MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT neljässä erityiskoulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT neljässä erityiskoulussa"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT neljässä erityiskoulussa Väitöskirjatutkimus, 2007 Annele Laaksonen Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta / Turun normaalikoulu

2 Oma lähtökohta tutkimukseen - Monikulttuurinen Turun normaalikoulu 1980 luvun alkupuoli chileläisiä pakolaisia 1990 luvun alkupuoli vietnamilaiset pakolaiset 1993 paluumuuttajuuteen uusi tulkinta venäjän- ja vironkieliset paluumuuttajat 1993 ensimmäiset Kosovon albaanit 1994 ensimmäiset somalit, yht. 33 oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta oppilasta + 38 (KV) yht oppilasta + 72 (KV) yht oppilasta + 90 (KV) yht oppilasta (KV) yht oppilasta (KV) yht. 448 perusopetus 47 % lukio 19 % koko koulu 38 %

3 Pohdintaa ennen tutkimusta Milloin kysymys oppimisvaikeudesta ja milloin suomen kielen heikkoudesta Maahanmuuttajaoppilaan yli- tai aliarviointi Maahanmuuttajastatus (aiheuttaako erityiseksi leimaamista) Kotoutuminen lapsella, nuorella, vanhemmalla > elämänhallintakeinot / kokonaistilanne Ottaako koulu yleensä huomioon erilaiset oppilaat (oppilas koulua varten vai koulu oppilasta varten) S2-opetusjärjestelyt ja taso vaihtelivat kouluittain Yleisopetus vai erityisopetus / eo-siirrot liian sattumanvaraisia (segregaatio - inkluusio) Turun kaupungin tilanne (erityisopetussiirrot, erityiskoulut)

4 Erityisopetuksen kehittämishanke Turun kaupungin ja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan arviointi- ja kehittämisyksikön yhteistyöhanke > tutkimus jatkoa hankkeelle Erityisopetus laajenevana koulutienä Turkulainen erityisopetus oppilaiden, vanhempien ja opettajien kokemana (Kivirauma, Rinne & Klemelä 2004)

5 Tutkimuksessa mukana olevat turkulaiset erityiskoulut ja niiden maahanmuuttajaoppilaat Katariina 19 / 20 C. O Malmi 7 / 8 Mikael 6 / 12 Samppalinna 57 / /104 = 86 % Turussa maahanmuuttajaoppilaita siirretty erityiskouluun 11,3 %, mikä on selvästi yli opetushallituksen (2004) tekemän eri kuntia koskevan laajan kartoituksen, hiukan yli 5,7 %

6 Viisi suurinta kieliryhmää neljässä erityiskoulussa albania 22 arabia 35 venäjä 13 vietnam 12 somali 7 yht. 89

7 Teoreettinen viitekehys integraatio - segregaatio (kaksoisjärjestelmä) osallistava kasvatus interkulttuurisuus, moniarvoisuus yhdenvertaisuus elämänhallinta/hyvinvointimalli koulutus- /maahanmuuttopolitiikka

8 Tutkimusongelmat maahanmuuttajaoppilaiden kokemat koulunkäyntivaikeudet yleisopetuksessa maahanmuuttajaoppilaiden kokemukset erityisopetussiirrosta maahanmuuttajaoppilaiden käsitykset ja kokemukset erityiskoulun valmiuksista edistää heidän koulunkäyntiään ja - viihtyvyyttään

9 Metodologia kuvaileva (deskriptiivinen) survey tutkimus kvantitatiivinen mittari tiedon keräämiseen, toteutettiin haastattelumetodilla > aineisto kerättiin kyselylomakkeilla halutusta kohdejoukosta empiirinen tutkimus> yksityistapausten joukosta tilastollisesti pääteltäviä koko populaatiota koskevia ominaisuuksia tai ilmiöitä kuusi summamuuttujaa: oma asema luokassa, opettajaoppilassuhde, koulumenestys ja mahdollisuudet, suhde erityiskouluun, negatiiviset tunteet, erityiskoulu leimaa Kolmiportainen Likertin asteikko: 1= samaa mieltä, 2 = en osaa sanoa, 3=eri mieltä >epäparametriset testit

10 Maahanmuuttajaoppilaiden vaikeudet yleisopetuksessa Oppilaiden kokemat vaikeudet Suomen kielen vaikeudet 49 52,5 Keskittymisvaikeudet 40 44,9 Artikulaatiovaikeudet 25 34,7 Vaikeuksia muissa aineissa 12,2 25 Luokat 7-9 Häiritsin tunneilla 17,5 18,4 Luokat 1-6 Hankaluuksia opettajan kanssa Vaikeuksia engl. kielessä 15 14, ,5 Kulttuurien yhdist.vaikeus 10 10, Prosentit

11 Maahanmuuttajaoppilaiden erityisvaikeudet lausuntojen mukaan Laaja-alainen oppimisvaikeus 52 Kielellinen vaikeus 33 Emotionaalinen ja /tai sosiaalinen vaikeus 27 Tarkkaavaisuusongelma 24 Kielen kehityksen erityisvaik.dysfasia 16 Hahmotusvaikeus Traumaattinen kokemus Lievä kehitysvamma 5 Monivammaisuus 3 Kuulovamma Vaikeudet lukumäärittäin

12 Tutkimustulokset suurimmalla osalla oppilaista (57/ 89) yksilöllistetty oppimäärä kaikilla psykologin, erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto poikien (52) osuus suurempi kuin tyttöjen (37), erityisopetussiirtoajankohta, ikä suhteessa muihin S2- kielen vaikeus - tuki puutteellinen > keskittymisvaikeudet erityisopetussiirtoprosessi epäselvä maahanmuuttajaoppilaille yläluokkalaiset (40) kriittisempiä erityisopetussiirtoa kohtaan kuin alaluokkalaiset (49) erityiskoulukokemukset pääosin myönteisiä (opettajan tuki, pienet ryhmät, läksyihin saatu tuki koulussa; läksykerhot, tasavertainen suhtautuminen) erityiskoulujen tuen osalta ei tullut esiin mitään sellaista, mikä ei olisi mahdollista toteuttaa yleisopetuksessa resursseja oikein kohdentamalla

13 Erityisopetus tulisi järjestää vanhempien mukaan (N=30) , , ,1 12, Lähikoulussa yleisopetuksessa Lähikoulussa erityisluokassa Erityiskoulussa Ei vastausta

14 Eri maissa tehdyt tutkimukset Vähemmistölasten suuri edustus erityisopetuksessa kaikkialla maailmassa, Harry & Klingner (2006) kulttuurierot, erilainen kieli, heikko sosioekonominen tausta opetuksen taso, suuri luokkakoko > suurempi vaikutus kuin kognitiivisilla tekijöillä eli oppimisvaikeuksilla oppimisvaikeuksien diagnosointi vaikeaa (vrt. psyk. testit) kasvatus- ja koulutustausta puutteellinen lähimenneisyyden traumaattiset kokemukset puutteellinen kielitaito, (kielen kehityksen herkkyyskausi ohitettu) identiteetin muutospaine kodin arvot suhteessa valtaväestön arvoihin erilaisia virhearvioinnit voivat johtaa väärin tulkintoihin> erilaisuus voi herkemmin johtaa erityisiin toimiin> erilaisuus koetaan ongelmaiseksi vähemmistössä elämiseen liittyy enemmän riskitekijöitä> ulkopuolisuussyrjäytyminen

15 Johtopäätökset Kielellinen tukeminen Erityistuki, jos kieli ei kehity ja taustalla oppimisvaikeuksia (arviointi) Erityisopetuksen hyvät käytänteet yleisopetukseen (pienemmät ryhmät) Varhainen puuttuminen ja tuki Perus- ja täydennyskoulutus opettajile Opettajien välinen yhteistyö (S2-opett. OMO-, MAI- opettajat) Tutkimuksellinen tieto

Maahanmuuttajaoppilaat Turun normaalikoulussa / Annele Laaksonen, 2007

Maahanmuuttajaoppilaat Turun normaalikoulussa / Annele Laaksonen, 2007 Maahanmuuttajaoppilaat Turun normaalikoulussa / Annele Laaksonen, 2007 Maahanmuuttajat Suomessa Ulkomaan kansalaisia 112 515 2,2 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu 25 100 Ulkomaan kansalaisia / vieraskielisiä:

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

LUOVA KÄSITYÖ KULTTUURIEN KOHTAAMISESSA

LUOVA KÄSITYÖ KULTTUURIEN KOHTAAMISESSA LOPES, SUVI & SYRJÄNEN, PIALIINA LUOVA KÄSITYÖ KULTTUURIEN KOHTAAMISESSA Tapaustutkimus luovan käsityöprojektin vaikutuksista maahanmuuttajaoppilaan akkulturaatioprosessiin suomalaisessa alakoulussa Kasvatustieteen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut?

Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut? 198 Harri Saine Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut? Tässä artikkelissa etsitään syitä erityisopetukseen osallistuvien oppilaiden määrän voimakkaaseen lisääntymiseen.

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa. Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa. Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 155 705 henkilöä eli 2,9 prosenttia väestöstä. *Suurimmat ulkomaalaisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen, rahoitus ja opetussuunnitelman perusteet. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen, rahoitus ja opetussuunnitelman perusteet. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen, rahoitus ja opetussuunnitelman perusteet Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 143 256 henkilöä eli 2,7 prosenttia

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaat. helsinkiläisen peruskoulun 7. 9. luokilla. Kartoitus selviytymisestä ja syrjäytymisestä MARJA-LIISA PERTTULA

Maahanmuuttajaoppilaat. helsinkiläisen peruskoulun 7. 9. luokilla. Kartoitus selviytymisestä ja syrjäytymisestä MARJA-LIISA PERTTULA Helsingin kaupunki OPETUSVIRASTO Helsingfors stad UTBILDNINGSVERKET Maahanmuuttajaoppilaat helsinkiläisen peruskoulun 7. 9. luokilla Kartoitus selviytymisestä ja syrjäytymisestä MARJA-LIISA PERTTULA B20:2001

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla.

MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla. MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla. Pro Gradu- tutkielma Hanna-Kaisa Rautio 0195070 Lapin yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002

OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002 OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002 Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry Kansainvälinen Kohtauspaikka Turun Naiskeskus Turun seudun äidinkielen opettajat ry Raportin ovat toimittaneet

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS opinpesa_sininen_03.indd 1 SISÄLTÖ 1 OPPIMISVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN sivut 1 5 1.1 Milloin voi epäillä oppimisvaikeuksia? sivu 1 1.2 Tunnistaminen

Lisätiedot

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 1 Sisällys 1. Esipuhe... 3 2. Kuka tarvitsee selkokieltä?... 4 3. Aiemmat tarvearviot...,... 6 4. Kansainvälistä tietoa (Leealaura Leskelä)... 7 5. Taustatietoa

Lisätiedot

Miks skippasit riparin?

Miks skippasit riparin? Miks skippasit riparin? Tutkimus erilaisen oppijuuden vaikutuksesta rippikoulun aloitusikään Petri Haapanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Perhe ja maahanmuutto, lasten kasvatus ja osallisuuden vahvistaminen

Perhe ja maahanmuutto, lasten kasvatus ja osallisuuden vahvistaminen Perhe ja maahanmuutto, lasten kasvatus ja osallisuuden vahvistaminen Monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandk arimi mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh: 0503256450 8.9.2014 MÄÄRITELMIÄ JA LUKUJA MAAHANMUUT

Lisätiedot

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset:

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Minna Säävälä Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 43/ 2012 2012 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15

VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15 1 VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15 Tarkista, että sinulla on monistenippu, jossa on yhteensä kaksikymmentäneljä (24) numeroitua sivua sekä erillinen vastauslomake. Lisäksi käytössäsi

Lisätiedot

UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA

UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA 1 UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI KOULUTERVEYDENHUOLLON SILMIN Anni Lommi Terveyskasvatuksen Pro Gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO?

YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? Mervi Eskelinen Erityispedagogiigan perusopinnot Tampereen yliopisto 2008 YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? 1. JOHDANTO 3 2. KESKEISET

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MAINIO, ANTTI LIIKUNTAVAMMAISTEN LASTEN KOHTAAMAT FYYSISET HAASTEET JA TOIMINTA HAASTEEN KOHDATESSA Tapaustutkimus erään erityiskoulun leikkikerhosta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA Pro gradu -tutkielma Anu Käpylä Kasvatustieteiden tiedekunta Sari Poikela Kevät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KOULUKOKEMUKSET 3 2.1 Kokemus käsitteenä ja

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot