JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007"

Transkriptio

1 JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007 Aika: , klo Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki Osallistujat: Silja Hiironniemi sisäasiainministeriö (pj kohdat 1-2) Leena Honka valtiovarainministeriö Pentti Itkonen sosiaali- ja terveysministeriö Tuomo Karakorpi Helsingin kaupunki Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto (pj kohdat 3-9) Markku Kiiski Kansaneläkelaitos Leena Koponen Jyväskylän ammattiopisto Heikki Lunnas Suomen Kuntaliitto Irma Nieminen opetusministeriö Tuire Mikola Satakunnan sairaanhoitopiiri Raimo Porttikivi Kauppa- ja teollisuusministeriö Katriina Puhakka Oulun kaupunki Teppo Sulonen Tampereen kaupunki Ville-Veikko Ahonen sisäasiainministeriö (sihteeri) Asiantuntijat: Antti Holmroos Tommi Karttaavi Marja Kylämä sisäasiainministeriö sisäasiainministeriö opetusministeriö 1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen hyväksyminen, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti neuvottelukunnan jäsenet ja asiantuntijat tervetulleiksi vuoden 2007 kuudenteen JUHTA:n kokoukseen. Päätökset: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) hyväksyttiin. 2. OpetusTIME-työryhmän loppurapotti - toimeenpanon käynnistyminen Opetusneuvos Marja Kylämä (opetusministeriö) alusti kokousta kertomalla OpetusTI- ME-työryhmän loppuraportin päälinjauksista, kärkihankkeista ja raportin ehdotusten toimeenpanon käynnistymisestä. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetus- 1

2 toimessa valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministeri Matti Vanhaselle torstaina 26. huhtikuuta. Työryhmä ja sen loppuraportti oli viimeinen tietohallinnon koordinaatiota selvittänyt niin sanottu TIME-putken ryhmä Vanhasen I hallituksen aikana. Raportissa esitettyjä kärkihankkeita ovat: 1. Opetustoimen kehittämispalvelu: "Opetustoimen ideat ja innovaatiot kaikkien tutustuttavaksi" 2. Koulutuspalvelun tuottajien tietopalvelu: "Ei turhaa tai päällekkäistä raportointia ja tietojenhallintaa: yhtenäinen tietopalvelu ja sähköinen asiakirjahallinnan palvelujärjestelmä hallinnon virtaviivaistajana" 3. Teknisen infrastruktuurin määrittely: "Lähi- ja etäopetuksen vähimmäisvaatimukset laitteiden ja työkaluohjelmistojen osalta. Oppimisessa, opetuksessa sekä fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä tarvittava tekninen infrastruktuuri." 4. Oppimateriaalipalvelu: "Yhteinen oppimateriaali opetuksen apuna ja palveluiden laadun turvaajana" 5. Kansallinen osaamispääomarekisteri: "Sähköinen cv jokaisen suomalaisen käyttöön. Opintohistoriatiedot sähköisesti käytettävissä." 6. Hakeutujan tietopalvelu: Ajantasainen näkymä suomalaiseen koulutustarjontaan esiopetuksesta aikuiskoulutukseen 7. Sähköinen haku: Monta kouluttautumisvaihtoehtoa, yksi kanava hakeutua Esitetyillä kärkihankkeilla tavoitellaan toiminnallisen tehokkuuden lisääntymistä, opetustoiminnan laadun parantumista, vaikuttavuuden lisääntymistä sekä entistä parempaa henkisten voimavarojen hallintaa. Työryhmän esitysten toimeenpanon on määrä käynnistyä opetusministeriön johdolla kesäkuussa Toimeenpano perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön. Merkittävä osa toimeenpanoa on vastuutahojen määrittely kärkihankkeille. Keskustelu: Kokouksessa keskusteltiin OpetusTIME-työryhmän loppuraportista: Keskusteltiin avoimen lähdekoodin kirjailuista työryhmän loppuraportissa. Todettiin, että suoranaisesti raportti ei kuitenkaan ota kantaa avoimen lähdekoodin sovellusten hyödyntämisestä. Todettiin, että merkittävä kehityshanke opetustoimessa tulisi olla myös toiminnanohjauksen kehittäminen. Todettiin, että kärkihankkeiden priorisoinnin yhteydessä tapahtuu vasta lopullinen vastuujako eri toimijoiden välille. Työryhmän loppuraportin täytäntöönpanoa päätettiin seurata myös syksyllä 2007 JUHTA:ssa. Erityisesti loppuraportin tiimoilta palataan eri toimijoiden vastuujakoon täytäntöönpanovaiheen aikana. 3. KuntaIT:n hankkeiden käynnistäminen 2

3 IT-johtaja Antti Holmroos (sisäasiainministeriö) esitteli JUHTA:lle kahta käynnistettäväksi ehdotettavaa KuntaIT-hanketta: Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon tietojohtamisen kehittämishanke (Tampere + kuntakonsortio) TotIT - kuntien ja kaupunkien toiminnan- ja taloudenohjauksen virkamies- ja luottamushenkilöjohdon operatiivisen ja strategisen johtamisen tukeminen (Turku + kuntakonsortio) Molempien hankkeiden tavoitteena on edesauttaa reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon siirtymistä kunnallisesta palvelutuotannosta päätöksentekijöille. Käynnistyessään hankkeet toimisivat tiiviissä yhteistyössä ja selkeän keskinäisen työnjaon pohjalta. Holmroos esitti hankkeille JUHTA:n puoltoa tietyin reunaehdoin (KuntaIT-yksikön lausunnot ovat tämän pöytäkirjan liitteenä). Keskustelu: Kokouksessa keskusteltiin edellä luetelluista hanke-esityksistä: Todettiin, että hankkeissa tulisi ottaa huomioon tietojohtamisen tiimoilta jo tehty työ ja niissä tehdyt tuotteistukset. Oulun edustaja totesi kaupungin olevan halukas osallistumaan molempiin hankkeisiin. Keskusteltiin hankkeiden kokonaisbudjetista: todettiin budjettien olevan jo tehdyn työn takia korkeita. Nostettiin esiin samaa teemaa sivuava sairaanhoitopiirien rahoitushakemus STM:lle. Todettiin sairaanhoitopiirien mukaan tulon olevan välttämätöntä Tampereen hanke-esityksen kohdalla. Keskusteltiin hankkeisiin liittyvistä tietosuojakysymyksistä. JUHTA puolsi edellä luotellun kahden hankkeen käynnistämistä seuraavin reunaehdoin: Liitteenä olevassa KuntaIT-yksikön lausunnossa esitetyt reunaehdot hankkeelle ovat rahoituksen myöntämisen edellytyksenä Sairaanhoitopiirit on saatava mukaan hankkeen toteutukseen Rahoitettavat enimmäissummat ovat enintään (Tampereen hanke-esitys) ja enintään (Turun hanke-esitys) Hankkeessa toteutettavat kansalliset määritykset tulisi toteuttaa etupainotteisesti, jotta niiden kansallinen hyödynnettävyys voidaan taata. Varsinaiset hankkeiden rahoituspäätökset vaiheittain KuntaIT:n määrittelemiin osaalueisiin tekee sisäasiainministeriö. Päätöksenteosta jääväsivät itsensä hankkeissa osapuolina olevat tahot. 4. Hyväksyttävät JHS-suositukset JHS-sihteeri Tommi Karttaavi (sisäasianministeriö) esitteli lyhyesti kahta JUHTA:n päätöksentekoon valmisteltua JHS-suositusta: Suomen korkeusjärjestelmä N2000 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMApalvelun avulla 3

4 Karttaavi totesi, että korkeusjärjestelmää koskeva suositus pohjautuu osaltaan EU:n INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon. VETUMA-suosituksen perimmäisenä tarkoituksena on tuoda koko julkishallinnolle suunnattua palvelua tunnetuksi ja helpottaa palvelun käyttöönottoa. JUHTA hyväksyy suositusluonnokset JHS-suosituksiksi 163 ja 164 sekä käyttöönottoja ylläpitosuunnitelman esitysten mukaisesti. 5. JUHTA:n kokousaikataulu syksyllä 2007 JUHTA:n kokousaikataulu hyväksyttiin: klo , Kokouspaikka: SM, Merimiehenkatu 11, Helsinki (JUHTA:n strategiakokous) klo , Kokouspaikka: SM, Vuorikatu 20, kh. Leijona klo , Kokouspaikka: SM, Vuorikatu 20, kh. Leijona klo , Kokouspaikka: SM, Vuorikatu 20, kh. Leijona 6. JHS-jaoston jäsenmuutokset JUHTA hyväksyi seuraavat JHS-jaoston jäsenmuutokset: asiantuntijajäseneksi ylitarkastaja Tomi Voutilainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä jäseneksi asiantuntija Lassi Nirhamo, Suomen Standardoimisliitto ry (SFS) (Susanna Vahtilan tilalle). 7. Tiedoksi merkittävät asiat 8. Muut ajankohtaiset asiat 9. Kokouksen päättäminen JHS-sihteerin raportti merkittiin tiedoksi. Pääsihteeri Ville-Veikko Ahonen (sisäasiainministeriö) totesi valtioneuvoston hyväksyvän näillä näkymin valtioneuvoston periaatepäätöksen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toimeenpanosta vuosina Lisäksi valtioneuvosto hyväksynee Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan asettamisen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana tulee toimimaan viestintäministeri Suvi Lindén. Ahonen jakoi kokouksessa läsnäolijoille JUHTA:lle tulleen kirjeen koskien Perusrekisteriasioiden neuvottelukunnan jäsenmuutosta. Valtion IT-johtaja Leena Honka kertoi, että ValtIT lähettää kesän aikana lukuisia lausuntopyyntöjä eri toimijoille. 4

5 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo LIITEET: KuntaIT-yksikön lausunnot koskien Tampereen ja Turun hanke-esitysten hyväksymistä JUHTA:ssa IT-johtaja Antti Holmroosin esitys tietojohtamisen kehittämisestä 5

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 9.6.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 8.3.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa PÖYTÄKIRJA Johtoryhmä kokous 1/2014 Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.3 jäsenet: Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa hallinnossa Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2005 Tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaadut tehostamishyödyt julkisessa

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 28.4.2005 KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 27.4.2005, kello 10.00-12.10 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki, kokoushuone 229a, 2. kerros

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot