Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen"

Transkriptio

1 Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Luku 6: Vaatimusten mallintaminen: skenaariot, analyysiluokat UML kertausta Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Vuopohjainen mallintaminen (DFD malli) Vaatimusten keräys Web-sovelluksessa 1

2 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Käytetyn mallin arvo riippuu valitusta näkökulmasta, mikään ei ole paras kaikkiin tarkoituksiin / no 4, Davis Oliomalli vähentää kommunikoinnin ongelmia analysoijien ja käyttäjien välillä / hyp_no 1, Booch 1991 Esitä Flow-of-events esitystavalla Opintojen hallintajärjestelmän (tämä luento s.13) käyttötapaus Kurssille ilmoittautuminen esitystavasta lisää: Williams L., Use Case-based Requirements 2

3 Vaatimusmallin (analyysimallin) tarkoitus 1. kuvata asiakkaan vaatimukset 2. luoda pohja ohjelmistosuunnittelulle 3. määritellä joukko vaatimuksia, joita tullaan käyttämään rakennetun ohjelmiston validoinnissa Peukalosääntöjä (Arlow & Neustadt 2002) pysy riittävän abstraktilla tasolla jokaisen mallin elementin tulee lisätä ymmärrystä jätä infrastruktuurista huolehtiminen suunnitteluvaiheeseen minimoi kytkennät järjestelmän osien välillä sidosryhmillä on useita käyttötarkoituksia mallille pidä malli niin yksinkertaisena kuin mahdollista 3

4 Sovellusalueanalyysi tai toimiala-analyysi (domain analysis) Mitä yhteistä sovellusalueella on? Mitä eri projektit voivat käyttää yhdessä? Sovellusaluetietämyksen lähteet Tekninen kirjallisuus Olemassaolevat sovellukset Asiakastutkimukset Asiantuntijoiden neuvot Nykyiset/tulevat vaatimukset Sovellusalueanalyysi Luokkataksonomiat Uudelleenkäytön standardit Toiminnalliset mallit Sov. alueen kielet Sovellusalueanalyysimalli Kuinka löydetään uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman laajasti sovellettavat analyysiluokat ja/tai yhteiset funktiot ja ominaispiirteet? 4

5 Suunnittelumenetelmien kehittyminen Suunnittelumenetelmät ovat aikansa lapsia (kaikissa eri abstraktiotason kuvauksia) 1980 luvulla JSD (Jackson System Development), Jackson 1983 MSA (Modern Structured Analysis), Yourdon luvulla oliomenetelmät ja kuvaustavat, kuten OOA & OOD, Coad & Yourdon 1991 OMT, Rumbaugh et al UML kuvaustavan määrittely, Rumbaugh et al UML & RUP prosessi, Jacobson et al OMT++, Jaaksi et al luvulla UML & RUP valtakausi jatkuu (UML , UML ) 5

6 Käyttäjät Analyysimallin osat Prosessi Skenaariopohjaiset mallit Vuomallit Rakenne Käyttötapaukset Käyttötapauskaaviot Aktiviteettikaaviot Uimaratakaaviot Luokkamallit Luokkakaaviot Analyysipakkaukset CRC mallit Yhteistyökaaviot Ohjelmistovaatimukset Tietovuokaaviot Ohjausvuokaaviot Käsittelykertomukset Käyttäytymismallit Tilakaaviot Sekvenssikaaviot Oliojoukon vuorovaikutus 6

7 Kaavio Rakennekaavio Käyttäytymiskaavio Luokkakaavio Pakkauskaavio Tilakaavio Aktiviteettikaavio Oliokaavio Sijoittelukaavio Käyttötapauskaavio Komponenttikaavio Koostekaavio Ajoituskaavio Sekvenssikaavio Vuorovaikutuskaavio Kokoava vuorovaikutuskaavio Kommunikaatiokaavio (yhteistyökaavio) 7

8 UML kertausta Käydään läpi UML kaaviot Millerin tutoriaalin pohjalta Practical UML: A Hands-On Introduction for Developers Toinen hyvä lähde Williams L., Intro to UML UMLOverview.pdf 8

9 SafeHome valvontafunktio Käyttötapaus (sanallinen kuvaus): Valitse kamera ja näytä kuvaa Jos olen poissa kotoa, voin katsoa PC:n ja selaimen avulla SafeHome järjestelmän kameroiden kuvia. Aluksi täytyy kirjautua SafeHome palvelimelle. Sen jälkeen kaikki SafeHome järjestelmän palvelut ovat käytettävissä. Tietyn kameran kuvan saa valitsemalla ensin valvonta toiminnon ohjauspaneelin näppäimistä, sitten edelleen valitse kamera toiminto. Näytöllä esitetyn pohjapiirroksen avulla voin valita nähtäväksi joko pieniä (thumbnail) otoksia kaikista kameroista tai valitun kameran kuvaa. Jos haluan vaihtaa kameraa, saan valitse kamera toiminnolla pohjapiirroksen näkyville ja sen avulla voin vaihtaa kameraa. 9

10 SafeHome valvontafunktio Käyttötapaus (skenaario): Valitse kamera ja näytä kuvaa 1. Talon omistaja ottaa yhteyden SafeHome kotisivulle 2. Talon omistaja antaa käyttäjätunnuksen 3. Talon omistaja antaa salasanan 4. Järjestelmä näyttää kaikki toimintonäppäimet 5. Talon omistaja valitsee valvonnan toiminnon 6. Talon omistaja valitsee valitse kamera toiminnon 7. Järjestelmä näyttää pohjapiirroksen ja kameroiden paikat 8. Talon omistaja valitsee kameran pohjapiirroksesta 9. Talon omistaja valitsee näytä toiminnon 10. Järjestelmä näyttää ikkunan, jossa on valitun kameran numero 11. Järjestelmä näyttää ikkunassa kuvaa valitusta kamerasta 10

11 Käyttötapaus (laaja esitys): Valitse kamera ja näytä kuvaa Ensisijainen toimija: Talon omistaja Tavoite: Saada halutun kameran kuva näkyville Internetin kautta Esiehdot: SafeHome kotisivut on toiminnassa ja käyttäjä on aiemmin rekisteröitynyt Herätin/liipasin: Talon omistaja haluaa katsoa kameran kuvaa Skenaario:11 askelta esitelty edellisellä sivulla Poikkeukset: Käyttäjätunnus tai salasana on väärä - katso käyttötapaus: Varmista käyttäjätunnus ja salasana Valvontatoimintoa ei ole räätälöity talon omistajan talolle - katso käyttötapaus: Konfiguroi valvontatoiminto Talon omistaja valitsee Näytä pikkukuvaa (thumbnail) kuvaa kaikista kameroista katso käyttötapaus: Näytä pikkukuvaa kuvaa kaikista kameroista Prioriteetti: kohtuullisen tärkeä, toteutetaan perustoimintojen jälkeen Milloin valmis: kolmannessa vaiheessa Käyttötiheys: kohtuullisen usein Avoimet kysymykset: Onko järjestelmän turvallisuus riittävä? Onko verkon nopeus riittävä kuvan välittämiseen? 11

12 Flow-of-events esitystapa UseCaseRequirements.pdf UC4 Opiskelijatietojen ylläpito 4.1 Esiehdot: Opintosihteerillä on pääsy järjestelmään 4.2 Päälinja: Opintosihteeri valitsee opiskelijan järjestelmästä joko opiskelijanumeron tai nimen avulla [E1]. Opintosihteeri päivittää kurssin suoritustiedot [UC5]. 4.3 Tarkennetut kulut: ei ole 4.4 Vaihtoehtoiset kulut [E1] Opiskelijaa ei löydy, ilmoitetaan opintosihteerille. 12

13 (Flow of Events esitystapa): UC 1: Valitse kamera ja näytä kuvaa 1.1 Esiehdot: SafeHome kotisivut on toiminnassa ja käyttäjä on aiemmin rekisteröitynyt 1.2 Päälinja (main flow): Talon omistaja ottaa yhteyden SafeHome kotisivulle. Talon omistaja antaa käyttäjätunnuksen ja salasanan [E1]. Järjestelmä (ohjauspaneeli) näyttää kaikki toimintonäppäimet ja talon omistaja valitsee valvonta toiminnon [E2]. Tämän jälkeen talon omistaja valitsee valitse kamera toiminnon ja järjestelmä näyttää pohjapiirroksen ja kameroiden paikat. Talon omistaja valitsee kameran pohjapiirroksesta [E3]. Talon omistaja valitsee näytä toiminnon. Järjestelmä näyttää ikkunan, jossa on valitun kameran numero [E3]. Järjestelmä näyttää ikkunassa kuvaa valitusta kamerasta [E3]. 1.3 Tarkennetut kulut (subflows): ei ole 1.4 Vaihtoehtoiset kulut (alternative flows): [E1] Jos käyttäjätunnus tai salasana on väärä, siirry käyttötapaukseen [UC x] (Varmista käyttäjätunnus ja salasana) [E2] Jos valvontatoimintoa ei ole räätälöity talon omistajan talolle, siirry käyttötapaukseen [UC x] (Konfiguroi valvontatoiminto) [E3] Jos talon omistaja valitsee Näytä pikkukuvaa (thumbnail) kuvaa kaikista kameroista, siirry käyttötapaukseen [UC x] (Näytä pikkukuvaa kuvaa kaikista kameroista) 13

14 Analyysiluokkien tunnistaminen Voidaan aloittaa käyttöskenaarioita tutkimalla alleviivataan substantiivit tai substantiivilausekkeet kerätään ne tauluun tunnistetaan synonymit Tunnistetaan myös toiminnot (operaatiot) merkitään verbit kursiivilla 14

15 Tunnistetaan esim. Ulkoiset entiteetit Asiat Tapahtumat Roolit muut järjestelmät, laitteet, ihmiset raportit, näytöt, kirjeet transaktiot, hälytykset johtaja, suunnittelija, myyjä Organisaatioyksiköt Paikat osasto, ryhmä, tiimi Valmistuspaikka, tapahtumapaikka Rakenteet tunnistimet, ajoneuvot, tietokoneet 15

16 SafeHome kuvaus SafeHome turvajärjestelmä mahdollistaa talon omistajan konfiguroida turvajärjestelmä sen jälkeen kun se on asennettu, valvoa kaikkia tunnistimia, jotka on liitetty turvajärjestelmään, ja olla yhteydessä talon omistajaan rajapinnan (Internetin, PC:n tai ohjauspaneelin) välityksellä. PC:tä käytetään asennuksen aikana järjestelmän konfigurointiin. Jokaiselle tunnistimelle määritellään numero ja tyyppi, salasana määritellään järjestelmän aktivointia ja toiminnan keskeyttämistä varten. Määritellään myös puhelinnumero, johon ilmoitetaan havaituista tunnistintapahtumista. Kun tunnistintapahtuma havaitaan, ohjelmisto laukaisee äänihälytyksen. Talon omistajan määrittelemän viiveen jälkeen järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä, tapahtumapaikasta ja hälytyksen tyypistä valvontapalvelun puhelinnumeroon. Puhelinnumeroon soitetaan 20 sek. välein, kunnes yhteys saadaan. Talon omistaja saa tietoa hälytyksestä rajapinnan kautta ja talon omistaja käyttää järjestelmää seuraavasti 16

17 Mahdollinen luokka Järjestelmä (turvaj.) Talon omistaja Tunnistin Rajapinta (ohj.pan., PC ) Asennus Numero, tyyppi Salasana Puhelinnumero Tunnistintapahtuma Äänihälytys, hälytys Viive Tapahtumapaikka Valvontapalvelu Luokittelu rakenne rooli tai ulkoinen entiteetti ulkoinen entiteetti ulkoinen entiteetti tapahtuma tunnistimen attribuutteja asia asia tapahtuma ulkoinen entiteetti järjestelmän attributti paikka ulkoinen entiteetti 17

18 Analyysiluokan tunnistaminen 1. Onko luokassa säilytettävää tietoa tarvitaan järjestelmän toimintaan 2. Onko luokassa tarvittuja palveluja muutetaanko niiden avulla luokan attribuutteja 3. Onko luokassa monia attribuutteja suunnittelun aikana yksikin attribuutti kertoo paljon, mutta toteutuksessa luokassa pitää olla useampia attribuutteja 4. Onko luokalle tavanmukaisia attribuutteja sopivatko nämä attribuutit kaikkiin luokan esiintymisiin 5. Onko luokassa tavanmukaisia toimintoja sopivatko nämä toiminnot kaikkiin luokan esiintymisiin 6. Kuvaako luokat olennaisia vaatimuksia ulkoiset entiteetit tulevat esille jo vaatimusmallissa (Ehdokasluokan tulisi täyttää (lähes) kaikki näistä 6 ominaisuudesta) 18

19 Mahdollinen luokka Järjestelmä (turvaj.) Talon omistaja Tunnistin Rajapinta (ohj.pan., PC ) Asennus Numero, tyyppi Salasana Puhelinnumero Tunnistintapahtuma Äänihälytys, hälytys Viive Tapahtumapaikka Valvontapalvelu Perustelut 6 kohdan mukaan hyv: kaikki toteutuvat ei hyv/hyv: 1, 2 ei, 6 kyllä hyv: kaikki toteutuvat hyv: kaikki toteutuvat ei hyv: ei hyv: 3 ei, tunnistimen attrib. ei hyv: 3 ei, järjestelmän attrib. ei hyv: 3 ei, järjestelmän attrib. hyv: kaikki toteutuvat hyv: 2,3,4,5,6 toteutuvat ei hyv: 3 ei, järjestelmän attrib. ei hyv/hyv: 1, 2 ei, 6 kyllä ei hyv/hyv: 1, 2 ei, 6 kyllä 19

20 Tapahtumapaikka Valvonta-palvelu 1 1 sijaitsee ilmoittaa 1 Järjestelmä 1 valvoo * 1 Tunnistin olla yhteydessä saa ilmoituksen 1 havaitsee Rajapinta laukaisee * Äänihälytys Alustava luokkakaavio * 1 * Tunnistintapahtuma 20

21 Class: Tarjoilija CRC kuvauksen kortteja Responsibility: Tarjoilee ruoan ja juoman asiakkaalle Ottaa vastaan tilauksen asiakkaalta Pyytää kokkia valmistamaan ruokaannoksen Collaborator Asiakas Kokki Class: Kokki Responsibility: Valmistaa ruoka-annoksen Collaborator Tarjoilija Class: Asiakas Responsibility: Valitsee ruoan ja juoman Collaborator Tarjoilija 21

22 Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Käsitellään vain SA (Structured Analysis) menetelmän komponentit Vaatimusten keräys Web-sovelluksessa Esimerkki: Taidevälittäjän tuki 22

23 Liittymäkaavio (terminaattorit/transformaatiot) Tapahtumalista 1. Tapahtuma 1 2. Tapahtuma 2 Tietohakemisto tieto_a = tieto_b + tieto_c tieto_x =... Hierarkkiset tietovuokaaviot ER-kaaviot Tilakaaviot SA (Structured Analysis) menetelmän komponentit Minispesifikaatiot if a < b then... 23

24 Ohjauspaneeli käyttäjän komennot ja data näytön informaatio Ohjauspaneelin näyttö Safe Home ohjelmisto hälytyksen tyyppi Hälytys Tunnistimet tunnistimien tila numeron valinta Liittymäkaavio (context diagram) SafeHome kodin turvajärjestelmälle Puhelinyhteys 24

25 Ohjauspaneeli käyttäjän komennot ja data konfigurointipyyntö Konfiguroi järjestelmä konfigurointitiedot Vuorovaikutus käyttäjä n kanssa salasana käynnistä/ lopeta Aktivoi/ passivoi järjestelmä A/P viesti Järjestelmän konfigurointitiedot konfigurointitiedot Tunnistimet Tunnista salasana tunnistimien tila käypä salasana konfigurointitiedot Valvo tunnistimia Näytä viestit ja tila Ensimmäisen tason DFD kaavio SafeHome kodin turvajärjestelmälle näytön informaatio numeron valinta hälytyksen tyyppi numeron valinta Ohjauspaneelin näyttö Hälytys Puhelinyhteys 25

26 Vaatimusten keräys Web-sovelluksessa 1. Määrittele käyttäjäkategoriat sidosryhmien haastattelun perusteella 2. Määrittele sovellukselta odotettavat piirteet sidosryhmien haastattelun perusteella 3. Analysoi kerättyä tietoa 4. Määrittele käyttötapauksien avulla vuorovaikutusskenaariot kaikille käyttäjäluokille 26

27 1. Määrittele käyttäjäkategoriat Mikä on käyttäjän tavoite, miksi hän käyttää sovellusta? esim. SafeHomeAssured.com sivun käyttäjä etsii tietoja turvajärjestelmistä tekee hintavertailua haluaa hankkia järjestelmän hakee teknistä tukea Kuinka hyvin käyttäjä tuntee sovelluksen hyvin perehtynyt <-> aloittelija Mitä kautta käyttäjä tulee sovelluksen käyttäjäksi Mistä ominaisuuksista käyttäjä pitää/ei pidä Näiden kysymysten avulla pitää määritellä riittävä määrä käyttäjäluokkia 27

28 2. Kommunikointi sidosryhmän (sisältää loppukäyttäjät) kanssa Pyritään keräämään tietoa mahdollisimman monilta käyttäjiltä, voidaan käyttää perinteistä keskustelua tyypillisten käyttäjien kanssa, tavoitteena parempi ymmärrys vaatimuksista sähköisesti toteutettua keskustelua, voidaan helposti tallettaa, koska kommunikointi tekstimuodossa haastatteluja, kysytään käyttäjän mielipidettä sovelluksesta web sivua tai sähköpostia käyttäen skenaarioita, käyttötapausten avulla kuvataan sovelluksen käyttöä 28

29 3. Analysoidaan kerättyä tietoa Kerätty tieto luokitellaan käyttäjäluokkien ja transaktiotyyppien mukaan Tavoitteena on saada lista sisältöolioista operaatioista, jotka liittyvät olioihin tietyssä transaktiossa toiminnoista, joita sovellus tarjoaa käyttäjälle ei-toiminnallisista vaatimuksista 29

30 4. Käyttötapausten kehittäminen Käyttötapauksia tarvitaan tehokkaan analyysimallin rakentamiseen Käyttötapaukset auttavat suunnittelijaa ymmärtämään, millaisia käyttötarpeita loppukäyttäjällä on Käyttötapaukset auttavat kehitystyön jakamisessa osiin Käyttötapaukset toimivat testitapausten kehittämisen perustana 30

31 Esimerkki: Taidevälittäjän tuki (käyttötapaus, luokkakaavio, yhteistyökaavio ja sekvenssikaavio) Taidevälittäjän tukiohjelmiston tulisi laskea korkein hinta, jonka välittäjän kannattaa maksaa maalauksesta. Ohjelmiston tulisi tuottaa myös raportteja hankinnoista ja myynneistä. Välittäjällä on siten kolme liiketoimintaaktivitettia: hän ostaa maalauksia, myy maalauksia ja tuottaa raportteja. Taidevälittäjä kerää tarkkaa tietoa omista, gallerian omistamista maalauksia ja hyödyntää hinta-arvioissaan huutokaupattujen töiden hintatietoja. Maalaus voi olla mestarityö tai muu maalaus. Hyvä ja tiivis johdatus UML kaavioihin löytyy: 31

32 Mestarityön tekijä on tunnettu maalari ja sen arvo saadaan huutokauppatiedoista. Huutokauppahintaa korotetaan vuosittain 8%:lla siitä vuodesta lähtien, kun kauppa on tehty. Mestarityön arvon arvioimiseksi etsitään mahdollisimman samankaltainen myyty työ, jonka hintaa käytetään hinnoittelun perustana. Samankaltaisuuskerroin saadaan tekniikan, aiheen ja koon perusteella. Tällöin arvioidaan onko tekniikka samanlainen (1 tai 0) onko aihe samanlainen (1 tai 0) Lasketaan nämä luvut yhteen ja kerrotaan pienemmän maalauksen koolla ja jaetaan suuremman maalauksen koolla. Jos kerroin on 0, välittäjä ei luokittele työtä mestarityöksi. Muun maalauksen hinta saadaan tekijän muotikertoimen ja kankaan koon perusteella (niiden tulona). Jos muotikerrointa ei tiedetä, välittäjä ei osta työtä. 32

33 Taidevälittäjän tuki" Osta maalaus Myy maalaus Myyjä Välittäjä Tuota raportti Päivitä muotikerroin Ostaja 33

34 Maalaus GallerianTyö HuutokTyö Mestarityö MuuMaalaus MuotiKerroin käyttää 34

35 Maalaus etunimi sukunimi työnnimi valmisvuosi korkeus leveys tekniikka aihe GallerianTyö HuutokTyö Mestarityö luokittelu hankintapäivä myyjännimi maxhankintahinta todhankintahinta tavoitemyyntihinta myyntipäivä ostajannimi ostajanosoite todmyyntihinta MuuMaalaus käyttää huutopäivä huutohinta MuotiKerroin tekijänetunimi tekijänsukunimi kerroin 35

36 Luokkien stereotyyppiesitystapa Malliluokka (entity) - Model - mallintaa pitkäaikaista informaatiota, esim. Maalaus Käyttöliittymäluokka (boundary) View - mallintaa vuorovaikutusta tuotteen ja aktoreiden välillä, esim. Hankintaraportti Kontrolliluokka (control) Controller - mallintaa monimutkaista laskentaa, esim. LaskeMestarityönHinta 36

37 Kurssi Harjoitusryhmä <<read>> <<read>> Ilmoittautuminen <<maintain>> <<read>> Opiskelija Osallistuminen (Luukkainen & Laine, 2010)" 37

38 Skenaario mestarityön ostolle Välittäjä antaa kuvauksen maalauksesta Ohjelmisto selaa huutokauppatietoja löytääkseen mahdollisimman samanlaisen työn samalta tekijältä Ohjelmisto laskee hankintahinnan ylärajan lisäämällä huutokauppahintaan vuosittaisen 8%:n korotuksen. Välittäjä tekee tarjouksen, joka alittaa lasketun ylärajan myyjä hyväksyy tarjouksen Välittäjä päivittää myyntitiedot (myyjän nimi ja osoite, hankintahinta) 38

39 Myyjä antaa välittäjän pyytämän tiedon Myyjä Mestarityö Välittäjä UI LaskeMestarityön Hinta Kommunikaatiokaavio: Osta mestarityö HuutokTyö 39

40 Myyjän tieto välittäjälle Myyjä 3: Luo uusi olio 1: Anna mestarityön tiedot 2: Siirrä mestarityön tiedot 11: Pyydä päivitys :Mestarityö 4: Palauta uusi olio 9: Anna myyjän tiedot 10: Siirrä myyjän tiedot 12: Ilmoita päivityksen onnistumisesta 5: Selaa huutokauppatietoja Välittäjä 8: Näytä hinta 14: Näytä ilmoitus päivityksen onnistumisesta :UI 7: Tuota hinta 13: Ilmoita päivityksen onnistumisesta :Laske Mestarityön Hinta 6: Palauta huutokaupatun työn hinta Kommunikaatiokaavio: Osta mestarityö :HuutokTyö 40

41 Myyjä Välittäjä :UI :Laske MestarityönHinta :HuutokTyö 1: Anna mestarityön tiedot 2: Siirrä mestarityön tiedot 3: Luo uusi olio :Mestarityö Myyjän tieto välittäjälle 4: Palauta uusi olio 5: Selaa huutokauppatietoja 8: Näytä hinta 9: Anna myyjän tiedot 14: Näytä ilmoitus päivityksen onnistumisesta 7: Tuota hinta 10: Siirrä myyjän tiedot 13: Ilmoita päivityksen onnistumisesta Sekvenssikaavio: Osta mestarityö 6: Palauta huutokaupatun työn hinta 11: Pyydä päivitys 12: Ilmoita päivityksen onnistumisesta 41

42 Soveltuvat lait 1. Käytetyn mallin arvo riippuu valitusta näkökulmasta, mikään ei ole paras kaikkiin tarkoituksiin / no 4, Davis 1990 Davisin laadullisessa tutkimuksessa nähtiin, että eri kuvaustavoilla päästiin hyödyllisiin, vaikkakin erilaisiin tuloksiin. Kuvausmenetelmät ovat hyödyllisempiä ratkaisun kuvaamisessa kuin ongelman määrittelyssä (ongelman määrittelyssä toimialan tietämys on tärkeää) Ohjelmistosuunnittelijan tulisi käyttää useita sopivia työkaluja ja tekniikoita, kuten puusepän huonekalujen valmistamisessa. 2. Oliomalli vähentää kommunikoinnin ongelmia analysoijien ja käyttäjien välillä / hyp_no 1, Booch perustellaan sillä, että (1) voidaan helpommin mallintaa ihmisen tietämystä, (2) siirto vaatimusmäärittelyistä suunnitteluun ja toteutukseen on saumaton, (3) käsitellään dataa ja prosesseja samanaikaisesti ja (4) noudattaa hyviä ohjelmistotekniikan periaatteita. 42

43 Pohdiskelun aiheita Esitä Flow-of-events esitystavalla Opintojen hallintajärjestelmän käyttötapaus Kurssille ilmoittautuminen (esitystavasta lisää: 43

44 Harjoitustehtävät viikko 4 Tehtävänä on suunnitella keskusteluohjelmisto pienen ohjelmistotalon käyttöön. Järjestelmän tulee tukea organisaation sisäistä kommunikaatiota. Järjestelmä koostuu palvelimesta ja asiakasohjelmistosta. Palvelinta ja asiakasohjelmistoa käytetään graafisen tai konsolipohjaisen käyttöliittymän kautta. Katso tarkemmin harjoitusmateriaali sivulta https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811335a/harjoitukset 1. Tarkenna kuvausta kehittämällä vähintään 3 skenaariota, joissa eri henkilöt käyttävät keskusteluohjelmistoa. Kehitä käyttötapauskaaviot keskusteluohjelmistolle käyttäen hyväksi annettua kuvausta ja laadittuja skenaarioita. 2. Kirjoita käyttötapauskuvaukset käyttämällä joko perinteistä käyttötapauspohjaa (löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali) tai flow-of events esitystapaa (lisätietoja löytyy paperista Williams L., Use Case-based Requirements (s. 5-14) SEMaterials/UseCaseRequirements.pdf). 3. Kirjoita käyttäjävaatimukset (min. 15 kpl) (jokaisesta vaatimuksesta yksilöllinen tunniste ja kuvaus). Voit käyttää vaatimusmäärittelypohjaa, joka löytyy kurssisivulta (Noppa) kohdasta Yhteinen lisämateriaali. 44

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 1 Sisältö DFD- ja sidosryhmäkaavioiden kertaus Oliomallinnus UML:än kaaviotyypit 2 Tietovuokaaviot Data flow diagrams, DFD Historiallisesti käytetyin kuvaustekniikka

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML)

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 582104 Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 1 Olioperustaisuus Olio toimii mallinnuksen perusyksikkönä eri abstraktiotasoilla Järjestelmän rajaus, suunnittelu, ohjelmointi, suoritus..

Lisätiedot

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat:

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat: UML:n yleiskatsaus - voidaan hyödyntää hyvin laajasti. - sopii liiketoimintamallinnukseen, ohjelmistomallinnukseen sen jokaiseen vaiheeseen tai minkä tahansa pysyviä ja muuttuvia ominaisuuksia sisältävän

Lisätiedot

UML - unified modeling language

UML - unified modeling language UML - unified modeling language Lähtökohtana: Booch, Rumbaugh, Jacobsson Tavoitteena Unified Method - syntyykö? Kehittäjänä: Rational Inc. Standardointi: Object Management Group (OMG) - vaiheessa Lähteet:

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , )

Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss , ) Tilakaaviot, sekvenssikaaviot (Haikala, Märijärvi ss. 121-133, 135 141) Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Sisältö Sekvenssikaaviot ja tilakaaviot osana UML:ia Sekvenssikaaviot

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Confuse 25.11.2001 Tila Versio: 1.0 Vaihe: T1 Jakelu: Julkinen Luontipäivä: 15.11.2001 Antti Haapakoski Muutettu viimeksi: 25.11.2001 Antti Haapakoski Sisältö 1 Yleistä 1 2 Mallinnuksesta

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioperustainen ohjelmistomalli 4.11.2008 Harri Laine 1 Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented software development) järjestelmä (system) on olio

Lisätiedot

Luokka- ja oliokaaviot

Luokka- ja oliokaaviot Luokka- ja oliokaaviot - tärkeimmät mallinnuselementit : luokat, oliot ja niiden väliset suhteet - luokat ja oliot mallintavat kuvattavan järjestelmän sisältöä ja niiden väliset suhteet näyttävät, kuinka

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2007 ER-mallin peruskäsitteet.

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2007 ER-mallin peruskäsitteet. Tietosisällön kuvaaminen Toteutusvälineistä riippumaton tietosisällön kuvaus Entity-Relationship malliperhe Lähtökohta: Chenin malli vuodelta 1976 Useita muunnelmia, pieniä eroja peruskäsitteissä ja erityisesti

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla UML-kielen formalisointi Object-Z:lla Kalvot ja seminaarityö WWW:ssä: http://users.jyu.fi/~minurmin/opiskelu/form/ UML UML == Unified Modelling Language. OMG:n standardoima kieli ohjelmistojärjestelmien,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Lähestymistavat - toiminnallinen

Lähestymistavat - toiminnallinen Lähestymistavat - toiminnallinen Systeemiteoreettinen lähestymistapa INPUT PROCESS OUTPUT systeemi on prosessi, joka saa syötteitä ja tuottaa tuloksia systeemi voidaa jakaa osasysteemeihin tietojärjestelmissä

Lisätiedot

Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48

Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48 Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48 1. Tehtävä on jatkoa aiemmalle tehtävälle viikolta 42, missä piti suunnitella älykodin arkkitehtuuri käyttäen vain ennalta annettua joukkoa ratkaisuja. Tämäkin

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Matti Luukkainen

Ohjelmistojen mallintaminen. Matti Luukkainen Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen Kurssin aihepiiri: ohjelmistotuotannon alkeita [wikipedia]: Ohjelmistotuotanto on yhteisnimitys niille työnteon ja työnjohdon menetelmille, joita käytetään,

Lisätiedot

Olioperustaisuus (object oriented)

Olioperustaisuus (object oriented) DO NOT PRINT THIS DOCUMENT Olioperustainen ohjelmistokehitys Olioperustaisuus (object oriented) järjestelmä (system) muodostuu joukosta olioita (object), jotka yhteistyössä toimien tuottavat järjestelmän

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö 18.11.2008 Harri Laine 1 Olioiden yhteistyö Oliokeskeisen ohjelmistonäkemyksen mukaan ohjelmiston palvelut tuotetaan olioiden yhteistyön tuloksena. Ohjelmisto

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset.

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. Käyttäjävaatimukset Versio Päivämäärä Henkilö 1.0 XX.XX.2013 Kaikki PI-versio. 1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. 1. Liiketoiminnalliset tavoitteet 2. Käsitteet 3. Yleiskuva järjestelmästä

Lisätiedot

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005

Mallinnus. 5. Järjestelmämallit. Abstraktiot. Mallinnuksen etuja. Arkkitehtuurimalli. Yhteysmallit. Ohjelmistotuotanto, järjestelmämallit Kevät 2005 5. Järjestelmämallit Käyttäjävaatimukset pitää kirjoittaa luonnollisella kielellä. Niitä lukevat myös asiakkaat ja loppukäyttäjät. Järjestelmävaatimukset kannattaa kirjoittaa jollain rakenteisella kuvaustavalla.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VIII Suunnittelumallit Observer ja State

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VIII Suunnittelumallit Observer ja State 2015 syksy 2. vsk VIII Suunnittelumallit Observer ja State Sisältö 1. Johdanto käyttäytymismalleihin 2. Observer 3. State Suunnittelumallit Observer ja State 2 VIII.1 Johdanto käyttäytymismalleihin Päätarkoitus

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Ohjelmistojen mallintaminen - Mallit - Ohjelmiston kuvaaminen malleilla 31.10.2008 Harri Laine 1 Malli: abstraktio jostain kohteesta Abstrahointi: asian ilmaiseminen tavalla, joka tuo esiin tietystä näkökulmasta

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 582104 - Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 1 Vuorovaikutussuunnittelu Oliojärjestelmän toiminta perustuu olioiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Olioiden yhteistyö toteutuu operaatioiden

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi II

Dynaaminen analyysi II Dynaaminen analyysi II Luento 7 Antti-Pekka Tuovinen 9 April 2013 1 Tavoitteet Black-box testitapausten suunnittelutekniikat II Tilamallien käyttö Syys-seurausverkot ja päätöstaulut Käyttötapaukset Yhteenveto

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2000, osa3 Helsingin yliopisto;/tktl. Harri Laine 1. Järjestelmän palvelujen määrittely

Johdatus sovellussuunnitteluun, s2000, osa3 Helsingin yliopisto;/tktl. Harri Laine 1. Järjestelmän palvelujen määrittely Tietojärjestelmät tarjoavat tietoa sekä käyttäjille että epäsuorasti muille tahoille Tahoja, jotka ovat järjestelmän ulkopuolella, mutta kuitenkin palvelujen kautta kytkeytyneitä järjestelmään kutsutaan

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista

Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista Luottotietokyselyissä, jotka kohdistuvat ruotsalaisiin kuluttajiin tai henkilöyhtiöihin tarvitaan tietojen loppukäyttäjän

Lisätiedot

UML-kuvauskielten käyttö ohjelmistojen vaatimusmäärittelyissä

UML-kuvauskielten käyttö ohjelmistojen vaatimusmäärittelyissä UML-kuvauskielten käyttö ohjelmistojen vaatimusmäärittelyissä Hannu A Heikkinen Helsinki 18.02.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos ii Sisältö 1 Johdanto 1 2 Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Olioperustaisuus ohjelmistotuotannossa

Olioperustaisuus ohjelmistotuotannossa Olioperustaisuus ohjelmistotuotannossa perinteinen top-down toiminnan tarkennus karkea kuvaus tarkennuksia ohjelmakoodi Olioperustaisuus ohjelmistotuotannossa Perinteisen osituksen ongelmia komponentit

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML (Ch 2.) Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Strukturoitu mallinnus Tietovuo- ja ER-kaaviot Oliomallinnus ja UML

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 3, 9.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 3, 9.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 3, 9.11. Kertausta: Ohjelmistotuotantoprosessin vaiheet Vaatimusanalyysi- ja määrittely Mitä halutaan? Suunnittelu Miten tehdään? Toteutus Ohjelmointi Testaus Varmistetaan

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot