia analysoijien ja käyttäjien välillä / hyp_no 1, Booch 1991 Esitä Flow-of-events esitystavalla Opintojen hallintajärjestelmän (tämä luento s.13) käyttötapaus Kurssille ilmoittautuminen esitystavasta lisää: Williams L., Use Case-based Requirements 2

3 Vaatimusmallin (analyysimallin) tarkoitus 1. kuvata asiakkaan vaatimukset 2. luoda pohja ohjelmistosuunnittelulle 3. määritellä joukko vaatimuksia, joita tullaan käyttämään rakennetun ohjelmiston validoinnissa Peukalosääntöjä (Arlow & Neustadt 2002) pysy riittävän abstraktilla tasolla jokaisen mallin elementin tulee lisätä ymmärrystä jätä infrastruktuurista huolehtiminen suunnitteluvaiheeseen minimoi kytkennät järjestelmän osien välillä sidosryhmillä on useita käyttötarkoituksia mallille pidä malli niin yksinkertaisena kuin mahdollista 3

4 Sovellusalueanalyysi tai toimiala-analyysi (domain analysis) Mitä yhteistä sovellusalueella on? Mitä eri projektit voivat käyttää yhdessä? Sovellusaluetietämyksen lähteet Tekninen kirjallisuus Olemassaolevat sovellukset Asiakastutkimukset Asiantuntijoiden neuvot Nykyiset/tulevat vaatimukset Sovellusalueanalyysi Luokkataksonomiat Uudelleenkäytön standardit Toiminnalliset mallit Sov. alueen kielet Sovellusalueanalyysimalli Kuinka löydetään uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman laajasti sovellettavat analyysiluokat ja/tai yhteiset funktiot ja ominaispiirteet? 4

5 Suunnittelumenetelmien kehittyminen Suunnittelumenetelmät ovat aikansa lapsia (kaikissa eri abstraktiotason kuvauksia) 1980 luvulla JSD (Jackson System Development), Jackson 1983 MSA (Modern Structured Analysis), Yourdon luvulla oliomenetelmät ja kuvaustavat, kuten OOA & OOD, Coad & Yourdon 1991 OMT, Rumbaugh et al UML kuvaustavan määrittely, Rumbaugh et al UML & RUP prosessi, Jacobson et al OMT++, Jaaksi et al luvulla UML & RUP valtakausi jatkuu (UML , UML ) 5

6 Käyttäjät Analyysimallin osat Prosessi Skenaariopohjaiset mallit Vuomallit Rakenne Käyttötapaukset Käyttötapauskaaviot Aktiviteettikaaviot Uimaratakaaviot Luokkamallit Luokkakaaviot Analyysipakkaukset CRC mallit Yhteistyökaaviot Ohjelmistovaatimukset Tietovuokaaviot Ohjausvuokaaviot Käsittelykertomukset Käyttäytymismallit Tilakaaviot Sekvenssikaaviot Oliojoukon vuorovaikutus 6

7 Kaavio Rakennekaavio Käyttäytymiskaavio Luokkakaavio Pakkauskaavio Tilakaavio Aktiviteettikaavio Oliokaavio Sijoittelukaavio Käyttötapauskaavio Komponenttikaavio Koostekaavio Ajoituskaavio Sekvenssikaavio Vuorovaikutuskaavio Kokoava vuorovaikutuskaavio Kommunikaatiokaavio (yhteistyökaavio) 7

8 UML kertausta Käydään läpi UML kaaviot Millerin tutoriaalin pohjalta Practical UML: A Hands-On Introduction for Developers Toinen hyvä lähde Williams L., Intro to UML UMLOverview.pdf 8

9 SafeHome valvontafunktio Käyttötapaus (sanallinen kuvaus): Valitse kamera ja näytä kuvaa Jos olen poissa kotoa, voin katsoa PC:n ja selaimen avulla SafeHome järjestelmän kameroiden kuvia. Aluksi täytyy kirjautua SafeHome palvelimelle. Sen jälkeen kaikki SafeHome järjestelmän palvelut ovat käytettävissä. Tietyn kameran kuvan saa valitsemalla ensin valvonta toiminnon ohjauspaneelin näppäimistä, sitten edelleen valitse kamera toiminto. Näytöllä esitetyn pohjapiirroksen avulla voin valita nähtäväksi joko pieniä (thumbnail) otoksia kaikista kameroista tai valitun kameran kuvaa. Jos haluan vaihtaa kameraa, saan valitse kamera toiminnolla pohjapiirroksen näkyville ja sen avulla voin vaihtaa kameraa. 9

10 SafeHome valvontafunktio Käyttötapaus (skenaario): Valitse kamera ja näytä kuvaa 1. Talon omistaja ottaa yhteyden SafeHome kotisivulle 2. Talon omistaja antaa käyttäjätunnuksen 3. Talon omistaja antaa salasanan 4. Järjestelmä näyttää kaikki toimintonäppäimet 5. Talon omistaja valitsee valvonnan toiminnon 6. Talon omistaja valitsee valitse kamera toiminnon 7. Järjestelmä näyttää pohjapiirroksen ja kameroiden paikat 8. Talon omistaja valitsee kameran pohjapiirroksesta 9. Talon omistaja valitsee näytä toiminnon 10. Järjestelmä näyttää ikkunan, jossa on valitun kameran numero 11. Järjestelmä näyttää ikkunassa kuvaa valitusta kamerasta 10

11 Käyttötapaus (laaja esitys): Valitse kamera ja näytä kuvaa Ensisijainen toimija: Talon omistaja Tavoite: Saada halutun kameran kuva näkyville Internetin kautta Esiehdot: SafeHome kotisivut on toiminnassa ja käyttäjä on aiemmin rekisteröitynyt Herätin/liipasin: Talon omistaja haluaa katsoa kameran kuvaa Skenaario:11 askelta esitelty edellisellä sivulla Poikkeukset: Käyttäjätunnus tai salasana on väärä - katso käyttötapaus: Varmista käyttäjätunnus ja salasana Valvontatoimintoa ei ole räätälöity talon omistajan talolle - katso käyttötapaus: Konfiguroi valvontatoiminto Talon omistaja valitsee Näytä pikkukuvaa (thumbnail) kuvaa kaikista kameroista katso käyttötapaus: Näytä pikkukuvaa kuvaa kaikista kameroista Prioriteetti: kohtuullisen tärkeä, toteutetaan perustoimintojen jälkeen Milloin valmis: kolmannessa vaiheessa Käyttötiheys: kohtuullisen usein Avoimet kysymykset: Onko järjestelmän turvallisuus riittävä? Onko verkon nopeus riittävä kuvan välittämiseen? 11

12 Flow-of-events esitystapa UseCaseRequirements.pdf UC4 Opiskelijatietojen ylläpito 4.1 Esiehdot: Opintosihteerillä on pääsy järjestelmään 4.2 Päälinja: Opintosihteeri valitsee opiskelijan järjestelmästä joko opiskelijanumeron tai nimen avulla [E1]. Opintosihteeri päivittää kurssin suoritustiedot [UC5]. 4.3 Tarkennetut kulut: ei ole 4.4 Vaihtoehtoiset kulut [E1] Opiskelijaa ei löydy, ilmoitetaan opintosihteerille. 12

13 (Flow of Events esitystapa): UC 1: Valitse kamera ja näytä kuvaa 1.1 Esiehdot: SafeHome kotisivut on toiminnassa ja käyttäjä on aiemmin rekisteröitynyt 1.2 Päälinja (main flow): Talon omistaja ottaa yhteyden SafeHome kotisivulle. Talon omistaja antaa käyttäjätunnuksen ja salasanan [E1]. Järjestelmä (ohjauspaneeli) näyttää kaikki toimintonäppäimet ja talon omistaja valitsee valvonta toiminnon [E2]. Tämän jälkeen talon omistaja valitsee valitse kamera toiminnon ja järjestelmä näyttää pohjapiirroksen ja kameroiden paikat. Talon omistaja valitsee kameran pohjapiirroksesta [E3]. Talon omistaja valitsee näytä toiminnon. Järjestelmä näyttää ikkunan, jossa on valitun kameran numero [E3]. Järjestelmä näyttää ikkunassa kuvaa valitusta kamerasta [E3]. 1.3 Tarkennetut kulut (subflows): ei ole 1.4 Vaihtoehtoiset kulut (alternative flows): [E1] Jos käyttäjätunnus tai salasana on väärä, siirry käyttötapaukseen [UC x] (Varmista käyttäjätunnus ja salasana) [E2] Jos valvontatoimintoa ei ole räätälöity talon omistajan talolle, siirry käyttötapaukseen [UC x] (Konfiguroi valvontatoiminto) [E3] Jos talon omistaja valitsee Näytä pikkukuvaa (thumbnail) kuvaa kaikista kameroista, siirry käyttötapaukseen [UC x] (Näytä pikkukuvaa kuvaa kaikista kameroista) 13

14 Analyysiluokkien tunnistaminen Voidaan aloittaa käyttöskenaarioita tutkimalla alleviivataan substantiivit tai substantiivilausekkeet kerätään ne tauluun tunnistetaan synonymit Tunnistetaan myös toiminnot (operaatiot) merkitään verbit kursiivilla 14

15 Tunnistetaan esim. Ulkoiset entiteetit Asiat Tapahtumat Roolit muut järjestelmät, laitteet, ihmiset raportit, näytöt, kirjeet transaktiot, hälytykset johtaja, suunnittelija, myyjä Organisaatioyksiköt Paikat osasto, ryhmä, tiimi Valmistuspaikka, tapahtumapaikka Rakenteet tunnistimet, ajoneuvot, tietokoneet 15

16 SafeHome kuvaus SafeHome turvajärjestelmä mahdollistaa talon omistajan konfiguroida turvajärjestelmä sen jälkeen kun se on asennettu, valvoa kaikkia tunnistimia, jotka on liitetty turvajärjestelmään, ja olla yhteydessä talon omistajaan rajapinnan (Internetin, PC:n tai ohjauspaneelin) välityksellä. PC:tä käytetään asennuksen aikana järjestelmän konfigurointiin. Jokaiselle tunnistimelle määritellään numero ja tyyppi, salasana määritellään järjestelmän aktivointia ja toiminnan keskeyttämistä varten. Määritellään myös puhelinnumero, johon ilmoitetaan havaituista tunnistintapahtumista. Kun tunnistintapahtuma havaitaan, ohjelmisto laukaisee äänihälytyksen. Talon omistajan määrittelemän viiveen jälkeen järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä, tapahtumapaikasta ja hälytyksen tyypistä valvontapalvelun puhelinnumeroon. Puhelinnumeroon soitetaan 20 sek. välein, kunnes yhteys saadaan. Talon omistaja saa tietoa hälytyksestä rajapinnan kautta ja talon omistaja käyttää järjestelmää seuraavasti 16

17 Mahdollinen luokka Järjestelmä (turvaj.) Talon omistaja Tunnistin Rajapinta (ohj.pan., PC ) Asennus Numero, tyyppi Salasana Puhelinnumero Tunnistintapahtuma Äänihälytys, hälytys Viive Tapahtumapaikka Valvontapalvelu Luokittelu rakenne rooli tai ulkoinen entiteetti ulkoinen entiteetti ulkoinen entiteetti tapahtuma tunnistimen attribuutteja asia asia tapahtuma ulkoinen entiteetti järjestelmän attributti paikka ulkoinen entiteetti 17

18 Analyysiluokan tunnistaminen 1. Onko luokassa säilytettävää tietoa tarvitaan järjestelmän toimintaan 2. Onko luokassa tarvittuja palveluja muutetaanko niiden avulla luokan attribuutteja 3. Onko luokassa monia attribuutteja suunnittelun aikana yksikin attribuutti kertoo paljon, mutta toteutuksessa luokassa pitää olla useampia attribuutteja 4. Onko luokalle tavanmukaisia attribuutteja sopivatko nämä attribuutit kaikkiin luokan esiintymisiin 5. Onko luokassa tavanmukaisia toimintoja sopivatko nämä toiminnot kaikkiin luokan esiintymisiin 6. Kuvaako luokat olennaisia vaatimuksia ulkoiset entiteetit tulevat esille jo vaatimusmallissa (Ehdokasluokan tulisi täyttää (lähes) kaikki näistä 6 ominaisuudesta) 18

19 Mahdollinen luokka Järjestelmä (turvaj.) Talon omistaja Tunnistin Rajapinta (ohj.pan., PC ) Asennus Numero, tyyppi Salasana Puhelinnumero Tunnistintapahtuma Äänihälytys, hälytys Viive Tapahtumapaikka Valvontapalvelu Perustelut 6 kohdan mukaan hyv: kaikki toteutuvat ei hyv/hyv: 1, 2 ei, 6 kyllä hyv: kaikki toteutuvat hyv: kaikki toteutuvat ei hyv: ei hyv: 3 ei, tunnistimen attrib. ei hyv: 3 ei, järjestelmän attrib. ei hyv: 3 ei, järjestelmän attrib. hyv: kaikki toteutuvat hyv: 2,3,4,5,6 toteutuvat ei hyv: 3 ei, järjestelmän attrib. ei hyv/hyv: 1, 2 ei, 6 kyllä ei hyv/hyv: 1, 2 ei, 6 kyllä 19

20 Tapahtumapaikka Valvonta-palvelu 1 1 sijaitsee ilmoittaa 1 Järjestelmä 1 valvoo * 1 Tunnistin olla yhteydessä saa ilmoituksen 1 havaitsee Rajapinta laukaisee * Äänihälytys Alustava luokkakaavio * 1 * Tunnistintapahtuma 20

21 Class: Tarjoilija CRC kuvauksen kortteja Responsibility: Tarjoilee ruoan ja juoman asiakkaalle Ottaa vastaan tilauksen asiakkaalta Pyytää kokkia valmistamaan ruokaannoksen Collaborator Asiakas Kokki Class: Kokki Responsibility: Valmistaa ruoka-annoksen Collaborator Tarjoilija Class: Asiakas Responsibility: Valitsee ruoan ja juoman Collaborator Tarjoilija 21

22 Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Käsitellään vain SA (Structured Analysis) menetelmän komponentit Vaatimusten keräys Web-sovelluksessa Esimerkki: Taidevälittäjän tuki 22

23 Liittymäkaavio (terminaattorit/transformaatiot) Tapahtumalista 1. Tapahtuma 1 2. Tapahtuma 2 Tietohakemisto tieto_a = tieto_b + tieto_c tieto_x =... Hierarkkiset tietovuokaaviot ER-kaaviot Tilakaaviot SA (Structured Analysis) menetelmän komponentit Minispesifikaatiot if a < b then... 23

24 Ohjauspaneeli käyttäjän komennot ja data näytön informaatio Ohjauspaneelin näyttö Safe Home ohjelmisto hälytyksen tyyppi Hälytys Tunnistimet tunnistimien tila numeron valinta Liittymäkaavio (context diagram) SafeHome kodin turvajärjestelmälle Puhelinyhteys 24

25 Ohjauspaneeli käyttäjän komennot ja data konfigurointipyyntö Konfiguroi järjestelmä konfigurointitiedot Vuorovaikutus käyttäjä n kanssa salasana käynnistä/ lopeta Aktivoi/ passivoi järjestelmä A/P viesti Järjestelmän konfigurointitiedot konfigurointitiedot Tunnistimet Tunnista salasana tunnistimien tila käypä salasana konfigurointitiedot Valvo tunnistimia Näytä viestit ja tila Ensimmäisen tason DFD kaavio SafeHome kodin turvajärjestelmälle näytön informaatio numeron valinta hälytyksen tyyppi numeron valinta Ohjauspaneelin näyttö Hälytys Puhelinyhteys 25

26 Vaatimusten keräys Web-sovelluksessa 1. Määrittele käyttäjäkategoriat sidosryhmien haastattelun perusteella 2. Määrittele sovellukselta odotettavat piirteet sidosryhmien haastattelun perusteella 3. Analysoi kerättyä tietoa 4. Määrittele käyttötapauksien avulla vuorovaikutusskenaariot kaikille käyttäjäluokille 26

27 1. Määrittele käyttäjäkategoriat Mikä on käyttäjän tavoite, miksi hän käyttää sovellusta? esim. SafeHomeAssured.com sivun käyttäjä etsii tietoja turvajärjestelmistä tekee hintavertailua haluaa hankkia järjestelmän hakee teknistä tukea Kuinka hyvin käyttäjä tuntee sovelluksen hyvin perehtynyt <-> aloittelija Mitä kautta käyttäjä tulee sovelluksen käyttäjäksi Mistä ominaisuuksista käyttäjä pitää/ei pidä Näiden kysymysten avulla pitää määritellä riittävä määrä käyttäjäluokkia 27

28 2. Kommunikointi sidosryhmän (sisältää loppukäyttäjät) kanssa Pyritään keräämään tietoa mahdollisimman monilta käyttäjiltä, voidaan käyttää perinteistä keskustelua tyypillisten käyttäjien kanssa, tavoitteena parempi ymmärrys vaatimuksista sähköisesti toteutettua keskustelua, voidaan helposti tallettaa, koska kommunikointi tekstimuodossa haastatteluja, kysytään käyttäjän mielipidettä sovelluksesta web sivua tai sähköpostia käyttäen skenaarioita, käyttötapausten avulla kuvataan sovelluksen käyttöä 28

29 3. Analysoidaan kerättyä tietoa Kerätty tieto luokitellaan käyttäjäluokkien ja transaktiotyyppien mukaan Tavoitteena on saada lista sisältöolioista operaatioista, jotka liittyvät olioihin tietyssä transaktiossa toiminnoista, joita sovellus tarjoaa käyttäjälle ei-toiminnallisista vaatimuksista 29

30 4. Käyttötapausten kehittäminen Käyttötapauksia tarvitaan tehokkaan analyysimallin rakentamiseen Käyttötapaukset auttavat suunnittelijaa ymmärtämään, millaisia käyttötarpeita loppukäyttäjällä on Käyttötapaukset auttavat kehitystyön jakamisessa osiin Käyttötapaukset toimivat testitapausten kehittämisen perustana 30

31 Esimerkki: Taidevälittäjän tuki (käyttötapaus, luokkakaavio, yhteistyökaavio ja sekvenssikaavio) Taidevälittäjän tukiohjelmiston tulisi laskea korkein hinta, jonka välittäjän kannattaa maksaa maalauksesta. Ohjelmiston tulisi tuottaa myös raportteja hankinnoista ja myynneistä. Välittäjällä on siten kolme liiketoimintaaktivitettia: hän ostaa maalauksia, myy maalauksia ja tuottaa raportteja. Taidevälittäjä kerää tarkkaa tietoa omista, gallerian omistamista maalauksia ja hyödyntää hinta-arvioissaan huutokaupattujen töiden hintatietoja. Maalaus voi olla mestarityö tai muu maalaus. Hyvä ja tiivis johdatus UML kaavioihin löytyy: 31

32 Mestarityön tekijä on tunnettu maalari ja sen arvo saadaan huutokauppatiedoista. Huutokauppahintaa korotetaan vuosittain 8%:lla siitä vuodesta lähtien, kun kauppa on tehty. Mestarityön arvon arvioimiseksi etsitään mahdollisimman samankaltainen myyty työ, jonka hintaa käytetään hinnoittelun perustana. Samankaltaisuuskerroin saadaan tekniikan, aiheen ja koon perusteella. Tällöin arvioidaan onko tekniikka samanlainen (1 tai 0) onko aihe samanlainen (1 tai 0) Lasketaan nämä luvut yhteen ja kerrotaan pienemmän maalauksen koolla ja jaetaan suuremman maalauksen koolla. Jos kerroin on 0, välittäjä ei luokittele työtä mestarityöksi. Muun maalauksen hinta saadaan tekijän muotikertoimen ja kankaan koon perusteella (niiden tulona). Jos muotikerrointa ei tiedetä, välittäjä ei osta työtä. 32

33 Taidevälittäjän tuki" Osta maalaus Myy maalaus Myyjä Välittäjä Tuota raportti Päivitä muotikerroin Ostaja 33

34 Maalaus GallerianTyö HuutokTyö Mestarityö MuuMaalaus MuotiKerroin käyttää 34

35 Maalaus etunimi sukunimi työnnimi valmisvuosi korkeus leveys tekniikka aihe GallerianTyö HuutokTyö Mestarityö luokittelu hankintapäivä myyjännimi maxhankintahinta todhankintahinta tavoitemyyntihinta myyntipäivä ostajannimi ostajanosoite todmyyntihinta MuuMaalaus käyttää huutopäivä huutohinta MuotiKerroin tekijänetunimi tekijänsukunimi kerroin 35

36 Luokkien stereotyyppiesitystapa Malliluokka (entity) - Model - mallintaa pitkäaikaista informaatiota, esim. Maalaus Käyttöliittymäluokka (boundary) View - mallintaa vuorovaikutusta tuotteen ja aktoreiden välillä, esim. Hankintaraportti Kontrolliluokka (control) Controller - mallintaa monimutkaista laskentaa, esim. LaskeMestarityönHinta 36

37 Kurssi Harjoitusryhmä <<read>> <<read>> Ilmoittautuminen <<maintain>> <<read>> Opiskelija Osallistuminen (Luukkainen & Laine, 2010)" 37

38 Skenaario mestarityön ostolle Välittäjä antaa kuvauksen maalauksesta Ohjelmisto selaa huutokauppatietoja löytääkseen mahdollisimman samanlaisen työn samalta tekijältä Ohjelmisto laskee hankintahinnan ylärajan lisäämällä huutokauppahintaan vuosittaisen 8%:n korotuksen. Välittäjä tekee tarjouksen, joka alittaa lasketun ylärajan myyjä hyväksyy tarjouksen Välittäjä päivittää myyntitiedot (myyjän nimi ja osoite, hankintahinta) 38

39 Myyjä antaa välittäjän pyytämän tiedon Myyjä Mestarityö Välittäjä UI LaskeMestarityön Hinta Kommunikaatiokaavio: Osta mestarityö HuutokTyö 39

40 Myyjän tieto välittäjälle Myyjä 3: Luo uusi olio 1: Anna mestarityön tiedot 2: Siirrä mestarityön tiedot 11: Pyydä päivitys :Mestarityö 4: Palauta uusi olio 9: Anna myyjän tiedot 10: Siirrä myyjän tiedot 12: Ilmoita päivityksen onnistumisesta 5: Selaa huutokauppatietoja Välittäjä 8: Näytä hinta 14: Näytä ilmoitus päivityksen onnistumisesta :UI 7: Tuota hinta 13: Ilmoita päivityksen onnistumisesta :Laske Mestarityön Hinta 6: Palauta huutokaupatun työn hinta Kommunikaatiokaavio: Osta mestarityö :HuutokTyö 40

41 Myyjä Välittäjä :UI :Laske MestarityönHinta :HuutokTyö 1: Anna mestarityön tiedot 2: Siirrä mestarityön tiedot 3: Luo uusi olio :Mestarityö Myyjän tieto välittäjälle 4: Palauta uusi olio 5: Selaa huutokauppatietoja 8: Näytä hinta 9: Anna myyjän tiedot 14: Näytä ilmoitus päivityksen onnistumisesta 7: Tuota hinta 10: Siirrä myyjän tiedot 13: Ilmoita päivityksen onnistumisesta Sekvenssikaavio: Osta mestarityö 6: Palauta huutokaupatun työn hinta 11: Pyydä päivitys 12: Ilmoita päivityksen onnistumisesta 41

42 Soveltuvat lait 1. Käytetyn mallin arvo riippuu valitusta näkökulmasta, mikään ei ole paras kaikkiin tarkoituksiin / no 4, Davis 1990 Davisin laadullisessa tutkimuksessa nähtiin, että eri kuvaustavoilla päästiin hyödyllisiin, vaikkakin erilaisiin tuloksiin. Kuvausmenetelmät ovat hyödyllisempiä ratkaisun kuvaamisessa kuin ongelman määrittelyssä (ongelman määrittelyssä toimialan tietämys on tärkeää) Ohjelmistosuunnittelijan tulisi käyttää useita sopivia työkaluja ja tekniikoita, kuten puusepän huonekalujen valmistamisessa. 2. Oliomalli vähentää kommunikoinnin ongelmia analysoijien ja käyttäjien välillä / hyp_no 1, Booch perustellaan sillä, että (1) voidaan helpommin mallintaa ihmisen tietämystä, (2) siirto vaatimusmäärittelyistä suunnitteluun ja toteutukseen on saumaton, (3) käsitellään dataa ja prosesseja samanaikaisesti ja (4) noudattaa hyviä ohjelmistotekniikan periaatteita. 42

43 Pohdiskelun aiheita Esitä Flow-of-events esitystavalla Opintojen hallintajärjestelmän käyttötapaus Kurssille ilmoittautuminen (esitystavasta lisää: 43

44 Harjoitustehtävät viikko 4 Tehtävänä on suunnitella keskusteluohjelmisto pienen ohjelmistotalon käyttöön. Järjestelmän tulee tukea organisaation sisäistä kommunikaatiota. Järjestelmä koostuu palvelimesta ja asiakasohjelmistosta. Palvelinta ja asiakasohjelmistoa käytetään graafisen tai konsolipohjaisen käyttöliittymän kautta. Katso tarkemmin harjoitusmateriaali sivulta https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811335a/harjoitukset 1. Tarkenna kuvausta kehittämällä vähintään 3 skenaariota, joissa eri henkilöt käyttävät keskusteluohjelmistoa. Kehitä käyttötapauskaaviot keskusteluohjelmistolle käyttäen hyväksi annettua kuvausta ja laadittuja skenaarioita. 2. Kirjoita käyttötapauskuvaukset käyttämällä joko perinteistä käyttötapauspohjaa (löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali) tai flow-of events esitystapaa (lisätietoja löytyy paperista Williams L., Use Case-based Requirements (s. 5-14) SEMaterials/UseCaseRequirements.pdf). 3. Kirjoita käyttäjävaatimukset (min. 15 kpl) (jokaisesta vaatimuksesta yksilöllinen tunniste ja kuvaus). Voit käyttää vaatimusmäärittelypohjaa, joka löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. 44

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Luku 12: Mallipohjainen (pattern-based) suunnittelu suunnittelumallit malliperustainen suunnittelu arkkitehtuurimallit käyttöliittymän suunnittelumallit

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Olemme aikaisemmin todenneet, että keskustelujen sisällön määrittäminen ja keskustelujen toteutuksen suunnittelu on

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Kertausluento 24.11.2014. JOTU-2014 / K.Systä 24.11.2014

Kertausluento 24.11.2014. JOTU-2014 / K.Systä 24.11.2014 24.11.2014 JOTU-2014 / K.Systä 1 Kertausluento 24.11.2014 Arvostelusta Tentistä saa maksimissaan 18 pistettä. Harjoitustyöstä saa 1-6 pistettä. Viikkoharjoituksista voi myös saada 1-6 pistettä aktiivisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot